PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz Ogólna liczba radnych 15. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Buszewicz. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. W sesji uczestniczyli: 1. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów 2. Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz 3. Sekretarz Gminy i Miasta Pan Jan Serafin 4. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim pan Arkadiusz Motylski. 5. Komendant OSP pan Artur Drozdowicz. 6. Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim Pan Andrzej Chrustek. 7. Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim pan Celestyn Rekowski. 8. Prezes Centrum Medycznego Medvita w Lwówku Śląskim pan Jerzy Woźnik. 9. Pani Beata Dominik prowadząca działalność w zakresie opieki nad chorymi. 10. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg załączonej listy obecności. 11. Sołtysi z terenu gminy- wg załączonej listy obecności. 12. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem Sesji. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Justyna Wrzesińska. Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o pracy Burmistrza. 6. Odpowiedzi na zgłoszone przez radnych zapytania oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone interpelacje.

2 7. Informacja o stanie podstawowej opieki zdrowotnej. 8. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 9. Podjęcie uchwał. 10. Komunikaty. Do porządku nie zgłoszono wniosków o zmianę. Realizacja porządku obrad: Pkt 1 i 2 zrealizowane na wstępie. Ad pkt 3. Protokoły z XLIV i XLV sesji zostały przyjęte jednogłośnie, każdy w odrębnym głosowaniu jawnym. Ad. pkt 4. Radni zgłosili zapytania i interpelacje: Radna Ewa Fijałkowska: 1. W sprawie pilnej potrzeby naprawy chodnika opadającego wzdłuż rowu między budynkami 1A i W sprawie wymiany kratki ściekowej przy budynku nr W sprawie potrzeby załatania jezdni przy posesji Nr 38 w kolonii Berlinek, wsi Radłówka. 4. W sprawie pilnej naprawy drogi gminnej w Rakowicach Wielkich. 5. W sprawie zwiększenia częstotliwości kontroli Straży Miejskiej w Rakowicach Wielkich przy świetlicy i placu zabaw. Radna Mariola Szczęsna: 1.W Mojeszu, wzdłuż ścieżki rowerowej dokonano wycinki zakrzaczeń ale pozostawiono w rowie nie sprzątnięte, wycięte gałęzie, które będą przeszkodą w koszeniu poboczy. Proszę o interwencje w sprawie dokończenia prac. 2.Proszę o wyrównanie drogi ul. Potokowej. Stan drogi uniemożliwia mieszkańcom komunikację. Radny Zbigniew Zamasz w sprawie udrożnienia studzienki kanalizacyjnej na ul. Przyjaciół Żołnierza., przy wjeździe na ul. Słowiczą. Radna Wiesława Fiszer : 1.W sprawie interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie remontu drogi Płóczki Górne Nagórze. Radny Robert Mikłaszewski: 1.W sprawie udrożnienia kratki burzowej przy ul. Przyjaciół Żołnierza -Słowiczej. 2.O naprawę kratki ściekowej Al.Wojska Polskiego Obrońców Pokoju.

3 Radna Ewa Płucińska-Dąbrowska: 1.W sprawie pilnej naprawy drogi gminnej w miejscowości Górczyca- dojazd do gospodarstwa pana Kobaka. 2. W sprawie wystąpienia do Starostwa Powiatowego o dokonanie wycinki zakrzaczeń na drodze powiatowej Lwówek Śląski Sobota oraz o podcięcie gałęzi drzew przydrożnych, przy drodze powiatowej w miejscowości Dłużec. Radna Justyna Wrzesińska czy prace związane z budowa chodnika przy ul.gryfowskiej w kierunku Płóczek przebiegają zgodnie z planem? Ad.pkt 5. Burmistrz Ludwik Kaziów przedstawił informację o pracy pomiędzy sesjami, w okresie od dnia 25 lutego 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. : 1. Udział przedstawicieli gminy i Lwóweckiego Lata Agatowego w Giełdzie Minerałów w Warszawie promocja miasta i Lwóweckiego Lata Agatowego ( r.). 2. Spotkanie samorządowców z Księdzem Biskupem Stefanem Cichym. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim ( r.). 3. Podpisanie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie przekazania nieruchomości w celu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim ( r.). 4. W dniu 13 marca 2014 r. został powołany Zespół do przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. 5. Udział przedstawicieli gminy w Targach Turystycznych Euroregion Tour w Jabloncu nad Niosu promocja miasta i Lwóweckiego Lata Agatowego ( r.). 6. Rozpoczęcie Kontroli Kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w terminie od r. do r. 7. Udział przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim w wyjeździe do siedziby partnera projektu: firmy SAPOS w Görlitz. Firma SAPOS zajmuje się selektywną zbiórką odpadów oraz ich odzyskiem na terenie Görlitz. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia ( r.). 8. Otwarcie wystawy pod nazwą Jan Paweł II droga do świętości w ramach przygotowań do kanonizacji ( r.).

4 9. Udział przedstawicieli gminy w spotkaniu z sołtysami w Skale ( r.). 10. Udział przedstawicieli gminy w Sejmiku Turystycznym organizowanym przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze pt. Promocja poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych ( r.). 11. Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego z udziałem Klubu Dam z miasta partnerskiego Chrastava ( r.). 12. Udział przedstawicieli gminy w rozmowach z miastem partnerskim Heidenau z Saksonii o współpracy na rok 2014 ( r.). 13. W dniu r. na Zamku Czocha odbyło się spotkanie samorządowców z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim. 14. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK w Lwówku Śląskim z Zakładem Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 27, Lwówek Śląski z ceną brutto ,00 zł. 15. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Wąskiej, Kasztanowej i Chabrowej w Lwówku Śląskim o łącznej długości 660 m od km do km Termin składania ofert upłynął w dniu roku o godz. 12:00. Wpłynęło 7 ofert w przedziale cenowym od ,81 do ,22 zł. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania z konsorcjum firm: Lider Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Drogowo - Budowlana BRUK-BUD S.C. ul. Krawczyńskiego 8/1, Lwówek Śląski, Partner: Usługi Budowlane i Instalacyjne Franciszek Nowicki ul. Wąska 9, Lwówek Śląski z ceną brutto ,81 zł. 16. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania pn.: Wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. Wpłynęło 5 ofert w przedziale cenowym od 3.400,00 do 4.784,70 zł. W dniu r. wybrano ofertę firmy Audiotechnika Piotr Nowak, Kunice 3, Słubice z ceną brutto 3.400,00 zł. 17. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację złożenia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontów dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski dla:

5 Pakiet I Droga dz. nr 229 o długości ok m w miejscowości Skała; Ulica Cicha w obr. II miasta Lwówek Śląski o dł. ok. 60 m; Pakiet II Droga dz. nr 264/1 o długości ok. 500 m w miejscowości Niwnice; Droga dz. nr 46, 246 o ok. 370 m w miejscowości Brunów; Droga dz. nr 137, 150 o długości ok. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie; Pakiet III Droga dz. nr 309/13 o długości ok. 90 m. w miejscowości Rakowice Wielkie; Droga dz. nr 240, 390, 391, 399 o długości ok. 350 m w miejscowości Niwnice; Droga dz. nr 869, 863,866/2, 864/2 o długości ok. 150 m w miejscowości Niwnice; Droga dz. nr 765 o długości ok. 60 m w miejscowości Chmielno; Droga dz. nr 291, 295/4, 1002/1, 1002/2, 1001 o długości ok. 450 m w miejscowości Chmielno; Droga dz. nr 57, 69, 71 o długości ok. 300 m. w miejscowości Dłużec; Droga dz. nr 68 o długości ok. 200 m. w miejscowości Mojesz. Łącznie wpłynęło 12 ofert w przedziale cenowym od 8.364,00 do ,84 zł. W dniu r. podpisano umowę z DOMOST Pracownia Usług Budowlanych Zbigniew Nidecki, ul. Morcinka 13, Jelenia Góra za cenę 8.364,00 zł na realizację Pakietu II oraz z MK PROJEKT Maciej Kaczor ul. Borówkowa 9A, Jelenia Góra na łączną kwotę zł na realizację Pakietu I i III. 18. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy i Miasta Lwówek Śląski w okresie od r. do r.. Termin składania ofert upłynął w dniu r. Wpłynęła 1 oferta z ceną ,28 zł. W dniu r. postępowanie unieważniono z powodu braku ofert nie podlegającej odrzuceniu. 19. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zakup i dostawę toreb wielokrotnego użytku do realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. Termin składania ofert upłynął w dniu roku. o godz. 12:00. Wpłynęło 8 ofert w przedziale cenowym od ,00 do ,00 zł. W dniu r.

6 podpisano umowę z firmą MTD Marketing s.c., ul. Przelot 56, Poznań za cenę ,00 zł. brutto. 20. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski z GAZ PETROL Sp. z o.o., ul. 1 Maja 90, Kąty Wrocławskie za cenę ,96 zł. 21. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wynajmu autokaru do przewozu zagranicznego w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W terminie do dnia r., godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty w przedziale cenowym od 2.260,32 do 2.500,00 zł. W dniu r. zlecono dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, Bolesławiec realizację zadania za kwotę 2.260,32 zł. 22. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków komunalnych w Lwówku Śląskim. Termin składania ofert upłynął w dniu roku. o godz. 13:00. Wpłynęły 3 oferty w przedziale cenowym od ,00 do ,34 zł. W dniu r. wybrano ofertę firmy Biuro Projektowo Techniczne Eko Sp. z o.o., ul. Rolna 38, Wrocław za cenę ,00 zł brutto. 23. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy i Miasta Lwówek Śląski w okresie od r. do r.. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 13: W dniu r. otrzymano promesę od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zwiększenie dofinansowania o kwotę zł na realizację zadania pn. Remont drogi dz. nr 229 o dł. 750 m od km do w miejscowości Skała w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 25. W dniu r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzymała informację, iż może się ubiegać o dotację rozwojowej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej ze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości zł. 26. W dniu r. nastąpił odbiór robót budowlanych zadania pn.: Adaptacja mieszkania na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim. 27. W dniu r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty na zadanie

7 pn.: Dostawa i montaż wagi samochodowej elektronicznej z oprogramowaniem. Termin składania ofert upływa w dniu roku o godz. 14: W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Utworzenie społeczno - kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów. Termin składania ofert upływa w dniu roku o godz. 14: W dniu r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: - Pakiet I Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodzice Wielkie ; - Pakiet II Remont elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brunów ; - Pakiet III Zabezpieczenie i rozbiórka budynku po starej słodowni browaru w Lwówku Śląskim ; - Pakiet IV Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy w miejscowości Sobota ; - Pakiet V Wykonanie szczelnego zbiornika na ścieki przy budynku świetlicy w miejscowości Zbylutów. Termin składania ofert upływa w dniu roku. o godz. 13: W dniu roku zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych remontu budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lwówek Śląski na: - część I - remont elewacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skała; - część II - remont budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojesz; - część III - wykonanie nawietrzaków w budynku świetlicy w miejscowości Gradówek Termin składania ofert upływa w dniu roku. o godz. 13: Zakończenie i odbiór zadania pn. Remont lokalu mieszkalnego w Niwnicach nr 135/8, pod kątem zasiedlenia. 32. Zakończenie i odbiór zadania pn. Uprzątnięcie i wykonanie ogrodzenia nielegalnego wysypiska w Ustroniu. 33. Wypowiedzenie umów i zawarcie nowych na obiekty byłego OSiR w Lwówku Śląskim w związku z jego likwidacją (Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu, Turon Dystrybucja w Jeleniej Górze - Rejon Energetyczny w Bolesławcu i Energa Obrót w Gdańsku).

8 34. Przygotowanie i przeprowadzenie V Gminnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem Stop zmianom klimatu w ramach obchodów Dnia Ziemi. 35. Zakończenie rozbiórki obiektów OSIR-u na ulicy Granicznej w Lwówku Śląskim (poza Portiernią lokale tymczasowe) tj. 5 szt. domków kempingowych, sanitariatów, umywalni, kuchni i budynku świetlicy. 36. Przegląd pogwarancyjny i naprawa bramy garażowej w remizie OSP we Włodzicach Wielkich. 37. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych: - luty 1 lokal mieszkalny, - marzec 1 lokal mieszkalny, - kwiecień 1 lokal mieszkalny. 38. Przetargi wykonane: - rokowania po negatywnym przetargu - na sprzedaż działki nr 470/7, położonej w obrębie Zbylutów 05 marca 2014 r. rokowania negatywne; - rokowania po negatywnym przetargu - na sprzedaż działki nr 470/9, położonej w obrębie Zbylutów 05 marca 2014 r. rokowania pozytywne; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 183/4, położonej w obrębie Bielanka 28 luty 2014 r. przetarg negatywny; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 398/2 i nr 399/1, położonych w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jana Pawła II 28 luty 2014 r. przetarg pozytywny; - przetarg nieograniczony na sprzedaż ½ udziału zabudowanej działki nr 101, położonej w obrębie Sobota marzec 2014 r. przetarg pozytywny. 39. Przetargi zaplanowane: - rokowania na sprzedaż działki nr 470/7, położonej w obrębie Zbylutów 25 kwietnia 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 183/4, położonej w obrębie Bielanka 25 kwietnia 2014r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 993/2, położonej w obrębie Niwnice 25 kwietnia 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 136, położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Przyjaciół Żołnierza 25 kwietnia 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 455/2 (była świetlica), położonej w obrębie Ustronie 28 kwietnia 2014 r.;

9 - przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Traugutta 09 maja 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jaśkiewicza 2 09 maja 2014 r. Sekretarz Gminy i Miasta przedstawił informację o stanie przygotowań do organizacji na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski wyborów do Europarlamentu. Na stronie internetowej Gminy Lwówek Śląski są wszystkie formularze i informacje. Burmistrz dodatkowo: - przedstawił szczegóły umowy dot. przekazania gruntu pod budowę Powiatowej Komendy Policji. - poinformował o rozpoczęciu przez RIO planowej kontroli finansów, - podziękował za pomoc w organizacji i uczestnictwo w przedświątecznym kiermaszu. Ad. pkt 6 Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania: Interpelacje dotyczące remontów dróg zostaną przekazane ich administratorom. Radni otrzymają odpowiedzi pisemne. Droga na Berlinek w najbliższych dniach ktoś się zgłosi, obejrzy, zdecydujemy co dalej. Sprawa kratek ściekowych również zostanie przekazana zarządcy. Ścieżka rowerowa- usunięcie zakrzaczeń. Jednostka. Która je wycięła na pewno posprząta, zorientuje się dlaczego zostały bo po wycince powinny być wywiezione. Sprawa kontroli okolic placu zabaw. Temat ten poszerzymy i będziemy prosić policję o włączenie się w kontrole i zwiększenie ich skuteczności, nie tylko na tym placu ale i w mieście. Chodzi głównie o teren plant i okolice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, gdzie zbierają się duże grupy młodzieży utrudniając przejście do hotelu Madelaine. Droga do Górczycy to temat dla Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jeśli się rzeczywiście obsuwa to trzeba pilnej interwencji. Prace przy chodniku do Płóczek projektant złożył pełna dokumentację techniczną. Nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę. Jeśli zostanie wydane, przystąpimy do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. Pieniądze są zabezpieczone zarówno w budżecie gminnym jak i wojewódzkim. Radni nie zgłosili zastrzeżeń do udzielonych odpowiedzi. Ad.pkt 7

10 Prezes Powiatowego centrum Zdrowia pan Celestyn Rekowski przedstawił informację o aktualnej działalności placówki. Poinformował : - O zmianach organizacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Poz-em kieruje osoba, która ma uprawnienia do kierowania podmiotami leczniczymi. Jest to pani Bożena Siwko. Jest obecna na sali i odpowie na uwagi radnych. - Działalność centrum odbywa się poprzez 5 przedsiębiorstw. Zdeklarowanych jest ogółem w Lwówku Śląskim osób. -W 2013 r. udzielono ponad 42 tysiące porad z zakresu poz. - W porozumieniu z firma z Lubania prowadzona jest poradnia nefrologiczna. -Działa poradnia urologiczna, której centrum udziela pomieszczeń. - W ramach poradni ginekologiczno-położniczej prowadzony jest program profilaktyki szyjki macicy, finansowany ze środków NFZ oraz badania prenatalne kobiet ciężarnych, które refundowane są dla kobiet powyżej 35 roku życia. - Kontynuowane są szkolenia dla dziewcząt, uświadamianie, oswajanie z poradnią. - Kontynuacja badań HPV. - W 2013 r. udzielono ponad 37 tysięcy porad specjalistycznych. - Wykonuje się dużo zabiegów usuwania nieotrzymania moczu u kobiet. - Dostępności szczepionek na grypę w konkurencyjnej cenie. - W 2014 r. zakończony będzie program w ramach centrum wsparcia dla opiekunów osób starszych. Program ma pokazać jak postępować w domu z osobami potrzebującymi opieki. Radna Krzysztofa Luszka zwróciła uwagę na problem nieudzielania pomocy przez pracowników szpitala człowiekowi, który miał atak w pobliżu szpitala. Dyrektor odpowiedział, iż w związku z tym zajściem przeprowadził rozmowę z pracownikami. Wszystko zależy od osobistego podejścia człowieka. Radny Andrzej Szymonajtis w swej wypowiedzi podkreślił, iż pracownikom szpitala nie wolno opuszczać miejsca pracy. Gdyby w tym czasie gdy udali się do chorego z wypadku, zdarzył się jakiś trudny przypadek w szpitalu ponieśliby konsekwencje prawne. Radna Robert Mikłaszewski zaproponował by stworzyć w gminie program edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, chętnie włączyłby się prowadząc bezpłatnie szkolenia. Pani Ewa Pastuszak sołtys wsi Niwnice zwróciła uwagę na przestarzałe wyposażenie szpitala. Przydałoby się wymienić łóżka, zaopatrzyć je w materace przeciwodleżynowe. Prezes Rekowski odpowiedział, iż jedno specjalistyczne łóżko kosztuje nawet 40 tysięcy zł a zwykłe szpitalne łóżko około 4 tysięcy. Wymiany sprzętu dokonuje się zatem małymi krokami, na ile wystarcza środków.

11 Następnie Prezes Medvity Pan Jerzy Woźnik przedstawił jej działalność. Centrum Medyczne MEDVITA w Lwówku Śląskim, podobnie jak w latach ubiegłych, udziela świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w następujących zakresach: - podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS). Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa pozostała niezmieniona. Zadania podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne: - poradnia lekarza POZ, w skład której wchodzą 3 gabinety internistyczne oraz gabinet pediatryczny - poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej - poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej - gabinet zabiegowy - punkt szczepień Świadczenia medyczne udzielane są mieszkańcom gminy i miasta Lwówek Śląski oraz powiatu lwóweckiego, a także, w przypadkach nagłych, osobom spoza naszego terenu (w ubiegłym roku udzielono 103 takie porady, w tym 58 obcokrajowcom z terenu UE). Przychodnia funkcjonuje zgodnie z warunkami udzielania świadczeń POZ określonymi przez NFZ we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub telefonicznie, a porady udzielane są w dniu zgłoszenia. W dni wolne od pracy i święta oraz w porze nocnej w godzinach od 18:00 do 8:00 w przypadkach nagłych zachorowań porad udziela nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Gryfowie Śląskim.

12 W strukturze zatrudnienia w poradni POZ w ostatnim czasie nie nastąpiły istotne zmiany. Aktualnie zatrudnionych jest 4 lekarzy POZ - 3 lekarzy internistów, 1 lekarz specjalista pediatra oraz 5 pielęgniarek, w tym 2 pielęgniarki środowiskowe-rodzinne oraz 1 położna środowiskowa Aktualnie stałą opieką poradni lekarza POZ objęte są 6387 osoby, w tym 1766 dzieci i młodzieży do lat 19. W roku 2013 udzielono porad (28157 w 2012, wzrost o 5,03%), w tym 7654 (7209 w 2012, wzrost o 6,17%) porad dla dzieci. Ponadto w poradni pediatrycznej wykonano 377 bilansów zdrowia dzieci i młodzieży. Opieka na dziećmi i młodzieżą w zakresie POZ realizowana jest poprzez: - wizyty patronażowe położnej środowiskowej do 2 miesiąca życia. (min. 4). - wizyty patronażowe lekarza pediatry do 6 tyg. - wizyty patronażowe pielęgniarki środowiskowej do 1 r.ż. - porady lekarskie w 6 tyg, 2,3,5,7 miesiącu życia połączone ze sczepieniem. - porady lekarskie w 9 m.ż. i 1 roku życia. - porady lekarskie ze szczepieniem w 13,16 miesiącu życia. - bilans 2, 4, 6 latka - bilans dzieci w 10,1 klasa gimnazjum, I klasa ponadgimnazjalnej. - bilans młodzieży w wieku lat. Od 6 roku życia bilanse prowadzone są we współpracy z pielęgniarką szkolną. Dodatkowo wykonywane są porady kwalifikacyjne do szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień. W 2013 roku wykonano łącznie 2841 szczepień u 1086 osób (w tym 984 u dzieci) Ponadto dzieci objęte są systemem kwalifikacji do grup dyspanseryjnych. Aktualnie dyspanseryzacją objętych jest 274 dzieci. Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej obejmuje opieką 6026 osób, udzielając kompleksowych świadczeń pielęgniarskich w środowisku podopiecznego z uwzględnieniem promocji i profilaktyki zdrowotnej. W poradni położnej środowiskowej zatrudniona jest 1 położna środowiskowo - rodzinna obejmująca opieką 3609 kobiet i niemowląt do 2 miesiąca życia. W 2013 wykonano 291 wizyt patronażowych położnej oraz 71 wizyt wykonanych przez lekarza pediatrę u niemowląt do 2 miesiąca życia.

13 W Centrum Medycznym MEDVITA udzielane są ponadto ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie poradni otolaryngologicznej, finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku ubiegłym udzielono 1275 porad w poradni otolaryngologicznej (1190 w 2012; 1053 w 2011) przy niezmienionym poziomie finansowania przez NFZ. Radny Robert Mikłaszewski poruszył temat problemów z wizytami domowymi. Pan Woźnik odpowiedział, iż w tej sprawie placówka pozostawia decyzje lekarzom. To oni decydują o potrzebie wizyty domowej. Sołtys wsi Pieszków zapytała o możliwość uruchomienia drugich drzwi dla dzieci zdrowych. Wszyscy wchodzą jednymi drzwiami. Prezes odpowiedział, iż w chwili obecnej przychodnia spełnia wszystkie normy. Dzieci zdrowe i chore maja wyznaczane inne godziny przyjęć, jednakże pracuje się nad zmianą komunikacji, przychodnia ma jeszcze do dyspozycji piętro, które po rozwiązaniu problemu windy zamierza zagospodarować na potrzeby medyczne. Następnie pani Beata Dominik przedstawiła prowadzoną przez siebie od 5 lat działalność w zakresie indywidualnej opieki pielęgniarskiej. W planach jest wprowadzenie opieki nad chorymi osobami starszymi, przebywającymi w domach oraz osobami chorymi na choroby nowotworowe. O godz Przewodnicząca Rady zarządziła 15 minut przerwy. Po przerwie kontynuowano obrady. Przystąpiono do realizacji punktu- Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Jako pierwszy informację w postaci multimedialnej przedstawił Komendant Straży Miejskiej pan Krzysztof Siczek. Informacja jest załącznikiem do protokołu. Następnie Zastępca Komendanta Pan Andrzej Chrustek przedstawił informację o działalności miejscowej policji. Informacja jest załącznikiem do protokołu. Następnie Pan Arkadiusz Motylki zeprezentował działalność Straży Pożarnej. Przedstawiona analiza zabezpieczenia Gminy Lwówek Śląski jest załącznikiem do protokołu. Informację o działalności OSP przedstawił Komendant OSP pan Artur Drozdowicz. Informacja jest załącznikiem do protokołu. Pan Robert Mikłaszewski w imieniu własnym i kolegów pracujących w Pogotowiu Ratunkowym podziękował służbom za dobrą współpracę. Do podziękowań dołączył się Burmistrz. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał: Rada rozpatrzyła projekty:

14 - Projekt Burmistrza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów. O przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. przepisu gminnego ustalającego przeznaczenie terenów oraz określenie sposobu ich zagospodarowania rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały. Przedmiotowa uchwała pozwala na formalne rozpoczęcie i przeprowadzenie prac planistycznych. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie 11 głosów za, w głosowaniu jawnym jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Uchwała NR XLVI/479/14 - Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Wymienione w załączniku uchwały osoby dzierżawiły na terenie miasta lub gminy Lwówek Śląski określone w tym załączniku nieruchomości komunalne przez okres trzech lat lub więcej. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za ) w głosowaniu jawnym jako: Uchwała NR XLVI/480/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. - Projekt Burmistrza w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Udzielenie dotacji jest możliwe na mocy art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 r. sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwały nr XV/166/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z zapisem 6 cytowanej wyżej uchwały, dotacji udziela Rada Miejska uchwały. w Lwówku Śląskim w drodze odrębnej

15 Wnioskodawca t.j. Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 1 złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na remont budynku Kościoła (remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej oraz remont elewacji i wymiana okien) pw. M. B. Różańcowej w Żerkowicach. Kolejny Wnioskodawca t.j. Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na renowację części wieżyczki budynku kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej. W uchwale budżetowej Nr XLI/426/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2014 rok zaplanowano na remonty zabytkowych obiektów sakralnych kwotę ,00 zł. Proponuje się udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy w.w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie ,00 zł, każdemu z wnioskodawców. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za ) w głosowaniu jawnym jako: Uchwała NR XLVI/481/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. - Projekt Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2014 r. Szczegóły projektu przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz: 1. Zwiększenia planu dochodów Dział 926 zwiększenie planu dochodów w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę ,00 zł dotyczy wpływu na rachunek budżetu rozliczeń z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim. 2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych Dział 600 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 6.000,00 zł, z tego: z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn.: Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Dział 700

16 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ogółem ,00 zł z tego: z zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn.: Budowa schodów w Parku Miejskim. Dział 801 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Dział zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem ,00 zł, z tego: - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę ,00 zł. Realizacja projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące). - zwiększenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę ,00 zł. Realizacja projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące). zwiększenie planu wydatków w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę ,00 zł ogółem, z tego na: realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa schodów w Parku Miejskim o kwotę ,00 zł oraz na zadanie bieżące uporządkowanie plant miejskich w Lwówku Śląskim (tereny zielone) o kwotę ,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana oświetlenia drogowego, linii napowietrznej na kablową w ulicach: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, części ul. Przodowników Pracy (od Oświęcimskiej do skrzyżowania z Prusa) oraz Chopina (od skrzyżowania z Żwirki i Wigury do Reymonta). Dział 926 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Zadania w zakresie kultury o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną.

17 Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała NR XLVI/482/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. - Projekt Burmistrza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata Projekt przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz. Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała NR XLVI/483/14 Uchwała jest załącznikiem do protokołu. Ad.pkt 10. Burmistrz zaprosił wszystkich na obchody Świąt 1 i 3 Maj. Przewodnicząca Rady Justyna Wrzesińska zabrała głos w sprawach następujących: 1. Podziękowania przedstawicielom władzy lokalnej partnerskiego miasta w Chrastawie za zorganizowanie kolejnej lekcji dobrego zarządzania. 11 radnych naszej Rady zdobyło nowe doświadczenie i mam nadzieję, że w przyszłości wpłynie to na poprawę naszego życia chociażby w zakresie opieki nad najmłodszymi i najstarszymi obywatelami naszej Gminy, a także w zakresie promowania lokalnych pamiątek, miejsc pamięci i lokalnych produktów. 2. Konsultacje w sprawie statutów sołectw zgodnie z opublikowaną treścią Zarządzenia Burmistrza trwają do 30 kwietnia b.r., a ja informuję i wyjaśniam, iż pismo wysłane do radnych w sprawie konsultacji zawierało nieodpowiednie określenie, ponieważ nie mogłam prosić o konsultacje a jedynie o zapoznanie się z treścią projektu uchwały Burmistrza. Jednocześnie chcę podziękować członkom naszego zespołu roboczego w sprawie opracowania statutu sołectwa, czyli radnej Ewie Dąbrowskiej, Marioli Szczęsnej, Wiesławie Fiszer i dołączyła do na 1 posiedzenie Anna Karoń. Koordynowałam pracę zespołu i dzisiaj stwierdzam, że projekt uchwały wysłany sołtysom zawiera nasze uwagi i propozycje. 3. Na stronie BIP Lwówka Śląskiego umieszczone są przy treści uchwał rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody dot. części 2 uchwał:

18 - w sprawie diet dla sołtysów, - w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu. Na tym wyczerpano porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej. Zamknięcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Dziękując za udział w obradach. Protokołowała: Ewa Korczyńska

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. Ogólny Skład Komisji - 7 radnych. Obecni członkowie Komisji: 1. Ewa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Burmistrz na wniosek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z programu sesji wycofał projekty uchwał:

Burmistrz na wniosek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z programu sesji wycofał projekty uchwał: PROTOKÓŁ Nr LI/14 z LI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 23 października 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 45 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XII/103/03 z dnia 28.08.2003 r.

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XII/103/03 z dnia 28.08.2003 r. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XII/103/03 z dnia 28.08.2003 r. LP NAZWA ZADANIA SZACUNKOWY KOSZT W T YS. ZŁ ŚRODKI WŁASNE W LATACH ( TYS.ZŁ) OGÓŁEM 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/13 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/13 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i PROTOKÓŁ Nr XXXVII/13 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 października 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 14 15 Ogólna liczba

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie materiałów na XLIV Sesję Rady Miejskiej. Rada rozpatrzyła następujące projekty uchwał:

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie materiałów na XLIV Sesję Rady Miejskiej. Rada rozpatrzyła następujące projekty uchwał: Protokół z posiedzenia wspólnego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Posiedzenie odbyło się w dniu 25 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 4 Radni przyjęli protokoły z V i VI sesji, każdy w odrębnym głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 4 Radni przyjęli protokoły z V i VI sesji, każdy w odrębnym głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się. PROTOKÓŁ Nr VII/15 z VII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 26 marca 2015 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00-13 35 Ustawowa liczba radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: DOCHODY BIEŻĄCE: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 09.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVII/14 z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w

PROTOKÓŁ Nr XLVII/14 z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w PROTOKÓŁ Nr XLVII/14 z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku Uchwała Nr III-199/2006 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany załącznika nr 6, 7, 8, 9, 10 do Uchwały Nr XXXIX-275/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Rzepinie na

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo