Ogólne. Wersja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne. Wersja 15.03.01.0"

Transkrypt

1 Wersja Ogólne Kolejne okna systemu zostały odświeżone oraz wyposażone w możliwość zmiany rozmiaru, zapamiętywanie zakładek sortowania i możliwość modyfikacji czcionki przeglądów (Ctrl+Q); jeżeli opcja jest aktywna, wyświetlona zostanie stosowna podpowiedź. Procedura startowa systemu optymalizacje pod kątem prędkości startu systemu ADA, poprawa estetyki. Admg formularz edycji admg przebudowana zakładka Banki, dodana kolumna SWRK, dodane formatowanie konta bankowego, opcje tła aplikacji dodane dwie nowe wbudowane tapety oraz możliwość wybrania obrazu z dysku (np. zdjęcie w formacie JPG); formularz edycji konta bankowego okno przebudowane: uporządkowanie elementów, zmiana metody wprowadzania numeru konta, intuicyjny interfejs. Kth przegląd kontrahentów optymalizacje przeglądu, dodany szybki indeks wyszukiwania (pole Wpisz wyszukiwane słowa ), dodano opcję szukaj również w telefonach i ach, na liście telefonów i i dodano wyszarzanie nieaktywnych pozycji. Poprawki wizualne interfejsu ujednolicenie większości ikon oraz ikon na przyciskach, wymiary i ułożenie przycisków funkcyjnych. Wydruk faktur w Czynszach, Fakturach i FK usprawnienia pod kątem druku do PDFCreator - nazwa wydruku do zapisu. UniDruk, UniExport, ADA , Pisma, Faktury w Mediach dodane wsparcie do bezpośredniego zapisu do PDF za pomocą wersji beta interfejsu COM PDFCreator (wersja 2.0 lub nowszy). Nowy zestaw ikon reprezentujących moduły systemu, logo systemu oraz ekran powitalny. Parametry i Parametry Indywidualne ujednolicone we wszystkich modułach, dodana sekcja wspólne we wszystkich modułach dla parametrów globalnych. Słownik gmin dodano pole Kod potrzebne do e-deklaracji. Funkcje: dodano funkcje Admg_DajPole(IDAdmg,Pole), Kth_DajPole(IDKth,Pole), ADA_DajPole(IDT,IDR,Pole) do wydobywania wartości pola wybranego admg, kontrahenta lub dowolnej tabeli systemu (wg nr tabeli i id rekordu). Dodana konsola do testowania funkcji systemu (CtrlAltF3). Uporządkowany system zarządzania ścieżkami do tabel, umożliwiono rozproszenie danych systemu na kilka lokacji (folderów lub serwerów). Wspólny mechanizm zaznaczania dodano możliwość zaznaczania pojedynczych pozycji z klawiszem Ctrl, zaznaczania zakresów z Shift i odznaczania zakresów z Alt; jeżeli opcja jest aktywna, wyświetlona zostanie stosowna podpowiedź. 1

2 Uporządkowana struktura wewnętrzna pamięci systemu generalny wzrost szybkości i stabilności aplikacji. Kontrahenci dodane pola Imię pierwsze, Nazwisko, Urząd Skarbowy potrzebne do deklaracji PIT-8C. Procedura aktualizacji przyspieszona i odmrożona (usunięto wrażenie zawieszania się procedury). Dodano zakładki do ramki aplikacji. Zakładki pomagają odnaleźć się wśród wielu otwartych naraz okien na podobnej zasadzie, jak zakładki w przeglądarkach www. Dostępne są opcje personalizacji zakładek na poziomie globalnym (dla wszystkich operatorów) oraz indywidualnym (parametry indywidualne operatora): obecność zakładek, położenie oraz styl graficzny. Paski narzędzi we wszystkich modułach zastąpiono jednym wspólnym paskiem przycisków wzbogaconym o wyświetlanie daty programowej. Czynsze Pisma druk książeczek opłat parametr drukowania adresu rozszerzony do trzech opcji: domyślnie, adres z karty, adres z danych do przelewu; dodano opcjonalny wybór pisma do druku książeczek w układzie pismo+przelew (również pismo RTF). Pisma makra dodano makra dla konta bankowego admg oraz nazwy banku tego konta. Dekretowanie seryjne paczek do FK usprawnienia pod kątem operatorskim: bez pytania o administrację, jeżeli dostępna jest jedna administracja; jeżeli administracja nie zawiera paczek, to informacja brak paczek ; opcja dekretacji bez kontroli konta przeciwstawnego; przyciski [rozwiń] i [zwiń] wszystko; dodane rozciąganie okna, opcja wydrukowania listy, w przypadku błędu dekretacji rozbudowany komunikat o błędzie oraz informacja o szczegółowych błędach na liście przy każdej paczce, gdzie wystąpił błąd. Eksport rachunków wirtualnych do pliku tekstowego przeorganizowany interfejs i poprawki funkcjonalne, dodana opcja wyboru adresu do przelewu, z karty i zasobu. Przegląd Kontrahenci posiadający karty czynszowe nowy przegląd kontrahentów i przypisanych im kart czynszowych z wyszukiwaniem i filtrami. Przegląd kart czynszowych dodano automatyczne chowanie przycisków nie mieszczących się na oknie do menu popup [Więcej ]. Dokumenty formularz edycji udostępniono do edycji pole Opis. Druk książeczek - Parametry kodów kreskowych i kratkowania uwspólniono dla wszystkich modułów i przeniesiono do parametrów globalnych. Przegląd rozrachunków karty czynszowej optymalizacje pod kątem prędkości ładowania/filtrowania danych. Edycja wzorów naliczania czynszu uwspólniono interfejs przeglądu wzorów z systemem wzorów opartych na szablonach (uproszczonych). 2

3 DCM Wydruki wspólnotowe poprawki dot. Eksportu CSV oraz grupowania danych wg obiektów. FK Rozrachunki usprawniono obsługę rozrachunków od strony karty czynszowej. VAT-7 dodano parametr pozwalający dostosować się do wymagań lokalnego Urzędu Skarbowego w zakresie liczenia pól związanych ze strukturą (netto pomniejszone strukturą). Dokumenty księgi głównej lista kwot modyfikacja wyświetlania gdy kwota zerowa, to wyświetla puste miejsce zamiast 0,00 poprawia to czytelność zapisu. Potwierdzenia sald dodano rozróżnienie należności i zobowiązań znakiem +/-, optymalizacja prędkości w przypadku druku wg kart czynszowych, kwotę per saldo rozdzielono na WN i MA. Nowy formularz PIT-8C: Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Konta przegląd dokumentów wg konta przebudowany interfejs, dodana legenda. Plan budżetowy przebudowa, poprawki funkcji kopiującej z innego admg/roku. Noty wg rozrachunków dodano edycję pola Opis oraz drukowanie wartości pola pod treścią pisma ; umożliwiono generowanie i wydruk not ujemnych (korygujących). Deklaracje VAT-7, PIT-8C, CIT-8 (+CIT-8/O) dodano możliwość wysyłania deklaracji drogą elektroniczną. Szczegółowy opis procedury znajduje się w osobnym dokumencie. Domyślnie mechanizm ustawiony jest do wysyłania na bramkę testową ministerstwa. Aby umożliwić wysyłanie na bramkę produkcyjną, należy w parametrach globalnych administratora przełączyć odpowiednią opcję. Przegląd kont oraz słownik kont analitycznych kolumny BO zamieniono na aktualne Saldo. Kasa Import wyciągów udogodnienia i poprawki w zakresie kontroli roku i miesiąca importowanego wyciągu, dodano ustawienie specjalne SWRK w IBAN specyfika Banku Pocztowego, dodano automatyczną identyfikację karty na podstawie IBAN przy założeniu, że jest zgodne z ustawieniami kont 3

4 wirtualnych; MT940 dodano interpretację pola REF_OPIS (niektóre banki umieszczają w tym polu opis transakcji); dodano możliwość połączenia wczytanych z pliku wyciągów w jeden wyciąg; zoptymalizowano import wielu wyciągów z jednego pliku, dodano opcję przejścia do wczytanego wyciągu po pomyślnym imporcie. Raporty kasowe / wyciągi bankowe dodano możliwość szybkiego i wygodnego wprowadzania dokumentów kasowych/bankowych. Nowy tryb uaktywnia się w parametrach modułu Kasa. Import wyciągów autorozliczanie dodano uwzględnianie kont z nadpłatą oraz konta głównego karty dla opcji rozlicz wszystko na pierwsze konto. Przegląd operacji nierozliczonych poprawiona logika rozliczania automatycznego/seryjnego. Raporty kasowe uszczelniono kwestie związane ze stanem początkowym i końcowym raportów, kontrolę podczas zamykania oraz automatyczne przeliczanie, jeżeli kolejny raport jest otwarty. Media Przeglądy i formularze liczników indywidualnych dodana jednostka licznika; formularz licznika indywidualnego przebudowa interfejsu, dodany podgląd stanu początkowego i końcowego. Wydruk rozliczenia (Faktura) lista liczników/odczytów dodano kolumnę jednostka; lista pozycji i zaliczek dodano grupowanie wg licznika i mianownika pozycji (uwzględniane w kolumnie jednostki miary). Makra w pismach funkcja tabliczniki może od teraz drukować również jednostkę miary licznika. Generowanie rozliczeń zmiana podstawy dla numeracji dokumentów: od teraz rok do numeru dokumentu pobierany jest z paczki dokumentów. Nadzorca Dodano eksport tabel lub zestawów tabel do XML. Sekretariat Poczta elektroniczna Przegląd Poczty: dodano wskaźnik postępu podczas usuwania elementów z folderu lub kosza; Przegląd Szablonów dodano możliwość edycji szablonów (dopisz/popraw/usuń). Edycja dokumentu dziennika tworzenie relacji z admg, kth, obiektami etc. poprawki i ujednolicenie procedur. 4

5 Folder przechowywania załączników podzielono wg roku i miesiąca na podfoldery postaci RRRRMM. Windykacje Sprawy - Ugody dodano wydruk ugody; Pisma dodano makra do drukowania ugody dla sprawy i ugód dla kontrahenta; Edycja ugody dodano kontrolę sumy rat i możliwość manualnego ustalania rat. Sprawy formularz odświeżony i poprawiony interfejs edycji. Zgłoszenia Realizacje zgłoszeń, przeglądów i remontów dodano blokowanie pobierania tej samej pozycji dokumentu magazynowego wielokrotnie; dodano wiązanie materiału z konkretną realizacją (wykonawcą). Przegląd Zgłoszenia (okres) precache owany szybki przegląd i edycja zgłoszeń z rozbudowanymi opcjami filtrowania oraz szybkim wyszukiwaniem. 5

6 Wersja Ogólne Poprawiono obsługę i zgodność ze standardem kolejnych wielu okien systemu. Wydruki przelewów (Czynsze, Przelewy) wyrównany standard domyślny druku znaków w kratkach. Wybór Admg/roku/miesiąca poprawki usprawniające pracę z oknem dialogowym. Poprawione zarządzanie pamięcią przydzielaną aplikacji. Przeglądy (listy) wszystkie przeglądy oparte bezpośrednio na danych z tabel bazy danych posiadają teraz opcję wymuszenia odświeżenia przeglądu (Ctrl+O). Uprawnienia dodano nowe uprawnienie Dostęp do danych logowanie KTH dostęp do hasła logowania kontrahenta. Słownik kontrahentów telefony, e, nr dow.os. oraz indeks przeniesiono do indeksu szybkiego wyszukiwania jednocześnie likwidując przełącznik w opcjach dodatkowych wyszukiwania. Aby odszukać wg nr telefonu należy wprowadzać tylko cyfry bez spacji i innych znaków (jednym ciągiem). Okno do zaznaczania administracji/nieruchomości/obiektów etc. dodano możliwość zaznaczania wielu pozycji (przytrzymując SHIFT) lub odznaczania wielu (przytrzymując ALT). Czynsze Dokumenty korekty zbiorcze wydruk przeorganizowano okno dialogowe, dodano zakładki, dodano grupowanie składników, filtr typów dokumentów oraz filtr zaawansowany, dodano pasek postępu przy druku z paczki. Rozliczenia roczne podgląd wyniku rozliczenia dodano rozciąganie okna, poprawki estetyczne, dodano możliwość zaznaczania wybranych wierszy rozliczenia do dalszego przetwarzania. Naliczenia miesięczne dodano możliwość automatycznego księgowania naliczeń, zmieniono wybierak administracji, poprawiona obsługa błędów naliczania. Dodano możliwość kontroli duplikacji składników zaliczeniowych w danym miesiącu. Przegląd rozrachunków karty czynszowej optymalizacja prędkości pracy z oknem, wartości doczytywane są niezależnie od głównego filtrowania przeglądu. Wzory kopiowanie poprawiono procedurę kopiowania wzoru. Słowniki danych globalnych, obiektów, zasobów, kart rozszerzono pole opis do 1024 znaków, poprawione przeglądy danych i słowniki danych. 6

7 Karta czynszowa wysyłanie pisma z poziomu karty dodano możliwość wysyłki przez jako PDF. Pisma drukowanie wg kart czynszowych dodano możliwość filtrowania wg posiadania adresu . Dokumenty dekretacja paczek do FK poprawiona czytelność przeglądu i komunikatów. Dokumenty (formularz i naliczanie) dodano datę sprzedaży z opcją sprzedaży ciągłej (tylko miesiąc i rok). FK E-Deklaracje dodano możliwość wydruku UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Przegląd i słownik planu kont poprawiona obsługa admg/rok/miesiąc, poprawione formatowanie konta, wyliczanie salda sukcesywnie na boku poprawia komfort wyszukiwania konta. Import planu kont z innej administracji procedura poprawiona. Dokumenty księgi głównej ujednolicono okno przeglądu dokumentów, edycji nagłówka oraz pozycji dokumentu. Ujednolicono metody generowania dokumentów i pozycji. Ujednolicono parametr zapis pozycji dla konta przeciwstawnego. Schematy księgowania poprawki wizualne, dodana edycja pola kolejność, rozbudowa schematów indywidualnych kth. Dokumenty księgi głównej relacja z rozrachunkami relację dokumentu z rozrachunkiem przetworzona na relację pozycji dokumentu z rozrachunkiem. Dokumenty księgi głównej nowe okno edycji pozycji dokumentu: Okno zachowuje wszystkie funkcjonalności wersji poprzedniej przy łatwiejszej obsłudze i czytelności. Na górze okna widnieje typ, nr i opis dokumentu. Konta można wprowadzać na trzy sposoby: wpisując całe konto bezpośrednio w 7

8 okienku wprowadzania (po wpisaniu pierwszych trzech znaków syntetyka zostanie rozpoznana i format konta zaktualizowany), za pomocą słownika kont analitycznych (strzałka w dół lub czerwona książeczka) oraz za pomocą dialogu budowania konta (strzałka w górę lub zielona książeczka). Po wprowadzeniu konta jeżeli konto figuruje w systemie (w aktualnej administracji i roku) to zostaje wczytany jego opis oraz salda WN i MA. Jeżeli konto nie istnieje, to jeżeli konto (bazując na syntetyce) dotyczy kontrahenta, to wczytana zostaje nazwa kontrahenta, w przeciwnym razie pokazywany jest jedynie opis syntetyki. Kwoty wypełniają się automatycznie na krzyż (tj. przeciwne strony dla konta przeciwstawnego). Wypełnianie konta przeciwstawnego jest opcjonalne jeżeli konto nie zostanie wpisane, to pozycja przeciwstawna nie zostanie utworzona (przy włączonym parametrze zapisu pozycji dla przeciwstawnego). W pkt.3. można wprowadzić opis pozycji. Opcjonalnie można oznaczyć zapis jako pozabilansowy lub symetryczny. W przypadku, gdy pozycja ma tworzyć lub realizować rozrachunek, wykorzystujemy ostatnią sekcję okna. Aby móc skorzystać z tej opcji należy wprowadzić konto rozrachunkowe. Jednej pozycji można przypisać tylko jeden rozrachunek lub jedną realizację. Po utworzeniu/przypisaniu za pomocą tego samego przycisku można podejrzeć formularz rozrachunku/realizacji. Poniżej przycisków w tabeli wyświetlone są podstawowe informacje o utworzonej relacji. Przegląd przekrojowy rozrachunków rozbudowa (rozciąganie okna, przywracanie ustawień domyślnych, poprawki), od teraz jest to domyślny przegląd rozrachunków. Deklaracje podatkowe dodano deklarację kwartalną VAT-7K. Formularz można wprowadzać tylko w miesiącach 3, 6, 9 i 12. Przegląd syntetyk poprawione, rozbudowane, dodana kolumna R (rozrachunkowe). Kasa RK/WB poprawiona kontrola stanu początkowego i końcowego kolejnych raportów. Import wyciągów bankowych edycja wyciągu wyszukiwanie kontrahenta wprowadzono nową metodę wyszukiwania kontrahenta oraz zmieniono domyślną metodę wyszukiwania kontrahenta na nową. Nowa metoda oparta jest na słowniku wyszukiwania z klawiatury poprzez wprowadzanie minimalnej koniecznej liczby znaków (np. szukamy Jana Kowalskiego wpisujemy jan kow ). Import wyciągów bankowych poprawione łączenie wyciągów, poprawiona interpretacja bloku :86: w formacie MT

9 Media Wydruki zużyć rozszerzenie druku wartości zużycia do 4 miejsc po przecinku. Wydruk rozliczenia odczyty liczników jeżeli w okresie rozliczenia pojawia się stan początkowy, to odczyty drukowane są począwszy od tego stanu początkowego. Data stanu urządzeń pomiarowych zmieniona na datę wynikającą z pozycji rozliczenia (ostatnia data do ). Import odczytów z pliku tekstowego przebudowa, optymalizacja. Średnie zużycie przebudowa i rozbudowa dodano ustawienia indywidualne dziel przez oraz mnożnik dla poszczególnych typów mediów. Wprowadzanie odczytów (seryjne) przy wyłączonej opcji akceptuj zerowe odczyty zero powoduje pominięcie wiersza. Wydruk rozliczenia ujednolicony dialog wydruku, uproszczony i przebudowany. Dodana możliwość drukowania graficznego nagłówka, podpisu i stopki (ustawiane w parametrach globalnych systemu), wydruk zwężony w pionie. Dokumenty (formularz i rozliczanie) dodano datę sprzedaży z opcją sprzedaży ciągłej (tylko miesiąc i rok). Przelewy Przelewy formularz poprawiona obsługa kont bankowych. Sekretariat formularz edycji wiadomości załączniki przeniesiono na górę okna, uelastyczniono pasek narzędzi edytora HTML. Przegląd poczty przychodzącej i wychodzącej poprawione filtrowania przeglądów. lista nadawcza zmiana działania przycisku Usuń od teraz, gdy są zaznaczone pozycje, to usuwane będą wszystkie zaznaczone. Jeżeli żadna pozycja nie jest zaznaczona, to usuwana jest pozycja aktualnie wskazywana przez kursor wyboru wiersza. Dodano możliwość wydrukowania listy nadawczej. Windykacje Sprawa edycja sprawy poprawione usterki edycji manualnej danych. 9

10 Wkłady Wydruki dokumentów poprawiony układ, dodana kolumna %VAT, dodane podsumowanie wg VAT. Koniec opisu 10

Ogólne. Wersja 15.03.01.0

Ogólne. Wersja 15.03.01.0 Wersja 15.03.01.0 Ogólne Kolejne okna systemu zostały odświeżone oraz wyposażone w możliwość zmiany rozmiaru, zapamiętywanie zakładek sortowania i możliwość modyfikacji czcionki przeglądów (Ctrl+Q); jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zakład Informatyki Stosowanej Opis zmian wprowadzonych w 2013 roku ul. Winiarska 1 60-654 Poznań

Zakład Informatyki Stosowanej Opis zmian wprowadzonych w 2013 roku ul. Winiarska 1 60-654 Poznań Wersja 13.01.16.0 Czynsze Okna edycji i przeglądu kart czynszowych i danych powiązanych poprawki estetyczne i ergonomiczne. Wydruki zaległości i nadpłat poprawione drukowanie konta i grupowanie wg konta.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Spis treści Moduły księgowe Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "F I D E S" Spółka z o.o. 66-200 Ś w i e b o d z i n, Osiedle Łużyckie 39 k Tel./fax 68-475-28-28, +48-602-770-394 http://www. fides.swiebodzin.pl e_mail: fides@fides.swiebodzin.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 1. Obsługa uchwał: Pierwszy krok jaki należy wykonać to uaktywnienie tej funkcji. Wchodzimy w menu OCHRONA- >GRUPY UŻYTKOWNIKÓW, stajemy na danej grupie (np. Admin)

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

WODA - inkasencki system rozliczania wody, ścieków i śmieci 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INSTALACJA SYSTEMU.

WODA - inkasencki system rozliczania wody, ścieków i śmieci 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I INSTALACJA SYSTEMU. Woda- inkasencki system rozliczania wody, ścieków i śmieci 1 WODA - inkasencki system rozliczania wody, ścieków i śmieci System WODA to oprogramowanie dla komputerów PC oraz dla przenośnych komputerów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla Systemu Ognik

Pomoc dla Systemu Ognik Pomoc dla Systemu Ognik 1 / 89 Spis Treści Wprowadzenie... 4 Zmiany w programie... 5 Praca z Programem... 7 Instalacja... 8 Instalacja na innej wersji... 13 Lokalizacja Programu... 13 Pierwsze Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo