KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU NA LATA 2012-2017"

Transkrypt

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU NA LATA

2 BIEŻACE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola Przedszkole w Brzeziu zostało założone jesienią 1978 roku. W czerwcu 1994 roku zmieniła się organizacja pracy w związku z potrzebami środowiska, przedszkole zostało przekształcone w placówkę dwuoddziałową. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, zgromadzone środki dydaktyczne pozwalają na realizację zaplanowanych zadań i przyjętych programów. Kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne pomoce zachęcają dzieci do aktywności. Wokoło budynku mieści się duży i piękny ogród, w którym znajduje się różnorodna roślinność oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia rekreacyjne dla dzieci. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Placówka jest czynna w godzinach 6:30-16:00. Uczęszcza do niej 50 dzieci w wieku 2,5-6 lat. W przedszkolu zatrudnionych jest 13 osób: 5 nauczycieli (w tym dyrektor oraz katecheta) - co stanowi 4,05 etatów 8 pracowników obsługi i administracji (4,37 etatów). Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne i duże kompetencje: w zakresie terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, logopedii, języka mniejszości niemieckiej. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje, nauczycielki zdobywają nową wiedzę poprzez udział w doskonaleniu zawodowym; uczestniczą w kursach, warsztatach, seminariach, szkoleniach. W przedszkolu panuje życzliwa, przyjazna, domowa atmosfera nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowią zgrany zespół. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki, nie brakuje humoru i uśmiechu na co dzień. Oferta programowa Przedszkole pracuje w oparciu o Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Nauczycielki realizują także zadania zawarte w opracowanych przez siebie innowacjach pedagogicznych: Przedszkolaki dbają o postawę Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych w korygowaniu wad wymowy dzieci przedszkolnych Elementy języka angielskiego w edukacji przedszkolnej dzieci 5-6 letnich" Z muzyką od najmłodszych lat Działalność plastyczna dzieci w przedszkolu oraz programach własnych: rocznym planie zajęć z języka niemieckiego programie adaptacyjnym programie pracy z dzieckiem zdolnym programie zajęć indywidualnych. Organizowane są zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczne, taneczne i logopedyczne. Objęliśmy opieką wszystkie dzieci z wadami postawy, z wadami wymowy, dzieci z trudnościami i problemami. Przedszkolaki mogą bezpłatnie korzystać z zajęć z elementami języka angielskiego, języka mniejszości niemieckiej i religii. Poszerzamy zainteresowania wychowanków, rozwijamy ich umiejętności, pracujemy z dziećmi zdolnymi.

3 Metody pracy Spośród metod pracy z wychowankami nauczycielki wykorzystują elementy metody twórczej K. Orffa, R. Labana, ruchu rozwijającego W. Sherborne, Dobrego startu, Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, pedagogiki zabawy, a także metody relaksacyjne, bajkoterapię i inne. Wprowadziliśmy nową metodę aktywnego słuchania muzyki z elementami rytmu, tańca i śpiewu, przybliżającą wychowankom muzykę poważną. Urządziliśmy minipracownię komputerową w sali zajęć w celu wykorzystania komputera do zabawy i nauki. Tradycje i sukcesy Placówka dopracowała się własnych tradycji i sukcesów: pasowanie przedszkolaka, Dzień Rodziny, bal przebierańców, pożegnanie 6-latków, jasełka, kiermasze, wieczór kolęd itp. Organizujemy wernisaże, przeglądy, wystawy, dzieci biorą udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich, występują podczas festynów środowiskowych. Przedszkolaki prezentują się także na scenie w GOK, w szkole i w zakładach pracy. Jesteśmy inicjatorem i organizatorem Gminnych Przeglądów Tańca Przedszkolaków. Do nowych tradycji, które w ostatnich pięciu latach zapisały się w kalendarzu naszego przedszkola, zaliczyć można: coroczne spotkania z absolwentami połączone z prezentacją talentów, Dzień Pluszowego Misia, spotkania z twórcami ludowymi i artystami, impreza Akademia Zdrowego Przedszkolaka, udział w przeglądzie pieśni Śląskie Śpiewanie. Przedszkole ma swoje logo, które promuje placówkę i jest umieszczone na bluzeczkach oraz strojach sportowych dzieci oraz papierze firmowym. Logo wybrane zostało drogą konkursu przez rodziców przedszkola. Wydajemy biuletyny informacyjne, posiadamy własny folder, zredagowaliśmy książeczkę o tańcu na bazie osiągnięć związanych z organizacją przeglądów tańca. W marcu 2011 roku otrzymaliśmy prestiżowy tytuł nadany przez MEN Szkoła odkrywców talentów i znaleźliśmy się na mapie szkół i placówek odkrywających oraz wspierających uzdolnienia wychowanków. Współpraca z rodzicami Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, pełni wobec nich rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej, uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka. Od kilku lat, jako alternatywną formę spędzenia wolnego czasu, adresujemy do rodzin propozycje familijnych wycieczek do Opery Wrocławskiej, Juraparku w Krasiejowie, Teatru Lalek lub ZOO w Opolu. Zapraszamy rodziców do udziału w festynach rodzinnych, zabawach karnawałowych, balach przebierańców, wspólnych konkursach, spotkaniach, zabawach karnawalowych, proponujemy warsztaty, prelekcje ciekawych ludzi, dni otwarte. Rodzice włączają się w różne akcje np.: Cała Polska czyta dzieciom, Festiwal Talentów, przygotowują niespodzianki wielkanocne i mikołajkowe dla przedszkolaków, uczestniczą w codziennym życiu przedszkola.

4 Współpraca ze środowiskiem Efektywne osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych związane jest ze współpracą z różnymi instytucjami kulturalnymi, zakładami pracy, ośrodkiem zdrowia, policją, strażą pożarną, przedszkolami i szkołami, organem prowadzącym i nadzorującym. W wyniku tej współpracy pozyskaliśmy wielu sojuszników przedszkola. Dzięki pomocy organu prowadzącego, w ciągu ostatnich pięciu lat zostały wykonane następujące prace: remont i ocieplenie stropu, wymiana okien, renowacja urządzeń ogrodowych, a także powstał długo oczekiwany parking dla rodziców dowożących dzieci oraz pracowników przedszkola. W ramach współpracy z rodzicami i środowiskiem pozyskano środki pozabudżetowe, które przeznaczono na wyposażenie minipracowni komputerowej, zakup trampoliny, karuzeli i innych urządzeń do ogrodu przedszkolnego oraz organizację wycieczek i uroczystości przedszkolnych KIERUNKI ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BRZEZIU W LATACH Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się kim mogą. Janusz Korczak Strategia rozwoju placówki: Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku. Kontynuowanie tradycji przedszkolnych. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w pracy wychowawczodydaktycznej. Włączenie rodziców w życie przedszkola. Nasza wizja: Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców". Nasza misja: Przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo, moje zdrowie i wszechstronny rozwój. Dzieci czują się bezpieczne, kochane i szczęśliwe. Rozwijają się wszechstronnie, są twórcze i otwarte na świat, odkrywają i kształtują swoje talenty oraz zainteresowania. Dbają o swoje zdrowie i prozdrowotny styl w życia. Osiągają gotowość szkolną w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Mocne strony przedszkola, które są fundamentem realizacji koncepcji pracy w latach :

5 Atrakcyjna oferta edukacyjna Autorskie programy pracy Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, nowatorstwo) Dobra atmosfera i klimat przedszkola Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli Szeroka współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym Działania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej: Rozwijanie inteligencji wielorakich wychowanków: Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej: ekspozycje prac dzieci, kąciki muzyczne, skrzynie skarbów, udział w konkursach, wystawach, przeglądach. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci, zorganizowanie odpowiednich zajęć dodatkowych. Wydzielenie miejsca na założenie małego ogródka pod uprawy dziecięce w ogrodzie przedszkolnym. Organizowanie ciekawych wycieczek, spotkań i uroczystości. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów aktywizujących metod. Tworzenie kącików tematycznych do zabaw dowolnych (stałych i okresowych np.: Mały majsterkowicz, Garderoba teatralna, Mały odkrywca ). Realizowanie metody globalnego czytania Glenna Domana. Wykorzystanie metody Glenna Domana w przedszkolu pozwoli dzieciom od najmłodszych lat bawić się w czytanie, by w efekcie zapoznać się z światem pisma. Proponowany program nauki czytania globalnego w zabawie dla dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich powinien być związany z realizowaną tematyką kompleksową oraz dotyczyć rzeczy, przedmiotów lub osób znanych dzieciom. Bardzo duże znaczenie odgrywa systematyczność prowadzonej metody oraz atmosfera zabawy ( Im więcej zabawy, tym więcej nauki zaznacza G. Doman). Dzięki temu, że dzieci szybciej opanowują umiejętność czytania, wzrasta ich poziom inteligencji i wiedzy ogólnej a także zainteresowań. 2. Kontynuowanie działań opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych: Uwrażliwienie pracowników przedszkola, rodziców na jakość żywienia dzieci, aktywność ruchową i działania higieniczne. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wychowanków. Objęcie opieką logopedyczną dzieci z wadami wymowy. Współpraca z lekarzem stomatologiem (badania kontrolne uzębienia). Współpraca z lekarzem ortopedą (raz w roku badania ortopedyczne, zdiagnozowanie skrzywień kręgosłupa, płaskostopia). Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej przez nauczycielkę przedszkola. Dalsze kontakty z lekarzem pediatrą (pedagogizacja, spotkania, prelekcje). Nawiązanie współpracy dietetykiem (reklamowanie zdrowej żywności).

6 3. Pomoc dzieciom pozostającym w trudnych sytuacjach losowych: Współpraca z instytucjami społecznymi (GOPS). Pomoc materialna i rzeczowa. Zwalnianie dzieci z wnoszenia opłat i składek. 4. Ujednolicenie oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego (kontynuacja): Zapraszanie rodziców do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez nauczycielki przedszkola. Organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych, dni otwartych. Propagowanie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej wśród rodziców. Współdziałanie w organizacji uroczystości przedszkolnych. Kontynuowanie wdrażania programu adaptacji dzieci nowoprzyjętych do przedszkola przez zapraszanie przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami do wspólnych zabaw (zapoznanie z przedszkolem, udział w uroczystościach, dobre rady dla rodziców, dni otwarte, itp.). 5. Zapewnienie każdemu dziecku bezpiecznego, radosnego i wszechstronnego rozwoju oraz indywidualizację procesu wychowania: Zorganizowanie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówce. Dobra znajomość dziecka, jego potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz środowiska rodzinnego przez nauczycieli. Obserwowanie i dokumentowanie postępów w rozwoju dziecka w celu lepszego stymulowania jego rozwoju. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania dla dzieci. Dobre przygotowanie wychowanka do szkoły. Działania związane z zarządzaniem i organizacją pracy 1. W razie potrzeby przygotowanie przedszkola do przyjęcia młodszych dzieci. Praca z dzieckiem 2 lub 2,5-letnim ma inny charakter niż praca z dzieckiem, które ten wiek przekroczyło. Wymaga to między innymi większej tolerancji nauczyciela przedszkola opiekującego się dzieckiem. Pracując z maluszkiem, realizując postawione sobie cele, należy prawidłowo zorganizować pracę. Powinno to być widoczne nie tylko w formie przygotowania zajęcia, przygotowania pomocy do zajęć, ale także w dobrej organizacji pracy całego personelu. W pierwszej fazie uczęszczania do przedszkola, dzieci są uczone właściwego postępowania i zabawy w małych grupach 2-3 osobowych, ponieważ skupienie się na czymkolwiek jest dla nich bardzo trudne. Dobra organizacja pracy, podział dzieci, dobór metod postępowania z maluchami oraz prawidłowo wyznaczone cele zajęć mają ogromne znaczenie w efektywnej pracy z małym dzieckiem.

7 2. Wykorzystywanie potencjału ludzkiego pracowników placówki: Przydzielanie pracownikom zadań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, zainteresowaniami, zdolnościami z uwzględnieniem możliwości i propozycji zainteresowanych. Troska o dobre kontakty interpersonalne i dobry przepływ informacji. Inspirowanie wszystkich pracowników do ciągłego rozwoju przedszkola. Wspieranie inicjatyw, docenianie zaangażowania osób zatrudnionych w placówce, promowanie ludzi otwartych, nowatorskich. Współpraca w zespole (wspólne diagnozowanie sytuacji, planowanie i ewaluacja działań). 3. Planowanie udziału nauczycielek w doskonaleniu zawodowym, zgodnie z kierunkami pracy przedszkola: Udział w kursach, warsztatach, konferencjach organizowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego. Samokształcenie w ramach WDN. Zapraszanie nauczycieli z placówek odnoszących sukcesy. Organizowanie i udział w zajęciach otwartych. Zachęcanie do publikowania osiągnięć nauczycieli w czasopismach oświatowych i w Internecie. 4. Wspomaganie nauczycieli w spełnieniu wymagań w zakresie jakości pracy: Doradztwo i promowanie przykładów dobrej praktyki. Współpraca z przedszkolami z Niemiec wymiana doświadczeń. Tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań przedszkola. Motywowanie do zdobycia przez nauczycielkę kolejnych stopni awansu zawodowego. Organizowanie zajęć koleżeńskich wymiana doświadczeń. 5. Poprawa warunków lokalowych, rozwój bazy przedszkola, polepszanie warunków estetycznych i funkcjonalnych: Korzystając z pomocy organu prowadzącego, najbliższe lata będą poświęcone trosce o utrzymanie placówki w odpowiednim stanie technicznym. W miarę możliwości oraz pozyskanych środków finansowych planuje się przeprowadzić następujące prace: Renowację urządzeń ogrodowych, wymianę ogrodzenia przedszkola. Modernizację i malowanie sal i innych pomieszczeń przedszkolnych. Wymianę pokrycia dachowego w budynku przedszkolnym i gospodarczym. Naprawę muru pruskiego w budynku gospodarczym. Wymianę instalacji odgromowej przedszkola. W ramach współpracy z rodzicami i środowiskiem pozyskane środki pozabudżetowe przeznaczymy na zakup zabawek, sprzętu ogrodowego oraz organizację wycieczek i uroczystości przedszkolnych.

8 6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku: Udział przedszkolaków w imprezach środowiskowych. Organizowanie uroczystości w placówce i dla środowiska. Zapraszanie przedstawicieli środowiska lokalnego, pozyskiwanie sojuszników przedszkola. Publikowanie osiągnięć placówki. Współpraca z mediami. Prowadzenie strony internetowej. Upowszechnianie logo i informacji o przedszkolu (biuletyn, folder, artykuły w prasie). Współpraca z rodzicami i środowiskiem 1. Poszukiwanie efektywnych form i metod współpracy z rodzicami. Nadrzędnym celem współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego. Aby rodzice czuli się współgospodarzami przedszkola, proponujemy następujące formy współpracy: Spotkania ogólne, grupowe (sprawy organizacyjne, zadania dydaktycznowychowawcze, sprawozdania, opinie rodziców itp.). Spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzybyłych do przedszkola i ich rodziców. Kontakty indywidualne (analiza postępów i problemów, ustalenie form współdziałania). Zajęcia otwarte dla rodziców (obserwacja dziecka na tle grupy rówieśniczej, bezpośrednie poznawanie realizowanych w przedszkolu zadań, form i metod pracy z dziećmi). Zajęcia z udziałem rodziców (możliwość wspólnych działań z dzieckiem, wspólnej zabawy). Pedagogizacja rodziców (spotkania z udziałem specjalistów). Wspólne uroczystości. Wspólne wycieczki. Biuletyn informacyjny informator dla rodziców oraz folder przedszkola Prowadzenie strony internetowej. Demonstrowanie prac dzieci. Tablice informacyjne oraz skrzynka pytań i propozycji. Praca na rzecz przedszkola (np. drobne naprawy i usługi, transport, organizacja zabawy karnawałowej, festynu). Aktywna współpraca z Radą Przedszkola. 2. Poszerzenie zakresu współpracy z środowiskiem lokalnym: Instytucje z którymi współpracujemy lub planujemy współpracę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (konsultacje, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami, organizowanie spotkań z rodzicami).

9 GOK (udział dzieci w konkursach, przeglądach, prezentowanie umiejętności dzieci, organizacja imprez). Biblioteka (spotkania w dziale dla dzieci, propagowanie czytelnictwa). Lokalne zakłady pracy (poznanie pracy ludzi w różnych zawodach, pokazy, występy dzieci). Policja (pokazy dla dzieci, pogadanki). Straż pożarna (zwiedzanie budynku straży, pokazy strażackie). GOPS (pomoc dzieciom z biedniejszych rodzin). Teatr Lalek (spotkania z aktorami, udział w spektaklach). Przedszkola w środowisku (wymiana doświadczeń, spotkania, konkursy). Szkoły (spotkania dzieci 6-letnich z nauczycielami klas początkowych, zwiedzanie szkoły, spotkania podczas różnych uroczystości np. jasełka, losy absolwentów, udział nauczycieli przedszkola w komisjach egzaminacyjnych). PSM w Opolu (koncerty uczniów, zabawy rytmiczne). Służba zdrowia (profilaktyka, spotkania z lekarzami, bilans zdrowia, higiena ustna, zwiedzanie ośrodka zdrowia). Ośrodki doskonalenia zawodowego. Parafia Dobrzeń Wielki. Kuratorium Oświaty w Opolu. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci, na kształtowanie ich postaw, zainteresowań oraz poczucie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Koncepcja została zatwierdzona do realizacji uchwałą Nr 4/2012 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Brzeziu w dniu r. 2. Koncepcja pracy przedszkola jest dokumentem otwartym i może ulegać modyfikacji. 3. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora. 4. Koncepcja obowiązuje od dnia 15 września 2012 r.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2013-2018 DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU PLACÓWKI Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku położone jest na osiedlu Antoniuk. W roku 2011 przeprowadzono pełną termomodernizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 POD SŁONKIEM W BIAŁYMSTOKU NA LATA 2013/2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017

KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017 KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017 12 maja 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej przedszkolu nadano imię: Przedszkole Nr 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 w Białymstoku Dziecko przychodzi na świat jako istota, w której nic jeszcze nie zostało zakończone, najważniejsze sprawy są do zrealizowania i wszystko jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA HAPPY KIDS Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Kamieocu Wr. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 79 WE WROCŁAWIU NA LATA 2015-2020. Marzena Szepelak

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 79 WE WROCŁAWIU NA LATA 2015-2020. Marzena Szepelak KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 79 WE WROCŁAWIU NA LATA 2015-2020 Marzena Szepelak Motto Dziecko jest pergaminem, szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część zdołasz tylko

Bardziej szczegółowo