NEWSLETTER 2/ r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER 2/2014 19.12.2014 r."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Zachęcam do lektury niniejszego newslettera. Zawarliśmy w nim informacje, które mamy nadzieję zainspirują, wesprą w rozwoju firm. Zapraszamy do współpracy. Jeśli mają Państwo ciekawe informacje nt działalności swoich firm, którymi chcieliby się podzielić na łamach newslettera prosimy o kontakt. W tym wydaniu znajdą Państwo informacje nt.: 1. Międzynarodowe oferty współpracy s Stacja GNSS w OPN-T jak można ją wykorzystać w działalności firmy? s.3 3. Jonosonda pogoda kosmiczna prosto z Olsztyna s.4 4. Międzynarodowe wydarzenia branżowe nowe możliwości rozwoju s Horizon 2020 nowe perspektywy poznaj możliwości dla MŚP s.7 6. Własność intelektualna jej znaczenie w działalności przedsiębiorstwa s Działamy coraz sprawniej SINGU system zarządzania OPN-T. s W OPN-T jest pysznie Restauracja Trylinka otwarcie już w styczniu s.10 Życzymy udanej lektury 1

2 Międzynarodowe oferty współpracy Poniżej prezentujemy oferty zagranicznych firm, które z uwagi na profil technologiczny mogą znaleźć wśród Państwa potencjalnych partnerów/ podwykonawców. źródło: fotolia.com źródło: fotolia.com Ref no.: TRNL Holenderska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją bezzałogowych systemów powietrznych w ramach poszerzania swojej działalności o sektor rolniczy I spożywczy poszukuje firm które specjalizują się w zdalnych systemach sensorycznych, tworzeniu aplikacji przetwarzania obrazów i danych dla branży rolniczej i spożywczej. Ref no.: Szwedzka firma biotechnologiczna, twórca nowej bardzo czułej metody pomiaru namnażania się nieprawidłowych komórek, w drodze badania krwi. Metoda ta jest nisko kosztowa i pozwala na wykrywanie komórek rakowych znacznie szybciej niż przy powszechnie stosowanych technikach. Firma poszukuje podwykonawców, którzy mają doświadczenie w pracy z firmami biotechnologicznymi. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt na adres mailowy: w tytule podając numer referencyjny oferty. W kolejnych biuletynach będziemy prezentowad kolejne, ciekawe oferty współpracy. Ref no.: TRIT Włoska firma poszukuje partnera do zaprojektowania i wdrożenia systemu antykolizyjnego dla bezzałogowych systemów powietrznych. Partner może byd jednostką badawczą lub firmą działającą w zakresie systemów sensorycznych, zarządzania danymi, emulacji, bezprzewodowych systemów komunikacji, operacji lotniczych. 2

3 Stacja GNSS w OPN-T jak można ją wykorzystać w działalności firmy? W dniu 8 września odbyła się konferencja inaugurująca otwarcie Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych Olsztyoskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Podczas konferencji nastąpiło podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Warmiosko- Mazurskim w zakresie zarządzania stacją i prowadzenia badao naukowych. Korzyści dla przedsiębiorców z uruchomienia Centrum to m. in.: udostępnianie danych obserwacyjnych i korekcyjnych użytkownikom Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS), wsparcie merytoryczne (konsultacje i szkolenia) dla przedsiębiorstw z zakresu wykorzystania technik satelitarnych w geodezji, nawigacji i precyzyjnym pozycjonowaniu oraz prowadzenie wspólnych badao naukowych w wyżej wymienionym zakresie, wsparcie zrównoważonego rozwoju regionu poprzez transfer nowych technologii do gospodarki, wykorzystanie georadaru przy planowaniu i realizacji inwestycji oraz w archeologii, nowoczesne pomiary batymetryczne jezior z wykorzystaniem zintegrowanej technologii echosonda+gnss. Stacją GNSS jest kierowana przez zespół dr hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy, realizacją wspólnych projektów badawczych, zleceniem wykonania określonych badao lub też potrzebą konsultacji prosimy o kontakt: Centrum Geomatyki i Nowoczesnych Technologii Satelitarnych OPN-T to nowoczesne centrum świadczące przedsiębiorstwom usługi w oparciu o prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych technologii satelitarnego pozycjonowania. 3

4 Jonosonda pogoda kosmiczna prosto z Olsztyna. W dniu 7 listopada 2014 r. odbyła się konferencja inaugurująca uruchomienie jonosondy w Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze Olsztyoskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest to wyjątkowa antena służąca do rejestrowania pogody kosmicznej. Zakres działalności naukowej i badawczorozwojowej: Podczas konferencji nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Olsztyoskim Parkiem Naukowo Technologicznym a Uniwersytetem Warmiosko-Mazurskim w zakresie zarządzania stacją i prowadzenia badao naukowych. To unikatowe narzędzie zarówno w skali kraju, jak i Europy od teraz będzie służyd naukowcom z Centrum Propagacji Fal Radiowych w Jonosferze. Podczas uroczystości oddania jonosondy do użytku nastąpiło podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Warmiosko-Mazurskim w zakresie zarządzania stacją i prowadzenia badao naukowych. Jak podkreślił Prof. Krankowski z Katedry Astronomii i Geodynamiki Uniwersytetu Warmiosko- Mazurskiego, badania prowadzone przy wykorzystaniu jonosondy będą przydatne m.in. dla firm radiokomunikacyjnych, energetycznych, geodezyjnych, teleinformatycznych, informatycznych zajmujących się rozprzestrzenianie się fal oraz nawigacją GPS. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie permanentnego monitorowania stanu jonosfery z wykorzystaniem jonosondy, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania informacji o stanie jonosfery w precyzyjnym pozycjonowaniu satelitarnym GNSS, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania informacji o stanie jonosfery oraz pogody kosmicznej w łączności satelitarnej. W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy, realizacją wspólnych projektów badawczych, zleceniem wykonania określonych badao lub też potrzebą konsultacji prosimy o kontakt: 4

5 Międzynarodowe wydarzenia branżowe nowe możliwości rozwoju. W najbliższych miesiąca odbędzie się szereg ciekawych międzynarodowych wydarzeo branżowych. chcielibyśmy przybliżyd Paostwu kilka z nich i zaproponowad szczególne możliwości nawiązania współpracy: Mobile World Congress 4-5 marca 2015 r. Barcelona Na czym polega giełda kooperacyjna? Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym online określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązad, Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane są w katalogu on-line na stronie giełdy (każdego dnia w katalogu pojawiają się nowe firmy!) Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkad się podczas giełdy, W dniach 2-4 marca 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 30- minutowych spotkao pomiędzy dobranymi w pary firmami. Oficjalnym językiem spotkao będzie język angielski. Udział w giełdzie kooperacyjnej to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie. Rewolucja komunikacji mobilnej to jedna z najwiekszych przełomów technologicznych na świecie. Kongres to szereg wykładów, spotkao, warsztaów i wystaw. W trakcie kongresu odbędzie się również giełda kooperacyjna, podczas ktorej będą Paostwo mieli okazje spotkad się z firmami z całego świata i nawiązad współpracę. Cena normalnego biletu wstępu na Mobile World Congress to 749 euro. Biorąc udział w giełdzie kooperacyjnej bilet wstępu będzie kosztował tylko 310 euro. Warunkiem jest umówienie co najmniej 2 spotkao w ramach giełdy. Więcej na temat wydarzenia znajda Państwo na stronie Giełda kooperacyjna będzie organizowana przez międzynarodową sied Enterprise Europe Network. Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkao b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami. 5

6 CeBIT marca 2015 r. Hannover Udział w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2015 wynosi 110 euro (+VAT) i obejmuje rejestrację firmy i wpisanie do katalogu uczestników giełdy, a także bilety wstępu na targi dla dwóch przedstawicieli zarejestrowanej firmy. Płatności należy dokonywad za pomocą karty kredytowej. Transport i zakwaterowanie w trakcie trwania giełdy uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W przypadku rejestracji na giełdę kooperacyjną i nie wzięcia w niej udziału, nie można ubiegad się o zwrot opłaty rejestracyjnej. Jedno z najgłośniejszych europejskich wydarzeo dla branży IT. Co roku gromadzi tysiące firm, które poszukują inspiracji, współpracy, możliwości rozwoju. Co roku inny kraj jest partnerem strategicznym targów. W roku 2015 r. jako partner strategiczny wystąpią Chiny. Więcej na temat wydarzenia znajda Państwo na stronie Giełda kooperacyjna będzie organizowana przez międzynarodową sied Enterprise Europe Network. W przypadku zainteresowania, chęcią udziału w proponowanych giełdach kooperacyjnych prosimy o kontakt: W trakcie targow odbędzie się również giełda kooperacyjna, podczas ktorej będą Paostwo mieli okazje spotkad się z firmami z całego świata i nawiązad współpracę. Formę spotkao biznesowych jaką jest giełda kooperacyjna przedstawiliśmy na poprzedniej stronie przy giełdzie kooperacyjnej Mobile World Congress. 6

7 Horizon 2020 nowe perspektywy poznaj możliwości dla MŚP Jak wiadomo Unia Europejska oferuje szeroki wachlarz wsparcia dla rozwoju MŚP na rożnych poziomach. Najbardziej popularne są fundusze dostępne na poziomie krajowym, regionalnym. Jednakże największa pula środków finansowych jest dostępna na poziomie KE. Horyzont 2020 jest ukierunkowany na intensywną współpracę nauki z przemysłem oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Program Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, wdrażany przez Komisję Europejską. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy Unii Innowacji. W ramach tego programu opracowano specjalne działania wspierające podmioty z sektora MŚP o wysokim potencjale wzrostu, posiadające innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzające wdrożyd je na rynek. Wsparcie finansowe oferowane w zakresie instrumentu ma umożliwid skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (faza III). Wsparcie oferowane jest w formie grantów dla fazy I i II (poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może byd to także 100%) oraz bezpłatnego mentoringu w fazie III. Preferowane są też rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (TLR 6). Wnioski projektowe w fazie I i II instrumentu należy składad w określonych obszarach tematycznych. Dofinansowanym projektom przysługiwad będzie również wsparcie w postaci bezpłatnego coachingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network. Faza I Studium wykonalności Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w fazie 1 otrzymają ryczałt w wysokości euro. Faza II- Realizacja Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza druga przewiduje możliwośd sfinansowania następujących działao: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwad od 12 do 24 miesięcy, a wartośd projektu zawierad się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro. Faza III Komercjalizacja i coaching Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP. źródło: W przypadku zainteresowania udziałem, konsultacjami prosimy o kontakt: 7

8 Własność intelektualna jej znaczenie w działalności przedsiębiorstwa Dla innych dziedzin działalności gospodarczej np. tworzenie oprogramowania komputerowego, tłumaczenie, projektowanie reklam, przestrzeni, inna działalnośd artystyczna, podstawowe znaczenie ma ochrona prawno-autorska utworów. źródło: fotolia.com Umiejętna ochrona własności intelektualnej może byd źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorcy lub zdecydowanie wzmacniad jego pozycję rynkową. Przykładowo, posługiwanie się zastrzeżonymi znakami towarowymi pozwala budowad renomę i rozpoznawalnośd towarów lub usług. Zdecydowanie ułatwia działalnośd reklamową, pozwala na odróżnienie produktu od podobnych pochodzących od konkurentów. W wielu branżach, np. meblowej, odzieżowej, hotelowej, produkcji opakowao i wielu innych, istotną rolę pełni ochrona wzornictwa przemysłowego. Zastrzeganie i ochrona atrakcyjności estetycznej swoich produktów umożliwia zwalczanie nieuczciwych form naśladownictwa ze strony konkurentów. Z kolei funkcjonalne cechy produktów mogą byd chronione, jako wzory użytkowe. Niemalże każdy przedsiębiorca posiada informacje techniczne, organizacyjne, handlowe, które mają wartośd gospodarczą, jeżeli tylko podejmie on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, będą one stanowid chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa. Nierzadko przedsiębiorcy, szczególnie w wyniku współpracy z nauką, uzyskują rozwiązania techniczne stanowiące wynalazek. Uzyskanie prawa z patentu pozwoli na wyłączne korzystanie z wynalazku oraz udzielanie licencji. źródło: fotolia.com Istotą praw własności intelektualnej jest to, że przedsiębiorca uzyskuje wyłącznośd ograniczoną w czasie i co do terytorium, na gospodarcze korzystanie z danego dobra. Ważnym jest przy tym trafny wybór formy ochrony oraz jej efektywne uzyskanie i utrzymanie. Oczywistym jest, że bycie uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej nie przynosi korzyści, wręcz przeciwnie generuje koszty. Jednak efektywna komercjalizacja, poprzez samodzielne korzystanie, udzielanie licencji, sprzedaż praw lub wniesienie aportem do spółki, jest podstawą sukcesu wielu przedsiębiorców i stanowi solidną podstawę dla budowania pozycji firmy. Z drugiej strony brak świadomości oraz lekceważenie ochrony własności intelektualnej może mied fatalne skutki dla prowadzonej działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, czy postrzega się własnośd intelektualną, jako źródło potencjału lub zagrożenia pełni ona niejednokrotnie kluczową rolę w gospodarce opartej na wiedzy. dr Marek Salamonowicz Katedra Prawa Gospodarczego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie W przypadku zainteresowania doradztwem w zakresie ochrony własności intelektualnej proszę o kontakt: 8

9 Działamy coraz sprawniej SINGU system zarządzania OPN-T. Szanowni Paostwo, Uruchomiony został dostęp do Systemu Zarządzania Parkiem Singu. Zgłoszenie usterki: Helpdesk ->nowe zgłoszenie helpdesk Dostęp do systemu będzie również możliwy ze strony internetowej W przypadku jakichkolwiek trudności związanych z zalogowaniem lub korzystaniem z systemu proszę o kontakt telefoniczny (nr wew 506) lub mailowy na adresem Osobom, które zostały zgłoszone, przygotowane zostały konta użytkowników. Nadal można przesyład zgłoszenia na adres: Zgłoszenie powinno zawierad nazwę firmy, imię, nazwisko i adres osoby, która będzie korzystała z systemu. System umożliwia m.in. rezerwację sal konferencyjnych, korzystanie z forum oraz zgłaszanie usterek. Skrócona instrukcja pozwalająca na rozpoczęcie korzystania z systemu Singu: Logowanie następuje poprzez podanie danych na stronie Login: Pierwsza_litera_imienia.nazwisko (np. m.foss) Hasło: Hasło należy zmienid podczas pierwszego logowania. Rezerwacja sali: Rezerwacje->nowa rezerwacja Wszelkie uwagi dotyczące ustawienia i wyposażenia sali proszę wprowadzid w polu tekstowym. 9

10 W OPN-T jest pysznie Restauracja Trylinka otwarcie już w styczniu 2015 r. Kuchnia Trylinki oparta jest na tradycyjnych recepturach, w której dominują produkty regionalne, świeże sezonowe warzywa i owoce. W Trylince dania serwowane będą w formie bufetu, więc będą różnorodne i w dostępnej cenie. Natomiast imprezy okolicznościowe, catering oraz obiady firmowe będą dostosowane formą do życzeo i sugestii organizatora. To kuchnia, w której główną przyprawą jest pasja. Restauracja będzie otwarta na początku stycznia 2015 r. Zapraszamy i życzymy smacznego. Restauracja Trylinka znajduje się w budynku BK. Trylinka powstała z marzeo i pasji dwóch osób, dla których kuchnia to nie tylko miejsce przygotowywania posiłków, ale scena, na której powstaje sztuka dla najbardziej wytrawnych widzów jakimi są goście restauracji. W przypadku zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt z restauracją: tel Jednym z twórców Trylinki jest Andrzej Zielaskiewicz, znakomity kucharz, zdobywca wielu prestiżowych nagród i tytułów kulinarnych, brązowy medalista Międzynarodowej Olimpiady Kulinarnej w Erfurcie, juror w konkursach gastronomicznych a także autorytet kulinarny dla początkujących miłośników gotowania. Jest to kucharz z zawodu i z zamiłowania. Przez lata jako szef kuchni znanych restauracji w Olsztynie zdobył serca i podniebienia wielu znawców sztuki kulinarnej. Doskonale łączy tradycję z nowoczesnością, tworzy nowe smaki, wykorzystuje oryginalne często zapomniane lub niedoceniane produkty. Sebastian Maderski współtwórca Trylinki przez wiele lat manager jednej z popularnych restauracji na olsztyoskiej Starówce. Znakomicie wyczuwa potrzeby gości, dopasowując ofertę gastronomiczną do okoliczności. Dzięki temu, że umie wsłuchad się w życzenia i sugestie rozmówcy, z dużym sukcesem zorganizował kilkadziesiąt imprez. Swoim doświadczeniem i profesjonalizmem zdobył zaufanie wielu firm i gości indywidualnych. 10

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER. Nr 03/2012 MARZEC LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU. Spis treści: Giełda kooperacyjna RESTA 2012, Wilno.. 2

NEWSLETTER. Nr 03/2012 MARZEC LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU. Spis treści: Giełda kooperacyjna RESTA 2012, Wilno.. 2 Spis treści: Giełda kooperacyjna RESTA 2012, Wilno.. 2 Klucz do sukcesu bezpłatne szkolenia. 5 Regionalny Punkt Konsultacyjny.......... 8 Forum Gospodarcze InvestExpo 2012...... 12 Nabór do projektu -

Bardziej szczegółowo

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG

Innowacje w działaniu. Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG 2012 Innowacje w działaniu Własność intelektualna Klastry Zaliczki w PO IG Spis treści str. 3 Wstęp str. 4-7 Powiązania wiedzy i gospodarki W rozwoju początkujących i dojrzałych klastrów pomaga działanie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim I. Proces transferu technologii II. Komercjalizacja wiedzy III. PNT a transfer technologii IV. Definicje Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-31-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego 7 61-741 Poznań tel.: 61 855 05 28 e-mail: biuro@proregio.org.pl

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo