Współpraca Biznes NGO września 2013 r., Sopot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca Biznes NGO. 25-26 września 2013 r., Sopot. info@fundacjaduende.org www.fundacjaduende.org +48 512 025 688"

Transkrypt

1 Współpraca Biznes NGO września 2013 r., Sopot

2 OPIS GŁÓWNYCH WYZWAŃ TEMATYCZNYCH Jakie są główne cechy oraz założenia współpracy między sektorem społecznym, a biznesem w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii krajach o najwyższym poziomie kapitału społecznego? Jaki jest poziom współpracy III sektora z biznesem w Polsce? Jak możemy skorzystać z doświadczeń Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii w rozwoju współpracy biznes organizacje pozarządowe? Założenia: Sektor społeczny jest jednym z filarów zaufania społecznego. W krajach o najwyższym poziomie społecznego zadowolenia i zaufania, organizacje pozarządowe zajmują poczesne miejsce w życiu społeczeństwa. Wpływ na poziom rozwoju tego sektora ma szeroko rozumiana współpraca z biznesem. Organizacje pozarządowe w Polsce powinny przyjrzeć się współpracy NGO-biznes w krajach o bardzo dobrze rozwiniętym sektorze społecznym i wysokim współczynniku zaufania społecznego. Powinny także zastanowić się co wpływa na fakt, że w Szwecji, czy w Norwegii zaangażowanie społeczne w działania organizacji non-profit są tak znaczące. Jaki ma to wpływ na poziom i rodzaj współpracy między sektorami społecznym i prywatnym? Jak Polska może skorzystać z doświadczeń wybranych krajów, biorąc pod uwagę różnice gospodarcze, społeczne, a także historyczne? SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAGADNIENIA Za punkt wyjścia raportu uznajemy rok 2010, kiedy w Polsce przyjęto ostatnią nowelizację Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (2006 r.). Jednocześnie w tym czasie rząd Wielkiej Brytanii powołał Ministerstwo do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego (The Office for Civil Society, w miejsce Ministerstwa ds. III sektora). Ministerstwo to jest odpowiedzialne w rządzie Zjednoczonego Królestwa za działalność charytatywną, przedsiębiorstwa społeczne oraz wolontariat. Na podstawie zebranych danych, dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, chcielibyśmy zwrócić uwagę na: różnice między: sektorami społecznymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwecji; a także poziomem społecznego zaufania w tych krajach - co z tego wynika? rozwiązania prawne w Polsce i trzech wybranych krajach, regulujące współpracę biznes - NGO rodzaje współpracy biznes - NGO w wymienionych krajach jak możemy skorzystać z cudzych doświadczeń. Na podstawie tych danych, chcielibyśmy zastanowić się, jaki jest obecny charakter współpracy między sektorem prywatnym a społecznym oraz w jakim kierunku zmierza w Polsce i wybranych krajach? Czy ta współpraca pogłębia się, czy wręcz odwrotnie? Sektor prywatny sektor społeczny, a kapitał społeczny - różne sposoby na sukces:

3 Prof. Lester M. Salamon (profesor na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore oraz dyrektor Centrum Studiów nad Społeczeństwem Obywatelskim oraz Instytutu Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Hopkinsa) uważa, że jesteśmy w środku globalnej rewolucji społecznej masowego wzrostu zorganizowanych, nie nastawionych na zysk działań osób, zrestrukturyzowanych obywatelskich akcji poza ograniczeniami rynków, czy państw. Jest to moment, jak jestem pewien, tak znaczący dla przyszłości, dla końca XX w., jak powstanie państw narodowych w końcu XIX w. 1. Organizacje społeczne cieszą się największym i stale rosnącym zaufaniem spośród wszystkich instytucji i organizacji życia publicznego i rynku (jedynie poza Japonią i Brazylią). Jednocześnie zaufanie do władz i biznesu systematycznie spada. Światowe Forum Ekonomiczne przeprowadziło w styczniu 2007 r. badania dotyczące zaufania do instytucji życia publicznego, pytając o to, które z nich najlepiej realizują potrzeby społeczeństwa. Przepytano 34 tys. osób z 46 krajów. 59% respondentów najwyżej oceniło NGO. Biznes i instytucje rządowe znalazły się na najniższych pozycjach pod względem zaufania. Równocześnie na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, organizacje pozarządowe udowodniły, że posiadają często realną siłę i możliwość wpływu na zmianę sytuacji w swoich krajach 2. Zaufanie jest formą kapitału organizacji pozarządowych, jest to także wartość kluczowa dla biznesu. Łączy się z przekonaniem o uczciwości działań, ufamy tym, którzy (jak wierzymy), działają z myślą o naszym dobru, a nie własnym. Przekładając to na relacje biznesowe, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw warunkuje zaufanie do nich swych klientów i członków lokalnych społeczności. Zaufanie jest niezbędne w relacji firma jej kontrahenci i otoczenie społeczne. Szczególnie w przypadku, gdy transakcje są obarczone dużym ryzykiem. Wtedy zaufanie stabilizuje takie relacje. "Bez wystarczającego poziomu zaufania ze strony kluczowych interesariuszy misja [firmy] pozostaje jedynie deklaracją" 3. Jak budować zaufanie społeczne do biznesu i czy ten proces może stymulować współpraca z organizacjami pozarządowymi? Jak ma się poziom zaufania społecznego do poziomu zadowolenia w społeczeństwie? Kapitał społeczny, a III sektor W maju br. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) ogłosiła raport Better Life Index dotyczący poziomu społecznego zadowolenia w wybranych 36 krajach (Polska znalazła się na 25 pozycji) 4. Raport uwzględnia wiele współczynników stanowiących o naszym poziomie zadowolenia, m.in. kluczowym wyznacznikiem poczucia zadowolenia jest pojęcie community. Jest to poziom naszego zaufania społecznego, na ile mamy poczucie, że koło nas jest ktoś, komu możemy zaufać i jednocześnie istnieje ktoś, kto może liczyć na naszą pomoc. 1 Prof. Lester M. Salamon, mowa wygłoszona w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wolontariuszy, Effort Conference The Netherlands, styczeń 2001 (za: The Operation of Non-Governmental Organizations in a World of Corporate and Other Code of Conduct,2007, Harvard, s.3) 2 Np. w sferze prawnej: kampania rzecznicza prowadzona przez Forum Darczyńców dotycząca nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych osiągnęła pełen sukces, i proces przyjmowania przez polski parlament wariantu rozwiązań dotyczących zbiórek publicznych, zaproponowany przez Forum jest na ukończeniu (stan na koniec sierpnia 2013r).; dane za The Operation of Non-Governmental Organizations in a World of Corporate and Other Code of Conduct, 2007, Harvard s Polskie i Szwedzkie Ministerstwo Skarbu Państwa wobec wyzwań CSR (Corporate Social Responsibility), red.: Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s

4 Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania są krajami o najwyższym poziomie zadowolenia z życia, a co za tym idzie, o bardzo wysokim współczynniku community. Polska zajmuje 30 pozycję na 36 krajów współczynnik community współczynnik community Jednocześnie warto też spojrzeć na dane dotyczące zaangażowania społecznego: zaangażowanie społeczne zaangażowanie społeczne 5 Dane za

5 Współczynnik community obrazuje poziom kapitału społecznego w danym społeczeństwie. Jest on niezmiernie istotny z punktu widzenia zaawansowania rozwoju społeczeństwa. Kapitał społeczny to suma rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków opartych na wzajemnej znajomości i uznaniu 6. Dla Francisa Fukuyamy (jeden z najbardziej znanych amerykańskich uczonych, politolog, filozof polityczny i ekonomista) kapitał społeczny jest zestawem nieformalnych wartości i norm etycznych, wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiających im skuteczne współdziałanie. [...] Podstawą współdziałania na rzecz dobra publicznego jest wzajemne zaufanie członków grupy 7. Jednocześnie badacz ten podkreśla ekonomiczne znaczenie kapitału społecznego. Według niego kapitał społeczny to szczególna struktura norm i wartości, które mają poważny wpływ na charakter gospodarki, formy uczestnictwa osób i grup w kapitale ekonomicznym, a także na kształtowanie czynników osobowościowych, instytucjonalnych i strukturalnych wspomagających rozwój kapitału ekonomicznego 8. Fukuyama uważa, że dobrobyt i jego zdolność do rywalizacji ekonomicznej są uwarunkowane poziomem zaufania wśród mieszkańców 9, a współpraca oparta na nieformalnych normach jest ważną częścią współczesnej gospodarki, jest też coraz ważniejsza wraz ze wzrostem złożoności działalności gospodarczej i wyrafinowania technologicznego 10. Jednocześnie kapitał społeczny i społeczne zaangażowanie są produktywną podstawą związków między ludźmi. Jeśli spada poziom tego kapitału i zaangażowania, obniża się poziom życia, ubożeją wspólnoty, co decyduje o spadku znaczenia społeczeństwa obywatelskiego 11. Podsumowując, kapitał społeczny to szeroko rozumiany poziom zaufania, jakim darzymy siebie nawzajem wewnątrz, jak i na zewnątrz grup społecznych. To zaufanie opiera się na podzielaniu wspólnych norm i zachowań oraz zasadzie wzajemności. Jednocześnie poziom tego zaufania ma przełożenie na jakość życia społecznego, ale też na poziom rozwoju gospodarczego. Krótko mówiąc wszyscy powinniśmy być zainteresowani budowaniem kapitału społecznego. 91 % Polaków 12 twierdzi, że zna kogoś, kto im pomoże w potrzebie. Jest to wysoka liczba, jednak obrazuje ona raczej poziom wiążącego kapitału społecznego opartego na więziach rodzinnych i uczestnictwie w lokalnych wspólnotach sąsiedzkich. Kapitał społeczny ma tu charakter wykluczający (ten, kto nie przestrzega zasad grupy jest z niej wykluczony) i nie buduje on szerokiego zaufania społecznego, którego wzrost wiąże się z budowaniem pomostowego kapitału społecznego, jak uważa Katarzyna Growiec - dr nauk humanistycznych Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, zajmująca się makrospołecznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami zaufania i kapitału społecznego 13. Pomostowy Kapitał społeczny (bridging/inclusive capital) łączy ze sobą ludzi z różnych grup społecznych, nie tworzy tak silnych więzi jak kapitał wiążący. Są one jednak oparte na wzajemnym zaufaniu i uczciwości. Włączający, inkluzyjny charakter tego kapitału polega na tym, że więzi przez niego tworzone 6 Bourdieu 1986: Fukuyama 1997: Kapitał społeczny 2010: Fukuyama 1997: Tamże 11 Klimowicz 2010: Dane za - maj

6 dają członkom danej grupy swobodę nawiązywania relacji z członkami innych grup/organizacji/stowarzyszeń, swobodę nie tylko wyjścia, ale i wejścia bez groźby represji (ze strony innych członków własnej wspólnoty). Świadomość tej swobody wpływa na wzrost zaangażowania jednostki w pracę na rzecz dobra grupy. Jednocześnie kapitał pomostowy obejmuje szeroki krąg przyjaciół, znajomych, współpracowników. [...] Buduje związki między grupami w społeczeństwie, jest zorientowany na zewnątrz i obejmuje osoby z różnych klas społecznych, o różnych statusach 14. W Polsce wciąż przeważa kapitał typu bonding, a powinniśmy skupić się na tworzeniu kapitału pomostowego, ponieważ to ten rodzaj więzi jest odpowiedzialny za wzrost społecznego zadowolenia i angażowania się w życie społeczeństwa. Kapitał pomostowy polega na tworzeniu otwartych sieci społecznych, w których ludzie korzystają nawzajem ze swoich zasobów (umiejętności, troski, uwagi, dóbr materialnych). Bardzo dobrze oddaje to przykład nieodpłatnej wymiany usług, który funkcjonuje już w niektórych krajach Europy Zachodniej - dzięki specjalnej stronie internetowej można znaleźć osobę, która np. posprząta nam mieszkanie w zamian za lekcje angielskiego 15. [...] Właśnie taki typ kapitału przeważa w Europie Zachodniej 16. Jak twierdzi dr Growiec, w Polsce potrzebne jest przejście od społeczeństwa opartego na kapitale wiążącym do społeczeństwa opartego na kapitale pomostowym. Bez tego będziemy społeczeństwem tradycjonalistycznym i mało innowacyjnym. Kluczem jest tu wzrost społecznego zaufania ludzi do siebie nawzajem [...] w porównaniu z innymi społeczeństwami Polacy są nieufni wobec innych ludzi i niezadowoleni ze swojego życia. Najszczęśliwsi i najbardziej ufni są mieszkańcy krajów skandynawskich. 17 Wysoki współczynnik zaufania społecznego ma niezaprzeczalny wpływ na charakter i jakość organizacji non-profit działających w danym społeczeństwie. Poziom kapitału społecznego, a co za tym idzie i społecznego zaufania gotowości do współpracy z innymi dla osiągnięcia wspólnych celów znajduje odzwierciedlenie w zaangażowaniu ludzi w pracę woluntarystyczną, w ilości organizacji pozarządowych, ich udziale w tworzeniu PKB. Wielka Brytania Szwecja Norwegia Polska Liczba NGO 200 tys. 200 tys. 115 tys. 83 tys. Liczba mieszkańców Uczestnictwo w organizacjach pozarządowych 63 miliony 10 milionów 5 milionów 38 milionów -- 80% 84% 32% Putman 2000: 19, W Polsce, szczególnie w dużych miastach powstają już tego typu portale bezgotówkowej wymiany przysług np wywiad z Katarzyną Growiec, 2009r. 17 Tamże 18 Dane CBOS za 2012 r. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W ORGANIZACJACH OBYWATELSKICH2012

7 Wolontariat 72% 28% 48% 16% Udział w KPB kraju ,6% 0,9% 19 (1,2% r ) Partnerstwo strategiczne łączące biznes i organizacje społeczne czynnik kształtujący pomostowy kapitał społeczny 20 Czy można stymulować kształtowanie się pomostowego typu kapitału społecznego (bonding) poprzez propagowanie określonych sposobów współpracy organizacji społecznych z szeroko rozumianym biznesem? Jedną z takich form współpracy międzysektorowej jest tzw. partnerstwo strategiczne, które prowadzone w określony sposób, buduje kapitał społeczny typu bonding. Partnerstwa takie muszą spełniać konkretne warunki. Jednym z nich jest oparcie tego rodzaju współpracy na więziach słabych, nie nakładających na uczestników zbyt wielu zobowiązań. Tego typu więzi zakładają, że ich uczestnicy nie wchodzą ze sobą w relacje na kilku płaszczyznach jednocześnie (np. łącząc rolę kontrahenta z rolą krewnego, czy bliskiego przyjaciela). Takie więzi nie mają tendencji do zamykania się i mogą przyczyniać się do integracji społecznej 21. Ponadto organizacje tworzące partnerstwo nie są nastawione na spełnienie wzajemnych oczekiwań czy wymagań, ale na łączenie sił we wspólnym osiąganiu zakładanych celów. Tego typu partnerstwo, może rozprzestrzeniać idee, pomysły inicjatywy, integrować kolejne części społecznego otoczenia wokół swoich działań. Partnerstwo strategiczne zakłada dużą niezależność partnerów we wzajemnych relacjach. W partnerstwie jakość dodana powstaje dzięki wymianie pomysłów, zasobów i możliwości. Podczas takiej współpracy organizacje rozwiązują problemy zgodnie ze swoją misją, jednocześnie nie mając obowiązku mierzenia się z tymi problemami w pojedynkę. Współpraca jest tu warunkiem sukcesu. Tego typu partnerstwa mają największy potencjał w tworzeniu wartości dodanej, ponieważ połączenie sił partnerów daje im możliwości, jakich nie posiada żaden z nich samodzielnie 22. Budowanie takich zależności wymaga czasu, ale owocuje rosnącym zaufaniem partnerów do siebie nawzajem jest ono podstawą do powstawania i realizacji wspólnych projektów rozwojowych na rzecz lokalnych społeczności. Partnerstwa strategiczne są sposobem na rozwój kapitału typu pomostowego społeczności lokalnych. W tym procesie kluczowa jest rola współpracy biznesu, czy instytucji inwestycyjnych (np. fundusze 19 Dane za 2013 r. za Mały Rocznik Statystyczny - Jak podaje Urszula Grzelońska w artykule Rola Sektora Non Profit w Polskiej Gospodarce, w 2007 udział NGO w PKB wynosił 1,1%, przy czym istniało wtedy 78 tys. organizacji dziś ponad 180 tys. [w:] Studia Ekonomiczne nr 4(LXXI), Za Klimowicz [w:] Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, Warszawa Kapitał społeczny: interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, Warszawa 2010, s. 157; 22 Creating Value through Strategic Partnership between Business and NGOs, Kopenhaga 2010, s.26

8 publiczne) z lokalnymi organizacjami społecznymi (pozarządowymi). Ważne jest, żeby organizacje te były realnie związane ze społecznością lokalną, której cele, czy interesy w takim partnerstwie reprezentują. Partnerstwo firm i lokalnych organizacji, które są zakorzenione w swoich społecznościach staje się narzędziem, które pozwala na konkurowanie danej społeczności, na rzecz której partnerstwo zostało zawiązane, z innymi społecznościami lokalnymi w zakresie jakości życia mieszkańców, dostępie do środków na rozwój i tak dalej. 23 Zawiązywanie partnerstw NGO biznes, niesie za sobą również pewne zagrożenia i zamiast wzmacniać zaufanie społeczne, obniża jego poziom. Często wzajemne korzyści wypływające z partnerstw są oczywiste, ale trzeba pamiętać, że istnieją również zagrożenia. Takim zagrożeniem jest traktowanie biznesu jako kogoś, kto płaci, a wtedy nie jest to partnerstwo, lecz transakcja. Organizacje pozarządowe, w przypadku niepowodzenia wspólnych działań, ryzykują m.in. utratę reputacji. Zawsze to ryzyko się opłaca, tak biznesowi jak i organizacji pozarządowej bo pozwala na uzyskanie doświadczeń, wiedzy o tego rodzaju współpracy, jak również buduje "kredyt zaufania" (spójrzcie jacy jesteśmy wspaniali - współpracujemy z WWF) 24, jeśli chodzi o korzyści dla NGO - biznes jest oczywiście źródłem finansowania działań. Przede wszystkim jednak partnerstwo z biznesem daje szansę organizacjom na generowanie zmian sposobów działania poszczególnych firm, a w dalszej perspektywie całej gospodarki. Prawdziwe, pogłębione partnerstwo zakłada wzajemny wkład partnerów - ich wiedzę, doświadczenie, zasoby, jak również dzielenie się ryzykiem. Takie partnerstwo powinno pomóc firmie osiągnąć cel nie do osiągnięcia dla niej bez współpracy z organizacją pozarządową, a NGO pozwala na zmianę sposobów działania biznesu, a nie tylko na sfinansowanie danego projektu 25. Kapitał społeczny jest warunkiem koniecznym w procesie transferu i wykorzystania wiedzy potrzebnej do tworzenia efektywnych partnerstw. Jest niezbędny w procesie uczenia się i budowania długoterminowych efektów w partnerstwach strategicznych, ponieważ decyduje o tym, na ile synergia pomiędzy partnerami będzie efektywna 26. Kim Boue i Kristine Kjaer podają w swojej pracy następujące kryteria trwałości partnerstwa 27 : Firma musi naprawdę zmienić swój sposób działania, jak również powinna być przygotowana na wprowadzanie konkretnych zmian w swoim segmencie gospodarki i jeszcze szerzej w środowisku biznesowym. NGO musi być gotowa na wyjaśnianie swoim własnym zarządom zasad odpowiedzialności i musi to zrobić niezależnie od biznesu. Każdy z partnerów musi być świadomy swoich profitów i profitów partnera, obopólne korzyści 23 Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. Monika Klimowicz, Wiesław Bokajło, Warszawa 2010, s.159; 24 Business/NGO Partnerships --What s the Payback?, R. Cowe, 2004, s Tamże 26 Creating Value through Strategic Partnership between Business and NGOs, s Kim Boue I Kristine Kjaer Creating Value through Strategic Partnerships between Businesses and NGOs, praca magisterska obroniona w International Business and Politics Copenhagen Business School, 2010 r.

9 muszą być przejrzyste. Partnerzy muszą mieć jasno określone zasady współpracy. Poszczególne osoby zaangażowane w partnerstwo muszą sobie ufać. Ciężko jest sprostać tym wymaganiom, dlatego niewiele jest prawdziwych partnerstw strategicznych pomiędzy sektorem prywatnym a społecznym. Efektywne partnerstwa, spełniające powyższe warunki, pozwalają firmom na coś więcej niż tylko budowanie swojego wizerunku, jako "dobrego obywatela", uczą również przeciwdziałać i redukować ryzyko, tworzyć nowe możliwości rynkowe, stymulować innowacje. Między sektorami współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi. Czy tylko partnerstwa? W Polsce 62% organizacji pozarządowych kontaktuje się z biznesem. 30% źródeł finansowania NGO w Polsce stanowią instytucje i przedsiębiorstwa. 34% organizacji uzyskało od biznesu wsparcie finansowe; 23% rzeczowe, 14% uzyskuje nieodpłatne usługi, 10% realizuje projekty wspólnie z biznesem, 9% uzyskuje usługi po obniżonej cenie 28. Biznes współpracuje z różnego rodzaju organizacjami non-profit w wieloraki sposób. Mogą to być jednorazowe akcje humanitarne, czy wspólne działania - na przykład w odpowiedzi na katastrofy naturalne takie jak np. powódź w Polsce z 1997 roku, trzęsienia ziemi czy tsunami. Częste są również umowy czasowe dotyczące finansowania konkretnych działań na polu zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, przeciwdziałania biedzie, niedożywieniu, ochronie środowiska i tak dalej. Coraz częściej powstają partnerstwa strategiczne między firmą, a konkretną organizacją pozarządową, która jest odpowiedzialna za prowadzenie działań społecznych, znaczących z punktu widzenia firmy. Jedną z najbardziej zaawansowanych strategii włączenia biznesu w działania non-profit jest powołanie przez firmę własnej fundacji w Polsce niestety jeszcze nie zawsze powołanie fundacji wiąże się z jej finansowaniem przez firmę fundującą 29. Każda forma współpracy ma swoje wady i zalety. Jednak podstawą wszystkich rozwiązań powinno być pytanie: po co to robimy? Jaki jest cel wchodzenia biznesu w sferę non-profit, czy nie liczymy na żaden profit? Profesor V. Kasturi Randan z Harvard Business School określa dwa cele społecznie odpowiedzialnych strategii biznesu: Wprowadzenie pozytywnej zmiany społecznej, Wzmocnienie marki firmy, jej reputacji, zaangażowania pracowników, podniesienie wyników finansowych firmy. Jakkolwiek, jak twierdzi prof. Randan, te cele nie muszą być integralną częścią głównej strategii biznesowej firmy. 28 Dane za Polskie Organizacje Pozarządowe. Badania Aktywności Obywatelskiej, Klon/Jawor Wywiad z Agatą Tomaszewską, koordynatorką projektów w Forum Darczyńców, jedną z autorek badania fundacji korporacyjnych w Polsce w 2012 r.

10 Bez względu na rodzaj współpracy, obie strony powinny wiedzieć jakie są oczekiwania partnera i po co to robi co chce osiągnąć, w jakim czasie, co to da firmie, społeczeństwu i organizacji pozarządowej tu nasuwa się pytanie, jakie korzyści ma z tego sektor non-profit, poza oczywiście wsparciem finansowym. Jak zauważa Ewa Krupa Dyrektor Fundacji Orange w Polsce, korzyści organizacji non-profit ze współpracy z biznesem są wielorakie na kilku płaszczyznach: po pierwsze organizacja ma okazję uczestniczyć na co dzień w kulturze pracy biznesu, poznać od środka standardy pracy tego sektora: sumienność, ale i wydajność, liczenie się z czasem, szacowanie zysków i strat, działanie według z góry przyjętej strategii a nie ad hoc, planowanie działań, rozpoznawanie rynku. Pani Ewa Krupa, w rozmowie z Fundacją Duende określa kolejne umiejętności biznesu niezwykle przydatne organizacjom pozarządowym: dobrze rozplanowane i przejrzyste finanse, czytelna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, przejrzystość działań i umiejętność sprawnego przedstawiania swojej działalności umiejętność sprzedania swojego pomysłu, planowanie strategiczne partnerów dopasowywanie adresata aplikacji do profilu organizacji i proponowanego projektu, sprawne przygotowywanie i prezentacja ofert. Gdzie są ukryte pułapki? Największym problemem we współpracy biznes NGO jest to, że firmy na ogół angażują się w działania społeczne zrywami, jak zauważa prof. Rangan. Prowadzone w ten sposób programy są fragmentaryczne i nie osiągają zamierzonych efektów. Pewnego dnia firma budzi się ze świadomością, że wydała 50 mln dolarów i nie widać żadnych z tego tytułu rezultatów dla firmy 30. Poza tym każda współpraca, jak twierdzi Tomaszewska, musi opierać się na wypracowanej strategii, odpowiadać na pytanie po co to robimy, z kim, i jakich oczekujemy rezultatów. Jako przykład prof. Rangan podaje Coca-colę, która wydaje rocznie 88 mln dolarów na dotacje dla organizacji humanitarnych, zajmujących się ochroną środowiska czy edukacją. Microsoft wydaje 300 mln dolarów rocznie na oprogramowanie dla organizacji pozarządowych na całym świecie. Te korporacje nie mogą przeznaczać tak dużych środków bez zintegrowanego, logicznego planu korzyści z tych działań dla firmy, nawet jeśli te korzyści nie przekładają się bezpośrednio na wyniki finansowe 31. Rozwiązania prawne - porównanie systemów Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski Jak wynika z przedstawionych dotąd danych biznes i NGO mogą wydatnie współpracować dla dobra obu stron. Wartością dodaną tego typu współpracy jest powstawanie partnerstw strategicznych, które jeśli są odpowiednio prowadzone, budują pomostowy kapitał społeczny. Przyczyniają się tym samym do wzrostu poziomu społecznego zadowolenia, jak i szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa. Pytanie, czy rządy wybranych w opracowaniu państw jakkolwiek wspierają i czy powinny wspierać współpracę między sektorami biznesu i organizacji pozarządowych. Według Agaty Tomaszewskiej z Forum Darczyńców nie ma takiej potrzeby na poziomie legislacyjnym, ponieważ NGO i firmy to prywatne organizacje i mają prawo współpracować na własnych, nie 30 Working Knowleage HBS, 31 Tamże

11 regulowanych przez państwo zasadach. Podobnie sądzi Pan Marek Borowski Prezes Banku Żywności w Olsztynie. Pani Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor Biura Fundacji PZU uważa, że lepiej nie przeszkadzać firmy i organizacje najlepiej same poradzą sobie z określeniem najbardziej efektywnych zasad współpracy. Jeśli chodzi o inne rozwiązania stosowane w Polsce, np. zachęty podatkowe, to rozmówcy są zgodni co do niepowodzenia, czy też nie sprostania założeniom instytucji 1%, która wg Pana Marka Borowskiego wręcz zepsuła system donacji na rzecz organizacji pozarządowych. Kampania promująca 1% odpisu od podatku (nie będącego wszak kosztem obywatela, tylko państwa, które wtedy samo nie może wydać tych pieniędzy), w pewien sposób zasłoniła możliwość przekazania 6% darowizny na organizacje pozarządowe, które to pieniądze można odpisać od podstawy do opodatkowania. Pani Agata Tomaszewska ocenia polskie ulgi podatkowe dla biznesu (10% odpisu od podstawy do opodatkowania w przypadku darowizny finansowej), jako względnie nienajgorsze rozwiązanie, choć oczywiście w porównaniu np. z ulgami francuskimi, nie jest to duża zachęta dla przedsiębiorców. Jednak, z uwagi na kryzys, raczej progi te nie ulegną zmianie. Pytanie, czy ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw mają kluczowe znaczenie w propagowaniu współpracy biznes organizacje pozarządowe, czy istnieją inne ważne powody, dla których w opisywanych w tym opracowaniu krajach, III sektor jest tak rozwinięty. Przykłady rozwiązań prawnych w wybranych krajach są następujące: Wielka Brytania Pierwsza ustawa, która określa czym jest pojęcie charity i możliwości finansowania takie działalności to: Charitable Uses Act z 1601r. podpisany przez Elżbietę I. Ustawa o organizacjach charytatywnych z roku 1960, 1993 i ostatnia: Charity Act z 2006r., która właściwie nie zmienia pojęcia charity, ale punktuje co jest działalnością charytatywną: a) zapobieganie biedzie lub łagodzenie jej skutków; b) rozwój szkolnictwa; c) szerzenie religii; d) rozwój opieki zdrowotnej i ratowania życia; e) rozwój działalności obywatelskiej lub społeczności lokalnej; f) rozwój sztuki, kultury, dziedzictwa lub nauki; g) rozwój sportu amatorskiego; h) rozwój praw człowieka, rozwiązywanie konfliktów lub pojednanie, albo promowanie harmonii lub równości oraz różnorodności religijnej i rasowej; i) rozwój ochrony środowiska naturalnego oraz poprawa jego stanu;

12 j) pomoc osobom znajdującym się w potrzebie, ze względu na młody lub podeszły wiek, zły stan zdrowia, niepełnosprawność, trudności finansowe lub inne przypadłości; k) poprawa warunków życia zwierząt; l) promowanie skuteczności sił zbrojnych Zjednoczonego Królestwa, czy też skuteczności działań policji, straży pożarnej oraz ratownictwa lub pogotowia ratunkowego; m) inne cele uznawane obecnie za cele charytatywne oraz wszelkie nowe cele, podobne do innych celów charytatywnych. Akty prawne określające ulgi podatkowe: - Corporation Act z 2010r. - Income Tax Act 2007 (payroll giving, gift aid) - Inheritance Tax Act 1984r. - Value Add Tax (VAT) z 1994r. Propozycja Georga Osborna - Tax cap (wprowadzenie limitu odpisu od podatków, którego można dokonać przekazując darowiznę na działalność charytatywną) - jak dotąd nie została dopuszczona do zatwierdzenia przez lobbing III sektora (ponad połowa dochodów III sektora pochodzi z odpisów i datków prywatnych). Instytucje: W 2010 zostało powołano Ministerstwo ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, które wspiera rozwój III sektora w Wielkiej Brytanii, prowadzi również Community Life Servis agendę rządową zajmującą się zbieraniem i publikowaniem danych dotyczących aktywności społecznej mieszkańców Anglii rozumianej jako społeczne zaangażowanie, wolontariat, dzielenie się swoimi zasobami 32. W 1853 roku została powołana Komisja Charytatywna działająca na terenie Anglii i Walii (jej szkocki odpowiednik to Biuro Szkockiego Regulatora Działalności Charytatywnej). Jest to instytucja rejestrująca i regulująca działalność organizacji charytatywnych, zasady jej funkcjonowania są określone w Ustawie o Organizacjach Charytatywnych. Jest to poza ministerialny departament rządowy, finansowany bezpośrednio przez Skarb Państwa i odpowiadający bezpośrednio przed Parlamentem. Komisja stoi na straży przejrzystości działań III sektora, prowadzi serwis internetowy, gdzie najczęściej odwiedzaną częścią jest rejestr organizacji charytatywnych 33. Serwis jest niezmiernie istotny dla firm i donorów, którzy chcąc skorzystać z odpisów podatkowych, bądź ulg w podatku VAT, muszą udowodnić, że obdarowana przez nich organizacja istotnie jest organizacją charytatywną 34. Serwis prowadzony przez Hobson: s.8 34 Za

13 Komisję zawiera również istotne informacje finansowe, na przykład, ile dana organizacja wydała na działalność charytatywną, a ile na utrzymanie samej siebie. Są one łatwo dostępne dla opinii publicznej, co umożliwia jej porównywanie organizacji i zadawanie pytań na temat tego, jak są one zarządzane. Organizacje mogą aktualizować informacje o sobie oraz składać sprawozdania oraz raporty finansowe przez całą dobę, 365 dni w roku 35. Programy prowadzone przez rząd w celu aktywizacji społecznej mieszkańców: 1. National Citizen Service - program dla młodych ludzi, w 2011 roku wzięło w nim udział 8 tys. osób, a w 2012 już 26 tys. osób, które przepracowały społecznie 700,000 godzin. 2. The Olympic Legacy Volunteering Programme (300,000 uczestników) 3. The Social Action Fund - rządowy program wsparcia 40 organizacji charytatywnych w angażowaniu wolontariuszy, z budżetem powyżej 20 milionów funtów jak dotąd pozyskano 100 tys. wolontariuszy, do jesieni 2013 planuje się zaangażowanie 500 tys. wolontariuszy. 4. Rząd przeznaczył w 2012 dodatkowe 40 milionów funtów na wsparcie najlepszych inicjatyw społecznych, które są odpowiedzią na najbardziej palące problemy społeczne. Dzięki jednej z nich udało się pozyskać milion wolontariuszy pracujących na rzecz integracji ludzi i społeczności lokalnych wokół problemu demencji. 36 W Wielkiej Brytanii nie ma zbyt wielu rozwiązań prawnych dotyczących współpracy biznesu z organizacjami charytatywnymi. Jest to kwestia pewnej, kształtowanej na przestrzeni wielu wieków, kultury biznesowej i jednocześnie kultury finansowania działalności charity. Jak podsumowuje Pani Agata Tomaszewska z Forum Darczyńców U nich [w Wielkiej Brytanii] to chyba bardziej wynika z mentalności, że oni się angażują, bo nie wypada się nie angażować. Wspieranie działań charytatywnych wynika również z mentalności protestanckiej: że przeznacza się [środki] na cele społeczne, że się nie obrasta w luksusy, tylko się funduje coś. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii jest bardzo rozpowszechnione wykorzystanie ulg podatkowych związanych z przekazywaniem środków organizacjom społecznym przez osoby prywatne. 54% finansowania III sektora w Anglii pochodzi od osób prywatnych. 37 Szwecja Skandynawia podchodzi do kwestii stymulowania współpracy między biznesem a III sektorem zupełnie inaczej i nie wspiera jej za pomocą ulg podatkowych. Nie ma jak dotąd żadnych ulg podatkowych dla firm, czy osób prywatnych (individual/corporate donors) wspierających III sektor, ale nie ma też ulg od podatku od wzbogacenia z tytułu wspierania działalności charytatywnej, jakkolwiek 11 listopada 2008 rząd Szwecji powołał komitet ekspertów, który ma zbadać, na ile ulgi podatkowe mogą stymulować NGOs. Szwedzi wychodzą z założenia, że nie należy komplikować systemu podatkowego, gdzie trzeba by opisywać za każdym razem, które donacje się kwalifikują, a które nie, poza tym indywidualni płatnicy podatków nie powinni decydować o tym, na co są wydawane pieniądze państwa (jego dochody 35 Hobson: s.8 36 https://www.gov.uk/government/news/new-official-statistics-show-resurgence-in-volunteering-as-millions-moregive-their-time-to-help-others, dane z lutego Dane za: Prezentacja dla Forum Darczyńców, Beryl Hobson, szefowa wydziału Dużych Darowizn Komicji Charytatywnej dla Anglii i Walii, grudzień 2008r.

14 podatkowe) 38. Komitet sugerował, że wzmocnienie III sektora nie powinno się odbywać za pomocą prawa podatkowego 39. Skoro kraje, gdzie III sektor jest znacznie bardziej rozwinięty niż w Polsce, a jednocześnie rozwiązania prawne wspierające współpracę z sektorem prywatnym tak zróżnicowane, to czy jest coś co stanowi o jakości sektora społecznego i jego współpracy z biznesem, co można przenieść na polski grunt? Wielka Brytania Jak podaje Guardian Sustainable Business Blog konsultanci C&E stwierdzili, ze strategiczne partnerstwa między sektorami prywatnym i społecznym staną się jeszcze ważniejsze w ciągu najbliższych 3 lat. 90% respondentów ma zamiar inwestować w takie partnerstwa, mimo ich ekonomicznej niepewności 40. Przykładem takiego spełnionego partnerstwa strategicznego jest współpraca Marks & Spencer i Oxfam (organizacji charytatywnej zbierającej fundusze ze sprzedaży przekazanych jej ubrań, dodatków itd.). Wspólny projekt dotyczy recyklingu niesprzedanych przez M&S ubrań od 2009 r. M&S przekazał Oxfam 5 mln ton ubrań, z czego Oxfam uzyskał 3 miliony funtów na prowadzoną przez siebie działalność charytatywną. W takim partnerstwie receptą na powodzenie, jak opisuje The Guardian, jest długoterminowość współpracy, postawienie na jakość, otwartość i zaufanie we wzajemnych relacjach, otwartość na nieoczekiwane sytuacje wywoływane różnicami w kulturze działania organizacji pozarządowych i biznesu. Takie partnerstwa umożliwiają prowadzenie kampanii dotyczących nowych wyzwań, świeżych pomysłów, pozwalają na pełniejszy oddźwięk w społeczeństwie. Norwegia Tu również biznes i NGOs wydają się być coraz bardziej zainteresowane budowaniem partnerstw strategicznych. Do tej pory firmy i organizacje społeczne wchodziły w proste, często jednostronne relacje, polegające na prostym finansowaniu działalności filantropijnej. W tej chwili budują wspólnie, znacznie bardziej angażujące obie strony partnerstwa 41. Partnerstwo Siemens- Bellona 42 Partnerstwo strategiczne Bellona- Siemens 43 zostało zawiązane w 2007 roku, kiedy to podpisano 38 Charity Crossing Borders: The Fundamental Freedoms' Influence on Charity and Donor Taxation in Europe. Front Cover. Sabine Heidenbauer, s 53 przyp. 239, Tamże Creating Value through Strategic Partnerships between Businesses and NGOs, 2010 r., s Bellona jest powstałą w 1986 fundacją mającą na celu szeroko rozumianą ochronę środowiska, implementację ekologicznego podejścia w ochronie natury, rozwoju i ochronie zdrowia. Posiada swoje agendy w Brukseli, ST. Petersburgu, Murmańsku i Waszyngtonie. 43 Wszelkie dane dotyczące partnerstwa Bellony z Siemensem pochodzą z pracy magisterskiej Kim Boue I Kristine Kjaer Creating Value through Strategic Partnerships between Businesses and NGOs, obronionej w International Business and Politics Copenhagen Business School, 2010 r.

15 porozumienie o współpracy, przez przewodniczących firmy i organizacji, do czego nakłonił ich pokaz filmu dokumentalnego Alego Georg'a "Niewygodna Prawda". Obie organizacje opracowały wspólny raport dotyczący zużycia energii. Raport zawierał bardzo szczegółowe wyliczenia optymalizacji zużycia energii przy wykorzystaniu istniejących technologii, różnych gałęzi przemysłu, form przesyłania energii, hydroelektrowni itd. Z raportu wynikało, że w ramach istniejącej infrastruktury można zaoszczędzić ekwiwalent energii wykorzystywanej przez milion gospodarstw domowych, co stanowi 20% zużycia energii w Norwegii. Partnerzy opracowali kilka prostych kroków potrzebnych do zmniejszenia strat energetycznych. W 2009r. partnerzy weszli we współpracę z magistratem w Trondheim i w ten sposób powstało pierwsze "sprytne miasto", któremu udało się, dzięki wspólnej pracy Bellony i Siemensa, "zaoszczędzić" 22% zużywanej dotąd energii. Wytyczne opracowane przez partnerstwo zostały również wykorzystane w Ljubjianie, Jekaterynburgu, Gothenburgu (Szwecja) i innych miastach. Bellona i Siemens podpisali w 2010 r. kolejną, 3-letnią umowę partnerską. (s.44) Partnerstwo zostało założone z myślą o wykorzystaniu technologii do walki z kryzysem klimatycznym. Obie organizacje partnerskie skupiają się w swoich misjach na tym celu. Jak powiedział prezes Bellony Frederic Hauge, dzięki technologii nie da się rozwiązać wszystkich problemów, ale bez niej nie rozwiążemy żadnego. (s. 71) Siemens wyszedł z założenia, iż skupi się na poszukiwaniu nowych technologii umożliwiających odpowiedź na globalne wyzwania. Chciał wykorzystać szanse na rozwijającym się rynku zrównoważonych technologii i produktów. Skupienie się na możliwościach oszczędzania i energii odnawialnej otworzyło przed firmą nowe rynki zbytu i pozwoliło zbudować markę. Dzięki współpracy z Belloną, Siemens podniósł kredyt zaufania do swoich produktów i misji, a jednocześnie mógł rozwiązać konkretny problem społeczny. Siemens w tym partnerstwie upatruje zabezpieczenia przyszłych możliwości biznesowych poprzez ukierunkowanie swojej działalności na wyzwania globalne. Dzięki partnerstwu z Belloną Siemens uzyskał dostęp do wiedzy i pracowników wyspecjalizowanych w tych zagadnieniach, Bellona wniosła do tego związku kanały komunikacji z różnymi aktorami społecznymi, którymi nie dysponuje Siemens. Dzięki Bellonie firma ma możliwość dotrzeć do różnych segmentów społeczeństwa (od mediów, poprzez rząd i samorządy i przemysł) z przekazem, że technologia jest jednym z narzędzi do rozwiązywania problemów, dzięki temu może wykazać jakie możliwości mają nowe technologie (s. 54) Dla Bellony współpraca z biznesem jest kluczowa. Biznes, firmy i ich działalność są na ogół przyczyną problemów, jednocześnie to właśnie firmy są w stanie przeciwdziałać tym problemom, tylko biznes może tworzyć rozwiązania na przyszłość. Politycy "dostarczają" narzędzi do rozwiązywania problemów (jak np. prawo, czy metodologia), ale to biznes wprowadza je w czyn, to firmy produkują to, czego nam potrzeba (s.56) Dla organizacji element finansowania działań w partnerstwie nie jest kluczowy. Bellona jest pierwszym norweskim NGO tak ściśle współpracującym z biznesem, za co była na początku tej współpracy ostro krytykowana (s 58). Bellona stoi na stanowisku, że nawet jeśli firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale jej działania nie przynoszą takich zysków jakie osiąga konkurencja, to zarząd takiej firmy dostaje wymówienie. Żeby temu przeciwdziałać należy profilować

16 rozwiązania wykorzystywane przez firmę. W tym celu Bellona prowadzi w Norwegii Kampanię 3. kroków : - umocowanie tych rozwiązań w prawie ponieważ zmusza wszystkich graczy do gry na tych samych zasadach - wspomagania dobrych rozwiązań poprzez ulgi podatkowe - kreacja zapotrzebowania na takie rozwiązania na rynku. W Norwegii takie zapotrzebowanie kreuje system certyfikatów międzynarodowych Forest Stewardship Counsil i Marine Stewardship Cousil. Bellona oraz m.in. WWF Norway, prowadziły kampanię o wprowadzenie certyfikacji organizacji tworzących, które chciały wejść do norweskiej FSC oraz współpracujących z nimi zagranicznych NGOs i biznesu. Dzięki temu powstała pula produktów, które posiadają certyfikat dający klientowi pewność, że proces produkcji nie naruszył zasobów środowiska i społeczności lokalnych. Szwecja Szwecja jest dynamicznie rozwijającą się gospodarką (w 2010 PKB wzrósł o 7,3%). 90% produkcji przemysłowej przypada na firmy prywatne. Sektor usług stanowi 70%. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Szwecji sięga połowy XVIII w., gdzie zarządcy drobnych "manufaktur" byli odpowiedzialni za los pracowników, a jednocześnie dbali o rozwój usług dla społeczności lojalnej, co aktualnie jest częścią składową szwedzkiego państwa dobrobytu 44. Rolnicza Szwecja przechodziła szybkie uprzemysłowienie, rosły również oczekiwania wobec firm, które mały przede wszystkim generować zyski i płacić podatki, dzięki którym pastwo mogło otoczyć pełną opieką socjalną obywateli. Tak powstał tzw. "model szwedzki", w którym nie było zbyt wiele miejsca na społeczną odpowiedzialność biznesu. W latach 80 ubiegłego wieku model szwedzki w znacznej mierze uległ dekonstrukcji na skutek wielu procesów m.in. "internacjonalizacji szwedzkiego przemysłu oraz ekspansji globalnych rynków finansowych". Coraz częściej opinia publiczna i inwestorzy oczekiwali od firm społecznego zaangażowania, początkowo w obszarze ekologii i ochrony środowiska, z biegiem czasu w kolejnych sferach życia społecznego 45. Aktualnie 100 szwedzkich firm w 2010 r. podpisało inicjatywę ONZ Global Compact, 83 firmy opracowują swoje raporty zgodnie z wytycznymi Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI), spółki publiczne mają obowiązek składania raportów zgodnie z GRI od 2009 roku. Już od dekady inwestorzy, analitycy spółek akcyjnych sprawdzają ich działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i działalności społecznej, a same przedsiębiorstwa traktują społeczną działalność jako źródło przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie jest im łatwiej pozyskać wykwalifikowanych pracowników Polskie i Szwedzkie Ministerstwo Skarbu Państwa wobec Wyzwań CSR (Corporate Social Responsibility), Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s 17). 45 Tamże 46 Tamże

17 Polska Polska nie jest krajem pozbawionym historii etycznego biznesu. Niektóre firmy z tradycjami, zwłaszcza rodzinne, których korzenie sięgają niekiedy nawet okresu międzywojnia (lata ) 47. Niestety w Polsce biznes nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem. Po części wynika to z polskich doświadczeń z czasów transformacji politycznej i gospodarczej. Przedsiębiorczość często wciąż kojarzona jest z czymś nieuczciwym, na granicy prawa, z pokutującym przeświadczeniem, że ten kto jest bogatym przedsiębiorcą nie był w stanie dorobić się uczciwie. Wszystkie powyższe czynniki spowodowały, że zaufanie społeczne do przedsiębiorstw przez wiele lat pozostawało na bardzo niskim poziomie. Dopiero teraz, kiedy rozwój gospodarczy do pewnego stopnia zniwelował wcześniejsze nierówności, rola biznesu zaczyna być postrzegana pozytywnie, a przedsiębiorca kojarzony jest z takimi atrybutami jak pracowitość i rzetelność 48. Niestety negatywny wizerunek biznesu przekłada się często na organizacje pozarządowe wchodzące w ścisłe partnerstwa z firmami, jak również na fundacje korporacyjne 49. Jednak Polska staje się także prekursorem pewnych dobrych praktyk w tej dziedzinie, swoim regionie. W 2000 roku powstało stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) największa organizacja pozarządowa zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. FOB prowadzi liczne działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Obecnie FOB współpracuje z 36 Partnerami Strategicznymi polskimi oraz zagranicznymi przedsiębiorstwami, uznawanymi za liderów CSR w Polsce. Stowarzyszenie organizuje konferencje, spotkania z ekspertami, debaty, przygotowuje badania i publikacje na temat odpowiedzialnego biznesu 50. Istotne było też powołanie w 2009 r. indeksu giełdowego opartego o spółki zidentyfikowane jako społecznie odpowiedzialne RESPECT Index. Indeks tworzą przedsiębiorstwa spełniające określone wymogi dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i informacyjnego, standardów ekologicznych, społecznych i pracowniczych (s. 23). Jak zauważają autorzy opracowania Polskie i Szwedzkie MSP wobec Wyzwań CSR istotnym mankamentem, jeśli chodzi o rozwój biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce, jest brak silnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji o charakterze strażniczym (watch dog), które mogłyby w sposób kompetentny i krytyczny monitorować działania polskich przedsiębiorstw i uzupełnić tym samym krajobraz instytucji tworzących warunki rozwoju odpowiedzialnej przedsiębiorczości Tamże 48 Polskie i Szwedzkie MSP wobec Wyzwań CSR, Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s Bliskie związki z firmami założycielskimi czasami utrudniają relacje z partnerami i mogą negatywnie wpływać na wizerunek fundacji za: Fundacje Korporacyjne w Polsce, Forum Darczyńców, Warszawa 2012, s Polskie i Szwedzkie MSP wobec Wyzwań CSR, Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s Polskie i Szwedzkie MSP wobec Wyzwań CSR, Anna Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Warszawa 2011, s 23

18 Jednak ogólna tendencja w Polsce nie jest optymistyczna. W ostatnich latach spada znaczenie filantropii: darowizny od osób indywidualnych (wliczając w to zbiórki publiczne) uzyskało w 2011 roku 29% organizacji, zaś środki od przedsiębiorstw i instytucji 30%. Łącznie pieniądze z tych źródeł stanowią około jednej dziesiątej budżetu całego sektora (11%) 52. Również patrząc na dane dotyczące finansowania III sektora, współpraca z biznesem jest prawie nie zauważalna (7% środków pozyskanych przez polskie NGOs pochodzi od przedsiębiorstw i instytucji). Natomiast duże jest uzależnienie finansowe organizacji pozarządowych od rządu właśnie - 49 budżetu III sektora to środki przekazane przez samorząd (19%), rząd (18%) i Unię Europejską (12%) 53. Jak widać na przykładzie danych z początku opracowania, dotyczących wpływu III sektora na społeczeństwo, Polska nie może konkurować z krajami o dużym kapitale społecznym takimi jak Wielka Brytania, czy Szwecja. Jest to oczywiste, pytanie tylko, czy możemy skorzystać z doświadczeń organizacji pozarządowych tych krajów w planowaniu rozwoju III sektora w Polsce i implementacji współpracy NGOs z biznesem. Może wydawać się, zgodnie z omawianymi wyżej przykładami, że lekiem na całe zło są międzysektorowe partnerstwa strategiczne, ale jak mówi Pani Agata Tomaszewska z Forum Darczyńców, wiele organizacji w Polsce nie jest gotowa na taką współpracę i nie ma jeszcze takich potrzeb, to samo dotyczy organizacji pozarządowych. Poza tym pozycja III sektora w omawianych krajach zależy od wielu czynników, przede wszystkim od uwarunkowań historycznych i kulturowych, od poziomu i charakteru systemu demokratycznego w tych krajach. Powstające tam partnerstwa są dojrzałe i budują kapitał społeczny, jak również osiągają zamierzone rezultaty społeczne, ale nie stanowią one o charakterze całego sektora 54. Jednak III sektor w Polsce nie może zmienić swoich historycznych czy kulturowych uwarunkowań i nie ma potrzeby uskarżać się na taką a nie inną pozycję organizacji pozarządowych w Polsce. Trzeba natomiast przemyśleć, jakie rozwiązania dla tego sektora będą najefektywniejsze. Takie, które nie tylko zwiększą możliwości finansowania działań społecznych, ale będą wpływać pozytywnie na rozwój całego polskiego społeczeństwa, budując otwarty, pomostowy kapitał społeczny, podnosząc jednocześnie poziom zaufania społecznego tak do sektora społecznego jak i prywatnego i tu być może największą rolę do spełnienia mają dobrze przemyślane i prowadzone partnerstwa strategiczne między biznesem a organizacjami pozarządowymi. Fundacja Duende serdecznie dziękuje: Pani Agnieszce Kazimierskiej i Pani Izabeli Rakuć-Kochaniak Dyrektor Fundacji PZU, Pani Ewie Krupie - Dyrektor Fundacji Orange, Pani Agacie Tomaszewskiej koordynatorce programowej Forum Darczyńców oraz Panu Markowi Borowskiemu Prezesowi Banku Żywności w Olsztynie za wielką pomoc, życzliwość i cierpliwość w udzielaniu informacji na potrzeby tego opracowania Dane za: Polskie Organizacje Pozarządowe 2012, Badnia Aktywności Społecznej, Klon/jawor, Warszawa Autorzy pracy magisterskiej jednej ze szwedzkich uczelni rozesłali zapytania dotyczące partnerstw między sektorami do 203 największych firm w Szwecji. Odpowiedziało jedynie 69, z czego tylko 26 przyznało się do współpracy z organizacją pozarządową. Autorzy pracy na podstawie różnego rodzaju kontaktów z firmami ustalili, że jedynie ok. 9% szwedzkich firm ma swojego strategicznego partnera NGO. Jednakże to samo badanie wykazało, że 40% firm w Szwecji prowadzi działania CSR (M. Frithiof, A. Mossberg, NGO- Business Partnerships. A Strategic Way of Performing Corporate Social Responsibility?, Stockholm School of Economics, 2006).

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Słownik terminów społecznych

Słownik terminów społecznych Słownik terminów społecznych A Kontrast C Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) (z ang. Sustainable Development Goals SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. społeczeństwu ma

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO- SZKOLENIOWEGO Organizatorzy i Współorganizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 2017-01-05 Program Europa dla Obywateli ma na celu wspieranie aktywności obywateli Unii Europejskiej oraz pomoc w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki Cisco Team Space

Najlepsze praktyki Cisco Team Space Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Sprzęt, oprogramowanie i usługi firmy Cisco są wykorzystywane do

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju

Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Opracowanie wniosków i rekomendacji na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Rola trzeciego sektora w rozwoju kraju Diagnoza Po odzyskaniu przez Polskę wolności w 1989 r. nastąpił dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

współpraca się opłaca

współpraca się opłaca współpraca się opłaca POSTRZEGANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE dr Marta Karwacka 1 co robię... BADAM DORADZAM PISZĘ WYKŁADAM 2 współpraca międzysektorowa

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009 Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej Sochaczew, 23 września 2009 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie.

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Odpowiedzialność nie tylko za swój biznes, ale i za całe

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych Prezentacja Programu KPK OECD promującego Wytyczne, przedstawienie wyników ankiety oceniającej zgodność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne (

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne ( Rozwój lokalny, a Program LEADER Krzysztof Kwatera LM Consulting Krzysztof Kwatera Trener FAOW Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod

Bardziej szczegółowo

Cel, wizja, misja, wartości

Cel, wizja, misja, wartości Cel, wizja, misja, wartości NASZA STRATEGIA Cel, wizja, misja, wartości Kierujemy się jasną, długoterminową strategią. To fundament, który ułatwia nam podejmowanie właściwych decyzji, pozwala koncentrować

Bardziej szczegółowo

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy:

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: 1. Gminą Bulkowo z siedzibą w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski System Wsparcia Ekonomii Społecznej Dariusz Węgierski 1 Pojęcie ekonomii społecznej Pojęcie ekonomia społeczna, powstało w XIX wieku i określało działania gospodarcze podejmowane nie tylko przez sektor

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym 3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Kuźmicz, Elżbieta Szubzda, Joanna Urban Pojęcie benchmarkingu należy ściśle łączyć z imperatywem

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych 1 Konsument jako podmiot strategii: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Sprawne Państwo Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo