Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta AMBU. Ankieta dla komórek lecznictwa ambulatoryjnego w zakładzie opieki zdrowotnej."

Transkrypt

1 Mtrły tylko o użytku wwnętrzno PZU SA. nkt AMBU Ankt l komórk lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj. Ankt otyzy łąz wszystk komórk ornzyjny zkłu opk zrowotnj zwązny z lzntwm multoryjnym, tj: komórk postwowj opk zrowotnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry ), porn spjlstyzny (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 1), ośroków (zspołów) opk pozszptlnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 2) - zlż o to w jk jnostk ornzyjny zkłu unkjonują. Ankt otyzy rówż oszru prown nostyzny (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 7), prown prottyzny, śroków pomonzy, krw tknk (koy rsortow zzynją sę yrą 8), nny komórk złlnoś myznj (koy rsortow zzynją sę yrą 9) - o l unkjonują w strukturz ornzyjnj jnostk lzntw multoryjno zkłu. Ankt uwzlęn pytn o zkł opk zrowotnj orz pytn otyzą oszru unkjonown komórk jk wyżj. Ankt AMBU skł sę z wó zęś: / zęś oólnj, / tl roszzń (w rkusz w okum Exl) Ankt otyzy komórk ornzyjny opk orźnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 3) Ankt otyzy ozłów szptlny orz nny komórk ornzyjny w op szptlnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry ), ozłów opkuńzo - lznzy plęnyjno - opkuńzy (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry ), komórk lzn sntoryjno uzrowskowo (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 6). Ankt otyzy rówż prown nostyzny (koy rsortow zzynją sę yrą 7), prown prottyzny, śroków pomonzy, krw tknk (koy rsortow zzynją sę yrą 8), nny komórk złlnoś myznj (koy rsortow zzynją sę yrą 9) - o l unkjonują w strukturz ornzyjnj jnostk lzntw stjonrno lu jnostk opk orźnj Struktur ornzyjn zkłu opk zrowotnj przstwon w nkt pownn onosć sę o ktulno stnu ktyzno orz ny zwrty w ksęz rjstrowj zkłu. Istj kozność opowz n wszystk pytn nkty. O l konkrtn pyt z ponym wrntm opowz otyzy zkłu opk zrowotnj z wzlęu n jo spykę, wśró wrntów opowz m możlwoś wyoru tkj opj, nlży pozostwć pust pol opowz, zś w polu "Uw" n końu nkty nlży wpsć opown komntrz, z wskzm numru pytn. O l to rozju pyt otyzy pon wrtoś lzowj, nlży wpsć wrtość. N potrzy wypłnn nkt ony ryzyk zkłu opk zrowotnj, prosmy zstosowć sę o ponższy ruł: 1/ Z jnostkę lzntw stjonrno uznj sę tką jnostkę, któr wśró koów rsortowy rozju jnostk (zęść VI systmu rsortowy koów ntykyjny) pos o njmj jn, który mś sę w rup koów HP.1. (szptlntwo) lu HP.2. (stjonrn zkły opk plęnyjnj łuotrmnowj). 2/ Z jnostkę lzntw multoryjno uznj sę tką jnostkę, któr wśró koów rsortowy rozju jnostk pos jkokolwk kou z rupy HP.1. (szptlntwo) orz z rupy HP.2. (stjonrn zkły opk plęnyjnj łuotrmnowj) orz jst jnostką opk orźnj (ko rsortowy HP.3.9.1) 3/ Z jnostkę opk orźnj uznj sę tką jnostkę, którj ko rsortowy rozju jnostk wynos: HP któr jnozś wśró koów rsortowy rozju jnostk pos jkokolwk kou z rupy HP.1. (szptlntwo) orz z rupy HP.2. (stjonrn zkły opk plęnyjnj łuotrmnowj) Numr nkty w systm ony ryzyk Numr wrsj systmu 3. 1 Płn nzw zkłu opk zrowotnj SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMKU owolny tkst w ły komórk 2 Intykj zkłu opk zrowotnj Smoyrowy numr ksę rjstrowj zkłu opk zrowotnj 6117 sm yr REGON pomotu który utworzył zkł opk zrowotnj zwęć yr lu ztrnś yr Smoznkowy ntyktor trytorlny l szy zkłu opk zrowotnj - zo z ksęą rjstrową (ntyktor z rjstru TERYT, o którym mów zęść II systmu rsortowy koów ntykyjny) sm yr Proszę poć łązną kwotę (zokrąloną o płny złoty) uznny / 3 zsązony oszkoowń (łąz: zośćuzyn oszkoown l pjntów zkłu).uw: otyzy szkó n oso zwązny z lzntwm multoryjnym. 3 lt tmu 2 lt tmu w osttnm roku klnrzowym w ktulnym roku proszę otkowo poć lzę poszkoowny pjntów, którzy mją ktul wypłn śwzn rntow w wynku uznn roszzń lu wyroku zsązjąo (uw: otyzy szkó n oso zwązny z lzntwm multoryjnym) Ars szy zkłu opk zrowotnj / ul/nr STAICHA 1 / mjsowość CHEŁMEK / ko owolny tkst w ły komórk

2 / O l ktul unkjonująy zkł opk zrowotnj powstł w wynku połązn, przję, utworzn n z zlkwowno lu przksztłn nno zkłu (zkłów) opk zrowotnj, któr mło mjs w ąu osttn lt, proszę ponżj poć wzśjsz nzwy rsy wszystk zkłów, który otyzyły wyżj wymnon zmny owolny tkst w ły komórk lu pust Krownk zkłu opk zrowotnj KATARZYNA SIATA owolny tkst w łj komór proszę zznzyć tn popunkt (znkm x) o l Krownk zkłu opk zrowotnj zjmuj to stnowsko w opsywnym zkłz opk zrowotnj krój nż 2 lt ltr "x" lu pust klnrzow Zstęp krownk zkłu opk zrowotnj o sprw myzny lk. stom. Aszk Kpkowsk Mnzyk 6 proszę zznzyć wyłąz tn popunkt (znkm x) o l w zkłz m zstępy krownk o sprw myzny Orn złożylsk zkłu opk zrowotnj pulzny smorząowy pństwowy prywtny Ko rsortowy pomotu który utworzył zkł (ko o którym mów zęść III 7 systmu rsortowy koów ntykyjny) - zo z ksęą rjstrową zkłu 33 lu pust ltr "x" lu pust w lu trzy yry Ozł PZU S.A. w rjo któro zloklzown są komórk ornzyjn 8 lzntw multoryjno (lu przwżją lz) zkłu opk zrowotnj Ozł PZU S.A. w Szz Ozł PZU S.A. w Wrszw Ozł PZU S.A. w Ktow Ozł PZU S.A. w Gńsku Ozł PZU S.A. w Poznnu Ozł PZU S.A. w Lul Ozł PZU S.A. w Łoz Ozł PZU S.A. w Krkow Ozł PZU S.A. w Wrołwu 9 Proszę poć lzę jnostk ornzyjny lzntw multoryjno zkłu łąz: 1 w tym: Przyo postwowj opk zrowotnj (ko rsortowy HP.3.1.) 1 Przyo stomtolozn (ko rsortowy HP.3.2.) Pozostł przyo jnospjlstyzn (ko rsortowy HP.3.3.) Przyo lu ntr wlospjlstyznj opk multoryjnj (ko rsortowy HP.3..) Cntr plnown rozny (ko rsortowy HP.3..1.) Ośrok zrow psyzno owykowo (ko rsortowy HP.3..2.) Amultoryjn ośrok zow (ko rsortowy HP.3..3.) Stj lz (ko rsortowy HP.3...) j Pozostł ośrok wlospjlstyznj opk multoryjnj (ko rsortowy HP.3...) k Przyo uzrowskow (ko rsortowy HP.3..6) l Ośrok nostyk (ko rsortowy HP.3..) m Myzn lortor nostyzn (ko HP.3..1) n Pomot uzljąy śwzń w zkrs opk omowj (ko rsortowy HP.3.6.) o Zkły rltj lznzj (ko rsortowy HP.3.7.) p Zkły przyroolznz (ko rsortowy HP.3.8) Pozostł pomoty uzlją śwzń zrowotny w zkrs opk r multoryjnj (ko rsortowy HP.3.9.) - Uw - z stj pootow rtunkowo jnostk opk orźnj s Bnk krw ornów, ntr krwowstw krwolzntw (ko rsortowy HP ) t Żłok (ko rsortowy HP ) u Ośrok opk n płnosprwnym (ko rsortowy HP.3.9..) w Pozostł pomoty uzlją śwzń zrowotny w zkrs opk multoryjnj (ko rsortowy HP.3.9.9) proszę poć l osó (Krownk zkłu) prowzło zkł w ąu osttn lt klnrzowy (otyzy zkłów unkjonująy łużj nż lt klnrzowy) proszę zznzyć tn popunkt (znkm x) o l Zstęp krownk zkłu opk zrowotnj o sprw myzny zjmuj to stnowsko w opsywnym zkłz opk zrowotnj krój nż 2 lt klnrzow Nlży uwzlęnć wyłąz jnostk, któr wśró koów rsortowy rozju jnostk posją jkokolwk kou z rupy HP.1. (szptlntwo) orz z rupy HP.2 (stjonrn zkły opk plęnyjnj łuotrmnowj) orz są jnostkm opk orźnj (ko rsortowy HP.3.9.1) O l jnostk lzntw multoryjno pos węj nż jn ko rozju jnostk. - jst w tym punk uwzlęnn wyłąz rz - wyór kou jnostk nlży okonć zo z zsą przwżjąj złlnoś jnostk. 1 Proszę poć lzę komórk ornzyjny unkjonująy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj łąz: 32 w tym: postwowj opk zrowotnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry ) porn spjlstyzny zwązny z spjlzją oroy wwnętrzn (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 1 lu 11) porn spjlstyzny zwązny z nnym spjlzjm zowwzym (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 12 lu 13) porn spjlstyzny zwązny z opką n kotą, mtką zkm (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 1) 2 owolny tkst w łj komór lu pust; wrtość pust ozwoln tylko wty, y wpsno "x" w pozyję ) ltr "x" lu pust; jżl wpsno "x", to pozyj ) ) muszą yć pust

3 j k l porn spjlstyzny zwązny z spjlnośm zowym (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 1 lu 16) porn spjlstyzny zwązny z psyoloą, orom psyznym uzlżnm (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 17) porn stomtolozny (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yr 18) ośroków (zspołów) opk pozszptlnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 2) prown nostyzny (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 7) - otyzy prown któr unkjonują wyłąz w rm lzntw multoryjno. prown prottyzny, śroków pomonzy, krw tknk (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 8) - otyzy komórk któr unkjonują wyłąz w rm lzntw multoryjno nny komórk złlnoś myznj w zkłz opk zrowotnj (koy rsortow spjlnoś komórk zzynją sę o yry 9) otyzy komórk któr unkjonują wyłąz w rm lzntw multoryjno Lz lkrzy ztrunony w lzntw multoryjnym w przlznu n tt rozlznowy (śrno 16 ozn) pro. lz zmnnoprznkow r. lz zmnnoprznkow r n. m. lz zmnnoprznkow z II stopm spjlzj lu spjlzją uzyskną w try jnostopnowym (z tytułu nukowo) lz zmnnoprznkow z I stopm spjlzj (z tytułu nukowo) lz zmnnoprznkow z spjlzj (z tytułu nukowo) lz zmnnoprznkow lz łązn lkrzy ztrunony w lzntw multoryjnym z przlzn n tt rozlznowy: 3 W popunkt powyżj proszę uwzlęnć rówż wykonująy prę n postw umów ywlno-prwny łązn lz lkrzy wykonująy prę wyłąz n postw umów ywlno - prwny, z przlzn n tt rozlznowy 2 12 Lz plęnrk / położny ztrunony w lzntw multoryjnym, w przlznu n tt rozlznowy (śrno 16 ozn) z wyksztłm śrnm 12 lz zmnnoprznkow z wyksztłm wyższym 8 lz zmnnoprznkow lz łązn plęnrk / położny ztrunony w lzntw multoryjnym z przlzn n tt rozlznowy 2 W popunkt powyżj proszę uwzlęnć rówż wykonują prę n postw umów ywlno-prwny łązn lz plęnrk wykonująy prę wyłąz n postw umów ywlno - prwny, z przlzn n tt rozlznowy 13 Lz osó ojęty kontrktm z NFZ w rm postwowj opk zrowotnj (otyzy umowy o uzl śwzń opk zrowotnj) Lz uzlony por w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Por to śwz uzlon w wrunk multoryjny w tym w wrunk omowy, przz lkrz, lkrz ntystę lu psyolo) proszę otkowo zznzyć tn popunkt, o l komórk lzntw multoryjno unkjonują krój nż jn rok klnrzowy Lz por ptronżowy w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Por ptronżow to prwsz por lkrz w lu okrśln stnu zrow noworok orz ukj rozów w zkrs jo plęnj żywn, wykonywn w wrunk omowy). Lz wzyt w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Wzyt to śwz uzlon w wrunk multoryjny, w tym w wrunk omowy, przz osoę wykonująą nny zwó myzny nż lkrz, lkrz ntyst, psyolo). Lz wzyt ptronżowy w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Wzyt ptronżow to wzyt położnj lu plęnrk mją n lu montorow stnu zrow noworok / mowlę orz ukję rozów w zkrs jo plęnj żywn, wykonn w wrunk omowy). Lz ykl lzn w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Cykl lzn to śwz uzlon w wrunk multoryjny, w tym w wrunk omowy z ntnją wykonn okrślono zstwu prour myzny w okrślonym zs - otyzy np: multoryjno lzn uzrowskowo, rltj znnj, łuotrmnowj znnj opk plęnyjnj) Lz ssj w ąu ostto roku klnrzowo w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym: (Ssj to ykl lzn zrówno nywulny, jk zorowy, w zkrs zrow psyzno uzlżń). Lz zów molzy wykonny w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym, w ąu ostto roku klnrzowo Lz lnsów zrow wykonny w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym, w ąu ostto roku klnrzowo: (Blns zrow to prolktyzn lkrsk z młozży, prowzon w okrślony rup wku, któr zostły wyrn z wzlęu n spykę rozwoju lu tp ukj). Lz szzpń wykonny w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym, w ąu ostto roku klnrzowo 6971 ltr "x" lu pust

4 j k 1 proszę otkowo zznzyć tn popunkt, o l lzntwo multoryjn w zkłz unkjonuj krój nż jn rok klnrzowy 16 Śrn znn (z n wolny o pry) lz ozn pry komórk lzntw multoryjno 17 Czy zkł opk zrowotnj pos ktulny rtykt ISO: tk 18 Czy w rm lzntw multoryjno uzln są śwzn zrowotn z zkrsu: rur plstyznj 1 tk 2 nkolo /lu położntw 1 tk 2 ortop trumtolo nrząu ruu 1 tk 2 rur oólnj 1 tk 2 stomtolo 1 tk 2 ortoonj 1 tk 2 prottyk stomtoloznj 1 tk 2 rltj nrząu ruu /lu nuroloznj 1 tk 2 19 Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj wykonuj sę z z zkrsu noskop przwou pokrmowo. tk Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj 2 wykonuj sę nn (nż z z zkrsu noskop przwou pokrmowo) proury myzn o powyższonym ryzyku (tj. tk któr wymją wyrżn zoy przz pjnt w orm psmnj). tk Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj prsonl 21 wykonuj proury myzn wymją zstosown zzuln oólno (w tym ożylno z ntuj) tk 22 Lz ń przswowy (n lkrsk lu plęnrsk mją n lu: ntykję rup ryzyk, wzsn wykry ojwów oroowy, poję w porę opowo postępown kompnsyjno lu lznzo, y zmowć rozwój oroy lu zmjszyć ntywn jj skutk) orz pozostły śwzń prolktyzny w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym, w ąu ostto roku klnrzowo. Łązn lz śwzń uzlony w rm komórk ornzyjny zwązny z lzntwm multoryjnym (por, por ptronżowy, wzyt, wzyt ptronżowy, ykl lzn, ssj, zów molzy, lnsów zrow, szzpń, ń przswowy orz pozostły śwzń prolktyzny) w ąu ostto roku klnrzowo tk Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj 23 wykonuj sę proury myzn w zzulnu mjsowym (przwoowym lu nsękowym) tk l Lz śwzń jk wyżj, uzlony w rm umów o uzl śwzń opk zrowotnj (z NFZ) 6971 m Lz śwzń jk w punk k, uzlony w rm umów o uzl zmówn n śwzn zrowotn n Lz śwzń jk w punk k, uzlony poz ww umowm. Lz prour myzny o powyższonym ryzyku w ąu ostto roku klnrzowo, wykonny w rm lzntw multoryjno. Przz proury myzn o powyższonym ryzyku nlży rozumć tk zynnoś myzn, n wykon który lkrz zoowązny jst uzyskć zoę pjnt (lu uprwnonj osoy) w orm psmnj. Czy w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj prsonl wykonuj proury myzn wymją zstosown sj ltr "x" lu pust lz zmnnoprznkow 12

5 2 2 Czy kży pjnt po zkońznu proury myznj z zstosowm zzuln oólno (w tym ożylno z ntuj), wykonnj w rm lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj tr n slę wzmożono nzoru (stł oność prsonlu myzno, ostępność prtury montorująj zynnoś żyow) tk otyzy ( są wykonywn proury myzn w zzulnu oólnym w rm lzntw multoryjno) Czy w trś zoy pjnt n prourę myzną o powyższonym ryzyku, wykonywną w rm lzntw multoryjno, umszzon są normj o: ) sto, lu rozju proury myznj, ) normlny nstępstw proury myznj, ) ltrntywny możlwoś lzn, zlt w, ) ryzyku njzęstszy powkłń trść zoy zwr wszystk lmnty trść zoy zwr zęść lmntów trść zoy zwr jn z lmntów otyzy ( są wykonywn proury myzn o powyższonym ryzyku w rm lzntw multoryjno) 26 Czy lkrz plęnrk uzljąy śwzń zrowotny w rm lzntw multoryjno yl w ąu osttn trz lt szkoln w zkrs uzln pomoy w stn zrożn ży szkoln są uokumntown: tk; mj nż 2 % prsonlu tk; 2% - % prsonlu tk; powyżj % prsonlu wszysy 27 Czy kontrol Inspkj Sntrnj w osttnm roku klnrzowym wykzł w zkrs wrunków sntrny lzntw multoryjno: powżn uyn (nłożono snkj n zkł opk zrowotnj) ron uyn (sporzązono protokół prwłowoś z zlnm wylmnown) wykzł uyń przprowzono kontrol Czy w ąu osttn wó lt przprowzono uokumntown szkoln 28 ło prsonlu uzljąo śwzń zrowotny w rm lzntw multoryjno z tnk nzno my rąk zo z normą PN-EN 199; 1 tk Czy w zkłz opk zrowotnj w rm lzntw multoryjno 29 oprowno wrożono stnr zynkj: słuwk lkrsk, mnktów o pomru śn tętnzo, trmomtrów lkrsk, łow USG, osprzętu EKG EEG tp. tk 3 Czy w zkłz opk zrowotnj w rm lzntw multoryjno stj oprown prour rjstrown złszn zrzń pożąny w opru o okrśloną nję ty zrzń. Zrz pożąn to szko wywołn w trk nostyk /lu lzn zwązn z nturlnym przm oroy lu stnm zrow orz ryzyko jj wystąpn (przykły: włśwy pjnt / mjs / stron oprown / włśw prour opryjn; włśw po lku - tn lk, t wk, tn pjnt; upk pjnt; trmnow ostrz opk; roprj) tk Lz zrjstrowny złoszony zrzń pożąny w zkłz opk 31 zrowotnj w rm lzntw multoryjno w osttnm roku klnrzowym wynosł: 1 lu węj prowzono rjstru Czy prsonl myzny uzljąy śwzń zrowotny w rm lzntw multoryjno, w ąu osttn trz lt klnrzowy uzstnzył w 32 wrsztt n tmt komunkj ntrprsonlnj ( otyzy rlj lkrz - pjnt, plęnrk - pjnt) uzstntwo jst potwrzon stosownym rtyktm tk mj nż 2 % prsonlu tk 2 - % prsonlu tk powyżj % prsonlu wszysy 33 Kwot zoowązń (zokrąlon o płny złoty) płtnk pulzno( NFZ) wo zkłu opk zrowotnj, jk wynkł z umów n śwzn opk zrowotnj uzln w osttnm roku klnrzowym. Uw: jżl zkł opk zrowotnj wypłn nktę HOSPI, proszę opowć n to pyt (opow normj nlży ująć w pytnu 1 nkty HOSPI) umowy w rozju: postwow opk zrowotn multoryjn opk spjlstyzn opk psytryzn lz uzlżń rltj lznz śwzn plęnyjn opkuńz - opk łuotrmnow lz stomtolozn (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI)

6 j k l m n o lzntwo uzrowskow pomo orźn trnsport sntrny prolktyzn prormy zrowotn śwzn zrowotn orę kontrktown zoptrz w przmoty ortopyzn śrok pomonz prormy zrowotn rtowntwo myzn opk pltywn ospyjn kwot sumryzn (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) (lu pust, jżl n w nk HOSPI) p proszę otkowo zznzyć tn popunkt (znkm x) o l zkł opk zrowotnj w osttnm roku klnrzowym uzlł śwzń zrowotny poz umową z NFZ, przyó z ty śwzń ył mjszy nż sumryzn kwot zoowązń płtnk pulzno (NFZ) wo zkłu ltr "x" lu pust; wrtość pust moż otyzyć tylko sytuj: 1. n są w nk HOSPI (wszystk komórk o ) o o) są pust, 2. n są w tj nk l jst spłnon krytrum zznzn popunktu r proszę otkowo zznzyć tn popunkt (znkm x) o l zkł opk zrowotnj uzlł w osttnm roku klnrzowym śwzń zrowotny poz umową z NFZ, przyó z ty śwzń ył wększy nż sumryzn kwot zoowązń płtnk pulzno (NFZ) wo zkłu (lu y zkł uzlł wyłąz śwzń poz umową z NFZ) ltr "x" lu pust; wrtość pust moż otyzyć tylko sytuj: 1. n są w nk HOSPI (wszystk komórk o ) o o) są pust, 2. n są w tj nk l jst spłnon krytrum zznzn popunktu 3 Dt zkońzn nkty: RRRR-MM-DD Dt w orm RRRR-MM-DD UWAGI Pops Krownk zkłu opk zrowotnj lu osoy upowżnonj:

7 Mtrły tylko o użytku wwnętrzno PZU SA. Ankt l komórk lzntw multoryjno w zkłz opk zrowotnj W kżą komórkę w oszrz opowz nlży wpsć lzę łkowtą, rówż zro. N zostwć pusty komórk. 1 Lz skr złoszony o Dyrkj zkłu opk zrowotnj, otyząy osttn rok uzln śwzń zrowotny. w lt tmu klnrzowy ktulny rok złoszony w nym roku 1 uznny z zsn (złoszony w nym roku poprzn lt) uznny z zsn (złoszony w nym roku poprzn lt) pozostjąy nl w trk rozptrywn (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) 2 Lz ntrwnj rzznk prw pjnt (z wzlęu n późjszy wynk) w sprw otyząy uzln śwzń zrowotny: złoszony w nym roku 3 Lz roszzń przsąowy o nprw szkoy n oso w sprw otyząy uzln śwzń zrowotny: złoszony w nym roku uznny przz zkł z zsn (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) uznny przz zkł z zsn (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) pozostjąy nl w trk rozptrywn przz zkł (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) Lz pozwów sąowy w sprw ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny: złoszony w nym roku złoszony w nym roku - sprwy zkońzon uoą w tym smym roku złoszony w nym roku - sprwy zkońzon w tym smym roku jko przrn złoszony w nym roku - sprwy zkońzon w tym smym roku jko wyrn złoszony w nym roku - sprwy zkońzon Lz sprw sąowy ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny zkońzony (spośró złoszony w nym roku poprzn lt) Różn pomęzy lzą wszystk sprw ywlny zkońzony (jk w punk ), lzą sprw ywlny złoszony w nym roku - zkońzony. Lz sprw sąowy ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny, zkońzony uoą (spośró sprw ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny w opsywnj jnost zkłu złoszony w nym roku poprzn lt) Lz sprw sąowy ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny zkońzony prwomonym wyrokm sąowym (spośró sprw ywlny otyząy uzln śwzń zrowotny w złoszony w nym roku poprzn lt) j ) przrny k ) wyrny Lz postępowń w sprw krny przwko prownkom w zkrs uzln śwzń zrowotny zmknęty n tp prokurtury (rozpozęty w nym roku poprzn lt) zmknęty n tp sąu (rozpozęty w nym roku poprzn lt) zmknęty n tp postępown prokurtorsko (yzją o umorznu postępown lu yzją omowy wszzę postępown) - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym wyrokm uwnnjąym - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym wyrokm skzująym - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt 6 Lz postępowń w sprw opowzlnoś zwoowj lkrzy w zwązku z uzlm przz n śwzń zrowotny zmknęty - rozpozęty w nym roku poprzn lt) zmknęty n tp postępown prz rzznkm opowzlnoś zwoowj - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym uwnnjąym wyrokm sąu lkrsko - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym skzująym wyrokm sąu lkrsko - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt 7 Lz postępowń w sprw opowzlnoś zwoowj plęnrk / położny w zwązku z uzlm przz śwzń zrowotny zmknęty - rozpozęty w nym roku poprzn lt zmknęty n tp postępown prz rzznkm opowzlnoś zwoowj - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym uwnnjąym wyrokm sąu zwoowo - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt zkońzony prwomonym skzująym wyrokm sąu zwoowo - spośró rozpozęty w nym roku poprzn lt UWAGI Pops Krownk zkłu opk zrowotnj lu osoy upowżnonj.

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI

Materiały tylko do użytku wewnętrznego PZU SA. ankieta HOSPI Mtriły tylko o użytku wwnętrzngo PZU SA. nkit HOSPI Ankit l komórk lznitw stjonrngo w zkłzi opiki zrowotnj Ankit otyzy łąz wszystkih komórk orgnizyjnyh zkłu opiki zrowotnj związnyh z lznitwm stjonrnym,

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu

Ankieta absolwenta ANKIETA ABSOLWENTA. Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Raciborzu 24 mj 2012 r. Ankit solwnt Wyni I Sttus oowiązująy Symol Stron 1/5 ANKIETA ABSOLWENTA Losy zwoow solwntów PWSZ w Riorzu Dro Asolwntko, Droi Asolwni! HASŁO DO ANKIETY: Prosimy o okłn przzytni pytń i zznzni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z n 14 luto 2006 r. w sprw wzorów okumntów stosowny n potrzy wnj opów (Dz. U. z n 24 luto 2006 r.) N postw rt. 36 ust. 14 ustwy z n 27 kwtn 2001 r. o op (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU ZADANIE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPIS) OFEROWANEGO SPRZĘTU Nzw i rs Wykonwy:. I. Systm o ony i trningu koorynji nrwowo-mięśniowj i momntów sił mięśniowyh rozwijnyh w stwh końzyn

Bardziej szczegółowo

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele

Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami w przypadku 3 lub więcej drużyn tworzona jest małą tabele REGULAMIN I PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS V EDYCJI LIGI LET S MOVE WIOSNA 2013 Rozgrywk Lt s mov mją hrktr mtorsk tzn., h uzstnkm n mogą yć zwony zynn grjąy lu zgłoszn o rozgrywk płkrskh

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r.

Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw z 200 r. Portl sprwozwzy GUS

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Stron 1 z 7 Połązni Instrukj otyzą systmu Winows w przypku rukrki połązonj loklni Uwg: Przy instlowniu rukrki połązonj loklni, jśli ysk CD-ROM Oprogrmowni i okumntj ni osługuj ngo systmu opryjngo, nlży

Bardziej szczegółowo

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy

Semantyka i Weryfikacja Programów - Laboratorium 2 Działania na ułamkach, krotki i rekordy Semntyk i Weryfikj Progrmów - Lortorium Dziłni n ułmkh, krotki i rekory Cz. I. Dziłni n ułmkh Prolem. Oprowć zestw funkji o ziłń rytmetyznyh n ułmkh zwykłyh posti q, gzie, są lizmi łkowitymi i 0. Rozwiąznie

Bardziej szczegółowo

Toszek, 10.10.2012 r.

Toszek, 10.10.2012 r. Toszek, 10.10.2012 r. dotyzy: postępowni nr 22/PN/DEG/AC/2012 n świdze usług uezpiezeni od odpowiedzilnośi ywilnej i uezpiezeni mieni SP ZOZ Szpitl Psyhitryznego w Toszku N podstwie rt. 38 ust. 2 ustwy

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna

Środowisko życia i zdrowie - edukacja ekologiczna Zspół Szkół Mhniznyh Elktryznyh i Elktroniznyh mgr Grzgorz Gurzyński Śroowisko żyi i zrowi - ukj kologizn Projkt progrmu wyhowwzgo l wyhownków Intrntu ZSMEiE w Toruniu propgujągo ziłni prokologizn i zrowy

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Kuźnia Batory

Katalog produktów. Kuźnia Batory Ktlog prouktów Ktlog prouktów Kuźni Btory Kuźni Btory wytwrz różnego rozju wyroby kute z pon 100 gtunków stli. łównymi obiorcmi są brnże: mszynow, energetyczn, motoryzcyjn i okrętow. N liście Klientów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 203 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Fuzja danych nawigacyjnych w przestrzeni filtru Kalmana

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Fuzja danych nawigacyjnych w przestrzeni filtru Kalmana ISSN 733-867 ZESZ NAUKOWE NR (83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-ECHNICZNA E X L O - S H I 6 Andrzej Stteczny, Andrzej Lsj, Chfn Mohmmd Fzj dnych nwgcyjnych w przestrzen

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz.U.06.30.213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z n 14 luto 2006 r. w sprw wzorów okumntów stosowny n potrzy wn opów (Dz. U. z n 24 luto 2006 r.) N postw rt. 36 ust. 14 ustwy z n 27 kwtn 2001 r. o

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych.

Przykład 2.6. Przekrój złożony z trzech kształtowników walcowanych. Przkłd 6 Przkrój złożon z trzh ksztłtowników wlownh Polni: Wznzć główn ntrln momnt bzwłdnośi orz kirunki główn dl poniższgo przkroju złożongo z trzh ksztłtowników wlownh 0800 0 80800 Dn dotzą ksztłtowników

Bardziej szczegółowo

135 X 4000 135 X 2500 185 X

135 X 4000 135 X 2500 185 X eveling diesel rzekładnia hydrostatyczna z dyferencjałami 4W ZTRY KOŁ SKRĘT eveling 135 X 4000 eveling 135 X 2500 eveling 185 X 3000 eveling eveling eveling 135 x 4000 O 2500-3000 beta 8,5 8,5 6 2080 1620

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu.

2. Regulamin uchwala Rada Nadzorcza na podstawie 69 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Arka we Wrocławiu. Rgulmin rmontów orz wykorzystywni śroków z funuszu rmontowgo Spółzilni Miszkniowj Ark w Wrołwiu złąznik o uhwły 67/03 I Postnowini ogóln 1. Rgulmin okrśl oowiązki Spółzilni i jj Członków w zkrsi nprw wwnątrz

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy turystyki aktywnej

Organizatorzy turystyki aktywnej Pg 1 Orgniztorzy turystyki ktywnj br z GO D¹brow Bi³ostock ó nystok Suchowol s MOÑK SOKÓ K Stwiski Knyszyn Jdwbn Czrn Bi³ostock 64 OM izn silków Suprœl S u pr œ l Tykocin Choroszcz B YSTOK Z b. S imi nówk

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ

ANALIZA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNO-NAPĘDOWEGO STATKU TYPU OFFSHORE Z WYKORZYSTANIEM METODY DRZEW USZKODZEŃ MGR INŻ. LSZK CHYBOWSKI Politchnik Szczcińsk Wydził Mchniczny Studium Doktorncki ANALIZA PRACY SYSTMU NRGTYCZNO-NAPĘDOWGO STATKU TYPU OFFSHOR Z WYKORZYSTANIM MTODY DRZW USZKODZŃ STRSZCZNI W mtril przdstwiono

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 22.12.2009 Dzinnik Urzęowy Unii Europjskij L 342/59 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z ni 30 listop 2009 r. otyzą prouktów kosmtyznyh (wrsj przksztłon) (Tkst mjąy znzni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. best in training PRE TEST Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmh Europejskiego Funuszu Społeznego est in trining E-Pr@ownik ojrzłe kry społezeństw informyjnego n Mzowszu Numer Projektu: POKL.08.01.01-14-217/09 PRE TEST

Bardziej szczegółowo

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia Tel 1 - Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej. Dne otyczące zkłu opieki zrowotnej słuŝące o jego ientyfikcji nzw zkłu i jego siezi, Aneks 1-Tele res zkłu, c numer REGON. Źróło: oprcownie włsne n postwie rozporzązeni

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podstaw anatomii i fizjologii szczurów

Informacje dotyczące podstaw anatomii i fizjologii szczurów Rozzł 1 Wyrn n ntomzn zoozn myszy szzurów Inorm otyzą postw ntom zoo szzurów myszy moą ozć sę przytn oowów rzy wtrynr, tórzy ą rozpoząć złęn znń zwązny z orom wspomnny ryzon. Z uw n stosunowo uż pooństwo

Bardziej szczegółowo

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r.

ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepoległośi 208, 00-925 Wrszw Nzw i res jenostki sprwozwzej Numer inentyfikyjny REGON ZD-4 Sprwoznie z pomoy orźnej i rtownitw meyznego z 20 r. Portl sprwozwzy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Szeregi trygonometryczne Fouriera. sin(

Szeregi trygonometryczne Fouriera. sin( Szrg rygoomryz Fourr / Szrg rygoomryz Fourr D js ukj: s os Pożj pod są włsoś ukj kór wykorzysmy w późjszym zs Ozzmy przz zę zspooą pos: Wówzs s os orz os s Fukję zpsujmy w pos: s s os os os u os W szzgóoś

Bardziej szczegółowo

Sytuacja regionalna w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna.

Sytuacja regionalna w zakresie zagrożeń uzależnieniami. Perspektywa lokalna. 1-7- Syuj rgol w zr zgrożń uzlżm. Prpyw lol. Słwomr P. Prz Używ loholu Młozż Choż rz w ągu łgo wojgo ży lohol pło 9,1% uzów z młozj grupy 96,% uzów z rzj grupy. W z oh prz bm pło 61,% 1 16- lów orz 4,%

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ę Ą Ę ŚĘ Ę Ś ń Ę Ę Ą Ł Ż Ń Ł ć Ą ć Ł Ę Ó ć Ź ć ź ń Ń ń Ś Ą Ę Ł Ę Ą Ę ń ć ń Ź ć ń ć ń Ś ń ŚĆ ć ź Ł Ę Ę Ś Ę Ę Ę ń ŚĘ Ń Ę Ę ń ŚĘ Ę Ę Ś Ś ć ń Ę ń Ś Ę ć ć Ę Ę ć ź ć ń Ę Ń ń ć Ł Ę Ę Ę Ę ć Ę ć ć ź

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2014 r. OWIESZCZEIE DY MIEJSKIEJ WOCŁWI z n mr r sr ołoszn jnolo su uły sr uln mjsoo lnu zosoron rzsrznno oszru Muoór Wl Kmrlny Wrołu os r us usy z n l r o ołsznu ó normyny nóry nny ó rny (Dz U z r r, oz r, oz

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

TEORIA WAGNERA UTLENIANIA METALI

TEORIA WAGNERA UTLENIANIA METALI TEORIA WAGNERA UTLENIANIA METALI PROCES POWSTAWANIA ZGORZELIN W/G TAMANN A (90) Utlenz tl Utlenz Zgorzeln tl + SCHEMAT KLASYCZNEGO DOŚWIADCZENIA PFEILA (99) Powetrze Powetrze SO Zgorzeln SO Fe Fe TEORIA

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI. Rys. 7.7.1. Pomiar impedancji pętli zwarcia dla obwodu L2 6.7. ntrukcj zczegółow Grup:... 4.. 6.7. Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jet zpoznnie ię z metodmi pomirowymi i przepimi dotyczącymi ochrony przeciwporżeniowej w zczególności ochrony przed dotykiem pośrednim.

Bardziej szczegółowo

Metoda prądów obwodowych

Metoda prądów obwodowych Metod prądów owodowyh Zmenmy wszystke rzezywste źródł prądowe n npęowe, Tworzymy kłd równń lnowyh opsjąyh poszzególne owody. Dowolną seć lnową skłdjąą sę z elementów skponyh możn opsć z pomoą kłd równń

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

( ) Elementy rachunku prawdopodobieństwa. f( x) 1 F (x) f(x) - gęstość rozkładu prawdopodobieństwa X f( x) - dystrybuanta rozkładu.

( ) Elementy rachunku prawdopodobieństwa. f( x) 1 F (x) f(x) - gęstość rozkładu prawdopodobieństwa X f( x) - dystrybuanta rozkładu. Elementy rchunku prwdopodoeństw f 0 f() - gęstość rozkłdu prwdopodoeństw X f d P< < = f( d ) F = f( tdt ) - dystryunt rozkłdu E( X) = tf( t) dt - wrtość średn D ( X) = E( X ) E( X) - wrncj = f () F ()

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny!

Co można zrobić za pomocą maszyny Turinga? Wszystko! Maszyna Turinga potrafi rozwiązać każdy efektywnie rozwiązywalny problem algorytmiczny! TEZA CHURCHA-TURINGA Mzyn Turing: m końzenie wiele tnów zpiuje po jenym ymolu n liniowej tśmie Co możn zroić z pomoą mzyny Turing? Wzytko! Mzyn Turing potrfi rozwiązć kży efektywnie rozwiązywlny prolem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU

DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Ankit-sprzątni Szkoł Postwowj w Kowlowj nzw jnostki DANE NIEZBĘDNE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTU Lp. Trść m² 1. Łązn powirzhni sprzątni: 1 140,19 Korytrz o powirzhni, w tym: 274,50 *

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Frgmnt rmowy uostępniony przz Wywnictwo w clch promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszlki prw nlżą o: Wywnictwo Zilon Sow Sp. z o.o. Wrszw 2015 www.zilonsow.pl Prw łoń, lw łoń. Przyłóż obywi łoni

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ.

UWAGI O ROZKŁADZIE FUNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. L.Kowls - Uwg o rozłdz uc zm losow UWAI O ROZKŁADZIE UNKCJI ZMIENNEJ LOSOWEJ. - d zm losow cągł o gęstośc. Y g g - borlows tz. g - B BR dl B BR Wzczć gęstość g zm losow Y. Jśl g - ścśl mootocz różczowl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl

Odpływ ścienny Scada. Kreatywne odwadnianie łazienki. www.kessel.pl Oływ śy S Kyw w łz www.. 2 S Oływ śy S T Gó węź ły Wyść zuwy łz Oyy zy wyywu ów Oływ śy S zu uwą zuwą. Dzę w wyś zuwy (y 80 ó węz ły) ę ż w ąy. 115-165 H2 H1 15 362 H3 Py wyów Pły uw óż żw zwą wą zuwę

Bardziej szczegółowo

Ą ć ć ć ć Ź Ź ź ź Ę Ł Ń Ą ź Ł Ę Ę Ń Ń Ź Ź ć Ę Ę Ś ź ć ć ć ć Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę Ą Ś Ń Ń ź Ń Ź ź ć ć ć Ą Ą ć ź ź ć Ę ć ź Ą ć Ń Ę Ę Ę Ę ć Ą Ę ć ź Ó ć ć Ń Ę Ń Ń ć Ś Ą Ę ć Ś ć Ń

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Gr. 100 i 125 mm INSTRUKCJA MONTA U KASETY. c f e. h g d. Systemy przesuwne do drzwi. System do œciany karton-gips

Gr. 100 i 125 mm INSTRUKCJA MONTA U KASETY. c f e. h g d. Systemy przesuwne do drzwi. System do œciany karton-gips Sstm przsuwn o rzwi INSTRUKCJA MONTA U KASETY Gr. 100 i 125 mm Sstm o œin krton-ips Zstwini poszzólnh lmntów h i m l ELEMENTY TYLKO DO KASET NA GR. 125 mm S³upki pionow kst 2 szt (komplt) i Klips s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH

Stalowe oœmiok¹tne s³upy uliczne typu OSH Stlowe oœmiok¹tne s³upy ulizne typu OS œredni górn ø60 mm, lh stlow o gruoœi mm Dne tehnizne Typ s³up OS60/ OS70/ OS80/ OS90/ OS100/ OS110/ OS120/ 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 D Gruoœæ lhy Wymiry wnêki

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja

Zacznij tutaj. a b. Podręcznik szybkiej obsługi DCP-J925DW OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE. Informacja Poręznik szykij osługi Zznij tutj DCP-J925DW Prz skonigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni prwiłowj

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA. obudowa GK. wys. 210cm. obudowa GK. wys. 210cm STANOWISKO CELNE. obudowa GK ŻALUZJA. wys. 210cm A B C SŁUŻB. żaluzjap-poż EI 120

OZNACZENIA. obudowa GK. wys. 210cm. obudowa GK. wys. 210cm STANOWISKO CELNE. obudowa GK ŻALUZJA. wys. 210cm A B C SŁUŻB. żaluzjap-poż EI 120 T T a b T 6 7a 7b T ' T ' POL O WYNMU 0 ' 00 0 0 00 STRON MISK 8 9 0a 0b O WYNMU O WYNMU O WYNMU O WYNMU O WYNMU LL ŁÓWNY - OLOTY LL ŁÓWNY - PRZYLOTY ZINIONY okno kasowe wc bezodpływowy STNOWISKO LN podłoga

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE

Zacznij tutaj. Podręcznik szybkiej obsługi MFC-J4510DW OSTRZEŻENIE UWAGA WAŻNE INFORMACJA OSTRZEŻENIE Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-J4510DW Prz skonfigurownim urzązni zpoznj się z Przwonikim Bzpizństw Prouktu l posingo urzązni. Nstępni zpoznj się z ninijszym Poręznikim szykij osługi w lu przprowzni

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 2005

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 2005 Jnusz Sierosłwski, Piotr Jbłoński Instytut Psychitrii i Neurologii Krjowe Biuro s. Przeciwziłni Nrkomnii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 25 BADANIA ANKIETOWE W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA

Bardziej szczegółowo

Sieæ koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz¹dów w Polsce w 2013 r.

Sieæ koordynatorów pobierania i przeszczepiania narz¹dów w Polsce w 2013 r. Siæ kooryntorów poirni i przszzpini nrz¹ów w Pols w 2013 r. N koni 2013 r. unkjê trnsplntyjngo p³ni³o w Pols ³¹zni 274 osoy. Njwiêksz¹ zœæ, 228 osó, stnowili szpitlni kooryntorzy poirni nrz¹ów. Kooryntorzy

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Odno biologiczn mdycyn sttyczn Wllnss nd sttic mdicin Kod Punktcj ECTS* 2 Koordyntor Mgr Agt Romńsk - Kistl Zspół dydktyczny Mgr Agt Romńsk-Kistl Opis kursu (cl ksztłcni) Clm ksztłcni

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2010 r. OKE Łomż 00 stron z 5 powt M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 00 r. Powt M. Olsztyn CZĘŚĆ I Dn zmszczon w częśc I sprwozdn dotyczą mturlngo po rz prwszy. bsolwntów, którzy przystąpl do gzmnu. Ops populcj

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA BUDOWLI 5 UWZGLĘDNIENIE WPŁYWU TEMPERATURY, OSIADANIA PODPÓR I BŁĘDÓW MONTAŻOWYCH W RÓWNANIU PRACY WIRTUALNEJ.

MECHANIKA BUDOWLI 5 UWZGLĘDNIENIE WPŁYWU TEMPERATURY, OSIADANIA PODPÓR I BŁĘDÓW MONTAŻOWYCH W RÓWNANIU PRACY WIRTUALNEJ. WYKŁ DY Z ECHNIKI BUDOWLI WPŁYW TEPERTURY I BŁĄDÓW, SPOSÓB WERESZCZEGIN- OHR OBLICZNI CŁEK O Kopcz, m Łoowski, Wojciec Pwłowski, icł Płokowik, Krzszof Tmper Konsucje nukowe: prof. r. JERZY RKOWSKI Poznń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo