Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "---------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego Biskupiec, ul. B. Chrobrego 15 tel/fax I. Raport do wniosku o przyznanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Diagnoza stanu wyjściowego Jednym z problemów, z jakimi borykamy się na co dzień jest hałas w budynku szkolnym podczas przerw. Często głośnemu zachowaniu dzieci (również agresji słownej) towarzyszą przepychanki i bieganie po korytarzach szkolnych, których przestrzeń jest dość ograniczona. Niestety, mimo wielu przedsięwzięć zapobiegających takim zachowaniom uczniów, w zatłoczonych korytarzach dochodzi do drobnych, choć niezamierzonych, urazów fizycznych. Większość społeczności uczniowskiej wie, że, gdy ktoś ulegnie wypadkowi na terenie szkoły lub nagle poczuje się źle, należy jak najszybciej powiadomić pielęgniarkę lub innego pracownika szkoły. Ale pielęgniarka szkolna jest do dyspozycji tylko dwa razy w tygodniu, więc odpowiedzialność za reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu uczniów najczęściej spada na nauczycieli. Poza tym, dzieci będące świadkami niebezpiecznych zdarzeń reagują panicznie, nie potrafią zachować spokoju, w swoich relacjach często wyolbrzymiają skutki takich zajść. W związku z oszczędnościami w budżecie samorządu przeznaczonym na oświatę, szkoła z roku na rok dysponuje niewystarczająca liczbą godzin przeznaczonych na realizację zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Każdego roku, zakwalifikowanych do zajęć gimnastyki korekcyjnej jest około 120 uczniów, a może w nich uczestniczyć tylko 50. Grupą nieobjętą zajęciami są uczniowie klas IV-VI. Zajęcia dodatkowe, które są realizowane przez nauczycieli naszej szkoły również nie zaspokajają potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych. Problemem jest niemożność uczestniczenia dzieci mieszkających poza terenem miasta, korzystających z dowozów. Zajęcia dodatkowe odbywają się po zajęciach dydaktycznych, a po południu dzieci zamiejscowe nie mają możliwości powrotu do domu żadnym transportem i rezygnują z udziału w zajęciach. Z naszych obserwacji oraz z publikowanych wyników badań dzieci i młodzieży wynika, iż w wysokim stopniu nasilają się problemy zdrowotne młodego pokolenia (otyłość, wady postawy, problemy stomatologiczne) związane z postępem cywilizacyjnym, rozwiniętą konsumpcją oraz leniwym trybem życia. Brak nawyków do systematycznej aktywności ruchowej oraz do stosowania różnorodnej, wartościowej diety o tym się wiele mówi i pisze. Ale w naszym środowisku zauważamy, że dzieci kierują się ładnym opakowaniem produktu spożywczego (niestety najczęściej słodyczy), a nie są zwracają uwagę na wartości odżywcze i zdrowotne. Producenci zwabiają swojego młodego klienta dołączonymi gadżetami i promocjami, a zapracowani rodzice nie kontrolują, co ich pociechy zjadają poza domem. 1

2 Innym problemem jest również to, że dzieci nie dojadają lub jedzą nieregularnie i w nie wystarczających ilościach, co wynika z zaniedbania lub złej sytuacji życiowej ich rodzin. W naszej szkole zjawiskiem również obserwowanym jest agresja i przejawy przemocy wśród uczniów. Wszelkie tego typu sytuacje rozwiązywane są natychmiast przy pomocy nauczyciela- wychowawcy, rodziców, pedagoga szkolnego i Poradni Psychologicznopedagogicznej. Jednak zauważamy, że oczekiwania i potrzeby są dużo większe. Opieką pedagoga szkolnego objęta jest zbyt mała grupa uczniów jak na rzeczywiste potrzeby. Spowodowane jest to ograniczeniami budżetowymi jednostki prowadzącej szkołę. Potrzebujemy pomocy psychologa, który wspierałby uczniów i ich rodziców w sytuacjach nie tylko dotyczących funkcjonowania dzieci w szkole, ale również sytuacji związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny (rozwody, przemoc, uzależnienia, emigracja zarobkowa rodziców) Budynek naszej szkoły, jakkolwiek ciekawy architektonicznie, pochodzi z XIXw. i w pierwotnym przeznaczeniu nie służył celom edukacyjnym. Został zaadoptowany na szkołę po drugiej wojnie światowej. Posiada wąskie korytarze, niezbyt duże sale lekcyjne a część sanitarna nie spełnia obecnych standardów, szczególnie w odniesieniu do najmłodszych użytkowników- 5 i 6- Latków. Teren wokół szkoły jest współużytkowany z uczniami i pracownikami sąsiadującej szkoły średniej, co stwarza niejednokrotnie sytuacje wymagające szczególnej uwagi naszych nauczycieli i troskę o bezpieczeństwo naszych uczniów. ROK SZKOLNY 2007/2008 Wybór priorytetów (uzasadnienie wyboru problemu, potrzeby) 1. Poprawa bezpieczeństwa i samopoczucia uczniów podczas przerw Nasza szkoła pracuje w trybie dwuzmianowym oraz duża grupa uczniów, oczekując na porę odjazdów, przebywa na terenie szkoły. W związku z tym, w trakcie trzech przerw (w tym dwie obiadowe) w szkole przebywa większość uczniów. Nie jest to sytuacja komfortowa, ale nie mamy wpływu na taką organizację dojazdów, aby uczniowie nie przebywali w szkole dłużej niż trwają ich zajęcia lekcyjne. Pozostaje zatem problem, jak dzieciom zwiększyć ich bezpieczeństwo głównie podczas spędzania przerw na korytarzach budynku szkolnego. Tym bardziej, że aura nie zawsze umożliwia wychodzenie na zewnątrz budynku. Panujący tłok i hałas nie sprzyjają odpoczynkowi międzylekcyjnemu dzieci, nasilają ich pobudzenie oraz stres. Ze względu na to, że w budynku nie ma wydzielonego pomieszczenia na szatnię, uczniowie pozostawiają swoje okrycia wierzchnie w szafach umieszczonych na korytarzach szkolnych, które zawężają przestrzeń do poruszania. 2. Dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych Naturalną potrzeba dziecka jest ruch. Jednak podczas zabaw zdarzają się okoliczności, w których mały człowiek doznaje lżejszych lub poważniejszych kontuzji i uszkodzeń ciała. W naszej szkole pielęgniarka niestety obecna jest tylko 3 razy w tygodniu i to w określonych godzinach. Nie zawsze jest obecna kiedy potrzeba udzielić pomocy. Jak wiemy, nawet dziecko, które posiada podstawowe wiadomości na temat udzielania pierwszej pomocy może uratować życie. Ta wiedza musi być dzieciom przekazana aby mogły zadbać o siebie lub osoby, które uległy wypadkom. 2

3 Sprawozdanie z realizacji zadań mających na celu rozwiązanie problemów priorytetowych Zadanie Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania przerw międzylekcyjnych głównie na świeżym powietrzu. Zmodyfikowanie systemu bezpieczeństwa i monitorowania obiektów szkolnych 1. Priorytet: Poprawa bezpieczeństwa i samopoczucia uczniów podczas przerw Sposób realizacji zadania Wzbogacenie oferty gier i zabaw do wykorzystania przez nauczycieli również podczas klasowych zajęć integracyjnych. Opracowanie harmonogramu cyklicznych konkursów ruchowych na sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Wzmocnienie stanowisk dyżurów nauczycielskich Pozyskanie funduszy na zakup i wymianę kamer monitoringu Stały nadzór pracownika ochrony Przebudowa stanowiska do bezpiecznych przyjazdów autobusów szkolnych Stopień realizacji zadania Odświeżenie i namalowanie nowych plansz do gier i zabaw na nawierzchni boiska szkolnego. Zebrano i przygotowano w formie skoroszytu szkolne propozycje zabaw na boisku Została zakupiona literatura do biblioteki szkolnej z zakresu gier i zabaw, scenariuszy zajęć z wykorzystaniem gier i zabaw W klasach IV-VI odbyły się konkursy strzałów do bramki, rzutów do celu, wyścigi saneczkarskie. Dla uczniów klas I-III przeprowadzano zabawy i konkursy na boisku podczas długich przerw w okresie jesiennym i wiosennym Zwiększono ilość nauczycieli do 4 dyżurujących na zewnątrz szkoły w trakcie przerw od do Pan ochroniarz w bezpośredni sposób monitoruje sytuację w budynku szkolnym oraz na terenie wokół szkoły. Jest obecny w czasie odjazdów i przyjazdów uczniów. Zatoczka została przebudowana ze środków gminnych Ewaluacja Z roku na rok ilość plansz jest zwiększana i modyfikowana Skoroszyt otrzymali wszyscy wychowawcy. Nauczyciele korzystają z zasobów biblioteki szkolnej Wyniki konkursów systematycznie wywieszane są na gazetce szkolnej. Uczniowie przekazują propozycje kolejnych konkursów Większy nadzór nad dużą grupą uczniów przebywających jednocześnie na boisku szkolnym System monitoringu udało się poprawić dopiero w roku szk. 2009/10. System monitoringu podniósł bezpieczeństwo uczniów, za jego pomocą jest możliwość odtworzenia sytuacji z udziałem uczniów, nie notujemy aktów dewastacji mienia szkoły, nadzór nad osobami wchodzącymi na teren szkoły. Zatoczka autobusowa umożliwia bezpieczne korzystanie z transportu, zatrzymujące się pojazdy nie utrudniają jazdy innym użytkownikom 3

4 Utrzymanie stanowiska Pan Stop Pomoc w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię uczniów w drodze do i ze szkoły Brak odnotowanych wypadków z udziałem dzieci w drodze do i ze szkoły Zwiększenie przestrzeni na korytarzach szkolnych Gromadzenie środków na wymianę szaf szatni owych na indywidualne szafki ubraniowe. Usunięcie starych, nieestetycznych szafek na ubrania uczniów Zorganizowanie balu charytatywnego, dzięki któremu zakupiono 72 pierwsze nowe szafki dla uczniów klas czwartych. Zwiększyła się przestrzeń na korytarzu przy sali gimnast. ; usprawnił się ruch przy sklepiku szkolnym; uczniowie mogą pozostawić w szafkach swoje podręczniki i tym samym odciążyć plecaki szkolne. Zadanie Przeszkolenie uczniów i nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Priorytet: Dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych Sposób realizacji zadania Wdrożenie programu Ratujemy i uczymy ratować Zorganizowanie Kursu z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstaw ratownictwa medycznego Stopień realizacji zadania M. Jaskulska i I. Chyczewska ukończyły specjalny kurs zorganizowany przez Fundację WOŚP ; przeszkoliły wszystkich uczniów klas I-III oraz oddziały przedszkolne (po 4 h). Kurs ukończyło 37 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi Ewaluacja W kolejnych latach szkolnych uczniowie przebyli 1-h. zajęcia przypominające, a nowe grupy uczniów - pełne szkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkoła pozyskała pomoce: 1 fantom Litlle Anne i 2- Mini Anne,płyty mulimedialne, podręczniki dla n-li i książeczki dla wszystkich uczniów. Prawidłowe reakcje przeszkolonych w przypadkach małych urazów, umiejętne zakładanie opatrunków, pomoc w przypadkach zasłabnięć, omdleń i krwotoków z nosa, prawidłowe rozpoznanie konieczności wezwania pogotowia ratunkowego Wdrażanie do bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań w różnych sytuacjach życiowych Realizacja programu autorskiego Zajęcia komputerowe z elementami wychowania komunikacyjnego Spotkania z przedstawicielem policji na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji i ferii zimowych Zdobycie kart rowerowych przez trzecioklasistów. Prelekcje i pogadanki w klasach, apele szkolne przed feriami i wakacjami. Informacje na godzinach wychowawczych o zakazie kupowania i używania materiałów pirotechnicznych. Udział uczniów w wycieczkach rowerowych, prawidłowe zachowanie jako użytkownik dróg Prawidłowe nawyki bezpiecznego zachowania podczas zabaw nad i w wodzie, bezpieczne zabawy zimowe. 4

5 Wdrażanie do bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań w różnych sytuacjach życiowych Umieszczanie informacji o tematyce bezpieczeństwa w gazetce szkolnej. Zapoznawanie i przypominanie regulaminów wycieczek autokarowych, rowerowych i pieszych Zachęcanie i przygotowanie uczniów do uczestniczenia w konkursach, zawodach i akcjach o tematyce bezpieczeństwa i zdrowia. Samorząd Uczniowski prezentował zasady bezpiecznych wakacji i ferii; zachęcał do uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach podczas ferii. Realizacja klasowych planów wychowawczych. Szkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym; zgłoszenie szkoły do turnieju na szczeblu gminnym. Konkurs plastyczny Zmiany klimatyczne a zdrowie ogłoszony przez Państwową Inspekcję Sanitarną z okazji Światowego Dnia Zdrowia Udział przedstawicieli Samorządu Szkolnego w promowaniu zasad bezpieczeństwa. Ze szkolnych ferii skorzystało 325 uczniów. Uczniowie wiedzą jak zachować się na wycieczkach szkolnych. Brak przypadków drastycznego łamania regulaminów. Uczniowie znają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie zdają egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową. Ucz. kl.v Paulina Gwiazda zdobyła I miejsce Wnioski - Należy dalej pozyskiwać środki na wymianę wszystkich szafek dla uczniów klas IV-VI - Kontynuowanie działań ukierunkowanych na rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby innych i empatii. ROK SZKOLNY 2008/2009 Wybór priorytetów (uzasadnienie wyboru problemu, potrzeby) 1. Nabycie nawyku dbałości o prawidłowe odżywianie Dostępność przetworzonej żywności, w ładnych kolorowych opakowaniach stwarza zagrożenie nabycia nawyku złego odżywiania. Dzieci powinny świadomie dobierać takie produkty, które są zdrowe a jednocześnie będą dla nich nadal atrakcyjne i smaczne. Podjęliśmy, jako zespół promocji zdrowia, decyzję realizacji działań, które będą popularyzowały zdrowe odżywianie z naciskiem na warzywa i owoce. 2. Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów Szkoła otrzymuje sygnały od rodziców o potrzebie udziału dzieci w tego rodzaju zajęciach, tym bardziej, że posiada przygotowaną kadrę. Było to od dawna naszą bolączką, jednak szkoła nie posiada niezbędnych na ten cel środków finansowych. Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciele Szkoły, które wspiera naszą placówkę, pozyskano wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zaplanowano realizację projektu Przez ruch do zdrowia. Dzieci przez cały rok szkolny mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach na basenie, wycieczkach i obozie letnim. 5

6 Sprawozdanie z realizacji zadań mających na celu rozwiązanie problemów priorytetowych 1. Priorytet: Nabycie nawyku dbałości o prawidłowe odżywianie Zadanie Sposób realizacji zadania Stopień realizacji zadania Ewaluacja Wzbogacenie oferty szkoły w zdrową, urozmaiconą żywność Edukacja w zakresie higieny przygotowywania i spożywania posiłków Współpraca z właścicielem sklepiku szkolnego. Pozyskanie środków na realizację projektu: Przez ruch do zdrowia. Organizowanie i włączanie się do akcji promujących zasady prawidłowego żywienia. Pozyskiwanie ofiarodawców owoców i warzyw. Dostępność dożywiania w stołówce szkolnej Realizacja programów edukacyjnych. Coroczna oferta świetlicy i biblioteki szkolnej w czasie ferii zimowych Uczniowskie dyżury na stołówce szkolnej Dostępność owoców i innych, zalecanych w diecie, produktów w sklepiku szkolnym. Owocowe paczki świąteczne dla 150 uczestników projektu. Aktualizowanie gazetek szkolnych i Samorządu Uczniowskiego na temat zalet owoców i warzyw Realizacja edukacyjnych zajęć związanych z zasadami przygotowywania zdrowych posiłków Realizacja programu Szklanka mleka administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego (dofinansowanego ze środków UE) Zorganizowano : Dzień jabłka i Dzień marchewki. Pozyskano środki na dożywianie od 2 sponsorów prywatnych oraz z MOPS-u. Pozyskano środki od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W klasach 0-III zrealizowano zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania sałatek warzywnych i owocowych oraz kanapek Zajęcia kulinarne dla uczniów - pieczenie i podawanie gofrów na kilka sposobów, przygotowywanie kanapek Poprawienie estetyki stołówki szkolnej /nowe obrusy, serwetki Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły chętnie korzystają z oferty sklepiku szkolnego Uczniowie otrzymali paczki owocowe Uczniowie prezentują zdobyte informacje w formie gazetek W klasach I-III przeprowadzono praktyczne zajęcia przygotowania sałatek i kanapek Wszyscy uczniowie, za darmo, otrzymywali codziennie kartonik mleka. Wszyscy uczniowie otrzymali owocowe i warzywne przekąski. 90 uczniów skorzystało z darmowych obiadów. Wszyscy uczestnicy zajęć w czasie ferii skorzystali z drugiego śniadania. Dzieci z klas 0-III poznały sposoby przygotowywania smacznych i pożywnych kanapek oraz sałatek owocowych Cyklicznie w czasie ferii zimowych uczniowie przygotowują własnoręcznie przekąski W czasie spożywania posiłków w stołówce szkolnej panuje ład i porządek oraz miła atmosfera. 6

7 Promowanie wśród i przez społeczność szkolną zdrowego odżywiania Przygotowanie, promocja i realizacja cyklicznego festynu szkolnego Jesienny zawrót głowy Udział szkoły w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności Udział szkoły w ogólnopolskim konkursie Warzywa i owoce są na 5 organizowanym przez firmę Tymbark Udział wszystkich uczniów wraz z rodzicami, nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób zaprzyjaźnionych /kiermasz produktów i przetworów domowych z darów jesieni. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w trzech zbiórkach: we wrześniu, grudniu i kwietniu. Koordynator: Bożena Rosińska Wszystkie oddziały przygodowały dekoracje sal związane z warzywami i owocami. Uczniowie pod kierunkiem koordynatora przygotowali i otrzymali owocowo warzywne przekąski. Na festyn licznie przybyli mieszkańcy Biskupca; pozyskane środki w wysokości ok. 7,8 tys. zasiliły fundusze klasowe. Zebrano łącznie ok kg żywności, którą obdarowano trzykrotnie średnio 42 rodziny. Certyfikaty dla klas oraz szkoły Zadanie Zorganizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów klas IV-VI Zorganizowanie zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej dla uczniów klas IV-VI 2. Priorytet: Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów Sposób realizacji zadania Pozyskanie środków na dofinansowanie zajęć projekt Przez ruch do zdrowia Pozyskanie środków na dofinansowanie zajęć projekt Przez ruch do zdrowia Przeszkolenie rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej Stopień realizacji zadania Realizacja zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej oraz unihokeja Przeprowadzono turnieje sportowe z udziałem zaprzyjaźnionych drużyn z Barczewa, Olsztynka, Bęsi, Lutr, SP2 Biskupiec, Czerwonki Zakup nowego sprzętu sportowego Realizacja zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w klasach IV-VI Zakup niezbędnego sprzętu do sali korekcyjnej Przeprowadzono rozmowy indywidualne; rozpowszechniono ulotki z opisem ćwiczeń korekcyjnych Ewaluacja W zajęciach sportowych i gimnastyce korekcyjnej wzięło udział 150 uczniów. Wszyscy zadeklarowali w ankietach, że nadal chcieliby uczestniczyć w takich zajęciach. Wzbogacono zasoby do prowadzenia zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej. 80 uczniów uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Wzbogacono bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej. Wszyscy uczniowie potrafią wymienić i zademonstrować kilka ćwiczeń korygujących ich wadę postawy 7

8 Promowanie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego Pozyskanie środków na dofinansowanie zajęć projekt Przez ruch do zdrowia Organizowanie klasowych imprez turystycznych Przygotowanie harmonogramu zajęć w czasie ferii zimowych. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o zajęcia taneczne. Dodatkowe zajęcia na basenie w hotelu Star Dadaj z elementami nauki pływania Zielone szkoły Udział uczniów w letnim obozie sportowo- rekreacyjnym w ośrodku wczasowym w Bęsi koło Biskupca. Zielone szkoły, wycieczki rowerowe i turystyczne wyjazdy krajoznawcze, zimowe wycieczki piesze i ogniska. Udział uczniów w corocznie odbywających się w czasie ferii zimowych zajęciach Przygotowanie wraz ze Strażą Pożarną w Biskupcu lodowiska na płycie boiska szkolnego Kontynuowanie współpracy z Centrum Tańca Wasilewski- Felska Crea Dance 150 uczniów skorzystało z zajęć na basenie. Wszystkie klasy IV-VI wzięły udział w Zielonej szkole lub pojechały na wycieczki. 145 uczniów spędziło wakacje na obozie letnim na 3 tygodniowych turnusach. Zaangażowanie rodziców w wyszukiwanie ofert turystycznych; sprawowanie opieki podczas wyjazdów. Z zajęć skorzystało 276 uczniów szkoły. Poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego Uczniowie uczestniczą w zajęciach, przygotowują pokazy na uroczystości szkolne. Wnioski - Należy ponownie ubiegać się o środki z funduszu UE, aby kontynuować dodatkowe zajęcia. - Należy zająć się zmniejszeniem spożycia słodyczy przez dzieci uświadomienie właściwego bilansu cukru w diecie, wpływ na uzębienie i figurę. 8

9 II. W jakim zakresie przeszkolono społeczność uczniowską Rok szkolny 2007/2008 Szkolenia rady pedagogicznej: Co nowego w prawie oświatowym ( r. 2godz.) Język żyrafy ( r.) Wychowanie patriotyczne ( r.) Certyfikat warmińsko mazurskiego kuratora oświaty szkoła przyjazna środowisku 2godz r. Pierwsza pomoc przedmedyczna r. warsztaty Emisja i higiena głosu (10godz r.) Szkolenia indywidualne nauczycieli: konferencja Stop otyłości ( r.) warsztaty Wędrówki przyrodnicze leśnymi ścieżkami ziemi nidzickiej 10godz r. konferencja Edukacja dla natury godz r. kurs Ciekawostki przyrodnicze i historyczne Warmii i Mazur ( r. 10godz.) kurs Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas ( r. 24godz.) konferencja Informatyka europejczyka nowoczesny program nauczania r. forum języków obcych Znajdujemy wspólny język r. szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( r. 32godz.) seminarium metodyczne dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego r. seminarium szkoleniowe System HACCP wdrażanie, procedury, niezbędna dokumentacja r. szkolenie Zapraszamy do Naszej Klasy spotkanie z autorką ( godz.) kurs Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach ( r. 60godz.) warsztaty Profilaktyka i Terapia Muzyczna w Edukacji (I i II etap) (16godz. 8 i 9 luty 2008r.) Pedagogizacja Rodziców Jak podnosić kompetencje wychowawcze rodziców Rok szkolny 2008/2009 Szkolenia Rady pedagogicznej Model komunikacji M. Rosenberga w budowaniu porozumienia bez przemocy mediacje - 4godz r. Profilaktyka zagrożeń sfery psychoseksualnej dzieci i młodzieży 4 godz r. 9

10 Szkolenia indywidualne nauczycieli: szkolenie Wykorzystanie technik komputerowych w procesie tworzenia oceny opisowej ucznia 2 godz r. konferencja Sześciolatek w klasie pierwszej 4godz r. -szkolenie Percepcja muzyki jako jedna z aktywności w kształceniu zintegrowanym r. -2 godz. warsztaty Poznajemy Mazurski Park Krajobrazowy 10godz r. warsztaty Siedem kroków szkoły do certyfikatu jakości 6 godz r. konferencja przyrodnicza Zasoby przyrody użyteczne dla smaku i zdrowia warsztaty Dziś i jutro w edukacji przyrodniczej główne obszary aktywności ucznia na lekcjach przyrody r. warsztaty entomologiczne Ciekawy świat owadów r. 8godz. warsztaty Taniec, muzyka i ruch realizacja koncepcji Carla Orffa 8godz r. warsztaty ABC leśnej edukacji 10godz r. certyfikat szkolenie na temat Finansowe aspekty realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko mazurskim ( r.) szkolenie Efektywność kształcenia 4 godz r. spotkanie zespołu samokształceniowego Treści nowej podstawy programowej w odniesieniu do pracy biblioteki szkolnej r. warsztaty Realizacja Podstawy programowej w nowych podręcznikach do informatyki prezentacja dla nauczycieli szkół podstawowych 2 godz r. kurs Budowa baz danych z wykorzystaniem SQL r. szkolenie Asy z mojej klasy, czyli jak pracować głosem 4godz r. warsztaty Edukacyjna i terapeutyczna rola tańca w edukacji elementarnej 10 godz r. szkolenie Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe, Czyste Mazury r. warsztat metodyczny European Language Portfolio Learner Autonomy Made Official ( r.) warsztaty Projekt jako metoda nauczania (4godz r. certyfikat of attendance r. szkolenie Komputer dla ucznia doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych 16 godz r. konferencja metodyczna Z Polski przez Europę do Polski r. konferencja Sześciolatek w klasie pierwszej 4godz r. szkolenie Percepcja muzyki jako jedna z aktywności w kształceniu zintegrowanym r. 2 godz. konferencja Sześciolatek i siedmiolatek razem w pierwszej klasie... O gotowości szkolnej i pracy nauczyciela z grupą zróżnicowaną r. Pedagogizacja Rodziców Prawa dziecka w kontekście Praw Człowieka Ulotka Co warto wiedzieć na temat grypy AH1N1 10

11 III. Stopień akceptacji środowiska dla idei szkoły promującej zdrowie Szkoła jest organizmem, który nie funkcjonuje w oderwaniu od swojego środowiska. Żadne działania skierowane do społeczności szkolnej nie są możliwe bez świadomego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych. Ponieważ nasza miejscowość jest niewielka, kontakty mieszkańców są ścisłe. Szkoła stanowi pewien stały motyw w życiu każdego mieszkańca, ponieważ sam kiedyś był jej uczniem, obecnie posiada dzieci uczące się lub planuje posłać je do szkoły. Ponadto nasza placówka z jednej strony jest otwarta dla mieszkańców B-ca (dostęp do sali gimnastycznej i boisk; możliwość korzystania ze zdrowego i smacznego posiłku w stołówce szkolnej), a z drugiej zawsze może liczyć na mieszkańców, którzy w miarę swoich możliwości są gotowi wspierać działania szkoły. Poza indywidualnymi sprzymierzeńcami, szkoła może zawsze liczyć na wsparcie i akceptację samorządu lokalnego i władz gminy Biskupiec. Możemy się poszczycić tym, że w naszej gminie nie jesteśmy sami. Wraz z naszą szkoła ideę promocji zdrowia propaguje również Zespół Szkół w Kobułtach oraz Samorządowe Przedszkole nr5 w Biskupcu. Możemy liczyć zawsze na wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń. Wszystkie działania szkoły promowane są poprzez prasę lokalną, telewizję regionalną i stronę Władze miasta uczestniczą we wszystkich ważnych wydarzeniach w życiu szkoły. Wiele imprez, które odbywają się w naszej placówce, mają charakter otwarty i są stałym elementem kalendarza wydarzeń biskupieckich. Szkoła jest partnerem różnych organizacji i instytucji działających na terenie miasta i gminy Biskupiec. Ściśle współpracuje z Towarzystwem Przyjaciele Szkoły, Biskupieckim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Pożarną, Szpitalem Powiatowym w Biskupcu, przedszkolami oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Biskupcu. Wszystkie te instytucje i organizacje aktywnie i rzeczowo wspierają działania szkoły w zakresie promocji zdrowia lub wyrażają zainteresowanie tymi działaniami. Jednym z takich przejawów akceptacji jest popularność dorocznego Karnawałowego Balu Charytatywnego. Jego organizacja przyczynia się nie tylko do pozyskiwania funduszy na potrzeby szkoły, ale przede wszystkim do integracji społeczności lokalnej i przybliżenia jej pozaedukacyjnych kierunków działań i dążeń szkoły. Szkoła Podstawowa nr 3, jako promująca zdrowie jest ważnym partnerem w środowisku lokalnym, ponieważ nasze doświadczenia w tej dziedzinie są wykorzystywane i promowane jako działania pozytywne. 11

12 IV. Wyniki monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej Chcąc poznać opinie uczniów o tym, jak się czują w szkole wykorzystaliśmy narzędzia zaproponowane przez B. Woynarowską i M. Sokołowską w poradniku Szkoła promująca zdrowie doświadczenia dziesięciu lat. W klasach I-III dzieci wypełniały arkusz: Co wpływa na moje samopoczucie w szkole?, a starsi uczniowie odpowiadali na pytania ankiety: Mój styl życia i samopoczucie. Na samopoczucie uczniów nauczania zintegrowanego wpływają: bardzo dość dobrze dobrze dobrze źle dobre oceny 39% 10% 4% niższe oceny 7% 26% wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe 23% 6% 7% wybrany przedmiot/zajęcia 21% 19% 10% zajęcia z innym nauczycielem niż wychowawca 5% brak jakieś lekcji 6% przerwy (na podwórku) 15% 16% 12% spacery po korytarzu 6% pobyt i zabawy z kolegami/koleżankami 14% 9% 8% wycieczki, spacery 13% 7% 2% nauka/sprawdziany 12% 6% 2% 2% obiady/sklepik 11% 3% 2% niesmaczne posiłki 2% brak jedzenia 2% ciekawe lekcje/miłe, zadowolone panie 8% 4% 2% gdy inna pani krzyczy 8% owoce, warzywa, soki 8% 3% 2% cisza (i spokój) 7% 8% hałas / przeszkadzanie 1% 23% nagrody /pochwały/brak uwag 7% 3% 1% uwaga, nagana 9% brak klasówki/lektury/jakieś lekcji 4% 2% gdy coś dobrze zrobię 3% 2% gdy czegoś nie wiem, nie umiem 2% odpoczynek/ śmiech/ ładna pogoda 4% biblioteka, świetlica, apele 5% 5% gdy inni są mili/szanują mnie/nie zaczepiają mnie 2% gdy ktoś przezywa, obraża, dokucza mi 2% 10% bójki/popychanie 15% kłótnie/ przekleństwa 13% złe samopoczucie (boli brzuch, głowa) 8% Wśród uczniów klas młodszych dominuje chęć uzyskiwania dobrych ocen, chcą sprostać głównym oczekiwaniom rodziców i nauczycieli. Tym samym otrzymywanie niższych ocen ma bardzo duży wpływ na ich samopoczucie w szkole. Dobrze się czują, gdy mają swoje ulubione przedmioty i zajęcia, podczas których otrzymują pochwały. 12

13 Pozytywny wpływ na dzieci mają zajęcia wychowania fizycznego oraz spędzanie przerw, szczególnie na podwórku, gdzie mają możliwość przeprowadzenia zabaw z koleżankami i kolegami. Dzieci z klas I- III narzekają na hałas podczas przerw, ale i w trakcie lekcji, kiedy nie mogą się skupić. Czują się niekomfortowo w sytuacjach agresji słownej lub fizycznej, również gdy są świadkami kłótni i bójek innych uczniów. Zmiana nauczyciela oraz inny sposób bycia i prowadzenia zajęć budzi w uczniach niepokój i lęk. Ogólne samopoczucie uczniów klas IV- VI jest dość dobre: jestem zadowolony ze swojego życia- 83 % jest mi dobrze w mojej rodzinie 95% jest mi dobrze w mojej klasie 77% łatwo zasypiam i dobrze śpię 78% mam dobry apetyt 81% lubię siebie, jakim jestem 86% W tej grupie najlepiej czują się dziewczęta klas IV (93%), a najgorzej dziewczęta z klas VI (32%). Wśród dwunastolatek, co najmniej, co trzecia uczennica nie czuje się dobrze w swojej klasie, ma problemy z zasypianiem i narzeka na apetyt. Tak samo uczennice te nie są zadowolone z siebie i mają niską samoocenę. Sytuacja ta jest typową dla danego okresu rozwoju psychofizycznego młodzieży i wymaga szczególnej uwagi oraz indywidualnego podejścia do każdego przypadku, zarówno kadry nauczycielskiej, jak i rodziców. V. Wykaz dowodów wspólnych działań realizowanych z uczniami, rodzicami i pozyskanymi sojusznikami Wykaz dowodów wspólnych działań znajduje się na dołączonej płycie CD w formie prezentacji w programie Power Point Dokumentacja przygotowana przez: Jolantę Bogdan- Okuniewska Beatą Dotka Joannę Dutkowską Biskupiec, kwiecień

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * (przesyłany po konsultacjach z koordynatorem rejonowym, przed wizytą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek,

1. nauczyciele: mgr Monika Borek, mgr Iwona Derek, załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Pełna nazwa szkoły/placówki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Pieczęć szkoły Załącznik Nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO MAZOWIECKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Zgłaszam chęć przystąpienia naszej szkoły/placówki: Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 I. WSTĘP Koncepcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce na lata 2012-2017 została napisana przy aktywnym udziale nauczycieli pracujących w naszej placówce, a także uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLE

WSPÓLNE DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLE WSPÓLNE DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów i pracowników szkół oraz rodziców uczniów Barbara Woynarowska Anna Oblacińska WSPÓLNE DRUGIE ŚNIADANIE W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów i pracowników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson

Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA REALIZOWANYCH W TERMINIE LUTY 2012 / MARZEC 2013 W RAMACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo