Malta. Agnieszka Kamińska Konsul Honorowy Republiki Malty Katowice, 18 września 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Malta. Agnieszka Kamińska Konsul Honorowy Republiki Malty Katowice, 18 września 2013 r."

Transkrypt

1 Malta Agnieszka Kamińska Konsul Honorowy Republiki Malty Katowice, 18 września 2013 r.

2 Potencjał gospodarczy Republiki Malty 2

3 W skład archipelagu Wysp Maltańskich wchodzą wyspy: Malta, Gozo, Comino, Cominotto, Wyspy Św. Pawła (dwie wysepki obok siebie) i Fifla. Powierzchnia: 316 km2 Liczba ludności: Stolica: La Valetta 3

4 STRATEGICZNE POŁOŻENIE Malta znajduje się zaledwie 93 km od Sycylii, 288 km od wybrzeża Tunezji i 352 km na południe do granic Libii. Takie położenie sprawiało, że wyspa była w przeszłości obiektem zainteresowania wielu ówczesnych mocarstw i w 1814 roku została formalnie zajęta przez Wielką Brytanię. Odzyskała niepodległość w 1964 roku. 4

5 Malta to kultury Anglii, Włoch i arabskiej Afryki w pigułce, która jest tysiąc razy mniejsza od Polski. Oprócz głębokiego katolicyzmu łączą ją z Polską biało-czerwone barwy narodowe, tyle że umieszczone pionowo. Symbolem Malty jest czerwony ośmiokątny krzyż symbolizujący osiem boskich błogosławieństw. 5

6 Język Językiem narodowym jest język maltański. Język angielski uznawany jest za język urzędowy, a wielu Maltańczyków mówi również po włosku. Język Angielski Język Maltański 6

7 Stolica 7

8 Stolica Valetta jest centrum administracyjnym, biznesowym i turystycznym wyspy. W stolicy mieszka ok. 30% wszystkich maltańczyków. W maju bieżącego roku Komisja Europejska na posiedzeniu w Brukseli podjęła decyzję o zatwierdzeniu kandydatury La Valetty, która stanie się Europejską Stolicą Kultury w 2018 roku, co, wedle szacunków może sprowadzić na wyspę dodatkowy milion turystów. 8

9 La Valetta Europejska Stolica Kultury 2018 Port Morski Valetta Port Lotniczy Valetta -Luqa Strefa Biznesu Valetta 9

10 Port Lotniczy Malta Luqa 10

11 Port lotniczy Malta międzynarodowy port lotniczy położony 1 km na wschód od Luqi i 5 km na południowy wschód od Valletty. Jest jedynym międzynarodowym portem lotniczym na Malcie (oprócz heliportu w Xewkija na Gozo). Uruchomiony 25 maja 1992 nazywany jest często portem lotniczym Valletta. Obsługuje około miliona pasażerów rocznie. 11

12 Port lotniczy Malta Najważniejsze linie lotnicze współpracujące z Malta Airport: RyanAir WizzAir Lufthansa EasyJet AirMalta Emirates AirFrance AirBaltic 12

13 Malta na arenie międzynarodowej Członek Unii Europejskiej od 2004 r. Członek Strefy Euro od 2008 r. 13

14 PKB USŁUGI ok. 73% ROLNICTWO 3% PRZEMYSŁ 23% 14

15 TURYSTYKA Główną gałęzią gospodarki Malty jest jednak turystyka. Liczne zabytki architektury, atrakcyjne plaże i sieć hoteli (ponad 70 tys. miejsc noclegowych) przyciągają turystów. Oznacza to oczywiście duży przychód z tytułu turystyki w maltańskich obrotach. Tradycyjnie, największa liczba turystów odwiedzających Maltę pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów skandynawskich i Włoch. Ponad milion osób rocznie odwiedza Maltę 15

16 Wizy, paszport Swobodny przepływ osób w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Dokument: dowód osobisty lub paszport 16

17 Transparency International s Corruption Perception Index 2012 Malta zajęła 43 miejsce miejsce na 174 kraje w indeksie mierzącym stopień korupcji w kraju 17

18 . Malta jest także jednym z europejskich liderów pod względem implementacji dyrektyw unijnych oraz dostępu do usług administracji publicznej za pośrednictwem internetu. 18

19 EKSPORT Malta w 2012 r. eksportowała głównie : Surowce energetyczne i produkty naftowe (42%) Maszyny i środki transportu (32,8%) Towary przemysłowe (10,2%) Ryby i skorupiaki oraz produkty farmaceutyczne 19

20 IMPORT Głównymi partnerami handlowymi Malty są przede wszystkim kraje UE (szczególnie Włochy, Niemcy, Francja, W. Brytania) oraz Rosja, USA, Hong Kong i Singapur. Import Malty koncentrował się przede wszystkim na branży : chemicznej żywności 20

21 Sektor Energetyczny Sektor energetyczny na Malcie w dalszym ciągu jest w pełni uzależniony od importu surowców energetycznych (ropa, gaz), z których zaspokajane jest praktycznie całe zapotrzebowanie na energię. Maltańska administracja stara się zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W tym celu ma powstać podmorskie połączenie energetyczne z Sycylią. Kładzie się również większy nacisk na inwestycje w energię odnawialną. Jednym z głównych projektów zrealizowanych w ostatnich latach była budowa farm wiatrowych na wybrzeżu. 21

22 Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Maltą 22

23 Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Maltą Od 1 stycznia 2007 roku zarówno Polska jak i Malta otworzyły wzajemnie swoje rynki dla czterech swobód UE (przepływu towarów, usług, osób i kapitału). Od 2011 r. odnotowuje się dodatnie saldo obrotów handlowych pomiędzy tymi dwoma krajami. 23

24 W eksporcie dominują grupy towarowe: tytoń i wyroby tytoniowe (wzrost eksportu o 55,7%) mięso i produkty mięsne (wzrost o 25,4%) produkty farmaceutyczne chemia organiczna 24

25 Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Maltą W grupie towarów eksportowanych na Maltę pojawiły się po raz pierwszy w 2011 r. - statki i łodzie o wartości 1,650 mln euro, zajmując trzecią pozycję eksportową - chemia nieorganiczna o wartości 1,080 mln euro (na czwartej pozycji). Wzrósł ponad czterokrotnie import grzejników i części, a także tworzyw sztucznych i artykułów z tworzyw sztucznych (o 18%). 25

26 Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Maltę od 2011 r. wykazuje tendencję rosnącą. Głównymi elementami uzasadniającymi zainteresowanie inwestorów BIZ lokowanymi na Malcie są, zdaniem ekspertów, członkostwo w UE i stała poprawa konkurencyjności gospodarki. Głównymi inwestorami na Malcie są Niemcy, Australia i Oceania, Austria, Niderlandy i Wielka Brytania. 26

27 System Podatkowy Na pierwszy rzut oka Malta, gdzie podatek CIT wynosi 35% wypada nieatrakcyjnie. Ale pozory mogą mylić 35 % 5 % 27

28 System podatkowy System podatkowy, oferuje szereg możliwości redukcji bądź wyeliminowania opodatkowania dochodu, co w połączeniu z siecią 67 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zostały zawarte przez ten kraj, wskazuje na duży potencjał Malty w międzynarodowym planowaniu podatkowym i od momentu wejścia do Wspólnoty przyciąga zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców. 28

29 System podatkowy Co do zasady podatek dochodowy od osób prawnych wynosi na Malcie 35 %. Przyjmuje się, że spółka założona na Malcie posiada tam siedzibę oraz jest maltańskim rezydentem podatkowym i na tej podstawie podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych, którego stawka na Malcie wynosi właśnie 35%. Stawka ta jest odzwierciedleniem najwyższej stawki podatku od dochodu osób fizycznych, dlatego wypłata dywidendy na poziomie udziałowca nie będzie już z reguły opodatkowana. 29

30 Dla potrzeb podatku dochodowego spółka maltańska zobowiązana jest rozdzielić swoje zyski pomiędzy pięć kont, które obejmują: 1. Ostateczny podatek - zyski zwolnione z podatku i podlegające podatkowi (Final Tax Account); 2. Podatek od nieruchomości - dochód pochodzący bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomości położonych na Malcie (Immovable Property Account); 3. Podatek od dochodów zagranicznych - zyski z tych dochodów (Foreign income account); 30

31 Dla potrzeb podatku dochodowego spółka maltańska zobowiązana jest rozdzielić swoje zyski pomiędzy pięć kont, które obejmują: 4. Inne zyski opodatkowane na Malcie - zyski podlegające podatkowi niezakwalifikowane do trzech pierwszych rodzajów kont (Maltese taxed account); 5. Konto nieopodatkowane - zyski/straty po odliczeniu kwot ulokowanych na wszystkich innych rachunkach (Untaxed account). 31

32 REFUNDACJA Refundacja podatku działa w ten sposób, że udziałowiec (akcjonariusz) spółki maltańskiej przy odbiorze dywidendy z zysków, które trafiły na konta obejmujące zyski z dochodów zagranicznych i opodatkowanych na Malcie (czyli konta nr 3 i 4 w klasyfikacji powyżej) - zyskuje uprawnienie do żądania zwrotu naliczonego od tych zysków podatku. 32

33 W większości przypadków, prawo do zwrotu podatku zarejestrowanemu akcjonariuszowi będzie obejmowało 6/7 kwoty podatku obciążającego spółkę maltańską z tytułu zysków, z których wypłacana jest dywidenda. W praktyce daje to efektywną stawkę podatku na poziomie 5%. 33

34 Stawka ta może się jednak różnić w następujących przypadkach: 100-proc. zwrot (0 proc. efektywna stawka opodatkowania na Malcie) od dochodu osiągniętego przez holding spełniający szczególne wymagania Zwrot 5/7 podatku (10-proc. efektywna stawka opodatkowania na Malcie) jeśli spółka maltańska otrzymuje "należności licencyjne lub bierne korzyści", które nie pochodzą z prowadzonego przez spółkę biznesu i były opodatkowane stawką mniejszą niż 5 proc Zwrot 2/3 podatku (minimum 2,5-proc., maksimum 6,25-proc. efektywna stawka opodatkowania na Malcie); gdy spółka maltańska dochodzi ulgi związanej z podwójnym opodatkowaniem (na podstawie umowy, jednostronnego porozumienia, jednolitej stawki zagranicznej ulgi podatkowej - FRFTC) w odniesieniu do dochodu osiągniętego poza Maltą. 34

35 SPÓŁKA ZAGRANICZNA JAKO MALTAŃSKI REZYDENT PODATKOWY Przenosząc na Maltę zarządzanie zagraniczną spółką, której siedziba pozostaje poza terytorium Malty, również można skorzystać z dobrodziejstw tamtejszej jurysdykcji podatkowej. Korzyści te są podobne do tych, które powstają przy przeniesieniu rezydencji podatkowej osoby fizycznej. 35

36 SPÓŁKA ZAGRANICZNA JAKO MALTAŃSKI REZYDENT PODATKOWY Spółka taka będzie podlegała podatkowi na Malcie tylko z tytułu: dochodów osiągniętych na Malcie, dochodów osiągniętych poza Maltą, jednak przelanych na Maltę, zysków kapitałowych osiągniętych na Malcie. 36

37 SPÓŁKA ZAGRANICZNA JAKO MALTAŃSKI REZYDENT PODATKOWY Obowiązek podatkowy nie będzie natomiast dotyczył: zysków kapitałowych osiągniętych poza Maltą, pasywnych dochodów (należności licencyjnych i odsetek) nieprzelanych lub nieodebranych na Malcie, dywidend odebranych na Malcie od holdingu 37

38 HOLDING MALTAŃSKI Ustawodawca maltański przewidział szczególne korzyści dla spółek holdingowych, które zakłada się dla możliwości posiadania i zarządzania udziałami w innych spółkach. Podstawową korzyścią jest możliwość skorzystania ze 100-proc. refundacji podatku na poziomie akcjonariuszy. Rozpiętość warunków, które (rozłącznie) należy spełnić, aby z niej skorzystać, powoduje, że jest to struktura elastyczna i stosunkowo szeroko dostępna 38

39 HOLDING MALTAŃSKI Warunki uzyskania zwolnienia (participation exemption) można podzielić na trzy grupy i kształtują się one następująco: 1. Odnośnie akcji - akcje muszą posiadać prawa zawarte w co najmniej dwóch z poniższych podpunktów: prawo głosu, prawo do dywidendy, prawo do upłynnienia kapitału 39

40 HOLDING MALTAŃSKI 2. Odnośnie holdingu - wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków: posiadanie co najmniej 10 proc. udziałów w spółce zależnej, minimalny udział w spółce zależnej w wysokości 1,164,000 euro, posiadany przez sześć miesięcy, prawo do żądania i nabycia pozostałych udziałów w spółce zależnej, prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych udziałów, prawo do zasiadania w zarządzie bądź wskazania osoby w zarządzie spółki zależnej, akcje (udziały) są posiadane równolegle z działalnością spółki i nie są przeznaczone na sprzedaż. 40

41 HOLDING MALTAŃSKI 3. Przepisy zapobiegające nadużyciom - wystarczy spełniać przesłanki jednego: spółka zależna jest zarejestrowana lub jest rezydentem podatkowym w UE, spółka zależna podlega jakiemukolwiek zagranicznemu podatkowi o stawce co najmniej 15 proc., dochód spółki zależnej nie pochodzi w więcej niż 50 proc. z biernych korzyści i należności licencyjnych (możliwość zastosowania rozwiązań strukturalnych), inwestycja nie należy do portfela papierów wartościowych i stawka podatku w jej jurysdykcji jest wyższa niż 5 proc. 41

42 REJESTRACJA SPÓŁKI Rejestracja spółki na Malcie wymaga złożenia w biurze rejestracyjnym tzw. Memorandum of Association, które powinno zawierać: nazwę firmy, nazwiska i adresy udziałowców, adres firmy na Malcie, zakres działalności, określenie kapitału zakładowego, zczegółowe dane o dyrektorach oraz sekretarzu firmy, dane osoby oficjalnie upoważnionej do reprezentowania firmy. Do założenia spółki wystarczy jeden udziałowiec. 42

43 NAZWA SPÓŁKI Na Malcie funkcjonuje ponad zarejestrowanych spółek, stąd też zaleca się zastrzec nazwę spółki przed jej rejestracją. W nazwie spółki powinny znaleźć się słowa private limited liability company lub limited lub llc. Zastrzeżenia nazwy spółki można dokonać na okres 3 miesięcy, a następnie je odnowić. 43

44 UMOWA I STATUT SPÓŁKI W Umowie i Statucie spółki zawarte są informacje dotyczące przedmiotu jej działalności, struktury udziałów, udziałowców, dyrektorów spółki i sekretarza, wewnętrznych regulacji w spółce. Zasięg i przedmiot działalności spółki mogą dotyczyć działalności handlowej, holdingowej lub działalności handlowej i holdingowej. Umowa i Statut spółki winny być podpisane przez udziałowców lub w ich imieniu przez wybrane biuro, działające na mocy przygotowanego pełnomocnictwa i przedłożone w Rejestrze Przedsiębiorstw do wiadomości publicznej. 44

45 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy spółki może być określony w dowolnej walucie Jego minimalna wysokość to

46 KAPITAŁ ZAKŁADOWY Spółki publiczne oraz spółki prowadzące szczególnego rodzaju działalność finansową (bankowe lub inwestycyjne) muszą mieć wyższy kapitał zakładowy, którego minimum wynosi ,47 (przykładowo kapitał zakładowy Finance Bank Malta wynosił 10 mln ) Przynajmniej 20% kapitału zakładowego (233 ) musi być wpłacone w chwili założenia spółki llc na rachunek bankowy na Malcie; w przypadku spółki publicznej wartość minimalna to 25% kapitału zakładowego. 46

47 KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy może być podzielony na różnego rodzaju udziały, zwykłe i uprzywilejowane. Możliwa jest także emisja obligacji zastrzeżonych dla spółki lub jej udziałowców. Od kapitału czy udziałów nie są wymagane żadne opłaty skarbowe ani kapitałowe. 47

48 Opłaty rejestracyjne Opłata najniższa wynosi 245 wówczas, gdy kapitał zakładowy spółki nie przekracza Najwyższa opłata wynosi wówczas, gdy kapitał zakładowy przekracza Powyższe opłaty należy wnieść na rzecz Rejestru Przedsiębiorstw w chwili rejestracji. 48

49 Opłaty roczne Opłaty, które należy uiszczać rokrocznie na rzecz Rejestru Przedsiębiorstw z tytułu prowadzenia przez spółkę działalności statutowej, przedkładając dokumentację dotyczącą spółki/udziałowców/dyrektorów itd. kształtują się w granicach: opłata minimum 100 (w przypadku spółek z kapitałem zakładowym do ); opłaty maksimum (gdy kapitał zakładowy przekracza wartość ). 49

50 Konto bankowe Spółka może otworzyć konto w dowolnym banku w dowolnej walucie. Można wskazać także kancelarię prawna, jako uprawnioną w lokalnym banku do dokonywania operacji na jej rachunkach bankowych, monitorowania rozliczeń i dokonywania transferów. W takiej sytuacji płatności będą dokonywane jedynie na podstawie potwierdzonych instrukcji udziałowców lub ich pełnomocników. Rachunkiem w lokalnym banku można zarządzać również za pośrednictwem serwisu internetowego, oferowanego przez wiele lokalnych banków. 50

51 Konto bankowe Wsród największych banków lokalnych warto wskazać: HSBC, Bank of Valetta, Bawag, Volksbank, Sparkasse, FIM Bank, Banif. 51

52 Dziękuję za uwagę... Czy są pytania?

53 Dziękuję za uwagę Agnieszka Kamińska Konsul Honorowy Republiki Malty Radca Prawny Kamińska & Partners tel.: fax: ul. Karmelicka 30/ Kraków

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Inwestowanie w Turcji 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2 Inwestowanie w Turcji Rozdział 1 Spis treści Przedmowa 5 1 Podstawowe wiadomości na temat kraju 6 1.1 Informacje ogólne 6 1.2 Gospodarka i waluta

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012

Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Zjednoczone Emiraty Arabskie Słowacja Malta Poznań, 6 grudnia 2012 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Informacje

Bardziej szczegółowo

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców.

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Opracowanie powstało na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie na potrzeby III Forum Rynków Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Brazylia to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej, którego obecna sytuacja ekonomiczna jest bardzo dobra. Jest to najatrakcyjniejszy i największy rynek Ameryki Południowej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa, styczeń 2007 Copyright PAIiIZ S.A. 2007 2 Praca zbiorowa pod patronatem PAIiIZ Autorzy tekstów:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Indonezja tak ze względu na odległość jak i słabą znajomość rynku należy do krajów z którymi mamy wysokie ujemne saldo obrotów. W ubiegłym roku polski eksport był raczej niewielki niecałe 40

Bardziej szczegółowo

Szwecja przewodnik po rynku

Szwecja przewodnik po rynku Szwecja przewodnik po rynku Spis treści Wiadomości ogólne o Szwecji...2 Polsko-szwedzka współpraca gospodarcza...5 Charakterystyka rynku szwedzkiego...10 Handel ze Szwecją...13 Prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Cypr 12 grudnia 2011 roku Przygotowane przez: Accace Spis treści Czechy...3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Niniejszy dokument informacyjny został

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

dynamika PKB (%) PKB per capita (USD) stopa bezrobocia (%) Francja 1661 0,5 27600 19,2 2,1 9,7

dynamika PKB (%) PKB per capita (USD) stopa bezrobocia (%) Francja 1661 0,5 27600 19,2 2,1 9,7 8. Francja PKB (mld USD) dynamika PKB (%) PKB per capita (USD) inwestycje (% PKB) inflacja (%) (CPI) stopa bezrobocia (%) Francja 1661 0,5 27600 19,2 2,1 9,7 Tradycyjnie ważnym sektorem gospodarki francuskiej

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii SPIS TREŚCI 1. Współpraca gospodarcza Polski z Republiką Irlandii...2 1.1. Specyfika rynku...2 1.2. Wymiana handlowa...2 1.3. Możliwości eksportowe branż

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA PAŹDZIERNIK 2012 R.

Bardziej szczegółowo

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r. Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Praca w UE podatki i składki

Praca w UE podatki i składki www.pwc.pl Praca w UE podatki i składki Marzec 2015 r. Spis treści Praca w Unii Europejskiej podatki i składki... 4 Część pierwsza: opodatkowanie dochodów z pracy w krajach Unii Europejskiej... 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE SEMINARIUM: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE AUTOR: MAŁGORZATA POŁOK Człowiek najlepsza

Bardziej szczegółowo

Poznaj gospodarkę: Niemcy. Największa gospodarka w UE

Poznaj gospodarkę: Niemcy. Największa gospodarka w UE Poznaj gospodarkę: Niemcy Największa gospodarka w UE Analiza gospodarki niemieckiej przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH 1 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim wraz z informacjami o ulgach

Bardziej szczegółowo