P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h"

Transkrypt

1 P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr WARSZAWA ul. Międzyparkowa 5 DOM MAŁEGO DZIECKA nr WARSZAWA ul. Międzyparkowa 5 STADIUM TEMAT BRANŻA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY P.B.W INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA PODDASZA ORAZ INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU I OŚWIETLENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA CAŁEGO OBIEKTU ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ: PROJEKTOWAŁ: mgr inż. KRYSTIAN WIERUSZEWSKI upr. nr 581/73/Łm GP II /76 PIOTR SPERZYŃSKI egz. nr Legionowo, maj 2008 P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 1

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Założenia projektowe 3 Zasilenie, Bilans mocy 4 Rozdzielnice i tablice 0,4kV 5 Układ pomiarowy energii elektrycznej 6 Instalacje elektryczne wewnętrzne 7 Instalacje niskoprądowe 8 Instalacja uziemiająca i piorunochronna 9 Główny wyłącznik pożarowy 10 Zagadnienia BHP 11 Ochrona przeciwpożarowa 12 Zagadnienia BiOZ II III OBLICZENIA TECHNICZNE RYSUNKI L.P. RYS. NR TYTUŁ 1 E-01 Plan instalacji oświetlenia bezpieczeństwa. Piwnice 2 E-02 Plan instalacji SAP. Piwnice 3 E-03 Plan instalacji oświetlenia bezpieczeństwa. Parter 4 E-04 Plan instalacji SAP. Parter 5 E-05 Plan instalacji oświetlenia bezpieczeństwa. I piętro 6 E-06 Plan instalacji SAP. I piętro 7 E-07 Plan instalacji oświetleniowej. Poddasze 8 E-08 Plan instalacji siłowej. Poddasze 9 E-09 Plan instalacji niskoprądowej. Poddasze 10 E-10 Plan instalacji SAP. Poddasze 11 E-11 Schemat rozdzielnicy poddasza RP 12 E-12 Schemat rozdzielnicy wentylacji pożarowej RPoż P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 2

3 I OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla poddasza oraz instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i instalacji sygnalizacji pożaru dla całego Domu Małego Dziecka nr 16 zlokalizowanego w /Warszawie przy ul. Międzyparkowej 5. Projekt obejmuje : - instalacje wewnętrzne elektryczne na poddaszu: - wlz kabel zasilający pomiędzy rozdzielnicą TO13 a rozdzielnicą poddasza RP - wlz kabel zasilający pomiędzy rozdzielnicą główną a rozdzielnicą wentylacji pożarowej Rpoż. - rozdzielnice elektryczne RP i RPoż - instalacja oświetlenia podstawowego - instalacja oświetlenia awaryjnego - instalacja oświetlenia kierunkowego - instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych - instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych - instalacja telefoniczna - instalacja logiczna - instalacja videodomofonowa - instalacja intercomowa - instalacja telewizyjna - instalacja sygnalizacji pożaru - instalacje wewnętrzne na pozostałych kondygnacjach: - instalacja oświetlenia awaryjnego - instalacja oświetlenia kierunkowego - instalacja sygnalizacji pożaru 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Projekt Budowlano - wykonawczy opracowano na podstawie następujących założeń: - zlecenie Inwestora - założenia branżowe - podkłady architektoniczne - obowiązujące przepisy i normy PBUE i PNE - uwagi i wytyczne Inwestora 3. ZASILANIE, BILANS MOCY. Budynek jest zasilony w energię elektryczną ze złącza kablowego ZK. Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Tablica licznikowa TL i złącze kablowe ZK nie są objęte zakresem tego opracowania. BILANS MOCY CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ: Poddasze: - moc zainstalowana Pz=17,3kW - moc obliczeniowa (przyłączeniowa) Po=10,5kW - prąd obliczeniowy Io=16,3A Pozostałe kondygnacje: - moc obliczeniowa Po~1,0kW Moc projektowanych odbiorników nie wpływa na moc globalną całego obiektu P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 3

4 4. ROZDZIELNICE 0,4KV. 4.1 Rozdzielnica poddasza RP, Przy wejściu na poddasze będzie zamontowana rozdzielnica poddasza RP stanowiąca główny punkt energetyczny dla najwyższej kondygnacji obiektu. Rozdzielnica RP zasilona będzie z rozdzielnicy piętrowej I piętra TO13 przewodem typu YDY5x10mm 2. Z rozdzielnicy RP zasilone będą wszystkie instalacje na poddaszu (z wyjątkiem wentylacji pożarowej). Rozdzielnica RP zbudowana będzie jako rozdzielnica naścienna. W rozdzielnicy zainstalowane będą wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, lampki kontrolne oraz ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C. Rozdzielnica RP będzie objęta ochroną przez wyłącznik główny rozdzielnicy głównej w obiekcie. Schemat rozdzielnicy RP patrz rys. nr E Rozdzielnica wentylacji pożarowej RPoż Przy wejściu na poddasze obok rozdzielnicy RP będzie zamontowana rozdzielnica wentylacji pożarowej RPoż. Rozdzielnica RP zasilona będzie z rozdzielnicy głównej obiektu sprzed wyłącznik głównego kablem typu HDGs5x4 mm2. Z rozdzielnicy RPoż zasilone będą wentylatory oddymiające i wentylator kanałowy nawiew pożarowy na poddaszu oraz napędy rolet wind na wszystkich kondygnacjach.. Rozdzielnica RPoż zbudowana będzie jako rozdzielnica naścienna. W rozdzielnicy zainstalowane będą wyłączniki nadmiarowo-prądowe, styczniki, lampki kontrolne. Rozdzielnica RPoż nie będzie objęta ochroną przez wyłącznik główny rozdzielnicy głównej w obiekcie. Schemat rozdzielnicy RPoż patrz rys. nr E UKŁAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Układ pomiarowy energii elektrycznej pozostaje bez mian. Układ pomiarowy jest poza zakresem opracowania. 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 6.1 Oświetlenie podstawowe Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej: lux w pomieszczeniach biurowych lux w pomieszczeniach zaplecza lux w pomieszczeniach świetlicy lux w ciągach komunikacyjnych, korytarzach. w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych lux w pomieszczeniach mieszkalnych Obwody oświetleniowe zasilone są z rozdzielnic RP. Szczegółowe zestawienie typów opraw patrz rys. E-01, E-03, E-05, E Oświetlenie awaryjne W świetlicy i na korytarzach poddasza oraz narogach ewakuacyjnych na pozostałych poziomach w obiekcie przewidziano oświetlenie awaryjne. Rolę tego oświetlenia na poddaszu i w piwnicy pełnią oprawy wydzielone z oświetlenia podstawowego, a na pozostałych kondygnacjach są to dodatkowe oprawy niestałe świecące tylko w wypadku zaniku napięcia. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 4

5 Oprawy będą wyposażone w zasilacze awaryjne na 2 godz. W chwili zaniku napięcia załączają się samoczynnie. Minimalne natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej 1,0 lux. Oprawy awaryjne zasilone są z rozdzielnicy RP na poddaszu, oświetlenie awaryjna na poszczególnych kondygnacjach zasilone będzie z tablic piętrowych na danej kondygnacji. W miar możliwości oprawy na danej kondygnacji zasilić z jednego obwodu. 6.3 Oświetlenie kierunkowe. Na korytarzach i holach i drogach ewakuacyjnych w obiekcie przewidziano oświetlenie kierunkowe. Oprawy z naklejonym piktogramem wskazują kierunek ucieczki w przypadku ewakuacji. Oprawy będą wyposażone w zasilacze awaryjne na 2 godz. i załączą się samoczynnie w chwili zaniku napięcia. Oprawy awaryjne zasilone są z rozdzielnicy RP na poddaszu, oświetlenie awaryjna na poszczególnych kondygnacjach zasilone będzie z tablic piętrowych na danej kondygnacji. W miar możliwości oprawy na danej kondygnacji zasilić z jednego obwodu Sposób wykonania i sterowania oświetlenia. Oprawy w obiekcie montowane są na stropie, w stropie podwieszanym lub jako oprawy kinkietowe na ścianie. W zależności od rodzaju pomieszczeń będzie zastosowany osprzęt szczelny lub zwykły. Sterowanie oświetlenia: - korytarze ręcznie, łącznikami schodowymi - pozostałe pomieszczenia - ręcznie łącznikiem przy wejściu do pomieszczeń Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYp 3 x 1,5mm 2 i YDYp 4 x 1,5 mm 2 układana p/t, nad stropem podwieszanym. Wypusty pod kinkiety należy wykonać na wysokości : - 2,1 m nad lustrami w łazienkach 6.5 Instalacja gniazd wtyczkowych - ogólnego zastosowania W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe ogólnego zastosowania, przewidziano gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t i n/t w wykonaniu normalnym i szczelnym. Gniazda montować na wysokości: - 1,4 m w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych (nad blatem) i technicznych - 0,3 m w pozostałych pomieszczeniach Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp 3x2,5 mm 2. Gniazda zasilone z rozdzielnicy RP. 6.6 Instalacja gniazd wtyczkowych - komputerowych W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe komputerowe, przewidziano gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t + blokada mechaniczna w wykonaniu normalnym. Gniazda montować na wysokości: - 0,3 m w pomieszczeniach biurowych. Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp 3x2,5 mm 2. Gniazda zasilone z rozdzielnicy RP. 6.7 Wentylacja mechaniczna W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych i wc przewidziano wentylatory wyciągowe około 10W, 230 V, 50 Hz. wentylatory zasilone będą z najbliższych obwodów oświetleniowych i będą załączane łącznikiem zlokalizowanym obok łącznika dla oświetlenia. Na poddaszu przewidziano wentylację oddymiającą i wentylację nawiewu pożarowego. W tym celu na dachu zlokalizowano 2 wentylatory oddymiające z poddasza oraz na poddaszu zlokalizowano wentylator kanałowy nawiewający. Zalączanie wentylacji następuje P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 5

6 automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali SAP. Szczegóły instalacji w opracowaniu instalacji sanitarnych. Projekt elektryczny przewiduje jedynie zasilanie powyższych urządzeń. Instalacja zasilona z rozdzielnicy Ppoż Zasilanie elektrozaworu i presostatu W pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy zlokalizowano elektrozawór i presostat. W razie pożaru i uruchomienia instalacji hydrantowej po wykryciu spadku ciśnienia wody w tej instalacji elektrozawór odcina wodę w instalacji użytkowej. Projekt elektryczny przewiduje zasilenie małego zasilacza awaryjnego UPS. zups zlokalizowany będzie w pomieszczeniu razem z zaworem i presostatem. Elektrozawór i presostat zasilone będą bezpośrednio z ups-a. W obiekcie zastosowano zawór normalnie (tzn. beznapięciowo) zamknięty NC. Zawóry jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody użytkowej. Odłączenie napięcia następuje gdy presostat wykryje spadek ciśnienia w instalacji wody hydrantowej i przekaże sygnał do cewki. 7. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 7.1 Instalacja telefoniczna W budynku przewiduje się instalację telefoniczną wykonaną przewodem YTKSY4x2x0,8 i zakończoną gniazdem p/t typu RJ-45. Gniazda będą montowane w pokojach biurowych oraz w świetlicy. Instalacja wykonana będzie jako promieniowa od szafy krosowej zlokalizowanej na parterze. Przewody układane będą p/t w rurkach instalacyjnych. 7.2 Instalacja logiczna W budynku przewiduje się instalację logiczną dla potrzeb komputerów wykonaną przewodem F/UTP4x2x0,8 i zakończoną gniazdem p/t typu RJ-45. Gniazda będą montowane w pokojach biurowych. Instalacja wykonana będzie jako promieniowa od szafy krosowej zlokalizowanej na parterze. Przewody układane będą p/t w rurkach instalacyjnych. Przewiduje się instalację kategorii 5, Szafa krosowa Na parterze budynku zlokalizowana będzie szafa krosowa SK dla instalacji teletechnicznych. Szafa krosowa SK zbudowana będzie jako szafa naścienna wisząca 19 9U z przeszklonymi drzwiami. Szafa SK zamontowana będzie w sposób umożliwiający dostęp z trzech stron. Szafa krosowa SK jest poza zakresem tego opracowania. 7.4 Instalacja telewizyjna W budynku przewiduje się instalację telewizyjną wykonaną przewodem koncentrycznym 75om zakończoną gniazdem RTV/SAT. Gniazda będą montowane w pokojach mieszkalnych oraz w świetlicy Na dachu zamontowane będą anteny satelitarne i naziemne. Sygnał z anten zbierany będzie w multiswitch zamontowan w jednym z pomieszczeń biurowych. Z multiswitch-a sygnał rozprowadzany będzie do poszczególnych gniazdek. Przewiduje się multiswitch końcowy 9/ Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) Zakres instalacji: P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 6

7 Instalacja SAP obejmuje wszystkie pomieszczenia i przestrzenie międzysufitowe (ochrona całkowita). Instalacja ID projektowana jest na wszystkich klatkach i na poddaszu. W obiekcie nie występuje zagrożenie wybuchem. Parametry klimatyczne w obiekcie nie przekraczają granic określonych w dokumentacjach technicznych zastosowanych urządzeń SAP i ID. Podstawy opracowania projektu: [1] Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, wyd. CNBOP 1996 oraz inne materiały dotyczące projektowania instalacji sygnalizacji pożaru wydawane przez CNBOP w latach [2] PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. [3] PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. nr 75, poz.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 (D.U. nr 80, poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. [6] Projekt budowlany przebudowy obiektu, opracowanie BISPROL Sp. z o.o., [7] Informacje projektantów branżowych (architektura, instalacje teletechniczne). [8] Dokumentacje techniczne zastosowanych w projekcie urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiania Charakterystyka instalacji Instalacja sygnalizacji pożaru Celem instalacji SAP jest: - wczesne wykrycie pożaru, - poinformowanie o zagrożeniu osób pełniących dyżur w pomieszczeniu ochrony, - wysterowanie urządzeń technicznych działających w przypadku pożaru, - przekazanie informacji o pożarze do sieci monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej (opcjonalnie). W instalacji SAP wykorzystano system sygnalizacji pożaru firmy POLON-ALFA oparty na centrali typu POLON Centrala zostanie zainstalowana w pomieszczeniu ochrony na parterze biurowego. Do automatycznego wykrywania pożaru wykorzystano uniwersalne czujki dymu typu DUR Czujki te charakteryzują się wyrównaną czułością na różnego rodzaju pożary. Wywołanie alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie następuje za pomocą ręcznych ostrzegaczy pożaru typu ROP-4001M. Funkcje sterownicze i monitorujące instalacji realizowane są przez elementy kontrolnosterujące EKS System jest w pełni adresowalny, co pozwala dokładnie określić miejsce powstania pożaru. Instalacja oddymiania klatek schodowych i poddasza Instalacja ID przeznaczona jest do: - wczesnego wykrycia dymu na klatce schodowej i poddaszu - przekazania informacji o wykryciu dymu do centrali sygnalizacji pożaru (system SAP jest systemem nadrzędnym), - otwarcia okien oddymiających na najwyższej kondygnacji, klapy oddymiającej w dachu nad klatka K1 oraz okien napowietrzających na parterze. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 7

8 Czujki dymu wykorzystywane do detekcji dymu włączone są do systemu SAP. Ręczne uruchomienie instalacji oddymiania (otwarcie okien oddymiających i drzwi napowietrzających) pochodzi z przycisków oddymiania przyłączonych do centralek CD Dobór okien oddymiających i drzwi napowietrzających dokonany został w projekcie budowlanym Funkcje sterownicze instalacji Zadziałanie czujki pożarowej systemu SAP wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pożarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru wywołuje od razu ALARM II STOPNIA. Uwaga: W przypadku braku dyżuru całodobowego w należy zapewnić przekazywanie sygnału o pożarze do miejsca, gdzie taki dyżur jest pełniony, lub zapewnić połączenie z siecią monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej. W tym przypadku należy zastosować wariant alarmowania jednostopniowego charakteryzujący się tym, że każdy alarm pożarowy bezzwłocznie powoduje uruchomienie automatyki pożarowej wg poniższego schematu oraz przekazanie informacji o pożarze do sieci monitoringu pożarowego. Alarm pożarowy II stopnia spowoduje podanie sygnałów sterujących wg poniższego schematu: Uwagi: - wyłączenie wentylacji ogólnej w całym budynku (opcja) - włączenie sygnalizatorów akustycznych w całym budynku, - otwarcie okien oddymiających, okien napowietrzających i klap oddymiających - zamknięcie rolet wind - uruchomienie wentylacji oddymiającej i napowietrzającej na poddaszu 1. Podany schemat sterowań może ulec zmianom po opracowaniu szczegółowego algorytmu i matrycy sterowań. 2. Należy uwzględnić odpowiednie różnice czasowe między wyłączaniem wentylatorów a zamknięciem klap p.poż Funkcje monitorujące instalacji System sygnalizacji pożaru monitoruje stany pracy urządzeń ochrony przeciwpożarowej wg poniższego zestawienia: - alarm i awaria centrali oddymiającej, Sygnały monitorowane są przez elementy sterująco-kontrolne EKS Montaż instalacji Montaż, programowanie i uruchomienie instalacji dokonywać w oparciu o informacje dostawców i producentów urządzeń. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej podanymi m.in. w p.1. Podczas montażu należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Uwagi dodatkowe: P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 8

9 1. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami 2. Instalator musi posiadać autoryzację producenta systemu, zakłady POLON-ALFA w Bydgoszczy, w zakresie montażu, uruchamiania i programowania systemów sygnalizacji pożarowej POLON Ze względu na złożoność instalacji niezbędne jest udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót. 3. Typy kabli i przewodów: - YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozorowe SAP, linie sterujące wyłączaniem wentylacji ogólnej, zamykaniem klap p.poż. zjazdem dźwigu do parteru, - HTKSH PH90 3x2x0,8 - linia przycisków alarmowych oddymiania, - HTKSH PH90 1x2x1,4 - linie monitorujące klapy p.poż., linia monitorująca położenie dźwigu, linie sterujące i monitorujące centralę oddymiania, linie sygnalizacyjne, - HDGs PH90 3x2,5 - linie zasilające siłowniki okien oddymiających i napowietrzających, 4. Kable YnTKSYekw układać w sposób przyjęty w obiekcie. W przypadku montażu napowierzchniowego kable wciągać do rur winidurowych (np. w piwnicach) lub układać w listwach ściennych (np. pomieszczenia biurowe bez sufitów podwieszanych). W miejscach, gdzie zastosowano sufity podwieszane, kable wciągać do rur winidurowych układanych na stropach właściwych 5. Kable HDGs i HTKSH, w przypadku montażu napowierzchniowego, należy mocować bezpośrednio do podłoża przy pomocy metalowego osprzętu (OBO BETTERMANN) zgodnie z warunkami określonymi przez producenta kabli. 6. Należy zwracać uwagę na zachowanie ciągłości ekranowania kabli linii dozorowych. 7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych (ściany, stropy) muszą mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Stosować odpowiednie certyfikowane masy uszczelniające np. CP 601S firmy HILTI o odporności ogniowej EI W przypadku montażu napowierzchniowego prowadzonego w rurach winidurowych gniazda czujek zaleca się instalować w podstawach gniazd PG-40 ułatwiających podejście rurką winidurową do gniazda. 9. Obciążalność styków przełącznych elementu kontrolno-sterującego EKS-4001 wynosi 30 V, 2 A. 10. Wskaźniki zadziałania czujek instalować na sufitach podwieszanych bezpośrednio pod lub możliwie najbliżej czujek, których dotyczą. Pozostawić odpowiedni zapas przewodu niezbędny do przesuwania płyt sufitowych przy przeprowadzaniu czynności konserwacyjnych. 11. Czujki należy łączyć w podanej kolejności określonej rosnącą numeracją. Inna kolejność łączenia może wymagać zmian w podziale strefowym czujek. 12. Podczas montażu sprawdzać numerację i nazwy pomieszczeń. Dane te są niezbędne do wykonania opisu tekstowego na centrali SAP. Nazwy stref dozorowych określać szczegółowo w porozumieniu z Zamawiającym (Użytkownikiem). 13. W przypadkach kolizji lub zbliżeń zachować odległość 50 cm czujek od ścian, podciągów, przewodów wentylacyjnych (o ile przebiegają one w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu), opraw świetlnych itp. 14. Należy dążyć do zachowania odległość min. 30 cm przewodów instalacji SAP od innych przewodów i kabli elektrycznych. 15. Sygnalizatory akustyczne SA-K7 przyłączać do linii sygnałowej za pośrednictwem puszek metalowych z kostkami ceramicznymi i bezpiecznikami termicznymi (np. PIP- 2A). Linia sygnalizacyjna, do której przyłączono jeden sygnalizator, nie wymaga stosowania puszek. 16. Ręczne ostrzegacze pożaru oraz przyciski alarmowe oddymiania instalować na jednakowej wysokości 1,2-1,6 m od podłogi. Zaleca się zachowanie odległości 50 cm od innego osprzętu elektrycznego. 17. Centralę sygnalizacji pożaru instalować na wysokości umożliwiającej łatwy odczyt P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 9

10 informacji z jej pola odczytowego (wskaźniki świetlne na wysokości ok. 1,8 m). Zachować po ok. 70 cm wolnej przestrzeni manipulacyjnej po jej obu stronach. 18. W razie zmian w lokalizacji centrali oddymiania należy uwzględniać dopuszczalną długość kabli zasilających siłowniki. Odpowiednie dane poda dostawca siłowników. Centralka powinna być montowana na wysokości utrudnianej dostęp do niej z poziomu posadzki. 19. Urządzenia instalacji oddymiania dobrane wstępnie. Przed zamówieniem należy zweryfikować z dostawcą wymagane urządzenia. 20. Wszystkie zmiany powstałe w trakcie montażu nanieść na dokumentację powykonawczą w formie uzgodnionej z Zamawiającym Zasilanie instalacji Poniżej podano uwagi dotyczące zasilania 230 V. Zasilania podstawowe centrali sygnalizacji pożaru i centrali oddymiania ujęte jest w projektach instalacji elektrycznych. Do obwodów zasilających nie wolno przyłączać innych odbiorników energii elektrycznej. Pola zasilające oznaczyć napisem: CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU oraz CENTRALA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ. Przy określaniu pojemności akumulatorów zasilania awaryjnego centrali sygnalizacji pożaru przyjęto na podstawie [1] następujące warunki pracy instalacji bez zasilania z sieci: - 72 godzin pracy instalacji w stanie dozorowania a następnie - 0,5 godziny alarmu pożarowego, podczas którego uaktywnione są wszystkie sygnalizatory akustyczne w budynku (10 sztuk sygnalizatorów pobierających prąd po ok. 68 ma łącznie ok. 0,7 A). Na podstawie dokumentacji techniczno ruchowej ID-E central sygnalizacji pożaru POLON-4900 (wyd. POLON-ALFA, edycja 1A) określa się wymaganą pojemność akumulatorów wynoszącą 38 Ah (przy zastosowaniu współczynnika 1,25 uwzględniającego starzenie się akumulatorów). Przyjęto zastosowanie akumulatorów o pojemności 44 Ah. Akumulatory są umieszczane w zewnętrznym pojemniku PAR Akumulatory zasilania awaryjnego centrali oddymiania znajdują się na jej wyposażeniu. Akumulatory te zapewniają pracę instalacji przez 72 h w warunkach braku zasilania podstawowego. 8. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I UZIEMIAJĄCA. Budynek jest wyposażony w instalację odgromową. Instalacja pozostaje bez zmian. W pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni należy zamontować lokalną szynę wyrównawczą (LSW). LSW należy zamontować pod umywalką lub pod blatem we wnęce zamykanej drzwiczkami, o wymiarach 100x100 mm 2. Do LSW należy podłączyć metalowe obudowy wanien, brodzików, zlewozmywaków itp. przewodem LY2,5mm 2 p/t w rurce RVL- 18mm 2. Połączenie LSW z szyną w rozdzielnicy RP wykonać przewodem LY16 mm GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY (GWP) Projektuje się wymianę wyłącznika głównego rozdzielnicy głównej na wyłącznik typu FRX. Wyłącznik główny będzie wyniesiony w postaci przycisku w pobliże wejścia głównego do budynku. GWPpoż będzie zasilony przewodem NGKs3x1,5mm 2. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 10

11 10. ZAGADNIENIA B.H.P Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi i pracowników Zakładu Energetycznego. Dodatkowo tablice będą zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się: w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 ma. Układ sieci po stronie ZE TN-C, po stronie użytkownika TN-S. We wszystkich rozdzielnicach powinny być wykonane osobne szyny N i PE. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urządzeń napędowych, elektrycznych urządzeń grzewczych itp. 11 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V b) wyłącznik główny tablicy RG jest jednocześnie GWP umożliwiającymi ręczne wyłączenie napięcia zasilania obiektu, wyłącznik ten będzie trwale oznaczony widocznym napisem: GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU 12 INFORMACJA DOTYCZĄCZA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. W czasie wykonywania robót budowlano montażowych objętych zawartością niniejszego opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1. Zakres robót obejmuje: - Instalacji elektrycznej w budynku. - rozdzielnice 0,4kV. - Instalacji oświetleniowej i siłowej - Instalacji słaboprądowych 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: - budynek domu dziecka - budynki sąsiednie 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 11

12 - budynek domu dziecka - pozostałe istniejące budynki i obiekty na terenie 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia: - praca na rusztowaniach - prace spawalnicze Zagrożenia : - porażenie prądem - upadek z wysokości - pożar - prace spawalnicze - uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: - instrukcja BHP stanowiska pracy, - aktualne zaświadczenia SEP. - badania lekarskie praca na wysokości. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: - zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki. P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 12

13 Legionowo, dnia r OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI W TRYBIE ART.20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla poddasza oraz instalacji oświetlenia bezpieczeństwa i instalacji sygnalizacji pożaru dla całego Domu Małego Dziecka nr 16 zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 5 jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany został zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi. Projekt może służyć celowi do jakiego został zamówiony. mgr inż. Krystian Wieruszewski P.N.P.E. PBW instal. elektr. Dom Małego Dziecka nr 16 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego.

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego. Karta tytułowa nazwa jednostki projektowej F.U.H. E L E K T R O - K O M P L E K S W o j c i e c h K o b i e r z y ń s k i 4 2-2 0 0 C zęstochowa u l. S t a r z yńskiego 17/84 t e l. / f a x + 4 8 ( 3 4

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

1 Zestawienie rysunków

1 Zestawienie rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 6 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (5) 48504,

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji

2. Zawartość dokumentacji 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. 5. Opis techniczny instalacji oddymiania. 3. Spis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) INWESTOR: ZSEiT Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk al. Wojska Polskiego 36 Adaptacja III piętra internatu na

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Załącznik nr 11 do SIWZ Temat: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo