Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) ; Redakcja: Ewa Matyszewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Ewa Matyszewska DTP: Joanna Archacka Biuro"

Transkrypt

1

2 Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) ; Redakcja: Ewa Matyszewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: Marki, ul. Okólna 40 tel. (22) , ; Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. ISBN Wydanie kwiecień 2012 r.

3 Spis treści Wstęp. Rozliczanie dochodów zagranicznych...5 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia...10 Dochody austriackie są zwolnione z polskiego podatku Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego odliczenia...19 Praca w Bułgarii nie zawsze podlega PIT w Polsce...24 Dochody rumuńskie wpłyną na polski PIT...27 Cypryjskie dochody nie zawsze ujmuje się w polskim PIT...30 Dochody czeskie są zwolnione z polskiego podatku Duńskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia z progresją Zarobki estońskie nie zawsze wykazuje się w Polsce Fińskie zarobki nie zawsze wykazuje się w polskim rozliczeniu...45 Zarabiając tylko we Francji nie trzeba rozliczać się w Polsce...49 Polski urząd nie interesuje się greckimi wypłatami...54 Hiszpańskie zarobki wykazuje się w PIT PIT z holenderskimi zarobkami trzeba złożyć do 30 kwietnia...65 Dochody irlandzkie rozliczamy w Irlandii Zarobki litewskie zwolnione z polskiego podatku Zeznanie z Łotwy trzeba wysłać wcześniej...81 W Luksemburgu wyłączenie z progresją...85 Zarobki maltańskie powiększą podatek Praca w Niemczech nie zawsze do wykazania w Polsce...93 Rezydencja w Portugalii zwalnia z obowiązków w Polsce...97 Ze Szwecją obowiązuje korzystna umowa Dochodów słowackich nie rozliczamy w Polsce W Słowenii czeka się na decyzje władz skarbowych o wysokości podatku Węgierskie dochody łączy się z polskimi dla obliczenia stawki Praca we Włoszech nie musi być wykazywana w Polsce...120

4

5 Wstęp Rozliczanie dochodów zagranicznych Polski podatnik, który zamierza podjąć pracę w jednym z państw Unii Europejskiej, powinien przed wyjazdem zapoznać się z zasadami rozliczeń podatkowych w danym kraju. Ułatwi to dopełnienie obowiązków wobec zagranicznych organów podatkowych. Innych informacji będą potrzebować podatnicy, którzy już poza Polską pracują, ale nadal muszą rozliczać się z polskim urzędem skarbowym. W tej sytuacji warto znać zasady rozliczania dochodów zagranicznych w Polsce. W prezentowanym dodatku wspólnie z ekspertami PwC postaramy się przedstawić informacje potrzebne zarówno przy rozliczeniach zagranicznych, jak i krajowych. Podatnik, który uzyskuje dochody zagraniczne, musi przede wszystkim określić, jakiemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce podlega. Od tego bowiem będzie zależeć, czy zagraniczne zarobki w kraju w ogóle będzie trzeba deklarować. O tym, czy podatnik musi zagraniczne dochody rozliczyć w Polsce, decyduje m.in. jego rezydencja podatkowa. Dla iskusa kluczowym elementem będzie ustalenie centrum interesów osobistych i gospodarczych danej osoby. Deinicja w ustawie o PIT W rozliczeniu za 2011 rok podatnicy pracujący za granicą powinni zastosować do określenia swojej rezydencji podatkowej deinicję miejsca zamieszkania zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób izycznych. Zdaniem Joanny Narkiewicz-Tarłowskiej, starszego menedżera, doradcy podatkowego w PwC, deinicja ta pozwala wielu Polakom zmienić miejsce zamieszkania na zagraniczne. W konsekwencji, wielu Polaków pracujących poza krajem może uniknąć rozliczeń z polskim iskusem. Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę izyczną, która: posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jednak uwaga: iskusa najbardziej przy określaniu rezydencji podatkowej będzie interesowało, gdzie znajduje się rodzina podatnika, a także główne źródło jego dochodów. Jeśli podatnik zabierze ze sobą za granicę rodzinę i jego głównym źródłem dochodów będzie praca za granicą, to będzie wiadomo, że zasadniczo przeniósł on swoje miejsce zamieszkania poza Polskę, a tym samym w Polsce podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli w Polsce rozlicza tylko polskie dochody.

6 6 e-biblioteka Gazety Prawnej Czym jest zatem ośrodek interesów życiowych? Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, składają się na niego więzi rodzinne, powiązania gospodarcze i osobiste. Kluczowe 183 dni i centrum interesów Zdaniem eksperta PwC, aby nie musieć deklarować zagranicznych dochodów w Polsce, w sytuacji, gdy naszym głównym źródłem dochodów będzie praca za granicą, wystarczające będzie wyjechanie z Polski przed upływem 183 dni i zabranie ze sobą rodziny. Wtedy, zasadniczo, miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych zostanie przeniesione za granicę. W konsekwencji, osoba, która w danym roku będzie zarabiać tylko poza krajem, nie będzie już musiała deklarować tych dochodów w Polsce. Warto tu przypomnieć, że osoby izyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów nieograniczony obowiązek podatkowy. Natomiast osoby izyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP ograniczony obowiązek podatkowy. Ekspert PwC wyjaśnia, że zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę i- zyczną, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Określając centrum interesów osobistych, należy uwzględnić wszelkie powiązania rodzinne, społeczne, polityczne, kulturalne, związane z zainteresowaniami itp. Natomiast na centrum interesów gospodarczych mogą składać się takie przesłanki, jak miejsce wykonywania pracy, posiadane inwestycje, kontrakty i inne. Umowy podatkowe Jeżeli dana osoba posiada miejsce zamieszkania w obu krajach (tj. zarówno w Polsce, jak i w kraju wykonywania pracy), powinna określić, gdzie ma swoje ostateczne miejsce zamieszkania na podstawie kryteriów zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a danym państwem. Poza określeniem miejsca zamieszkania dla celów podatkowych umowy te regulują także kwestię opodatkowania danego dochodu. To, w jaki sposób należy rozliczyć się z uzyskanych dochodów zagranicznych, będzie zależało od postanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zwłaszcza od przyjętej metody unikania podwójnego opodatkowania. W podpisanych przez Polskę umowach można spotkać dwie metody. Według pierwszej z nich, dochód z tytułu pracy wykonywanej w drugim kraju i tam opodatkowany zgodnie z miejscowym prawem podatkowym, będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, z jednoczesnym uwzględnieniem go dla potrzeb ustalenia tzw. stopy podatkowej, która zostanie zastosowana do opodatkowania pozostałej części dochodu danej osoby, uzyskanego

7 Rozliczenia dochodów zagranicznych 7 już w Polsce (tzw. metoda wyłączenia z progresją). Zgodnie z drugą metodą-,zagraniczny podatek uiszczony za granicą zostanie odliczony od podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu danego podatnika (tzw. metoda odliczenia proporcjonalnego). Ulga abolicyjna Według informacji Joanny Narkiewicz Tarłowskiej, osoby, które pracują w krajach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujące niekorzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia), mogą odliczyć od kwoty podatku należnego w Polsce różnicę między podatkiem obliczonym według tej niekorzystnej metody a podatkiem, który musiałyby zapłacić (jeśli w ogóle), gdyby Polska zawarła z danym krajem umowę przewidującą korzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę wyłączenia z progresją). Zatem w ostatecznym rozrachunku osoby te w większości przypadków nie będą musiały dopłacać podatku w Polsce od dochodów za pracę za granicą. Należy jednak pamiętać, że mimo to dochód zagraniczny trzeba zadeklarować w zeznaniu, a odliczenie wykazać jako ulgę (PIT-O). Konieczne będzie zatem dokonanie pewnych dodatkowych obliczeń, tzn. wyliczenie kwoty podatku zarówno przy metodzie proporcjonalnego odliczenia, jak i wyłączenia z progresją (aby otrzymać różnicę). Ponadto, powyższa ulga nie ma zastosowania do innych dochodów, np. odsetek na zagranicznych kontach. Regulacje te dotyczą jednak tylko osób, które posiadają miejsce zamieszkania w Polsce. Natomiast osoby, które zmieniły rezydencję podatkową i nie mają już w Polsce miejsca zamieszkania, nie muszą w ogóle deklarować w Polsce dochodów uzyskanych za granicą. PRZYKŁAD Praca w Polsce i Holandii* Rozliczenie podatkowe na przykładzie Polska pracującego w danym roku podatkowym w Polsce i w Holandii (metoda proporcjonalnego odliczenia + zastosowanie ulgi abolicyjnej) Rozliczenie podatkowe Przychody Za pracę w Polsce Polak mający miejsce zamieszkania w Polsce w 2011 roku (wartości w zł) (styczeń luty) Polak nie mający miejsca zamieszkania w Polsce w 2011 roku (wartości w zł)

8 8 e-biblioteka Gazety Prawnej Za pracę w Holandii (marzec grudzień) Odsetki na koncie w Holandi Podatki w Holandii Od dochodów z pracy Podatek od odsetek 0 0 Podatki w Polsce Przychód z pracy Koszty uzyskania przychodu ,50 Kwota 30% diet do odliczenia w Polsce Dochód z pracy do opodatkowania według skali podatkowej (18, 32 proc.) Należny podatek od dochodu z pracy (po odjęciu podatku holenderskiego) Ulga dotycząca dochodów z pracy za granicą Należny podatek od odsetek 95 0 Całkowity podatek do zapłaty w Polsce n pominięto składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Przykład opracowany przez PwC Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Warto pamiętać o tym, iż w rozliczeniu za rok 2011 można odliczyć od dochodu (lub odpowiednio podatku) składki zapłacone w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jest to jednak obwarowane pewnymi warunkami odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (czyli w przypadku stosowania do danego przychodu metody wyłączenia z progresją). Ponadto, składki nie mogą być odliczone od dochodu (podatku) w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Musi również istnieć podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyikowanych przez Polskę umów międzynaro-

9 Rozliczenia dochodów zagranicznych 9 dowych, do uzyskania przez organ podatkowy informacji od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki. PODsTawa PRawna n Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób izycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz.307). UwaGa: niniejszy PORaDnIK Ma CHaRaKTER OGÓLnY I nie stanowi PORaDY PODaTKOwEJ. w CELU UZYsKanIa InDYwIDUaLnEJ PORaDY należy skontaktować się Z DORaDCĄ PODaTKOwYM.

10 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia Podatnik, który w 2011 roku uzyskiwał dochody z pracy tylko w Wielkiej Brytanii i nic nie zarobił w Polsce, nie będzie musiał rozliczać się z polskim urzędem skarbowym. Dochody Polaka wykonującego pracę w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu z uwzględnieniem zakresu jego obowiązku podatkowego. Sylwia Janek, doradca podatkowy i starszy konsultant w PwC przypomniała, że kluczową kwestią jest ustalenie, czy dana osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce. Rezydencja podatkowa Zdaniem Sylwii Janek, przepisy dotyczące rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii są bardziej skomplikowane niż w Polsce. Wyróżnia się tam trzy statusy podatkowe: nierezydent (non-resident), rezydent (resident but not ordinarily resident) i zwykły rezydent (resident and ordinarily resident). Generalnie, w przypadku dochodu ze stosunku pracy, nierezydent jest opodatkowany wyłącznie od dochodów uzyskanych za obowiązki wykonywane w Wielkiej Brytanii. Rezydent zaś podlega opodatkowaniu od dochodu otrzymanego za obowiązki pracownicze wykonywane w Wielkiej Brytanii oraz od dochodu za obowiązki wykonywane poza brytyjskimi granicami, ale wypłaconego w Wielkiej Brytanii bądź tam przekazanego, przywiezionego (remittance). Zwykły rezydent jest co do zasady opodatkowany w Wielkiej Brytanii od całości swoich ogólnoświatowych dochodów. Wyjątkiem będzie tu sytuacja osoby, która jest zwykłym rezydentem w Wielkiej Brytanii, ale nie posiada statusu tzw. osoby stale zamieszkującej w Wielkiej Brytanii (UK domiciled), i na podstawie odrębnej umowy o pracę zawartej z pracodawcą mającym siedzibę poza granicami Wielkiej Brytanii jest wynagradzana za obowiązki wykonywane całkowicie poza Wielką Brytanią wyjaśnia ekspert PwC. Obowiązki wobec iskusa Określając obowiązki podatkowe osoby pracującej za granicą, warto się zastanowić, w jakiej sytuacji dana osoba będzie miała konkretny status podatkowy w Wielkiej Brytanii. Jak tłumaczyła w rozmowie z nami Sylwia Janek, nierezydentem jest zasadniczo osoba, której długość pobytu w Wielkiej Brytanii w danym roku podatkowym nie przekroczyła 183 dni. Natomiast jako rezydent traktowana jest osoba, która albo spędziła w Wielkiej Brytanii ponad 183 dni w danym roku podatkowym albo przebywała tam średnio powyżej 90 dni w każdym z czterech kolejnych lat podatkowych (nie licząc roku przyjazdu i wyjazdu). Z tym, że w tym drugim przypadku osoba ta będzie traktowana jako rezydent zasadniczo dopiero od piątego roku podatkowego. Dni przyjaz-

11 Rozliczenia dochodów zagranicznych 11 du do i wyjazdu z Wielkiej Brytanii są również brane pod uwagę przy określaniu rezydencji podatkowej pod warunkiem, że osoba jest obecna w Wielkiej Brytanii o godz. 24 tego dnia. Z kolei status zwykłego rezydenta posiada osoba, która przykładowo: przybyła do Wielkiej Brytanii z intencją pobytu tam dłużej niż 3 lata bądź zakupiła tam nieruchomość albo wynajęła ją na okres powyżej trzech lat, od odpowiednio momentu przyjazdu, zakupu nieruchomości lub zawarcia wspomnianej umowy najmu. Gdyby zarówno Polska, jak i Wielka Brytania na podstawie swojego krajowego prawa uznawały jednocześnie daną osobę za swojego rezydenta podatkowego, to w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i przewidziane w niej normy, które pozwolą na rozwiązanie zaistniałego konliktu rezydencji. Dochody ze stosunku pracy Dochody pracownicze są opodatkowane w Wielkiej Brytanii według progresywnej skali podatkowej. W roku podatkowym 2011/12 obowiązują trzy stawki podatku: 20 proc., 40 proc. oraz 50 proc. Roczna kwota wolna od opodatkowania wynosi, co do zasady, funtów w 2011/2012, natomiast w 2012/2013 kwota ta będzie wynosić funtów. Sylwia Janek wskazała, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku następnego. skala PIT w wielkiej Brytanii wysokość dochodu do opodatkowania (w funtach) w 2010/2011 w 2011/ do do powyżej do powyżej do * powyżej powyżej * Stawka 50% dotyczy dochodów uzyskanych od 1 kwietnia 2010 r. stawka podatku (w proc.) W większości przypadków osoba uzyskująca dochody z pracy nie będzie już zobowiązana do złożenia zeznania rocznego w Wielkiej Brytanii, chyba że posiada dochody z innych źródeł podlegające opodatkowaniu w tym kraju, np. dywidendy, dochody ze sprzedaży akcji, odsetki itp. Gdyby na danej osobie ciążył obowiązek złożenia zeznania rocznego w Wielkiej Brytanii, to może ona wybrać jedną z następujących opcji: albo złoży do brytyjskiego urzędu skarbowego (Inland Revenue) tylko zeznanie roczne obejmujące dane podatnika i zestawienie dochodów z poszczególnych

12 12 e-biblioteka Gazety Prawnej źródeł oraz ulg, a urząd dokona za niego kalkulacji podatku, albo razem z zeznaniem pracownik sam dokona obliczenia rocznego podatku. Polak w anglii Wielka Brytania nadal jest w czołówce państw, do których Polacy najczęściej wyjeżdżają w celach zarobkowych. Zazwyczaj jest to praca tymczasowa. Polak pracujący za granicą, a posiadający nadal miejsce zamieszkania w Polsce, ma obowiązki podatkowe w kraju. Jak wyjaśnia Joanna Narkiewicz Tarłowska, doradca podatkowy, starszy menedżer w PwC, Polak wyjeżdżający do pracy w Wielkiej Brytanii powinien pamiętać, że wyjazd nie zwalnia go z pewnych obowiązków nałożonych przez polskie prawo podatkowe. Przede wszystkim należy rozważyć dwie kwestie, aktualizację danych identyikacyjnych oraz rozliczenie się z dochodów z polskim iskusem. Jeśli Polak w związku z wyjazdem do Wielkiej Brytanii utraci miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, a jego identyikatorem podatkowym jest PESEL, może powiadomić o tym fakcie właściwy urząd skarbowy na formularzu ZAP 3 lub w innym dokumencie składanym do urzędu skarbowego (np. w rocznej deklaracji podatkowej). Natomiast Polak, który zobowiązany jest posługiwać się identyikatorem podatkowym NIP, zobowiązany jest poinformować urząd skarbowy m.in. o zmianie miejsca zamieszkania na formularzu NIP 7 w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Sytuacja taka wystąpi, jeśli nie będzie on przebywał w Polsce dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym ani nie będzie posiadał w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Jednakże, nawet jeśli nadal będzie miał miejsce zamieszkania w Polsce w świetle polskich przepisów, ale równocześnie będzie traktowany jak osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii zgodnie z prawem brytyjskim, powinien ustalić, gdzie ostatecznie jest jego miejsce zamieszkania na podstawie dodatkowych kryteriów rezydencji zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej miedzy Polską a Wielką Brytanią. Osoba, której ostateczne miejsce zamieszkania nadal jest w Polsce, musi pamiętać o rozliczeniu się z polskim iskusem zarówno z dochodów uzyskanych w Polsce (jeśli takie posiada), jak i dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii. Do tych drugich będą miały zastosowanie postanowienia umowy polsko-brytyjskiej podkreśla Joanna Narkiewicz-Tarłowska. Dodaje, że rozliczając się za rok 2011, osoba ta będzie musiała wykazać w zeznaniu rocznym dochody za pracę w Wielkiej Brytanii, jeśli poza dochodami zagranicznymi uzyskała w Polsce inne dochody. Trzeba jednak podkreślić, że dochody brytyjskie są zwolnione z opodatkowania w Polsce (zgodnie z metodą wyłączenia z progresją). Należy je wziąć jedynie pod uwagę dla celów obliczenia efektywnej stawki podatkowej, która będzie miała zastosowanie do innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (jeśli takie są). Z kolei osoby, które wraz z wyjazdem do Wielkiej Brytanii utracą miejsce zamieszkania w Polsce, muszą rozliczyć się w Polsce jedynie z dochodów osiągniętych z polskich źródeł.

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Praca w UE podatki i składki

Praca w UE podatki i składki www.pwc.pl Praca w UE podatki i składki Marzec 2015 r. Spis treści Praca w Unii Europejskiej podatki i składki... 4 Część pierwsza: opodatkowanie dochodów z pracy w krajach Unii Europejskiej... 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Przemysław Powierza KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Jak oswoić PIT-a żeby nie ugryzł po latach - czyli praktyczne rozliczenie dochodów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek Sygn. akt II UK 141/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Magdalena Kostro

Bardziej szczegółowo

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

Świadczenia. pozapłacowe BIBLIOTEKA. rozliczenia z urzędem skarbowym rozliczenia z ZUS dokumentowanie ewidencja interpretacje i orzeczenia

Świadczenia. pozapłacowe BIBLIOTEKA. rozliczenia z urzędem skarbowym rozliczenia z ZUS dokumentowanie ewidencja interpretacje i orzeczenia BIBLIOTEKA Świadczenia pozapłacowe rozliczenia z urzędem skarbowym rozliczenia z ZUS dokumentowanie ewidencja interpretacje i orzeczenia Ewa Matyszewska Marek Kutarba Autorzy Ewa Matyszewska Marek Kutarba

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

122/10/A/2007. WYROK z dnia 7 listopada 2007 r. Sygn. akt K 18/06 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

122/10/A/2007. WYROK z dnia 7 listopada 2007 r. Sygn. akt K 18/06 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 122/10/A/2007 WYROK z dnia 7 listopada 2007 r. Sygn. akt K 18/06 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski przewodniczący Teresa Liszcz sprawozdawca Janusz

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników

Skatteetaten. Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Skatteetaten Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Instrukcja dla zagranicznych pracodawców i pracowników Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych)

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 2 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo