Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34"

Transkrypt

1 Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34 Biuletyn Nr 34 Wielkanoc 2015 Adres Biura: ul. Poznańska 38 lok Warszawa tel Drodzy Ziemianie! Z okazji Świąt Wielkiej Nocy członkom, sympatykom i sprzymierzeńcom Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, składam najserdeczniejsze życzenia. Aby w Waszych sercach zagościły radość, pokój oraz nadzieja i siła, tak potrzebne w pokonywaniu trudności dnia. Niech pozwolą one z większą ufnością spojrzeć w naszą przyszłość. Wesołego Alleluja! Marcin K. Schirmer Prezes ZG PTZ Str. 1

2 Szanowni Państwo! W świątecznym Biuletynie Elektronicznym PTZ przekazujemy informacje dotyczące działań na rzecz reprywatyzacji, które Zarząd Główny prowadzi m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach z politykami i w dyskusjach parlamentarnych. Przedstawiamy nowy Zarząd Oddziału Małopolskiego i zdajemy relacje z innych, bieżących wydarzeń. Polecamy ponadto informację o rocznicy Jubileuszu naszej patronki, św. Urszuli Ledóchowskiej. Życzymy dobrej lektury, a przede wszystkim Wielu Łask Bożych i Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś Z ŻYCIA PTZ ZARZĄD GŁÓWNY ZIEMIA, ZABYTKI REPRYWATYZACJA Informacje bieżące Wnoszę o przywrócenie zakazu zbywania nieruchomości rolnych, znajdujących się w posiadaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, do których zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne napisał Marcin Schirmer, prezes ZG PTZ do premier p. Ewy Kopacz w piśmie z dn r. Prezes Rady Ministrów skierowała sprawę do Ministerstwa Skarbu Państwa, które w odpowiedzi w ogóle nie odniosło się do wniosku o przywrócenie zakazu sprzedawania ww. nieruchomości, a wyjaśniło, iż trwają prace nad procedurą oszacowania wartości mienia, które podlegałoby reprywatyzacji. Badanie skali roszczeń do mienia przejętego przez PRL prowadzą wojewodowie, na zlecenie Ministerstwa Skarbu. W tym celu do gmin i powiatów zostały wysłane stosowne zapytania. Wyniki analizy, jak zapewnia MSP, winny być znane w II kwartale 2015 roku. Zarząd Główny PTZ o ww. przygotowaniach wie od niedawna, a nasza oferta pomocy w kwestii oszacowania wartości mienia nie spotkała się z zainteresowaniem. Członkowie ZG PTZ organizują spotkania z parlamentarzystami. Wspieramy przekonanych i przekonujemy wątpiących; spotkania te zatem służą lobbingowi, czyli budowaniu korzystnego klimatu, przekonywaniu i dostarczaniu argumentacji na rzecz przyjęcia ustawy reprywatyzacyjnej. Celem tych działań jest spowodowanie wniesienia projektu ustawy pod obrady Sejmu w przyszłej kadencji Odbyły się już spotkania m.in. z Tadeuszem Arkitem (PO), Joanną Bobowską (PO), Jarosławem Gowinem (Polska Razem), Markiem Suskim (PiS), Przemysławem Wiplerem (Kongres Nowej Prawicy), Janem Ziobro (Solidarna Polska), Jackiem Tomczakiem. Będą następne. Czy Najwyższa Izba Kontroli może dokonać sprawdzenia pod względem prawnym prawidłowości sprzedaży gruntów rolnych i innych nieruchomości, będących w gestii ANR, do których są roszczenia reprywatyzacyjne takie pytanie zadał Marcin Schirmer, prezes PTZ podczas posiedzenia Senackiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 4 lutego br. z udziałem przedstawicieli NIK, Ministerstwa Rolnictwa, ANR, organizacji rolniczych i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Musielibyśmy przeprowadzić przyznam się szczegółową analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. W tej chwili formalnie każda działalność organów administracji publicznej może być przedmiotem kontroli NIK, jednak wybór konkretnych spraw jest uzależ- Str. 2

3 niony od analizy ryzyka. Musimy wybierać te, w przypadku których poziom ryzyka ( ) uznajemy za najwyższy odpowiedział Jacek Uczkiewicz, wiceprezes NIK. Pozostawiamy bez komentarza. Posiedzenie Senackiej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi było poświęcone problemowi ochrony gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem w przypadkach gospodarowania na gruntach SP, bez umowy, a co jest z tym związane, bezprawnym występowaniem i korzystaniem ze środków unijnych. Prezes M. Schirmer podniósł problem sytuacji obiektów zabytkowych, będących we władaniu ANR, nawiązując do wyników kontroli NIK dworów z 2009 roku. Przedstawiciele PTZ usłyszeli, że do dbałości o nie zobowiązani są użytkownicy, w większości dzierżawcy, sprawujący tzw. nadzór właścicielski i agencja ich kontroluje. Największym problemem jednak jest stan obiektów, do których są roszczenia reprywatyzacyjne, a nie są one zagospodarowane. Ich sytuacja pogarsza się stale, także przez przewlekłość postępowań administracyjnych i sądowych. Poinformowano zebranych, że celem działania ANR nie jest remontowanie obiektów, ale ich prywatyzacja. Na jeden z powodów ww. sytuacji wskazał mec. Maciej Obrębski, reprezentujący PTZ, mówiąc o ciągnących się przez wiele miesięcy procedurach prawnych w Ministerstwie Rolnictwa, zmierzających do uznania dworów i pałaców za obiekty nie związane z gospodarstwem rolnym. Reprezentanci ministerstwa bronili się, wskazując na próby przyspieszenia prac, co dzieje się w warunkach ograniczonej liczby etatów urzędniczych. Z kolei wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke wyraził opinię, że nie ma co liczyć na realny kształt ustawy reprywatyzacyjnej ze względu na stan budżetu i finansów Państwa. Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes, a także Andrzej Laudowicz, członek ZG, zaapelowali o rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nt. rozpoczęcia prac nad uchwaleniem ustawy, wskazując m.in. na możliwości finansowe funduszy zgromadzonych na ten cel, wypracowanych przez rząd mechanizmów wdrożenia ustawy i możliwości rozłożenia działań w czasie. Wniosek ten został poparty przez senatora Jerzego Chróścikowskiego prowadzącego posiedzenie Komisji, a także senatora Jana Marię Jackowskiego, którzy podkreślali negatywne skutki odkładania uregulowania spraw własnościowych w Polsce. Minister K. Plocke zobowiązał się do przekazania wniosku do MSP, gospodarza ustawy reprywatyzacyjnej wedle kompetencji organów państwowych. Poniżej link do nagrania z posiedzenia Komisji, gdzie można wysłuchać dyskusji, w tym wypowiedzi członków ZG PTZ. Dn. 5 lutego br. przedstawiciele PTZ uczestniczyli w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku, na którym prezes Marcin Schirmer przedstawił informację na temat reprywatyzacji. Została wyświetlona prezentacja, do której link załączamy: 27 lutego przedstawiciele ZG PTZ zostali zaproszeni na spotkanie w MSP z wiceministrem Cezarym Gabryjączykiem, który sprawuje nadzór nad Departamentem Reprywatyzacji i Rekompensat oraz Departamentem Mienia Skarbu Państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło działania w zakresie oszacowania bieżącej wartości roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym roszczeń dotychczas zaspokojonych przez Państwo. Jak już wspominaliśmy, do wojewodów skierowano wnioski o przekazanie informacji o szacowanej wartości roszczeń reprywatyzacyjnych na obszarze poszczególnych województw, z uwzględnieniem roszczeń dotychczas zaspokojonych. Zapytania skierowano także do Str. 3

4 Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Zebrane dane liczbowe mają być poddane szczegółowej analizie pod kontem możliwości zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych przez Sarb Państwa. ANR może przedłużyć dzierżawę bezpośrednio przed sprzedażą nieruchomości, nawet o 10 lat dowiaduje się Biuletyn Elektroniczny PTZ W dniu 9 lutego br. decyzją prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dotychczas umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia był dłuższy niż 1 rok, nie mogły być przedłużane. Nowelizacja wprowadza taką możliwość w przypadku, gdy jest to uzasadnione gospodarczo, nie wskazując przy tym o jakie sytuacje chodzi. Podkreślić należy, że treść powyższej nowelizacji zawiera szereg bliżej niezdefiniowanych pojęć, co może oznaczać brak jednolitości stosowania jej zapisów. Szczegóły prawne tej nowelizacji zawarto w artykule mec Macieja Obrębskiego Wiadomosci Ziemiańskie nr 61, Wiosna 2015 (s. 1), jak też i inne informacje prawne. Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś 150 LECIE URODZIN ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ Zawiadamiamy o Jubileuszu 150-lecia urodzin patronki ziemiaństwa św. Urszuli Ledóchowskiej. Ważniejsze wydarzenia związane z Jubileuszem 150-lecia urodzin Uroczystości i wydarzenia związane z Jubileuszem będą odbywały się przez cały rok w Polsce: m.in. w Pniewach, Lipnicy Murowanej, Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Lublinie, a także w Austrii i Dani. Podajemy poniżej wybrane uroczystości jubileuszowe, a także linki do stron internetowych Sanktuarium w Pniewach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem i do udziału w uroczystościach. Warszawa, 14 kwietnia 2015 Konferencja prasowa w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski, skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, godz Pniewy, kwietnia 2015 Spotkanie księży z parafii pw. św. Urszuli i innych księży zaangażowanych w szerzenie kultu Świętej Str. 4

5 Pniewy, 17 kwietnia Sympozjum Św. Urszula Ledóchowska kobieta w Kościele i społeczeństwie, współorganizowane przez Uniw. Papieski Jana Pawła II w Krakowie, godz Pniewy, 17 kwietnia MSZA ŚW. INAUGURUJĄCA OBCHODY JUBILEUSZOWE pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, Sanktuarium św. Urszuli, godz Warszawa, 19 kwietnia Msza św. radiowa z bazyliki św. Krzyża pod przewodnictwem ks. abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, godz Poznań, 19 kwietnia Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, parafia św. Marcina, godz Łódź, 19 kwietnia Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, bazylika archikatedralna pw. św. Stanisława Kostki, godz Warszawa, 24 maja Msza św. i wieczór artystyczny z tekstami św. Urszuli i św. Jana Pawła II, kościół rektorski środowisk twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Ap. przy pl. Teatralnym, godz Warszawa, 29 maja Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, kościół pw. św. Teresy od Dz. Jezus na Tamce, godz Łódź, 29 maja Msza św. jubileuszowa kościół pw. św. Urszuli przy ul. Obywatelskiej, godz Częstochowa, 31 maja Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem ks. abpa Wacława Depo w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, godz Warszawa, 14 października Uroczyste przekazanie relikwii św. Urszuli do Świątyni Opatrzności Bożej, pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, godz Danuta Prus-Głowacka KRÓTKO Dn. 18 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Naczelnej PTZ. Biuro PTZ, ul. Poznańska 38, lok. 2 czynne jest: poniedziałek, godz , wtorek, godz , środa, godz , godz , czwartek i piątek, godz Zarząd Główny pragnie serdecznie podziękować za kilkuletnią pracę w Biurze p. Sebastianowi Popowskiemu, który jednak z PTZ nie rozstaje się, gdyż jest aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego, bardzo przydatnym i pomocnym w wielu sprawach. Jeszcze do końca kwietnia pozostało nieco czasu, przypominamy więc o 1% podatku na rzecz PTZ. Za dotychczasowe odpisy dziękujemy, a więcej inf. poniżej. (red.) Str. 5

6 Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI Prezes Oddziału Małopolskiego PTZ z rodziną; od lewej: Tomasz Slaski (bratanek), Rafał Slaski, wuj Adam Janecki (już nieżyjący), Agnieszka Slaska (bratanica), Katarzyna z Wierzbowskich Slaska (żona), Andrzej Slaski (brat) fot. P. Sz. Łoś RAFAŁ SLASKI PREZESEM ZIEMIAN W KRAKOWIE Rozwój inicjatyw charytatywnych i popularyzacja wiedzy o ziemiaństwie w formie wykładów czy dyskusji, przy wyraźnym uczestnictwie młodzieży, to tylko niektóre plany Rafała Slaskiego, nowego prezesa Oddziału Małopolskiego PTZ. Do Zarządu, wybranego br. weszła także p. Aleksandra Konarska, zaś dotychczasowy prezes, dr Marian Wolski przyjął obowiązki wiceprezesa. Rafał Slaski (ur. 1960) jest synem Adama ( ) z Ciuślic, członka PTZ i Heleny z Czeczel- Nowosieleckich z Wojtkowej-Turza nad Wiarem. Dziad, Władysław Slaski, był właścicielem Ciuślic i prezesem Związku Ziemian w Pinczowie. Warto zwrócić uwagę na aktywność tej rodziny w organizacjach ziemiańskich, nie tylko historycznie; dalszy wuj Rafała, Andrzej Slaski był pierwszym i wieloletnim prezesem Oddziału Warszawskiego, zaś kuzynka, Katarzyna Slaska jest członkiem Zarządu Głównego. Wśród zadań na ten rok Zarząd Oddziału po kierownictwem prezesa wyznaczył sobie m.in. dwa zadania: - pomoc osobom starszym / chorym - członkom PTZ lub innym pochodzenia ziemiańskiego. Program ten ma na celu zrealizowanie kilku celów: a) rzeczywista pomoc (działalność charytatywna); b) zaangażowanie w tę pomoc młodego pokolenia; c) konkurs na opracowanie materiałów o życiu, historii podopiecznego, jego rodziny w formie pisanej, filmu czy nagrania. - Cykl wykładów / filmów / dyskusji dotyczących etosu ziemiańskiego. Do realizacji tych pomysłów i kilku innych, potrzebni są chętni, prezes R. Slaski zaprasza zatem do współpracy. Dodajmy na koniec, że trwa ogólnopolski konkurs edukacyjny IPN i Oddziału Małopolskiego PTZ, którego finał odbędzie się w Krakowie, o czym będziemy jeszcze informować. Piotr Szymon Łoś Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI ADZIO I MACIEJ ORAZ KOBIETY - ZIEMIANKI Dn. 28 marca, w Bibliotece Miejskiej odbyła się dyskusja (zorganizowana przez Związek Szlachty Polskiej), związana z historią trzech ważnych postaci życia społecznopolitycznego okresu PRL, wywodzących się z rodzin ziemiańskich: red. Macieja Morawskiego z Paryża, Kazimierza Morawskiego (zwanego Adziem ) oraz red. Dominika Horodyńskiego. Przyczynkiem do spotkania była projekcja dokumentalnego filmu Jana Ledóchowskiego Wujowie i inni. O różnorakich postawach ziemian wobec socjalistycznej Str. 6

7 Bohaterowie filmu, od lewej: Maciej Morawski, Dominik Horodyński, Kazimierz Morawski źródło: Ledochowski.eu postaci ziemianek kresowych: Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej, Zofii z Rostworowskich Łosiowej i Stefanii M. Łosiówny. We Wrocławiu wydarzenia kulturalne, których jest coraz więcej, odbywają się pod auspicjami i w przygotowaniu zarówno PTZ (o konferencji niepodległościowej pisaliśmy poprzednio), ale także organizacji zaprzyjaźnionych: ZSzP i SPSW. Inspiratorem, łącznikiem i częstym organizatorem jest aktywny członek tych organizacji, Michał Kwilecki. Piotr Szymon Łoś przeszłości dyskutowali: dr Agnieszka Łuczak z Instytutu Pamięci Narodowej z Poznania, prof. Zdzisław J. Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Piotr Sutowicz z Civitas Christiana we Wrocławiu. O filmie, jego autorze i bohaterach więcej znajdą Państwo w załączonym linku: Z kolei, 18 kwietnia br. odbędzie się we Wrocławiu konferencja poświęcona roli kobiet z kręgów szlachecko-ziemiańskich. Jej organizatorką jest p. Monika Janczewska ze Związku Szlachty Polskiej, a wśród prelegentów będą m.in. dr Ewelina Kostrzewska z Uniwersytetu Łódzkiego, pp. Maria Ponińska oraz Gabriela Bogusławska, które opowiedzą o swojej zasłużonej matce, Róży z Żółtowskich Janowej Zamoyskiej. Niżej podpisany zaś przybliży mniej znane Przyłbice (1930 r.), miejsce pracy i tragicznej śmierci Jadwigi z Szembeków Szeptyckiej. Od lewej: metropolita Andrzej, Krystyna (c. Leona), Jadwiga Szeptycka (siedzi) i Włodzimierz Ledóchowski źródło: zbiory Macieja Szeptyckiego Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ WARSZAWSKI SPRAWY BIEŻĄCE W ostatnim czasie w Oddziale Warszawskim odbyły się trzy interesujące spotkania. W styczniu gościliśmy p. Krzysztofa Jaraczewskiego, szefa Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku, który przybliżył plany nie tylko urządzenia willi Milusin, ale przede wszystkim merytorycznej działalności powstającej placówki. Muzeum ma być otwarte w 2017 roku, właśnie rozstrzygnięto przetarg na budowę nowych obiektów. W lutym gościliśmy red. Beatę Gołembiowską-Nawrocką, która opowiedziała o swojej twórczości, a szczególnie o pracy nad filmem Raj utracony, raj odzyskany i książką W jednej walizce. Oba dokumenty opowiadają o środowisku ziemian, mieszkających na emigracji w kanadyjskim Rawdon. Po emisji filmu i rozmowie, autorka zebrała bardzo dużo gratulacji, a książek zabrakło. W marcu zaś spotkanie członków Oddziału Warszawskiego w całości poświęcone było kwestii reprywatyzacji. Z działań Zarządu Głównego w tej kwestii relację zdawał Marcin Schirmer, prezes PTZ. Str. 7

8 Jak co roku p. Ewa Świderska, skarbnik Oddziału Warszawskiego przygotowała świąteczne upominki dla osób słabiej sytuowanych oraz samotnych. (red.) SPOTKANIA ZIEMIAN WARSZAWSKICH 2015 Spotkania ziemian warszawsko-mazowieckich w roku 2015 odbędą się w terminach: 20 maja, 17 czerwca, 16 września, 21 października, 18 listopada. W grudniu odbędzie się Opłatek w innej sali. DOROCZNE JAJECZKO Tegoroczne spotkanie przedświąteczne Jajeczko odbyło się 1 kwietnia, z udziałem ks. Kazimierza kard. Nycza, metropolity warszawskiego, posła Marka Suskiego i bardzo licznym członków oraz sympatyków PTZ. Wielkanocne spotkanie ziemian w Warszawie. Od lewej: po błogosławieństwie (fot. 1), błogosławieństwo i homilia: ks. Kazimierz kard. Nycz, ks. dr Mirosław Nowosielski, Juliusz Karski, prezes Oddziału PTZ, Marcin Schirmer, prezes ZG PTZ, ks. Robert Ogrodnik (fot. 2), podczas błogosławieństwa (fot. 3) fot. Marek Michniewski *** Drogim Ziemianom z Warszawy i Mazowsza, składamy najlepsze życzenia świąteczne, w których niech najważniejsza będzie dla nas refleksja wokół zwycięstwa życia nad śmiercią, co w dzisiejszych czasach nabiera szczególnej wagi Spokojnych, dobrych, rodzinnych świąt i wielu Łask Bożych! Juliusz Karski, prezes *** Z ŻYCIA PTZ ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Po bardzo udanym spotkaniu opłatkowym Oddziału 12 stycznia br. w pięknej Sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z programem artystycznym, o czym informacja w ostatnich Wiadomościach Ziemiańskich i na stronie internetowej OW PTZ, odbyły się w lutym i marcu, dwa spotkania comiesięczne członków Oddziału. Gościem specjalnym zebrania 9 lutego br. był p. Tadeusz Jeziorowski, historyk, kurator Wielkopolskiego Muzeum Wojska Polskiego, członek Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, który wygłosił bardzo interesującą prelekcję o sztandarach i flagach Rzeczypospolitej Polskiej, PRL-u i obecnych tendencjach w projek- Str. 8

9 towaniu sztandarów. Wykład ten odbył się w związku z zamierzeniami PTZ ufundowania sztandaru w 100-lecie powstania Polskiego Związku Ziemian i 25-lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 1 marca przedstawiciele OW PTZ wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddział Wielkopolski jest członkiem Społecznego Komitetu Organizacyjnego uroczystości. Uczestniczyliśmy we mszy św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych, Marszu Pamięci i w złożeniu kwiatów pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Znaczącym wydarzeniem, które odbyło się 27 marca w Poznaniu, w Bibliotece Raczyńskich, było spotkanie związane z promocją tomu dzienników Macieja Morawskiego pt.: Dwa brzegi. Zapiski»Weterana Zimnej Wojny«(pierwszy tom dzienników Macieja Morawskiego). Wydarzenie to zgromadziło ludzi kultury, literatów i środowisko ziemiańskie. 17 kwietnia w Sanktuarium w Pniewach, a 19 kwietnia w Poznaniu członkowie OW PTZ wezmą udział w uroczystościach jubileuszu 150 lecia urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej. Zebrania OW PTZ odbywają się jak zwykle w drugi poniedziałek miesiąca o godz. 17, na ul. Matejki w Poznaniu, w pomieszczeniach parafii św. Anny. Najbliższe terminy 2015 roku: 13 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca 2015 r. Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych OW PTZ: *** Składając najlepsze życzenia świąteczne, łączymy wyrazy szacunku, Danuta Prus-Głowacka, prezes OW PTZ ODESZLI *** ŚP. ANDRZEJ STRUMIŁŁO W dniu 29 stycznia 2015 roku zmarł w wieku 76 lat, śp. dr Andrzej Wiesław Strumiłło. Syn Zbigniewa i Jadwigi z Korab-Kowalskich, był założycielem i pierwszym prezesem Oddziału Olsztyńskiego PTZ. Wieloletni wykładowca ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Radomskiej i UMCS w Lublinie oraz w ośrodkach szkolenia menedżerów w Olsztynie i Wałbrzychu. Człowiek prawy, patriota, skromnych potrzeb materialnych, szerokich zainteresowań, bogatego życia duchowego Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Gdańsku 5 lutego, spoczął 12 lutego na cmentarzu w Zbójnej k. Łomży, parafii wsi Laski, gdzie ostatnio mieszkał. ŚP. ANTONI ROSEN Ze smutkiem przyjęliśmy też wiadomość o śmierci, śp. Antoniego Zbigniewa Rosena ( ) z Gaczan na Litwie, syna Piotra i Eugenii z Brzozowskich, wychowanego w patriotyzmie i kulcie wielkiego malarza Henryka Rosena. Pan Antoni był dla nas nie tyl- Str. 9

10 ko przyjacielem, ale przede wszystkim autorytetem moralnym, żywą historią ziemiaństwa oraz uwielbianym gawędziarzem. Całemu środowisku ziemiańskiemu w Polsce będzie Go bardzo brakowało Antoni Rosen został pochowany na Powązkach, w jego ostatniej drodze uczestniczył prezydent Bronisław Komorowski. Prosimy o modlitwę w intencji obu Panów, jak i tych, o których w ostatnim numerze piszą Wiadomości Ziemiańskie : śp. Wojciecha Lipskiego, Romana Gumińskiego, Mieczysława Ptaśnika i Oskara Wilskiego. MIEJCE PAMIĘCI ZIEMIAN I SZLACHTY POLSKIEJ Jak Państwo pamiętają, podczas ostatniej Pielgrzymki zaprezentowana została idea Miejsca Pamięci Ziemian Potomków Szlachty Polskiej. Miejsce Pamięci, z jego centralnym akcentem, czyli inskrypcją memoratywną, będzie nawiązywało do historii naszego środowiska. Jest tak zaprojektowane, aby za kilkaset lat, kolejne pokolenia rozumiały, jaką rolę odgrywały ziemianie i szlachta w tworzeniu Państwa Polskiego, i kształtowaniu ducha narodu. Ważne jest to, iż nie jest to tylko forma upamiętnienia ziemian jako grupy zawodowej, ale podkreślmy po raz wtóry - przede wszystkim jako środowiska, na barkach którego spoczywała wielowiekowa odpowiedzialność (ze wszystkim jej trudami) za Państwo. Państwa dar, przeznaczony na sfinansowanie tej idei, będzie upamiętniony w specjalnej Księdze Pamiątkowej, którą po odsłonięciu Miejsca Pamięci złożymy w Muzeum im. Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej. Księga, oprawna w skórę stanie się pamiątką naszej inicjatywy, a w niej, na życzenie Państwa, będą mogły być zamieszczone: informacje o Fundatorach i ich Rodzinie, o rodzinnym majątku ziemskim oraz fotografie rodzinnego dworu/pałacu. Bardzo zachęcamy Państwa do przyłączenia się do realizacji tej idei, poprzez wpłaty tu każda złotówka jest cenna, a za te, które już wpłynęły serdecznie dziękujemy. Bank Pekao S.A LEKTURY POLECANE SIEDEM MIESIĘCY W ROSYJSKIEJ POLSCE Historia tej książki [ Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce ] jest niezwykła. Niezwykłe są też losy mojej rodziny, która na przestrzeni wieków była świadkiem wielkich zmian społecznych, zrywów narodowowyzwoleńczych i wojen. Doznała też wielu krzywd i niesprawiedliwości, ale przetrwała. Pielęgnując wszystkie pamiątki i ślady przeszłości po naszych przodkach, pragniemy otoczyć je estymą i przekazać potomnym ( ). O istnieniu zapisków powstałych w okresie powstania styczniowego i dotyczących rodziny Bispingów, dowiedziałem się z pamiętnika mojego stryja Józefa, sporządzonego w 1992 roku. Pisze on, że w 1863 roku w Massalanach i Werejkach przebywał przyjaciel prastryja Aleksandra Bispinga, obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielebny Fortescue L.M. Anderson, który prowadził dziennik. Informacja ta pojawia się także w pamiętnikach Jana Bispinga (brata Aleksandra), pisanych w 1885 roku. Wzmiankuje on również o tym, że Aleksander Bisping był przeciwnikiem wybuchu powstania i uważał je za zło wyrządzone Polsce. Mimo takiej postawy, został wraz ze swoim przyjacielem Str. 10

11 Fortescue Andersonem, aresztowany przez władze rosyjskie, a następnie zesłany na pobyt czasowy do Ufy. Książka Fortescue Andersona, jak i pamiętniki mojego stryjecznego pradziada Jana Bispinga, znajdowały się w archiwum ordynacji massalańskiej do 17 września 1939 roku. Wraz z wybuchem II wojny światowej zbiory archiwum przepadły. Obecnie ordynacja nie istnieje. Czas, niestety, powoduje, że wiele informacji wraz z członkami naszej rodziny odchodzi w niepamięć. Dlatego z wielką radością przyjąłem, parę lat temu, wiadomość od mojego Massalany, pałac Bispingów, miejsce pobytu autora książki kuzyna Aleksandra Bispinga mieszkającego w Montrealu, że w internecie znalazł książkę Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce w roku 1863, napisaną przez Wielebnego Fortescue L.M. Andersona. Zewnętrzny, obiektywny świadek ogląda i opisuje Polskę w tamtych czasach, szczególną uważność poświęcając naszej rodzinie. Adam Benedykt Bisping Zrozumiałe jest, że wydawca pisze o swojej rodzinie, która ugościła owego angielskiego świadka historii. Ale treść tej relacji dotyczy przecież jednego z najważniejszych okresów w dziejach Polski okresu zaborów powstania styczniowego. Książka zyskała już wielkie uznanie wśród historyków. Pogłębia ona wiedzę o powstaniu i Polsce tamtych dni lektura więc ważna dla nas wszystkich. Z przyjemnością ją zatem polecamy! Fortescue L.M. Anderson, Siedem miesięcy w rosyjskiej Polsce roku 1863, Kraków 2014 Książkę można kupić przez Internet, wchodząc na stronę: Piotr Szymon Łoś ROSTWOROWSCY MONOGRAFIA RODU Książka jest wynikiem wieloletniej pracy jej Autora Stanisława Jana Rostworowskiego, osoby mającej największą dziś wiedzę o tym szeroko rozgałęzionym i pełnym wybitnych postaci rodzie. Wbrew pozorom, monografia ta nie jest przeznaczona tylko dla członków rodziny. Można w niej znaleźć tło historyczne wielu ważkich wydarzeń dla Polski oraz mnóstwo, często bardzo drobiazgowych i ciekawych informacji o bardzo wielu innych rodzinach ziemiańskich, spokrewnionych czy spowinowaconych z Rostworowskimi. Stanisław Jan Rostworowski, Monografia rodziny Rostworowskich. Lata , Warszawa Do kupienia u wydawcy, link poniżej: Piotr Szymon Łoś *** Zachęcając do zakupu najnowszego, 61 (Wiosna) numeru Wiadomości Ziemiańskich, wszystkim Czytelnikom najlepszych, rodzinnych Świąt i tradycyjnego Wesołego Alleluja, życzy Zofia Pacuska, redaktor naczelna WZ z Zespołem *** Str. 11

12 Biuletyn Elektroniczny PTZ nr 34 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO Szanowni Państwo, W 2015 roku będziemy obchodzić 25 rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i planujemy uczcić ją przez organizację konferencji, spotkań towarzyskich, wycieczek i wystaw na terenie całego kraju. Pragniemy dzięki temu dotrzeć z informacją o naszej działalności i misji oraz promowanych przez nas wartościach i celach do szerszych kręgów polskiego społeczeństwa i pozyskać nowych członków. Akcja promocyjna Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wymaga zdobycia dodatkowych funduszy. Niezwykle cennym dla nas sposobem finansowania działań PTZ jest, podobnie jak w latach ubiegłych, możliwość odpisu 1% podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Dlatego też zwracamy się do naszych członków i sympatyków oraz osób, którym bliskie są nasze cele o skorzystanie z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za roku 2014 na rzecz PTZ jako organizacji pożytku publicznego. W jubileuszowym roku 2015 każda wpłata będzie dla nas szczególnie cenna. Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszego Towarzystwa poprzez wpisanie naszego numeru KRS: oraz podanie kwoty stanowiącej 1% Państwa podatku należnego. Urzędy Skarbowe prześlą 1% Państwa podatku na konto bankowe PTZ. Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów oferują pomoc w odpisaniu 1% podatku na rzecz PTZ, w szczególności dla osób, których jedynym źródłem dochodu są świadczenia z ZUS, jak również oferują ewentualną pomoc w przesłaniu deklaracji podatkowej do właściwego Urzędu Skarbowego. Szczegółowo poinformujemy o tym Państwa na początku przyszłego roku. Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, ul. Poznańska 38 lok. 2; Warszawa; tel. (22) ; Zarząd Główny: Marcin Konrad Schirmer, prezes; Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes; Maciej Rydel, wiceprezes; Władysław Sobański, sekretarz; Tomasz Brzozowski, skarbnik; Andrzej Marian Laudowicz, Piotr Szymon Łoś, Katarzyna Slaska, Stanisław Ziemecki, członkowie Zarządu; Rada Naczelna: Roman Kraiński, przewodniczący; Główna Komisja Rewizyjna: Andrzej Radoszewski, przewodniczący; Sąd Honorowy: Kazimierz Starowieyski, przewodniczący. Biuletyn Elektroniczny PTZ redaguje zespół: Danuta Prus-Głowacka, Piotr Szymon Łoś, Joanna Moraczewska-Gwiazdowska, Tomasz Gołaski. Nasze adresy: Str. 12

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r.

Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. Uroczystość 93 rocznicy powołania Służby Weterynaryjnej Państwa Polskiego 22 listopada 2011r. W dniu 22.11.2011 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Uroczystość

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Minister Mariusz Błaszczak na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14232,minister-mariusz-blaszczak-na-obchodach-narodowego-dnia-pamieci-z olnierzy-wyklet.html Wygenerowano: Piątek, 24 czerwca 2016, 13:01 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 Elbląg, 2011-03-11 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kluby "GP" Powstałe Kluby "GP"

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kluby GP Powstałe Kluby GP 400 350 300 250 200 150 100 50 0 3 26 43 67 97 164 253 290 360 70 37 89 67 253 290 30 164 24 97 0 23 17 3 3 26 43 67 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kluby "GP" Powstałe Kluby "GP" 2013 19%

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic!

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej ( 1 września 2009 r. ) grupa byłych i obecnych mieszkańców naszej wsi w składzie: 1. Krzysztof Granat

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu

Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Spotkanie Klubu poświęcone Józefowi Piłsudskiemu Dnia 18 listopada 2008 r. w poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Rolnej 45a, w ramach prac Klubu Historycznego, przypomniano osobę i

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A Z W I Ą Z E K O F I C E R Ó W R E Z E R W Y R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie KRS: 0000453353; NIP: 531

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina.

Kalendarium 2015. Osoba odpowiedzialna Telefon/ kontaktowy Eugeniusz Bądzyński (022)781 01 40 Mirosław Łąkowski. i godzina. L.P. Kościelna Służba Porządkowa Diecezji Warszawsko-Praskiej Totus Tuus Ul. Ostrobramska 72 04-175 Warszawa Dzień i godzina 1. 10.01.2015 godz. 15.00 Kalendarium 2015 Parafia Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY POWSTANIE STYCZNIOWE 150 ROCZNICA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH organizowany przez GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LUBONIU NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU Konkurs

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 7-8 października 2015 r. Hotel JM Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W KWESTII REPRYWATYZACJI W POLSCE. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

INFORMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W KWESTII REPRYWATYZACJI W POLSCE. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie INFORMACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO W KWESTII REPRYWATYZACJI W POLSCE O nas 1990 r. powstanie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego PTZ zrzesza środowisko ziemiańskie poszkodowane komunistycznymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Druk nr 410 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.).

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.). Spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin (23.01.2004 r.). Małżeństwa z Kręgu Domowego Kościoła, Ruchu Światło Życie ze swoimi duszpasterzami ks. proboszczem Waldemarem Ćwiekiem i ks. diakonem Tomaszem Łozowskim.

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem

Relacja z akcji charytatywnej,,i Ty możesz zostać Św. Mikołajem RELACJA Z AKCJI CHARYTATYWNEJ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM,,Żył na ziemi dobry święty, nocą roznosił prezenty. Delikatnie, cichuteńko składał dary pod okienko. W IMIENIU CHORYCH, SAMOTNYCH I POTRZEBUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13

wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 wtorek, 22 stycznia 2013 15/13 AKTUALNOŚCI: SESJA SPRZEDANA NA AUKCJI Dziś (22 stycznia) o godz. 13:54:03 zakończyła się internetowa, charytatywna aukcja zaproszenia na uroczystą sesję Rady Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Prószków Przysiecz s t y c z e ń 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 8 00 intencja

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO. Zaproszenie na Konferencję Naukową INSTYTUT EKONOMICZNY SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 22-23 października 2014 r. Hotel JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 08:54:24 Numer KRS: 0000342418

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 08:54:24 Numer KRS: 0000342418 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 08:54:24 Numer KRS: 0000342418 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r.

UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r. STATUT FUNDACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZIELONYCH RP UCHWALONY I PRZYJĘTY 30 grudnia 2005 r. ŁÓDŹ 2005 r. 1. 1. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 61 740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 919 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

BIEGŁY A PODATEK "VAT"

BIEGŁY A PODATEK VAT BIEGŁY A PODATEK "VAT" W myśl art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dn. 5.04 2004 r. nr 54 poz. 535) Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne stoi na stanowisku, że biegły

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu Protokół z VI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 10.04.2015 r. we Wrocławiu W dniu 10.04.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się VI posiedzenie Obrady otworzyła Przewodnicząca Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości REGULAMIN Miejskiego Konkursu na Program Edukacyjny Szkoły z zakresu Wychowania Patriotycznego Drogi Tarnowian do niepodległości w związku z 3-letnim

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:05:07 Numer KRS: 0000423218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:05:07 Numer KRS: 0000423218 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2014 godz. 16:05:07 Numer KRS: 0000423218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.03.2016 godz. 15:38:45 Numer KRS: 0000180389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.03.2016 godz. 15:38:45 Numer KRS: 0000180389 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.03.2016 godz. 15:38:45 Numer KRS: 0000180389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie.

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Nazwa stowarzyszenia. SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 2 (7) 2015 ISSN 2300-1771. Wydanie specjalne

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 2 (7) 2015 ISSN 2300-1771. Wydanie specjalne Biuletyn Informacyjny Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Nr 2 (7) 2015 ISSN 2300-1771. R o z w a ż n a i R o m a n t y c z n a R z e c z p o s p o l i t a 1 9 1 8 Wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Od szeregu lat marcowe Święto Patrona Szkoły obchodzone jest jako integralna część Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza. Wzorem lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2013. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Centrum edukacyjne w Czarncy

Nr 4/2013. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Centrum edukacyjne w Czarncy ISSN 1429-8589 Nr 4/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Centrum edukacyjne w Czarncy Fot. Szkoła Podstawowa w Czarncy Już w przyszłym roku w Czarncy powstanie Centrum Edukacyjno-Kulturalne poświęcone Hetmanowi Stefanowi

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTA GALA - podsumowanie konkursów przedmiotowych

UROCZYSTA GALA - podsumowanie konkursów przedmiotowych Źródło: http://lscdn.pl/pl/konkursy-przedmiotowe/7015,uroczysta-gala-podsumowanie-konkursow-przedmiotowych.html Wygenerowano: Sobota, 25 czerwca 2016, 09:20 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo