Postępowania. Kodeks WEJDŻ. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowania. Kodeks WEJDŻ. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco 09.08.10 FINAL"

Transkrypt

1 Kodeks Postępowania Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL WEJDŻ

2 Spis treści Wstęp Słowo od Alison Cooper Rozdział 1 Uczciwość w biznesie Rozdział 2 Odpowiedzialna praktyka handlowa Rozdział 3 Zaufanie, szacunek i odpowiedzialność Rozdział 4 Zastosowanie Kodeksu Postępowania Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS

3 Spis treści Wstęp Co należy wiedzieć o Kodeksie Postępowania Imperial Tobacco Uczciwość w biznesie 1. Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi 2. Pranie brudnych pieniędzy 3. Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe 4. Zapobieganie łapownictwu i korupcji 5. Prezenty i rozrywka 6. Odpowiedzialne zamówienia i stosunki partnerskie z dostawcami 7. Polityczne zaangażowanie i darowizny 8. Cło i podatki 9. Międzynarodowe sankcje i ograniczenia w handlu Odpowiedzialna praktyka handlowa 1. Skrupulatna rachunkowość, prowadzenie ksiąg finansowych i jawność 2. Korzystanie z majątku, aktywów i zasobów Spółki 3. Własność intelektualna 4. Odpowiedzialne działania reklamowe i marketingowe 5. Wysoka jakość produktów i procesów biznesowych 6. Poufność informacji (ochrona danych) 7. Łączność elektroniczna 8. Zarządzanie informacjami 9. Informacje poufne 10. Konflikty interesów 11. Insider Trading: wykorzystanie informacji poufnych 12. Komunikacja zewnętrzna Zaufanie, szacunek i odpowiedzialność 1. Dyskryminacja i molestowanie 2. Zdrowe i bezpieczne środowisko pracy 3. Odpowiedzialność za środowisko 4. Prawa człowieka 5. Zaangażowanie społeczne i działania charytatywne Zastosowanie Kodeksu Postępowania Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS

4 Nasz Kodeks Postępowania Postępowanie zgodnie z zasadami rzetelności i uczciwości w naszych działaniach biznesowych zapewni nam trwały wzrost Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 4

5 Szanowni Współpracownicy! Nasz Kodeks Postępowania określa normy odpowiedzialnego zachowania, których powinniście przestrzegać w każdym obszarze działalności Imperial Tobacco. Odpowiedzialne prowadzenie działalności nie jest dla nas niczym nowym. Odpowiedzialne podejmowanie działań odegrało zasadniczą rolę w budowaniu naszej światowej reputacji wiarygodnego partnera i pracodawcy. Jednakże działamy w środowisku, które stawia przed nami coraz większe wyzwania, co w połączeniu globalnym zasięgiem naszych działań powoduje, że jesteśmy baczniej obserwowani niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego niesłychanie ważne jest, aby wszystkie nasze działania były prowadzone z zachowaniem jak największej uczciwości. Niniejszy Kodeks Postępowania stanowi niezbędną podstawę naszego długotrwałego rozwoju. Wasze osobiste i zbiorowe zobowiązanie do przestrzegania norm zawartych w Kodeksie jest decydujące dla realizacji naszej strategii zrównoważonego wzrostu sprzedaży. Uaktualniony Kodeks Postępowania to zbiór naszych długoletnich praktyk i polityk. W dokumencie tym można znaleźć odniesienia do Polityki Grupy oraz informacje, z kim należy kontaktować się w celu uzyskania wskazówek, pomocy i porady. Na każdym z Was spoczywa obowiązek dokładnego zapoznania się z Kodeksem, abyście mieli pewność, czego się od Was oczekuje, oraz postępowania zgodnie z przedstawionymi zasadami zachowania we wszystkich codziennych działaniach. Niektórzy uznają nasze produkty za kontrowersyjne, jednakże sposób prowadzenia przez nas działalności nie może zyskać takiej opinii. Nasz stały sukces zależy od wysokich standardów postępowania i zachowania, które stanowią podstawę naszej reputacji i umożliwiają nam zrównoważony wzrost sprzedaży. Alison Cooper Dyrektor Naczelny Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 5

6 Co należy wiedzieć o Kodeksie Postępowania Imperial Tobacco Czym jest nasz Kodeks Postępowania? Nasz Kodeks Postępowania to podsumowanie wielu długoletnich praktyk i polityki, dotyczących postępowania jednostek, jak i prowadzenia działalności biznesowej, które zostały zawarte w jednym dokumencie. Określa on normy odpowiedzialnego zachowania, których powinni przestrzegać wszyscy pracownicy Grupy Imperial Tobacco, a także zawiera praktyczne wskazówki dotyczące ważnych kwestii etycznych i prawnych. Kodeks Postępowania ma na celu zapewnienie każdej osobie wskazówki w zakresie przestrzegania niniejszych zasad zachowania. Kto powinien przestrzegać Kodeksu Postępowania? Zasady Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników Grupy Imperial Tobacco, bez względu na funkcję, rangę lub miejsce pracy, w tym pracowników spółek powiązanych, prowadzących działalność pod inną nazwą. Naszym obowiązkiem jest stałe przestrzeganie norm i zasad zachowania określonych w Kodeksie Postępowania. Ponadto wszyscy zatrudnieni przez nas współpracownicy zewnętrzni pośrednicy, podwykonawcy, konsultanci i dystrybutorzy występując w naszym imieniu są również zobowiązani do postępowania zgodnie z normami i zasadami zachowania wyszczególnionymi w Kodeksie. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 6

7 Dlaczego nasz Kodeks Postępowania jest ważny? Coraz bardziej wymagające otoczenie zewnętrzne oraz rosnący zasięg naszego działania sprawiają, że jesteśmy baczniej obserwowani niż kiedykolwiek wcześniej. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że wszystkie nasze działania są prowadzone z zachowaniem jak największej uczciwości. Kodeks Postępowania jest niezbędny dla naszego długotrwałego rozwoju oraz realizacji strategii wzrostu sprzedaży. Kodeks Postępowania stanowi kluczowy element w naszym systemie kontroli wewnętrznej i zapewnia odpowiednie środki kontroli wspierające pracowników w wykonywaniu ich funkcji podczas prowadzenia interesów w imieniu Imperial Tobacco. Nasz system kontroli wewnętrznej opisany jest w wielu dostępnych dokumentach, a Kodeks Postępowania jest jednym z nich. Poniższy schemat przedstawia dokumenty, które definiują nasz system kontroli wewnętrznej oraz powiązania pomiędzy nimi. Więcej informacji można uzyskać w Intranecie. Ustalenie kierunku działania Strategia Kodeks Postępowania Podręcznik korporacyjny Zarządzanie ryzykiem Polityka i normy Grupy Polityka i procedury funkcjonalne Funkcje i zakres odpowiedzialności Zarządzanie ryzykiem rynkowym Rozwój personelu Wskazówki i wsparcie dla zachowania zgodności z polityką firmy Ocena ryzyka; Ocena zgodności Jak sobie radzimy? Coroczne sprawozdania i raporty Sprawozdawczość pozafinansowa Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 7

8 Czy Kodeks zawiera wyczerpujące informacje? Kodeks Postępowania zawiera informacje, które zwracają uwagę na pewne międzynarodowe przepisy prawne, sankcje handlowe i przepisy, które są istotne dla naszej działalności. Nie opisuje wszystkich praw, polityki, procesów lub sytuacji, z którymi można się spotkać. Po omówieniu każdej z poruszanych kwestii zamieszczono odniesienia do Polityki Grupy oraz lokalizację innych materiałów zawierających wytyczne. Ponadto Kodeks zawiera dane kontaktowe osób, do których można bezpośrednio zwrócić się o pomoc i poradę. Nasi współpracownicy posiadają również wiedzę i doświadczenie w wielu sprawach, dlatego zasięgnięcie u nich porady może pomóc w podjęciu rozważnej i poprawnej decyzji. Co mam zrobić w razie wątpliwości lub pytań? Kodeks Postępowania nie opisuje każdej sytuacji, w której możecie się znaleźć. Jeśli nie ma pewności, istnieje wiele sposobów uzyskania pomocy i porady. Jeśli zastanawiasz się, jak postąpić w danej sytuacji, pomocne może okazać się zadanie sobie następujących pytań: Czy to jest legalne? Czy to jest etyczne? Czy to jest zgodne z Kodeksem Postępowania Imperial Tobacco? Czy daję dobry przykład? Czy mogę bez skrępowania wyjaśnić swoje postępowanie kolegom / koleżankom, rodzinie lub przyjaciołom? Czy dla mnie lub dla Imperial Tobacco zawstydzające będzie, gdy inni dowiedzą się o moim postępowaniu z mediów? Czy skonsultowałam / em się z kolegami / koleżankami posiadającymi wiedzę w tym zakresie, aby podjąć rozważną decyzję? Jeżeli masz zastrzeżenia co do postępowania kolegi / koleżanki, może się okazać, że rozmowa z tą osobą pozwoli wyjaśnić sytuację. Jeśli nie jest to możliwe, należy o tym porozmawiać z Human Resources Manager (Dyrektorem Personalnym / Kierownikiem Personalnym). Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 8

9 Jaka jest rola kierowników i przełożonych? Wszyscy odgrywamy jakąś rolę w tworzeniu środowiska pracy, w którym promuje się rzetelność, pracę zespołową i zaufanie. Nasz dział Commercial Integrity (dział Uczciwości w Interesach Grupy), współpracując z dyrektorami funkcjonalnymi i regionalnymi oraz z innymi kierownikami wyższego szczebla, odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwego postępowania na szczeblu korporacyjnym i indywidualnym w całej Grupie. Kierownicy i przełożeni mają dodatkowy zakres odpowiedzialności: zapewnienie, że Kodeks Postępowania został przedstawiony i wyjaśniony pracownikom oraz przez nich zrozumiany; dotyczy to również pracowników nowych, tymczasowych i kontraktowych; zapewnienie podwładnym wsparcia w zakresie przestrzegania norm i zasad zachowania określonych w Kodeksie Postępowania; dawanie osobistego przykładu w celu propagowania norm i zasad zachowania określonych w Kodeksie Postępowania; zapewnienie członkom zespołu odpowiedniego przeszkolenia i informacji, które umożliwią im przestrzeganie Kodeksu Postępowania; przyjmowanie wątpliwości i zastrzeżeń i wspieranie osób, które je wyrażają. Jak postępować w związku z istnieniem na różnych rynkach różnych przepisów i regulacji prawnych? Wymogi zawarte w naszym Kodeksie Postępowania są nadrzędne za wyjątkiem sytuacji, w których normy określone w Kodeksie są sprzeczne z określonym prawem miejscowym. Jedynie w tych wyjątkowych okolicznościach, kiedy prawo miejscowe nakazuje bardziej rygorystyczne normy niż nasz Kodeks Postępowania, należy zastosować miejscowe przepisy prawne. Jeśli brakuje pewności co do wyboru stosownego prawa lub jeśli Twoim zdaniem poszczególne prawa są sprzeczne, przed podjęciem dalszych kroków należy skontaktować się z Group Legal (Działem Prawnym Grupy). Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 9

10 W jaki sposób bada się problemy? Jeśli szczerze i w dobrej wierze zgłosisz ewidentne niewłaściwe zachowanie, uzyskasz wsparcie Spółki. Opracowaliśmy procedury badania i postępowania z potencjalnymi naruszeniami Kodeksu Postępowania, aby zapewnić spójność procesu w całej firmie. Wszystkie wszczęte dochodzenia będą prowadzone dokładnie, rzetelnie i zgodnie z Kodeksem Postępowania Spółki, miejscowymi przepisami prawnymi oraz zgodnie z prawami pracownika. Są one wymienione w Rozdziale 4 dotyczącym stosowania Kodeksu Postępowania. Każdy, kto podejrzewa, że złamano prawo lub naruszono nasz Kodeks Postępowania, powinien najpierw omówić swój problem z Human Resources Manager (Dyrektorem Personalnym / Kierownikiem Personalnym), który udzieli wsparcia w zakresie wypracowania zrównoważonego i obiektywnego spojrzenia na wagę problemu. Przestrzeganie naszego Kodeksu Postępowania Od wszystkich pracowników Imperial Tobacco wymaga się przestrzegania norm określonych w niniejszym Kodeksie. W przypadku naruszenia Kodeksu Postępowania, podjęte będą odpowiednie działania dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 10

11 Uczciwość w biznesie Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 11

12 Uczciwe prowadzenie działalności wspiera zrównoważony rozwój naszej Spółki. Jesteśmy zobowiązani do uczciwej, przejrzystej i zgodnej z prawem współpracy ze wszystkimi podmiotami, z którymi prowadzimy działalność. Spis treści w niniejszym rozdziale: 1. Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi 2. Pranie brudnych pieniędzy 3. Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe 4. Zapobieganie łapownictwu i korupcji 5. Prezenty i rozrywka 6. Odpowiedzialne zakupy i stosunki partnerskie z dostawcami 7. Polityczne zaangażowanie i darowizny 8. Cło i podatki 9. Międzynarodowe sankcje i ograniczenia w handlu Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 12

13 1. Przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi Zapobieganie oraz eliminacja przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych jest jednym z głównych priorytetów naszej działalności. Nigdy nie zaangażujemy się, ani nie będziemy wspierać nielegalnego handlu. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia interesów ze Spółkami i podmiotami o dobrej reputacji. Jesteśmy zobowiązani do współpracy z organami rządowymi, organami nadzorującymi i egzekwującymi prawo w celu zapobiegania nielegalnemu handlowi naszymi produktami. Nielegalny handel produktami tytoniowymi ma katastrofalny wpływ na naszą Spółkę. Stoi to w sprzeczności z naszymi interesami i niszczy reputację naszej firmy i marek. Istotnie zmniejsza legalne rynki, na których walczymy o udziały rynkowe. Pozbawia rządy wpływów i zachęca konsumentów do nabywania produktów tytoniowych z nielegalnych źródeł. Ponadto prowadzi do osłabienia przepisów, które regulują legalny przemysł tytoniowy, a także może być powiązane z innymi poważnymi przestępstwami, takimi jak pranie brudnych pieniędzy lub handel narkotykami. Nielegalny handel produktami przyjmuje następujące formy: Kontrabanda. Zgodne z prawem produkty są nabywane na zasadzie cła opłaconego lub zwolnienia z cła, ale są nielegalnie przewożone i sprzedawane na innych rynkach z naruszeniem przepisów podatkowych lub celnych. Niniejsze produkty są również nazywane towarami na czarnym rynku. Podróbki. Produkty, które nielegalnie kopiują istniejące marki i które są produkowane i / lub sprzedawane z naruszeniem praw dotyczących znaków handlowych, często szmuglowane na inne rynki w celu ich sprzedaży bez płacenia cła. Tanie papierosy. Papierosy wytwarzane przez drobnych producentów (płacących minimalne podatki w miejscu produkcji), które są często przemycane i nielegalnie sprzedawane na innych rynkach. Nasza polityka Product Supply Policy (Polityka Dostawy Produktów) wyraźnie określa, że dostarczamy produkty jedynie zatwierdzonym klientom i na zatwierdzone rynki zgodnie z wymogami prawnymi rynku docelowego. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 13

14 Naszym obowiązkiem jest: dostarczanie produktów wyłącznie w ilościach współmiernych do krajowej konsumpcji na rynku docelowym oraz odpowiadających dopuszczalnym limitom podróżującego konsumenta; zapewnienie zawarcia prawomocnych umów obejmujących wszystkie relacje z klientami, dystrybutorami, pośrednikami i innymi stronami trzecimi; dokładne badanie wszelkich przypadków sprzedaży naszych produktów nielegalnymi kanałami (np. przemyt) oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu zmniejszenia ryzyka dalszej nielegalnej sprzedaży; dążenie do tego, aby nasi klienci również przestrzegali naszych standardów w zakresie uczciwości i byli świadomi istotnych elementów naszego Kodeksu Postępowania; zapewnienie poddania klientów, dystrybutorów, pośredników i innych stron trzecich odpowiedniej ocenie przez dział Group Security and Risk Mangement (dział Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy) przed sprzedaniem im produktów; zgłaszanie wszelkich podejrzeń związanych z nielegalnym handlem produktami tytoniowymi kierownikowi, przełożonemu, Customer Services Manager (Kierownikowi ds. Obsługi Klienta), działowi Group Security and Risk Management (działowi Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy), a także zbieranie możliwie jak największej ilości informacji, lecz bez narażania swojego bezpieczeństwa ani bezpieczeństwa innych; przekazanie naszemu działowi Uczciwości w Interesach Grupy (Commercial Integrity) oraz Działowi Prawnemu Grupy (Group Legal) wszelkich propozycji zawieszenia lub zakończenia dostaw produktów dla naszych Klientów w związku z ich nielegalnym postepowaniem dokonywanie corocznych przeglądów wszystkich danych dotyczących klientów. Zabrania się: narażania siebie na ryzyko lub niebezpieczeństwo podczas zbierania informacji oraz podczas zgłaszania podejrzeń o przypadkach nielegalnego handlu; kontynuowania wymiany handlowej z klientami, o których wiadomo, że są zaangażowani umyślnie lub lekkomyślnie w nielegalny handel; ignorowania lub rozmyślnego niezauważania jakichkolwiek podejrzeń o zaangażowanie klienta lub dostawcy w sprzedaż naszych produktów z legalnego łańcucha dostaw w nielegalnych kanałach. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 14

15 2. Pranie brudnych pieniędzy Nigdy nie zaangażujemy się, ani nie będziemy wspierać prania brudnych pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy to proceder mający na celu stworzenie pozorów, że środki uzyskane z działań przestępczych są legalne i pochodzą z legalnego źródła. Jest to poważne przestępstwo. Mając na uwadze fakt, że przemyt oraz pranie brudnych pieniędzy to ściśle powiązane ze sobą przestępstwa, organy władzy wykonawczej poświęcają coraz więcej uwagi nielegalnemu handlowi produktami tytoniowymi. Nie możemy pozwolić, aby nasze produkty wykorzystano w procederze prania brudnych pieniędzy lub jako przykrywkę dla nielegalnych działań. Każdy rynek ma zdefiniowane procedury, które wyszczególniono w naszej polityce Product Supply Policy (Polityce Dostawy Produktów) i które mają na celu zweryfikowanie tożsamości i legalności działania funkcjonujących na nim klientów. Ponadto, na każdym rynku należy postępować zgodnie ze szczegółowym procesem zapobiegającym przyjmowaniu płatności, które mogą wzbudzać podejrzenia. Naszym obowiązkiem jest: przyjmowanie płatności tylko od tych klientów, dystrybutorów i innych podmiotów i osób, z którymi zwykle prowadzimy interesy i względem których przeprowadziliśmy pełną i odpowiednią procedurę należytej staranności oraz weryfikacji (w tym kontrole finansowe); natychmiastowe zgłaszanie problemów działowi Commercial Integrity (Uczciwości w Interesach), np. po zasłyszeniu pogłosek, że dany klient jest lub może być uwikłany w nielegalny handel; zachowanie ostrożności we wszystkich sytuacjach, co do których jest podejrzenie, że zachodzą nieprawidłowe transakcje finansowe. Przykłady takich sytuacji: - klient, który nie chce podać informacji osobowych lub dotyczących działalności; - klient, który chce dokonać zapłaty dużych kwot w gotówce; - klient, który wyraźnie nie jest zainteresowany ceną lub innymi warunkami kupna; - klient lub dostawca, który chce otrzymać płatność na konto bankowe w kraju innym niż kraj jego siedziby lub prowadzenia działalności. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 15

16 Zabrania się: przyjmowania jakiejkolwiek gotówki lub środków pieniężnych, które pochodzą lub mogą pochodzić z działalności przestępczej; ignorowania umyślnie lub lekkomyślnie jakiegokolwiek czerwonego światła nasuwającego podejrzenie, że zachodzą nieprawidłowe transakcje finansowe. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 16

17 3. Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe Firma Imperial Tobacco zobowiązuje się postępować w stosunku do konkurecji w sposób rzetelny i uczciwy, a jednocześnie przestrzegać wszelkich praw antymonopolowych i dotyczących uczciwej konkurencji, które mają zastosowanie do naszej działalności. Ogólne zasady przedstawione w niniejszym rozdziale stanowią jedynie wskazówki. Prawo konkurencji, które ma zastosowanie na danym rynku, jest nadrzędne. Dlatego też wszyscy musimy znać prawo konkurencji, które obowiązuje na naszym lokalnym rynku. Uczciwa konkurencja Większość państw posiada prawo dotyczące konkurencji i może się ono różnić w zależności od lokalizacji. Prawo konkurencji ma na celu pobudzenie wolnego rynku oraz ochronę konsumentów i podmiotów gospodarczych. Niniejsze prawa regulują również nasze postępowanie w stosunku do konkurencji, klientów, dystrybutorów i innych stron trzecich, a także nasze zachowanie w miejscach, w których mamy znaczącą siłę rynkową. Naruszanie prawa konkurencji może spowodować nałożenie wysokich grzywien, doprowadzić do procesów sądowych wytaczanych przez grupy, na które miało to negatywny wpływ, a także negatywnie wpłynąć na reputację firmy oraz na kurs jej akcji. Ponadto osoby, co do których stwierdzono, że były zaangażowane w najbardziej poważne rodzaje działań antykonkurencyjnych, mogą zostać pozbawione wolności. Umowy / kontakty z konkurentami Prawo konkurencji na całym świecie zabrania zawierania pewnego rodzaju umów lub dążenia do zawarcia tego typu umów z konkurentami. Faktycznie takie umowy z konkurentami pociągają za sobą największe ewentualne zagrożenie dla istoty konkurencji. W konsekwencji, organy zajmujące się konkurencją często traktują wszelkie ustalenia pomiędzy konkurentami jako podejrzane. Jesteśmy odpowiedzialną Spółką i dlatego musimy działać i rywalizować w biznesie niezależnie od naszych konkurentów i powinno to być widoczne we wszystkich naszych działaniach. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 17

18 Z zastrzeżeniem stosownych praw, zabrania się: ustalania lub sugerowania bezpośrednio lub pośrednio gotowości do ustalania cen, rabatów lub innych warunków handlowych z konkurentami, w tym określania minimalnych lub maksymalnych cen, stabilizowania, zmieniania lub uzgadniania cen; uzgadniania z konkurentami jakości lub ilości produktów, które mają zostać wyprodukowane lub dostarczone na określony rynek lub do określonej grupy klientów; angażowania się w jakąkolwiek formę ustawiania przetargów; uzgadniania z konkurentami, że dany dostawca, klient lub dystrybutor zostanie zbojkotowany; uzgadniania z konkurentami podziału rynku, klientów lub kategorii produktów; omawiania lub wymieniania poufnych informacji handlowych z konkurentami, w tym informacji o klientach i produktach. Korespondencja lub umowy o formalnym lub nieformalnym charakterze, jak te wymienione powyżej, które zostały zawarte przez pośrednika lub stronę trzecią, mogą być również nielegalne. Zrzeszenia branżowe producentów Spotkania zrzeszenia branżowego producentów wyrobów tytoniowych mogą stanowić odpowiednie forum do omówienia i rozważenia kwestii branżowych, takich jak uregulowania prawne lub działania mające na celu zwalczanie nielegalnego handlu. Jednakże tego typu spotkania nie mogą zostać wykorzystane jako forum do omówienia lub wymiany jakichkolwiek handlowych lub poufnych informacji. Porozumienia o charakterze antykonkurencyjnym mogą występować również w stosunkach handlowych ze stronami trzecimi, np. z klientami lub dystrybutorami. Z zastrzeżeniem stosownych praw, zabrania się: narzucania lub uzgadniania stałych lub minimalnych cen odsprzedaży z klientami lub dystrybutorami, lub narzucania im marży lub maksymalnej wysokości oferowanego przez nich rabatu; ograniczania terytorium lub grup klientów, na którym i którym nasi klienci lub dystrybutorzy mogą odsprzedawać nasze produkty bez odpowiedniego i przekonywującego uzasadnienia. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 18

19 Monopolizowanie lub nadużywanie dominującej pozycji rynkowej W wielu krajach dodatkowe przepisy mogą stawiać wymóg zakazujący nam nadużywania dominującej pozycji rynkowej, jeśli taką mamy. W takich okolicznościach pewne możliwości naszego działania mogą być ograniczone. W szczególności, walcząc o rozwój naszej działalności, musimy jednocześnie postępować na tyle ostrożnie, aby nasze działania nie były nieuczciwe względem konkurencji, np. poprzez usuwanie konkurentów z rynku lub uniemożliwianie nowym konkurentom wejścia na rynek. Ważne jest, aby uzyskać poradę prawną w sytuacjach, gdy mamy znaczącą siłę rynkową i istnieje uzasadnione podejrzenie, że jakiekolwiek zaproponowane działania wykluczą z rynku konkurencję. Działania takie jak udzielanie rabatów, programy promocyjne lub handlowe, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się korzystne lub nieszkodliwe, muszą zostać dokładnie rozważone, aby zapewnić, że na dłuższą metę nie zaszkodzą konkurencji lub nie będą jej nieuczciwie dyskryminować wśród klientów. Od każdego z nas oczekuje się następujących działań: uzyskania porady prawnej w sytuacjach posiadania siły rynkowej, jeśli jakiekolwiek programy rabatowe, promocyjne, handlowe lub inne działania mogą potencjalnie spowodować nadużycie dominującej pozycji. Niniejsze obejmuje: - łączenie lub wiązanie różnych produktów i usług; - nadmierne wykorzystywanie udzielania przesadnych rabatów i zachęt, mających na celu usunięcie konkurencji; - nieuczciwe dyskryminowanie wśród klientów, np. naliczanie różnych cen klientom o podobnej lokalizacji bez obiektywnego uzasadnienia; - ograniczanie produkcji ze szkodą dla klientów; - odmawianie wykonywania dostaw dla nowych i dotychczasowych klientów bez obiektywnego uzasadnienia. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 19

20 Gromadzenie informacji Gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie danych i informacji rynkowych stanowi legalne narzędzie w ramach działań konkurencyjnych. Jednakże podczas gromadzenia informacji o naszych konkurentach należy zachować ostrożność. Legalne źródła informacji to m. in. środki masowego przekazu, Internet i strony internetowe spółek; renomowane badania branżowe; sprawozdania roczne; publiczne przemówienia władz spółki; powszechnie dostępne dokumenty składane do agencji rządowych; zbieranie danych w punkcie sprzedaży za pomocą wyposażenia elektronicznego zapewnianego przez Spółkę, np. Siebel, i rozmawianie z klientami, jednakże nie w celu uzyskania poufnych informacji. Naszym obowiązkiem jest: zrozumienie, jakie informacje o konkurencji możemy gromadzić i jakie są sposoby ich wykorzystania; zapewnienie, że nasze własne informacje dotyczące konkurencji nie będą ujawnione bezpośrednio lub pośrednio konkurentom. Z zastrzeżeniem stosownych praw, zabrania się: podejmowania prób uzyskania dostępu do informacji dotyczących działalności konkurentów za pomocą nielegalnych lub nieodpowiednich metod, w tym: - wykorzystywania szpiegostwa przemysłowego lub inwigilacji w celu uzyskania dostępu do informacji, które nie są powszechnie dostępne; - zatrudniania pracowników konkurencji w celu uzyskania poufnych lub branżowo wrażliwych informacji; - zwracania się do klientów lub pracowników konkurencji w celu uzyskania informacji poufnych; stosowania jakiejkolwiek innej metody pozyskiwania informacji, która może zostać uznana za niewłaściwą lub nielegalną; przyjmowania, ujawniania lub wykorzystywania informacji, które wedle naszej wiedzy lub opinii zostały nam poufnie ujawnione z naruszeniem ogólnego zobowiązania do poufności lub umowy o poufności pomiędzy stroną trzecią a jednym z naszych konkurentów, np. informacje o ofercie konkurenta podczas prowadzenia procedury negocjacyjnej. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 20

21 4. Zapobieganie łapownictwu i korupcji Przestrzeganie prawa zapobiegającego łapownictwu i korupcji jest obowiązkowe. Nie możemy proponować, przekazywać lub przyjmować żadnych prezentów, płatności lub innych świadczeń, których celem jest uzyskanie niewłaściwych korzyści dla Imperial Tobacco. Prawo większości krajów stanowi, że udział w łapownictwie lub korupcji jest nielegalny. Coraz większa liczba krajów uznaje czyn łapownictwa dokonany poza ich granicami za niezgodny z prawem i ściga go sądownie. Naruszenie niniejszych praw stanowi poważne przestępstwo, za które do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięte osoby fizyczne i spółki. Karą jest zwykle pozbawienie wolności, wysokie grzywny (zarówno dla spółek, jak i poszczególnych osób), a także znacząca szkoda dla dobrego wizerunku firmy. Może zdarzyć się tak, że spółka zobowiązana będzie do zgłaszenia naruszenia popełnionego przez jej pracowników organom ochrony porządku publicznego. Przestępstwo korupcji głównie obejmuje: przekazywanie (lub proponowanie) łapówki; przyjmowanie łapówki. Łapówki mogą mieć formę pieniędzy, usług, prezentów, rozrywki przekraczającej zwyczajowe formy i innych podobnych korzyści (w tym przysług). Przekazywanie, proponowanie lub przyjmowanie którejkolwiek z powyższych korzyści może równać się łapownictwu, jeśli zamiarem jest zabezpieczenie lub załatwienie sprawy lub uzyskanie jakiejkolwiek niewłaściwej korzyści. Łapówki nie muszą składać się z dużych kwot pieniężnych. Małe płatności dokonywane na rzecz urzędników państwowych lub przedstawicieli władz są często nazywane drobną gratyfikacją i mogą być przekazywane bezpośrednio lub pośrednio, w tym przez strony trzecie. Osobami, do których jest skierowana łapówka, mogą być klienci, dostawcy, urzędnicy państwowi, przedstawiciele polityczni, a także ich rodziny i przyjaciele. Nigdy nie wolno nam angażować się w łapownictwo, a także zabrania się tego dystrybutorom, konsultantom lub przedstawicielom pracującym w naszym imieniu. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 21

22 Urzędnicy państwowi Do urzędników państwowych zalicza się osoby pełniące stanowiska związane z prawodawstwem, administracją lub sądownictwem, które są mianowane na poziomie krajowym lub lokalnym, a także osoby, które mają wpływ na działania tych osób. Ponadto, należy również uznać za urzędników państwowych osoby, które są osobiście odpowiedzialne za wykonywanie funkcji publicznych w tym osoby, które pracują w publicznych organizacjach międzynarodowych lub państwowych przedsiębiorstwach. W kontaktach z urzędnikami państwowymi i publicznymi, urzędnikami celnymi i pracownikami przedsiębiorstw będących własnością państwa lub przez nie kontrolowanych, a także z członkami rodzin, przyjaciółmi lub osobami związanymi z tymi osobami, należy zawsze zachować ostrożność, aby zapobiec sugestiom, że wystąpiły zachowania mające na celu łapownictwo. Wykorzystywanie lub opłacanie konsultantów Wyznaczanie, wykorzystywanie lub opłacanie konsultantów, doradców, kontrahentów lub innych pośredników stron trzecich (zwanych dalej Konsultantami ) może stać się powodem określonych ryzyk. Prawo w zakresie łapownictwa i korupcji ma w równym stopniu zastosowanie do Konsultantów pracujących na naszą rzecz, jak i do pracowników. Strzeż się następujących, potencjalnie niebezpiecznych sytuacji: jeżeli w danym kraju już w przeszłości wystąpiły problemy z korupcją; jeżeli Konsultant nie jest rezydentem lub korzysta z firmy fasadowej lub firmywidma; jeżeli Konsultant jest powiązany z urzędnikiem państwowym lub przez niego polecony; jeżeli występują żądania pilnej zapłaty wysokich płatności z tytułu prowizji związanych z oferowanymi usługami lub korzystania z zagranicznych kont bankowych lub tych, które należą do stron trzecich; jeżeli Konsultant odmawia podpisania umowy zgodnej z normami Imperial. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 22

23 Korzystając z usług Konsultanta należy: zająć się sytuacjami, które wzbudzają nasze podejrzenia, że może wystąpić ryzyko korupcji; przeprowadzić pełną procedurę należytej staranności względem każdego zaproponowanego Konsultanta ze wsparciem działu Group Security and Risk Management (działu Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy); uzyskać zatwierdzenie od Group Legal (Działu Prawnego Grupy) przed zatrudnieniem jakiegokolwiek Konsultanta; zapewnić podpisanie umowy zanim Konsultant zacznie wykonywać jakąkolwiek pracę na naszą rzecz. Group Legal (Dział Prawny Grupy) udzieli wsparcia w zakresie sporządzenia umowy. Drobne gratyfikacje W wielu krajach nie ma rozróżnienia pomiędzy drobną gratyfikacją a łapówką. Drobne gratyfikacje to małe łapówki lub płatności przekazywane bezpośrednio lub pośrednio urzędnikom państwowym w celu zagwarantowania lub przyspieszenia wykonania pewnych rutynowych czynności lub w celu zapobieżenia opóźnieniom wynikającym z biurokratycznych przepisów. Dla przykładu: w celu uzyskania zwolnienia towarów z odprawy celnej lub zagwarantowania wydania paszportu lub wizy, zapewnienia połączenia telefonicznego lub mediów. Bez względu na miejsce naszej działalności, nie dopuszcza się żadnych okoliczności, które prowadzą do lub upoważniają drobne gratyfikacje, ponieważ nasza siedziba główna znajduje się w Wielkiej Brytanii, w której wszelkie drobne gratyfikacje są nielegalne, bez względu na lokalne prawa lub zwyczaje. Jeśli po odmowie dokonania drobnej gratyfikacji wystąpi sytuacja, która może potencjalnie zagrozić osobistemu bezpieczeństwu, należy w miarę możliwości natychmiast skontaktować się z działem Group Security and Risk Management (działem Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy) lub Group Legal (Działem Prawnym Grupy), ponieważ oni pomogą znaleźć rozwiązanie. Nigdy nie należy narażać się na niebezpieczeństwo. Dlatego jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której konieczne jest dokonanie drobnej gratyfikacji, aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa, należy jej dokonać. Trzeba jednak bezzwłocznie zgłosić to zajście na piśmie swojemu bezpośredniemu przełożonemu i Group Security and Risk Management (działowi Zarządzania Bezpieczeństwem i Ryzykiem Grupy). Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 23

24 Naszym obowiązkiem jest: powiadomienie swojego bezpośredniego przełożonego, lokalnego prawnika lub Group Legal (Działu Prawnego Grupy) o wszelkich żądaniach dokonania płatności o charakterze łapówki przez strony trzecie; przestrzeganie specjalnych zasad, które mają zastosowanie do urzędników państwowych i Konsultantów; zajmowanie się wszystkimi sytuacjami, które wzbudzają nasze podejrzenia, że może wystąpić ryzyko korupcji; aktywne zwalczanie korzystania z drobnych gratyfikacji na rynkach, na których działamy; zwracanie się o poradę do naszego bezpośredniego przełożonego, lokalnego prawnika lub Group Legal (Działu Prawnego Grupy). Zabrania się: płacenia, proponowania, przyjmowania lub upoważniania do przekazywania łapówek lub drobnych gratyfikacji lub proszenia innych osób, aby tego dokonały; proponowania lub przekazywania jakichkolwiek wartościowych rzeczy jakimkolwiek osobom w celu zagwarantowania załatwienia interesów lub w jakimkolwiek innym celu. Niniejsze obejmuje płatności dokonywane w celu obniżenia podatków lub opłat celnych. dokonywania lub upoważniania do dokonywania niewłaściwych płatności lub łapówek na rzecz urzędników państwowych lub pracowników przedsiębiorstw posiadanych lub kontrolowanych przez państwo; podejmowania prób nakłaniania urzędników państwowych do dokonywania nielegalnych czynów; ignorowania lub niezgłaszania jakichkolwiek czynności korupcyjnych; zakładania nieudokumentowanych funduszy (jak np. nieujawnionych kont gotówkowych lub kont niewpisanych do ksiąg) w jakimkolwiek celu; zachęcania lub ułatwiania jakimkolwiek osobom popełnienia czynu korupcyjnego lub zignorowania go. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 24

25 5. Prezenty i rozrywka Kiedy dajemy lub otrzymujemy prezenty lub propozycje rozrywki, musimy upewnić się, że nie zaszkodzi to naszym stosunkom handlowym, nie spowoduje konfliktu interesów lub nie zostanie uznane za łapówkę. Wymiana prezentów i rozrywki pomaga w budowaniu dobrych relacji w stosunkach handlowych, ale może również utrudnić nam zachowanie obiektywności względem osób lub firm, z którymi mamy do czynienia. Pomimo tego, że wymiana prezentów i rozrywki w uzasadnionych granicach to dopuszczalna praktyka handlowa, może jednak spowodować konflikt interesów. Źródłem konfliktu interesów może być również przekazywanie lub otrzymywanie przysług lub specjalnego traktowania, które nie łączą się z żadną wartością finansową. Ogólnie, takie specjalne traktowanie może spowodować, że druga strona oczekuje odpłacenia się w jakiś sposób, co może wypaczyć stosunki handlowe. Określenia prezenty i rozrywka odnoszą się do wszystkiego, co ma jakąś rzeczywistą lub postrzeganą wartość, i obejmują prezenty osobiste, karty upominkowe, rabaty lub gotówkę, bilety na różne wydarzenia, podróże, zaproszenia do restauracji, zakwaterowanie w hotelach, a także propozycje zatrudnienia lub zawarcia umów z przyjaciółmi lub krewnymi. Niektóre formy prezentów i rozrywki z powodu ich nieznacznej wartości lub charakteru są uznawane za mieszczące się w granicach zasadności i zezwala się na ich proponowanie lub przyjmowanie bez konieczności uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia, pod warunkiem że są one związane z uzasadnionym celem handlowym. W Wielkiej Brytanii wartością graniczną dla tego, co może zostać uznane za zasadne i możliwe do przyjęcia, jest 200 funtów (z jednego źródła, w jednym roku kalendarzowym). W innych krajach, w których prowadzimy działalność, mogą zaistnieć okoliczności wynikające z miejscowego prawa lub innych przyczyn, w których 200 funtów stanowi zbyt wysoką kwotę i dlatego nie jest możliwe do przyjęcia. Dyrektorzy Rynków i Dyrektorzy Regionalni powinni sporządzić i rozdystrybuować pisemne wskazówki dotyczące maksymalnej wartości prezentów i form rozrywki pochodzących z jednego źródła w jednym roku kalendarzowym, która jest możliwa do przyjęcia na rynku, na którym prowadzą działalność Żaden z limitów rynkowych nie może przekroczyć równowartości 200 funtów. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 25

26 Na poniższym schemacie przedstawiono procedurę, której powinien przestrzegać każdy pracownik w zakresie każdego przekazywanego lub otrzymywanego prezentu lub formy rozrywki. W przypadku każdego prezentu lub formy rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy, należy uzyskać pisemne zatwierdzenie bezpośredniego przełożonego. W przypadku urzędników państwowych lub przedstawicieli władzy zastosowanie mają dodatkowe zasady. OFERTA prezentu lub formy rozrywki (zaproponowana Tobie lub przez Ciebie) nieznaczna wartość (niższa niż 200 funtów lub limit rynkowy) ORAZ zwyczajne posiłki, wydarzenia sportowe / kulturalne; LUB artykuły promocyjne; LUB skromne podarunki. prezenty i formy rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy; LUB uczestnictwo urzędnika lub pracownika państwowego gotówka lub środki pieniężne; LUB brak uzasadnionego celu handlowego; LUB wszystko, co jest niewłaściwe lub nielegalne; LUB wszystko, co powodowałoby, że czułbyś się skrępowany, gdyby zostało to podane do publicznej wiadomości. ZWYKLE DOPUSZCZALNE ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ ZAWSZE NIEDOPUSZCZALNE uczestnictwo urzędnika lub pracownika państwowego 1 wcześniejsze pisemne zatwierdzenie Dyrektora Regionalnego lub Dyrektora Rynku ORAZ 2 pisemne zawiadomienie Director of Commercial Integrity (Dyrektora ds. Uczciwości w Interesach) ORAZ 3 Wpis w lokalnym rejestrze prezentów prezenty i formy rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy; ORAZ brak zaangażowania urzędnika lub pracownika państwowego. 1 wcześniejsze pisemne zatwierdzenie bezpośredniego przełożonego ORAZ 2 wpis w lokalnym rejestrze prezentów PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH KROKÓW MOŻNA PODJĄĆ DALSZE DZIAŁANIA Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 26

27 Urzędnicy i pracownicy państwowi Musimy unikać sytuacji, w których przekazujemy urzędnikom i pracownikom państwowym jakiekolwiek prezenty, przysługi lub formy rozrywki, ponieważ może to zostać mylnie uznane za zachowanie mające na celu łapownictwo i może być zakazane na mocy lokalnego prawa. Z tych samych powodów należy ostrożnie podchodzić do otrzymywania prezentów i różnych form rozrywki od urzędników i pracowników państwowych. Identyczną odpowiedzialność ponosimy z tytułu jakichkolwiek prezentów, przysług i różnych form rozrywki zapewnianych urzędnikom państwowym przez pośredników, doradców lub konsultantów, którzy są stronami trzecimi, ale działają w naszym imieniu. Czasami może zaistnieć uzasadniony cel handlowy tłumaczący przekazanie prezentu lub określonej formy rozrywki urzędnikowi lub pracownikowi państwowemu. Każdy taki prezent podlega specjalnym zasadom. Konieczne jest uzyskanie wcześniejszego pisemnego zatwierdzenia od Regional Director (Dyrektora Regionalnego) lub Head of Function or Business Unit (Dyrektora Funkcyjnego lub Dywizji) i jednoczesne pisemne zawiadomienie skierowane do Director of Commercial Integrity (Dyrektora ds. uczciwości w interesach), a także musi to zostać wpisane do Rejestru prezentów (patrz poniżej). Rejestry prezentów i form rozrywki Poza wymogiem uzyskania wcześniejszego, pisemnego zatwierdzenia, każdy prezent lub dana forma rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy LUB które wiążą się z urzędnikiem lub pracownikiem państwowym, należy zarejestrować w lokalnym Rejestrze Prezentów i form rozrywki (dalej Rejestr Prezentów ). Jeśli będziemy przestrzegać oficjalnej procedury, która jest przejrzysta i spójna w całej Grupie, ani Spółkę, ani jej pracowników nie można będzie oskarżyć o popełnienie wykroczenia lub niewłaściwe zachowanie. Rejestry prezentów należy założyć i prowadzić w każdym Oddziale na poziomie lokalnym i przedstawiać oficjalne wpisy wszelkich prezentów i form rozrywki, których wartość przekracza 200 funtów lub limit rynkowy, lub które wiążą się z urzędnikami lub pracownikami państwowymi. Należy również szczegółowo opisać procedurę zatwierdzenia prowadzoną dla każdej wpisanej pozycji. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 27

28 Naszym obowiązkiem jest: każdorazowe uzyskanie wcześniejszego, pisemnego zatwierdzenia od Regional Director (Dyrektora Regionalnego) lub Head of Function or Business Unit (Dyrektora Funkcyjnego lub Dywizji) w przypadku przekazania czegokolwiek o dowolnej wartości urzędnikowi lub pracownikowi państwowemu lub otrzymania czegoś od nich; posiadanie uzasadnionego celu handlowego związanego z każdym prezentem i formą rozrywki; każdorazowe zasięgnięcie porady naszego bezpośredniego przełożonego i uzyskanie pisemnego zatwierdzenia przed przekazaniem lub otrzymaniem jakiegokolwiek prezentu lub formy rozrywki o wartości przewyższającej 200 funtów lub stosowny limit rynkowy; zapewnienie, że wszystkie prezenty oraz formy rozrywki o wartości przewyższającej 200 funtów lub stosowny limit rynkowy są należycie odnotowane w naszym lokalnym Rejestrze prezentów. Zabrania się: proponowania, przekazywania lub przyjmowania wszystkiego, co jest nielegalne lub nieetyczne lub co mogłoby spowodować naruszenie prawa lub naszego Kodeksu Postępowania; proponowania, przekazywania lub przyjmowania jakiejkolwiek gotówki lub korzyści w zamian za przysługę handlową, np. od dostawcy w zamian za zawarcie z nim umowy. Prezenty, których nie można zwrócić Bezpośredni kierownik ustali, co należy zrobić z każdym prezentem o wartości przewyższającej 200 funtów lub stosowny limit rynkowy. W normalnych okolicznościach należy grzecznie odmówić przyjęcia prezentu lub zwrócić go. Jednakże jeśli byłoby to niewłaściwe (np. poważnie by to kogoś obraziło), to można przyjąć prezent z założeniem, że jest to prezent dla Spółki, a nie podarunek dla osoby indywidualnej. W takich okolicznościach należy zastosować standardowe procedury wpisania prezentu do lokalnego Rejestru Prezentów ORAZ przesłać pisemne zawiadomienie do Director of Commercial Integrity (Dyrektora ds. uczciwości w interesach). Director of Commercial Integrity wraz z Regional Director (Dyrektorem Regionalnym) lub Head of Function or Business Unit (Dyrektorem Funkcyjnym lub Dywizji) ustalą, w jaki sposób potraktować dany prezent. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 28

29 Co jest zwykle dopuszczalne bez konieczności uzyskania wcześniejszego zatwierdzenia: obiady o nieznacznej wartości z kontrahentami, klientami lub dostawcami; zwyczajne wydarzenia sportowe, teatralne lub kulturalne innego rodzaju, pod warunkiem, że istnieje uzasadniony cel handlowy; artykuły promocyjne o symbolicznej wartości, takie jak pióra, kalendarze i breloczki do kluczy, pod warunkiem, że te artykuły są zwyczajowo rozdawane dostawcom i klientom; inne podobne prezenty lub formy rozrywki, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza limitu rynkowego. Co jest zawsze niedopuszczalne: wszystko, co jest nielegalne lub co mogłoby zostać uznane za naruszenie lokalnego prawa lub naszego Kodeksu Postępowania; prezenty w formie gotówki lub środków pieniężnych; bilety na wydarzenia sportowe lub kulturalne do użytku osobistego; proponowanie, przekazywanie lub otrzymywanie czegokolwiek, co stanowi część umowy na wykonanie lub uzyskanie czegoś w zamian; wszelkie zdarzenia, które mogą zostać uznane za niewłaściwe, np. rozrywka o charakterze seksualnym lub wszystko, co mogłoby zaszkodzić reputacji Imperial Tobacco. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 29

30 6. Odpowiedzialne zamówienia i stosunki partnerskie z dostawcami Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia interesów jedynie z wiarygodnymi dostawcami, którzy cieszą się opinią prowadzących swoje interesy profesjonalnie i etycznie. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy opinię firmy, która utrzymuje partnerskie stosunki z naszymi dostawcami, cechujące się obopólnym wsparciem, otwartością i współpracą. Tworzenie i utrzymywanie uczciwych, przejrzystych i rzetelnych stosunków partnerskich z zaufanymi dostawcami to integralny element naszej długoterminowej strategii. Nasze stosunki z dostawcami muszą zawsze opierać się na bezstronności, uczciwości i lojalności obu stron. Jesteśmy odpowiedzialni za wybór i współpracę z tymi dostawcami, którzy uczciwie prowadzą swoją działalność. Co jakiś czas musimy dokonywać ponownej oceny naszych dostawców w oparciu o bezstronny proces decyzyjny, obejmujący obiektywne kryteria, takie jak dostosowanie produktu lub usług i ceny do naszych potzreb, jakość, poziom współpracy, wiarygodność i zaufanie. Naszym obowiązkiem jest: wykazywanie odpowiedzialnego podejścia do wyboru dostawców, przeprowadzania rzetelnej analizy dostawcy w celu zapewnienia, że ich działania nie zaszkodzą w jakikolwiek sposób naszej reputacji; zapewnienie, że wszystkie oficjalne umowy z dostawcami obejmują postanowienia Kodeksu Postępowania (przez odniesienie do naszej strony internetowej), aby zagwarantować, że nasi dostawcy są świadomi stosowanych przez nas standardów etycznych i zobowiązują się do przestrzegania nadrzędnych zasad naszego Kodeksu Postępowania; zapewnienie, że nasi dostawcy, z którymi współpracujemy codziennie, np. wykonawcy zajmujący się utrzymaniem i sprzątaniem biur, znają nasz Kodeks Postępowania, ponieważ ma on zastosowanie również do nich; zachęcanie i wspieranie wszystkich naszych dostawców w zakresie wprowadzania naszych norm; stałe przestrzeganie naszych zasad Group Procurement Policy (Grupowej Polityki Zakupów); natychmiastowe zgłaszanie wszelkich obaw związanych z działaniami dostawców do działu Group Compliance (Przestrzegania Zasad w Grupie), aby wszelkie potencjalne ryzyka zostały odpowiednio zbadane. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 30

31 Zabrania się: akceptowania lub ignorowania działań dostawców, co do których mamy podejrzenia, że naruszają zasady naszej Procurement Policy (Polityki Zakupów), Human Rights Policy (Polityki dot. praw człowieka) lub naszego Kodeksu Postępowania. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 31

32 7. Polityczne zaangażowanie i darowizny Angażowanie się w działania z organami rządowymi, prawodawcami, organami branżowymi i grupami interesu publicznego jest ważnym i koniecznym elementem naszej działalności. Takie zaangażowanie musi być za każdym razem w pełni zgodne z prawem i w najlepszym interesie Imperial Tobacco Group PLC. We wszystkich naszych działaniach gospodarczych musimy być zawsze politycznie neutralni. Imperial Tobacco uznaje prawa swoich pracowników do uczestniczenia w działaniach politycznych w życiu prywatnym. Jednakże należy zapewnić, aby nasze osobiste poglądy i opinie nie były interpretowane jako poglądy i opinie Spółki. Polityczne zaangażowanie W niektórych krajach, w których działamy, lokalne prawo umożliwia pracownikom tworzenie komitetów politycznych i podobnych organizacji. Jeśli jest to zgodne z prawem, takie organizacje są dozwolone pod warunkiem otrzymania wcześniejszego, pisemnego zatwierdzenia od Zarządu Imperial Tobacco. W przypadku, gdy nasza praca na rzecz Imperial Tobacco wymaga od nas utrzymywania kontaktów z organami rządowymi, prawodawcami i organami branżowymi lub grupami interesu publicznego: Naszym obowiązkiem jest: rygorystyczne stosowanie się do wskazówek zapewnianych przez działy Group Corporate Affairs i Group Corporate Communications (działy Spraw Korporacyjnych Grupy i Komunikacji Korporacyjnej Grupy). Proszę zapoznać się z rozdziałem Corporate Affairs Issues Resource (CAIR) (Zasoby dotyczące spraw korporacyjnych) w Intranecie, aby uzyskać wskazówki, a także z sekcją dot. komunikacji zewnętrznej External Communications i Kodeksem Postępowania, aby uzyskać więcej informacji. unikanie sytuacji, w których przekazujemy urzędnikom i pracownikom państwowym jakiekolwiek prezenty, przysługi lub różnorakie formy rozrywki, ponieważ może to zostać mylnie uznane za zachowanie mające na celu łapownictwo i może być zakazane na mocy lokalnego prawa. Wszelkie takie prezenty podlegają specjalnym zasadom opisanym na stronie 26 oraz 27 niniejszego Kodeksu Postępowania. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 32

33 Zabrania się: reprezentowania lub twierdzenia, że występuje się w imieniu Spółki w jakichkolwiek działaniach politycznych, w których uczestniczymy jako osoby prywatne. Darowizny na cele polityczne Polityka naszej Grupy stanowi, że nie dokonujemy żadnych darowizn na rzecz partii politycznych lub powiązanych z nimi osób. Jedynie Zarząd Imperial Tobacco Group PLC może zatwierdzić wszelkie proponowane wkłady na rzecz partii politycznych lub dokonanie darowizny na cele polityczne. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 33

34 8. Cło i podatki Musimy postępować uczciwie we wszystkich naszych kontaktach z jakimikolwiek organami państwowymi, w tym z urzędnikami celnymi i skarbowymi. Nasze produkty, krajowe lub importowane, podlegają wielu prawom i przepisom celnym i podatkowym, które musimy zrozumieć i zawsze ich przestrzegać, gdy dotyczą naszych produktów i usług. Musimy przestrzegać wszystkich przepisów, które dotyczą ceł importowych, podatku VAT, akcyzy i podobnych obciążeń, które mogą przypadać do zapłaty w związku z naszymi produktami, poza podatkami, składami celnymi lub innymi przepisami prawnymi, które regulują podatki, dostawy zwolnione od cła lub zawieszenie podatków. Czasami zachodzi potrzeba zniszczenia części naszych produktów, za które już zapłacono lokalne akcyzę, cło importowe lub inne podatki. Obejmuje to przeterminowane, zniszczone lub zanieczyszczone zapasy, zmiany specyfikacji produktu lub opakowania wymuszone przepisami lub rynkiem, a także zwroty od klientów i konsumentów. Na wielu rynkach mamy możliwość dochodzenia od lokalnych organów skarbowych i celnych zwrotu podatków z tytułu zniszczenia produktów. Naszym obowiązkiem jest: zapewnienie, że cała stosowna dokumentacja dotycząca zniszczenia i żądania zwrotu podatku jest odpowiednio wypełniona i zawiera ilość i wartość produktów; zapewnienie, że nasza dokumentacja jest zawsze sporządzana zgodnie ze wszystkimi miejscowymi zasadami i przepisami podatkowymi i celnymi; zapewnienie, że nasze produkty są niszczone w kontrolowanych warunkach, a lokalne księgi i dokumentacja finansowa są odpowiednio uaktualnianie w celu ujęcia w nich zniszczenia zapasów; znajomość i przestrzeganie wszystkich zasad i ograniczeń związanych ze współpracą z urzędnikami państwowymi i ich pracownikami lub wykonawcami. Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Kodeksu Postępowania dotyczących Zapobiegania łapownictwu i korupcji oraz Prezentów i rozrywki; zapewnienie, że wszystkie nasze oświadczenia i świadectwa są rzetelne, dokładne i przejrzyste. Kodeks Postępowania Imperial Tobacco FINAL INDEKS 34

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. I Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA

Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Kodeks etyki pracowników samorządowych Gminy Karczmiska PREAMBUŁA Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK ZASADY OGÓLNE a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu może wykluczyć członka z organizacji do której przynależy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania.

Kodeks postępowania. Kodeks postępowania www.gw-world.com Status 11/16 DO_01_01_003_ZEN PL Wprowadzenie Przedsiębiorstwo rodzinne Gebrüder Weiss (GW) od pokoleń ma świadomość swojej odpowiedzialności w zakresie rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Grupy RZB

Kodeks postępowania Grupy RZB Kodeks postępowania Grupy RZB 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawowe wartości Raiffeisen Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) należy do austriackiej grupy banków Raiffeisen. Podstawowe zasady, którymi

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Compliance Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Szanowni Pracownicy, w firmie TRUMPF dążymy do uzyskania wzorowej jakości produktów i usług a także naszego postępowania. Podstawą są tu wartości, których przestrzegamy

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1 /2012 Wójta Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Osieku Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wprowadzenie do antykorupcyjności 5 2. Streszczenie 7 3. Podstawowe wymagania 8 4. Oczekiwane zachowania 8 4.1 Kluczowe zasady 8 4.2 Definicja

Bardziej szczegółowo

W. L. GORE & ASSOCIATES

W. L. GORE & ASSOCIATES 1 Zobowiązanie Gore do działania w charakterze odpowiedzialnego przedsiębiorcy: Gore jest niezwykle kreatywnym Przedsiębiorstwem technologicznym skupiającym się na odkryciach i innowacyjności produktów.

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2016. Wójta Gminy Łambinowice. z dnia 1 kwietnia 2016r.

Zarządzenie Nr 7/2016. Wójta Gminy Łambinowice. z dnia 1 kwietnia 2016r. Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Łambinowice. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Preambuła

KODEKS ETYKI. Preambuła KODEKS ETYKI Załącznik do zarządzenia Nr 14/2014 DYREKTORA ZGiKM GEOPOZ z dnia 26.05. 2014 r. PRACOWNIKÓW ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ Preambuła Pracownicy Zarządu Geodezji i Katastru

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Nadużycia finansowe można zgłaszać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH Wprowadzenie Niniejszy Kodeks postępowania ( Kodeks ) reguluje szeroki zakres praktyk i procedur dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Nie obejmuje każdego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI HANDLOWEJ FIRMY Danone dla pracowników mających kontakt z klientami

KODEKS ETYKI HANDLOWEJ FIRMY Danone dla pracowników mających kontakt z klientami KODEKS ETYKI HANDLOWEJ FIRMY Danone dla pracowników mających kontakt z klientami Wprowadzenie... 2 1. Zgodność z wytycznymi Grupy, przepisami prawa i innymi regulacjami... 2 1.1. Zasady i wytyczne obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3 Kodeks postępowania w biznesie KAEFER KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 PL Rev: 3 Przedmowa Prezesa Jeden zespół jeden kodeks Nasza codzienna praca pracowników realizujących projekty na budowie, zarządzających

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group

Drodzy Państwo, Liczymy na Wasze wsparcie. Salvador Casases C.E.O. / Werfen Group. Jordi Rubiralta President / Werfen Group Kodeks etyczny > Drodzy Państwo, Każdego roku Grupa nasza powiększa się, świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony i nasze decyzje muszą być podejmowane w odmiennych uwarunkowaniach. Reputacja grupy

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DOTYCZĄCA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW W mbanku S.A.

POLITYKA DOTYCZĄCA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW W mbanku S.A. mbank S.A. Załącznik do Uchwały nr 77/17 Zarządu mbanku S.A. z dnia 18. 09. 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej wręczania i przyjmowania prezentów w mbanku S.A. POLITYKA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. Rozdziały: 1. Prezenty

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA. dla dostawców i partnerów biznesowych KODEKS POSTĘPOWANIA dla dostawców i partnerów biznesowych Wersja: 2.0 Obowiązuje od: 01.01.2015 Dane kontaktowe: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora PP5 w Głogowie z dnia 01.07.2010r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Preambuła Niniejszym ustanawia się: Kodeks Etyki Pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług obsługi mediowej przez Codemedia SA

Regulamin świadczenia usług obsługi mediowej przez Codemedia SA Regulamin świadczenia usług obsługi mediowej przez Codemedia SA 1 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) Agencja Codemedia SA ul. Rolna 175B, 02-729 Warszawa, b) Klient podmiot na rzecz którego

Bardziej szczegółowo