4 LIST DO AKCJONARIUSZY 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 8 NASZE STANDARDY 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 12 RYNEK REKLAMY GAZETA WYBORCZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 LIST DO AKCJONARIUSZY 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 8 NASZE STANDARDY 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 12 RYNEK REKLAMY 2004 14 GAZETA WYBORCZA"

Transkrypt

1

2 2004 raport roczny

3 SPIS TREŚCI 4 LIST DO AKCJONARIUSZY 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA 8 NASZE STANDARDY 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 12 RYNEK REKLAMY GAZETA WYBORCZA 18 PRASA BEZPŁATNA 20 INTERNET 22 CZASOPISMA 24 REKLAMA ZEWNĘTRZNA 26 RADIO 29 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2004

4 4 LIST DO AKCJONARIUSZY DRODZY AKCJONARIUSZE Agora ma za sobą trudny, a jednocześnie owocny rok Rozpoczęliśmy go w atmosferze niepewności nie było wiadomo, jak szybko odbije się rynek reklam oraz jak Gazeta Wyborcza, okręt flagowy Agory, odczuje skutki wejścia na rynek nowego tabloidu. Zakończyliśmy zaś sukcesem miliardem złotych wpływów i spektakularną poprawą wyników finansowych Jest jasne, że lepsze wyniki operacyjne to w dużej mierze wynik szybko rosnących wydatków na reklamę, odzwierciedlających ekspansję gospodarki i towarzyszącą jej poprawę nastrojów przedsiębiorców i konsumentów. Po trzech latach spadków w 2004 roku rynek reklamy wzrósł o 12 proc. i wszystkie segmenty mediów odnotowały wzrost wpływów. Szacujemy, że w 2005 roku wydatki na reklamę wzrosną o dalsze 10 proc. Należy jednak pamiętać, że na kluczowym dla Agory rynku gazet te wzrosty nie kompensują jeszcze strat poniesionych w latach , kiedy wpływy skurczyły się o ponad jedną trzecią. W segmencie gazet powrót do poziomu wydatków z 2000 roku wymagałby trzech kolejnych lat z 10-procentowym wzrostem, w segmencie magazynów dwóch. Na razie w mediach drukowanych wzrost wpływów z reklamy napędzany jest głównie wolumenem sprzedaży; potrzeba jeszcze co najmniej roku systematycznego wzrostu popytu, aby odczuwalna stała się presja na zwyżkę ceny reklam. SUKCES 2004 ROKU to przede wszystkim efekt pracy i talentów zespołu Agory, który walczył i zwyciężał na wielu frontach. Gazeta Wyborcza świetnie sobie poradziła w warunkach zaostrzonej konkurencji. Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 4,5 proc., podczas gdy nakłady innych gazet (z wyjątkiem oczywiście nowego tabloidu) wyraźnie spadły. Pod koniec roku różnica w sprzedaży Gazety i Faktu znacznie się skurczyła (ze 150 tysięcy z początku roku do mniej niż 50 tysięcy w grudniu). Wpływy ze sprzedaży reklam w Gazecie wzrosły, a udział w rynku reklam gazetowych istotnie nie ucierpiał. Należy jednak

5 5 wziąć pod uwagę, że konkurencja się zaostrza. Polski rynek medialny, szczególnie po akcesji do UE, jest atrakcyjny; liczba ofert może rosnąć w przyszłości szybciej niż rynek reklamowy, co będzie prowadzić do fragmentacji udziałów. Z sukcesem wdrożyliśmy kilka nowych projektów. Wielkim wydarzeniem okazała się kolekcja Gazety - 40 najważniejszych powieści XX wieku sprzedawało się w ogromnych nakładach, co zapewniło spółce znaczne wpływy i większy zysk netto. Nowy magazyn Avanti po kilku miesiącach zdobył istotną pozycję na rynku. Powiększyliśmy zasięg bezpłatnej gazety Metro na 10 miast, dzięki czemu Metro stało się trzecią (po Gazecie Wyborczej i Fakcie) najbardziej poczytną gazetą krajową. AMS, czasopisma, radio i internet zrealizowały ambitne cele operacyjne i miały pozytywny wpływ na wynik EBITDA. Jednocześnie istotnie zmniejszyliśmy w Agorze koszty, skupiając się na tym, jak efektywniej pracować. O przeszło 12 proc. zmniejszyliśmy zatrudnienie. Decyzja o zwolnieniach, często długoletnich pracowników, była najbardziej bolesnym aspektem 2004 roku. Należy jednak podkreślić, że jak widać po wynikach nie miała wpływu na zdolność firmy do uczestniczenia w konkurencji rynkowej. STAWIAMY NA ROZWÓJ. Przemysł medialny wszedł w pozytywną fazę cyklu reklamowego. Chcemy to wykorzystać. Nadal będziemy strzec efektywności, ale w najbliższej przyszłości skupimy się na wykorzystaniu dobrej koniunktury do budowania pozycji rynkowej Agory i jej udziału w rynku medialnym drogą zarówno akwizycji, jak i projektów de novo. Choć te ostatnie, finansowane z kapitału obrotowego, obniżają zwrot na kapitale do czasu osiągnięcia rentowności, uważamy, że gra jest warta świeczki. Inwestować chcemy przede wszystkim w Polsce, ale nie wykluczamy inwestycji w regionie - o ile będą dostatecznie atrakcyjne. Agora wchodzi w kolejny etap rozwoju dobrze przygotowana. Mamy środki finansowe, w tym czysty bilans i rosnącą zdolność kredytową, które chcemy wykorzystać w pierwszej kolejności. Mamy silny, lojalny i pełen energii zespół, motywowany dodatkowo uczestnictwem we własności firmy. Mamy po kilkuletnim wysiłku restrukturyzacyjnym sprawną, rzutką organizację. Rozwój jest dla nas priorytetem, dlatego będziemy zasoby firmy przeznaczać przede wszystkim na inwestycje. Ale rozwój jest procesem nierównym będą okresy, kiedy pracować będziemy nad kilkoma projektami, i takie, w których brak będzie okazji inwestycyjnych. W sytuacjach gdy środki finansowe firmy znacznie przekroczą kwoty potrzebne na rozwój w ciągu następnego roku, spółka zamierza zwracać akcjonariuszom zysk w postaci wykupu akcji własnych w celu umorzenia. Niezależnie od tego spółka co roku będzie wypłacać niewielką dywidendę w wysokości 0,5 PLN na akcję. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM: akcjonariuszom, klientom i pracownikom za zaufanie pokładane w Agorze, a czytelnikom i słuchaczom za zainteresowanie i bliski kontakt. WANDA RAPACZYŃSKA prezes zarządu Agory SA

6 6 ZARZĄD I RADA NADZORCZA ZARZĄD JAROSŁAW SZALIŃSKI członek zarządu ds. finansowych ZBIGNIEW BĄK wiceprezes zarządu PIOTR NIEMCZYCKI wiceprezes zarządu WANDA RAPACZYŃSKA prezes zarządu

7 7 RADA NADZORCZA Dalszy rozwój jest nadrzędnym celem Agory i na ten cel chcemy przede wszystkim przeznaczać środki, budując długoterminową wartość dla akcjonariuszy poprzez akwizycje i uruchamiając nowe projekty Z arazem w stosownych okolicznościach i pod warunkiem uzyskania aprobaty zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA) Agora będzie zwracać akcjonariuszom nadwyżkę wolnych środków pieniężnych w formie (i) dywidendy oraz (ii) nabycia własnych akcji w celu umorzenia. Co rok Agora będzie proponować WZA wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję. Taka wypłata przekłada się na około 1-procentową stopę dywidendy, która powinna spełniać wymagania akcjonariuszy oczekujących bieżącego zwrotu z inwestycji, umożliwiając w ten sposób spółce poszerzenie grona inwestorów. Składanie dorocznego wniosku o wypłatę dywidendy w powyższej wysokości zależeć będzie od oceny wyników i perspektyw Spółki oraz warunków rynkowych przez zarząd i radę nadzorczą. W zależności od sytuacji Agora może również od czasu do czasu przedkładać walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosek o dodatkowy zwrot nadwyżki wolnych środków akcjonariuszom poprzez nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia. Co roku przed WZA Spółka będzie analizować swoją bieżącą sytuację i na podstawie tej oceny zadecyduje, czy poddać taki wniosek pod głosowanie na WZA. Jeśli wniosek o nabycie akcji własnych zostanie przedłożony WZA, będzie również zawierał wszystkie istotne warunki, na podstawie których realizowany będzie program nabywania własnych akcji. W przypadku uchwalenia programu Spółka będzie okresowo informować o jego realizacji. ZARZĄD STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI przewodniczący, założyciel i partner kancelarii prawniczej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, profesor prawa ANNA FORNALCZYK członek, właściciel firmy doradczej Competition Development Center, członek Komitetu ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów w UOKiK, profesor ekonomii TOMASZ SIELICKI członek, prezes zarządu firmy ComputerLand, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu LOUIS G. ZACHARY członek, dyrektor zarządzający w firmie Lazard Freres & Co. i współzarządzający Media Group w Lazard SANFORD SCHWARTZ członek, Vice President odpowiedzialny za Business Development w Cox Enterprises, Inc.

8 8 NASZE STANDARDY Od początku istnienia Agory stawialiśmy na przejrzyste i rzetelne praktyki biznesowe J esteśmy spółką giełdową od 1999 roku, nasze standardy prowadzenia biznesu i komunikacji z rynkiem zyskują uznanie jego uczestników. Wielokrotnie byliśmy inicjatorami wprowadzania rozwiązań na polskim rynku służących poprawie jakości ładu korporacyjnego wśród spółek publicznych. Przejrzystość publikujemy sprawozdania finansowe w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) od 1992 roku, powstała w 2002 roku komisja ds. audytu przy radzie nadzorczej przegląda sprawozdania półroczne i roczne oraz przedstawia radzie nadzorczej opinię na ich temat, w pięcioosobowej radzie nadzorczej spółki zasiada czterech niezależnych członków, a walne zgromadzenia spółki prowadzone są zgodnie z dostępnym publicznie regulaminem walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA) i statutem spółki, dział audytu wewnętrznego systematycznie przegląda funkcjonowanie procedur operacyjnych i finansowych w spółce i przekazuje rezultaty badań zarządowi, wszystkie informacje opublikowane przez spółkę są dostępne na korporacyjnej stronie internetowej. Regulacje w obrocie akcjami cztery lata temu wprowadziliśmy jako pierwsi na polskim rynku wewnętrzne ograniczenia obrotu akcjami dla członków zarządu obwarowane karami finansowymi w wysokości rocznej premii motywacyjnej. Pracownicy spółki podlegają ograniczeniom zawartym w kodeksie dobrych praktyk, w 2005 dodaliśmy kolejną zasadę - planowej sprzedaży (orderly disposal), czyli planowanego z góry zbywania akcji przez osoby zarządzające. Każdy członek zarządu na podstawie umów z domem maklerskim określa liczbę akcji, która ma być sprzedana w danym roku, oraz minimalną cenę sprzedaży. Decyzje dotyczące zleceń, wybór sesji giełdowych i ceny podejmuje makler prowadzący zlecenie. Wszystkie transakcje w ramach umowy muszą być podane do publicznej wiadomości komunikatem giełdowym. Relacje z inwestorami zespół relacji z inwestorami istnieje od momentu wejścia spółki na giełdę i dba, aby informacje przekazywane CENA AKCJI AGORY VERSUS INDEKS WIG-MEDIA STRUKTURA INDEKSU WIG-MEDIA NA GPW PLN Indeks WIG Media ATM RMF FM GRUPA GRUPA ONET 3% 3% WSiP 4% 5% % 56% Agora TVN 50 styczeń luty marzec AGORA WIG-Media Okres od 3 stycznia 2005 do 9 marca 2005 Źródło: GPW Stan na 9 marca 2005 Źródło: GPW

9 9 inwestorom były rzetelne, przejrzyste i jednakowo dostępne dla wszystkich uczestników rynku, organizujemy regularne spotkania zarządu z inwestorami i analitykami, briefingi i telekonferencje, podczas których komentujemy wyniki i sytuację spółki, prowadzimy politykę otwartych drzwi, jesteśmy zawsze dostępni dla inwestorów i mediów, służymy pomocą i wiedzą na temat spółki i otoczenia. Ład korporacyjny na GPW Agora bardzo intensywnie i z entuzjazmem wspierała wprowadzenie zasad ładu korporacyjnego dla spółek publicznych na GPW, od momentu wprowadzenia przez GPW kodeksu Dobrych praktyk w spółkach publicznych rzetelnie wypełnia zobowiązania z niego wynikające. JESTEŚMY MŁODYM I ZMOTYWOWANYM ZESPOŁEM % pracowników mających akcje Agory % pracowników między 25. a 40. rokiem życia % kobiet % pracowników z wyższym wykształceniem 0 20% 40% 60% 80% 100% Stan na 31 grudnia Dane dotyczą Grupy Agora NAGRODY AGORY nagrodzona przez IR Magazine za najlepsze relacje inwestorskie w Polsce oraz w kategorii najlepszego menedżera ds. relacji z inwestorami w Europie Środkowo- -Wschodniej Spółką Godną Zaufania według Polskiego Instytutu Dyrektorów Spółką o Najwyższych Standardach Ładu Korporacyjnego według Gazety Giełdy Parkiet

10 10 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE Media Agory inicjują, patronują i angażują się w wiele wybitnych akcji o znacznym oddziaływaniu społecznym W roku 2004 zainicjowaliśmy nową akcję pod nazwą Przejrzysta Polska i kontynuowaliśmy znane akcje takie jak Rodzić po ludzku, Szpital z sercem, Grasz o staż czy Szkoła z klasą. Ogromne zainteresowanie czytelników budzą edukacyjne oraz kulturalne programy i dodatki, które ukazują się w Gazecie Wyborczej. Fundacja Agory W październiku 2004 roku Agora i Agora-Holding podjęły decyzję o utworzeniu Fundacji Agory, która skupi dotychczasową działalność Grupy w jednym miejscu i będzie ją dalej rozwijać. Fundacja Agory ma na celu m.in. wspieranie przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych, propagowanie i krze- wienie postaw humanistycznych, prospołecznych i patriotycznych, a także obywatelskich i antykorupcyjnych. Fundacja Agory nie rozpatruje indywidualnych próśb, a wszystkie apele o udzielenie pomocy finansowej ciężko chorym i niepełnosprawnym dzieciom kieruje do współpracujących z nią fundacji wyspecjalizowanych w takiej działalności. Poprzez bezpłatne ogłoszenia w Gazecie Wyborczej pomaga zbierać pieniądze przede wszystkim na ratowanie życia i rehabilitację dzieci. Patronaty i akcje społeczne Osobną sferą działalności społecznej mediów Agory są patronaty nad ważnymi wydarzeniami społecznymi, kulturalnymi czy sportowymi. Patronaty te owocują specjalnymi artykułami, dodatkami czy bezpłatnym udostępnianiem powierzchni reklamowej. Takim przykładem w 2004 roku było zaangażowanie się mediów Agory w obchody 60. rocznicy Powstania Warszawskiego czy rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Gazeta Wyborcza patronuje medialnie takim narodowym instytucjom kultury jak Zamek Królewski czy Muzeum Narodowe w Warszawie; poprzez 19 swoich wydań lokalnych aktywnie uczestniczy w życiu społecznym regionów i organizuje setki plebiscytów, festiwali i konkursów. Przejrzysta Polska Najnowszym projektem zainicjowanym przez Gazetę Wyborczą jest Przejrzysta Polska - program realizowany przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu przeciw Korupcji Funda- Dzięki pomocy Gazety Wyborczej w Katowicach udało się uratować świetlicę Skrawek Nieba dla zaniedbanych dzieci Gazeta Wyborcza patronem konkursu NBP Moja ziemia obiecana - mój pomysł na sukces zawodowy dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski Pierwsza edycja nagrody Wdechy (2004 rok). Grzegorz Jarzyna - człowiekiem roku dodatku Gazeta Co Jest Grane

11 11 cji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Akcja ma za zadanie promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, co przyczyni się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Akcję poprzedził pilotaż roczny program z udziałem 15 gmin i jednego powiatu (po jednym uczestniku z każdego województwa) wybranych spośród uczestników programu Obywatel i Samorząd Lokalny Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. ZASADY RZĄDZENIA SAMORZĄDÓW Receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej. Agora jest współorganizatorem corocznej prestiżowej Nagrody Literackiej Nike Ogromne zainteresowanie Samorządy, które wezmą udział w programie i uporają się z wybranymi zadaniami, nagrodzone zostaną certyfikatem uczestnictwa wydanym przez organizatorów wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi czy staroście. Spodziewaliśmy się 200, maksymalnie 300 uczestników zgłosiło się 788 samorządów i łącznie z tymi z pilotażu mamy ich ponad 800! Zapowiada się wielka akcja społeczna! Uczestnicy kijowskiej demonstracji popierającej Juszczenkę z zaciekawieniem czytali specjalne ukraińskie wydanie Gazety Wyborczej Zeszyty Literackie Przejrzysta Polska Uczestnicy szkolenia dla samorządowców biorących udział w akcji Przejrzysta Polska na wspólnym zdjęciu w redakcji Gazety

12 12 RYNEK REKLAMY Po trzech latach głębokiej recesji rynek reklamy w Polsce wzrósł w 2004 roku o 12% W ydatki na reklamę były wyższe, niż oczekiwaliśmy, ze względu na szybciej rozwijającą się gospodarkę oraz dzięki dużej aktywności niektórych reklamodawców przed i tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Najwięcej skorzystała telewizja (wzrost o 13%), która zarobiła co drugą złotówkę wydaną na reklamę w 2004 roku i zwiększyła swój udział w rynku reklamy do 48%. Tak duża popularność reklam telewizyjnych to głównie zasługa reklamodawców dóbr szybko zbywalnych oraz mediów. Wydatki na reklamę w dziennikach rosły szybciej od oczekiwań i były o 9% wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost 14% osiągnał rynek dzienników ogólnopolskich powiększony o dodatkowy tytuł bulwarowy, który skorzystał na dużej aktywności branż: motoryzacyjnej, komunikatów (m.in. oferty publiczne) oraz produktów finansowych. Bardzo konkurencyjny rynek dzienników warszawskich wzrósł o 5%. Podobną dynamikę osiągnęły dzienniki lokalne, głównie za sprawą Gazety Wyborczej. W 2004 roku szybko rosły wydatki na reklamę w magazynach (10%). Najbardziej aktywni byli klienci reklamujący kosmetyki, produkty finansowe oraz samochody. Odbicie na rynku reklamy potwierdza również bardzo wysoka dynamika wzrostu dwóch najmniejszych segmentów: radia i reklamy zewnętrznej. W 2004 roku wydatki na reklamę radiową wzrosły o 19%, podczas gdy klienci reklamy zewnętrznej wydali o 15% więcej niż przed rokiem. Dalszy wzrost w 2005 roku Optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poprawa dynamiki wzrostu inwestycji firm to dobre sygnały dla rynku reklamowego. Szacujemy, że całkowite wydatki na reklamę w 2005 roku wzrosną o około 10%, a najszybszy wzrost zanotuje telewizja (11%). Wydatki na reklamę w prasie zwiększą się o nieco ponad 8%, z czego dzienniki zanotują wzrost o niemal 9%, a magazyny o 8%. Wydatki w segmencie reklamy zewnętrznej i radiostacji wzrosną o nieco ponad 7%. Należy jednak pamiętać, że rynek reklamy w Polsce jest stosunkowo płytki i zmiana planów kilku dużych reklamodawców może istotnie zmienić jego dynamikę. Konkurencja na rynku prasy Pojawienie się nowej bulwarówki Axela Springera pod koniec 2003 roku znacząco zwiększyło konkurencję na rynku dzienników. Wydawcy prześcigali się w coraz bardziej atrakcyjnych ofertach czytelniczych i promocjach, wprowadzali nowe dodatki, a także obniżali ceny gazet.

13 13 DYNAMIKA RYNKU REKLAMY W 2004 ROKU Razem 12% TV 13% Dzienniki 9% Magazyny 10% Radio Outdoor 19% 15% zmiana % r/r Źródło: Szacunki Agory skorygowane o średni poziom rabatu (ceny bieżące), oparte na danych cennikowych AGB Polska, CR Media Monitoring, Agora Monitoring oraz AMS według Media Watch Monitoring. STRUKTURA RYNKU REKLAMY W 2004 ROKU Po pierwszym roku funkcjonowania na rynku nowy tabloid Fakt negatywnie wpłynął na sprzedaż Super Expressu (spadek o niemal 16%) oraz dzienników lokalnych, które straciły około 11% nakładu sprzedanego. Średnia sprzedaż Gazety Wyborczej wyniosła w tym okresie 436 tys. egzemplarzy i wzrosła w stosunku do 2003 roku o 4,5%. W 2004 roku Fakt nie był ulubionym dziennikiem reklamodawców. Według szacunków Agory udział tabloidu w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł w 2004 roku niecałe 4% (około 34 mln zł przychodów z działalności reklamowej). Aktywna prasa bezpłatna Na bardzo konkurencyjnym rynku gazet rośnie znaczenie prasy bezpłatnej. Do kwietnia 2005 roku wydawany przez Agorę warszawski bezpłatny dziennik Metro ukazywał się w 10 miastach Polski, w średnim nakładzie dziennym 269 tys. egzemplarzy. Dziś Metro jest wydawane w 19 największych miastach Polski, a jego średni nakład przekracza 500 tys. egzemplarzy. Zasięg zwiększyły również dzienniki Metropol i dwudnik Dzień Dobry. Dzienniki Radio 9% 17% Magazyny Outdoor 18% 8% 48% Źródło: Szacunki Agory skorygowane o średni poziom rabatu (ceny bieżące), oparte na danych cennikowych AGB Polska, CR Media Monitoring, Agora Monitoring oraz AMS według Media Watch Monitoring. SPRZEDAŻ EGZEMPLARZOWA DZIENNIKÓW tys. egzemplarzy tys. TV Gadżetomania wśród magazynów W 2004 roku spadła sprzedaż ogólnopolskich magazynów. Według danych ZKDP sprzedaż egzemplarzy miesięczników skurczyła się w tym okresie o 10%. Najbardziej straciły tytuły kobiece. Tak wysokie spadki to skutek silnej presji gadżetowej wśród wydawców magazynów, polegającej na dołączaniu do egzemplarzy czasopism kosztownych prezentów dla czytelników (m.in. filmów DVD) przy jednoczesnym podwyższaniu ceny egzemplarzowej Fakt Gazeta +4,5% Źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne ,6% Super Express -1,7% Rzeczpospolita Dzienniki lokalne -10,7% zmiana % r/r

14 14 GAZETA WYBORCZA Od ponad 16 lat Gazeta Wyborcza kształtuje opinie o współczesnej Polsce i świecie. Jej pozycja na rynku dzienników opiniotwórczych pozostaje niezachwiana C hoć pozostajemy wierni naszym wartościom, naszej wizji i postawie wobec świata, nie możemy stać w miejscu. Staramy się być blisko czytelnika i na bieżąco odpowiadać na jego oczekiwania. Na przełomie roku rozpoczęliśmy prace nad wprowadzaniem zmian w układzie i zawartości Gazety - zmieniły się niektóre jej części, np. dział kultury czy dział gospodarczy, a także dodatki - nowa makieta tygodnika Gazeta Co Jest Grane. Teraz zmienione dodatki są bardziej atrakcyjne i wygodne dla naszych czytelników. Przeprowadziliśmy szereg badań, aby dowiedzieć się, tys. egzemplarzy 700 SPRZEDAŻ GAZETY, FAKTU I SUPER EXPRESSU I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Gazeta Wyborcza Fakt Super Express Źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne, styczeń-grudzień 2004 r.

15 15 czego poszukują w Gazecie nasi czytelnicy. Zmiany wdrażamy na bieżąco. Sukces promocyjny W promocji Gazety postawiliśmy na to, w czym Gazeta jest najlepsza - hity redakcyjne i informatory społeczne i edukacyjne. Stąd sukcesy takich akcji jak: Waloryzacja Emerytur, cyklu Do Europy Last Minute czy Nowa Matura. Nasi czytelnicy docenili także przygotowane przez nas kolekcje, jak np. Kulinarny Atlas Świata czy Atlas Samochodowy. W przypadku wszystkich dodatków stawialiśmy na wysoki poziom redakcyjny i doskonałą jakość druku. Rośnie czytelnictwo Widać efekty tych działań. W 2004 roku sprzedaż Gazety Wyborczej wzrosła o 4,5% i wyniosła średnio 436 tys. egzemplarzy, podczas gdy rynek dzienników (bez Faktu) skurczył się nieco ponad 7%. Mimo wejścia na rynek nowej bulwarówki Axela Springera czytelnictwo Gazety osiągało rekordowe wyniki - ponad 19%. Dziś czyta nas 5,7 mln osób. Nasi czytelnicy to ludzie aktywni i przedsiębiorczy, 49% z nich to mieszkańcy dużych miast, a 39% to absolwenci szkół wyższych. Sukces na rynku reklamy Dobre wyniki sprzedaży i czytelnictwa przełożyły się na sukcesy reklamowe. Przychody Gazety ze sprzedaży reklam w 2004 roku wzrosły o 6% i były wyższe od oczekiwań. Gazeta elastycznie dopasowuje swoją ofertę reklamową do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów. W 2004 roku, UDZIAŁ GAZETY W RYNKU REKLAMY DZIENNIKÓW inne 39% 43% Gazeta Wyborcza 4% 4% Fakt 10% Super Express Rzeczpospolita Źródło: Agora, dane szacowane (ceny bieżące) skorygowane o średni poziom rabatu na podstawie Agora Monitoring (2004 r.)

16 16 GAZETA WYBORCZA Szcze ne wmerła Ukraina. Wrocławscy studenci przed redakcją Gazety Wyborczej na placu Solnym manifestują poparcie dla wolnych wyborów na Ukrainie UDZIAŁ GAZETY W RYNKU REKLAMY DZIENNIKÓW LOKALNYCH 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 27% 29% Źródło: Agora, dane szacowane (ceny bieżące) skorygowane o średni poziom rabatu na podstawie Agora Monitoring, 2004 r. Poloneza czas zacząć. Oczywiście na opolskim rynku pod patronatem lokalnej Gazety Wyborczej po wejściu Polski do UE, uruchomiliśmy nowe dodatki - Europraca i Mój Biznes, które obok wartościowych treści redakcyjnych stanowią nową na rynku ofertę dla reklamodawców. Mimo bardzo agresywnej konkurencji na rynku dzienników szeroka i elastyczna oferta reklamowa Gazety nadal zdobywała największą popularność wśród klientów. W 2004 roku udział Gazety i Metra w całkowitych wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł 43%. Drugi tytuł na rynku osiągnął poziom 10%, a nowy tabloid Axela Springera 4%. Doskonale sprawdziła się strategia regionalna. Wydania lokalne Gazety stopniowo zwiększają udział w wydatkach na reklamę lokalnych klientów. W 2004 roku pozycja Gazety na rynkach lokalnych umocniła się o 2 pkt % do 29%. Dzwoń w każdej sprawie. Czytelnicy łódzkiej Gazety doskonale wiedzą, jak kontaktować się z dziennikarzami

17 17 STRUKTURA CZYTELNICZA GAZETY PRZYCHODY I RENTOWNOŚĆ EBITDA SEGMENT DZIENNIKÓW 39% Wykształcenie wyższe 14% Dyrektorzy, wysocy urzędnicy 26% państwowi, specjaliści/wolne zawody, właściciele prywatnych firm 11% Miesięczny dochód netto powyżej 19% zł 11% Miasta powyżej 100 tys. 49% mieszkańców 36% mln zł % + 140% + 4% + 5% pozostałe łącznie z książkami i internetem sprzedaż egzemplarzowa reklama EBITDA Gazeta Wyborcza Fakt % 0 22% zmiana % r/r Źródło: PBC GENERAL, SMG/KRC Millward Brown Company, wskaźnik CCS, n=36193, styczeń-grudzień 2004 Źródło: Agora, dane dotyczące segmentu dzienników i zawierają Gazetę Wyborczą, Metro, Internet oraz książki Nowe źródła przychodów książki Wzorując się na doświadczeniach wydawców europejskich, uruchomiliśmy w połowie roku nowy projekt wydawniczy. Gazeta Wyborcza rozpoczęła wielką akcję czytelniczą. Do 1 marca 2005 roku co tydzień ukazywała się nowa książka z 40-tomowej kolekcji literatury XX wieku. Tytuły były dostępne z Gazetą Wyborczą w każdy wtorek w cenie 15 zł plus cena Gazety. W 2004 roku przychody ze sprzedaży książek wyniosły 58,5 mln zł, a projekt osiągnął solidną rentowność. Popularność wśród czytelników i dobre wyniki kolekcji zachęciły nas do rozpoczęcia kolejnego projektu wydawniczego Encyklopedii Gazety Wyborczej. Pierwszy egzemplarz 20-tomowej Encyklopedii pojawił się na rynku 12 stycznia 2005 roku Tomy ukazywały się w kolejne środy i były sprzedawane wraz z Gazetą Wyborczą w cenie 37 zł plus cena Gazety. Podobnie jak w przypadku książek biznesplan projektu zakłada jego rentowność i korzystny wpływ na sprzedaż egzemplarzową Gazety Wyborczej. Doskonałe wyniki segmentu Dobre wyniki sprzedaży, nowe źródła przychodów, a także głęboka restrukturyzacja przyczyniły się do znacznej poprawy rentowności segmentu dzienników (zawiera również Metro i Gazeta.pl). W 2004 roku całkowite przychody segmentu dzienników wzrosły o ponad 16%, a EBITDA wyniosła 206 mln zł i była o 62 mln wyższa niż przed rokiem. Wielkim przebojem czytelniczym okazały się Kolekcja Gazety Wyborczej oraz Encyklopedia, jak również bezpłatne dodatki

18 18 PRASA BEZPŁATNA DYNAMICZNY ROZWÓJ Rok 2004 był dla Metra najważniejszy w jego dotychczasowej historii D o listopada 2004 roku Metro było dystrybuowane w Warszawie pięć razy w tygodniu, a jego średni dzienny nakład wynosił 133 tys. egzemplarzy. 15 listopada 2004 roku ruszyliśmy na kolejne 9 największych miast Polski: Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Wrocław, osiągając średni nakład 269 tys. Metro stało się dziennikiem krajowym, a jego siłą jest mocny i młody zespół redakcyjny i sprzedaży. Wzrost czytelnictwa i wpływów Po roku od przekształcenia w gazetę codzienną w Warszawie Metro osiągnęło sukces czytelniczy i jest obecnie jednym z poczytniejszych tytułów na tym rynku. W okresie od stycznia do listopada 2004 roku Metro było czytane przez 441 tys. osób* w ciągu tygodnia. W grudniu po wejściu do kolejnych 9 miast Metro

19 19 CZYTELNICTWO METRA PROFIL CZYTELNICZY METRA % zasięgu 25% 20% 15% 10% Wykształcenie średnie i wyższe Dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi, wolne zawody/specjaliści, właściciele firm Miesięczny dochód netto powyżej 1400 zł 66% 22% 25% 5% Wiek lat 49% 0 I 04 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 05 II Metro Metropol Źródło: Badanie: PBC Daily, Millward Brown SMG/KRC, wskaźnik COW (czytelnictwo ostatniego wydania) średnio dla 12 miesięcy n=340 dla stycznia i lutego 2005 średnia n=347 w ciągu tygodnia było już czytane przez 741 tys. osób*. Wpływy z warszawskich reklam wymiarowych wzrosły o ok. 60% w stosunku do roku Od kwietnia 2005 jesteśmy w 19 miastach Polski. Najważniejszy jest czytelnik Metro utrzymuje silny i bliski kontakt z czytelnikiem poprzez redakcję oraz specjalne akcje, które zakładają udział czytelników. Dzięki informacjom od czytelników z całego kraju możemy na bieżąco rozwijać i wzbogacać formułę pisma. Pilna obserwacja reakcji odbiorców na tematy poruszane przez dziennikarzy i wsłuchiwanie się w ich opinie wyrażane w tysiącach głosów na forum internetowym metro.gazeta.pl, w sondach SMS-owych, w telefonach i listach do redakcji pozwalają tworzyć codziennie żywą i prawdziwą gazetę. Jacy jesteśmy akcje Metra W 2004 roku przeprowadziliśmy kilka wyjątkowych akcji promocyjno-czytelniczych. Kampanie Jestem Metroseksualny, Chwytaj Dzień Chwyć Metro oraz Chwyć Metro Podaj Dalej przez połączenie działań reklamowych i redakcyjnych zbliżyły nas do naszych czytelników i pozwoliły na nawiązanie z nimi kontaktu. Wyjątkowość naszych akcji opierała się na zaangażowaniu całego zespołu Metra, dziennikarzy, działu promocji, handlowców i wykorzystaniu wszelkich dostępnych form komunikacji z czytelnikami za pomocą łamów naszej gazety, strony internetowej i tradycyjnych nośników reklamowych. Dzięki tym akcjom pokazaliśmy, jacy jesteśmy - życzliwi, przyjaźni, ze swadą i poczuciem humoru. Myślimy, że wypracowaliśmy swój styl, styl Metro. Metro w kraju Wraz z rozszerzeniem Metra poza Warszawę zwiększyliśmy i wzmocniliśmy zespoły, m.in. do działu sprzedaży dołączyli handlowcy z 9 miast. Maile od czytelników i telefony z różnych miast Polski potwierdziły, że formuła naszej gazety jest bliska nie tylko mieszkańcom Warszawy. Sądzimy, że dzieje się tak, ponieważ piszemy o sprawach bliskich wszystkim ludziom na co dzień. Rozszerzenie działalności na 19 miast wzbogaca ofertę Agory w reklamie krajowej i lokalnej, wzmacniając jej pozycję na kolejnych rynkach reklamowych. Metro nagrodzone Metro otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie Grand Front 2004 za okładkę Papa Dance z dnia 26 stycznia. Dostaliśmy też dwie statuetki w konkursie Media Trendy (Innowacje w Mass Mediach i Planowanie Mediów): w kategorii autopromocji medium regionalnego za kampanię Jestem Metroseksualny oraz w niekonwencjonalnym wykorzystaniu medium za akcję Podaj Dalej. Przyszłość Pierwsze wyniki czytelnictwa w roku 2005 wskazują, że Metro ma potencjał, by zostać jednym z poczytniejszych bezpłatnych dzienników w Polsce (12% tygodniowego czytelnictwa w styczniu 2005 w zasięgu 10 miast*). *PBC Daily, wskaźnik CCS

20 20 INTERNET WZROST OGLĄDALNOŚCI W 2004 roku portal Gazeta.pl zwiększył liczbę unikalnych użytkowników o 68% i osiągnął 27% zasięg w polskim internecie L iczba osób deklarujących korzystanie z internetu w Polsce wzrosła w tym samym czasie o 23% do 7,8 mln użytkowników. W drugim półroczu 2004 roku - po raz pierwszy w historii - pion internet miał pozytywny wynik EBITDA. W 2004 roku oglądalność Gazeta.pl rosła znacznie powyżej tempa wzrostu całego internetu. W grudniu 2004 roku Gazeta.pl odwiedziło 3,7 mln unikalnych użytkowników (o ponad 1,5 mln więcej niż w grudniu 2003), a w styczniu 2005 roku przekroczyliśmy barierę pół miliona użytkowników dziennie. Zmiany funkcjonalności Zaczęliśmy rok od zmian na stronie głównej portalu i dokonaliśmy gruntownej przebudowy naszych serwisów informacyjnych. Powstał nowy serwis Wiadomości, aktualizowany non stop - tak jak oczekują tego internauci. Równocześnie zmieniliśmy charakter strony głównej Gazety Wyborczej (www.wyborcza.pl), która prezentuje najważniejsze teksty z ostatniego wydania papierowego. Dzięki współpracy z innymi pionami Agory uruchomiliśmy też nowe serwisy: Avanti, Cztery Kąty i inne serwisy czasopism; internetową witrynę Metra i Radia TOK FM. W maju 2004 uruchomiliśmy Blox.pl - kolejny serwis dla społeczności naszych użytkowników pozwalający prowadzić internetowe pamiętniki (blogi). Największym serwisem portalu jest jednak Forum, które w ciągu 2004 zwiększyło oglądalność dwukrotnie - z pół do 1 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. To największe forum dyskusyjne w polskim internecie. Codziennie użytkownicy publikują na nim ponad 40 tysięcy postów. Większy zasięg Według PBI Gazeta.pl miała pod koniec 2004 roku 27% zasięg w polskim internecie. W czołówce polskich portali jesteśmy wyjątkiem - jako jedyni mamy tak wysoką oglądalność bez mocnej pozycji w typowych usługach internetowych (poczta, hosting stron prywatnych). Nasze serwisy tematyczne, oparte na treściach, są bardziej atrakcyjne reklamowo niż typowe usługi. UNIKALNI UŻYTKOWNICY PORTALU GAZETA.PL UNIKALNI UŻYTKOWNICY FORUM GAZETA.PL w tys w tys I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 200 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Gemius Traffic 2004 r.

21 21 Zmieniliśmy stronę główną portalu Uruchomiliśmy kolejny serwis społecznościowy Blox.pl Powstał nowy serwis Wiadomości aktualizowany non stop Mamy największe forum w polskim internecie odwiedza je ponad milion użytkowników miesięcznie Jesteśmy jedyną witryną spośród 20 największych w Polsce, na której prawie połowa odsłon wykonywana jest przez osoby z wykształceniem wyższym lub niepełnym wyższym. Reorganizacja i zmiany kadrowe zaowocowały dobrymi wynikami sprzedaży. W II półroczu utrzymaliśmy nasz udział w rynku reklamy internetowej na dobrym poziomie ok. 10%. Większe przychody Reklama stanowi ponad 75% wpływów portalu. Poszerzamy źródła wpływów. Oprócz ogłoszeń drob- nych (Aaaby.pl) i Archiwum Gazety Wyborczej, od połowy 2004 współpracujemy z Ideą, dostarczając serwisy na platformę Świat Idei. W grudniu 2004 roku uruchomiliśmy sprzedaż przez portal dzwonków i ikonek na komórki. Łącznie wpływy z pionu internet w 2004 roku wyniosły 12 mln zł - o 47% więcej niż przed rokiem. W drugiej połowie 2004 roku pierwszy raz w historii pionu osiągnęliśmy dodatni wynik EBITDA.

22 22 CZASOPISMA Przychody pionu czasopism wzrosły o ponad 17% i były lepsze od oczekiwań M imo kurczącego się rynku sprzedaży magazynów w 2004 roku średnie rozpowszechnianie płatne naszych tytułów wzrosło o 4%, a przychody ze sprzedaży prasy były wyższe o ponad 9% niż przed rokiem. Zmiany redakcyjne i edytorskie wprowadzane w czasopismach od początku 2003 roku przyniosły widoczne efekty - przychody ze sprzedaży reklam były w 2004 wyższe o niemal 29%, a udział w rynku reklamy magazynów ogólnopolskich zwiększył się o 1 pkt %. Udało się nam pozyskać grupę nowych klientów reklamowych. W 2004 roku segment czasopism wykonał założone cele operacyjne i osiągnął dodatni poziom EBITDA (z wyłączeniem nowych projektów). Oczekujemy, że w 2005 roku cały pion czasopism osiągnie solidną jednocyfrową rentowność EBITDA. Sukces Avanti W marcu 2004 roku wprowadziliśmy na rynek nowy tytuł. Miesięcznik Avanti należy do wcześniej nieobecnego w Polsce, a coraz bardziej popularnego na świecie segmentu tzw. pism shoppingowych. Jest praktycznym przewodnikiem po sklepach, opisuje trendy i doradza. Pismo ukazało się w atrakcyjnej szacie graficznej, a jego debiut został wsparty intensywną, spójną kampanią reklamową. Avanti odniosło sukces. Średnia sprzedaż egzemplarzowa miesięcznika wyniosła w 2004 roku 157 tys. egzemplarzy, a przychody z reklam były wyższe od planowanych. We wrześniu 2004 roku Avanti otrzymało tytuł Debiut Roku przyznawany przez branżowe pismo Media & Marketing Polska. W konkursie Media Trendy Avanti zdobyło dwa tytuły Debiut Roku i Czasopismo Roku. Nowe makiety W 2004 roku kontynuowaliśmy zmiany wprowadzane sukcesywnie w kolejnych tytułach. W lutym na rynku ukazała się nowa, zupełnie zmieniona Kuchnia, która stała się jedynym w Polsce ekskluzywnym magazynem kulinarno-lifestyle owym. Zmiany zostały docenione przez profesjonalistów. W konkursie Media Trendy Kuchnia otrzymała wyróżnienie. Od kwietnia nową makietę i większą objętość ma Ładny Dom, zaś w maju czytelnicy dostali do rąk gruntownie odświeżone, ładniejsze i bardziej praktyczne Cztery Kąty. Wydania i akcje specjalne W 2004 na rynku ukazało się blisko 30 wydań specjalnych naszych czasopism. Nowością było wprowadzanie do sprzedaży pakietów kilku numerów czasopism (również wydań specjalnych) pozyskanych ze zwrotów. W ramach działań o charakterze promocyjnym przeprowadziliśmy kilka plebiscytów. Z dużym uznaniem reklamodawców spotkał się zorganizowany przez redakcję Dziecka plebiscyt Najlepsze dla dziecka. W organizowanym od wielu lat przez Poradnik Domowy plebiscycie Kosmetyk roku wzięło udział ponad naszych czytelniczek. Inną formą aktywności były akcje o charakterze promocyjnym i społecznym, często prowadzone wspólnie z naszymi klientami reklamowymi. Wśród nich warto wymienić współpracę Dziecka z Centrum Zdrowia Dziecka, współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, prowadzony przez Poradnik Domowy i firmę Avon konkurs Dziewczyna na okładkę czy konkurs Czas rodzinny zorganizowany we współpracy z Ikeą przez trzy nasze tytuły (Poradnik, Dziecko

23 23 i Cztery Kąty). Dużo korzyści promocyjnych przyniosło nam wprowadzenie wspólnie z Eurobankiem karty rabatowej Avanti. Odważne decyzje Uznaliśmy, że bezpłatny miesięcznik kulturalny City i popularnonaukowa Wiedza i Życie są tytułami trwale nierentownymi. Dlatego podjęliśmy decyzję o zawieszeniu wydawania City (ostatni numer ukazał się w lipcu) i sprzedaży praw do tytułu Wiedza i Życie innemu wydawcy (ostatni wydany przez Agorę numer ukazał się w styczniu 2005). Zachęceni sukcesem Avanti w 2005 wprowadziliśmy na rynek kwartalnik dla mężczyzn Logo. RYNEK REKLAMY MAGAZYNÓW 15% Gruner + Jahr inni 28% 14% Axel Springer ZPR 3% Hachette Filipacchi 5% Agora 5% 5% 12% 13% Bauer Marquard Edipresse Źródło: Agora Monitoring, dane cennikowe 2004

24 24 REKLAMA ZEWNĘTRZNA Europejskim przyznawanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Przychody ze sprzedaży reklam AMS-u były lepsze od oczekiwań i wzrosły o niemal 17% W zrost przychodów ze sprzedaży klientom spoza Agory wyniósł aż 28%. Dobre przychody oraz optymalizacja rentowności nośników przełożyły się na wzrost EBITDA o 40% do niemal 6 mln zł. W 2004 roku AMS pozostał liderem na rynku reklamy zewnętrznej, zwiększając udział w całkowitych wydatkach na reklamę w outdoorze do ponad 28%. Oczekujemy, że w 2005 roku AMS osiągnie rentowność operacyjną. W 2004 roku AMS wdrożył Nowy Model Planowania kampanii reklamowych, który po raz pierwszy na rynku integruje w jednym systemie dostępne niezależne dane: socjodemograficzne, widoczności nośników, efektywności kampanii oraz Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej i GUS. W październiku 2004 roku Nowy Model Planowania nagrodzono Medalem Poprawa jakości i rentowności nośników Działania inwestycyjne w 2004 koncentrowały się na dalszej optymalizacji systemów nośników, poprawie ich rentowności i jakości technicznej oraz rozbudowie sieci billboardów i citylightów. Udoskonaliliśmy oświetlenie, co znacząco wpłynęło na jakość ekspozycji. W 2005 będziemy kontynuować prace przy optymalizacji i rozbudowie sieci, przede wszystkim backlightów i citylightów. Nowa oferta AUTOBUSY W 2004 roku rozpoczęliśmy oferowanie naszym klientom nowego nośnika reklamy w Warszawie - reklamę na autobusach. Nasi klienci mają do dyspozycji 4 typy powierzchni na autobusach: fullback (tył autobusu), busboard (bok autobusu), fullmobil (bok + tył autobusu) oraz dualmobil (bok autobusu przegubowego + tył). Nowy produkt okazał się sukcesem i w styczniu 2005 roku rozszerzyliśmy zasięg do 8 największych miast w Polsce. PODGRZEWANE WIATY Szeroka i ekskluzywna sieć nośników AMS-u pozwala na realizację niestandardowych i bardzo wymagających kampanii. Przykładem jest zrealizowana w 2004 roku kampania szwedzkiego dostawcy energii Vattenfall za pomocą ogrzewanych wiat przystankowych. Wewnątrz wiat zainstalowano promienniki cieplne i dodatkowe reflektory uruchamiane specjalnym przyciskiem. Kampania Vattenfall została nagrodzona w konkursie Media Trendy Inna oryginalna kampania była

25 25 poświęcona promocji sieci sklepów Ikea. W tej akcji wybrane wiaty przystankowe umeblowano artykułami z Ikei, czyniąc z nich przytulne pokoje. Przejrzyste badania outdooru W lutym AMS wraz z firmą Clear Channel Poland powołały spółkę Polskie Badania Outdooru, która wprowadziła na rynek wyniki badań dla widowni nośników typu billboard i backlight. Uruchomiono internetową Platformę Autoryzacyjną - zewnętrzny audyt parametrów kampanii outdoorowych udziałowców spółki. W lutym 2005 roku do spółki dołączył Cavendish Square Holding - właściciel Millward Brown SMG/ KRC. To partnerstwo zapewni spółce silne wsparcie metodologiczne oraz przyczyni się do upowszechnienia projektu jako nowego standardu badań outdooru. Dzięki działaniom PBO reklama zewnętrzna dołącza do grona mediów przejrzystych i uporządkowanych. Nowa Galeria Plakatu W kwietniu AMS zainaugurował działalność Galerii Plakatu AMS. Jest to nowa formuła projektu z lat Galeria Plakatu AMS ma na celu poprawę postrzegania reklamy zewnętrznej oraz kreowanie jej wzorców estetycznych i funkcjonalnych. W 2004 roku odbyły się dwie edycje konkursu na plakat o tematyce społecznej. Tematem pierwszej była promocja miast i regionów, drugiej zaś wandalizm w miastach. Prace nagrodzone eksponowano na nośnikach AMS-u. Galeria Plakatu AMS zyskuje coraz większy zasięg - do drugiej edycji zgłoszono ponad 300 prac. Projekt Galerii Plakatu AMS został wyróżniony w konkursie Media Trendy RYNEK REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ PRZYCHODY I EBITDA AMS-U pozostali 17% 28% AMS mln zł mln zł 10 8 Clear Channel Poland Town & City 8% 10% ,0 5, przychody Cityboard Media 17% 20% STROER Źródło: AMS na podstawie Media Watch

26 26 RADIO W szystkie uczestniczyły w procesie wprowadzania wspólnej marki Złote Przeboje. Operacja zmiany nazw kilkunastu stacji radiowych bez zmiany ich oferty programowej (formatu) została zakończona sukcesem i pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów programowych i promocyjnych. Rozpoczęliśmy nowy, ogólnopolski sposób komunikacji marketingowej. Dzięki jednej marce po raz pierwszy przeprowadziliśmy telewizyjne ogólnopolskie kampanie reklamowe. Przy współpracy z Universal Music Polska zapoczątkowaliśmy także kolekcję płytową Złote Przeboje, w ramach której ukazały się już dwa albumy. Jako ogólnopolska marka Złote Przeboje patronują serialom i konkursom telewizyjnym, wydawnictwom muzycznym i filmowym oraz premierom kinowym. Formatem uzupełniającym dla Oldies jest format AC (Adult Contemporary) realizowany przez grupę stacji Blue FM, które pozwalają wzmocnić ofertę reklamową całej grupy radiowej. Ubiegły rok był przełomowy dla stacji grających w formacie Oldies Nowa stacja w Łodzi Kolejnym ważnym rynkiem, na którym z powodzeniem rozpoczęliśmy działalność radiową, jest Łódź. Wystartowaliśmy w maju w formacie Oldies i po sześciu miesiącach staliśmy się najpopularniejszą stacją w Łodzi. Pierwsze radio informacyjne TOK FM Ponadregionalna stacja informacyjna TOK FM umocniła wizerunek pierwszego radia informacyjnego. Udział w programie najwybitniejszych polskich publicystów i dziennikarzy utrwalił wizerunek medium prestiżowego i opiniotwórczego, co znalazło potwierdzenię w licznych rankingach oraz nominacjach do wielu dziennikarskich nagród. Konsekwentna polityka programowa informacja, gospodarka, publicystyka - pozwoliła pozyskać tzw. słuchacza ekskluzywnego. Dzięki temu wprowadzona została nowa strategia, która prócz możliwości dotarcia do wyjątkowego audytorium wykorzystuje prestiż jako wartość handlową. Krajowa oferta reklamowa W 2004 roku grupa radiowa pierwszy raz w historii podpisała umowy bezpośrednie z większą częścią domów

27 27 mediowych. W tym roku, również po raz pierwszy, wdrożyliśmy wspólne oferty reklamowe ze stacją ogólnopolską Radiem RMF FM. Dzięki temu udało się pozyskać kampanie reklamowe, które prócz radia ogólnopolskiego objęły również nasze stacje lokalne. Złote Przeboje jako medium uzupełniające pozwoliły zwiększyć sprzedaż reklam przez dział sprzedaży krajowej o 10%. RYNEK REKLAMY RADIOWEJ pozostałe 14% regionalne PR 3% PR 3 5% 28% RMF FM Nowoczesne planowanie kampanii W 2004 roku kupiliśmy oprogramowanie do planowania radiowych kampanii reklamowych. Takie kompleksowe planowanie pozwoli wzmocnić relacje z agencjami i domami mediowymi, ponieważ nie będą już musiały korzystać z planowania oferowanego przez pośredników, a także umożliwi nawiązanie relacji z klientami bezpośrednimi. Dział sprzedaży krajowej będzie mógł także pełnić funkcję brokera radiowego, czyli pośredniczyć w zakupie kampanii u innych nadawców radiowych. PR 1 Eska 6% 9% 25% 11% Agora ZET Źródło: CR Media Analyser, szacunki Agory DYNAMIKA PRZYCHODÓW RADIOSTACJI LOKALNYCH Dobre wyniki Przychody radiostacji lokalnych w 2004 roku wzrosły o ponad 21% i były wynikiem silnego wzrostu wydatków na reklamę na rynku radiostacji lokalnych, a także sukcesu strategii działu sprzedaży ogólnopolskiej. Grupa radiowa utrzymała trzecią pozycję na rynku reklamy radiowej oraz trzecią pozycję w rankingach słuchalności. Wyższe przychody, optymalizacja kosztów, a także zmiany organizacyjne wdrażane przez kilkanaście miesięcy pozwoliły na osiągnięcie pozytywnej EBITDA dla grupy radiostacji lokalnych. mln zł zmiana % r/r Dotyczy radiostacji lokalnych

28 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2004 według polskich standardów rachunkowości 29

29 30 KOMENTARZ ZARZĄDU KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA 2004 R. PRZYCHODY 1 MLD ZŁ, EBITDA 205 MLN ZŁ, GOTÓWKA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 188 MLN ZŁ Wszystkie dane (jeżeli nie zostanie wskazane inaczej) obejmują okres styczeń grudzień 2004 r., zaś porównania mówią o dynamice 2004 r. do 2003 r. Źródła danych zostały przedstawione na końcu części IV niniejszego komentarza. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące poziomu rynkowych wydatków na reklamę w treści niniejszego komentarza są szacowane przez Agorę z uwzględnieniem poziomu średniego rabatu i podawane są w cenach bieżących. Z tego też względu, biorąc pod uwagę presję rabatową i wyprzedaż przez media czasów/powierzchni reklamowej, dane te mogą być obarczone pewnym błędem, który będziemy korygować na bieżąco. Dane dotyczą reklam i ogłoszeń w czterech mediach (prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna), przy czym dla prasy jedynie ogłoszeń wymiarowych, z pominięciem insertów, ogłoszeń drobnych i nekrologów. Jako podstawę do szacunków użyto wydatków cennikowych z następujących źródeł: monitoring AGB Polska, monitoring CR Media, Agora Monitoring, monitoring Media Watch (rozpowszechnianie, kopiowanie i przetwarzanie możliwe tylko za zgodą Media Watch, tel ). W niniejszym sprawozdaniu Agora skorygowała dane dotyczące rynku reklamy i jego dynamiki w 2003 r. i w latach poprzednich. Wartości podane w raporcie oparte są o skorygowane szacunki Spółki. I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY Przychody Grupy przekroczyły 1 miliard zł i wzrosły o 17% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży reklam wzrosły o ponad 10%. Rynek reklamy w 2004 r. wzrósł o 12% i był lepszy od oczekiwań. Grupa szacuje 10% wzrost rynku reklamy w 2005 r. Gazeta utrzymała wysoką pozycję na rynku dzienników: sprzedaż egzemplarzy w 2004 r. wzrosła o 4,5%, udział Gazety w rynku reklamy dzienników wyniósł niemal 43%. Przychody ze sprzedaży książek w 2004 r. wyniosły ponad 58 mln zł. Projekt osiągnął rentowność. Czasopisma, AMS, radiostacje i internet zrealizowały założone w 2004 r. cele operacyjne. W 2004 r. EBITDA Grupy wyniosła 205 mln zł, a gotówka z działalności operacyjnej 188 mln zł. Wynik netto Grupy wyniósł ponad 66 mln zł. Zarząd Agory przedstawia politykę dywidendową Spółki. Prezes Wanda Rapaczynski komentuje: Mamy powody do zadowolenia. W 2004 r. po raz pierwszy w historii przychody Agory przekroczyły miliard złotych, a zysk znacznie wzrósł. Pozycja Gazety Wyborczej pozostaje niezachwiana; pomimo wejścia na rynek Faktu, jej nakład i przychody wzrosły. Nowe pomysły - książki, Avanti - znalazły uznanie czytelników i zwiększyły skalę. Chcę podkreślić, że osiągnęliśmy to wszystko przy jednoczesnym stałym poprawianiu efektywności. W 2005 r. oczekujemy dalszego wzrostu rynku reklamowego; spółka jest przygotowana, aby z niego skorzystać. II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY 1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 1.1.Rynek reklamy W 2004 r. wydatki na reklamę wzrosły o 12% i były lepsze od oczekiwań Grupy. Największe wzrosty odnotowały media elektroniczne: telewizja (13%) i radio (19%), dzięki dużej aktywności reklamodawców w branżach medialnej (silna konkurencja na rynku prasowym) oraz dóbr szybkozbywalnych. Znacząco wzrosły również wydatki reklamowe w budownictwie, motoryzacji oraz finansach. Wydatki na reklamę zewnętrzną

30 31 wzrosły o 15%, a prasową o 9%. Dynamika wydatków na reklamę w dziennikach wyniosła 9% i była lepsza od oczekiwań Grupy Rynek prasowy konkurencja Według ZKDP liczba rozpowszechnianych płatnie egzemplarzy wszystkich dzienników w 2004 r. zmniejszyła się o 2,6%, a bez uwzględnienia Faktu spadła o 7,3%. Średnia sprzedaż bulwarówki Fakt w tym okresie wyniosła 536 tys., a Gazety Wyborczej 436 tys. egzemplarzy. Sprzedaż Gazety Wyborczej w 2004 r. wzrosła w stosunku do 2003 r. o 4,5%. W czwartym kwartale 2004 r. liczba rozpowszechnianych płatnie egzemplarzy wszystkich dzienników spadła o 3,4% (bez uwzględnienia Faktu był to spadek o 6,3%). W tym okresie sprzedaż Gazety wyniosła 442 tys. egzemplarzy i utrzymała się na wysokim poziomie z końca 2003 roku. Średnia sprzedaż Faktu w czwartym kwartale 2004 r. spadła poniżej 500 tys. egzemplarzy i wyniosła 489 tys. egzemplarzy. Po pierwszym roku funkcjonowania na rynku Fakt najbardziej zaszkodził Super Expressowi (spadek sprzedaży o 15,6%) oraz dziennikom lokalnym, które straciły 10,7%. Sprzedaż znajduje odzwierciedlenie w wynikach czytelnictwa. W 2004 r. czytelnictwo Gazety Wyborczej wyniosło 19,2% (przed rokiem 18,8%). Czytelnictwo Faktu osiągnęło 22,6%, a Super Expressu 11,4% (13,4% przed rokiem). Zgodnie z szacunkami Grupy udział Faktu w całkowitych wydatkach na reklamę w dziennikach był niewielki i wyniósł około 4%, co przekłada się szacunkowo na około 34 mln zł przychodów z działalności reklamowej. Pojawienie się nowej bulwarówki Springera zaowocowało bardzo silną konkurencją na rynku dzienników. Wydawcy prześcigali się w coraz bardziej atrakcyjnych ofertach czytelniczych i promocjach, wprowadzali nowe dodatki, a także obniżali ceny gazet. Coraz aktywniejsza była też prasa bezpłatna. Od 15 listopada 2004 r. wydawany przez Agorę warszawski bezpłatny dziennik Metro ukazuje się w 10 miastach Polski, w średnim nakładzie dziennym 269 tys. egzemplarzy. Zasięg zwiększyły również dziennik Metropol i dwudnik Dzień Dobry. W okresie styczeń-grudzień 2004 r. spadła sprzedaż ogólnopolskich magazynów. Według danych ZKDP sprzedaż egzemplarzy miesięczników w tym okresie zmniejszyła się o 10% (na podstawie danych 100 tytułów obecnych w zestawieniach ZKDP). Straciły niemal wszystkie tytuły kobiece. Tak wysokie spadki to skutek silnej presji gadżetowej wśród wydawców magazynów, polegającej na dołączaniu do egzemplarzy czasopism kosztownych prezentów dla czytelników, przy jednoczesnym podwyższaniu ceny egzemplarzowej. 2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 2.1. Restrukturyzacja W 2004 r. Grupa zakończyła pierwszy etap wprowadzania działań restrukturyzacyjnych. Działania te miały na celu uelastycznienie i poprawę efektywności operacyjnej Grupy w warunkach zwiększonej konkurencji. Efekty restrukturyzacji znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych i rynkowych Grupy w 2004 r. Agora przewiduje, że począwszy od 2005 r. restrukturyzacja przełoży się na oszczędności rzędu 42 mln zł rocznie. Oszczędności wynikają głównie z przeprowadzonych redukcji zatrudnienia oraz ograniczenia kosztów produkcji i stałych i zostaną przeznaczone na promocję Gazety, nowe projekty i podniesienie jakości kadry menedżerskiej. Koszt restrukturyzacji został poniesiony głównie w pierwszym kwartale 2004 r. i wyniósł 10,5 mln zł (w tej kwocie znajdują się również koszty restrukturyzacji portfela czasopism) Koszty promocji W 2004 r. najważniejszym rynkiem dla Grupy był rynek dzienników i pozycja Gazety Wyborczej. Zwiększona aktywność promocyjna i działania marketingowe znalazły odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach sprzedaży Gazety i jej efektywności rynkowej. W 2004 r. całkowite wydatki na te cele wyniosły 64 mln zł (bez projektu książki), z czego 54 mln zł dotyczyło wydatków gotówkowych a reszta pochodziła z umów barterowych Projekty wydawnicze książki i encyklopedia W czerwcu 2004 r. Gazeta Wyborcza rozpoczęła wielką akcję czytelniczą. Co tydzień ukazuje się nowa książka z kolekcji literatury XX wieku. Tytuły są dostępne z Gazetą Wyborczą w każdy wtorek w cenie 15 zł plus cena Gazety. W 2004 r. przychody ze sprzedaży książek wyniosły 58,5 mln zł., a sam projekt był rentowny. Sprzedaż książek z kolekcji zakończyła się 1 marca 2005 r.

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005

Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Wyniki finansowe 2004 r. Konferencja prasowa 14 lutego 2005 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy na początku 2004 Rynek Powolne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005

Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2005 Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 24 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 25 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) [ Gdzie byliśmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r.

Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa. 16 lutego 2006 r. Wyniki roczne 2005 konferencja prasowa 16 lutego 2006 r. GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2003

Wyniki finansowe 2003 Wyniki finsowe 2003 Prezentacja dla mediów 16 lutego 2004 r. Skonsolidowane dane finsowe wg. Międzyrodowych Standardów Sprawozdawczości Finsowej (MSSF) Rynek 2003 Rynek w 2003 r. Rynek Rynek prasy Rynek

Bardziej szczegółowo

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku

Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku Agora SA Wyniki finansowe i pozycja na rynku w 2002 roku 25 czerwca 2003 Agora w 2002 roku: najważniejsze wydarzenia Agora zrealizowała ważny etap strategii rozwoju. Dziś wydajemy 16 magazynów, przejęliśmy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2003 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 3 Dane finansowe wg. MSR A g o r a S t a n w : r y n e k a A g o r a Wydatki na reklamę Wzrost przychodów w Agory CAGR 7,1% Rynek reklamy dzienników Rynek reklamy 9

Bardziej szczegółowo

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor

Wyniki w 3 kwartale r. Prezentacja dla inwestorów listopad 2007 r. Prezentacja dla inwestor Wyniki w 3 kwartale 22 77 r. Prezentacja dla inwestor Prezentacja dla inwestorów listopad 27 r. SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY 3 2 Przychody 16% 13% Reklama 3 2 Koszty operacyjne 6% % 2 1 Sprzedaż egz.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2005 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej GOSPODARKA SIĘ POPRAWIA Budownictwo napędza wzrost produkcji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2004

Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 2004 Prezentacja dla inwestorów Wrzesień 24 Skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej [ Wreszcie powody do optymizmu Rośnie rynek reklamy Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004

Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Prezentacja dla inwestorów Luty 2004 Skonsolidowane dane finansowe wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Rynek reklamy 2003 Rynek reklamy w 2003 r. Rynek reklamy Rynek prasy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008

Wyniki finansowe i rynkowe. 3 kw listopada 2008 Wyniki finansowe i rynkowe 3 kw. 28 13 listopada 28 Wyniki finansowe Grupy 3 kw. 28 zmiana % r/r 1-3 kw. 28 zmiana % r/r Przychody, w tym: 285 % 942 2% -reklama - sprzedaż wydawnictw - kolekcje 25 49 7

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2008 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 28 r. 12 sierpnia 28 r. Wyniki finansowe Grupy Wzrost wpływów z reklam we wszystkich segmentach 2kw.8 zmiana % r/r 1 poł.8 zmiana % r/r Przychody, w tym: 344 3% 657 3%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2008 r. Część 1 Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 28 r. Część 1 Wyniki finansowe Grupy Przychody Koszty operacyjne Wzrost przychodów dzięki reklamie 4 3 2 1 3,5% 16% 4,5% 52,5% 15% Reklama Sprzedaż egz. Kolekcje Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006

Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 Prezentacja dla inwestorów luty/marzec 2006 GRUPA AGORY DUŻO LEPSZE WYNIKI mln PLN 2005 2004 % zmiana Przychody 1 202,1 1 001,1 20,1% EBITDA 245,8 204,9 20,0% EBITDA operacyjna* 252,9 204,9 23,4% Dywidenda

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006

Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006 Prezentacja dla inwestorów czerwiec 2006 GRUPA AGORY WYNIKI FINANSOWE 2005 % zmia I kw. 06 % zmia Przychody 1 202,1 20,1% 295,1 1,5% EBITDA 245,8 20,0% 22,2-70,6% EBITDA operacyj* EBIT 252,9 150,8 23,4%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007

Prezentacja dla inwestorów. Luty 2007 Prezentacja dla inwestorów Luty 27 PRZEGLĄD 26: STRUKTURA PRZYCHODÓW I ZYSKU GRUPY Przychody EBIT Internet Radio Reklama zewnętrzna +2 mln -7 mln Metro 5 Radio Reklama zewnętrzna Agora -1 mln Czasopisma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008

Prezentacja dla inwestorów. Październik 2008 Prezentacja dla inwestorów Październik 28 Trendy na rynku reklamy w Polsce W 1 poł. 28 r. rynek zanotował znaczący wzrost Dynamika wydatków na reklamę w podziale na media w 1 poł. 28 4% 3% 2% 1% 17% 39%

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002

Agora SA. Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Agora SA Prezentacja Roadshow luty/marzec 2002 Rynek reklamy na świecie 2001 2% Wydatki na reklamę w 2001 1% 0% USA Europa Niemcy Wielka Brytania Francja Włochy Hiszpania Polska -1% -2% -3% -4% -5% -2,0%

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Media Regionalne na Podkarpaciu. Data opracowania: lipiec 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o

Media Regionalne na Podkarpaciu. Data opracowania: lipiec 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o Media Regionalne na Podkarpaciu Data opracowania: lipiec 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o NOWINY LIDEREM na podkarpackim rynku dzienników Numer 1 pod względem czytelnictwa* -

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2002

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2002 Agora SA Prezentacja dla inwestorów wrzesień 2002 Agora w 1 poł. 2002: recesja na rynku reklamy w Polsce Rynek reklamy sektorami 1Q 2Q 02-26,3% -22,3% -13,1% -8,5% -6, -6,1% -4,1% -3,5% 2Q 02 1Q 02 TV

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 213r. Istotne wydarzenia w 2kw.213 r. Stagnacja w polskiej gospodarce Poprawa wyniku operacyjnego Grupy w efekcie działań restrukturyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie

Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Segment inwestycyjny Sieć franczyzowa Pośrednictwo nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Portal Filmowy STOPKLATKA marketing@stopklatka.pl 2010 1 Stopklatka.pl - wiodący portal filmowy najdłużej istniejący polski portal filmowy od sierpnia 1996 roku wysoka

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów Luty 2003

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów Luty 2003 Agora SA Prezentacja dla inwestorów Luty 23 Rynek reklamy: recesja Wydatki na reklamę a PKB Rynek reklamy sektorami 2 1 1 Realna zmiana wydatków na reklamę* Realna zmiana PKB** 16% 12% 8% 4% -4% 1Q1 2Q1

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa RAZEM to trzy różne dzienniki ogólnopolskie

Oferta reklamowa RAZEM to trzy różne dzienniki ogólnopolskie Oferta reklamowa RAZEM to trzy różne dzienniki ogólnopolskie Gazeta Wyborcza to największy opiniotwórczy dziennik w kraju. Tworzą ją doświadczeni dziennikarze, redaktorzy i fotoreporterzy. Gazeta to dziennik

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2 kw r. 12 sierpnia 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kw. 21 r. 12 sierpnia 21 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 1% +7,6% 32% 24% 16% Internet Telewizja¹ % -1% 1kw. 9 2kw. 9 3kw. 9 4kw. 9

Bardziej szczegółowo

Media Regionalne na Podkarpaciu. Data opracowania: listopad 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o

Media Regionalne na Podkarpaciu. Data opracowania: listopad 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o Media Regionalne na Podkarpaciu Data opracowania: listopad 2012 Autor: Dział Badań i Analiz Media Regionalne Sp. z o.o NOWINY LIDEREM na podkarpackim rynku dzienników Numer 1 pod względem czytelnictwa*

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO OGLĄDALNOŚĆ I PRZYCHODY Z REKLAM TELEWIZJA KINO POLSKA I FILMBOX CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM WŚRÓD WIDZÓW Przychody reklamowe Grupy w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w maju 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w maju 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w maju 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe 1 kwartał 2011 r. Nieznaczny wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1 +6,5% +7,5% +4,5% +2,5% 48%

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za maj 2011 r. Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 2009 r. 14 maja 2009 r. Wyniki finansowe Grupy mln PLN 1 kw. 2009 1 kw. 2008 zmiana % r/r Przychody, w tym: 274,4 313,4 (12,4%) -reklama* - sprzedaż wydawnictw* - Projekty

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r.

Agora SA. Prezentacja dla mediów. Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Agora SA Prezentacja dla mediów Wyniki finansowe 2 kwartał 2011 r. Wzrost wartości rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy 1-1 1kw.09 2kw. 09 3kw.09 4kw.09 1kw.10 2kw.10

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 2.kw.2017 r. media

Prezentacja wyników 2.kw.2017 r. media Prezentacja wyników media 11.08.2017 Plan spotkania Grupa Agora w 1 poł. 2017r. str. 3 Sukcesy Grupy Agora w 1 pół. 2017 r. str. 4-5 Otoczenie rynkowe str. 6 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 7 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2014r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10 Podsumowanie str. 11 Zmiany

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

AGORA PREZENTACJA DLA INWESTORÓW STYCZEŃ Investor Presenanation September 2006 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW STYCZEŃ 2007

AGORA PREZENTACJA DLA INWESTORÓW STYCZEŃ Investor Presenanation September 2006 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW STYCZEŃ 2007 Investor Presenanation September 26 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW STYCZEŃ 27 2 EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA: GRUPA AGORY W I-III kw. 26 r. pogorszyły się główne wskaźniki finansowe 1-3 kw. 6 % zmiany r/r zmiana

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę związaną ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Oferta obejmuje wszystkie nośniki Głosu Dziennika Pomorza największej i najchętniej

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2005 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ R.... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Metro Z widokiem na młodych

Metro Z widokiem na młodych Metro Z widokiem na młodych Dziennik Metro Z widokiem na nowoczesność miejska, nowoczesna, dynamiczna, przejrzysta, dla młodych Dziennik Metro Z widokiem na nowoczesność czytelne wyróżnienie informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Multikino kończy 2010 rok wzrostem wyników operacyjnych i z optymizmem ocenia potencjał kolejnego roku

KOMUNIKAT PRASOWY. Multikino kończy 2010 rok wzrostem wyników operacyjnych i z optymizmem ocenia potencjał kolejnego roku Multikino S.A. * ul. Wiertnicza 166*02-952 Warszawa *Polska * tel.:+48 22 453 32 00 *fax:+48 22 453 32 05 Warszawa, 21 March 2011 r. Warszawa, 21 marca 2011 r. KOMUNIKAT PRASOWY Multikino kończy 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r.

Prezentacja dla inwestorów. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2013r. Agenda Wyniki finansowe Grupy Agora str. 3 Sytuacja na rynku reklamy str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-10

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów

Wyniki finansowe Grupy w 2008 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe Grupy w r. Prezentacja dla inwestorów Kwiecień 2009 r. Wyniki finansowe Grupy w r. mln PLN 4kw. Przychody 335,9 (4,7%) 1 277,7 0,4% Koszty operacyjne, w tym: 361,3 12,3% 1 233,1 7, - rezerwy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl

Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl Rzecz o Gminie w serwisie rp.pl serwis informacyjny najciekawsze i najbardziej aktualne informacje w zakresie zrównoważonego rozwoju samorządów lokalnych w dziedzinach smart eko innowacje współredagowany

Bardziej szczegółowo

21 stycznia 2000 r. r.

21 stycznia 2000 r. r. 21 stycznia 2000 r. r. Gazeta Wyborcza 2 #1 - Najważniejsza gazeta w Polsce #1 - Największy nakład #1 - Największy udział w wydatkach na reklamę prasową Światowej klasy wyniki finansowe Sukces zbudowany

Bardziej szczegółowo

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Według danych o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Pakiet RAZEM to trzy różne dzienniki ogólnopolskie

Pakiet RAZEM to trzy różne dzienniki ogólnopolskie Pakiet RAZEM to trzy różne dzienniki ogólnopolskie Gazeta Wyborcza to największy opiniotwórczy dziennik w kraju. Tworzą ją doświadczeni dziennikarze, redaktorzy i fotoreporterzy. Gazeta to dziennik ogólnokrajowy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. styczeń - czerwiec Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - czerwiec 2012 Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. I PÓŁROCZE 2012 W GRUPIE ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Raport domu mediowego Starlink. Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r.

Raport domu mediowego Starlink. Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r. Raport domu mediowego Starlink Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r. Spis treści Rozdział 1.... 3 Wprowadzenie... Rozdział 2.... 4 Tendencje rozwoju rynku reklamowego... Rozdział

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat publikuje doskonałe wyniki operacyjne i

Bardziej szczegółowo

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013

RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 RAPORT REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 SPIS TREŚCI 001 002 003 WPROWADZENIE RYNEK REKLAMY WIELKOFORMATOWEJ W I KWARTALE 2013 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WYMIAR WAROŚCIOWY ZMIANA WARTOŚCI RYNKU

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 2009 i 4kw. 2009. luty 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 2009 i 4kw. 2009. luty 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe i 4kw. luty 21 r. Rynek reklamy Wydatki na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy mln PLN 9 8,1 mld 13% 11% % % 18% 12% 6% 7,1 mld % 1kw.9 2kw.9 3kw.9 4kw.9 6 2,15 mld -6%

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy w 2kw.2012r. 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% +3,5%

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Debata RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 16-17 maja 2016 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie [ ] Według aktualnych wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

AGORA PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ Investor Presenanation September 2006 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ 2006

AGORA PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ Investor Presenanation September 2006 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ 2006 Investor Presenanation September 26 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WRZESIEŃ 26 2 EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNA: GRUPA AGORY W I poł. 26 r. pogorszyły się główne wskaźniki finansowe I poł. 6 % zmiany r/r zmiana r/r

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny MPG I półrocze 2010 Sytuacja na rynku mediów

Raport półroczny MPG I półrocze 2010 Sytuacja na rynku mediów Warszawa, 29 lipca 2010 Raport półroczny MPG I półrocze 2010 Sytuacja na rynku mediów Według szacunków MPG wartość rynku mediowego w Polsce wzrosła wartościowo o niemal 12% w pierwszym półroczu 2010 w

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów czerwiec 2000

Prezentacja dla Inwestorów czerwiec 2000 Prezentacja dla Inwestorów czerwiec 2000 -2- Wprowadzenie Noteworthy financing of 1999 Awangarda polskiego rynku -3- Obszary działalności Gazeta Internet Nr 1 w nakładzie Nr 1 w przychodach z reklamy Radio

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2015 Stosując szczegółową zasadę II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza przedstawia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe i rynkowe 1 kwartał 2012r. Sytuacja na rynku reklamy Dynamika wydatków na reklamę Dynamika segmentów rynku reklamy w 1kw.2012r. 8% 6% 4% 2% 0% -2% +3,5% +6,5%

Bardziej szczegółowo

gazety bezpłatna gazeta w poniedziałki i czwartki wydania magazynowe wydania specjalne/dedykowane wydania sublokalne

gazety bezpłatna gazeta w poniedziałki i czwartki wydania magazynowe wydania specjalne/dedykowane wydania sublokalne 2 serwis 507 serwisów/miast tworzy naszemiasto.pl, a w nim: Aktualny kalendarz wydarzeń kulturalnych w kraju gazety bezpłatna gazeta w poniedziałki i czwartki wydania magazynowe wydania specjalne/dedykowane

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Onet ogłasza dobre wyniki działalności w I półroczu 2006 roku

Grupa Onet ogłasza dobre wyniki działalności w I półroczu 2006 roku INFORMACJA PRASOWA Grupa Onet ogłasza dobre wyniki działalności w I półroczu 26 roku Skonsolidowane przychody Grupy Onet osiągnęły w I półroczu 26 poziom 57,8 mln zł, o 45,6% więcej w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA: SA - QSr II/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

GRUPA AGORA: SA - QSr II/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI GRUPA AGORA: SA - QSr II/2004 KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2004 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Akwizycja Trader.com (Polska) Sp. z o.o.

Akwizycja Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Akwizycja Sp. z o.o. Szczegóły transakcji Agora kupuje 1% akcji Spółka Sprzedający Sp. z o.o. Pronto Invest B.V. (grupa Trader Media East Limited wchodząca w skład wiodącej tureckiej grupy medialnej Hurriyet)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za lipiec 2011 r. Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

ASSETUS S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU. Assetus S.A. Drewnowska 48, Łódź

ASSETUS S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU. Assetus S.A. Drewnowska 48, Łódź ASSETUS S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU Assetus S.A. Drewnowska 48, 91-002 Łódź www.assetus.pl 1 SPIS TREŚCI I. DANE EMITENTA. 3 II. STRUKTURA AKCJONARIATU....4 III. JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 2 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Raport z kampanii promocyjnej V edycji Narodowego Dnia Sportu. Opracowanie

Raport z kampanii promocyjnej V edycji Narodowego Dnia Sportu. Opracowanie Raport z kampanii promocyjnej V edycji Narodowego Dnia Sportu Opracowanie Warszawa 2017 1 1. Analiza statystyczna *Monitoring mediów prowadzony był w dniach od 15 września do 15 października i tego okresu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r.

Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Wyniki finansowe i rynkowe 3 kwartał 2015r. Agenda Sytuacja na rynku reklamy str. 3 Wyniki finansowe Grupy Agora str. 4 Wyniki oraz działania rozwojowe segmentów Grupy str. 5-9 Podsumowanie str. 10-2-

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r.

Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Podsumowanie wyników za 1H 2015 r. 2 Wyniki Grupy Redan

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2010 r. 13 maja 2010 r.

Wyniki finansowe i rynkowe. 1 kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. Wyniki finansowe i rynkowe 1 kw. 2010 r. 13 maja 2010 r. Rynek reklamy Dynamika rynku reklamy Dynamika segmentów rynku reklamy 10% 24% 16% Internet¹ zmiana % r/r 0% -10% -20% 1kw. 09 2kw. 09 3kw. 09 4kw.

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ GRUPA AGORA RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R. PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2006 R.... 4 I. ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych Komunikat prasowy Warszawa, 12 maja 2016 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych W I kwartale br. Grupa Cyfrowy

Bardziej szczegółowo