P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h"

Transkrypt

1 P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr WARSZAWA ul. Międzyparkowa 5 DOM MAŁEGO DZIECKA nr WARSZAWA ul. Międzyparkowa 5 STADIUM TEMAT BRANŻA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY P.B.W INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA PODDASZA ORAZ INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU I OŚWIETLENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA CAŁEGO OBIEKTU ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ: PROJEKTOWAŁ: mgr inż. KRYSTIAN WIERUSZEWSKI upr. nr 581/73/Łm GP II /76 PIOTR SPERZYŃSKI egz. nr Legionowo, maj 2008 P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 1

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Założenia projektowe 3 Zasilenie, Bilans mocy 4 Rozdzielnice i tablice 0,4kV 5 Układ pomiarowy energii elektrycznej 6 Instalacje elektryczne wewnętrzne 7 Instalacje niskoprądowe 8 Instalacja uziemiająca i piorunochronna 9 Główny wyłącznik pożarowy 10 Zagadnienia BHP 11 Ochrona przeciwpożarowa 12 Zagadnienia BiOZ II III OBLICZENIA TECHNICZNE RYSUNKI L.P. RYS. NR TYTUŁ 1 E-01 Plan instalacji oświetlenia bezpieczeństwa. Piwnice 2 E-02 Plan instalacji SAP. Piwnice 3 E-03 Plan instalacji oświetlenia bezpieczeństwa. Parter 4 E-04 Plan instalacji SAP. Parter 5 E-05 Plan instalacji oświetlenia bezpieczeństwa. I piętro 6 E-06 Plan instalacji SAP. I piętro 7 E-07 Plan instalacji oświetleniowej. Poddasze 8 E-08 Plan instalacji siłowej. Poddasze 9 E-09 Plan instalacji niskoprądowej. Poddasze 10 E-10 Plan instalacji SAP. Poddasze 11 E-11 Schemat rozdzielnicy poddasza RP 12 E-12 Schemat rozdzielnicy wentylacji pożarowej RPoż P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 2

3 I OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla poddasza oraz instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i instalacji sygnalizacji pożaru dla całego Domu Małego Dziecka nr 16 zlokalizowanego w /Warszawie przy ul. Międzyparkowej 5. Projekt obejmuje : - instalacje wewnętrzne elektryczne na poddaszu: - wlz kabel zasilający pomiędzy rozdzielnicą TO13 a rozdzielnicą poddasza RP - wlz kabel zasilający pomiędzy rozdzielnicą główną a rozdzielnicą wentylacji pożarowej Rpoż. - rozdzielnice elektryczne RP i RPoż - instalacja oświetlenia podstawowego - instalacja oświetlenia awaryjnego - instalacja oświetlenia kierunkowego - instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych - instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych - instalacja telefoniczna - instalacja logiczna - instalacja videodomofonowa - instalacja intercomowa - instalacja telewizyjna - instalacja sygnalizacji pożaru - instalacje wewnętrzne na pozostałych kondygnacjach: - instalacja oświetlenia awaryjnego - instalacja oświetlenia kierunkowego - instalacja sygnalizacji pożaru 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Projekt Budowlano - wykonawczy opracowano na podstawie następujących założeń: - zlecenie Inwestora - założenia branżowe - podkłady architektoniczne - obowiązujące przepisy i normy PBUE i PNE - uwagi i wytyczne Inwestora 3. ZASILANIE, BILANS MOCY. Budynek jest zasilony w energię elektryczną ze złącza kablowego ZK. Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Tablica licznikowa TL i złącze kablowe ZK nie są objęte zakresem tego opracowania. BILANS MOCY CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ: Poddasze: - moc zainstalowana Pz=17,3kW - moc obliczeniowa (przyłączeniowa) Po=10,5kW - prąd obliczeniowy Io=16,3A Pozostałe kondygnacje: - moc obliczeniowa Po~1,0kW Moc projektowanych odbiorników nie wpływa na moc globalną całego obiektu P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 3

4 4. ROZDZIELNICE 0,4KV. 4.1 Rozdzielnica poddasza RP, Przy wejściu na poddasze będzie zamontowana rozdzielnica poddasza RP stanowiąca główny punkt energetyczny dla najwyższej kondygnacji obiektu. Rozdzielnica RP zasilona będzie z rozdzielnicy piętrowej I piętra TO13 przewodem typu YDY5x10mm 2. Z rozdzielnicy RP zasilone będą wszystkie instalacje na poddaszu (z wyjątkiem wentylacji pożarowej). Rozdzielnica RP zbudowana będzie jako rozdzielnica naścienna. W rozdzielnicy zainstalowane będą wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, lampki kontrolne oraz ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C. Rozdzielnica RP będzie objęta ochroną przez wyłącznik główny rozdzielnicy głównej w obiekcie. Schemat rozdzielnicy RP patrz rys. nr E Rozdzielnica wentylacji pożarowej RPoż Przy wejściu na poddasze obok rozdzielnicy RP będzie zamontowana rozdzielnica wentylacji pożarowej RPoż. Rozdzielnica RP zasilona będzie z rozdzielnicy głównej obiektu sprzed wyłącznik głównego kablem typu HDGs5x4 mm2. Z rozdzielnicy RPoż zasilone będą wentylatory oddymiające i wentylator kanałowy nawiew pożarowy na poddaszu oraz napędy rolet wind na wszystkich kondygnacjach.. Rozdzielnica RPoż zbudowana będzie jako rozdzielnica naścienna. W rozdzielnicy zainstalowane będą wyłączniki nadmiarowo-prądowe, styczniki, lampki kontrolne. Rozdzielnica RPoż nie będzie objęta ochroną przez wyłącznik główny rozdzielnicy głównej w obiekcie. Schemat rozdzielnicy RPoż patrz rys. nr E UKŁAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Układ pomiarowy energii elektrycznej pozostaje bez mian. Układ pomiarowy jest poza zakresem opracowania. 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 6.1 Oświetlenie podstawowe Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej: lux w pomieszczeniach biurowych lux w pomieszczeniach zaplecza lux w pomieszczeniach świetlicy lux w ciągach komunikacyjnych, korytarzach. w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych lux w pomieszczeniach mieszkalnych Obwody oświetleniowe zasilone są z rozdzielnic RP. Szczegółowe zestawienie typów opraw patrz rys. E-01, E-03, E-05, E Oświetlenie awaryjne W świetlicy i na korytarzach poddasza oraz narogach ewakuacyjnych na pozostałych poziomach w obiekcie przewidziano oświetlenie awaryjne. Rolę tego oświetlenia na poddaszu i w piwnicy pełnią oprawy wydzielone z oświetlenia podstawowego, a na pozostałych kondygnacjach są to dodatkowe oprawy niestałe świecące tylko w wypadku zaniku napięcia. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 4

5 Oprawy będą wyposażone w zasilacze awaryjne na 2 godz. W chwili zaniku napięcia załączają się samoczynnie. Minimalne natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej 1,0 lux. Oprawy awaryjne zasilone są z rozdzielnicy RP na poddaszu, oświetlenie awaryjna na poszczególnych kondygnacjach zasilone będzie z tablic piętrowych na danej kondygnacji. W miar możliwości oprawy na danej kondygnacji zasilić z jednego obwodu. 6.3 Oświetlenie kierunkowe. Na korytarzach i holach i drogach ewakuacyjnych w obiekcie przewidziano oświetlenie kierunkowe. Oprawy z naklejonym piktogramem wskazują kierunek ucieczki w przypadku ewakuacji. Oprawy będą wyposażone w zasilacze awaryjne na 2 godz. i załączą się samoczynnie w chwili zaniku napięcia. Oprawy awaryjne zasilone są z rozdzielnicy RP na poddaszu, oświetlenie awaryjna na poszczególnych kondygnacjach zasilone będzie z tablic piętrowych na danej kondygnacji. W miar możliwości oprawy na danej kondygnacji zasilić z jednego obwodu Sposób wykonania i sterowania oświetlenia. Oprawy w obiekcie montowane są na stropie, w stropie podwieszanym lub jako oprawy kinkietowe na ścianie. W zależności od rodzaju pomieszczeń będzie zastosowany osprzęt szczelny lub zwykły. Sterowanie oświetlenia: - korytarze ręcznie, łącznikami schodowymi - pozostałe pomieszczenia - ręcznie łącznikiem przy wejściu do pomieszczeń Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYp 3 x 1,5mm 2 i YDYp 4 x 1,5 mm 2 układana p/t, nad stropem podwieszanym. Wypusty pod kinkiety należy wykonać na wysokości : - 2,1 m nad lustrami w łazienkach 6.5 Instalacja gniazd wtyczkowych - ogólnego zastosowania W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe ogólnego zastosowania, przewidziano gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t i n/t w wykonaniu normalnym i szczelnym. Gniazda montować na wysokości: - 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych (nad blatem) i technicznych - 0,3 m w pozostałych pomieszczeniach Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp 3x2,5 mm 2. Gniazda zasilone z rozdzielnicy RP. 6.6 Instalacja gniazd wtyczkowych - komputerowych W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe komputerowe, przewidziano gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t + blokada mechaniczna w wykonaniu normalnym. Gniazda montować na wysokości: - 0,3 m w pomieszczeniach biurowych. Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp 3x2,5 mm 2. Gniazda zasilone z rozdzielnicy RP. 6.7 Wentylacja mechaniczna W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i wc przewidziano wentylatory wyciągowe około 10W, 230 V, 50 Hz. wentylatory zasilone będą z najbliższych obwodów oświetleniowych i będą załączane łącznikiem zlokalizowanym obok łącznika dla oświetlenia. Na poddaszu przewidziano wentylację oddymiającą i wentylację nawiewu pożarowego. W tym celu na dachu zlokalizowano 2 wentylatory oddymiające z poddasza oraz na poddaszu zlokalizowano wentylator kanałowy nawiewający. Zalączanie wentylacji następuje P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 5

6 automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali SAP. Szczegóły instalacji w opracowaniu instalacji sanitarnych. Projekt elektryczny przewiduje jedynie zasilanie powyższych urządzeń. Instalacja zasilona z rozdzielnicy Ppoż Zasilanie elektrozaworu i presostatu W pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy zlokalizowano elektrozawór i presostat. W razie pożaru i uruchomienia instalacji hydrantowej po wykryciu spadku ciśnienia wody w tej instalacji elektrozawór odcina wodę w instalacji użytkowej. Projekt elektryczny przewiduje zasilenie małego zasilacza awaryjnego UPS. zups zlokalizowany będzie w pomieszczeniu razem z zaworem i presostatem. Elektrozawór i presostat zasilone będą bezpośrednio z ups-a. W obiekcie zastosowano zawór normalnie (tzn. beznapięciowo) zamknięty NC. Zawóry jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody użytkowej. Odłączenie napięcia następuje gdy presostat wykryje spadek ciśnienia w instalacji wody hydrantowej i przekaże sygnał do cewki. 7. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 7.1 Instalacja telefoniczna W budynku przewiduje się instalację telefoniczną wykonaną przewodem YTKSY4x2x0,8 i zakończoną gniazdem p/t typu RJ-45. Gniazda będą montowane w pokojach biurowych oraz w świetlicy. Instalacja wykonana będzie jako promieniowa od szafy krosowej zlokalizowanej na parterze. Przewody układane będą p/t w rurkach instalacyjnych. 7.2 Instalacja logiczna W budynku przewiduje się instalację logiczną dla potrzeb komputerów wykonaną przewodem F/UTP4x2x0,8 i zakończoną gniazdem p/t typu RJ-45. Gniazda będą montowane w pokojach biurowych. Instalacja wykonana będzie jako promieniowa od szafy krosowej zlokalizowanej na parterze. Przewody układane będą p/t w rurkach instalacyjnych. Przewiduje się instalację kategorii 5, Szafa krosowa Na parterze budynku zlokalizowana będzie szafa krosowa SK dla instalacji teletechnicznych. Szafa krosowa SK zbudowana będzie jako szafa naścienna wisząca 19 9U z przeszklonymi drzwiami. Szafa SK zamontowana będzie w sposób umożliwiający dostęp z trzech stron. Szafa krosowa SK jest poza zakresem tego opracowania. 7.4 Instalacja telewizyjna W budynku przewiduje się instalację telewizyjną wykonaną przewodem koncentrycznym 75om zakończoną gniazdem RTV/SAT. Gniazda będą montowane w pokojach mieszkalnych oraz w świetlicy Na dachu zamontowane będą anteny satelitarne i naziemne. Sygnał z anten zbierany będzie w multiswitch zamontowan w jednym z pomieszczeń biurowych. Z multiswitch-a sygnał rozprowadzany będzie do poszczególnych gniazdek. Przewiduje się multiswitch końcowy 9/ Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) Zakres instalacji: P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 6

7 Instalacja SAP obejmuje wszystkie pomieszczenia i przestrzenie międzysufitowe (ochrona całkowita). Instalacja ID projektowana jest na wszystkich klatkach i na poddaszu. W obiekcie nie występuje zagrożenie wybuchem. Parametry klimatyczne w obiekcie nie przekraczają granic określonych w dokumentacjach technicznych zastosowanych urządzeń SAP i ID. Podstawy opracowania projektu: [1] Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, wyd. CNBOP 1996 oraz inne materiały dotyczące projektowania instalacji sygnalizacji pożaru wydawane przez CNBOP w latach [2] PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. [3] PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. nr 75, poz.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 (D.U. nr 80, poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [6] Projekt budowlany przebudowy obiektu, opracowanie BISPROL Sp. z o.o., [7] Informacje projektantów branżowych (architektura, instalacje teletechniczne). [8] Dokumentacje techniczne zastosowanych w projekcie urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiania Charakterystyka instalacji Instalacja sygnalizacji pożaru Celem instalacji SAP jest: - wczesne wykrycie pożaru, - poinformowanie o zagrożeniu osób pełniących dyżur w pomieszczeniu ochrony, - wysterowanie urządzeń technicznych działających w przypadku pożaru, - przekazanie informacji o pożarze do sieci monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej (opcjonalnie). W instalacji SAP wykorzystano system sygnalizacji pożaru firmy POLON-ALFA oparty na centrali typu POLON Centrala zostanie zainstalowana w pomieszczeniu ochrony na parterze biurowego. Do automatycznego wykrywania pożaru wykorzystano uniwersalne czujki dymu typu DUR Czujki te charakteryzują się wyrównaną czułością na różnego rodzaju pożary. Wywołanie alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie następuje za pomocą ręcznych ostrzegaczy pożaru typu ROP-4001M. Funkcje sterownicze i monitorujące instalacji realizowane są przez elementy kontrolnosterujące EKS System jest w pełni adresowalny, co pozwala dokładnie określić miejsce powstania pożaru. Instalacja oddymiania klatek schodowych i poddasza Instalacja ID przeznaczona jest do: - wczesnego wykrycia dymu na klatce schodowej i poddaszu - przekazania informacji o wykryciu dymu do centrali sygnalizacji pożaru (system SAP jest systemem nadrzędnym), - otwarcia okien oddymiających na najwyższej kondygnacji, klapy oddymiającej w dachu nad klatka K1 oraz okien napowietrzających na parterze. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 7

8 Czujki dymu wykorzystywane do detekcji dymu włączone są do systemu SAP. Ręczne uruchomienie instalacji oddymiania (otwarcie okien oddymiających i drzwi napowietrzających) pochodzi z przycisków oddymiania przyłączonych do centralek CD Dobór okien oddymiających i drzwi napowietrzających dokonany został w projekcie budowlanym Funkcje sterownicze instalacji Zadziałanie czujki pożarowej systemu SAP wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pożarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru wywołuje od razu ALARM II STOPNIA. Uwaga: W przypadku braku dyżuru całodobowego w należy zapewnić przekazywanie sygnału o pożarze do miejsca, gdzie taki dyżur jest pełniony, lub zapewnić połączenie z siecią monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej. W tym przypadku należy zastosować wariant alarmowania jednostopniowego charakteryzujący się tym, że każdy alarm pożarowy bezzwłocznie powoduje uruchomienie automatyki pożarowej wg poniższego schematu oraz przekazanie informacji o pożarze do sieci monitoringu pożarowego. Alarm pożarowy II stopnia spowoduje podanie sygnałów sterujących wg poniższego schematu: Uwagi: - wyłączenie wentylacji ogólnej w całym budynku (opcja) - włączenie sygnalizatorów akustycznych w całym budynku, - otwarcie okien oddymiających, okien napowietrzających i klap oddymiających - zamknięcie rolet wind - uruchomienie wentylacji oddymiającej i napowietrzającej na poddaszu 1. Podany schemat sterowań może ulec zmianom po opracowaniu szczegółowego algorytmu i matrycy sterowań. 2. Należy uwzględnić odpowiednie różnice czasowe między wyłączaniem wentylatorów a zamknięciem klap p.poż Funkcje monitorujące instalacji System sygnalizacji pożaru monitoruje stany pracy urządzeń ochrony przeciwpożarowej wg poniższego zestawienia: - alarm i awaria centrali oddymiającej, Sygnały monitorowane są przez elementy sterująco-kontrolne EKS Montaż instalacji Montaż, programowanie i uruchomienie instalacji dokonywać w oparciu o informacje dostawców i producentów urządzeń. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej podanymi m.in. w p.1. Podczas montażu należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Uwagi dodatkowe: P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 8

9 1. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami 2. Instalator musi posiadać autoryzację producenta systemu, zakłady POLON-ALFA w Bydgoszczy, w zakresie montażu, uruchamiania i programowania systemów sygnalizacji pożarowej POLON Ze względu na złożoność instalacji niezbędne jest udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót. 3. Typy kabli i przewodów: - YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe SAP, linie sterujące wyłączaniem wentylacji ogólnej, zamykaniem klap p.poż. zjazdem dźwigu do parteru, - HTKSH PH90 3x2x0,8 - linia przycisków alarmowych oddymiania, - HTKSH PH90 1x2x1,4 - linie monitorujące klapy p.poż., linia monitorująca położenie dźwigu, linie sterujące i monitorujące centralę oddymiania, linie sygnalizacyjne, - HDGs PH90 3x2,5 - linie zasilające siłowniki okien oddymiających i napowietrzających, 4. Kable YnTKSYekw układać w sposób przyjęty w obiekcie. W przypadku montażu napowierzchniowego kable wciągać do rur winidurowych (np. w piwnicach) lub układać w listwach ściennych (np. pomieszczenia biurowe bez sufitów podwieszanych). W miejscach, gdzie zastosowano sufity podwieszane, kable wciągać do rur winidurowych układanych na stropach właściwych 5. Kable HDGs i HTKSH, w przypadku montażu napowierzchniowego, należy mocować bezpośrednio do podłoża przy pomocy metalowego osprzętu (OBO BETTERMANN) zgodnie z warunkami określonymi przez producenta kabli. 6. Należy zwracać uwagę na zachowanie ciągłości ekranowania kabli linii dozorowych. 7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy) muszą mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Stosować odpowiednie certyfikowane masy uszczelniające np. CP 601S firmy HILTI o odporności ogniowej EI W przypadku montażu napowierzchniowego prowadzonego w rurach winidurowych gniazda czujek zaleca się instalować w podstawach gniazd PG-40 ułatwiających podejście rurką winidurową do gniazda. 9. Obciążalność styków przełącznych elementu kontrolno-sterującego EKS-4001 wynosi 30 V, 2 A. 10. Wskaźniki zadziałania czujek instalować na sufitach podwieszanych bezpośrednio pod lub możliwie najbliżej czujek, których dotyczą. Pozostawić odpowiedni zapas przewodu niezbędny do przesuwania płyt sufitowych przy przeprowadzaniu czynności konserwacyjnych. 11. Czujki należy łączyć w podanej kolejności określonej rosnącą numeracją. Inna kolejność łączenia może wymagać zmian w podziale strefowym czujek. 12. Podczas montażu sprawdzać numerację i nazwy pomieszczeń. Dane te są niezbędne do wykonania opisu tekstowego na centrali SAP. Nazwy stref dozorowych określać szczegółowo w porozumieniu z Zamawiającym (Użytkownikiem). 13. W przypadkach kolizji lub zbliżeń zachować odległość 50 cm czujek od ścian, podciągów, przewodów wentylacyjnych (o ile przebiegają one w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu), opraw świetlnych itp. 14. Należy dążyć do zachowania odległość min. 30 cm przewodów instalacji SAP od innych przewodów i kabli elektrycznych. 15. Sygnalizatory akustyczne SA-K7 przyłączać do linii sygnałowej za pośrednictwem puszek metalowych z kostkami ceramicznymi i bezpiecznikami termicznymi (np. PIP- 2A). Linia sygnalizacyjna, do której przyłączono jeden sygnalizator, nie wymaga stosowania puszek. 16. Ręczne ostrzegacze pożaru oraz przyciski alarmowe oddymiania instalować na jednakowej wysokości 1,2-1,6 m od podłogi. Zaleca się zachowanie odległości 50 cm od innego osprzętu elektrycznego. 17. Centralę sygnalizacji pożaru instalować na wysokości umożliwiającej łatwy odczyt P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 9

10 informacji z jej pola odczytowego (wskaźniki świetlne na wysokości ok. 1,8 m). Zachować po ok. 70 cm wolnej przestrzeni manipulacyjnej po jej obu stronach. 18. W razie zmian w lokalizacji centrali oddymiania należy uwzględniać dopuszczalną długość kabli zasilających siłowniki. Odpowiednie dane poda dostawca siłowników. Centralka powinna być montowana na wysokości utrudnianej dostęp do niej z poziomu posadzki. 19. Urządzenia instalacji oddymiania dobrane wstępnie. Przed zamówieniem należy zweryfikować z dostawcą wymagane urządzenia. 20. Wszystkie zmiany powstałe w trakcie montażu nanieść na dokumentację powykonawczą w formie uzgodnionej z Zamawiającym Zasilanie instalacji Poniżej podano uwagi dotyczące zasilania 230 V. Zasilania podstawowe centrali sygnalizacji pożaru i centrali oddymiania ujęte jest w projektach instalacji elektrycznych. Do obwodów zasilających nie wolno przyłączać innych odbiorników energii elektrycznej. Pola zasilające oznaczyć napisem: CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU oraz CENTRALA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ. Przy określaniu pojemności akumulatorów zasilania awaryjnego centrali sygnalizacji pożaru przyjęto na podstawie [1] następujące warunki pracy instalacji bez zasilania z sieci: - 72 godzin pracy instalacji w stanie dozorowania a następnie - 0,5 godziny alarmu pożarowego, podczas którego uaktywnione są wszystkie sygnalizatory akustyczne w budynku (10 sztuk sygnalizatorów pobierających prąd po ok. 68 ma łącznie ok. 0,7 A). Na podstawie dokumentacji techniczno ruchowej ID-E central sygnalizacji pożaru POLON-4900 (wyd. POLON-ALFA, edycja 1A) określa się wymaganą pojemność akumulatorów wynoszącą 38 Ah (przy zastosowaniu współczynnika 1,25 uwzględniającego starzenie się akumulatorów). Przyjęto zastosowanie akumulatorów o pojemności 44 Ah. Akumulatory są umieszczane w zewnętrznym pojemniku PAR Akumulatory zasilania awaryjnego centrali oddymiania znajdują się na jej wyposażeniu. Akumulatory te zapewniają pracę instalacji przez 72 h w warunkach braku zasilania podstawowego. 8. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I UZIEMIAJĄCA. Budynek jest wyposażony w instalację odgromową. Instalacja pozostaje bez zmian. W pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni należy zamontować lokalną szynę wyrównawczą (LSW). LSW należy zamontować pod umywalką lub pod blatem we wnęce zamykanej drzwiczkami, o wymiarach 100x100 mm 2. Do LSW należy podłączyć metalowe obudowy wanien, brodzików, zlewozmywaków itp. przewodem LY2,5mm 2 p/t w rurce RVL- 18mm 2. Połączenie LSW z szyną w rozdzielnicy RP wykonać przewodem LY16 mm GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY (GWP) Projektuje się wymianę wyłącznika głównego rozdzielnicy głównej na wyłącznik typu FRX. Wyłącznik główny będzie wyniesiony w postaci przycisku w pobliże wejścia głównego do budynku. GWPpoż będzie zasilony przewodem NGKs3x1,5mm 2. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 10

11 10. ZAGADNIENIA B.H.P Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu Energetycznego. Dodatkowo tablice będą zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się: w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 ma. Układ sieci po stronie ZE TN-C, po stronie użytkownika TN-S. We wszystkich rozdzielnicach powinny być wykonane osobne szyny N i PE. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urządzeń napędowych, elektrycznych urządzeń grzewczych itp. 11 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V b) wyłącznik główny tablicy RG jest jednocześnie GWP umożliwiającymi ręczne wyłączenie napięcia zasilania obiektu, wyłącznik ten będzie trwale oznaczony widocznym napisem: GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU 12 INFORMACJA DOTYCZĄCZA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. W czasie wykonywania robót budowlano montażowych objętych zawartością niniejszego opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót obejmuje: - Instalacji elektrycznej w budynku. - rozdzielnice 0,4kV. - Instalacji oświetleniowej i siłowej - Instalacji słaboprądowych 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - budynek domu dziecka - budynki sąsiednie 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 11

12 - budynek domu dziecka - pozostałe istniejące budynki i obiekty na terenie 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia: - praca na rusztowaniach - prace spawalnicze Zagrożenia : - porażenie prądem - upadek z wysokości - pożar - prace spawalnicze - uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - instrukcja BHP stanowiska pracy, - aktualne zaświadczenia SEP. - badania lekarskie praca na wysokości. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: - zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 12

13 Legionowo, dnia r OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI W TRYBIE ART.20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla poddasza oraz instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i instalacji sygnalizacji pożaru dla całego Domu Małego Dziecka nr 16 zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 5 jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany został zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi. Projekt może służyć celowi do jakiego został zamówiony. mgr inż. Krystian Wieruszewski P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Domu Dziecka nr 16 Warszawa ul. Międzyparkowa 5

Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Domu Dziecka nr 16 Warszawa ul. Międzyparkowa 5 P.N.PE Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22H Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Domu Dziecka nr 16 Warszawa ul. Międzyparkowa 5 Branża:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA TADEUSZ RUSZCZAK 02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m 81 tel/fax 0-22-870-53-32, 0-22- 843-10-00, 602-288-690 URZADZENIA SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O.

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O. P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y w branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Dynowski 71-467 Szczecin, ul. M. Rapackiego 7a/6 tel. 601 97 20 58 NIP: 851-100-21-68 TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ELPRO - WZ FIRMA USŁUGOWO - PROJEKTOWA

ELPRO - WZ FIRMA USŁUGOWO - PROJEKTOWA ELPRO - WZ FIRMA USŁUGOWO - PROJEKTOWA 01-917 Warszawa ul. Balzaka 2 lok 109 URZĄDZENIA SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE, NADZORY, KOSZTORYSY, DORADZTWO TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH budynku przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie dz. nr ew. 3/1,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY str. 1 Przedmiot i zakres opracowania str. 2 Założenia projektowe str. 3 Zasilenie str. 4 Rozdzielnice 0,4kV str. 5 Układ pomiarowy energii elektrycznej str. 6 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie przygotowania zawodowego, przynależność Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta

Stwierdzenie przygotowania zawodowego, przynależność Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta Opracowanie zawiera: Stwierdzenie przygotowania zawodowego, przynależność Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta Opis techniczny Karty katalogowe Rysunki wg podanej kolejności:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Obiekt: Adres: Branża: Inwestor: Modernizacja istn. łazienek w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Krasnymstawie ul. PCK 2 22-300

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY sp. z o. o. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 3 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA..2 1.1. Przedmiot opracowania..2 1.2. Podstawa opracowania..2 1.3. Zakres opracowania..2 1.4. Uprawnienia budowlane zespołu projektowego..2 2.OPIS TECHNICZNY..7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OBEKT: BUDYNEK MIESZKALNY ul. Górczewska 123 w Warszawie INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WARSZAWA - WOLA 01-225 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo