Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej."

Transkrypt

1 Mtrły tylko o użytku wwnętrzno PZU SA. nkt AMBU Ankt l komórk lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj. Ankt otyzy łąz wszystk komórk ornzyjny zkłu opk zrowotnj zwązny z lzntwm multoryjnym, tj: komórk postwowj opk zrowotnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry ), porn spjlstyzny (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 1), ośroków (zspołów) opk pozszptlnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 2) - zlż o to w jk jnostk ornzyjny zkłu unkjonują. Ankt otyzy rówż oszru prown nostyzny (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 7), prown prottyzny, śroków pomonzy, krw tknk (koy rsortow zzynją sę yrą 8), nny komórk złlnoś myznj (koy rsortow zzynją sę yrą 9) - o l unkjonują w strukturz ornzyjnj jnostk lzntw multoryjno zkłu. Ankt uwzlęn pytn o zkł opk zrowotnj orz pytn otyzą oszru unkjonown komórk jk wyżj. Ankt AMBU skł sę z wó zęś: / zęś oólnj, / tl roszzń (w rkusz w okum Exl) Ankt otyzy komórk ornzyjny opk orźnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 3) Ankt otyzy ozłów szptlny orz nny komórk ornzyjny w op szptlnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry ), ozłów opkuńzo - lznzy plęnyjno - opkuńzy (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry ), komórk lzn sntoryjno uzrowskowo (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 6). Ankt otyzy rówż prown nostyzny (koy rsortow zzynją sę yrą 7), prown prottyzny, śroków pomonzy, krw tknk (koy rsortow zzynją sę yrą 8), nny komórk złlnoś myznj (koy rsortow zzynją sę yrą 9) - o l unkjonują w strukturz ornzyjnj jnostk lzntw stjonrno lu jnostk opk orźnj Struktur ornzyjn zkłu opk zrowotnj przstwon w nkt pownn onosć sę o ktulno stnu ktyzno orz ny zwrty w ksęz rjstrowj zkłu. Istj kozność opowz n wszystk pytn nkty. O l konkrtn pyt z ponym wrntm opowz otyzy zkłu opk zrowotnj z wzlęu n jo spykę, wśró wrntów opowz m możlwoś wyoru tkj opj, nlży pozostwć pust pol opowz, zś w polu "Uw" n końu nkty nlży wpsć opown komntrz, z wskzm numru pytn. O l to rozju pyt otyzy pon wrtoś lzowj, nlży wpsć wrtość. N potrzy wypłnn nkt ony ryzyk zkłu opk zrowotnj, prosmy zstosowć sę o ponższy ruł: 1/ Z jnostkę lzntw stjonrno uznj sę tką jnostkę, któr wśró koów rsortowy rozju jnostk (zęść VI systmu rsortowy koów ntykyjny) pos o njmj jn, który mś sę w rup koów HP.1. (szptlntwo) lu HP.2. (stjonrn zkły opk plęnyjnj łuotrmnowj). 2/ Z jnostkę lzntw multoryjno uznj sę tką jnostkę, któr wśró koów rsortowy rozju jnostk pos jkokolwk kou z rupy HP.1. (szptlntwo) orz z rupy HP.2. (stjonrn zkły opk plęnyjnj łuotrmnowj) orz jst jnostką opk orźnj (ko rsortowy HP.3.9.1) 3/ Z jnostkę opk orźnj uznj sę tką jnostkę, którj ko rsortowy rozju jnostk wynos: HP któr jnozś wśró koów rsortowy rozju jnostk pos jkokolwk kou z rupy HP.1. (szptlntwo) orz z rupy HP.2. (stjonrn zkły opk plęnyjnj łuotrmnowj) Numr nkty w systm ony ryzyk Numr wrsj systmu 3. 1 Płn nzw zkłu opk zrowotnj SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMKU owolny tkst w ły komórk 2 Intykj zkłu opk zrowotnj Smoyrowy numr ksę rjstrowj zkłu opk zrowotnj 6117 sm yr REGON pomotu który utworzył zkł opk zrowotnj zwęć yr lu ztrnś yr Smoznkowy ntyktor trytorlny l szy zkłu opk zrowotnj - zo z ksęą rjstrową (ntyktor z rjstru TERYT, o którym mów zęść II systmu rsortowy koów ntykyjny) sm yr Proszę poć łązną kwotę (zokrąloną o płny złoty) uznny / 3 zsązony oszkoowń (łąz: zośćuzyn oszkoown l pjntów zkłu).uw: otyzy szkó n oso zwązny z lzntwm multoryjnym. 3 lt tmu 2 lt tmu w osttnm roku klnrzowym w ktulnym roku proszę otkowo poć lzę poszkoowny pjntów, którzy mją ktul wypłn śwzn rntow w wynku uznn roszzń lu wyroku zsązjąo (uw: otyzy szkó n oso zwązny z lzntwm multoryjnym) Ars szy zkłu opk zrowotnj / ul/nr STAICHA 1 / mjsowość CHEŁMEK / ko owolny tkst w ły komórk

2 / O l ktul unkjonująy zkł opk zrowotnj powstł w wynku połązn, przję, utworzn n z zlkwowno lu przksztłn nno zkłu (zkłów) opk zrowotnj, któr mło mjs w ąu osttn lt, proszę ponżj poć wzśjsz nzwy rsy wszystk zkłów, który otyzyły wyżj wymnon zmny owolny tkst w ły komórk lu pust Krownk zkłu opk zrowotnj KATARZYNA SIATA owolny tkst w łj komór proszę zznzyć tn popunkt (znkm x) o l Krownk zkłu opk zrowotnj zjmuj to stnowsko w opsywnym zkłz opk zrowotnj krój nż 2 lt ltr "x" lu pust klnrzow Zstęp krownk zkłu opk zrowotnj o sprw myzny lk. stom. Aszk Kpkowsk Mnzyk 6 proszę zznzyć wyłąz tn popunkt (znkm x) o l w zkłz m zstępy krownk o sprw myzny Orn złożylsk zkłu opk zrowotnj pulzny smorząowy pństwowy prywtny Ko rsortowy pomotu który utworzył zkł (ko o którym mów zęść III 7 systmu rsortowy koów ntykyjny) - zo z ksęą rjstrową zkłu 33 lu pust ltr "x" lu pust w lu trzy yry Ozł PZU S.A. w rjo któro zloklzown są komórk ornzyjn 8 lzntw multoryjno (lu przwżją lz) zkłu opk zrowotnj Ozł PZU S.A. w Szz Ozł PZU S.A. w Wrszw Ozł PZU S.A. w Ktow Ozł PZU S.A. w Gńsku Ozł PZU S.A. w Poznnu Ozł PZU S.A. w Lul Ozł PZU S.A. w Łoz Ozł PZU S.A. w Krkow Ozł PZU S.A. w Wrołwu 9 Proszę poć lzę jnostk ornzyjny lzntw multoryjno zkłu łąz: 1 w tym: Przyo postwowj opk zrowotnj (ko rsortowy HP.3.1.) 1 Przyo stomtolozn (ko rsortowy HP.3.2.) Pozostł przyo jnospjlstyzn (ko rsortowy HP.3.3.) Przyo lu ntr wlospjlstyznj opk multoryjnj (ko rsortowy HP.3..) Cntr plnown rozny (ko rsortowy HP.3..1.) Ośrok zrow psyzno owykowo (ko rsortowy HP.3..2.) Amultoryjn ośrok zow (ko rsortowy HP.3..3.) Stj lz (ko rsortowy HP.3...) j Pozostł ośrok wlospjlstyznj opk multoryjnj (ko rsortowy HP.3...) k Przyo uzrowskow (ko rsortowy HP.3..6) l Ośrok nostyk (ko rsortowy HP.3..) m Myzn lortor nostyzn (ko HP.3..1) n Pomot uzljąy śwzń w zkrs opk omowj (ko rsortowy HP.3.6.) o Zkły rltj lznzj (ko rsortowy HP.3.7.) p Zkły przyroolznz (ko rsortowy HP.3.8) Pozostł pomoty uzlją śwzń zrowotny w zkrs opk r multoryjnj (ko rsortowy HP.3.9.) - Uw - z stj pootow rtunkowo jnostk opk orźnj s Bnk krw ornów, ntr krwowstw krwolzntw (ko rsortowy HP ) t Żłok (ko rsortowy HP ) u Ośrok opk n płnosprwnym (ko rsortowy HP.3.9..) w Pozostł pomoty uzlją śwzń zrowotny w zkrs opk multoryjnj (ko rsortowy HP.3.9.9) proszę poć l osó (Krownk zkłu) prowzło zkł w ąu osttn lt klnrzowy (otyzy zkłów unkjonująy łużj nż lt klnrzowy) proszę zznzyć tn popunkt (znkm x) o l Zstęp krownk zkłu opk zrowotnj o sprw myzny zjmuj to stnowsko w opsywnym zkłz opk zrowotnj krój nż 2 lt klnrzow Nlży uwzlęnć wyłąz jnostk, któr wśró koów rsortowy rozju jnostk posją jkokolwk kou z rupy HP.1. (szptlntwo) orz z rupy HP.2 (stjonrn zkły opk plęnyjnj łuotrmnowj) orz są jnostkm opk orźnj (ko rsortowy HP.3.9.1) O l jnostk lzntw multoryjno pos węj nż jn ko rozju jnostk. - jst w tym punk uwzlęnn wyłąz rz - wyór kou jnostk nlży okonć zo z zsą przwżjąj złlnoś jnostk. 1 Proszę poć lzę komórk ornzyjny unkjonująy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj łąz: 32 w tym: postwowj opk zrowotnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry ) porn spjlstyzny zwązny z spjlzją oroy wwnętrzn (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 1 lu 11) porn spjlstyzny zwązny z nnym spjlzjm zowwzym (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 12 lu 13) porn spjlstyzny zwązny z opką n kotą, mtką zkm (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 1) 2 owolny tkst w łj komór lu pust; wrtość pust ozwoln tylko wty, y wpsno "x" w pozyję ) ltr "x" lu pust; jżl wpsno "x", to pozyj ) ) muszą yć pust

3 j k l porn spjlstyzny zwązny z spjlnośm zowym (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 1 lu 16) porn spjlstyzny zwązny z psyoloą, orom psyznym uzlżnm (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 17) porn stomtolozny (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 18) ośroków (zspołów) opk pozszptlnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 2) prown nostyzny (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 7) - otyzy prown któr unkjonują wyłąz w rm lzntw multoryjno. prown prottyzny, śroków pomonzy, krw tknk (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 8) - otyzy komórk któr unkjonują wyłąz w rm lzntw multoryjno nny komórk złlnoś myznj w zkłz opk zrowotnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 9) otyzy komórk któr unkjonują wyłąz w rm lzntw multoryjno Lz lkrzy ztrunony w lzntw multoryjnym w przlznu n tt rozlznowy (śrno 16 ozn) pro. lz zmnnoprznkow r. lz zmnnoprznkow r n. m. lz zmnnoprznkow z II stopm spjlzj lu spjlzją uzyskną w try jnostopnowym (z tytułu nukowo) lz zmnnoprznkow z I stopm spjlzj (z tytułu nukowo) lz zmnnoprznkow z spjlzj (z tytułu nukowo) lz zmnnoprznkow lz łązn lkrzy ztrunony w lzntw multoryjnym z przlzn n tt rozlznowy: 3 W popunkt powyżj proszę uwzlęnć rówż wykonująy prę n postw umów ywlno-prwny łązn lz lkrzy wykonująy prę wyłąz n postw umów ywlno - prwny, z przlzn n tt rozlznowy 2 12 Lz plęnrk / położny ztrunony w lzntw multoryjnym, w przlznu n tt rozlznowy (śrno 16 ozn) z wyksztłm śrnm 12 lz zmnnoprznkow z wyksztłm wyższym 8 lz zmnnoprznkow lz łązn plęnrk / położny ztrunony w lzntw multoryjnym z przlzn n tt rozlznowy 2 W popunkt powyżj proszę uwzlęnć rówż wykonują prę n postw umów ywlno-prwny łązn lz plęnrk wykonująy prę wyłąz n postw umów ywlno - prwny, z przlzn n tt rozlznowy 13 Lz osó ojęty kontrktm z NFZ w rm postwowj opk zrowotnj (otyzy umowy o uzl śwzń opk zrowotnj) Lz uzlony por w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Por to śwz uzlon w wrunk multoryjny w tym w wrunk omowy, przz lkrz, lkrz ntystę lu psyolo) proszę otkowo zznzyć tn popunkt, o l komórk lzntw multoryjno unkjonują krój nż jn rok klnrzowy Lz por ptronżowy w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Por ptronżow to prwsz por lkrz w lu okrśln stnu zrow noworok orz ukj rozów w zkrs jo plęnj żywn, wykonywn w wrunk omowy). Lz wzyt w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Wzyt to śwz uzlon w wrunk multoryjny, w tym w wrunk omowy, przz osoę wykonująą nny zwó myzny nż lkrz, lkrz ntyst, psyolo). Lz wzyt ptronżowy w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Wzyt ptronżow to wzyt położnj lu plęnrk mją n lu montorow stnu zrow noworok / mowlę orz ukję rozów w zkrs jo plęnj żywn, wykonn w wrunk omowy). Lz ykl lzn w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Cykl lzn to śwz uzlon w wrunk multoryjny, w tym w wrunk omowy z ntnją wykonn okrślono zstwu prour myzny w okrślonym zs - otyzy np: multoryjno lzn uzrowskowo, rltj znnj, łuotrmnowj znnj opk plęnyjnj) Lz ssj w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Ssj to ykl lzn zrówno nywulny, jk zorowy, w zkrs zrow psyzno uzlżń). Lz zów molzy wykonny w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym, w ąu ostto roku klnrzowo Lz lnsów zrow wykonny w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym, w ąu ostto roku klnrzowo: (Blns zrow to prolktyzn lkrsk z młozży, prowzon w okrślony rup wku, któr zostły wyrn z wzlęu n spykę rozwoju lu tp ukj). Lz szzpń wykonny w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym, w ąu ostto roku klnrzowo 6971 ltr "x" lu pust

4 j k 1 proszę otkowo zznzyć tn popunkt, o l lzntwo multoryjn w zkłz unkjonuj krój nż jn rok klnrzowy 16 Śrn znn (z n wolny o pry) lz ozn pry komórk lzntw multoryjno 17 Czy zkł opk zrowotnj pos ktulny rtykt ISO: tk 18 Czy w rm lzntw multoryjno uzln są śwzn zrowotn z zkrsu: rur plstyznj 1 tk 2 nkolo /lu położntw 1 tk 2 ortop trumtolo nrząu ruu 1 tk 2 rur oólnj 1 tk 2 stomtolo 1 tk 2 ortoonj 1 tk 2 prottyk stomtoloznj 1 tk 2 rltj nrząu ruu /lu nuroloznj 1 tk 2 19 Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj wykonuj sę z z zkrsu noskop przwou pokrmowo. tk Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj 2 wykonuj sę nn (nż z z zkrsu noskop przwou pokrmowo) proury myzn o powyższonym ryzyku (tj. tk któr wymją wyrżn zoy przz pjnt w orm psmnj). tk Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj prsonl 21 wykonuj proury myzn wymją zstosown zzuln oólno (w tym ożylno z ntuj) tk 22 Lz ń przswowy (n lkrsk lu plęnrsk mją n lu: ntykję rup ryzyk, wzsn wykry ojwów oroowy, poję w porę opowo postępown kompnsyjno lu lznzo, y zmowć rozwój oroy lu zmjszyć ntywn jj skutk) orz pozostły śwzń prolktyzny w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym, w ąu ostto roku klnrzowo. Łązn lz śwzń uzlony w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym (por, por ptronżowy, wzyt, wzyt ptronżowy, ykl lzn, ssj, zów molzy, lnsów zrow, szzpń, ń przswowy orz pozostły śwzń prolktyzny) w ąu ostto roku klnrzowo tk Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj 23 wykonuj sę proury myzn w zzulnu mjsowym (przwoowym lu nsękowym) tk l Lz śwzń jk wyżj, uzlony w rm umów o uzl śwzń opk zrowotnj (z NFZ) 6971 m Lz śwzń jk w punk k, uzlony w rm umów o uzl zmówn n śwzn zrowotn n Lz śwzń jk w punk k, uzlony poz ww umowm. Lz prour myzny o powyższonym ryzyku w ąu ostto roku klnrzowo, wykonny w rm lzntw multoryjno. Przz proury myzn o powyższonym ryzyku nlży rozumć tk zynnoś myzn, n wykon który lkrz zoowązny jst uzyskć zoę pjnt (lu uprwnonj osoy) w orm psmnj. Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj prsonl wykonuj proury myzn wymją zstosown sj ltr "x" lu pust lz zmnnoprznkow 12

5 2 2 Czy kży pjnt po zkońznu proury myznj z zstosowm zzuln oólno (w tym ożylno z ntuj), wykonnj w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj tr n slę wzmożono nzoru (stł oność prsonlu myzno, ostępność prtury montorująj zynnoś żyow) tk otyzy ( są wykonywn proury myzn w zzulnu oólnym w rm lzntw multoryjno) Czy w trś zoy pjnt n prourę myzną o powyższonym ryzyku, wykonywną w rm lzntw multoryjno, umszzon są normj o: ) sto, lu rozju proury myznj, ) normlny nstępstw proury myznj, ) ltrntywny możlwoś lzn, zlt w, ) ryzyku njzęstszy powkłń trść zoy zwr wszystk lmnty trść zoy zwr zęść lmntów trść zoy zwr jn z lmntów otyzy ( są wykonywn proury myzn o powyższonym ryzyku w rm lzntw multoryjno) 26 Czy lkrz plęnrk uzljąy śwzń zrowotny w rm lzntw multoryjno yl w ąu osttn trz lt szkoln w zkrs uzln pomoy w stn zrożn ży szkoln są uokumntown: tk; mj nż 2 % prsonlu tk; 2% - % prsonlu tk; powyżj % prsonlu wszysy 27 Czy kontrol Inspkj Sntrnj w osttnm roku klnrzowym wykzł w zkrs wrunków sntrny lzntw multoryjno: powżn uyn (nłożono snkj n zkł opk zrowotnj) ron uyn (sporzązono protokół prwłowoś z zlnm wylmnown) wykzł uyń przprowzono kontrol Czy w ąu osttn wó lt przprowzono uokumntown szkoln 28 ło prsonlu uzljąo śwzń zrowotny w rm lzntw multoryjno z tnk nzno my rąk zo z normą PN-EN 199; 1 tk Czy w zkłz opk zrowotnj w rm lzntw multoryjno 29 oprowno wrożono stnr zynkj: słuwk lkrsk, mnktów o pomru śn tętnzo, trmomtrów lkrsk, łow USG, osprzętu EKG EEG tp. tk 3 Czy w zkłz opk zrowotnj w rm lzntw multoryjno stj oprown prour rjstrown złszn zrzń pożąny w opru o okrśloną nję ty zrzń. Zrz pożąn to szko wywołn w trk nostyk /lu lzn zwązn z nturlnym przm oroy lu stnm zrow orz ryzyko jj wystąpn (przykły: włśwy pjnt / mjs / stron oprown / włśw prour opryjn; włśw po lku - tn lk, t wk, tn pjnt; upk pjnt; trmnow ostrz opk; roprj) tk Lz zrjstrowny złoszony zrzń pożąny w zkłz opk 31 zrowotnj w rm lzntw multoryjno w osttnm roku klnrzowym wynosł: 1 lu węj prowzono rjstru Czy prsonl myzny uzljąy śwzń zrowotny w rm lzntw multoryjno, w ąu osttn trz lt klnrzowy uzstnzył w 32 wrsztt n tmt komunkj ntrprsonlnj ( otyzy rlj lkrz - pjnt, plęnrk - pjnt) uzstntwo jst potwrzon stosownym rtyktm tk mj nż 2 % prsonlu tk 2 - % prsonlu tk powyżj % prsonlu wszysy 33 Kwot zoowązń (zokrąlon o płny złoty) płtnk pulzno( NFZ) wo zkłu opk zrowotnj, jk wynkł z umów n śwzn opk zrowotnj uzln w osttnm roku klnrzowym. Uw: jżl zkł opk zrowotnj wypłn nktę HOSPI, proszę opowć n to pyt (opow normj nlży ująć w pytnu 1 nkty HOSPI) umowy w rozju: postwow opk zrowotn multoryjn opk spjlstyzn opk psytryzn lz uzlżń rltj lznz śwzn plęnyjn opkuńz - opk łuotrmnow lz stomtolozn (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI)

6 j k l m n o lzntwo uzrowskow pomo orźn trnsport sntrny prolktyzn prormy zrowotn śwzn zrowotn orę kontrktown zoptrz w przmoty ortopyzn śrok pomonz prormy zrowotn rtowntwo myzn opk pltywn ospyjn kwot sumryzn (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) p proszę otkowo zznzyć tn popunkt (znkm x) o l zkł opk zrowotnj w osttnm roku klnrzowym uzlł śwzń zrowotny poz umową z NFZ, przyó z ty śwzń ył mjszy nż sumryzn kwot zoowązń płtnk pulzno (NFZ) wo zkłu ltr "x" lu pust; wrtość pust moż otyzyć tylko sytuj: 1. n są w nk HOSPI (wszystk komórk o ) o o) są pust, 2. n są w tj nk l jst spłnon krytrum zznzn popunktu r proszę otkowo zznzyć tn popunkt (znkm x) o l zkł opk zrowotnj uzlł w osttnm roku klnrzowym śwzń zrowotny poz umową z NFZ, przyó z ty śwzń ył wększy nż sumryzn kwot zoowązń płtnk pulzno (NFZ) wo zkłu (lu y zkł uzlł wyłąz śwzń poz umową z NFZ) ltr "x" lu pust; wrtość pust moż otyzyć tylko sytuj: 1. n są w nk HOSPI (wszystk komórk o ) o o) są pust, 2. n są w tj nk l jst spłnon krytrum zznzn popunktu 3 Dt zkońzn nkty: RRRR-MM-DD Dt w orm RRRR-MM-DD UWAGI Pops Krownk zkłu opk zrowotnj lu osoy upowżnonj:

7 Mtrły tylko o użytku wwnętrzno PZU SA. Ankt l komórk lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj W kżą komórkę w oszrz opowz nlży wpsć lzę łkowtą, rówż zro. N zostwć pusty komórk. 1 Lz skr złoszony o Dyrkj zkłu opk zrowotnj, otyząy osttn rok uzln śwzń zrowotny. w lt tmu klnrzowy ktulny rok złoszony w nym roku 1 uznny z zsn (złoszony w nym roku poprzn lt) uznny z zsn (złoszony w nym roku poprzn lt) pozostjąy nl w trk rozptrywn (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) 2 Lz ntrwnj rzznk prw pjnt (z wzlęu n późjszy wynk) w sprw otyząy uzln śwzń zrowotny: złoszony w nym roku 3 Lz roszzń przsąowy o nprw szkoy n oso w sprw otyząy uzln śwzń zrowotny: złoszony w nym roku uznny przz zkł z zsn (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) uznny przz zkł z zsn (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) pozostjąy nl w trk rozptrywn przz zkł (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) Lz pozwów sąowy w sprw ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny: złoszony w nym roku złoszony w nym roku - sprwy zkońzon uoą w tym smym roku złoszony w nym roku - sprwy zkońzon w tym smym roku jko przrn złoszony w nym roku - sprwy zkońzon w tym smym roku jko wyrn złoszony w nym roku - sprwy zkońzon Lz sprw sąowy ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny zkońzony (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) Różn pomęzy lzą wszystk sprw ywlny zkońzony (jk w punk ), lzą sprw ywlny złoszony w nym roku - zkońzony. Lz sprw sąowy ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny, zkońzony uoą (spośró sprw ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny w opsywnj jnost zkłu złoszony w nym roku poprzn lt) Lz sprw sąowy ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny zkońzony prwomonym wyrokm sąowym (spośró sprw ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny w złoszony w nym roku poprzn lt) j ) przrny k ) wyrny Lz postępowń w sprw krny przwko prownkom w zkrs uzln śwzń zrowotny zmknęty n tp prokurtury (rozpozęty w nym roku poprzn lt) zmknęty n tp sąu (rozpozęty w nym roku poprzn lt) zmknęty n tp postępown prokurtorsko (yzją o umorznu postępown lu yzją omowy wszzę postępown) - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym wyrokm uwnnjąym - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym wyrokm skzująym - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt 6 Lz postępowń w sprw opowzlnoś zwoowj lkrzy w zwązku z uzlm przz n śwzń zrowotny zmknęty - rozpozęty w nym roku poprzn lt) zmknęty n tp postępown prz rzznkm opowzlnoś zwoowj - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym uwnnjąym wyrokm sąu lkrsko - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym skzująym wyrokm sąu lkrsko - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt 7 Lz postępowń w sprw opowzlnoś zwoowj plęnrk / położny w zwązku z uzlm przz śwzń zrowotny zmknęty - rozpozęty w nym roku poprzn lt zmknęty n tp postępown prz rzznkm opowzlnoś zwoowj - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym uwnnjąym wyrokm sąu zwoowo - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym skzująym wyrokm sąu zwoowo - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt UWAGI Pops Krownk zkłu opk zrowotnj lu osoy upowżnonj.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J140W OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J140W Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach gonan ntrum rwodawstwa rwozntwa w ah 25-734, u. Jagońska 66 www.rkk-k.om.p skrtarat@rkk-k.om.p ntraa: t. (041) 33-59-400 skrtarat: t. (041) 34-52-114 fax (041) 34-52-113 kspdyja: t. (041) 33-59-438 t/fax

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego MFC-6490CW

Zacznij od tego MFC-6490CW Poręznik szykiej osługi Zznij o tego MFC-6490CW Znim ęzie możn używć urzązeni, nleży je skonfigurowć i zinstlowć, wykonują instrukje, które zwier niniejszy Poręznik szykiej osługi. OSTRZEŻENIE Ostrzeżeni

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J315W. urządzenie i sprawdź elementy OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J315W Prze rozpozęiem korzystni z urzązeni nleży przezytć niniejszy Poręznik szykiej osługi w elu przeprowzeni prwiłowej konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J552DW DCP-J752DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykiej osługi Zznij tutj DCP-J552DW DCP-J752DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

SZUM NIEPRAWIDŁOWY SZUM 5 NIESTABILNOŚĆ 150 USTERKI ZDALNEGO STEROWANIA

SZUM NIEPRAWIDŁOWY SZUM 5 NIESTABILNOŚĆ 150 USTERKI ZDALNEGO STEROWANIA K WRKÓW SZKZI K ŁÓW JW RZSZRZY K JW (*) ZK "" PWII YĆ STSWY JK RZSZRZI K JW (*-**) TYK WTY, Y Ż Z WYMIIYH JWÓW W J RPI I PSJ. RP - IRIS SYSTM KWI PRW T KÓW JWÓW R6.8-00/0 ST KRSW P ZSI P RZI 5 ZIM 6 PRZY

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia

Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia Prmysłw OSIOŁEK Poltchn Łó, Instytut Automty Strown ptcyjn slnm PS owolnym rołm strumn Strscn. W rtyul prstwono lgorytm strown ptcyjngo slnm mgnsm trwłym owolnym rołm strumn. Do synty lgorytmu stosowno

Bardziej szczegółowo

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel.

Przedstawlclelstwa Redakcji I Administracji 1. w POZNANIU: Alfred W,lleckl, Wilcza 16, tel 305-07 R Jan Kozubski, Skarbowa 7, tel. Opłt pocto uscon rycłtem Nr 26 Nede dn 27 cerc 926 roku Adres Łódź Rędkcj: Potrkosk 85 Rok 2 Predstcest Redkcj Admnstrcj POZNANU: Afred eck c 6 tel 30507 R Jn Koubsk Skrbo 7 te 58 ARSZAEJ Cen egempr 30

Bardziej szczegółowo

Wpływ kryzysu finansowego na rynek transakcji fx swap w Polsce

Wpływ kryzysu finansowego na rynek transakcji fx swap w Polsce Bnk K 0 www.nkk.np.pl www.nkn.np.pl Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol wł Ol* łn: 6 lugo 0. Zkpown: 9 n 0. n ją k n mkńkm nku nuhomoś poł ę lm 007. w k un kó ojął ł śwow nk nnow. Źółm ku ł njj ownę nk nnow

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo