INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI EDUKACJA ZDROWOTNA Opracowanie BEATA BAŁCHAN PBW RZESZÓW 2014

2 Edukacja zdrowotna to proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się jak żyć, aby zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, w przypadku wystąpienia choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu lub rehabilitacji, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki. Edukacja zdrowotna jest podstawą szkolnego programu profilaktyki. Celem edukacji zdrowotnej w szkole jest pomoc uczniom w: -poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu własnych problemów zdrowotnych -zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać - rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi - wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości - rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia - przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej. Pojęcie edukacja prozdrowotna pojawiło się w podstawie programowej w drugiej połowie lat 90-tych. Reforma z 1999 roku ukształtowała ścieżki edukacyjne, wśród których znalazła się edukacja prozdrowotna. W wyniku reformy z 2008 roku zrezygnowano ze ścieżek. Postulowano utworzenie nowego przedmiotu: edukacja zdrowotna, ale niestety nie udało się tego przeforsować. MEN wprowadziło tylko zapis w preambule podstawy programowej: Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyków (postawy) dbania o zdrowie własne i innych ludzi i tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Przedmiotem wiodącym w realizacji tematu zostało wychowanie fizyczne. Wymagania szczegółowe dotyczące różnych aspektów zdrowia uwzględniono również w większości przedmiotów. I etap edukacyjny (klasy I-III) - wyodrębniono obszar: wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Na tym etapie nauczania edukacja zdrowotna jest jednym z wielu obszarów kształcenia zintegrowanego. Wymagania na koniec I etapu dotyczą głównie zdrowia fizycznego, w tym: troski o ciało (higiena osobista, dbałość o postawę ciała), zachowań sprzyjających zdrowiu (właściwe żywienie, aktywność fizyczna, poddawanie się szczepieniom ochronnym), zachowania bezpieczeństwa (w czasie zajęć ruchowych, w kontaktach z lekami i substancjami chemicznymi) i szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, właściwego zachowania w chorobie, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, kontrolowania zdrowia, przestrzegania zaleceń lekarza i stomatologa, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, relacji i współpracy z innymi, pomagania potrzebującym, ochrony środowiska przyrodniczego. II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) wymagania szczegółowe, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio edukacji zdrowotnej, znajdują się w wielu przedmiotach, zwłaszcza w przyrodzie, wychowaniu fizycznym i języku obcym nowożytnym. Dotyczą one dbałości o ciało, zdrowie oraz środowisko, z dominacją wymagań z zakresu zdrowia fizycznego. W podstawie programowej wychowania fizycznego uwzględniono:

3 bezpieczeństwo (w czasie zajęć ruchowych, pobytu nad wodą, w górach, w ruchu drogowym) oraz sposoby postępowania w zagrożeniach zdrowia lub życia, troska o ciało (hartowanie i ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem). Edukacja zdrowotna w klasach IV-VI szkoły podstawowej wygląda więc podobnie jak w poprzedniej podstawie programowej. III i IV etap edukacyjny (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) wyodrębniono edukację zdrowotną jako jeden z bloków tematycznych realizowanych na wielu przedmiotach. Osiągnięcie zamierzonych celów wymaga podejmowania różnorodnych działań w ramach programu dydaktycznego, wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki. Jest to proces długotrwały, wymaga sporego wysiłku nauczycieli, jak również zaangażowania samych uczniów i ich rodziców, gdyż skuteczność edukacji zdrowotnej głównie zależy od tego, czy dzieci przeniosą do swego codziennego życia to, czego uczą się w szkole. Niniejszy informator zawiera książki i artykuły znajdujące się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, a także wybór stron internetowych dotyczących tematu. Oznaczenia przy sygnaturach: WypRz Wypożyczalnia Rzeszów ul. Gałęzowskiego 4 ; CzytR Czytelnia Rzeszów ul. Towarnickiego 3.

4 Książki 1. ABC sześciolatka : przyroda, zdrowie, komunikacja / Danuta Piotrowska ; il. Danuta Cesarska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygn. CzytR B 2. Biologia : program nauczania z elementami ścieżek edukacyjnych : prozdrowotnej i ekologicznej w klasach 1-3 gimnazjum (III etap kształcenia) / Danuta Cichy, Ilona Żeber- Dzikowska. - Bielsko-Biała : "Debit", cop Sygn. CzytR B 3. Biorę odpowiedzialność : program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, Sygn. CzytR Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia : propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców / Joanna Bulska. - Toruń : "Akapit", Sygn. CzytR Człowiek a środowisko : wybrane zagadnienia z zakresu wychowania zdrowotnego / Lesław Grzegorczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sygn. CzytR , WypRz , WypRz , 6. Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci letnich w rodzinie / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sygn. CzytR , WypRz Dziecko - rozwój a wychowanie zdrowotne : praca zbiorowa / red. Bibiana Jaślarowa, Marek Cywiński ; Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie. - Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Sygn. CzytR B 8. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Sygn. WypRz Edukacja prozdrowotna / Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Sygn. CzytR , WypRz Edukacja prozdrowotna : przewodnik dla nauczycieli gimnazjum / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce : "Jedność", Sygn. CzytR , WypRz Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : program nauczania : szkoła podstawowa / Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygn. CzytR B 12. Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : szkoła podstawowa : podręcznik / Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygn. WypRz B, WypRz B

5 13. Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : szkoła podstawowa : zeszyt ćwiczeń / Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygn. WypRz B 14. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Sygn. CzytR , WypRz Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Wyd. 2, dodr Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Sygn. WypRz Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Sygn. CzytR , WypRz , WypRz Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Sygn. CzytR , WypRz , WypRz Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Sygn. WypRz Eko - teatrzyk przedstawia : czyste buzie i zielona trawa : scenariusze inscenizacji o higienie, zdrowiu i ekologii / Beata Barbara Jadach. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", Sygn. WypRz Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii : tworzenie stosunku człowieka do ciała i zdrowia / Andrzej Krawański. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, Sygn. CzytR , WypRz Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy V w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000]. Sygn. CzytR , WypRz Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy IV w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000]. Sygn. CzytR , WypRz , WypRz , WypRz Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI w szkole podstawowej : program / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", Sygn. CzytR B, WypRz B 24. Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Anny Niteckiej-Walerych. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, Sygn. CzytR , WypRz Materiały dydaktyczne do zajęć z wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia / Katarzyna Sygit. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Sygn. CzytR

6 26. Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego / Jacek Barcik. Warszawa : C. H. Beck, Sygn. WypRz (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler. - Kraków : "Impuls", Sygn. WypRz Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1 i 2 : Krzysztof Wojcieszek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sygn. CzytR O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków : "Impuls", Sygn. CzytR , WypRz Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, Sygn. WypRz Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, Sygn. WypRz Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, Sygn. WypRz Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 1 / pod red. Beaty Penar-Zadarko, Moniki Binkowskiej-Bury. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Sygn. WypRz Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 2 / pod red. Małgorzaty Marć, Małgorzaty Nagórskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Sygn. WypRz Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Sygn. CzytR Projekt autorski szczegółowego programu z zakresu zajęć edukacyjnych "zachowanie zdrowia" w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach / Andrzej Godlewski, Andrzej Grzybowski. - Łódź : [b. w.], Sygn. CzytR B, WypRz B 37. Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej / red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop Sygn. CzytR , WypRz

7 38. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. - W-wa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Sygn. WypRz B, WypRz B, WypRz B, WypRz B 39. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa / Hanna Jakubowska. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, Sygn. CzytR , WypRz Promocja zdrowia w klasach IV-VI : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski ; [red. Wojciech Śliwerski]. - Kraków : "Impuls", Sygn. CzytR , WypRz Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", Sygn. CzytR Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu / Grażyna Gunia. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Sygn. CzytR Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów / Barbara Wolny. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sygn. WypRz Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Urszuli Morszczyńskiej. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, Sygn. CzytR Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce : raport z badań / pod red. Barbary Woynarowskiej ; aut. Joanna Mazur [ i in.] ; Warszawa : Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny, Sygn. CzytR Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania : materiały z konferencji naukowej, Kamień Śląski, wrzesnia 2000 r / red. nauk. Barbara Woynarowska, Marian Kapica ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zdrowotnej, Sygn. CzytR W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : "Fosze", Sygn. CzytR Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej / pod red. Katarzyny Potyrały. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Sygn. WypRz

8 49. Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów) / pod. red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", Sygn. CzytR , WypRz Wychowanie zdrowotne / Marian Sygit, Katarzyna Sygit. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Sygn. CzytR Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : "Impuls", Sygn. CzytR , WypRz Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. - Kraków : "Rubikon", Sygn. WypRz Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Sygn. WypRz , WypRz Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : "Difin", Sygn. WypRz Zarys współczesnej promocji zdrowia / Dorota Cianciara. - Warszawa : Wydawnictwo lekarskie PZWL, Sygn. CzytR Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, Sygn. CzytR Żyj bezpiecznie i zdrowo : program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. - Kraków : "Impuls", Sygn. CzytR , WypRz Dokumenty audiowizualne 1. Zdrowo i odlotowo [Film] : edukacja prozdrowotna : wiedza o społeczeństwie : wiedza o kulturze : telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów / scen. i realiz. Barbara Abramowska, Dariusz Begiej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Sygn. AudRz 771 Artykuły lat programu "Szkoła Promująca Zdrowie" / Barbara Woynarowska.// Lider , nr 10, s lat programu Szkoła Promujące Zdrowie / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska.// Remedium , nr 4, s. 6-7

9 3. Abecadło zdrowia i bezpieczeństwa / Magdalena Dziel-Sierszuła.// Bliżej Przedszkola , nr 11, s Aktywność fizyczna naszym zdrowiem : propozycja projektu edukacyjnego / Ilona Żeber- Dzikowska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Aktywność ruchowa a kultura zdrowotna / Zygmunt Jaworski.// Lider , nr 1, s Alergia w Kubusiowym Lesie : scenariusz zajęć dla dzieci trzy-, czeroletnich / Agnieszka Baranowska.// Bliżej Przedszkola , nr 5, s Arkusz obserwacji - zajęcia z edukacji zdrowotnej / oprac. Aneta Buczkowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , październik, s Autorski program edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności rychowej dla klas I-III "Na nogach do zdrowia" / Jolanta Żołyńska.// Lider , nr 7/8, s Autorski program z zakresu promocji zdrowia psychospołecznego dla uczniów klas 1 "To właśnie ja" / Kazimiera Podczaszy, Joanna Syguda.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9 wkł. s. 3-56, bibliogr. 10. Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym - przyszłością edukacji zdrowotnej / Jerzy Urniaż, Marzena Jurgielewicz-Urniaż.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s Autorytet - od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler.// Lider , nr 10, s Badania nad jakością życia dzieci i młodzieży / Joanna Mazur.// Remedium , nr 3, s Bezpieczeństwo w życiu przedszkolaka - komunikat z badań / Katarzyna Wojciechowska.//W: Edukacja małego dziecka. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia : praca zbiorowa. Bielsko-Biała ; Kraków : "Impuls", S Blaski i cienie profilaktyki w gimnazjum / Teresa Lewandowska-Kidoń.//W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, S , bibliogr Bliżej pedagogiki zdrowia - część pierwsza / Andrzej Pawłucki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s Bliżej pedagogiki zdrowia - dokończenie / Andrzej Pawłucki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Chce być silny i zdrowy / Urszula Chrapońska, Agnieszka Leszczyńska, Izabela Paryż.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Chcę dbać o zdrowie / Grażyna Myrda, Bożena Bejm.// Życie Szkoły , nr 9, s Co będzie z edukacją zdrowotną? / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 4, s. 6-7, bibliogr. 20. Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak.// Lider , nr 12, s Czy dźwiękami można zabić? / Grażyna Rura.// Życie Szkoły , nr 3, s Czy teoria jest stosowana w praktyce? : aplikacje modeli zachowań zdrowotnych w programach prewencji otyłości wśród dzieci i młodzieży realizowanych w Polsce w latach / Anna Januszewicz, Aleksandra Łuszczyńska.// Przegląd Psychologiczny. - T. 54, nr 1 (2011), s , bibliogr.

10 23. Czy umiesz zadbać odpowiednio o swoje zdrowie fizyczne? Jeżeli nie, zrób to jak najszybciej! / Renata Czarniecka.// Meritum , nr 3, s Czy wiem co jem? : scenariusz - lekcja z zakresu edukacji prozdrowotnej dla uczniów klasy III / Katarzyna Nowy-Karasek.// Ekoświat , nr 1, s Czystość to zdrowie - mówi przysłowie / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły , nr 2, s Dbam o własne zdrowie : konkurs wiedzy prozdrowotnej dla uczniów klas III szkoły podstawowej / Mariola Wyżlic.// Wszystko dla Szkoły nr 2 s Dbam o zdrowie : program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Mirosława Parlak.// Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s Dbam o zdrowie : scenariusz zajęć / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły , nr 7, s Dbamy o czystość : scenariusz zajęcia dla grupy 4-, 5-latków / Danuta Andrzejewska.// Bliżej Przedszkola , nr 12, s Dbamy o zdrowie - inscenizacja / Selwana Szołek.// Życie Szkoły , nr 9, s Definicja, model i standardy Szkoły Promującej Zdrowie / Katarzyna Stępniak.// Meritum , nr 2, wkładka Oświata Mazowiecka Wydanie Specjalne, s Diagnozowanie potrzeb i dobór treści kształcenia w zakresie edukacji zdrowotnej uczniów młodszoszkolnych / Małgorzata Kaliszewska.//W: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, S , bibliogr Dla zdrowia i sprawności - styl życia oraz programy treningu / Jan Harasymowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 12, s Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, szkole i społeczeństwu? / Barbara Woynarowska.// Meritum , nr 3, s Dlaczego kształtowanie postaw prosomatycznych nie wystarcza? / Monika Guszkowska.// Wychowanie Fizyczne i Sport , nr 4, s , bibliogr. 36. Dobra edukacja zdrowotna w szkole : kilka kolejnych refleksji / Maria Sokołowska.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9, s Dokonałam ewaluacji programu edukacji prozdrowotnej : ewaluacja programu edukacji prozdrowotnej "Na nogach do zdrowia" / Jolanta Żołyńska.// Lider , nr 7/8, s Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej - kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 10, s. 4-9, bibliogr. 39. Doświadczenia z pracy szkół promujących zdrowie / Julia Czachor.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 3/4, s Drama w edukacji / Danuta Michałowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Dylematy współczesnej edukacji zdrowotnej w nauczaniu wczesnoszkolnym / Krystyna Dudkiewicz.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 5, s Działalność pedagogiczna pielęgniarki / Wiesława Ciechaniewicz.//W: Pedagogika : podręcznik dla szkół medycznych. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, S , bibliogr..

11 44. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska.// Lider , nr 1, s Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska.// Lider , nr 9, s Dziękuję, to mi szkodzi - zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz.// Wychowanie na co Dzień , nr 1/2, wkładka metodyczna, s. IV-VI 47. Edukacja dla zdrowia - Narodowy Program Zdrowia na lata // Meritum , nr 3, s Edukacja dla zdrowia (o zdrowiu) ucznia (aksjologiczne podstawy edukacji zdrowotnej - analiza założeń nowej Podstawy programowej) / Barbara Wolny.//W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne. Kraków : "Impuls", S Edukacja i świadomość zdrowotna uczniów szkół gimnazjalnych w Katowicach / Sylwana Spyra.// Auxilium Sociale , nr 3/4, s , bibliogr. 50. Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w naszej szkole / Dorota Kochan.// Ergo : Miesięcznik Oświatowy , nr 8, s Edukacja prozdrowotna : realizacja treści programowych ścieżki edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego / Małgorzata Borek-Aleksandrowicz.// Lider , nr 2, s Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Część 1 / Beata Gonerka.// Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 3, s Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Część 2 / Beata Gonerka.// Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 4, s Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Część 3 / Beata Gonerka.// Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 5, s Edukacja prozdrowotna w młodszym wieku szkolnym / Joanna Lewandowska- Magiera.// Wychowawca , nr 9, s Edukacja zdrowotna - prawidłowe odżywianie / Mateusz Ziemba, Urszula Kierczak.// Doradca Dyrektora Przedszkola , nr 9, s Edukacja zdrowotna - szansą na zmianę niekorzystnych tendencji i wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa / Stanisław Żołyński.// Lider , nr 1, s Edukacja zdrowotna - w nowych standardach kształcenia nauczycieli / Barbara Woynarowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s Edukacja zdrowotna - zadania pielęgniarki w promocji zdrowia / Wiesława Ciechaniewicz.//W: Promocja zdrowia. Lublin : "Czelej", S , bibliogr Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Edukacja zdrowotna a jakość życia osób z uszkodzonym wzrokiem / Grzegorz Brzuzy.// Wychowanie na co Dzień , nr 1.2, s , bibliogr. 62. Edukacja zdrowotna drogą do skutecznej kontroli zdrowia / Kazimierz Grabiński, Ryszard Wrocławski.// Nauczyciel i Szkoła , nr 1/2, s , bibliogr. 63. Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej / Barbara Woynarowska.// Remedium , nr 2, s Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolne centrum informacji / Grażyna Gregorczyk.// Biblioteka w Szkole , nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 6-9

12 65. Edukacja zdrowotna jako podstawowa forma promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży / Piotr Majewicz.//W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, S Edukacja zdrowotna jako wyzwanie wobec oczekiwań społecznych XXI wieku / Edyta Obodyńska.//W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, S Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Edukacja zdrowotna realizowana metodą warsztatów pedagogicznych / Jolanta Derbich.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak.// Chowanna. - T. 2 (2008), s , bibliogr. 70. Edukacja zdrowotna ucznia późnej dorosłości / Andrzej Pawlicki.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s Edukacja zdrowotna w gimnazjum - propozycje rozwiązań dydaktycznych / Alicja Walosik.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s , bibliogr. 72. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole : szansa i wyzwanie / Barbara Woynarowska.// Lider , nr 11, s Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak.// Wychowanie na co Dzień , nr 6, s Edukacja zdrowotna w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Katarzyna Nieleszczuk.// Lider , nr 6, s Edukacja zdrowotna w przedszkolu : podstawy teoretyczne dla działań praktycznych / Ewelina Flatow, Anna Durda.// Lider , nr 2, s Edukacja zdrowotna w przedszkolu specjalnym / Edyta Płatek.// Rewalidacja , nr 2, s Edukacja zdrowotna w szkole - nowe wyzwania / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 6, s Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. I: Ustawy, rozporządzenia, wytyczne / wybór i oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 1, s Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. II : Programy. Plany. Strategie / wybór i oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 2, s Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. III : Techniki pracy skutecznej / oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 4, s Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. IV : Dla zdrowia najważniejsza jest systematyczna aktywność fizyczna / Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 6, s Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Barbara Woynarowska.// Lider , nr 3, s Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Katarzyna Pankowska-Koc.// Meritum , nr 1, s Edukacja zdrowotna : wybrane kwestie / Małgorzata Kaliszewska. - Kraków ; Gliwice : UKiP J&D Gębka, 2009.

13 86. Edukacja zdrowotne w wychowaniu fizycznym - szanse i bariery / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 7/8, s Edukacja zdrowotno-ruchowa / Anna Jaworska.// Bliżej Przedszkola , nr 3, s Edukacja żywieniowa na lekcji wychowania fizycznego / Ida Laudańska-Krzemińska, Monika Ciekot, Michał Bronikowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Efektywność zastosowania ćwiczeń i doświadczeń do realizacji treści prozdrowotnych na III etapie edukacyjnym / Lesława Nowak.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 1/2, s Ekologia w bibliotece szkolnej / Małgorzata Ohirko.// Biblioteka w Szkole , nr 3, s Ekologia wokół nas - bądź ekologiczny w swoim środowisku : scenariusz przeznaczony na dwie/trzy jednostki lekcyjne / Dawid Basak, Dominika Panek, Violetta Urbańska.// Biologia w Szkole , nr 5, s Ekologiczne konteksty edukacji zdrowotnej w szkole / Anna Gaweł.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 2, s Festiwal ziemniaka i marchewki / Weronika Moskała, Jowita Serwan.// Bliżej Przedszkola , nr 7-8, s "Fit", czyli w dobrej formie : kultura fizyczna u przedszkolaka / Agnieszka Pasternak.// Bliżej Przedszkola , nr 12, s , bibliogr. 95. Gazetki promujące zdrowe odżywianie / Monika Kita.// Świetlica w Szkole , nr 1, s Gdy choroba Cię dopada... / Marlena Szeląg.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Hartuj się a będziesz zdrów : scenariusz przedstawienia / Anna Fąfara-Iskra.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 1, s Higiena osobista elementem zdrowego stylu życia - scenariusz zajęć dla klasy I / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły , nr 2, s Higiena pracy umysłowej : scenariusz zajęć / Dorota Filipek.// Biblioteka w Szkole , nr 11, s Idea szkolnej edukacji zdrowotnej we współczesnym kształceniu i wychowaniu / Joanna Bulska.//W: Szkoła w świecie współczesnym. Kraków : "Impuls", S , bibliogr Idee Janusza Korczaka - wciąż aktualna w szkole promującej zdrowie / Magdalena Woynarowska-Sołda.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 9, s Implikacje dla edukacji zdrowotnej wynikające z myśli pedagogicznej na przestrzeni dziejów / Małgorzata Ostrowska.// Kultura Fizyczna , nr 11/12, s Integracja edukacji ekologicznej i zdrowotnej / Renata Rucińska, Izabela Pawlak.// Refleksje , nr 11, s Jak cię widzą, tak cię piszą / Joanna Baś.// Biologia w Szkole , nr 6, s Jak dbać o zdrowie? / Aneta Gorajska, Elżbieta Zielińska.// Bliżej Przedszkola , nr 7-8, s

14 106. Jak kształtować pozytywne nawyki żywieniowe? / Benigna Pietrusewicz.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Jak pomagać dzieciom zdrowo żyć? : kilka zdań na temat promocji zdrowia na podstawie realizowanego w świetlicy własnego programu "Zdrowe ciało - zdrowy umysł" / Beata Godyla.// Świetlica w Szkole , nr 2, s Jak przygotowuję dzieci do edukacji zdrowotnej / Beata Dąbrowska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Jestem bezpieczny, bo wiem... co jem! : scenariusz zajęć dla grupy cztero- i pięciolatków / Nina Butor.// Bliżej Przedszkola , nr 6, s Jestem zdrowy / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły , nr 4, s Jestem zdrowy : scenariusz zajęć / Damian Oterman.// Życie Szkoły , nr 1, s Kampanie medialne w profilaktyce zdrowotnej / Bogusława Bukowska.// Remedium , nr 7/8, s Kapryśna i wrażliwa, czyli jak można pomóc swojej skórze? / Krystyna Biskup.// Biologia w Szkole , nr 4, s Kategoria codzienności w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska- Meler.// Edukacja , nr 4, s , bibliogr Kierunki działań w zakresie promocji zdrowia w szkole i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w Polsce w latach // Lider , nr 12, s Klasa autorska mikroszkołą wychowania zdrowotnego / Krystyna Chałas.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 3/4, s Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie / Selwana Szołek.// Życie Szkoły , nr 10, s , bibliogr Klimat szkoły według koncepcji szkoły promującej zdrowie / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Szkoła Specjalna , nr 5, s , bibliogr Klub Wiewiórka : scenariusz inscenizacji prozdrowotnej / Joanna Lewandowska-Magiera.// Wychowawca , nr 9, s Koncepcja tworzenia szkoły promującej zdrowie / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 10/11, s Konspekt zajęć do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej: "Czy współczesne odżywianie jest zdrowe?" / Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 1, s Kreowanie procesu wychowania ku wartości zdrowia jako wyzwanie dla współczesnej edukacji przedszkolnej / Joanna Soboń.// Lider , nr 10, s Krwiodawstwo - ewaluacja edukacji zdrowotnej wśród studentów GWSP w Mysłowicach / Henryk Jaskólecki.// Nauczyciel i Szkoła , nr 1, s , bibliogr Kształcenie kadr na potrzeby edukacji zdrowotnej seniorów - propozycja programu / Marta Koszczyc.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s , bibliogr Kształcenie prozdrowotne : problematyka stomatologiczna / Romuald Piosik, Elżbieta Kowalik.// Chemia w Szkole , nr 3, s Kształtowanie dbałości o zdrowie u dzieci / Justyna Mielnik.// Remedium , nr 6, s

15 127. Kształtowanie kompetencji językowych uczniów klas młodszych / Grażyna Rura.// Polonistyka , nr 9, s Kształtowanie nawyków żywieniowych u dziecka / Katarzyna Wiecheć, Paulina Sochacka, Paulina Śniegula.// Remedium , nr 7/8, s Kształtowanie prozdrowotnych postaw dzieci i młodzieży w szkolnym wychowaniu fizycznym / Danuta Umiastowska.//W: Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, S , bibliogr Kształtowanie stosunku do zdrowia w procesie edukacji fizycznej poprzez aktywizujące techniki nauczania / Ida Laudańska-Krzemińska.//W: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, S Kulinarne przysmaki czyli co lubią przedszkolaki / Elżbieta Bukowska-Górny.// Bliżej Przedszkola , nr 9, s , bibliogr Kulisy sporu wokół (Państwowej) Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej : Baley kontra Dąbrowski / Teresa Rzepa.// Przegląd Psychologiczny. - T. 53, nr 3 (2010), s , bibliogr Kultura zdrowotna - porozmawiajmy... / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 9, s Kultura zdrowotna jako kierunek studiów : zarys projektu / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 8, s Kultura zdrowotna szkoły / Anna Gaweł.// Kultura i Edukacja , nr 1, s , bibliogr Kultura zdrowotna w szkole polskiej - w latach , elementy rzeczywistości i wizji / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 1, s Kwiecień - miesiącem zdrowia / Maria Danel.// Świetlica w Szkole , nr 1, s Lekcja wychowania fizycznego i zdrowotnego / Adam Kantanista, Michał Bronikowski, Szymon Szwed.// Lider , nr 4, s Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. - Kraków : "Impuls", Międzypokoleniowy przekaz orientacji zdrowotnych w rodzinie wiejskiej / Danuta Seredyńska.//W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S bibliogr Model edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej / Dominik Olejniczak.// Lider , nr 9, s Możliwość realizacji edukacji prozdrowotnej w ramach zajęć języka angielskiego / Maciej Janusz Wielobób.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 4, s Mój dekalog zdrowia : program działań edukacyjno-profilaktycznych z zakresu edukacji prozdrowotnej dla uczniów pierwszego etapu kształcenia Szkoły Podstawowej nr 97 we Wrocławiu / Bożena Stankiewicz.// Lider , nr 10, s Myśl Jędrzeja Śniadeckiego o wychowaniu zdrowotnym w perspektywie współczesnego dyskursu pedagogów / Andrzej Pawłucki.// Kultura Fizyczna , nr 3/4, s. 4-9, bibliogr.

16 145. Na tropie witamin / Marlena Pięta-Dudek.// Bliżej Przedszkola , nr 11, s Narzędzia do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie / aut. Barbara Woynarowska [i in.].// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 10/11, s Narzędzia do badania klimatu społecznego w szkole promującej zdrowie i ich analiza psychometryczna / Magdalena Woynarowska-Sołtan, Dorota Węziak-Białowolska.// Edukacja , nr 3, s , bibliogr Nasze zdrowie - piramida zdrowia : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej / Anna Żak.// Lider , nr 12, s Nauczyciel a efektywność edukacji zdrowotnej w przedszkolu / Katarzyna Wojciechowska, Maria Sobieszczyk.// Wychowanie na co Dzień , nr 7/8, s Nauczyciel i jego kompetencje jako podstawowy element struktury szkolnego systemu edukacji zdrowotnej / Czesław Lewicki.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 1, s Nauczyciel wychowania fizycznego w promocji i doskonaleniu zdrowia uczniów / Barbara Wilk.//W: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, S , bibliogr Nauczyciele wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej - opinie i kontrowersje / Małgorzata Ostrowska.//W: Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, S , bibliogr Nauki o zdrowiu w kształceniu pedagogów i nauczycieli / Anna Kowalewska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s. 5-10, bibliogr Nawyki dla przyszłości. Cz. 2 / Marta Radwańska, Dorota Wolanin, Dorota Kochan.// Biologia w Szkole , nr 5, s Nawyki dla przyszłości. Cz. 3 / Renata Magnuszewska, Wanda Parysz.// Biologia w Szkole , nr 6, s Nawyki dla przyszłości : I nagroda w konkursie / Agata Głaz [i in.].// Biologia w Szkole , nr 4, s Nawyki żywieniowe seniorek - w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Alicja Kaiser, Marek Sokołowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Nic nad zdrowie... / Grażyna Rura.// Życie Szkoły , nr 4, s Nie garb się - nie jesteś wielbłądem / Hanna Synowiec-Rudawska.// Biologia w Szkole , nr 5, s Nie pal przy mnie! : (scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) / Małgorzata Skwarko.// Wszystko dla Szkoły , nr 6, s Nie wystarczy jeść, trzeba racjonalnie się odżywiać : konspekt lekcji chemii realizowanej w ramach ścieżki prozdrowotnej / Jadwiga Włodarczyk.// Chemia w Szkole , nr 3, s Niebanalne i wielowątkowe zajęcia świetlicowe / Beata Godyla.// Świetlica w Szkole , nr 6, s Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jan Ślężyński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 8/9, s

17 164. Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej na ogólniejszym tle problemów cywilizacyjnych i zdrowotnych / Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 3, s Nowy status edukacji zdrowotnej w szkole / Barbara Woynarowska.//W: Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, S O Dyziu i bolącym brzuszku, czyli jak zdrowo sie odżywiać : inscenizacja dla szkół podstawowych / Wioletta Rafałowicz.// Wychowawca , nr 7/8, s O edukację zdrowotną w szkołach / Irena Celejowa.// Kultura Fizyczna , nr 7/8, s O edukację zdrowotną w szkołach / Irena Celejowa.// Lider , nr 10, s O potrzebie edukacji ekologicznej w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym / Marcin Pasek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s O projekcie przedszkola promującego zdrowie / Krystyna Żuchelkowska.// Wychowanie na co Dzień , nr 3, s. 3-7, bobliogr O wyższości jabłka i gry w piłkę nad życiem kanapowca... czyli słów kilka o wychowaiu prozdrowotnym / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska.// Bliżej Przedszkola , nr 7-8, s Ocena przygotowania nauczycieli szkół średnich Gdańska do prowadzenia zajęć na temat społecznych aspektów HIV/AIDS / Jolanta Wojciechowska.// Kultura i Edukacja , nr 4, s , bibliogr Odpowiedzialność za ciało i zdrowie - perspektywa edukacyjna / Mirosław Kowalski.// Wychowanie na co Dzień , nr 6, s. 6-10, bibliogr Odżywiamy się zdrowo : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV ( ścieżka prozdrowotna ) / Katarzyna Markuszewska.// Wszystko dla Szkoły , nr 4, s Oferta szkolnego programu z okazji święta wiosny / Lidia Groma, Anna Żak.// Lider , nr 4, s Opieka i edukacja zdrowotna w szkole : literatura// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 4, s Opieka i edukacja zdrowotna w szkole / Małgorzata Hańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 4, s Opis i analiza przypadków rozpoznania oraz rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego / Anna Drwięga.// Lider , nr 10, s Otyłość dzieci i młodzieży w Polsce - wyzwanie dla profikaltyki i edukacji zdrowotnej / Anna Oblacińska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Pedagogia promocji zdrowia jako stymulator rozwoju wszystkich członków społeczności szkolnej / Maciej Janusz Wielobób.//W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2. Kraków : "Impuls", S , bibliogr Pedagogika zdrowia / Tadeusz Szewczyk.//W: Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, S Piotrze nasz kochany : scenariusz programu artystycznego o tematyce prozdrowotnej / Beata Audycka, Beata Wojas.// Aura , nr 10, Dodatek ekologiczny dla szkół, nr 133, s Plan wynikowy z wychowania fizycznego : klasa VI : ścieżka prozdrowotna / Maria Buda.// Lider , nr 5, s. 8-13

18 184. Planowanie treści edukacji zdrowotnej / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , październik, s Po rozum do głowy (scenka propagująca wśród dzieci zdrowy styl życia) / Grażyna Lapeusz.// Wszystko dla Szkoły , nr 7/8, s Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie / Katarzyna Stępniak.// Meritum , nr 2, wkładka Oświata Mazowiecka Wydanie Specjalne, s Podstawy prawne oraz realizacja opieki w publicznych placówkach edukacyjnych / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , październik, s Podstawy teoretyczne projektu "Trzymaj formę!" - poradnik dla nauczycieli.// Lider , nr 2, s Podstawy teoretycznej edukacji zdrowotnej / Elżbieta Charońska.//W: Promocja zdrowia. Lublin : "Czelej", S , bibliogr Pojęcie zdrowia i jego aspekty / Katarzyna Pankowska-Koc.// Meritum , nr 2, wkładka Oświata Mazowiecka Wydanie Specjalne, s Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 5, s Postaw na zdrowie / Selwana Szołek.// Życie Szkoły , nr 4, s Postrzeganie przez uczniów w wieku lat relacji i wsparcia udzielanego im przez nauczycieli, innych uczniów w klasie i rodziców / Agnieszka Małkowska, Barbara Woynarowska.// Auxilium Sociale , nr 2, s , bibliogr Potrzeba kształcenia nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych i edukacji zdrowotnej / Barbara Woynarowska.// Lider , nr 9, s Poziom postaw uczniów gimnazjum wobec zdrowia a ich miejsce w strukturze klasy szkolnej / Marcin Czechowski.// Kultura Fizyczna , nr 1/2, s Prawidłowe odżywianie / Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Predyspozycja czy predystynacja? : stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu / Ewelina Flatow.//W: Koniec mitu niewinności?. Warszawa : "Eneteia", S , bibliogr Preferencja wartości "zdrowia" w szkole promującej zdrowie / Barbara Wolny.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 1, s , bibliogr Problematyka edukacji zdrowotnej w świetle literatury / Danuta Pukownik.// Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s Problematyka kultury zdrowotnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 10, s Problematyka prozdrowotna w planach nauczania i treściach kształcenia w opinii studentów jako przyszłych pedagogów specjalnych / Elżbieta Maria Minczakiewicz.// Lider , nr 9, s Problemy edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie - próba diagnozy / Czesław Lewicki.// Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 58 (2005), s Profilaktyka chorób / Elżbieta Szczecina.// Biologia w Szkole , nr 2, s

19 204. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych / Bartlomiej Wolski.//W: Promocja zdrowia. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, S Program autorski dotyczący edukacji zdrowotnej / oprac. Wioletta Bartoszewska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , październik, s Program profilaktyki w przedszkolu - propozycja / oprac. Elżbieta Korczewska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , grudzień, s Program promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Bartoszycach (rok szkolny 2004/2005) / Anna Sobolewska.// Lider nr 2 s Program "Przedszkole promujące zdrowie" / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , grudzień, s Program ścieżki prozdrowotnej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym / Teresa Zygmunt.// Lider , nr 2, s Programy profilaktyczne a zmiany w zachowaniu społecznym uczniów / Maria Łukawska.// Nowa Szkoła , nr 1, s , bibliogr Projekt - "Chcesz być zdrowy i mądry - odżywiaj się prawidłowo" / Małgorzata Pytel.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Promocja zdrowia a edukacja zdrowotna w zreformowanej szkole / Michał Ziarko.// Studia Edukacyjne. - Nr 6 (2004), s , bibliogr Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - przedmiot, cele i zadania / Piotr Majewicz.//W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, S Promocja zdrowia i profilaktyka w krajowych strategiach i programach / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 2, s Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej / Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 10, s Promocja zdrowia w mediach / Justyna Modrzejewska, Martyna Szczotka.//W: Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, S bibliogr Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej / Gabriela Antoszczuk.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s Promocja zdrowia w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Wałek, Joanna Kozubal.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 1, s Promocja zdrowia w szkole wyższej - oczekiwania a rzeczywistość / Magdalena Madej-Babula.//W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży : konteksty edukacyjne i społeczne. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S , bibliogr Promowanie zdrowego stylu życia / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s Propozycje rozwiązań dydaktycznych do lekcji na temat kwasu foliowego i jego roli w profilaktyce zdrowotnej / Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik, Iwona Kuczek.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 1, s Prozdrowotne zachowania młodzieży szkolnej na tle wybranych wskaźników zdrowia / Feliks Rochowicz.// Lider , nr 9, s Przegląd literatury dotyczącej wychowania dla zdrowia dzieci i młodzieży / Anna Klimaszewska.// Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s

20 224. Przygoda z warzywami / Katarzyna Ślęzak.// Życie Szkoły , nr 6, s Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej - na przykładzie woj. świętokrzyskiego / Bożena Zawadzka, Elżbieta Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s Przygotowanie nauczycieli wf do realizacji edukacji zdrowotnej : opinie nauczycieli akademickich / Barbara Woynarowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 10, s Przyjaciele Zippiego - program promocji zdrowia psychicznego polecany przez WHO i WFMH / Hanna Pac.// Kwartalnik Pedagogiczny , nr 2, s , bibliogr "Przyjaciele Zippiego" - refleksje i doświadczenia związane z realizacją III edycji międzynarodowego programu promocji zdrowia emocjonalnego małego dziecka / Dorota Kamińska.// Meritum , nr 1, s Przyjaciele Zippiego / Katarzyna Stępniak.// Remedium , nr 6, s Przyjaciele Zippiego : program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Przyjaciele Zippiego : program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci / Katarzyna Stępniak.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9, s Przykładowe scenariusze lekcji - edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Marzena kurzak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s PSP-6 w Nowej Soli szkołą promującą zdrowie / Artur W. Mielczarek.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Rada programowa ds. promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży : kierunki działań w zakresie promocji zdrowia w szkole i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w Polsce w latach / Zbignie Cendrowski.// Lider , nr 3, s Ralizacja ścieżki międzyprzedmiotowej "Edukacja prozdrowotna" w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie "Sprzedawca" / Janusz Zając.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9, s Realizacja edukacji prozdrowotnej w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie / Alicja Kossowska, Małgorzata Zielińska, Jadwiga Umińska.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9, s Realizacja ścieżki edukacyjnej na lekcjach informatyki / Renata Kowalska.// Wychow. Tech. Szk , nr 2, s Recepta na zdrowy styl życia / Monika Majewska, Justyna Mróz.// Psychologia w Szkole , nr 2, s , bibliogr Rekomendacje / Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 3, s Rodzina miejscem wychowania zdrowotnego / Agnieszka Linca.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 3/4, s Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Czesław Lewicki.//W: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, S , bibliogr Rodzinna socjalizacja w zakresie zdrowia - poglądy, perspektywy / Alicja Kaiser.// Chowanna. - T. 2 (2008), s , bibliogr.

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. EDUKACJA zdrowotna // W: Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ZDROWOTNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

EDUKACJA ZDROWOTNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1 EDUKACJA ZDROWOTNA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 Opracowanie: Eliza Paternowska. Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wlkp. Opublikowano 15.07.2016 WYDAWNICTWA ZWARTE 1.

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna bibliografia w wyborze. Książki:

Edukacja zdrowotna bibliografia w wyborze. Książki: Edukacja zdrowotna bibliografia w wyborze Książki: 1. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygnatura: 62918 2. (Nie)obecne

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE ZDROWOTNE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE ZA LATA 2002 2012

WYCHOWANIE ZDROWOTNE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE ZA LATA 2002 2012 WYCHOWANIE ZDROWOTNE ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE ZA LATA 2002 2012 KSIĄŻKI : Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska, Zbigniew Izdebski,

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna po reformie programowej

Edukacja zdrowotna po reformie programowej Edukacja zdrowotna po reformie programowej Barbara Woynarowska Zakład Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski Dlaczego całożyciowa edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Kraków, 27 października 2014 r.

Kraków, 27 października 2014 r. Kraków, 27 października 2014 r. . Program wychowawczy szkoły edukacja (wychowanie) Szkolny program profilaktyki zdrowie spójna całość uwzględniająca wszystkie wymagania ujęte w podstawie programowej na

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) PROMOCJA ZDROWIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Aktywność fizyczna oręż przeciw niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008 Artykuły z czasopism: 1. Aleksandrowicz A., Grabowska-Wójcik M., Pawłowska M.: Żyj zdrowo i bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron

EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron Książki 1. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s Edukacja przedzawodowa dzieci klas I-III : zestawienie bibliograficzne Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Wydawnictwa zwarte 1. Jakimiuk, Beata : Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH BOGUSZYCE 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH BOGUSZYCE 2017/2018 PLAN PRACY ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH BOGUSZYCE 2017/2018 Celem pracy zespołu ds. promocji zdrowia jest realizacja zagadnień wychowania zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE ZDROWOTNE

WYCHOWANIE ZDROWOTNE WYCHOWANIE ZDROWOTNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2008 Wychowanie zdrowotne jest istotną częścią procesu pedagogicznego. Treści wychowania zdrowotnego są zintegrowane z innymi treściami

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach KSIĄŻKI: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach 43-100 Tychy, ul. Andersa 6a, tel./fax (32) 227 47 03, http://tychy.pbw.katowice.pl/; e-mail: tychy@pbw.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej

Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sosnowcu Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia Magdalena Seweryn koordynator Paweł

Bardziej szczegółowo

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2012 r. Korekta Magdalena Mularczyk Wydawnictwa zwarte Dostępne w PBW 1. Janiec, Stanisław

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH KSZTAŁCENIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM Książki 1. ABC doradcy

Bardziej szczegółowo

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne Wybór Renata Zubowicz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. www.kp.kalisz.pl

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. www.kp.kalisz.pl Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów Zestawienie bibliograficzne w wyborze www.kp.kalisz.pl Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły.- 2013, nr

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/ B /2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 14 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/ B /2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 14 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 5/ B /0 Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej z dnia 4 czerwca 0 roku w sprawie: ustalenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania na rok szkolny 0/0. Dyrektor Zespołu Szkół w Otocznej, po zasięgnięciu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna Złotów. Edukacja zdrowotna. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Biblioteka Pedagogiczna Złotów. Edukacja zdrowotna. zestawienie bibliograficzne w wyborze Edukacja zdrowotna zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska.- Warszawa : Difin, 2011. Sygnatura: 44432 2. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia,

Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia, zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 Opracowała Ewelina Jurek Skarżysko

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach czytelnia sygn Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach wypożyczalnia sygn. Poprawność graficzna pisma uczniów : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Książki i rozdziały w książkach 1. Bogdanowicz,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii Spis treści Przedmowa... 11 CZĘŚĆ I. Edukacja zdrowotna podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska ROZDZIAŁ 1. Zdrowie... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2014 Książki, rozdziały w książkach 1. Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY Wybór literatury dostępnej zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

Część I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska

Część I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska EDUKACJA ZDROWOTNA. Autor: barbara Woynarowska Przedmowa Część I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska ROZDZIAŁ 1. Zdrowie 1.1. Definiowanie zdrowia i choroby 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja przyrodnicza Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Jednostka prowadząca kierunek: Zakład Zdrowia Publicznego Kierunek: Zdrowie publiczne Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna III rok I 0 studia stacjonarne Pedagogika zdrowia Punkty ECTS: Wykłady: 20 godziny

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

2. Dzieci świetlicowe / Anna Kurek // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 15

2. Dzieci świetlicowe / Anna Kurek // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 15 Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie ŚWIETLICA SOJUSZNIKIEM SZKOŁY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zagadnienia ogólne 1. Baza i wyposażenie świetlicy

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO GRY CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SPORT DO ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH

POWRÓT DO GRY CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SPORT DO ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH POWRÓT DO GRY CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SPORT DO ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH Konferencja zorganizowana przez: Akademię Mistrzów Sportu Mistrzów Życia Ministerstwo Sportu i Turystyki Starostwo Powiatowe w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) METODYKA NAUCZANIA PRZYRODY W ZREFORMOWANEJ SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. Egzamin gimnazjalny 2002 część matematyczno-przyrodnicza / Anna Pachalska. Wrocław : Continuo,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA SPORTU I ZDROWEGO STYL ŻYCIA WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

PROMOCJA SPORTU I ZDROWEGO STYL ŻYCIA WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE PROMOCJA SPORTU I ZDROWEGO STYL ŻYCIA WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE Wydawnictwa zwarte: Chojnacka-Szawłowska Gabriela: Zmęczenie a zdrowie i choroba: (perspektywa psychologiczna).

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA SZKOLNY ZESTAW NAUCZANIA EDUKACJA 1 2 3 4 5 6 PRZEDMIOT EDUKACJA Klasa I i III EDUKACJA Klasa II Klasa I-III KOMPUTEROWE Klasa I-III Klasa I Klasa II-III NAZWA DLA I ETAPU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 193 195 i 254/255) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Edukacja matematyczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka do przedszkola

Adaptacja dziecka do przedszkola PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adaptacja dziecka do przedszkola (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Anna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWIE NA 5 Z PLUSEM EDUKACJA PROZDROWOTNA W PRYWATNYM PRZEDSZKOLU POD MUCHOMORKIEM W TORUNIU

PROGRAM ZDROWIE NA 5 Z PLUSEM EDUKACJA PROZDROWOTNA W PRYWATNYM PRZEDSZKOLU POD MUCHOMORKIEM W TORUNIU PROGRAM ZDROWIE NA 5 Z PLUSEM EDUKACJA PROZDROWOTNA W PRYWATNYM PRZEDSZKOLU POD MUCHOMORKIEM W TORUNIU SPIS TREŚCI Program Zdrowie na 5 z plusem Wstęp Cele Założenia Grupa wiekowa Czas trwania Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : przewodnik. - Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010. - 96 s. ; 21 cm. - Na

Bardziej szczegółowo

Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne

Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne Jakość poziomu edukacji w konfrontacji do potrzeb jednostkowych i społecznych jest wciąż przedmiotem krytyki i poszukiwań sposobów poprawy.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1-3 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRODZISKU pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU Zestawienie bibliograficzne w wyborze

ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014

Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Sześciolatek w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2014 (Sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. SP 26/OP 1/20123 O-1, O-2 KOCHAMY DOBREGO BOGA. (red.). J. Szpet, D. Jackowiak EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - I ETAP EDUKACYJNY

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE. SP 26/OP 1/20123 O-1, O-2 KOCHAMY DOBREGO BOGA. (red.). J. Szpet, D. Jackowiak EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - I ETAP EDUKACYJNY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO oraz SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO DLA I i II ETAPU EDUKACYJNEGO w Szkole Podstawowej nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Wykaz czasopism prenumerowanych i pozyskiwanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej (Rok 2012) Alkoholizm i Narkomania kwartalnik dla osób zajmujących się badaniami

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I HIGIENA PSYCHICZNA

ZDROWIE I HIGIENA PSYCHICZNA PRZEDMIOT: ZDROWIE I HIGIENA PSYCHICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania.

KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. KLASA I GIMNAZJUM Przedmiot Nauczyciel Tytuł programu, autor, wydawnictwo, rok wydania. Podręcznik: autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania. j. polski Anna Mróz Program własny nauczania języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie

Konflikty w szkole - negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel. (094) 345-45-05 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle w roku szkolnym 2012/2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle w roku szkolnym 2012/2013 Szkolny Zestaw Programów Nauczania Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Autor programu nauczania Tytuł programu nauczania. Przedmiot Klasa Nr w szkolnym zestawie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP EDUKACYJNY (klasy I - III) Tytuł programu

SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP EDUKACYJNY (klasy I - III) Tytuł programu Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Na

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Dyskalkulia Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

1 (105) styczeń - marzec 2004

1 (105) styczeń - marzec 2004 POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI i PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W GÓRZE WYKAZ NOWOŚCI PEDAGOGICZNYCH 1 (105) styczeń - marzec 2004 CZY Czy nasza szkoła jest

Bardziej szczegółowo

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece

Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Pomiar osiągnięć uczniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze Materiały dostępne w bibliotece Część ogólna Cieciura Marek. Testowe sprawdzanie wiedzy / Warszawa : VIZJA PRESS&IT, 2008. Kielin Jacek.

Bardziej szczegółowo