Sprawozdanie z działalności senatora Zbigniewa Szaleńca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności senatora Zbigniewa Szaleńca"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności senatora Zbigniewa Szaleńca Czeladź, r.

2 Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Senatu, pragnę przedłożyć Państwu skondensowane i zwięzłe podsumowanie zarówno mojej pracy parlamentarnej, jak i aktywności w regionie. Mandat parlamentarny w izbie wyższej miałem możliwość pełnić podczas ostatnich sześciu lat: w trakcie skróconej VI oraz pełnej VII kadencji Senatu RP. Nie ulega wątpliwości, że mandat senatorski, który otrzymałem po raz pierwszy w 2005 r. a następnie w 2007 r. był dla mnie symbolem wielkiej odpowiedzialności oraz ogromnego zaufania, którym obdarzyli mnie mieszkańcy Zagłębia. Jednocześnie mam nadzieję, że przez dwie kadencje pracy w Senacie, nie zawiodłem tego zaufania, i spełniłem oczekiwania wyborców, udowadniając swoją pracowitość, wiarygodność i użyteczność. Dziś, chciałbym dokonać pewnego podsumowania mojej sześcioletniej aktywności: zarówno w pracach parlamentarnych, jak i działalności lokalnej w moim okręgu wyborczym. Musze przyznać, że z prawdziwą satysfakcją i dumą uczestniczyłem pracach legislacyjnych biorąc udział w powstaniu i udoskonaleniu wielu ustaw. W ciągu minionych dwóch kadencji starałem się jednak nie tylko reprezentować mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w Senacie, być orędownikiem ich spraw w Warszawie, ale również skutecznie działać na ich rzecz tutaj w regionie. Chciałbym, aby niniejsza publikacja była dowodem spełnionych oczekiwań wyborczych, a także stanowiła pamiątkę mojej sześcioletniej działalności parlamentarnej.

3 1. Biura senatorskie Bardzo cenię sobie kontakt osobisty z wyborcami, bez którego nie sposób byłoby poznać problemy mieszkańców naszego regionu ani realnie je rozwiązywać. Prócz mojego stałego, głównego biura senatorskiego zlokalizowanego Sosnowcu, do dyspozycji zainteresowanych były w przeciągu ostatnich lat biura działające w różnych miastach Zagłębia, w tym m.in. w Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu. Ponadto, w odpowiedzi na wysokie zainteresowanie dyżurami senatorskimi ze strony mieszkańców pozostałych miast i gmin naszego regionu uruchomiłem mobilne biuro senatorskie, które cotygodniowo pojawia się w różnych zakątkach mojego okręgu wyborczego. Przez sześć lat, wraz z moimi współpracownikami podjęliśmy ponad 1500 zainteresowanych osób, a współdziałający ze mną młodzi prawnicy udzielili blisko 2000 bezpłatnych porad prawnych. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca działania mobilnego biura senatorskiego miałem przyjemność przyjąć, spotkać i wysłuchać ponad 300 osób. Dzięki częstym dyżurom senatorskim mogłem poznać liczne problemy mieszkańców naszego regionu starając się przez całą kadencję być jak najbliżej ludzkich spraw. W następstwie przyjmowanych zgłoszeń często interweniowałem w obronie ludzi skrzywdzonych lub ignorowanych przez administrację, korporacje, a czasem także wymiar sprawiedliwości. 2. Wspieranie inwestycji w regionie Podsumowując dwie kadencje mojej pracy, mogę z nieukrywaną radością i satysfakcją wspomnieć kilka przykładów moich efektywnych działań na rzecz regionu. Do swoich kluczowych dokonań zaliczam skuteczną walkę o środki finansowe dla Zagłębia i całego województwa przy okazji uchwalania corocznych budżetów państwa. Szczególnie cieszę się z wielomilionowych inwestycji w infrastrukturę edukacyjną m.in. wzniesienie nowoczesnego kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, modernizację budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, oraz budowę gmachu wspólnej biblioteki UŚ i Akademii Ekonomicznej. Udało się także przeforsować

4 liczne, istotne dla regionu projekty infrastrukturalne, wśród których największym była rozbudowa lotniska w Pyrzowicach, które w tym roku mogło już obsłużyć rekordową liczbę pasażerów. Istotne kwoty zostaną również przeznaczone na modernizację dróg łączących Euroterminal w Sławkowie z Drogami Krajowymi nr 1 i 49. Prócz starań o jak najkorzystniejszą dystrybucję środków z budżetu państwa, moje działania na rzecz regionu realizowałem w dużej części poprzez dobrą współpracę i wsparcie samorządów lokalnych. Jako były samorządowiec wiem bowiem, że to lokalne władze dysponują najlepszymi instrumentami pozwalającymi na rozwój naszych miast i gmin W Czeladzi udało się z sukcesem zakończyć rozpoczęty przeze mnie (jeszcze jako wiceburmistrza) proces modernizacji placówek oświatowych. Dzisiaj wszystkie czeladzkie szkoły są wyremontowane, czym miasto może się pochwalić jako jedyne tej wielkości w kraju. Ponadto gmina otrzymała 4 miliony złotych zwrotu kosztów realizacji projektu rewitalizacji starego miasta, w wyniku czego mógł powstać orlik oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią przy stadionie miejskim. Warto dodać, że w wyniku promowanej przez Platformę Obywatelską ogólnopolskiej akcji budowy boisk, w naszym okręgu powstały w ostatnich latach w sumie aż 22 orliki, oraz tzw. biały orlik (lodowisko) w Sosnowcu. Aktywnie wspierałem również nasze samorządy w pozyskiwaniu środków na inwestycje. Na moje zaproszenie kilkukrotnie gościła w Zagłębiu Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, odpowiedzialna za podział i dystrybucję funduszy europejskich w Polsce. Dołożyłem także swoją cegiełkę do takich inwestycji jak zagospodarowanie góry zamkowej w Będzinie (podpisano już umowę) czy rewitalizacja czeladzkiej starówki. Udało się również odnieść sukces w staraniach o środki na zrealizowanie projektu Gospodarcza Brama Śląska przewidującego uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej, obejmującej m.in. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny. Warto dodać, że wiele z efektów starań moich oraz zagłębiowskich samorządów jest w trakcie realizacji i wzrasta właściwie na naszych oczach.

5 3. Działania na rzecz szkolnictwa oraz młodzieży Ponieważ wiele lat byłem zawodowo związany z oświatą, edukacją i sportem, od początku mojej obecności w Senacie należałem do i działałem w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Do prawidłowej pracy w tej komisji niezbędne jest stałe monitorowanie potrzeb polskiego szkolnictwa. Nie sposób jednak dokonać tego wyłącznie zza biurka. Dlatego też systematycznie od początku mojej pierwszej kadencji organizuję spotkania z nauczycielami szkół w okręgu wyborczym tak, aby na bieżąco definiować problemy szkół i konsultować kierunki zmian legislacyjnych zmierzających do ich zaspokojenia. Ponieważ w procesie tworzenia prawa niezmiernie ważna jest opinia osób, których ono dotyczy, cyklicznie spotykałem się z zainteresowanymi. Prócz regularnych spotkań udało mi się zorganizować kilka konferencji o tematyce oświatowej, zapraszając do Zagłębia między innymi wiceminister Edukacji Narodowej - Krystynę Szumilas, która mogła przestawić założenia oraz wyjaśnić wątpliwości dotyczące planowanych reform. Byłem również pomysłodawcą konferencji "Wychowanie fizyczne i sport w szkole", którą zorganizowałem w 2009 r. wspólnie z Komisją Nauki, Edukacji i Sportu w gmachu Senatu RP. Celem konferencji było między innymi podsumowanie cyklu spotkań, które odbyłem z nauczycielami z powiatu będzińskiego i Sosnowca. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wychowaniu fizycznym i zdrowotnym w szkole zarówno pod kątem obowiązujących uregulowań prawnych, jak i potrzeb. Miałem także okazję przedstawić lokalne przykłady realizacji zajęć W-F i sportu szkolnego oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych. Za jeden z kluczowych celów moich działań w postawiłem sobie również aktywne wspieranie zagłębiowskich szkół i uczelni, w tym przede wszystkim ich uczniów, studentów oraz ciała pedagogicznego. Jedną z najistotniejszych moich przedsięwzięć na tym polu było zdecydowane i aktywne poparcie wysiłków Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi oraz Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu w kierunku przekształcenia tych instytucji w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Tylko odważne i skuteczne działanie może bowiem uchronić te placówki przed nieuchronną, wydawałoby się likwidacją. Wielokrotne zgłaszanie wspomnianej kwestii w interpelacjach senatorskich oraz

6 nieustępliwe rozmowy w czasie licznych spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaczyna wreszcie przynosić rezultaty, na których tak bardzo mi zależy. Utworzenie w miejsce dzisiejszego kolegium uczelni zawodowej, prowadzącej kształcenie w dziedzinach poszukiwanych na rynku pracy będzie odpowiedzią na potrzeby edukacyjne nie tylko Zagłębia Dąbrowskiego oraz okolic, ale i całego województwa. Co więcej tworzona uczelnia pozwoli zachować miejsca pracy i wzmocni pozycję Zagłębia jako szybko rozwijającego się ośrodka akademickiego. Na tym nie kończą się jednak moje działania na rzecz oświaty. Szczególnie bliskie są mi sprawy uczniów i studentów, często bowiem odwiedzam ich w zagłębiowskich szkołach i uczelniach. Dzięki m.in. mojemu zaangażowaniu i pomocy, studenci kosmetologii, którzy rozpoczęli studia licencjackie w 2004 roku mogli kontynuować naukę i ukończyć magisterium. Niewiele brakowało, a nie byłoby to możliwe po wprowadzeniu przez rząd J. Kaczyńskiego rozporządzenia uznającego studia na kierunku kosmetologia za wyłącznie pierwszego stopnia. Za moją sprawą, młodzież lokalnych uczelni i szkół średnich ma także możliwość spotkać się z czołowymi politycznymi postaciami kraju, którzy na moje zaproszenie przyjechali do Zagłębia. Gościłem tu między innymi obecnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, posłów Jarosława Gowina, Stefana Niesiołowskiego oraz wielu innych. 4. Interwencje senatorskie oraz sprawy społeczne W ciągu minionych dwóch kadencji starałem się nie tylko reprezentować mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w Senacie, być orędownikiem ich spraw w Warszawie, ale również skutecznie działać na ich rzecz tutaj w regionie. Dzięki moim aktywnym i efektywnym działaniom przyczyniłem się do uniemożliwienia likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Sosnowcu. Udało się również uratować pogotowie rejonowe w Sosnowcu przed wchłonięciem przez WPR w Katowicach. Stając w obronie interesów lokatorów mieszkań zakładowych Silma, pomogłem w przejęciu nieruchomości przez gminę, na czym zależało mieszkańcom. Byłem również organizatorem spotkania oraz mediatorem pomiędzy przedstawicielami bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a Urzędem Miejskim

7 w Sosnowcu, które dotyczyło zamiany gruntów przy ul. Podjazdowej. Od początku globalnego kryzysu finansowego zależało mi również na pomocy i ochronie przed skutkami recesji naszych lokalnych przedsiębiorców. W tym trudnym czasie wiele bowiem firm stanęło przed widmem upadku, co nieuchronnie wiązałoby się z likwidacją miejsc pracy. Udało mi się pomóc w pozyskaniu środków na wsparcie m.in. Koksowni Przyjaźń z Dąbrowy Górniczej czy Fabryki Urządzeń Mechanicznych "PORĘBA". Interweniowałem również w sprawie ogłoszenia nowej listy produktów leczniczych dopuszczonych do sprzedaży w sklepach zielarsko medycznych. Usunięcie z obrotu znacznej ilości produktów leczniczych, postawiłoby właścicieli sklepów zielarskich w trudnej sytuacji ekonomicznej godząc w sens dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Działania w celu usunięcia niekorzystnych zapisów, podjęte w obronie branży doprowadziły jednak w konsekwencji uniknięcia bankructwa wielu firm i sklepów i uratowania związanych z nimi setek miejsc pracy w regionie i tysięcy w całej Polsce. 5. Organizacja wycieczek do parlamentu Sprawując mandat senatorski udało mi się zorganizować ok. 20 wycieczek do parlamentu, podczas których mogłem zapoznać moich gości z codzienną pracą, i obowiązkami parlamentarzystów, opowiedzieć o historii i tradycjach polskiego parlamentaryzmu, jak również odpowiedzieć na pytania w sprawach, które wzbudzały szczególne zainteresowanie. Moje zaproszenie do Warszawy przyjęli zarówno uczniowie i studenci, (m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych z Sosnowca, którzy pobili rekord Guinnessa grając nieprzerwanie w siatkówkę, studenci Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej) przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, (m.in. Stowarzyszenie Amazonek z Sosnowca, Stowarzyszenie AD-ASTRA z Sosnowca, Rody Czeladzkie, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Niedowidzących z Czeladzi, Krąg Seniorów z Czeladzi) jak również dyrektorzy i pracownicy zagłębiowskich placówek oświatowych.

8 6. Wspieranie i organizacja akcji charytatywnych Kiedy w 2008 roku śp. wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek podała pomysł zorganizowania charytatywnego meczu piłkarskiego Senat kontra Senat, w którym reprezentacja Senatu RP mogłaby zmierzyć się z zespołem senatów wyższych uczelni, od razu zapaliłem się do tej idei. Wykorzystując doświadczenie piłkarskie i trenerskie przygotowałem drużynę senatorów, zostając jej kapitanem i jednocześnie jednym z głównych organizatorów całego przedsięwzięcia. Dochody z pierwszego konfrontacji parlamentarzystów z profesorami, rozegranej w Zabrzu, zostały przekazane dla Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo? z przeznaczeniem na pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu oraz wybudowanie pierwszej w Polsce dedykowanej leczeniu tych schorzeń kliniki przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dobroczynny mecz udało się powtórzyć dwa lata później, kiedy to po tragicznej śmierci senator Krystyny Bochenek, pomysłodawczyni meczów Senat kontra Senat postanowiłem kontynuować tę szczytną inicjatywę. Wpływy z dwóch kolejnych, charytatywnych pojedynków piłkarskich, rozegranych w 2010 i 2011 roku, zasiliły Fundusz Stypendialny im. A. Graczyńskiego. Dzięki pozyskanym środkom ufundowano 40 stypendiów dla zdolnych studentów z naszego województwa. W 2009 roku europosłanka Małgorzata Handzlik zaproponowała znanym osobistościom życia publicznego Zagłębia udział w charytatywnym przedstawieniu teatralnym, opartym na bajce o Kopciuszku. W sztuce wystawionej w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie zagrali między innymi samorządowcy, radni powiatowi, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie powiatu będzińskiego, znani lekarze, działacze społeczni a także parlamentarzyści. Ja również miałem przyjemność wspomóc tę szlachetną inicjatywę biorąc udział w tej inscenizacji. Dochód z dwóch spektakli zaprezentowanych 22 maja 2009 roku na deskach będzińskiego teatru, przy szczelnie wypełnionej widowni, w kwocie ponad 26 tys. złotych przekazano na zakup sprzętu dla oddziału noworodków Szpitala Powiatowego w Będzinie. W lipcu 2011 roku w Czeladzi odbył się charytatywny koncert, zorganizowany przez fundację Dziecięca Fantazja, który poprowadziła ambasadorka tej organizacji, Agata Młynarska. Fundacja Dziecięca Fantazja działa w Polsce od 7 lat, realizując pragnienia

9 nieuleczalnie chorych dzieci. Przy współudziale znanych gwiazd polskiej estrady organizacja organizuje trasę koncertową przy Centrach Handlowych M1, podczas której spełniane są marzenia dzieci. W trakcie lipcowego koncertu w Czeladzi miałem zaszczyt być jednym ze sponsorów i ufundować prezent dla chorego, dwunastoletniego Andrzejka, który zawsze pragnął zasypiać na piętrowym łóżku.

10 Bilans ostatniej kadencji senatora Zbigniewa Szaleńca w liczbach otrzymanych głosów w wyborach do Senatu RP 99% obecności na posiedzeniach senatu i komisjach senackich 99% obecności na głosowaniach 110 poprowadzonych posiedzeń komisji regulaminowej 215 wystąpień na posiedzeniach plenarnych 49 wystąpień jako sprawozdawca komisji w/s przyjmowanych ustaw 72 wniesione poprawki do ustaw 4 wniesione projekty ustaw Ok Ok Ok Ok. 750 Ok. 300 osób odwiedziło parlament w ramach zorganizowanych wizyt osób zostało przyjętych na dyżurach biurach senatorskich bezpłatnych porad udzielonych przez prawników biurach senatora wystosowanych pism interwencyjnych mieszkańców zagłębiowskich miast odwiedziło mobilne biuro

CZELADZKA. Mamy świetne szkoły i przedszkola, wspaniałych nauczycieli, w większości

CZELADZKA. Mamy świetne szkoły i przedszkola, wspaniałych nauczycieli, w większości GAZETA CZELADZKA Towarzystwo Powszechne Czeladź Nakład:13.000 szt. ISSN 2300-7427 Nr 7, październik 2014 Zbigniew Szaleniec kandydatem na burmistrza Czeladzi Były wiceburmistrz Czeladzi i senator RP dwóch

Bardziej szczegółowo

NR 1 PIĄTEK 1 CZERWCA 2012 Gazeta Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Lepsza strona

NR 1 PIĄTEK 1 CZERWCA 2012 Gazeta Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Lepsza strona gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Samorządność NR 1 PIĄTEK 1 CZERWCA 2012 Gazeta Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Lepsza strona Oddajemy

Bardziej szczegółowo

PO ZDROWIE DLA ZAGŁĘBIA

PO ZDROWIE DLA ZAGŁĘBIA INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY - CZERWIEC 2015 PO ZDROWIE DLA ZAGŁĘBIA Beata Małecka-Libera Moje priorytety Szanowni Państwo, zdrowie jest najważniejsze - dla każdego, bez względu na wiek, wykształcenie,

Bardziej szczegółowo

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu powstał przy współpracy z portalem Kurier365.pl Wyróżnione firmy: RAPORT CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Bank, który uczy Dla wielu osób bank centralny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

CZELADZKA. Nakład 8000 szt. Życzenia dla Pań

CZELADZKA. Nakład 8000 szt. Życzenia dla Pań ISSN -2300-7427 GAZETA CZELADZKA Towarzystwo Powszechne Czeladź Nr 4 Marzec 2014 Nakład 8000 szt. Życzenia dla Pań Wydanie kolejnego numeru naszej gazety zbiega się z obchodzonym 8 marca Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Mądre oszczędności. Struktura głównych pozycji wydatków. Przybliżone wartości wyrażone w procentach (%)

Mądre oszczędności. Struktura głównych pozycji wydatków. Przybliżone wartości wyrażone w procentach (%) Jak powstrzymać dyskonty? Władze Radomia dostrzegają cały szereg kwestii, które mają istotny i realny wpływ na sytuację kupców i warunki, w jakich prowadzą działalność. Niestety tylko rozwiązania na szczeblu

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej POLITYKA GOSPODARKA DYPLOMACJA KULTURA NUMER 3 4/2015 (123) Cena promocyjna 5 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1643-5729 Indeks 24340X Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki Wspomagamy przedsiębiorców Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE JUŻ 15 PAŹDZIERNIKA

WYDANIE JUŻ 15 PAŹDZIERNIKA KOLEJNE Koncert operetkowy Kętrzyńskie Centrum Kultury ma przyjemność zaprosić państwa na niezwykłe widowisko muzyczne w wykonaniu solistów śpiewaków z Bydgoszczy i zabrać publiczność w magiczną podróż

Bardziej szczegółowo

Jeden z najwybitniejszych

Jeden z najwybitniejszych 2 LUDZIE Prof. Kazimierz Braun Uczony związany z miastem TARNÓW. PL Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych, reżyser, dramatopisarz, dyrektor wielu scen

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

W czasach, gdy brakuje autorytetów, spotkanie z dzisiejszym bohaterem Tkania życia uzmysłowiło mi, jak dotkliwy jest ten brak.

W czasach, gdy brakuje autorytetów, spotkanie z dzisiejszym bohaterem Tkania życia uzmysłowiło mi, jak dotkliwy jest ten brak. Wybory 2011 nr 7 / październik 2011 / kontakt@swidnica24.pl Pełne urny wyborcze? Tkanie życia Stanisław Kotełko Kultura 1 Galeria w prywatne ręce Już wkrótce kolejna godzina zero dla Polski i godzina próby

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Lider dla Zagłębia. Zagłębie czeka na silnego lidera Badania zagłębiowskiej tożsamości i co z nich wynika. Poparcie prof.

Lider dla Zagłębia. Zagłębie czeka na silnego lidera Badania zagłębiowskiej tożsamości i co z nich wynika. Poparcie prof. Lider Wydanie pierwsze 09.09.r. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Karolczak MIEJSCE 1 DO SEJMU Zagłębie czeka na silnego lidera Badania zagłębiowskiej tożsamości i co z nich wynika Według sondażu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. www.kapitaldolnoslaski.pl

Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. www.kapitaldolnoslaski.pl Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska ISSN 2353-9364 Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Planujemy,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo