Europejskie Dni Wolnosci Podatkowej. Analiza obciążeń podatkowych typowych grup pracowników w krajach Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejskie Dni Wolnosci Podatkowej. Analiza obciążeń podatkowych typowych grup pracowników w krajach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 czerwiec 2011 brief programowy Instytutu Kościuszki Partnerzy: James Rogers, Cécile Philippe Europejskie Dni Wolnosci Podatkowej. Analiza obciążeń podatkowych typowych grup pracowników w krajach Unii Europejskiej Cel badania Badanie zostało przeprowadzone przez Institut Économique Molinari we współpracy z firmą Ernst & Young i think tankiem New Direction. The Foundation for European Reform, a opublikowane w Polsce przez Instytut Kościuszki partnera projektu. Podstawowym celem badania jest porównanie stopnia obciążenia pensji pracowników wynikających ze zobowiązań podatkowych oraz socjalnych w 27 krajach Unii Europejskiej oraz ustalenie przy tym Dnia Wolności Podatkowej dla osób pracujących w tych krajach. ISSN Kontekst badania Liczne badania szeregują systemy polityczne zapewniające niskie podatki oraz swobodę gospodarczą. Badania te jakkolwiek interesujące dla ekonomistów, nie wygenerowały jednak zagregowanych danych pozwalających wyciągnąć wnioski dotyczące roli pojedynczych pracowników w finansowaniu własnego państwa oraz systemu socjalnego. Dodatkowo, wiele organizacji typu think-tank ustala doroczny dzień wolności podatkowej w swoich krajach. Niestety, z uwagi na rozbieżną metodologię stosowaną do jego kalkulacji, porównania między krajami są problematyczne. Poniższe badanie ma na celu stworzenie jednolitego narzędzia do porównywania stóp podatkowych, z danymi odzwierciedlającymi indywidualne obciążenia pracowników Unii Europejskiej. W dalszej kolejności, pozwoli to na ustalenie faktycznych kosztów zatrudniania pracowników w każdym z państw.

2 Brief programowy Główne rezultaty Podatki w Europie rosną i mają charakter ukryty Unia Europejska, jako wspólna przestrzeń ekonomiczna, odnotowała nieznaczny wzrost przeciętnej realnej stopy podatkowej z 43,99% w 2010 roku do 44,23% w 2011 roku. Przeciętna realna stopa podatkowa dla typowego pracownika w UE wzrosła o 0,25punktów procentowych (p.p.) w 2011 roku głównie w konsekwencji wzrostu VAT w 13 krajach UE od 2009 roku. 42,8% pobranych podatków od wynagrodzeń w UE, to składka płacona przez pracodawcę na ubezpieczenie społeczne pracownika. Nie jest to różnica pomiędzy płacą brutto, a netto, ale dodatkowa część ponad wynagrodzenie brutto pracownika, o której istnieniu ten często nie zdają sobie sprawy. Emeryci, niepełnosprawni, pozbawieni praw obywatelskich lub młodzi ludzie stanowią ponad połowę (54,3%) obywateli UE, którzy nie należą do zasobów aktywnych zawodowo 1. To pracujący, w większości dźwigają ciężar podatkowy, który będzie jeszcze rósł w miarę starzenia się społeczeństwa. Przegrani i Wygrani Stopa podatku dochodowego w Belgii jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej, pracodawca w Brukseli wydaje 2,43 euro, z czego tylko 1euro trafia do kieszeni pracownika w ten sposób Dniem Wolności Podatkowej w Belgii jest 4 sierpnia. Belgia przejmuje od Węgier ostatnie miejsce, jako poborca największych podatków. Po przeciwnej stronie rankingu sklasyfikowany został Cypr, jako państwo nakładające najmniejsze obciążenia podatkowe. teorie dotyczące opodatkowania zostały podważone przez podwyżkę podatku VAT, która zmusiła Wielką Brytanię do oddania czwartego miejsca na rzecz kontynentalnego Luksemburga. Stopa podatku liniowego okazała się znaczącą ulgą dla podatników Polityka liniowej stopy podatkowej okazała się znaczącą ulgą dla podatników zwłaszcza na Węgrzech, gdzie nowa 16% stawka podatku spowodowała przesunięcie Dnia Wolności Podatkowej o 9 dni. Jednakże, całkowite opodatkowanie pozostaje wyższe w krajach o jednolitej stawce podatkowej (46,4%) niż w przypadku systemów progresywnych (43,3%) luka ta powiększa się od 2010 roku. Wiele teoretycznych korzyści z liniowej stawki podatkowej okazało się być w praktyce rzeczywistymi: jej prostota ułatwia podporządkowanie się podatników. Niska, nie warta przestępstwa stopa podatku skłoniła wielu do wyjścia z szarej strefy i zostania prawowitymi biznesmenami. Zapewnienie wielu przeciętnym pracownikom ulg podatkowych, pozwoliło jednocześnie na skuteczny wzrost całkowitego zysku z podatku. Liniowa stopa jest jednakże tylko jednolitą stopą podatku dochodowego. Jak zauważono, składki na ubezpieczenia społeczne są w tych krajach wyższe niż w przypadku krajów stosujących systemy progresywne. Ponadto, 7 z 8 krajów UE stosujących podatek liniowy, podniosło stawki podatku VAT od 2009 roku. Całkowita stopa podatkowa dla przeciętnego pracownika w 2011 roku Kraje z podatkiem liniowym 46.4% Kraje z podatkiem progresywnym 43.3% W 2010 roku, rządy czterech wyspiarskich krajów Cypru, Malty, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii zabrały najmniejszą część zarobków swoich pracowników. W tym roku, wszelkie geograficzne 1 CIA World Factbook 2010, szacunki ludności i siły roboczej w UE DEFINICJE I METODOLOGIA Na koniec, różnica pomiędzy przeciętnymi obciążeniami podatkowymi tych systemów powiększyła się ponad trzydziestokrotnie od 2010 roku do 2011roku, z 0,10 p.p. do 3,1 p.p., głównie z powodu dołączenia Węgier z wysoką stawką podatkową do klubu krajów z podatkiem liniowym. 2 Terminologia zastosowana w badaniu: Realne wynagrodzenie brutto reprezentuje całkowite koszty zatrudnienia pracownika, włączając składki na ubezpieczenia społeczne i pensję wypłacaną pracownikowi. Realne wynagrodzenie netto jest wynikiem końcowym: jaki zasób pieniędzy pracownik ma do wydania, a który nie zostanie przekazany państwu. (Inne dodatkowe podatki takie jak od paliw, papierosów i alkoholu nie są brane pod uwagę tym badaniu). Osobista realna stopa podatkowa: Składki na ubezpieczenia społeczne + podatek dochodowy + VAT Realne wynagrodzenie brutto Procent z 365 będzie wyznaczał Dzień Wolności Podatkowej, czyli dzień w kalendarzu, w którym pracownik (pracujący teoretycznie od 1 stycznia) zarobi wystarczająco, aby uregulować swoje roczne zobowiązanie podatkowe.

3 Analiza obciążeń podatkowych typowych grup pracowników w krajach Unii Europejskiej Kalendarz Dni Wolności Podatkowej 2011 Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 13 Cypr 16 Malta 10 Irlandia 17 Luxemburg 17 Wielka Brytania 18 Bułgaria 19 Hiszpania 29 Portugalia 03 Słowenia 07 Polska 07 Dania 10 Czechy 11 Estonia 12 Grecja 12 Finlandia 15 Słowacja 17 Holandia 19 Litwa 22 Łotwa 01 Włochy 01 Rumunia 10 Szwecja 11 Niemcy 23 Austria 26 Francja 29 Węgry 04 Belgia 3

4 Brief programowy Podsumowanie danych (wszystkie wartości w euro) Kraje z podatkiem liniowym zostały zaznaczone symbolem ( ). Państwo Realne wynagrodzenie brutto Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę Wynagrodzenie brutto Podatek dochodowy Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika Dochód rozporządzalny Stawka VAT Szacowany VAT Realna płaca netto Realna stawka VAT Dzień wolności podatkowej 2011 Austria 51,237 12,214 39,023 7,697 7,051 24, % 1,578 22, % Jul 23 Belgia 51,295 12,636 38,659 10,966 5,027 22, % 1,547 21, % Aug 04 Bułgaria 3, , , % 134 1, % May 18 Cypr 22,778 1,468 21, ,468 19, % , % Mar 13 Republika Czeska 11,337 2,877 8, , % 442 6, % Jun 10 Dania 53, ,179 19, , % 2,696 30, % Jun 07 Estonia 11,292 2,890 8,402 1, , % 440 6, % Jun 11 Finlandia 43,824 7,710 36,114 7,238 2,576 26, % 1,966 24, % Jun 12 Francja 48,492 16,079 32,413 4,508 5,301 22, % 1,440 21, % Jul 26 Niemcy 48,129 7,929 40,200 7,307 8,392 24, % 1,513 22, % Jul 11 Grecja 30,650 6,716 23,934 1,705 3,829 18, % 1,375 17, % Jun 12 Węgry 11,248 2,989 8,259 1,193 1,836 5, % 425 4, % Jul 29 Irlandia 44,143 4,285 39,858 7,943 1,330 30, % 2,087 28, % May 10 Włochy 34,158 7,854 26,304 5,392 2,496 18, % 1,197 17, % Jul 01 Łotwa 9,934 1,775 8,159 1, , % 404 5, % Jun 22 Litwa 9,348 2,250 7,098 1, , % 368 5, % Jun 19 Luksemburg 51,406 6,122 45,284 5,794 5,522 33, % 1,656 32, % May 17 Malta 17,247 1,568 15,679 1,077 1,568 13, % , % Apr 16 Holandia 49,300 7,300 42,000 6,433 7,126 28, % 1,756 26, % Jun 17 Polska 8,479 1,262 7, ,550 5, % 391 4, % Jun 07 Portugalia 18,989 3,644 15,345 1,480 1,688 12, % , % May 29 Rumunia 6,193 1,368 4, , % 264 3, % Jul 01 Słowacja 11,357 2,957 8, ,126 6, % 433 6, % Jun 15 Słowenia 15,526 2,153 13, ,955 9, % 626 8, % Jun 03 Hiszpania 28,436 6,545 21,891 1,701 1,390 18, % 1,100 17, % May 19 Szwecja 52,090 12,454 39,636 9,644 2,775 27, % 2,211 25, % Jul 10 Wielka Brytania 47,118 4,680 42,438 6,737 4,070 31, % 2,056 29, % May 17 Pełna wersja tabeli danych jest dostępna pod adresem: I Całkowity koszt zatrudnienia, składki na ubezpieczenie społeczne i dane dot. podatku dochodowego obliczone przez Ernst & Young od kwoty brutto wynagrodzenia. II Wartości średnie wynagrodzenie brutto z Roczne zarobki brutto w przemyśle i usługach Eurostatu o ile nie zaznaczono inaczej. III Dochód netto (wynagrodzenie brutto, minus ubezpieczenia społeczne pracownika, pomniejszone o podatek dochodowy), obliczony przez Ernst & Young. IV Średnia liczba wynagrodzenie brutto z OECD Taxing Wages (2008) V Średnia liczba wynagrodzenie brutto z OECD Taxing Wages (2008) VI Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze produkcyjnym (baza danych National Statistics Office Litwy) VII Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze produkcyjnym z bazy danychurzędu Statystycznego Republiki Słowenii. 4

5 Analiza obciążeń podatkowych typowych grup pracowników w krajach Unii Europejskiej UWAGI BADAWCZE Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Te podatki które są niewidoczne dla wielu pracowników, którzy widzą jedynie potrącenia od swojego wynagrodzenia brutto na pasku płacowym różnią się znacznie od siebie. Dla przeciętnego pracownika, te koszty mieszczą się w przedziale od 1 procenta w Danii do prawie 50 procent we Francji. Wynagrodzenie brutto Dane dotyczące przeciętnych rocznych dochodów brutto w przemyśle i sektorze usług, pochodzą z bazy Eurostatu, jeśli tylko były dostępne, służyły jako punkt wyjścia do naszych obliczeń, pozostałe wielkości pochodziły z opracowania OECD Taxing Wages a także z państwowych urzędów statystycznych. W przeliczeniu na euro, wynagrodzenie brutto wahało się od 2,626 (Bułgaria) do 53,179 (Dania). Mediana wynagrodzeń brutto wśród państw członkowskich UE wyniosła 21,891 (Hiszpania), a średnia wśród tych krajów wyniosła 24,077. Wielkości wynagrodzenia brutto mogą być mylące, zwłaszcza w tych krajach, które nakładają wysokie podatki na pracodawcę związane z ubezpieczeniami społecznymi. Osobista składka na ubezpieczenia społeczne Węgry, które nałożyły najwyższe ogólne obciążenia podatkowe na pracowników w 2010 roku, obecnie narzucają drugie najcięższe obciążenie poprzez wprowadzenie w 2011 roku stawki podatku liniowego na poziomie 16%. Węgry nadal żądają dodatkowych 22,2% zarobków pracownika z powodu poboru składek na ubezpieczenia społeczne. Całkowita składka na ubezpieczenia społeczne Francja (66%) i Węgry (58%) to jedyne dwa kraje zabierające przeciętnemu pracownikowi więcej niż połowę wynagrodzenia brutto na ubezpieczenia społeczne. Kraje z podatkiem liniowym, jako grupa (także włączając Węgry), zabierają 42% przeciętnego wynagrodzenia brutto na ubezpieczenia społeczne; 9p.p. więcej niż w przypadku systemów progresywnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych W Danii, gdzie koszty opieki socjalnej są najmniejsze (procentowo), stawka podatku dochodowego od osób fizycznych jest najwyższa (37,3%). Mimo ogłaszanych przez rządy niskich stawek podatku liniowego, to w pięciu państwach o najniższych podatkach dochodowych (Cypr, Słowenia, Polska, Malta i Grecja) funkcjonują progresywne systemy podatkowe. Szacowany podatek od wartości dodanej (VAT) Szacowany czynsz wyniesie 35% dochodu netto pracownika (rozporządzalnego). Po odjęciu czynszu, pozostały dochód jest dzielony na pół w celu oszacowania pozostającej kwoty, która po wydaniu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak więc do ustalenia szacunkowego podatku VAT zakładamy, konserwatywnie, że tylko 32,5% dochodu netto pracownika będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. 13 państw członkowskich UE podniosło stawki podatku VAT od 2009 roku, a największe podwyżki odnotowano na odległych krańcach Unii: stawka w Wielkiej Brytanii wzrosła z 15% do 20%, w Grecji z 19% do 23%, w Portugalii z 20% do 23%, a na Litwie z 19% do 21%. Od 2009 roku tylko jeden kraj obniżył podstawową stawkę VAT: Irlandia. Jednakże, Dublin ogłosił plany podwyższenia stawki do 22% w 2013 roku i do 23% w roku

6 Pytania dotyczące tego raportu, prosimy kierować do: James Rogers Cécile Philippe Partnerzy publikacji: The Institut Économique Molinari (IEM) to niezależna organizacja naukowo-badawcza z siedzibą w Paryżu. Jej zadaniem jest promowanie ekonomicznego podejścia w badaniach dotyczących polityki publicznej poprzez formułowanie propozycji innowacyjnych rozwiązań, które służą dobru publicznemu. New Direction - The Foundation for European Reform to promujący gospodarkę wolnorynkową think tank założony w 2010 roku. Jego zadaniem jest tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań i promowanie reform w Europie. Współpracując z siecią zaprzyjaźnionych thinków tanków, New Direction tworzy ważne i innowacyjne raporty poświęcone niezwykle istotnym zagadnieniom takim jak: rozwój gospodarczy, konkurencja, regulacja rynków finansowych, bezpieczeństwo energetyczne, podatki, rolnictwo, biurokracja czy instytucje Unii Europejskiej. Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym (Think Tank) o charakterze non profit, założonym w 2000 r. Misją Instytutu Kościuszki jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego. Instytut Kościuszki pragnie być liderem pozytywnych przemian, tworzyć i przekazywać najlepsze rozwiązania, również na rzecz sąsiadujących krajów budujących państwo prawa, społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę wolnorynkową. Biuro w Krakowie: ul. Karmelicka 9/14, Kraków, Polska, tel.: , Projekt layoutu, skład i opracowanie graficzne: Małgorzata Kopecka, Dalsze informacje i komentarze: Izabela Albrycht tel

Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015. Raport Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Surdeja

Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015. Raport Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Surdeja Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015 Raport Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Surdeja Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015 Raport Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 87 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab. Ryszard

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Departament Integracji ze Strefą Euro NBP Warszawa 211 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2010

Zatrudnienie w Polsce 2010 Zatrudnienie w Polsce 2010 Integracja i globalizacja Pod redakcją Macieja Bukowskiego Warszawa 2011 Autorzy Redaktor naukowy: dr Maciej Bukowski Część I dr Maciej Bukowski Piotr Lewandowski Część II Iza

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty nierówności językowej.

Ekonomiczne aspekty nierówności językowej. Ekonomiczne aspekty nierówności językowej. Áron Lukács Konsultant: dr. Gergely Kovács College for Modern Business Studies Tatabánya, Węgry kwiecień 2007 Spis treści Streszczenie...3 Wstęp...4 I. Koszty

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce

Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw

Bardziej szczegółowo

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Michał Polakowski Dorota Szelewa #8 Michał Polakowski Dorota Szelewa Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Fundacja

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy

Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy Część 1 i2010 Raport roczny na temat społeczeństwa informacyjnego 2009 roku Benchmarking i2010: Tendencje i najważniejsze osiągnięcia Wydanie polskie Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12 UNICEF Innocenti Report Card 12 Dzieci w krajach wysokorozwiniętych Dzieci recesji Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych Innocenti Report Card 12 został

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych Warszawa, październik 2010 r. O CEA CEA to europejska federacja branży ubezpieczeń i reasekuracji. Poprzez 33 organizacje członkowskie krajowe stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo

Część III. Mobilnosć przestrzenna

Część III. Mobilnosć przestrzenna Część Mobilnosć przestrzenna Autorzy: Anna Baranowska Magdalena Bober Maciej Bukowski Współpraca: Izabela Szczygielska 119 Wprowadzenie 120 120 120 120 121 123 123 126 127 129 130 134 134 135 135 137 137

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo