PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz Ogólna liczba radnych 15. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Buszewicz. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. W sesji uczestniczyli: 1. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów 2. Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz 3. Sekretarz Gminy i Miasta Pan Jan Serafin 4. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim pan Arkadiusz Motylski. 5. Komendant OSP pan Artur Drozdowicz. 6. Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim Pan Andrzej Chrustek. 7. Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim pan Celestyn Rekowski. 8. Prezes Centrum Medycznego Medvita w Lwówku Śląskim pan Jerzy Woźnik. 9. Pani Beata Dominik prowadząca działalność w zakresie opieki nad chorymi. 10. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg załączonej listy obecności. 11. Sołtysi z terenu gminy- wg załączonej listy obecności. 12. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem Sesji. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Justyna Wrzesińska. Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o pracy Burmistrza. 6. Odpowiedzi na zgłoszone przez radnych zapytania oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone interpelacje.

2 7. Informacja o stanie podstawowej opieki zdrowotnej. 8. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 9. Podjęcie uchwał. 10. Komunikaty. Do porządku nie zgłoszono wniosków o zmianę. Realizacja porządku obrad: Pkt 1 i 2 zrealizowane na wstępie. Ad pkt 3. Protokoły z XLIV i XLV sesji zostały przyjęte jednogłośnie, każdy w odrębnym głosowaniu jawnym. Ad. pkt 4. Radni zgłosili zapytania i interpelacje: Radna Ewa Fijałkowska: 1. W sprawie pilnej potrzeby naprawy chodnika opadającego wzdłuż rowu między budynkami 1A i W sprawie wymiany kratki ściekowej przy budynku nr W sprawie potrzeby załatania jezdni przy posesji Nr 38 w kolonii Berlinek, wsi Radłówka. 4. W sprawie pilnej naprawy drogi gminnej w Rakowicach Wielkich. 5. W sprawie zwiększenia częstotliwości kontroli Straży Miejskiej w Rakowicach Wielkich przy świetlicy i placu zabaw. Radna Mariola Szczęsna: 1.W Mojeszu, wzdłuż ścieżki rowerowej dokonano wycinki zakrzaczeń ale pozostawiono w rowie nie sprzątnięte, wycięte gałęzie, które będą przeszkodą w koszeniu poboczy. Proszę o interwencje w sprawie dokończenia prac. 2.Proszę o wyrównanie drogi ul. Potokowej. Stan drogi uniemożliwia mieszkańcom komunikację. Radny Zbigniew Zamasz w sprawie udrożnienia studzienki kanalizacyjnej na ul. Przyjaciół Żołnierza., przy wjeździe na ul. Słowiczą. Radna Wiesława Fiszer : 1.W sprawie interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie remontu drogi Płóczki Górne Nagórze. Radny Robert Mikłaszewski: 1.W sprawie udrożnienia kratki burzowej przy ul. Przyjaciół Żołnierza -Słowiczej. 2.O naprawę kratki ściekowej Al.Wojska Polskiego Obrońców Pokoju.

3 Radna Ewa Płucińska-Dąbrowska: 1.W sprawie pilnej naprawy drogi gminnej w miejscowości Górczyca- dojazd do gospodarstwa pana Kobaka. 2. W sprawie wystąpienia do Starostwa Powiatowego o dokonanie wycinki zakrzaczeń na drodze powiatowej Lwówek Śląski Sobota oraz o podcięcie gałęzi drzew przydrożnych, przy drodze powiatowej w miejscowości Dłużec. Radna Justyna Wrzesińska czy prace związane z budowa chodnika przy ul.gryfowskiej w kierunku Płóczek przebiegają zgodnie z planem? Ad.pkt 5. Burmistrz Ludwik Kaziów przedstawił informację o pracy pomiędzy sesjami, w okresie od dnia 25 lutego 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. : 1. Udział przedstawicieli gminy i Lwóweckiego Lata Agatowego w Giełdzie Minerałów w Warszawie promocja miasta i Lwóweckiego Lata Agatowego ( r.). 2. Spotkanie samorządowców z Księdzem Biskupem Stefanem Cichym. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim ( r.). 3. Podpisanie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie przekazania nieruchomości w celu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim ( r.). 4. W dniu 13 marca 2014 r. został powołany Zespół do przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r. 5. Udział przedstawicieli gminy w Targach Turystycznych Euroregion Tour w Jabloncu nad Niosu promocja miasta i Lwóweckiego Lata Agatowego ( r.). 6. Rozpoczęcie Kontroli Kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w terminie od r. do r. 7. Udział przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim w wyjeździe do siedziby partnera projektu: firmy SAPOS w Görlitz. Firma SAPOS zajmuje się selektywną zbiórką odpadów oraz ich odzyskiem na terenie Görlitz. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia ( r.). 8. Otwarcie wystawy pod nazwą Jan Paweł II droga do świętości w ramach przygotowań do kanonizacji ( r.).

4 9. Udział przedstawicieli gminy w spotkaniu z sołtysami w Skale ( r.). 10. Udział przedstawicieli gminy w Sejmiku Turystycznym organizowanym przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze pt. Promocja poprzez organizację imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych ( r.). 11. Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego z udziałem Klubu Dam z miasta partnerskiego Chrastava ( r.). 12. Udział przedstawicieli gminy w rozmowach z miastem partnerskim Heidenau z Saksonii o współpracy na rok 2014 ( r.). 13. W dniu r. na Zamku Czocha odbyło się spotkanie samorządowców z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim. 14. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK w Lwówku Śląskim z Zakładem Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 27, Lwówek Śląski z ceną brutto ,00 zł. 15. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Wąskiej, Kasztanowej i Chabrowej w Lwówku Śląskim o łącznej długości 660 m od km do km Termin składania ofert upłynął w dniu roku o godz. 12:00. Wpłynęło 7 ofert w przedziale cenowym od ,81 do ,22 zł. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania z konsorcjum firm: Lider Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Drogowo - Budowlana BRUK-BUD S.C. ul. Krawczyńskiego 8/1, Lwówek Śląski, Partner: Usługi Budowlane i Instalacyjne Franciszek Nowicki ul. Wąska 9, Lwówek Śląski z ceną brutto ,81 zł. 16. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania pn.: Wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. Wpłynęło 5 ofert w przedziale cenowym od 3.400,00 do 4.784,70 zł. W dniu r. wybrano ofertę firmy Audiotechnika Piotr Nowak, Kunice 3, Słubice z ceną brutto 3.400,00 zł. 17. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację złożenia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontów dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski dla:

5 Pakiet I Droga dz. nr 229 o długości ok m w miejscowości Skała; Ulica Cicha w obr. II miasta Lwówek Śląski o dł. ok. 60 m; Pakiet II Droga dz. nr 264/1 o długości ok. 500 m w miejscowości Niwnice; Droga dz. nr 46, 246 o ok. 370 m w miejscowości Brunów; Droga dz. nr 137, 150 o długości ok. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie; Pakiet III Droga dz. nr 309/13 o długości ok. 90 m. w miejscowości Rakowice Wielkie; Droga dz. nr 240, 390, 391, 399 o długości ok. 350 m w miejscowości Niwnice; Droga dz. nr 869, 863,866/2, 864/2 o długości ok. 150 m w miejscowości Niwnice; Droga dz. nr 765 o długości ok. 60 m w miejscowości Chmielno; Droga dz. nr 291, 295/4, 1002/1, 1002/2, 1001 o długości ok. 450 m w miejscowości Chmielno; Droga dz. nr 57, 69, 71 o długości ok. 300 m. w miejscowości Dłużec; Droga dz. nr 68 o długości ok. 200 m. w miejscowości Mojesz. Łącznie wpłynęło 12 ofert w przedziale cenowym od 8.364,00 do ,84 zł. W dniu r. podpisano umowę z DOMOST Pracownia Usług Budowlanych Zbigniew Nidecki, ul. Morcinka 13, Jelenia Góra za cenę 8.364,00 zł na realizację Pakietu II oraz z MK PROJEKT Maciej Kaczor ul. Borówkowa 9A, Jelenia Góra na łączną kwotę zł na realizację Pakietu I i III. 18. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy i Miasta Lwówek Śląski w okresie od r. do r.. Termin składania ofert upłynął w dniu r. Wpłynęła 1 oferta z ceną ,28 zł. W dniu r. postępowanie unieważniono z powodu braku ofert nie podlegającej odrzuceniu. 19. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zakup i dostawę toreb wielokrotnego użytku do realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. Termin składania ofert upłynął w dniu roku. o godz. 12:00. Wpłynęło 8 ofert w przedziale cenowym od ,00 do ,00 zł. W dniu r.

6 podpisano umowę z firmą MTD Marketing s.c., ul. Przelot 56, Poznań za cenę ,00 zł. brutto. 20. W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski z GAZ PETROL Sp. z o.o., ul. 1 Maja 90, Kąty Wrocławskie za cenę ,96 zł. 21. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Wynajmu autokaru do przewozu zagranicznego w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W terminie do dnia r., godz. 12:00 wpłynęły dwie oferty w przedziale cenowym od 2.260,32 do 2.500,00 zł. W dniu r. zlecono dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, Bolesławiec realizację zadania za kwotę 2.260,32 zł. 22. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków komunalnych w Lwówku Śląskim. Termin składania ofert upłynął w dniu roku. o godz. 13:00. Wpłynęły 3 oferty w przedziale cenowym od ,00 do ,34 zł. W dniu r. wybrano ofertę firmy Biuro Projektowo Techniczne Eko Sp. z o.o., ul. Rolna 38, Wrocław za cenę ,00 zł brutto. 23. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy i Miasta Lwówek Śląski w okresie od r. do r.. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 13: W dniu r. otrzymano promesę od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zwiększenie dofinansowania o kwotę zł na realizację zadania pn. Remont drogi dz. nr 229 o dł. 750 m od km do w miejscowości Skała w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. 25. W dniu r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski otrzymała informację, iż może się ubiegać o dotację rozwojowej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej ze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości zł. 26. W dniu r. nastąpił odbiór robót budowlanych zadania pn.: Adaptacja mieszkania na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim. 27. W dniu r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty na zadanie

7 pn.: Dostawa i montaż wagi samochodowej elektronicznej z oprogramowaniem. Termin składania ofert upływa w dniu roku o godz. 14: W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Utworzenie społeczno - kulturalnego centrum promocji izerskich kobiet aktywnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbylutów. Termin składania ofert upływa w dniu roku o godz. 14: W dniu r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: - Pakiet I Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodzice Wielkie ; - Pakiet II Remont elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brunów ; - Pakiet III Zabezpieczenie i rozbiórka budynku po starej słodowni browaru w Lwówku Śląskim ; - Pakiet IV Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy w miejscowości Sobota ; - Pakiet V Wykonanie szczelnego zbiornika na ścieki przy budynku świetlicy w miejscowości Zbylutów. Termin składania ofert upływa w dniu roku. o godz. 13: W dniu roku zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych remontu budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Lwówek Śląski na: - część I - remont elewacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skała; - część II - remont budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojesz; - część III - wykonanie nawietrzaków w budynku świetlicy w miejscowości Gradówek Termin składania ofert upływa w dniu roku. o godz. 13: Zakończenie i odbiór zadania pn. Remont lokalu mieszkalnego w Niwnicach nr 135/8, pod kątem zasiedlenia. 32. Zakończenie i odbiór zadania pn. Uprzątnięcie i wykonanie ogrodzenia nielegalnego wysypiska w Ustroniu. 33. Wypowiedzenie umów i zawarcie nowych na obiekty byłego OSiR w Lwówku Śląskim w związku z jego likwidacją (Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu, Turon Dystrybucja w Jeleniej Górze - Rejon Energetyczny w Bolesławcu i Energa Obrót w Gdańsku).

8 34. Przygotowanie i przeprowadzenie V Gminnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem Stop zmianom klimatu w ramach obchodów Dnia Ziemi. 35. Zakończenie rozbiórki obiektów OSIR-u na ulicy Granicznej w Lwówku Śląskim (poza Portiernią lokale tymczasowe) tj. 5 szt. domków kempingowych, sanitariatów, umywalni, kuchni i budynku świetlicy. 36. Przegląd pogwarancyjny i naprawa bramy garażowej w remizie OSP we Włodzicach Wielkich. 37. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych: - luty 1 lokal mieszkalny, - marzec 1 lokal mieszkalny, - kwiecień 1 lokal mieszkalny. 38. Przetargi wykonane: - rokowania po negatywnym przetargu - na sprzedaż działki nr 470/7, położonej w obrębie Zbylutów 05 marca 2014 r. rokowania negatywne; - rokowania po negatywnym przetargu - na sprzedaż działki nr 470/9, położonej w obrębie Zbylutów 05 marca 2014 r. rokowania pozytywne; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 183/4, położonej w obrębie Bielanka 28 luty 2014 r. przetarg negatywny; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 398/2 i nr 399/1, położonych w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jana Pawła II 28 luty 2014 r. przetarg pozytywny; - przetarg nieograniczony na sprzedaż ½ udziału zabudowanej działki nr 101, położonej w obrębie Sobota marzec 2014 r. przetarg pozytywny. 39. Przetargi zaplanowane: - rokowania na sprzedaż działki nr 470/7, położonej w obrębie Zbylutów 25 kwietnia 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 183/4, położonej w obrębie Bielanka 25 kwietnia 2014r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 993/2, położonej w obrębie Niwnice 25 kwietnia 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 136, położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Przyjaciół Żołnierza 25 kwietnia 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 455/2 (była świetlica), położonej w obrębie Ustronie 28 kwietnia 2014 r.;

9 - przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Traugutta 09 maja 2014 r.; - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jaśkiewicza 2 09 maja 2014 r. Sekretarz Gminy i Miasta przedstawił informację o stanie przygotowań do organizacji na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski wyborów do Europarlamentu. Na stronie internetowej Gminy Lwówek Śląski są wszystkie formularze i informacje. Burmistrz dodatkowo: - przedstawił szczegóły umowy dot. przekazania gruntu pod budowę Powiatowej Komendy Policji. - poinformował o rozpoczęciu przez RIO planowej kontroli finansów, - podziękował za pomoc w organizacji i uczestnictwo w przedświątecznym kiermaszu. Ad. pkt 6 Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania: Interpelacje dotyczące remontów dróg zostaną przekazane ich administratorom. Radni otrzymają odpowiedzi pisemne. Droga na Berlinek w najbliższych dniach ktoś się zgłosi, obejrzy, zdecydujemy co dalej. Sprawa kratek ściekowych również zostanie przekazana zarządcy. Ścieżka rowerowa- usunięcie zakrzaczeń. Jednostka. Która je wycięła na pewno posprząta, zorientuje się dlaczego zostały bo po wycince powinny być wywiezione. Sprawa kontroli okolic placu zabaw. Temat ten poszerzymy i będziemy prosić policję o włączenie się w kontrole i zwiększenie ich skuteczności, nie tylko na tym placu ale i w mieście. Chodzi głównie o teren plant i okolice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, gdzie zbierają się duże grupy młodzieży utrudniając przejście do hotelu Madelaine. Droga do Górczycy to temat dla Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jeśli się rzeczywiście obsuwa to trzeba pilnej interwencji. Prace przy chodniku do Płóczek projektant złożył pełna dokumentację techniczną. Nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę. Jeśli zostanie wydane, przystąpimy do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo. Pieniądze są zabezpieczone zarówno w budżecie gminnym jak i wojewódzkim. Radni nie zgłosili zastrzeżeń do udzielonych odpowiedzi. Ad.pkt 7

10 Prezes Powiatowego centrum Zdrowia pan Celestyn Rekowski przedstawił informację o aktualnej działalności placówki. Poinformował : - O zmianach organizacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Poz-em kieruje osoba, która ma uprawnienia do kierowania podmiotami leczniczymi. Jest to pani Bożena Siwko. Jest obecna na sali i odpowie na uwagi radnych. - Działalność centrum odbywa się poprzez 5 przedsiębiorstw. Zdeklarowanych jest ogółem w Lwówku Śląskim osób. -W 2013 r. udzielono ponad 42 tysiące porad z zakresu poz. - W porozumieniu z firma z Lubania prowadzona jest poradnia nefrologiczna. -Działa poradnia urologiczna, której centrum udziela pomieszczeń. - W ramach poradni ginekologiczno-położniczej prowadzony jest program profilaktyki szyjki macicy, finansowany ze środków NFZ oraz badania prenatalne kobiet ciężarnych, które refundowane są dla kobiet powyżej 35 roku życia. - Kontynuowane są szkolenia dla dziewcząt, uświadamianie, oswajanie z poradnią. - Kontynuacja badań HPV. - W 2013 r. udzielono ponad 37 tysięcy porad specjalistycznych. - Wykonuje się dużo zabiegów usuwania nieotrzymania moczu u kobiet. - Dostępności szczepionek na grypę w konkurencyjnej cenie. - W 2014 r. zakończony będzie program w ramach centrum wsparcia dla opiekunów osób starszych. Program ma pokazać jak postępować w domu z osobami potrzebującymi opieki. Radna Krzysztofa Luszka zwróciła uwagę na problem nieudzielania pomocy przez pracowników szpitala człowiekowi, który miał atak w pobliżu szpitala. Dyrektor odpowiedział, iż w związku z tym zajściem przeprowadził rozmowę z pracownikami. Wszystko zależy od osobistego podejścia człowieka. Radny Andrzej Szymonajtis w swej wypowiedzi podkreślił, iż pracownikom szpitala nie wolno opuszczać miejsca pracy. Gdyby w tym czasie gdy udali się do chorego z wypadku, zdarzył się jakiś trudny przypadek w szpitalu ponieśliby konsekwencje prawne. Radna Robert Mikłaszewski zaproponował by stworzyć w gminie program edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, chętnie włączyłby się prowadząc bezpłatnie szkolenia. Pani Ewa Pastuszak sołtys wsi Niwnice zwróciła uwagę na przestarzałe wyposażenie szpitala. Przydałoby się wymienić łóżka, zaopatrzyć je w materace przeciwodleżynowe. Prezes Rekowski odpowiedział, iż jedno specjalistyczne łóżko kosztuje nawet 40 tysięcy zł a zwykłe szpitalne łóżko około 4 tysięcy. Wymiany sprzętu dokonuje się zatem małymi krokami, na ile wystarcza środków.

11 Następnie Prezes Medvity Pan Jerzy Woźnik przedstawił jej działalność. Centrum Medyczne MEDVITA w Lwówku Śląskim, podobnie jak w latach ubiegłych, udziela świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w następujących zakresach: - podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS). Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa pozostała niezmieniona. Zadania podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne: - poradnia lekarza POZ, w skład której wchodzą 3 gabinety internistyczne oraz gabinet pediatryczny - poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej - poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej - gabinet zabiegowy - punkt szczepień Świadczenia medyczne udzielane są mieszkańcom gminy i miasta Lwówek Śląski oraz powiatu lwóweckiego, a także, w przypadkach nagłych, osobom spoza naszego terenu (w ubiegłym roku udzielono 103 takie porady, w tym 58 obcokrajowcom z terenu UE). Przychodnia funkcjonuje zgodnie z warunkami udzielania świadczeń POZ określonymi przez NFZ we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub telefonicznie, a porady udzielane są w dniu zgłoszenia. W dni wolne od pracy i święta oraz w porze nocnej w godzinach od 18:00 do 8:00 w przypadkach nagłych zachorowań porad udziela nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Gryfowie Śląskim.

12 W strukturze zatrudnienia w poradni POZ w ostatnim czasie nie nastąpiły istotne zmiany. Aktualnie zatrudnionych jest 4 lekarzy POZ - 3 lekarzy internistów, 1 lekarz specjalista pediatra oraz 5 pielęgniarek, w tym 2 pielęgniarki środowiskowe-rodzinne oraz 1 położna środowiskowa Aktualnie stałą opieką poradni lekarza POZ objęte są 6387 osoby, w tym 1766 dzieci i młodzieży do lat 19. W roku 2013 udzielono porad (28157 w 2012, wzrost o 5,03%), w tym 7654 (7209 w 2012, wzrost o 6,17%) porad dla dzieci. Ponadto w poradni pediatrycznej wykonano 377 bilansów zdrowia dzieci i młodzieży. Opieka na dziećmi i młodzieżą w zakresie POZ realizowana jest poprzez: - wizyty patronażowe położnej środowiskowej do 2 miesiąca życia. (min. 4). - wizyty patronażowe lekarza pediatry do 6 tyg. - wizyty patronażowe pielęgniarki środowiskowej do 1 r.ż. - porady lekarskie w 6 tyg, 2,3,5,7 miesiącu życia połączone ze sczepieniem. - porady lekarskie w 9 m.ż. i 1 roku życia. - porady lekarskie ze szczepieniem w 13,16 miesiącu życia. - bilans 2, 4, 6 latka - bilans dzieci w 10,1 klasa gimnazjum, I klasa ponadgimnazjalnej. - bilans młodzieży w wieku lat. Od 6 roku życia bilanse prowadzone są we współpracy z pielęgniarką szkolną. Dodatkowo wykonywane są porady kwalifikacyjne do szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień. W 2013 roku wykonano łącznie 2841 szczepień u 1086 osób (w tym 984 u dzieci) Ponadto dzieci objęte są systemem kwalifikacji do grup dyspanseryjnych. Aktualnie dyspanseryzacją objętych jest 274 dzieci. Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej obejmuje opieką 6026 osób, udzielając kompleksowych świadczeń pielęgniarskich w środowisku podopiecznego z uwzględnieniem promocji i profilaktyki zdrowotnej. W poradni położnej środowiskowej zatrudniona jest 1 położna środowiskowo - rodzinna obejmująca opieką 3609 kobiet i niemowląt do 2 miesiąca życia. W 2013 wykonano 291 wizyt patronażowych położnej oraz 71 wizyt wykonanych przez lekarza pediatrę u niemowląt do 2 miesiąca życia.

13 W Centrum Medycznym MEDVITA udzielane są ponadto ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie poradni otolaryngologicznej, finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku ubiegłym udzielono 1275 porad w poradni otolaryngologicznej (1190 w 2012; 1053 w 2011) przy niezmienionym poziomie finansowania przez NFZ. Radny Robert Mikłaszewski poruszył temat problemów z wizytami domowymi. Pan Woźnik odpowiedział, iż w tej sprawie placówka pozostawia decyzje lekarzom. To oni decydują o potrzebie wizyty domowej. Sołtys wsi Pieszków zapytała o możliwość uruchomienia drugich drzwi dla dzieci zdrowych. Wszyscy wchodzą jednymi drzwiami. Prezes odpowiedział, iż w chwili obecnej przychodnia spełnia wszystkie normy. Dzieci zdrowe i chore maja wyznaczane inne godziny przyjęć, jednakże pracuje się nad zmianą komunikacji, przychodnia ma jeszcze do dyspozycji piętro, które po rozwiązaniu problemu windy zamierza zagospodarować na potrzeby medyczne. Następnie pani Beata Dominik przedstawiła prowadzoną przez siebie od 5 lat działalność w zakresie indywidualnej opieki pielęgniarskiej. W planach jest wprowadzenie opieki nad chorymi osobami starszymi, przebywającymi w domach oraz osobami chorymi na choroby nowotworowe. O godz Przewodnicząca Rady zarządziła 15 minut przerwy. Po przerwie kontynuowano obrady. Przystąpiono do realizacji punktu- Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Jako pierwszy informację w postaci multimedialnej przedstawił Komendant Straży Miejskiej pan Krzysztof Siczek. Informacja jest załącznikiem do protokołu. Następnie Zastępca Komendanta Pan Andrzej Chrustek przedstawił informację o działalności miejscowej policji. Informacja jest załącznikiem do protokołu. Następnie Pan Arkadiusz Motylki zeprezentował działalność Straży Pożarnej. Przedstawiona analiza zabezpieczenia Gminy Lwówek Śląski jest załącznikiem do protokołu. Informację o działalności OSP przedstawił Komendant OSP pan Artur Drozdowicz. Informacja jest załącznikiem do protokołu. Pan Robert Mikłaszewski w imieniu własnym i kolegów pracujących w Pogotowiu Ratunkowym podziękował służbom za dobrą współpracę. Do podziękowań dołączył się Burmistrz. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał: Rada rozpatrzyła projekty:

14 - Projekt Burmistrza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów. O przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. przepisu gminnego ustalającego przeznaczenie terenów oraz określenie sposobu ich zagospodarowania rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały. Przedmiotowa uchwała pozwala na formalne rozpoczęcie i przeprowadzenie prac planistycznych. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie 11 głosów za, w głosowaniu jawnym jako: Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Uchwała NR XLVI/479/14 - Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Wymienione w załączniku uchwały osoby dzierżawiły na terenie miasta lub gminy Lwówek Śląski określone w tym załączniku nieruchomości komunalne przez okres trzech lat lub więcej. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za ) w głosowaniu jawnym jako: Uchwała NR XLVI/480/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. - Projekt Burmistrza w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Udzielenie dotacji jest możliwe na mocy art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 r. sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwały nr XV/166/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z zapisem 6 cytowanej wyżej uchwały, dotacji udziela Rada Miejska uchwały. w Lwówku Śląskim w drodze odrębnej

15 Wnioskodawca t.j. Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 1 złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości ,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na remont budynku Kościoła (remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej oraz remont elewacji i wymiana okien) pw. M. B. Różańcowej w Żerkowicach. Kolejny Wnioskodawca t.j. Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 złożyła wniosek o udzielenie dotacji w wysokości ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na renowację części wieżyczki budynku kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej. W uchwale budżetowej Nr XLI/426/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2014 rok zaplanowano na remonty zabytkowych obiektów sakralnych kwotę ,00 zł. Proponuje się udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy w.w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie ,00 zł, każdemu z wnioskodawców. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za ) w głosowaniu jawnym jako: Uchwała NR XLVI/481/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. - Projekt Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2014 r. Szczegóły projektu przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz: 1. Zwiększenia planu dochodów Dział 926 zwiększenie planu dochodów w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę ,00 zł dotyczy wpływu na rachunek budżetu rozliczeń z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego zlikwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lwówku Śląskim. 2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych Dział 600 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 6.000,00 zł, z tego: z zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn.: Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Dział 700

16 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ogółem ,00 zł z tego: z zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie pn.: Budowa schodów w Parku Miejskim. Dział 801 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Dział zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem ,00 zł, z tego: - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę ,00 zł. Realizacja projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące). - zwiększenie planu wydatków w rozdziale Gospodarka odpadami o kwotę ,00 zł. Realizacja projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące). zwiększenie planu wydatków w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę ,00 zł ogółem, z tego na: realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa schodów w Parku Miejskim o kwotę ,00 zł oraz na zadanie bieżące uporządkowanie plant miejskich w Lwówku Śląskim (tereny zielone) o kwotę ,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana oświetlenia drogowego, linii napowietrznej na kablową w ulicach: Reymonta, Prusa, Żwirki i Wigury, części ul. Przodowników Pracy (od Oświęcimskiej do skrzyżowania z Prusa) oraz Chopina (od skrzyżowania z Żwirki i Wigury do Reymonta). Dział 926 zwiększenie planu wydatków w rozdziale Zadania w zakresie kultury o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną.

17 Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała NR XLVI/482/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. - Projekt Burmistrza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata Projekt przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz. Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: Uchwała NR XLVI/483/14 Uchwała jest załącznikiem do protokołu. Ad.pkt 10. Burmistrz zaprosił wszystkich na obchody Świąt 1 i 3 Maj. Przewodnicząca Rady Justyna Wrzesińska zabrała głos w sprawach następujących: 1. Podziękowania przedstawicielom władzy lokalnej partnerskiego miasta w Chrastawie za zorganizowanie kolejnej lekcji dobrego zarządzania. 11 radnych naszej Rady zdobyło nowe doświadczenie i mam nadzieję, że w przyszłości wpłynie to na poprawę naszego życia chociażby w zakresie opieki nad najmłodszymi i najstarszymi obywatelami naszej Gminy, a także w zakresie promowania lokalnych pamiątek, miejsc pamięci i lokalnych produktów. 2. Konsultacje w sprawie statutów sołectw zgodnie z opublikowaną treścią Zarządzenia Burmistrza trwają do 30 kwietnia b.r., a ja informuję i wyjaśniam, iż pismo wysłane do radnych w sprawie konsultacji zawierało nieodpowiednie określenie, ponieważ nie mogłam prosić o konsultacje a jedynie o zapoznanie się z treścią projektu uchwały Burmistrza. Jednocześnie chcę podziękować członkom naszego zespołu roboczego w sprawie opracowania statutu sołectwa, czyli radnej Ewie Dąbrowskiej, Marioli Szczęsnej, Wiesławie Fiszer i dołączyła do na 1 posiedzenie Anna Karoń. Koordynowałam pracę zespołu i dzisiaj stwierdzam, że projekt uchwały wysłany sołtysom zawiera nasze uwagi i propozycje. 3. Na stronie BIP Lwówka Śląskiego umieszczone są przy treści uchwał rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody dot. części 2 uchwał:

18 - w sprawie diet dla sołtysów, - w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu. Na tym wyczerpano porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej. Zamknięcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Dziękując za udział w obradach. Protokołowała: Ewa Korczyńska

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXII/V/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2009 ROKU

P R O T O K Ó Ł N R XXXII/V/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2009 ROKU P R O T O K Ó Ł N R XXXII/V/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2009 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 15.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 17.30 OBECNYCH 14 RADNYCH ( 4 osoby spóźniły się ) lista obecności w załączeniu

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go Protokół Nr 34.2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI BRZEZINY. z dnia 28. 05. 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXI / 6 / 2012 XXI SESJI RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 28. 05. 2012 r. 1 Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20 ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie P R O T O K Ó Ł Nr VII/2011 z obrad X Sesji Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Sesja odbywała się w dniu 29 czerwca 2011 roku, w sali narad Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie i trwała do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo