REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości PIT przez Internet jest konkursem szkolnym skierowanym do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu i Urząd Skarbowy w Lubaniu 3. Nadzór nad realizacją konkursu pełni nauczyciel ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, pani Aleksandra Wojtkowiak - Odrzygóźdź. 4. Informacje o konkursie, a w szczególności regulamin, miejsce i termin przeprowadzenia etapu szkolnego oraz wyniki będą publikowane na stronie internetowej ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu II. Cele konkursu Celem konkursu jest: 1. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz rozwijanie uzdolnień uczniów. 2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności ponadprzedmiotowych. 3. Promowanie uczniów uzdolnionych w środowisku lokalnym. 4. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 5. Kształtowanie umiejętności rozliczania się z urzędem skarbowym drogą elektroniczną sporządzania rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych PIT z wykorzystaniem Internetu. 6. Nabycie umiejętności obsługi programu do podatkowych rozliczeń rocznych. 7. Wsparcie w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej przez przedstawicieli młodego pokolenia. 1

2 III. Zasady konkursu 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. 2. Konkurs swym przedmiotem obejmuje jedynie PIT-y, które zostały sporządzone w określony przez niniejszy Regulamin sposób i w terminie z niego wynikającym. 3. Uczestnicy konkursu sporządzają i wysyłają własne (o ile mają taki obowiązek) roczne zeznania podatkowe PIT przez Internet oraz wspierają w tym członków rodziny, przyjaciół i znajomych. 4. Każdy z uczestników może realizować działania określone w punkcie 3 w stosunku do dowolnej liczby zeznań PIT. 5. Technika składania zeznań: Aplikacja e-deklaracje Desktop umożliwiająca osobom fizycznym złożenie formularzy elektronicznych bez podpisu kwalifikowanego w sieci Internet. Aplikacja dostępna na stronie: PORTALU PODATKOWYGO : (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl lub ) w zakładce : e-deklaracje do pobrania. 6. Zestawienie wysłanych zeznań PIT w wyznaczonym terminie powinno zawierać następujące informacje: a. imię i nazwisko ucznia uczestnika konkursu, b. klasę, do której uczeń uczęszcza, c. wykaz numerów PESEL (bez podawania imienia i nazwiska ) osób, których zeznania PIT zostały wysłane drogą elektroniczną. d. do listy należy dołączyć kserokopię lub wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) wysłanych zeznań. 7. ZSP im A. Mickiewicza w Lubaniu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie uczniów naruszających niniejszy regulamin. 8. Konkurs ma tylko etap szkolny. 9. Zeznania PIT należy złożyć drogą elektroniczną w terminie od 26 lutego do 16 marca 2015 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się 30 marca 2015r. w ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu. 10. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany wypełnić i dołączyć do zestawienia: a. zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( ZAŁACZNIK NR 1); b. oświadczenie zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu (ZAŁĄCZNIK NR 2); c. zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie - w przypadku uczniów niepełnoletnich (ZA- ŁACZNIK NR 3). 11. Zestawienie numerów PESEL (bez podawania imienia i nazwiska ) osób, których zeznania PIT zostały wysłane drogą elektroniczną należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Szkolny Konkurs z Zakresu Rachunkowości PIT przez Internet do 18 marca 2015r. do sekretariatu szkoły do godz

3 IV. Komisja oceniająca jury 1. W celu przeprowadzenia konkursu zostanie powołana komisja oceniająca, w skład której wchodzić będzie : - przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Lubaniu: pani Grażyna Markowska-Trypka Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej, - przedstawiciele ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu : pani Aleksandra Wojtkowiak-Odrzygóźdź nauczyciel przedmiotów zawodowych pani Dorota Bagrij Hoffmann nauczyciel przedmiotów zawodowych 2. Zadaniem jury oceniającego jest: a. kwalifikacja zgłoszonych zestawień, b. ocena poszczególnych zestawień, c. przyznanie nagród. 3. Przy ocenie jury będzie uwzględniało tylko poprawnie wysłane zeznania PIT, przyznając im następująca punktację: a. za PIT osoby rozliczającej się indywidualnie bez ulg - 1 pkt., b. za PIT osoby rozliczającej się indywidualnie, korzystającej z obowiązujących ulg ( PIT + załącznik PIT-O) 2 pkt., c. za PIT osoby rozliczającej się wspólnie ze współmałżonkiem lub dzieckiem bez ulg -2 pkt., d. za PIT osoby rozliczającej się wspólnie ze współmałżonkiem lub dzieckiem, korzystającej z obowiązujących ulg (PIT +załącznik PIT-O) - 3 pkt. e. za PIT osoby/osób korzystających z ulg na dzieci przekraczających pobrane zaliczki ( PIT + załącznik PIT-O + załącznik PIT/UZ ) 4 pkt. 4. W przypadku, gdy to samo UPO uwzględnione zostanie przez dwóch lub więcej uczestników konkursu - nie zostanie ono wzięte do oceny u żadnego z nich. 5. Komisja konkursowa dokona oceny w ciągu 7 dni roboczych od terminu dostarczenia zestawienie numerów PESEL osób, których zeznania PIT zostały wysłane drogą elektroniczną określonego w punkcie III

4 V. Wyniki 1. Laureaci konkursu otrzymają imienne zaproszenia na uroczystą galę zakończenia konkursu. 2. Wyniki eliminacji będą opublikowane na stronie internetowej ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu 3. Główną nagrodą w konkursie będzie TABLET. pieczęć szkoły Miejscowość...data... Protokół przebiegu szkolnego etapu konkursu w... nazwa i adres szkoły Skład Szkolnej Komisji Konkursowej: przewodniczący... członek... członek... członek... Do zawodów szkolnych przystąpiło ogółem.. uczniów. LP Imię i nazwisko ucznia Szkoła klasa 4

5 Po weryfikacji przedłożonych przez uczniów dokumentów stwierdzono, iż uwzględnieniu w konkursie podlega liczba PIT-ów złożonych drogą elektroniczną przy zastosowaniu aplikacji e-deklaracje Desktop. Poszczególni uczestnicy złożyli PIT-y w podanej niżej liczbie oraz otrzymali następującą liczbę punktów : Liczba złożonych PIT-ów Liczba przyznanych punktów LP Imię i nazwisko ucznia drogą elektroniczną Zwycięzcą konkursu został uczeń : Uwagi do przebiegu konkursu:. Podpisy członków komisji : 1) Przewodniczący 2) członek... 3) członek... 4) członek... 5

6 Załącznik nr 1 ZGODA Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883) oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. Miejscowość, data.. Podpis ucznia/uczestnika konkursu Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję. Miejscowość, data Podpis ucznia/uczestnika konkursu Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka Imię i nazwisko:... wiek:... w konkursie z zakresu rachunkowości PIT przez Internet organizowanym przez ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu i Urząd Skarbowy w Lubaniu. Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego podopiecznego / dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). Miejscowość, data.. Podpis rodzica/opiekuna 6

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015

Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. dla szkół podstawowych 2014/2015 Regulamin III edycji Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych 2014/2015 1 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. 2. Celem konkursu jest rozbudzenie

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa

I. Organizator. II. Termin. III. Miejsce. IV. Cele konkursu. V. Zasady uczestnictwa REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI BRYTYJSKIEJ POETRY LOVERS I. Organizator Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej jest Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY PLASTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM ŚRODA WLKP., KWIECIEŃ 2011r. 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO pt. Miesiąc Wiedzy o Autyzmie Białystok 1. Organizator Organizatorami konkursu na projekt logo Miesiąca Wiedzy o Autyzmie Białystok, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Nasz czysty Białystok

Nasz czysty Białystok V edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno Fotograficznego: Nasz czysty Białystok pod hasłem: Segregujmy śmieci proszą o to dorośli i dzieci pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015

REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 REGULAMIN KONKURSU LabTest WAŻNY NA ROK 2015 Preambuła Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR 1. Warunki ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu ENERGETYCZNY KADR (dalej: Konkurs ) i fundatorem nagród pieniężnych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu - Quality Project -

Regulamin konkursu - Quality Project - Regulamin konkursu - Quality Project - I. Organizator konkursu 1 Organizatorem konkursu Quality Project, zwanego dalej Konkursem jest Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO pod nazwą LOT BALONEM Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur

Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur Regulamin wojewódzkiego konkursu fotograficznego Rzeki Warmii i Mazur 1. Organizatorzy konkursu: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

22 marca - 30 czerwca 2013

22 marca - 30 czerwca 2013 REGULAMIN KONKURSU PRZEBOJOWE DZIECIAKI 2013 22 marca - 30 czerwca 2013 Przepisy ogólne 1. Organizator konkursu. 2. Media Regionalne Sp. z o.o. wydawca Gazety Codziennej Nowiny oraz właściciel portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie

Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie Regulamin I Konkursu Filmowego Kamera! Akcja! Bezpieczna Edukacja! czyli krótki film o bezpieczeństwie temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2013/2014 Rescue moja pierwsza pomoc Postanowienia wstępne.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS 2015 Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2015 REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursu? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN UCZESTNICTWA SZKÓŁ W II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo