Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii"

Transkrypt

1 Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich Craig Botham Ekonomista ds. rynków wschodzących Zwyżka dolara: przyczyny i konsekwencje (strona 2) Pomimo że ostatnie umocnienie kursu dolara zbiegło się w czasie z wahaniami cen, naszym zdaniem zwyżkujący kurs amerykańskiej waluty jest opóźnioną reakcją na rozbieżną politykę monetarną. Ta zmiana ma tzw. efekt reflacyjny dla rynków spoza USA, sprzyjając cenom akcji w Japonii i strefie euro, i niekorzystnie wpływając na ceny akcji na rynkach wschodzących. Z punktu widzenia rynku, pewnym zagrożeniem jest brak w dłuższej perspektywie działań ze strony Federalnej Rezerwy w obliczu dalszego wysokiego kursu dolara i niskich cen surowców, co może doprowadzić do wystąpienia bańki inflacyjnej. Wielka Brytania: znowu w grze (strona 7) Po podjęciu decyzji o pozostaniu Szkocji w składzie Wielkiej Brytanii, politycy mogą skupić swoją uwagę na wzmocnieniu krajowej gospodarki. Najnowsze oficjalne dane ekonomiczne pozostają dobre, ale wyprzedzające dane z sektora biznesowego wskazują na spowolnienie. Ponadto spadające ceny surowców mogą znacząco obniżyć wskaźnik inflacji CPI w nadchodzących miesiącach. Powszechnie przewiduje się, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe na początku przyszłego roku. Czy jednak spowolnienie wzrostu gospodarczego i inflacji może odsunąć w czasie interwencje banku? Brazylia: w górę Amazonki bez wiosła (strona 12) Wybory w Brazylii już blisko i inwestorzy nie mogą już się doczekać zmiany rządu oraz jak mają nadzieję gospodarczej koniunktury. Bez względu na to, który z kandydatów wygra, Brazylia stoi w obliczu wielu wyzwań, na które nie ma łatwych i szybkich rozwiązań. Stanowisko w skrócie (strona 18) Krótkie podsumowanie naszych głównych poglądów makroekonomicznych i zagrożeń dla gospodarki światowej. Wykres. Wzrost kursu dolara jak długo jeszcze? Recesja Recession Szeroki USD broad indeks index dolara (1997=1) Roczna 1yr Moving średnia average krocząca Źródło: Thomson Datastream, Schroders, 29 Września 214 r. Wydane we wrześniu 214 r. przez spółkę Schroder Investment Management Limited.

2 Trzeci kwartał przynosi wzrost dolara Wzrost kursu dolara: przyczyny i konsekwencje Po okresie względnej stabilności dolar amerykański zaczyna się umacniać, zarówno względem euro (EUR) jak i jena japońskiego (JPY). Obecnie euro kosztuje tyle samo, ile na początku 213 r. a jen japoński powrócił do poziomu z 28 roku (wykres 1). Niektórzy interpretują to jako symptom awersji inwestorów do ryzyka oraz używania dolara jako bezpiecznej inwestycji. Nasza interpretacja jest bardziej umiarkowana, jako że takie wzmocnienie wspomoże reflację w tych zakątkach światowej gospodarki, które najbardziej tego potrzebują. Wykres 1. Dolar rośnie w porównaniu do euro i jena 1, , , , , , , Podczas gdy Fed przygotowuje się do innych działań niż Bank Japonii i EBC 1, Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct 14 EUR/USD EUR/USD (lewa strona) (lhs) USD/JPY (prawa (rhs, inverted) strona, odwrotny) Źródło: Thomson Datastream, Schroders, 29 Września 214 r. Chociaż umocnienie się kursu dolara zbiega się w czasie z debiutem giełdowym Alibaby, chińskiego giganta w handlu internetowym, który prawdopodobnie przyciągnie znaczący kapitał do Stanów Zjednoczonych, pod wieloma względami jest spóźnionym następstwem rozbieżnej polityki monetarnej w USA oraz reszty banków centralnych, co obserwowaliśmy już od dłuższego czasu. Polityka monetarna pozostaje bez zmian. Amerykańska Rezerwa Federalna zamierza zakończyć proces luzowania ilościowego i zakupu obligacji w październiku, przewidując wyższe stopy procentowe w 21 r. na podstawie swojej (nie)sławnej analizy dot-plot. W tym samym czasie Europejski Bank Centralny zasygnalizował utrzymanie stóp procentowych na niskim poziomie w najbliższej przyszłości, kierując się nie tylko zapobieganiem wystąpienia deflacji. Takie oczekiwania uwidaczniają się w spreadzie pomiędzy amerykańskimi i niemieckimi dwuletnimi obligacjami, który osiągnął swój najwyższy poziom od 27 roku (wykres 2). Wykres 2. Spread niemieckich i amerykańskich obligacji zysk do dolara % , , , , , letni 2yr Sovereign spread (USA spread minus (US Niemcy) minus Germany) (lewa strona) (lhs) Źródło: Thomson Datastream, Schroders, 2 Września 214 r. 2 Autoryzacja od Financial Conduct Authority, będącego organem regulacyjnym EUR/USD (prawa (rhs, inverted) strona, odwrotny) 1,6 1.6

3 Amerykański rynek pracy pozostaje kluczowy dla Fed przewidujemy dalsze zaostrzenie polityki W stosunku do japońskiego jena stopy procentowe odgrywają mniejszą rolę. Jednak wzrost kursu dolara może być interpretowany w świetle niedawnego osłabienia japońskiej koniunktury, która ma skłonić Bank Japonii do dalszego luzowania ilościowego. Nadal nie zgadzamy się z twierdzeniem, że podstawowym mechanizmem transformacji gospodarki według zasad Abenomiki ma być waluta i oczekujemy, że Bank Japonii zwiększy zakupy aktywów i spowoduje osłabienie kursu japońskiego jena. Naturalnie, wyższe stopy w USA są kluczowym powodem silnego kursu dolara i chociaż nie zamierzamy wracać do kwestii wyższych stóp procentowych w USA (wnikliwą analizę przedstawiliśmy w poprzednich opiniach), warto nadmienić, że najnowsze dane nadal wskazują na skurczenie się rynku pracy oraz wzrost wynagrodzeń. Dla przykładu, odsetek firm planujących podwyżki płac pozostaje wysoki, co zwiastuje ogólny wzrost wynagrodzeń (wykres 3). Wykres 3. Wyniki potwierdzające dalszy wzrost wynagrodzeń w USA %, y/y r/r '94 '96 '98 ' '2 '4 '6 '8 '1 '12 '14 Average Średnia stawka Non-Farm za godzinę Hourly Earnings pracy poza (lhs) rolnictwem (lewa strona) NFIB % firm Survey planujących % firms zwiększenie planning to wynagrodzeń raise worker compensation pracowników, badanie 3mma, 6m NFIB, lead (rhs) 3-mies. śr. krocząca 6-mies. wyprzedzenie (prawa strona) Źródło: Thomson Datastream, Schroders, 29 Września 214 r. Jednym z mało dyskutowanych przyczyn spadku euro jest zbieżność rentowności obligacji w strefie euro. Międzynarodowi inwestorzy w poszukiwaniu rentowności doprowadzili do jej zrównania między głównymi krajami strefy euro a peryferyjnymi, ponieważ nikłe ryzyko umocnienia się kursu euro zmalało obecnie jeszcze bardziej. Oczywiście jest to dobra wiadomość i być może istnieje jeszcze szansa zysku z takich inwestycji. Niemniej jednak stosunek ryzyka do zysku nie jest już tak atrakcyjny, a obligacje dwóch największych gospodarek peryferyjnych (Włoch i Hiszpanii) są droższe niż obligacje brytyjskie i amerykańskie (wykres 4). Bardziej niż przez zewnętrznych inwestorów, popyt na obligacje peryferyjne jest obecnie napędzany przez napływ kapitału do banków strefy euro pochodzący od EBC, przy jak dotąd niewielkim popycie na pożyczki ze strony sektora prywatnego. 3

4 Europejskie obligacje mniej atrakcyjne, kiedy ich rentowność spada poniżej rentowności obligacji amerykańskich i brytyjskich Wykres 4. Obligacje peryferyjne przewyższają obligacje brytyjskie i amerykańskie %, stopy 1yr sovereign zwrotu z 1-letnich bond yields obligacji skarbowych Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct 14 GER Niemcy FRA Francja Hiszpania SPA ITA Włochy UK Wielka USA Brytania Źródło: Thomson Datastream, Schroders. 29 Września 214 r. Zwyżkujący dolar pomoże powstrzymać inflację, ale nie jest aż tak deflacyjny jak w przeszłości Wybrane skutki silnego kursu dolara Można stwierdzić, że działając jako czynnik deflacyjny, mocniejszy kurs dolara osłabi inflację oraz wyeliminuje potrzebę zaostrzenia polityki Fed. W tym sensie wzrost kursu dolara miałby charakter autodestrukcyjny, ponieważ odwracałby działanie sił, które przyczyniały się do jego umocnienia. Na obecnym etapie odrzucamy taki scenariusz. Chociaż silniejsza waluta przyczyni się do spadku cen importowanych towarów, ruch ten nie ma dostatecznej siły aby odcisnąć wyraźne piętno na cenach. To może ulec zmianie jeśli dolar będzie się dalej umacniał, chociaż na obecnym etapie presja deflacji jest o wiele niższa od tej z czasów kryzysu azjatyckiego czy też z czasu ostatnich dwóch recesji (wykres ). Wykres. Wpływ dolara na handel oraz inflacja cen towarów z importu w USA %, r/r y/y %, r/r y/y Kryzys Asia crisis azjatycki '96 98 '98 ' 2 '2 4 '4 6 '6 8 '8 1 '1 12 '12 14 '14 Ceny Import importu Prices bez exc ropy Oil Szeroki USD Broad indeks Index dolara 3m z lead 3-miesięcznym (rhs, inverted) wyprzedzeniem (prawa strona, odwrócony) Źródło: Thomson Datastream, Schroders, 29 Września 214 r. Wykres przedstawia ważną cechę ostatniej zwyżki dolara. Jak widać, w porównaniu do ogólnego indeksu Fed umocnienie dolara było dużo mniej znaczące aniżeli w stosunku do euro i jena. To w dużym stopniu zasługa walut rynków wschodzących, które stanowią 6% całego indeksu (same Chiny stanowią 21%), a które odnotowały mniejsze wahania w porównaniu do głównych walut (wykres 6). 4

5 Wykres 6. Wzrost dolara na tle innych głównych walut 1/1/214= Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Prawdopodobna presja na rynki wschodzące Japonia i Europa zyskują bardziej poprzez akcje niż wzrost gospodarczy Indeks efektywnego kursu walutowego dolara USD w stosunku do walut rynków wschodzących Źródło: Thomson Reuters Datastream, Schroders, 29 września 214 r. W rezultacie, rynki wschodzące będą rosły mocniej w stosunku do rozwiniętych, co z kolei odbije się na ich konkurencyjności w porównaniu do podobnych krajów europejskich i Japonii. Mocny kurs dolara zawsze był powodem do zmartwień dla rynków wschodzących, biorąc pod uwagę ich powiązania z tą walutą. Przez to każde zaostrzenie polityki monetarnej przez Fed jest bezpośrednio odczuwalne w zmianie stanu rezerw walutowych. Co więcej, również producenci surowców znajdują się w trudnej sytuacji z uwagi na fakt, że ceny ropy, metali i produktów rolnych reagują przeciwnie do kursu dolara. Te czynniki sprawiają, że ceny papierów wartościowych słabną na rynkach wschodzących w porównaniu do rynków rozwiniętych w okresach silnego kursu dolara (wykres 7). Z drugiej strony, ceny akcji w Europie i Japonii zyskują na silnym dolarze. Wykres 7. Mocniejszy dolar ciąży cenom akcji na rynkach wschodzących w odróżnieniu od rynków rozwiniętych 4, 4. 4, 4. 3, 3. 3, 3. 2, 2. 2, 2. 1, 1. 1, 1. 9 '96 '98 ' '2 '4 '6 '8 '1 '12 '14 Indeks MSCI World MSCI ($)/MSCI World EM względem ($) (lhs) Szeroki USD Broad indeks Index USD (rhs) (prawa Jan strona), 1997 =1 indeksu MSCI EM ($) (lewa strona) Styczeń 1997 =1 Źródło: Thomson Datastream, Schroders, 29 Września 214 r. USD w stosunku do innych głównych walut Należy zaznaczyć, że zyski japońskich i europejskich firm przede wszystkim pochodzą z przewalutowania zysków z zagranicznych jednostek niż z większego wzrostu eksportu. Stąd też w krótkim terminie słabsza waluta napędza szybciej wyniki giełdowe niż krajową gospodarkę, ponieważ lepsze wyniki handlowe potrzebują więcej czasu na wywarcie faktycznego wpływu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Japonii, gdzie rynek akcji zanotował ożywienie przy obniżeniu kursu jena, chociaż eksport pozostał na miernym poziomie. Podobny model obserwujemy w Wielkiej Brytanii, gdzie dewaluacja funta

6 szterlinga wydaje się przynosić niewielkie efekty w wynikach handlowych. Początkowa korzyść z osłabienia waluty jest odczuwalna przez lepsze marże zysku, a korzyści z bardziej konkurencyjnej waluty mogą potrzebować więcej czasu aby zostały odnotowane. Wynika to z faktu, że firmy nie są skore do korygowania swoich procesów produkcyjnych, chyba że są pewne podtrzymania nowego poziomu. Mimo to, reflacyjny efekt słabszego euro będzie mile widziany w gospodarce strefy euro gdzie konwencjonalna polityka monetarna okazuję się mało efektywna. Na przykład nasz indeks podatności na deflację spadł z wysokiego do średniego poziomu ryzyka w wyniku zmiany kursu euro, co z kolei przekłada się na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia deflacji z 2% do 14%. Wykres 8. Ryzyko deflacji w strefie euro spada CPI Eurozone w strefie CPI euro %YoY %, and r/r oraz Deflation wskaźnik Vulnerability narażenia Indicator na deflację 4, 4. 4, 4. 3, 3. 3, 3. 2, 2. 2, 2. 1, 1. 1, 1.,.,. -, -. -1, Minimalny Niski Low Średni Moderate Wysoki High CPI %, %YoY r/r (lewa (LHS) strona) Indeks ryzyka w 2 kwartale 214 r. Więcej szczegółów dotyczących metodologii znajduje się w naszej opinii z Maja 214 r. Źródło: IMF, Thomson Reuters Datastream, Schroders. 9 Września 214 r. Przypomina to raczej późne lata 9. niż globalny kryzys finansowy Siła dolara: powód do zmartwienia? W naszej ocenie wzrost kursu dolara wynika raczej ze wzmocnienia amerykańskiej gospodarki w porównaniu do słabych wyników innych rynków, niż miałoby to oznaczać wyższą tendencję rynków finansowych do unikania ryzyka. W przeszłości obserwowaliśmy duże wahania kursu dolara w sytuacji, gdy zwiększała się niestabilność rynku, a inwestorzy uciekali z ryzykownych inwestycji takich jak akcje i kredyty na rzecz bezpieczeństwa oferowanego przez dolara. Tak właśnie z reguły reagowały rynki w czasie globalnego kryzysu. Dziś jednak, pomimo ostatnich słabszych wyników z akcji i kredytów, mocniejszemu kursowi dolara nie towarzyszyło wzmocnienie amerykańskich obligacji skarbowych ani też ceny złota, drugiego bezpiecznego schronienia dla inwestorów. Naszym zdaniem, większym zagrożeniem niż samo unikanie ryzyka jest powstanie środowiska podobnego do tego z późnych lat 9., kiedy to kryzys azjatycki opóźnił sekwencje zaostrzania polityki pieniężnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Z uwagi na strach przed deflacją, ówczesny prezes Rezerwy Alan Greenspan opóźnił cykl zaostrzania polityki pieniężnej. W rezultacie nastąpił długi okres zwiększonej płynności kapitałowej, co ostatecznie przyczyniło się do sztucznego napędzenia cen akcji firm technologicznych. Jeśli nadal wysoki kurs dolara wraz z niskimi cenami surowców będzie utrzymywał inflację na niskim poziomie, gołębi prezes FED, Janet Yellen, może opóźnić proces zaostrzania polityki monetarnej. Rezultatem tych działań może być kolejna bańka na rynkach finansowych. Istnieje takie zagrożenie. Obecnie siły deflacyjne są jednak na skromniejszym poziomie niż w późnych latach 9. i nie zaobserwowaliśmy wzrostu kursu dolara podobnego do tego, który towarzyszył kryzysowi w Azji. To jednak może się zmienić, jeśli dolar będzie nadal zyskiwał na sile. W tym samym czasie inwestorzy muszą być bardziej ostrożni przy wyborze akcji, preferując na przykład Japonię zamiast akcji na rynkach wschodzących. W ogólnej perspektywie, światowa gospodarka z pewnością z radością przyjmie ostatnie wydarzenia na rynku walut, jako że są one korzystne dla strefy euro i Japonii części świata, które najbardziej potrzebują reflacji. 6

7 Wielka Brytania: znowu w grze Królestwo Wielkiej Brytanii (wciąż Zjednoczone) wraca do gry. Po miesiącach politycznej niepewności, Szkocja zagłosowała za pozostaniem w unii politycznej Wielkiej Brytanii i to większą ilością głosów niż przewidywano. W centrum uwagi znajduje się obecnie stan brytyjskiej gospodarki oraz kwestia rozpoczęcia przez Bank Anglii normalizacji polityki monetarnej w najbliższej przyszłości. Ulga wśród inwestorów: Szkocja pozostaje częścią Wielkiej Brytanii Bez politycznego ryzyka decydenci mogą skoncentrować się na ekonomii i prawdopodobnie rosnących w 21 roku stopach procentowych Oficjalne dane z Wielkiej Brytanii nadal wskazują silny wzrost, wsparty ostatnio wyższymi nakładami inwestycyjnymi Zażegnane ryzyko polityczne Ekonomiści i inwestorzy z londyńskiego City, którzy wczesnym rankiem usłyszeli wyniki referendum w sprawie niepodległości Szkocji, z pewnością odetchnęli z ulgą. Ostatecznie zwycięstwo obozu prounijnego okazało się większe niż to przewidywała większość sondaży. Przy olbrzymiej frekwencji 84,6% Szkocja opowiedziała się za unią w,3% w porównaniu do 44,7% głosów przeciw. Natychmiastową reakcją był wzrost kursu funta szterlinga wobec dolara i euro, ale również wzrost cen akcji firm działających w Szkocji i tych, których znaczna część działalności jest tam prowadzona. Wizja wielomiesięcznych skomplikowanych negocjacji, niepewności wokół podziału narodowych aktywów i długów, oraz rozwiązań walutowych niepodległej Szkocji znacznie ciążyła nastrojom inwestorów przez ostatnich kilka tygodni, szczególnie kiedy wyniki sondażowe zaczęły pokazywać podobne szanse obu opcji politycznych. Rząd w Londynie ma teraz przekazać więcej władzy do Szkocji po niedawnej obietnicy przywódców głównych partii brytyjskich. Różnice w skalach podatkowych mogą przysporzyć kłopotów na poziomie mikro, ale powinny mieć znikomy wpływ na wyniki makroekonomiczne. Po ogłoszeniu wyników premier David Cameron zadeklarował również rozwiązanie kwestii regionu West Lothian nawiązując do braku przyznania przez Szkocję praw Anglii. Zarówno Szkocja, Walia jak i Irlandia posiadają swoje własne parlamenty (zgromadzenia) a brytyjscy posłowie nie mają prawa głosować nad zmianami politycznymi w kwestiach, gdzie władza została przekazana tym władzom lokalnym. Z drugiej strony, parlamentarzyści spoza Anglii mogą głosować nad kwestiami dotyczącymi wyłącznie Anglii i często to robią, co rodzi pytania o równouprawnienie. Dokładny sposób rozwiązania kwestii lepszej reprezentacji interesu angielskich wyborców pozostaje jeszcze niejasny, ale kolejne reformy konstytucyjne wydają się prawdopodobne. Powracając do kwestii Szkocji, zważywszy na wyniki referendum oraz dalsze przekazywanie władzy Szkocji wydaje się, że w przewidywalnej przyszłości kolejne referendum jest mało prawdopodobne. Mimo tego, od teraz długoterminowi inwestorzy będą pamiętać o ryzyku separacji i mogą żądać wyższych kwot za podejmowanie inwestycji w aktywa trwałe na obszarze Szkocji. Kontynuacja unii również oznacza obniżenie ryzyka wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które mimo to pozostaje znaczne. Szkoci opowiadają się bardziej za pozostaniem w Unii Europejskiej w porównaniu do reszty Wielkiej Brytanii, gdzie większość preferuje wystąpienie z Unii. Podsumowując, zażegnano duży chaos i obecnie można skoncentrować się na kondycji gospodarki i możliwym wprowadzaniu kolejnego cyklu oddziaływania na stopy procentowe. Wzrost pozostaje wysoki, ale prawdopodobnie spowolni Najnowsze dane ekonomiczne sugerują, że gospodarka nieprzerwanie miała się dobrze na przestrzeni ostatnich miesięcy. Produkcja przemysłowa wzrosła o,% w sierpniu, z roczną stopą wzrostu na poziomie 2,7%. Było to znacznie powyżej wartości w ostatnich latach, gdzie produkcja odnotowywała ujemny wzrost na poziomie -,4% w 213 oraz -2,4% w 212 r. Z kolei sprzedaż detaliczna wzrosła o 4% w sierpniu w ujęciu rocznym znacznie powyżej stopy wzrostu odnotowanej w 212 (1,%) i 211 (1%). Nagła poprawa angielskiej koniunktury rozpoczęła się w połowie 213 i pozostaje nieprzerwana od tamtej pory. Iskrą była prawdopodobnie inicjatywa rządu w kwestii wsparcia finansowania rynku mieszkaniowego, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów kredytów hipotecznych, zwiększając przy tym dostęp do kredytów. Ożywienie na rynku mieszkaniowym pociągnęło za sobą zwiększenie wydatków przykładowo na usługi prawne, pośredniczenie w obrocie nieruchomościami, meble i tym podobne. W połączeniu ze wzrostem zatrudnienia na przestrzeni całej gospodarki, wielowarstwowy efekt nabierał siły przez dłuższy czas. Konsumpcja w gospodarstwach domowych nadal pozostaje motorem napędowym wzrostu w Wielkiej Brytanii, przy czym zwiększenie inwestycji przedsiębiorstw również odegrało ważną rolę. 7

8 chociaż niektóre wiodące badania rynku pokazują symptomy spowolnienia. W tym kontekście martwi nas trochę fakt, że mimo wciąż dobrych oficjalnych danych, niektóre z dostępnych wyników sektora biznesowego wykazują oznaki spowolnienia. Wskaźnik produkcyjności PMI spadł w ostatnich miesiącach, a raport CBI Industrial Trends Survey również wskazuje pewne stonowanie nastroju wśród przedsiębiorców (wykres 9). Wykres 9. Lepsze nastroje przedsiębiorców Standardowe Standardised wyniki survey badań balances opinii PMI Man. PMI Serv. CBI Man. optymizm optimism BCC - Man. sprzedaż home sales nieruchomości Źródło: Thomson Datastream, Markit, British Chambers of Commerce, Confederation of British Industry, Schroders. 26 Września 214 r. Jak dotąd, Europa, największy partner handlowy Wielkiej Brytanii, doświadczyła bardziej widocznego spowolnienia koniunktury, które będzie miało negatywne następstwa dla niektórych firm. Również sankcje nałożone na Rosje mogą mieć tu znaczenie, chociaż handel z Rosją jest stosunkowo niewielki. Istnieją jednak wewnętrzne czynniki na rynku brytyjskim, które powinny być wzięte pod uwagę. Pierwszym jest spowolnienie na rynku mieszkaniowym. Po wprowadzeniu przez Bank Anglii inicjatywy Przeglądu Rynku Kredytów Hipotecznych (zmuszającej banki do podejmowania większej odpowiedzialności za sprawdzanie zasadności przyznania kredytu hipotecznego), Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) zaczął odnotowywać spadek aktywności. Nie jest to jednolita tendencja na całym rynku, aczkolwiek wskaźnik realizowanych sprzedaży na rynku nieruchomości spadł. Ponadto stosunek nowych zapytań ze strony kupujących do odpowiedzi (od sprzedających) również ostro powędrował w dół (wykres 1). Oba te wskaźniki dobrze oddają przyszły kierunek zmian w cenach i z tego właśnie powodu również Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców, opierając się na danych od swoich członków, przewiduje redukcje przyszłej inflacji cen domów. Proszę zwrócić uwagę na wskaźniki cen nieruchomości (dotyczących zarówno transakcji deklarowanych jak i zrealizowanych). Rzeczywiście wynika z nich, że inflacja cen nieruchomości zaczyna być bardziej stonowana, chociaż średni indeks nadal pokazuje 8,2% wzrostu w porównaniu do zeszłego roku (wykres 11). 8

9 Rynek nieruchomości również wydaje się zwalniać a zatrudnienie maleje. Wykresy 1 & 11. Nowi kupujący w porównaniu do nowych wskaźników podaży i cen nieruchomości Ceny House domów prices (r/r) (Y/Y) % 1% 4% 1% 3% % 2% % 1% -% % -1% -1% -2% -1% -3% -2% Halifax 3m/3m (AR) Zakres Range of cen houseprices domów Nowi New kupujący buyers - New nowe instructions instrukcje (6m lead) Średnia Average z of badań surveys (6 miesięczne wyprzedzenie) Źródło: Thomson Datastream, Halifax, Nationwide, Rightmove Hometrack, LSL/Acadametrics, ONS, Schroders. 29 Września 214 r. Następnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest spowolnienie na rynku pracy. Trend ten jest jednak bilansowany przez silny wzrost zatrudnienia, który wraz z wydłużeniem średniego czasu pracy przyczynił się do wzrostu przychodu w statystycznym gospodarstwie domowym. W ostatnich 12 miesiącach (do lipca 214) zatrudnienie wśród osób powyżej 16 roku życia wzrosło o 774, chociaż w ciągu ostatnich 3 miesięcy (maj-lipiec) wzrost wyniósł jedyne 74, a więc 1% poniżej rocznej średniej. Jednocześnie zaledwie z 74 pracowników było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. To ostanie spowolnienie w zatrudnieniu może okazać się przejściowym zahamowaniem, ale na obecnym etapie wydaje się wpasowywać w szerszy trend spowolnienia całej koniunktury. Aby angielskie władze monetarne zatwierdziły podwyżkę stóp procentowych na początku przyszłego roku, Bank Anglii będzie musiał być pewny, że te wczesne symptomy spowolnienia nie urosną do bardziej znaczących rozmiarów. Ważną rolę będzie odgrywać ocena banku dotycząca siły gospodarki oraz rozmiarów ekonomicznego spowolnienia. Niestety zadania tego nie ułatwi brytyjski Narodowy Urząd Statystyczny, który właśnie ulepszył metodologię obliczania rachunków narodowych (zobacz tabela 1). 9 Ramka 1. Seks, narkotyki i rewizja PKB Coroczna publikacja Niebieskiej Księgi jest zazwyczaj spokojnym wydarzeniem, które przechodzi bez echa wśród większości inwestorów. Ma ona na celu skorygowanie danych, poprawę kompatybilności pomiędzy wynikami z różnych sektorów oraz uwzględnienie nowych informacji z innych corocznych badań rynku. Tegoroczna publikacja, która ma ukazać się w przyszłym miesiącu, ma jednak zawierać całkowitą zmianę wyliczeń, które mają napisać od nowa całą historię kryzysu finansowego i poprawy koniunktury, przynajmniej jeśli chodzi o dane PKB. Brytyjskie dane będą teraz odpowiadały europejskim wymogom, które nakazują uwzględnienie efektu gospodarczego działalności nielegalnej. Brytyjski Urząd Statystyczny opublikował już wstępne dane, które mają zostać wykorzystane w najnowszych wyliczeniach PKB. Największa zmiana w nowym wyliczeniu dotyczy stanu gospodarki sprzed i po kryzysie finansowym. Wzrost gospodarczy z 27 r. został obniżony z 3,4% do 2,6%. Z drugiej strony spadek PKB w 28 został zredukowany: według wcześniejszych wyliczeń PKB spadło o 7,2% od swojej szczytowej wartości, a nowe dane pokazują mniejszy, jedynie 6% spadek (wykres 12). Również powrót PKB do szczytowych wartości z okresu przed kryzysem został obecnie przyspieszony o 3 kwartały. Nowe dane pokazują również, że gospodarka przekroczyła ten rekord o 2,7% w drugim kwartale 214 r. w porównaniu do wcześniejszych danych wskazujących na przekroczenie jedynie o,2%. Jest to istotne, ponieważ sugeruje, że gospodarka może mieć mniejszą dostępną zdolność produkcyjną i może być bliżej momentu, w którym zacznie generować wyższą inflację co również sugeruje prawdopodobną konieczność podniesienia przez Bank Anglii stóp procentowych wcześniej niż to zakładano pierwotnie. Uwzględniając to wszystko, ocena zdolności

10 produkcyjnej zostanie rzeczywiście zmniejszona. Nowe dane mogą jednak prowadzić również do rewizji prognozowanego wzrostu. Bank Anglii zakłada, że w czasie kryzysu finansowego wzrost potencjalnych możliwości produkcyjnych mógł zostać zahamowany i przez pewien czas mógł być nawet ujemny. Nowe dane mogą teraz skłonić Bank Anglii do zmiany swoich założeń odnośnie możliwości produkcyjnych, które być może w przeszłości nie ucierpiały tak bardzo jak uważano wcześniej. Z tego względu inwestorzy powinni poczekać na pełną ocenę mocy produkcyjnych, którą Bank prawdopodobnie uaktualni w listopadowym Raporcie o Inflacji. Zalecamy taką ostrożność biorąc pod uwagę skłonność Banku do zmiany swoich głównych założeń. Wykres 12. Rewizja wzrostu PKB Wykres 13. Zwiększenia przy nowej metodologii liczenia PKB 1= szczyt sprzed kryzysu finansowego (Q1 28) Rewizja nominalnego PKB, miliardy funtów Poprzednie dane Nowe dane Wykres po lewej pokazuje rzeczywisty PKB w oparciu o poprzednie dane oraz nowe wyliczenia brytyjskiego Urzędu Statystycznego. Wykres po prawej przedstawia wzrost nominalnych wartości PKB po zmianach. Źródło: ONS, Schroders. 3 Września 214 r. Warto zauważyć, że większość zmian w danych wynika raczej ze zmian w metodologii kalkulacji w pewnych obszarach, niż z samych obszarów objętych badaniami statystycznymi. Na przykład, organizacje non-profit wspomagające gospodarstwa domowe podlegają obecnie nowej klasyfikacji zwiększającej nominalny PKB do 213 roku o około 11,8 miliardów funtów. Inwestycje biznesowe zostały zrewidowane w górę o,7 miliarda funtów głównie w efekcie zmiany w sposobie ujęcia inwestycji w wartości niematerialne i prawne. Nakłady na badania i rozwój, reklamę, szkolenia, i tym podobne nie będą już ujmowane jako firmowe wydatki konsumpcyjne, lecz właśnie jako inwestycje. Podniesie to cenę brytyjskich akcji oraz pomoże rozwiązać brytyjską zagadkę inwestycyjną (czyli dlaczego inwestycje w porównaniu do PKB utrzymują się na tak niskim poziomie). Ponadto, pozytywny skutek będzie miało również przeklasyfikowanie firmowych inwestycji w zbrojenia. Konsumpcja gospodarstw domowych zostanie zrewidowana w górę o 27,3 miliarda funtów co przede wszystkim wynika z uwzględnienia wydatków na narkotyki i prostytucję. W 213, przychody z prostytucji szacowano na,8 miliarda funtów, a rynek narkotykowy był warty 6,7 miliarda. Jak zaliczenie nielegalnych działalności będzie traktowane przez Bank Anglii pozostaje jeszcze niejasne. Z pewnością Bank zauważy, że wzrost w tych sektorach winduje wzrost PKB w czasie i po kryzysie finansowym. Ostatecznie, PKB w ujęciu nominalnym wzrośnie o 1, miliarda funtów od 213 (6,2%), a dług narodowy w odniesieniu do PKB powinien spaść. Kilka pozostałych wskaźników również ulegnie zmianie. Zmienione zostaną również składowe deficytu publicznego, który sam również może wzrosnąć C NPISH i Inne X-M Łącznie 1

11 Niska inflacja może być kolejnym wyzwaniem dla Banku Anglii Niższa inflacja może opóźnić podwyżki stóp Poza tym niespotykanym sezonowym zaskoczeniem, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy inflacja w Wielkiej Brytanii zachowywała się dość dobrze. Roczna inflacja CPI wyniosła w sierpniu 1,%, mimo że inflacja bazowa (pomijając żywność, energię, tytoń i alkohol) wzrosła obecnie do 1,9%. Podobnie jak w większości krajów europejskich, coraz bardziej niestabilne składowe indeksy żywności i energii były hamulcem dla zasadniczej inflacji od początku tego roku. Podobnie jak w większości krajów europejskich, coraz bardziej niestabilne składowe indeksy żywności i energii były hamulcem dla inflacji bazowej od początku tego roku. Monitorując jednak oczekiwania dotyczące inflacji, Bank Anglii nie będzie chciał spadku inflacji bazowej poniżej określonego poziomu. Ceny surowców były pod presją przez cały rok z uwagi na nadwyżkę produkcji, słaby globalny popyt oraz zwyżkujący trend amerykańskiego dolara (zobacz sekcję o gospodarce światowej). Na przykład, cena baryłki ropy naftowej w ujęciu indeksu Brent Crude jest obecnie poniżej 98 dolarów w porównaniu do najwyższej ceny przekraczającej 11 dolarów w czerwcu i 18 dolarów z poprzedniego roku. Do spadku cen ropy dołączyła również inflacja cen żywności, która również utrzymywała się na bardzo niskim poziomie. Ceny gazu ziemnego w Europie ostro spadły po niezwykle ciepłej zimie na początku tego roku. Mogą minąć miesiące zanim spadek cen hurtowych zostanie odnotowany przez końcowego konsumenta, co sugeruje, że inflacja cen żywności i energii może dalej spadać nawet do 21 (zobacz wykresy 14 i 1). Wykresy 14 & 1. Ceny hurtowe żywności i gazu ziemnego w stosunku do składowych indeksów statystycznych R/r, y/y % R/r, y/y% R/r, y/y % R/r, y/y% 14% % 6% 2% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% 4% % 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -1% -1% 2% 1% 1% -% -4% -2% -2% -1% Ogólnie All food żywność (ONS), lhs (ONS), lewa strona Cena Gas (ONS), gazu (ONS), lhs lewa strona Indeks UN food cen price żywności index (6m ONZ lead), (6-miesięczne rhs ICE, Nat. cena Gas gazu 3rd ziemnego, mon. future 3-mies. (8m futures lead), rhs wyprzedzenie), prawa strona (8-miesięczne wyprzedzenie), prawa strona Źródło: Thomson Datastream, UN Food & Agriculture Organization, ONS, Schroders. 26 Września 214 r. Niższa inflacja, nawet jeśli wynika ze spadku cen surowców, zwiększa ryzyko późniejszego podwyższenia stóp procentowych przez Narodowy Bank Anglii na początku przyszłego roku. Jeśli inflacja bazowa nie sprosta przewidywaniom Banku, Komisja Polityki Pieniężnej może dojść do wniosku, że trudno będzie wyjaśnić podwyżkę stóp procentowych w sytuacji, gdy inflacja utrzymuje się na tak niskim poziomie. Jeśli supermarkety nadal będą agresywnie konkurowały, obniżając ceny (jak to miało miejsce ostatnio), a firmy sektora energetycznego przekażą konsumentom całą obniżkę wynikającą ze spadku cen hurtowych (co byłoby odejściem od typowej praktyki), wtedy moglibyśmy odnotować inflację bazową na poziomie zbliżonym do 1% do lutego 21. Niska inflacja, spowalniający rynek nieruchomości oraz działalność gospodarcza a także słabe prognozy dla największego rynku eksportowego dla Wielkiej Brytanii mogą skłonić władze monetarne do utrzymania gołębiej polityki monetarnej. Już teraz rynki finansowe zredukowały prawdopodobieństwo zwiększenia stóp procentowych w przyszłym roku o około 7 punktów bazowych w 21. Brytyjska Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała rozważyć rozpoczęcie procesu normalizacyjnego w postaci wczesnych, niewielkich podwyżek mających na celu zminimalizowanie uderzenia w gospodarkę lub też odsunięcie w czasie ingerencji do momentu zaistnienia większej pewności o sile brytyjskiej gospodarki. Zmniejszenie się ryzyka politycznego jest ogromną pomocą dla władz, ale koncentrując się na gospodarce, należy zauważyć powstawanie innych zagrożeń. % % 11

12 Każdy byle nie Dilma to odczucie większości inwestorów Brazylia: w górę Amazonki bez wiosła W Brazylii wybory coraz bliżej. Pierwsza ich tura została zaplanowana na października (kolejna rozpocznie się 26, jeśli żaden z kandydatów, nie uzyska bezwzględnej większości, w 2. turze udział weźmie tylko 2 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów). Wyścig do fotela prezydenckiego wydawał się praktycznie przesądzony na korzyść obecnej pani prezydent Dilmy Rousseff do momentu śmierci w katastrofie lotniczej w sierpniu tego roku, Eduardo Camposa kandydata partii socjalistycznej. W rezultacie, kandydatka towarzysząca Camposie, Marina Silva, objęła przywództwo w partii socjalistycznej. Obecnie większość wyborców preferuje jej kandydaturę bardziej niż prezydent Rousseff, a sondaże wieszczą zwycięstwo Silvy w drugiej turze. Perspektywa porażki obecnej prezydent ekscytuje inwestorów, a rynek pozytywnie reaguje na każde nowe wiadomości potwierdzające taki przebieg wydarzeń. Słabe dane ekonomiczne oraz spadek poparcia dla obecnej prezydent Dilmy spotkały się z pozytywną reakcją rynku. Indeks wzrósł o prawie 2% od swojego niskiego poziomu w pierwszej połowie roku (wykres 16), chociaż odnotował stratę 13% od swoich ostatnich wysokich poziomów po ogłoszeniu rozczarowujących wyników politycznych sondaży. Wykres 16. Nadzieja na porażkę Dilmy napędza koniunkturę Badanie Datafolha Datafolha: poll: 2nd round 2 tura (% of wyborców) votes) Index Indeks ale zasadne? Sep Dec Mar Jun Sep Marina Silva Dilma Rousseff Equity Indeks index akcji (prawa (rhs) strona) Źródło: Datafolha, Thomson Datastream, Schroders. 29 wrzesień 214 r. Proszę zauważyć, że nie ma badań rynku pomiędzy lutym a sierpniem porównujących oboje kandydatów w momencie, kiedy Sliva okresowo nie uczestniczyła w kampanii. W tej sytuacji dokonaliśmy interpolacji pomiędzy tymi punktami. Wyniki w sondażach nie są już tak jednoznaczne jak przedtem. Ostatnie dają niewielką przewagę Silvie w drugiej turze. Przyczyniły się do tego zwiększone ataki na Silvę ze strony większości kandydatów, zarówno ze strony prezydent Rousseff, Aécio Neves, jak i byłego prezydenta Lula. Skutki ataków widać również na stopniu negowania kandydatury Silvy (ilość wyborców deklarujących, że nigdy nie zagłosują na Silvę), który wzrósł do 22%, prawie dwukrotnie w przeciągu miesiąca, w porównaniu do 33% prezydent Rousseff. Reakcja rynku była do przewidzenia. Zwodnicze nurty miotają Brazylią Warto zadać sobie pytanie dlaczego rynki tak bardzo czekają na odejście prezydent Rousseff. Większość czytelników przypomina sobie zapewne zaliczenie Brazylii do Kruchej Piątki w okresie obaw związanych z ograniczaniem programu luzowania ilościowego w Maju 213. Odzwierciedlało to, przynajmniej po części, słabe podstawy ekonomiczne tego kraju, wysoki stopień zadłużenia gospodarstw domowych, duży deficyt budżetowy, podejrzane praktyki fiskalne, wysoką inflację etc. Szczerze mówiąc, w wielu aspektach Brazylia wydawała się mocniejsza od swoich kruchych odpowiedników. Niemniej jednak BRL spadł znacznie po ogłoszeniu przez Bernanke zakończenia luzowania ilościowego. Niektórzy politycy na rynkach wschodzących potraktowali to jako sygnał do wprowadzenia nowych reform. W szczególności w Indiach nowy prezes banku centralnego poczynił wiele wysiłków, aby rozwiązać problem bilansowy i zwiększyć poziom rezerw walutowych w czasie, gdy nowy rząd przeforsowywał reformy. Wysiłki podjął również inny kraj Niestabilnej Piątki Indonezja. Brazylia jednak, podobnie jak Turcja, nie podjęła znacznych lub nawet żadnych

13 Brak wysiłków politycznych zmierzających do uzdrowienia finansów publicznych Należy rozwiązać problemy strukturalne wysiłków reformatorskich. W miejsce wprowadzenia zmian, obecny spokój na rynku wykorzystano do kontynuowania wcześniejszych działań i w rezultacie nie zaobserwowaliśmy żadnej poprawy w podstawowych wskaźnikach. Zbiegło to się w czasie z kolejnymi obietnicami prezydent Dilmy wdrożenia reform i zapewnieniami o stabilności gospodarki, co ostatecznie wyczerpało cierpliwość inwestorów. Tabela: Bliźniacze deficyty w krajach rozwijających się Change Zmiana in Pozycja Fiscal Change Zmiana in Kraj Country Wartość CA position CA w pozycji CA position fiskalna w fiscal pozycji (% GDP) PKB) position, CA r/r (% (% PKB) of position, fiskalnej, yoy yoy (pp) (pp) GDP) r/r (pp) (pp) Bliźniaczy Twin deficits, deficyt, both Kolumbia Colombia -3, -3. -, , ,3-1.3 worsening oba w dół Czechy Rep -, , -. -4, ,1-1.1 Bliźniaczy Twin deficits, deficyt, RPA South Africa , ,9-4.9,7.7 mieszane mixed Brazylia Brazil -3,8-3.8,. -3, ,6 -.6 performance wyniki Indonezja Indonesia -3,2-3.2,. -1, , -1. Polska Poland -,9 -.9,4.4-3, ,1 1.1 Bliźniaczy Twin deficits, deficyt, both Turcja Turkey -6,6-6.6,9.9-1,1-1.1,6.6 oba improving w górę Indie India -1,9-1.9, ,8.8 Meksyk Mexico -1,2-1.2,3.3-2,3-2.3,3.3 Peru -, , ,1 2.1,1.1 Chile -2,4-2.4,7.7,6.6 -,8 -.8 Chiny China 1,7 1.7,2.2-2, ,9 -.9 Pojedynczy Tajlandia Thailand 3, , , ,4 -.4 Single deficyt deficit Rosja Russia 2, 2.,7.7 -, -. -,2 -.2 Węgry Hungary 3, 3.,7.7-2, Filipiny Philippines 3,6 3.6,1.1-1, , 1. Malezja Malaysia,9.9 1, , -4. -,8 -.8 Tajwan Taiwan 12,9 12.9,4.4-1,6-1.6,3.3 Brak No deficits deficytu Korea South Południowa Korea 6,4 6.4,. 1,9 1.9,1.1 Źródło: Bloomberg, Thomson Datastream, Schroders. 29 Września 214 r. Większe strzałki wskazują zmianę ponad średnią w danym kierunku. Małe strzałki wskazują zmianę poniżej średniej. Proszę zauważyć, że niektóre dane fiskalne aktualizowane są jedynie raz w roku. Jak widać z tabeli powyżej, Brazylia poczyniła niewielki postęp w rozwiązaniu obecnego deficytu na rachunku obrotów bieżących. Przyczyn jest kilka. Uzależnienie od surowców jako motoru napędzającego eksport w sytuacji słabnącego popytu Chin i spadających cen nie pomogło eksportowi. Podobną sytuację obserwujemy również w Indonezji i Republice Południowej Afryki. Ponadto, Brazylia utraciła swoją konkurencyjność, mierzoną w jednostkowym koszcie pracy, co uderzyło w eksport i zwiększyło import w wyniku starań producentów o utrzymanie konkurencyjności (wykres 17 na kolejnej stronie). 13

14 Poleganie na konsumencie spowodowało problemy z zadłużeniem Wykres 17. Słaba konkurencyjność uderza w bilans handlowy % Wskaźnik (czerwiec 1994=1) Import w odniesieniu do PKB Jednostkowy koszt pracy (prawa strona) Źródło: Thomson Datastream, Schroders. 29 Września 214 r. Również import plasuje się poniżej oczekiwań pomimo słabszego brazylijskiego reala (BRL). Po części wynika to z dalszego wzrostu kredytowania i podwyższenia płacy minimalnej, które wspierają popyt. To prowadzi nas do kolejnej kwestii. Zadłużenie gospodarstw domowych obecnie stanowi 44% rocznego przychodu lub 3% przy wyłączeniu kredytów hipotecznych. Koszt obsługi długu stanowi 22% przychodu (wykres 18). W ostatecznym efekcie sytuacja gospodarstwa domowego jest bardzo wrażliwa na ceny na rynku mieszkaniowym i zmiany we wzroście wynagrodzeń. Uwzględniając, że kredyty konsumpcyjne stanowią około ¼ wszystkich pożyczek bankowych, ich wpływ na cały system jest tutaj oczywisty. Zacieśnianie polityki monetarnej powinno ograniczyć dalszą ekspansję, ale wymagany poziom 11% może również spowodować wzrost liczby niespłacanych kredytów. Należy zauważyć, że to nie jedyny problem systemu finansowego, który doświadczył 1-letniego boomu kredytowego napędzającego wskaźnik kredytów indywidualnych do PKB o 6 punktów procentowych. Ten nagły wzrost naruszył również wypłacalność systemu. Wskaźnik kredytów do lokat bankowych podniósł się z poziomu poniżej 7% do ponad 1%. Oba te czynniki zwiększają wrażliwość całego systemu i hamują dalszy rozwój kredytowania, wspierający wzrost gospodarczy. Konieczne jest też zdecydowane oddłużenie. Rządowa polityka jednak nadal zmierza w przeciwnym kierunku: przez swój Narodowy Bank Rozwoju (BNDES) Brazylia proponuje dotowane kredyty dla przedsiębiorstw w sposób, który faworyzuje większe jednostki. Wykres 18. Wzrost kredytów spowalnia w obliczu dotkliwych kosztów zadłużenia %, r/r % Kredyty dla sektora prywatnego Kredyty dla osób fizycznych Wskaźnik obsługi zadłużenia gospodarstw domowych, prawa strona Źródło: Thomson Datastream, Schroders. 29 Września 214 r

15 Dotacje do kredytów dla firm pogorszyły prognozy dla budżetu Złe przepisy i interwencjonizm rządu zredukowały inwestycje Narodowy Bank Rozwoju udziela pożyczek na silnie dofinansowywanym poziomie tylko %, przy rządowych dopłatach na poziomie 11%. Zachodzą przynajmniej 2 negatywne konsekwencje takiego działania. Jednym jest fakt, że uruchomienie dopłat umożliwiło Narodowemu Bankowi Rozwoju na zdominowanie rynku pożyczek długoterminowych i w ten sposób spowodowało nienaturalne rozdysponowanie kapitału przez monopolistyczny mechanizm, chwiejąc przy tym cenami kredytów. Drugim jest fakt, że różnica pomiędzy stopami, na bazie których fundusze są pożyczane od skarbu państwa przez Narodowy Bank Rozwoju, a następnie udzielane w formie kredytów, okazuje się drogo kosztować skarb państwa. Jednak efekt ten nie jest uwzględniany w głównych danych budżetowych. Rząd wyłącza dopłaty do Narodowego Banku Rozwoju ze swoich kalkulacji (włączając jednocześnie dywidendy pozyskiwane z banku). To doprowadza nas do kolejnego problemu. Sytuacja systemu fiskalnego w Brazylii ulegała pogorszeniu przez ostatnich kilka lat aż do obecnego deficytu na poziomie 3,4% PKB. Ta stopniowa erozja spowodowała obniżanie wiarygodności kredytowej Brazylii. Agencja Standard and Poor s obniżyła rating zadłużenia Brazylii nieznacznie ponad poziom spekulacyjny odnotowany w Marcu. W nocie wyjaśniającej, agencja stwierdziła, że obniżenie prognozy odzwierciedlało osuwanie się systemu fiskalnego, oraz perspektywę słabej ściągalności należności fiskalnych w obliczu rozczarowującego wzrostu w nadchodzących latach, a także wynikało z faktu, że wiarygodność państwa została podważona przez cięcia głównego budżetu oraz pożyczki udzielane przez państwowe banki (np. Narodowy Bank Rozwoju). Wydaje się, że brakuje woli ze strony pani prezydent Rousseff do rozwiązania tej kwestii. Kilka miesięcy po obniżeniu ratingu rząd oddelegował kolejne 13, miliarda dolarów do Banku Rozwoju oraz znacznie zwiększył pakiet świadczeń socjalnych próbując w ten sposób zwiększyć zarówno chwiejny wzrost jak i popularność rządu. Dalsza fiskalna rozrzutność rządu utrudnia również pracę banku centralnego, przy czym problem inflacji w Brazylii wynika z o wiele głębiej zakorzenionych przyczyn, niż tylko z finansowanego przez rząd popytu. Pomimo jednego z najwyższych na świecie poziomu realnych stóp procentowych, inflacja w Brazylii utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie nawet w momentach osłabienia krajowego popytu. Biorąc to pod uwagę, trudno zrozumieć, jak zjawisko to może wynikać z popytu. Naszym zdaniem, inflacja w Brazylii jest wynikiem chronicznego niedoinwestowania, rządowych interwencji oraz ostatniego spadku kursu waluty. Dwie pierwsze przyczyny są wzajemnie powiązane. Rządowe zabiegi kontrolowania wysokości cen wielu produktów, podejmowane z myślą o powstrzymaniu inflacji, w dłuższym terminie mają odwrotny efekt. Firmy, które nie są w stanie podnieść cen lub nawet przewidzieć swoich przyszłych przychodów, są efektywnie zniechęcane do inwestowania. To z kolei skutkuje brakiem surowców i większą presją cenową. W tym samym czasie niedoinwestowanie w infrastrukturę zwiększa koszty dla wielu gałęzi gospodarki: brak rozbudowy portów spowodował tak długie kolejki do załadunku i rozładunku towaru, że w 213 roku zmarnowaniu uległo około 2% zbiorów soi. Brak inwestycji nie jest niczym nowym. Inwestycje w infrastrukturę pozostawały na poziomie około 2% PKB w latach 2. Według szacunków OECD współczynnik ten powinien sięgać 4% aby Brazylia mogła dorównać innym rynkom wschodzącym na przestrzeni kolejnych 2 lat. Generalnie, nakłady na inwestycję obejmują jedynie 18% brazylijskiego PKB, w porównaniu do 23% w innych krajach ameryki łacińskiej jak Chile, 3% w Indiach oraz 47% w Chinach. Jak wspomnieliśmy powyżej, wynika to po części z rządowej interwencji w obszarze cen rynkowych oraz innych politycznych kwestii. Jest to również efektem niesławnego brazylijskiego kosztu (jednocześnie wzmacniając jego siłę), czyli zwiększonego kosztu prowadzenia działalności gospodarczej w Brazylii. Bank Światowy przedstawia kilka wskaźników mierzących łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju. W 214 roku Bank zaklasyfikował Brazylię na 123 pozycji (spośród 189 krajów) pod względem łatwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, na 19 miejscu w kwestii uzyskania kredytu oraz na 13 pozycji pod względem uzyskania pozwoleń na budowę. Również w innych wskaźnikach Brazylia wypadła niewiele lepiej (wykres 19). Wszystkie te czynniki wpływają na kwestię inflacji i będą wymagały skoncentrowanego legislacyjnego wysiłku. Problem ten nie uległ poprawie pod rządami pani prezydent Rousseff, mimo wielu apeli ze strony inwestorów. 1

16 Wykres 19. Wyjaśnienie brazylijskiego kosztu Ranking 1 1 Ciężko być optymistą w kwestii wzrostu w Brazylii Istnieją polityczne rozwiązania tych problemów 2 Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej Założenie firmy Uzyskanie pozwoleń na budowę Uzyskanie elektryczności Rejestracja nieruchomości Uzyskanie kredytu Ochrona inwestorów Płatność podatków Handel między granicami Rozwiązywanie sporów umownych Rozwiązywanie spraw upadłościowych Źródło: World Bank, Schroders. 29 Września 214 r. Nic dziwnego, że długa lista negatywnych wiadomości skłania nas do mało pozytywnej prognozy wzrostu dla tego kraju. W drugim kwartale PKB Brazylii spadło o,9% w ujęciu rocznym, a w ujęciu kwartalnym o,6%. Analiza poszczególnych elementów PKB ujawnia słabość przede wszystkim w poziomie inwestycji, który rocznie spada o 19,6%. Konsumpcja jak dotąd wspiera wzrost, ale przy coraz większym ciężarze zadłużenia nie wiadomo, jak długo jeszcze. Już dzisiaj najnowsze dane sprzedaży detalicznej sugerują zachwianie się rynku konsumenta. Dlatego nadziei na wzrost trzeba dopatrywać się raczej w zmianie nastroju wśród przedsiębiorców, tak aby znów rozpoczęli inwestycje. Będzie to wymagało zdecydowanej zmiany polityki wobec tych wszystkich przedstawionych powyżej problemów, z jakimi boryka się Brazylia. Fakt, że prezydent Rousseff mając do dyspozycji wiele lat swojej kadencji, mimo wielokrotnych obietnic, nie rozwiązała tych kwestii, rozwiewa jakiekolwiek nadzieje, że w przyszłości może być ona w stanie przeprowadzić realne reformy. Z tego względu, zmiana sytuacji w Brazylii zależy od zmiany rządu. Wytyczanie kursu ku spokojniejszym wodom Nawet największy optymista czytając listę problemów, przed jakimi stoi Brazylia, może nabawić się depresji. Nawet w przypadku powołania nowego rządu, wprowadzenie niezawodnego panaceum wydaje się mało prawdopodobne. Kandydaci opozycji Aecio Neves i Marina Silva wydają się przynajmniej dostrzegać potrzebę zmian, obiecując bardziej radykalny zestaw kroków politycznych od obecnie rządzących. Mimo swojego socjalistycznego zaplecza pani Sliva w większości wyznaje stosunkowo prawicowe poglądy ekonomiczne głoszone również przez zmarłego Eduardo Camposę. Na czas swojej kampanii mianowała również kilku szanowanych ekonomistów swoimi doradcami. W kwestii bieżącego obrotu handlowego niewiele można zrobić, aby natychmiast wesprzeć eksport. Pozwalając jednak na obniżenie się kursu waluty można by częściowo przywrócić konkurencyjność. Z tego względu zakończenie obecnej interwencji banku centralnego wydaje się dobrym ruchem. Ostatecznie problem brazylijskiego eksportu tkwi w tym, że kraj przede wszystkim produkuje i eksportuje towary i będzie potrzebował czasu na zrównoważenie gospodarki w kierunku zwiększenia roli produkcji. Będzie to wymagało zmian legislacyjnych mających na celu zmniejszenie barier dla prowadzenia działalności i umożliwienie firmom brazylijskim konkurowania na rynku światowym. Kolejne kroki redukcji jednostkowego kosztu pracy również będą niezbędne. Warto przyjrzeć się Hiszpanii, aby zobaczyć, jak długo może trwać taki proces. Liberalizacja handlu jest kolejną opcją. Brazylijskie średnie cło utrzymuje się na poziomie 1%. To wysoki poziom, nawet jak na standardy rynków wschodzących. Jest to jednak działanie długoterminowe. Usunięcie ochronnych przepisów powinno ostatecznie uczynić przemysł bardziej konkurencyjnym, ale w okresie przejściowym trzeba się liczyć ze wzrostem importu do czasu przystosowania się brazylijskiego przemysłu. 16

17 nie będzie jednak natychmiastowej poprawy W kwestii finansów publicznych prostą odpowiedzią wydaje się lepsza polityka fiskalna. Powszechnie uważa się, że skoro rząd już na tym etapie generuje nadwyżkę budżetową to nie ma wiele miejsca na ulepszenia. Pogląd ten pomija jednak fakt, że nadwyżki te są osiągane w coraz większym stopniu przez nadzwyczajne działania, a zatem są one niemożliwe do utrzymania w dłuższym terminie. Cięcia będą musiały dotknąć dopłat do Narodowego Banku Rozwoju oraz ogólnych wydatków budżetowych. Obciążenia podatkowe w Brazylii są tak duże, że wydaje się iż jakakolwiek poprawa będzie w większości wynikać z cięcia wydatków niż większych przychodów budżetowych. Firma McKinsey szacuje, że subsydia rządowe stanowią 6% PKB Brazylii, jest więc to już margines do cięć. Jest to jednak trudny polityczny proces, który początkowo będzie hamował wzrost gospodarczy. Inwestycje skorzystałyby z uwolnienia cen i mniej interwencyjnej polityki rządu. Chociaż to prawda, że regulowane ceny na niektóre produkty są nadal wysokie w porównaniu do rynków wschodzących, nie oznacza to, że są one na odpowiednim poziomie. Inne rynki wschodzące nie mają tak wysokich kosztów operacyjnych jak Brazylia. Naturalnie, w krótkim terminie doprowadzi to do zwiększonej inflacji, ale w dłuższym terminie zwróci się pod względem inwestycji oraz niższej inflacji. W międzyczasie polityka monetarna będzie musiała pozostać restrykcyjna, aby zwalczać pojawiającą się presję inflacji, hamując tym samym wzrost gospodarczy. Podsumowując, polityka może wnieść znaczną zmianę ale nie spodziewamy się natychmiastowej poprawy. Żaden nowy rząd nie obejmie faktycznej władzy przed styczniem przyszłego roku, a wprowadzenie zmian nie będzie też natychmiastowe. Pozostaje również pytanie, czy Silva może wygrać większością głosów. Jej Partia Socjalistyczna jest stosunkowo niewielka w porównaniu do Partii Pracy prezydent Dilmy i Partii Demokratycznej Nevesa, co może doprowadzić do konieczności zbudowania koalicji. Silva powinna być wstanie przekonać Socjalistycznych Demokratów, którzy odłączyli się od Partii Pracy i dlatego najprawdopodobniej nie będą jej popierać. Pojawienie się korzyści będzie wymagało czasu. Z tego względu 21 będzie prawdopodobnie kolejnym rozczarowującym rokiem dla Brazylii. Naszym zdaniem wzrost wyniesie 1% w porównaniu do ogólnego konsensusu w City na poziomie 1,4%. 17

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 27 czerwca 2016 Szanowni Państwo, Brytyjczycy w referendum zdecydowali się wyjść z Unii Europejskiej. Decyzja brytyjskich wyborców ma przynajmniej dwa wymiary: polityczny i ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Trudne wybory banków centralnych. Strategia celu inflacyjnego (3)

Trudne wybory banków centralnych. Strategia celu inflacyjnego (3) Trudne wybory banków centralnych Strategia celu inflacyjnego (3) 1960 1970 1980 1990 2000 Trudne wybory banków centralnych WIELKA BRYTANIA We wrześniu 1992 r, po 3 tygodniowym ataku spekulacyjnym, Bank

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku Warszawa, 10.05.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury

Prognoza walutowa dla walut grupy G4. raport specjalny Ebury Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Prognoza walutowa dla walut grupy G4 raport specjalny Ebury Dolar amerykański (USD) Jak powszechnie przewidywano, na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji.

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji. ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. Rada Prezesów postanowiła na podstawie prowadzonej regularnie analizy ekonomicznej i monetarnej utrzymać podstawowe stopy procentowe na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

Stabilne ceny i niestabilne rynki

Stabilne ceny i niestabilne rynki Stabilne ceny i niestabilne rynki Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Monika Barszczewska Tekst z 14 maja 2013 r. Według Ewalda Nowotnego, członka Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha. 9:00- Niedawne obawy o inflację na świecie, z dnia na dzień przeradzają się w coraz bardziej możliwą walkę ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, tj. deflacją. W Japonii wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,9%

Bardziej szczegółowo

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce

Chcesz efektywnie inwestować? Zwróć uwagę na wskaźnik CPI, który bardzo wiele znaczy w praktyce Chciałbyś wiedzieć, czy twoja lokata bankowa rzeczywiście na siebie zarabia? Albo czy warto brać teraz kredyt w tej lub innej walucie? Wreszcie, czy warto w ogóle inwestować w danym momencie w akcje? Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013

Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji. Czerwiec 2013 Raport Euler Hermes Sytuacja ekonomiczna w Rosji Czerwiec 2013 Wzrost PKB mniejszy niż w 2011 Wzrost PKB jest obecnie o połowę mniejszy niż przed początkiem światowego kryzysu w 2008 roku (+8,5% w 2007

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo