Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w %

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w %"

Transkrypt

1

2 RWE w Polsce

3 Grupa RWE w 2008 roku Przychody zewnętrzne w milionach Niemcy w milionach Poza Niemcami w milionach EBITDA w milionach Wytwarzanie energii elektrycznej w miliardach kwh 334,2 Sprzedaż energii elektrycznej w miliardach kwh 317,1 Moc elektrowni MW Sprzedaż gazu w miliardach kwh 327,8 Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w % 0,6% Inne kraje 62,6% Niemcy 16,5% Pozostała część Europy 20,3% Wielka Brytania Struktura akcjonariuszy RWE AG w % 1% Akcjonariat pracowniczy 15% RW Energie-Beteiligungsgesellschaft 6% Akcje własne 14% Akcjonariusze prywatni 5% Capital Research & Management 79% Akcjonariusze instytucjonalni 39% Niemcy 17% USA/Kanada 11% Wlk. Brytania/Irlandia 11% Europa kontynentalna bez Niemiec 1% Inne kraje 59% Inni akcjonariusze instytucjonalni Procenty przedstawiają udziały w kapitale subskrybowanym. Źródła: wskazania akcjonariuszy i powiadomienia o udziałach na mocy niemieckiej Ustawy o Papierach Wartościowych (WpHG), na dzień 31 grudnia 2008 roku.

4 GRUPA RWE RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz w obrocie energią elektryczną i gazem. RWE zatrudnia pracowników, zaopatruje 14 milionów klientów w energię elektryczną i 6 milionów klientów w gaz. W roku finansowym 2008 przychody RWE wyniosły 49 miliardów euro. Głównym rynkiem działalności Grupy RWE jest Europa firma jest największym producentem energii w Niemczech i trzecim w Wielkiej Brytanii. Intensywnie wzmacnia też swoją pozycję w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Elektrownie należące do RWE i program inwestycji w nowe moce wytwórcze z wykorzystaniem technologii przyjaznych dla środowiska to podstawa rozwoju firmy. Ważną rolę odgrywają również źródła odnawialne. Silna pozycja RWE na europejskim rynku obrotu energią ułatwia firmie efektywne zarządzanie zasobami wytwórczymi. RWE stara się w jak najlepszy sposób spełniać zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów, wprowadzając nowe oferty. W swojej strategii uwzględnia również ochronę klimatu i zyskujące na znaczeniu zagadnienia związane z oszczędnością energii. Działalność RWE w zakresie wydobycia gazu i ropy naftowej rozwija się szybciej niż średnia rynkowa. W świetle wzrostu światowego zapotrzebowania na gaz RWE planuje konsekwentnie zwiększać własne wydobycie. Celem RWE jest przynoszenie korzyści inwestorom, klientom i pracownikom. Dlatego też strategia RWE zakłada rozwój organiczny, a także zakupy nowych spółek, zwiększające wartość koncernu. Planowany zakup holenderskiej firmy energetycznej Essent, będzie ważnym krokiem w rozwoju koncernu. Pozycja Grupy RWE na poszczególnych rynkach (według sprzedaży) w 2008 roku Energia elektryczna Gaz Niemcy miejsce 2 miejsce 3 Wielka Brytania miejsce 4 miejsce 4 Europa Środkowa i Wschodnia miejsce 2 na Węgrzech miejsce 3 na Słowacji 6% rynku polskiego miejsce 1 w Czechach wiodąca pozycja na Węgrzech działalność na Słowacji Europa łącznie miejsce 3 miejsce 6

5 Łańcuch wartości RWE Górnictwo węglowe i naftowe Wytwarzanie energii elektrycznej Przesył Dystrybucja Sprzedaż i obsługa Handel (węgiel, gaz, pochodne) Górnictwo węglowe i naftowe 5 odkrywkowych kopalni węgla brunatnego (łącznie hektarów) 108 milionów ton wydobywanego węgla brunatnego Zakupy paliw (węgla kamiennego, gazu, biomasy itp.) Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej Pochodzenie paliw w % Węgiel brunatny 100/0 Węgiel kamienny 42/58 Gaz 73/ UE i Norwegia Inne kraje pochodzenia Wytwarzanie energii elektrycznej Moce elektrowni własnych i związanych gwarancjami kontraktowymi, według pierwotnych źródeł energii MW MW MW MW MW MW Węgiel brunatny Węgiel kamienny Energia jądrowa Gaz Źródła odnawialne Elektrownie szczytowo-pompowe, olej opałowy, pozostałe elektrownie na węgiel brunatny elektrownie na węgiel kamienny elektrownie jądrowe elektrownie gazowe źródła odnawialne elektrownie szczytowo-pompowe, olej opałowy, pozostałe Wytwarzanie energii elektrycznej z poszczególnych źródeł pierwotnych (łącznie w 2008: 334,2 TWh, w tym energia zakupiona od stron trzecich: 110,1 TWh) w % ,4 0,6 Przesył kilometrów linii przesyłowych wysokich napięć (220/380 kv) Centralna Dyspozycja Mocy w Brauweiler kilometrów gazociągów 3,913 milionów metrów sześciennych pojemności zbiorników gazu Sieć przesyłowa poszczególnych operatorów w % RWE E.ON EnBW Vattenfall Dystrybucja kilometrów linii przesyłowych średnich i niskich napięć ( kv) podstacji i transformatorów kilometrów gazociągów dystrybucyjnych Podaż w TWh Sprzedaż i obsługa Energia elektryczna 14,4 mln klientów indywidualnych i biznesowych klientów przemysłowych Gaz 6,3 mln klientów indywidualnych i biznesowych klientów przemysłowych Sprzedaż energii, liczba klientów w % Kliencji indywidualni i biznesowi Kliencji przemysłowi Redystrybutorzy Obrót energią elektryczną Niemcy 49 Wielka Brytania 30 Holandia 1 Węgry 14 Polska 6

6 RWE in w Poland Polsce 1 The energy to lead Jako wiodąca europejska firma energetyczna RWE postępuje odpowiedzialnie, mając na uwadze dobro zarówno swoich klientów, akcjonariuszy i pracowników, jak i środowiska naturalnego oraz lokalnej społeczności. RWE planuje swoją działalność długofalowo, ponieważ zapewnienie dostaw energii to obietnica, którą składa przyszłym pokoleniom. Oznacza to, że musi myśleć i działać w o wiele szerszej perspektywie, niż wymagają tego codzienne zadania firmy: szybko identyfikować nowe wyzwania rynkowe, rozwijać koncepcje dostaw energii z wyprzedzeniem, na kolejne dekady i podejmować odpowiednio wcześnie decyzje inwestycyjne. Zawsze mając na uwadze swoje ambitne cele, oferując możliwie najwyższy poziom obsługi klientów, korzystając z przyjaznych środowisku technologii i najbardziej efektywnych procesów. Siłą napędową RWE jest motto: The energy to lead. Co ono oznacza? Nie zwlekaj. Decyduj. Nie wyczekuj. Realizuj. Nie stój w miejscu. Stać Cię na więcej. Nie żyj przeszłością. Sięgaj po nowości. Nie wahaj się. Urzeczywistniaj idee. Nie utrudniaj. Ułatwiaj. Nie naśladuj innych. Pokazuj im drogę.

7 2 RWE w in Polsce Poland Spis treści 4 List prezesa RWE Polska dr. Filipa Thona 6 RWE jedna z największych firm energetycznych w Europie 12 RWE w Polsce 14 RWE Polska 18 RWE Stoen Operator 22 RWE Elektrownia Czeczott 26 RWE Renewables Polska 30 RWE Polska Contracting

8 RWE in w Poland Polsce 3 RWE w Polsce 32 Elektrociepłownia Będzin 34 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej 36 RWE Dea Polska 38 Zrównoważony rozwój 40 RWE odpowiedzialny pracodawca 42 Świadoma Energia RWE 44 Oświecona Warszawa 46 Dla studentów 48 Bezpieczna Energia RWE 50 Orliki RWE

9 4 RWE w in Polsce Poland Dr Filip Thon Prezes RWE Polska Od początku 2008 roku mam przyjemność reprezentować Grupę RWE w Polsce w okresie niezwykle istotnym dla polskiej energetyki, kiedy kwestie energetyczne, podobnie jak w całej Europie, mają wyjątkowe znaczenie i są stałym elementem publicznej debaty. Grupa RWE rozpoczęła działalność na polskim rynku w 1991 roku i od tamtej pory konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w Polsce i Europie Środkowej. Na liście prezentującej 500 największych firm Europy Środkowej, opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita we wrześniu 2008 roku, RWE znajduje się w pierwszej dziesiątce największych inwestorów zagranicznych. W 2009 roku RWE Polska największa firma RWE w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej uplasowała się jako 33. najbardziej wartościowe przedsiębiorstwo. Za wsparcie dalszego rozwoju RWE w Polsce odpowiada firma RWE Polska spółka obrotu energią elektryczną, sprzedająca energię ponad 880 tysiącom klientów, w tym największym instytucjom publicznym i prywatnym. RWE jest także właścicielem RWE Stoen Operator operatora warszawskiej sieci energetycznej, spółki RWE Elektrownia Czeczott, odpowiedzialnej za planowaną budowę elektrowni na Śląsku, RWE Renewables budującej źródła energii odnawialnej, RWE Polska Contracting dostawcy usług związanych z energetyką cieplną i energią. RWE posiada większościowy pakiet Elektrociepłowni Będzin oraz udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej. W Polsce działa też lokalny oddział firmy RWE Dea, zajmujący się poszukiwaniem złóż gazu i ropy. Trzy kluczowe wyzwania, przed którymi obecnie stoi polska energetyka, to potrzeba wyraźnego rozróżnienia pomiędzy regulowanym i nieregulowanym obszarem rynku energetycznego, kwestia emisji CO 2 oraz niedostatek mocy wytwórczych w Polsce. Po pierwsze w oparciu o wytyczne prawne wynikające z dyrektyw unijnych, Polska musi racjonalnie podzielić działalność energetyczną na obszar regulowany i niepodlegający regulacji. Musimy rozróżniać sieci przesyłowe i dystrybucyjne, które naturalnie są regulowane, od sprzedaży energii, która powinna opierać się na podaży i popycie. Po drugie pakiet klimatyczny znacząco wpływa na europejski i krajowe sektory energetyczne, a także na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa energetycznego, ale jego konsekwencje odczuwalne będą przede wszystkim przez klientów i to zarówno przemysłowych, jak i gospodarstwa domowe. CO 2 ma swoją cenę i w przyszłości będzie ważną przesłanką kształtującą hurtowy rynek energii elektrycznej. Mimo że poszczególne prognozy różnią się między sobą, wszystkie zakładają znaczny wzrost cen hurtowych. Zobowiązania wynikające z unijnego pakietu klimatycznego są poważne i kosztowne, a w szczególności dla takich krajów jak Polska, gdzie energetyka w ponad 90% jest oparta na węglu. Pomimo rozwoju alternatywnych źródeł energii struktura paliw energetycznych nie zmieni się radykalnie w ciągu najbliższych kilkunastu lat i węgiel pozostanie głównym surowcem energetycznym kraju. Obowiązek coraz większego udziału energii ze źródeł odnawialnych i skojarzonych z ciepłem oraz konieczność zakupu przez elektrownie dodatkowych pozwoleń na emisję CO 2, także nie pozostaną bez poważnego wpływu na cenę energii.

10 RWE in w Poland Polsce 5 Po trzecie, pomimo spowolnienia gospodarczego, Polska potrzebuje nowych mocy wytwórczych i to jak najszybciej. Energetyka to branża długoterminowa, realizacja inwestycji trwa latami, zanim zostaną one włączone do systemu. Według opinii specjalistów, aby uniknąć niedoborów energii w latach , rokrocznie potrzeba Polsce około 1000 dodatkowych megawatów. W okresie dziesięcioletnim mówimy więc o około MW i inwestycjach rzędu miliardów euro. Działalność Grupy RWE obejmuje wszystkie etapy zaopatrzenia w energię elektryczną od jej wytwarzania, przez dystrybucję, po sprzedaż klientom końcowym. Jako jeden z największych wytwórców energii pochodzącej z węgla RWE dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu bezpiecznej i wydajnej eksploatacji elektrowni na węgiel kamienny i brunatny, ale ma także wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu energii elektrycznej z innych źródeł gazu, źródeł odnawialnych i atomu. Jestem bardzo dumny z tego, że RWE planuje znaczące inwestycje w polski sektor wytwarzania energii i to zarówno w elektrownie konwencjonalne, jak i wykorzystujące źródła odnawialne. Dzięki już dokonanym oraz planowanym inwestycjom w farmy wiatrowe i blok na węgiel kamienny, RWE staje się jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Warta 1,5 miliarda euro elektrownia o mocy 800 MW na węgiel kamienny ma według planów zostać zbudowana w miejscowości Wola na Śląsku na terenie kopalni węgla Piast Ruch II (wcześniej znana jako KWK Czeczott), należącej do Kompanii Węglowej polskiego partnera projektu. Nowa elektrownia pomoże zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przy jej budowie zostaną zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Przyłączenie elektrowni do sieci planowane jest na rok Jesteśmy też na dobrej drodze, by w Polsce do 2015 roku wybudować elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 300 MW, co w znacznym zakresie pomoże Polsce osiągnąć stawiany jej przez UE cel wytwarzania do 2020 roku 15% energii ze źródeł odnawialnych. Elektrownie wiatrowe zostaną zlokalizowane na Pomorzu, Mazurach i w Wielkopolsce, a pierwsze z nich powinny rozpocząć pracę już w 2009 roku. Inwestycje w polski sektor wytwarzania są częścią ogłoszonej na początku 2008 roku przez RWE strategii Dalszy rozwój, mniej CO 2, która zapoczątkowała największy program inwestycyjny w historii Grupy. Cieszę się, że realizacja niektórych z tych przedsięwzięć planowana jest właśnie w Polsce. Polska jest jednym z największych i najbardziej obiecujących rynków europejskich. RWE, jako jedna z największych firm energetycznych w Europie jest dobrym i strategicznym partnerem dla Polski. Wnosi nie tylko kapitał, ale także specjalistyczną wiedzę i know-how oraz dostęp do nowoczesnych technologii i nowatorskie rozwiązania, które pozwalają ograniczyć emisję CO 2 i znacząco poprawić efektywność. Jestem przekonany, że Grupa będzie się dynamicznie rozwijała w Polsce z korzyścią zarówno dla firmy i jej pracowników, jak i krajowego sektora energetycznego i polskiego społeczeństwa. Z poważaniem, Filip Thon

11 6 RWE w Polsce

12 RWE w Polsce 7 RWE jedna z największych europejskich firm energetycznych RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Tak kompleksowa działalność umożliwia RWE łatwiejsze sprostanie rosnącemu popytowi na energię. Grupa zatrudnia 66 tysięcy pracowników, zaopatruje ponad 14 milionów klientów w energię elektryczną i 6 milionów klientów w gaz. W 2008 roku przychody Grupy RWE wyniosły 49 miliardów euro.

13 8 RWE w in Polsce Poland RWE jest największym wytwórcą energii w Niemczech i trzecim w Wielkiej Brytanii RWE staje się firmą ekologiczniejszą, silniejszą i bardziej międzynarodową. Podstawą jej rozwoju jest kompleksowa działalność. Przyszłym sukcesom sprzyjają nowatorskie technologie, sprawne modele prowadzenia działalności i atrakcyjna oferta handlowa. Struktura geograficzna W 2008 roku Grupa sprzedała 317,1 miliarda kwh energii elektrycznej klientom zewnętrznym, z czego 75% w Niemczech, 17% w Wielkiej Brytanii, 6% na Węgrzech, a pozostałe 2% w innych krajach. W tym samym czasie RWE sprzedało 327,8 miliarda kwh gazu 47% w Niemczech, 25% w Czechach, 18% w Wielkiej Brytanii i 11% w pozostałych krajach. Struktura paliwowa RWE ma doświadczenie w wytwarzaniu energii z różnych źródeł. W aktualnej strukturze mocy zainstalowanej RWE 55% stanowi węgiel kamienny i brunatny, 16% gaz ziemny, 14% energia jądrowa, 3,4% energia odnawialna i 11,6% pozostałe źródła, w tym elektrownie szczytowo-pompowe, olej opałowy i inne. Mimo iż w perspektywie kolejnych 12 lat RWE planuje zmianę struktury wytwarzania i większe wykorzystanie gazu i źródeł odnawialnych, węgiel pozostanie jednym z najważniejszych źródeł energii. Elektrownie opalane węglem kamiennym wciąż są podstawą energetyki. Dbając o ochronę klimatu, RWE od lat dziewięćdziesiątych unowocześnia swoje elektrownie zwiększa ich moc i sprawność, jednocześnie ograniczając emisje. 24% Węgiel brunatny 16% Gaz 14% Energia jądrowa 31% Węgiel kamienny 3,4% Źródła odnawialne 11,6% Elektrownie szczytowo-pompowe, olej opałowy, pozostałe Struktura paliwowa RWE w 2008 r. (moc zainstalowana w %)

14 RWE in w Poland Polsce 9 Innowacje Prace badawczo-rozwojowe w RWE mają znaczenie strategiczne. Naukowcy i inżynierowie rozwiązują ważne problemy techniczne, a ich umiejętności cieszą się międzynarodowym uznaniem. Zdolności innowacyjne wzmacniają firmę w obliczu nasilającej się konkurencji, tworzą podstawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego. RWE planuje rozbudowę źródeł energii odnawialnej, ale przede wszystkim budowę nowych wysoko sprawnych elektrowni, modernizację istniejących elektrowni i inwestowanie w czyste technologie węglowe. Inżynierowie RWE ustanawiają nowe rekordy: już wykorzystali przełomowe rozwiązania techniczne do osiągnięcia sprawności 43% w elektrowniach opalanych węglem brunatnym i 46% w opalanych węglem kamiennym. Obecnie pracują nad osiągnięciem sprawności przekraczającej 50% poprzez stosowanie nowych materiałów i metod. RWE planuje budowę jednej z pierwszych na świecie węglowych elektrowni zawodowych, wyposażonych w instalację wychwytywania dwutlenku węgla i jego magazynowania pod ziemią, o ile uda się na ten cel uzyskać wsparcie państwa. Elektrownia miałaby powstać w okolicach Kolonii do 2014 roku. Innowacja jest nierozłącznym elementem motta firmy The energy to lead. Nowe rozwiązania to na przykład fermy wodorostów wykorzystywanych do wychwytywania dwutlenku węgla, wytwarzanie elektryczności z energii pływów i fal morskich, inteligentne liczniki energii elektrycznej, dzięki zastosowaniu których do końca 2010 roku około 100 tysięcy gospodarstw domowych będzie mogło obserwować swoje zużycie energii w Internecie. Nowy kierunek innowacji silnie wspierany przez RWE to wykorzystanie energii w transporcie miejskim. W Berlinie firma RWE już zainstalowała 56 punktów ładowania akumulatorów dla samochodów elektrycznych. Do połowy 2010 roku ich liczba wzrośnie do około 500. Samochody napędzane energią będą sprzyjały zwiększeniu udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Akumulatory samochodów elektrycznych mogą być ładowane w różnym czasie, co pozwoli lepiej wykorzystać energię odnawialną dostarczaną do sieci energetycznej, której ilość kształtuje się różnie o różnych porach doby i roku. Do końca 2009 roku punkty ładowania akumulatorów powstaną w Dortmundzie, Düsseldorfie, Essen, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Stuttgarcie i Monachium. Docelowo taka sieć powinna objąć całą Europę.

15 10 RWE w in Polsce Poland Dalszy rozwój, mniej CO 2 strategia 2012 RWE jest jedną z pięciu największych europejskich firm energetycznych i zamierza poprawić te notowania. Zaostrzająca się konkurencja, wzrastające oczekiwania klientów, coraz bardziej złożony krajobraz ustawodawczy i polityczny oraz konsolidacja europejskiego rynku energetycznego znacząco zmieniają środowisko, w którym działa firma. Celem Strategii 2012 realizowanej przez RWE jest wykorzystanie zmian zachodzących w rozwoju firmy. Strategia 2012 ogłoszona przez RWE w 2008 roku oparta jest na nadrzędnej zasadzie Dalszy rozwój, mniej CO 2. Zakłada ona największy program inwestycyjny w historii RWE. W latach RWE planuje przeznaczyć około 30 miliardów euro, z czego 20 miliardów poza Niemcami, na rozbudowę i modernizację infrastruktury energetycznej, nowoczesne elektrownie, transregionalne i transgraniczne sieci przesyłowe, rurociągi gazowe i magazyny gazu, a także na wydobycie gazu i ropy. Jest to największy program inwestycyjny w 111-letniej historii firmy. Czyni on z RWE jednego z największych prywatnych inwestorów. Żadna inna firma energetyczna nie buduje w Europie więcej elektrowni od RWE. Jednym z priorytetów RWE jest także rozwój odnawialnych źródeł energii. Istotnym elementem strategii jest zakup za 9,3 miliarda euro firmy Essent, czołowej spółki energetycznej w krajach Beneluksu, ogłoszony w styczniu 2009 roku. Essent wytwarza dużą część energii w elektrowniach gazowych, emituje więc mniej CO 2 niż obecnie RWE. Essent ma podobną organizację jak RWE, obejmującą wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii i gazu. Połączenie Essent z niemiecką działalnością RWE uczyni Grupę jednym z liderów północno-zachodniej Europy. Sfinalizowanie transakcji zakupu planowane jest w 2009 roku. Plany Plan średniookresowego rozwoju RWE opiera się na sześciu podstawowych celach, które firma zamierza osiągnąć do 2012 roku: Wzrost przychodów na głównych rynkach: RWE skupia się przede wszystkim na rynkach obecnie dla firmy najważniejszych Niemczech i Wielkiej Brytanii. Większe zróżnicowanie regionalne: RWE zamierza zwiększyć udział przychodów z działalności poza Niemcami do wysokości 40 50%. W roku finansowym 2008 wynosił on 27%. Zwiększenie wartości dodanej poprzez rozwój źródeł energii odnawialnej: RWE zamierza zwiększyć eksploatowane lub budowane moce wytwórcze energii odnawialnej do 4,5 GW. Oznacza to potrojenie obecnego poziomu. Lepszy bilans emisyjny: RWE planuje znaczące obniżenie emisji CO 2. Celem na rok 2012 jest o 20% mniej emisji niż obecnie. Wartość ta nie obejmuje wpływu będącego konsekwencją naszych inwestycji.

16 RWE in w Poland Polsce 11 Wzmocnienie pozycji na rynku obrotu gazem: RWE zamierza zwiększyć poziom zakupów gazu z 40 do 60 miliardów metrów sześciennych rocznie. Wzmocnienie pozycji na rynku wydobycia gazu: RWE zamierza zwiększyć roczne wydobycie gazu i ropy do około 12 milionów metrów sześciennych równoważnika w ropie do roku 2012/2013. Strategia regionalna Oprócz dwóch największych rynków Niemiec i Wielkiej Brytanii RWE dąży do wzmocnienia swojej pozycji na rynkach krajów Beneluksu oraz Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Ponadto uważnie obserwuje szybko rozwijające się rynki Rosji i Turcji. Europa Południowo-Wschodnia jest szczególnie interesująca w zakresie energii odnawialnej. W Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej celem jest zbudowanie dobrze zrównoważonego portfela elektrowni, cechujących się niskim poziomem emisji CO 2. W Europie Środkowej dodatkową uwagę RWE poświęca optymalizacji działalności w obszarze sieci przesyłowych, zwiększenia pojemności magazynowania gazu oraz zwiększenia sprzedaży. W LATACH RWE planuje ZAINWESTOWAĆ OKOŁO 30 MILIARDÓW EURO Główne rynki dla RWE, z ugruntowaną pozycją rynkową firmy Rynki wzrostowe, z silną pozycją wyjściową firmy Rynki wzrostowe, monitorowane pod kątem strategicznym Rynki dodatkowe, szczególnie w zakresie energii odnawialnej 0,6 1,1 Główne rynki dla RWE, z ugruntowaną pozycją rynkową firmy Rynki wzrostowe, z silną pozycją wyjściową firmy 0,6 1,4 1,5 1,5 Rynki wzrostowe, monitorowane pod kątem strategicznym Rynki dodatkowe, szczególnie w zakresie energii odnawialnej 0,6 1,1 0,6 1,5 4,6 2,0 x,y x,y x,y x,y Wzrost zużycia energii elektrycznej w % rocznie ( ) Wzrost zużycia gazu w % rocznie ( ) Wzrost zużycia energii elektrycznej w % rocznie ( ) Wzrost zużycia gazu w % rocznie ( )

17 12 RWE w Polsce Suwałki 3 3 Tychowo Warszawa 4 Wrocław 1. RWE Polska Sprzedaż energii elektrycznej i wspieranie rozwoju RWE w Polsce 2. RWE Stoen Operator Spółka dystrybucji energii, operator warszawskiej sieci energetycznej Będzin Katowice Dąbrowa Górnicza 7 3. RWE Renewables Polska Opracowania, budowa i eksploatacja elektrowni wiatrowych 4. RWE Polska Contracting Kontraktowanie energii i sprzedaż energii cieplnej wytwarzanej we własnych kotłowniach 5. Elektrociepłownia Będzin Wytwarzanie elektryczności i energii cieplnej w układzie skojarzonym Spółki RWE w Polsce Lokalizacje operacyjne 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej Zaopatrzenie w wodę i odbiór oraz oczyszczanie ścieków 7. RWE Dea Polska Poszukiwania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej 8. RWE Elektrownia Czeczott Realizacja planowanej inwestycji, w elektrownię o mocy 800 MW opalaną węglem kamiennym, zlokalizowanej w Woli

18 RWE w Polsce 13 RWE w Polsce RWE jest obecne w Polsce od 1991 roku. Obecnie największymi firmami należącymi do Grupy w Polsce są RWE Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju RWE w Polsce i spółka handlowa sprzedająca energię 880 tysiącom klientów oraz RWE Stoen Operator, operator systemu dystrybucyjnego, zarządzający warszawską siecią elektroenergetyczną. Do Grupy RWE należą też inne przedsiębiorstwa w Polsce: RWE Elektrownia Czeczott realizuje planowaną inwestycję w nowoczesną elektrownię węglową na Śląsku, RWE Renewables Polska odpowiada za budowę elektrowni wiatrowych na Mazurach, Pomorzu i w Wielkopolsce, RWE Polska Contracting świadczy usługi kontraktingu związanego z ciepłem i energią elektryczną, oraz RWE Dea Polska poszukuje złóż gazu i ropy. RWE posiada ponadto udziały w Elektrociepłowni Będzin oraz Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej. Polska zawsze była ważnym krajem na mapie rozwoju RWE. Strategiczna pozycja Polski w europejskim sektorze energetycznym stwarza duże możliwości dalszych inwestycji i pozwala jeszcze lepiej wykorzystać solidną pozycję, którą RWE na polskim rynku już wypracowało. RWE Polska i RWE Stoen Operator są dzisiaj jednymi z wiodących firm energetycznych w Polsce. Zostały przekształcone w efektywnie działające prywatne spółki, przykładające szczególną wagę do dbałości o klientów, wysokiego poziomu niezawodności sieci, efektywności i współpracy z lokalnymi społecznościami. Grupa RWE jest zainteresowana dalszym rozwojem w Polsce, w szczególności w sektorze wytwarzania energii. Wspólnie z polskim partnerem Kompanią Węglową RWE planuje budowę elektrowni o mocy 800 MW, która powstanie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, cechujących się niskim poziomem emisji CO 2. Inwestycja wyniesie 1,5 miliarda euro. Równolegle RWE inwestuje w źródła energii odnawialnej. Na 2015 rok za cel stawia sobie budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 300 MW. Pierwszą elektrownią wiatrową RWE w Polsce jest Suwalski Park Wiatrowy, który zostanie oddany do eksploatacji jesienią 2009 roku.

19 14 RWE w Polsce

20 RWE w Polsce 15 RWE Polska RWE Polska ma ponadstuletnią tradycję. Dziś, po blisko siedmiu latach w Grupie RWE, spółka jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej konkurencyjnych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce.

21 16 RWE w in Polsce Poland RWE Polska jeden z najbardziej nowoczesnych i konkurencyjnych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce RWE Polska jest obecnie największą spółką Grupy RWE w Polsce. Odgrywa podwójną rolę spółki obrotu energią elektryczną oraz podmiotu wspomagającego rozwój Grupy RWE w Polsce. W 2008 roku RWE Polska odnotowało sprzedaż energii na poziomie GWh i przychody w wysokości 2,3 miliarda złotych. RWE Polska dba o zachowanie najwyższych światowych standardów w dziedzinie zarządzania, rozwoju kadr, obsługi klientów i odpowiedzialności społecznej. Firma korzysta przy tym z doświadczeń Grupy RWE, działającej na konkurencyjnych rynkach w Europie. Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz wsparciu Grupy RWE, RWE Polska oferuje klientom dobrą obsługę oraz atrakcyjne ceny. Firma prowadzi regularne badania i wsłuchuje się w opinie klientów po to, by wprowadzać w życie oczekiwane przez nich zmiany i dopasowywać serwis do zmieniającego się stylu życia. Całodobowa obsługa klientów RWE Polska jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce zaoferowało klientom Centrum Kontaktu z Klientem, czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, które prowadzi obsługę telefoniczną i korespondencyjną. Klientów indywidualnych obsługuje także siedem Centrów Obsługi Klienta (COK); działa także centrum obsługi klientów biznesowych. Dane dotyczące każdego klienta dostępne są jednocześnie we wszystkich Centrach Obsługi Klientów, a także w Centrum Kontaktu z Klientem. Dzięki temu wszystkie formalności można załatwić w dowolnym COK. W trosce o wygodę klientów rozwijana jest także obsługa przez Internet. RWE Polska oferuje również dowolność sposobu rozliczania. Opłacając rachunki za energię elektryczną klienci firmy mogą korzystać praktycznie ze wszystkich dostępnych, bezpiecznych form płatności gotówkowych i bezgotówkowych. RWE Polska, jako pierwszy sprzedawca energii w Polsce, umożliwiło klientom korzystanie z polecenia zapłaty. Wszyscy klienci RWE Polska rozliczani są w systemie SAP IS-U, który jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Dla klientów biznesowych Klienci korporacyjni obsługiwani są indywidualnie przez wyznaczonych opiekunów. Stale rozszerzany jest także zakres usług dodatkowych. RWE Polska wprowadza nowe produkty, jak chociażby stałą cenę energii za określony wolumen w ciągu roku. Przygotowując rozwiązania dla klientów korporacyjnych RWE Polska korzysta z doświadczeń innych spółek Grupy w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Dzięki temu spółka jest gotowa do świadczenia usług szytych na miarę dla dużych klientów biznesowych.

22 RWE in w Poland Polsce 17 Prowadzone badania opinii klientów na temat firmy, oferty i jakości obsługi pokazują, że klienci dostrzegają zmiany zachodzące w RWE Polska: modernizację centrów obsługi, możliwość obsługi telefonicznej, bardziej przyjazne podejście do klienta i wyższe kompetencje pracowników. Firma oceniana jest jako niezawodny i kompetentny sprzedawca. Dobre przygotowanie do otwarcia rynku energii Zgodnie z zapisami prawa energetycznego, będącymi konsekwencją dostosowania polskiego ustawodawstwa do dyrektyw unijnych, 1 lipca 2007 roku rynek usług energetycznych w Polsce został zliberalizowany. Od tego czasu nie tylko klienci biznesowi, ale i indywidualni, mogą wybierać sprzedawcę energii. Równocześnie spółki energetyczne musiały oddzielić działalność handlową od dystrybucyjnej i utworzyć niezależnych operatorów systemów dystrybucyjnych. Z RWE Polska została wydzielona spółka RWE Stoen Operator, która zarządza siecią energetyczną stolicy. Działania RWE Polska zostały w 2008 roku nagrodzone tytułem Tego, który zmienia polski przemysł za wyjątkowo udaną prywatyzację, a tym samym wykazanie, że prywatyzacja w energetyce może być procesem korzystnym gospodarczo i społecznie. RWE Polska zostało zaliczone do spółek, które najlepiej przygotowały się do uwolnienia rynku energii.

23 18 RWE w Polsce

24 RWE w Polsce 19 RWE Stoen Operator RWE Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego. Dostarcza energię 880 tysiącom klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom RWE Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci.

25 20 RWE w in Polsce Poland Według danych Agencji Rynku Energii sieć RWE Stoen Operator należy do najbardziej niezawodnych w kraju RWE Stoen Operator rozpoczęło działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. Inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury energetycznej warszawskiej sieci w latach przekroczyły kwotę 750 milionów złotych. Strategiczne projekty inwestycyjne były ukierunkowane na modernizację i rozbudowę sieci wysokiego napięcia. Stacja Pałac 110/15 kv jest obiektem unikalnym w skali kraju, ponieważ jest pierwszą tego typu podstacją wybudowaną pod ziemią. Mieści się w pomieszczeniach wydzielonych w trakcie budowy stacji metra pod placem Defilad. Stacja wysokiego napięcia Pałac jest ważnym elementem zasilania ścisłego centrum Warszawy. W stacji Pałac po raz pierwszy wcielono w życie ideę zagospodarowania części strat. Komory transformatorów mocy zostały zaprojektowane tak, aby możliwe było wykorzystywanie ciepła powstającego podczas pracy transformatorów do ogrzewania innych pomieszczeń, np. parkingu podziemnego sąsiadującego ze stacją. Pomysł wykorzystywania ciepła, pochodzącego ze strat transformatorów, został następnie przyjęty jako obowiązujący przy projektowaniu nowych obiektów i zastosowany w trzech najnowszych stacjach, tj. Południowa, Imielin i Powiśle. W 2006 roku uruchomiona została stacja wysokiego napięcia Południowa, zasilająca w energię elektryczną obszar dzielnic Mokotów, Ochota i Włochy, natomiast w 2008 roku oddano do użytku stację Powiśle. Jest ona ważna dla Warszawy ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz zasilanie Śródmieścia i Powiśla. Stworzenie rozdzielni najnowszej generacji w historycznym budynku, objętym ochroną konserwatora zabytków, nawiązuje do tradycji pierwszej warszawskiej Elektrowni Powiśle. Budynek, w którym została zlokalizowana nowa stacja, wzniesiony w 1936 roku, od początku swojego istnienia pełnił funkcję obiektu energetycznego i według planów zagospodarowania przestrzennego przewidziany był dla takiej działalności. Kolejnym nowoczesnym obiektem realizowanym przez RWE Stoen Operator jest stacja wysokiego napięcia Wilanów, której uruchomienie planowane jest na koniec 2009 roku. Będzie to bezobsługowa stacja wnętrzowa, wykonana w technologii gazowej, podobnie jak 9 innych stacji. W 2009 roku RWE Stoen Operator planuje zainwestować w infrastrukturę ponad 160 milionów złotych.

26 RWE in w Poland Polsce 21 [h] Awaryjność linii kablowych niskiego napięcia. Średni czas awarii w 2008 roku. [h] Awaryjność linii kablowych średniego napięcia. Średni czas awarii w 2008 roku Okęcia i Włoch, a przede 0,5 wszystkim stacji Stadion związanej z EURO 2012 i zasilającej obszar Pragi. Szczególnie interesującym obiektem będzie stacja 0,2 Centrum, która podobnie jak to jest w przypadku 0,1 stacji Pałac zostanie zainstalowana w piwnicach 0 na poziomach -1 i -2 budowanego Wskaźnik awaryjności biurowca przy ul. Bagno. Awaryjność linii kablowych średniego napięcia. Wskaźnik uszkodzeń na 100 km linii w 2008 roku. 0,4 0,3 stacji transformatorowych 15/0,4 kv. Wskaźnik uszkodzeń na 100 sztuk w 2008 roku. aryjność linii kablowych dniego napięcia. dni czas awarii 008 roku Awaryjność linii kablowych średniego napięcia. Wskaźnik uszkodzeń na 100 km linii w 2008 roku. RWE Stoen Operator 0 Wskaźnik awaryjności stacji transformatorowych 15/0,4 kv. Wskaźnik uszkodzeń na 100 sztuk w 2008 roku. Polska Raport opublikowany w 2009 roku przez Agencję Rynku Energii stwierdza, że niezawodność warszawskiej sieci energetycznej znacząco przekracza średnią ogólnopolską. 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Postęp inwestycyjny, intensywny rozwój infrastruktury oraz plany związane z Mistrzostwami Europy EURO 2012 sprawiają, że rozwija się także sieć elektroenergetyczna Warszawy. Założenia wskazują, że w najbliższych latach najbardziej intensywnie rozbudowywać się będą przede wszystkim obrzeża miasta: Targówek, Białołęka, Wawer i Powsin. RWE Stoen Operator planuje budowę nowych stacji i linii wysokiego i średniego napięcia, poprawiających zdecydowanie zasilanie południowych obszarów Wawra, wzmacniających zasilanie obszaru Ochoty, RWE Stoen Operator dba, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej. Wykonują także niezbędne prace eksploatacyjne, czuwając całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta. Zarządzanie pracą sieci RWE Stoen Operator wspierają nowoczesne technologie system dyspozytorski Scada EX, który pozwala zdalnie monitorować i zarządzać pracą sieci, system informacji przestrzennej GIS, służący do przechowywania, weryfikowania, analizy i wizualizacji danych o obiektach elektroenergetycznych, oraz współpracujący z systemem SAP system informatyczny Workforce Management, pozwalający na usprawnienie pracy sieci, uproszczenie procedur związanych z dokumentowaniem wykonywanych prac oraz sprawniejszą techniczną obsługę klienta. Działalność operatorów systemów dystrybucyjnych, w tym RWE Stoen Operator, podlega regulacji i obowiązkowemu przedkładaniu taryfy dystrybucyjnej do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki.

27 22 RWE w Polsce

28 RWE w Polsce 23 RWE planuje zainwestować 1,5 miliarda euro w polską energetykę węglową Największy blok na węgiel kamienny w Polsce, o mocy 800 MW, zostanie wybudowany z użyciem najnowszych rozwiązań technicznych, cechujących się niskim poziomem emisji CO 2. Projekt zostanie zrealizowany z Kompanią Węglową partnerem przedsięwzięcia. Nowa elektrownia znacząco przyczyni się do zaspokojenia wzrostu zużycia energii w Polsce i poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju.

29 24 RWE w in Polsce Poland RWE ELEKTROWNIA CZECZOTT Rwe Planuje największy w Polsce blok na węgiel kamienny Nowa elektrownia znacząco pomoże długofalowo zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię w Polsce i poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wielkość inwestycji wyniesie 1,5 miliarda euro. Spółka RWE Elektrownia Czeczott jest odpowiedzialna za budowę planowanej nowej elektrowni. Budowa jest planowana na terenie kopalni Piast Ruch II (wcześniej znana jako KWK Czeczott), należącej do Kompanii Węglowej w miejscowości Wola na Śląsku, a jej uruchomienie planowane jest na początek 2015 roku. Wysoka sprawność Nowa elektrownia, podobnie jak nowoczesne bloki budowane przez RWE w Niemczech i zaplanowane w Holandii, będzie miała bardzo wysoką sprawność na poziomie 46%. Dzięki temu będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu elektrowni na świecie i najnowocześniejszą w Polsce. Dla porównania, sprawność obecnych polskich elektrowni wynosi 33 35%. Nowy blok będzie emitował znacznie mniej CO 2 niż obecnie działające elektrownie w Polsce. Do wytworzenia każdej kwh energii elektrownia będzie zużywała nawet o 30% mniej węgla, a emisja CO 2 zostanie zredukowana o 1,3 miliona ton rocznie. Porozumienie joint venture Projekt zostanie zrealizowany jako wspólne przedsięwzięcie RWE i Kompanii Węglowej największego przedsiębiorstwa górniczego w UE. RWE w nowo powołanej spółce RWE Elektrownia Czeczott zachowało udział większościowy. Kompania Węglowa wniesie do projektu zarówno lokalizację, jak i infrastrukturę niezbędną w okresie budowy. Finalna decyzja dotycząca budowy elektrowni zostanie podjęta na podstawie pełnej oceny ekonomicznej przedsięwzięcia. Inwestycja ma wielkie znaczenie dla całego regionu i przyczyni się do jego ożywienia społeczno- -ekonomicznego. W okresie budowy powstanie kilka tysięcy miejsc pracy, a podczas eksploatacji elektrownia zapewni długotrwałe zatrudnienie setkom osób w samym zakładzie, jak i w firmach które powstaną w jego otoczeniu, zajmujących się na przykład utrzymaniem i remontami. Ponadto, partnerstwo z RWE zagwarantuje Kompanii Węglowej długoterminową umowę na dostawę około 2,5 miliona ton węgla rocznie. Znaczenie dla polskiego sektora wytwarzania Polska potrzebuje nowych mocy wytwórczych. Mimo obecnego spowolnienia gospodarczego, w dalszej perspektywie zapotrzebowanie na energię będzie rosło. Ponadto 60% polskich elektrowni liczy sobie już ponad 30 lat. Do tego dochodzi kwestia emisji CO 2. Jeśli nie zostaną podjęte decyzje dotyczące inwestycji w nowe

30 RWE in w Poland Polsce 25 moce wytwórcze, Polska może mieć problemy z zabezpieczeniem dostaw energii. Aby uniknąć niedoborów energii w latach , rokrocznie potrzeba Polsce około 1000 dodatkowych megawatów. W okresie dziesięcioletnim oznacza to około MW i inwestycje o wartości miliardów euro. RWE jako jeden z największych koncernów energetycznych w Europie jest dla Polski poważnym partnerem, wnoszącym nie tylko kapitał, ale także know-how i zaawansowane technologie oraz swoje ogromne doświadczenie w produkcji energii elektrycznej w szczególności na bazie węgla. Dla porównania, łączna moc zainstalowana w Polsce jest równa mocy zainstalowanej RWE w Niemczech, która w prawie 60% jest oparta na węglu. Grupa wytwarza przeszło 73 miliardy kwh energii z węgla brunatnego i 62 miliardy kwh z węgla kamiennego. W 2008 roku łączna moc elektrowni należących do RWE i związanych gwarancjami kontraktowymi wynosiła 45,2 GW. RWE wśród największych inwestorów zagranicznych w Polsce Z dokonanymi i planowanymi inwestycjami na poziomie ok. 2,5 miliarda euro RWE staje się jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. RWE i Kompania Węglowa zostały wspólnie nagrodzone statuetką Biały Węgiel za podjęcie stojącego przed sektorem paliwowo-energetycznym wyzwania zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski poprzez rozpoczęcie prac nad budową elektrowni. Ponadto w 2009 roku RWE Polska i Kompania Węglowa otrzymały nagrodę Nowy Impuls, przyznawaną osobom i instytucjom działającym na rzecz rozwoju sektora energetyczno-paliwowego, także za wspólne plany budowy nowej elektrowni.

31 26 RWE w Polsce

32 RWE w Polsce 27 RWE Renewables Polska RWE Renewables Polska zajmuje się przygotowaniem projektów farm wiatrowych oraz ich budową i eksploatacją, wytwarzaniem energii elektrycznej oraz realizacją świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Inwestując w budowę do 2015 roku farm wiatrowych o mocy 300 MW, RWE staje się jedną z najważniejszych firm na polskim rynku energii odnawialnej.

33 28 RWE w in Polsce Poland RWE PLANUJE WYBUDOWAĆ W POLSCE DO 2015 ROKU FARMY WIATROWE O ŁĄCZNEJ MOCY 300 MW RWE Renewables Polska, należące do RWE Innogy, planuje do 2015 roku wybudować elektrownie wiatrowe o mocy 300 MW. W znacznej mierze pomoże to Polsce spełnić wymóg produkcji 15% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r., który ustanowiła UE. Elektrownie powstaną na Mazurach, Pomorzu i w Wielkopolsce. W 2009 roku RWE wybudowało pierwsze turbiny wiatrowe w Polsce. Pierwsza inwestycja Park Wiatrowy Suwałki składa się z 18 turbin, każda o mocy zainstalowanej 2,3 MW. Po uruchomieniu elektrownia będzie wytwarzać co najmniej 80 milionów kwh elektryczności, co odpowiada jej zużyciu przez około 40 tysięcy statystycznych gospodarstw domowych. Zostanie uruchomiona jesienią 2009 roku. Ukończenie budowy kolejnej elektrowni w Tychowie planowane jest na rok W ramach dostosowania polskiego ustawodawstwa do dyrektyw unijnych zapotrzebowanie na energię odnawialną w Polsce gwałtownie rośnie z 5,8 TWh w 2007 roku, do 13,4 TWh przewidywanych w 2010 roku, co będzie stanowić odpowiednio 5,1% i 10,4% energii sprzedawanej klientom końcowym. Jednocześnie plany rządowe na rok 2010 przewidują zainstalowanie mocy około 1000 MW w sektorze energetyki wiatrowej i udział tej mocy na poziomie 2,7% całej mocy krajowego sektora energetycznego. Oznacza to, że w latach pojawi się zapotrzebowanie na zwiększenie mocy o około 800 MW, co przekłada się na przyłączanie do sieci około 200 MW rocznie. RWE inwestuje miliard euro rocznie w rozwój energetyki odnawialnej w Europie W 2008 roku RWE ogłosiło strategię: Dalszy rozwój, mniej CO 2 i największy program inwestycyjny w swej historii. W rozwój energetyki odnawialnej projekty związane z energią wiatrową, wodną i biomasą oraz nowymi technologiami Grupa planuje zainwestować 1 miliard euro rocznie. Budowa nowych źródeł energii odnawialnej w latach nie jest jedynym najważniejszym priorytetem ważne jest też tworzenie nowej wartości ekonomicznej. RWE odnotowało duży przyrost mocy morskich elektrowni wiatrowych. W Wielkiej Brytanii RWE już eksploatuje morską elektrownię wiatrową North Hoyle o mocy 60 MW u wybrzeży Walii i jest w trakcie uruchamiania elektrowni Rhyl Flats o mocy zainstalowanej wynoszącej 90 MW. Ponadto RWE Innogy nabyło 50% udziałów w farmie wiatrowej Greater Gabbard przy południowo-wschodnim wybrzeżu Anglii. Po jej ukończeniu w 2011 roku będzie miała moc zainstalowaną 509 MW. Partnerzy przedsięwzięcia RWE Innogy i Scottish and Southern Energy zainwestują w nie łącznie 1,3 miliarda funtów, nie uwzględniając przyłącza do sieci.

34 RWE in w Poland Polsce 29 Pod koniec 2008 roku RWE uzyskało pozwolenie na budowę farmy wiatrowej Gwynt y Môr u wybrzeży Walii, dla której planuje się moc zainstalowaną na poziomie 750 MW. Jej pełne uruchomienie przewidziano na rok W Niemczech RWE Innogy planuje budowę morskiej elektrowni wiatrowej Nordsee 1 o mocy zainstalowanej około 1000 MW, położonej 40 kilometrów na północ od wyspy Juist na Morzu Północnym. Łączne nakłady kapitałowe tylko na ten projekt wyniosą około 2,8 miliarda euro. Ponadto firmy RWE Innogy i Fri-El Green Power zawiązały wspólne przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój elektrowni wiatrowych i biomasowych we Włoszech. Firma kupiła także hiszpańskiego operatora elektrowni wiatrowych Urvasco Energia. RWE jest też jednym z największych w Niemczech operatorów elektrowni opalanych biomasą. Jedna z największych takich elektrowni RWE Innogy znajduje się w Berlinie i zasila elektrycznością około 20 tysięcy gospodarstw domowych. Skupiając się na sprawdzonych technologiach, RWE Innogy stawia na bezpieczeństwo energetyczne i użytkowe również sektora energii odnawialnej. Jednocześnie firma wybiega w przyszłość i rozwija nowe technologie. Ma ambicje budować i eksploatować na przykład elektrownie wykorzystujące energię fal i pływów morskich, czy opalane biogazem, i zapewnia nowym firmom na etapie zakładania lub rozwoju kapitał założycielski lub podobne zasoby finansowe przez ograniczony czas. Na ten cel w ciągu najbliższych lat RWE Innogy zamierza przeznaczyć setki milionów euro. Cele korporacyjne są jasno zdefiniowane do 2012 roku RWE zamierza posiadać w eksploatacji lub budowie 4,5 GW mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych. W 2020 roku firma zamierza przekroczyć poziom 10 GW, co pozwoli RWE stać się jednym z czołowych europejskich wytwórców energii odnawialnej. > 10 GW Do 2012 roku RWE planuje potroić moc zainstalowaną pochodzącą ze źródeł odnawialnych 4,5 GW 1,3 GW 1) Plany przyrostu mocy (w GW) 1) Moce RWE Innogy na koniec 2007 roku, na które składa się 1100 MW w eksploatacji i 211 MW w budowie (pro rata).

35 30 RWE w Polsce

36 RWE w Polsce 31 RWE polska Contracting RWE Polska Contracting zajmuje się kontraktingiem energetycznym, działając głównie w obszarze energetyki cieplnej. Spółka sprzedaje ciepło wytwarzane we własnych 49 kotłowniach gazowych, olejowych i węglowych o łącznej mocy zainstalowanej 111 MW cieplnych. Kotłownie znajdują się na terenie dziewięciu województw, głównie na zachodzie i południu kraju. Spółka zajmuje się budową nowych źródeł ciepła od projektowania, poprzez finansowanie i budowę, aż po eksploatację. Posiada także dwa starsze systemy ciepłownicze, opalane miałem węglowym. Długoterminowe umowy na dostawę ciepła zawarte z klientami pozwalają na spłatę zainwestowanych środków, a po wygaśnięciu umów kotłownie przejdą na własność klientów. Dostawa ciepła realizowana jest w sposób kompleksowy i obejmuje zakup paliwa, produkcję i dystrybucję ciepła, eksploatację kotłowni, ich modernizację, remonty oraz obsługę klienta od sporządzenia stosownych umów po rozliczanie i fakturowanie dostaw ciepła. Spółka prowadzi także pilotażowe projekty kontraktingu związanego z energią elektryczną. Dotyczą one modernizacji układów pomiarowych u odbiorców zasilanych na wysokim i średnim napięciu, układów kompensacji mocy biernej, układów zasilania awaryjnego, energooszczędnych systemów oświetlenia oraz pomp ciepła i systemów inteligentnego ogrzewania elektrycznego. W dalszych planach spółka ma również wejście na rynek energii odnawialnej poprzez inwestycje w małe źródła kogeneracyjne, wykorzystujące biomasę. W 2008 roku przychody spółki wyniosły 23,6 miliona złotych.

37 32 RWE w Polsce

38 RWE w Polsce 33 Elektrociepłownia Będzin Grupa RWE jest większościowym udziałowcem Elektrociepłowni Będzin znaczącego producenta ciepła i energii elektrycznej w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w wysoko sprawnej kogeneracji z oszczędnością energii pierwotnej. Ciepło produkowane jest na potrzeby rynku Zagłębia Dąbrowskiego, natomiast energia elektryczna wytwarzana jest na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego. Spółka, powstała w 1913 roku, jest jednym z najdłużej działających przedsiębiorstw energetyki zawodowej na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Elektrociepłownia Będzin S.A. od 1998 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obecnie na rynku podstawowym w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym w ciągu dnia określeniem kursu dla swoich akcji. Głównym akcjonariuszem Spółki jest firma envia Mitteldeutsche Energie AG, wchodząca w skład Grupy RWE, która posiada 69,56% akcji. Kapitał akcyjny Elektrociepłowni Będzin S.A. wynosi złotych i dzieli się na akcji serii A. Elektrociepłownia Będzin S.A. ma Zintegrowany System Zarządzania oraz certyfikaty na zgodność z wymogami norm EN ISO 9001:2000 i EN ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004. W 2008 roku przychody spółki wyniosły ponad 120 milionów złotych.

39 34 RWE w Polsce

40 RWE w Polsce 35 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej Poza działalnością związaną z energią elektryczną i gazem RWE ma także doświadczenie na rynku wody i gospodarki ściekami. W Polsce od 2002 roku RWE jest inwestorem strategicznym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej, posiadając 34% udziałów. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zaopatruje w wodę mieszkańców gminy na obszarze 188 km 2. Spółka świadczy usługi dostaw wody i oczyszczania ścieków dla około 130 tysięcy mieszkańców miasta. Dostarczana woda pochodzi zarówno z ujęć powierzchniowych (Goczałkowice), jak i ujęć głębinowych (Ujejsce, Łazy Błędowskie, Trzebiesławice). Dbając o wysoką jakość, w nowoczesnym laboratorium firma systematycznie prowadzi badania wody ze wszystkich ujęć i sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo zaspokaja również potrzeby miasta w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, eksploatując trzy oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne. Największa z nich, Oczyszczalnia Ścieków Centrum, wyróżniona tytułem Budowa Roku, ma układ centralnego sterowania i wizualizacji procesu technologicznego. Firma świadczy również usługi dodatkowe: badania laboratoryjne wody i ścieków, inspekcje rurociągów kamerą telewizyjną, ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej, remonty elementów uzbrojenia, budowę rurociągów i przyłączy wodociągowych, diagnostykę sieci wodociągowej oraz prace eksploatacyjne. W przyjętym modelu biznesu PWiK Sp. z o.o. wykorzystuje nowoczesne metody zarządzania m.in. strategiczną kartę wyników (Balanced Socrecard), system zarządzania ryzykiem, system zarządzania majątkiem oraz stosuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu budując wartość firmy. Rzetelność i wiarygodność firmy zostały potwierdzone licznymi nagrodami: Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma, Firma Bliska Środowisku, Gazele Biznesu. Za dbałość o środowisko naturalne, podnoszenie standardów oraz edukację ekologiczną Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, jako jedno z sześciu przedsiębiorstw w Polsce, uzyskało w roku 2009 tytuł Ekostrateg w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministra Środowiska. W roku 2008 przychody spółki wyniosły 45 milionów złotych.

41 36 RWE w Polsce

42 RWE w Polsce 37 RWE Dea Polska RWE Dea Polska należy do RWE Dea międzynarodowego operatora zajmującego się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej. Przedsiębiorstwo wykorzystuje supernowoczesne techniki wykonywania odwiertów i wydobycia, wsparte specjalistyczną wiedzą i blisko 111-letnim doświadczeniem korporacji. RWE Dea jest także liderem w dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony środowiska. RWE Dea prowadzi prace wydobywcze w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii i Egipcie, ma także koncesje na poszukiwania geologiczne w Polsce, Algierii, Libii i na Malcie. W Niemczech RWE Dea eksploatuje także podziemne zbiorniki gazu ziemnego o dużej pojemności. W 2008 roku RWE Dea wytworzyło 3,32 miliarda metrów sześciennych gazu i 2,52 miliona metrów sześciennych ropy naftowej. W południowo-wschodniej Polsce RWE Dea ma 5 koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów, obejmujących łączny obszar km 2. Obecnie prowadzone są analizy powodzenia odwiertów, a ostatnio zaczęto prowadzić analizy sejsmiczne i wykonywać liczne odwierty próbne. Szczególne kompetencje RWE Dea: doświadczenie w zakresie supernowoczesnych technik poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego, m.in. ocena formacji geologicznych, modelowanie geostatystyczne laboratoria z zakresu geofizyki stosowanej, analizy próbek, chemii produkcyjnej wiercenia o wydłużonym zasięgu prace przybrzeżne w chronionych parkach narodowych odwierty wysokociśnieniowe i wysokotemperaturowe budowa i eksploatacja zbiorników gazowych

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011

Raport Zrównoważonego Rozwoju RWE Polska 2011 Zrównoważony rozwój w RWE Polska Strategia zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Zarząd RWE Polska zatwierdza kierunek działań strategicznych oraz otrzymuje roczne

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ŚRODOWISKO RWE Polska i RWE Stoen Operator - fakty i liczby SPOŁECZNOŚĆ PROFIL ORGANIZACJI Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku Spis treści PODSUMOWANIE ROKU 2013... 5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za rok 2013... 7 Skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013... 8 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2010. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 36 Wynagrodzenia 44 Rada Dyrektorów 48 Zarząd Grupy 50

Raport roczny 2010. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 36 Wynagrodzenia 44 Rada Dyrektorów 48 Zarząd Grupy 50 21 W NOWĄ DEKADĘ port roczny Raport roczny Ra roczny Raport roczny Ra Raport roczny Rapo t roczny Rapo y Rapor or FORTUM Raport roczny 21 Raport roczny 21 Fortum w roku 21 1 Fortum w skrócie 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. energetyka rozproszona INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energetyka rozproszona Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r.

Oto informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce w grudniu 2011 r. i w całym 2011 r. Styczeń to przede wszystkim czas podsumowań minionych 12 miesięcy. Generalnie brzmią one bardzo optymistycznie. Zwiększyła się produkcja energii elektrycznej i to dość wyraźnie. Imponujący wzrost w 2011

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010

polska w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami NR 1 (15) styczeń 2010 polska EnerGIA magazyn NR 1 (15) styczeń 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Graliśmy w XVIII finale WOŚP! Prawo energetyczne Rynek energii: Kanada Zarządzanie projektami wywiad wydarzenia spis treści PRAWDY

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna grupa energetyczna

Innowacyjna grupa energetyczna Innowacyjna grupa energetyczna Spis Treści Grupa kapitałowa ENERGA nowoczesna i efektywna ENERGA rekordowe przychody i zyski ENERGA pnie się w rankingach ENERGA firma efektywnie zarządzana ENERGA wiarygodny

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za II kw. 2011 na około 1

PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za II kw. 2011 na około 1 PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za II kw. 2011 na około 1 mld zł...1 Nowym inwestorem SPEC została Dalkia Polska...2 Dalkia zapłaci za 85 proc. akcji SPEC 1,44 mld zł, zainwestuje 1 mld zł w 7 lat...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK INTELIGENTNYCH SIECI ENERGETYCZNYCH W POLSCE DIAGNOZA POTENCJAŁU Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Wprowadzenie...3 1. Smart grids - zagadnienia teoretyczne...4

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo