OFERTA WYDAWNICZA LEKSYKONY LEKSYKON VAT KOMENTARZE OPODATKOWANIA PORADNIKI KWARTALNIK VAT PIT CIT. w ofercie oraz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA WYDAWNICZA LEKSYKONY LEKSYKON VAT KOMENTARZE OPODATKOWANIA PORADNIKI KWARTALNIK VAT PIT CIT. w ofercie oraz."

Transkrypt

1 LEKSYKONY LEKSYKON VAT KOMENTARZE OPODATKOWANIA PORADNIKI KWARTALNIK VAT PIT CIT w ofercie oraz OFERTA WYDAWNICZA wersje elektroniczne książki papierowe

2 OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b Wrocław Telefony: dział sprzedaży: księgowość: Faks: zamówienia: reklama szkolenia ebooki Numer konta bankowego: Bank Zachodni WBK S.A.34 O/Wrocław NIP: REGON: P Oferta 2015 wydawnicza LEKSYKONY KOMENTARZE OPODATKOWANIA PORADNIKI KWARTALNIK SZKOLENIA Z naszą ofertą zapoznasz się na

3 autor: Janusz Zubrzycki format B5, ok stron, planowany termin wydania: styczeń LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2015 wydanie dwutomowe Ponad 1400 odpowiedzi na trudne pytania zvat! Rok 2015 to kolejna rewolucja wvat! W2015 r. istotne zmiany wvat dotyczyć będą głównie określenia miejsca opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami, nowej szczególnej procedury rozliczania VAT tzw. systemu MOSS (mini one stop shop), mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, solidarnej odpowiedzialności podatkowej oraz w obszarze odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów oraz usług wykorzystywanych do celów mieszanych. To zresztą tylko niektóre zlicznych zmian obowiązujących od 2015 r. Szczegółowe, kompetentne i przejrzyste (z wieloma przykładami) omówienie wszystkich tych zmian znajdziesz w Leksykonie VAT 2015 r. To kolejna edycja, wielokrotnie nagradzanego, bestsellera wydawniczego autorstwa sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego, która zawiera również ustosunkowanie się Autoradoprzedstawionych przez Czytelników zagadnień stwarzających im największe problemy wstosowaniu VAT. Wszystko tozuwzględnieniem niepublikowanych dotychczas orzeczeń sądów administracyjnych (NSA i WSA), odnoszących się do obecnie obowiązującej regulacji podatku od towarów iusług oraz bogatego orzecznictwa ETS, jak również interpretacji Ministerstwa Finansów i innych organów podatkowych. TomIIzawiera wszystkie aktualne na dzień 1stycznia 2015 r. przepisy dot. VAT. Książka wsprzedaży już w pierwszych dniach stycznia 2015 r. cena 326,00 zł Najpopularniejsza ksiazka podatkowa w Polsce, wydawana corocznie od 21 lat. LEKSYKON PODATEK DOCHODOWYOD OSÓB PRAWNYCH 2015 autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski format B5, ok stron, planowany termin wydania: luty Zapomnij o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych! Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów. ZLeksykonu dowiesz się, m.in.: Jakie zmiany obowiązują wpodatku dochodowym od 1stycznia 2015 r.? Jak poprawnie kwalifikować wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Jak rozliczać koszty w czasie? Jak postąpić zniezapłaconymi w terminie fakturami? Jakie ograniczenia ustawodawca przewiduje w przypadku tzw. cienkiej kapitalizacji? Jak opodatkować dywidendę w naturze? Kiedy opodatkować dotacje i jak rozliczyć wydatki nią pokryte? Jak rozliczać wydatki na reprezentację ireklamę? W aktualnym wydaniu uwzględniono zmiany wchodzące wżycie od 1stycznia 2015 r. Dodatkowym atutem jest uwzględnienie najnowszych wyjaśnień organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Stan prawny aktualny na 2015 r. cena 238,00 zł

4 LEKSYKONY LEKSYKON PODATEK DOCHODOWYOD OSÓB FIZYCZNYCH 2015 autor: Ryszard Kubacki format B5, ok stron, planowany termin wydania: styczeń Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omawiane są standardowe, jak i bardzo skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomoże Ci znaleźć rozwiązanie, którego właśnie poszukujesz! W Leksykonie przedstawiono bieżące problemy wynikające ze stosowania niejasnych regulacji prawa podatkowego. Uwzględniono także zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie 2014 roku, jak i te, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Praktyczne wyjaśnienia, poparte bogatym i najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami Ministra Finansów (opatrzonymi w razie potrzeby wnikliwymi, często krytycznymi uwagami autora) z pewnością ułatwią sprostanie najbardziej zawiłym kwestiom dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym. W Leksykonie obszernie omówione są m.in. skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które zapadły w 2014 r., tj.: P 49/13 w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych oraz K 7/13 w sprawie nieodpłatnych świadczeń. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się obsługą podatkowo-księgową, jak i samych podatników. Stan prawny aktualny na 2015 r. cena 222,00 zł LEKSYKON ŚWIADCZEŃZUS 2015 autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski format B5, ok. 900 stron, planowany termin wydania: II kwartał Zapomnij oproblemach zzus! Publikacja przeznaczona dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z Leksykonu dowiesz się m.in.: Jakie obowiązki ciążą na płatniku składek na ubezpieczenia społeczne? Jakie składki wynagrodzeń pracowników są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne? Jakie składki powinna płacić osoba prowadząca działalność gospodarczą? Jak ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe? Jak i kiedy należy rozliczyć składki ZUS za osobę współpracującą? Jakie są zasady przyznawania i ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego? Oddzielne rozdziały poświęcono zbiegom tytułów ubezpieczeń, rozliczaniu składek na Fundusz Pracy oraz ubezpieczeniu rolników. Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny, a także aktualne wyroki sądowe i wyjaśnienia ZUS. cena 178,00 zł

5 LEKSYKONY LEKSYKON PRACODAWCY. PRAWAIOBOWIĄZKI PRACODAWCYODADOZ 2015 autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski format B5, ok stron, planowany termin wydania: marzec/kwiecień Zostań najlepszym pracodawcą! Kolejna edycja publikacji, którą powinien przeczytać każdy pracodawca. Autorzy omawiają obowiązki pracodawcy począwszy od momentu zatrudnienia pracownika poprzez trwanie zatrudnienia, aż do momentu jego zwolnienia. ZLeksykonu dowiesz się m.in.: Jakie dokumenty należy zgromadzić zatrudniając pracownika? Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie? Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi wrazie choroby imacie- rzyństwa? Jak rozliczyć czas pracy? Jak prawidłowo zwolnić pracownika? Publikacja omawiająca szczegółowo zagadnienia z prawa pracy, wzbogacona licznymi przykładami, wyjaśnieniami różnych organów oraz wzorami do zastosowania w praktyce. cena 172,00zł Dostępna także w formacie LEKSYKON FAKTUROWANIA 2015 praca pod red. Zdzisława Modzelewskiego autorzy: Zbigniew Makowski, Andrzej Malenta, Zdzisław Modzelewski, Grzegorz Mularczyk format B5, ok. 400 stron, planowany termin wydania: luty Wystawienie faktury powinno być wteorii prostą czynnością. Wpraktyce okazuje się, że mnogość rodzajów faktur, różnorodność momentów powstawania obowiązku podatkowego, brak precyzyjnych regulacji w tym zakresie, błędy legislacyjne itp. powodują, że prawidłowe wystawienie faktury to prawdziwy sukces. Autorzy postawili sobie za zadanie ułatwić podatnikom, księgowym, pracownikom organów podatkowych oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom przejście przez te skomplikowane regulacje tak, aby prawidłowe wystawienie dowolnegorodzaju faktury przestało być problemem. Leksykon w przystępny, a jednocześnie profesjonalny sposób, wyjaśnia zagadnienia związane z fakturowaniem. Książka ma formę zwięzłych i precyzyjnych odpowiedzi na wprost postawionepytania nurtujące podatników wątpliwości. W publikacji szczegółowo zostało wyjaśnione m.in.: zasady i terminy wystawiania poszczególnych rodzajów faktur, wymogi formalne poszczególnych rodzajów faktur, ich znaczenie w praktyce oraz skutki ich niespełnienia, kto i w jakich sytuacjach jest zobowiązany tylko uprawniony wystawić fakturę, kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku naliczonego w niej wskazanego. Stan prawny aktualny na 1 stycznia 2015 r. cena 100,00zł

6 LEKSYKONY / KOMENTARZE LEKSYKON KSIĘGOWEGO.PYTANIAIODPOWIEDZI wydanie III Dostępna także w formacie autor: PawełSałdyka format B5, ok. 600 stron, planowany termin wydania: marzec Książka napisana przez praktyka stanowi zbiór kilkuset gotowych rozwiązań sytuacji, występujących w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Wydanie z 2015 r. zostało poszerzone o zagadnienia dotyczące sprawozdawczości, w tym m.in. obowiązku zapewnienia porównywalności danych sprawozdawczych, a także zatwierdzania sprawozdań finansowych i składania ich wodpowiednich instytucjach. Autor, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy orachunkowości, ale również nainne regulacje funkcjonujące wpolskim systemie prawa. Odpowiedzi napisane w przystępny i zrozumiały sposób, połączone zprzykładami liczbowymi, rozwiewają wątpliwości pojawiające przy ewidencji operacji gospodarczych oraz w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych. Przyjęta przez autora zasada grupowania pytań, według kluczowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, zapewnia czytelnikowi szybkie odnalezienie odpowiedzi na nurtujący go problem. cena 112,00 zł KOMENTARZ ORDYNACJA PODATKOWA 2015 autorzy: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Ryszard Mastalski, Janusz Zubrzycki format B5, ok stron, planowany termin wydania: luty Wielka nowelizacja Ordynacji podatkowej na 2015 rok! Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne przepisy tej ustawy, zuwzględnieniem wszystkich zmian, które mają obowiązywać od1stycznia 2015 r. oraz zaczną obowiązywać w2015 r. Nowelizacja obejmuje, m.in. regulację związaną z klauzulą ds. unikania opodatkowania, wyboru metody szacowania, pełnomocnictw, doręczania korespondencji, przedawnienia, dostępu urzędów skarbowych do danych bankowych, złożenia grupowego wniosku ointerpretację. Autorami są wybitni znawcy problematyki materialnego prawa podatkowego: prof. Ryszard Mastalski i sędzia NSA Janusz Zubrzycki, oraz procedury podatkowej: sędzia NSA prof. Barbara Adamiak (aktualizująca również część komentarza opracowaną przez zmarłego prof. Janusza Borkowskiego). Stan prawny aktualny na 2015 rok. cena 338,00zł

7 OPODATKOWANIA / PORADNIKI OPODATKOWANIE.TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, EKSPORT,IMPORT 2015 autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski format B5, ok. 850 stron, planowany termin wydania: marzec Ty też możesz handlować z zagranicą! Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych. Z publikacji dowiesz się m.in.: Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2015 r.? Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Kiedy zastosować stawkę 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów? Jakie są zasady stosowania stawki 0 %weksporcie towarów? Jak ustalić podstawę opodatkowania wimporcie towarów? Jak rozliczyć VAT wprzypadku nabywania isprzedaży usług dla kontrahentów zagranicznych? Jak od 1 stycznia 2015 r. opodatkować świadczenie usług elektronicznych dla zagranicznych konsumentów? Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. cena 186,00 zł KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓWWPODATKACH DOCHODOWYCH 2015 autor: Ryszard Kubacki format B5, ok stron, planowany termin wydania: luty Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2015, to publikacja, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej działalności zostały omówione w sposób klarowny, przy użyciu przykładów, a także poparte stosownymi i najnowszymi orzeczeniami polskich sądów administracyjnych, jak i interpretacjami wydanymi przez Ministra Finansów. Publikacja ta będzie stanowić dla Ciebie nieocenioną pomoc przy rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień podatkowych. W książce obszernie omówione są m.in. praktyczne skutki regulacji art. 15b updop i art. 24b updof, na podstawie których podatnik zobowiązany jest korygować koszty uzyskania przychodów w przypadku zwłoki z opłacaniem ciążących na nim zobowiązań. Książka przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się obsługą podatkowo-księgową, jak i samych podatników. cena 168,00 zł

8 PORADNIKI MARKETINGAPODATKI DOCHODOWEIVAT. REPREZENTACJA,REKLAMA, SPONSORING, PROMOCJA 2015 autorzy: RafałStyczyński format B5, ok. 300 stron, planowany termin wydania: luty W dobie wzmożonej walki o klienta każda firma przeprowadza różnego typu akcje mające na celu wsparcie sprzedaży. Tego rodzaju działania promocyjne mogą przyczynić się do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży i w efekcie umocnienia pozycji firmy na rynku. Jednak poza pomysłem na promocję swojej firmy należy również zdawać sobie sprawę ze skutków podatkowych jakie niosą takie działania. Kwestia prawidłowego zakwalifikowania wydatków na wspieranie sprzedaży jako wydatków ogólnych ma niezwykle istotne znaczenie na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Jednym z najczęściej sprawdzanych podczas kontroli podatkowych zagadnień jest rozliczenie wydatków marketingowych, dlatego spory podatników z władzami skarbowymi w tym zakresie są wysoce prawdopodobne. Niniejsza książka jest praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczonym dla biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego czy też osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy podatku VAT oraz podatków dochodowych. Niewątpliwym atutem książki jest przystępny język oraz umieszczenie, na zakończenie każdego z rozdziałów, zestawu pytań wraz z odpowiedziami, najnowszymi interpretacjami organów podatkowych wyrokami sądów administracyjnych. Stan prawny aktualny na 2015 rok. cena 74,00zł ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO. FUNDACJEISTOWARZYSZENIAWROLI PODATNIKA 2015 Dostępna także w formacie praca pod red. Moniki Muchy autorzy: TaxA Group Sp. z o.o. wewrocławiu, Jakub Boberski, Aleksander Gniłka, Ilona Maj, Sabina Moczko-Wdowczyk, Urszula Patrzek format B5, ok. 300 stron, planowany termin wydania: luty Publikacja w sposób kompleksowy i praktyczny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Książka adresowana jest zarówno do organów i osób zarządzających tymi podmiotami, jak i księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych obsługujących te podmioty. Publikacja ma na celu przedstawienie tych podmiotów w roli podatnika, zatem zawiera szczegółową analizę regulacji prawnej dotyczącej zasad funkcjonowania tych podmiotów, w tym pod kątem podatku VAT, dochodowego, PCC, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości. Wyjaśnia m.in.: status prawny podmiotu czy OPP może prowadzić działalność gospodarczą kiedy dany podmiot nabywa status podatnika VAT zasady rozliczania podatku naliczonego VAT zastosowanie zwolnienia wpodatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości, PCC i opłacie skarbowej. Stan prawny aktualny na 2015 rok. cena 102,00zł

9 PORADNIKI PKWiUASTAWKIVAT 2015 autor: Janusz Zubrzycki format B5, ok. 270 stron, planowany termin wydania: luty Sprawdź, kiedy nie musisz stosować 23% stawki VAT! Pozycja przedstawiająca szczegółowe wykazy towarów i usług opodatkowanych niższymi stawkami VAT niż podstawowa oraz zwolnionych od VAT, z podanymi symbolami PKWiU z2008 r. Nieoceniona pomoc dla wszystkich tych, którzy nie chcą mieć problemów z urzędem skarbowym. Stan prawny aktualny na 2015 rok. cena 88,00 zł PODATKOWAKSIĘGA PRZYCHODÓWIROZCHODÓW. PRAKTYCZNE PROBLEMY PROWADZENIA 2015 autor: Rafał Styczyński format B5, ok. 250 stron, planowany termin wydania: luty Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadczonym praktykom. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą się pojawić przy prowadzeniu PKPiR. Ponadto dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych, co może okazać się pomocne przy ewentualnym sporze z fiskusem. Publikacja napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi zawarte wniej porady m.in. w zakresie: rozpoczęcia działalności gospodarczej, zasad ogólnych prowadzenia PKPiR, ewidencji do których prowadzenia zobowiązany jest podatnik, rozliczania osiągniętych przychodów, kosztów uzyskania przychodu oraz ich korekty, dowodów księgowych, pracowników i podróży służbowych, amortyzacji. Książka zawiera najnowsze interpretacje i wyroki sądów administracyjnych. cena 78,00 zł

10 PORADNIKI RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHWPRAKTYCE. TECHNIKI SPORZĄDZANIA wydanie IV autor: Paweł Sałdyka format B5, ok. 220 stron, planowany termin wydania: luty Książka napisana przez praktyka omawia wbardzo przystępny i zrozumiały sposób problematykę rachunku przepływów pieniężnych. Opracowanie zawiera m.in.: liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji cash flow, przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych zarówno metodą pośrednią jak imetodą bezpośrednią, przykład praktycznego zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel, kluczowe różnice występujące między KSR 1aMSR 7, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu dotyczącego podatku dochodowego, analizę wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w opracowaniu zasad zapewnia bezbłędne i co najważniejsze bezproblemowe sporządzenie sprawozdania zprzepływów pieniężnych. cena 72,00 zł RACHUNKOWOŚĆMAŁYCHIŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE autor: Roman Niemczyk format B5, ok. 900 stron, planowany termin wydania: styczeń Rachunkowość nie musi być trudna! Książka ujmuje tematykę rachunkowości w sposób zrozumiały, przystępny i co ważne przy tej tematyce interesujący. Została wzbogacona licznymi przykładami, zadaniami i schematami, które mają pomóc Czytelnikowi w lepszym oraz efektywniejszym zrozumieniu omawianych zagadnień. Pozycja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z rachunkowością dotyczącą małych iśrednich przedsiębiorstw. cena 148,00 zł

11 PORADNIKI Dostępna także wformacie SAMOCHÓD PRACOWNIKA WYKORZYSTYWANYWCELACH SŁUŻBOWYCH 2015 autorzy: Ewelina Skwierczyńska, Aleksander Gniłka format B5, ok. 220 stron, planowany termin wydania: styczeń W książce omówiono praktyczne zagadnienia związane z wykorzystywaniem samochodów prywatnych pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych. Książka zawiera wyjaśnienia poparte aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz licznymi interpretacjami wydawanymi przez Ministra Finansów. Wzbogacona jest wzorami do zastosowania w praktyce. Publikacja łączy zagadnienia z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego i wielu innych. Z książki dowiesz się m.in.: Kiedy pracownik może wykorzystywać samochód prywatny w ramach podróży służbowych a kiedy w ramach jazd lokalnych, Kto ponosi odpowiedzialność za szkody komunikacyjne powstałe w trakcie wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych, Jakie konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych wywoływać może wypłacany pracownikowi ryczałt z tytułu jazd lokalnych, Czy pracodawca będzie mógł bez ograniczeń zaliczać do kosztów podatkowych wydatki z tytułu używania przez pracownika jego samochodu do celów służbowych, Jakie są świadczenia gwarantowane dla pracownika z ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków z udziałem samochodu pracownika. Książka przeznaczona jest zarówno dla pracodawców, biur rachunkowych, organów administracji publicznej, jak również dla samych pracowników. Stan prawny aktualny na 2015 rok. cena 70,00 zł ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE IPRAWNE 2015 autorzy: Janusz Zubrzycki, Paweł Sałdyka format B5, ok stron, planowany termin wydania: marzec/kwiecień Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym ibilansowym. Wksiążce usystematyzowano skomplikowaną tematykę omawiając jąprzede wszystkim z punktu widzenia podatkudochodowegoodosób fizycznychipraw- nych, atakże zagadnień rachunkowości oraz podatku VAT. Wsposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie ich nowych definicji dla potrzeb podatkowych irachunkowości; kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, zakupów tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.; ustalania wartości początkowej, leasingu środków trwałych, oraz amortyzacji budynków ilokali mieszkalnych; podatku od towarów iusług wkontekście środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych; zasad (metod) amortyzacji majątku trwałego. Zaletą tej pozycji są liczne przykłady oraz jej układ ponad 600 pytań (haseł) iodpowiedzi umożliwiających Czytelnikowi szybkie dotarcie do interesującego go zagadnienia. Omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują od 1stycznia 2015 roku. cena 176,00zł

12 KWARTALNIK KWARTALNIKPODATKOWYVAT,PIT, CIT dostępny TYLKO WFORMIE ELEKTRONICZNEJ (w formacie epub) ok. 30 stron, wydanie raz na kwartał KWARTALNIK PODATKOWY VAT PIT CIT E-book Kwartalnik podatkowy wszystko co nowe wpodatkach VAT, CIT, PIT zmiany stanu prawnego iich ocena najnowsze orzecznictwo zkomentarzem najnowsze pisma MFzkomentarzem przegląd piśmiennictwa istotne bieżące problemy ikontrowersje w stosowaniu prawa podatkowego. Kwartalnik jest przeznaczony dla wszystkich osób, które zawodowo są związane zpodatkami: doradców podatkowych, księgowych, szefów firm, pracowników służb skarbowych ipodatkowych ect. cena 18,00 zł Wszystko, co ważne i nowe w podatkach podane w skondensowanej ale i czytelnej formie. DOSTĘPNY T Y L K O wformacie

13 JAK KUPIĆ ebook? Dotyczy ebooków planowanych na 2015 rok. www login hasło ZALOGUJ Zaloguj /zarejestruj się w eksięgarni UNIMEX Wybierz interesującą Cię publikację w formie ebook Dodaj ją do koszyka Opłać zamówienie Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: Po wpływie środków na nasze konto, otrzymasz potwierdzenie zamówienia. Twój ebook będzie dostępny w eksięgarni (zakładka MOJE KONTO). Wersje: elektroniczna ipapierowa ukażą się jednocześnie. i 30% rabat na ebooki obowiązuje przy opłaceniu zamówienia do 24 listopada 2014 r.

14 SZKOLENIA ZMIANYVAT w2015r. ORAZ BIEŻĄCEPROBLEMY ZE STOSOWANIEM VAT wykładowca: Janusz Zubrzycki Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor i współautor wielu publikacji monografii, komentarzy, artykułów iglos zzakresu prawa podatkowego. Autor Leksykonu VAT książki, która doczekała się corocznych wydań, uzyskując liczne nagrody środowiska doradców podatkowych. Informacje o szkoleniu: Szkolenie ma formę wykładu uzupełnionego praktycznymi przykładami omawianych zagadnień. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie aktualnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów w podatkach: VAT. Dzięki analizie różnych przykładów, uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą nurtujących ich problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi, która umożliwi im wprowadzenie i stosowanie jej w swojej firmie. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się tematyką podatkową, w tym: księgowych, finansistów, doradców podatkowych, urzędników skarbowych i przedsiębiorców. Czas trwania: 9:00-15:00 (6 godzin szkolenia) Termin i miejsce: 12 stycznia 2015 r. Warszawa 15 stycznia 2015 r. Wrocław Warunki uczestnictwa: Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: przesłanie faksem ( ) em wypełnionej karty zgłoszenia w pdf wypełnienie formularza online oraz dokonanie wpłaty na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 34 O/Wrocław zł cena (cena zawiera 23% VAT) Cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy ikanapkowy

15 SZKOLENIA Program szkolenia: 1. Nowe zasady opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych nowa procedura małego punktu obsługi w zakresie VAT obowiązująca wpolsce iwueod 1 stycznia 2015 r.: pojęcie usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz konsumentów, system mini one stop shop (MOSS), obowiązki podmiotów świadczących usługi elektroniczne dla konsumentów z innych krajów UE (m.in. wzakresie rejestracji iewidencji VAT), deklaracja VAT dla potrzeb szczególnej procedury dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną. 2. Zmiany dotyczące mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, solidarnej odpowiedzialności podatkowej oraz towarów iusług wykorzystywanych do celów mieszanych: wprowadzenie limitów kwotowych wstosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia, wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, zmiany wzakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe, zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej Zmiany wopodatkowaniu usług finansowych iubezpieczeniowych. Ulga na złe długi zmiany zasad dokonywania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest wtrakcie postępowania upadłościowego wtrakcie likwidacji Samochód wdziałalności gospodarczej podatnika praktyczne problemy wvat. Odliczanie VAT naliczonego praktyczne zagadnienia. Pozostałe zmiany obowiązujące od 2015 r. 8. Bieżące problemy ze stosowaniem VAT ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa ETS isądów administracyjnych oraz organów podatkowych wkwestii VAT. 9. Odpowiedzi na pytania uczestników.

16 JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKI? Wybierz interesujące Cię książki z naszej oferty na 2015 rok. Wypełnij formularz i wyślij faksem: em: pocztą: Oficyna Wydawnicza UNIMEX ul. Skarbowców 85 B, Wrocław Opłatę za zamówione książki (plus koszt wysyłki) dokonaj na konto Oficyny Wydawniczej UNIMEX: Bank Zachodni WBK S.A. 34 O/Wrocław Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem: i Paczkę dostarczymy Pocztą Polską pod wskazany adres zaraz po ukazaniu się książek w Wydawnictwie. Książki ukażą się w 2015 roku. Uwaga! Formularz zamówienia znajduje się w środku katalogu

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE PODATKI DLA W PROFESJONALISTÓW

KALENDARZE PODATKI DLA W PROFESJONALISTÓW 2 KALENDARZE PODATKI DLA W PROFESJONALISTÓW 2011 ROKU Kalendarz BHP 2012 (14 x 20 cm) Opracowanie: Bogdan Rączkowski Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne

Bardziej szczegółowo

Podatki 2005. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku. Najważniejsze zagadnienia poruszane w opracowaniu:

Podatki 2005. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku. Najważniejsze zagadnienia poruszane w opracowaniu: Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2005 roku Jan Porowski, Leszek Porowski Format A5, cena 40 zł Najważniejsze zagadnienia poruszane w opracowaniu:

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

cena promocyjna 174,30 zł 2012, wydanie 3, s. 1024, format: B5, oprawa twarda, KAM-1474:W03P01

cena promocyjna 174,30 zł 2012, wydanie 3, s. 1024, format: B5, oprawa twarda, KAM-1474:W03P01 CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz Niniejszy komentarz zawiera szczegółową wiedzę dotyczącą stosowania i interpretowania przepisów ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i Podatki dla praktyków

Rachunkowość i Podatki dla praktyków www.rachunkowoscipodatki.pl Rachunkowość i Podatki dla praktyków Magazyn fachowych porad i komentarzy EKSPERT RADZI w każdą środę godz 11 13 Szczegóły na str. 5 Styczeń 2011 ISSN 1898-5262 raport specjalny

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw

Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Obciążenia ewidencyjne i fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Obowiązki małej firmy w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: lipiec-wrzesień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: VAT > > Obrót paliwami

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Newsletter 2/2010. interpretacje informacje porady. Każdy z naszych Klientów. może być pewny, że. gdziekolwiek na świecie. postanowi rozwijać swoją

Newsletter 2/2010. interpretacje informacje porady. Każdy z naszych Klientów. może być pewny, że. gdziekolwiek na świecie. postanowi rozwijać swoją Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie Newsletter 2/2010 postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r.

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. Zmiana formy opodatkowania oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. W niniejszym opracowaniu omawiamy najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Informujemy również, że do 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Ryczałt od przychodo w ewidencjonowanych Stan prawny na 2014 r. Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 4 1.1 Czym jest ryczałt?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING nr 100, styczeń 201412 issn 1895-2852 Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING w numerze m.in.: OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2011. Profesjonalne wsparcie dla firm

KATALOG 2011. Profesjonalne wsparcie dla firm KATALOG 2011 Profesjonalne wsparcie dla firm Kadry PortalKadrowy.pl serwis specjalistów ds. personalnych Internetowy doradca dla kadr Nie musisz wyliczać mu nadgodzin, choć pracuje dla Ciebie 24 godz.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych Wydanie drugie poprawione i uzupełnione Copyright 2008 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo