PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz Ogólna liczba radnych 15. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Buszewicz. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. W sesji uczestniczyli: 1. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów 2. Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz 3. Sekretarz Gminy i Miasta Pan Jan Serafin 4. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim pan Arkadiusz Motylski. 5. Komendant OSP pan Artur Drozdowicz. 6. Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim Pan Andrzej Chrustek. 7. Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim pan Celestyn Rekowski. 8. Prezes Centrum Medycznego Medvita w Lwówku Śląskim pan Jerzy Woźnik. 9. Pani Beata Dominik prowadząca działalność w zakresie opieki nad chorymi. 10. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg załączonej listy obecności. 11. Sołtysi z terenu gminy- wg załączonej listy obecności. 12. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem Sesji. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Justyna Wrzesińska. Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o pracy Burmistrza. 6. Odpowiedzi na zgłoszone przez radnych zapytania oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone interpelacje.

2 7. Informacja o stanie podstawowej opieki zdrowotnej. 8. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 9. Podjęcie uchwał. 10. Komunikaty. Do porządku nie zgłoszono wniosków o zmianę. Realizacja porządku obrad: Pkt 1 i 2 zrealizowane na wstępie. Ad pkt 3. Protokoły z XLIV i XLV sesji zostały przyjęte jednogłośnie, każdy w odrębnym głosowaniu jawnym. Ad. pkt 4. Radni zgłosili zapytania i interpelacje: Radna Ewa Fijałkowska: 1. W sprawie pilnej potrzeby naprawy chodnika opadającego wzdłuż rowu między budynkami 1A i W sprawie wymiany kratki ściekowej przy budynku nr W sprawie potrzeby załatania jezdni przy posesji Nr 38 w kolonii Berlinek, wsi Radłówka. 4. W sprawie pilnej naprawy drogi gminnej w Rakowicach Wielkich. 5. W sprawie zwiększenia częstotliwości kontroli Straży Miejskiej w Rakowicach Wielkich przy świetlicy i placu zabaw. Radna Mariola Szczęsna: 1.W Mojeszu, wzdłuż ścieżki rowerowej dokonano wycinki zakrzaczeń ale pozostawiono w rowie nie sprzątnięte, wycięte gałęzie, które będą przeszkodą w koszeniu poboczy. Proszę o interwencje w sprawie dokończenia prac. 2.Proszę o wyrównanie drogi ul. Potokowej. Stan drogi uniemożliwia mieszkańcom komunikację. Radny Zbigniew Zamasz w sprawie udrożnienia studzienki kanalizacyjnej na ul. Przyjaciół Żołnierza., przy wjeździe na ul. Słowiczą. Radna Wiesława Fiszer : 1.W sprawie interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie remontu drogi Płóczki Górne Nagórze. Radny Robert Mikłaszewski: 1.W sprawie udrożnienia kratki burzowej przy ul. Przyjaciół Żołnierza -Słowiczej. 2.O naprawę kratki ściekowej Al.Wojska Polskiego Obrońców Pokoju.

3 Radna Ewa Płucińska-Dąbrowska: 1.W sprawie pilnej naprawy drogi gminnej w miejscowości Górczyca- dojazd do gospodarstwa pana Kobaka. 2. W sprawie wystąpienia do Starostwa Powiatowego o dokonanie wycinki zakrzaczeń na drodze powiatowej Lwówek Śląski Sobota oraz o podcięcie gałęzi drzew przydrożnych, przy drodze powiatowej w miejscowości Dłużec. Radna Justyna Wrzesińska czy prace związane z budowa chodnika przy ul.gryfowskiej w kierunku Płóczek przebiegają zgodnie z planem? Ad.pkt 5. Burmistrz Ludwik Kaziów przedstawił informację o pracy pomiędzy sesjami, w okresie od dnia 25 lutego 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. : 1. Udział przedstawicieli gminy i Lwóweckiego Lata Agatowego w Giełdzie Minerałów w Warszawie promocja miasta i Lwóweckiego Lata Agatowego ( r.). 2. Spotkanie samorządowców z Księdzem Biskupem Stefanem Cichym. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim ( r.). 3. Podpisanie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie przekazania nieruchomości w celu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim ( r.). 4. W dniu 13 marca 2014 r. został powołany Zespół do przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. 5. Udział przedstawicieli gminy w Targach Turystycznych Euroregion Tour w Jabloncu nad Niosu promocja miasta i Lwóweckiego Lata Agatowego ( r.). 6. Rozpoczęcie Kontroli Kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w terminie od r. do r. 7. Udział przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim w wyjeździe do siedziby partnera projektu: firmy SAPOS w Görlitz. Firma SAPOS zajmuje się selektywną zbiórką odpadów oraz ich odzyskiem na terenie Görlitz. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia ( r.). 8. Otwarcie wystawy pod nazwą Jan Paweł II droga do świętości w ramach przygotowań do kanonizacji ( r.).

4 9. Udział przedstawicieli gminy w spotkaniu z sołtysami w Skale ( r.). 10. Udział przedstawicieli gminy w Sejmiku Turystycznym organizowanym przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze pt. Promocja poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych ( r.). 11. Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego z udziałem Klubu Dam z miasta partnerskiego Chrastava ( r.). 12. Udział przedstawicieli gminy w rozmowach z miastem partnerskim Heidenau z Saksonii o współpracy na rok 2014 ( r.). 13. W dniu r. na Zamku Czocha odbyło się spotkanie samorządowców z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim. 14. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK w Lwówku Śląskim z Zakładem Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 27, Lwówek Śląski z ceną brutto ,00 zł. 15. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Wąskiej, Kasztanowej i Chabrowej w Lwówku Śląskim o łącznej długości 660 m od km do km Termin składania ofert upłynął w dniu roku o godz. 12:00. Wpłynęło 7 ofert w przedziale cenowym od ,81 do ,22 zł. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania z konsorcjum firm: Lider Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Drogowo - Budowlana BRUK-BUD S.C. ul. Krawczyńskiego 8/1, Lwówek Śląski, Partner: Usługi Budowlane i Instalacyjne Franciszek Nowicki ul. Wąska 9, Lwówek Śląski z ceną brutto ,81 zł. 16. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania pn.: Wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. Wpłynęło 5 ofert w przedziale cenowym od 3.400,00 do 4.784,70 zł. W dniu r. wybrano ofertę firmy Audiotechnika Piotr Nowak, Kunice 3, Słubice z ceną brutto 3.400,00 zł. 17. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację złożenia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontów dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski dla:

5 Pakiet I Droga dz. nr 229 o długości ok m w miejscowości Skała; Ulica Cicha w obr. II miasta Lwówek Śląski o dł. ok. 60 m; Pakiet II Droga dz. nr 264/1 o długości ok. 500 m w miejscowości Niwnice; Droga dz. nr 46, 246 o ok. 370 m w miejscowości Brunów; Droga dz. nr 137, 150 o długości ok. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie; Pakiet III Droga dz. nr 309/13 o długości ok. 90 m. w miejscowości Rakowice Wielkie; Droga dz. nr 240, 390, 391, 399 o długości ok. 350 m w miejscowości Niwnice; Droga dz. nr 869, 863,866/2, 864/2 o długości ok. 150 m w miejscowości Niwnice; Droga dz. nr 765 o długości ok. 60 m w miejscowości Chmielno; Droga dz. nr 291, 295/4, 1002/1, 1002/2, 1001 o długości ok. 450 m w miejscowości Chmielno; Droga dz. nr 57, 69, 71 o długości ok. 300 m. w miejscowości Dłużec; Droga dz. nr 68 o długości ok. 200 m. w miejscowości Mojesz. Łącznie wpłynęło 12 ofert w przedziale cenowym od 8.364,00 do ,84 zł. W dniu r. podpisano umowę z DOMOST Pracownia Usług Budowlanych Zbigniew Nidecki, ul. Morcinka 13, Jelenia Góra za cenę 8.364,00 zł na realizację Pakietu II oraz z MK PROJEKT Maciej Kaczor ul. Borówkowa 9A, Jelenia Góra na łączną kwotę zł na realizację Pakietu I i III. 18. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy i Miasta Lwówek Śląski w okresie od r. do r.. Termin składania ofert upłynął w dniu r. Wpłynęła 1 oferta z ceną ,28 zł. W dniu r. postępowanie unieważniono z powodu braku ofert nie podlegającej odrzuceniu. 19. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zakup i dostawę toreb wielokrotnego użytku do realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. Termin składania ofert upłynął w dniu roku. o godz. 12:00. Wpłynęło 8 ofert w przedziale cenowym od ,00 do ,00 zł. W dniu r.

6 podpisano umowę z firmą MTD Marketing s.c., ul. Przelot 56, Poznań za cenę ,00 zł. brutto. 20. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski z GAZ PETROL Sp. z o.o., ul. 1 Maja 90, Kąty Wrocławskie za cenę ,96 zł. 21. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wynajmu autokaru do przewozu zagranicznego w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W terminie do dnia r., godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty w przedziale cenowym od 2.260,32 do 2.500,00 zł. W dniu r. zlecono dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, Bolesławiec realizację zadania za kwotę 2.260,32 zł. 22. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków komunalnych w Lwówku Śląskim. Termin składania ofert upłynął w dniu roku. o godz. 13:00. Wpłynęły 3 oferty w przedziale cenowym od ,00 do ,34 zł. W dniu r. wybrano ofertę firmy Biuro Projektowo Techniczne Eko Sp. z o.o., ul. Rolna 38, Wrocław za cenę ,00 zł brutto. 23. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy i Miasta Lwówek Śląski w okresie od r. do r.. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 13: W dniu r. otrzymano promesę od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zwiększenie dofinansowania o kwotę zł na realizację zadania pn. Remont drogi dz. nr 229 o dł. 750 m od km do w miejscowości Skała w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 25. W dniu r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzymała informację, iż może się ubiegać o dotację rozwojowej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej ze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości zł. 26. W dniu r. nastąpił odbiór robót budowlanych zadania pn.: Adaptacja mieszkania na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim. 27. W dniu r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty na zadanie

7 pn.: Dostawa i montaż wagi samochodowej elektronicznej z oprogramowaniem. Termin składania ofert upływa w dniu roku o godz. 14: W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Utworzenie społeczno - kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów. Termin składania ofert upływa w dniu roku o godz. 14: W dniu r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: - Pakiet I Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodzice Wielkie ; - Pakiet II Remont elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brunów ; - Pakiet III Zabezpieczenie i rozbiórka budynku po starej słodowni browaru w Lwówku Śląskim ; - Pakiet IV Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy w miejscowości Sobota ; - Pakiet V Wykonanie szczelnego zbiornika na ścieki przy budynku świetlicy w miejscowości Zbylutów. Termin składania ofert upływa w dniu roku. o godz. 13: W dniu roku zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych remontu budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lwówek Śląski na: - część I - remont elewacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skała; - część II - remont budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojesz; - część III - wykonanie nawietrzaków w budynku świetlicy w miejscowości Gradówek Termin składania ofert upływa w dniu roku. o godz. 13: Zakończenie i odbiór zadania pn. Remont lokalu mieszkalnego w Niwnicach nr 135/8, pod kątem zasiedlenia. 32. Zakończenie i odbiór zadania pn. Uprzątnięcie i wykonanie ogrodzenia nielegalnego wysypiska w Ustroniu. 33. Wypowiedzenie umów i zawarcie nowych na obiekty byłego OSiR w Lwówku Śląskim w związku z jego likwidacją (Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu, Turon Dystrybucja w Jeleniej Górze - Rejon Energetyczny w Bolesławcu i Energa Obrót w Gdańsku).

8 34. Przygotowanie i przeprowadzenie V Gminnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem Stop zmianom klimatu w ramach obchodów Dnia Ziemi. 35. Zakończenie rozbiórki obiektów OSIR-u na ulicy Granicznej w Lwówku Śląskim (poza Portiernią lokale tymczasowe) tj. 5 szt. domków kempingowych, sanitariatów, umywalni, kuchni i budynku świetlicy. 36. Przegląd pogwarancyjny i naprawa bramy garażowej w remizie OSP we Włodzicach Wielkich. 37. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych: - luty 1 lokal mieszkalny, - marzec 1 lokal mieszkalny, - kwiecień 1 lokal mieszkalny. 38. Przetargi wykonane: - rokowania po negatywnym przetargu - na sprzedaż działki nr 470/7, położonej w obrębie Zbylutów 05 marca 2014 r. rokowania negatywne; - rokowania po negatywnym przetargu - na sprzedaż działki nr 470/9, położonej w obrębie Zbylutów 05 marca 2014 r. rokowania pozytywne; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 183/4, położonej w obrębie Bielanka 28 luty 2014 r. przetarg negatywny; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 398/2 i nr 399/1, położonych w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jana Pawła II 28 luty 2014 r. przetarg pozytywny; - przetarg nieograniczony na sprzedaż ½ udziału zabudowanej działki nr 101, położonej w obrębie Sobota marzec 2014 r. przetarg pozytywny. 39. Przetargi zaplanowane: - rokowania na sprzedaż działki nr 470/7, położonej w obrębie Zbylutów 25 kwietnia 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 183/4, położonej w obrębie Bielanka 25 kwietnia 2014r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 993/2, położonej w obrębie Niwnice 25 kwietnia 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 136, położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Przyjaciół Żołnierza 25 kwietnia 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 455/2 (była świetlica), położonej w obrębie Ustronie 28 kwietnia 2014 r.;

9 - przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Traugutta 09 maja 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jaśkiewicza 2 09 maja 2014 r. Sekretarz Gminy i Miasta przedstawił informację o stanie przygotowań do organizacji na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski wyborów do Europarlamentu. Na stronie internetowej Gminy Lwówek Śląski są wszystkie formularze i informacje. Burmistrz dodatkowo: - przedstawił szczegóły umowy dot. przekazania gruntu pod budowę Powiatowej Komendy Policji. - poinformował o rozpoczęciu przez RIO planowej kontroli finansów, - podziękował za pomoc w organizacji i uczestnictwo w przedświątecznym kiermaszu. Ad. pkt 6 Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania: Interpelacje dotyczące remontów dróg zostaną przekazane ich administratorom. Radni otrzymają odpowiedzi pisemne. Droga na Berlinek w najbliższych dniach ktoś się zgłosi, obejrzy, zdecydujemy co dalej. Sprawa kratek ściekowych również zostanie przekazana zarządcy. Ścieżka rowerowa- usunięcie zakrzaczeń. Jednostka. Która je wycięła na pewno posprząta, zorientuje się dlaczego zostały bo po wycince powinny być wywiezione. Sprawa kontroli okolic placu zabaw. Temat ten poszerzymy i będziemy prosić policję o włączenie się w kontrole i zwiększenie ich skuteczności, nie tylko na tym placu ale i w mieście. Chodzi głównie o teren plant i okolice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, gdzie zbierają się duże grupy młodzieży utrudniając przejście do hotelu Madelaine. Droga do Górczycy to temat dla Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jeśli się rzeczywiście obsuwa to trzeba pilnej interwencji. Prace przy chodniku do Płóczek projektant złożył pełna dokumentację techniczną. Nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę. Jeśli zostanie wydane, przystąpimy do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. Pieniądze są zabezpieczone zarówno w budżecie gminnym jak i wojewódzkim. Radni nie zgłosili zastrzeżeń do udzielonych odpowiedzi. Ad.pkt 7

10 Prezes Powiatowego centrum Zdrowia pan Celestyn Rekowski przedstawił informację o aktualnej działalności placówki. Poinformował : - O zmianach organizacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Poz-em kieruje osoba, która ma uprawnienia do kierowania podmiotami leczniczymi. Jest to pani Bożena Siwko. Jest obecna na sali i odpowie na uwagi radnych. - Działalność centrum odbywa się poprzez 5 przedsiębiorstw. Zdeklarowanych jest ogółem w Lwówku Śląskim osób. -W 2013 r. udzielono ponad 42 tysiące porad z zakresu poz. - W porozumieniu z firma z Lubania prowadzona jest poradnia nefrologiczna. -Działa poradnia urologiczna, której centrum udziela pomieszczeń. - W ramach poradni ginekologiczno-położniczej prowadzony jest program profilaktyki szyjki macicy, finansowany ze środków NFZ oraz badania prenatalne kobiet ciężarnych, które refundowane są dla kobiet powyżej 35 roku życia. - Kontynuowane są szkolenia dla dziewcząt, uświadamianie, oswajanie z poradnią. - Kontynuacja badań HPV. - W 2013 r. udzielono ponad 37 tysięcy porad specjalistycznych. - Wykonuje się dużo zabiegów usuwania nieotrzymania moczu u kobiet. - Dostępności szczepionek na grypę w konkurencyjnej cenie. - W 2014 r. zakończony będzie program w ramach centrum wsparcia dla opiekunów osób starszych. Program ma pokazać jak postępować w domu z osobami potrzebującymi opieki. Radna Krzysztofa Luszka zwróciła uwagę na problem nieudzielania pomocy przez pracowników szpitala człowiekowi, który miał atak w pobliżu szpitala. Dyrektor odpowiedział, iż w związku z tym zajściem przeprowadził rozmowę z pracownikami. Wszystko zależy od osobistego podejścia człowieka. Radny Andrzej Szymonajtis w swej wypowiedzi podkreślił, iż pracownikom szpitala nie wolno opuszczać miejsca pracy. Gdyby w tym czasie gdy udali się do chorego z wypadku, zdarzył się jakiś trudny przypadek w szpitalu ponieśliby konsekwencje prawne. Radna Robert Mikłaszewski zaproponował by stworzyć w gminie program edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, chętnie włączyłby się prowadząc bezpłatnie szkolenia. Pani Ewa Pastuszak sołtys wsi Niwnice zwróciła uwagę na przestarzałe wyposażenie szpitala. Przydałoby się wymienić łóżka, zaopatrzyć je w materace przeciwodleżynowe. Prezes Rekowski odpowiedział, iż jedno specjalistyczne łóżko kosztuje nawet 40 tysięcy zł a zwykłe szpitalne łóżko około 4 tysięcy. Wymiany sprzętu dokonuje się zatem małymi krokami, na ile wystarcza środków.

11 Następnie Prezes Medvity Pan Jerzy Woźnik przedstawił jej działalność. Centrum Medyczne MEDVITA w Lwówku Śląskim, podobnie jak w latach ubiegłych, udziela świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w następujących zakresach: - podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS). Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa pozostała niezmieniona. Zadania podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne: - poradnia lekarza POZ, w skład której wchodzą 3 gabinety internistyczne oraz gabinet pediatryczny - poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej - poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej - gabinet zabiegowy - punkt szczepień Świadczenia medyczne udzielane są mieszkańcom gminy i miasta Lwówek Śląski oraz powiatu lwóweckiego, a także, w przypadkach nagłych, osobom spoza naszego terenu (w ubiegłym roku udzielono 103 takie porady, w tym 58 obcokrajowcom z terenu UE). Przychodnia funkcjonuje zgodnie z warunkami udzielania świadczeń POZ określonymi przez NFZ we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub telefonicznie, a porady udzielane są w dniu zgłoszenia. W dni wolne od pracy i święta oraz w porze nocnej w godzinach od 18:00 do 8:00 w przypadkach nagłych zachorowań porad udziela nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Gryfowie Śląskim.

12 W strukturze zatrudnienia w poradni POZ w ostatnim czasie nie nastąpiły istotne zmiany. Aktualnie zatrudnionych jest 4 lekarzy POZ - 3 lekarzy internistów, 1 lekarz specjalista pediatra oraz 5 pielęgniarek, w tym 2 pielęgniarki środowiskowe-rodzinne oraz 1 położna środowiskowa Aktualnie stałą opieką poradni lekarza POZ objęte są 6387 osoby, w tym 1766 dzieci i młodzieży do lat 19. W roku 2013 udzielono porad (28157 w 2012, wzrost o 5,03%), w tym 7654 (7209 w 2012, wzrost o 6,17%) porad dla dzieci. Ponadto w poradni pediatrycznej wykonano 377 bilansów zdrowia dzieci i młodzieży. Opieka na dziećmi i młodzieżą w zakresie POZ realizowana jest poprzez: - wizyty patronażowe położnej środowiskowej do 2 miesiąca życia. (min. 4). - wizyty patronażowe lekarza pediatry do 6 tyg. - wizyty patronażowe pielęgniarki środowiskowej do 1 r.ż. - porady lekarskie w 6 tyg, 2,3,5,7 miesiącu życia połączone ze sczepieniem. - porady lekarskie w 9 m.ż. i 1 roku życia. - porady lekarskie ze szczepieniem w 13,16 miesiącu życia. - bilans 2, 4, 6 latka - bilans dzieci w 10,1 klasa gimnazjum, I klasa ponadgimnazjalnej. - bilans młodzieży w wieku lat. Od 6 roku życia bilanse prowadzone są we współpracy z pielęgniarką szkolną. Dodatkowo wykonywane są porady kwalifikacyjne do szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień. W 2013 roku wykonano łącznie 2841 szczepień u 1086 osób (w tym 984 u dzieci) Ponadto dzieci objęte są systemem kwalifikacji do grup dyspanseryjnych. Aktualnie dyspanseryzacją objętych jest 274 dzieci. Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej obejmuje opieką 6026 osób, udzielając kompleksowych świadczeń pielęgniarskich w środowisku podopiecznego z uwzględnieniem promocji i profilaktyki zdrowotnej. W poradni położnej środowiskowej zatrudniona jest 1 położna środowiskowo - rodzinna obejmująca opieką 3609 kobiet i niemowląt do 2 miesiąca życia. W 2013 wykonano 291 wizyt patronażowych położnej oraz 71 wizyt wykonanych przez lekarza pediatrę u niemowląt do 2 miesiąca życia.

13 W Centrum Medycznym MEDVITA udzielane są ponadto ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie poradni otolaryngologicznej, finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku ubiegłym udzielono 1275 porad w poradni otolaryngologicznej (1190 w 2012; 1053 w 2011) przy niezmienionym poziomie finansowania przez NFZ. Radny Robert Mikłaszewski poruszył temat problemów z wizytami domowymi. Pan Woźnik odpowiedział, iż w tej sprawie placówka pozostawia decyzje lekarzom. To oni decydują o potrzebie wizyty domowej. Sołtys wsi Pieszków zapytała o możliwość uruchomienia drugich drzwi dla dzieci zdrowych. Wszyscy wchodzą jednymi drzwiami. Prezes odpowiedział, iż w chwili obecnej przychodnia spełnia wszystkie normy. Dzieci zdrowe i chore maja wyznaczane inne godziny przyjęć, jednakże pracuje się nad zmianą komunikacji, przychodnia ma jeszcze do dyspozycji piętro, które po rozwiązaniu problemu windy zamierza zagospodarować na potrzeby medyczne. Następnie pani Beata Dominik przedstawiła prowadzoną przez siebie od 5 lat działalność w zakresie indywidualnej opieki pielęgniarskiej. W planach jest wprowadzenie opieki nad chorymi osobami starszymi, przebywającymi w domach oraz osobami chorymi na choroby nowotworowe. O godz Przewodnicząca Rady zarządziła 15 minut przerwy. Po przerwie kontynuowano obrady. Przystąpiono do realizacji punktu- Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Jako pierwszy informację w postaci multimedialnej przedstawił Komendant Straży Miejskiej pan Krzysztof Siczek. Informacja jest załącznikiem do protokołu. Następnie Zastępca Komendanta Pan Andrzej Chrustek przedstawił informację o działalności miejscowej policji. Informacja jest załącznikiem do protokołu. Następnie Pan Arkadiusz Motylki zeprezentował działalność Straży Pożarnej. Przedstawiona analiza zabezpieczenia Gminy Lwówek Śląski jest załącznikiem do protokołu. Informację o działalności OSP przedstawił Komendant OSP pan Artur Drozdowicz. Informacja jest załącznikiem do protokołu. Pan Robert Mikłaszewski w imieniu własnym i kolegów pracujących w Pogotowiu Ratunkowym podziękował służbom za dobrą współpracę. Do podziękowań dołączył się Burmistrz. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał: Rada rozpatrzyła projekty:

14 - Projekt Burmistrza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów. O przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. przepisu gminnego ustalającego przeznaczenie terenów oraz określenie sposobu ich zagospodarowania rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały. Przedmiotowa uchwała pozwala na formalne rozpoczęcie i przeprowadzenie prac planistycznych. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie 11 głosów za, w głosowaniu jawnym jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Uchwała NR XLVI/479/14 - Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Wymienione w załączniku uchwały osoby dzierżawiły na terenie miasta lub gminy Lwówek Śląski określone w tym załączniku nieruchomości komunalne przez okres trzech lat lub więcej. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za ) w głosowaniu jawnym jako: Uchwała NR XLVI/480/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. - Projekt Burmistrza w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Udzielenie dotacji jest możliwe na mocy art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 r. sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwały nr XV/166/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z zapisem 6 cytowanej wyżej uchwały, dotacji udziela Rada Miejska uchwały. w Lwówku Śląskim w drodze odrębnej

15 Wnioskodawca t.j. Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 1 złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na remont budynku Kościoła (remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej oraz remont elewacji i wymiana okien) pw. M. B. Różańcowej w Żerkowicach. Kolejny Wnioskodawca t.j. Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na renowację części wieżyczki budynku kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej. W uchwale budżetowej Nr XLI/426/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2014 rok zaplanowano na remonty zabytkowych obiektów sakralnych kwotę ,00 zł. Proponuje się udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy w.w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie ,00 zł, każdemu z wnioskodawców. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za ) w głosowaniu jawnym jako: Uchwała NR XLVI/481/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. - Projekt Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2014 r. Szczegóły projektu przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz: 1. Zwiększenia planu dochodów Dział 926 zwiększenie planu dochodów w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę ,00 zł dotyczy wpływu na rachunek budżetu rozliczeń z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim. 2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych Dział 600 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 6.000,00 zł, z tego: z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn.: Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Dział 700

16 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ogółem ,00 zł z tego: z zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn.: Budowa schodów w Parku Miejskim. Dział 801 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Dział zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem ,00 zł, z tego: - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę ,00 zł. Realizacja projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące). - zwiększenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę ,00 zł. Realizacja projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące). zwiększenie planu wydatków w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę ,00 zł ogółem, z tego na: realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa schodów w Parku Miejskim o kwotę ,00 zł oraz na zadanie bieżące uporządkowanie plant miejskich w Lwówku Śląskim (tereny zielone) o kwotę ,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana oświetlenia drogowego, linii napowietrznej na kablową w ulicach: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, części ul. Przodowników Pracy (od Oświęcimskiej do skrzyżowania z Prusa) oraz Chopina (od skrzyżowania z Żwirki i Wigury do Reymonta). Dział 926 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Zadania w zakresie kultury o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną.

17 Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała NR XLVI/482/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. - Projekt Burmistrza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata Projekt przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz. Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała NR XLVI/483/14 Uchwała jest załącznikiem do protokołu. Ad.pkt 10. Burmistrz zaprosił wszystkich na obchody Świąt 1 i 3 Maj. Przewodnicząca Rady Justyna Wrzesińska zabrała głos w sprawach następujących: 1. Podziękowania przedstawicielom władzy lokalnej partnerskiego miasta w Chrastawie za zorganizowanie kolejnej lekcji dobrego zarządzania. 11 radnych naszej Rady zdobyło nowe doświadczenie i mam nadzieję, że w przyszłości wpłynie to na poprawę naszego życia chociażby w zakresie opieki nad najmłodszymi i najstarszymi obywatelami naszej Gminy, a także w zakresie promowania lokalnych pamiątek, miejsc pamięci i lokalnych produktów. 2. Konsultacje w sprawie statutów sołectw zgodnie z opublikowaną treścią Zarządzenia Burmistrza trwają do 30 kwietnia b.r., a ja informuję i wyjaśniam, iż pismo wysłane do radnych w sprawie konsultacji zawierało nieodpowiednie określenie, ponieważ nie mogłam prosić o konsultacje a jedynie o zapoznanie się z treścią projektu uchwały Burmistrza. Jednocześnie chcę podziękować członkom naszego zespołu roboczego w sprawie opracowania statutu sołectwa, czyli radnej Ewie Dąbrowskiej, Marioli Szczęsnej, Wiesławie Fiszer i dołączyła do na 1 posiedzenie Anna Karoń. Koordynowałam pracę zespołu i dzisiaj stwierdzam, że projekt uchwały wysłany sołtysom zawiera nasze uwagi i propozycje. 3. Na stronie BIP Lwówka Śląskiego umieszczone są przy treści uchwał rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody dot. części 2 uchwał:

18 - w sprawie diet dla sołtysów, - w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu. Na tym wyczerpano porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej. Zamknięcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Dziękując za udział w obradach. Protokołowała: Ewa Korczyńska

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. Ogólny Skład Komisji - 7 radnych. Obecni członkowie Komisji: 1. Ewa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Lwówek Śląski. Przedłożony plan, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust 2 wskazanej ustawy, określa: - planowany zakres usług

Lwówek Śląski. Przedłożony plan, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 21 ust 2 wskazanej ustawy, określa: - planowany zakres usług Protokół z posiedzenia wspólnego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim: Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Komisja wiodąca: Komisja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XII/103/03 z dnia 28.08.2003 r.

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XII/103/03 z dnia 28.08.2003 r. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XII/103/03 z dnia 28.08.2003 r. LP NAZWA ZADANIA SZACUNKOWY KOSZT W T YS. ZŁ ŚRODKI WŁASNE W LATACH ( TYS.ZŁ) OGÓŁEM 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Burmistrz na wniosek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z programu sesji wycofał projekty uchwał:

Burmistrz na wniosek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z programu sesji wycofał projekty uchwał: PROTOKÓŁ Nr LI/14 z LI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 23 października 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 45 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/95/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. UCHWAŁA NR XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

2-4 - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2-4 - BIURO OBSŁUGI KLIENTA wrzesień Teren centrum miasta w obrębie murów obronnych (Browarna, Chrobrego, E. Plater, Konopnickiej, Kościelna, Krawczyńskiego, Krótka, Malinowskiego, Mickiewicza, Morcinka, Murarska, Orzeszkowej, Plac

Bardziej szczegółowo

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Projekt Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 września 2016 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 1. Otwarcie XXVI

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach)

Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr B.0050.331.2017 z dnia 08.12.2017 r. Plan dotacji do przekazania w roku 2017 (w złotych) (po zmianach) Lp. Nazwa Kwota Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy P R O T O K O Ł V/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 24 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku w godz. 8 00-9 00 W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r.

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz. 4967 UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.211,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1947 UCHWAŁA NR XXXIII/291/17 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, Protokół Nr 34.2014 z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, która odbyła się w dniu 31 października 2014r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 UCHWAŁA NR XXIV/212/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz. 10 00-13 00 w Muzeum w Praszce Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 15 lipca 2015 r. w godz. od 8 30 do 9 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego.

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego. 1 Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 sierpnia 2017 roku, w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach w godz. od 16.00 do 17.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/13 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/13 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i PROTOKÓŁ Nr XXXVII/13 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 14 15 Ogólna liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r. Obecni: 1. Jan Zbigniew Pożarko - Przewodniczący Komisji 2. Hanna Kurek - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr II/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 8 grudnia 2014 r. 1. Otwarcie sesji ===== Przewodnicząca Rady Gminy Żukowice Beata Stachak dokonała otwarcia II zwyczajnej sesji Rady Gminy Żukowice.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 34/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 34/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 września 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 55. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo