Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 IV Edycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 IV Edycja"

Transkrypt

1 KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 IV Edycja r. kpmg.pl

2 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 3 Kiedy i gdzie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4 Czy wypełnienie formularza PIT sprawia nam trudności? 5 Czy korzystamy z pomocy wypełniając formularz PIT? 6 Czy korzystamy z programów komputerowych wypełniając PIT? 7 W jaki sposób składamy roczne zeznanie podatkowe? 8 Czy korzystamy z ulg podatkowych? 9 Czy korzystamy z ulgi na dzieci? 10 Czy chętnie przekazujemy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? 11 W jaki sposób wybieramy organizację pożytku publicznego? 12 Czy organizacje pożytku publicznego w odpowiedni sposób gospodarują otrzymanymi środkami i czy pomagamy potrzebującym w ciągu roku? 13 Metodyka badania 14 1

3 Wstęp KONTAKT: KPMG w Polsce ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) F: +48 (22) E: Andrzej Marczak Partner Doradztwo Podatkowe E: Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu czwartą edycję raportu poświęconego rocznemu zeznaniu podatkowemu Polaków. Cykliczny charakter naszej publikacji pozwala na śledzenie zmian w podejściu polskich podatników do rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Tegoroczny raport oparty został na badaniu przeprowadzonym wśród Polaków mających obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Przebadano 1004 podatników przy wykorzystaniu metody wywiadów telefonicznych CATI. Polacy biorący udział w badaniu odpowiadali na pytania dotyczące najważniejszych kwestii związanych z rocznym zeznaniem podatkowym. Jak co roku zapytaliśmy Polaków jak oceniają stopień trudności rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, z jakich ulg podatkowych korzystają, czy przekazują 1% podatku na cele charytatywne i w jaki sposób wybierają organizacje pożytku publicznego. Z badania wynika, że w tym roku blisko 7,6 mln podatników rozliczy się przez Internet, podczas gdy rok temu było to 5,2 mln. Znaczący wzrost liczby osób wypełniających zeznanie przez Internet wynika nie tylko z rosnącej informatyzacji polskiego społeczeństwa. W tym roku Ministerstwo Finansów po raz pierwszy udostępniło podatnikom rozliczającym PIT-37 usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, co znacząco wpłynęło na decyzję Polaków o wyborze formy rozliczenia. Mamy nadzieję, że lektura naszego raportu dostarczy Państwu ciekawych spostrzeżeń na temat rocznego zeznania podatkowego Polaków i skłoni do przemyśleń. Andrzej Marczak Partner w KPMG w Polsce 2

4 Kluczowe wnioski Najwięcej, bo aż 44% osób rozlicza się z Urzędem Skarbowym w marcu. Aż 87% podatników rozlicza się w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie miejscem zameldowania. Dla większości podatników wypełnienie formularza PIT nie stanowi problemu. Jedynie 17% Polaków podlegających obowiązkowi rozliczania się z Urzędem Skarbowym uważa, że rozliczenie jest trudne lub bardzo trudne. Jedynie 40% podatników w pełni samodzielnie uzupełnia formularz PIT. Jeżeli decydujemy się na skorzystanie z pomocy to najczęściej wybieramy księgowego. W tym roku po raz pierwszy Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom rozliczającym PIT-37 usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. 29% podatników przygotowujących zeznanie podatkowe samodzielnie lub z częściową pomocą skorzysta z tego rozwiązania. Blisko 66% Polaków korzysta z pomocy programów komputerowych wypełniając formularz PIT. Na przestrzeni 4 ostatnich lat liczba osób korzystających z takiej możliwości wzrosła o 39 punktów procentowych Coraz więcej podatników korzysta z możliwości internetowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. W 2015 roku już 40% podatników deklaruje, że rozliczy się w taki sposób. Oznacza to, że prawie 7,6 mln podatników złoży zeznanie przez Internet, podczas gdy rok temu było to 5,2 mln osób. 41% Polaków deklaruje, że skorzysta z ulg podatkowych. Najczęściej są to ulgi na dzieci. Spośród podatników, którzy korzystają z ulgi na dzieci, największa część dokonuje odliczenia na jedno (47%) lub dwoje dzieci (41%). 75% Polaków twierdzi, że przekaże 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Najchętniej darowizny tej dokonują osoby zarabiające powyżej zł netto. Większość podatników (60%) dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych lub rodziny. Jedynie 3% Polaków uważa, że przekazanie 1% podatku to dla nich dodatkowy koszt. Większość (64%) Polaków uważa, że pieniądze otrzymywane przez organizacje pożytku publicznego są wydawane w odpowiedni sposób. 3

5 Kiedy i gdzie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? Najwięcej, bo aż 44% osób, rozlicza się z Urzędem Skarbowym w marcu. jak w roku ubiegłym najwięcej, bo 44% Polaków mających obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym, deklarowało, że złożyło zeznanie podatkowe w marcu. Drugą co do wielkości grupę (27%) stanowią podatnicy rozliczający się w lutym. W kwietniu rozlicza się 24% Polaków. Badanie pokazuje, że jedynie 4% Polaków deklaruje, że rozliczyło się z Urzędem Skarbowym w styczniu. Około 1% podatników twierdzi, że rozliczy się w późniejszym terminie niż kwiecień. Kiedy Polacy składają zeznania podatkowe? 1% W styczniu 4% 24% W lutym 27% W marcu W kwietniu Blisko 9 na 10 podatników rozlicza się w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie miejscem zameldowania. 87% Polaków 8% 5% rozlicza się w miejscu zamieszkania będącym miejscem zameldowania Polaków rozlicza się w miejscu zamieszkania niebędącym miejscem zameldowania Polaków rozlicza się w miejscu zameldowania niebędącym miejscem zamieszkania 44% W późniejszym terminie Większość Polaków, którzy mają obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, rozlicza się w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie miejscem zameldowania. Mniej niż co dziesiąty podatnik rozlicza zeznanie podatkowe w miejscu, w którym mieszka, ale nie jest tam zameldowany. Z kolei co dwudziesty podatnik rozlicza się z miejscu zameldowania, w którym na stałe nie zamieszkuje. 4

6 Czy wypełnienie formularza PIT sprawia nam trudności? Dla większości podatników wypełnienie formularza PIT nie stanowi problemu. Jedynie 17% Polaków podlegających obowiązkowi rozliczania się z Urzędem Skarbowym uważa, że rozliczenie to jest trudne lub bardzo trudne. Jak trudne jest dla Polaków wypełnienie formularza PIT? 5% 12% 16% 14% 18% 35% Bardzo łatwe Raczej łatwe Ani łatwe, ani trudne Raczej trudne Bardzo trudne wiem jak w ubiegłym roku blisko czterech na dziesięciu podatników nie wie na jakim formularzu rozlicza swoje dochody. Ocena poziomu trudności wypełnienia formularza PIT nie uległa znaczącym zmianom. W dalszym ciągu dla około połowy Polaków wypełnienie formularza PIT jest bardzo łatwe lub łatwe. 17% podatników twierdzi, że rozliczenie z Urzędem Skarbowym jest trudne lub bardzo trudne. W porównaniu z rokiem ubiegłym grupa osób oceniających rozliczenie z Urzędem Skarbowym jako bardzo trudne zwiększyła się o dwa punkty procentowe. Osoby z wyższym wykształceniem zdecydowanie częściej niż osoby z wykształceniem podstawowym oceniają wypełnienie formularza PIT jako bardzo łatwe lub łatwe (odpowiednio 63% vs 43%). Na jakim formularzu PIT Polacy rozliczają swoje dochody?* Czy Polacy wiedzą na jakim formularzu PIT rozliczają swoje dochody? PIT 37 79% PIT 36 11% 63% 37% PIT 38 1% Inny 12% * Pytanie zadano osobom, które wiedzą, na jakim formularzu rozliczają swoje dochody. 5

7 Czy korzystamy z pomocy wypełniając formularz PIT? Jedynie 40% jak w zeszłym roku w przypadku połowy Polaków mających obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym zeznanie podatkowe w całości przygotowuje ktoś inny. Czy Polacy samodzielnie wypełniają PIT? podatników w pełni samodzielnie uzupełnia formularz PIT. Jeżeli 40% 11% 49% decydujemy się na skorzystanie z pomocy to najczęściej wybieramy księgowego. 7% Urzędnik 29% Znajomy /znajoma Osób przygotowuje PIT samodzielnie Osób korzysta z pomocy innych Osób zleca w całości uzupełnienie deklaracji PIT komuś innemu 34% Osoba z rodziny 37% Księgowy 6% Doradca podatkowy 4% Inne W tym roku zdecydowanie zmniejszył się odsetek osób, które korzystają z pomocy znajomych (spadek o 15 punktów procentowych), księgowych (spadek o 11 punktów procentowych), czy urzędników (spadek o 7 punktów procentowych). Z czyjej pomocy korzystają Polacy uzupełniając PIT? 6

8 Czy korzystamy z programów komputerowych* wypełniając PIT? Blisko 66% Polaków korzysta z pomocy programów komputerowych wypełniając formularz PIT. Na przestrzeni 4 ostatnich lat liczba osób korzystających z takiej możliwości wzrosła aż o 39 punktów procentowych. * Jako programy służące do wypełniania formularza PIT rozumie się programy na płytach CD, które dołączane są do gazet, a także programy dostępne w Internecie oraz system e-deklaracje. Czy Polacy korzystają z pomocy programów komputerowych* do wypełniania formularza PIT? 66% 34% Dwie trzecie Polaków, którzy rozliczają się samodzielnie lub z częściową pomocą innych, korzysta ze specjalnych programów komputerowych do przygotowania rocznego zeznania podatkowego PIT. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba podatników deklarujących korzystanie z takiej możliwości wzrosła o 7 punktów procentowych. Na ten stan rzeczy najprawdopodobniej ma wypływ rosnąca liczba podatników rozliczających się przez Internet, a także wzrost poziomu informatyzacji społeczeństwa i rosnąca dostępność bezpłatnych programów ułatwiających rozliczenie (np. programy dołączane do gazet). Najczęściej z programów komputerowych korzystają osoby młode, jednak w grupie podatników do 24 roku życia udział tych osób spadł o 5 punktów procentowych. Największe wzrosty udziału osób korzystających z programów komputerowych odnotowano w grupach osób w wieku lat (+ 14 punktów procentowych), lat (+11 punktów procentowych) oraz osób powyżej 65 roku życia (+ 8 punktów procentowych). 65 lat i więcej lat lat lat lat Do 24 lat 27% 2012 rok 53% 2013 rok Korzystanie z programów komputerowych do wypełniania PIT przez Polaków na przestrzeni lat Pokazano odpowiedzi osób, które wypełniają rozliczenie samodzielnie lub korzystają częściowo z pomocy innych. 41% 56% 63% 73% 75% 82% 59% 2014 rok 59% 44% 37% 27% 25% 18% 66% 2015 rok 7

9 W jaki sposób składamy roczne zeznanie podatkowe? Coraz więcej podatników W jaki sposób Polacy składają roczne zeznanie podatkowe PIT? korzysta z możliwości internetowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. W 2015 roku już 40% osób, czyli blisko 7,6 mln 9% Pocztą 40% Przez Internet 51% Bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym 50% 4% Indywidualnie 46% Ze współmałżonkiem Jako osoba samotnie wychowująca dziecko Polaków deklaruje korzystanie z takiej możliwości. Czy Polacy korzystają z wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37 umieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów? 29% 69% 2% dotyczy W 2015 roku liczba osób deklarujących składanie rocznego zeznania podatkowego drogą internetową znów wzrosła (o 12 punktów procentowych) i osiągnęła wartość 40%. W tym roku 50% Polaków mających obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym rozliczy się wspólnie z współmałżonkiem. W tym roku po raz pierwszy Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom rozliczającym PIT-37 usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Prawie jedna trzecia podatników rozliczających zeznanie podatkowe samodzielnie lub z częściową pomocą skorzysta z tego rozwiązania. 8

10 Czy korzystamy z ulg podatkowych? 1 na 4 Polaków deklaruje, że skorzysta z ulg podatkowych. Najczęściej jest to ulga na dzieci. Czy Polacy korzystają z ulg podatkowych? 41% 5% Z tytułu darowizn 55% 9% Z innych ulg 4% wiem 14% Rehabilitacyjna Jak wynika z deklaracji respondentów, 41% podatników skorzysta z ulg podatkowych (wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do roku ubiegłego). Spośród osób korzystających z ulg podatkowych, ponad 70% skorzysta z ulgi na dzieci. Dość duża grupa podatników (14%) korzysta przy rozliczeniu z ulgi rehabilitacyjnej. W porównaniu do roku ubiegłego znacząco spadł natomiast odsetek osób, które korzystają z ulgi na Internet (spadek o 12 punktów procentowych), co może wynikać ze zmienionych zasad rozliczenia tej ulgi. 71% Na dzieci 11% Na Internet Z jakich ulg podatkowych korzystają Polacy?* * Na pytanie odpowiadały osoby korzystające z ulg 9

11 Czy korzystamy z ulgi na dzieci? Blisko połowa Polaków korzystających z ulgi na dzieci rozlicza ją na jedno dziecko. 71% korzysta Polaków korzystających przy rozliczeniu z ulg, z ulgi na dzieci Spośród podatników, którzy korzystają z ulgi na dzieci, największa część rozlicza je na jedno (47%) lub dwoje dzieci (41%). W przypadku blisko trzech czwartych podatników korzystających z ulgi na dzieci wysokość podatku wystarczyła do odliczenia całości ulgi. * Na pytanie odpowiadały osoby korzystające z ulgi na dzieci **Na pytanie odpowiadały osoby, których wysokość podatku nie wystarczyła do odliczenia całości ulgi na dzieci 3% Na czworo lub więcej dzieci 47% Na jedno dziecko 9% Na troje dzieci Na ile dzieci rozliczają ulgi Polacy?* 41% Na dwoje dzieci Spośród podatników, których wysokość podatku nie wystarczyła do odliczenia całości ulgi na dzieci, największa część (42%) złożyła lub ma zamiar złożyć załącznik PIT/UZ, aby uzyskać pełne odliczenie. Aż 27% nie podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii. Czy wysokość podatku wystarczyła do odliczenia całości ulgi na dzieci?* 74% 18% 8% wiem Czy Polacy składali załącznik PIT/UZ w celu uzyskania pełnego odliczenia na dzieci?** 42% 31% 27% wiem 10

12 Dochód netto respondenta Czy chętnie przekazujemy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? 75% Polaków twierdzi, że przekaże 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Najchętniej darowizny tej dokonują osoby zarabiające powyżej zł netto. Czy Polacy przekażą 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? 75% 20% 5% wiem Z roku na rok zwiększa się świadomość i poziom odpowiedzialności społecznej Polaków. W 2015 roku 75% osób zadeklarowało chęć przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to o 3 punkty procentowe więcej niż roku temu. Tym samym zmniejszyła się liczba osób definitywnie nieprzekazujących 1% podatku z 23% do 20%. Chęć przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem na rękę. Osoby zarabiające do zł netto miesięcznie zdecydowanie rzadziej decydują się na przekazanie 1% swojego podatku. Powyżej 6001 zł 91% 3% 6% Od 4501 zł do 6000 zł 91% 7% 2% Od 3001 zł do 4500 zł 87% 12% 1% Od 1501 zł do 3000 zł 83% 14% 3% Do 1500 zł 58% 34% 8% wiem 11

13 W jaki sposób wybieramy organizacje pożytku publicznego (OPP)? Polacy wybierając organizacje pożytku publicznego najczęściej kierują się sugestią bądź prośbą znajomych lub rodziny. Zdecydowana większość osób (60%) dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych, rodziny. Druga co do wielkości grupa osób (14%) wybiera organizacje pożytku publicznego w oparciu o informacje podane w mediach. Jak Polacy wybierają organizacje pożytku publicznego? 13% 13% 14% 60% W oparciu o informacje podane w mediach W oparciu o sugestię lub prośbę znajomych, rodziny Losowo W inny sposób Czy według Polaków przekazanie 1% podatku to dla nich dodatkowy koszt? Trzy procent podatników nie wie, że przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nic ich nie kosztuje oraz że jest to kwota, która w przeciwnym razie trafi do budżetu państwa. 97% 3% 12

14 Czy naszym zdaniem organizacje pożytku publicznego w odpowiedni sposób gospodarują otrzymanymi środkami i czy pomagamy potrzebującym w ciągu roku? Większość Polaków uważa, że pieniądze otrzymywane przez organizacje pożytku publicznego są wydawane w odpowiedni sposób. Zdecydowana większość Polaków (około 64%) uważa, że organizacje pożytku publicznego w odpowiedni sposób gospodarują otrzymanymi środkami. Osiem procent podatników jest odmiennego zdania i negatywnie ocenia efektywność gospodarowania otrzymanymi środkami. 50% Raczej tak 28% mam zdania Prawie połowa Polaków (48%) nie przekazuje innych darowizn na rzecz OPP lub innych instytucji i osób potrzebujących w ciągu roku. W porównaniu do poprzedniej edycji badania odsetek ten wzrósł o 2 punkty procentowe. 8%, często 15%, rzadko 14% Zdecydowanie tak 6% Raczej nie 2% Zdecydowanie nie 48% przekazuję 29%, czasami Czy zdaniem Polaków organizacje pożytku publicznego w odpowiedni sposób gospodarują otrzymanymi środkami? Czy Polacy przekazują inne darowizny w ciągu roku na rzecz OPP lub innych instytucji i osób potrzebujących? 13

15 Metodyka badania Celem badania było poznanie w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2014 rok. W badaniu wzięły udział dorosłe osoby. Badanie Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2014 zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego CATI (and. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie dorosłych osób. Na nasze pytania odpowiadały osoby mające obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym za rok Do grupy badanych nie weszły osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS bądź pracodawca. Badanie zostało przeprowadzone w dniach r. Realizację wywiadów oraz dobór respondentów do próby zapewniła firma badawcza Norstat. Wiek Do 24 lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 5% 15% 16% 20% 21% 23% Miejsce zamieszkania Dochód netto respondenta Do 1500 zł 29% Od 1501 zł do 3000 zł 37% Od 3001 zł do 4500 zł 13% 35% Wieś 65% Miasto Od 4501 zł do 6000 zł Od 6001 zł do 7500zł Powyżej 7501 zł Odmowa odpowiedzi 4% 1% 2% 14% 14

16 Kontakt: Andrzej Marczak Partner Doradztwo Podatkowe KPMG w Polsce E: Mariusz Strojny Starszy Manager Zarządzanie Wiedzą i Badania Rynkowe KPMG w Polsce E: Współautorzy: Andrzej Marczak, Mariusz Strojny, Marta Trusiewicz Magdalena Maruszczak Dyrektor Marketing i komunikacja KPMG w Polsce E: Nazwa i logo KPMG oraz hasło cutting through complexity są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o.

Polski system podatkowy

Polski system podatkowy KPMG w Polsce Polski system podatkowy w ocenie uczestników V Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Styczeń 2015 kpmg.pl Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce KPMG W POLSCE Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce Perspektywa 2020 kpmg.pl 2 Działalność Section or Brochure badawczo-rozwojowa name przedsiębiorstw w Polsce Spis treści 1 Wstęp 3 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 PIT-Y 2011 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

KPMG w Polsce. Partnerzy w rozwoju? Postrzeganie funduszy private equity przez biznes rodzinny w Polsce. Czerwiec 2015. kpmg.pl

KPMG w Polsce. Partnerzy w rozwoju? Postrzeganie funduszy private equity przez biznes rodzinny w Polsce. Czerwiec 2015. kpmg.pl KPMG w Polsce Partnerzy w rozwoju? funduszy private equity przez biznes rodzinny w Polsce Czerwiec 2015 kpmg.pl Wstęp Polska jest zdecydowanie najważniejszym i najatrakcyjniejszym rynkiem private equity

Bardziej szczegółowo

Barometr firm rodzinnych. Pewniejsze perspektywy. Styczeń 2015

Barometr firm rodzinnych. Pewniejsze perspektywy. Styczeń 2015 Barometr firm rodzinnych Pewniejsze perspektywy Styczeń 2015 kpmg.com/pl/firmyrodzinne kpmgfamilybusiness.com firmyrodzinne.pl europeanfamilybusinesses.eu Andrzej Blikle Prezes stowarzyszenia Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Kapitał obrotowy kpmg.pl

Kapitał obrotowy kpmg.pl KPMG W POLSCE Kapitał obrotowy kpmg.pl 2 Kapitał obrotowy Spis treści 1 Wstęp 3 2 Najważniejsze wnioski 5 3 Metodyka badania 9 3.1 Cel i sposób przeprowadzenia badania 9 3.2 Charakterystyka respondentów

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Wrocław, październik 2014 Strona1 Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Badanie z mieszkańcami...

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie ośmiu powiatów województwa lubelskiego

Diagnoza poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie ośmiu powiatów województwa lubelskiego Diagnoza poradnictwa prawnego i obywatelskiego na terenie ośmiu powiatów województwa lubelskiego Lublin 2011 Badanie zrealizowane w ramach projektu Mam Prawo realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT

Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT IT OUTSOURCING Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT KPMG IT Outsourcing Service Provider Performance & Satisfaction Study 2014/15 kpmg.com/pl/outsourcingit Wstęp Raport 2014/2015 Ameryki: 510 + kontraktów

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM Raport cząstkowy z I etapu Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum Redakcja merytoryczna: dr Magdalena Szpotowicz Autorzy: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Badanie konsumenckie

Badanie konsumenckie Badanie konsumenckie Raport z badania Patroni medialni: Patroni merytoryczni: Spis treści Główne wnioski z badania: 9 Wprowadzenie 12 1 Ogólne informacje o wykorzystaniu SMS-ów 13 w codziennym życiu Polaków

Bardziej szczegółowo

E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW - 2013 - Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW - 2013 - Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji E-ADMINISTRACJA W OCZACH INTERNAUTÓW - 2013 - Prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa, listopad 2013 1 Spis treści 3 Cel badania 4 Metodologia 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania

Postawy Polaków wobec oszczędzania Postawy Polaków wobec oszczędzania FOTO Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień 2012 Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce Edycja 2014 kpmg.pl CZĘŚĆ I 2 Section or Brochure name Spis treści 1 Wstęp 3 2 10 najważniejszych wniosków 5 3 Nabywcy dóbr luksusowych w Polsce i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

SERCA I PIENIĄDZE PONAD GRANICAMI

SERCA I PIENIĄDZE PONAD GRANICAMI Wydano przy wsparciu Unii Europejskiej SERCA I PIENIĄDZE PONAD GRANICAMI Ján Mihálik (red.) Pozyskiwanie funduszy od osób indywidualnych na cele rozwojowe i humanitarne Ján Mihálik (red.) i zespół autorów

Bardziej szczegółowo

nr 1 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 1 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 1 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo