P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h"

Transkrypt

1 P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr WARSZAWA ul. Międzyparkowa 5 DOM MAŁEGO DZIECKA nr WARSZAWA ul. Międzyparkowa 5 STADIUM TEMAT BRANŻA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY P.B.W INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA PODDASZA ORAZ INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU I OŚWIETLENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA CAŁEGO OBIEKTU ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ: PROJEKTOWAŁ: mgr inż. KRYSTIAN WIERUSZEWSKI upr. nr 581/73/Łm GP II /76 PIOTR SPERZYŃSKI egz. nr Legionowo, maj 2008 P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 1

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Założenia projektowe 3 Zasilenie, Bilans mocy 4 Rozdzielnice i tablice 0,4kV 5 Układ pomiarowy energii elektrycznej 6 Instalacje elektryczne wewnętrzne 7 Instalacje niskoprądowe 8 Instalacja uziemiająca i piorunochronna 9 Główny wyłącznik pożarowy 10 Zagadnienia BHP 11 Ochrona przeciwpożarowa 12 Zagadnienia BiOZ II III OBLICZENIA TECHNICZNE RYSUNKI L.P. RYS. NR TYTUŁ 1 E-01 Plan instalacji oświetlenia bezpieczeństwa. Piwnice 2 E-02 Plan instalacji SAP. Piwnice 3 E-03 Plan instalacji oświetlenia bezpieczeństwa. Parter 4 E-04 Plan instalacji SAP. Parter 5 E-05 Plan instalacji oświetlenia bezpieczeństwa. I piętro 6 E-06 Plan instalacji SAP. I piętro 7 E-07 Plan instalacji oświetleniowej. Poddasze 8 E-08 Plan instalacji siłowej. Poddasze 9 E-09 Plan instalacji niskoprądowej. Poddasze 10 E-10 Plan instalacji SAP. Poddasze 11 E-11 Schemat rozdzielnicy poddasza RP 12 E-12 Schemat rozdzielnicy wentylacji pożarowej RPoż P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 2

3 I OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla poddasza oraz instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i instalacji sygnalizacji pożaru dla całego Domu Małego Dziecka nr 16 zlokalizowanego w /Warszawie przy ul. Międzyparkowej 5. Projekt obejmuje : - instalacje wewnętrzne elektryczne na poddaszu: - wlz kabel zasilający pomiędzy rozdzielnicą TO13 a rozdzielnicą poddasza RP - wlz kabel zasilający pomiędzy rozdzielnicą główną a rozdzielnicą wentylacji pożarowej Rpoż. - rozdzielnice elektryczne RP i RPoż - instalacja oświetlenia podstawowego - instalacja oświetlenia awaryjnego - instalacja oświetlenia kierunkowego - instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych - instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych - instalacja telefoniczna - instalacja logiczna - instalacja videodomofonowa - instalacja intercomowa - instalacja telewizyjna - instalacja sygnalizacji pożaru - instalacje wewnętrzne na pozostałych kondygnacjach: - instalacja oświetlenia awaryjnego - instalacja oświetlenia kierunkowego - instalacja sygnalizacji pożaru 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Projekt Budowlano - wykonawczy opracowano na podstawie następujących założeń: - zlecenie Inwestora - założenia branżowe - podkłady architektoniczne - obowiązujące przepisy i normy PBUE i PNE - uwagi i wytyczne Inwestora 3. ZASILANIE, BILANS MOCY. Budynek jest zasilony w energię elektryczną ze złącza kablowego ZK. Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Tablica licznikowa TL i złącze kablowe ZK nie są objęte zakresem tego opracowania. BILANS MOCY CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ: Poddasze: - moc zainstalowana Pz=17,3kW - moc obliczeniowa (przyłączeniowa) Po=10,5kW - prąd obliczeniowy Io=16,3A Pozostałe kondygnacje: - moc obliczeniowa Po~1,0kW Moc projektowanych odbiorników nie wpływa na moc globalną całego obiektu P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 3

4 4. ROZDZIELNICE 0,4KV. 4.1 Rozdzielnica poddasza RP, Przy wejściu na poddasze będzie zamontowana rozdzielnica poddasza RP stanowiąca główny punkt energetyczny dla najwyższej kondygnacji obiektu. Rozdzielnica RP zasilona będzie z rozdzielnicy piętrowej I piętra TO13 przewodem typu YDY5x10mm 2. Z rozdzielnicy RP zasilone będą wszystkie instalacje na poddaszu (z wyjątkiem wentylacji pożarowej). Rozdzielnica RP zbudowana będzie jako rozdzielnica naścienna. W rozdzielnicy zainstalowane będą wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, lampki kontrolne oraz ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C. Rozdzielnica RP będzie objęta ochroną przez wyłącznik główny rozdzielnicy głównej w obiekcie. Schemat rozdzielnicy RP patrz rys. nr E Rozdzielnica wentylacji pożarowej RPoż Przy wejściu na poddasze obok rozdzielnicy RP będzie zamontowana rozdzielnica wentylacji pożarowej RPoż. Rozdzielnica RP zasilona będzie z rozdzielnicy głównej obiektu sprzed wyłącznik głównego kablem typu HDGs5x4 mm2. Z rozdzielnicy RPoż zasilone będą wentylatory oddymiające i wentylator kanałowy nawiew pożarowy na poddaszu oraz napędy rolet wind na wszystkich kondygnacjach.. Rozdzielnica RPoż zbudowana będzie jako rozdzielnica naścienna. W rozdzielnicy zainstalowane będą wyłączniki nadmiarowo-prądowe, styczniki, lampki kontrolne. Rozdzielnica RPoż nie będzie objęta ochroną przez wyłącznik główny rozdzielnicy głównej w obiekcie. Schemat rozdzielnicy RPoż patrz rys. nr E UKŁAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Układ pomiarowy energii elektrycznej pozostaje bez mian. Układ pomiarowy jest poza zakresem opracowania. 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 6.1 Oświetlenie podstawowe Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej: lux w pomieszczeniach biurowych lux w pomieszczeniach zaplecza lux w pomieszczeniach świetlicy lux w ciągach komunikacyjnych, korytarzach. w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych lux w pomieszczeniach mieszkalnych Obwody oświetleniowe zasilone są z rozdzielnic RP. Szczegółowe zestawienie typów opraw patrz rys. E-01, E-03, E-05, E Oświetlenie awaryjne W świetlicy i na korytarzach poddasza oraz narogach ewakuacyjnych na pozostałych poziomach w obiekcie przewidziano oświetlenie awaryjne. Rolę tego oświetlenia na poddaszu i w piwnicy pełnią oprawy wydzielone z oświetlenia podstawowego, a na pozostałych kondygnacjach są to dodatkowe oprawy niestałe świecące tylko w wypadku zaniku napięcia. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 4

5 Oprawy będą wyposażone w zasilacze awaryjne na 2 godz. W chwili zaniku napięcia załączają się samoczynnie. Minimalne natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej 1,0 lux. Oprawy awaryjne zasilone są z rozdzielnicy RP na poddaszu, oświetlenie awaryjna na poszczególnych kondygnacjach zasilone będzie z tablic piętrowych na danej kondygnacji. W miar możliwości oprawy na danej kondygnacji zasilić z jednego obwodu. 6.3 Oświetlenie kierunkowe. Na korytarzach i holach i drogach ewakuacyjnych w obiekcie przewidziano oświetlenie kierunkowe. Oprawy z naklejonym piktogramem wskazują kierunek ucieczki w przypadku ewakuacji. Oprawy będą wyposażone w zasilacze awaryjne na 2 godz. i załączą się samoczynnie w chwili zaniku napięcia. Oprawy awaryjne zasilone są z rozdzielnicy RP na poddaszu, oświetlenie awaryjna na poszczególnych kondygnacjach zasilone będzie z tablic piętrowych na danej kondygnacji. W miar możliwości oprawy na danej kondygnacji zasilić z jednego obwodu Sposób wykonania i sterowania oświetlenia. Oprawy w obiekcie montowane są na stropie, w stropie podwieszanym lub jako oprawy kinkietowe na ścianie. W zależności od rodzaju pomieszczeń będzie zastosowany osprzęt szczelny lub zwykły. Sterowanie oświetlenia: - korytarze ręcznie, łącznikami schodowymi - pozostałe pomieszczenia - ręcznie łącznikiem przy wejściu do pomieszczeń Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYp 3 x 1,5mm 2 i YDYp 4 x 1,5 mm 2 układana p/t, nad stropem podwieszanym. Wypusty pod kinkiety należy wykonać na wysokości : - 2,1 m nad lustrami w łazienkach 6.5 Instalacja gniazd wtyczkowych - ogólnego zastosowania W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe ogólnego zastosowania, przewidziano gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t i n/t w wykonaniu normalnym i szczelnym. Gniazda montować na wysokości: - 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych (nad blatem) i technicznych - 0,3 m w pozostałych pomieszczeniach Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp 3x2,5 mm 2. Gniazda zasilone z rozdzielnicy RP. 6.6 Instalacja gniazd wtyczkowych - komputerowych W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe komputerowe, przewidziano gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t + blokada mechaniczna w wykonaniu normalnym. Gniazda montować na wysokości: - 0,3 m w pomieszczeniach biurowych. Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp 3x2,5 mm 2. Gniazda zasilone z rozdzielnicy RP. 6.7 Wentylacja mechaniczna W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i wc przewidziano wentylatory wyciągowe około 10W, 230 V, 50 Hz. wentylatory zasilone będą z najbliższych obwodów oświetleniowych i będą załączane łącznikiem zlokalizowanym obok łącznika dla oświetlenia. Na poddaszu przewidziano wentylację oddymiającą i wentylację nawiewu pożarowego. W tym celu na dachu zlokalizowano 2 wentylatory oddymiające z poddasza oraz na poddaszu zlokalizowano wentylator kanałowy nawiewający. Zalączanie wentylacji następuje P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 5

6 automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali SAP. Szczegóły instalacji w opracowaniu instalacji sanitarnych. Projekt elektryczny przewiduje jedynie zasilanie powyższych urządzeń. Instalacja zasilona z rozdzielnicy Ppoż Zasilanie elektrozaworu i presostatu W pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy zlokalizowano elektrozawór i presostat. W razie pożaru i uruchomienia instalacji hydrantowej po wykryciu spadku ciśnienia wody w tej instalacji elektrozawór odcina wodę w instalacji użytkowej. Projekt elektryczny przewiduje zasilenie małego zasilacza awaryjnego UPS. zups zlokalizowany będzie w pomieszczeniu razem z zaworem i presostatem. Elektrozawór i presostat zasilone będą bezpośrednio z ups-a. W obiekcie zastosowano zawór normalnie (tzn. beznapięciowo) zamknięty NC. Zawóry jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody użytkowej. Odłączenie napięcia następuje gdy presostat wykryje spadek ciśnienia w instalacji wody hydrantowej i przekaże sygnał do cewki. 7. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 7.1 Instalacja telefoniczna W budynku przewiduje się instalację telefoniczną wykonaną przewodem YTKSY4x2x0,8 i zakończoną gniazdem p/t typu RJ-45. Gniazda będą montowane w pokojach biurowych oraz w świetlicy. Instalacja wykonana będzie jako promieniowa od szafy krosowej zlokalizowanej na parterze. Przewody układane będą p/t w rurkach instalacyjnych. 7.2 Instalacja logiczna W budynku przewiduje się instalację logiczną dla potrzeb komputerów wykonaną przewodem F/UTP4x2x0,8 i zakończoną gniazdem p/t typu RJ-45. Gniazda będą montowane w pokojach biurowych. Instalacja wykonana będzie jako promieniowa od szafy krosowej zlokalizowanej na parterze. Przewody układane będą p/t w rurkach instalacyjnych. Przewiduje się instalację kategorii 5, Szafa krosowa Na parterze budynku zlokalizowana będzie szafa krosowa SK dla instalacji teletechnicznych. Szafa krosowa SK zbudowana będzie jako szafa naścienna wisząca 19 9U z przeszklonymi drzwiami. Szafa SK zamontowana będzie w sposób umożliwiający dostęp z trzech stron. Szafa krosowa SK jest poza zakresem tego opracowania. 7.4 Instalacja telewizyjna W budynku przewiduje się instalację telewizyjną wykonaną przewodem koncentrycznym 75om zakończoną gniazdem RTV/SAT. Gniazda będą montowane w pokojach mieszkalnych oraz w świetlicy Na dachu zamontowane będą anteny satelitarne i naziemne. Sygnał z anten zbierany będzie w multiswitch zamontowan w jednym z pomieszczeń biurowych. Z multiswitch-a sygnał rozprowadzany będzie do poszczególnych gniazdek. Przewiduje się multiswitch końcowy 9/ Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) Zakres instalacji: P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 6

7 Instalacja SAP obejmuje wszystkie pomieszczenia i przestrzenie międzysufitowe (ochrona całkowita). Instalacja ID projektowana jest na wszystkich klatkach i na poddaszu. W obiekcie nie występuje zagrożenie wybuchem. Parametry klimatyczne w obiekcie nie przekraczają granic określonych w dokumentacjach technicznych zastosowanych urządzeń SAP i ID. Podstawy opracowania projektu: [1] Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, wyd. CNBOP 1996 oraz inne materiały dotyczące projektowania instalacji sygnalizacji pożaru wydawane przez CNBOP w latach [2] PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. [3] PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. nr 75, poz.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 (D.U. nr 80, poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [6] Projekt budowlany przebudowy obiektu, opracowanie BISPROL Sp. z o.o., [7] Informacje projektantów branżowych (architektura, instalacje teletechniczne). [8] Dokumentacje techniczne zastosowanych w projekcie urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiania Charakterystyka instalacji Instalacja sygnalizacji pożaru Celem instalacji SAP jest: - wczesne wykrycie pożaru, - poinformowanie o zagrożeniu osób pełniących dyżur w pomieszczeniu ochrony, - wysterowanie urządzeń technicznych działających w przypadku pożaru, - przekazanie informacji o pożarze do sieci monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej (opcjonalnie). W instalacji SAP wykorzystano system sygnalizacji pożaru firmy POLON-ALFA oparty na centrali typu POLON Centrala zostanie zainstalowana w pomieszczeniu ochrony na parterze biurowego. Do automatycznego wykrywania pożaru wykorzystano uniwersalne czujki dymu typu DUR Czujki te charakteryzują się wyrównaną czułością na różnego rodzaju pożary. Wywołanie alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie następuje za pomocą ręcznych ostrzegaczy pożaru typu ROP-4001M. Funkcje sterownicze i monitorujące instalacji realizowane są przez elementy kontrolnosterujące EKS System jest w pełni adresowalny, co pozwala dokładnie określić miejsce powstania pożaru. Instalacja oddymiania klatek schodowych i poddasza Instalacja ID przeznaczona jest do: - wczesnego wykrycia dymu na klatce schodowej i poddaszu - przekazania informacji o wykryciu dymu do centrali sygnalizacji pożaru (system SAP jest systemem nadrzędnym), - otwarcia okien oddymiających na najwyższej kondygnacji, klapy oddymiającej w dachu nad klatka K1 oraz okien napowietrzających na parterze. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 7

8 Czujki dymu wykorzystywane do detekcji dymu włączone są do systemu SAP. Ręczne uruchomienie instalacji oddymiania (otwarcie okien oddymiających i drzwi napowietrzających) pochodzi z przycisków oddymiania przyłączonych do centralek CD Dobór okien oddymiających i drzwi napowietrzających dokonany został w projekcie budowlanym Funkcje sterownicze instalacji Zadziałanie czujki pożarowej systemu SAP wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pożarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru wywołuje od razu ALARM II STOPNIA. Uwaga: W przypadku braku dyżuru całodobowego w należy zapewnić przekazywanie sygnału o pożarze do miejsca, gdzie taki dyżur jest pełniony, lub zapewnić połączenie z siecią monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej. W tym przypadku należy zastosować wariant alarmowania jednostopniowego charakteryzujący się tym, że każdy alarm pożarowy bezzwłocznie powoduje uruchomienie automatyki pożarowej wg poniższego schematu oraz przekazanie informacji o pożarze do sieci monitoringu pożarowego. Alarm pożarowy II stopnia spowoduje podanie sygnałów sterujących wg poniższego schematu: Uwagi: - wyłączenie wentylacji ogólnej w całym budynku (opcja) - włączenie sygnalizatorów akustycznych w całym budynku, - otwarcie okien oddymiających, okien napowietrzających i klap oddymiających - zamknięcie rolet wind - uruchomienie wentylacji oddymiającej i napowietrzającej na poddaszu 1. Podany schemat sterowań może ulec zmianom po opracowaniu szczegółowego algorytmu i matrycy sterowań. 2. Należy uwzględnić odpowiednie różnice czasowe między wyłączaniem wentylatorów a zamknięciem klap p.poż Funkcje monitorujące instalacji System sygnalizacji pożaru monitoruje stany pracy urządzeń ochrony przeciwpożarowej wg poniższego zestawienia: - alarm i awaria centrali oddymiającej, Sygnały monitorowane są przez elementy sterująco-kontrolne EKS Montaż instalacji Montaż, programowanie i uruchomienie instalacji dokonywać w oparciu o informacje dostawców i producentów urządzeń. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej podanymi m.in. w p.1. Podczas montażu należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Uwagi dodatkowe: P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 8

9 1. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami 2. Instalator musi posiadać autoryzację producenta systemu, zakłady POLON-ALFA w Bydgoszczy, w zakresie montażu, uruchamiania i programowania systemów sygnalizacji pożarowej POLON Ze względu na złożoność instalacji niezbędne jest udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót. 3. Typy kabli i przewodów: - YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe SAP, linie sterujące wyłączaniem wentylacji ogólnej, zamykaniem klap p.poż. zjazdem dźwigu do parteru, - HTKSH PH90 3x2x0,8 - linia przycisków alarmowych oddymiania, - HTKSH PH90 1x2x1,4 - linie monitorujące klapy p.poż., linia monitorująca położenie dźwigu, linie sterujące i monitorujące centralę oddymiania, linie sygnalizacyjne, - HDGs PH90 3x2,5 - linie zasilające siłowniki okien oddymiających i napowietrzających, 4. Kable YnTKSYekw układać w sposób przyjęty w obiekcie. W przypadku montażu napowierzchniowego kable wciągać do rur winidurowych (np. w piwnicach) lub układać w listwach ściennych (np. pomieszczenia biurowe bez sufitów podwieszanych). W miejscach, gdzie zastosowano sufity podwieszane, kable wciągać do rur winidurowych układanych na stropach właściwych 5. Kable HDGs i HTKSH, w przypadku montażu napowierzchniowego, należy mocować bezpośrednio do podłoża przy pomocy metalowego osprzętu (OBO BETTERMANN) zgodnie z warunkami określonymi przez producenta kabli. 6. Należy zwracać uwagę na zachowanie ciągłości ekranowania kabli linii dozorowych. 7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy) muszą mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Stosować odpowiednie certyfikowane masy uszczelniające np. CP 601S firmy HILTI o odporności ogniowej EI W przypadku montażu napowierzchniowego prowadzonego w rurach winidurowych gniazda czujek zaleca się instalować w podstawach gniazd PG-40 ułatwiających podejście rurką winidurową do gniazda. 9. Obciążalność styków przełącznych elementu kontrolno-sterującego EKS-4001 wynosi 30 V, 2 A. 10. Wskaźniki zadziałania czujek instalować na sufitach podwieszanych bezpośrednio pod lub możliwie najbliżej czujek, których dotyczą. Pozostawić odpowiedni zapas przewodu niezbędny do przesuwania płyt sufitowych przy przeprowadzaniu czynności konserwacyjnych. 11. Czujki należy łączyć w podanej kolejności określonej rosnącą numeracją. Inna kolejność łączenia może wymagać zmian w podziale strefowym czujek. 12. Podczas montażu sprawdzać numerację i nazwy pomieszczeń. Dane te są niezbędne do wykonania opisu tekstowego na centrali SAP. Nazwy stref dozorowych określać szczegółowo w porozumieniu z Zamawiającym (Użytkownikiem). 13. W przypadkach kolizji lub zbliżeń zachować odległość 50 cm czujek od ścian, podciągów, przewodów wentylacyjnych (o ile przebiegają one w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu), opraw świetlnych itp. 14. Należy dążyć do zachowania odległość min. 30 cm przewodów instalacji SAP od innych przewodów i kabli elektrycznych. 15. Sygnalizatory akustyczne SA-K7 przyłączać do linii sygnałowej za pośrednictwem puszek metalowych z kostkami ceramicznymi i bezpiecznikami termicznymi (np. PIP- 2A). Linia sygnalizacyjna, do której przyłączono jeden sygnalizator, nie wymaga stosowania puszek. 16. Ręczne ostrzegacze pożaru oraz przyciski alarmowe oddymiania instalować na jednakowej wysokości 1,2-1,6 m od podłogi. Zaleca się zachowanie odległości 50 cm od innego osprzętu elektrycznego. 17. Centralę sygnalizacji pożaru instalować na wysokości umożliwiającej łatwy odczyt P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 9

10 informacji z jej pola odczytowego (wskaźniki świetlne na wysokości ok. 1,8 m). Zachować po ok. 70 cm wolnej przestrzeni manipulacyjnej po jej obu stronach. 18. W razie zmian w lokalizacji centrali oddymiania należy uwzględniać dopuszczalną długość kabli zasilających siłowniki. Odpowiednie dane poda dostawca siłowników. Centralka powinna być montowana na wysokości utrudnianej dostęp do niej z poziomu posadzki. 19. Urządzenia instalacji oddymiania dobrane wstępnie. Przed zamówieniem należy zweryfikować z dostawcą wymagane urządzenia. 20. Wszystkie zmiany powstałe w trakcie montażu nanieść na dokumentację powykonawczą w formie uzgodnionej z Zamawiającym Zasilanie instalacji Poniżej podano uwagi dotyczące zasilania 230 V. Zasilania podstawowe centrali sygnalizacji pożaru i centrali oddymiania ujęte jest w projektach instalacji elektrycznych. Do obwodów zasilających nie wolno przyłączać innych odbiorników energii elektrycznej. Pola zasilające oznaczyć napisem: CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU oraz CENTRALA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ. Przy określaniu pojemności akumulatorów zasilania awaryjnego centrali sygnalizacji pożaru przyjęto na podstawie [1] następujące warunki pracy instalacji bez zasilania z sieci: - 72 godzin pracy instalacji w stanie dozorowania a następnie - 0,5 godziny alarmu pożarowego, podczas którego uaktywnione są wszystkie sygnalizatory akustyczne w budynku (10 sztuk sygnalizatorów pobierających prąd po ok. 68 ma łącznie ok. 0,7 A). Na podstawie dokumentacji techniczno ruchowej ID-E central sygnalizacji pożaru POLON-4900 (wyd. POLON-ALFA, edycja 1A) określa się wymaganą pojemność akumulatorów wynoszącą 38 Ah (przy zastosowaniu współczynnika 1,25 uwzględniającego starzenie się akumulatorów). Przyjęto zastosowanie akumulatorów o pojemności 44 Ah. Akumulatory są umieszczane w zewnętrznym pojemniku PAR Akumulatory zasilania awaryjnego centrali oddymiania znajdują się na jej wyposażeniu. Akumulatory te zapewniają pracę instalacji przez 72 h w warunkach braku zasilania podstawowego. 8. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I UZIEMIAJĄCA. Budynek jest wyposażony w instalację odgromową. Instalacja pozostaje bez zmian. W pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni należy zamontować lokalną szynę wyrównawczą (LSW). LSW należy zamontować pod umywalką lub pod blatem we wnęce zamykanej drzwiczkami, o wymiarach 100x100 mm 2. Do LSW należy podłączyć metalowe obudowy wanien, brodzików, zlewozmywaków itp. przewodem LY2,5mm 2 p/t w rurce RVL- 18mm 2. Połączenie LSW z szyną w rozdzielnicy RP wykonać przewodem LY16 mm GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY (GWP) Projektuje się wymianę wyłącznika głównego rozdzielnicy głównej na wyłącznik typu FRX. Wyłącznik główny będzie wyniesiony w postaci przycisku w pobliże wejścia głównego do budynku. GWPpoż będzie zasilony przewodem NGKs3x1,5mm 2. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 10

11 10. ZAGADNIENIA B.H.P Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu Energetycznego. Dodatkowo tablice będą zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się: w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 ma. Układ sieci po stronie ZE TN-C, po stronie użytkownika TN-S. We wszystkich rozdzielnicach powinny być wykonane osobne szyny N i PE. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urządzeń napędowych, elektrycznych urządzeń grzewczych itp. 11 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V b) wyłącznik główny tablicy RG jest jednocześnie GWP umożliwiającymi ręczne wyłączenie napięcia zasilania obiektu, wyłącznik ten będzie trwale oznaczony widocznym napisem: GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU 12 INFORMACJA DOTYCZĄCZA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. W czasie wykonywania robót budowlano montażowych objętych zawartością niniejszego opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót obejmuje: - Instalacji elektrycznej w budynku. - rozdzielnice 0,4kV. - Instalacji oświetleniowej i siłowej - Instalacji słaboprądowych 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - budynek domu dziecka - budynki sąsiednie 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 11

12 - budynek domu dziecka - pozostałe istniejące budynki i obiekty na terenie 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia: - praca na rusztowaniach - prace spawalnicze Zagrożenia : - porażenie prądem - upadek z wysokości - pożar - prace spawalnicze - uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - instrukcja BHP stanowiska pracy, - aktualne zaświadczenia SEP. - badania lekarskie praca na wysokości. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: - zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 12

13 Legionowo, dnia r OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI W TRYBIE ART.20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla poddasza oraz instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i instalacji sygnalizacji pożaru dla całego Domu Małego Dziecka nr 16 zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 5 jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany został zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi. Projekt może służyć celowi do jakiego został zamówiony. mgr inż. Krystian Wieruszewski P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Domu Dziecka nr 16 Warszawa ul. Międzyparkowa 5

Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Domu Dziecka nr 16 Warszawa ul. Międzyparkowa 5 P.N.PE Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22H Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Domu Dziecka nr 16 Warszawa ul. Międzyparkowa 5 Branża:

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna opracowania... 3 4.Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej... 3 4.1. Wyłącznik główny zasilania... 3 4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA TADEUSZ RUSZCZAK 02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m 81 tel/fax 0-22-870-53-32, 0-22- 843-10-00, 602-288-690 URZADZENIA SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWIE CZĘŚCI POBYTOWEJ W SANATORIUM PODHALE EGZEMPLARZ NR 1 ADRES ul. Solankowa 6, dz. nr 84/1 INWESTOR Uzdrowisko Połczyn S.A. ul. Zdrojowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Autor projektu: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6 jednostka projektowa stadium dokumentacji branża inpracownia Projekt Budowlany Instalacje elektryczne nazwa obiektu adres obiektu inwestor kategoria obiektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń Przychodni

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ

REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY 1 TYTUŁ PROJEKTU: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W BYCHAWIE BRANŻA: Sanitarna INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3 Spis zawartości Strona tytułowa...... 1 Spis zawartości... 2 I. Część projektowa opis uzupełniający do zadania nr 3... 4 1. Podstawa opracowania... 4 2. Zakres opracowania... 4 3. Instalacje elektryczne...

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH Ul. SZPITALNA, PYSKOWICE. ul. SZPITALNA, PYSKOWICE BUDYNEK 2". INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH Ul. SZPITALNA, PYSKOWICE. ul. SZPITALNA, PYSKOWICE BUDYNEK 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 40-738 KATOWICE, ul. Harcerska 13 Tel./fax (032)252 11 45 gsm. 602 22 41 82 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. MACIEJ JEKIEŁEK NIP: 634 114 86 23, regon 27 67 24 505 Konto: ING Bank Śląski 34105012141000002279350504

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWA KLAUDYN ul. Brahmsa 17 tel ;

E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWA KLAUDYN ul. Brahmsa 17 tel ; E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWA 05-080 KLAUDYN ul. Brahmsa 17 tel.+48 604-633-346 ; e-mail:elkras@wp.pl Inwestor : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicy Prag Północ 03-708 Warszawa ul. Kłopotowskiego 15

Bardziej szczegółowo