Postępowania. Kodeks WEJDŻ. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowania. Kodeks WEJDŻ. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco 09.08.10 FINAL"

Transkrypt

1 Kodeks Postępowania Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL WEJDŻ

2 Spis treści Wstęp Słowo od Alison Cooper Rozdział 1 Uczciwość w biznesie Rozdział 2 Odpowiedzialna praktyka handlowa Rozdział 3 Zaufanie, szacunek i odpowiedzialność Rozdział 4 Zastosowanie Kodeksu Postępowania Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS

3 Spis treści Wstęp Co należy wiedzieć o Kodeksie Postępowania Imperial Tobacco Uczciwość w biznesie 1. Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi 2. Pranie brudnych pieniędzy 3. Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe 4. Zapobieganie łapownictwu i korupcji 5. Prezenty i rozrywka 6. Odpowiedzialne zamówienia i stosunki partnerskie z dostawcami 7. Polityczne zaangażowanie i darowizny 8. Cło i podatki 9. Międzynarodowe sankcje i ograniczenia w handlu Odpowiedzialna praktyka handlowa 1. Skrupulatna rachunkowość, prowadzenie ksiąg finansowych i jawność 2. Korzystanie z majątku, aktywów i zasobów Spółki 3. Własność intelektualna 4. Odpowiedzialne działania reklamowe i marketingowe 5. Wysoka jakość produktów i procesów biznesowych 6. Poufność informacji (ochrona danych) 7. Łączność elektroniczna 8. Zarządzanie informacjami 9. Informacje poufne 10. Konflikty interesów 11. Insider Trading: wykorzystanie informacji poufnych 12. Komunikacja zewnętrzna Zaufanie, szacunek i odpowiedzialność 1. Dyskryminacja i molestowanie 2. Zdrowe i bezpieczne środowisko pracy 3. Odpowiedzialność za środowisko 4. Prawa człowieka 5. Zaangażowanie społeczne i działania charytatywne Zastosowanie Kodeksu Postępowania Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS

4 Nasz Kodeks Postępowania Postępowanie zgodnie z zasadami rzetelności i uczciwości w naszych działaniach biznesowych zapewni nam trwały wzrost Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 4

5 Szanowni Współpracownicy! Nasz Kodeks Postępowania określa normy odpowiedzialnego zachowania, których powinniście przestrzegać w każdym obszarze działalności Imperial Tobacco. Odpowiedzialne prowadzenie działalności nie jest dla nas niczym nowym. Odpowiedzialne podejmowanie działań odegrało zasadniczą rolę w budowaniu naszej światowej reputacji wiarygodnego partnera i pracodawcy. Jednakże działamy w środowisku, które stawia przed nami coraz większe wyzwania, co w połączeniu globalnym zasięgiem naszych działań powoduje, że jesteśmy baczniej obserwowani niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego niesłychanie ważne jest, aby wszystkie nasze działania były prowadzone z zachowaniem jak największej uczciwości. Niniejszy Kodeks Postępowania stanowi niezbędną podstawę naszego długotrwałego rozwoju. Wasze osobiste i zbiorowe zobowiązanie do przestrzegania norm zawartych w Kodeksie jest decydujące dla realizacji naszej strategii zrównoważonego wzrostu sprzedaży. Uaktualniony Kodeks Postępowania to zbiór naszych długoletnich praktyk i polityk. W dokumencie tym można znaleźć odniesienia do Polityki Grupy oraz informacje, z kim należy kontaktować się w celu uzyskania wskazówek, pomocy i porady. Na każdym z Was spoczywa obowiązek dokładnego zapoznania się z Kodeksem, abyście mieli pewność, czego się od Was oczekuje, oraz postępowania zgodnie z przedstawionymi zasadami zachowania we wszystkich codziennych działaniach. Niektórzy uznają nasze produkty za kontrowersyjne, jednakże sposób prowadzenia przez nas działalności nie może zyskać takiej opinii. Nasz stały sukces zależy od wysokich standardów postępowania i zachowania, które stanowią podstawę naszej reputacji i umożliwiają nam zrównoważony wzrost sprzedaży. Alison Cooper Dyrektor Naczelny Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 5

6 Co należy wiedzieć o Kodeksie Postępowania Imperial Tobacco Czym jest nasz Kodeks Postępowania? Nasz Kodeks Postępowania to podsumowanie wielu długoletnich praktyk i polityki, dotyczących postępowania jednostek, jak i prowadzenia działalności biznesowej, które zostały zawarte w jednym dokumencie. Określa on normy odpowiedzialnego zachowania, których powinni przestrzegać wszyscy pracownicy Grupy Imperial Tobacco, a także zawiera praktyczne wskazówki dotyczące ważnych kwestii etycznych i prawnych. Kodeks Postępowania ma na celu zapewnienie każdej osobie wskazówki w zakresie przestrzegania niniejszych zasad zachowania. Kto powinien przestrzegać Kodeksu Postępowania? Zasady Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników Grupy Imperial Tobacco, bez względu na funkcję, rangę lub miejsce pracy, w tym pracowników spółek powiązanych, prowadzących działalność pod inną nazwą. Naszym obowiązkiem jest stałe przestrzeganie norm i zasad zachowania określonych w Kodeksie Postępowania. Ponadto wszyscy zatrudnieni przez nas współpracownicy zewnętrzni pośrednicy, podwykonawcy, konsultanci i dystrybutorzy występując w naszym imieniu są również zobowiązani do postępowania zgodnie z normami i zasadami zachowania wyszczególnionymi w Kodeksie. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 6

7 Dlaczego nasz Kodeks Postępowania jest ważny? Coraz bardziej wymagające otoczenie zewnętrzne oraz rosnący zasięg naszego działania sprawiają, że jesteśmy baczniej obserwowani niż kiedykolwiek wcześniej. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że wszystkie nasze działania są prowadzone z zachowaniem jak największej uczciwości. Kodeks Postępowania jest niezbędny dla naszego długotrwałego rozwoju oraz realizacji strategii wzrostu sprzedaży. Kodeks Postępowania stanowi kluczowy element w naszym systemie kontroli wewnętrznej i zapewnia odpowiednie środki kontroli wspierające pracowników w wykonywaniu ich funkcji podczas prowadzenia interesów w imieniu Imperial Tobacco. Nasz system kontroli wewnętrznej opisany jest w wielu dostępnych dokumentach, a Kodeks Postępowania jest jednym z nich. Poniższy schemat przedstawia dokumenty, które definiują nasz system kontroli wewnętrznej oraz powiązania pomiędzy nimi. Więcej informacji można uzyskać w Intranecie. Ustalenie kierunku działania Strategia Kodeks Postępowania Podręcznik korporacyjny Zarządzanie ryzykiem Polityka i normy Grupy Polityka i procedury funkcjonalne Funkcje i zakres odpowiedzialności Zarządzanie ryzykiem rynkowym Rozwój personelu Wskazówki i wsparcie dla zachowania zgodności z polityką firmy Ocena ryzyka; Ocena zgodności Jak sobie radzimy? Coroczne sprawozdania i raporty Sprawozdawczość pozafinansowa Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 7

8 Czy Kodeks zawiera wyczerpujące informacje? Kodeks Postępowania zawiera informacje, które zwracają uwagę na pewne międzynarodowe przepisy prawne, sankcje handlowe i przepisy, które są istotne dla naszej działalności. Nie opisuje wszystkich praw, polityki, procesów lub sytuacji, z którymi można się spotkać. Po omówieniu każdej z poruszanych kwestii zamieszczono odniesienia do Polityki Grupy oraz lokalizację innych materiałów zawierających wytyczne. Ponadto Kodeks zawiera dane kontaktowe osób, do których można bezpośrednio zwrócić się o pomoc i poradę. Nasi współpracownicy posiadają również wiedzę i doświadczenie w wielu sprawach, dlatego zasięgnięcie u nich porady może pomóc w podjęciu rozważnej i poprawnej decyzji. Co mam zrobić w razie wątpliwości lub pytań? Kodeks Postępowania nie opisuje każdej sytuacji, w której możecie się znaleźć. Jeśli nie ma pewności, istnieje wiele sposobów uzyskania pomocy i porady. Jeśli zastanawiasz się, jak postąpić w danej sytuacji, pomocne może okazać się zadanie sobie następujących pytań: Czy to jest legalne? Czy to jest etyczne? Czy to jest zgodne z Kodeksem Postępowania Imperial Tobacco? Czy daję dobry przykład? Czy mogę bez skrępowania wyjaśnić swoje postępowanie kolegom / koleżankom, rodzinie lub przyjaciołom? Czy dla mnie lub dla Imperial Tobacco zawstydzające będzie, gdy inni dowiedzą się o moim postępowaniu z mediów? Czy skonsultowałam / em się z kolegami / koleżankami posiadającymi wiedzę w tym zakresie, aby podjąć rozważną decyzję? Jeżeli masz zastrzeżenia co do postępowania kolegi / koleżanki, może się okazać, że rozmowa z tą osobą pozwoli wyjaśnić sytuację. Jeśli nie jest to możliwe, należy o tym porozmawiać z Human Resources Manager (Dyrektorem Personalnym / Kierownikiem Personalnym). Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 8

9 Jaka jest rola kierowników i przełożonych? Wszyscy odgrywamy jakąś rolę w tworzeniu środowiska pracy, w którym promuje się rzetelność, pracę zespołową i zaufanie. Nasz dział Commercial Integrity (dział Uczciwości w Interesach Grupy), współpracując z dyrektorami funkcjonalnymi i regionalnymi oraz z innymi kierownikami wyższego szczebla, odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwego postępowania na szczeblu korporacyjnym i indywidualnym w całej Grupie. Kierownicy i przełożeni mają dodatkowy zakres odpowiedzialności: zapewnienie, że Kodeks Postępowania został przedstawiony i wyjaśniony pracownikom oraz przez nich zrozumiany; dotyczy to również pracowników nowych, tymczasowych i kontraktowych; zapewnienie podwładnym wsparcia w zakresie przestrzegania norm i zasad zachowania określonych w Kodeksie Postępowania; dawanie osobistego przykładu w celu propagowania norm i zasad zachowania określonych w Kodeksie Postępowania; zapewnienie członkom zespołu odpowiedniego przeszkolenia i informacji, które umożliwią im przestrzeganie Kodeksu Postępowania; przyjmowanie wątpliwości i zastrzeżeń i wspieranie osób, które je wyrażają. Jak postępować w związku z istnieniem na różnych rynkach różnych przepisów i regulacji prawnych? Wymogi zawarte w naszym Kodeksie Postępowania są nadrzędne za wyjątkiem sytuacji, w których normy określone w Kodeksie są sprzeczne z określonym prawem miejscowym. Jedynie w tych wyjątkowych okolicznościach, kiedy prawo miejscowe nakazuje bardziej rygorystyczne normy niż nasz Kodeks Postępowania, należy zastosować miejscowe przepisy prawne. Jeśli brakuje pewności co do wyboru stosownego prawa lub jeśli Twoim zdaniem poszczególne prawa są sprzeczne, przed podjęciem dalszych kroków należy skontaktować się z Group Legal (Działem Prawnym Grupy). Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 9

10 W jaki sposób bada się problemy? Jeśli szczerze i w dobrej wierze zgłosisz ewidentne niewłaściwe zachowanie, uzyskasz wsparcie Spółki. Opracowaliśmy procedury badania i postępowania z potencjalnymi naruszeniami Kodeksu Postępowania, aby zapewnić spójność procesu w całej firmie. Wszystkie wszczęte dochodzenia będą prowadzone dokładnie, rzetelnie i zgodnie z Kodeksem Postępowania Spółki, miejscowymi przepisami prawnymi oraz zgodnie z prawami pracownika. Są one wymienione w Rozdziale 4 dotyczącym stosowania Kodeksu Postępowania. Każdy, kto podejrzewa, że złamano prawo lub naruszono nasz Kodeks Postępowania, powinien najpierw omówić swój problem z Human Resources Manager (Dyrektorem Personalnym / Kierownikiem Personalnym), który udzieli wsparcia w zakresie wypracowania zrównoważonego i obiektywnego spojrzenia na wagę problemu. Przestrzeganie naszego Kodeksu Postępowania Od wszystkich pracowników Imperial Tobacco wymaga się przestrzegania norm określonych w niniejszym Kodeksie. W przypadku naruszenia Kodeksu Postępowania, podjęte będą odpowiednie działania dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 10

11 Uczciwość w biznesie Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 11

12 Uczciwe prowadzenie działalności wspiera zrównoważony rozwój naszej Spółki. Jesteśmy zobowiązani do uczciwej, przejrzystej i zgodnej z prawem współpracy ze wszystkimi podmiotami, z którymi prowadzimy działalność. Spis treści w niniejszym rozdziale: 1. Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi 2. Pranie brudnych pieniędzy 3. Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe 4. Zapobieganie łapownictwu i korupcji 5. Prezenty i rozrywka 6. Odpowiedzialne zakupy i stosunki partnerskie z dostawcami 7. Polityczne zaangażowanie i darowizny 8. Cło i podatki 9. Międzynarodowe sankcje i ograniczenia w handlu Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 12

13 1. Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi Zapobieganie oraz eliminacja przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych jest jednym z głównych priorytetów naszej działalności. Nigdy nie zaangażujemy się, ani nie będziemy wspierać nielegalnego handlu. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia interesów ze Spółkami i podmiotami o dobrej reputacji. Jesteśmy zobowiązani do współpracy z organami rządowymi, organami nadzorującymi i egzekwującymi prawo w celu zapobiegania nielegalnemu handlowi naszymi produktami. Nielegalny handel produktami tytoniowymi ma katastrofalny wpływ na naszą Spółkę. Stoi to w sprzeczności z naszymi interesami i niszczy reputację naszej firmy i marek. Istotnie zmniejsza legalne rynki, na których walczymy o udziały rynkowe. Pozbawia rządy wpływów i zachęca konsumentów do nabywania produktów tytoniowych z nielegalnych źródeł. Ponadto prowadzi do osłabienia przepisów, które regulują legalny przemysł tytoniowy, a także może być powiązane z innymi poważnymi przestępstwami, takimi jak pranie brudnych pieniędzy lub handel narkotykami. Nielegalny handel produktami przyjmuje następujące formy: Kontrabanda. Zgodne z prawem produkty są nabywane na zasadzie cła opłaconego lub zwolnienia z cła, ale są nielegalnie przewożone i sprzedawane na innych rynkach z naruszeniem przepisów podatkowych lub celnych. Niniejsze produkty są również nazywane towarami na czarnym rynku. Podróbki. Produkty, które nielegalnie kopiują istniejące marki i które są produkowane i / lub sprzedawane z naruszeniem praw dotyczących znaków handlowych, często szmuglowane na inne rynki w celu ich sprzedaży bez płacenia cła. Tanie papierosy. Papierosy wytwarzane przez drobnych producentów (płacących minimalne podatki w miejscu produkcji), które są często przemycane i nielegalnie sprzedawane na innych rynkach. Nasza polityka Product Supply Policy (Polityka Dostawy Produktów) wyraźnie określa, że dostarczamy produkty jedynie zatwierdzonym klientom i na zatwierdzone rynki zgodnie z wymogami prawnymi rynku docelowego. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 13

14 Naszym obowiązkiem jest: dostarczanie produktów wyłącznie w ilościach współmiernych do krajowej konsumpcji na rynku docelowym oraz odpowiadających dopuszczalnym limitom podróżującego konsumenta; zapewnienie zawarcia prawomocnych umów obejmujących wszystkie relacje z klientami, dystrybutorami, pośrednikami i innymi stronami trzecimi; dokładne badanie wszelkich przypadków sprzedaży naszych produktów nielegalnymi kanałami (np. przemyt) oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu zmniejszenia ryzyka dalszej nielegalnej sprzedaży; dążenie do tego, aby nasi klienci również przestrzegali naszych standardów w zakresie uczciwości i byli świadomi istotnych elementów naszego Kodeksu Postępowania; zapewnienie poddania klientów, dystrybutorów, pośredników i innych stron trzecich odpowiedniej ocenie przez dział Group Security and Risk Mangement (dział Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy) przed sprzedaniem im produktów; zgłaszanie wszelkich podejrzeń związanych z nielegalnym handlem produktami tytoniowymi kierownikowi, przełożonemu, Customer Services Manager (Kierownikowi ds. Obsługi Klienta), działowi Group Security and Risk Management (działowi Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy), a także zbieranie możliwie jak największej ilości informacji, lecz bez narażania swojego bezpieczeństwa ani bezpieczeństwa innych; przekazanie naszemu działowi Uczciwości w Interesach Grupy (Commercial Integrity) oraz Działowi Prawnemu Grupy (Group Legal) wszelkich propozycji zawieszenia lub zakończenia dostaw produktów dla naszych Klientów w związku z ich nielegalnym postepowaniem dokonywanie corocznych przeglądów wszystkich danych dotyczących klientów. Zabrania się: narażania siebie na ryzyko lub niebezpieczeństwo podczas zbierania informacji oraz podczas zgłaszania podejrzeń o przypadkach nielegalnego handlu; kontynuowania wymiany handlowej z klientami, o których wiadomo, że są zaangażowani umyślnie lub lekkomyślnie w nielegalny handel; ignorowania lub rozmyślnego niezauważania jakichkolwiek podejrzeń o zaangażowanie klienta lub dostawcy w sprzedaż naszych produktów z legalnego łańcucha dostaw w nielegalnych kanałach. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 14

15 2. Pranie brudnych pieniędzy Nigdy nie zaangażujemy się, ani nie będziemy wspierać prania brudnych pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy to proceder mający na celu stworzenie pozorów, że środki uzyskane z działań przestępczych są legalne i pochodzą z legalnego źródła. Jest to poważne przestępstwo. Mając na uwadze fakt, że przemyt oraz pranie brudnych pieniędzy to ściśle powiązane ze sobą przestępstwa, organy władzy wykonawczej poświęcają coraz więcej uwagi nielegalnemu handlowi produktami tytoniowymi. Nie możemy pozwolić, aby nasze produkty wykorzystano w procederze prania brudnych pieniędzy lub jako przykrywkę dla nielegalnych działań. Każdy rynek ma zdefiniowane procedury, które wyszczególniono w naszej polityce Product Supply Policy (Polityce Dostawy Produktów) i które mają na celu zweryfikowanie tożsamości i legalności działania funkcjonujących na nim klientów. Ponadto, na każdym rynku należy postępować zgodnie ze szczegółowym procesem zapobiegającym przyjmowaniu płatności, które mogą wzbudzać podejrzenia. Naszym obowiązkiem jest: przyjmowanie płatności tylko od tych klientów, dystrybutorów i innych podmiotów i osób, z którymi zwykle prowadzimy interesy i względem których przeprowadziliśmy pełną i odpowiednią procedurę należytej staranności oraz weryfikacji (w tym kontrole finansowe); natychmiastowe zgłaszanie problemów działowi Commercial Integrity (Uczciwości w Interesach), np. po zasłyszeniu pogłosek, że dany klient jest lub może być uwikłany w nielegalny handel; zachowanie ostrożności we wszystkich sytuacjach, co do których jest podejrzenie, że zachodzą nieprawidłowe transakcje finansowe. Przykłady takich sytuacji: - klient, który nie chce podać informacji osobowych lub dotyczących działalności; - klient, który chce dokonać zapłaty dużych kwot w gotówce; - klient, który wyraźnie nie jest zainteresowany ceną lub innymi warunkami kupna; - klient lub dostawca, który chce otrzymać płatność na konto bankowe w kraju innym niż kraj jego siedziby lub prowadzenia działalności. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 15

16 Zabrania się: przyjmowania jakiejkolwiek gotówki lub środków pieniężnych, które pochodzą lub mogą pochodzić z działalności przestępczej; ignorowania umyślnie lub lekkomyślnie jakiegokolwiek czerwonego światła nasuwającego podejrzenie, że zachodzą nieprawidłowe transakcje finansowe. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 16

17 3. Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe Firma Imperial Tobacco zobowiązuje się postępować w stosunku do konkurecji w sposób rzetelny i uczciwy, a jednocześnie przestrzegać wszelkich praw antymonopolowych i dotyczących uczciwej konkurencji, które mają zastosowanie do naszej działalności. Ogólne zasady przedstawione w niniejszym rozdziale stanowią jedynie wskazówki. Prawo konkurencji, które ma zastosowanie na danym rynku, jest nadrzędne. Dlatego też wszyscy musimy znać prawo konkurencji, które obowiązuje na naszym lokalnym rynku. Uczciwa konkurencja Większość państw posiada prawo dotyczące konkurencji i może się ono różnić w zależności od lokalizacji. Prawo konkurencji ma na celu pobudzenie wolnego rynku oraz ochronę konsumentów i podmiotów gospodarczych. Niniejsze prawa regulują również nasze postępowanie w stosunku do konkurencji, klientów, dystrybutorów i innych stron trzecich, a także nasze zachowanie w miejscach, w których mamy znaczącą siłę rynkową. Naruszanie prawa konkurencji może spowodować nałożenie wysokich grzywien, doprowadzić do procesów sądowych wytaczanych przez grupy, na które miało to negatywny wpływ, a także negatywnie wpłynąć na reputację firmy oraz na kurs jej akcji. Ponadto osoby, co do których stwierdzono, że były zaangażowane w najbardziej poważne rodzaje działań antykonkurencyjnych, mogą zostać pozbawione wolności. Umowy / kontakty z konkurentami Prawo konkurencji na całym świecie zabrania zawierania pewnego rodzaju umów lub dążenia do zawarcia tego typu umów z konkurentami. Faktycznie takie umowy z konkurentami pociągają za sobą największe ewentualne zagrożenie dla istoty konkurencji. W konsekwencji, organy zajmujące się konkurencją często traktują wszelkie ustalenia pomiędzy konkurentami jako podejrzane. Jesteśmy odpowiedzialną Spółką i dlatego musimy działać i rywalizować w biznesie niezależnie od naszych konkurentów i powinno to być widoczne we wszystkich naszych działaniach. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 17

18 Z zastrzeżeniem stosownych praw, zabrania się: ustalania lub sugerowania bezpośrednio lub pośrednio gotowości do ustalania cen, rabatów lub innych warunków handlowych z konkurentami, w tym określania minimalnych lub maksymalnych cen, stabilizowania, zmieniania lub uzgadniania cen; uzgadniania z konkurentami jakości lub ilości produktów, które mają zostać wyprodukowane lub dostarczone na określony rynek lub do określonej grupy klientów; angażowania się w jakąkolwiek formę ustawiania przetargów; uzgadniania z konkurentami, że dany dostawca, klient lub dystrybutor zostanie zbojkotowany; uzgadniania z konkurentami podziału rynku, klientów lub kategorii produktów; omawiania lub wymieniania poufnych informacji handlowych z konkurentami, w tym informacji o klientach i produktach. Korespondencja lub umowy o formalnym lub nieformalnym charakterze, jak te wymienione powyżej, które zostały zawarte przez pośrednika lub stronę trzecią, mogą być również nielegalne. Zrzeszenia branżowe producentów Spotkania zrzeszenia branżowego producentów wyrobów tytoniowych mogą stanowić odpowiednie forum do omówienia i rozważenia kwestii branżowych, takich jak uregulowania prawne lub działania mające na celu zwalczanie nielegalnego handlu. Jednakże tego typu spotkania nie mogą zostać wykorzystane jako forum do omówienia lub wymiany jakichkolwiek handlowych lub poufnych informacji. Porozumienia o charakterze antykonkurencyjnym mogą występować również w stosunkach handlowych ze stronami trzecimi, np. z klientami lub dystrybutorami. Z zastrzeżeniem stosownych praw, zabrania się: narzucania lub uzgadniania stałych lub minimalnych cen odsprzedaży z klientami lub dystrybutorami, lub narzucania im marży lub maksymalnej wysokości oferowanego przez nich rabatu; ograniczania terytorium lub grup klientów, na którym i którym nasi klienci lub dystrybutorzy mogą odsprzedawać nasze produkty bez odpowiedniego i przekonywującego uzasadnienia. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 18

19 Monopolizowanie lub nadużywanie dominującej pozycji rynkowej W wielu krajach dodatkowe przepisy mogą stawiać wymóg zakazujący nam nadużywania dominującej pozycji rynkowej, jeśli taką mamy. W takich okolicznościach pewne możliwości naszego działania mogą być ograniczone. W szczególności, walcząc o rozwój naszej działalności, musimy jednocześnie postępować na tyle ostrożnie, aby nasze działania nie były nieuczciwe względem konkurencji, np. poprzez usuwanie konkurentów z rynku lub uniemożliwianie nowym konkurentom wejścia na rynek. Ważne jest, aby uzyskać poradę prawną w sytuacjach, gdy mamy znaczącą siłę rynkową i istnieje uzasadnione podejrzenie, że jakiekolwiek zaproponowane działania wykluczą z rynku konkurencję. Działania takie jak udzielanie rabatów, programy promocyjne lub handlowe, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się korzystne lub nieszkodliwe, muszą zostać dokładnie rozważone, aby zapewnić, że na dłuższą metę nie zaszkodzą konkurencji lub nie będą jej nieuczciwie dyskryminować wśród klientów. Od każdego z nas oczekuje się następujących działań: uzyskania porady prawnej w sytuacjach posiadania siły rynkowej, jeśli jakiekolwiek programy rabatowe, promocyjne, handlowe lub inne działania mogą potencjalnie spowodować nadużycie dominującej pozycji. Niniejsze obejmuje: - łączenie lub wiązanie różnych produktów i usług; - nadmierne wykorzystywanie udzielania przesadnych rabatów i zachęt, mających na celu usunięcie konkurencji; - nieuczciwe dyskryminowanie wśród klientów, np. naliczanie różnych cen klientom o podobnej lokalizacji bez obiektywnego uzasadnienia; - ograniczanie produkcji ze szkodą dla klientów; - odmawianie wykonywania dostaw dla nowych i dotychczasowych klientów bez obiektywnego uzasadnienia. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 19

20 Gromadzenie informacji Gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie danych i informacji rynkowych stanowi legalne narzędzie w ramach działań konkurencyjnych. Jednakże podczas gromadzenia informacji o naszych konkurentach należy zachować ostrożność. Legalne źródła informacji to m. in. środki masowego przekazu, Internet i strony internetowe spółek; renomowane badania branżowe; sprawozdania roczne; publiczne przemówienia władz spółki; powszechnie dostępne dokumenty składane do agencji rządowych; zbieranie danych w punkcie sprzedaży za pomocą wyposażenia elektronicznego zapewnianego przez Spółkę, np. Siebel, i rozmawianie z klientami, jednakże nie w celu uzyskania poufnych informacji. Naszym obowiązkiem jest: zrozumienie, jakie informacje o konkurencji możemy gromadzić i jakie są sposoby ich wykorzystania; zapewnienie, że nasze własne informacje dotyczące konkurencji nie będą ujawnione bezpośrednio lub pośrednio konkurentom. Z zastrzeżeniem stosownych praw, zabrania się: podejmowania prób uzyskania dostępu do informacji dotyczących działalności konkurentów za pomocą nielegalnych lub nieodpowiednich metod, w tym: - wykorzystywania szpiegostwa przemysłowego lub inwigilacji w celu uzyskania dostępu do informacji, które nie są powszechnie dostępne; - zatrudniania pracowników konkurencji w celu uzyskania poufnych lub branżowo wrażliwych informacji; - zwracania się do klientów lub pracowników konkurencji w celu uzyskania informacji poufnych; stosowania jakiejkolwiek innej metody pozyskiwania informacji, która może zostać uznana za niewłaściwą lub nielegalną; przyjmowania, ujawniania lub wykorzystywania informacji, które wedle naszej wiedzy lub opinii zostały nam poufnie ujawnione z naruszeniem ogólnego zobowiązania do poufności lub umowy o poufności pomiędzy stroną trzecią a jednym z naszych konkurentów, np. informacje o ofercie konkurenta podczas prowadzenia procedury negocjacyjnej. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 20

21 4. Zapobieganie łapownictwu i korupcji Przestrzeganie prawa zapobiegającego łapownictwu i korupcji jest obowiązkowe. Nie możemy proponować, przekazywać lub przyjmować żadnych prezentów, płatności lub innych świadczeń, których celem jest uzyskanie niewłaściwych korzyści dla Imperial Tobacco. Prawo większości krajów stanowi, że udział w łapownictwie lub korupcji jest nielegalny. Coraz większa liczba krajów uznaje czyn łapownictwa dokonany poza ich granicami za niezgodny z prawem i ściga go sądownie. Naruszenie niniejszych praw stanowi poważne przestępstwo, za które do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięte osoby fizyczne i spółki. Karą jest zwykle pozbawienie wolności, wysokie grzywny (zarówno dla spółek, jak i poszczególnych osób), a także znacząca szkoda dla dobrego wizerunku firmy. Może zdarzyć się tak, że spółka zobowiązana będzie do zgłaszenia naruszenia popełnionego przez jej pracowników organom ochrony porządku publicznego. Przestępstwo korupcji głównie obejmuje: przekazywanie (lub proponowanie) łapówki; przyjmowanie łapówki. Łapówki mogą mieć formę pieniędzy, usług, prezentów, rozrywki przekraczającej zwyczajowe formy i innych podobnych korzyści (w tym przysług). Przekazywanie, proponowanie lub przyjmowanie którejkolwiek z powyższych korzyści może równać się łapownictwu, jeśli zamiarem jest zabezpieczenie lub załatwienie sprawy lub uzyskanie jakiejkolwiek niewłaściwej korzyści. Łapówki nie muszą składać się z dużych kwot pieniężnych. Małe płatności dokonywane na rzecz urzędników państwowych lub przedstawicieli władz są często nazywane drobną gratyfikacją i mogą być przekazywane bezpośrednio lub pośrednio, w tym przez strony trzecie. Osobami, do których jest skierowana łapówka, mogą być klienci, dostawcy, urzędnicy państwowi, przedstawiciele polityczni, a także ich rodziny i przyjaciele. Nigdy nie wolno nam angażować się w łapownictwo, a także zabrania się tego dystrybutorom, konsultantom lub przedstawicielom pracującym w naszym imieniu. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 21

22 Urzędnicy państwowi Do urzędników państwowych zalicza się osoby pełniące stanowiska związane z prawodawstwem, administracją lub sądownictwem, które są mianowane na poziomie krajowym lub lokalnym, a także osoby, które mają wpływ na działania tych osób. Ponadto, należy również uznać za urzędników państwowych osoby, które są osobiście odpowiedzialne za wykonywanie funkcji publicznych w tym osoby, które pracują w publicznych organizacjach międzynarodowych lub państwowych przedsiębiorstwach. W kontaktach z urzędnikami państwowymi i publicznymi, urzędnikami celnymi i pracownikami przedsiębiorstw będących własnością państwa lub przez nie kontrolowanych, a także z członkami rodzin, przyjaciółmi lub osobami związanymi z tymi osobami, należy zawsze zachować ostrożność, aby zapobiec sugestiom, że wystąpiły zachowania mające na celu łapownictwo. Wykorzystywanie lub opłacanie konsultantów Wyznaczanie, wykorzystywanie lub opłacanie konsultantów, doradców, kontrahentów lub innych pośredników stron trzecich (zwanych dalej Konsultantami ) może stać się powodem określonych ryzyk. Prawo w zakresie łapownictwa i korupcji ma w równym stopniu zastosowanie do Konsultantów pracujących na naszą rzecz, jak i do pracowników. Strzeż się następujących, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji: jeżeli w danym kraju już w przeszłości wystąpiły problemy z korupcją; jeżeli Konsultant nie jest rezydentem lub korzysta z firmy fasadowej lub firmywidma; jeżeli Konsultant jest powiązany z urzędnikiem państwowym lub przez niego polecony; jeżeli występują żądania pilnej zapłaty wysokich płatności z tytułu prowizji związanych z oferowanymi usługami lub korzystania z zagranicznych kont bankowych lub tych, które należą do stron trzecich; jeżeli Konsultant odmawia podpisania umowy zgodnej z normami Imperial. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 22

23 Korzystając z usług Konsultanta należy: zająć się sytuacjami, które wzbudzają nasze podejrzenia, że może wystąpić ryzyko korupcji; przeprowadzić pełną procedurę należytej staranności względem każdego zaproponowanego Konsultanta ze wsparciem działu Group Security and Risk Management (działu Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy); uzyskać zatwierdzenie od Group Legal (Działu Prawnego Grupy) przed zatrudnieniem jakiegokolwiek Konsultanta; zapewnić podpisanie umowy zanim Konsultant zacznie wykonywać jakąkolwiek pracę na naszą rzecz. Group Legal (Dział Prawny Grupy) udzieli wsparcia w zakresie sporządzenia umowy. Drobne gratyfikacje W wielu krajach nie ma rozróżnienia pomiędzy drobną gratyfikacją a łapówką. Drobne gratyfikacje to małe łapówki lub płatności przekazywane bezpośrednio lub pośrednio urzędnikom państwowym w celu zagwarantowania lub przyspieszenia wykonania pewnych rutynowych czynności lub w celu zapobieżenia opóźnieniom wynikającym z biurokratycznych przepisów. Dla przykładu: w celu uzyskania zwolnienia towarów z odprawy celnej lub zagwarantowania wydania paszportu lub wizy, zapewnienia połączenia telefonicznego lub mediów. Bez względu na miejsce naszej działalności, nie dopuszcza się żadnych okoliczności, które prowadzą do lub upoważniają drobne gratyfikacje, ponieważ nasza siedziba główna znajduje się w Wielkiej Brytanii, w której wszelkie drobne gratyfikacje są nielegalne, bez względu na lokalne prawa lub zwyczaje. Jeśli po odmowie dokonania drobnej gratyfikacji wystąpi sytuacja, która może potencjalnie zagrozić osobistemu bezpieczeństwu, należy w miarę możliwości natychmiast skontaktować się z działem Group Security and Risk Management (działem Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy) lub Group Legal (Działem Prawnym Grupy), ponieważ oni pomogą znaleźć rozwiązanie. Nigdy nie należy narażać się na niebezpieczeństwo. Dlatego jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której konieczne jest dokonanie drobnej gratyfikacji, aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa, należy jej dokonać. Trzeba jednak bezzwłocznie zgłosić to zajście na piśmie swojemu bezpośredniemu przełożonemu i Group Security and Risk Management (działowi Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy). Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 23

24 Naszym obowiązkiem jest: powiadomienie swojego bezpośredniego przełożonego, lokalnego prawnika lub Group Legal (Działu Prawnego Grupy) o wszelkich żądaniach dokonania płatności o charakterze łapówki przez strony trzecie; przestrzeganie specjalnych zasad, które mają zastosowanie do urzędników państwowych i Konsultantów; zajmowanie się wszystkimi sytuacjami, które wzbudzają nasze podejrzenia, że może wystąpić ryzyko korupcji; aktywne zwalczanie korzystania z drobnych gratyfikacji na rynkach, na których działamy; zwracanie się o poradę do naszego bezpośredniego przełożonego, lokalnego prawnika lub Group Legal (Działu Prawnego Grupy). Zabrania się: płacenia, proponowania, przyjmowania lub upoważniania do przekazywania łapówek lub drobnych gratyfikacji lub proszenia innych osób, aby tego dokonały; proponowania lub przekazywania jakichkolwiek wartościowych rzeczy jakimkolwiek osobom w celu zagwarantowania załatwienia interesów lub w jakimkolwiek innym celu. Niniejsze obejmuje płatności dokonywane w celu obniżenia podatków lub opłat celnych. dokonywania lub upoważniania do dokonywania niewłaściwych płatności lub łapówek na rzecz urzędników państwowych lub pracowników przedsiębiorstw posiadanych lub kontrolowanych przez państwo; podejmowania prób nakłaniania urzędników państwowych do dokonywania nielegalnych czynów; ignorowania lub niezgłaszania jakichkolwiek czynności korupcyjnych; zakładania nieudokumentowanych funduszy (jak np. nieujawnionych kont gotówkowych lub kont niewpisanych do ksiąg) w jakimkolwiek celu; zachęcania lub ułatwiania jakimkolwiek osobom popełnienia czynu korupcyjnego lub zignorowania go. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 24

25 5. Prezenty i rozrywka Kiedy dajemy lub otrzymujemy prezenty lub propozycje rozrywki, musimy upewnić się, że nie zaszkodzi to naszym stosunkom handlowym, nie spowoduje konfliktu interesów lub nie zostanie uznane za łapówkę. Wymiana prezentów i rozrywki pomaga w budowaniu dobrych relacji w stosunkach handlowych, ale może również utrudnić nam zachowanie obiektywności względem osób lub firm, z którymi mamy do czynienia. Pomimo tego, że wymiana prezentów i rozrywki w uzasadnionych granicach to dopuszczalna praktyka handlowa, może jednak spowodować konflikt interesów. Źródłem konfliktu interesów może być również przekazywanie lub otrzymywanie przysług lub specjalnego traktowania, które nie łączą się z żadną wartością finansową. Ogólnie, takie specjalne traktowanie może spowodować, że druga strona oczekuje odpłacenia się w jakiś sposób, co może wypaczyć stosunki handlowe. Określenia prezenty i rozrywka odnoszą się do wszystkiego, co ma jakąś rzeczywistą lub postrzeganą wartość, i obejmują prezenty osobiste, karty upominkowe, rabaty lub gotówkę, bilety na różne wydarzenia, podróże, zaproszenia do restauracji, zakwaterowanie w hotelach, a także propozycje zatrudnienia lub zawarcia umów z przyjaciółmi lub krewnymi. Niektóre formy prezentów i rozrywki z powodu ich nieznacznej wartości lub charakteru są uznawane za mieszczące się w granicach zasadności i zezwala się na ich proponowanie lub przyjmowanie bez konieczności uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia, pod warunkiem że są one związane z uzasadnionym celem handlowym. W Wielkiej Brytanii wartością graniczną dla tego, co może zostać uznane za zasadne i możliwe do przyjęcia, jest 200 funtów (z jednego źródła, w jednym roku kalendarzowym). W innych krajach, w których prowadzimy działalność, mogą zaistnieć okoliczności wynikające z miejscowego prawa lub innych przyczyn, w których 200 funtów stanowi zbyt wysoką kwotę i dlatego nie jest możliwe do przyjęcia. Dyrektorzy Rynków i Dyrektorzy Regionalni powinni sporządzić i rozdystrybuować pisemne wskazówki dotyczące maksymalnej wartości prezentów i form rozrywki pochodzących z jednego źródła w jednym roku kalendarzowym, która jest możliwa do przyjęcia na rynku, na którym prowadzą działalność Żaden z limitów rynkowych nie może przekroczyć równowartości 200 funtów. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 25

26 Na poniższym schemacie przedstawiono procedurę, której powinien przestrzegać każdy pracownik w zakresie każdego przekazywanego lub otrzymywanego prezentu lub formy rozrywki. W przypadku każdego prezentu lub formy rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy, należy uzyskać pisemne zatwierdzenie bezpośredniego przełożonego. W przypadku urzędników państwowych lub przedstawicieli władzy zastosowanie mają dodatkowe zasady. OFERTA prezentu lub formy rozrywki (zaproponowana Tobie lub przez Ciebie) nieznaczna wartość (niższa niż 200 funtów lub limit rynkowy) ORAZ zwyczajne posiłki, wydarzenia sportowe / kulturalne; LUB artykuły promocyjne; LUB skromne podarunki. prezenty i formy rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy; LUB uczestnictwo urzędnika lub pracownika państwowego gotówka lub środki pieniężne; LUB brak uzasadnionego celu handlowego; LUB wszystko, co jest niewłaściwe lub nielegalne; LUB wszystko, co powodowałoby, że czułbyś się skrępowany, gdyby zostało to podane do publicznej wiadomości. ZWYKLE DOPUSZCZALNE ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ ZAWSZE NIEDOPUSZCZALNE uczestnictwo urzędnika lub pracownika państwowego 1 wcześniejsze pisemne zatwierdzenie Dyrektora Regionalnego lub Dyrektora Rynku ORAZ 2 pisemne zawiadomienie Director of Commercial Integrity (Dyrektora ds. Uczciwości w Interesach) ORAZ 3 Wpis w lokalnym rejestrze prezentów prezenty i formy rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy; ORAZ brak zaangażowania urzędnika lub pracownika państwowego. 1 wcześniejsze pisemne zatwierdzenie bezpośredniego przełożonego ORAZ 2 wpis w lokalnym rejestrze prezentów PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH KROKÓW MOŻNA PODJĄĆ DALSZE DZIAŁANIA Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 26

27 Urzędnicy i pracownicy państwowi Musimy unikać sytuacji, w których przekazujemy urzędnikom i pracownikom państwowym jakiekolwiek prezenty, przysługi lub formy rozrywki, ponieważ może to zostać mylnie uznane za zachowanie mające na celu łapownictwo i może być zakazane na mocy lokalnego prawa. Z tych samych powodów należy ostrożnie podchodzić do otrzymywania prezentów i różnych form rozrywki od urzędników i pracowników państwowych. Identyczną odpowiedzialność ponosimy z tytułu jakichkolwiek prezentów, przysług i różnych form rozrywki zapewnianych urzędnikom państwowym przez pośredników, doradców lub konsultantów, którzy są stronami trzecimi, ale działają w naszym imieniu. Czasami może zaistnieć uzasadniony cel handlowy tłumaczący przekazanie prezentu lub określonej formy rozrywki urzędnikowi lub pracownikowi państwowemu. Każdy taki prezent podlega specjalnym zasadom. Konieczne jest uzyskanie wcześniejszego pisemnego zatwierdzenia od Regional Director (Dyrektora Regionalnego) lub Head of Function or Business Unit (Dyrektora Funkcyjnego lub Dywizji) i jednoczesne pisemne zawiadomienie skierowane do Director of Commercial Integrity (Dyrektora ds. uczciwości w interesach), a także musi to zostać wpisane do Rejestru prezentów (patrz poniżej). Rejestry prezentów i form rozrywki Poza wymogiem uzyskania wcześniejszego, pisemnego zatwierdzenia, każdy prezent lub dana forma rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy LUB które wiążą się z urzędnikiem lub pracownikiem państwowym, należy zarejestrować w lokalnym Rejestrze Prezentów i form rozrywki (dalej Rejestr Prezentów ). Jeśli będziemy przestrzegać oficjalnej procedury, która jest przejrzysta i spójna w całej Grupie, ani Spółkę, ani jej pracowników nie można będzie oskarżyć o popełnienie wykroczenia lub niewłaściwe zachowanie. Rejestry prezentów należy założyć i prowadzić w każdym Oddziale na poziomie lokalnym i przedstawiać oficjalne wpisy wszelkich prezentów i form rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy, lub które wiążą się z urzędnikami lub pracownikami państwowymi. Należy również szczegółowo opisać procedurę zatwierdzenia prowadzoną dla każdej wpisanej pozycji. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 27

28 Naszym obowiązkiem jest: każdorazowe uzyskanie wcześniejszego, pisemnego zatwierdzenia od Regional Director (Dyrektora Regionalnego) lub Head of Function or Business Unit (Dyrektora Funkcyjnego lub Dywizji) w przypadku przekazania czegokolwiek o dowolnej wartości urzędnikowi lub pracownikowi państwowemu lub otrzymania czegoś od nich; posiadanie uzasadnionego celu handlowego związanego z każdym prezentem i formą rozrywki; każdorazowe zasięgnięcie porady naszego bezpośredniego przełożonego i uzyskanie pisemnego zatwierdzenia przed przekazaniem lub otrzymaniem jakiegokolwiek prezentu lub formy rozrywki o wartości przewyższającej 200 funtów lub stosowny limit rynkowy; zapewnienie, że wszystkie prezenty oraz formy rozrywki o wartości przewyższającej 200 funtów lub stosowny limit rynkowy są należycie odnotowane w naszym lokalnym Rejestrze prezentów. Zabrania się: proponowania, przekazywania lub przyjmowania wszystkiego, co jest nielegalne lub nieetyczne lub co mogłoby spowodować naruszenie prawa lub naszego Kodeksu Postępowania; proponowania, przekazywania lub przyjmowania jakiejkolwiek gotówki lub korzyści w zamian za przysługę handlową, np. od dostawcy w zamian za zawarcie z nim umowy. Prezenty, których nie można zwrócić Bezpośredni kierownik ustali, co należy zrobić z każdym prezentem o wartości przewyższającej 200 funtów lub stosowny limit rynkowy. W normalnych okolicznościach należy grzecznie odmówić przyjęcia prezentu lub zwrócić go. Jednakże jeśli byłoby to niewłaściwe (np. poważnie by to kogoś obraziło), to można przyjąć prezent z założeniem, że jest to prezent dla Spółki, a nie podarunek dla osoby indywidualnej. W takich okolicznościach należy zastosować standardowe procedury wpisania prezentu do lokalnego Rejestru Prezentów ORAZ przesłać pisemne zawiadomienie do Director of Commercial Integrity (Dyrektora ds. uczciwości w interesach). Director of Commercial Integrity wraz z Regional Director (Dyrektorem Regionalnym) lub Head of Function or Business Unit (Dyrektorem Funkcyjnym lub Dywizji) ustalą, w jaki sposób potraktować dany prezent. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 28

29 Co jest zwykle dopuszczalne bez konieczności uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia: obiady o nieznacznej wartości z kontrahentami, klientami lub dostawcami; zwyczajne wydarzenia sportowe, teatralne lub kulturalne innego rodzaju, pod warunkiem, że istnieje uzasadniony cel handlowy; artykuły promocyjne o symbolicznej wartości, takie jak pióra, kalendarze i breloczki do kluczy, pod warunkiem, że te artykuły są zwyczajowo rozdawane dostawcom i klientom; inne podobne prezenty lub formy rozrywki, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza limitu rynkowego. Co jest zawsze niedopuszczalne: wszystko, co jest nielegalne lub co mogłoby zostać uznane za naruszenie lokalnego prawa lub naszego Kodeksu Postępowania; prezenty w formie gotówki lub środków pieniężnych; bilety na wydarzenia sportowe lub kulturalne do użytku osobistego; proponowanie, przekazywanie lub otrzymywanie czegokolwiek, co stanowi część umowy na wykonanie lub uzyskanie czegoś w zamian; wszelkie zdarzenia, które mogą zostać uznane za niewłaściwe, np. rozrywka o charakterze seksualnym lub wszystko, co mogłoby zaszkodzić reputacji Imperial Tobacco. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 29

30 6. Odpowiedzialne zamówienia i stosunki partnerskie z dostawcami Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia interesów jedynie z wiarygodnymi dostawcami, którzy cieszą się opinią prowadzących swoje interesy profesjonalnie i etycznie. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy opinię firmy, która utrzymuje partnerskie stosunki z naszymi dostawcami, cechujące się obopólnym wsparciem, otwartością i współpracą. Tworzenie i utrzymywanie uczciwych, przejrzystych i rzetelnych stosunków partnerskich z zaufanymi dostawcami to integralny element naszej długoterminowej strategii. Nasze stosunki z dostawcami muszą zawsze opierać się na bezstronności, uczciwości i lojalności obu stron. Jesteśmy odpowiedzialni za wybór i współpracę z tymi dostawcami, którzy uczciwie prowadzą swoją działalność. Co jakiś czas musimy dokonywać ponownej oceny naszych dostawców w oparciu o bezstronny proces decyzyjny, obejmujący obiektywne kryteria, takie jak dostosowanie produktu lub usług i ceny do naszych potzreb, jakość, poziom współpracy, wiarygodność i zaufanie. Naszym obowiązkiem jest: wykazywanie odpowiedzialnego podejścia do wyboru dostawców, przeprowadzania rzetelnej analizy dostawcy w celu zapewnienia, że ich działania nie zaszkodzą w jakikolwiek sposób naszej reputacji; zapewnienie, że wszystkie oficjalne umowy z dostawcami obejmują postanowienia Kodeksu Postępowania (przez odniesienie do naszej strony internetowej), aby zagwarantować, że nasi dostawcy są świadomi stosowanych przez nas standardów etycznych i zobowiązują się do przestrzegania nadrzędnych zasad naszego Kodeksu Postępowania; zapewnienie, że nasi dostawcy, z którymi współpracujemy codziennie, np. wykonawcy zajmujący się utrzymaniem i sprzątaniem biur, znają nasz Kodeks Postępowania, ponieważ ma on zastosowanie również do nich; zachęcanie i wspieranie wszystkich naszych dostawców w zakresie wprowadzania naszych norm; stałe przestrzeganie naszych zasad Group Procurement Policy (Grupowej Polityki Zakupów); natychmiastowe zgłaszanie wszelkich obaw związanych z działaniami dostawców do działu Group Compliance (Przestrzegania Zasad w Grupie), aby wszelkie potencjalne ryzyka zostały odpowiednio zbadane. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 30

31 Zabrania się: akceptowania lub ignorowania działań dostawców, co do których mamy podejrzenia, że naruszają zasady naszej Procurement Policy (Polityki Zakupów), Human Rights Policy (Polityki dot. praw człowieka) lub naszego Kodeksu Postępowania. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 31

32 7. Polityczne zaangażowanie i darowizny Angażowanie się w działania z organami rządowymi, prawodawcami, organami branżowymi i grupami interesu publicznego jest ważnym i koniecznym elementem naszej działalności. Takie zaangażowanie musi być za każdym razem w pełni zgodne z prawem i w najlepszym interesie Imperial Tobacco Group PLC. We wszystkich naszych działaniach gospodarczych musimy być zawsze politycznie neutralni. Imperial Tobacco uznaje prawa swoich pracowników do uczestniczenia w działaniach politycznych w życiu prywatnym. Jednakże należy zapewnić, aby nasze osobiste poglądy i opinie nie były interpretowane jako poglądy i opinie Spółki. Polityczne zaangażowanie W niektórych krajach, w których działamy, lokalne prawo umożliwia pracownikom tworzenie komitetów politycznych i podobnych organizacji. Jeśli jest to zgodne z prawem, takie organizacje są dozwolone pod warunkiem otrzymania wcześniejszego, pisemnego zatwierdzenia od Zarządu Imperial Tobacco. W przypadku, gdy nasza praca na rzecz Imperial Tobacco wymaga od nas utrzymywania kontaktów z organami rządowymi, prawodawcami i organami branżowymi lub grupami interesu publicznego: Naszym obowiązkiem jest: rygorystyczne stosowanie się do wskazówek zapewnianych przez działy Group Corporate Affairs i Group Corporate Communications (działy Spraw Korporacyjnych Grupy i Komunikacji Korporacyjnej Grupy). Proszę zapoznać się z rozdziałem Corporate Affairs Issues Resource (CAIR) (Zasoby dotyczące spraw korporacyjnych) w Intranecie, aby uzyskać wskazówki, a także z sekcją dot. komunikacji zewnętrznej External Communications i Kodeksem Postępowania, aby uzyskać więcej informacji. unikanie sytuacji, w których przekazujemy urzędnikom i pracownikom państwowym jakiekolwiek prezenty, przysługi lub różnorakie formy rozrywki, ponieważ może to zostać mylnie uznane za zachowanie mające na celu łapownictwo i może być zakazane na mocy lokalnego prawa. Wszelkie takie prezenty podlegają specjalnym zasadom opisanym na stronie 26 oraz 27 niniejszego Kodeksu Postępowania. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 32

33 Zabrania się: reprezentowania lub twierdzenia, że występuje się w imieniu Spółki w jakichkolwiek działaniach politycznych, w których uczestniczymy jako osoby prywatne. Darowizny na cele polityczne Polityka naszej Grupy stanowi, że nie dokonujemy żadnych darowizn na rzecz partii politycznych lub powiązanych z nimi osób. Jedynie Zarząd Imperial Tobacco Group PLC może zatwierdzić wszelkie proponowane wkłady na rzecz partii politycznych lub dokonanie darowizny na cele polityczne. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 33

34 8. Cło i podatki Musimy postępować uczciwie we wszystkich naszych kontaktach z jakimikolwiek organami państwowymi, w tym z urzędnikami celnymi i skarbowymi. Nasze produkty, krajowe lub importowane, podlegają wielu prawom i przepisom celnym i podatkowym, które musimy zrozumieć i zawsze ich przestrzegać, gdy dotyczą naszych produktów i usług. Musimy przestrzegać wszystkich przepisów, które dotyczą ceł importowych, podatku VAT, akcyzy i podobnych obciążeń, które mogą przypadać do zapłaty w związku z naszymi produktami, poza podatkami, składami celnymi lub innymi przepisami prawnymi, które regulują podatki, dostawy zwolnione od cła lub zawieszenie podatków. Czasami zachodzi potrzeba zniszczenia części naszych produktów, za które już zapłacono lokalne akcyzę, cło importowe lub inne podatki. Obejmuje to przeterminowane, zniszczone lub zanieczyszczone zapasy, zmiany specyfikacji produktu lub opakowania wymuszone przepisami lub rynkiem, a także zwroty od klientów i konsumentów. Na wielu rynkach mamy możliwość dochodzenia od lokalnych organów skarbowych i celnych zwrotu podatków z tytułu zniszczenia produktów. Naszym obowiązkiem jest: zapewnienie, że cała stosowna dokumentacja dotycząca zniszczenia i żądania zwrotu podatku jest odpowiednio wypełniona i zawiera ilość i wartość produktów; zapewnienie, że nasza dokumentacja jest zawsze sporządzana zgodnie ze wszystkimi miejscowymi zasadami i przepisami podatkowymi i celnymi; zapewnienie, że nasze produkty są niszczone w kontrolowanych warunkach, a lokalne księgi i dokumentacja finansowa są odpowiednio uaktualnianie w celu ujęcia w nich zniszczenia zapasów; znajomość i przestrzeganie wszystkich zasad i ograniczeń związanych ze współpracą z urzędnikami państwowymi i ich pracownikami lub wykonawcami. Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Kodeksu Postępowania dotyczących Zapobiegania łapownictwu i korupcji oraz Prezentów i rozrywki; zapewnienie, że wszystkie nasze oświadczenia i świadectwa są rzetelne, dokładne i przejrzyste. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 34

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Grupy RZB

Kodeks postępowania Grupy RZB Kodeks postępowania Grupy RZB 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawowe wartości Raiffeisen Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) należy do austriackiej grupy banków Raiffeisen. Podstawowe zasady, którymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group Kodeks etyczny > Drodzy Państwo, Każdego roku Grupa nasza powiększa się, świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony i nasze decyzje muszą być podejmowane w odmiennych uwarunkowaniach. Reputacja grupy

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE SPÓŁKI MAHLE WSTĘP Za nazwą MAHLE stoją wyniki, precyzja, perfekcja i innowacyjność. Nasze hasło to: Driven by performance, czyli Napędza nas działanie. Do naszych głównych

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500. Anti-bribery Management System. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Praktyczne korzyści dla Organizacji, Najlepsze praktyki płynące z BS 10500 Anti-bribery Management System Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI 12 luty 2014 Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają na celu zapewnienie wszystkim hurtowniom (zwanym dalej Kontrahentami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Wytyczne dla pracowników Niniejsze wytyczne są skierowane do osób pracujących dla Grupy GLS i zawierają dodatkowe informacje na temat standardów postępowania w sposób

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji Firma Goodyear nie zamierza uzyskiwać korzyści handlowych poprzez oferowanie lub przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI. W Pradze, dnia 27 listopada 2008

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI. W Pradze, dnia 27 listopada 2008 PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI W Pradze, dnia 27 listopada 2008 1 Spis treści 1. Cel procedury 2. Postanowienia wstępne 3. Reklamacja od klienta 4. Skarga od klienta 5. Uzasadniona reklamacja 6. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania koncernu Dürr

Kodeks postępowania koncernu Dürr Kodeks postępowania koncernu Dürr - 2 - Spis treści Przedmowa Zarządu 3 Zakres zastosowania 4 Zasada legalizmu 4 Postępowanie w relacjach z akcjonariuszami i przedstawicielami rynku kapitałowego, insider

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 1. Wstęp Nasza firma ceni sobie swoją reputację oraz dąży do utrzymywania najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5

Form 54001 (4/2014) Administration Page 1 of 5 ZAKRES Xerox Corporation i jej spółki zależne. PODSUMOWANIE Niniejszy dokument przedstawia etyczne standardy postępowania w biznesie, których Xerox wymaga od swoich pracowników podczas wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania (Code of Conduct)

Kodeks postępowania (Code of Conduct) Kodeks postępowania (Code of Conduct) 02 Spis treści Przedmowa zarządu koncernu 04 1 Preambuła 06 2 13 zasad postępowania firmy HOMAG Group 06 2.1 Działanie zgodne z prawem 06 2.2 Klienci i uczciwa konkurencja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki I CEL Świadczenie uprzejmości biznesowych (prezenty, posiłki, podróż i rozrywka) i korzystanie z nich jest powszechną praktyką biznesową, mającą na celu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Uchwała nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Rozdział I: Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci! Firma Hill s Pet Nutrition ma za sobą długą tradycję troski o zwierzęta, zapoczątkowaną w roku 1939 przez pewnego niezwykłego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY Niniejsza umowa o świadczenie usług prawnych, zwana dalej Umową", została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity

Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Warszawa, sierpierń 2014 Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity Kodeks Etyki w Biznesie Grupy Sygnity ( Kodeks Etyki ) wyrósł z potrzeby dookreślenia i doprecyzowania wewnątrzfirmowych zasad postępowania.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI Wizja Strona 1 List Prezesa, Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego Strona 2 I. Informacje ogólne Strona 3 II. Zgodność z Kodeksem Postępowania, przepisami,

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

SFI bezpieczny Inwestor

SFI bezpieczny Inwestor SFI bezpieczny Inwestor W związku z licznie pojawiającymi się tożsamymi pytaniami, publikujemy kolejny informator, tak, aby ułatwić potencjalnym inwestorom podejmowanie decyzji oraz zapoznać z zasadami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo