BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931"

Transkrypt

1 K W A R T A L N I K BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Nr 41 marzec 2015 ISSN

2 2 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim naszym mieszkańcom, szczęścia, spokoju, spędzenia czasu w miłym rodzinnym gronie, wymarzonych prezentów oraz niezapomnianych atrakcji w lany poniedziałek życzą Wójt Gminy Sitno mgr Marian Tadeusz Bernat Z-ca Wójta Gminy Sitno dr inż. Kajetan Protas Przewodniczący Rady Gminy Sitno dr Krzysztof Klikicki Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie składa redakcja wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Centrum Kultury z Biblioteką Wydawca: Gmina Sitno Sitno 73, Sitno tel , fax lub Redaktor Naczelny: Kajetan Protas Z-ca Redaktora Naczelnego: Marian Bernat Zespół redakcyjny: Agnieszka Grzesiuk kierownik Zespołu Redakcyjnego Piotr Harczuk, Zofia Malinowska, Barbara Tor, Danuta Wrotniak, Barbara Brzozowska, Danuta Flis, Iwona Załoga, Cecylia Czechyra, Robert Mazurek, Agata Grosman, Rafał Kiecana Zdjęcie na okładce: Grzegorz Wasylko fotograf z terenu Gminy Sitno Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania Skład i druk: Drukarnia Attyla Zamość, ul. Partyzantów 61 tel./fax , Nakład: 1500 egz.

3 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 3 Z życia Rady Gminy W numerze: Obrady II sesji Rady Gminy VII kadencji odbyły się 4 grudnia 2014 r. W tym dniu powołano Komisje Stałe Rady Gminy oraz uchwalono diety i zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych. Ponadto przyjęto uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia oraz miesięcznego limitu kilometrów dla Wójta. 30 grudnia 2014 r. odbyła się III sesja Rady Gminy. Na sesji podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sitno na lata Uchwalono również budżet na 2015 rok oraz podjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. IV sesja Rady Gminy miała miejsce 3 lutego br. Na sesji Radni podjęli następujące uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sitno, przyjęcia standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych, uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2015 r., wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu- nalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, założenia publicznego przedszkola samorządowego w Sitnie, ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitno. Następna V sesja Rady Gminy odbyła się 13 lutego br. W tym dniu podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 3 lutego 2015 r. dotyczącej założenia publicznego przedszkola samorządowego w Sitnie, jak również przyjęto uchwałę w sprawie zamiaru przekazania w drodze umowy Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sitnie. Kolejna VI sesja Rady Gminy miała miejsce 25 lutego br. i była sesją Nadzwyczajną. Poświęcona w głównej mierze podjęciu uchwały w sprawie przekazania Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sitnie. Ponadto na sesji podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata Piotr Harczuk GOSPODARKA I FINANSE GMINY Z życia rady Gminy, Prezentacja nowej władzy sołtysów i rad sołeckich. KRONIKA WYDARZEŃ Hej kolęda..., Project UNICEF, Niepokonane, Święto Babci i Dziadzia, Znajdź właściwe rozwiązanie, Dzień Otwarty Gimnazjum, Osiągnięcia młodych ludzi..., Ferie zimowe na terenie Gminy, Turniej Fifa 2015, Podsumowanie działalności jednostek OSP, Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, Ekologicznie i artystycznie, Dzień Kobiet, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, www. seniorzy w sieci, Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn, Nasze Gimnazjum najlepsze. Płatności bezpośrednie w 2015 roku W 2015 r. termin na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich nie uległ zmianie i będzie go można składać wraz z załącznikami (dokumentami) od 15 marca do 15 maja br. W przypadku przekroczenia przewidzianego terminu wniosek można jeszcze złożyć w przeciągu 25 dni kalendarzowych tj. do 9 czerwca 2015 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od 18 maja 2015 r.) nastąpi zmniejszenie płatności o 1% należnej kwoty. Wniosek wraz z załącznikami będzie uznany za złożony, jeżeli zostanie podpisany z podaniem imienia i nazwiska. Wszelkie braki w samym wniosku oraz załącznikach i na materiale graficznym mogą być uzupełniane tylko do 9 czerwca 2015 r. Po tym terminie wnioski w sprawie przyznawania płatności nie będą uwzględniane. D. Flis INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW Płatności bezpośrednie w 2015 r., Cała Polska czyta dzieciom, Kącik z przepisami, Kalendarz imprez sportowych, Gospodarka odpadami, Karta dużej rodziny, Komunikat zakaz palenia śmieci, Od 1 marca można wyrobić nowy dowód, Odliczenia w 2014 r.

4 4 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Potok Sitno Gminny Klub Sportowy Potok Sitno został wyłoniony w drodze otwartego kon- kursu do organizacji imprez oraz zawodów sportowych, dla mieszkańców naszej Gminy. Potok Sitno Głównym celem organizatora jest promocja zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w zawodach oraz imprezach sportowych. Poniżej przedstawiamy kalendarz imprez, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie nie tylko jako zawodnik, ale również jako kibic. Kalendarz imprez sportowych Gminy Sitno na 2015 rok Lp. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE 1. Turniej Siatkówki Kobiet o Puchar Wójta Gminy Sitno 22.II.2015 r., godz.11:00 Hala sportowa w Sitnie 2. Turniej Siatkówki Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Sitno 15.III.2015 r., godz.11:00 Hala sportowa w Sitnie 3. Turniej Piłki Nożnej Halowej Samorządowców 4. Turniej Koszykówki Kobiet i Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Sitno 22.III.2015r. zgodnie z programem 29.III.2015r., godz. 13:00 5. Test Sprawności Piłkarskiej Szkół Podstawowych 12.V.2015 r., godz. 9:00 Sitaniec Hala sportowa w Sitnie Zespół Boisk Orlik w Jarosławcu/Sitno 6. Wielobój Sprawnościowy Szkół Podstawowych 18.VI.2015 r., godz. 9:00 Boisko w Sitnie 7. Eliminacje w Grach Zespołowych do Igrzysk LZS 27.VI.2015 r. zgodnie z programem 8. Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Sitno 28.VI.2015 r., godz.13:00 Boiska Stary Zamość Zespół Boisk Orlik w Jarosławcu/Kornelówka 9. Powiatowe Igrzyska LZS VII.2015 r., godz.11:00 Stary Zamość 10. Wojewódzkie Igrzyska LZS 26.VII.2015 r., godz. 11:00 Zgodnie z programem 11. Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn (Sołectwa) o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 23.VIII.2015 r., godz. 13: Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Sitno r., godz. 15:00 Zespół Boisk Orlik w Jarosławcu Zespół Boisk Orlik w Jarosławcu 13. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sitno 29.XI.2015 r., godz. 10:00 Hala sportowa w Sitnie sekcja piłki nożnej kobiet Planowany terminarz rundy wiosennej sezonu 2014/2015 w rozgrywkach III ligi kobiet grupa lubelska Lp. DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA GOSPODARZE GOŚCIE r. sobota 12:00 GKS Potok Sitno Omega Stary Zamość r. niedziela 12:00 GKS Potok Sitno Motor Lublin S.A r. sobota 12:00 GKS Potok Sitno Zawisza Garbów r. niedziela 12:00 GKS Potok Sitno Kinga Krasnystaw r. sobota 15:00 GKS Potok Sitno Stal Poniatowa

5 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 5 PROJEKT UNICEF wszystkie kolory świata Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne w Jarosławcu, wzięły udział w projekcie UNICEF Wszystkie kolory świata. W ramach akcji uczniowie przygotowali własnoręcznie, szmaciane laleczki. Każda z nich prezentowała inny kraj na świecie. W akcję zaangażowali się także rodzice, którzy chętnie przystąpili do upiększania lalek. Z wielkim entuzjazmem wcielili się w rolę artystów i kreatorów mody. Wykazali się niesamowitą wyobraźnią i pomysłowością. Laleczki te były niezwykłe, ponieważ symbolizowały pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. W tej edycji projektu dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym. Koordynatorami akcji były Panie Barbara Sagata i Marzena Grula. Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy. Barbara Sagata

6 6 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Gospodarka odpadami 1. Sposób naliczania opłaty Urząd Gminy Sitno informuje, że uchwałą nr IV/19/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 3 lutego 2015 r. została wprowadzona zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Wysokość opłaty obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Zgodnie z treścią nowej uchwały miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: zbieranymi selektywnie 5 zł miesięcznie od osoby, zmieszanymi (nie poddanymi segregacji) 8 zł miesięcznie od osoby. Za 5-tą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość opłata liczona będzie w wysokości 50% określonej stawki. Zmiany obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2015 r. Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nie ulegnie zmianie. Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania u sołtysa lub na rachunek bankowy Gminy Sitno w PBS w Zamościu O/Sitno Nr Terminy opłat Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach: 1. za I kwartał do 15 marca danego roku, 2. za II kwartał do 15 maja danego roku, 3. za III kwartał do 15 września danego roku, 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku. 3. Zmiana danych w deklaracji W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 4. Brak deklaracji W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) Wybory sołtysów i rad sołeckich W miesiącach styczeń marzec na terenie Gminy odbyły się zebrania ogólnowiejskie wyborcze. W trakcie 21 spotkań z mieszkańcami wybrano sołtysów i rady sołeckie na kolejną kadencję r. Zebrania odbywały się w niedziele, aby umożliwić uczestnictwo wszystkim mieszkańcom. Łącznie we wszystkich spotkaniach wzieło udział 1214 osób. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Sitno Pan Marian Bernat, Z-ca Wójta Gminy Pan Kajetan Protas oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Klikicki. Na każdym ze spotkań Wójt Gminy poinformował o wykonanych inwestycjach oraz założeniach na kolejne lata. Uprawnieni mieszkańcy w wyborach tajnych dokonali wyboru sołtysów i rad sołeckich na kolejną kadencję. Zmiany sołtysów nastąpiły w 5 sołectwach tj: Horyszów Polski, Jarosławiec, Jarosławiec Dolny, Kornelówka i Stabrów. W 16 sołectwach dotychczasowi sołtysi dalej będą sprawować swoją funkcję, natomiast małe zmiany nastąpiły w składach rad sołeckich. Poniżej przedstawiamy sylwetki wybranych osób, które będą sprawowały funkcję sołtysów. Jan Grygiel sołtys Bożego Daru, lat 62, żonaty, 3 dzieci, prowadzi gospodarstwo rolne. Flak Jerzy, Podolak Jacek Kazimiera Pardyka sołtys Cześnik, lat 52, mężatka, wykształcenie średnie techniczne, Przewodnicząca KGW Cześniki. Frankiewicz Marek, Popowicz Józef Stanisław Wołoszyn sołtys Cześnik-Kolonii, lat 70, emeryt, funkcję sołtysa pełni od 1990 r. Kiryczuk Jerzy, Kulasza Krzysztof Zdzisław Skóra sołtys Cześnik-Kolonii Górnej, lat 68, żonaty, troje dzieci, funkcję sołtysa pełni od 1991 r., były Radny Gminy Sitno oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa IV kadencji. Dziekanowska Elżbieta, Kowalski Leszek Janusz Mazurek sołtys Czołek, lat 56, prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 8,08 ha; żonaty, syn Kajetan lekarz, żona Lucyna nauczycielka. Łój Tomasz, Michalik Krzysztof Jerzy Nowosadowski sołtys Horyszowa Nowej Kolonii, lat 56. Hrysiak Mariusz, Wysok Adam

7 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 7 Violetta Wiech sołtys Horyszowa Polskiego, lat 45, troje dzieci, mąż Tomasz, wykształcenie średnie, mieszka w Horyszowie Polskim od 23 lat, zajmuje się domem oraz prowadzi gospodarstwo rolne, od pięciu lat pełni funkcję skarbnika w KGW Horyszów Polski. Bosiak Artur, Zawada Janina Krzysztof Zajączkowski sołtys Horyszowa Starej Kolonii, lat 61, prowadzi gospodarstwo rolne, sołtys od 1992 roku. Gałka Wiesław, Ternes Witold Monika Stanuch sołtys Janówki, lat 37, mężatka, troje dzieci. Cisek Witold, Sołoducha Sławomir Krzysztof Ożóg sołtys Jarosławca, lat 39, żona Katarzyna, córka Patrycja, wykształcenie wyższe magister Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, od pięciu lat mieszka w Jarosławcu, prowadzi własną działalność gospodarczą. Pazdan Urszula, Szpyra Edyta Czesław Gęborys sołtys Jarosławca Dolnego, lat 60, wykształcenie średnie ekonomiczne, żonaty, troje dorosłych dzieci, emerytowany żołnierz zawodowy WP. Ostrowska Małgorzata, Wydmański Władysław Eugeniusz Grela sołtys Jarosławca Górnego, lat 61, obecnie na rencie, żona Jadwiga pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, dwie dorosłe córki. Malowana Dorota, Ponahajba Stanisław Zdzisław Michałek sołtys Kolonii Sitno, lat 50, funkcje sołtysa pełni od 20 lat, żona Marzena, troje dzieci, jeden wnuk, prowadzi gospodarstwo rolne, Prezes Straży OSP. Chilewicz Stanisław, Kaszuba Henryk Zenon Litwin sołtys Karpia, lat 68, rencista, funkcję sołtysa pełni od 20 lat. Szewczuk Elżbieta, Waśko Małgorzata Marzena Kozyra sołtys Kornelówki, lat 43, mężatka, troje dzieci, dwoje wnucząt, wspólnie z mężem prowadzi działalność gospodarczą. Twardziszewska Teresa, Witkowska Dominika Mieczysław Stec sołtys Kornelówki- Kolonii, lat 72, funkcję sołtysa pełni od 1970 r. Małocha Ryszard, Mazurek Kamil Ryszard Monastyrski sołtys Rozdół, lat 66, żonaty, emeryt, sołtys od 23 lat. Jersak Edyta, Załoga Dariusz Alina Tarkot sołtys Sitna, lat 60, funkcję sołtysa pełni od 2007 r., mężatka, dwóch dorosłych synów, dwoje wnucząt, wykształcenie średnie techniczne, obecnie na świadczeniu przedemerytalnym. Baraś Bogdan, Hałasa Marta Ewa Barbara Baraniak sołtys Stabrowa, lat 55, wykształcenie średnie, mężatka, dwoje dzieci, pracownik Urzędu Gminy w Sitnie w latach , pracownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zamościu w latach , właściciel gospodarstwa rolnego. Biłant Kinga, Budzyński Wojciech Marian Pajda sołtys Stanisławki, lat 80, sołtys od 1992 roku. Bronicki Ryszard, Czady Jerzy Joanna Chaińska sołtys Wólki Horyszowskiej, lat 37, Zastępca przewodniczącego Rady Gminy w Sitnie, wykształcenie średnie, mężatka, dwie córki Dominika i Oliwia, razem z mężem prowadzi gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą. Radecka Ewelina, Waśko Barbara.

8 8 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Szkolenia z zakresu dopłat obszarowych Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Urzędem Gminy Sitno a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biurem Powiatowym w Zamościu zrealizowany został cykl szkoleń z zakresu dopłat obszarowych. Na terenie gminy Sitno, która liczy prawie 7 tysięcy mieszkańców, zorganizowano 7 spotkań szkoleniowych w miejscowościach: Cześniki, Horyszów Polski, Jarosławiec, Kolonia Sitno, Kornelówka, Sitno i Stanisławka w okresie 2-10 lutego br. Dzięki współdziałaniu Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie z Urzędem Gminy Sitno mogły one odbyć się w szkołach podstawowych (podczas przerwy zimowej w zajęciach szkolnych) oraz w Centrum Kultury w Sitnie. Ogółem przeszkolono ponad 170 osób z zakresu nowego systemu dopłat bezpośrednich oraz wybranych działań z zakresu PROW Zastępca kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu Józef Siemczyk oraz specjalista ARiMR Wojciech Harasiuk zapoznali uczestników szkoleń z rodzajem dopłat i zasadami wypełniania wniosku. Specjaliści ZDR w Zamościu z siedzibą w Sitnie Teresa Chmiel, Anna Protas i Alina Zarębska przedstawiły możliwość pozyskania dodatkowych płatności rolnośrodowiskowych i ekologicznych, jak również zasady nowej płatności z tytułu zazielenienia, która ciągle wzbudza wśród rolników dużo wątpliwości. Ponadto na poszczególnych spotkaniach omówiono główne założenia PROW w zakresie działań: Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premia dla Młodych Rolników, Rozwój usług rolniczych, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Dla większości mieszkańców gminy Sitno głównym źródłem utrzymania jest produkcja rolnicza, dlatego bardzo ważne jest przyswojenie przez nich nowych zasad finansowania w postaci dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na najbliższe lata. Bardzo istotne jest, aby tego roku przed wypełnieniem wniosku uważnie zapoznać się z instrukcją jego wypełniania i zadbać o kompletność wszystkich załączników i podpisów. Wszystkie podpisy, nawet te przy usuniętych zapisach lub korektach, muszą być czytelne i zawierać imię i nazwisko. Dla każdej działki zadeklarowanej we wniosku musi być dołączony załącznik graficzny. Gdy pojawią się działki deklarowane po raz pierwszy, należy pobrać takie załączniki z Biura Powiatowego ARiMR. Dotyczy to również osób składających wniosek po raz pierwszy. W przypadku ubiegania się o płatności z tytułu posiadanych zwierząt, konieczny jest odpowiedni załącznik, zaś rolnicy posiadający ponad 15 ha gruntów ornych muszą dołączyć oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych. Aby uniknąć sankcji, wnioski powinny być złożone do Agencji w terminie od 16 marca do 15 maja 2015 roku. Wnioski, które nie będą kompletne najpóźniej w dniu 9 czerwca, nie będą rozpatrywane przez pracowników Biur Powiatowych i w konsekwencji rolnicy nie otrzymają płatności bezpośrednich. Teresa Chmiel Kolejny sukces Piotrusia 14 stycznia 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu odbyły się XV Spotkania z Kolędą i Pastorałką pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość, Pana Andrzeja Wnuka. Na przesłuchanie przybyło do MDK w Zamościu 52 solistów i 26 zespołów. Wykonawcy prezentowali swoje umiejętności w pięciu kategoriach wiekowych. W I kategorii (przedszkola) laureatem został Piotr Wilgos z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu. Zaśpiewał on pastorałkę pt. Kolędnicy wędrownicy. Serdecznie gratulujemy!!! Barbara Sagata

9 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 9 Hej kolęda, kolęda! Najpiękniejsze polskie kolędy, bożonarodzeniowe piosenki oraz pastorałki zabrzmiały 11 stycznia, w hali sportowej Gimnazjum w Sitnie podczas III Koncertu Kolęd. Na wspólne kolędowanie w niedzielne popołudnie przybyli m.in. Wójt Gminy Sitno Marian Bernat, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Klikicki, radni, sołtysi, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy gminy. W tegorocznej edycji imprezy zgromadzona Publiczność miała okazję po raz kolejny podziwiać występy: Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sitna, Chóru Wiarus, Chóru Konsonans, Kwartetu Smyczkowego Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego. Po raz pierwszy swoje umiejętności zaprezentował Chór Parafialny działający przy Kościele p.w. Św. Michała w Cześnikach oraz zaproszony duet One". Część koncertu należała również do Zespołu Tańca Nowoczesnego ON- TIS" oraz do młodzieży uczestniczącej w projekcie Wspólnie na Zamojszczyźnie. Występ wprawdzie nie był powiązany z samym koncertem, był natomiast prezentacją nabytych umiejętności podczas dwumiesięcznych zajęć rozwijających i wzmacniających kompetencje społeczne oraz nowe zainteresowania. Organizatorami Koncertu było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Gmina Sitno, Centrum Kultury z Biblioteką oraz miejscowe szkoły. Wszystkim wykonawcom dziękujemy za wspaniałą ucztę duchową i artystyczną. W Boże Narodzenie w Kościele Parafialnym w Czołkach i Kornelówce wysłuchano koncertu kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Ryszarda Gryciaka. 25 stycznia w kaplicy przy szpitalu Jana Pawła II w Zamościu oraz w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu zagościły najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu chóru Wiarus. Z kolei w miesiącu marcu z pieśniami pasyjnymi chórzyści wystąpili w kościele parafialnym w Czołkach i Kornelówce. Wszystkie koncerty zostały bardzo ciepło przyjęte przez słuchaczy.

10 10 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Święto Babci i Dziadka Niepokonane To niezwykły dzień. Uroczystość z tej okazji jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez Oddziałów Przedszkolnych naszej Szkoły. Dnia 21 stycznia 2015 r. pod hasłem Kochamy Was odbyło się spotkanie z babciami i dziadkami. Dzieci, pod kierunkiem nauczycielek, Pań: J. Mierzwa, M. Grula, D. Wilgos, A. Brzozowska-Ciężki i A. Bezpalko-Wasiołek, przygotowały wzruszający program artystyczny. Dla licznie przybyłych gości dzieci przekazały naj- piękniejsze życzenia wyrażone wierszem, piosenką i tańcem. Była to miła okazja, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek oraz podziękować za miłość, cierpliwość i troskę. Po części artystycznej zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. Dzień Babci i Dziadka na długo pozostanie w pamięci, zarówno dziadków jak i dzieci. Barbara Sagata W dniu 20 stycznia 2015 r. drużyna w składzie: Aleksandra Łuczka i Patrycja Rycaj, reprezentująca gimnazjum w Sitnie uczestniczyła w Wojewódzkiej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym w Kocudzy. Po ciężkich zmaganiach młode zawodniczki wygrały wszystkie mecze i zostały Mistrzyniami Województwa. Droga do sukcesu nie była łatwa, dziewczyny pokonały rywalki na etapie powiatowym w Szczebrzeszynie, rejonowym w Hrubieszowie, a etap wojewódzki był ukoronowaniem ich zmagań. Alicja Monastyrska Babcie też lubią disco polo! 21 stycznia, babcie i kandydatki na babcie bawiły się podczas koncertu Bayer Full w hali sportowej przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Koncert miał charakter edukacyjno-rozrywkowy i był powiązany z Dniem Babci i Dziadka. W pierwszej części wysłuchaliśmy prelekcji na temat ochrony środowiska naturalnego, ochrony niektórych gatunków zwierząt oraz działań różnego rodzaju organizacji na rzecz ekologii. Prelekcję poprowadził Pan Gerard Sawicki przyrodnik, dziennikarz TVP S.A. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać największych przebojów zespołu Bayer Full. Przerwy między piosenkami wokalista Sławomir Świerzyński okraszał żartami, które na dobre rozbawiły publiczność, a żywiołowa muzyka zachęciła do tańca. Sponsorem wyjazdu była Gmina Sitno, organizatorem Centrum Kultury z Biblioteką. Danuta Wrotniak

11 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 11 Karta dużej rodziny Karta Dużej Rodziny jest dokumentem zapewniającym specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci niezależnie od dochodów. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe, zniżek w opłatach paszportowych i wstępów do parków narodowych oraz zniżek w zakupach sieci Carrefour i Lotos, a także w ubezpieczeniach TUW. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza- -rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny Kartę przyznaje Wójt Gminy Sitno na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy w Sitnie w pok. Nr 17. Informacje można uzyskać w GOPS, osobiście lub telefonicznie oraz ze strony internetowej Dodatkowo nasi mieszkańcy mogą ubiegać się o Regionalną Kartę Dużej Rodziny uprawniającą rodziny wielodzietne do korzystania z ulg wprowadzonych przez jednostki Samorządu Województwa Lubelskiego, jednostki podległe Samorządom Lokalnym oraz instytucje i firmy zewnętrzne, które przystąpiły do Programu i podpisały stosowne porozumienia. Regionalna Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie na okres do 36 miesięcy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Barbara Tor Znajdź właściwe rozwiązanie W roku szkolnym 2014/2015 w miesiącach październik grudzień 2014 r. uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie wzięli udział w realizacji kolejnej edycji programu profilaktyki antyalkoholowej i antynikotynowej pod hasłem Znajdź właściwe rozwiązanie. Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu i spożywania napojów alkoholowych wśród młodzieży szkolnej. Cele szczegółowe programu to: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego i alkoholu, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych. W dniu r. w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie odbyła się uroczystość podsumowania działań podejmowanych w ramach realizacji programu profilaktyki antynikotynowej oraz antyalkoholowej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący: Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu, Urząd Gminy, Centrum Kultury z Biblioteką, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Zdrowia w Sitnie. Przybyli też rodzice, przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum w Sitnie, Grono Pedagogiczne i uczniowie szkoły. Podczas uroczystości zaprezentowano szereg działań zrealizowanych przez uczniów gimnazjum tj.: ekspozycję wykonanego cyklu gazetek o tematyce antynikotynowej i antyalkoholowej, uczestnictwo uczniów w cyklu warsztatów prowadzonych w ramach godzin wychowawczych ( Poznajmy się bliżej, Laboratorium ciała, Naucz się mówić NIE, Znajdź właściwe rozwiązanie, Uwierz w siebie ) oraz w warsztatach z psychologiem: Promowanie właściwej komunikacji i tolerancji, ekspozycję prac w ramach konkursu plastycznego na Plakat i ulotkę o tematyce antynikotynowej i antyalkoholowej, ekspozycję prac konkursowych Graffiti antynikotynowe i antyalkoholowe, wy-

12 12 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO zywania Problemów Alkoholowych zakupiono materiały potrzebne do realizacji programu oraz nagrody konkursowe dla uczniów. Program z pewnością będzie realizowany w kolejnym roku szkolnym, ze względu na jego kluczowe przesłanie. Szkoła jest miejscem, które powinno edukować młodzież w kierunku prowadzenia zdrowego stylu życia, bez dymu tytoniowego i alkoholu. Realizacja programu pozwoliła na uzmysłowienie jego uczestnikom jak ważna jest dbałość o zdrowie własne i otaczających nas osób. Alicja Tarnowska konanych przez przedstawicieli klas I, IIA, IIB, III, wyniki ankiet: Life ankieta Czy Pan/ Pani pali oraz ankietę uczestników programu, pokazy multimedialne w ramach konkursu: Profilaktyka antynikotynowa i antyalkoholowa, inscenizację o tematyce antynikotynowej i antyalkoholowej PAPIEROS NIE, ALKOHOL NIE w wykonaniu uczniów klasy I. Ze środków finansowych pozyskanych z Urzędu Gminy w Sitnie Komisji Rozwią- KOMUNIKAT ZAKAZ PALENIA ŚMIECI!!! Przypominam mieszkańcom Gminy Sitno, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Spalanie śmieci jest nie tylko niezgodne z prawem, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi z najbliższego otoczenia, gdzie taki proceder ma miejsce. Podczas spalania z kominów wydobywają się toksyczne związki chemiczne takie jak: dioksyny, furany, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie. Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania chorób nowotworowych, alergii, chorób krążenia, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego, obniżają naszą odporność. Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. mokra sadza, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem. W każdym przypadku zgłoszenia palenia śmieci w piecach domowych lub na terenie posesji zostanie przeprowadzona kontrola. Mając powyższe na uwadze zwracam się do wszystkich mieszkańców z apelem i gorącą prośbą o przestrzeganie zasad dobrego sąsiedztwa, które dotyczy również niezatruwania środowiska naturalnego. Miejmy na uwadze zdrowie swoje i innych ludzi. Dbajmy o środowisko!!! Wójt Gminy Sitno mgr Marian Bernat

13 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 13 Dzień Otwarty Gimnazjum Uczniowie mogli: przekonać się czy: może być Dym bez ognia? Ogień bez zapałek? Burza w probówce?, zobaczyć pokaz gimnastyczno-akrobatyczny, samodzielnie wykonać ruchomą postać z kartki papieru, sprawdzić swoje umiejętności w układaniu tangramów i zabawach językowych. 31 stycznia 2015 r. w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie odbył się Dzień Otwarty Gimnazjum Wszyscy tego dnia świetnie się bawili!!! Alicja Monastyrska Osiągnięcia młodych ludzi ze Szkoły Podstawowej w Cześnikach W Szkole Podstawowej w Cześnikach należącej do Zespołu Szkół w Kornelówce, wielu uczniów chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych przez różne instytucje. Dzięki staraniom zarówno dzieci, nauczycieli jak i rodziców nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy. Wiktor Marczak zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Litrerackim MAM PRAWO..., organizowanym przez Przedszkole Nr 124 w Warszawie pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Opiekunem ucznia była nauczycielka Pani Ewa Jankowska. MAM PRAWO... POSŁUCHAJ KOLEŻANKO I KOLEGO MUSZĘ WAM POWIEDZIEĆ COŚ WAŻNEGO WSZYSTKIE DZIECI SWOJE PRAWA MAJĄ, LECZ NIE WSZYSCY JE ZNAJĄ I PRZESTRZEGAJĄ MAMY PRAWO UCZYĆ SIĘ I POZNAWAĆ ŚWIAT, A TAKŻE BAWIĆ SIĘ I ŚMIAĆ TAK TEN ŚWIAT JEST STWORZONY, ŻE MOGĘ MIEĆ SWÓJ DOM WYMARZONY BEZ PRZEMOCY I BEZ ZŁOŚCI ZA TO PEŁEN CIEPŁA I MIŁOŚCI CHOCIAŻ NIE MOGĘ JESZCZE GŁOSOWAĆ, TO I TAK TRZEBA MNIE SZANOWAĆ. Dawid Herms zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie pt. Najpiękniejsza ramka na zdjęcie, organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 40 w Sosnowcu. Opiekunem ucznia była nauczycielka Pani Ewa Jankowska. Sebastian Szykuła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pt. Najpiękniejsza ramka na zdjęcie, organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 40 w Sosnowcu. Opiekunem ucznia była nauczycielka Pani Ewa Jankowska. Łukasz Mazurek zajął I miejsce w etapie gminnym, w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Opiekunem ucznia był nauczyciel Pan Wojciech Duras. Magdalena Żurek zajęła II miejsce w etapie gminnym, w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom. Opiekunem ucznia był nauczyciel Pan Wojciech Duras. Dawid Kawecki zdobywa co roku

14 14 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO nagrody w wędkarstwie. Chłopiec może poszczycić się zdobytymi licznymi medalami i pięknymi pucharami. Lista osiągnięć jest obszerna. Oto wybrane najważniejsze osiągnięcia ucznia: Spławikowy Puchar za zajęcie III miejsca w kategorii kadetów, Memoriał im. Zygmunta Martysa III miejsce w kategorii kadetów, I Wicemistrz Okręgu PZW Zamość w wędkarstwie rzutowym w kategorii kadet, II miejsce drużynowe w Olimpiadzie Młodzieży w sportach wędkarskich, I miejsce w III Olimpiadzie Młodzieży Wędkarskiej, II miejsce w Wędkarstwie Rzutowym o Puchar Prezesa ZO PZW w Lublinie Zbigniewa Sadowskiego w kategorii kadetów, I wicemistrz Koła Roztocze w wędkarstwie rzutowym w kategorii kadet, Wicemistrz Koła Roztocze w wędkarstwie rzutowym w kategorii kadet, III Olimpiada Młodzieży Wędkarskiej Okręg PZW Zamość I miejsce w kategorii do 14 lat, II Wicemistrz Zarządu Okręgu PZW Zamość w wędkarstwie rzutowym, II miejsce indywidualnie do lat 14 w Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich, VI miejsce w klasyfikacji drużynowej młodzieży w zawodach rzutowego Pucharu Polski-Puchar Szamotuł 2014 III Memoriał im. Zenona Kędziory, III Miejsce Rzutowe Mistrzostwa PZW Koło Roztocze, XI Memoriał im. Zygmunta Matysa zajęcie III miejsca, Wędkarz Roku 2012 Koło PZW Roztocze w dyscyplinie rzutowej kategorii kadet. W czerwcu Dawid wyjechał do Siewierza i tam brał udział w Ogólnopolskich Zawodach Rzutowych Młodzieży, na 53 zawodników zdobył 10. miejsce. Dzięki swoim umiejętnościom wędkarskim miał możliwość uczestniczenia w czasie wakacji w bezpłatnym obozie wędkarskim zorganizowanym w Józefowie w Ośrodku Wypoczynkowym Roztocze przy stanicy wędkarskiej. Gratulujemy wszystkim uczniom naszej szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów. Dawidowi, natomiast życzymy wytrwałości i celnych rzutów również w tegorocznym sezonie wędkarskim. Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Cześnikach W czasie ferii nie ma nudy W Szkole Podstawowej w Jarosławcu w pierwszym tygodniu ferii, nauczyciele zorganizowali dla wszystkich chętnych uczniów atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. Dzieci miały możliwość wyjazdu na basen do Zamościa. Uczestniczyły w warsztatach kulinarnych w remizie w Jarosławcu Górnym, gdzie Panie z KGW zorganizowały naukę pieczenia ciast, rogalików, róż karnawałowych i faworków. Zorganizowano również wyjazd do Józefowa w celu zwiedzania kamieniołomów i do Adamowa, gdzie przy ogni- Informacja W dniu r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Sitnie. Podsumowano działalność spółki za 2014 rok. Plan finansowy na 2015 r. został zatwierdzony uchwałą Nr 2/2015 Walnego Zjazdu Delegatów w wysokości ,69 zł. Uchwałą Nr 4/2015 ustalono składkę członkowską w kwocie 45,00 zł za 1 ha. Agnieszka Drozdowska

15 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 15 sku uczniowie posilili się pieczoną kiełbaską. W kolejnym dniu uczniowie wyjechali do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie uczestniczyli w warsztatach pieczenia chleba i poznali życie codzienne na dawnej wsi. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Portu Lotniczego Lublin. Wycieczka została zakończona wizytą w Mc Donald s. W ostatnim dniu zorganizowano dla uczniów wycieczkę do Zamościa, podczas której zwiedzono odnowione fortyfikacje miejskie. Po posiłku w pizzerii uczniowie obejrzeli w Kinie Stylowy film pt. Bella i Sebastian. Z ferii uczniowie wraz z rodzicami byli bardzo zadowoleni. Taka atrakcyjna forma spędzania zimowego odpoczynku była możliwa dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wsparciu finansowym Wójta Gminy Sitno. Agnieszka Herc Mimo tego, że była połowa lutego, za oknem padał śnieg i temperatura ujemna nie przeszkodziło to niektórym mieszkańcom naszej Gminy, aby wyjść z domu i uczestniczyć w turnieju piłki nożnej. Co prawda mecze nie odbywały na świeżym powietrzu tylko w małej sali, a zawodnicy w grze nie posługiwali się piłką tylko kontrolerami do konsoli, to jednak nie brakowało uczestnikom prawdziwych sportowych emocji i prawdziwego ducha walki. Mowa tu o drugim już Turnieju FIFA, który zorganizowało Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie dla mieszkańców Gminy Sitno. Do zawodów zgłosiło się 11 zawodników, sympatyków gier komputerowych. Uczestnicy zostali podzieleni w formie losowania na dwie grupy, z których awansowało po trzech najlepszych zawodników do grupy finałowej. W dniu 12 lutego 2015 r. zawod- Turniej FIFA 2015 nicy rozegrali decydujące mecze w systemie każdy z każdym. Zwycięzcą rozgrywek został Kamil Kozioł, który wygrał wszystkie mecze i zdobył 15 punktów. Drugie miejsce zajął Sylwester Burdzy z 12 punktami. Trzecie miejsce przypadło dla Patryka Małka, który zdobył 7 punktów. Mecze były bardzo zacięte i przysporzyły zawodnikom, jak również obserwatorom wiele emocji i wrażeń. Na zakończenie turnieju najlepsi zawodnicy otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie. Rafał Kiecana

16 16 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Ferie bez nudy gły zjeść dowolną ilość pączków. W wigilię święta zakochanych dostały czerwone, słodkie serducha i drobne upominki. W czasie tegorocznego zimowiska również dzieci z Cześnik uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez filię Biblioteki Publicznej oraz Centrum Teleinformatyczne w Cześnikach. Zajęcia w tej miejscowości odbywały się w dniach od 9 do 13 lutego. Udział wzięło piętnaścioro dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Młodsze Tegoroczne ferie zimowe w naszym województwie trwały od 2 do 15 lutego. Tak naprawdę zimowe były tylko z nazwy, zabrakło bowiem śniegu i mrozu. Pogoda przypominała bardziej wczesną wiosnę niż zimę. Centrum Kultury z Biblioteką na ostatni tydzień ferii przygotowało różnego rodzaju zajęcia dla dzieci z terenu gminy, aby miło, wesoło i aktywnie spędziły swój wolny czas. Każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. W programie znalazły się warsztaty plastyczne, gry i zabawy sportowe. Jedną z wielu atrakcji był wyjazd do kina na film Pingwiny z Madagaskaru. W tłusty czwartek jak nakazuje tradycja dzieci mo- dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych takich jak kręgle, twister i tenis stołowy, starsze natomiast wolały gry edukacyjne typu scrable. Świetną integracją grupy okazała się gra kalambury.

17 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 17 Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Ferie już za nami i należy mieć teraz tylko nadzieję, że nasze dzieci powróciły do szkolnych obowiązków pełne zapału i sił do dalszej nauki, a sumienna i wytrwała praca w drugim półroczu niech minie im bez większych stresów i przyniesie oczekiwane efekty. Wszystkiego dobrego dla naszych milusińskich życzą pracownicy Centrum i do zobaczenia za rok. Agnieszka Grzesiuk Podsumowanie działalności jednostek OSP w Gminie Sitno za 2014 r. Wzorem lat ubiegłych zostały przeprowadzone zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zarząd Gminy tj. od r. do r. W zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Sitno - Marian Bernat, Prezes Oddziału ZG ZO- SPRP - Kajetan Protas, Komendant Gminny OSP - Henryk Ternes, Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Klikicki oraz członko- wie Zarządu Gminnego. W trakcie zebrań przedstawiono sprawozdanie z działalności poszczególnych jednostek za ubiegły rok. Opracowano także projekty działalności i plany finansowe na rok bieżący. Szczególnie ważne było zebranie OSP w Sitnie, w którym uczestniczył oficer z KM PSP w Zamościu d-ca JRG bryg. Andrzej Knap. Podjęto szereg ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem tej jednostki należącej do KSRG. Zwrócono także uwagę na potrzeby szkoleniowe. Jednostka ta bowiem posiada dużo nowoczesnego sprzętu i wyjeżdża nie tylko do pożarów, ale również do wielu innych miejscowych zagrożeń. Zebrania przebiegały w miłej i spokojnej atmosferze. Wszystkim jednostkom należą się gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i pracę społeczną. Opracował Henryk Ternes

18 18 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Sitno Dnia 22 lutego 2015 r. w hali sportowej w Sitnie odbył się Turniej Siatkówki Kobiet o Puchar Wójta Gminy Sitno. W zawodach wystartowało 7 drużyn z terenu Gminy Sitno. Zawodniczki grały w trzyosobowych się drużyna w składzie: Magdalena Jordan, Aleksandra Petz, Weronika Dziaduszek, które w finale pokonały Katarzynę Bielik, Patrycję Woszak, Katarzynę Baraś oraz Kingę Zdybel. Wszystkie zawodniczki która wygrała z Kamilą Kuczyńską, Joanną Adamczuk, Mariką Pyś i Sylwią Antoszek. Podczas turnieju zawodniczkom towarzyszyła miła sportowa atmosfera oraz głośny doping kibiców, którzy byli licznie zgromadzeni na trybunach. Organizatorem turnieju był GKS Potok Sitno, który ufundował puchar oraz medale dla najlepszych drużyn. Rafał Kiecana składach z jedną rezerwową. Z dwóch grup do fazy pucharowej awansowały 4 zespoły. W meczach finałowych nie zabrakło emocji i zaciętych pojedynków. W klasyfikacji końcowej najlepszą okazała grające w finale reprezentują naszą Gminę w zamojskiej Lidze LZS Siatkówki Kobiet. W meczu o trzecie miejsce lepszą okazała się drużyna w składzie: Karolina Kiecana, Marzena Juszczak oraz Natalia Wawer,

19 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 19 Ekologicznie i artystycznie Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie w miesiącu lutym zorganizowało dwa spotkania dla Pań z terenu Gminy Sitno poświęcone rękodziełu. Pierwsze warsztaty odbyły się 7 lutego br, na którym to Pani Elżbieta Dudek twórczyni ludowa z Rozdołów zaprezentowała naszym uczestniczkom jak w ciekawy sposób wykorzystać np. wstążki, len i wykonać przepiękną biżuterię. Drugie nasze spotkanie było już bliżej związane ze świętami wielkanocnymi. Pani Ewa Nałęcka-Redeł, przewodnicząca KGW Jarosławca Dolnego w ostatnią sobotę miesiąca wprowadzała Panie w bajeczny świat stroików. Wszystkie Panie mogły wykorzystać swoje zdolności, pomysły i stworzyć dekoracje na świąteczne stoły. Agnieszka Grzesiuk Od 1 marca można wyrobić nowy dowód osobisty Po 1 marca nie będzie konieczności wymiany dotychczasowych dowodów; zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Każdy, kto złoży wniosek o wydanie dowodu, otrzyma go - tak jak dotąd - bezpłatnie. Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Nowością i znacznym ułatwieniem jest możliwość wyrobienia dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy w kraju (lub drogą elektroniczną), niezależnie gdzie jesteśmy zameldowani. Wniosek musimy podpisać własnoręcznie, ale formularz może wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego trzeba uwierzytelnić podpisem elektronicznym. Jakie informacje znajdą się na nowym dowodzie osobistym? Będzie to imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia oraz wystawienia dokumentu, numer dowodu osobistego i PESEL, obywatelstwo i termin ważności. Na nowym dowodzie nie będzie informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Z dowodu zniknie również adres zameldowania. Dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać tego dokumentu. Co podczas wyborów? Brak informacji o adresie zameldowania w nowych dowodach nie będzie miał wpływu np. na kwestię ustalania tożsamości wyborcy. Wszystko dlatego, że w dokumencie nadal pozostanie numer ewidencyjny PESEL. Obwodowa komisja wyborcza, będzie mogła porównać go z tym, który znajduje się w spisie wyborców, co pozwoli uniknąć ewentualnych pomyłek. Faktem jest, że w nowym dowodzie osobistym nie ma informacji o adresie zameldowania. Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie utrudni to np. odbioru paczek na poczcie, czy obsługi w banku i u notariusza. Aby odebrać przesyłkę, wystarczy potwierdzenie dokumentem tożsamości; w banku czy u notariusza informacją o naszym miejscu zamieszkania jest natomiast złożone przez nas oświadczenie. Nowy dokument tożsamości ma inny wzór. Są na nim nowe zabezpieczenia, m.in. mikrodruki i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować. Format i wymiary pozostały takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia jest

20 20 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Nowe zabezpieczenia znajdą się m.in. w prawym górnym rogu awersu oraz lewym górnym rogu tyłu dokumentu. Jeśli spojrzymy na te elementy graficzne pod światło, to na obu stronach dowodu połączą się one w jedną całość i zobaczymy dwie litery: RP umieszczone w owalnym kształcie. Na nowym dokumencie jest też hologram zachodzący na fotografię. Co ciekawe powierzchnia dowodu jest nierówna. Wszystko przez to, że nazwisko i data urodzenia posiadacza dowodu są grawerowane specjalną techniką, czyli są wypukłe. Co z tyłu? Przy górnej krawędzi rewersu znajdzie się kontur mapy Polski z literami RP. Jego kolor będzie się zmieniał w zależności od kąta, pod którym będziemy go obserwować. Z. Malinowska 8 marca Dzień 8 marca przywitał Panie piękną słoneczną pogodą. KGW Stabrów, by uczynić to wyjątkowe święto jeszcze bardziej uroczystym, przygotowało miłą niespodziankę - własnoręcznie wykonało kartki z życzeniami. Panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej bardzo chętnie przyłączyli się do akcji. Dumnie kroczyli ulicami Stabrowa, z koszami wypełnionymi kartkami. Do serdecznych życzeń dołączali tradycyjne, czerwone goździki. Mieszkanki Stabrowa z uśmiechem na twarzy przyjmowały życzenia, nie ukrywając wzruszeń. Kobieta jest jak róża, na to ma kolce, by ją owijać płatkami J. Tuwim Dzień Kobiet jest doskonałą okazją do okazania PANIOM, ile znaczą w życiu każdego mężczyzny. Choć niekiedy trudno im się do tego przyznać, to jednak zdają sobie sprawę, że świat bez kobiet byłby smutny, nudny i nijaki. Nasza gmina postanowiła również w tym dniu uczcić święto Pań w szcze-

21 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WIEŚCI GMINNE 21 gólny sposób, tak aby niedzielne popołudnie spędziły w bardzo miłej atmosferze. W Centrum w Sitnie przygotowano kilka niespodzianek i atrakcji z okazji tego święta. O godzinie w wypełnionej po brzegi sali rozpoczęto bardzo bogaty program artystyczny. Za kwestię rozbawienia Pań odpowiadała Pani Tatiana Urlich, która serwowała płci pięknej szereg anegdot i żartów o kobietach. Oprawę muzyczną zapewnił występ połączonych orkiestr tj. Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Zubowic pod batutą Pana Ryszarda Gryciaka. Podczas wspólnego świętowania każda z Pań otrzymała ręcznie wykonany kwiat, publikację z przepisami oraz słodki upominek z rąk Wójta Gminy. Na koniec goście skosztowali ciast przygotowanych w prezencie przez wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Sitno oraz wspaniałego tortu jaki otrzymaliśmy od dyrektorów szkół. Cała impreza przebiegała w radosnej i miłej atmosferze w gronie ponad 100 Pań, które zaszczyciły nas swoją obecnością. Organizatorem święta byli: Wójt Gminy Sitno Marian Bernat, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska oraz Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie. Mamy nadzieję, że impreza spełniła oczekiwania uczestników i była miłym akcentem obchodów Dnia Kobiet. Wszystkim osobom, które miały swój udział w organizacji tego spotkania serdecznie dziękujemy. Agnieszka Grzesiuk Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 9 marca 2015 r. w sali Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież Za- pobiega Pożarom. Eliminacje odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: grupa I uczniowie szkół podstawowych, grupa II gimnazjaliści. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. O udział w powiatowym turnieju ubiegało się 15 uczestników. Komisja konkursowa wyłoniła osoby, które wykazały najlepszą wiedzę na temat m.in. zapobiegania pożarom, historii straży i jej struktur, udzielania pierwszej pomocy i znajomości sprzętu strażackiego. W I grupie wiekowej zwyciężył Łukasz Mazurek uczeń Szkoły Podstawowej w Cześnikach, a w II grupie najwięcej punktów zdobyła Julia Wilgos uczennica Gimnazjum w Jarosławcu. Oboje będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych w Zamościu. Pozostali uczestnicy eliminacji gminnych z I grupy wiekowej to uczniowie szkół podstawowych: Robert Drozdowski, Magdalena Żurek, Maja Ziarkiewicz, Hubert Witkow-

22 22 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO ski, Magdalena Kostrubiec, Dominik Bernat, Jakub Drozdowski i Kacper Namroży. Uczestnicy II grupy wiekowej uczniowie gimnazjum: Iwona Gierszon, Klaudia Miszczuk i Katarzyna Markowska. Nagrody i dyplomy zwycięzcom tegorocznego turnieju oraz wszystkim uczestnikom wręczył Z-ca Wójta Gminy dr Kajetan Protas. W swoim krótkim wystąpieniu podziękował uczniom i nauczycielom za poświęcony czas na zapoznanie się z ochroną przeciwpożarową. Po zakończonym turnieju uczniowie przeszli do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitnie, która wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Kierowca samochodu gaśniczego, strażak Pan Stanisław Kuś zaprezentował posiadany sprzęt strażacki i objaśnił jego funkcjonowanie. Zofia Malinowska Prawo podatkowe Prawo podatkowe daje nam możliwość zmniejszenia swojej należności podatkowej. Regulują to ulgi, które nam przysługują. Warto o nich pamiętać, kiedy zabieramy się za wypełnianie formularzy. UWAGA! Każda ulga podatkowa to przywilej, z którego możesz skorzystać tylko wtedy, gdy spełnisz wszystkie warunki. Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń. W polskim systemie podatkowym zarobki do wysokości 3091 zł, pochodzące ze źródeł opodatkowanych według skali podatkowej (18%, 32%) należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT. Ta sama zasada dotyczy również kwot opodatkowanych liniowo lub ryczałtem. Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik zarobił 1 zł, 1000 zł, czy zł każdą z tych kwot należy rozliczyć. Wyjątkiem od powyższej zasady są tzw. kwoty zwolnione z podatku. Jeżeli podatnik zarobił wyłącznie takie kwoty, które pozostają zwolnione (np. w roku 2014 otrzymał jedynie odszkodowanie zwolnione z podatku) lub nie podlegają w ogóle opodatkowaniu (np. w 2014 r. sprzedał jedynie nieruchomość po okresie 8 lat od jej nabycia), to deklaracji podatkowej nie trzeba składać. Warto skorzystać z dostępnych programów komputerowych rozliczających deklaracje PIT jak i wysyłać w formie elektronicznej. Zdarza się, że podatnik nie uzyskuje przychodów. Czy w takim przypadku trze- ba złożyć deklarację roczną PIT? Zdarza się, że jest to obowiązkowe. Złożenie deklaracji zerowej może być konieczne, jeżeli podatnik deklarował wcześniej uzyskiwanie przychodów z jakiegoś tytułu. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zlikwidowały przedsiębiorstwa, a których działalność nie przynosi dochodów. Dotyczy to zarówno osób prowadzących firmę jak i osób, które jej prowadzenie zawiesiły. Deklaracja zerowa nie jest natomiast obowiązkowa, jeżeli podatnik zakończył w latach poprzednich działalność zarobkową, np. w roku 2013 zarabiał na umowie o pracę lub uzyskiwał zarobki ze sprzedaży udziałów lub akcji, a w roku 2014 takich dochodów już nie posiadał. Jeżeli w roku 2014 rodzic nie zarabiał, ale zarobki osiągało jego małoletnie dziecko, to co do zasady zarobki takie należy doliczyć do zarobków rodzica. W takim przypadku rodzic obowiązkowo złożyć musi zeznanie podatkowe, wykazując w nim wyłącznie wynagrodzenie małoletniego. Przychodów zwolnionych z opodatkowania w Rzeczypospolitej Polskiej nie trzeba wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym nawet jeśli uzyskuje się inne przychody, opodatkowane. Jeżeli sprzedajemy rzeczy ruchome z naszego majątku osobistego i jest to sprzedaż okazjonalna, to powinniśmy udowodnić, że sprzedaż nastąpiła po 6 miesiącach licząc od końca miesiąca ich nabycia. W innym przypadku rozpoznać należy przychód i odpowiednio koszt jego uzyskania w PIT rocznym. Jeżeli koszt przekroczy wartość przychodu to z tytułu sprzedaży nie zapłacimy podatku. Rozliczenie PIT dokonane przez pracodawcę (po złożeniu wniosku na PIT-12) lub przez ZUS nie jest ostateczne. Jeżeli w następnym okresie podatnik stwierdzi, że jednak chce korzystać z ulg lub rozliczyć się inaczej (np. z małżonkiem), może złożyć rozliczenie roczne na odpowiednim druku PIT. Czasami deklaracja zerowa bywa metodą na uniknięcie kary za opóźnienia w składaniu zeznań podatkowych. Jeżeli podatnik nie jest świadomy, jakiej dokładnie wysokości przychody osiągnął lub koszty poniósł, lepsze będzie złożenie deklaracji PIT z przybliżonymi zarobkami lub złożenie jej podając kwoty zerowe, które następnie, jak najszybciej zostaną skorygowane wartościami właściwymi. Takie przypadki zdarzają się szczególnie w przypadku składania zeznań PIT na ostatnią chwilę, np. dnia 30 kwietnia 2015 r. W przypadku jeśli nie otrzymaliśmy od pracodawcy PIT, mamy obowiązek sami wyliczyć nasz dochód. Wówczas warto jest dołączyć do zeznania podatkowego informację o nieotrzymaniu PIT-u z podaniem danych zakładu pracy. Podatnik sam odpowiada za prawidłowe wypełnienie deklaracji rocznej PIT musi być ona wypełniona poprawnie. W przypadku zarobków uzyskiwanych wyłącznie za granicą nie ma obowiązku składać zeznania podatkowego w Polsce. Dotyczy to sytuacji, gdy z państwem uzyskiwania zarobku zawarta jest umowa zwalniająca z opodatkowania zarobków zagranicznych. W przypadku natomiast, gdy zarobki z zagranicy opodatkowuje się zarówno w Polsce jak i za granicą, a podwójnego opodatkowania

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO TURYSTYCZNEGO SZKÓŁ I GMIN, POWIATOWEGO I MIEJSKIEGO ZRZESZENIA LZS W ZAMOŚCIU NA 2016 ROK POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ZAMOJSKIEGO HENRYKA MATEJA I. CEL: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Regulamin Młodzieżowego Turnieju Siatkówki 2016

Regulamin Młodzieżowego Turnieju Siatkówki 2016 Regulamin Młodzieżowego Turnieju Siatkówki 2016 1. ORGANIZATOR Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej 2. TERMIN i MIEJSCE - Turniej odbędzie się 5 marca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 Województwo świętokrzyskie Starostwo powiatowe w Kielcach Miasto*..... Gmina* Raków Miasto i Gmina*.......

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/XXVIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 11 czerwca 2013 r. Składający: Miejsce składania: POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r.

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. 1. CEL popularyzacja sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. Wójt Bartłomiej Kucharyk oraz Radni Gminy Przytoczna składają życzenia świąteczne.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. Wójt Bartłomiej Kucharyk oraz Radni Gminy Przytoczna składają życzenia świąteczne. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Wójt Bartłomiej Kucharyk oraz Radni Gminy Przytoczna składają życzenia świąteczne. NABÓR NA ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW Lubuska Izba Rolnicza prowadzi nabór na ferie zimowe. NABÓR

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I MIĘDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: SADOWIE Data imprezy VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIIOWSKi RAPORT 9

SAMORZĄD UCZNIIOWSKi RAPORT 9 RAPORT 7 17. XII. 2012 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie pod hasłem Poznaj Mojego Pupila. Wytypowani uczniowie przynieśli do szkoły swoje domowe pupile i przygotowali na ich temat interesujące

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach NASZ CEL: Rozszerzanie u uczniów wiedzy na temat zdrowego

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców

XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców Wiadomości Czwartek, 23 marca 2017 XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców 23.03.2017 r. w hali gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com TZTS Tarnów KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(0...29) ; REGULAMIN

Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(0...29) ;   REGULAMIN Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(0...29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.1.2014 ZATWIERDZAM: REGULAMIN ELIMINACJI

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych

Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych Indywidualna Liga w Kręgle I. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2018 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2018 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2018 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce. 2 1. 26.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek i Młodzików w Chełmie

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek i Młodzików w Chełmie Nr 14 22-28 kwietnia 2016 r. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek i Młodzików w Chełmie W dnu 23 kwietnia 2016 r. zawodnicy sekcji zapaśniczej z terenu gminy Leśniowice udział wzięli w Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych W

REGULAMIN XIII Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych W REGULAMINXIII Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Mgr Lech Słomka vel Słomiński OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Mgr Lech Słomka vel Słomiński OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Mgr Lech Słomka vel Słomiński OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Klub Uczelniany AZS 90-645 Łódź, ul. 6 Sierpnia 71 tel. (0-42) 639 32 37, 637 34 14 tel./fax (0-42) 637 69 17

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla rolników

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla rolników Nr 7 20-26 lutego 2015 r. Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla rolników W dniu 13 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno szkoleniowe dla rolników

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DO- 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DOLIWA ROZDRAŻEW ZA ROK 2009/2010.

PODSUMOWANIE SEZONU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DOLIWA ROZDRAŻEW ZA ROK 2009/2010. PODSUMOWANIE SEZONU UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DOLIWA ROZDRAŻEW ZA ROK 2009/2010. W dniu 2 czerwca 2010 roku w hali Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. Rady Gminy.

Uchwała Nr. /. Rady Gminy. Projekt Uchwała Nr. /. Rady Gminy. z dnia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI Pod opieką trenera T. Tymrakiewicza dwudziestu młodych adeptów PSP nr 2 z klas I-V uczy się królewskiej gry w szachy. Spotkania szachistów odbywają się

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY RUDNIK z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji. Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej. Czyste powietrze wokół nas. Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH NA 2011 ROK. i p l o t x y ZAMOŚĆ- GRUDZIEŃ 2010 ROKU

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH NA 2011 ROK. i p l o t x y ZAMOŚĆ- GRUDZIEŃ 2010 ROKU KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH NA 2011 ROK i p l o t x y ZAMOŚĆ- GRUDZIEŃ 2010 ROKU KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH POWIATOWEGO ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W ZAMOŚCIU NA 2011

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 286,18 2 zajęcia w sekcjach: 15,00 plastyczna 0,00 tenisa stołowego 15,00 komputerowa 0,00

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia:

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia: ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Organiizatorzy Termiin Miiejsce Uczestniicy Rok urodzeniia zawodniików RELACJA Z ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W czwartek 24 marca br. Uczniowski Klub Sportowy Siateczka

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

Wyniki zimowych igrzysk

Wyniki zimowych igrzysk Zamość, 11.02.2010 r. SKRÓCONY KOMUNIKAT Z PRZEPROWADZONYCH MIĘDZYGMINNYCH ZIMOWYCH IGRZYSK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ MIESZKAŃCÓW ZAMOJSZCZYZNY JACNIA 2010 W zimowych Igrzyskach Jacnia 2010, które zostały

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Protokół zebrania Rady Rodziców 2/2015 z dnia 22 września 2015 r.

Protokół zebrania Rady Rodziców 2/2015 z dnia 22 września 2015 r. Protokół zebrania Rady Rodziców 2/2015 z dnia 22 września 2015 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad - Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum). 3. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN III POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo