INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI EDUKACJA ZDROWOTNA Opracowanie BEATA BAŁCHAN PBW RZESZÓW 2014

2 Edukacja zdrowotna to proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się jak żyć, aby zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, w przypadku wystąpienia choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu lub rehabilitacji, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki. Edukacja zdrowotna jest podstawą szkolnego programu profilaktyki. Celem edukacji zdrowotnej w szkole jest pomoc uczniom w: -poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu własnych problemów zdrowotnych -zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać - rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi - wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości - rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia - przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej. Pojęcie edukacja prozdrowotna pojawiło się w podstawie programowej w drugiej połowie lat 90-tych. Reforma z 1999 roku ukształtowała ścieżki edukacyjne, wśród których znalazła się edukacja prozdrowotna. W wyniku reformy z 2008 roku zrezygnowano ze ścieżek. Postulowano utworzenie nowego przedmiotu: edukacja zdrowotna, ale niestety nie udało się tego przeforsować. MEN wprowadziło tylko zapis w preambule podstawy programowej: Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyków (postawy) dbania o zdrowie własne i innych ludzi i tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Przedmiotem wiodącym w realizacji tematu zostało wychowanie fizyczne. Wymagania szczegółowe dotyczące różnych aspektów zdrowia uwzględniono również w większości przedmiotów. I etap edukacyjny (klasy I-III) - wyodrębniono obszar: wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Na tym etapie nauczania edukacja zdrowotna jest jednym z wielu obszarów kształcenia zintegrowanego. Wymagania na koniec I etapu dotyczą głównie zdrowia fizycznego, w tym: troski o ciało (higiena osobista, dbałość o postawę ciała), zachowań sprzyjających zdrowiu (właściwe żywienie, aktywność fizyczna, poddawanie się szczepieniom ochronnym), zachowania bezpieczeństwa (w czasie zajęć ruchowych, w kontaktach z lekami i substancjami chemicznymi) i szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, właściwego zachowania w chorobie, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, kontrolowania zdrowia, przestrzegania zaleceń lekarza i stomatologa, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, relacji i współpracy z innymi, pomagania potrzebującym, ochrony środowiska przyrodniczego. II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) wymagania szczegółowe, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio edukacji zdrowotnej, znajdują się w wielu przedmiotach, zwłaszcza w przyrodzie, wychowaniu fizycznym i języku obcym nowożytnym. Dotyczą one dbałości o ciało, zdrowie oraz środowisko, z dominacją wymagań z zakresu zdrowia fizycznego. W podstawie programowej wychowania fizycznego uwzględniono:

3 bezpieczeństwo (w czasie zajęć ruchowych, pobytu nad wodą, w górach, w ruchu drogowym) oraz sposoby postępowania w zagrożeniach zdrowia lub życia, troska o ciało (hartowanie i ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem). Edukacja zdrowotna w klasach IV-VI szkoły podstawowej wygląda więc podobnie jak w poprzedniej podstawie programowej. III i IV etap edukacyjny (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) wyodrębniono edukację zdrowotną jako jeden z bloków tematycznych realizowanych na wielu przedmiotach. Osiągnięcie zamierzonych celów wymaga podejmowania różnorodnych działań w ramach programu dydaktycznego, wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki. Jest to proces długotrwały, wymaga sporego wysiłku nauczycieli, jak również zaangażowania samych uczniów i ich rodziców, gdyż skuteczność edukacji zdrowotnej głównie zależy od tego, czy dzieci przeniosą do swego codziennego życia to, czego uczą się w szkole. Niniejszy informator zawiera książki i artykuły znajdujące się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, a także wybór stron internetowych dotyczących tematu. Oznaczenia przy sygnaturach: WypRz Wypożyczalnia Rzeszów ul. Gałęzowskiego 4 ; CzytR Czytelnia Rzeszów ul. Towarnickiego 3.

4 Książki 1. ABC sześciolatka : przyroda, zdrowie, komunikacja / Danuta Piotrowska ; il. Danuta Cesarska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygn. CzytR B 2. Biologia : program nauczania z elementami ścieżek edukacyjnych : prozdrowotnej i ekologicznej w klasach 1-3 gimnazjum (III etap kształcenia) / Danuta Cichy, Ilona Żeber- Dzikowska. - Bielsko-Biała : "Debit", cop Sygn. CzytR B 3. Biorę odpowiedzialność : program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, Sygn. CzytR Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia : propozycje metodyczne dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców i pracowników medycznych, wskazówki dla rodziców / Joanna Bulska. - Toruń : "Akapit", Sygn. CzytR Człowiek a środowisko : wybrane zagadnienia z zakresu wychowania zdrowotnego / Lesław Grzegorczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sygn. CzytR , WypRz , WypRz , 6. Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci letnich w rodzinie / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sygn. CzytR , WypRz Dziecko - rozwój a wychowanie zdrowotne : praca zbiorowa / red. Bibiana Jaślarowa, Marek Cywiński ; Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie. - Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, Sygn. CzytR B 8. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Sygn. WypRz Edukacja prozdrowotna / Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Sygn. CzytR , WypRz Edukacja prozdrowotna : przewodnik dla nauczycieli gimnazjum / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce : "Jedność", Sygn. CzytR , WypRz Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : program nauczania : szkoła podstawowa / Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygn. CzytR B 12. Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : szkoła podstawowa : podręcznik / Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygn. WypRz B, WypRz B

5 13. Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : ścieżka edukacyjna : szkoła podstawowa : zeszyt ćwiczeń / Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygn. WypRz B 14. Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Sygn. CzytR , WypRz Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Wyd. 2, dodr Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Sygn. WypRz Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Sygn. CzytR , WypRz , WypRz Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Sygn. CzytR , WypRz , WypRz Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Sygn. WypRz Eko - teatrzyk przedstawia : czyste buzie i zielona trawa : scenariusze inscenizacji o higienie, zdrowiu i ekologii / Beata Barbara Jadach. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", Sygn. WypRz Interaktywne uczenie się i nauczanie w wychowaniu fizycznym i fizjoterapii : tworzenie stosunku człowieka do ciała i zdrowia / Andrzej Krawański. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, Sygn. CzytR , WypRz Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy V w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000]. Sygn. CzytR , WypRz Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy IV w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000]. Sygn. CzytR , WypRz , WypRz , WypRz Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI w szkole podstawowej : program / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", Sygn. CzytR B, WypRz B 24. Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Anny Niteckiej-Walerych. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, Sygn. CzytR , WypRz Materiały dydaktyczne do zajęć z wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia / Katarzyna Sygit. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Sygn. CzytR

6 26. Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego / Jacek Barcik. Warszawa : C. H. Beck, Sygn. WypRz (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler. - Kraków : "Impuls", Sygn. WypRz Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1 i 2 : Krzysztof Wojcieszek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sygn. CzytR O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków : "Impuls", Sygn. CzytR , WypRz Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, Sygn. WypRz Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, Sygn. WypRz Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, Sygn. WypRz Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 1 / pod red. Beaty Penar-Zadarko, Moniki Binkowskiej-Bury. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Sygn. WypRz Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna. T. 2 / pod red. Małgorzaty Marć, Małgorzaty Nagórskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Sygn. WypRz Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Sygn. CzytR Projekt autorski szczegółowego programu z zakresu zajęć edukacyjnych "zachowanie zdrowia" w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach / Andrzej Godlewski, Andrzej Grzybowski. - Łódź : [b. w.], Sygn. CzytR B, WypRz B 37. Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej / red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop Sygn. CzytR , WypRz

7 38. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. - W-wa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Sygn. WypRz B, WypRz B, WypRz B, WypRz B 39. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa / Hanna Jakubowska. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, Sygn. CzytR , WypRz Promocja zdrowia w klasach IV-VI : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski ; [red. Wojciech Śliwerski]. - Kraków : "Impuls", Sygn. CzytR , WypRz Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", Sygn. CzytR Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu / Grażyna Gunia. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Sygn. CzytR Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów / Barbara Wolny. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sygn. WypRz Szkoła wobec problemów wychowania zdrowotnego w dobie globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Urszuli Morszczyńskiej. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie, Sygn. CzytR Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce : raport z badań / pod red. Barbary Woynarowskiej ; aut. Joanna Mazur [ i in.] ; Warszawa : Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny, Sygn. CzytR Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania : materiały z konferencji naukowej, Kamień Śląski, wrzesnia 2000 r / red. nauk. Barbara Woynarowska, Marian Kapica ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zdrowotnej, Sygn. CzytR W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : "Fosze", Sygn. CzytR Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej / pod red. Katarzyny Potyrały. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Sygn. WypRz

8 49. Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów) / pod. red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", Sygn. CzytR , WypRz Wychowanie zdrowotne / Marian Sygit, Katarzyna Sygit. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Sygn. CzytR Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : "Impuls", Sygn. CzytR , WypRz Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. - Kraków : "Rubikon", Sygn. WypRz Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Sygn. WypRz , WypRz Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : "Difin", Sygn. WypRz Zarys współczesnej promocji zdrowia / Dorota Cianciara. - Warszawa : Wydawnictwo lekarskie PZWL, Sygn. CzytR Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, Sygn. CzytR Żyj bezpiecznie i zdrowo : program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. - Kraków : "Impuls", Sygn. CzytR , WypRz Dokumenty audiowizualne 1. Zdrowo i odlotowo [Film] : edukacja prozdrowotna : wiedza o społeczeństwie : wiedza o kulturze : telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów / scen. i realiz. Barbara Abramowska, Dariusz Begiej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Sygn. AudRz 771 Artykuły lat programu "Szkoła Promująca Zdrowie" / Barbara Woynarowska.// Lider , nr 10, s lat programu Szkoła Promujące Zdrowie / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska.// Remedium , nr 4, s. 6-7

9 3. Abecadło zdrowia i bezpieczeństwa / Magdalena Dziel-Sierszuła.// Bliżej Przedszkola , nr 11, s Aktywność fizyczna naszym zdrowiem : propozycja projektu edukacyjnego / Ilona Żeber- Dzikowska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Aktywność ruchowa a kultura zdrowotna / Zygmunt Jaworski.// Lider , nr 1, s Alergia w Kubusiowym Lesie : scenariusz zajęć dla dzieci trzy-, czeroletnich / Agnieszka Baranowska.// Bliżej Przedszkola , nr 5, s Arkusz obserwacji - zajęcia z edukacji zdrowotnej / oprac. Aneta Buczkowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , październik, s Autorski program edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności rychowej dla klas I-III "Na nogach do zdrowia" / Jolanta Żołyńska.// Lider , nr 7/8, s Autorski program z zakresu promocji zdrowia psychospołecznego dla uczniów klas 1 "To właśnie ja" / Kazimiera Podczaszy, Joanna Syguda.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9 wkł. s. 3-56, bibliogr. 10. Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym - przyszłością edukacji zdrowotnej / Jerzy Urniaż, Marzena Jurgielewicz-Urniaż.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s Autorytet - od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler.// Lider , nr 10, s Badania nad jakością życia dzieci i młodzieży / Joanna Mazur.// Remedium , nr 3, s Bezpieczeństwo w życiu przedszkolaka - komunikat z badań / Katarzyna Wojciechowska.//W: Edukacja małego dziecka. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia : praca zbiorowa. Bielsko-Biała ; Kraków : "Impuls", S Blaski i cienie profilaktyki w gimnazjum / Teresa Lewandowska-Kidoń.//W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, S , bibliogr Bliżej pedagogiki zdrowia - część pierwsza / Andrzej Pawłucki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s Bliżej pedagogiki zdrowia - dokończenie / Andrzej Pawłucki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Chce być silny i zdrowy / Urszula Chrapońska, Agnieszka Leszczyńska, Izabela Paryż.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Chcę dbać o zdrowie / Grażyna Myrda, Bożena Bejm.// Życie Szkoły , nr 9, s Co będzie z edukacją zdrowotną? / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 4, s. 6-7, bibliogr. 20. Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak.// Lider , nr 12, s Czy dźwiękami można zabić? / Grażyna Rura.// Życie Szkoły , nr 3, s Czy teoria jest stosowana w praktyce? : aplikacje modeli zachowań zdrowotnych w programach prewencji otyłości wśród dzieci i młodzieży realizowanych w Polsce w latach / Anna Januszewicz, Aleksandra Łuszczyńska.// Przegląd Psychologiczny. - T. 54, nr 1 (2011), s , bibliogr.

10 23. Czy umiesz zadbać odpowiednio o swoje zdrowie fizyczne? Jeżeli nie, zrób to jak najszybciej! / Renata Czarniecka.// Meritum , nr 3, s Czy wiem co jem? : scenariusz - lekcja z zakresu edukacji prozdrowotnej dla uczniów klasy III / Katarzyna Nowy-Karasek.// Ekoświat , nr 1, s Czystość to zdrowie - mówi przysłowie / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły , nr 2, s Dbam o własne zdrowie : konkurs wiedzy prozdrowotnej dla uczniów klas III szkoły podstawowej / Mariola Wyżlic.// Wszystko dla Szkoły nr 2 s Dbam o zdrowie : program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym / Mirosława Parlak.// Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s Dbam o zdrowie : scenariusz zajęć / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły , nr 7, s Dbamy o czystość : scenariusz zajęcia dla grupy 4-, 5-latków / Danuta Andrzejewska.// Bliżej Przedszkola , nr 12, s Dbamy o zdrowie - inscenizacja / Selwana Szołek.// Życie Szkoły , nr 9, s Definicja, model i standardy Szkoły Promującej Zdrowie / Katarzyna Stępniak.// Meritum , nr 2, wkładka Oświata Mazowiecka Wydanie Specjalne, s Diagnozowanie potrzeb i dobór treści kształcenia w zakresie edukacji zdrowotnej uczniów młodszoszkolnych / Małgorzata Kaliszewska.//W: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, S , bibliogr Dla zdrowia i sprawności - styl życia oraz programy treningu / Jan Harasymowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 12, s Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, szkole i społeczeństwu? / Barbara Woynarowska.// Meritum , nr 3, s Dlaczego kształtowanie postaw prosomatycznych nie wystarcza? / Monika Guszkowska.// Wychowanie Fizyczne i Sport , nr 4, s , bibliogr. 36. Dobra edukacja zdrowotna w szkole : kilka kolejnych refleksji / Maria Sokołowska.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9, s Dokonałam ewaluacji programu edukacji prozdrowotnej : ewaluacja programu edukacji prozdrowotnej "Na nogach do zdrowia" / Jolanta Żołyńska.// Lider , nr 7/8, s Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej - kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 10, s. 4-9, bibliogr. 39. Doświadczenia z pracy szkół promujących zdrowie / Julia Czachor.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 3/4, s Drama w edukacji / Danuta Michałowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Dylematy współczesnej edukacji zdrowotnej w nauczaniu wczesnoszkolnym / Krystyna Dudkiewicz.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 5, s Działalność pedagogiczna pielęgniarki / Wiesława Ciechaniewicz.//W: Pedagogika : podręcznik dla szkół medycznych. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, S , bibliogr..

11 44. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska.// Lider , nr 1, s Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska.// Lider , nr 9, s Dziękuję, to mi szkodzi - zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz.// Wychowanie na co Dzień , nr 1/2, wkładka metodyczna, s. IV-VI 47. Edukacja dla zdrowia - Narodowy Program Zdrowia na lata // Meritum , nr 3, s Edukacja dla zdrowia (o zdrowiu) ucznia (aksjologiczne podstawy edukacji zdrowotnej - analiza założeń nowej Podstawy programowej) / Barbara Wolny.//W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne. Kraków : "Impuls", S Edukacja i świadomość zdrowotna uczniów szkół gimnazjalnych w Katowicach / Sylwana Spyra.// Auxilium Sociale , nr 3/4, s , bibliogr. 50. Edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w naszej szkole / Dorota Kochan.// Ergo : Miesięcznik Oświatowy , nr 8, s Edukacja prozdrowotna : realizacja treści programowych ścieżki edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego / Małgorzata Borek-Aleksandrowicz.// Lider , nr 2, s Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Część 1 / Beata Gonerka.// Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 3, s Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Część 2 / Beata Gonerka.// Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 4, s Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej. Część 3 / Beata Gonerka.// Wychowanie Techniczne w Szkole , nr 5, s Edukacja prozdrowotna w młodszym wieku szkolnym / Joanna Lewandowska- Magiera.// Wychowawca , nr 9, s Edukacja zdrowotna - prawidłowe odżywianie / Mateusz Ziemba, Urszula Kierczak.// Doradca Dyrektora Przedszkola , nr 9, s Edukacja zdrowotna - szansą na zmianę niekorzystnych tendencji i wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa / Stanisław Żołyński.// Lider , nr 1, s Edukacja zdrowotna - w nowych standardach kształcenia nauczycieli / Barbara Woynarowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s Edukacja zdrowotna - zadania pielęgniarki w promocji zdrowia / Wiesława Ciechaniewicz.//W: Promocja zdrowia. Lublin : "Czelej", S , bibliogr Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Edukacja zdrowotna a jakość życia osób z uszkodzonym wzrokiem / Grzegorz Brzuzy.// Wychowanie na co Dzień , nr 1.2, s , bibliogr. 62. Edukacja zdrowotna drogą do skutecznej kontroli zdrowia / Kazimierz Grabiński, Ryszard Wrocławski.// Nauczyciel i Szkoła , nr 1/2, s , bibliogr. 63. Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej / Barbara Woynarowska.// Remedium , nr 2, s Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolne centrum informacji / Grażyna Gregorczyk.// Biblioteka w Szkole , nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 6-9

12 65. Edukacja zdrowotna jako podstawowa forma promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży / Piotr Majewicz.//W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, S Edukacja zdrowotna jako wyzwanie wobec oczekiwań społecznych XXI wieku / Edyta Obodyńska.//W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, S Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Edukacja zdrowotna realizowana metodą warsztatów pedagogicznych / Jolanta Derbich.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak.// Chowanna. - T. 2 (2008), s , bibliogr. 70. Edukacja zdrowotna ucznia późnej dorosłości / Andrzej Pawlicki.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s Edukacja zdrowotna w gimnazjum - propozycje rozwiązań dydaktycznych / Alicja Walosik.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s , bibliogr. 72. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole : szansa i wyzwanie / Barbara Woynarowska.// Lider , nr 11, s Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak.// Wychowanie na co Dzień , nr 6, s Edukacja zdrowotna w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Katarzyna Nieleszczuk.// Lider , nr 6, s Edukacja zdrowotna w przedszkolu : podstawy teoretyczne dla działań praktycznych / Ewelina Flatow, Anna Durda.// Lider , nr 2, s Edukacja zdrowotna w przedszkolu specjalnym / Edyta Płatek.// Rewalidacja , nr 2, s Edukacja zdrowotna w szkole - nowe wyzwania / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 6, s Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. I: Ustawy, rozporządzenia, wytyczne / wybór i oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 1, s Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. II : Programy. Plany. Strategie / wybór i oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 2, s Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. III : Techniki pracy skutecznej / oprac. Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 4, s Edukacja zdrowotna w szkole. Cz. IV : Dla zdrowia najważniejsza jest systematyczna aktywność fizyczna / Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 6, s Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Barbara Woynarowska.// Lider , nr 3, s Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Katarzyna Pankowska-Koc.// Meritum , nr 1, s Edukacja zdrowotna : wybrane kwestie / Małgorzata Kaliszewska. - Kraków ; Gliwice : UKiP J&D Gębka, 2009.

13 86. Edukacja zdrowotne w wychowaniu fizycznym - szanse i bariery / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 7/8, s Edukacja zdrowotno-ruchowa / Anna Jaworska.// Bliżej Przedszkola , nr 3, s Edukacja żywieniowa na lekcji wychowania fizycznego / Ida Laudańska-Krzemińska, Monika Ciekot, Michał Bronikowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Efektywność zastosowania ćwiczeń i doświadczeń do realizacji treści prozdrowotnych na III etapie edukacyjnym / Lesława Nowak.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 1/2, s Ekologia w bibliotece szkolnej / Małgorzata Ohirko.// Biblioteka w Szkole , nr 3, s Ekologia wokół nas - bądź ekologiczny w swoim środowisku : scenariusz przeznaczony na dwie/trzy jednostki lekcyjne / Dawid Basak, Dominika Panek, Violetta Urbańska.// Biologia w Szkole , nr 5, s Ekologiczne konteksty edukacji zdrowotnej w szkole / Anna Gaweł.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 2, s Festiwal ziemniaka i marchewki / Weronika Moskała, Jowita Serwan.// Bliżej Przedszkola , nr 7-8, s "Fit", czyli w dobrej formie : kultura fizyczna u przedszkolaka / Agnieszka Pasternak.// Bliżej Przedszkola , nr 12, s , bibliogr. 95. Gazetki promujące zdrowe odżywianie / Monika Kita.// Świetlica w Szkole , nr 1, s Gdy choroba Cię dopada... / Marlena Szeląg.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Hartuj się a będziesz zdrów : scenariusz przedstawienia / Anna Fąfara-Iskra.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 1, s Higiena osobista elementem zdrowego stylu życia - scenariusz zajęć dla klasy I / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły , nr 2, s Higiena pracy umysłowej : scenariusz zajęć / Dorota Filipek.// Biblioteka w Szkole , nr 11, s Idea szkolnej edukacji zdrowotnej we współczesnym kształceniu i wychowaniu / Joanna Bulska.//W: Szkoła w świecie współczesnym. Kraków : "Impuls", S , bibliogr Idee Janusza Korczaka - wciąż aktualna w szkole promującej zdrowie / Magdalena Woynarowska-Sołda.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 9, s Implikacje dla edukacji zdrowotnej wynikające z myśli pedagogicznej na przestrzeni dziejów / Małgorzata Ostrowska.// Kultura Fizyczna , nr 11/12, s Integracja edukacji ekologicznej i zdrowotnej / Renata Rucińska, Izabela Pawlak.// Refleksje , nr 11, s Jak cię widzą, tak cię piszą / Joanna Baś.// Biologia w Szkole , nr 6, s Jak dbać o zdrowie? / Aneta Gorajska, Elżbieta Zielińska.// Bliżej Przedszkola , nr 7-8, s

14 106. Jak kształtować pozytywne nawyki żywieniowe? / Benigna Pietrusewicz.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 8, s Jak pomagać dzieciom zdrowo żyć? : kilka zdań na temat promocji zdrowia na podstawie realizowanego w świetlicy własnego programu "Zdrowe ciało - zdrowy umysł" / Beata Godyla.// Świetlica w Szkole , nr 2, s Jak przygotowuję dzieci do edukacji zdrowotnej / Beata Dąbrowska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Jestem bezpieczny, bo wiem... co jem! : scenariusz zajęć dla grupy cztero- i pięciolatków / Nina Butor.// Bliżej Przedszkola , nr 6, s Jestem zdrowy / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły , nr 4, s Jestem zdrowy : scenariusz zajęć / Damian Oterman.// Życie Szkoły , nr 1, s Kampanie medialne w profilaktyce zdrowotnej / Bogusława Bukowska.// Remedium , nr 7/8, s Kapryśna i wrażliwa, czyli jak można pomóc swojej skórze? / Krystyna Biskup.// Biologia w Szkole , nr 4, s Kategoria codzienności w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska- Meler.// Edukacja , nr 4, s , bibliogr Kierunki działań w zakresie promocji zdrowia w szkole i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w Polsce w latach // Lider , nr 12, s Klasa autorska mikroszkołą wychowania zdrowotnego / Krystyna Chałas.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 3/4, s Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie / Selwana Szołek.// Życie Szkoły , nr 10, s , bibliogr Klimat szkoły według koncepcji szkoły promującej zdrowie / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Szkoła Specjalna , nr 5, s , bibliogr Klub Wiewiórka : scenariusz inscenizacji prozdrowotnej / Joanna Lewandowska-Magiera.// Wychowawca , nr 9, s Koncepcja tworzenia szkoły promującej zdrowie / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 10/11, s Konspekt zajęć do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej: "Czy współczesne odżywianie jest zdrowe?" / Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 1, s Kreowanie procesu wychowania ku wartości zdrowia jako wyzwanie dla współczesnej edukacji przedszkolnej / Joanna Soboń.// Lider , nr 10, s Krwiodawstwo - ewaluacja edukacji zdrowotnej wśród studentów GWSP w Mysłowicach / Henryk Jaskólecki.// Nauczyciel i Szkoła , nr 1, s , bibliogr Kształcenie kadr na potrzeby edukacji zdrowotnej seniorów - propozycja programu / Marta Koszczyc.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych , nr 1, s , bibliogr Kształcenie prozdrowotne : problematyka stomatologiczna / Romuald Piosik, Elżbieta Kowalik.// Chemia w Szkole , nr 3, s Kształtowanie dbałości o zdrowie u dzieci / Justyna Mielnik.// Remedium , nr 6, s

15 127. Kształtowanie kompetencji językowych uczniów klas młodszych / Grażyna Rura.// Polonistyka , nr 9, s Kształtowanie nawyków żywieniowych u dziecka / Katarzyna Wiecheć, Paulina Sochacka, Paulina Śniegula.// Remedium , nr 7/8, s Kształtowanie prozdrowotnych postaw dzieci i młodzieży w szkolnym wychowaniu fizycznym / Danuta Umiastowska.//W: Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, S , bibliogr Kształtowanie stosunku do zdrowia w procesie edukacji fizycznej poprzez aktywizujące techniki nauczania / Ida Laudańska-Krzemińska.//W: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, S Kulinarne przysmaki czyli co lubią przedszkolaki / Elżbieta Bukowska-Górny.// Bliżej Przedszkola , nr 9, s , bibliogr Kulisy sporu wokół (Państwowej) Wyższej Szkoły Higieny Psychicznej : Baley kontra Dąbrowski / Teresa Rzepa.// Przegląd Psychologiczny. - T. 53, nr 3 (2010), s , bibliogr Kultura zdrowotna - porozmawiajmy... / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 9, s Kultura zdrowotna jako kierunek studiów : zarys projektu / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 8, s Kultura zdrowotna szkoły / Anna Gaweł.// Kultura i Edukacja , nr 1, s , bibliogr Kultura zdrowotna w szkole polskiej - w latach , elementy rzeczywistości i wizji / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 1, s Kwiecień - miesiącem zdrowia / Maria Danel.// Świetlica w Szkole , nr 1, s Lekcja wychowania fizycznego i zdrowotnego / Adam Kantanista, Michał Bronikowski, Szymon Szwed.// Lider , nr 4, s Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. - Kraków : "Impuls", Międzypokoleniowy przekaz orientacji zdrowotnych w rodzinie wiejskiej / Danuta Seredyńska.//W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, S bibliogr Model edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej / Dominik Olejniczak.// Lider , nr 9, s Możliwość realizacji edukacji prozdrowotnej w ramach zajęć języka angielskiego / Maciej Janusz Wielobób.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 4, s Mój dekalog zdrowia : program działań edukacyjno-profilaktycznych z zakresu edukacji prozdrowotnej dla uczniów pierwszego etapu kształcenia Szkoły Podstawowej nr 97 we Wrocławiu / Bożena Stankiewicz.// Lider , nr 10, s Myśl Jędrzeja Śniadeckiego o wychowaniu zdrowotnym w perspektywie współczesnego dyskursu pedagogów / Andrzej Pawłucki.// Kultura Fizyczna , nr 3/4, s. 4-9, bibliogr.

16 145. Na tropie witamin / Marlena Pięta-Dudek.// Bliżej Przedszkola , nr 11, s Narzędzia do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie / aut. Barbara Woynarowska [i in.].// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 10/11, s Narzędzia do badania klimatu społecznego w szkole promującej zdrowie i ich analiza psychometryczna / Magdalena Woynarowska-Sołtan, Dorota Węziak-Białowolska.// Edukacja , nr 3, s , bibliogr Nasze zdrowie - piramida zdrowia : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej / Anna Żak.// Lider , nr 12, s Nauczyciel a efektywność edukacji zdrowotnej w przedszkolu / Katarzyna Wojciechowska, Maria Sobieszczyk.// Wychowanie na co Dzień , nr 7/8, s Nauczyciel i jego kompetencje jako podstawowy element struktury szkolnego systemu edukacji zdrowotnej / Czesław Lewicki.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 1, s Nauczyciel wychowania fizycznego w promocji i doskonaleniu zdrowia uczniów / Barbara Wilk.//W: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, S , bibliogr Nauczyciele wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej - opinie i kontrowersje / Małgorzata Ostrowska.//W: Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, S , bibliogr Nauki o zdrowiu w kształceniu pedagogów i nauczycieli / Anna Kowalewska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s. 5-10, bibliogr Nawyki dla przyszłości. Cz. 2 / Marta Radwańska, Dorota Wolanin, Dorota Kochan.// Biologia w Szkole , nr 5, s Nawyki dla przyszłości. Cz. 3 / Renata Magnuszewska, Wanda Parysz.// Biologia w Szkole , nr 6, s Nawyki dla przyszłości : I nagroda w konkursie / Agata Głaz [i in.].// Biologia w Szkole , nr 4, s Nawyki żywieniowe seniorek - w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Alicja Kaiser, Marek Sokołowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Nic nad zdrowie... / Grażyna Rura.// Życie Szkoły , nr 4, s Nie garb się - nie jesteś wielbłądem / Hanna Synowiec-Rudawska.// Biologia w Szkole , nr 5, s Nie pal przy mnie! : (scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) / Małgorzata Skwarko.// Wszystko dla Szkoły , nr 6, s Nie wystarczy jeść, trzeba racjonalnie się odżywiać : konspekt lekcji chemii realizowanej w ramach ścieżki prozdrowotnej / Jadwiga Włodarczyk.// Chemia w Szkole , nr 3, s Niebanalne i wielowątkowe zajęcia świetlicowe / Beata Godyla.// Świetlica w Szkole , nr 6, s Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jan Ślężyński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 8/9, s

17 164. Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej na ogólniejszym tle problemów cywilizacyjnych i zdrowotnych / Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 3, s Nowy status edukacji zdrowotnej w szkole / Barbara Woynarowska.//W: Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, S O Dyziu i bolącym brzuszku, czyli jak zdrowo sie odżywiać : inscenizacja dla szkół podstawowych / Wioletta Rafałowicz.// Wychowawca , nr 7/8, s O edukację zdrowotną w szkołach / Irena Celejowa.// Kultura Fizyczna , nr 7/8, s O edukację zdrowotną w szkołach / Irena Celejowa.// Lider , nr 10, s O potrzebie edukacji ekologicznej w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym / Marcin Pasek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 5, s O projekcie przedszkola promującego zdrowie / Krystyna Żuchelkowska.// Wychowanie na co Dzień , nr 3, s. 3-7, bobliogr O wyższości jabłka i gry w piłkę nad życiem kanapowca... czyli słów kilka o wychowaiu prozdrowotnym / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska.// Bliżej Przedszkola , nr 7-8, s Ocena przygotowania nauczycieli szkół średnich Gdańska do prowadzenia zajęć na temat społecznych aspektów HIV/AIDS / Jolanta Wojciechowska.// Kultura i Edukacja , nr 4, s , bibliogr Odpowiedzialność za ciało i zdrowie - perspektywa edukacyjna / Mirosław Kowalski.// Wychowanie na co Dzień , nr 6, s. 6-10, bibliogr Odżywiamy się zdrowo : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV ( ścieżka prozdrowotna ) / Katarzyna Markuszewska.// Wszystko dla Szkoły , nr 4, s Oferta szkolnego programu z okazji święta wiosny / Lidia Groma, Anna Żak.// Lider , nr 4, s Opieka i edukacja zdrowotna w szkole : literatura// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze , nr 4, s Opieka i edukacja zdrowotna w szkole / Małgorzata Hańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 4, s Opis i analiza przypadków rozpoznania oraz rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego / Anna Drwięga.// Lider , nr 10, s Otyłość dzieci i młodzieży w Polsce - wyzwanie dla profikaltyki i edukacji zdrowotnej / Anna Oblacińska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Pedagogia promocji zdrowia jako stymulator rozwoju wszystkich członków społeczności szkolnej / Maciej Janusz Wielobób.//W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2. Kraków : "Impuls", S , bibliogr Pedagogika zdrowia / Tadeusz Szewczyk.//W: Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, S Piotrze nasz kochany : scenariusz programu artystycznego o tematyce prozdrowotnej / Beata Audycka, Beata Wojas.// Aura , nr 10, Dodatek ekologiczny dla szkół, nr 133, s Plan wynikowy z wychowania fizycznego : klasa VI : ścieżka prozdrowotna / Maria Buda.// Lider , nr 5, s. 8-13

18 184. Planowanie treści edukacji zdrowotnej / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , październik, s Po rozum do głowy (scenka propagująca wśród dzieci zdrowy styl życia) / Grażyna Lapeusz.// Wszystko dla Szkoły , nr 7/8, s Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie / Katarzyna Stępniak.// Meritum , nr 2, wkładka Oświata Mazowiecka Wydanie Specjalne, s Podstawy prawne oraz realizacja opieki w publicznych placówkach edukacyjnych / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , październik, s Podstawy teoretyczne projektu "Trzymaj formę!" - poradnik dla nauczycieli.// Lider , nr 2, s Podstawy teoretycznej edukacji zdrowotnej / Elżbieta Charońska.//W: Promocja zdrowia. Lublin : "Czelej", S , bibliogr Pojęcie zdrowia i jego aspekty / Katarzyna Pankowska-Koc.// Meritum , nr 2, wkładka Oświata Mazowiecka Wydanie Specjalne, s Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 5, s Postaw na zdrowie / Selwana Szołek.// Życie Szkoły , nr 4, s Postrzeganie przez uczniów w wieku lat relacji i wsparcia udzielanego im przez nauczycieli, innych uczniów w klasie i rodziców / Agnieszka Małkowska, Barbara Woynarowska.// Auxilium Sociale , nr 2, s , bibliogr Potrzeba kształcenia nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych i edukacji zdrowotnej / Barbara Woynarowska.// Lider , nr 9, s Poziom postaw uczniów gimnazjum wobec zdrowia a ich miejsce w strukturze klasy szkolnej / Marcin Czechowski.// Kultura Fizyczna , nr 1/2, s Prawidłowe odżywianie / Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Predyspozycja czy predystynacja? : stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu / Ewelina Flatow.//W: Koniec mitu niewinności?. Warszawa : "Eneteia", S , bibliogr Preferencja wartości "zdrowia" w szkole promującej zdrowie / Barbara Wolny.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 1, s , bibliogr Problematyka edukacji zdrowotnej w świetle literatury / Danuta Pukownik.// Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s Problematyka kultury zdrowotnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 10, s Problematyka prozdrowotna w planach nauczania i treściach kształcenia w opinii studentów jako przyszłych pedagogów specjalnych / Elżbieta Maria Minczakiewicz.// Lider , nr 9, s Problemy edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie - próba diagnozy / Czesław Lewicki.// Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 58 (2005), s Profilaktyka chorób / Elżbieta Szczecina.// Biologia w Szkole , nr 2, s

19 204. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych / Bartlomiej Wolski.//W: Promocja zdrowia. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, S Program autorski dotyczący edukacji zdrowotnej / oprac. Wioletta Bartoszewska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , październik, s Program profilaktyki w przedszkolu - propozycja / oprac. Elżbieta Korczewska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , grudzień, s Program promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Bartoszycach (rok szkolny 2004/2005) / Anna Sobolewska.// Lider nr 2 s Program "Przedszkole promujące zdrowie" / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola , grudzień, s Program ścieżki prozdrowotnej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym / Teresa Zygmunt.// Lider , nr 2, s Programy profilaktyczne a zmiany w zachowaniu społecznym uczniów / Maria Łukawska.// Nowa Szkoła , nr 1, s , bibliogr Projekt - "Chcesz być zdrowy i mądry - odżywiaj się prawidłowo" / Małgorzata Pytel.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Promocja zdrowia a edukacja zdrowotna w zreformowanej szkole / Michał Ziarko.// Studia Edukacyjne. - Nr 6 (2004), s , bibliogr Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - przedmiot, cele i zadania / Piotr Majewicz.//W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, S Promocja zdrowia i profilaktyka w krajowych strategiach i programach / Maria Sokołowska.// Remedium , nr 2, s Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej / Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 10, s Promocja zdrowia w mediach / Justyna Modrzejewska, Martyna Szczotka.//W: Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, S bibliogr Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej / Gabriela Antoszczuk.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s Promocja zdrowia w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Wałek, Joanna Kozubal.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 1, s Promocja zdrowia w szkole wyższej - oczekiwania a rzeczywistość / Magdalena Madej-Babula.//W: Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży : konteksty edukacyjne i społeczne. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S , bibliogr Promowanie zdrowego stylu życia / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 10, s Propozycje rozwiązań dydaktycznych do lekcji na temat kwasu foliowego i jego roli w profilaktyce zdrowotnej / Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik, Iwona Kuczek.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 1, s Prozdrowotne zachowania młodzieży szkolnej na tle wybranych wskaźników zdrowia / Feliks Rochowicz.// Lider , nr 9, s Przegląd literatury dotyczącej wychowania dla zdrowia dzieci i młodzieży / Anna Klimaszewska.// Nauczanie Początkowe /2006, nr 2, s

20 224. Przygoda z warzywami / Katarzyna Ślęzak.// Życie Szkoły , nr 6, s Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej - na przykładzie woj. świętokrzyskiego / Bożena Zawadzka, Elżbieta Nowak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s Przygotowanie nauczycieli wf do realizacji edukacji zdrowotnej : opinie nauczycieli akademickich / Barbara Woynarowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 10, s Przyjaciele Zippiego - program promocji zdrowia psychicznego polecany przez WHO i WFMH / Hanna Pac.// Kwartalnik Pedagogiczny , nr 2, s , bibliogr "Przyjaciele Zippiego" - refleksje i doświadczenia związane z realizacją III edycji międzynarodowego programu promocji zdrowia emocjonalnego małego dziecka / Dorota Kamińska.// Meritum , nr 1, s Przyjaciele Zippiego / Katarzyna Stępniak.// Remedium , nr 6, s Przyjaciele Zippiego : program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu , nr 5, s Przyjaciele Zippiego : program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci / Katarzyna Stępniak.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9, s Przykładowe scenariusze lekcji - edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Marzena kurzak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s PSP-6 w Nowej Soli szkołą promującą zdrowie / Artur W. Mielczarek.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa , nr 2, s Rada programowa ds. promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży : kierunki działań w zakresie promocji zdrowia w szkole i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w Polsce w latach / Zbignie Cendrowski.// Lider , nr 3, s Ralizacja ścieżki międzyprzedmiotowej "Edukacja prozdrowotna" w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie "Sprzedawca" / Janusz Zając.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9, s Realizacja edukacji prozdrowotnej w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie / Alicja Kossowska, Małgorzata Zielińska, Jadwiga Umińska.// Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole , nr 9, s Realizacja ścieżki edukacyjnej na lekcjach informatyki / Renata Kowalska.// Wychow. Tech. Szk , nr 2, s Recepta na zdrowy styl życia / Monika Majewska, Justyna Mróz.// Psychologia w Szkole , nr 2, s , bibliogr Rekomendacje / Zbigniew Cendrowski.// Lider , nr 3, s Rodzina miejscem wychowania zdrowotnego / Agnieszka Linca.// Kwartalnik Edukacyjny , nr 3/4, s Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Czesław Lewicki.//W: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, S , bibliogr Rodzinna socjalizacja w zakresie zdrowia - poglądy, perspektywy / Alicja Kaiser.// Chowanna. - T. 2 (2008), s , bibliogr.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do lektury...

Zapraszamy do lektury... Od redakcji Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Otóż nie chcemy się zgodzić z Janem z Czarnolasu, stąd podstawa programowa wychowania zdrowotnego, chcemy dbać o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Zestawienie literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Biblioteka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Media w nauczaniu Zestawienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA NARKOMANIA Wybór literatury i filmów za lata 1980-2005 OPRACOWAŁA : BARBARA RUTKOWSKA S U W A Ł K I 2 0 0 5 SPIS TREŚCI 1. Metoda opracowania

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Skłodowskiej Curie 4 tel.341-30-74, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Rodzina niepełna. 2. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Sygn.

Rodzina niepełna. 2. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Sygn. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻKI Rodzina niepełna 1. Doświadczenia małoletnich rodziców : aspekty socjopedagogiczne / Alicja Skowrońska-Zbierzchowska. - Gdańsk : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W JAŚLE ul. Plac Żwirki i Wigury 9 tel. (13) 446-32-47 e-mail: jaslo@pbw.org.pl www.pbw.org.pl INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 Jasło 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne

Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Alkoholizm zestawienie bibliograficzne Zainteresowanych czytelników zapraszamy do skorzystania z tematycznego zestawienia bibliograficznego. Opracowania zostały dodatkowo wzbogacone o sygnatury. 1. ABC

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo