Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34"

Transkrypt

1 Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34 Biuletyn Nr 34 Wielkanoc 2015 Adres Biura: ul. Poznańska 38 lok Warszawa tel Drodzy Ziemianie! Z okazji Świąt Wielkiej Nocy członkom, sympatykom i sprzymierzeńcom Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, składam najserdeczniejsze życzenia. Aby w Waszych sercach zagościły radość, pokój oraz nadzieja i siła, tak potrzebne w pokonywaniu trudności dnia. Niech pozwolą one z większą ufnością spojrzeć w naszą przyszłość. Wesołego Alleluja! Marcin K. Schirmer Prezes ZG PTZ Str. 1

2 Szanowni Państwo! W świątecznym Biuletynie Elektronicznym PTZ przekazujemy informacje dotyczące działań na rzecz reprywatyzacji, które Zarząd Główny prowadzi m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach z politykami i w dyskusjach parlamentarnych. Przedstawiamy nowy Zarząd Oddziału Małopolskiego i zdajemy relacje z innych, bieżących wydarzeń. Polecamy ponadto informację o rocznicy Jubileuszu naszej patronki, św. Urszuli Ledóchowskiej. Życzymy dobrej lektury, a przede wszystkim Wielu Łask Bożych i Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś Z ŻYCIA PTZ ZARZĄD GŁÓWNY ZIEMIA, ZABYTKI REPRYWATYZACJA Informacje bieżące Wnoszę o przywrócenie zakazu zbywania nieruchomości rolnych, znajdujących się w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, do których zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne napisał Marcin Schirmer, prezes ZG PTZ do premier p. Ewy Kopacz w piśmie z dn r. Prezes Rady Ministrów skierowała sprawę do Ministerstwa Skarbu Państwa, które w odpowiedzi w ogóle nie odniosło się do wniosku o przywrócenie zakazu sprzedawania ww. nieruchomości, a wyjaśniło, iż trwają prace nad procedurą oszacowania wartości mienia, które podlegałoby reprywatyzacji. Badanie skali roszczeń do mienia przejętego przez PRL prowadzą wojewodowie, na zlecenie Ministerstwa Skarbu. W tym celu do gmin i powiatów zostały wysłane stosowne zapytania. Wyniki analizy, jak zapewnia MSP, winny być znane w II kwartale 2015 roku. Zarząd Główny PTZ o ww. przygotowaniach wie od niedawna, a nasza oferta pomocy w kwestii oszacowania wartości mienia nie spotkała się z zainteresowaniem. Członkowie ZG PTZ organizują spotkania z parlamentarzystami. Wspieramy przekonanych i przekonujemy wątpiących; spotkania te zatem służą lobbingowi, czyli budowaniu korzystnego klimatu, przekonywaniu i dostarczaniu argumentacji na rzecz przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej. Celem tych działań jest spowodowanie wniesienia projektu ustawy pod obrady Sejmu w przyszłej kadencji Odbyły się już spotkania m.in. z Tadeuszem Arkitem (PO), Joanną Bobowską (PO), Jarosławem Gowinem (Polska Razem), Markiem Suskim (PiS), Przemysławem Wiplerem (Kongres Nowej Prawicy), Janem Ziobro (Solidarna Polska), Jackiem Tomczakiem. Będą następne. Czy Najwyższa Izba Kontroli może dokonać sprawdzenia pod względem prawnym prawidłowości sprzedaży gruntów rolnych i innych nieruchomości, będących w gestii ANR, do których są roszczenia reprywatyzacyjne takie pytanie zadał Marcin Schirmer, prezes PTZ podczas posiedzenia Senackiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 4 lutego br. z udziałem przedstawicieli NIK, Ministerstwa Rolnictwa, ANR, organizacji rolniczych i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Musielibyśmy przeprowadzić przyznam się szczegółową analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. W tej chwili formalnie każda działalność organów administracji publicznej może być przedmiotem kontroli NIK, jednak wybór konkretnych spraw jest uzależ- Str. 2

3 niony od analizy ryzyka. Musimy wybierać te, w przypadku których poziom ryzyka ( ) uznajemy za najwyższy odpowiedział Jacek Uczkiewicz, wiceprezes NIK. Pozostawiamy bez komentarza. Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi było poświęcone problemowi ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem w przypadkach gospodarowania na gruntach SP, bez umowy, a co jest z tym związane, bezprawnym występowaniem i korzystaniem ze środków unijnych. Prezes M. Schirmer podniósł problem sytuacji obiektów zabytkowych, będących we władaniu ANR, nawiązując do wyników kontroli NIK dworów z 2009 roku. Przedstawiciele PTZ usłyszeli, że do dbałości o nie zobowiązani są użytkownicy, w większości dzierżawcy, sprawujący tzw. nadzór właścicielski i agencja ich kontroluje. Największym problemem jednak jest stan obiektów, do których są roszczenia reprywatyzacyjne, a nie są one zagospodarowane. Ich sytuacja pogarsza się stale, także przez przewlekłość postępowań administracyjnych i sądowych. Poinformowano zebranych, że celem działania ANR nie jest remontowanie obiektów, ale ich prywatyzacja. Na jeden z powodów ww. sytuacji wskazał mec. Maciej Obrębski, reprezentujący PTZ, mówiąc o ciągnących się przez wiele miesięcy procedurach prawnych w Ministerstwie Rolnictwa, zmierzających do uznania dworów i pałaców za obiekty nie związane z gospodarstwem rolnym. Reprezentanci ministerstwa bronili się, wskazując na próby przyspieszenia prac, co dzieje się w warunkach ograniczonej liczby etatów urzędniczych. Z kolei wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke wyraził opinię, że nie ma co liczyć na realny kształt ustawy reprywatyzacyjnej ze względu na stan budżetu i finansów Państwa. Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes, a także Andrzej Laudowicz, członek ZG, zaapelowali o rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nt. rozpoczęcia prac nad uchwaleniem ustawy, wskazując m.in. na możliwości finansowe funduszy zgromadzonych na ten cel, wypracowanych przez rząd mechanizmów wdrożenia ustawy i możliwości rozłożenia działań w czasie. Wniosek ten został poparty przez senatora Jerzego Chróścikowskiego prowadzącego posiedzenie Komisji, a także senatora Jana Marię Jackowskiego, którzy podkreślali negatywne skutki odkładania uregulowania spraw własnościowych w Polsce. Minister K. Plocke zobowiązał się do przekazania wniosku do MSP, gospodarza ustawy reprywatyzacyjnej wedle kompetencji organów państwowych. Poniżej link do nagrania z posiedzenia Komisji, gdzie można wysłuchać dyskusji, w tym wypowiedzi członków ZG PTZ. Dn. 5 lutego br. przedstawiciele PTZ uczestniczyli w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku, na którym prezes Marcin Schirmer przedstawił informację na temat reprywatyzacji. Została wyświetlona prezentacja, do której link załączamy: 27 lutego przedstawiciele ZG PTZ zostali zaproszeni na spotkanie w MSP z wiceministrem Cezarym Gabryjączykiem, który sprawuje nadzór nad Departamentem Reprywatyzacji i Rekompensat oraz Departamentem Mienia Skarbu Państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło działania w zakresie oszacowania bieżącej wartości roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym roszczeń dotychczas zaspokojonych przez Państwo. Jak już wspominaliśmy, do wojewodów skierowano wnioski o przekazanie informacji o szacowanej wartości roszczeń reprywatyzacyjnych na obszarze poszczególnych województw, z uwzględnieniem roszczeń dotychczas zaspokojonych. Zapytania skierowano także do Str. 3

4 Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Zebrane dane liczbowe mają być poddane szczegółowej analizie pod kontem możliwości zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych przez Sarb Państwa. ANR może przedłużyć dzierżawę bezpośrednio przed sprzedażą nieruchomości, nawet o 10 lat dowiaduje się Biuletyn Elektroniczny PTZ W dniu 9 lutego br. decyzją prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dotychczas umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia był dłuższy niż 1 rok, nie mogły być przedłużane. Nowelizacja wprowadza taką możliwość w przypadku, gdy jest to uzasadnione gospodarczo, nie wskazując przy tym o jakie sytuacje chodzi. Podkreślić należy, że treść powyższej nowelizacji zawiera szereg bliżej niezdefiniowanych pojęć, co może oznaczać brak jednolitości stosowania jej zapisów. Szczegóły prawne tej nowelizacji zawarto w artykule mec Macieja Obrębskiego Wiadomosci Ziemiańskie nr 61, Wiosna 2015 (s. 1), jak też i inne informacje prawne. Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś 150 LECIE URODZIN ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ Zawiadamiamy o Jubileuszu 150-lecia urodzin patronki ziemiaństwa św. Urszuli Ledóchowskiej. Ważniejsze wydarzenia związane z Jubileuszem 150-lecia urodzin Uroczystości i wydarzenia związane z Jubileuszem będą odbywały się przez cały rok w Polsce: m.in. w Pniewach, Lipnicy Murowanej, Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Lublinie, a także w Austrii i Dani. Podajemy poniżej wybrane uroczystości jubileuszowe, a także linki do stron internetowych Sanktuarium w Pniewach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem i do udziału w uroczystościach. Warszawa, 14 kwietnia 2015 Konferencja prasowa w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski, skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, godz Pniewy, kwietnia 2015 Spotkanie księży z parafii pw. św. Urszuli i innych księży zaangażowanych w szerzenie kultu Świętej Str. 4

5 Pniewy, 17 kwietnia Sympozjum Św. Urszula Ledóchowska kobieta w Kościele i społeczeństwie, współorganizowane przez Uniw. Papieski Jana Pawła II w Krakowie, godz Pniewy, 17 kwietnia MSZA ŚW. INAUGURUJĄCA OBCHODY JUBILEUSZOWE pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, Sanktuarium św. Urszuli, godz Warszawa, 19 kwietnia Msza św. radiowa z bazyliki św. Krzyża pod przewodnictwem ks. abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, godz Poznań, 19 kwietnia Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, parafia św. Marcina, godz Łódź, 19 kwietnia Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, bazylika archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki, godz Warszawa, 24 maja Msza św. i wieczór artystyczny z tekstami św. Urszuli i św. Jana Pawła II, kościół rektorski środowisk twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Ap. przy pl. Teatralnym, godz Warszawa, 29 maja Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, kościół pw. św. Teresy od Dz. Jezus na Tamce, godz Łódź, 29 maja Msza św. jubileuszowa kościół pw. św. Urszuli przy ul. Obywatelskiej, godz Częstochowa, 31 maja Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Wacława Depo w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, godz Warszawa, 14 października Uroczyste przekazanie relikwii św. Urszuli do Świątyni Opatrzności Bożej, pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, godz Danuta Prus-Głowacka KRÓTKO Dn. 18 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Naczelnej PTZ. Biuro PTZ, ul. Poznańska 38, lok. 2 czynne jest: poniedziałek, godz , wtorek, godz , środa, godz , godz , czwartek i piątek, godz Zarząd Główny pragnie serdecznie podziękować za kilkuletnią pracę w Biurze p. Sebastianowi Popowskiemu, który jednak z PTZ nie rozstaje się, gdyż jest aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego, bardzo przydatnym i pomocnym w wielu sprawach. Jeszcze do końca kwietnia pozostało nieco czasu, przypominamy więc o 1% podatku na rzecz PTZ. Za dotychczasowe odpisy dziękujemy, a więcej inf. poniżej. (red.) Str. 5

6 Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI Prezes Oddziału Małopolskiego PTZ z rodziną; od lewej: Tomasz Slaski (bratanek), Rafał Slaski, wuj Adam Janecki (już nieżyjący), Agnieszka Slaska (bratanica), Katarzyna z Wierzbowskich Slaska (żona), Andrzej Slaski (brat) fot. P. Sz. Łoś RAFAŁ SLASKI PREZESEM ZIEMIAN W KRAKOWIE Rozwój inicjatyw charytatywnych i popularyzacja wiedzy o ziemiaństwie w formie wykładów czy dyskusji, przy wyraźnym uczestnictwie młodzieży, to tylko niektóre plany Rafała Slaskiego, nowego prezesa Oddziału Małopolskiego PTZ. Do Zarządu, wybranego br. weszła także p. Aleksandra Konarska, zaś dotychczasowy prezes, dr Marian Wolski przyjął obowiązki wiceprezesa. Rafał Slaski (ur. 1960) jest synem Adama ( ) z Ciuślic, członka PTZ i Heleny z Czeczel- Nowosieleckich z Wojtkowej-Turza nad Wiarem. Dziad, Władysław Slaski, był właścicielem Ciuślic i prezesem Związku Ziemian w Pinczowie. Warto zwrócić uwagę na aktywność tej rodziny w organizacjach ziemiańskich, nie tylko historycznie; dalszy wuj Rafała, Andrzej Slaski był pierwszym i wieloletnim prezesem Oddziału Warszawskiego, zaś kuzynka, Katarzyna Slaska jest członkiem Zarządu Głównego. Wśród zadań na ten rok Zarząd Oddziału po kierownictwem prezesa wyznaczył sobie m.in. dwa zadania: - pomoc osobom starszym / chorym - członkom PTZ lub innym pochodzenia ziemiańskiego. Program ten ma na celu zrealizowanie kilku celów: a) rzeczywista pomoc (działalność charytatywna); b) zaangażowanie w tę pomoc młodego pokolenia; c) konkurs na opracowanie materiałów o życiu, historii podopiecznego, jego rodziny w formie pisanej, filmu czy nagrania. - Cykl wykładów / filmów / dyskusji dotyczących etosu ziemiańskiego. Do realizacji tych pomysłów i kilku innych, potrzebni są chętni, prezes R. Slaski zaprasza zatem do współpracy. Dodajmy na koniec, że trwa ogólnopolski konkurs edukacyjny IPN i Oddziału Małopolskiego PTZ, którego finał odbędzie się w Krakowie, o czym będziemy jeszcze informować. Piotr Szymon Łoś Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI ADZIO I MACIEJ ORAZ KOBIETY - ZIEMIANKI Dn. 28 marca, w Bibliotece Miejskiej odbyła się dyskusja (zorganizowana przez Związek Szlachty Polskiej), związana z historią trzech ważnych postaci życia społecznopolitycznego okresu PRL, wywodzących się z rodzin ziemiańskich: red. Macieja Morawskiego z Paryża, Kazimierza Morawskiego (zwanego Adziem ) oraz red. Dominika Horodyńskiego. Przyczynkiem do spotkania była projekcja dokumentalnego filmu Jana Ledóchowskiego Wujowie i inni. O różnorakich postawach ziemian wobec socjalistycznej Str. 6

7 Bohaterowie filmu, od lewej: Maciej Morawski, Dominik Horodyński, Kazimierz Morawski źródło: Ledochowski.eu postaci ziemianek kresowych: Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej, Zofii z Rostworowskich Łosiowej i Stefanii M. Łosiówny. We Wrocławiu wydarzenia kulturalne, których jest coraz więcej, odbywają się pod auspicjami i w przygotowaniu zarówno PTZ (o konferencji niepodległościowej pisaliśmy poprzednio), ale także organizacji zaprzyjaźnionych: ZSzP i SPSW. Inspiratorem, łącznikiem i częstym organizatorem jest aktywny członek tych organizacji, Michał Kwilecki. Piotr Szymon Łoś przeszłości dyskutowali: dr Agnieszka Łuczak z Instytutu Pamięci Narodowej z Poznania, prof. Zdzisław J. Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Piotr Sutowicz z Civitas Christiana we Wrocławiu. O filmie, jego autorze i bohaterach więcej znajdą Państwo w załączonym linku: Z kolei, 18 kwietnia br. odbędzie się we Wrocławiu konferencja poświęcona roli kobiet z kręgów szlachecko-ziemiańskich. Jej organizatorką jest p. Monika Janczewska ze Związku Szlachty Polskiej, a wśród prelegentów będą m.in. dr Ewelina Kostrzewska z Uniwersytetu Łódzkiego, pp. Maria Ponińska oraz Gabriela Bogusławska, które opowiedzą o swojej zasłużonej matce, Róży z Żółtowskich Janowej Zamoyskiej. Niżej podpisany zaś przybliży mniej znane Przyłbice (1930 r.), miejsce pracy i tragicznej śmierci Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej. Od lewej: metropolita Andrzej, Krystyna (c. Leona), Jadwiga Szeptycka (siedzi) i Włodzimierz Ledóchowski źródło: zbiory Macieja Szeptyckiego Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ WARSZAWSKI SPRAWY BIEŻĄCE W ostatnim czasie w Oddziale Warszawskim odbyły się trzy interesujące spotkania. W styczniu gościliśmy p. Krzysztofa Jaraczewskiego, szefa Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku, który przybliżył plany nie tylko urządzenia willi Milusin, ale przede wszystkim merytorycznej działalności powstającej placówki. Muzeum ma być otwarte w 2017 roku, właśnie rozstrzygnięto przetarg na budowę nowych obiektów. W lutym gościliśmy red. Beatę Gołembiowską-Nawrocką, która opowiedziała o swojej twórczości, a szczególnie o pracy nad filmem Raj utracony, raj odzyskany i książką W jednej walizce. Oba dokumenty opowiadają o środowisku ziemian, mieszkających na emigracji w kanadyjskim Rawdon. Po emisji filmu i rozmowie, autorka zebrała bardzo dużo gratulacji, a książek zabrakło. W marcu zaś spotkanie członków Oddziału Warszawskiego w całości poświęcone było kwestii reprywatyzacji. Z działań Zarządu Głównego w tej kwestii relację zdawał Marcin Schirmer, prezes PTZ. Str. 7

8 Jak co roku p. Ewa Świderska, skarbnik Oddziału Warszawskiego przygotowała świąteczne upominki dla osób słabiej sytuowanych oraz samotnych. (red.) SPOTKANIA ZIEMIAN WARSZAWSKICH 2015 Spotkania ziemian warszawsko-mazowieckich w roku 2015 odbędą się w terminach: 20 maja, 17 czerwca, 16 września, 21 października, 18 listopada. W grudniu odbędzie się Opłatek w innej sali. DOROCZNE JAJECZKO Tegoroczne spotkanie przedświąteczne Jajeczko odbyło się 1 kwietnia, z udziałem ks. Kazimierza kard. Nycza, metropolity warszawskiego, posła Marka Suskiego i bardzo licznym członków oraz sympatyków PTZ. Wielkanocne spotkanie ziemian w Warszawie. Od lewej: po błogosławieństwie (fot. 1), błogosławieństwo i homilia: ks. Kazimierz kard. Nycz, ks. dr Mirosław Nowosielski, Juliusz Karski, prezes Oddziału PTZ, Marcin Schirmer, prezes ZG PTZ, ks. Robert Ogrodnik (fot. 2), podczas błogosławieństwa (fot. 3) fot. Marek Michniewski *** Drogim Ziemianom z Warszawy i Mazowsza, składamy najlepsze życzenia świąteczne, w których niech najważniejsza będzie dla nas refleksja wokół zwycięstwa życia nad śmiercią, co w dzisiejszych czasach nabiera szczególnej wagi Spokojnych, dobrych, rodzinnych świąt i wielu Łask Bożych! Juliusz Karski, prezes *** Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Po bardzo udanym spotkaniu opłatkowym Oddziału 12 stycznia br. w pięknej Sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z programem artystycznym, o czym informacja w ostatnich Wiadomościach Ziemiańskich i na stronie internetowej OW PTZ, odbyły się w lutym i marcu, dwa spotkania comiesięczne członków Oddziału. Gościem specjalnym zebrania 9 lutego br. był p. Tadeusz Jeziorowski, historyk, kurator Wielkopolskiego Muzeum Wojska Polskiego, członek Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który wygłosił bardzo interesującą prelekcję o sztandarach i flagach Rzeczypospolitej Polskiej, PRL-u i obecnych tendencjach w projek- Str. 8

9 towaniu sztandarów. Wykład ten odbył się w związku z zamierzeniami PTZ ufundowania sztandaru w 100-lecie powstania Polskiego Związku Ziemian i 25-lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 1 marca przedstawiciele OW PTZ wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddział Wielkopolski jest członkiem Społecznego Komitetu Organizacyjnego uroczystości. Uczestniczyliśmy we mszy św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych, Marszu Pamięci i w złożeniu kwiatów pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Znaczącym wydarzeniem, które odbyło się 27 marca w Poznaniu, w Bibliotece Raczyńskich, było spotkanie związane z promocją tomu dzienników Macieja Morawskiego pt.: Dwa brzegi. Zapiski»Weterana Zimnej Wojny«(pierwszy tom dzienników Macieja Morawskiego). Wydarzenie to zgromadziło ludzi kultury, literatów i środowisko ziemiańskie. 17 kwietnia w Sanktuarium w Pniewach, a 19 kwietnia w Poznaniu członkowie OW PTZ wezmą udział w uroczystościach jubileuszu 150 lecia urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej. Zebrania OW PTZ odbywają się jak zwykle w drugi poniedziałek miesiąca o godz. 17, na ul. Matejki w Poznaniu, w pomieszczeniach parafii św. Anny. Najbliższe terminy 2015 roku: 13 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca 2015 r. Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych OW PTZ: *** Składając najlepsze życzenia świąteczne, łączymy wyrazy szacunku, Danuta Prus-Głowacka, prezes OW PTZ ODESZLI *** ŚP. ANDRZEJ STRUMIŁŁO W dniu 29 stycznia 2015 roku zmarł w wieku 76 lat, śp. dr Andrzej Wiesław Strumiłło. Syn Zbigniewa i Jadwigi z Korab-Kowalskich, był założycielem i pierwszym prezesem Oddziału Olsztyńskiego PTZ. Wieloletni wykładowca ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Radomskiej i UMCS w Lublinie oraz w ośrodkach szkolenia menedżerów w Olsztynie i Wałbrzychu. Człowiek prawy, patriota, skromnych potrzeb materialnych, szerokich zainteresowań, bogatego życia duchowego Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Gdańsku 5 lutego, spoczął 12 lutego na cmentarzu w Zbójnej k. Łomży, parafii wsi Laski, gdzie ostatnio mieszkał. ŚP. ANTONI ROSEN Ze smutkiem przyjęliśmy też wiadomość o śmierci, śp. Antoniego Zbigniewa Rosena ( ) z Gaczan na Litwie, syna Piotra i Eugenii z Brzozowskich, wychowanego w patriotyzmie i kulcie wielkiego malarza Henryka Rosena. Pan Antoni był dla nas nie tyl- Str. 9

10 ko przyjacielem, ale przede wszystkim autorytetem moralnym, żywą historią ziemiaństwa oraz uwielbianym gawędziarzem. Całemu środowisku ziemiańskiemu w Polsce będzie Go bardzo brakowało Antoni Rosen został pochowany na Powązkach, w jego ostatniej drodze uczestniczył prezydent Bronisław Komorowski. Prosimy o modlitwę w intencji obu Panów, jak i tych, o których w ostatnim numerze piszą Wiadomości Ziemiańskie : śp. Wojciecha Lipskiego, Romana Gumińskiego, Mieczysława Ptaśnika i Oskara Wilskiego. MIEJCE PAMIĘCI ZIEMIAN I SZLACHTY POLSKIEJ Jak Państwo pamiętają, podczas ostatniej Pielgrzymki zaprezentowana została idea Miejsca Pamięci Ziemian Potomków Szlachty Polskiej. Miejsce Pamięci, z jego centralnym akcentem, czyli inskrypcją memoratywną, będzie nawiązywało do historii naszego środowiska. Jest tak zaprojektowane, aby za kilkaset lat, kolejne pokolenia rozumiały, jaką rolę odgrywały ziemianie i szlachta w tworzeniu Państwa Polskiego, i kształtowaniu ducha narodu. Ważne jest to, iż nie jest to tylko forma upamiętnienia ziemian jako grupy zawodowej, ale podkreślmy po raz wtóry - przede wszystkim jako środowiska, na barkach którego spoczywała wielowiekowa odpowiedzialność (ze wszystkim jej trudami) za Państwo. Państwa dar, przeznaczony na sfinansowanie tej idei, będzie upamiętniony w specjalnej Księdze Pamiątkowej, którą po odsłonięciu Miejsca Pamięci złożymy w Muzeum im. Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej. Księga, oprawna w skórę stanie się pamiątką naszej inicjatywy, a w niej, na życzenie Państwa, będą mogły być zamieszczone: informacje o Fundatorach i ich Rodzinie, o rodzinnym majątku ziemskim oraz fotografie rodzinnego dworu/pałacu. Bardzo zachęcamy Państwa do przyłączenia się do realizacji tej idei, poprzez wpłaty tu każda złotówka jest cenna, a za te, które już wpłynęły serdecznie dziękujemy. Bank Pekao S.A LEKTURY POLECANE SIEDEM MIESIĘCY W ROSYJSKIEJ POLSCE Historia tej książki [ Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce ] jest niezwykła. Niezwykłe są też losy mojej rodziny, która na przestrzeni wieków była świadkiem wielkich zmian społecznych, zrywów narodowowyzwoleńczych i wojen. Doznała też wielu krzywd i niesprawiedliwości, ale przetrwała. Pielęgnując wszystkie pamiątki i ślady przeszłości po naszych przodkach, pragniemy otoczyć je estymą i przekazać potomnym ( ). O istnieniu zapisków powstałych w okresie powstania styczniowego i dotyczących rodziny Bispingów, dowiedziałem się z pamiętnika mojego stryja Józefa, sporządzonego w 1992 roku. Pisze on, że w 1863 roku w Massalanach i Werejkach przebywał przyjaciel prastryja Aleksandra Bispinga, obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielebny Fortescue L.M. Anderson, który prowadził dziennik. Informacja ta pojawia się także w pamiętnikach Jana Bispinga (brata Aleksandra), pisanych w 1885 roku. Wzmiankuje on również o tym, że Aleksander Bisping był przeciwnikiem wybuchu powstania i uważał je za zło wyrządzone Polsce. Mimo takiej postawy, został wraz ze swoim przyjacielem Str. 10

11 Fortescue Andersonem, aresztowany przez władze rosyjskie, a następnie zesłany na pobyt czasowy do Ufy. Książka Fortescue Andersona, jak i pamiętniki mojego stryjecznego pradziada Jana Bispinga, znajdowały się w archiwum ordynacji massalańskiej do 17 września 1939 roku. Wraz z wybuchem II wojny światowej zbiory archiwum przepadły. Obecnie ordynacja nie istnieje. Czas, niestety, powoduje, że wiele informacji wraz z członkami naszej rodziny odchodzi w niepamięć. Dlatego z wielką radością przyjąłem, parę lat temu, wiadomość od mojego Massalany, pałac Bispingów, miejsce pobytu autora książki kuzyna Aleksandra Bispinga mieszkającego w Montrealu, że w internecie znalazł książkę Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce w roku 1863, napisaną przez Wielebnego Fortescue L.M. Andersona. Zewnętrzny, obiektywny świadek ogląda i opisuje Polskę w tamtych czasach, szczególną uważność poświęcając naszej rodzinie. Adam Benedykt Bisping Zrozumiałe jest, że wydawca pisze o swojej rodzinie, która ugościła owego angielskiego świadka historii. Ale treść tej relacji dotyczy przecież jednego z najważniejszych okresów w dziejach Polski okresu zaborów powstania styczniowego. Książka zyskała już wielkie uznanie wśród historyków. Pogłębia ona wiedzę o powstaniu i Polsce tamtych dni lektura więc ważna dla nas wszystkich. Z przyjemnością ją zatem polecamy! Fortescue L.M. Anderson, Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce roku 1863, Kraków 2014 Książkę można kupić przez Internet, wchodząc na stronę: Piotr Szymon Łoś ROSTWOROWSCY MONOGRAFIA RODU Książka jest wynikiem wieloletniej pracy jej Autora Stanisława Jana Rostworowskiego, osoby mającej największą dziś wiedzę o tym szeroko rozgałęzionym i pełnym wybitnych postaci rodzie. Wbrew pozorom, monografia ta nie jest przeznaczona tylko dla członków rodziny. Można w niej znaleźć tło historyczne wielu ważkich wydarzeń dla Polski oraz mnóstwo, często bardzo drobiazgowych i ciekawych informacji o bardzo wielu innych rodzinach ziemiańskich, spokrewnionych czy spowinowaconych z Rostworowskimi. Stanisław Jan Rostworowski, Monografia rodziny Rostworowskich. Lata , Warszawa Do kupienia u wydawcy, link poniżej: Piotr Szymon Łoś *** Zachęcając do zakupu najnowszego, 61 (Wiosna) numeru Wiadomości Ziemiańskich, wszystkim Czytelnikom najlepszych, rodzinnych Świąt i tradycyjnego Wesołego Alleluja, życzy Zofia Pacuska, redaktor naczelna WZ z Zespołem *** Str. 11

12 Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO Szanowni Państwo, W 2015 roku będziemy obchodzić 25 rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i planujemy uczcić ją przez organizację konferencji, spotkań towarzyskich, wycieczek i wystaw na terenie całego kraju. Pragniemy dzięki temu dotrzeć z informacją o naszej działalności i misji oraz promowanych przez nas wartościach i celach do szerszych kręgów polskiego społeczeństwa i pozyskać nowych członków. Akcja promocyjna Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wymaga zdobycia dodatkowych funduszy. Niezwykle cennym dla nas sposobem finansowania działań PTZ jest, podobnie jak w latach ubiegłych, możliwość odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Dlatego też zwracamy się do naszych członków i sympatyków oraz osób, którym bliskie są nasze cele o skorzystanie z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za roku 2014 na rzecz PTZ jako organizacji pożytku publicznego. W jubileuszowym roku 2015 każda wpłata będzie dla nas szczególnie cenna. Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszego Towarzystwa poprzez wpisanie naszego numeru KRS: oraz podanie kwoty stanowiącej 1% Państwa podatku należnego. Urzędy Skarbowe prześlą 1% Państwa podatku na konto bankowe PTZ. Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów oferują pomoc w odpisaniu 1% podatku na rzecz PTZ, w szczególności dla osób, których jedynym źródłem dochodu są świadczenia z ZUS, jak również oferują ewentualną pomoc w przesłaniu deklaracji podatkowej do właściwego Urzędu Skarbowego. Szczegółowo poinformujemy o tym Państwa na początku przyszłego roku. Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, ul. Poznańska 38 lok. 2; Warszawa; tel. (22) ; Zarząd Główny: Marcin Konrad Schirmer, prezes; Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes; Maciej Rydel, wiceprezes; Władysław Sobański, sekretarz; Tomasz Brzozowski, skarbnik; Andrzej Marian Laudowicz, Piotr Szymon Łoś, Katarzyna Slaska, Stanisław Ziemecki, członkowie Zarządu; Rada Naczelna: Roman Kraiński, przewodniczący; Główna Komisja Rewizyjna: Andrzej Radoszewski, przewodniczący; Sąd Honorowy: Kazimierz Starowieyski, przewodniczący. Biuletyn Elektroniczny PTZ redaguje zespół: Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś, Joanna Moraczewska-Gwiazdowska, Tomasz Gołaski. Nasze adresy: Str. 12

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP.

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 Ponad 200 samorządowców,

Bardziej szczegółowo

Obchody 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Obchody 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego P R O M E M O R I A Obchody 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego Program obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa. 2010 18 stycznia poniedziałek Godz. 18.00 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 17.12. 31.12.2017 r. PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem

Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem Narodowe Święto Niepodległości w Podlaskiem W Białymstoku obchody 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od nabożeństw w cerkwi pw. św. Mikołaja i w katedrze pw. Wniebowzięcia

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim W 1918 r., po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W sobotę, 11 listopada przypada 99. rocznica tego wydarzenia uroczystości

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI

ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI ALFABETYCZNA LISTA CZŁONKÓW RADY KURATORÓW ZNiO WSZYSTKICH KADENCJI L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski

Bardziej szczegółowo

ŚWIATYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ OTWARTA

ŚWIATYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ OTWARTA ŚWIATYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ OTWARTA Kilka tysięcy osób, w tym najważniejsi przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych zgromadziła uroczysta msza święta za Ojczyznę z okazji otwarcia

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Msze święte Sobota Niedziela

Msze święte Sobota Niedziela Sobota 23.09.2017 O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Niepokalanej dla wszystkich członków Żywego Różańca Za + Janinę Karpowicz w 8. rocznicę śmierci Za + Mariana Rodkiewicza Za + Edwarda Kocełaka w

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4316,spotkanie-wigilijne-sluzb-podleglych-mswia.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 00:39 Autor: Magdalena Tomaszewska

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze!

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! W piątek - dn. 13.05.2016. r. o godz. 17.00 przed Cudownym obrazem Królowej Polski na Jasnej Górze - Mszę świętą w intencji wszystkich Funkcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 maj 2011: Msza Św. w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii smoleńskiej kościół pw. NNMP w Bełchatowie Odsłonięcie tablicy upamiętniającej

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach 15 30 września 2015 roku 15 września (wtorek) NOWE MIASTO LUBAWSKIE 17.30 rozpoczęcie peregrynacji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Józef Piłsudski II TARNOWSKI

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37316,ksiazki-historyczne-roku-wybrane-po-raz-dziewiaty-warszawa-17-listopada-2016. html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 23:29

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne

Program Historyczno Edukacyjny Rzeczypospolita Polska Polskie Państwo Emigracyjne Współorganizatorzy Programu: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz INSTYTUT TRADYCJI RZECZYPOSPOLITEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w imieniu Komitetu Organizacyjnego Programu Historyczno

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:46:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:46:32 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.02.2017 godz. 17:46:32 Numer KRS: 0000115976 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

FINAŁ X EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 15 marca 2016 r.

FINAŁ X EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 15 marca 2016 r. FINAŁ X EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 15 marca 2016 r. 15 marca 2016 roku w naszej szkole odbył się finał X jubileuszowej edycji wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Martyrologia Wsi Polskich

Martyrologia Wsi Polskich Martyrologia Wsi Polskich Źródło: http://martyrologiawsipolskich.pl/mwp/aktualnosci/3332,uroczystosci-upamietniajace-zolnierzy-i-dowodcow-oddzialow-partyz anckich-ak-dowo.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /FILIA W CZYŻOWICACH PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 3.12. 17.12.2017 r. PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A Z W I Ą Z E K O F I C E R Ó W R E Z E R W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie KRS: 0000453353; NIP: 531

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r.

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. W dniu 22.11.2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Uroczystość

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY POWSTANIE STYCZNIOWE 150 ROCZNICA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH organizowany przez GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LUBONIU NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU Konkurs

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach Aktualności Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach 07/10/2009, dodał: Maciej Liberda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rabie Niżnej realizuje projekt Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (A)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (A) OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA (A) 5.11.2017 - Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezjalne. - Dzisiaj, panie z Parafialnego Zespołu Caritas zbierają przed kościołem na

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny.

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny. PONIEDZIAŁEK 13.11.2017 r Odpust Parafialny. 7.oo Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Leona w dniu imienin 7.oo + Rodzice: Czesława (k), Stanisław

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kluby "GP" Powstałe Kluby "GP"

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kluby GP Powstałe Kluby GP 400 350 300 250 200 150 100 50 0 3 26 43 67 97 164 253 290 360 70 37 89 67 253 290 30 164 24 97 0 23 17 3 3 26 43 67 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kluby "GP" Powstałe Kluby "GP" 2013 19%

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Minister Mariusz Błaszczak na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14232,minister-mariusz-blaszczak-na-obchodach-narodowego-dnia-pamieci-z olnierzy-wyklet.html Wygenerowano: Piątek, 24 czerwca 2016, 13:01 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

II Konkurs Historyczny "Polska Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość"

II Konkurs Historyczny Polska Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość II Konkurs Historyczny "Polska Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość" Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku zaprasza do udziału w Konkursie Historycznym "Polska Nasza Niepodległa.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 7-8 października 2015 r. Hotel JM Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Druk nr 410 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Finał Konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10180,final-konkursu-losy-zolnierza-i-dzieje-oreza -polskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 26 września 2017, 16:35 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI

Prezentacja kandydata na patrona szkoły IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI IGNACY WŁODZIMIERZ GARBOLEWSKI Ignacy Włodzimierz Garbolewski (ur. 15 stycznia 1878 r. w Czerwonce, zm. 1 listopada 1933 r. w Sochaczewie). Właściciel dóbr czerwonkowskich. Od 14 listopada 1918 r. do 19

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 08:54:24 Numer KRS: 0000342418

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 08:54:24 Numer KRS: 0000342418 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 08:54:24 Numer KRS: 0000342418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr.

2. Za ++ Roberta i Adelajdę Ulfig, Edwardę i Lucjana Pyrkocz, ++ z pokr. Niedziela 5 lutego 2012; V Niedziela Zwykła 07:30 - Różaniec 08:00-1. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana z podziękowaniem za odebrane łaski oraz pomoc i pracę duszpasterską w minionych latach z prośbą o

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU L.p Główny Uroczystość Termin Organizator/rzy 1. 73. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19 stycznia Prezydent M. Kalisza Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

44LAND.PL. profesjonalny patriotyzm

44LAND.PL. profesjonalny patriotyzm 44LAND.PL profesjonalny patriotyzm Inspiracje Nazwa programu 44land.pl symbolizuje - łączność obecnych pokoleń Polaków z pokoleniem, które walczyło o wolność w 1944 roku - pokolenie 40- latków, które może

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymki na Jasną Górę - wiara czyni cuda

Pielgrzymki na Jasną Górę - wiara czyni cuda .pl https://www..pl Pielgrzymki na Jasną Górę - wiara czyni cuda Autor: Ewa Ploplis Data: 8 października 2017 Rolnicy uwielbiają pielgrzymki na Jasną Górę. To dla nich nie tylko sprawa duchowa, wiary,

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4933,26-rocznica-powolania-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 29 czerwca 2017, 14:39 26. rocznica powołania SG Autor: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu historycznego. ,, Polskie drogi do wolności. W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Regulamin konkursu historycznego. ,, Polskie drogi do wolności. W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Regulamin konkursu historycznego,, Polskie drogi do wolności. W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 1 Inicjatorami i organizatorami Konkursu są: Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 22-23 października 2014 r. Hotel JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12917,dwudniowe-obchody-swieta-niepodleglosci-zwiazku-pilsu dczykow.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo