SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu - organizacji pożytku publicznego za rok 00 WZKOL B K WIELKOPOLSKA WIELKOPOLSKI Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu - organizacja pożytku publicznego z siedzibą: Kalisz, Wał Matejki wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu listopada 00 r. pod nr Nr REGON

2 . Działalnością Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu organizacji pożytku publicznego w 00 r. kierował Zarząd w następującym składzie: Lucjusz Wasielewski, prezes, zam Nowe Skalmierzyce, Gałązki Wielkie 9 Bernard Broński, wiceprezes ds. organizacyjnych, zam Tarnowo Podgórne, ul. Piaskowa 8 Jacek Kasprzak, wiceprezes ds. sportowych, Kalisz, al. Wojska Polskiego 50/ Jadwiga Kopacz, sekretarz, zam Kalisz, ul. Nowy Świat 7/45 Henryk Skiba, skarbnik, zam Konin, ul. Wieniawskiego 5/8 Romuald Gruchalski, członek, zam Jarocin, ul. Wrocławska 7/4 Szymon Jakubowski, członek, zam Poznań, Osiedle Tysiąclecia / Kazimierz Marchewka, członek, zam. 6-9 Poznań, ul. Hetmańska 5/ Sławomir Malak, członek, zam Konin, ul. Legionów 7/5 Krzysztof Perz, członek, zam Kalisz, ul. Legionów 8/ Henryk Strzelecki, członek, zam Godziesze, Wola Droszewska 45 D Dorota Walaszek, członek, zam Kalisz, ul. Zgodna 4/8 Kazimierz Zajączkowski, członek, zam Konin, ul. Listopada 7/4. Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego odbył w 00 r. zgodnie z wymogami określonymi w statucie Związku cztery prawomocne posiedzenia, których tematyka wynikała z kompetencji Zarządu oraz realizacji celów statutowych Związku. Celem działania Związku jest:. Upowszechnianie, rozwój i popularyzacja kolarstwa na terenie swojego działania.. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych wśród członków Związku oraz ogółu społeczności w zakresie: ) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ) ochrony i promocji zdrowia, ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 4) wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, 5) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 6) promocji i organizacji wolontariatu, 7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.. Wielkopolski Związek Kolarski zrzeszający na dzień grudnia 00 r. 8 klubów i sekcji kolarskich z terenu Wielkopolski, realizuje swoje cele statutowe w następujących formach: - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rozwój i popularyzacja kolarstwa Związek to działanie realizował w 00 r. na terenie województwa wielkopolskiego poprzez organizację różnorodnych zawodów kolarskich adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, młodzieży, osób dorosłych, całych rodzin i osób niepełnosprawnych, szkolenie sportowe w kolarstwie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizację wyścigów kolarskich na szosie i torze, obozy i zgrupowania sportowe. Do przedsięwzięć służących upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz rozwojowi i popularyzacji kolarstwa należały m. innymi:

3 ) cykliczne zawody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pn. Wielkopolska Próba Kolarska o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Rower komunijny na start oraz masowe imprezy dla dzieci i młodzieży pn. Nadzieje Olimpijskie realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ) Sportowe Wakacje dla dzieci i młodzieży realizowane przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w Wilamowicach, Hucisku, Zakopanem, Kołobrzegu, Gołdapi, Gostyniu, Grudziądzu i w Kaliszu, ) szosowe wyścigi kolarskie, wyścigi przełajowe, MTB i zawody torowe, organizowane dla wszystkich kategorii wiekowych; W roku 00 Związek był organizatorem lub współorganizatorem 8 przedsięwzięć adresowanych do szerokiego odbiorcy, 4) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarskich klubach oraz szkolenie Wielkopolskiej Kadry Juniorów i Młodzików realizowane przy udziale środków samorządowych miast i gmin województwa wielkopolskiego, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu, m. innymi poprzez udział w zawodach sprawdzających poziom wyszkolenia sportowego i zawodach mistrzowskich zaliczanych do systemu sportu młodzieżowego, konsultacje startowe oraz zgrupowania sportowe. W 00 r. wielkopolskie kolarstwo zajęło pierwsze miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. Zawodniczki i zawodnicy z Wielkopolski zdobyli 09 medali mistrzostw Europy, Polski i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików oraz 0 punktów w systemie sportu młodzieżowego, 5) popularyzacja roweru jako najprostszego i ekologicznego środka transportu i niezwykle atrakcyjnej formy aktywności wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin poprzez organizację wyścigów torowych i szosowych dla najmłodszych z cyklu Nadzieje Olimpijskie, Wielkopolska Próba Kolarska, Rower Komunijny na start, zawody na torze z cyklu Czwartki torowe, Piknik Rowerowy Od malca do starca. Te działania Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w 00 r. otrzymały wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Kalisza, 6) profesjonalne wyścigi sprawdzające poziom wyszkolenia sportowego w kolarstwie, promujące Wielkopolskę, jej tradycje i sportowy potencjał, do których należały m. in.: Międzynarodowe Wyścigi za motorami w Kaliszu Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym wyścig dwójek i wyścig drużyn w Godzieszach, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie torowym Lubuskie 00 w Kaliszu Mistrzostwa Polski LZS w kolarstwie przełajowym w Kórniku Puchary Polski w kolarstwie szosowym i torowym juniorów i juniorów młodszych w Chrzypsku Wielkim, Gostyniu, Kaliszu, 5. Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour, 0. Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych i Młodzików o Puchar Krajowego Zrzeszenia LZS Kobyla Góra, Ludwików, Droszew, 5. Mały Wyścig Pokoju w Tarnowie Podgórnym, Ogólnopolskie Wyścigi Kolarskie w Koninie, Raszkowie, Kórniku Puchar Nadziei Olimpijskich w kolarstwie torowym i szosowym w Kaliszu, Wrocławiu, Pruszkowie, Raszkowie, Grudziądzu, Kobylej Górze, Lubartowie, Krakowie, Mstowie, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie szosowym w Kramsku i torowym w Kaliszu.

4 7) szkolenie trenerów, instruktorów, opiekunów uczniowskich klubów sportowych, sędziów, wolontariuszy i organizatorów imprez, którym objętych zostało 0 osób. Zorganizowane przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu w Mielnie i w Jarocinie seminaria i warsztaty szkoleniowe służyły podnoszeniu wiedzy, wymianie doświadczeń, wzbogacaniu warsztatu i sprawności organizacyjnej. Program szkoleń obejmował także wykłady z zakresu medycyny sportowej, obciążeń treningowych oraz stosowania leków i suplementów diety. Dla potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie Związek wydał sfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Wydawnictwa metodyczno szkoleniowe, 8) Program Sport wszystkich dzieci realizowany przez Wielkopolski Związek Kolarski w zakresie cyklu masowych imprez sportowych Nadzieje Olimpijskie, Sportowe Wakacje dla dzieci i młodzieży, zakup i dystrybucja sprzętu sportowego, szkolenie dla instruktorów i opiekunów prowadzących zajęcia w uczniowskich klubach sportowych oraz promowanie sportu dzieci i młodzieży wydawnictwa metodyczno szkoleniowe. Powyższe działania zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki; - ochrona i promocja zdrowia Wszystkie działania Związku mające na celu upowszechnianie, rozwój i popularyzację kolarstwa, przyczyniają się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci młodzieży, zagospodarowania jej czasu wolnego, a tym samym korzystnie wpływają na kondycję młodego człowieka. Poprzez zapewnienie aktywnego udziału najmłodszych mieszkańców Wielkopolski w kulturze fizycznej i sporcie kolarskim, Związek przyczynia się do ochrony i promocji zdrowia młodego pokolenia. Podejmowane przez Związek działania promujące zdrowotne, sportowo rekreacyjne walory jazdy na rowerze, służą wyrabianiu pożądanych nawyków w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego. Efektem tych działań jest poprawa ogólnego stanu zdrowia dzieci, młodzieży, osób dorosłych i całych rodzin - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych W roku 00 Wielkopolski Związek Kolarski był organizatorem przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, które przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyły się w Przygodzicach, Ludwikowie i Droszewie. Współorganizowana przez Związek od lat Ogólnopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Przygodzicach oraz zawody rowerowe stworzyły możliwość sportowej zabawy i rywalizacji w konkurencjach lekkoatletycznych, sportowo rekreacyjnych oraz na rowerach, uczestnikom i podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowych, Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Te inicjatywy Związku miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprawę ich kondycji fizycznej oraz wyrobienie nawyku uprawiania sportu, który może stać się przepustką do aktywnego życia w środowisku - wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo Wielkopolski Związek Kolarski w 00 r. zorganizował przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki cykl obozów dla dzieci i młodzieży pn. Sportowe Wakacje, które odbyły się w Wilamowicach, Hucisku, Zakopanem, Kołobrzegu, Gołdapi, Gostyniu, Grudziądzu i w Kaliszu. Z tej atrakcyjnej oferty skorzystało 0 uczestników. Podczas wakacyjnych zgrupowań oprócz doskonalenia umiejętności i technik jazdy na rowerze, stworzono 4

5 młodzieży możliwość poznania najciekawszych zabytków, historii i tradycji regionów, w których przebywali. W programach zajęć przewidziane były także gry zespołowe oraz sportowo rekreacyjne i sprawnościowe zabawy. Ponadto przy wsparciu Miasta Kalisza Związek zorganizował 4 września 00 r. w Kaliszu Ogólnopolski Rajd Rowerowy Szlakiem Bursztynowym, którego uczestnicy oprócz aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz doskonalenia swoich kolarskich umiejętności, mieli możliwość zwiedzenia Grodu Piastowskiego na Zawodziu, zabytkowego Parku Miejskiego oraz poznania części Międzynarodowego Bursztynowego Szlaku Rowerowego wytyczonego po obu stronach rzeki Prosny - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami W roku 00 Wielkopolski Związek Kolarski wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Kolarskim kontynuował wymianę sportową z niemieckim Policyjnym Klubem Jeździeckim w Forst. Efektem tej współpracy były Międzynarodowe Wyścigi za motorami na kaliskim torze z udziałem najlepszych europejskich teamów. Ponadto zagraniczne reprezentacje chętnie uczestniczą w wyścigach organizowanych na terenie Wielkopolski, m. innymi w Gostyniu i Jarocinie, podobnie jak zawodnicy z wielkopolskich klubów, którzy uczestnicząc w międzynarodowych wyścigach doskonalą swoje sportowe umiejętności - promocja i organizacja wolontariatu We wszystkich przedsięwzięciach kolarskich realizowanych w roku 00 Związek korzysta z pomocy działaczy i wolontariuszy rekrutujących się spośród młodzieży, instruktorów i nauczycieli. Ich wiedza, doświadczenie i umiejętności organizatorskie są wykorzystywane także w lokalnych inicjatywach na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wielkopolski Związek Kolarski poprzez swoją ofertę adresowaną do dzieci i młodzieży promuje aktywność fizyczną i pożądane nawyki w zakresie spędzania czasu wolnego. Jazda na rowerze nie tylko wpływa na harmonijny rozwój biologiczny i psychofizyczny młodego człowieka, ale także staje się alternatywą dla zachowań i środowisk patologicznych. Aktywny udział w kulturze fizycznej i sporcie kolarskim przeciwdziała agresji, uzależnieniom i patologiom. Ponadto dla najzdolniejszych oferta programowa Związku jest szansą na prawidłowy rozwój talentu i kariery sportowej, która może być przepustką w dorosłe życie.. Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu nie prowadzi działalności gospodarczej. 4. W roku 00 Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego wykonując swoje statutowe kompetencje podjął uchwał w następujących sprawach: Uchwała nr /6/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 8 marca 00 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez Wielkopolskiego Związku Kolarskiego na rok 00 Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego uchwałą nr /6/00 jednogłośnie zatwierdził kalendarz imprez Wielkopolskiego Związku Kolarskiego na rok 00 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało członków. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 5

6 Uchwała nr /6/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 8 marca 00 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania merytorycznego Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu organizacji pożytku publicznego za rok 009 Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego uchwałą nr /6/00 jednogłośnie przyjął Sprawozdanie merytoryczne Związku organizacji pożytku publicznego za rok 009 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zarząd postanowił przedstawić Sprawozdanie merytoryczne do zatwierdzenia Sprawozdawczemu Walnemu Zebraniu Delegatów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało członków. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr /6/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 8 marca 00 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Związku Kolarskiego organizacji pożytku publicznego za rok 009 Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego uchwałą nr /6/00 jednogłośnie przyjął Sprawozdanie finansowe Związku organizacji pożytku publicznego za rok 009, na które składają się: ) Bilans na dzień grudnia 009 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 9.066, zł i wynikiem finansowym strata 0.965,7 zł. ) Rachunek wyników zamykający się po stronie dochodów kwotą 49., zł, po stronie kosztów kwotą ,84 zł i stratą w wysokości 0.965,7 zł. ) Informacja dodatkowa. Powstała strata w wysokości 0.965,7 zł zostanie pokryta z dochodów 00 r. Zarząd postanowił przedłożyć Sprawozdanie finansowe za rok 009 Sprawozdawczemu Walnemu Zebraniu Delegatów do zatwierdzenia. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało członków. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 4/6/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 8 marca 00 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza finansowego Wielkopolskiego Związku Kolarskiego na rok 00 Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego uchwałą nr 4/6/00 jednogłośnie zatwierdził preliminarz finansowy Związku na rok 00, który po stronie dochodów i kosztów zamyka się kwotą zł. Preliminarz finansowy Wielkopolskiego Związku Kolarskiego na rok 00 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało członków. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr 5/6/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 8 marca 00 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Związku Uczniowskiego Klubu Sportowego Gnieźnieńskiego Klubu Kolarstwa Górskiego MoBi Zarząd działając na podstawie 0 ust. 8 statutu uchwałą nr 5/6/00 przyjął w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Uczniowski Klub Sportowy 6

7 Gnieźnieński Klub Kolarstwa Górskiego MoBi z siedzibą: 6-00 Gniezno, ul. Mieszka I 54/. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało osób. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr /7/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 8 czerwca 00 r. w sprawie upoważnienia Związku do realizacji w 00 r. programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego uchwałą nr /7/00 jednogłośnie upoważnił prezesa Związku Lucjusza Wasielewskiego i sekretarza Jadwigę Kopacz do realizacji w 00 r. przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie zł, programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI, który obejmuje następujące zadania: ) Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego zł ) Organizacja cyklu imprez dla dzieci i młodzieży Nadzieje Olimpijskie zł ) Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży zł 4) Organizacja szkolenia dla instruktorów i opiekunów UKS zł 5) Promocja wydawnictwa metodyczno szkoleniowe zł. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło 0 członków. Za podjęciem uchwały głosowało 0 osób. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała nr /8/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 9 września 00 r. w sprawie skreślenia Imagis MapaMap Leszno z listy członków Wielkopolskiego Związku Kolarskiego i umorzenia zaległości Klubu wobec Związku z tytułu wydanych licencji i składek członkowskich Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu działając na podstawie 0 ust. 8 i 8 ust. statutu po przeanalizowaniu wniosku oraz sytuacji w klubie Imagis MapaMap Leszno uchwałą nr /8/00 skreślił Imagis MapaMap Leszno z listy członków Wielkopolskiego Związku Kolarskiego i umorzył jego zaległości z tytułu wydanych licencji i składek członkowskich w kwocie 745 zł (słownie: siedemset czterdzieści pięć złotych). W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało osób. Uchwałę w sprawie skreślenia Imagis MapaMap Leszno z listy członków Wielkopolskiego Związku Kolarskiego i umorzenia zaległości klubu wobec Związku w kwocie 745 zł podjęto jednogłośnie. Zgodnie z zapisami 0 statutu Związku od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Związku w terminie 0 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Uchwała nr /8/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 9 września 00 r. w sprawie skreślenia sekcji kolarskiej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej z listy członków Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu działając na podstawie 0 ust. 8 i 8 ust. statutu po przeanalizowaniu wniosku oraz sytuacji w sekcji kolarskiej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej uchwałą nr /8/00 skreślił sekcję kolarską 7

8 Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej z listy członków Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało osób. Uchwałę w sprawie skreślenia sekcji kolarskiej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej z listy członków Wielkopolskiego Związku Kolarskiego podjęto jednogłośnie. Zgodnie z zapisami 0 statutu Związku od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Związku w terminie 0 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Uchwała nr /8/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 9 września 00 r. w sprawie skreślenia Uczniowskiego Klubu Sportowego Tygrys Krotoszyn z listy członków Wielkopolskiego Związku Kolarskiego Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu działając na podstawie 0 ust. 8 i 8 ust. statutu po przeanalizowaniu wniosku UKS Tygrys z dnia 7 maja 00 r. oraz sytuacji w Klubie uchwałą nr /8/00 skreślił Uczniowski Klub Sportowy Tygrys Krotoszyn z listy członków Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało osób. Uchwałę w sprawie skreślenia Uczniowskiego Klubu Sportowego Tygrys Krotoszyn z listy członków Wielkopolskiego Związku Kolarskiego podjęto jednogłośnie. Zgodnie z zapisami 0 statutu Związku od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w terminie 0 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Uchwała nr 4/8/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 9 września 00 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej W związku z realizacją zadania pn. zakup i dystrybucja sprzętu sportowego w ramach programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie zł, Wielkopolski Związek Kolarski ogłosił przetarg na dostawę sprzętu rowerowego, zgodnie z którym oferty w przedmiotowej sprawie należy składać do dnia października 00 r. do godziny Zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi zamówień publicznych Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego uchwałą nr 4/8/00 powołał Komisję Przetargową w następującym składzie: Jacek Kasprzak przewodniczący, Kazimierz Zajączkowski zastępca przewodniczącego, Danuta Mandrych sekretarz, Jadwiga Kopacz członek, Krzysztof Perz członek. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało osób. Uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej podjęto jednogłośnie. 8

9 Uchwała nr /9/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 7 listopada 00 r. w sprawie podziału sprzętu zakupionego w 00 r. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sport wszystkich dzieci W związku z realizacją zadania pn. Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego, Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego uchwałą nr /9/00 jednogłośnie zatwierdził następujący podział sprzętu zakupionego w 00 r. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sport wszystkich dzieci na 8 klubów kolarskich: Lp Województwo / nazwa klubu Wielkopolskie KTK Kalisz UKS Jedynka Limaro Kórnik UKS Koźminianka KKS Gostyń MLUKS Victoria Jarocin KTC Koło TTC Turek UKS Kazimierz Biskupi Kujawsko Pomorskie ALKS Stal Grudziądz TKK Pacific Toruń Śląskie UKS Gimnazjum Imielin GK Gliwice MGLKS Błękitni Koziegłowy CKKS Kolejarz Jura Małopolskie WLKS Krakus Kraków UKS Sokół Kęty Lubelskie KS Agros Zamość MKS Lewart Lubartów KS Pogoń Puławy Łódzkie LUKS Dwójka Stryków MLKS Wieluń LKK Start Tomaszów Maz. Dolnośląskie LKKS Górnik Wałbrzych KK Wałbrzych Warmińsko Mazurskie MSR Mrągowo LKK Styropol Biskupiec UKS Przyjaźń Bartoszyce Podkarpackie KLKS Azalia Brzóza Król. CWKS Resovia Rzeszów Ilość ogółem Szosa Tor Uwagi 5 8 * * 5 9

10 Mazowieckie GKK Opty Mazowsze PTC Pruszków Lubuskie LKS Trasa Zielona Góra Pomorskie GKS Cartusia Kartuzy Zachodniopomorskie KS Ziemia Darłowska LKS Baszta Golczewo Podlaskie KS Sokół Sokółka Opolskie LKS Ziemia Opolska Świętokrzyskie 8. ULKS Cor RAZEM: 57 6 * rower torowy dla Patryka Rajkowskiego z Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Limaro Kórnik zwycięzcy Pucharu Nadziei Olimpijskich w kolarstwie torowym w kategorii młodzik * rower torowy dla Julity Jagodzińskiej z Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Jarocin zwyciężczyni Pucharu Nadziei Olimpijskich w kolarstwie torowym w kategorii młodziczka W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało osób. Uchwałę w sprawie podziału sprzętu podjęto jednogłośnie. Uchwała nr /9/00 Zarządu Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu podjęta w dniu 7 listopada 00 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów przedsięwzięć realizowanych przez Związek w 0 r. przy udziale środków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu Zarząd Wielkopolskiego Związku Kolarskiego uchwałą nr /9/00 jednogłośnie zatwierdził preliminarz kosztów przedsięwzięć realizowanych przez Związek w 0 r. przy udziale środków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu w kwocie 4.6 zł, w tym: 4.6 zł realizacja kalendarza imprez kolarskich, zł zgrupowania sportowe, zł zakup sprzętu, paliwa, odżywek i leków, zł szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów i sędziów kolarstwa. W prawomocnym posiedzeniu Zarządu uczestniczyło członków. Za podjęciem uchwały głosowało osób. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów podjęto jednogłośnie. 5. Przychody uzyskane przez Wielkopolski Związek Kolarski w roku 00 zamykają się kwotą (kwoty podajemy w zł) 96.8,77 zł, w tym: - ze źródeł publicznych zł (z budżetu państwa zł, z budżetu gminy zł - inne 07.8,77 zł, w tym przychody z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach celów statutowych Związku 9.44,70 zł. 0

11 6. Koszty poniesione przez Związek w 00 r. zamykają się kwotą (kwoty podajemy w zł) ,44 zł, w tym na: - realizację celów statutowych ,44 zł, z czego.44,70 zł stanowią koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach celów statutowych Związku, - administrację (opłaty obce, zużycie materiałów i energii, itp.) zł, - pozostałe koszty 745 zł. 7. Dane o: a) Liczba osób zatrudnionych w Związku: osoba inspektor. b) Łączna kwota wynagrodzeń osoby zatrudnionej.7,47 zł. c) Członkowie Zarządu i innych organów Związku nie pobierają wynagrodzenia. d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, w tym wynagrodzenia obsługi sędziowskiej, technicznej, spikerskiej, medycznej, foto finiszu, merytorycznej i finansowo księgowej realizowanych przedsięwzięć 6.904,88 zł. e) Związek w 00 r. nie udzielał pożyczek pieniężnych. f) Związek nie posiada lokat bankowych. g) Związek nie nabywał w 00 r. obligacji oraz akcji. h) Związek nie nabywał w 00 r. nieruchomości. i) Związek nie nabywał w 00 r. innych środków trwałych. j) Aktywa Związku ,9 zł, zobowiązania,0 zł. 8. Wielkopolski Związek Kolarski w 00 r. realizował następujące zadania zlecone przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki, dotyczące: - organizacji imprez sportowych, wysokość wsparcia zł, - realizacji programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI, wysokość wsparcia zł, w tym: ) Szkolenie dla instruktorów i opiekunów prowadzących zajęcia w uczniowskich klubach sportowych, wysokość wsparcia zł. ) Organizacja cyklu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży Nadzieje Olimpijskie, wysokość wsparcia zł. ) Sportowe Wakacje dla dzieci i młodzieży, wysokość wsparcia zł. 4) Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego, wysokość wsparcia zł. 5) Promowanie sportu dzieci i młodzieży wydawnictwa metodyczno szkoleniowe, wysokość wsparcia zł. Miasto Kalisz, dotyczące: - szkolenia Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie, wysokość wsparcia zł - organizacji imprez kolarskich, wysokość wsparcia.000 zł. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu, dotyczące realizacji kalendarza imprez kolarskich, szkolenia kadry trenersko instruktorskiej i sędziowskiej, szkolenia w klubach kolarskich (MLUKS As Biadki, MLUKS Szperek Antonin, MLUKS Raszków, MLUKS Victoria Jarocin, UKS Trójka Jarocin), zgrupowań sportowych oraz zakupu sprzętu, leków, odżywek niezbędnych do szkolenia kadry, wysokość wsparcia 6.059,94 zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące projektu pn. Rower komunijny na start cyklu zawodów adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wysokość wsparcia zł.

12

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r. OBR.0006.24.2015 /Projekt/ Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal w Zielonej Górze za 2010r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. przepisy

Bardziej szczegółowo

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r.

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. 1 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Związek

Bardziej szczegółowo

Relacja z XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS str. 3-6

Relacja z XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS str. 3-6 l i p i e c 2 0 1 2 Władysław Kosiniak-Kamysz został wybrany na XVII Krajowym Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS przewodniczącym naszej organizacji. Ludowe Zespoły Sportowe to wspaniała organizacja oparta

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

1 z 2 2011-02-26 21:30

1 z 2 2011-02-26 21:30 Organizacja pożytku publicznego https://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=b31140d71edd... 1 z 2 2011-02-26 21:30 przejdź do : www.pozytek.gov.pl >> drukuj informację o tej organizacji organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-22. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Gmina PSZCZYNA

Ministerstwo Pracy. za rok 2014. Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-22. 1. Nazwa organizacji. 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Gmina PSZCZYNA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Sportowy znak jakości Omega

Sportowy znak jakości Omega c z e r w i e c 2 0 1 1 Z kart historii LZS Ludowe Zespoły Sportowe mają 65 lat. Jak na tak poważnego jubilata przystało wspominamy minione czasy, działaczy, zawodników, trenerów. Sięgnęliśmy więc do kart

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI Załącznik do Uchwały 386 / 14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZKOL. Pruszków 24.05.201 1 Spis treści: 1. Sprawozdanie Zarządu PZKol 2. Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie

Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie Informacja na temat stanu prac nad aktami wykonawczymi do ustawy o sporcie Warszawa, grudzień 2010 r. Na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo