KOREKCJA WAD POSTAWY PRZYWILEJ, CZY KONIECZNOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOREKCJA WAD POSTAWY PRZYWILEJ, CZY KONIECZNOŚĆ"

Transkrypt

1 KOREKCJA WAD POSTAWY PRZYWILEJ, CZY KONIECZNOŚĆ Zdrowie jest dla człowieka jedną znajważniejszych wartości życiowych, dlatego oczywisty jest fakt konieczności dbania o nie od najwcześniejszych lat życia, a szczególnie okresu w którym znajduje się ono pod wpływem zinstytucjonalizowanego oddziaływania. W tym okresie życia powstaje najwięcej odchyleń w prawidłowej sylwetce młodego człowieka. Są to wady i błędy występujące w postawie ciała: BŁĘDY POSTAWY to odmienne od przyjętych za prawidłowe kształt lub usytuowanie poszczególnych części ciała (znajdującego się w swobodnej pozycji stojącej) polegające na wyraźnym zwiększeniu lub zmniejszeniu ich fizjologicznego wygięcia, uwypuklenia czy oddalenia w stosunku do pionu i poziomu, będące objawem nawykowego sposobu trzymania się (podłoże fizjologiczne), dające sięświadomie doraźnie zredukować napięciem mięśni. WADY POSTAWY to niewłaściwe usytuowanie lub kształt części ciała (znajdującego się w swobodnej pozycji stojącej), utrwalone lub powstałe na podłożu patologicznym, a mianowicie: odmienności określane jako błędy w przypadku ich utrwalenia się, wymagającego dłuższego, odpowiednio dobranego postępowania korekcyjnego; reflektoryczne, odbarczające ustawienie ciała ( trzymanie się ) cofające się po ustąpieniu bólu; wrodzone lub nabyte, deformujące sylwetkę, zniekształcenia ciała wymagające ćwiczeń leczniczych lub zachowawczo nieodwracalne. Zarówno błędy, jak i wady szpecą sylwetkę, ale zapobieganie im i korygowanie, gdy wystąpiły istotne jest nie tylko z punktu widzenia estetyki, ale przede wszystkim ze względu na wpływ, jaki mogą wywierać na funkcjonowanie całego organizmu. I tak, żeby wymienić tylko najważniejsze negatywne oddziaływania: pogłębienie kifozy piersiowej wywołuje wysunięcie głowy ku przodowi, a to przyczynia się do spłaszczenia klatki

2 piersiowej co razem pogarsza warunki pracy układów krążeniowego i oddechowego; nadmiernej lordozie lędźwiowej towarzyszy wystawanie brzucha, a związane z tym rozciągnięcie mięśni i opuszczenie trzewi jest niekorzystne dla pracy układu trawiennego; zbyt duże albo zbyt małe krzywizny kręgosłupa, a także wszelkie objawy asymetrii ciała przyczyniają się do nierównomiernego, niewłaściwego obciążania powierzchni nośnych narządów ruchu, a to stanowi zagrożenie powstania w przyszłości zmian degeneracyjnych stawów i dolegliwości bólowych. NAJCZĘSTSZE WADY POSTAWY I ICH CHARAKTERYSTYKA Plecy okrągłe wada ta występuje u około 5,7% siedmiolatków i u około 9% dziesięciolatków. Charakteryzuje się zwiększonym wcięciem kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym. Dziecko ma głowę i barki wysunięte do przodu, łopatki odstające. Potocznie mówi się, że dziecko się garbi. W plecach okrągłych osłabione są mięśnie grzbietu i ściągające łopatki, natomiast nadmiernie napięte i przykurczone są mięśnie piersiowe. Przy plecach okrągłych wzmacniamy (w pozycji zbliżenia przyczepów) mięśnie karku (z cofnięciem głowy), mięsień prostownik grzbietu odcinka piersiowego oraz mięśnie ściągające łopatki. Rozciągamy mięśnie piersiowe oraz zębate przednie. Plecy wklęsłe zwiększone przodopochylenie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. W sylwetce dziecka patrząc z boku, poza zwiększoną lordozą uwidacznia się wysunięty do przodu, wypukły brzuch. Klatka piersiowa i piersiowy odcinek kręgosłupa mogą być lekko spłaszczone lub pozostawać w normie. Miednica ma zwiększone przodopochylenie. Mięśnie brzucha, pośladkowe wielkie oraz zginacze stawu kolanowego są osłabione. Natomiast nadmiernie napięte są mięśnie grzbietu w odcinku lędźwiowym i zginacze stawu biodrowego. Przy tej wadzie dziecko kolejno koryguje poszczególne

3 elementy układu: nóg, miednicy, brzucha, odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a następnie piersiowego i głowy. W początkowym okresie należy dokonywać korekcji lokalnych przechodząc stopniowo do globalnych. Wzmacniać należy również mięśnie brzucha i pośladkowe a rozciągać mięśnie grzbietu odcinka lędźwiowego i zginacze stawu biodrowego. Skoliozy to boczne skrzywienia kręgosłupa. W związku z nieznajomością przyczyn powstawania większości skolioz (80-90%) leczenie ma charakter objawowy i jest bardzo trudne. W przypadkach lżejszych wiodącą metodą jest gimnastyka korekcyjna, która ma na celu wyrobienie gorsetu mięśniowego Ogólnie można powiedzieć, że celem leczenia skolioz jest: usunięcie skrzywienia lub jego zmniejszenie, jeżeli jest to nieosiągalne zatrzymanie postępu skrzywienia, utrzymanie osiągniętych wyników. Płaskostopie - wada statyczna kończyn dolnych. Według danych Instytutu Matki i Dziecka płaskostopie u 6-latków występuje w 5.3%, u 10-latków w 5,4%, przy czym stany z pogranicza normy wynoszą około 18 %. Postępowanie profilaktyczne i korekcyjne obejmuje: zaznajomienie rodziców dziecka np. w formie pogadanki z problemem płaskostopia, wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowego ustawienia stopy, w warunkach odciążenia i obciążenia, w staniu, w chodzie oraz różnych sytuacjach życiowych wymagających pracy nóg. wzmocnienie układu mięśniowego stopy za pomocąćwiczeń. Ponadto u osób z postawami nieprawidłowymi może dochodzić do zmian wtórnych takich jak zmniejszenie wydolności krążeniowooddechowej, osłabienia mięśni oraz ograniczenia zakresu ruchów w stawach ramiennych, biodrowych i kręgosłupa co upośledza ogólną sprawność fizyczną. Dlatego też odpowiednimi badaniami należy wykryć wszelkie nieprawidłowości postawy i związanych z nią funkcji narządów ruchu, a poprzez ćwiczenia ruchowe przyczynić się do podniesienia ogólnej sprawności i kondycji dzieci oraz usunąć

4 ewentualne ograniczenia ruchów w stawach, wzmocnić określone grupy mięśniowe, przy czym skrócić mięśnie zbyt długie, wydłużyć mięśnie krótkie i nadmiernie napięte, a przykurczone rozciągnąć. Ćwiczeniami można także poprawić lub zmniejszyć niektóre wady budowy. Niezależnie od stwarzania w ten sposób morfologicznych warunków dla przyjęcia i utrzymania postawy skorygowanej należy wyrabiać nawyk postawy prawidłowej. FAZY REEDUKACI POSTURALNEJ Pierwsza faza polega na uświadomieniu dziecku jego defektu imożliwych negatywnych konsekwencji w przypadku pozostawienia sprawy własnemu biegowi. Drugą fazą jest umiejętność skorygowania wady poprzez przyswojenie korekcji lokalnych, a następnie globalnych. Trzeba wyeliminować istniejący nieprawidłowy nawyk, którego podstawą często jest podłoże morfologiczne i doprowadzić do wytworzenia prawidłowego nawyku. Trzecią fazę charakteryzuje wyrabianie wytrzymałości posturalnej, tj. zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy. Czwartą fazę stanowi utrwalanie prawidłowej postawy w najrozmaitszych warunkach zbliżonych do życia codziennego automatycznie, tj. bez udziału ciągłej kontroli świadomości. Organizm ludzki to nie tylko zespół cech somatycznych, ale psychofizyczna całość. Dlatego też mówiąc o korzystnym wpływie postawy prawidłowej należy brać pod uwagę nie tylko jej aspekt biologiczny ale także psychologiczny i społeczny. Dobra postawa i podniesione czoło to wiara we własne siły, w ludzi, w sens życia, to świadectwo stosunku do swego ciała i do swego zdrowia; świadomość posiadania dobrej postawy poprawia samopoczucie, a postawy złej budzi kompleksy. Społeczeństwo chce by młodzież była dorodna, sprawna i zdrowa, czego odzwierciedlenia doszukuje się w postawie ciała, chce by młodzież miała cechy osobowości kojarzące się z postawą prawidłową. Osoby z dobrą postawą spełniają niejako takie oczekiwania sprawiając wrażenie ludzi w pełni sił, odważnych i przedsiębiorczych budząc zaufanie i mają w kontaktach międzyludzkich ułatwiony start.

5 Stosowanie ćwiczeń korekcyjnych ma poprawić postawę ciała z uwagi na jej znaczenie dla organizmu i usprawnić funkcję organizmu, które w związku z postawa nieprawidłową zostały upośledzone. Dlatego bardzo ważna jest organizacja życia dziecka pod kątem profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy. Warunki te mają znaczny wpływ na postawę ciała dziecka. W tej sferze wszystko zależy od świadomości i aktywności rodziców i nauczycieli. Przemyślana organizacja warunków życia dziecka w systemie 24-godzinnym stwarza dopiero sytuację, w której gimnastyka korekcyjna jako jeden z elementów tego systemu może dać oczekiwane rezultaty. Elementy 24- godzinnego systemu przeciwdziałania wadom postawy : Sen dla dzieci młodszych powinien wynosić minimum godz. Dziecko powinno mieć własne łóżkoodość twardym materacu, małą poduszkę, której grubość powinna wynosić tyle, żeby wypełnić przestrzeń między barkiem a uchem w pozycji leżąc bokiem. Rozruch poranny powinien trwać 15 min. Najlepiej jeżeli dziecko ćwiczy wraz z rodzeństwem i rodzicami. Charakter ćwiczeń: obszerne, luźne ruchy kończyn górnych i dolnych oraz tułowia z akcentem krótkiego, statycznego wytrzymania skorygowanej postawy w różnych pozycjach. Trochę biegów, podskoków. Dojście do szkoły dzieci klas 1-3 powinny nosić tornister przylegający do pleców, a jego zawartość musi być równomiernie rozłożona. Praca w szkole - obywa się w warunkach kilkugodzinnego siedzenia w ławkach, dlatego też odpowiednie ich proporcje mają znaczny wpływ na postawę. Ćwiczenia śródlekcyjne wraz ze swobodnym ruchem w czasie przerw mogą stać się częściowym antidotum przeciwko tym negatywnym wpływom. Oddziaływanie ćwiczeń śródlekcyjnych

6 skierowane jest na napięcie grup mięśniowych rozciągniętych wskutek siedzenia w ławkach, z jednoczesnym rozciąganiem irozluźnianiem mięśni nadmiernie napiętych a także włączenie do pracy układu krążenia i oddechowego. Lekcje wychowania fizycznego należy pamiętać o przeciwwskazaniach, z którymi dzieci zostały zaznajomione przez lekarza. Nauczyciel powinien znać wskazania i przeciwwskazania specyficzne dla dziecka w związku z jego wadą. W praktyce zbyt wiele dzieci zwolnionych jest z zajęć (głównie skoliozy) wychowania fizycznego. Zajęcia pozaszkolne to ćwiczenia w domu pod kontrolą rodziców, czynny wypoczynek np. jazda na rowerze, pływanie. Podczas wakacji i ferii wskazane są kolonie zdrowotne. Odrabianie lekcji to praca przy prawidłowym oświetleniu, gdzie biurko i krzesło ma odpowiednie wymiary do wzrostu dziecka. Główną obowiązującą zasadą przy odrabianiu lekcji jest zmienność pozycji i opanowanie prawidłowej pozycji roboczej (nie garbimy się). Odżywianie powinno być pełnowartościowe, prowadzone według ogólnie znanych zasad. W przypadku nadwagi należy stosować dietę odchudzającą. Jest rzeczą wiadomą, że stosunek rodziców do dziecka ma decydujący wpływ na jego wyobrażenia o sobie i na jego samoocenę. Jeżeli zabraknie akceptacji i zainteresowania z ich strony, to u dziecka może nastąpić frustracja, agresywność (postawy aspołeczne i roszczeniowe). Istotnym warunkiem powodzenia w korekcji wad postawy jest duże zaangażowanie rodziców. Można powiedzieć, że 50% sukcesu to bardzo dobra współpraca między rodzicem a terapeutą i nauczycielem. Z moich obserwacji wynika, że istnieją cztery rodzaje postaw rodzicielskich: Grupa I rodzice o typowo konsumpcyjnym stosunku do szkoły. Do placówki szkolnej mają stosunek wyłącznie roszczeniowy, przesuwają wszelkie oddziaływania dydaktyczne i korekcyjne na nauczycieli.

7 Grupa II rodzice pozornie zainteresowani pracą ipomocą dziecku. Deklarują współpracę,alesię z niej nie wywiązują. Grupa III Rodzice negatywnie nastawieni do zajęć korekcyjnokompensacyjnych. Negują konieczność uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych. Grupa IV aktywnie uczestnicząca z nauczycielem. Należy zaznaczyć, że w tej grupie efektywność pracy jest zdecydowanie najwyższa. W listopadzie 2003 r. została przeprowadzona ankieta, pilotażowo wśród rodziców dzieci klas młodszych i dzieci z przedszkola. Ankieta była anonimowa. Podzielona została na 2 części: I. Dotyczyła danych dziecka i zawierała następujące elementy: 1. badania ortopedyczne; 2. zajęcia korekcyjne; 3. wykonywanie ćwiczeń wdomu; 4. sposób spędzania wolnego czasu; 5. znajomość prawidłowych pozycji przyjmowanych w czasie wykonywania czynności życia codziennego. II. Dotyczyła wiedzy na temat budowy fizycznej dziecka i ćwiczeń korekcyjnych. Zawierała następujące elementy: 1.znajomość prawidłowej postawy ciała; 2.rodzaje wad postawy; 3.przeciwdziałanie wadom postawy; 4. źródła wiadomości. Z analizy ankiety wynika że: Część I 1. większość dzieci została przebadana przez specjalistę w celu wykluczenia wady postawy (około 80%); 2. u 60% przebadanych została wykryta wada postawy; 3. zalecenia lekarskie 73% rodziców odpowiedziała, żedziecko zostało skierowane na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej; 4. 95% rodziców, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie 2,

8 skierowało swoje dzieci na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole; 5. 42% dzieci wykonuje zalecane ćwiczenia w domu; 6. 64% uczniów spędza czas wolny zgodnie z zasadami higieny. Część II 1. 60% rodziców nie wie czym charakteryzuje się prawidłowa postawa ciała; 2. 20% zna inne wady postawy; 3. 10% zna postępowanie korekcyjne dla danej wady; 4. 84% nie zna konsekwencji nie leczonych wad postawy w dzieciństwie. WNIOSKI: Z analizy ankiety wynika, że wiedza rodziców na temat profilaktyki iznajomości wad postawy jest bardzo powierzchowna, wręcz niska. Uważam, że należałoby podjąć działania mające na celu większe uświadomienie ich w tym zakresie. Dlatego należałoby z tą tematyką zapoznać bliżej wychowawców klas szkolnych i grup przedszkolnych, aby mogli czynnie współdziałać w tym procesie. Niepokojącym zdaje się być fakt, że minotegoiż stan świadomości społeczeństwa jest na stosunkowo wysokim poziomie, to jednak stan zdrowotny dzieci i młodzieży jest coraz gorszy. Jeżeli chodzi o problem nas szczególnie interesujący, a więc wady postawy ciała; możemy przytoczyć statystyki odchyleń od normy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: lata 80-te: 29,5 % dzieci w wieku 6 lat miało zalecenia korekcji wad postawy z czego 8,1% to stany patologiczne, 23,5% u dzieci 10-letnich z czego 9,2% to patologie; lata 90-te: 36,5% dzieci z wadami postawy w przedziale wiekowym 6-15 lat; lata współczesne: 40-50% u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, (dokładne dane przedstawiają tabele z trzech ostatnich lat,

9 zawierające wyniki badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w załącznikach), 81.2% dzieci 6 letnich, z czego 30% ma wady z pogranicza patologii (Przedszkole tabela wzałącznikach). Wnioski wypływające z tego zestawienia są alarmujące. Z pokolenia na pokolenie jesteśmy coraz słabsi. Na usprawiedliwienie można podać wiele czynników: zanieczyszczone powietrze i woda, słabsze geny itp. Wiek 6-7 lat związany jest ze zmianą trybu życia (tzw. Pierwszy okres krytyczny). Istota tej zmiany tkwi w przejściu ze swobodnego w dużej mierze, indywidualnie regulowanego przez dziecko reżimu ruchu wysiłku i odpoczynku, w narzucony kilkugodzinny system przebywania w pozycji siedzącej, często wniewłaściwych warunkach. Pomiędzy 6 a 8 rokiem życia, może zachodzić zjawisko wczesnego pośredniego skoku wzrostowego, gdzie przyrost wysokości ciała jest bardzo dynamiczny. Mięśnie dzieci są jeszcze słabo rozwinięte. Ich okrzepnięciu siłowemu nie sprzyja szybki wzrost kości na długość. Dlatego z punktu widzenia profilaktyki wad postawy ciała omawiany okres jest przełomowym w kształtowaniu prawidłowej sylwetki dziecka. Zastraszający jest fakt, że co drugie dziecko wymaga działań profilaktyczno - leczniczych. Stwierdzenia tych faktów są bardzo ważne, gdyż odchylenia te nie eliminują dziecka z normalnej szkoły, to w znacznym stopniu zmniejszają jego sprawność oraz ograniczają wybór dalszej nauki i przyszłego zawodu. Już w 1989 roku w dokumencie Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego można przeczytać, że 65% młodej populacji naszego kraju ma wady postawy. Określa się to problemem społecznym, który wynika z faktu, że wady postawy predysponują do niewydolności fizycznej i zmian zwyrodnieniowych układu ruchu prowadzących najczęściej do tzw. bólów krzyża, które stanowią z kolei 30% schorzeń ortopedycznych w wieku produkcyjnym ograniczających zdolność do pracy. Mija 14 lat, sytuacja zdrowotna dzieci się pogarsza, a odpowiednie instytucje w państwie, które powinny odpowiadać za ten stan rzeczy nie potrafią temu zaradzić.

10 Jeżeli problem ten dalej będzie ignorowany przez władze samorządowe (brak środków na organizację zajęć pozalekcyjnych) i ministerialne (wycofanie dodatkowych godzin z wychowania fizycznego), to za kilka lat społeczeństwo polskie będzie wątłe i fizycznie wybrakowane. A koszty leczenia i utrzymania ludzi nie mogących podjąć pracy z powodu znacznych zaburzeń układu ruchu, przekroczą w znacznym stopniu wydatki, które mogłyby być wcześniej poniesione na profilaktykę. Opracowały : mgr Gabriela Troczyńska mgr Eliza Czyżewska Piśmiennictwo : 1. Jan Ślężyński, Postawa ciała człowieka i metody jej oceny, Katowice 1992, 2. Maria Kuntzner - Kozińska, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10-letnich, Warszawa 1988, 3. Maria Kutzner - Kozińska, Korekcja wad postawy, Warszawa 1986, 4. Krystyna Górna, Wiesław Garbaciak, Kultura fizyczna w szkole, Katowice 1994, 5. Ewa Zeyland Malawka, Ćwiczenia korekcyjne, Gdańsk 1993, 6. E. Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa 1985, 7. Metodyka bilansu zdrowia dzieci Warszawa 1980, PZWL, 8. Alina Nadgórska, Świadomość rodziców dotycząca postawy ciała dziecka, AWF Kraków.

11 Załączniki: STATYSTYKA WYSTĘPOWANIA WAD POSTAWY W LATACH 2000/01 w oparciu o wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce. Liczba dzieci z zaburzeniami wad postawy w poszczególnych klasach Wyniki w % Klasa Ilość Przebadanych Dzieci z wadami Przebada - Wad nych postawy dzieci postawy IA IB IC % 68,6% ID IE II A II B II C % 44,9% II D III A III B III C III D % 42,4% III E III F RAZEM % 51,7%

12 STATYSTYKA WYSTĘPOWANIA WAD POSTAWY W LATACH 2001/02 w oparciu o wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce. Liczba dzieci z zaburzeniami wad postawy w poszczególnych klasach Wyniki w % Klasa Ilość Przebadanych Dzieci z wadami Przebada - Wad nych postawy dzieci postawy IA IB IC % 40,3% ID IE II A II B II C % 44,5% II D II E III A III B % 50% III C III D RAZEM % 44,5%

13 STATYSTYKA WYSTĘPOWANIA WAD POSTAWY W LATACH 2002/03 w oparciu o wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce. Liczba dzieci z zaburzeniami wad postawy w poszczególnych klasach Wyniki w % Klasa Ilość Przebadanych Dzieci z wadami Przebada - Wad nych postawy dzieci postawy IA IB IC % 47,9% ID II A II B II C % 51,6% II D II E III A III B III C % 52,2% III D III E RAZEM % 50,6% STATYSTYKA WYSTĘPOWANIA WAD POSTAWY W ROKU 2002/03 w oparciu o wyniki badań przesiewowych przeprowadzonych wprzedszkolunr2wustce Liczba dzieci z klasy Wyniki w % Ilość dzieci Przebadanych Z wadami postawy Przebadanych Wad postawy Klasa % 81,25%

rok szkolny 2012/2013

rok szkolny 2012/2013 Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych W zdrowym ciele proste plecy Realizator Hanna Antoń Termin 20 XI 2012r. - Liczba godzin 60 rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy:

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy: Wady postawy Wada postawy jest pojęciem zbiorczym i niedostatecznie sprecyzowanym. Obejmuje szereg osobniczych odchyleń postawy ciała od wzorców uznawanych za normę stosowną do wieku, płci, typów budowy,

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa PLECY OKRĄGŁE To choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. Nieleczona kifoza może nie tylko się pogłębić i doprowadzić

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ na rok szkolny 2010/2011 ZADANIA OGÓLNE: 1. Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała. 2. Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

Autorski program z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. dla uczniów klasy IIIa Zespołu Szkół Integracyjnych Nr1. mgr Magdalena Rosińska

Autorski program z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej. dla uczniów klasy IIIa Zespołu Szkół Integracyjnych Nr1. mgr Magdalena Rosińska Autorski program z gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej dla uczniów klasy IIIa Zespołu Szkół Integracyjnych Nr1 mgr Magdalena Rosińska 1 Charakterystyka programu Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna jest

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym

Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym Korekcja wad postawy w nauczaniu zintegrowanym Autorski program edukacyjny Opracowała mgr Jadwiga Szponder Gozd 2005 Wstęp W rozwoju młodego człowieka bardzo ważna jest harmonia. Chodzi o to, aby prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY WKLĘSŁE (Dorsum concavum) OPIS WADY W większości przypadków istotą wady jest pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej połączone ze zmianami w jej zasięgu i kształcie.

Bardziej szczegółowo

Działania korekcyjne zapobiegające wadom postawy REFERAT

Działania korekcyjne zapobiegające wadom postawy REFERAT Działania korekcyjne zapobiegające wadom postawy REFERAT Wady postawy u dzieci i młodzieży to problem zdrowotny i społeczny. Wyniki badań specjalistów potwierdzają wyraźne nieprawidłowości w rozwoju narządu

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY U DZIECI

WADY POSTAWY U DZIECI 1 WADY POSTAWY U DZIECI Postawę dziecka kształtuje w dużej mierze środowisko, w którym najistotniejszą rolę odgrywa dom i szkoła. Od chwili rozpoczęcia nauki szkoła staje się miejscem wielogodzinnego przebywania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU.

PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU. PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU. Wadą postawy nazywamy zmiany w wyprostowanej swobodnej pozycji ciała, zdecydowanie różniącej się od ukształtowania typowych dla danej płci,

Bardziej szczegółowo

Wady Postawy Cia ł a

Wady Postawy Cia ł a Wady Postawy Ciała Wada postawy - okresowe lub trwałe zaburzenie prawidłowej postawy ciała, związane z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego i więzadłowego kręgosłupa, z zaburzeniami funkcji innych

Bardziej szczegółowo

Celem nadrzędnym profilaktyki zajęć korekcyjnych w przedszkolu jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawu u dzieci.

Celem nadrzędnym profilaktyki zajęć korekcyjnych w przedszkolu jest niwelowanie przyczyn powstawania wad postawu u dzieci. Szanowni Państwo, 31 sierpnia 2012r. w Przedszkolu Miejskim w Rucianem - Nidzie zrealizowano już V Spotkanie z rodzicami. Odbyło się ono w związku z realizacją projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy

Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy Trzymaj się prosto! program profilaktyki wad postawy Przesłanki do realizacji programu: Wady postawy to coraz większy problem zdrowotny naszego społeczeństwa. W ostatnich latach znacząco wzrosła ilość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku 2012 Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 80-397 Gdańsk ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 fax.058

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA Postawa ciała to indywidualny układ ciała jaki przyjmuje człowiek w swobodnej, nawykowej pozycji stojącej. Postawa ciała zmienia się w ciągu całego życia. Zmiany te zależą

Bardziej szczegółowo

Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie

Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie Plecy okrągłe (hiperkifoza piersiowa). Jest to wada obejmująca odcinek piersiowy kręgosłupa, w której obserwuje się: nadmierne pogłębienie fizjologicznej kifozy piersiowej, kompensacyjne patologiczne pogłębienie

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - ogólne informacje Zajęcia sportowe skierowane są do wszystkich chętnych uczniów. Mimo tego, że są to lekcje nieobowiązkowe to dla osiągnięcia sukcesu duże znaczenie ma systematyczność,

Bardziej szczegółowo

dr med. Ewa Kazanecka Postawa ciała Katedra Audiologii i Foniatrii Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

dr med. Ewa Kazanecka Postawa ciała Katedra Audiologii i Foniatrii Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie dr med. Ewa Kazanecka Postawa ciała Katedra Audiologii i Foniatrii Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Postawa ciała Jest to indywidualne ukształtowanie poszczególnych odcinków tułowia ciała

Bardziej szczegółowo

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się: Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku szyjnym zwiększoną lordozą szyjną i pochyleniem

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum)

PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum) Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum) W warunkach nieprawidłowych, patologicznych, krzywizny fizjologiczne kręgosłupa podlegają zmianom dającym obraz kliniczny różnych wad. Wyróżnia się

Bardziej szczegółowo

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis)

SKOLIOZY. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 RODZAJ SKOLIOZY. BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SKOLIOZY BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA (scoliosis) Jest to odchylenie osi anatomicznej kręgosłupa od mechanicznej w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej. Skolioza

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXIX/11/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r.

Uchwala Nr XXIX/11/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r. Uchwala Nr XXIX/11/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia gminnego programu zdrowotnego na 2009 rok w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci z Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Współczesny człowiek jest szczególnie narażony na wady postawy ciała. Siedzący tryb życia coraz mniejsza aktywność ruchowa, złe nawyki żywieniowe a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/72/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r.

Uchwała Nr XLIV/72/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. Uchwała Nr XLIV/72/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia gminnego programu zdrowotnego na 2013 rok w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze szkół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY. pt. DBAM O DOBRĄ KONDYCJĘ FIZYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA. Opracował: Grzegorz Golla. Wąsosz, dn r.

PROGRAM ZDROWOTNY. pt. DBAM O DOBRĄ KONDYCJĘ FIZYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA. Opracował: Grzegorz Golla. Wąsosz, dn r. PROGRAM ZDROWOTNY pt. DBAM O DOBRĄ KONDYCJĘ FIZYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA Opracował: Grzegorz Golla Wąsosz, dn. 08.01.2003 r. WSTĘP Dynamiczny rozwój techniki, wysokie tempo współczesnego życia,

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY CIAŁA U DZIECI DETERMINANTY ROZWOJU I PROFILAKTYKA. opracowała: Izabela Gelleta

WADY POSTAWY CIAŁA U DZIECI DETERMINANTY ROZWOJU I PROFILAKTYKA. opracowała: Izabela Gelleta WADY POSTAWY CIAŁA U DZIECI DETERMINANTY ROZWOJU I PROFILAKTYKA opracowała: Izabela Gelleta Z roku na rok zwiększa się liczba osób ze schorzeniami narządu ruchu, zgłaszających się do poradni rehabilitacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka wad postawy

Profilaktyka wad postawy Profilaktyka wad postawy Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu decyduje o zdrowiu dziecka. Postęp cywilizacji przyczynia się do eliminowania wysiłku fizycznego prowadząc do dysfunkcji układu ruchowego.

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA

OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA KRĘGOSŁUP (columna vertebralis) Kręgosłup jest ruchomym słupem kostnym składa się z kręgów zrośniętych ze sobą w odcinkach krzyżowym i guzicznym oraz ruchomych połączeo w części

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Informator dla rodziców i opiekunów Sprawdź postawę swojego dziecka! Każdy Rodzic chce, aby jego dziecko było zwinne, wysportowane i miało piękną sylwetkę. Warunki, w jakich żyje, uczy sie i wypoczywa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III

PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I III Opracowała Paulina Kochańska Nauczyciel Wychowania Fizycznego, Instruktor Gimnastyki Korekcyjnej - 2

Bardziej szczegółowo

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona),

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona), RODZAJE WAD POSTAWY WADY KRĘGOSŁUPA PLECY OKRĄGŁE. Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Ruch zastąpi lekarstwo, ale lekarstwo nie zastąpi ruchu Wiek przedszkolny to bardzo ważny etap w życiu człowieka, kiedy to kształtują

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO -

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNA WPROWADZENIE Zadania gimnastyki Gimnastyka wyrównawcza to zasób i rodzaj ćwiczeń, które mają skompensować pewien niedobór ruchowy zarówno pod

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA:

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI I PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA: 1. Przez cały dzień razem z dzieckiem poprawiać postawę. 2. Uświadamiać dziecku nieprawidłowości jego postawy i negatywne konsekwencje nie

Bardziej szczegółowo

TOKI LEKCYJNE DLA POTRZEB PŁYWANIA KOREKCYJNEGO

TOKI LEKCYJNE DLA POTRZEB PŁYWANIA KOREKCYJNEGO TOKI LEKCYJNE DLA POTRZEB PŁYWANIA KOREKCYJNEGO Tok lekcyjny dla pleców okrągłych Ćwiczenia oddechowe można wprowadzać po każdym wykonanym zadaniu jako: uspokojenie organizmu i zadanie korekcyjne Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY CIAŁA PRZECIWWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ PRZY OKREŚLONYCH WADACH

WADY POSTAWY CIAŁA PRZECIWWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ PRZY OKREŚLONYCH WADACH WADY POSTAWY CIAŁA PRZECIWWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ PRZY OKREŚLONYCH WADACH Wady postawy stanowią w czasach współczesnych problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Gwałtowne zmiany zachodzące w środowisku otaczającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII/86/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014r.

Uchwała Nr LVIII/86/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014r. Uchwała Nr LVIII/86/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia gminnego programu zdrowotnego na lata 2014-2020 w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Zdrowo i prosto przez życie Opracowanie: Urszula Pecha Szkoła Podstawowa nr 24 w Zabrzu Rodzaj innowacji: programowa Miejsce realizacji innowacji: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Norberta

Bardziej szczegółowo

ABC zdrowia dziecka. OPRACOWAŁA : Grażyna Lewińska LOGO

ABC zdrowia dziecka. OPRACOWAŁA : Grażyna Lewińska LOGO ABC zdrowia dziecka OPRACOWAŁA : Grażyna Lewińska SZKOLNE ABC Rok szkolny to czas kiedy nasze dzieci spędzają w szkole po kilka godzin dziennie. Aby mogły one jak najlepiej przyswajać wiedzę zarówno w

Bardziej szczegółowo

Wady postawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Wady postawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym Wady postawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym Wady postawy stanowią w czasach współczesnych istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Gwałtowne zmiany środowiska życia człowieka odbijają się na

Bardziej szczegółowo

Koślawość kolan (KK) płaskostopie( PP)

Koślawość kolan (KK) płaskostopie( PP) Koślawość kolan (KK), występuje wtedy gdy wewnętrzna powierzchnia kolan delikatnie się styka powodując oddalenie stóp ( kostek wewnętrznych) od siebie : 3-4 cm KK nieznaczna. 5-7 cm KK wyraźna, 7-więcej

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

ANATOMIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ANATOMIA 1. Kręgi zaliczane są do kości: 2. Kręgi lędźwiowe nie posiadają: 3. W obrębie kręgosłupa nie występują: 4. Szkielet kręgosłupa zbudowany jest z: 5. W obrębie kręgosłupa występują połączenia:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Wady postawy i gimnastyka korekcyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wady postawy i gimnastyka korekcyjna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w autokorektorze

Ćwiczenia w autokorektorze Ćwiczenia w autokorektorze W proponowanej metodyce terapii uwzględniliśmy wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT. 1 - najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące

Bardziej szczegółowo

POZYCJE WYJŚCIOWE I DWICZEBNE. dwiczenia kompensacyjno - korekcyjne

POZYCJE WYJŚCIOWE I DWICZEBNE. dwiczenia kompensacyjno - korekcyjne POZYCJE WYJŚCIOWE I DWICZEBNE dwiczenia kompensacyjno - korekcyjne Zadania gimnastyki Gimnastyka wyrównawcza to zasób i rodzaj dwiczeo, które mają skompensowad pewien niedobór ruchowy zarówno pod względem

Bardziej szczegółowo

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Metoda Dobosiewicz Physiotherapy & Medicine Znajduje zastosowanie w zachowawczym leczeniu dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych. Według tej metody czynnikiem powstawania i progresji wady są

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Korekcja wad postawy ciała 2 Typ Do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_51 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność, poziom : studia drugiego stopnia poziom

Bardziej szczegółowo

Skierowanie na zajęcia do Ośrodka wydają lekarze pierwszego kontaktu i lekarze ortopedzi. MOGKiK jest jednym z nielicznych Ośrodków Gimnastyki

Skierowanie na zajęcia do Ośrodka wydają lekarze pierwszego kontaktu i lekarze ortopedzi. MOGKiK jest jednym z nielicznych Ośrodków Gimnastyki Raport z badań przesiewowych uczniów klas III starachowickich szkół podstawowych przeprowadzonych przez nauczycieli MOGKiK w Starachowicach w miesiącach maj czerwiec 2016 r. Podsumowując wyniki badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Prowadząca: Joanna Chrobocińska Liczba ćwiczących: do 14 osób, Czas: 30 minut, Wada: boczne skrzywienie kręgosłupa I st. (skolioza) Temat: Ćwiczenia mięśni prostownika

Bardziej szczegółowo

Dr Jawny System. System aktywnego siedzenia

Dr Jawny System. System aktywnego siedzenia Dr Jawny System System aktywnego siedzenia Dr Jawny System jest zwieńczeniem koncepcji Systemu Aktywnego Leczenia Kręgosłupa SALK oraz wieloletnich prac konstruktorskich Jarosława Jawnego. Wszystkie części

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 15/30 h 9/16 h 1,5 Praca własna studenta: 30 h 50 h 1. udział w wykładach 3*3 h

Gimnastyka korekcyjna. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 15/30 h 9/16 h 1,5 Praca własna studenta: 30 h 50 h 1. udział w wykładach 3*3 h Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Koordynator, osoby

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne. Wydział Wychowania Fizycznego UR

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne. Wydział Wychowania Fizycznego UR SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce

Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce Metody neurofizjologiczne Mają na celu badanie i leczenie ludzi z zaburzeniami napięcia, ruchu i aktywności w oparciu o wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROGRAM: PROMOCJA ZDROWIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Informacja o programie. Program powstał z myślą o uatrakcyjnieniu zajęć świetlicowych. Jest on propozycją podjęcia systematycznych działań w celu promowania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE. Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE. Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyka korekcyjną Teoria wychowania fizycznego 1. Rehabilitacja fizjoterapia: definicja, zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Sportu Powszechnego Zakład Fitness i Sportów Siłowych Fitness Osoby prowadzące przedmiot: 1. Zarębska Aleksandra, adiunkt, olazarebska@o2.pl 2.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Temat Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Zadanie główne: mięśni pośladkowych i brzucha.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH Katedra Sportów Indywidualnych

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH Katedra Sportów Indywidualnych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH Katedra Sportów Indywidualnych Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego 1. Nazwa przedmiotu: Pływanie Korekcyjne 2. Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne 3. Rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/339/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/339/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/339/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/81/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Kasperczyk WADY POSTAWY CIAŁA. diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004

Tadeusz Kasperczyk WADY POSTAWY CIAŁA. diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004 TADEUSZ KASPERCZYK Tadeusz Kasperczyk i WADY POSTAWY CIAŁA diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004 t Spis treści Od A u to ra... 7 Rozdział I Wiadomości w stępne...9 Pojęcia: postawa prawidłowa, postawa wadliwa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓW Z USTALONYMI

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓW Z USTALONYMI ZESPÓŁ SZKÓŁ W RÓśEWIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY 2007 / 2008 r. PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ DLA UCZNIÓW Z USTALONYMI WADAMI POSTAWY Opracowała: mgr Małgorzata Zdaniukiewicz WSTĘP

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNA

GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNA GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNA Zadania gimnastyki Gimnastyka wyrównawcza to zasób i rodzaj dwiczeo, które mają skompensowad pewien niedobór ruchowy zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USPRAWNIANIA RUCHOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO THERA - BAND

PROGRAM USPRAWNIANIA RUCHOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO THERA - BAND PROGRAM USPRAWNIANIA RUCHOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO THERA - BAND Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie Opracowały: mgr Agnieszka Żak mgr Iwona Niemiec mgr

Bardziej szczegółowo

Obciążenie uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego tornistrami/plecakami wyniki badań za rok szkolny 2013/2014

Obciążenie uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego tornistrami/plecakami wyniki badań za rok szkolny 2013/2014 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Obciążenie uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego tornistrami/plecakami wyniki badań za

Bardziej szczegółowo

Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim

Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim Rola zabaw i gier ruchowych w gimnastyce korekcyjnej dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim Pojęcia zabawy i gry ruchowej, w odróżnieniu od gimnastyki korekcyjnej wymagają wyjaśnienia. Zabawa ruchowa

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE. (Dorsum rotundum)

PLECY OKRĄGŁE. (Dorsum rotundum) PLECY OKRĄGŁE (Dorsum rotundum) W warunkach nieprawidłowych, patologicznych, krzywizny fizjologiczne kręgosłupa podlegają zmianom dającym obraz kliniczny różnych wad. Wyróżnia się kilka odmian wad w zależności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Rok 2008 2008 Ośrodek Promocji Zdrwia i Sprawności Dziecka 80-397 Gdańsk ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 fax.058 553 53 34 e-mail: opzisd@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ROLA UKŁADU KOSTNO STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO W PROCESIE PRACY

ROLA UKŁADU KOSTNO STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO W PROCESIE PRACY Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł II Foliogram 8 ROLA UKŁADU KOSTNO STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO W PROCESIE PRACY FIZJOLOGIA PRACY to nauka, która bada: podstawowe procesy fizjologiczne, które zachodzą w układzie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza. Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie

Diagnoza. Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie Diagnoza Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie Aktywność fizyczna naszych dzieci w ciągu ostatnich 20 lat wyraźnie spadła Polskie dzieci są mniej aktywne niż dzieci z innych europejskich krajów Aktywność

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM Zdrowy pracownik, to wydajny pracownik. VERIDIS PREZENTUJE - OFERTA DLA FIRM Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na ćwiczenia fizyczne, będą musieli wcześniej

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE WADOM POSTAWY U DZIECI ( informacja skierowana do rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół oraz nauczycieli )

ZAPOBIEGANIE WADOM POSTAWY U DZIECI ( informacja skierowana do rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół oraz nauczycieli ) ZAPOBIEGANIE WADOM POSTAWY U DZIECI ( informacja skierowana do rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół oraz nauczycieli ) Postawa ciała jest cechą charakterystyczną każdego człowieka. To ogólne wyrażenie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Materiały edukacyjne z Czerwcowej sesji stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 07 czerwca 2014 Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Michał Prawda

Bardziej szczegółowo

II to. Praca zbiorowa: MSZ II Technik Ortopeda pod kierunkiem mgr Bożeny Belcar

II to. Praca zbiorowa: MSZ II Technik Ortopeda pod kierunkiem mgr Bożeny Belcar MAŁY PRZEWODNIK PROFILAKTYKI ORTOPEDYCZNEJ Praca zbiorowa: MSZ II Technik Ortopeda pod kierunkiem mgr Bożeny Belcar II to Łańcut 2002 SPIS TREŚCI Anatomia..3 Rodzaje zniekształceń...4 Kifoza i lordoza...5

Bardziej szczegółowo

Centrum ćwiczeń mięśni pleców

Centrum ćwiczeń mięśni pleców Centrum ćwiczeń mięśni pleców Bazując na aktualnych wynikach badań dr.wolff opracował jedyną swego rodzaju koncepcję terapii mięśni grzbietowych w celu stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Pacjenci,w

Bardziej szczegółowo

Problemy z kręgosłupem zaczynają się już w dzieciństwie Wykrywanie wad postawy

Problemy z kręgosłupem zaczynają się już w dzieciństwie Wykrywanie wad postawy Problemy z kręgosłupem zaczynają się już w dzieciństwie Już w dzieciństwie zaczynają się problemy z kręgosłupem. Ponad 80 procent dzieci ma różne wady postawy. Najczęściej są to krzywe, okrągłe lub wklęsłe

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ĆWICZEŃ. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ ĆWICZEŃ STOSOWANYCH NA ZAJĘCIACH KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNYCH. Podział obejmuje dwie grupy ćwiczeń:

RODZAJE ĆWICZEŃ. Slajd 1. Slajd 2. Slajd 3 PODZIAŁ ĆWICZEŃ STOSOWANYCH NA ZAJĘCIACH KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNYCH. Podział obejmuje dwie grupy ćwiczeń: Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 RODZAJE ĆWICZEŃ PODZIAŁ ĆWICZEŃ STOSOWANYCH NA ZAJĘCIACH KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNYCH Podział obejmuje dwie grupy ćwiczeń: ćwiczenia ogólnokształtujące, ćwiczenia specjalne I. ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Własny nauczycielski program pedagogizacji rodziców Profilaktyka i pomoc dzieciom z wadami postawy

Własny nauczycielski program pedagogizacji rodziców Profilaktyka i pomoc dzieciom z wadami postawy Strzelewo, 2001.08.28 Własny nauczycielski program pedagogizacji rodziców Profilaktyka i pomoc dzieciom z wadami postawy opracowany przez: Bognę Młodziankiewicz SP Strzelewo i Hannę Brulińską - SP Ludzisko

Bardziej szczegółowo

Ankieta Połykanie i gryzienie a stan funkcjonalny w rdzeniowym zaniku mięśni. Data urodzenia.. Telefon.. Mail. Liczba kopii genu SMN2..

Ankieta Połykanie i gryzienie a stan funkcjonalny w rdzeniowym zaniku mięśni. Data urodzenia.. Telefon.. Mail. Liczba kopii genu SMN2.. Szanowni Państwo, Po raz kolejny zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Tym razem zawiera ona pytania dotyczące połykania, gryzienia, oddychania i mówienia. Funkcje te w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Stanisław Tuzinek Tomasz Biniaszewski Anna Ratynska PODSTAWY TEORII I METODYKI GIMNASTYKI KON. Redakcja naukowa Stanisław Tuzinek

Stanisław Tuzinek Tomasz Biniaszewski Anna Ratynska PODSTAWY TEORII I METODYKI GIMNASTYKI KON. Redakcja naukowa Stanisław Tuzinek Stanisław Tuzinek Tomasz Biniaszewski Anna Ratynska PODSTAWY TEORII I METODYKI GIMNASTYKI KON Redakcja naukowa Stanisław Tuzinek \ Stanisław Tuzinek Tomasz Biniaszewski Anna Ratynska PODSTAWY TEORII I

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja RAMOWE PROGRAMY KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Na zakończenie każdego z kursów przewidziano 4 godziny zajęć doradczych związanych z kursem. RACHUNKOWOŚĆ Z ZAAWANSOWANYM

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze wady postawy występujące u dzieci. Wady pleców: Plecy okrągłe

Najczęstsze wady postawy występujące u dzieci. Wady pleców: Plecy okrągłe Najczęstsze wady postawy występujące u dzieci Plecy okrągłe Wady pleców: Wada ta charakteryzuje się ona zwiększonym wygięciem kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym. Dziecko takie ma głowę i barki wysunięte

Bardziej szczegółowo

JAK CHRONIĆ SWÓJ KRĘGOSŁUP

JAK CHRONIĆ SWÓJ KRĘGOSŁUP JERZY STODOLNY JOANNA STODOLNA-TUKENDORF JAK CHRONIĆ SWÓJ KRĘGOSŁUP ------------------------ PORADNIK DLA K A Ż D E G O --------- sk NATURA WYDAWNICTWO NATURA POPULARNEGO PORADNIKA dr n. med. Jerzy Stodolny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania...V

Spis treści. Podziękowania...V Spis treści Podziękowania...V O autorze... VI Dorobek naukowy Robina McKenziego... VIII Wstęp: Przypadkowe odkrycie... XIII Wstęp do wydania polskiego... XVII Rozdział 1: Kark, czyli szyjny odcinek kręgosłupa...

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE.

PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE. PLAN METODYCZNY LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ NA BASENIE. Temat : Ruchy NN do stylu grzbietowego przy ścianie i ze współćwiczącym. Data: 26.03.2014 r. Cele szczegółowe w zakresie : A. sprawności motorycznej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością użycia większej siły i większej przestrzeni. Nie jest ona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../.../2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia... 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci" Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A61F 5/01 ( ) A61F 5/03 ( ) A61F 13/14 ( ) Muskała Ryszard, Czermno, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A61F 5/01 ( ) A61F 5/03 ( ) A61F 13/14 ( ) Muskała Ryszard, Czermno, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118497 (22) Data zgłoszenia: 27.09.2001 (19) PL (11) 65057 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centra Korekcji Wad Postawy - Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieŝy szkolnej.

Wrocławskie Centra Korekcji Wad Postawy - Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieŝy szkolnej. Nazwa programu Wrocławskie Centra Korekcji Wad Postawy - Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieŝy szkolnej. 1. Opis problemu zdrowotnego a. Problem zdrowotny Postawą ciała nazywamy indywidualne

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK RADOSNY GOSŁUP PROSTY GDY KRĘGOS. ElŜbieta Olszewska Zakład ad Korektywy Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

CZŁOWIEK RADOSNY GOSŁUP PROSTY GDY KRĘGOS. ElŜbieta Olszewska Zakład ad Korektywy Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie CZŁOWIEK RADOSNY GDY KRĘGOS GOSŁUP PROSTY Co powinniśmy wiedzieć o postawie ciała ElŜbieta Olszewska Zakład ad Korektywy Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Postawa ciała CZY RUCH JEST POTRZEBNY?

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE.

AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE. AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI SZKOŁY POSTAWOWEJ W PRZEŹMIEROWIE. OPRACOWAŁA: MGR ANNA KOTLARCZYK AUTORSKI PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA KLAS I VI WSTĘP Żadne lekarstwo nie

Bardziej szczegółowo

2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej postawy, angażowanie mięśni stóp.

2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej postawy, angażowanie mięśni stóp. Temat: Bawiąc się i ćwicząc dbam o prawidłową postawę. 1. Wada: skoliozy, stopy płaskie, płasko - koślawe 2. Zadanie główne wzmacnianie prostownika grzbietu odcinka piersiowego, utrwalanie odruchu poprawnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Rozwój gospodarczy, dokonujący się we wszystkich obszarach życia ludzi, wiąże się nieodzownie ze zmianą dominującej pozycji ciała człowieka. W ciągu doby,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski

Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski Przygotowanie motoryczne do jazdy na nartach. mgr Jakub Saniewski Cechy motoryczne człowieka Szybkość: polega na przemieszczaniu fragmentów ciała, lub też całego ciała w jak najkrótszym czasie, a zatem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Marzec Marzec to miesiąc, w którym wszystko budzi się do życia i Biedronki wyruszyły poznawać świat zaczynając od: 6.03 Spotkanie w Szkole

Marzec Marzec to miesiąc, w którym wszystko budzi się do życia i Biedronki wyruszyły poznawać świat zaczynając od: 6.03 Spotkanie w Szkole Marzec Marzec to miesiąc, w którym wszystko budzi się do życia i Biedronki wyruszyły poznawać świat zaczynając od: 6.03 Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 podczas Drzwi otwartych rodziców dzieci 6 letnich.

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja RAMOWE PROGRAMY KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

Człowiek - najlepsza inwestycja RAMOWE PROGRAMY KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE ZAWODOWE. RAMOWE PROGRAMY KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Na zakończenie każdego z kursów przewidziano 4 godziny zajęć doradczych związanych z kursem. RACHUNKOWOŚĆ Z ZAAWANSOWANYM

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo