W numerze: Nr 51/2006 Katowice, 29 grudnia 2006 r. ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Nr 51/2006 Katowice, 29 grudnia 2006 r. ISSN 1732-3940"

Transkrypt

1 Nr 51/2006 Katowice, 29 grudnia 2006 r. ISSN W numerze: Granice zdrady - Tak trudnego konkursu już dawno nie było - ocenił gospodarz spotkania przewodniczący RSO, a zarazem nauczyciel historii Lesław Ordon - Jego tematyka obejmowała 25 zagadnień z całej historii Polski. Organizatorów konkursu zainspirowała XXV rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i pacyfikacji kopalni Wujek. L. Ordon odwołał się do wyników badań Ośrodka Badań Opinii Publicznej, które wskazują, że blisko połowa społeczeństwa polskiego nie wie, na czym polegał tragizm wprowadzenia stanu wojennego. Czytaj na stronie 4 Bytomski ambasador Orkiestra ściśle związana jest z kopalnią Miechowice oraz z górniczymi tradycjami regionu. W 1920 r. założył ją górnik Franciszek Gyla, który został jej pierwszym kapelmistrzem. Wówczas orkiestra liczyła 20 muzyków grających na własnych instrumentach. Podczas wojny zespół wciąż funkcjonował, a po jej zakończeniu koncertował głównie na świętach państwowych i górniczych. Czytaj na stronie 4 Przełamaliśmy się opłatkiem 21 grudnia członkowie i pracownicy Zarządu Regionu spotkali się na wspólnej Wigilii. W przedświątecznym spotkaniu wzięli również udział pracownicy Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy oraz firmy SolDar. Składając noworoczne życzenia Piotr Duda powiedział, że 2006 rok w naszym regionie rozpoczął się i zakończył tragicznie, co skłania do zadumy i refleksji. Przewodniczący przypomniał o katastrofach na Międzynarodowych Targach Katowickich i w kopalni "Halemba". Czytaj na stronie 5 Do siego roku! yczy redakcja Tygodnika Œl¹sko-D¹browskiego, Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiej Solidarnoœci oraz Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i M³odzie y im. Grzegorza Kolosy. Trzeba inaczej Ten kilkuletni chłopiec to bohater komiksu o pacyfikacji KWK "Wujek" wydanego przez wydawnictwo Zin Zin Press, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". Komiks w nakładzie 5000 właśnie trafia do księgarń w całej Polsce. Chociaż Józek jest bohaterem literackim, tło do jego dziecięcych przeżyć stanowią autentyczne wydarzenia. Czytaj na stronie 5

2 2 Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. Liczba tygodnia w rozpoczynającym się właśnie roku czeka nas, niestety, szereg podwyżek. Od stycznia zostanie przywrócona wyższa stawka podatku akcyzowego od benzyny. Analitycy twierdzą, że podwyżka może być w całości przeniesiona na cenę paliw. Spowoduje to wzrost ceny na stacjach o ok. 30 gr za litr. Od 1 stycznia zdrożał gaz ziemny. To konsekwencja umów, jakie podpisało pod koniec listopada w Moskwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W konsekwencji rachunki za gaz dla odbiorców indywidualnych w Białymstoku wzrosną miesięcznie o ok. 6 proc. Mieszkańcy Śląska będą w tym roku płacili miesięcznie o ok. 75 gr więcej za prąd. Mimo podwyżki energia elektryczna w naszym regionie wciąż będzie najtańsza w Polsce. Jeśli sprawdzą się prognozy piekarzy i młynarzy, którzy narzekają na brak zboża, to już na przełomie stycznia i lutego każdy z nas wyda na pieczywo o 20 proc. więcej. Problem wynika z wykupywania krajowych zbóż przez producentów biopaliw. Producenci pieczywa są zmuszeni kupować droższe zboże i mąkę u zachodnich sąsiadów. Aby wyjść na swoje, muszą podnieść ceny wyrobów. Zdrożeje też prawdopodobnie mięso i mleko, a także alkohol i papierosy. Od 2007 roku o 0,25 proc. wzrasta składka zdrowotna i osiągnie docelowy poziom 9 proc. Nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o wysokość odliczania jej od podatku. Nadal będzie to 7,75 proc. Pozostała część tej składki jest finansowana z naszych pieniędzy. Oznacza to, że w przyszłym roku będziemy płacili z własnej kieszeni 1,25 proc. składki zdrowotnej i przez to nasze zarobki netto będą mniejsze. Eksperci spodziewają się, że 2007 rok przyniesie spadek cen abonamentu telefonicznego, obniżenie cen szerokopasmowego dostępu do internetu oraz spadek średniej ceny minuty rozmowy w sieciach komórkowych. Napisano Ranking płac minimalnych w UE (Gazeta Prawna, T.B., 2 stycznia 2007 r.) Płaca minimalna w Polsce jest trzykrotnie większa niż w Bułgarii, ale dwukrotnie niższa od obowiązującej na Malcie i przeszło sześć razy mniejsza od minimalnego wynagrodzenia w Luksemburgu. Luksemburg ma najwyższą płacę minimalną ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Według danych Europejskiej Federacji Pracodawców wynosi ona 1503 euro miesięcznie - podaje "Malta Independent Online". Na drugim miejscu we Wspólnocie jest Irlandia ze stawką 1293 euro, w dalszej kolejności idą takie kraje "starej" Unii, jak Holandia euro, Wielka Brytania euro, Belgia euro i Francja euro. Minimalna płaca w Grecji została ustalona Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci ŻONY na poziomie 668 euro, czyli prawie dwukrotnie wyższym niż w Turcji (310,92 euro). W Hiszpanii obowiązuje kwota 631 euro, na Malcie 580 euro, w Słowenii 512 euro i w Portugalii 437 euro. Najniższe minimalne wynagrodzenie jest w Bułgarii i Rumunii - odpowiednio 82 euro i 90 euro. W dawnej "ósemce" nowych państw członkowskich najmniej płaci się na Łotwie euro miesięcznie, najwięcej w Czechach euro. Na Litwie stawka ta wynosi 159 euro, w Słowacji 183 euro, w Estonii 192 euro, w Polsce 234 euro i na Węgrzech 247 euro. Prawo nie określa poziomu miesięcznej płacy minimalnej w Niemczech, Austrii, Włoszech, Danii, Finlandii, Szwecji i na Cyprze. Komunikat dla Komisji Zakładowych Komisje nie posiadające aktualnej ankiety, analizy składek oraz numeru Regon i NIP, nie otrzymają potwierdzenia rejestracji KZ i MKZ. Ponadto przypominamy o ustawowych terminach składania sprawozdań w urzędach skarbowych: CIT-8 do 31 marca 2007 r., załączniki do CIT-8 (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwała o zatwierdzeniu bilansu) nie później niż do 30 czerwca 2007 roku. PIT-y rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należy złożyć do 28 lutego 2007 roku. Termin składania do ZR analizy składek za rok 2006 upływa 31 marca 2007 r. Więcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel wew. 112.) Zarząd Regionu na swojej stronie udostępnił do pobrania druki bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej - załączniki do CIT-8. Główna Księgowa Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Leopoldowi Sobczyńskiemu, byłemu kierownikowi Biura TerenowegoZarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jastrzębiu Zdroju składają pracownicy jastrzębskiego Biura Terenowego RÓ NOŒCI Wieœci z Biur Terenowych ZR BT Rybnik 13 grudnia w Muzeum w Rybniku odbyła się uroczysta inauguracja wystawy Stan wojenny z perspektywy 25 lat zorganizowanej przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność wspólnie z muzeum. Na wystawę przybyli m.in. internowani przed laty działacze S Jerzy Erlich, Jan Łanoszka i Czesław Sobierajski. Po obejrzeniu wernisażu zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu ppłk pil. Tadeusza Dłużyńskiego pt. Pułkownik Ryszard Kukliński - bohater czy zdrajca? 18 grudnia w siedzibie rybnickiego BT odbyło się spotkanie opłatkowe przewodniczących komisji zakładowych z obszaru działania Biura. W trakcie Wigilii Wiesław Sojka z MOZ MO- SiR w Rybniku uhonorowany został Złotym Medalem Solidarności. 14 grudnia odbyły się wybory uzupełniające na funkcję przewodniczącego w OPS Rybnik, spowodowane zmianą miejsca pracy przez dotyczczasową przewodniczącą zakładowej S. Funkcję nowego szefa Związku powierzono Józefowi Bobrkowi. BT Jastrzębie W przededniu świąt Bożego Narodzenia jastrzębskie BT i komisje zakładowe z obszaru działania Biura wsparły najuboższe rodziny uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu. - Po konsultacji ze szkolnym pedagogiem postanowilśmy pomóc trzem wielodzietnym rodzinom - mówi kierownik Biura Danuta Jemioło. - Kupiliśmy dla nich artykuły spożywcze oraz słodycze. Wraz z Komisją Zakładową z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu osłodziliśmy również święta dzieciom specjalnej troski z Domu Pomocy Społecznej Betlejem. BT Pszczyna 28 grudnia odbyła się pierwsza rozprawa sądowa, w której związkowcy NSZZ S czechowickich Zakładów Opatrunkowych Viva wystąpili przeciwko swojemu pracodawcy o wypłacenie załodze zaległych wynagrodzeń. Komisja zakładowa złożyła również wniosek do Sądu Gospodarczego o ogłaszenie upadłości spółki. BT Gliwice 11 grudnia w sali BHP przy KWK Sośnica na uroczystym spotkaniu opłatkowym spotkali się związkowcy NSZZ S obszaru działania gliwickiego BT. Do udziału w Wigili zaproszeni zostali m.in. bp Gerard Kusz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej S Piotr Duda, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz dyrektor KWK Sośnica Aleksander Golnik. Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć ofiar stanu wojennego i górników, którzy ponieśli śmierć przy pracy. - Niech te święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, niech upływają w spokoju i radości wśród rodziny i przyjaciół - takie świąteczne serdeczności przekazywali sobie obecni na Wigilii. BT Zawiercie Przewodniczący wszystkich komisji zakładowych "Solidarności" działających na terenie Biura Terenowego w Zawierciu oraz najaktywniejsi związkowcy wzięli udział w tradycyjnym opłatku zawierciańskiej "S". Życzenia świąteczne i noworoczne przeplatały się z podsumowaniem mijającego roku. - Życzę wszystkim w 2007 roku sukcesów i wytrwałości w ich osiąganiu - mówiła Małgorzata Benc, szefowa zawierciańskiego Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "S". - Obrona praw pracowniczych przypomina bowiem walkę z hydrą, gdy rozwiąże się jeden problem natychmiast pojawiają się nowe. Które oczywiście też trzeba pokonać. Wielu zebranych przy opłatkowym stole potwierdzało, że pracy związkowcom nie zabraknie. I nie będzie to tylko walka o lepsze warunki pracy i wyższe wynagrodzenia, ale również o społecznie akceptowalne przekształcenia własnościowe. W Zawierciu Skarb Państwa może sprzedać wodociągi, natomiast związkowcy i mieszkańcy chcieliby komunalizację firmy. Aby nie było gorzej - te słowa, chyba najczęściej powtarzane podczas życzeń składanych na opłatku zawierciańskiej "Solidarności" ochrony zdrowia doskonale pokazują nastroje pracowników, od lat walczących zarówno o godne płace jak i zapewnienie pacjentom możliwie najszerszego dostępu do świadczeń medycznych. Świąteczny nastrój szybko jednak przesłonił codzienne problemy. I na zakończenie życzono sobie spotkania za rok w tym samym gronie. Na własnym spotkaniu opłatkowym związkowcy z zawierciańskiej "Solidarności" ochrony zdrowia zebrali się po raz pierwszy. W przypadku komisji działającej w pięciu placówkach medycznych w czterech miastach (Zawiercie, Ogrodzieniec, Poręba i Siewierz) trudno było znaleźć termin dobry dla wszystkich. - Mam nadzieję, że takie świąteczne spotkania staną się u nas tradycją - mówi Małgorzata Grabowska, przewodnicząca "Solidarności" ochrony zdrowia w Zawierciu, dziękując za pomoc w zorganizowaniu związkowego opłatka. Opłatkiem łamią się Wioleta Biała i Małgorzata Grabowska (z prawej). W głębi Teresa Zaporowska, długoletnia przewodnicząca S ochrony zdrowia w Zawierciu. Poza kilkoma zaproszonymi gośćmi wszyscy pozostali mogli czuć się gospodarzami (czy raczej gospodyniami, bowiem zawierciańska "S" ochrony zdrowia jest mocno sfeminizowana) - spotkanie było składkowe, ciasta i wigilijne potrawy były przygotowane przez związkowców. Na zakończenie życzono sobie, aby za rok spotkać się w nie mniejszym gronie. Kilkadziesiąt ubogich rodzin z Zawiercia otrzymało przed Bożym Narodzeniem paczki przygotowane przez stowarzyszenie bezrobotnych wspierane Biuro Terenowe Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" w Zawierciu. Artykuły żywnościowe do paczek zbierane były w przedświąteczny weekend w sklepach "Społem" pod hasłem "Z koszyka do koszyka. Podziel się z biednymi". Akcja ta jest już zawierciańska tradycję. "Solidarność" organizuje ją regularnie od kilku lat przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. - Każda rodzina powinna mieć możliwość spotkania przy wigilijnej wieczerzy oraz zastawionym świątecznym stole. Także te najgorzej radzące sobie w gospodarce wolnorynkowej - mówi Małgorzata Benc, szefowa zawierciańskiego Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "S" i jedna z promotorek akcji. - A takich w naszym mieście nie brakuje, dlatego też popyt na pomoc jest ogromny. Od lat znacznie gorzej jest z darczyńcami oraz wolontariuszami do zbierania darów. Z jednej strony powszechna komercjalizacji świąt sprawia, że coraz rzadziej widzimy drugiego człowieka, z drugiej rośnie grono ludzi, którzy z trudem starcza pieniędzy na przedświąteczne zakupy. Widać to wyraźnie przy zbiórce żywności. Coraz rzadziej do koszyka trafia wędlina, najczęściej z biednymi dzielimy się makaronem oraz tanimi słodyczami dla dzieci, rzadziej cukrem oraz mąką. (zaw)

3 W ZWi zku Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. 3 Gdańsk: Rzecz o stanie wojennym 15 grudnia zmarł nagle w wieku 59 lat Jan Kurasiewicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. Skarbówka: Chcą poprawy warunków pracy Do 30 marca w kościele św. Brygidy w Gdańsku można oglądać wystawę " Rzecz o stanie wojennym". Wystawa jest przede wszystkim hołdem dla ofiar stanu wojennego w Polsce. Ma także na celu przybliżyć młodym ludziom to, czym był stan wojenny. Przedstawiana ekspozycja jest spojrzeniem ludzi, którzy początek wojny polsko-polskiej pamiętają przede wszystkim przez pryzmat braku teleranka w telewizji. - Naszym celem było pokazanie najtragiczniejszych momentów stanu wojennego - z jego ofiarami, wielorakich działań podejmowanych przez podziemne struktury "Solidarności" i zniewolone społeczeństwo. Pokazujemy także prozę życia - mówi Joanna Lewandowska z archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Wystawa pokazuje również zaangażowanie Kościoła katolickiego i Ojca św. będącego ogromnym wsparciem dla uwięzionych i ich rodzin. Na wystawie można również obejrzeć satyrę stanu wojennego. Większość prezentowanego materiału pochodzi z zasobu archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", który w dużej mierze powstał dzięki ofiarności osób prywatnych. Część archiwaliów jest prezentowana po raz pierwszy. Dział Informacji KK 12 grudnia 2006 r. pracownicy Urzędów Skarbowych i służby celnej zgromadzili się przed Ministerstwem Finansów, by przy dźwiękach trąb i syren zamanifestować swoje niezadowolenie z sytuacji w resorcie. Skarbowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń, wydzielenia z ministerstwa finansów niezależnej administracji skarbowej i celnej oraz wprowadzenia spójnego i logicznego prawa podatkowego. Ogólnopolska demonstracja była jednym z najważniejszych elementów akcji protestacyjnej rozpoczętej w tych instytucjach 15 listopada. ak Przewodniczące Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" przy Urzędzie Skarbowym i I Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu Grażyna Welon i Mirosława Piaskowska dziękują W grudniu upłynęła 36. rocznica tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu. W rocznicowych uroczystościach w Gdyni uczestniczył przydent Lech Kaczyński. - Wydarzenia roku 1970 to istotnie koniec marzeń o tym, że tamten system może być zreformowany. Opozycja demokratyczna nie ukształtowała się zaraz po Grudniu, ale zaczęła się kształtować kilka lat później, niewątpliwie także pod wpływem tego, wielkiego doświadczenia - mówi prezydent podczas uroczystości przy pomniku Ofiar Grudnia'70 w pobliżu przystanku kolejki SKM Gdynia- zakładowym organizacjom związkowym NSZZ "Solidarność", których członkowie wsparli 12 grudnia br. manifestację pracowników Urzędów Skarbowych, przed budynkiem Ministerstwa Finansów. W proteście wzięli udział związkowcy z: - Koksowni "Przyjaźń" z Dąbrowy Górniczej, - PKM z Sosnowca, - TIMKEN POLSKA z Sosnowca, - DEFUM z Dąbrowy Górniczej, - Huty Buczek z Sosnowca, - ZMUW z Sosnowca, - ZOZ z Sosnowca. Dziękujemy również ZR Śląsko-Dąbrowskiego i pracownikom Biura Terenowego w Sosnowcu za pomoc w organizacji wyjazdu, jak również związkowcom z naszych macierzystych zakładów za udział w manifestacji. Grażyna Welon Mirosława Piaskowska Stocznia, gdzie przed 36 laty padły w Gdyni pierwsze strzały do robotników. Według oficjalnych danych, w grudniu 1970 r. na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga zginęły 44 osoby, a ponad 1160 zostało rannych. Wrocław: Zwalniają związkowców w markecie Dyrekcja Selgrosa zwolniła czterech pracowników, którzy chcieli założyć związek zawodowy. W ich obronie przed hipermarketem pikietowali działacze "Solidarności" z wrocławskich zakładów. Krzysztof Kłak, Małgorzata Teresiak i Małgorzata Wójcicka dostali wypowiedzenie tego samego dnia, w którym zgłosili dyrekcji powstanie związku - 15 grudnia. Na wypowiedzeniu była data 11 grudnia. Pracę straciło również dwoje ich przełożonych: Marcin Nowak i Piotr Sijka. Postępowaniem władz firmy oburzone są władze dolnośląskiej "Solidarności". Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Kazimierz Kimso twierdzi, że tak drastycznie nikt praw pracowniczych w Polsce jeszcze nie łamał: - Prawo zrzeszania się gwarantuje polska konstytucja. Nie możemy pozwolić, żeby pracodawca deptał godność pracownika. Pod sklepem związkowcy zorganizowali pikietę. Około 20 osób w solidarnościowych kamizelkach lub opaskach z transparentami i flagami przez godzinę stało przy wejściu do sklepu, skandując związkowe hasła. Wśród pikietujących było czterech zwolnionych pracowników Selgrosa. Ochrona nie wpuściła ich do środka. Do protestujących nie wyszedł nikt z dyrekcji sklepu. Związkowcy rozdawali klientom sklepu ulotki ze swoimi żądaniami. Wołali: - Szanowni klienci! Nie wszyscy mają święta. Nasi koledzy i koleżanki zostali w tym sklepie wyrzuceni z pracy za to, że ośmielili się zapisać do Związku. Ludzie śpieszący się na zakupy przeważnie obojętnie mijali protest. Ale zapytani w większości odpowiadali, że go popierają i rozumieją. Jedna z klientek Selgrosa była oburzona na firmę: - Nie wolno im tak postępować. Nie chciała się jednak przedstawić, bo - jak wyjaśniła - karta wstępu do Selgrosa jest imienna. Po 30 minutach dwóch policjantów próbowało wylegitymować protestujących. Nie chcieli powiedzieć po co. O godz. 17 związkowcy z okrzykami "jeszcze wrócimy" odeszli. Kazimierz Kimso zapowiada: - Akcję będziemy kontynuować aż do skutku. Tomasz Wójcik, członek Komisji Krajowej "S" i przedstawiciel związkowców przy Międzynarodowej Organizacji Pracy, uważa, że sprawę można by szybko wyjaśnić, gdyby ktoś z Selgrosa chciał ze związkowcami rozmawiać: - Tymczasem oni zachowują się tak, jakby nas nie było. Cezary Furmanowicz, rzecznik zarządu Selgrosa, nie chce komentować zwolnień we wrocławskim hipermarkecie. Zapowiada, że firma po świętach przedstawi swoje stanowisko.

4 4 Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. W REGIONIE 19 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego spotkali się laureaci ogólnopolskiego konkursu szkolnego Granice zdrady państwowej i narodowej w dziejach Polski zorganizowanego przez Sekcję Krajową Oświaty NSZZ Solidarność i Instytut Pamięci Narodowej. Na szczeblu wojewódzkim organizatorami konkursu była Regionalna Sekcja Oświaty wraz z katowickim Oddziałem IPN. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objeli: wojewoda śląski, śląski kurator oświaty i przewodniczący Śląsko- Dąbrowskiej S. W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli:dyrektor gabinetu wojewody śląskiego Elżbieta Szołtysek, szef Śląsko-Dąbrowskiej S Piotr Duda, członek zarządu Radia Katowice Jacek Filus, przedstawiciel IPN z Biura Edukacji Publicznej Andrzej Sznajder, wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty Urszula Grzonka, uczestnik wydarzeń w kopalni Wujek Włodzimierz Ulański oraz jurorzy konkursu. - Tak trudnego konkursu już dawno nie było - ocenił gospodarz spotkania przewodniczący RSO, a zarazem nauczyciel historii Lesław Ordon - Jego tematyka obejmowała 25 zagadnień z całej historii Polski. Organizatorów konkursu zainspirowała XXV rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i pacyfikacji kopalni Wujek. Podkreślił, że w założeniach NSZZ S zawarta jest nie tylko walka o prawa pracownicze i zawodową godność, ale również szeroko pojęta Laureaci konkursu Granice zdrady edukacja społeczna, zwłaszcza wśród młodych ludzi. L. Ordon odwołał się do wyników badań Ośrodka Badań Opinii Publicznej, które wskazują, że blisko połowa społeczeństwa polskiego nie wie, na czym polegał tragizm wprowadzenia stanu wojennego. - Dlatego S nie zaprzestanie organizowania podobnych konkursów - powiedział - Chcemy, by Polacy pamiętali o bohateskich dokonaniach swoich przodków, które sprawiły, że dzisiaj możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju. W trakcie uroczystości rozdania nagród uczniowie mieli okazję zetknąć się z żywą historią. Przedtem jednak, Lesław Ordon przeczytał fragmenty wspomnień sprzed lat 17- letniego ucznia na temat stanu wojennego, które zostały opublikowane w biuletynie IPN. Zarząd Regionu: Granice zdrady - Od niedzieli wpowadzono w całej Polsce stan wojenny. - napisał chłopiec - Prowadzona jest blużniercza propaganda przeciwko S. Komunikatom mającym zastraszyć naród nie ma końca. Naród jest podzielony i skłócony. Czuję, jak się wszystko we mnie gotuje i burzy. Niedawno czytałem Dziady Mickiewicza, a przy tej okazji przeczytałem również o towarzystwie Filomatów i Filaretów. Zrodziła się we mnie myśl o stworzeniu czegoś podobnego.(...) 6 lutego w naszym liceum zawiązała się organizacja młodzieży szkolnej o której pisałem:wprawdzie nie ja jestem inicjatorem, ale nie o to chodziło. Nazwaliśmy ją Ruchem Młodzieży Niepodległej. Liczyła około 15 osób. Na spotkaniach prowadziliśmy rozmowy - jak można pomóc internowanym i ich rodzinom. 26 lutego w drzwiach klasy stanął dyrektor. Był zdenerwowany. Zakomunikował, że zabiera ze sobą trójkę uczniów. Po kilku minutach siedziałem w samochodzie wiozącym mnie na Komendę Wojewódzką.(...) Nie minęło nawet 48 godz. od chwili mojego zatrzymania, gdy w progu celi stanął wartownik. Kazał podpisać jakiś dokument i wręczył mi inny. Była to decyzja o internowaniu. Pisano, że moje pozostawanie na wolności zagrażało by bezpieczeństwu państwa. Autorem tych wspomnień okazał się obecny na sali Andrzej Sznajder z IPN, którego młodzież nagrodziła gromkimi brawami. - Dziś nie ma już kontrowersji, jeśli chodzi o prawną podstawę wprowadzenia stanu wojennego. Należy mówić o zamachu stanu - poinformował uczniów w swojej prelekcji. O wydarzeniach w kopalni Wujek w grudniu 1981 opowiedział młodym ludziom Włodzimierz Ulański, jeden z uczestników krwawego górniczego strajku. - Byłem silnie zatruty gazem. Przez 5 lat przebywałem na rencie - powiedział - Zomowcy nie działali w obronie koniecznej. Strzelali do nas, jak do kaczek. P. Duda zaapelował do młodzieży, by pielęgnowała pamięć o tych tragicznych wydarzeniach sprzed lat. - To wy musicie przejąć po nas pałeczkę i składać kwiaty pod pomnikami narodowej historii. Ten kto jej nie pielęgnuje traci wolność i swoją tożsamość - powiedział. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce w wojewódzkim konkursie zajął zespół z III Gimnazjum w Raciborzu w składzie Joanna Majnusz i Alina Mika, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się drużyna z IV Liceum Ogólnokształcącego, którą stanowią Łukasz Czygier i Piotr Szypuła. Ci sami uczniowie reprezentowali województwo śląskie 13 grudnia podczas krajowego finału konkursu w Gdyni. Tam gimnazjaliści zajęli piąte miejsce, a licealiści czwarte. Po uroczystości rozdania konkursowych nagród młodzież udała się pod pomnik - Krzyż ku Czci Górników Poległych w KWK Wujek, gdzie złożyła wiązanki kwiatów. Beata Gajdziszewska Górnicza Orkiestra Dęta Miechowice z Bytomia czterokrotnie koncertowała w Watykanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1989 r. po raz pierwszy orkiestra zagrała dla Niego Sto lat i marsza polskiego w Bazylice Św. Piotra. Podarowaliśmy Ojcu Świętemu szpadę wspomina kapelmistrz Józef Słodczyk. Papież zapytał: Chopcy, a co ja mam z tym zrobić. Odpowiedziałem: Ojcze Święty, powieś nad swoim łóżkiem, a wtedy nikt już naszego Papieża nie zaatakuje. Poklepał mnie po plecach i rzekł: Chłopaczku, ty masz rację. Tak zrobię.. Gdy muzycy rok później przyjechali do Watykanu i oznajmili Ojcu Świętemu, że przyjechali z Miechowic, Jan Paweł II powiedział: A, z Bytomia. Ja was już znam... W zeszłym roku byliście u mnie.. Górnicza orkiestra z Miechowic : Bytomski ambasador Wszyscy w Solidarności Orkiestra ściśle związana jest z kopalnią Miechowice oraz z górniczymi tradycjami regionu. W 1920 r. założył ją górnik Franciszek Gyla, który został jej pierwszym kapelmistrzem. Wówczas orkiestra liczyła 20 muzyków grających na własnych instrumentach. Podczas wojny zespół wciąż funkcjonował, a po jej zakończeniu koncertował głównie na świętach państwowych i górniczych. W latach 80. nastąpił rozkwit orkiestry. W 1987 r. na Światowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Hamar w Norwegii nagrodzona została złotym medalem w konkurencji muzycznej oraz brązowym w konkurencji marszowej. W 1995 r. orkiestra przekształciła się w Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Orkiestra Dęta Miechowice. Jego prezesem jest Marek Klementowski, wiceprzewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Obecnie zespół liczy 75 muzyków, w tym 15 dziewcząt. Wraz z orkiestrą występują również młodziutkie tańczące cheerleaderki. Na uwagę zasługuje fakt, że 100 proc. muzyków zespołu należy do NSZZ Solidarność. Mają własną siedzibę! Dzięki uporowi M. Klementowskiego oraz zaangażowaniu członków orkiestry, zespół, jako jeden z niewielu ma tętniącą życiem własną siedzibę. Muzycy wyremontowali budynek po dawnej stołówce, który w 2003 r. stał się własnością Stowarzyszenia. W siedzibie znajdują się pomieszczenia biurowe, sala prób oraz Izba Pamiątek. W niej gromadzone są liczne nagrody i dyplomy zdobyte przez muzyków. Na jednej z półek stoi kamera, która członkom orkiestry zawsze się kojarzyć się będzie z wyjazdem do włoskiego Terramo w 1989 r. W trakcie postoju zaczepili nas włoscy handlarze i zaoferowali sprzedaż kamer za niewielkie pieniądze opowiadają. Zademonstrowali Orkiestra z Miechowic w pełnym składzie nam tylko jedną, a pozostałe zapakowane były w pudełkach. Wszyscy ochoczo zrobili zakupy, po czym okazało się, że zostaliśmy oszukani, bo nabyliśmy kamery z drewna. W ten sposób zostaliśmy bez pieniędzy. Pośród wielu trofeów znajduje się również cenny dyplom za pomoc i serce w organizacji integracyjnych spotkań Kapituły Orderu Uśmiechu Polskiego Komitetu UNICEF, Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na tych spotkaniach żadna orkiestra nie chciała grać za darmo. My zawsze przyjmujemy takie propozycje z radością mówi kapelmistrz orkiestry Józef Słodczyk. Kapelmistrz nad kapelmistrze Ja bez orkiestry nie potrafię żyć mówi pan Józef, wywodzący się z rodziny o wielkich tradycjach muzycznych. W naszej siedzibie spędzam czas od rana do wieczora. To jest mój drugi dom. Józef Słodczyk jest wychowankiem wybitnych profesorów: Józefa Świdra, Adama Markiewicza, Napoleona Siessa. Obejmując stanowisko kapelmistrza orkiestry nie przypuszczał nawet, że z nią właśnie zdobędzie największe laury, przeżyje radosne i wzniosłe chwile. Jest człowiekiem utalentowanym muzycznie i organizacyjnie, posiada duży autorytet, wysoką kulturę i wielką skromność. Z jego inicjatywy w Miechowicach założona została szkółka muzyczna i sekcja werblistów. Pod batutą pana Józefa orkiestra koncertuje w kraju i zagranicą. Tradycją stały się wyjazdy co dwa lata na święto folkloru w Karlsruhe oraz do miasta partnerskiego Recklimghausen. Muzycy odwiedzili również m.in. Norwegię, Austrię, Węgry, Czechy, Niemcy, Francję, Szwecję i Włochy. Na tegorocznym europejskim festiwalu orkiestr górniczych w niemieckim Ferropolis orkiestra z Miechowic zajęła II miejsce. W ubiegłym roku zespół otrzymał od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Złotą Odznakę z Laurem za całokształt twórczości, a kapelmistrz został uhonorowany Złotym Medalem z Brylantem. W tym roku minister kultury wręczył mu odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. Marzy im się sala... Józef Słodczyk prowadzi kronikę orkiestry, w której zamieszczane są wszystkie ważne dla niej zapiski oraz fotografie z koncertów i podróży. Zapytany o plany na przyszłość odpowiada, że chciałby z młodych członków orkiestry utworzyć osobny zespół. Marzy mu się również, by przedstawiciele władz miasta wyszli z inicjatywą przekształcenia miechowickiej orkiestry w reprezentacyjną orkiestrę Bytomia. Niewątpliwą bolączką muzyków jest brak sali koncertowej w 30-tysięcznych Miechowicach. Planują dobudowanie piętra do swojej siedziby. Gramy w gościnnych siedzibach, w okolicznych domach kultury, w kościołach. Na nasze koncerty przychodzi zwykle mnóstwo ludzi. Mieszkańcy Miechowic chcieliby równie często cieszyć się naszą muzyką mówią Beata Gajdziszewska

5 W REGIONIE Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. 5 Wigilia w ZR: Przełamaliśmy się opłatkiem - Pełen ciepła czas Bożego Narodzenia jest potrzebny żebyśmy się na chwilę zatrzymali i uspokoili - mówił podczas spotkania kapelan Śląsko-Dąbrowskiej S ks. prałat Stanisław Puchała - W jednym miejscu spotkałem tak wielu ludzi, którzy byli ze mną na dobre i na złe. Wszystko, co się wydarzyło jest cząstką was. Dziękuję wam i patrzę na was z wdzięcznością i podziwem - powiedział podczas spotkania Damian Majcherek, który do niedawna pełnił funkcję członka Prezydium ZR, Damian Majcherek został etatowym członkiem Zarządu Rady Powiatu Wodzisławskiego a w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej "S". W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał mandat zaufania i został wybrany do Rady Powiatu Wodzisławskiego. Przez cztery lata będzie etatowym członkiem Zarządu tej Rady. Damian Majcherek podkreślił, że decyzja o rozpoczęciu etatowej pracy w samorządzie była dla niego bardzo trudna. - Pozwala jednak mieć nadzieję, że będę mógł pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy - dodał. 21 grudnia członkowie i pracownicy Zarządu Regionu spotkali się na wspólnej Wigilii. W przedświątecznym spotkaniu wzięli również udział pracownicy Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy oraz firmy SolDar. Składając noworoczne życzenia Piotr Duda powiedział, że 2006 rok w naszym regionie rozpoczął się i zakończył tragicznie, co skłania do zadumy i refleksji. Przewodniczący przypomniał o katastrofach na Międzynarodowych Targach Katowickich i w kopalni "Halemba". Piotr Duda powiedział, że dla Śląsko-Dąbrowskiej "S" miniony rok był bardzo ważny ze względu na związkowe wybory oraz obchody upamiętniające 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, pacyfikację śląskich zakładów i śmierć 9 górników w KWK "Wujek". Podziękował także członkom Zarządu Regionu i pracownikom za współpracę i zaangażowanie. Kapelan Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" ks. prałat Stanisław Puchała podkreślił, że pełen ciepła, życzliwości i dobroci czas Bożego Narodzenia jest ważny i potrzebny "żebyśmy się na chwilę zatrzymali i uspokoili". - To naprawdę jest Boże Narodzenie. Bóg się rodzi i staje między nami, jako małe dziecko, by być blisko wszystkich naszych ludzkich spraw - powiedział kapłan. Ks. Puchała podkreślił, że atmosfera Świąt Bożego Narodzenia ma szczególne znaczenie dla naszych rodzin. - Gdy są one mocne miłością i zaufaniem, to rodzą się ludzie, którzy są gotowi zaangażować się w "Solidarność". Nie tylko w Związek, ale w taki sposób życia, który wyraża się w tym, że jesteśmy jedni dla drugich, co podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II - dodał ks. Puchała. ak - Cieszę się, że jak każdego roku członkowie rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność wraz z małżonkami mają okazję wspólnie spędzać opłatkowe spotkanie - tymi słowami zainugurował uroczystą wigilię SGiE, zorganizowaną w hotelowej karczmie w beskidzkiej Kocierzy, przewodniczący Kazimierz Grajcarek. Przed wieczerzą zebrani minutą ciszy uczcili pamięć górników, którzy zginęli w niedawnej katastrofie w kopalni Halemba Po poświęceniu opłatków i odmówieniu wspólnej modlitwy kapelan Sekretariatu ksiądz prałat Bernard Czernecki zwrócił się do związkowców z Bożym słowem. - Po tej wielkiej tragedii w kopalni Halemba, jakby nie widzimy nieba poprzez zapłakane oczy i zbolałą duszę. Zapatrzyliśmy się w ziemię. Jako wierzący w świętych obcowanie znajduję tych górników wśród błogosławionych, bo oni polegli w pracy dla innych - powiedział - Mamy opłatek, po to, by nie zapomnieć, że Pan Jezus narodził się w Betlejem, w domu chleba. Dobrze jest mieć trochę siana pod wigilijny obrus, by pamiętać, że Maryja owinęła dzieciątko w pieluszki i położyła w żłobie, właśnie na sianie. Drobne prezenty są znakiem naszej dobroci. Wigilia w SGiE: Ma na imię Józek. Właśnie kończy siedem lat. Jest zwyczajnym chłopcem. Lubi rysować i bawić się żołnierzykami. Mieszka nieopodal kopalni "Wujek", w której pracuje jego tata. Gdy w kopalni wybucha strajk, tata nie wraca, chociaż miał przynieść urodzinowy prezent... Ksiądz Czernecki przyznał, iż prawdziwym cudem jest ten jeden wieczór w roku, ta cicha noc, gdy wszyscy ludzie starają się być lepsi, wyciągają do siebie ręce, by połamać się opłatkiem i powiedzieć dobrze, że jesteś. - Błogosławiony jest ten, o kim wszyscy dobrze mówią, więc życzę wam, byście wszyscy byli błogosławieni i żeby Pan Bóg spełnił wszystkie wasze dobre pragnienia - zakończył kapelan SGiE. W oczekiwaniu na narodziny Pańskie uczestnicy wigili, łamiąc się opłatkiem przekazywali sobie życzenia zdrowia, miłości i pokoju. Po wieczerzy długo jeszcze nucili kolędy przy rzewnych dźwiękach góralskiej kapeli. Beata Gajdziszewska Komiks o Wujku : Trzeba inaczej Witold Tkaczyk z Zin Zin Press i przewodniczący ZR Piotr Duda prezentują komiks o pacyfikacji KWK Wujek Dobrze, że jesteś... - Prawdziwym cudem jest ten jeden wieczór w roku, ta cicha noc, gdy wszyscy ludzie starają się być lepsi, wyciągają do siebie ręce, by połamać się opłatkiem i powiedzieć dobrze, że jesteś. - mówił ks. B. Czernecki Ten kilkuletni chłopiec to bohater komiksu o pacyfikacji KWK "Wujek" wydanego przez wydawnictwo Zin Zin Press, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". Komiks w nakładzie 5000 właśnie trafia do księgarń w całej Polsce. Chociaż Józek jest bohaterem literackim, tło do jego dziecięcych przeżyć stanowią autentyczne wydarzenia. Publikacja opatrzona została wstępem pierwszego przewodniczącego "Solidarności" Lecha Wałęsy, a także Janusza Śniadka i Piotra Dudy. Znajduje się w niej również część dokumentalna: wypowiedzi uczestników pacyfikacji, rodzin zamordowanych górników i ks. Henryka Bolczyka. Dzięki niej lektura może stać się interesującą lekcją historii dla każdego młodego człowieka. 21 grudnia w siedzibie ZR odbyła się premiera komiksu, w której uczestniczył wydawca Zin Zin Press Witold Tkaczyk i przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotr Duda. - Przez lata 90. popełnialiśmy błąd zaniechania, jeżeli chodzi o przekazywanie historii - powiedział Piotr Duda - Myśleliśmy, że obowiązek ten spoczywa na szkole, ale podczas ubiegłorocznych obchodów 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" okazało się, że Związek też ma ogromną rolę do spełnienia. Przewodniczący przyznał, że gdy obejrzał wcześniejsze komiksy wydane przez Zin Zin Press poświęcone wydarzeniom poznańskim i księdzu Jerzemu Popiełuszce, nie miał wątpliwości, że "komiks o Wujku też powinien powstać". Przekazywanie dramatycznych wydarzeń historycznych za pomocą rysunków może budzić pewne kontrowersje. Jest to jednak forma przekazu najlepiej trafiająca do dzieci i młodzieży, stosowana na całym świecie. - Nie wszyscy młodzi ludzie chcą czytać obszerne publikacje historyczne. Wydanie komiksu pokazuje, że można i trzeba inaczej - podkreślał Piotr Duda - Mam nadzieję, że gdy osoby sceptycznie nastawione wezmą go do ręki, zmienią zdanie i że nie jest to ostatni komiks poświęcony najnowszej historii Polski. Trafić do młodych O zapotrzebowaniu na taką formę przekazu mówił również wydawca Zin Zin Press. - Staramy się dotrzeć do młodego odbiorcy i przesłać mu komunikat - mówił Witold Tkaczyk, podkreślając, że z wielu badań wynika, że młodzież nie zna współczesnej historii Polski, która jest tragiczna i heroiczna, ale pasjonująca. - Chcemy przedstawiać ją w sposób popularny, odpowiedzialny i bardzo dobry pod względem artystycznym. Jeżeli młody człowiek zapamięta pewne fakty i najważniejsze wydarzenia, to już będzie dużo. W jego świadomości zostaną obrazy, co może stać się krokiem do pogłębienia wiedzy, sięgnięcia po książki, audycje i materiały filmowe. Prace nad komiksem trwały kilka miesięcy. Ilustracje są czarno - białe ze względu na dramatyzm wydarzeń, o których opowiadają. Jedyny kontrast stanowi czerwień krwi. Wydawca podkreśla, że nie miał wątpliwości, że komiks o "Wujku" tak właśnie powinien wyglądać. Agnieszka Konieczny

6 6 Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. EKOLOGIA Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Skorzystają mieszkańcy, ucierpi środowisko naturalne? Architektura kontra przyroda "Dziennik Zachodni" w najnowszym dodatku "Dom" poinformował, że firmy budowlane w Katowicach przymierzają się do nowych inwestycji. Powstaną nowe budynki na wolnych dotąd działkach na osiedlu Tysiąclecia, a w zachodniej części miasta powstanie osiedle Dębowe Tarasy z ponad 100 mieszkaniami. W Chorzowie na granicy ze stolicą województwa wyrośnie nowa dzielnica willowa Planty Śląskie. Zaplanowano tam też budowę dwóch apartamentowców, najwięcej jednak inwestycji planuje się na południu Katowic, w Kostuchnie, Podlesiu oraz w Zarzeczu. W ostatniej z wymienionych dzielnic budowa osiedla przy ul. Grota Roweckiego już jest zresztą realizowana. Nowe inwestycję są oczywiście starannie zaplanowane i w niczym nie przypominają koszmarnych osiedli z PRL-u. A jednak ekolodzy wcale nie są zadowoleni. Uważają, że na nierozważnym inwestowaniu w budownictwo ucierpią najbardziej przyrodniczo wartościowe obszary stolicy naszego województwa. Dariusz Demarczyk w artykule pt. "O ginącej przyrodzie naszych miast" zamieszczonym w biuletynie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska przypomina, że każde, nawet najbardziej zdegradowane ekologicznie miasto ma w obrębie swych granic administracyjnych tereny warte ochrony ze względu na ich walory przyrodnicze. Mają je oczywiście również Katowice. Stolica województwa wzbogaciła się o zielone dzielnice głównie wskutek reformy administracyjnej, którą przeprowadzono w 1975 roku. Mniejsze gminy zostały wówczas przyłączone do większych jednostek. Katowice powiększyły swój zasięg w kierunku południowym, uzyskując w ten sposób nowe tereny cenne przyrodniczo (na terenie dzielnic Murcki, Ochojec, Podlesie, Zarzecze). Duże kompleksy leśne, obszary zagajniki, doliny rzeczne oraz łąki wraz dużymi obszarami otwartymi tworzą tam ekosystemy o dużej bioróżnorodności. Niepowtarzalne warunki kształtuje dodatkowo urozmaicona rzeźba terenu. Zachować ginące piękno Śląscy ekolodzy odetchnęli, kiedy dzięki restrukturyzacji przemysłu ciężkiego skutki jego negatywnego oddziaływania na przyrodę zostały w ostatnich latach w znacznym stopniu ograniczone. Uważają jednak, że nie rozwiązało to problemów związanych z ochroną cennych ekosystemów. Nowe niebezpieczeństwa, ich zdaniem niosą zmianą jakie obecnie zachodzą w życiu gospodarczym i społecznym naszego regionu. Gwałtowny rozwój prywatnej komunikacji oraz przeobrażenia, jakie dokonują się na południowych przedmieściach Katowic (zwłaszcza na byłych terenach rolniczych w dolinie Mlecznej) powodują, że w zaskakująco szybkim tempie znikają z naszego krajobrazu cenne i piękne obszary. Dawniej ekosystemy przekształcał przemysł, teraz dokonuje się to za sprawą budownictwa domów jedno- lub wielorodzinnych. "Tam, gdzie niedawno usłyszeć można było śpiew skowronka i spojrzeć w niemal bezkresną dal, dziś stoją często pstrokate zabudowania otoczone iglakami" - apeluje D. Demarczyk. - Skala tych zjawisk, które obserwujemy w ostatnich latach, każe nam zweryfikować dotychczasowe pojmowanie zrównoważonego rozwoju. A przecież sprawą godną najwyższej troski, oprócz prawidłowo rozumianego interesu społecznego, winno być dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe". Budować świadomie Sposób, w jaki traktujemy te dwa zagadnienia, określa poziom naszej społecznej świadomości. Ekolodzy z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska argumentują, że plan rozwoju miasta powinien być oparty na rewitalizacji centrum i ograniczaniu niekontrolowanego "rozlewu" miast na peryferia, gdyż przestrzeń jest dobrem ograniczonym, które raz przekształcone, trudno przywrócić naturze. Z tych powodów troska władz i mieszkańców naszego regionu powinna koncentrować się na ochronie krajobrazów naturalnych i półnaturalnych. Wartość estetyczna krajobrazów kulturowych to nie tylko obecność rzadkich krajobrazów (z charakterystyczną dla określonych obszarów fauną i florą), ale również zachowanie w nich dziedzictwa kulturowego. "Zamiana wartościowych przyrodniczo miejsc na tereny przypominające przedmieścia amerykańskich miast byłaby największym błędem, jaki możemy popełnić wobec tych obszarów" - W katowickich parkach i ogrodach niedawno rozkwitły forsycje, a na łąkach i poboczach rozkwitają kwiaty. Takiego ciepłego grudnia, odkąd prowadzone są pomiary temperatur w Polsce, jeszcze nie było rok w ogóle był bogaty w anomalie pogodowe. W styczniu mieliśmy rekordowe opady śniegu, co wywołało szereg katastrof budowlanych, w tym tę najstraszniejszą - hali targowej w Katowicach, która zawaliła się pod ciężarem zlodowaciałego śniegu, zabijając ponad 60 osób. Lipiec był najcieplejszym od ponad 200 lat. Listopad rozpoczął się mroźnie, ale zima, jak dotąd trwała tylko kilka dni. Wkrótce nadeszło tak duże ocieplenie, że ruszyła wegetacja wielu roślin. Klimat się zmienia i to na naszych oczach. 7-9 grudnia br. w Warszawie dyskutowało na ten temat ponad 100 naukowców z całej Europy, zajmujących się klimatologią. Naukowcy podkreślali, że globalne ocieplenie klimatu niesie pewne korzyści. Zadowoleni są z niego budowlańcy, bo wydłuża ich sezon pracy. Jest korzystne dla transportu. Sprzyja rybakom i stoczniowcom. W Polsce może przynosić pisze D. Demarczyk. Południowe dzielnice Katowic tracą cenne obszary przyrodnicze. Ekologów oburza, że nowe budownictwo jest często realizowane w pobliżu lasów, przez co zmniejsza się strefa buforowa pomiędzy obszarem zabudowanym a obszarami cennymi przyrodniczo. Tak dzieje się np. w pobliżu rezerwatu "Ochojec". Kiedy ucierpią lasy, których przecież w Katowicach nie ma zbyt wiele, zmienią się warunki bytowe dla fauny i flory. Zwierzęta, żyjące na otwartych obszarach leśnych przestrzeni są zmuszone do szukania nowych siedlisk, a kiedy już decydują się na migrację napotykają na liczne bariery. Wielkim zagrożeniem jest coraz gwałtowniej rozwijający się ruch na drogach, ogrodzenia posesji i ekrany instalowane przy jezdniach. Badania wykazały, że utrudniona migracja zwierząt pomiędzy Puszczą Pszczyńską a lasami Nadleśnictwa Katowice doprowadzi w konsekwencji do zubożenia puli genowej wśród występujących tam gatunków. Miłośnicy przyrody zwracają, także uwagę, że to nie tylko nowe budownictwo mieszkalne zagraża faunie i florze. Jeżeli powiększy się i to tak gwałtownie, jak przewidują budowniczowie, liczba mieszkańców w niegdyś zielonych dzielnicach Katowic, będzie tam musiała także powstać niezbędna infrastruktura. A wybudowanie nowych dróg, supermarketów i doprowadzenie kanalizacji do dziewiczych jeszcze terenów spowoduje następne zmiany, któ- Wiosna odczuwalną poprawę wygody życia ludzi. Optymiści są zadowoleni, że w Polsce, jak w średniowieczu, będzie można za kilkanaście lat uprawiać winorośl. Istnieję jednak minusy zmiany klimatu. Ubywa nam plaż, ponieważ topniejące lodowce podwyższają poziom wód w oceanach i morzach, nie omijając przy tym Bałtyku. Ekstrema hydrometeorologiczne dają się we znaki ludziom. Podczas lipcowych upałów, gdy temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza, śmiertelność wśród osób powyżej 65 roku życia w dużych miastach wzrasta o procent. Ocieplenie klimatu, zdaniem naukowców, zagraża środowisku przyrodniczemu. Wyginą pingwiny i białe niedźwiedzie, ponieważ pod koniec stulecia nie będą już miały gdzie wędrować w poszukiwaniu odpowiednich dla siebie warunków życia. Jednakże nie trzeba ekstremalnych przykładów aż z Antarktydy i tak odległych w czasie, aby zrozumieć, że ocieplenie klimatu jest niekorzystne. Skutki tegorocznych "szaleństw klimatycznych" odczujemy wkrótce wszyscy, bo już obecnie naukowcy ostrzegają, że przyszłoroczne zbiory re choć trudniej dostrzegalne (zwiększony poziom hałasu, nadmierne oświetlenie, zmiana stosunków wodnych i zniszczenie gleb spowodują zmniejszenie różnorodności siedliskowej. Przyroda ustępuje... Czy przyrodnicze zaplecze Katowic skazane jest na zagładę? Ekolodzy zdają sobie sprawę, że prawdopodobnie nie uda się zachować tu otwartości przestrzeni, istniejących walorów krajobrazowych i dotychczasowej bioróżnorodności. Miłośnicy przyrody mają świadomość nieuchronnej przemiany walorów naturalnych w kulturowe. Uważają jednak, że warto chronić to, co jeszcze zostało, propagować proekologiczny punkt widzenia i wzbogacać nasze otoczenie o elementy przyrodnicze. Nadzieją na ocalenie przyrody jest działalność, istnienie rezerwatów i użytków ekologicznych oraz wzrastająca świadomość społeczeństwa. "Wierzyć też należy - dodaje D. Demarczyk - że wzrastać będzie zapotrzebowanie na wypoczynek w ekologicznie niezmienionym otoczeniu. Rozwiązaniem alternatywnym dla intensywnego rozwoju miasta może być rewitalizacja jego centrum, ogólne podnoszenie atrakcyjności i zmniejszanie uciążliwości mieszkania w śródmieściu". Oprac. Elżbieta Budzyńska na Boże Narodzenie? owoców i płodów rolnych na pewno nie będą należały do rekordowych. Ceny znowu wzrosną. Rolników i działkowców ostrzega się także, by staranie zabezpieczali rośliny na zimę, bo zdezorientowane nienormalną pogodą, łatwiej mogą się poddać mrozom, które zapowiadane są na styczeń i grozi im, że tej zimy nie przetrwają. Od 2004 roku w Polsce ponad 100 naukowców z 22 uczelni i instytutów w Polsce prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych, hydrologicznych i geomorfologicznych oraz ich wpływu na życie ludzi. Koordynatorem tych prac jest Uniwersytet Śląski. Naukowcy zapowiadają, że wnioski z badań będą służyć nie tylko naukowcom. Będą mogły wspomóc możliwości adaptacyjne ludzi do zmieniających się warunków klimatycznych. Raport ma być gotowy w 2008 roku. Już teraz jednak wiadomo, że nie jesteśmy skazani na rolę biernych obserwatorów zachodzących przemian klimatycznych. Naukowcy podkreślali, że możemy przeciwdziałać niekorzystnym zmianom poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poszukiwanie odnawialnych źródeł energii. EB

7 W regionie Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. 7 Pomoc dla litewskiej Polonii: Dla nich to aż Polska... Na łamach TŚD informowaliśmy już, że w kwietniu w polskiej szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie odbędzie się uroczystość poświęcenia sztandaru tej placówki. Z inicjatywą jego ufundowania wystąpił Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. - Chcemy, by była to uroczystość wyjątkowa dla uczniów polskiej szkoły na Litwie. Ten kraj długi czas był okupowany przez Sowietów - mówi przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek - Tam święcenie szkolnych sztandarów to ewenement. Poprzez sztandar z napisami w narodowym języku, oni chcą podkreślić swoją polskość. Kazimierz Grajcarek wspomina swoje pierwsze spotkanie z polskimi dziećmi z Wilna, do którego doszło na górze Żar w okolicach Bielska - Białej. Zwraca uwagę na ich przepiękną polszczyznę. Mówi, że każdy ich przyjazd do ojczystego kraju ma na celu uczenie się Polski. Jednocześnie zauważa, że wszystkie szkoły w kraju powinny pielęgnować tradycję z taką siłą, jak placówka z Wilna. Wówczas młodym ludziom nie byłyby obce: patriotyzm i miłość do Ojczyzny. - Oni bardziej szanują kraj, niż my. Dla nas, to tylko Polska, a dla tych dzieciaków, to aż Polska, za którą bardzo tęsknią - stwierdza. Podczas uroczystości poświęcenia sztandaru przedstawiciele SGiE przekażą również szkolnemu zespołowi folklorystycznemu góralskie stroje ludowe. Uczniowie już kilka miesięcy temu rozpoczęli naukę beskidzkidzich i tatrzańskich pieśni i tańców. 19 grudnia kolejarze z całej Polski pikietowali przed siedzibą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa: Pikietowali kolejarze Kolejarze domagają się prawa do wcześniejszej emerytury Przedstawiciele Rady SGiE zapewniają, że pomoc udzielona polskiej szkole w Wilnie nie będzie jednorazowa. Sekretariat zamierza kontynuwać wspieranie szczytnych przedsięwzięć podejmowanych przez tę placówkę. - Oni długo musieliby czekać na pomoc ze strony polskich organizacji pożytku publicznego, ponieważ nasza biurokracja jest przerażająca - mówi Kazimierz Grajcarek - Zwróciłem się o pomoc dla nich do jednej z fundacji i dowiedziałem się, że muszę najpierw oficjalnie wystąpić do szkoły w Wilnie, żeby jej dyrekcja poprosiła fundację o wsparcie. Dopiero na tej podstawie fundacja miałaby wystąpić do marszałka Senatu o przyznanie środków, które następnie przekazałaby polskiej szkole na Litwie. Nie wiadomo, czy w ogóle te pieniądze zostałyby przyznane. Przecież, to jakiś absurd. Przykre, że do tej pory nie zostały opracowane jasne kryteria pomocy dla Polonii. Beata Gajdziszewska SGiE NSZZ S zwraca się z prośbą do związkowych struktur o finansowe wsparcie inicjatywy Sekretariatu, dzięki któremu możliwe będzie pokrycie kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru i strojów ludowych dla uczniów polskiej szkoły w Wilnie. Bank Pocztowy S.A. Oddział Katowice, nr konta z dopiskiem Szkoła w Wilnie. Związkowcy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Federacji ZZP PKP i Rady Krajowej Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP skierowali do premiera Jarosława Kaczyńskiego petycję, w której domagają się stworzenia im możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Zdaniem związkowców z wcześniejszej emerytury powinny korzystać osoby, które były zatrudnione w PKP jako kolejarze przed 31 grudnia 1998 r. Dla kobiet wiek emerytalny powinien wynosić 55 lat, a dla mężczyzn 60. Związkowcy żądają również wprowadzenia do ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP zapisów umożliwiającym przechodzenie na wcześniejszą emeryturę pracownikom kolei zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. Kolejarskie związki domagają się również możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla kobiet w wieku 50 lat i dla mężczyzn w wieku 55 lat zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. ak Informacja o szkoleniach związkowych I półrocze (styczeń/czerwiec) 2007 r. Szkolenia związkowe w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" prowadzi Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej (tel wewn. 223, 228, Ponadto Biuro opracowuje projekty (głównie szkoleniowe) wykorzystujące zewnętrzne źródła finansowania, udziela informacji nt. integracji europejskiej oraz koordynuje związkową współpracę zagraniczną. Zakres tematyki szkoleń: Ogólnozwiązkowe - szkolenie pięciodniowe, w zakresie tematycznym poruszane są podstawowe zagadnienia prawa pracy, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz zagadnienia organizacji wewnętrznej związku. Szkolenie działaczy zakładowych komisji rewizyjnych i skarbników KZ -szkolenie pięciodniowe, poświęcone zasadom organizacji i funkcjonowania związku, prawa podatkowego i rachunkowości w związku. Wybrane elementy prawa pracy - szkolenie pięciodniowe, mające na celu zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu pracy. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia "ogólnozwiązkowego". Zakładowe układy zbiorowe pracy - warsztaty przygotowujące działaczy do tworzenia i wprowadzania zmian do ZUZP. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia "prawo pracy" Negocjować można wszystko - szkolenie negocjacyjne, pięciodniowe, celem, którego jest przygotowanie działaczy - liderów, do negocjacji z pracodawcą, tych poważnych jak np. Układy Zbiorowe Pracy, ale też i tych codziennych, które pomagają rozwiązywać problemy naszych członków. Wsparcie koleżeńskie z elementami doradztwa zawodowego - szkolenie "Kolegów doradców" w programie aktywizacji zawodowej. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami nauczania przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych. Szkolenia ujęte w harmonogramie odbywać się będą w Ośrodku Szkoleniowym DW "KONTAKT" ul. Kopydło 28 w Wiśle, tel ; fax Dojazd środkiem własnym (parking przed ośrodkiem) lub PKP/PKS. Szkolenia rozpoczynają się o godz , w poniedziałek rozpoczynający turnus. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą w Zarządzie Regionu w sekretariacie ogólnym pok. nr 219 tel w. 219, 419, fax i potwierdzane pisemnie (fax), w terminie co najmniej do 7-miu dni przed turnusem. Koszty noclegu i wyżywienia na szkoleniach stacjonarnych pokrywa Zarząd Regionu. Komisje Zakładowe pokrywają koszty materiałów w wys. 100 złotych od uczestnika. Opłatę za materiały Komisje Zakładowe wpłacają przed szkoleniem na konto: NSZZ Solidarność, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Katowice, ul. Floriana 7 ING Bank Śląski nr. rach lub w kasie Zarządu Regionu. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani okazać dowód wpłaty na początku szkolenia. Można dokonać wpłaty również na miejscu. Harmonogram szkoleń na I półrocze 2007 r. Nr turnusu Termin szkolenia Rodzaj szkolenia I 8-12 styczeń Ogólnozwiązkowe II styczeń Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne III styczeń Wybrane elementy prawa pracy IV luty Ogólnozwiązkowe V luty Wybrane elementy prawa pracy VI 26 luty - 2 marzec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne VII 5-9 marzec Tworzenie układów zbiorowych VIII marzec Ogólnozwiązkowe IX marzec Wybrane elementy prawa pracy X marzec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne XI kwiecień Negocjować można wszystko XII kwiecień Ogólnozwiązkowe XIII 7-11 maj Wsparcie koleżeńskie XIV 7-11 maj Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne XV maj Tworzenie układów zbiorowych XVI maj Ogólnozwiązkowe XVII 28 maj - 1 czerwiec Wybrane elementy prawa pracy XVIII czerwiec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne XIX czerwiec Negocjować można wszystko XX czerwiec Ogólnozwiązkowe

8 8 Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. Chcesz, aby Twoje podatki były lepiej wykorzystywane? Masz dość pazernego budżetu? Skorzystaj z szansy, jaką daje Ci ustawa o działalności pożytku publicznego. Możesz przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czym są takie organizacje? To wszystkie te podmioty, które wyręczają państwo w jego obowiązkach - organizują darmowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, prowadzą kluby sportowe, opiekują się zabytkami, kultywują regionalną tradycję. Przekazanie części swojego podatku to po prostu najlepsza forma demokracji bezpośredniej - sami decydujemy, na co wydane będą nasze pieniądze. Wyręczamy w tym ministra finansów i nie pozwalamy, by część naszych ciężko zarobionych pieniędzy trafiło nie tam, gdzie byśmy chcieli. Nasze podatki możemy przekazywać również dla Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy. Przez 14 lat z jej oferty skorzystało już ponad 60 tys. dzieci! Gdyby wpłat od sponsorów było jednak więcej, Fundacja mogłaby w większym stopniu dofinansować wypoczynek dzieci, zwłaszcza tych najuboższych. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dokonać wpłaty, zapytaj o ulotkę Fundacji w Twojej Komisji Zakładowej albo najbliższym Biurze Terenowym Zarządu Regionu. Możesz też skontaktować się z Biurem Fundacji, które mieści się w Katowicach, przy ul. Floriana 7 (tel ). Katowice: Jubileusz kombatantów W karykaturze s³ów 12 grudnia odbyły się uroczyste obchody XXV-lecia powstania Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Z tej okazji w Kościele Wojskowym p. w. św. Kazimierza w Katowicach odprawiona Powyborcze remanenty Ojciec, k³ad¹c córeczkê do snu, opowiada jej bajkê: - Dawno temu, za górami, za lasami... - Tatusiu - oponuje dziecko - To ju znam, opowiedz mi raczej bajkê: - "A jak zostanê burmistrzem". Za g³upotê trzeba p³aciæ, wiedz¹ teraz "Demokraci", lewica ich "wydudka³a" mia³ byæ sukces, a jest cha³a. Napis na murze: Polsko! Kocham Ciê jak Irlandiê! TYGODNIK ŒL SKO-D BROWSKI ISSN Wydawca: Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ Solidarnoœæ Redaguje zespó³: Beata Gajdziszewska (Redaktor naczelny), Maria Szczeœniak, Agnieszka Konieczny. Redaktor techniczny: Krzysztof WoŸniak Sk³ad i ³amanie: Krzysztof WoŸniak Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o., Tychy Adres redakcji: Katowice, ul. Floriana 7, tel Numer zamkniêto: 29 grudnia 2006 r. Us³yszane w autobusie - Dlaczego na œcianie ratusza w W¹chocku wisi portret Jerzego Urbana? -??? - Bo tam œciany maj¹ uszy. Piosenka Biesiadna Wa ny pan minister Co siedzi w Warszawie "Naprawia" górnictwo Mo e byæ "ciekawie" Szwarny górnik, szwarny Zno siê na robocie Wiêc mu siê nie wtr¹caj Ty warszawski knocie Bo jak siê minister Bierze za "naprawê" To rych³o górnictwo Rusza na Warszawê pk W Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego kombatanci świętowali jubileusz XXV-lecia powstania ZSPK została Msza św. w trakcie której poświęcono pamiątkową tablicę ZSPK. Po nabożeństwie kombatanci złożyli kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim. Uroczystości kontynuowane były w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego. Tam bojownicy walki o wolną Polskę odśpiewali hymn państwowy i minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków ZSPK. Prezes Zarządu Regionu Śląskiego ZSPK Konrad Graca przypomniał historię powstania i działalności Związku. Gośćmi spotkania byli m.in. wiceprezydent Katowic Józef Kocurek i wicewojewoda śląski Wiesław Maśka, który wręczył zasłużonym kombatantom odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP. Na zakończenie obchodów seniorzy podzielili się opłatkiem, przekazując sobie świąteczne serdeczności. B.G.

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

STRAŻY OCHRONY KOLEI

STRAŻY OCHRONY KOLEI Komisja Zakładowa STRAŻY OCHRONY KOLEI Biuletyn informacyjny dla członków organizacji zakładowej i nie tylko nr 10/2011 (20) 18 grudzień 2011roku więcej informacji bieżących na stronie internetowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Czas wydarzeń : 24 grudnia Występują : Mama Tata Dzieci

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

PORADNIK YPEF V EDYCJA

PORADNIK YPEF V EDYCJA PORADNIK YPEF INFORMACJE DLA SZKÓŁ PORADNIK YPEF V EDYCJA JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU? KLIKNIJ i wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.ypef.eu/poland. Bezpośredni link do formularza:

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08 Termin Zadania Formy realizacji Wrzesień WYBORY 2007/2008 Październik LAURKA DLA NASZEJ PANI 1. Wybory do samorządu uczniowskiego. 2. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE Akcja Burza i Powstanie Warszawskie REGULAMIN IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 1939-1945 Akcja Burza i Powstanie Warszawskie (prezentacja multimedialna) I ORGANIZATORZY 1. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU.

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI STYCZEŃ LUTY MARZEC SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE Jesteśmy uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś w Warszawie, stolicy Polski. Chcielibyśmy opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Prowadzący Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić! (gra werbel) Do hymnu państwowego! Hymn Prowadzący Po hymnie!

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Sławomir Duch Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski Jan

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Przez 12 ostatnich lat najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło ponad dwukrotnie. Jednak to wciąż stanowi niewiele ponad połowę średniej europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013 1963-2013 ocena netto mijającego roku Niemal od początków swojej działalności badawczej OBOP teraz TNS Polska zwykle pod koniec roku zwracał się do Polaków z prośbą o podsumowanie starego roku. Pytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2008/numer-41-082008/28515,jak-to-robia-w-europie.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 19:25

Źródło: http://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2008/numer-41-082008/28515,jak-to-robia-w-europie.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 19:25 Policja 997 Źródło: http://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2008/numer-41-082008/28515,jak-to-robia-w-europie.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 19:25 Jak to robią w Europie Europejski policjant

Bardziej szczegółowo

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c TADYCJE Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c Spis treści: Szopka... - 3 - Kolędy... - 4 - Opłatek... - 5 - Pierwsza Gwiazda... - 6 - Pasterka... - 7 - Choinka... - 8 - Święty Mikołaj... - 9 - Źródła informacji...-

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI.

,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. ,,DAR PANOWANIA NAD PRZYRODĄ WINNIŚMY WYKORZYSTAĆ W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, ŚWIADOMOŚCI, ŻE JEST TO WSPÓLNE DOBRO LUDZKOŚCI. (JAN PAWEŁ II) KONKURS OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu - Zdroju ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 4713 562, e-mail: poczta@zs3.jastrzebie.pl Jastrzębie-Zdrój, 1 grudnia 2015 r. Zespół

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie SZKOLNE KOŁO CARITAS Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie Kim jesteśmy? Jesteśmy wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas. Jest nas około czterdziestu.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają wybrane fakty z historii emerytur, przeanalizują dwa podstawowe systemy emerytalne

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Lekcje z PISA 2015 Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Grudzień 2016 Po co nam PISA? To największe badanie umiejętności uczniów na świecie Dostarcza nie tylko rankingów Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj ciekawe miejsca w województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Definicje

Regulamin konkursu Poznaj ciekawe miejsca w województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 18/2014 Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z dnia 30.06.2014 r. Regulamin konkursu Poznaj ciekawe miejsca w województwie w ramach Dni Otwartych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność Relacja z przebiegu Jubileuszowego (25-lecie) Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność W dniach 24-26 października 2016 roku we Wrocławiu w Hotelu Novotel odbył się Jubileuszowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka 2. Miejski Konkurs Historyczny pt.: Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL 1.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku Rok szkolny 2012 / 2013 1. Wybory uzupełniające do SU i Rady SU. 2. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012 / 2013.

Bardziej szczegółowo

Dom jest tam, gdzie rodzina

Dom jest tam, gdzie rodzina Dom jest tam, gdzie rodzina Załącznik do Programu Wychowawczego (projekt edukacyjny) Rok szkolny 2016/2017 Projekt edukacyjny Dom jest tam, gdzie rodzina został opracowany na podstawie diagnozy działań

Bardziej szczegółowo

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!!

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! Relacja ze spotkania z nr 1 rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina wyczekiwała wolontariuszy. Poza panią Anną i Mają był również dziadek,

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Rady KSOiW z Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej 4 lutego 2016 r. w Krynicy Zdro

Spotkanie Rady KSOiW z Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej 4 lutego 2016 r. w Krynicy Zdro Zmiany: 15.02.2016r.- dodano film Zmiany, jakie planujemy w oświacie, nie mogą odbyć się kosztem nauczycieli - mówiła minister edukacji Anna Zalewska na spotkaniu z Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00 IV INTEGRACYJNY KONCERT KOLĘD ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00 Wstęp muzyczny Całą noc padał śnieg - instrumentalnie, gra Grzegorz POWITANIE W tak piękny sposób Grzegorz wprowadził nas

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Święta: ile wydadzą rolnicy i co kupią pod choinkę?

Święta: ile wydadzą rolnicy i co kupią pod choinkę? .pl https://www..pl Święta: ile wydadzą rolnicy i co kupią pod choinkę? Autor: Arleta Wojtczak Data: 22 grudnia 2015 Wiadomo mniej więcej, ile Polacy wydadzą w tym roku na święta. Jaką część tej sumy wydadzą

Bardziej szczegółowo

2. Harmonogram. Warszawa 13 XII

2. Harmonogram. Warszawa 13 XII MATERIAŁY PRASOWE 1. Opis akcji Już po raz jedenasty młodzi wolontariusze z Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska postarają się przypomnieć mieszkańcom Warszawy wydarzenia 13 grudnia 1981 r. Wozy pancerne

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w

Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w wyborze i budowaniu modelu energetycznego, mając w ten

Bardziej szczegółowo

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki

Opracował: Rafał Górniak Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Gra symulacyjna Budujemy wiatraki Cele gry - poznanie interesów różnych grup społecznych, których dotyczy budowa farmy wiatrowej - poznanie/ lepsze zrozumienie zalet i wad elektrowni wiatrowych - rozwój

Bardziej szczegółowo

Ile będziemy zarabiać w 2016 roku?

Ile będziemy zarabiać w 2016 roku? 29.12.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Ile będziemy zarabiać w 2016 roku? Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Pawłowie BANK PKO BP Kolejny rok z SKO W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Pawłowie po raz kolejny przystąpiła do Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2017 ROKU.

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2017 ROKU. OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2017 ROKU. L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI STYCZEŃ LUTY MARZEC SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Imię i nazwisko kierownika Koncepcja edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Elżbieta Grasz, Aneta Gąsiorek Nazwa Uczestnicy Adresaci

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak

Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński. Pod kierownictwem: Justyny Jedynak Opracowanie: Elwira Laskowska Julia Kurowska Patryk Stelmaszczyk Mikołaj Stybliński Numer II (zima) Pod kierownictwem: Urszuli Nowak Justyny Jedynak W numerze: Podsumowanie grudnia; Ferie zimowe; Walentynki;

Bardziej szczegółowo

Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca

Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca Narodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych - 14 czerwca Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach 40-870 Katowice, al. B. Krzywoustego 13 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA

ZWIERZĘTA. z różnych stron ŚWIATA ZWIERZĘTA z różnych stron ŚWIATA PROJEKT Projekt Nie znikaj poświęcony jest zagadnieniu bioróżnorodności. Choć słowo bioróżnorodność jest stosunkowo młode, to robi obecnie prawdziwą karierę. Niestety przyczyna

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Dzień Wiosny w Europie

Dzień Wiosny w Europie Dzień Wiosny w Europie Debata o naszej przyszłości 21 marca - 9 maja 2006 Dzień Wiosny w Europie 2006 Inicjatywa, która ma na celu promować Dialog, Debatę i Demokrację w europejskich szkołach. 2 3 Głos

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ NA STYCZEŃ 2009r

PROGRAM ZAJĘĆ NA STYCZEŃ 2009r NOWOSOLSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ul. J. Matejki 29, 67-100 Nowa Sól tel. 068 356 49 63 (, od 10 do 13-tej) e-mail : tekaminscy@list.pl PROGRAM ZAJĘĆ NA STYCZEŃ 2009r Optymizm dla niektórych jest

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo