W numerze: Nr 51/2006 Katowice, 29 grudnia 2006 r. ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Nr 51/2006 Katowice, 29 grudnia 2006 r. ISSN 1732-3940"

Transkrypt

1 Nr 51/2006 Katowice, 29 grudnia 2006 r. ISSN W numerze: Granice zdrady - Tak trudnego konkursu już dawno nie było - ocenił gospodarz spotkania przewodniczący RSO, a zarazem nauczyciel historii Lesław Ordon - Jego tematyka obejmowała 25 zagadnień z całej historii Polski. Organizatorów konkursu zainspirowała XXV rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i pacyfikacji kopalni Wujek. L. Ordon odwołał się do wyników badań Ośrodka Badań Opinii Publicznej, które wskazują, że blisko połowa społeczeństwa polskiego nie wie, na czym polegał tragizm wprowadzenia stanu wojennego. Czytaj na stronie 4 Bytomski ambasador Orkiestra ściśle związana jest z kopalnią Miechowice oraz z górniczymi tradycjami regionu. W 1920 r. założył ją górnik Franciszek Gyla, który został jej pierwszym kapelmistrzem. Wówczas orkiestra liczyła 20 muzyków grających na własnych instrumentach. Podczas wojny zespół wciąż funkcjonował, a po jej zakończeniu koncertował głównie na świętach państwowych i górniczych. Czytaj na stronie 4 Przełamaliśmy się opłatkiem 21 grudnia członkowie i pracownicy Zarządu Regionu spotkali się na wspólnej Wigilii. W przedświątecznym spotkaniu wzięli również udział pracownicy Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy oraz firmy SolDar. Składając noworoczne życzenia Piotr Duda powiedział, że 2006 rok w naszym regionie rozpoczął się i zakończył tragicznie, co skłania do zadumy i refleksji. Przewodniczący przypomniał o katastrofach na Międzynarodowych Targach Katowickich i w kopalni "Halemba". Czytaj na stronie 5 Do siego roku! yczy redakcja Tygodnika Œl¹sko-D¹browskiego, Zarz¹d Regionu Œl¹sko-D¹browskiej Solidarnoœci oraz Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i M³odzie y im. Grzegorza Kolosy. Trzeba inaczej Ten kilkuletni chłopiec to bohater komiksu o pacyfikacji KWK "Wujek" wydanego przez wydawnictwo Zin Zin Press, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". Komiks w nakładzie 5000 właśnie trafia do księgarń w całej Polsce. Chociaż Józek jest bohaterem literackim, tło do jego dziecięcych przeżyć stanowią autentyczne wydarzenia. Czytaj na stronie 5

2 2 Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. Liczba tygodnia w rozpoczynającym się właśnie roku czeka nas, niestety, szereg podwyżek. Od stycznia zostanie przywrócona wyższa stawka podatku akcyzowego od benzyny. Analitycy twierdzą, że podwyżka może być w całości przeniesiona na cenę paliw. Spowoduje to wzrost ceny na stacjach o ok. 30 gr za litr. Od 1 stycznia zdrożał gaz ziemny. To konsekwencja umów, jakie podpisało pod koniec listopada w Moskwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W konsekwencji rachunki za gaz dla odbiorców indywidualnych w Białymstoku wzrosną miesięcznie o ok. 6 proc. Mieszkańcy Śląska będą w tym roku płacili miesięcznie o ok. 75 gr więcej za prąd. Mimo podwyżki energia elektryczna w naszym regionie wciąż będzie najtańsza w Polsce. Jeśli sprawdzą się prognozy piekarzy i młynarzy, którzy narzekają na brak zboża, to już na przełomie stycznia i lutego każdy z nas wyda na pieczywo o 20 proc. więcej. Problem wynika z wykupywania krajowych zbóż przez producentów biopaliw. Producenci pieczywa są zmuszeni kupować droższe zboże i mąkę u zachodnich sąsiadów. Aby wyjść na swoje, muszą podnieść ceny wyrobów. Zdrożeje też prawdopodobnie mięso i mleko, a także alkohol i papierosy. Od 2007 roku o 0,25 proc. wzrasta składka zdrowotna i osiągnie docelowy poziom 9 proc. Nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o wysokość odliczania jej od podatku. Nadal będzie to 7,75 proc. Pozostała część tej składki jest finansowana z naszych pieniędzy. Oznacza to, że w przyszłym roku będziemy płacili z własnej kieszeni 1,25 proc. składki zdrowotnej i przez to nasze zarobki netto będą mniejsze. Eksperci spodziewają się, że 2007 rok przyniesie spadek cen abonamentu telefonicznego, obniżenie cen szerokopasmowego dostępu do internetu oraz spadek średniej ceny minuty rozmowy w sieciach komórkowych. Napisano Ranking płac minimalnych w UE (Gazeta Prawna, T.B., 2 stycznia 2007 r.) Płaca minimalna w Polsce jest trzykrotnie większa niż w Bułgarii, ale dwukrotnie niższa od obowiązującej na Malcie i przeszło sześć razy mniejsza od minimalnego wynagrodzenia w Luksemburgu. Luksemburg ma najwyższą płacę minimalną ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Według danych Europejskiej Federacji Pracodawców wynosi ona 1503 euro miesięcznie - podaje "Malta Independent Online". Na drugim miejscu we Wspólnocie jest Irlandia ze stawką 1293 euro, w dalszej kolejności idą takie kraje "starej" Unii, jak Holandia euro, Wielka Brytania euro, Belgia euro i Francja euro. Minimalna płaca w Grecji została ustalona Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci ŻONY na poziomie 668 euro, czyli prawie dwukrotnie wyższym niż w Turcji (310,92 euro). W Hiszpanii obowiązuje kwota 631 euro, na Malcie 580 euro, w Słowenii 512 euro i w Portugalii 437 euro. Najniższe minimalne wynagrodzenie jest w Bułgarii i Rumunii - odpowiednio 82 euro i 90 euro. W dawnej "ósemce" nowych państw członkowskich najmniej płaci się na Łotwie euro miesięcznie, najwięcej w Czechach euro. Na Litwie stawka ta wynosi 159 euro, w Słowacji 183 euro, w Estonii 192 euro, w Polsce 234 euro i na Węgrzech 247 euro. Prawo nie określa poziomu miesięcznej płacy minimalnej w Niemczech, Austrii, Włoszech, Danii, Finlandii, Szwecji i na Cyprze. Komunikat dla Komisji Zakładowych Komisje nie posiadające aktualnej ankiety, analizy składek oraz numeru Regon i NIP, nie otrzymają potwierdzenia rejestracji KZ i MKZ. Ponadto przypominamy o ustawowych terminach składania sprawozdań w urzędach skarbowych: CIT-8 do 31 marca 2007 r., załączniki do CIT-8 (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwała o zatwierdzeniu bilansu) nie później niż do 30 czerwca 2007 roku. PIT-y rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należy złożyć do 28 lutego 2007 roku. Termin składania do ZR analizy składek za rok 2006 upływa 31 marca 2007 r. Więcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel wew. 112.) Zarząd Regionu na swojej stronie udostępnił do pobrania druki bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej - załączniki do CIT-8. Główna Księgowa Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Leopoldowi Sobczyńskiemu, byłemu kierownikowi Biura TerenowegoZarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jastrzębiu Zdroju składają pracownicy jastrzębskiego Biura Terenowego RÓ NOŒCI Wieœci z Biur Terenowych ZR BT Rybnik 13 grudnia w Muzeum w Rybniku odbyła się uroczysta inauguracja wystawy Stan wojenny z perspektywy 25 lat zorganizowanej przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność wspólnie z muzeum. Na wystawę przybyli m.in. internowani przed laty działacze S Jerzy Erlich, Jan Łanoszka i Czesław Sobierajski. Po obejrzeniu wernisażu zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu ppłk pil. Tadeusza Dłużyńskiego pt. Pułkownik Ryszard Kukliński - bohater czy zdrajca? 18 grudnia w siedzibie rybnickiego BT odbyło się spotkanie opłatkowe przewodniczących komisji zakładowych z obszaru działania Biura. W trakcie Wigilii Wiesław Sojka z MOZ MO- SiR w Rybniku uhonorowany został Złotym Medalem Solidarności. 14 grudnia odbyły się wybory uzupełniające na funkcję przewodniczącego w OPS Rybnik, spowodowane zmianą miejsca pracy przez dotyczczasową przewodniczącą zakładowej S. Funkcję nowego szefa Związku powierzono Józefowi Bobrkowi. BT Jastrzębie W przededniu świąt Bożego Narodzenia jastrzębskie BT i komisje zakładowe z obszaru działania Biura wsparły najuboższe rodziny uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu. - Po konsultacji ze szkolnym pedagogiem postanowilśmy pomóc trzem wielodzietnym rodzinom - mówi kierownik Biura Danuta Jemioło. - Kupiliśmy dla nich artykuły spożywcze oraz słodycze. Wraz z Komisją Zakładową z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu osłodziliśmy również święta dzieciom specjalnej troski z Domu Pomocy Społecznej Betlejem. BT Pszczyna 28 grudnia odbyła się pierwsza rozprawa sądowa, w której związkowcy NSZZ S czechowickich Zakładów Opatrunkowych Viva wystąpili przeciwko swojemu pracodawcy o wypłacenie załodze zaległych wynagrodzeń. Komisja zakładowa złożyła również wniosek do Sądu Gospodarczego o ogłaszenie upadłości spółki. BT Gliwice 11 grudnia w sali BHP przy KWK Sośnica na uroczystym spotkaniu opłatkowym spotkali się związkowcy NSZZ S obszaru działania gliwickiego BT. Do udziału w Wigili zaproszeni zostali m.in. bp Gerard Kusz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej S Piotr Duda, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz dyrektor KWK Sośnica Aleksander Golnik. Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć ofiar stanu wojennego i górników, którzy ponieśli śmierć przy pracy. - Niech te święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, niech upływają w spokoju i radości wśród rodziny i przyjaciół - takie świąteczne serdeczności przekazywali sobie obecni na Wigilii. BT Zawiercie Przewodniczący wszystkich komisji zakładowych "Solidarności" działających na terenie Biura Terenowego w Zawierciu oraz najaktywniejsi związkowcy wzięli udział w tradycyjnym opłatku zawierciańskiej "S". Życzenia świąteczne i noworoczne przeplatały się z podsumowaniem mijającego roku. - Życzę wszystkim w 2007 roku sukcesów i wytrwałości w ich osiąganiu - mówiła Małgorzata Benc, szefowa zawierciańskiego Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "S". - Obrona praw pracowniczych przypomina bowiem walkę z hydrą, gdy rozwiąże się jeden problem natychmiast pojawiają się nowe. Które oczywiście też trzeba pokonać. Wielu zebranych przy opłatkowym stole potwierdzało, że pracy związkowcom nie zabraknie. I nie będzie to tylko walka o lepsze warunki pracy i wyższe wynagrodzenia, ale również o społecznie akceptowalne przekształcenia własnościowe. W Zawierciu Skarb Państwa może sprzedać wodociągi, natomiast związkowcy i mieszkańcy chcieliby komunalizację firmy. Aby nie było gorzej - te słowa, chyba najczęściej powtarzane podczas życzeń składanych na opłatku zawierciańskiej "Solidarności" ochrony zdrowia doskonale pokazują nastroje pracowników, od lat walczących zarówno o godne płace jak i zapewnienie pacjentom możliwie najszerszego dostępu do świadczeń medycznych. Świąteczny nastrój szybko jednak przesłonił codzienne problemy. I na zakończenie życzono sobie spotkania za rok w tym samym gronie. Na własnym spotkaniu opłatkowym związkowcy z zawierciańskiej "Solidarności" ochrony zdrowia zebrali się po raz pierwszy. W przypadku komisji działającej w pięciu placówkach medycznych w czterech miastach (Zawiercie, Ogrodzieniec, Poręba i Siewierz) trudno było znaleźć termin dobry dla wszystkich. - Mam nadzieję, że takie świąteczne spotkania staną się u nas tradycją - mówi Małgorzata Grabowska, przewodnicząca "Solidarności" ochrony zdrowia w Zawierciu, dziękując za pomoc w zorganizowaniu związkowego opłatka. Opłatkiem łamią się Wioleta Biała i Małgorzata Grabowska (z prawej). W głębi Teresa Zaporowska, długoletnia przewodnicząca S ochrony zdrowia w Zawierciu. Poza kilkoma zaproszonymi gośćmi wszyscy pozostali mogli czuć się gospodarzami (czy raczej gospodyniami, bowiem zawierciańska "S" ochrony zdrowia jest mocno sfeminizowana) - spotkanie było składkowe, ciasta i wigilijne potrawy były przygotowane przez związkowców. Na zakończenie życzono sobie, aby za rok spotkać się w nie mniejszym gronie. Kilkadziesiąt ubogich rodzin z Zawiercia otrzymało przed Bożym Narodzeniem paczki przygotowane przez stowarzyszenie bezrobotnych wspierane Biuro Terenowe Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" w Zawierciu. Artykuły żywnościowe do paczek zbierane były w przedświąteczny weekend w sklepach "Społem" pod hasłem "Z koszyka do koszyka. Podziel się z biednymi". Akcja ta jest już zawierciańska tradycję. "Solidarność" organizuje ją regularnie od kilku lat przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. - Każda rodzina powinna mieć możliwość spotkania przy wigilijnej wieczerzy oraz zastawionym świątecznym stole. Także te najgorzej radzące sobie w gospodarce wolnorynkowej - mówi Małgorzata Benc, szefowa zawierciańskiego Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej "S" i jedna z promotorek akcji. - A takich w naszym mieście nie brakuje, dlatego też popyt na pomoc jest ogromny. Od lat znacznie gorzej jest z darczyńcami oraz wolontariuszami do zbierania darów. Z jednej strony powszechna komercjalizacji świąt sprawia, że coraz rzadziej widzimy drugiego człowieka, z drugiej rośnie grono ludzi, którzy z trudem starcza pieniędzy na przedświąteczne zakupy. Widać to wyraźnie przy zbiórce żywności. Coraz rzadziej do koszyka trafia wędlina, najczęściej z biednymi dzielimy się makaronem oraz tanimi słodyczami dla dzieci, rzadziej cukrem oraz mąką. (zaw)

3 W ZWi zku Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. 3 Gdańsk: Rzecz o stanie wojennym 15 grudnia zmarł nagle w wieku 59 lat Jan Kurasiewicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. Skarbówka: Chcą poprawy warunków pracy Do 30 marca w kościele św. Brygidy w Gdańsku można oglądać wystawę " Rzecz o stanie wojennym". Wystawa jest przede wszystkim hołdem dla ofiar stanu wojennego w Polsce. Ma także na celu przybliżyć młodym ludziom to, czym był stan wojenny. Przedstawiana ekspozycja jest spojrzeniem ludzi, którzy początek wojny polsko-polskiej pamiętają przede wszystkim przez pryzmat braku teleranka w telewizji. - Naszym celem było pokazanie najtragiczniejszych momentów stanu wojennego - z jego ofiarami, wielorakich działań podejmowanych przez podziemne struktury "Solidarności" i zniewolone społeczeństwo. Pokazujemy także prozę życia - mówi Joanna Lewandowska z archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Wystawa pokazuje również zaangażowanie Kościoła katolickiego i Ojca św. będącego ogromnym wsparciem dla uwięzionych i ich rodzin. Na wystawie można również obejrzeć satyrę stanu wojennego. Większość prezentowanego materiału pochodzi z zasobu archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", który w dużej mierze powstał dzięki ofiarności osób prywatnych. Część archiwaliów jest prezentowana po raz pierwszy. Dział Informacji KK 12 grudnia 2006 r. pracownicy Urzędów Skarbowych i służby celnej zgromadzili się przed Ministerstwem Finansów, by przy dźwiękach trąb i syren zamanifestować swoje niezadowolenie z sytuacji w resorcie. Skarbowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń, wydzielenia z ministerstwa finansów niezależnej administracji skarbowej i celnej oraz wprowadzenia spójnego i logicznego prawa podatkowego. Ogólnopolska demonstracja była jednym z najważniejszych elementów akcji protestacyjnej rozpoczętej w tych instytucjach 15 listopada. ak Przewodniczące Organizacji Związkowych NSZZ "Solidarność" przy Urzędzie Skarbowym i I Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu Grażyna Welon i Mirosława Piaskowska dziękują W grudniu upłynęła 36. rocznica tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu. W rocznicowych uroczystościach w Gdyni uczestniczył przydent Lech Kaczyński. - Wydarzenia roku 1970 to istotnie koniec marzeń o tym, że tamten system może być zreformowany. Opozycja demokratyczna nie ukształtowała się zaraz po Grudniu, ale zaczęła się kształtować kilka lat później, niewątpliwie także pod wpływem tego, wielkiego doświadczenia - mówi prezydent podczas uroczystości przy pomniku Ofiar Grudnia'70 w pobliżu przystanku kolejki SKM Gdynia- zakładowym organizacjom związkowym NSZZ "Solidarność", których członkowie wsparli 12 grudnia br. manifestację pracowników Urzędów Skarbowych, przed budynkiem Ministerstwa Finansów. W proteście wzięli udział związkowcy z: - Koksowni "Przyjaźń" z Dąbrowy Górniczej, - PKM z Sosnowca, - TIMKEN POLSKA z Sosnowca, - DEFUM z Dąbrowy Górniczej, - Huty Buczek z Sosnowca, - ZMUW z Sosnowca, - ZOZ z Sosnowca. Dziękujemy również ZR Śląsko-Dąbrowskiego i pracownikom Biura Terenowego w Sosnowcu za pomoc w organizacji wyjazdu, jak również związkowcom z naszych macierzystych zakładów za udział w manifestacji. Grażyna Welon Mirosława Piaskowska Stocznia, gdzie przed 36 laty padły w Gdyni pierwsze strzały do robotników. Według oficjalnych danych, w grudniu 1970 r. na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga zginęły 44 osoby, a ponad 1160 zostało rannych. Wrocław: Zwalniają związkowców w markecie Dyrekcja Selgrosa zwolniła czterech pracowników, którzy chcieli założyć związek zawodowy. W ich obronie przed hipermarketem pikietowali działacze "Solidarności" z wrocławskich zakładów. Krzysztof Kłak, Małgorzata Teresiak i Małgorzata Wójcicka dostali wypowiedzenie tego samego dnia, w którym zgłosili dyrekcji powstanie związku - 15 grudnia. Na wypowiedzeniu była data 11 grudnia. Pracę straciło również dwoje ich przełożonych: Marcin Nowak i Piotr Sijka. Postępowaniem władz firmy oburzone są władze dolnośląskiej "Solidarności". Zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Kazimierz Kimso twierdzi, że tak drastycznie nikt praw pracowniczych w Polsce jeszcze nie łamał: - Prawo zrzeszania się gwarantuje polska konstytucja. Nie możemy pozwolić, żeby pracodawca deptał godność pracownika. Pod sklepem związkowcy zorganizowali pikietę. Około 20 osób w solidarnościowych kamizelkach lub opaskach z transparentami i flagami przez godzinę stało przy wejściu do sklepu, skandując związkowe hasła. Wśród pikietujących było czterech zwolnionych pracowników Selgrosa. Ochrona nie wpuściła ich do środka. Do protestujących nie wyszedł nikt z dyrekcji sklepu. Związkowcy rozdawali klientom sklepu ulotki ze swoimi żądaniami. Wołali: - Szanowni klienci! Nie wszyscy mają święta. Nasi koledzy i koleżanki zostali w tym sklepie wyrzuceni z pracy za to, że ośmielili się zapisać do Związku. Ludzie śpieszący się na zakupy przeważnie obojętnie mijali protest. Ale zapytani w większości odpowiadali, że go popierają i rozumieją. Jedna z klientek Selgrosa była oburzona na firmę: - Nie wolno im tak postępować. Nie chciała się jednak przedstawić, bo - jak wyjaśniła - karta wstępu do Selgrosa jest imienna. Po 30 minutach dwóch policjantów próbowało wylegitymować protestujących. Nie chcieli powiedzieć po co. O godz. 17 związkowcy z okrzykami "jeszcze wrócimy" odeszli. Kazimierz Kimso zapowiada: - Akcję będziemy kontynuować aż do skutku. Tomasz Wójcik, członek Komisji Krajowej "S" i przedstawiciel związkowców przy Międzynarodowej Organizacji Pracy, uważa, że sprawę można by szybko wyjaśnić, gdyby ktoś z Selgrosa chciał ze związkowcami rozmawiać: - Tymczasem oni zachowują się tak, jakby nas nie było. Cezary Furmanowicz, rzecznik zarządu Selgrosa, nie chce komentować zwolnień we wrocławskim hipermarkecie. Zapowiada, że firma po świętach przedstawi swoje stanowisko.

4 4 Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. W REGIONIE 19 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego spotkali się laureaci ogólnopolskiego konkursu szkolnego Granice zdrady państwowej i narodowej w dziejach Polski zorganizowanego przez Sekcję Krajową Oświaty NSZZ Solidarność i Instytut Pamięci Narodowej. Na szczeblu wojewódzkim organizatorami konkursu była Regionalna Sekcja Oświaty wraz z katowickim Oddziałem IPN. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objeli: wojewoda śląski, śląski kurator oświaty i przewodniczący Śląsko- Dąbrowskiej S. W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli:dyrektor gabinetu wojewody śląskiego Elżbieta Szołtysek, szef Śląsko-Dąbrowskiej S Piotr Duda, członek zarządu Radia Katowice Jacek Filus, przedstawiciel IPN z Biura Edukacji Publicznej Andrzej Sznajder, wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty Urszula Grzonka, uczestnik wydarzeń w kopalni Wujek Włodzimierz Ulański oraz jurorzy konkursu. - Tak trudnego konkursu już dawno nie było - ocenił gospodarz spotkania przewodniczący RSO, a zarazem nauczyciel historii Lesław Ordon - Jego tematyka obejmowała 25 zagadnień z całej historii Polski. Organizatorów konkursu zainspirowała XXV rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i pacyfikacji kopalni Wujek. Podkreślił, że w założeniach NSZZ S zawarta jest nie tylko walka o prawa pracownicze i zawodową godność, ale również szeroko pojęta Laureaci konkursu Granice zdrady edukacja społeczna, zwłaszcza wśród młodych ludzi. L. Ordon odwołał się do wyników badań Ośrodka Badań Opinii Publicznej, które wskazują, że blisko połowa społeczeństwa polskiego nie wie, na czym polegał tragizm wprowadzenia stanu wojennego. - Dlatego S nie zaprzestanie organizowania podobnych konkursów - powiedział - Chcemy, by Polacy pamiętali o bohateskich dokonaniach swoich przodków, które sprawiły, że dzisiaj możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju. W trakcie uroczystości rozdania nagród uczniowie mieli okazję zetknąć się z żywą historią. Przedtem jednak, Lesław Ordon przeczytał fragmenty wspomnień sprzed lat 17- letniego ucznia na temat stanu wojennego, które zostały opublikowane w biuletynie IPN. Zarząd Regionu: Granice zdrady - Od niedzieli wpowadzono w całej Polsce stan wojenny. - napisał chłopiec - Prowadzona jest blużniercza propaganda przeciwko S. Komunikatom mającym zastraszyć naród nie ma końca. Naród jest podzielony i skłócony. Czuję, jak się wszystko we mnie gotuje i burzy. Niedawno czytałem Dziady Mickiewicza, a przy tej okazji przeczytałem również o towarzystwie Filomatów i Filaretów. Zrodziła się we mnie myśl o stworzeniu czegoś podobnego.(...) 6 lutego w naszym liceum zawiązała się organizacja młodzieży szkolnej o której pisałem:wprawdzie nie ja jestem inicjatorem, ale nie o to chodziło. Nazwaliśmy ją Ruchem Młodzieży Niepodległej. Liczyła około 15 osób. Na spotkaniach prowadziliśmy rozmowy - jak można pomóc internowanym i ich rodzinom. 26 lutego w drzwiach klasy stanął dyrektor. Był zdenerwowany. Zakomunikował, że zabiera ze sobą trójkę uczniów. Po kilku minutach siedziałem w samochodzie wiozącym mnie na Komendę Wojewódzką.(...) Nie minęło nawet 48 godz. od chwili mojego zatrzymania, gdy w progu celi stanął wartownik. Kazał podpisać jakiś dokument i wręczył mi inny. Była to decyzja o internowaniu. Pisano, że moje pozostawanie na wolności zagrażało by bezpieczeństwu państwa. Autorem tych wspomnień okazał się obecny na sali Andrzej Sznajder z IPN, którego młodzież nagrodziła gromkimi brawami. - Dziś nie ma już kontrowersji, jeśli chodzi o prawną podstawę wprowadzenia stanu wojennego. Należy mówić o zamachu stanu - poinformował uczniów w swojej prelekcji. O wydarzeniach w kopalni Wujek w grudniu 1981 opowiedział młodym ludziom Włodzimierz Ulański, jeden z uczestników krwawego górniczego strajku. - Byłem silnie zatruty gazem. Przez 5 lat przebywałem na rencie - powiedział - Zomowcy nie działali w obronie koniecznej. Strzelali do nas, jak do kaczek. P. Duda zaapelował do młodzieży, by pielęgnowała pamięć o tych tragicznych wydarzeniach sprzed lat. - To wy musicie przejąć po nas pałeczkę i składać kwiaty pod pomnikami narodowej historii. Ten kto jej nie pielęgnuje traci wolność i swoją tożsamość - powiedział. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce w wojewódzkim konkursie zajął zespół z III Gimnazjum w Raciborzu w składzie Joanna Majnusz i Alina Mika, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się drużyna z IV Liceum Ogólnokształcącego, którą stanowią Łukasz Czygier i Piotr Szypuła. Ci sami uczniowie reprezentowali województwo śląskie 13 grudnia podczas krajowego finału konkursu w Gdyni. Tam gimnazjaliści zajęli piąte miejsce, a licealiści czwarte. Po uroczystości rozdania konkursowych nagród młodzież udała się pod pomnik - Krzyż ku Czci Górników Poległych w KWK Wujek, gdzie złożyła wiązanki kwiatów. Beata Gajdziszewska Górnicza Orkiestra Dęta Miechowice z Bytomia czterokrotnie koncertowała w Watykanie dla Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1989 r. po raz pierwszy orkiestra zagrała dla Niego Sto lat i marsza polskiego w Bazylice Św. Piotra. Podarowaliśmy Ojcu Świętemu szpadę wspomina kapelmistrz Józef Słodczyk. Papież zapytał: Chopcy, a co ja mam z tym zrobić. Odpowiedziałem: Ojcze Święty, powieś nad swoim łóżkiem, a wtedy nikt już naszego Papieża nie zaatakuje. Poklepał mnie po plecach i rzekł: Chłopaczku, ty masz rację. Tak zrobię.. Gdy muzycy rok później przyjechali do Watykanu i oznajmili Ojcu Świętemu, że przyjechali z Miechowic, Jan Paweł II powiedział: A, z Bytomia. Ja was już znam... W zeszłym roku byliście u mnie.. Górnicza orkiestra z Miechowic : Bytomski ambasador Wszyscy w Solidarności Orkiestra ściśle związana jest z kopalnią Miechowice oraz z górniczymi tradycjami regionu. W 1920 r. założył ją górnik Franciszek Gyla, który został jej pierwszym kapelmistrzem. Wówczas orkiestra liczyła 20 muzyków grających na własnych instrumentach. Podczas wojny zespół wciąż funkcjonował, a po jej zakończeniu koncertował głównie na świętach państwowych i górniczych. W latach 80. nastąpił rozkwit orkiestry. W 1987 r. na Światowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Hamar w Norwegii nagrodzona została złotym medalem w konkurencji muzycznej oraz brązowym w konkurencji marszowej. W 1995 r. orkiestra przekształciła się w Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Orkiestra Dęta Miechowice. Jego prezesem jest Marek Klementowski, wiceprzewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Obecnie zespół liczy 75 muzyków, w tym 15 dziewcząt. Wraz z orkiestrą występują również młodziutkie tańczące cheerleaderki. Na uwagę zasługuje fakt, że 100 proc. muzyków zespołu należy do NSZZ Solidarność. Mają własną siedzibę! Dzięki uporowi M. Klementowskiego oraz zaangażowaniu członków orkiestry, zespół, jako jeden z niewielu ma tętniącą życiem własną siedzibę. Muzycy wyremontowali budynek po dawnej stołówce, który w 2003 r. stał się własnością Stowarzyszenia. W siedzibie znajdują się pomieszczenia biurowe, sala prób oraz Izba Pamiątek. W niej gromadzone są liczne nagrody i dyplomy zdobyte przez muzyków. Na jednej z półek stoi kamera, która członkom orkiestry zawsze się kojarzyć się będzie z wyjazdem do włoskiego Terramo w 1989 r. W trakcie postoju zaczepili nas włoscy handlarze i zaoferowali sprzedaż kamer za niewielkie pieniądze opowiadają. Zademonstrowali Orkiestra z Miechowic w pełnym składzie nam tylko jedną, a pozostałe zapakowane były w pudełkach. Wszyscy ochoczo zrobili zakupy, po czym okazało się, że zostaliśmy oszukani, bo nabyliśmy kamery z drewna. W ten sposób zostaliśmy bez pieniędzy. Pośród wielu trofeów znajduje się również cenny dyplom za pomoc i serce w organizacji integracyjnych spotkań Kapituły Orderu Uśmiechu Polskiego Komitetu UNICEF, Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na tych spotkaniach żadna orkiestra nie chciała grać za darmo. My zawsze przyjmujemy takie propozycje z radością mówi kapelmistrz orkiestry Józef Słodczyk. Kapelmistrz nad kapelmistrze Ja bez orkiestry nie potrafię żyć mówi pan Józef, wywodzący się z rodziny o wielkich tradycjach muzycznych. W naszej siedzibie spędzam czas od rana do wieczora. To jest mój drugi dom. Józef Słodczyk jest wychowankiem wybitnych profesorów: Józefa Świdra, Adama Markiewicza, Napoleona Siessa. Obejmując stanowisko kapelmistrza orkiestry nie przypuszczał nawet, że z nią właśnie zdobędzie największe laury, przeżyje radosne i wzniosłe chwile. Jest człowiekiem utalentowanym muzycznie i organizacyjnie, posiada duży autorytet, wysoką kulturę i wielką skromność. Z jego inicjatywy w Miechowicach założona została szkółka muzyczna i sekcja werblistów. Pod batutą pana Józefa orkiestra koncertuje w kraju i zagranicą. Tradycją stały się wyjazdy co dwa lata na święto folkloru w Karlsruhe oraz do miasta partnerskiego Recklimghausen. Muzycy odwiedzili również m.in. Norwegię, Austrię, Węgry, Czechy, Niemcy, Francję, Szwecję i Włochy. Na tegorocznym europejskim festiwalu orkiestr górniczych w niemieckim Ferropolis orkiestra z Miechowic zajęła II miejsce. W ubiegłym roku zespół otrzymał od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Złotą Odznakę z Laurem za całokształt twórczości, a kapelmistrz został uhonorowany Złotym Medalem z Brylantem. W tym roku minister kultury wręczył mu odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. Marzy im się sala... Józef Słodczyk prowadzi kronikę orkiestry, w której zamieszczane są wszystkie ważne dla niej zapiski oraz fotografie z koncertów i podróży. Zapytany o plany na przyszłość odpowiada, że chciałby z młodych członków orkiestry utworzyć osobny zespół. Marzy mu się również, by przedstawiciele władz miasta wyszli z inicjatywą przekształcenia miechowickiej orkiestry w reprezentacyjną orkiestrę Bytomia. Niewątpliwą bolączką muzyków jest brak sali koncertowej w 30-tysięcznych Miechowicach. Planują dobudowanie piętra do swojej siedziby. Gramy w gościnnych siedzibach, w okolicznych domach kultury, w kościołach. Na nasze koncerty przychodzi zwykle mnóstwo ludzi. Mieszkańcy Miechowic chcieliby równie często cieszyć się naszą muzyką mówią Beata Gajdziszewska

5 W REGIONIE Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. 5 Wigilia w ZR: Przełamaliśmy się opłatkiem - Pełen ciepła czas Bożego Narodzenia jest potrzebny żebyśmy się na chwilę zatrzymali i uspokoili - mówił podczas spotkania kapelan Śląsko-Dąbrowskiej S ks. prałat Stanisław Puchała - W jednym miejscu spotkałem tak wielu ludzi, którzy byli ze mną na dobre i na złe. Wszystko, co się wydarzyło jest cząstką was. Dziękuję wam i patrzę na was z wdzięcznością i podziwem - powiedział podczas spotkania Damian Majcherek, który do niedawna pełnił funkcję członka Prezydium ZR, Damian Majcherek został etatowym członkiem Zarządu Rady Powiatu Wodzisławskiego a w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej "S". W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał mandat zaufania i został wybrany do Rady Powiatu Wodzisławskiego. Przez cztery lata będzie etatowym członkiem Zarządu tej Rady. Damian Majcherek podkreślił, że decyzja o rozpoczęciu etatowej pracy w samorządzie była dla niego bardzo trudna. - Pozwala jednak mieć nadzieję, że będę mógł pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy - dodał. 21 grudnia członkowie i pracownicy Zarządu Regionu spotkali się na wspólnej Wigilii. W przedświątecznym spotkaniu wzięli również udział pracownicy Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy oraz firmy SolDar. Składając noworoczne życzenia Piotr Duda powiedział, że 2006 rok w naszym regionie rozpoczął się i zakończył tragicznie, co skłania do zadumy i refleksji. Przewodniczący przypomniał o katastrofach na Międzynarodowych Targach Katowickich i w kopalni "Halemba". Piotr Duda powiedział, że dla Śląsko-Dąbrowskiej "S" miniony rok był bardzo ważny ze względu na związkowe wybory oraz obchody upamiętniające 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, pacyfikację śląskich zakładów i śmierć 9 górników w KWK "Wujek". Podziękował także członkom Zarządu Regionu i pracownikom za współpracę i zaangażowanie. Kapelan Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" ks. prałat Stanisław Puchała podkreślił, że pełen ciepła, życzliwości i dobroci czas Bożego Narodzenia jest ważny i potrzebny "żebyśmy się na chwilę zatrzymali i uspokoili". - To naprawdę jest Boże Narodzenie. Bóg się rodzi i staje między nami, jako małe dziecko, by być blisko wszystkich naszych ludzkich spraw - powiedział kapłan. Ks. Puchała podkreślił, że atmosfera Świąt Bożego Narodzenia ma szczególne znaczenie dla naszych rodzin. - Gdy są one mocne miłością i zaufaniem, to rodzą się ludzie, którzy są gotowi zaangażować się w "Solidarność". Nie tylko w Związek, ale w taki sposób życia, który wyraża się w tym, że jesteśmy jedni dla drugich, co podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II - dodał ks. Puchała. ak - Cieszę się, że jak każdego roku członkowie rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność wraz z małżonkami mają okazję wspólnie spędzać opłatkowe spotkanie - tymi słowami zainugurował uroczystą wigilię SGiE, zorganizowaną w hotelowej karczmie w beskidzkiej Kocierzy, przewodniczący Kazimierz Grajcarek. Przed wieczerzą zebrani minutą ciszy uczcili pamięć górników, którzy zginęli w niedawnej katastrofie w kopalni Halemba Po poświęceniu opłatków i odmówieniu wspólnej modlitwy kapelan Sekretariatu ksiądz prałat Bernard Czernecki zwrócił się do związkowców z Bożym słowem. - Po tej wielkiej tragedii w kopalni Halemba, jakby nie widzimy nieba poprzez zapłakane oczy i zbolałą duszę. Zapatrzyliśmy się w ziemię. Jako wierzący w świętych obcowanie znajduję tych górników wśród błogosławionych, bo oni polegli w pracy dla innych - powiedział - Mamy opłatek, po to, by nie zapomnieć, że Pan Jezus narodził się w Betlejem, w domu chleba. Dobrze jest mieć trochę siana pod wigilijny obrus, by pamiętać, że Maryja owinęła dzieciątko w pieluszki i położyła w żłobie, właśnie na sianie. Drobne prezenty są znakiem naszej dobroci. Wigilia w SGiE: Ma na imię Józek. Właśnie kończy siedem lat. Jest zwyczajnym chłopcem. Lubi rysować i bawić się żołnierzykami. Mieszka nieopodal kopalni "Wujek", w której pracuje jego tata. Gdy w kopalni wybucha strajk, tata nie wraca, chociaż miał przynieść urodzinowy prezent... Ksiądz Czernecki przyznał, iż prawdziwym cudem jest ten jeden wieczór w roku, ta cicha noc, gdy wszyscy ludzie starają się być lepsi, wyciągają do siebie ręce, by połamać się opłatkiem i powiedzieć dobrze, że jesteś. - Błogosławiony jest ten, o kim wszyscy dobrze mówią, więc życzę wam, byście wszyscy byli błogosławieni i żeby Pan Bóg spełnił wszystkie wasze dobre pragnienia - zakończył kapelan SGiE. W oczekiwaniu na narodziny Pańskie uczestnicy wigili, łamiąc się opłatkiem przekazywali sobie życzenia zdrowia, miłości i pokoju. Po wieczerzy długo jeszcze nucili kolędy przy rzewnych dźwiękach góralskiej kapeli. Beata Gajdziszewska Komiks o Wujku : Trzeba inaczej Witold Tkaczyk z Zin Zin Press i przewodniczący ZR Piotr Duda prezentują komiks o pacyfikacji KWK Wujek Dobrze, że jesteś... - Prawdziwym cudem jest ten jeden wieczór w roku, ta cicha noc, gdy wszyscy ludzie starają się być lepsi, wyciągają do siebie ręce, by połamać się opłatkiem i powiedzieć dobrze, że jesteś. - mówił ks. B. Czernecki Ten kilkuletni chłopiec to bohater komiksu o pacyfikacji KWK "Wujek" wydanego przez wydawnictwo Zin Zin Press, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". Komiks w nakładzie 5000 właśnie trafia do księgarń w całej Polsce. Chociaż Józek jest bohaterem literackim, tło do jego dziecięcych przeżyć stanowią autentyczne wydarzenia. Publikacja opatrzona została wstępem pierwszego przewodniczącego "Solidarności" Lecha Wałęsy, a także Janusza Śniadka i Piotra Dudy. Znajduje się w niej również część dokumentalna: wypowiedzi uczestników pacyfikacji, rodzin zamordowanych górników i ks. Henryka Bolczyka. Dzięki niej lektura może stać się interesującą lekcją historii dla każdego młodego człowieka. 21 grudnia w siedzibie ZR odbyła się premiera komiksu, w której uczestniczył wydawca Zin Zin Press Witold Tkaczyk i przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej "S" Piotr Duda. - Przez lata 90. popełnialiśmy błąd zaniechania, jeżeli chodzi o przekazywanie historii - powiedział Piotr Duda - Myśleliśmy, że obowiązek ten spoczywa na szkole, ale podczas ubiegłorocznych obchodów 25. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" okazało się, że Związek też ma ogromną rolę do spełnienia. Przewodniczący przyznał, że gdy obejrzał wcześniejsze komiksy wydane przez Zin Zin Press poświęcone wydarzeniom poznańskim i księdzu Jerzemu Popiełuszce, nie miał wątpliwości, że "komiks o Wujku też powinien powstać". Przekazywanie dramatycznych wydarzeń historycznych za pomocą rysunków może budzić pewne kontrowersje. Jest to jednak forma przekazu najlepiej trafiająca do dzieci i młodzieży, stosowana na całym świecie. - Nie wszyscy młodzi ludzie chcą czytać obszerne publikacje historyczne. Wydanie komiksu pokazuje, że można i trzeba inaczej - podkreślał Piotr Duda - Mam nadzieję, że gdy osoby sceptycznie nastawione wezmą go do ręki, zmienią zdanie i że nie jest to ostatni komiks poświęcony najnowszej historii Polski. Trafić do młodych O zapotrzebowaniu na taką formę przekazu mówił również wydawca Zin Zin Press. - Staramy się dotrzeć do młodego odbiorcy i przesłać mu komunikat - mówił Witold Tkaczyk, podkreślając, że z wielu badań wynika, że młodzież nie zna współczesnej historii Polski, która jest tragiczna i heroiczna, ale pasjonująca. - Chcemy przedstawiać ją w sposób popularny, odpowiedzialny i bardzo dobry pod względem artystycznym. Jeżeli młody człowiek zapamięta pewne fakty i najważniejsze wydarzenia, to już będzie dużo. W jego świadomości zostaną obrazy, co może stać się krokiem do pogłębienia wiedzy, sięgnięcia po książki, audycje i materiały filmowe. Prace nad komiksem trwały kilka miesięcy. Ilustracje są czarno - białe ze względu na dramatyzm wydarzeń, o których opowiadają. Jedyny kontrast stanowi czerwień krwi. Wydawca podkreśla, że nie miał wątpliwości, że komiks o "Wujku" tak właśnie powinien wyglądać. Agnieszka Konieczny

6 6 Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. EKOLOGIA Strona finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Skorzystają mieszkańcy, ucierpi środowisko naturalne? Architektura kontra przyroda "Dziennik Zachodni" w najnowszym dodatku "Dom" poinformował, że firmy budowlane w Katowicach przymierzają się do nowych inwestycji. Powstaną nowe budynki na wolnych dotąd działkach na osiedlu Tysiąclecia, a w zachodniej części miasta powstanie osiedle Dębowe Tarasy z ponad 100 mieszkaniami. W Chorzowie na granicy ze stolicą województwa wyrośnie nowa dzielnica willowa Planty Śląskie. Zaplanowano tam też budowę dwóch apartamentowców, najwięcej jednak inwestycji planuje się na południu Katowic, w Kostuchnie, Podlesiu oraz w Zarzeczu. W ostatniej z wymienionych dzielnic budowa osiedla przy ul. Grota Roweckiego już jest zresztą realizowana. Nowe inwestycję są oczywiście starannie zaplanowane i w niczym nie przypominają koszmarnych osiedli z PRL-u. A jednak ekolodzy wcale nie są zadowoleni. Uważają, że na nierozważnym inwestowaniu w budownictwo ucierpią najbardziej przyrodniczo wartościowe obszary stolicy naszego województwa. Dariusz Demarczyk w artykule pt. "O ginącej przyrodzie naszych miast" zamieszczonym w biuletynie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska przypomina, że każde, nawet najbardziej zdegradowane ekologicznie miasto ma w obrębie swych granic administracyjnych tereny warte ochrony ze względu na ich walory przyrodnicze. Mają je oczywiście również Katowice. Stolica województwa wzbogaciła się o zielone dzielnice głównie wskutek reformy administracyjnej, którą przeprowadzono w 1975 roku. Mniejsze gminy zostały wówczas przyłączone do większych jednostek. Katowice powiększyły swój zasięg w kierunku południowym, uzyskując w ten sposób nowe tereny cenne przyrodniczo (na terenie dzielnic Murcki, Ochojec, Podlesie, Zarzecze). Duże kompleksy leśne, obszary zagajniki, doliny rzeczne oraz łąki wraz dużymi obszarami otwartymi tworzą tam ekosystemy o dużej bioróżnorodności. Niepowtarzalne warunki kształtuje dodatkowo urozmaicona rzeźba terenu. Zachować ginące piękno Śląscy ekolodzy odetchnęli, kiedy dzięki restrukturyzacji przemysłu ciężkiego skutki jego negatywnego oddziaływania na przyrodę zostały w ostatnich latach w znacznym stopniu ograniczone. Uważają jednak, że nie rozwiązało to problemów związanych z ochroną cennych ekosystemów. Nowe niebezpieczeństwa, ich zdaniem niosą zmianą jakie obecnie zachodzą w życiu gospodarczym i społecznym naszego regionu. Gwałtowny rozwój prywatnej komunikacji oraz przeobrażenia, jakie dokonują się na południowych przedmieściach Katowic (zwłaszcza na byłych terenach rolniczych w dolinie Mlecznej) powodują, że w zaskakująco szybkim tempie znikają z naszego krajobrazu cenne i piękne obszary. Dawniej ekosystemy przekształcał przemysł, teraz dokonuje się to za sprawą budownictwa domów jedno- lub wielorodzinnych. "Tam, gdzie niedawno usłyszeć można było śpiew skowronka i spojrzeć w niemal bezkresną dal, dziś stoją często pstrokate zabudowania otoczone iglakami" - apeluje D. Demarczyk. - Skala tych zjawisk, które obserwujemy w ostatnich latach, każe nam zweryfikować dotychczasowe pojmowanie zrównoważonego rozwoju. A przecież sprawą godną najwyższej troski, oprócz prawidłowo rozumianego interesu społecznego, winno być dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe". Budować świadomie Sposób, w jaki traktujemy te dwa zagadnienia, określa poziom naszej społecznej świadomości. Ekolodzy z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska argumentują, że plan rozwoju miasta powinien być oparty na rewitalizacji centrum i ograniczaniu niekontrolowanego "rozlewu" miast na peryferia, gdyż przestrzeń jest dobrem ograniczonym, które raz przekształcone, trudno przywrócić naturze. Z tych powodów troska władz i mieszkańców naszego regionu powinna koncentrować się na ochronie krajobrazów naturalnych i półnaturalnych. Wartość estetyczna krajobrazów kulturowych to nie tylko obecność rzadkich krajobrazów (z charakterystyczną dla określonych obszarów fauną i florą), ale również zachowanie w nich dziedzictwa kulturowego. "Zamiana wartościowych przyrodniczo miejsc na tereny przypominające przedmieścia amerykańskich miast byłaby największym błędem, jaki możemy popełnić wobec tych obszarów" - W katowickich parkach i ogrodach niedawno rozkwitły forsycje, a na łąkach i poboczach rozkwitają kwiaty. Takiego ciepłego grudnia, odkąd prowadzone są pomiary temperatur w Polsce, jeszcze nie było rok w ogóle był bogaty w anomalie pogodowe. W styczniu mieliśmy rekordowe opady śniegu, co wywołało szereg katastrof budowlanych, w tym tę najstraszniejszą - hali targowej w Katowicach, która zawaliła się pod ciężarem zlodowaciałego śniegu, zabijając ponad 60 osób. Lipiec był najcieplejszym od ponad 200 lat. Listopad rozpoczął się mroźnie, ale zima, jak dotąd trwała tylko kilka dni. Wkrótce nadeszło tak duże ocieplenie, że ruszyła wegetacja wielu roślin. Klimat się zmienia i to na naszych oczach. 7-9 grudnia br. w Warszawie dyskutowało na ten temat ponad 100 naukowców z całej Europy, zajmujących się klimatologią. Naukowcy podkreślali, że globalne ocieplenie klimatu niesie pewne korzyści. Zadowoleni są z niego budowlańcy, bo wydłuża ich sezon pracy. Jest korzystne dla transportu. Sprzyja rybakom i stoczniowcom. W Polsce może przynosić pisze D. Demarczyk. Południowe dzielnice Katowic tracą cenne obszary przyrodnicze. Ekologów oburza, że nowe budownictwo jest często realizowane w pobliżu lasów, przez co zmniejsza się strefa buforowa pomiędzy obszarem zabudowanym a obszarami cennymi przyrodniczo. Tak dzieje się np. w pobliżu rezerwatu "Ochojec". Kiedy ucierpią lasy, których przecież w Katowicach nie ma zbyt wiele, zmienią się warunki bytowe dla fauny i flory. Zwierzęta, żyjące na otwartych obszarach leśnych przestrzeni są zmuszone do szukania nowych siedlisk, a kiedy już decydują się na migrację napotykają na liczne bariery. Wielkim zagrożeniem jest coraz gwałtowniej rozwijający się ruch na drogach, ogrodzenia posesji i ekrany instalowane przy jezdniach. Badania wykazały, że utrudniona migracja zwierząt pomiędzy Puszczą Pszczyńską a lasami Nadleśnictwa Katowice doprowadzi w konsekwencji do zubożenia puli genowej wśród występujących tam gatunków. Miłośnicy przyrody zwracają, także uwagę, że to nie tylko nowe budownictwo mieszkalne zagraża faunie i florze. Jeżeli powiększy się i to tak gwałtownie, jak przewidują budowniczowie, liczba mieszkańców w niegdyś zielonych dzielnicach Katowic, będzie tam musiała także powstać niezbędna infrastruktura. A wybudowanie nowych dróg, supermarketów i doprowadzenie kanalizacji do dziewiczych jeszcze terenów spowoduje następne zmiany, któ- Wiosna odczuwalną poprawę wygody życia ludzi. Optymiści są zadowoleni, że w Polsce, jak w średniowieczu, będzie można za kilkanaście lat uprawiać winorośl. Istnieję jednak minusy zmiany klimatu. Ubywa nam plaż, ponieważ topniejące lodowce podwyższają poziom wód w oceanach i morzach, nie omijając przy tym Bałtyku. Ekstrema hydrometeorologiczne dają się we znaki ludziom. Podczas lipcowych upałów, gdy temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza, śmiertelność wśród osób powyżej 65 roku życia w dużych miastach wzrasta o procent. Ocieplenie klimatu, zdaniem naukowców, zagraża środowisku przyrodniczemu. Wyginą pingwiny i białe niedźwiedzie, ponieważ pod koniec stulecia nie będą już miały gdzie wędrować w poszukiwaniu odpowiednich dla siebie warunków życia. Jednakże nie trzeba ekstremalnych przykładów aż z Antarktydy i tak odległych w czasie, aby zrozumieć, że ocieplenie klimatu jest niekorzystne. Skutki tegorocznych "szaleństw klimatycznych" odczujemy wkrótce wszyscy, bo już obecnie naukowcy ostrzegają, że przyszłoroczne zbiory re choć trudniej dostrzegalne (zwiększony poziom hałasu, nadmierne oświetlenie, zmiana stosunków wodnych i zniszczenie gleb spowodują zmniejszenie różnorodności siedliskowej. Przyroda ustępuje... Czy przyrodnicze zaplecze Katowic skazane jest na zagładę? Ekolodzy zdają sobie sprawę, że prawdopodobnie nie uda się zachować tu otwartości przestrzeni, istniejących walorów krajobrazowych i dotychczasowej bioróżnorodności. Miłośnicy przyrody mają świadomość nieuchronnej przemiany walorów naturalnych w kulturowe. Uważają jednak, że warto chronić to, co jeszcze zostało, propagować proekologiczny punkt widzenia i wzbogacać nasze otoczenie o elementy przyrodnicze. Nadzieją na ocalenie przyrody jest działalność, istnienie rezerwatów i użytków ekologicznych oraz wzrastająca świadomość społeczeństwa. "Wierzyć też należy - dodaje D. Demarczyk - że wzrastać będzie zapotrzebowanie na wypoczynek w ekologicznie niezmienionym otoczeniu. Rozwiązaniem alternatywnym dla intensywnego rozwoju miasta może być rewitalizacja jego centrum, ogólne podnoszenie atrakcyjności i zmniejszanie uciążliwości mieszkania w śródmieściu". Oprac. Elżbieta Budzyńska na Boże Narodzenie? owoców i płodów rolnych na pewno nie będą należały do rekordowych. Ceny znowu wzrosną. Rolników i działkowców ostrzega się także, by staranie zabezpieczali rośliny na zimę, bo zdezorientowane nienormalną pogodą, łatwiej mogą się poddać mrozom, które zapowiadane są na styczeń i grozi im, że tej zimy nie przetrwają. Od 2004 roku w Polsce ponad 100 naukowców z 22 uczelni i instytutów w Polsce prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych, hydrologicznych i geomorfologicznych oraz ich wpływu na życie ludzi. Koordynatorem tych prac jest Uniwersytet Śląski. Naukowcy zapowiadają, że wnioski z badań będą służyć nie tylko naukowcom. Będą mogły wspomóc możliwości adaptacyjne ludzi do zmieniających się warunków klimatycznych. Raport ma być gotowy w 2008 roku. Już teraz jednak wiadomo, że nie jesteśmy skazani na rolę biernych obserwatorów zachodzących przemian klimatycznych. Naukowcy podkreślali, że możemy przeciwdziałać niekorzystnym zmianom poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poszukiwanie odnawialnych źródeł energii. EB

7 W regionie Nr 51 (585) 29 grudnia 2006 r. 7 Pomoc dla litewskiej Polonii: Dla nich to aż Polska... Na łamach TŚD informowaliśmy już, że w kwietniu w polskiej szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie odbędzie się uroczystość poświęcenia sztandaru tej placówki. Z inicjatywą jego ufundowania wystąpił Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. - Chcemy, by była to uroczystość wyjątkowa dla uczniów polskiej szkoły na Litwie. Ten kraj długi czas był okupowany przez Sowietów - mówi przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek - Tam święcenie szkolnych sztandarów to ewenement. Poprzez sztandar z napisami w narodowym języku, oni chcą podkreślić swoją polskość. Kazimierz Grajcarek wspomina swoje pierwsze spotkanie z polskimi dziećmi z Wilna, do którego doszło na górze Żar w okolicach Bielska - Białej. Zwraca uwagę na ich przepiękną polszczyznę. Mówi, że każdy ich przyjazd do ojczystego kraju ma na celu uczenie się Polski. Jednocześnie zauważa, że wszystkie szkoły w kraju powinny pielęgnować tradycję z taką siłą, jak placówka z Wilna. Wówczas młodym ludziom nie byłyby obce: patriotyzm i miłość do Ojczyzny. - Oni bardziej szanują kraj, niż my. Dla nas, to tylko Polska, a dla tych dzieciaków, to aż Polska, za którą bardzo tęsknią - stwierdza. Podczas uroczystości poświęcenia sztandaru przedstawiciele SGiE przekażą również szkolnemu zespołowi folklorystycznemu góralskie stroje ludowe. Uczniowie już kilka miesięcy temu rozpoczęli naukę beskidzkidzich i tatrzańskich pieśni i tańców. 19 grudnia kolejarze z całej Polski pikietowali przed siedzibą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa: Pikietowali kolejarze Kolejarze domagają się prawa do wcześniejszej emerytury Przedstawiciele Rady SGiE zapewniają, że pomoc udzielona polskiej szkole w Wilnie nie będzie jednorazowa. Sekretariat zamierza kontynuwać wspieranie szczytnych przedsięwzięć podejmowanych przez tę placówkę. - Oni długo musieliby czekać na pomoc ze strony polskich organizacji pożytku publicznego, ponieważ nasza biurokracja jest przerażająca - mówi Kazimierz Grajcarek - Zwróciłem się o pomoc dla nich do jednej z fundacji i dowiedziałem się, że muszę najpierw oficjalnie wystąpić do szkoły w Wilnie, żeby jej dyrekcja poprosiła fundację o wsparcie. Dopiero na tej podstawie fundacja miałaby wystąpić do marszałka Senatu o przyznanie środków, które następnie przekazałaby polskiej szkole na Litwie. Nie wiadomo, czy w ogóle te pieniądze zostałyby przyznane. Przecież, to jakiś absurd. Przykre, że do tej pory nie zostały opracowane jasne kryteria pomocy dla Polonii. Beata Gajdziszewska SGiE NSZZ S zwraca się z prośbą do związkowych struktur o finansowe wsparcie inicjatywy Sekretariatu, dzięki któremu możliwe będzie pokrycie kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru i strojów ludowych dla uczniów polskiej szkoły w Wilnie. Bank Pocztowy S.A. Oddział Katowice, nr konta z dopiskiem Szkoła w Wilnie. Związkowcy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Federacji ZZP PKP i Rady Krajowej Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP skierowali do premiera Jarosława Kaczyńskiego petycję, w której domagają się stworzenia im możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Zdaniem związkowców z wcześniejszej emerytury powinny korzystać osoby, które były zatrudnione w PKP jako kolejarze przed 31 grudnia 1998 r. Dla kobiet wiek emerytalny powinien wynosić 55 lat, a dla mężczyzn 60. Związkowcy żądają również wprowadzenia do ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP zapisów umożliwiającym przechodzenie na wcześniejszą emeryturę pracownikom kolei zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. Kolejarskie związki domagają się również możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla kobiet w wieku 50 lat i dla mężczyzn w wieku 55 lat zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. ak Informacja o szkoleniach związkowych I półrocze (styczeń/czerwiec) 2007 r. Szkolenia związkowe w Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" prowadzi Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej (tel wewn. 223, 228, Ponadto Biuro opracowuje projekty (głównie szkoleniowe) wykorzystujące zewnętrzne źródła finansowania, udziela informacji nt. integracji europejskiej oraz koordynuje związkową współpracę zagraniczną. Zakres tematyki szkoleń: Ogólnozwiązkowe - szkolenie pięciodniowe, w zakresie tematycznym poruszane są podstawowe zagadnienia prawa pracy, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz zagadnienia organizacji wewnętrznej związku. Szkolenie działaczy zakładowych komisji rewizyjnych i skarbników KZ -szkolenie pięciodniowe, poświęcone zasadom organizacji i funkcjonowania związku, prawa podatkowego i rachunkowości w związku. Wybrane elementy prawa pracy - szkolenie pięciodniowe, mające na celu zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu pracy. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia "ogólnozwiązkowego". Zakładowe układy zbiorowe pracy - warsztaty przygotowujące działaczy do tworzenia i wprowadzania zmian do ZUZP. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia "prawo pracy" Negocjować można wszystko - szkolenie negocjacyjne, pięciodniowe, celem, którego jest przygotowanie działaczy - liderów, do negocjacji z pracodawcą, tych poważnych jak np. Układy Zbiorowe Pracy, ale też i tych codziennych, które pomagają rozwiązywać problemy naszych członków. Wsparcie koleżeńskie z elementami doradztwa zawodowego - szkolenie "Kolegów doradców" w programie aktywizacji zawodowej. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami nauczania przy wykorzystaniu urządzeń audiowizualnych. Szkolenia ujęte w harmonogramie odbywać się będą w Ośrodku Szkoleniowym DW "KONTAKT" ul. Kopydło 28 w Wiśle, tel ; fax Dojazd środkiem własnym (parking przed ośrodkiem) lub PKP/PKS. Szkolenia rozpoczynają się o godz , w poniedziałek rozpoczynający turnus. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane będą w Zarządzie Regionu w sekretariacie ogólnym pok. nr 219 tel w. 219, 419, fax i potwierdzane pisemnie (fax), w terminie co najmniej do 7-miu dni przed turnusem. Koszty noclegu i wyżywienia na szkoleniach stacjonarnych pokrywa Zarząd Regionu. Komisje Zakładowe pokrywają koszty materiałów w wys. 100 złotych od uczestnika. Opłatę za materiały Komisje Zakładowe wpłacają przed szkoleniem na konto: NSZZ Solidarność, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Katowice, ul. Floriana 7 ING Bank Śląski nr. rach lub w kasie Zarządu Regionu. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani okazać dowód wpłaty na początku szkolenia. Można dokonać wpłaty również na miejscu. Harmonogram szkoleń na I półrocze 2007 r. Nr turnusu Termin szkolenia Rodzaj szkolenia I 8-12 styczeń Ogólnozwiązkowe II styczeń Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne III styczeń Wybrane elementy prawa pracy IV luty Ogólnozwiązkowe V luty Wybrane elementy prawa pracy VI 26 luty - 2 marzec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne VII 5-9 marzec Tworzenie układów zbiorowych VIII marzec Ogólnozwiązkowe IX marzec Wybrane elementy prawa pracy X marzec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne XI kwiecień Negocjować można wszystko XII kwiecień Ogólnozwiązkowe XIII 7-11 maj Wsparcie koleżeńskie XIV 7-11 maj Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne XV maj Tworzenie układów zbiorowych XVI maj Ogólnozwiązkowe XVII 28 maj - 1 czerwiec Wybrane elementy prawa pracy XVIII czerwiec Skarbnicy KZ i Komisje Rewizyjne XIX czerwiec Negocjować można wszystko XX czerwiec Ogólnozwiązkowe

W numerze: Nr 16 /2007 Katowice, 17 kwietnia 2007 r. ISSN 1732-3940

W numerze: Nr 16 /2007 Katowice, 17 kwietnia 2007 r. ISSN 1732-3940 Nr 16 /2007 Katowice, 17 kwietnia 2007 r. ISSN 1732-3940 Minister Skarbu Wojciech Jasiński był gościem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Podczas rozmów z prezydium Zarządu Regionu minister poznał stanowisko

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 38/2006 Katowice, 26 września 2006 r. ISSN 1732-3940

W numerze: Nr 38/2006 Katowice, 26 września 2006 r. ISSN 1732-3940 Nr 38/2006 Katowice, 26 września 2006 r. ISSN 1732-3940 W numerze: Granice zdrady narodowej... Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski - to tytuł ogólnopolskiego konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

1(543) 6 8 ROZMOWA. styczeń 2011 PRAWO GRUDNIOWE ROCZNICE. Z PROKURATOREM BOGDANEM SZEGDĄ Dreptanie w miejscu. W tym roku to popracujemy...

1(543) 6 8 ROZMOWA. styczeń 2011 PRAWO GRUDNIOWE ROCZNICE. Z PROKURATOREM BOGDANEM SZEGDĄ Dreptanie w miejscu. W tym roku to popracujemy... Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 1(543) styczeń 2011 6 8 ROZMOWA 20 GRUDNIOWE ROCZNICE Niech nie sądzą, że zapomnieliśmy Z PROKURATOREM BOGDANEM

Bardziej szczegółowo

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność.

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. 5 tylko tyle dni urlopu wystarczy wykorzystać, aby zafundować sobie aż 11- dniowy wypoczynek. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 1 2011 KATOWICE 05.01.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Nie róbcie polityki, ratujcie szkoły Jak mówi Lesław Ordon,

Nie róbcie polityki, ratujcie szkoły Jak mówi Lesław Ordon, 150 zł o tyle więcej zarabiać będą miesięcznie pracownicy z sosnowieckiego Bitronu WIĘCEJ» STRONA 4 Irena Przybysz: Aż do skutku będziemy negocjować gwarancje zatrudnienia i inwestycji.» STRONA 5 Piotr

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW 10 proc. o tyle średnio wzrosną ceny w sklepach spożywczych podczas rozgrywek mistrzostw Europy w Polsce WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 19 2012 KATOWICE 16.05.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

NIE KUPUJMY ŚRUBKI W WIGILIĘ WIECZOREM

NIE KUPUJMY ŚRUBKI W WIGILIĘ WIECZOREM 50 proc. o tyle od początku roku spadła produkcja w hutnictwie WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 50 2009 KATOWICE 16.12.2009 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940 Andrzej Karol: Mamy żal

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Jak rząd walczy z otyłością wśród dzieci Pani Maria, intendentka

Jak rząd walczy z otyłością wśród dzieci Pani Maria, intendentka 12 tyle miesięcy dłużej będzie obowiązywać umowa społeczna w MSE w Czechowicach- Dziedzicach. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 33 2015 KATOWICE 17-23.09.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący 800 zł nawet tyle wynosi dysproporcja płacowa pomiędzy pracownikami wykonującymi te same obowiązki w Nitroerg S.A. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2011 KATOWICE 09.11.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 10(528) październik 2009 5 10 20 INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE PRAWO Pracodawca znalazł kij Studenci, spodziewajcie

Bardziej szczegółowo

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO ISSN 1232-6984 9(515) wrzesień 2008 6 9 19 STOCZNIE HISTORIA SPORT Zegar tyka... ANDRZEJ SOWIŃSKI Strajki 1988 XIV Maraton

Bardziej szczegółowo

Szanse Polaków na własne lokum W

Szanse Polaków na własne lokum W 10 tys. pracowników branży motoryzacyjnej czeka na zakończenie pata negocjacyjnego w FCA. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 22 2015 KATOWICE 3-10.06.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Jak pracownik drugiej kategorii Ustawa o emeryturach

Jak pracownik drugiej kategorii Ustawa o emeryturach 4 w tylu rządach zasiadał w ostatnich 25 latach Bronisław Komorowski. Nieprzerwanie przez blisko 20 lat był posłem. WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 20 2015 KATOWICE 21-27.05.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów.

4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. 4 mln zł zapłaciła w 2014 roku Kancelaria Sejmu za wynajem mieszkań dla posłów. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 13 2015 KATOWICE 1-8.04.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN

Bardziej szczegółowo

i transporcie, ale nie brakuje też przedsiębiorców zajmujących się turystyką, sportem, a nawet badaniem rynku.

i transporcie, ale nie brakuje też przedsiębiorców zajmujących się turystyką, sportem, a nawet badaniem rynku. 400 zł takich podwyżek dla wszystkich pracowników Poczty Polskiej domagają się związki zawodowe. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 8 2015 KATOWICE 26.02-04.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Choć po szczycie pojawił się umiarkowany optymizm, to górnicy mają świadomość, że muszą być gotowi na każdy scenariusz

Choć po szczycie pojawił się umiarkowany optymizm, to górnicy mają świadomość, że muszą być gotowi na każdy scenariusz 315 tylu pracowników zginęło w wypadkach w pracy w Polsce w 2013 roku. WIĘCEJ» STRONA 6 Piotr Duda: Jako społeczeństwo musimy doprowadzić do sytuacji, że politycy będą bardziej bali się wyborców, niż szefa

Bardziej szczegółowo

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

2(556) SPOTKANIE. organizacji związkowych Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność w kinie Neptun. luty 2012

2(556) SPOTKANIE. organizacji związkowych Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność w kinie Neptun. luty 2012 Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 2(556) luty 2012 6 8 19 RAPORT MAGAZYNU Praca aż do śmierci? ROZMOWA Nie każde zlecenie to umowa śmieciowa

Bardziej szczegółowo