Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34"

Transkrypt

1 Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34 Biuletyn Nr 34 Wielkanoc 2015 Adres Biura: ul. Poznańska 38 lok Warszawa tel Drodzy Ziemianie! Z okazji Świąt Wielkiej Nocy członkom, sympatykom i sprzymierzeńcom Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, składam najserdeczniejsze życzenia. Aby w Waszych sercach zagościły radość, pokój oraz nadzieja i siła, tak potrzebne w pokonywaniu trudności dnia. Niech pozwolą one z większą ufnością spojrzeć w naszą przyszłość. Wesołego Alleluja! Marcin K. Schirmer Prezes ZG PTZ Str. 1

2 Szanowni Państwo! W świątecznym Biuletynie Elektronicznym PTZ przekazujemy informacje dotyczące działań na rzecz reprywatyzacji, które Zarząd Główny prowadzi m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach z politykami i w dyskusjach parlamentarnych. Przedstawiamy nowy Zarząd Oddziału Małopolskiego i zdajemy relacje z innych, bieżących wydarzeń. Polecamy ponadto informację o rocznicy Jubileuszu naszej patronki, św. Urszuli Ledóchowskiej. Życzymy dobrej lektury, a przede wszystkim Wielu Łask Bożych i Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś Z ŻYCIA PTZ ZARZĄD GŁÓWNY ZIEMIA, ZABYTKI REPRYWATYZACJA Informacje bieżące Wnoszę o przywrócenie zakazu zbywania nieruchomości rolnych, znajdujących się w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, do których zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne napisał Marcin Schirmer, prezes ZG PTZ do premier p. Ewy Kopacz w piśmie z dn r. Prezes Rady Ministrów skierowała sprawę do Ministerstwa Skarbu Państwa, które w odpowiedzi w ogóle nie odniosło się do wniosku o przywrócenie zakazu sprzedawania ww. nieruchomości, a wyjaśniło, iż trwają prace nad procedurą oszacowania wartości mienia, które podlegałoby reprywatyzacji. Badanie skali roszczeń do mienia przejętego przez PRL prowadzą wojewodowie, na zlecenie Ministerstwa Skarbu. W tym celu do gmin i powiatów zostały wysłane stosowne zapytania. Wyniki analizy, jak zapewnia MSP, winny być znane w II kwartale 2015 roku. Zarząd Główny PTZ o ww. przygotowaniach wie od niedawna, a nasza oferta pomocy w kwestii oszacowania wartości mienia nie spotkała się z zainteresowaniem. Członkowie ZG PTZ organizują spotkania z parlamentarzystami. Wspieramy przekonanych i przekonujemy wątpiących; spotkania te zatem służą lobbingowi, czyli budowaniu korzystnego klimatu, przekonywaniu i dostarczaniu argumentacji na rzecz przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej. Celem tych działań jest spowodowanie wniesienia projektu ustawy pod obrady Sejmu w przyszłej kadencji Odbyły się już spotkania m.in. z Tadeuszem Arkitem (PO), Joanną Bobowską (PO), Jarosławem Gowinem (Polska Razem), Markiem Suskim (PiS), Przemysławem Wiplerem (Kongres Nowej Prawicy), Janem Ziobro (Solidarna Polska), Jackiem Tomczakiem. Będą następne. Czy Najwyższa Izba Kontroli może dokonać sprawdzenia pod względem prawnym prawidłowości sprzedaży gruntów rolnych i innych nieruchomości, będących w gestii ANR, do których są roszczenia reprywatyzacyjne takie pytanie zadał Marcin Schirmer, prezes PTZ podczas posiedzenia Senackiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 4 lutego br. z udziałem przedstawicieli NIK, Ministerstwa Rolnictwa, ANR, organizacji rolniczych i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Musielibyśmy przeprowadzić przyznam się szczegółową analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. W tej chwili formalnie każda działalność organów administracji publicznej może być przedmiotem kontroli NIK, jednak wybór konkretnych spraw jest uzależ- Str. 2

3 niony od analizy ryzyka. Musimy wybierać te, w przypadku których poziom ryzyka ( ) uznajemy za najwyższy odpowiedział Jacek Uczkiewicz, wiceprezes NIK. Pozostawiamy bez komentarza. Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi było poświęcone problemowi ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem w przypadkach gospodarowania na gruntach SP, bez umowy, a co jest z tym związane, bezprawnym występowaniem i korzystaniem ze środków unijnych. Prezes M. Schirmer podniósł problem sytuacji obiektów zabytkowych, będących we władaniu ANR, nawiązując do wyników kontroli NIK dworów z 2009 roku. Przedstawiciele PTZ usłyszeli, że do dbałości o nie zobowiązani są użytkownicy, w większości dzierżawcy, sprawujący tzw. nadzór właścicielski i agencja ich kontroluje. Największym problemem jednak jest stan obiektów, do których są roszczenia reprywatyzacyjne, a nie są one zagospodarowane. Ich sytuacja pogarsza się stale, także przez przewlekłość postępowań administracyjnych i sądowych. Poinformowano zebranych, że celem działania ANR nie jest remontowanie obiektów, ale ich prywatyzacja. Na jeden z powodów ww. sytuacji wskazał mec. Maciej Obrębski, reprezentujący PTZ, mówiąc o ciągnących się przez wiele miesięcy procedurach prawnych w Ministerstwie Rolnictwa, zmierzających do uznania dworów i pałaców za obiekty nie związane z gospodarstwem rolnym. Reprezentanci ministerstwa bronili się, wskazując na próby przyspieszenia prac, co dzieje się w warunkach ograniczonej liczby etatów urzędniczych. Z kolei wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke wyraził opinię, że nie ma co liczyć na realny kształt ustawy reprywatyzacyjnej ze względu na stan budżetu i finansów Państwa. Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes, a także Andrzej Laudowicz, członek ZG, zaapelowali o rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nt. rozpoczęcia prac nad uchwaleniem ustawy, wskazując m.in. na możliwości finansowe funduszy zgromadzonych na ten cel, wypracowanych przez rząd mechanizmów wdrożenia ustawy i możliwości rozłożenia działań w czasie. Wniosek ten został poparty przez senatora Jerzego Chróścikowskiego prowadzącego posiedzenie Komisji, a także senatora Jana Marię Jackowskiego, którzy podkreślali negatywne skutki odkładania uregulowania spraw własnościowych w Polsce. Minister K. Plocke zobowiązał się do przekazania wniosku do MSP, gospodarza ustawy reprywatyzacyjnej wedle kompetencji organów państwowych. Poniżej link do nagrania z posiedzenia Komisji, gdzie można wysłuchać dyskusji, w tym wypowiedzi członków ZG PTZ. Dn. 5 lutego br. przedstawiciele PTZ uczestniczyli w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku, na którym prezes Marcin Schirmer przedstawił informację na temat reprywatyzacji. Została wyświetlona prezentacja, do której link załączamy: 27 lutego przedstawiciele ZG PTZ zostali zaproszeni na spotkanie w MSP z wiceministrem Cezarym Gabryjączykiem, który sprawuje nadzór nad Departamentem Reprywatyzacji i Rekompensat oraz Departamentem Mienia Skarbu Państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło działania w zakresie oszacowania bieżącej wartości roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym roszczeń dotychczas zaspokojonych przez Państwo. Jak już wspominaliśmy, do wojewodów skierowano wnioski o przekazanie informacji o szacowanej wartości roszczeń reprywatyzacyjnych na obszarze poszczególnych województw, z uwzględnieniem roszczeń dotychczas zaspokojonych. Zapytania skierowano także do Str. 3

4 Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Zebrane dane liczbowe mają być poddane szczegółowej analizie pod kontem możliwości zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych przez Sarb Państwa. ANR może przedłużyć dzierżawę bezpośrednio przed sprzedażą nieruchomości, nawet o 10 lat dowiaduje się Biuletyn Elektroniczny PTZ W dniu 9 lutego br. decyzją prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dotychczas umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia był dłuższy niż 1 rok, nie mogły być przedłużane. Nowelizacja wprowadza taką możliwość w przypadku, gdy jest to uzasadnione gospodarczo, nie wskazując przy tym o jakie sytuacje chodzi. Podkreślić należy, że treść powyższej nowelizacji zawiera szereg bliżej niezdefiniowanych pojęć, co może oznaczać brak jednolitości stosowania jej zapisów. Szczegóły prawne tej nowelizacji zawarto w artykule mec Macieja Obrębskiego Wiadomosci Ziemiańskie nr 61, Wiosna 2015 (s. 1), jak też i inne informacje prawne. Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś 150 LECIE URODZIN ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ Zawiadamiamy o Jubileuszu 150-lecia urodzin patronki ziemiaństwa św. Urszuli Ledóchowskiej. Ważniejsze wydarzenia związane z Jubileuszem 150-lecia urodzin Uroczystości i wydarzenia związane z Jubileuszem będą odbywały się przez cały rok w Polsce: m.in. w Pniewach, Lipnicy Murowanej, Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Lublinie, a także w Austrii i Dani. Podajemy poniżej wybrane uroczystości jubileuszowe, a także linki do stron internetowych Sanktuarium w Pniewach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem i do udziału w uroczystościach. Warszawa, 14 kwietnia 2015 Konferencja prasowa w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski, skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, godz Pniewy, kwietnia 2015 Spotkanie księży z parafii pw. św. Urszuli i innych księży zaangażowanych w szerzenie kultu Świętej Str. 4

5 Pniewy, 17 kwietnia Sympozjum Św. Urszula Ledóchowska kobieta w Kościele i społeczeństwie, współorganizowane przez Uniw. Papieski Jana Pawła II w Krakowie, godz Pniewy, 17 kwietnia MSZA ŚW. INAUGURUJĄCA OBCHODY JUBILEUSZOWE pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, Sanktuarium św. Urszuli, godz Warszawa, 19 kwietnia Msza św. radiowa z bazyliki św. Krzyża pod przewodnictwem ks. abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, godz Poznań, 19 kwietnia Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, parafia św. Marcina, godz Łódź, 19 kwietnia Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, bazylika archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki, godz Warszawa, 24 maja Msza św. i wieczór artystyczny z tekstami św. Urszuli i św. Jana Pawła II, kościół rektorski środowisk twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Ap. przy pl. Teatralnym, godz Warszawa, 29 maja Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, kościół pw. św. Teresy od Dz. Jezus na Tamce, godz Łódź, 29 maja Msza św. jubileuszowa kościół pw. św. Urszuli przy ul. Obywatelskiej, godz Częstochowa, 31 maja Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Wacława Depo w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, godz Warszawa, 14 października Uroczyste przekazanie relikwii św. Urszuli do Świątyni Opatrzności Bożej, pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, godz Danuta Prus-Głowacka KRÓTKO Dn. 18 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Naczelnej PTZ. Biuro PTZ, ul. Poznańska 38, lok. 2 czynne jest: poniedziałek, godz , wtorek, godz , środa, godz , godz , czwartek i piątek, godz Zarząd Główny pragnie serdecznie podziękować za kilkuletnią pracę w Biurze p. Sebastianowi Popowskiemu, który jednak z PTZ nie rozstaje się, gdyż jest aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego, bardzo przydatnym i pomocnym w wielu sprawach. Jeszcze do końca kwietnia pozostało nieco czasu, przypominamy więc o 1% podatku na rzecz PTZ. Za dotychczasowe odpisy dziękujemy, a więcej inf. poniżej. (red.) Str. 5

6 Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI Prezes Oddziału Małopolskiego PTZ z rodziną; od lewej: Tomasz Slaski (bratanek), Rafał Slaski, wuj Adam Janecki (już nieżyjący), Agnieszka Slaska (bratanica), Katarzyna z Wierzbowskich Slaska (żona), Andrzej Slaski (brat) fot. P. Sz. Łoś RAFAŁ SLASKI PREZESEM ZIEMIAN W KRAKOWIE Rozwój inicjatyw charytatywnych i popularyzacja wiedzy o ziemiaństwie w formie wykładów czy dyskusji, przy wyraźnym uczestnictwie młodzieży, to tylko niektóre plany Rafała Slaskiego, nowego prezesa Oddziału Małopolskiego PTZ. Do Zarządu, wybranego br. weszła także p. Aleksandra Konarska, zaś dotychczasowy prezes, dr Marian Wolski przyjął obowiązki wiceprezesa. Rafał Slaski (ur. 1960) jest synem Adama ( ) z Ciuślic, członka PTZ i Heleny z Czeczel- Nowosieleckich z Wojtkowej-Turza nad Wiarem. Dziad, Władysław Slaski, był właścicielem Ciuślic i prezesem Związku Ziemian w Pinczowie. Warto zwrócić uwagę na aktywność tej rodziny w organizacjach ziemiańskich, nie tylko historycznie; dalszy wuj Rafała, Andrzej Slaski był pierwszym i wieloletnim prezesem Oddziału Warszawskiego, zaś kuzynka, Katarzyna Slaska jest członkiem Zarządu Głównego. Wśród zadań na ten rok Zarząd Oddziału po kierownictwem prezesa wyznaczył sobie m.in. dwa zadania: - pomoc osobom starszym / chorym - członkom PTZ lub innym pochodzenia ziemiańskiego. Program ten ma na celu zrealizowanie kilku celów: a) rzeczywista pomoc (działalność charytatywna); b) zaangażowanie w tę pomoc młodego pokolenia; c) konkurs na opracowanie materiałów o życiu, historii podopiecznego, jego rodziny w formie pisanej, filmu czy nagrania. - Cykl wykładów / filmów / dyskusji dotyczących etosu ziemiańskiego. Do realizacji tych pomysłów i kilku innych, potrzebni są chętni, prezes R. Slaski zaprasza zatem do współpracy. Dodajmy na koniec, że trwa ogólnopolski konkurs edukacyjny IPN i Oddziału Małopolskiego PTZ, którego finał odbędzie się w Krakowie, o czym będziemy jeszcze informować. Piotr Szymon Łoś Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI ADZIO I MACIEJ ORAZ KOBIETY - ZIEMIANKI Dn. 28 marca, w Bibliotece Miejskiej odbyła się dyskusja (zorganizowana przez Związek Szlachty Polskiej), związana z historią trzech ważnych postaci życia społecznopolitycznego okresu PRL, wywodzących się z rodzin ziemiańskich: red. Macieja Morawskiego z Paryża, Kazimierza Morawskiego (zwanego Adziem ) oraz red. Dominika Horodyńskiego. Przyczynkiem do spotkania była projekcja dokumentalnego filmu Jana Ledóchowskiego Wujowie i inni. O różnorakich postawach ziemian wobec socjalistycznej Str. 6

7 Bohaterowie filmu, od lewej: Maciej Morawski, Dominik Horodyński, Kazimierz Morawski źródło: Ledochowski.eu postaci ziemianek kresowych: Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej, Zofii z Rostworowskich Łosiowej i Stefanii M. Łosiówny. We Wrocławiu wydarzenia kulturalne, których jest coraz więcej, odbywają się pod auspicjami i w przygotowaniu zarówno PTZ (o konferencji niepodległościowej pisaliśmy poprzednio), ale także organizacji zaprzyjaźnionych: ZSzP i SPSW. Inspiratorem, łącznikiem i częstym organizatorem jest aktywny członek tych organizacji, Michał Kwilecki. Piotr Szymon Łoś przeszłości dyskutowali: dr Agnieszka Łuczak z Instytutu Pamięci Narodowej z Poznania, prof. Zdzisław J. Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Piotr Sutowicz z Civitas Christiana we Wrocławiu. O filmie, jego autorze i bohaterach więcej znajdą Państwo w załączonym linku: Z kolei, 18 kwietnia br. odbędzie się we Wrocławiu konferencja poświęcona roli kobiet z kręgów szlachecko-ziemiańskich. Jej organizatorką jest p. Monika Janczewska ze Związku Szlachty Polskiej, a wśród prelegentów będą m.in. dr Ewelina Kostrzewska z Uniwersytetu Łódzkiego, pp. Maria Ponińska oraz Gabriela Bogusławska, które opowiedzą o swojej zasłużonej matce, Róży z Żółtowskich Janowej Zamoyskiej. Niżej podpisany zaś przybliży mniej znane Przyłbice (1930 r.), miejsce pracy i tragicznej śmierci Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej. Od lewej: metropolita Andrzej, Krystyna (c. Leona), Jadwiga Szeptycka (siedzi) i Włodzimierz Ledóchowski źródło: zbiory Macieja Szeptyckiego Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ WARSZAWSKI SPRAWY BIEŻĄCE W ostatnim czasie w Oddziale Warszawskim odbyły się trzy interesujące spotkania. W styczniu gościliśmy p. Krzysztofa Jaraczewskiego, szefa Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku, który przybliżył plany nie tylko urządzenia willi Milusin, ale przede wszystkim merytorycznej działalności powstającej placówki. Muzeum ma być otwarte w 2017 roku, właśnie rozstrzygnięto przetarg na budowę nowych obiektów. W lutym gościliśmy red. Beatę Gołembiowską-Nawrocką, która opowiedziała o swojej twórczości, a szczególnie o pracy nad filmem Raj utracony, raj odzyskany i książką W jednej walizce. Oba dokumenty opowiadają o środowisku ziemian, mieszkających na emigracji w kanadyjskim Rawdon. Po emisji filmu i rozmowie, autorka zebrała bardzo dużo gratulacji, a książek zabrakło. W marcu zaś spotkanie członków Oddziału Warszawskiego w całości poświęcone było kwestii reprywatyzacji. Z działań Zarządu Głównego w tej kwestii relację zdawał Marcin Schirmer, prezes PTZ. Str. 7

8 Jak co roku p. Ewa Świderska, skarbnik Oddziału Warszawskiego przygotowała świąteczne upominki dla osób słabiej sytuowanych oraz samotnych. (red.) SPOTKANIA ZIEMIAN WARSZAWSKICH 2015 Spotkania ziemian warszawsko-mazowieckich w roku 2015 odbędą się w terminach: 20 maja, 17 czerwca, 16 września, 21 października, 18 listopada. W grudniu odbędzie się Opłatek w innej sali. DOROCZNE JAJECZKO Tegoroczne spotkanie przedświąteczne Jajeczko odbyło się 1 kwietnia, z udziałem ks. Kazimierza kard. Nycza, metropolity warszawskiego, posła Marka Suskiego i bardzo licznym członków oraz sympatyków PTZ. Wielkanocne spotkanie ziemian w Warszawie. Od lewej: po błogosławieństwie (fot. 1), błogosławieństwo i homilia: ks. Kazimierz kard. Nycz, ks. dr Mirosław Nowosielski, Juliusz Karski, prezes Oddziału PTZ, Marcin Schirmer, prezes ZG PTZ, ks. Robert Ogrodnik (fot. 2), podczas błogosławieństwa (fot. 3) fot. Marek Michniewski *** Drogim Ziemianom z Warszawy i Mazowsza, składamy najlepsze życzenia świąteczne, w których niech najważniejsza będzie dla nas refleksja wokół zwycięstwa życia nad śmiercią, co w dzisiejszych czasach nabiera szczególnej wagi Spokojnych, dobrych, rodzinnych świąt i wielu Łask Bożych! Juliusz Karski, prezes *** Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Po bardzo udanym spotkaniu opłatkowym Oddziału 12 stycznia br. w pięknej Sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z programem artystycznym, o czym informacja w ostatnich Wiadomościach Ziemiańskich i na stronie internetowej OW PTZ, odbyły się w lutym i marcu, dwa spotkania comiesięczne członków Oddziału. Gościem specjalnym zebrania 9 lutego br. był p. Tadeusz Jeziorowski, historyk, kurator Wielkopolskiego Muzeum Wojska Polskiego, członek Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który wygłosił bardzo interesującą prelekcję o sztandarach i flagach Rzeczypospolitej Polskiej, PRL-u i obecnych tendencjach w projek- Str. 8

9 towaniu sztandarów. Wykład ten odbył się w związku z zamierzeniami PTZ ufundowania sztandaru w 100-lecie powstania Polskiego Związku Ziemian i 25-lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 1 marca przedstawiciele OW PTZ wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddział Wielkopolski jest członkiem Społecznego Komitetu Organizacyjnego uroczystości. Uczestniczyliśmy we mszy św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych, Marszu Pamięci i w złożeniu kwiatów pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Znaczącym wydarzeniem, które odbyło się 27 marca w Poznaniu, w Bibliotece Raczyńskich, było spotkanie związane z promocją tomu dzienników Macieja Morawskiego pt.: Dwa brzegi. Zapiski»Weterana Zimnej Wojny«(pierwszy tom dzienników Macieja Morawskiego). Wydarzenie to zgromadziło ludzi kultury, literatów i środowisko ziemiańskie. 17 kwietnia w Sanktuarium w Pniewach, a 19 kwietnia w Poznaniu członkowie OW PTZ wezmą udział w uroczystościach jubileuszu 150 lecia urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej. Zebrania OW PTZ odbywają się jak zwykle w drugi poniedziałek miesiąca o godz. 17, na ul. Matejki w Poznaniu, w pomieszczeniach parafii św. Anny. Najbliższe terminy 2015 roku: 13 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca 2015 r. Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych OW PTZ: *** Składając najlepsze życzenia świąteczne, łączymy wyrazy szacunku, Danuta Prus-Głowacka, prezes OW PTZ ODESZLI *** ŚP. ANDRZEJ STRUMIŁŁO W dniu 29 stycznia 2015 roku zmarł w wieku 76 lat, śp. dr Andrzej Wiesław Strumiłło. Syn Zbigniewa i Jadwigi z Korab-Kowalskich, był założycielem i pierwszym prezesem Oddziału Olsztyńskiego PTZ. Wieloletni wykładowca ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Radomskiej i UMCS w Lublinie oraz w ośrodkach szkolenia menedżerów w Olsztynie i Wałbrzychu. Człowiek prawy, patriota, skromnych potrzeb materialnych, szerokich zainteresowań, bogatego życia duchowego Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Gdańsku 5 lutego, spoczął 12 lutego na cmentarzu w Zbójnej k. Łomży, parafii wsi Laski, gdzie ostatnio mieszkał. ŚP. ANTONI ROSEN Ze smutkiem przyjęliśmy też wiadomość o śmierci, śp. Antoniego Zbigniewa Rosena ( ) z Gaczan na Litwie, syna Piotra i Eugenii z Brzozowskich, wychowanego w patriotyzmie i kulcie wielkiego malarza Henryka Rosena. Pan Antoni był dla nas nie tyl- Str. 9

10 ko przyjacielem, ale przede wszystkim autorytetem moralnym, żywą historią ziemiaństwa oraz uwielbianym gawędziarzem. Całemu środowisku ziemiańskiemu w Polsce będzie Go bardzo brakowało Antoni Rosen został pochowany na Powązkach, w jego ostatniej drodze uczestniczył prezydent Bronisław Komorowski. Prosimy o modlitwę w intencji obu Panów, jak i tych, o których w ostatnim numerze piszą Wiadomości Ziemiańskie : śp. Wojciecha Lipskiego, Romana Gumińskiego, Mieczysława Ptaśnika i Oskara Wilskiego. MIEJCE PAMIĘCI ZIEMIAN I SZLACHTY POLSKIEJ Jak Państwo pamiętają, podczas ostatniej Pielgrzymki zaprezentowana została idea Miejsca Pamięci Ziemian Potomków Szlachty Polskiej. Miejsce Pamięci, z jego centralnym akcentem, czyli inskrypcją memoratywną, będzie nawiązywało do historii naszego środowiska. Jest tak zaprojektowane, aby za kilkaset lat, kolejne pokolenia rozumiały, jaką rolę odgrywały ziemianie i szlachta w tworzeniu Państwa Polskiego, i kształtowaniu ducha narodu. Ważne jest to, iż nie jest to tylko forma upamiętnienia ziemian jako grupy zawodowej, ale podkreślmy po raz wtóry - przede wszystkim jako środowiska, na barkach którego spoczywała wielowiekowa odpowiedzialność (ze wszystkim jej trudami) za Państwo. Państwa dar, przeznaczony na sfinansowanie tej idei, będzie upamiętniony w specjalnej Księdze Pamiątkowej, którą po odsłonięciu Miejsca Pamięci złożymy w Muzeum im. Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej. Księga, oprawna w skórę stanie się pamiątką naszej inicjatywy, a w niej, na życzenie Państwa, będą mogły być zamieszczone: informacje o Fundatorach i ich Rodzinie, o rodzinnym majątku ziemskim oraz fotografie rodzinnego dworu/pałacu. Bardzo zachęcamy Państwa do przyłączenia się do realizacji tej idei, poprzez wpłaty tu każda złotówka jest cenna, a za te, które już wpłynęły serdecznie dziękujemy. Bank Pekao S.A LEKTURY POLECANE SIEDEM MIESIĘCY W ROSYJSKIEJ POLSCE Historia tej książki [ Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce ] jest niezwykła. Niezwykłe są też losy mojej rodziny, która na przestrzeni wieków była świadkiem wielkich zmian społecznych, zrywów narodowowyzwoleńczych i wojen. Doznała też wielu krzywd i niesprawiedliwości, ale przetrwała. Pielęgnując wszystkie pamiątki i ślady przeszłości po naszych przodkach, pragniemy otoczyć je estymą i przekazać potomnym ( ). O istnieniu zapisków powstałych w okresie powstania styczniowego i dotyczących rodziny Bispingów, dowiedziałem się z pamiętnika mojego stryja Józefa, sporządzonego w 1992 roku. Pisze on, że w 1863 roku w Massalanach i Werejkach przebywał przyjaciel prastryja Aleksandra Bispinga, obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielebny Fortescue L.M. Anderson, który prowadził dziennik. Informacja ta pojawia się także w pamiętnikach Jana Bispinga (brata Aleksandra), pisanych w 1885 roku. Wzmiankuje on również o tym, że Aleksander Bisping był przeciwnikiem wybuchu powstania i uważał je za zło wyrządzone Polsce. Mimo takiej postawy, został wraz ze swoim przyjacielem Str. 10

11 Fortescue Andersonem, aresztowany przez władze rosyjskie, a następnie zesłany na pobyt czasowy do Ufy. Książka Fortescue Andersona, jak i pamiętniki mojego stryjecznego pradziada Jana Bispinga, znajdowały się w archiwum ordynacji massalańskiej do 17 września 1939 roku. Wraz z wybuchem II wojny światowej zbiory archiwum przepadły. Obecnie ordynacja nie istnieje. Czas, niestety, powoduje, że wiele informacji wraz z członkami naszej rodziny odchodzi w niepamięć. Dlatego z wielką radością przyjąłem, parę lat temu, wiadomość od mojego Massalany, pałac Bispingów, miejsce pobytu autora książki kuzyna Aleksandra Bispinga mieszkającego w Montrealu, że w internecie znalazł książkę Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce w roku 1863, napisaną przez Wielebnego Fortescue L.M. Andersona. Zewnętrzny, obiektywny świadek ogląda i opisuje Polskę w tamtych czasach, szczególną uważność poświęcając naszej rodzinie. Adam Benedykt Bisping Zrozumiałe jest, że wydawca pisze o swojej rodzinie, która ugościła owego angielskiego świadka historii. Ale treść tej relacji dotyczy przecież jednego z najważniejszych okresów w dziejach Polski okresu zaborów powstania styczniowego. Książka zyskała już wielkie uznanie wśród historyków. Pogłębia ona wiedzę o powstaniu i Polsce tamtych dni lektura więc ważna dla nas wszystkich. Z przyjemnością ją zatem polecamy! Fortescue L.M. Anderson, Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce roku 1863, Kraków 2014 Książkę można kupić przez Internet, wchodząc na stronę: Piotr Szymon Łoś ROSTWOROWSCY MONOGRAFIA RODU Książka jest wynikiem wieloletniej pracy jej Autora Stanisława Jana Rostworowskiego, osoby mającej największą dziś wiedzę o tym szeroko rozgałęzionym i pełnym wybitnych postaci rodzie. Wbrew pozorom, monografia ta nie jest przeznaczona tylko dla członków rodziny. Można w niej znaleźć tło historyczne wielu ważkich wydarzeń dla Polski oraz mnóstwo, często bardzo drobiazgowych i ciekawych informacji o bardzo wielu innych rodzinach ziemiańskich, spokrewnionych czy spowinowaconych z Rostworowskimi. Stanisław Jan Rostworowski, Monografia rodziny Rostworowskich. Lata , Warszawa Do kupienia u wydawcy, link poniżej: Piotr Szymon Łoś *** Zachęcając do zakupu najnowszego, 61 (Wiosna) numeru Wiadomości Ziemiańskich, wszystkim Czytelnikom najlepszych, rodzinnych Świąt i tradycyjnego Wesołego Alleluja, życzy Zofia Pacuska, redaktor naczelna WZ z Zespołem *** Str. 11

12 Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO Szanowni Państwo, W 2015 roku będziemy obchodzić 25 rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i planujemy uczcić ją przez organizację konferencji, spotkań towarzyskich, wycieczek i wystaw na terenie całego kraju. Pragniemy dzięki temu dotrzeć z informacją o naszej działalności i misji oraz promowanych przez nas wartościach i celach do szerszych kręgów polskiego społeczeństwa i pozyskać nowych członków. Akcja promocyjna Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wymaga zdobycia dodatkowych funduszy. Niezwykle cennym dla nas sposobem finansowania działań PTZ jest, podobnie jak w latach ubiegłych, możliwość odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Dlatego też zwracamy się do naszych członków i sympatyków oraz osób, którym bliskie są nasze cele o skorzystanie z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za roku 2014 na rzecz PTZ jako organizacji pożytku publicznego. W jubileuszowym roku 2015 każda wpłata będzie dla nas szczególnie cenna. Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszego Towarzystwa poprzez wpisanie naszego numeru KRS: oraz podanie kwoty stanowiącej 1% Państwa podatku należnego. Urzędy Skarbowe prześlą 1% Państwa podatku na konto bankowe PTZ. Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów oferują pomoc w odpisaniu 1% podatku na rzecz PTZ, w szczególności dla osób, których jedynym źródłem dochodu są świadczenia z ZUS, jak również oferują ewentualną pomoc w przesłaniu deklaracji podatkowej do właściwego Urzędu Skarbowego. Szczegółowo poinformujemy o tym Państwa na początku przyszłego roku. Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, ul. Poznańska 38 lok. 2; Warszawa; tel. (22) ; Zarząd Główny: Marcin Konrad Schirmer, prezes; Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes; Maciej Rydel, wiceprezes; Władysław Sobański, sekretarz; Tomasz Brzozowski, skarbnik; Andrzej Marian Laudowicz, Piotr Szymon Łoś, Katarzyna Slaska, Stanisław Ziemecki, członkowie Zarządu; Rada Naczelna: Roman Kraiński, przewodniczący; Główna Komisja Rewizyjna: Andrzej Radoszewski, przewodniczący; Sąd Honorowy: Kazimierz Starowieyski, przewodniczący. Biuletyn Elektroniczny PTZ redaguje zespół: Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś, Joanna Moraczewska-Gwiazdowska, Tomasz Gołaski. Nasze adresy: Str. 12

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/119 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/119 Warszawa, maj 2014 Szanowni P.T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA Irena

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 2/112 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 2/112 Warszawa, czerwiec 2012 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Młody aktor z Radłowa

Młody aktor z Radłowa Radłów - Warszawa KWARTALNIK INFORMACYJNY ZIEMII RADŁOWSKIEJ Radło ROK VIII NR 1 (31) STYCZEŃ-MARZEC 2014 ISSN 1897-8339 Cena 6 zł Młody aktor z Radłowa Radłowski chór GAUDETE KONCERT dla Zenona Burmistrz

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420

Wesołych Świąt BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420 BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny Wesołych Świąt Ozdoby świąteczne wykonane w DPS Brzozów Filia w Orzechówce Kochają taniec - str. 7 Haczów 2007

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

W numerze m. in.: Zapraszamy do lektury Zapraszamy do lektury

W numerze m. in.: Zapraszamy do lektury Zapraszamy do lektury W numerze m. in.: W numerze miedzy innymi: List Burmistrza w sprawie rewitalizacji centrum Kowala Nie będzie podwyżki opłat za odpady O zakończeniu bardzo udanego roku szkolnego 2014/2015 O Jarmarku Kazimierzowskim

Bardziej szczegółowo

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014 SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014 (fot. Maciej Gliński) Warszawskie uroczystości związane z kanonizacją Jana

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY. Komunikat 1/107 ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY Komunikat 1/107 Warszawa, marzec 2011 1 Szanowni P. T. Prezesi Oddziałów i Kół Prosimy o zaznajamianie z treścią Komunikatu wszystkich członków Zarządu i Związku REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny 2/3 (10) / 2011 Po r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Profesor Marek Belka dhc Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Profesor Andrzej Gospodarowicz dhc Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ

STO LAT PŁK. MIKOŁAJA BOSAKIRSKIEGO MAMY TAKĄ NADZIEJĘ weter4_07.indd 1 2007-03-25 23:25:37 http://www.zgzbzziorwp.republika.pl/gwir.html Kwiecieñ 2007 G³os Weterana i Rezerwisty MAMY TAKĄ NADZIEJĘ Wspólnie z prezesem ZG podpisał Pan umowę z Departamentem

Bardziej szczegółowo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo R A P O R T R O C Z N Y 2 0 Inspiracja do działania Aktywne społeczeństwo 4 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E R G A 2 0 1 0 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E

Bardziej szczegółowo

Powołanie wydziału to dopiero pierwszy krok, przed nami ogrom pracy

Powołanie wydziału to dopiero pierwszy krok, przed nami ogrom pracy Wywiad z Powołanie wydziału to dopiero pierwszy krok, przed nami ogrom pracy Harmonijny rozwój kadry, warunków studiowania i liczby studentów może doprowadzić do powstania silnego wydziału technicznego,

Bardziej szczegółowo

Władysław Gołąb, Honorowy Obywatel Podkowy Leśnej, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Władysław Gołąb, Honorowy Obywatel Podkowy Leśnej, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski nr 1/54/luty 2013 Wiedza historyczna zakorzeniona jest w życiu konkretnych ludzi Promocja książki,,niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności W uroczystej promocji książki,,niepokorni

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. informacyjny. Miasta Jarosławia. grudzień 2013

BIULETYN. informacyjny. Miasta Jarosławia. grudzień 2013 W NUMERZE: STAWIAMY NA ZABYTKI - str. 6 ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAROSŁAWIA - str. 8-9»» JUBILEUSZOWE JAROSŁAWY - str. 20-21 POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ - str. 25 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

GŁOSUJ! BUDŻET OBYWATELSKI. do 12 XI trwa I tura głosowania. II tura głosowania 18 XI - 29 XI WWW.KORNIK.PL. www.korniczanin.pl

GŁOSUJ! BUDŻET OBYWATELSKI. do 12 XI trwa I tura głosowania. II tura głosowania 18 XI - 29 XI WWW.KORNIK.PL. www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXVI * 8 listopada 2013r. * NR 19(419) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY www.korniczanin.pl BUDŻET OBYWATELSKI KONSULTUJ KÓRNIK BUDŻET OBYWATELSKI GŁOSUJ! do 12 XI trwa I tura głosowania II

Bardziej szczegółowo

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach

Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach NR 3/35/ grudzień 2009 Pogody w sercach i za oknem, jasnych i ciepłych myśli, odwagi, pamięci o przyjaciołach Kartka świąteczna wykonana przez młodzież z Ośrodka Samopomocy Społecznej przy ul. Błońskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 2/3 - Luty/Marzec 2013 (163/164)

Nr 2/3 - Luty/Marzec 2013 (163/164) Nr 2/3 - Luty/Marzec 2013 (163/164) Gminny Biuletyn Informacyjny Stypendystami Wójta Gminy Kłomnice za I półrocze roku szkolnego 2012/2013 zostali: Emilia Gała, Natalia Prześlak, Maciej Drab, Dominika

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Drogie Koleżanki i Koledzy! Informacje Prezydium (SARP Fundacja SARP) Drogie Koleżanki i Koledzy! Drogie Koleżanki i Koledzy! Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu SARP. Będzie to elektroniczny informator zawierający przegląd

Bardziej szczegółowo

1(543) 6 8 ROZMOWA. styczeń 2011 PRAWO GRUDNIOWE ROCZNICE. Z PROKURATOREM BOGDANEM SZEGDĄ Dreptanie w miejscu. W tym roku to popracujemy...

1(543) 6 8 ROZMOWA. styczeń 2011 PRAWO GRUDNIOWE ROCZNICE. Z PROKURATOREM BOGDANEM SZEGDĄ Dreptanie w miejscu. W tym roku to popracujemy... Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 1(543) styczeń 2011 6 8 ROZMOWA 20 GRUDNIOWE ROCZNICE Niech nie sądzą, że zapomnieliśmy Z PROKURATOREM BOGDANEM

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

JEDEN Z WIELU DNI PRACY W TERENIE SŁOWO PREZESA. G³os Weterana i Rezerwisty. Kwiecieñ 2008

JEDEN Z WIELU DNI PRACY W TERENIE SŁOWO PREZESA. G³os Weterana i Rezerwisty. Kwiecieñ 2008 http://www.zbzziorwp.wp.mil.pl/gwir.html Kwiecieñ 2008 G³os Weterana i Rezerwisty WIOSENNE, ZAPRACOWANE PREZYDIUM Niezwykle starannie i skrupulatnie zostało przygotowane przez sekretarza generalnego płk.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nr 6 - Czerwiec 2013 (167)

Nr 6 - Czerwiec 2013 (167) Nr 6 - Czerwiec 2013 (167) Gminny Biuletyn Informacyjny Laureat konkursu Mam 6 lat Filip Woldan uczeń Szkoły Podstawowej w Kłomnicach odbiera gratulację i nagrodę od Wójta i Rady Gminy. Po prawej statuetka

Bardziej szczegółowo

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce NR 1 styczeń-luty Rok XXiV (2015) BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ISSN 1230-493x nakład 4000 egz. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo