Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "---------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego Biskupiec, ul. B. Chrobrego 15 tel/fax I. Raport do wniosku o przyznanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Diagnoza stanu wyjściowego Jednym z problemów, z jakimi borykamy się na co dzień jest hałas w budynku szkolnym podczas przerw. Często głośnemu zachowaniu dzieci (również agresji słownej) towarzyszą przepychanki i bieganie po korytarzach szkolnych, których przestrzeń jest dość ograniczona. Niestety, mimo wielu przedsięwzięć zapobiegających takim zachowaniom uczniów, w zatłoczonych korytarzach dochodzi do drobnych, choć niezamierzonych, urazów fizycznych. Większość społeczności uczniowskiej wie, że, gdy ktoś ulegnie wypadkowi na terenie szkoły lub nagle poczuje się źle, należy jak najszybciej powiadomić pielęgniarkę lub innego pracownika szkoły. Ale pielęgniarka szkolna jest do dyspozycji tylko dwa razy w tygodniu, więc odpowiedzialność za reagowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu uczniów najczęściej spada na nauczycieli. Poza tym, dzieci będące świadkami niebezpiecznych zdarzeń reagują panicznie, nie potrafią zachować spokoju, w swoich relacjach często wyolbrzymiają skutki takich zajść. W związku z oszczędnościami w budżecie samorządu przeznaczonym na oświatę, szkoła z roku na rok dysponuje niewystarczająca liczbą godzin przeznaczonych na realizację zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Każdego roku, zakwalifikowanych do zajęć gimnastyki korekcyjnej jest około 120 uczniów, a może w nich uczestniczyć tylko 50. Grupą nieobjętą zajęciami są uczniowie klas IV-VI. Zajęcia dodatkowe, które są realizowane przez nauczycieli naszej szkoły również nie zaspokajają potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych. Problemem jest niemożność uczestniczenia dzieci mieszkających poza terenem miasta, korzystających z dowozów. Zajęcia dodatkowe odbywają się po zajęciach dydaktycznych, a po południu dzieci zamiejscowe nie mają możliwości powrotu do domu żadnym transportem i rezygnują z udziału w zajęciach. Z naszych obserwacji oraz z publikowanych wyników badań dzieci i młodzieży wynika, iż w wysokim stopniu nasilają się problemy zdrowotne młodego pokolenia (otyłość, wady postawy, problemy stomatologiczne) związane z postępem cywilizacyjnym, rozwiniętą konsumpcją oraz leniwym trybem życia. Brak nawyków do systematycznej aktywności ruchowej oraz do stosowania różnorodnej, wartościowej diety o tym się wiele mówi i pisze. Ale w naszym środowisku zauważamy, że dzieci kierują się ładnym opakowaniem produktu spożywczego (niestety najczęściej słodyczy), a nie są zwracają uwagę na wartości odżywcze i zdrowotne. Producenci zwabiają swojego młodego klienta dołączonymi gadżetami i promocjami, a zapracowani rodzice nie kontrolują, co ich pociechy zjadają poza domem. 1

2 Innym problemem jest również to, że dzieci nie dojadają lub jedzą nieregularnie i w nie wystarczających ilościach, co wynika z zaniedbania lub złej sytuacji życiowej ich rodzin. W naszej szkole zjawiskiem również obserwowanym jest agresja i przejawy przemocy wśród uczniów. Wszelkie tego typu sytuacje rozwiązywane są natychmiast przy pomocy nauczyciela- wychowawcy, rodziców, pedagoga szkolnego i Poradni Psychologicznopedagogicznej. Jednak zauważamy, że oczekiwania i potrzeby są dużo większe. Opieką pedagoga szkolnego objęta jest zbyt mała grupa uczniów jak na rzeczywiste potrzeby. Spowodowane jest to ograniczeniami budżetowymi jednostki prowadzącej szkołę. Potrzebujemy pomocy psychologa, który wspierałby uczniów i ich rodziców w sytuacjach nie tylko dotyczących funkcjonowania dzieci w szkole, ale również sytuacji związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny (rozwody, przemoc, uzależnienia, emigracja zarobkowa rodziców) Budynek naszej szkoły, jakkolwiek ciekawy architektonicznie, pochodzi z XIXw. i w pierwotnym przeznaczeniu nie służył celom edukacyjnym. Został zaadoptowany na szkołę po drugiej wojnie światowej. Posiada wąskie korytarze, niezbyt duże sale lekcyjne a część sanitarna nie spełnia obecnych standardów, szczególnie w odniesieniu do najmłodszych użytkowników- 5 i 6- Latków. Teren wokół szkoły jest współużytkowany z uczniami i pracownikami sąsiadującej szkoły średniej, co stwarza niejednokrotnie sytuacje wymagające szczególnej uwagi naszych nauczycieli i troskę o bezpieczeństwo naszych uczniów. ROK SZKOLNY 2007/2008 Wybór priorytetów (uzasadnienie wyboru problemu, potrzeby) 1. Poprawa bezpieczeństwa i samopoczucia uczniów podczas przerw Nasza szkoła pracuje w trybie dwuzmianowym oraz duża grupa uczniów, oczekując na porę odjazdów, przebywa na terenie szkoły. W związku z tym, w trakcie trzech przerw (w tym dwie obiadowe) w szkole przebywa większość uczniów. Nie jest to sytuacja komfortowa, ale nie mamy wpływu na taką organizację dojazdów, aby uczniowie nie przebywali w szkole dłużej niż trwają ich zajęcia lekcyjne. Pozostaje zatem problem, jak dzieciom zwiększyć ich bezpieczeństwo głównie podczas spędzania przerw na korytarzach budynku szkolnego. Tym bardziej, że aura nie zawsze umożliwia wychodzenie na zewnątrz budynku. Panujący tłok i hałas nie sprzyjają odpoczynkowi międzylekcyjnemu dzieci, nasilają ich pobudzenie oraz stres. Ze względu na to, że w budynku nie ma wydzielonego pomieszczenia na szatnię, uczniowie pozostawiają swoje okrycia wierzchnie w szafach umieszczonych na korytarzach szkolnych, które zawężają przestrzeń do poruszania. 2. Dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych Naturalną potrzeba dziecka jest ruch. Jednak podczas zabaw zdarzają się okoliczności, w których mały człowiek doznaje lżejszych lub poważniejszych kontuzji i uszkodzeń ciała. W naszej szkole pielęgniarka niestety obecna jest tylko 3 razy w tygodniu i to w określonych godzinach. Nie zawsze jest obecna kiedy potrzeba udzielić pomocy. Jak wiemy, nawet dziecko, które posiada podstawowe wiadomości na temat udzielania pierwszej pomocy może uratować życie. Ta wiedza musi być dzieciom przekazana aby mogły zadbać o siebie lub osoby, które uległy wypadkom. 2

3 Sprawozdanie z realizacji zadań mających na celu rozwiązanie problemów priorytetowych Zadanie Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania przerw międzylekcyjnych głównie na świeżym powietrzu. Zmodyfikowanie systemu bezpieczeństwa i monitorowania obiektów szkolnych 1. Priorytet: Poprawa bezpieczeństwa i samopoczucia uczniów podczas przerw Sposób realizacji zadania Wzbogacenie oferty gier i zabaw do wykorzystania przez nauczycieli również podczas klasowych zajęć integracyjnych. Opracowanie harmonogramu cyklicznych konkursów ruchowych na sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Wzmocnienie stanowisk dyżurów nauczycielskich Pozyskanie funduszy na zakup i wymianę kamer monitoringu Stały nadzór pracownika ochrony Przebudowa stanowiska do bezpiecznych przyjazdów autobusów szkolnych Stopień realizacji zadania Odświeżenie i namalowanie nowych plansz do gier i zabaw na nawierzchni boiska szkolnego. Zebrano i przygotowano w formie skoroszytu szkolne propozycje zabaw na boisku Została zakupiona literatura do biblioteki szkolnej z zakresu gier i zabaw, scenariuszy zajęć z wykorzystaniem gier i zabaw W klasach IV-VI odbyły się konkursy strzałów do bramki, rzutów do celu, wyścigi saneczkarskie. Dla uczniów klas I-III przeprowadzano zabawy i konkursy na boisku podczas długich przerw w okresie jesiennym i wiosennym Zwiększono ilość nauczycieli do 4 dyżurujących na zewnątrz szkoły w trakcie przerw od do Pan ochroniarz w bezpośredni sposób monitoruje sytuację w budynku szkolnym oraz na terenie wokół szkoły. Jest obecny w czasie odjazdów i przyjazdów uczniów. Zatoczka została przebudowana ze środków gminnych Ewaluacja Z roku na rok ilość plansz jest zwiększana i modyfikowana Skoroszyt otrzymali wszyscy wychowawcy. Nauczyciele korzystają z zasobów biblioteki szkolnej Wyniki konkursów systematycznie wywieszane są na gazetce szkolnej. Uczniowie przekazują propozycje kolejnych konkursów Większy nadzór nad dużą grupą uczniów przebywających jednocześnie na boisku szkolnym System monitoringu udało się poprawić dopiero w roku szk. 2009/10. System monitoringu podniósł bezpieczeństwo uczniów, za jego pomocą jest możliwość odtworzenia sytuacji z udziałem uczniów, nie notujemy aktów dewastacji mienia szkoły, nadzór nad osobami wchodzącymi na teren szkoły. Zatoczka autobusowa umożliwia bezpieczne korzystanie z transportu, zatrzymujące się pojazdy nie utrudniają jazdy innym użytkownikom 3

4 Utrzymanie stanowiska Pan Stop Pomoc w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię uczniów w drodze do i ze szkoły Brak odnotowanych wypadków z udziałem dzieci w drodze do i ze szkoły Zwiększenie przestrzeni na korytarzach szkolnych Gromadzenie środków na wymianę szaf szatni owych na indywidualne szafki ubraniowe. Usunięcie starych, nieestetycznych szafek na ubrania uczniów Zorganizowanie balu charytatywnego, dzięki któremu zakupiono 72 pierwsze nowe szafki dla uczniów klas czwartych. Zwiększyła się przestrzeń na korytarzu przy sali gimnast. ; usprawnił się ruch przy sklepiku szkolnym; uczniowie mogą pozostawić w szafkach swoje podręczniki i tym samym odciążyć plecaki szkolne. Zadanie Przeszkolenie uczniów i nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej 2. Priorytet: Dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych Sposób realizacji zadania Wdrożenie programu Ratujemy i uczymy ratować Zorganizowanie Kursu z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstaw ratownictwa medycznego Stopień realizacji zadania M. Jaskulska i I. Chyczewska ukończyły specjalny kurs zorganizowany przez Fundację WOŚP ; przeszkoliły wszystkich uczniów klas I-III oraz oddziały przedszkolne (po 4 h). Kurs ukończyło 37 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi Ewaluacja W kolejnych latach szkolnych uczniowie przebyli 1-h. zajęcia przypominające, a nowe grupy uczniów - pełne szkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkoła pozyskała pomoce: 1 fantom Litlle Anne i 2- Mini Anne,płyty mulimedialne, podręczniki dla n-li i książeczki dla wszystkich uczniów. Prawidłowe reakcje przeszkolonych w przypadkach małych urazów, umiejętne zakładanie opatrunków, pomoc w przypadkach zasłabnięć, omdleń i krwotoków z nosa, prawidłowe rozpoznanie konieczności wezwania pogotowia ratunkowego Wdrażanie do bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań w różnych sytuacjach życiowych Realizacja programu autorskiego Zajęcia komputerowe z elementami wychowania komunikacyjnego Spotkania z przedstawicielem policji na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji i ferii zimowych Zdobycie kart rowerowych przez trzecioklasistów. Prelekcje i pogadanki w klasach, apele szkolne przed feriami i wakacjami. Informacje na godzinach wychowawczych o zakazie kupowania i używania materiałów pirotechnicznych. Udział uczniów w wycieczkach rowerowych, prawidłowe zachowanie jako użytkownik dróg Prawidłowe nawyki bezpiecznego zachowania podczas zabaw nad i w wodzie, bezpieczne zabawy zimowe. 4

5 Wdrażanie do bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań w różnych sytuacjach życiowych Umieszczanie informacji o tematyce bezpieczeństwa w gazetce szkolnej. Zapoznawanie i przypominanie regulaminów wycieczek autokarowych, rowerowych i pieszych Zachęcanie i przygotowanie uczniów do uczestniczenia w konkursach, zawodach i akcjach o tematyce bezpieczeństwa i zdrowia. Samorząd Uczniowski prezentował zasady bezpiecznych wakacji i ferii; zachęcał do uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach podczas ferii. Realizacja klasowych planów wychowawczych. Szkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym; zgłoszenie szkoły do turnieju na szczeblu gminnym. Konkurs plastyczny Zmiany klimatyczne a zdrowie ogłoszony przez Państwową Inspekcję Sanitarną z okazji Światowego Dnia Zdrowia Udział przedstawicieli Samorządu Szkolnego w promowaniu zasad bezpieczeństwa. Ze szkolnych ferii skorzystało 325 uczniów. Uczniowie wiedzą jak zachować się na wycieczkach szkolnych. Brak przypadków drastycznego łamania regulaminów. Uczniowie znają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie zdają egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową. Ucz. kl.v Paulina Gwiazda zdobyła I miejsce Wnioski - Należy dalej pozyskiwać środki na wymianę wszystkich szafek dla uczniów klas IV-VI - Kontynuowanie działań ukierunkowanych na rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby innych i empatii. ROK SZKOLNY 2008/2009 Wybór priorytetów (uzasadnienie wyboru problemu, potrzeby) 1. Nabycie nawyku dbałości o prawidłowe odżywianie Dostępność przetworzonej żywności, w ładnych kolorowych opakowaniach stwarza zagrożenie nabycia nawyku złego odżywiania. Dzieci powinny świadomie dobierać takie produkty, które są zdrowe a jednocześnie będą dla nich nadal atrakcyjne i smaczne. Podjęliśmy, jako zespół promocji zdrowia, decyzję realizacji działań, które będą popularyzowały zdrowe odżywianie z naciskiem na warzywa i owoce. 2. Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów Szkoła otrzymuje sygnały od rodziców o potrzebie udziału dzieci w tego rodzaju zajęciach, tym bardziej, że posiada przygotowaną kadrę. Było to od dawna naszą bolączką, jednak szkoła nie posiada niezbędnych na ten cel środków finansowych. Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciele Szkoły, które wspiera naszą placówkę, pozyskano wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zaplanowano realizację projektu Przez ruch do zdrowia. Dzieci przez cały rok szkolny mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach na basenie, wycieczkach i obozie letnim. 5

6 Sprawozdanie z realizacji zadań mających na celu rozwiązanie problemów priorytetowych 1. Priorytet: Nabycie nawyku dbałości o prawidłowe odżywianie Zadanie Sposób realizacji zadania Stopień realizacji zadania Ewaluacja Wzbogacenie oferty szkoły w zdrową, urozmaiconą żywność Edukacja w zakresie higieny przygotowywania i spożywania posiłków Współpraca z właścicielem sklepiku szkolnego. Pozyskanie środków na realizację projektu: Przez ruch do zdrowia. Organizowanie i włączanie się do akcji promujących zasady prawidłowego żywienia. Pozyskiwanie ofiarodawców owoców i warzyw. Dostępność dożywiania w stołówce szkolnej Realizacja programów edukacyjnych. Coroczna oferta świetlicy i biblioteki szkolnej w czasie ferii zimowych Uczniowskie dyżury na stołówce szkolnej Dostępność owoców i innych, zalecanych w diecie, produktów w sklepiku szkolnym. Owocowe paczki świąteczne dla 150 uczestników projektu. Aktualizowanie gazetek szkolnych i Samorządu Uczniowskiego na temat zalet owoców i warzyw Realizacja edukacyjnych zajęć związanych z zasadami przygotowywania zdrowych posiłków Realizacja programu Szklanka mleka administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego (dofinansowanego ze środków UE) Zorganizowano : Dzień jabłka i Dzień marchewki. Pozyskano środki na dożywianie od 2 sponsorów prywatnych oraz z MOPS-u. Pozyskano środki od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W klasach 0-III zrealizowano zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania sałatek warzywnych i owocowych oraz kanapek Zajęcia kulinarne dla uczniów - pieczenie i podawanie gofrów na kilka sposobów, przygotowywanie kanapek Poprawienie estetyki stołówki szkolnej /nowe obrusy, serwetki Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły chętnie korzystają z oferty sklepiku szkolnego Uczniowie otrzymali paczki owocowe Uczniowie prezentują zdobyte informacje w formie gazetek W klasach I-III przeprowadzono praktyczne zajęcia przygotowania sałatek i kanapek Wszyscy uczniowie, za darmo, otrzymywali codziennie kartonik mleka. Wszyscy uczniowie otrzymali owocowe i warzywne przekąski. 90 uczniów skorzystało z darmowych obiadów. Wszyscy uczestnicy zajęć w czasie ferii skorzystali z drugiego śniadania. Dzieci z klas 0-III poznały sposoby przygotowywania smacznych i pożywnych kanapek oraz sałatek owocowych Cyklicznie w czasie ferii zimowych uczniowie przygotowują własnoręcznie przekąski W czasie spożywania posiłków w stołówce szkolnej panuje ład i porządek oraz miła atmosfera. 6

7 Promowanie wśród i przez społeczność szkolną zdrowego odżywiania Przygotowanie, promocja i realizacja cyklicznego festynu szkolnego Jesienny zawrót głowy Udział szkoły w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności Udział szkoły w ogólnopolskim konkursie Warzywa i owoce są na 5 organizowanym przez firmę Tymbark Udział wszystkich uczniów wraz z rodzicami, nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób zaprzyjaźnionych /kiermasz produktów i przetworów domowych z darów jesieni. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w trzech zbiórkach: we wrześniu, grudniu i kwietniu. Koordynator: Bożena Rosińska Wszystkie oddziały przygodowały dekoracje sal związane z warzywami i owocami. Uczniowie pod kierunkiem koordynatora przygotowali i otrzymali owocowo warzywne przekąski. Na festyn licznie przybyli mieszkańcy Biskupca; pozyskane środki w wysokości ok. 7,8 tys. zasiliły fundusze klasowe. Zebrano łącznie ok kg żywności, którą obdarowano trzykrotnie średnio 42 rodziny. Certyfikaty dla klas oraz szkoły Zadanie Zorganizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów klas IV-VI Zorganizowanie zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej dla uczniów klas IV-VI 2. Priorytet: Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów Sposób realizacji zadania Pozyskanie środków na dofinansowanie zajęć projekt Przez ruch do zdrowia Pozyskanie środków na dofinansowanie zajęć projekt Przez ruch do zdrowia Przeszkolenie rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej Stopień realizacji zadania Realizacja zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej oraz unihokeja Przeprowadzono turnieje sportowe z udziałem zaprzyjaźnionych drużyn z Barczewa, Olsztynka, Bęsi, Lutr, SP2 Biskupiec, Czerwonki Zakup nowego sprzętu sportowego Realizacja zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej w klasach IV-VI Zakup niezbędnego sprzętu do sali korekcyjnej Przeprowadzono rozmowy indywidualne; rozpowszechniono ulotki z opisem ćwiczeń korekcyjnych Ewaluacja W zajęciach sportowych i gimnastyce korekcyjnej wzięło udział 150 uczniów. Wszyscy zadeklarowali w ankietach, że nadal chcieliby uczestniczyć w takich zajęciach. Wzbogacono zasoby do prowadzenia zajęć sportowych i gimnastyki korekcyjnej. 80 uczniów uczestniczyło w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Wzbogacono bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej. Wszyscy uczniowie potrafią wymienić i zademonstrować kilka ćwiczeń korygujących ich wadę postawy 7

8 Promowanie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego Pozyskanie środków na dofinansowanie zajęć projekt Przez ruch do zdrowia Organizowanie klasowych imprez turystycznych Przygotowanie harmonogramu zajęć w czasie ferii zimowych. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o zajęcia taneczne. Dodatkowe zajęcia na basenie w hotelu Star Dadaj z elementami nauki pływania Zielone szkoły Udział uczniów w letnim obozie sportowo- rekreacyjnym w ośrodku wczasowym w Bęsi koło Biskupca. Zielone szkoły, wycieczki rowerowe i turystyczne wyjazdy krajoznawcze, zimowe wycieczki piesze i ogniska. Udział uczniów w corocznie odbywających się w czasie ferii zimowych zajęciach Przygotowanie wraz ze Strażą Pożarną w Biskupcu lodowiska na płycie boiska szkolnego Kontynuowanie współpracy z Centrum Tańca Wasilewski- Felska Crea Dance 150 uczniów skorzystało z zajęć na basenie. Wszystkie klasy IV-VI wzięły udział w Zielonej szkole lub pojechały na wycieczki. 145 uczniów spędziło wakacje na obozie letnim na 3 tygodniowych turnusach. Zaangażowanie rodziców w wyszukiwanie ofert turystycznych; sprawowanie opieki podczas wyjazdów. Z zajęć skorzystało 276 uczniów szkoły. Poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego Uczniowie uczestniczą w zajęciach, przygotowują pokazy na uroczystości szkolne. Wnioski - Należy ponownie ubiegać się o środki z funduszu UE, aby kontynuować dodatkowe zajęcia. - Należy zająć się zmniejszeniem spożycia słodyczy przez dzieci uświadomienie właściwego bilansu cukru w diecie, wpływ na uzębienie i figurę. 8

9 II. W jakim zakresie przeszkolono społeczność uczniowską Rok szkolny 2007/2008 Szkolenia rady pedagogicznej: Co nowego w prawie oświatowym ( r. 2godz.) Język żyrafy ( r.) Wychowanie patriotyczne ( r.) Certyfikat warmińsko mazurskiego kuratora oświaty szkoła przyjazna środowisku 2godz r. Pierwsza pomoc przedmedyczna r. warsztaty Emisja i higiena głosu (10godz r.) Szkolenia indywidualne nauczycieli: konferencja Stop otyłości ( r.) warsztaty Wędrówki przyrodnicze leśnymi ścieżkami ziemi nidzickiej 10godz r. konferencja Edukacja dla natury godz r. kurs Ciekawostki przyrodnicze i historyczne Warmii i Mazur ( r. 10godz.) kurs Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas ( r. 24godz.) konferencja Informatyka europejczyka nowoczesny program nauczania r. forum języków obcych Znajdujemy wspólny język r. szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( r. 32godz.) seminarium metodyczne dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego r. seminarium szkoleniowe System HACCP wdrażanie, procedury, niezbędna dokumentacja r. szkolenie Zapraszamy do Naszej Klasy spotkanie z autorką ( godz.) kurs Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach ( r. 60godz.) warsztaty Profilaktyka i Terapia Muzyczna w Edukacji (I i II etap) (16godz. 8 i 9 luty 2008r.) Pedagogizacja Rodziców Jak podnosić kompetencje wychowawcze rodziców Rok szkolny 2008/2009 Szkolenia Rady pedagogicznej Model komunikacji M. Rosenberga w budowaniu porozumienia bez przemocy mediacje - 4godz r. Profilaktyka zagrożeń sfery psychoseksualnej dzieci i młodzieży 4 godz r. 9

10 Szkolenia indywidualne nauczycieli: szkolenie Wykorzystanie technik komputerowych w procesie tworzenia oceny opisowej ucznia 2 godz r. konferencja Sześciolatek w klasie pierwszej 4godz r. -szkolenie Percepcja muzyki jako jedna z aktywności w kształceniu zintegrowanym r. -2 godz. warsztaty Poznajemy Mazurski Park Krajobrazowy 10godz r. warsztaty Siedem kroków szkoły do certyfikatu jakości 6 godz r. konferencja przyrodnicza Zasoby przyrody użyteczne dla smaku i zdrowia warsztaty Dziś i jutro w edukacji przyrodniczej główne obszary aktywności ucznia na lekcjach przyrody r. warsztaty entomologiczne Ciekawy świat owadów r. 8godz. warsztaty Taniec, muzyka i ruch realizacja koncepcji Carla Orffa 8godz r. warsztaty ABC leśnej edukacji 10godz r. certyfikat szkolenie na temat Finansowe aspekty realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko mazurskim ( r.) szkolenie Efektywność kształcenia 4 godz r. spotkanie zespołu samokształceniowego Treści nowej podstawy programowej w odniesieniu do pracy biblioteki szkolnej r. warsztaty Realizacja Podstawy programowej w nowych podręcznikach do informatyki prezentacja dla nauczycieli szkół podstawowych 2 godz r. kurs Budowa baz danych z wykorzystaniem SQL r. szkolenie Asy z mojej klasy, czyli jak pracować głosem 4godz r. warsztaty Edukacyjna i terapeutyczna rola tańca w edukacji elementarnej 10 godz r. szkolenie Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe, Czyste Mazury r. warsztat metodyczny European Language Portfolio Learner Autonomy Made Official ( r.) warsztaty Projekt jako metoda nauczania (4godz r. certyfikat of attendance r. szkolenie Komputer dla ucznia doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych 16 godz r. konferencja metodyczna Z Polski przez Europę do Polski r. konferencja Sześciolatek w klasie pierwszej 4godz r. szkolenie Percepcja muzyki jako jedna z aktywności w kształceniu zintegrowanym r. 2 godz. konferencja Sześciolatek i siedmiolatek razem w pierwszej klasie... O gotowości szkolnej i pracy nauczyciela z grupą zróżnicowaną r. Pedagogizacja Rodziców Prawa dziecka w kontekście Praw Człowieka Ulotka Co warto wiedzieć na temat grypy AH1N1 10

11 III. Stopień akceptacji środowiska dla idei szkoły promującej zdrowie Szkoła jest organizmem, który nie funkcjonuje w oderwaniu od swojego środowiska. Żadne działania skierowane do społeczności szkolnej nie są możliwe bez świadomego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych. Ponieważ nasza miejscowość jest niewielka, kontakty mieszkańców są ścisłe. Szkoła stanowi pewien stały motyw w życiu każdego mieszkańca, ponieważ sam kiedyś był jej uczniem, obecnie posiada dzieci uczące się lub planuje posłać je do szkoły. Ponadto nasza placówka z jednej strony jest otwarta dla mieszkańców B-ca (dostęp do sali gimnastycznej i boisk; możliwość korzystania ze zdrowego i smacznego posiłku w stołówce szkolnej), a z drugiej zawsze może liczyć na mieszkańców, którzy w miarę swoich możliwości są gotowi wspierać działania szkoły. Poza indywidualnymi sprzymierzeńcami, szkoła może zawsze liczyć na wsparcie i akceptację samorządu lokalnego i władz gminy Biskupiec. Możemy się poszczycić tym, że w naszej gminie nie jesteśmy sami. Wraz z naszą szkoła ideę promocji zdrowia propaguje również Zespół Szkół w Kobułtach oraz Samorządowe Przedszkole nr5 w Biskupcu. Możemy liczyć zawsze na wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń. Wszystkie działania szkoły promowane są poprzez prasę lokalną, telewizję regionalną i stronę Władze miasta uczestniczą we wszystkich ważnych wydarzeniach w życiu szkoły. Wiele imprez, które odbywają się w naszej placówce, mają charakter otwarty i są stałym elementem kalendarza wydarzeń biskupieckich. Szkoła jest partnerem różnych organizacji i instytucji działających na terenie miasta i gminy Biskupiec. Ściśle współpracuje z Towarzystwem Przyjaciele Szkoły, Biskupieckim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Pożarną, Szpitalem Powiatowym w Biskupcu, przedszkolami oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Biskupcu. Wszystkie te instytucje i organizacje aktywnie i rzeczowo wspierają działania szkoły w zakresie promocji zdrowia lub wyrażają zainteresowanie tymi działaniami. Jednym z takich przejawów akceptacji jest popularność dorocznego Karnawałowego Balu Charytatywnego. Jego organizacja przyczynia się nie tylko do pozyskiwania funduszy na potrzeby szkoły, ale przede wszystkim do integracji społeczności lokalnej i przybliżenia jej pozaedukacyjnych kierunków działań i dążeń szkoły. Szkoła Podstawowa nr 3, jako promująca zdrowie jest ważnym partnerem w środowisku lokalnym, ponieważ nasze doświadczenia w tej dziedzinie są wykorzystywane i promowane jako działania pozytywne. 11

12 IV. Wyniki monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej Chcąc poznać opinie uczniów o tym, jak się czują w szkole wykorzystaliśmy narzędzia zaproponowane przez B. Woynarowską i M. Sokołowską w poradniku Szkoła promująca zdrowie doświadczenia dziesięciu lat. W klasach I-III dzieci wypełniały arkusz: Co wpływa na moje samopoczucie w szkole?, a starsi uczniowie odpowiadali na pytania ankiety: Mój styl życia i samopoczucie. Na samopoczucie uczniów nauczania zintegrowanego wpływają: bardzo dość dobrze dobrze dobrze źle dobre oceny 39% 10% 4% niższe oceny 7% 26% wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe 23% 6% 7% wybrany przedmiot/zajęcia 21% 19% 10% zajęcia z innym nauczycielem niż wychowawca 5% brak jakieś lekcji 6% przerwy (na podwórku) 15% 16% 12% spacery po korytarzu 6% pobyt i zabawy z kolegami/koleżankami 14% 9% 8% wycieczki, spacery 13% 7% 2% nauka/sprawdziany 12% 6% 2% 2% obiady/sklepik 11% 3% 2% niesmaczne posiłki 2% brak jedzenia 2% ciekawe lekcje/miłe, zadowolone panie 8% 4% 2% gdy inna pani krzyczy 8% owoce, warzywa, soki 8% 3% 2% cisza (i spokój) 7% 8% hałas / przeszkadzanie 1% 23% nagrody /pochwały/brak uwag 7% 3% 1% uwaga, nagana 9% brak klasówki/lektury/jakieś lekcji 4% 2% gdy coś dobrze zrobię 3% 2% gdy czegoś nie wiem, nie umiem 2% odpoczynek/ śmiech/ ładna pogoda 4% biblioteka, świetlica, apele 5% 5% gdy inni są mili/szanują mnie/nie zaczepiają mnie 2% gdy ktoś przezywa, obraża, dokucza mi 2% 10% bójki/popychanie 15% kłótnie/ przekleństwa 13% złe samopoczucie (boli brzuch, głowa) 8% Wśród uczniów klas młodszych dominuje chęć uzyskiwania dobrych ocen, chcą sprostać głównym oczekiwaniom rodziców i nauczycieli. Tym samym otrzymywanie niższych ocen ma bardzo duży wpływ na ich samopoczucie w szkole. Dobrze się czują, gdy mają swoje ulubione przedmioty i zajęcia, podczas których otrzymują pochwały. 12

13 Pozytywny wpływ na dzieci mają zajęcia wychowania fizycznego oraz spędzanie przerw, szczególnie na podwórku, gdzie mają możliwość przeprowadzenia zabaw z koleżankami i kolegami. Dzieci z klas I- III narzekają na hałas podczas przerw, ale i w trakcie lekcji, kiedy nie mogą się skupić. Czują się niekomfortowo w sytuacjach agresji słownej lub fizycznej, również gdy są świadkami kłótni i bójek innych uczniów. Zmiana nauczyciela oraz inny sposób bycia i prowadzenia zajęć budzi w uczniach niepokój i lęk. Ogólne samopoczucie uczniów klas IV- VI jest dość dobre: jestem zadowolony ze swojego życia- 83 % jest mi dobrze w mojej rodzinie 95% jest mi dobrze w mojej klasie 77% łatwo zasypiam i dobrze śpię 78% mam dobry apetyt 81% lubię siebie, jakim jestem 86% W tej grupie najlepiej czują się dziewczęta klas IV (93%), a najgorzej dziewczęta z klas VI (32%). Wśród dwunastolatek, co najmniej, co trzecia uczennica nie czuje się dobrze w swojej klasie, ma problemy z zasypianiem i narzeka na apetyt. Tak samo uczennice te nie są zadowolone z siebie i mają niską samoocenę. Sytuacja ta jest typową dla danego okresu rozwoju psychofizycznego młodzieży i wymaga szczególnej uwagi oraz indywidualnego podejścia do każdego przypadku, zarówno kadry nauczycielskiej, jak i rodziców. V. Wykaz dowodów wspólnych działań realizowanych z uczniami, rodzicami i pozyskanymi sojusznikami Wykaz dowodów wspólnych działań znajduje się na dołączonej płycie CD w formie prezentacji w programie Power Point Dokumentacja przygotowana przez: Jolantę Bogdan- Okuniewska Beatą Dotka Joannę Dutkowską Biskupiec, kwiecień

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Program Promocji Zdrowia okres przygotowawczy POCIĄGIEM PO ZDROWIE Realizowany w Ramach Projektu Wielkopolskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zespół

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014 Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz kształtowania ich postaw prozdrowotnych. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby zaangażowane Aktywność fizyczna

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby zaangażowane Aktywność fizyczna PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby zaangażowane Aktywność fizyczna Odpoczynek i ruch na świeżym powietrzu 1.Organizacja imprez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, podwieczorek, czy kolację;

potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, podwieczorek, czy kolację; ZADANIE I Aktywny przedszkolak to zdrowy przedszkolak. Zdrowie to ruch i zdrowe nawyki żywieniowe. Oczekiwane efekty i umiejętności dzieci. 1. Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia. dziecko wie jakie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA SIĘ,,Wiem co jem-czyli

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE: Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.Korczaka, ul. Wolności 17 46-200 Kluczbork Telefon: 77 418 13 10

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 LP OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ FORMY REALIZACJI 1 kształtowanie umiejętności prospołecznych, np. wyrażanie własnych emocji, radzenie sobie ze stresem i złością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku Hucisko 2012r. 1. PROBLEM PRIORYTETOWY 1. Problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym, lokalnym oraz w Internecie. 2. Kształtowanie umiejętności zdrowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 2012/2013 1 Ewaluacja realizacji zadań szkolnego Programu Profilaktyki za rok szk. 2011/2012 pozwoliła określić główne

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia i higieny spożywania posiłków. Godziny z wychowawcą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1 Cele główne Cele szczegółowe Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Profilaktyka zdrowia Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie własnego zdrowia Przeprowadzenie programu

Bardziej szczegółowo

Realizowanie profilaktyki zdrowotnej Szkoły Promującej Zdrowie- zapobieganie otyłości i cho. Opracowanie i realizacja Planu promocji zdrowia:

Realizowanie profilaktyki zdrowotnej Szkoły Promującej Zdrowie- zapobieganie otyłości i cho. Opracowanie i realizacja Planu promocji zdrowia: Realizowanie profilaktyki zdrowotnej Szkoły Promującej Zdrowie- zapobieganie otyłości i cho Opracowanie i realizacja Planu promocji zdrowia: 1) Systemowe działania na rzecz bezpieczeństwa fizycznego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ANEKS

PROGRAM PROFILAKTYKI ANEKS PROGRAM PROFILAKTYKI OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ ANEKS 2016/17 FORMY REALIZACJI 1. kształtowanie umiejętności prospołecznych, np. wyrażanie własnych emocji, radzenie sobie ze stresem i złością A: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program sporządza się na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROGRAM: PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Informacja o programie. Program powstał z myślą o uatrakcyjnieniu zajęć świetlicowych. Jest on propozycją podjęcia systematycznych działań w celu promowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach!

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! Na podstawie zebranych informacji, analizie ankiet określiliśmy cele, które

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016:

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: Lp. Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 1. Zapoznanie i zaopiniowanie RP, społeczności uczniowskiej, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu zgłosiła swój akces do udziału w projekcie Szkoły

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Cele: kształtowanie czynnej postawy uczestnictwa młodzieży w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną zdrowia;

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sosnowcu Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia Magdalena Seweryn koordynator Paweł

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE rok szkolny 2016 / 2017 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jana Heweliusza w Gdańsku Działania edukacyjno- informacyjne Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁODAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁODAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Szkoła Promująca Zdrowie. PLAN PRACY ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KŁODAWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Miesiąc Zadanie Efekty Sposób realizacji wrzesień Przygotowanie planu pracy na

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI Lider p. Ewelina Baranowska ROK SZKOLNY 2012/2013 I. PRIORYTETY 1. Profilaktyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Założenia programu Program Bezpieczna i przyjazna szkoła opracowano w celu rozwiązywania problemów związanych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. CZĘŚĆ WSTĘPNA Problemy główne 1. Niski poziom umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2015/2016 Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Zespół ds Promocji

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Blok tematyczny Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin I. Żyjmy Zdrowo Higiena codzienna Dbamy o zęby Higiena okresu dojrzewania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH ŚRODOWISKO FIZYCZNE PRACY I NAUKI SPRZYJAJĄCE ZDROWIU 1. Czystość otoczenia, w którym przebywamy podstawą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 Wymiar I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 I etap edukacyjny Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne -obserwacja zachowań dzieci i diagnoza 1.Diagnoza i monitorowanie - przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE na rok szkolny 2012/2013 Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej. rok szkolny 2014-2015

Program profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej. rok szkolny 2014-2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej rok szkolny 2014-2015 1 1. Wstęp Program profilaktyki jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły. Głównym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie zębów. wychowawcy punktu przedszkolnego wrzesień Poprawa stanu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2013/ /2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2013/ /2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2013/2014-2015/2016 CELE PROGRAMU: 1. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią. 2. Ograniczenie zachowań agresywnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2016-2019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE Opracowała: Justyna Słowik Działanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym 2014/ Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROMOWANIE ZDROWIA POPRZEZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSRÓD UCZNIÓW ORAZ UNIKANIE Opis problemu:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy. Rok szkolny 2013/2014

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy. Rok szkolny 2013/2014 Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Rok szkolny 2013/2014 Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2017 1 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki obejmuje

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2014/2015 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy. Szkoły Podstawowej w Olszynie. na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Załącznik nr 2 do uchwały 4/15/16 z posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie z dnia10 września 2015. Szkoły Podstawowej w Olszynie na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowany

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016 Cele programu: 1. Podniesienie jakości zdrowego stylu życia uczniów. 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 3. Minimalizowanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTEGRAL SECURITY POLICY. ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTEGRAL SECURITY POLICY. ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTEGRAL SECURITY POLICY ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁAŃ podjętych w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa-

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017

Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Cele główne: 1. Bezpieczeństwo w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i promowanie zdrowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Program Profilaktyczny Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2012-2013 1. Cele Programu Bezpieczeństwo ucznia w sytuacji szkolnych i pozaszkolnych- uświadamianie uczniom konsekwencji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Mgr Katarzyna Pierzyńska Nauczyciel wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa w Rzeplinie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres odbywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim Rok szkolny 2011/2012 Program profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel: Uświadomienie zagrożeń płynących z agresji i przemocy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. 1. Bezpieczny uczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY na rok szkolny 2012/2013 pt. Żyj zdrowo i ekologicznie zatwierdzony 19 września 2012r. przez: Radę Rodziców Radę Pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE POD HASŁEM,,Kocham to co jem, aktywnie i bezpiecznie spędzam dzień w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM im. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW W RÓWNEM

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI:

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CELE PROGRAMU PROFILAKTYKI: załącznik nr 1 do uchwały Nr 21/12/09/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie z dnia 12 września 2013 r. ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNIE NA ROK

Bardziej szczegółowo

Adresaci programu: rodzice i opiekunowie dzieci rozpoczynających naukę w szkole, dzieci sześcioletnie i siedmioletnie, nauczyciele.

Adresaci programu: rodzice i opiekunowie dzieci rozpoczynających naukę w szkole, dzieci sześcioletnie i siedmioletnie, nauczyciele. Harmonogram działań w ramach realizacji programu Moje dziecko idzie do szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu na rok szkolny 2011/2012 Cele programu: Podniesienie poziomu

Bardziej szczegółowo