Supply Chain Management albo marzenie o kontroli nad wszystkim. jeden07 NA PÓŁNOC!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Supply Chain Management albo marzenie o kontroli nad wszystkim. jeden07 NA PÓŁNOC!"

Transkrypt

1 Supply Chain Management albo marzenie o kontroli nad wszystkim. jeden07 inside MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS. CZY NIEMIECKIM ZAKŁADOM PRZEMYSŁOW- YM KOŃCZĄ SIĘ SUROWCE? BRAKI I WZROST CEN. Jak długo przemysł wysokich technologii, taki jak niemiecki, może jeszcze wytrzymać obecną sytuację na rynkach surowcowych? Strona 4 NA PÓŁNOC! NOWYM CENTRUM LOGISTYCZNYM W HANNOVERZE FERDI- NAND GROSS OTWIE- RA SOBIE RYNEK PÓŁNOCNYCH NIE- MIEC. Więcej... Strona 8 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Modna fraza teoretyków gospodarki czy skuteczne narzędzie dla praktyków? SCM jest na ustach wszystkich. Ale czy jest także we wszystkich przedsiębiorstwach? Co najmniej w planach - tak brzmi wniosek z naszych ustaleń. Rzeczywiście funkcjonujące zarządzanie łańcuchem (SCM) dostaw może przynosić ogromne korzyści dla wszystkich uczestników w łańcuchu tworzenia wartości. Jednak przy praktycznej realizacji ambitni innowatorzy muszą walczyć z niekompatybilnymi platformami IT współpracujących przedsiębiorstw, brakiem danych i naturalnie z osobistymi zastrzeżeniami decydentów. Razem zamiast pojedynczo - utopia? Więcej... Strony 2 i 3

2 Trzy filary Supply Chain Management 1. Wprowadzenie wydanej, operatywnej logistyki, szczególnie przez intensywne zestrojenie dotychczas systemów. TEMAT NUMERU Supply Chain Management (SCM) razem zamiast pojedynczo. Na początku lat 80-tych pojęcie logistyczne just in time sprawiło, że służby zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłowych przestały wyłącznie martwić się o to, aby magazyny były pełne, i z większą niż dotychczas intensywnością musiały zastanawiać się nad procesami logistycznymi u swoich dostawców. Wydawca: Ferdinand Gross GmbH & Co. KG Leinfelden-Echterdingen Daimlerstraße 8 Phone: , Fax:-253 Redakcja: Thomas Erb (red. odpowiedzialny) Regina Kutzborski Koncepcja, text, layout: KKM Kauer Kommunikation und Marketing, Fellbach _2 2. Wydajne zarządzenie, tzn. optymalne kształtowanie przepływu informacji i pieniędzy. 3. Efektywna gospodarka magazynowa, np. dzięki automatyzacji sterowania produkcją i zaopatrzeniem. Pomimo starannego opracowania nie odpowiadamy za treść. Wszystkie prawa zastrzeżone. IMPRESSUM Ta międzyzakładowa współpraca na rzecz optymalizacji przepływu towarów oznaczała narodziny Supply Chain Management (zarządzania łańcuchem dostaw). Wymóg ciągłych dostaw np. półwyrobów i składników złożonego produktu we właściwej ilości, na właściwe miejsce i o właściwej porze i najczęściej bezpośrednio na linię produkcyjną, po raz pierwszy zmuszał dostawców i odbiorców do bardzo ścisłej i bardzo dokładnej koordynacji ich procesów logistycznych. Pełniący rolę bufora magazyn, który dotychczas mógł wiele wyrównać, nagle znikł. Jednym z najważniejszych efektów systemu just in time było to, że taka płynna współpraca była możliwa tylko dzięki ciągłemu przepływowi informacji zarówno od dostawcy do odbiorcy, jaki i w odwrotnym kierunku. Obie strony uczyły się w ten sposób tych reguł gry, którymi dziś posługuje się wzgl. powinno posługiwać się dużo obszerniej zdefiniowane zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM): logistycznego sprzężenia procesów dostaw i produkcji, ustalania zużycia, rozwoju znormalizowanych nośników ładunków i procesów (np. system Kanban, realizujący klasyczną zasadę pull w układzie sterowanie produkcją/produkcja, bazuje na faktycznym zleceniu klienta). SCM okazuje się jednak być skrajnie trudnym zadaniem w naszej zglobalizowanej gospodarce. Globalny obrót towarów musi sprowadzić pod jeden dach nie tylko różne przedsiębiorstwa z ich systemami organizacyjnymi, lecz najczęściej także różne kraje i kultury z całej kuli ziemskiej. Tu zastosowanie odpowiedniej technologii informatycznej jest niezbędne, chociaż to właśnie powiązanie strumieni danych z wielu różnych występujących na rynku platform (systemy gospodarki materiałowej, controlling itd.) sprawia tyle trudności. Wydaje się jednak, że branża IT podjęła wyzwanie. Faktycznie każdy większy oferent zachwala odpowiednie rozwiązania. Teraz chodzi o to, aby zmotywować poszczególne przedsiębiorstwa w łańcuchu tworzenia wartości do włączenia się do tych systemów. Potrzebna jest budowa zaufania, aby dostawcy i klienci nawzajem trochę odsłonili swoje karty. Informacja to widać także na przykładzie SCM jest jokerem, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą znaleźć się w sytuacji win-win (wszyscy wygrywają), ale także mogą okazać się tylko uczestnikami drogiego eksperymentu. SCM oznacza planowanie i sterowanie całością łańcucha tworzenia wartości od pozyskiwania surowców przez produkcję aż do końcowego konsumenta ew. nawet aż po recycling (w czasach trudności z zaopatrzeniem w surowce nie jest to już utopią). Przy czym nie chodzi tu o zarządzanie tylko materiałami, lecz także środkami finansowymi, informacjami i czasem. Cele funkcjonującego SCM: Orientacja na klienta końcowego Zwiększenie zadowolenia klientów dzięki dostawom zorientowanym na zapotrzebowanie Szybkie reagowanie na zmiany na rynku Ograniczenie efektu byczego bicza (bullwhip effect)* Unikanie niedostępności towarów (out of stock) Redukcja stanów magazynowych wzdłuż łańcucha dostaw Uproszczenie obrotu towarów Skrócenie czasów dostaw Optymalizacja jakości Wyobrażenie idealne: Menadżerowie SCM są ciągle i na bieżąco informowani o sytuacji w całym łańcuchu dostaw dzięki odpowiedniemu powiązaniu informatycznemu ze wszystkimi uczestniczącymi w systemie zakładami. To jest wprawdzie

3 przede wszystkim w zglobalizowanym obrocie towarowym jeszcze jedną utopią, ale elementy tego wielkiego marzenia już funkcjonują i dostarczają odpowiednich danych. Kiedy kurier UPS przekazał już pilną przesyłkę adresatowi, a ten elektronicznie pokwitował jej odbiór na podręcznym komputerze kuriera, wtedy pracownik centrum obsługi telefonicznej (call center) może w rzeczowej i przyjaznej tonacji poinformować rozgorączkowanego nadawcę, że paczka została doręczona dokładnie 4 minuty temu. Rejestracja towarów przy pomocy systemów BDE (kody kreskowe, tagi RFID) w określonych punktach przekazywania wzdłuż łańcucha dostaw sprawia, że jest to możliwe. W niedalekiej przyszłości dzięki obejmującemu cały świat systemowi GPS prawdopodobnie nawet rejestracja w punktach przekazywania nie będzie już potrzebna. Powiązanie danych czasu rzeczywistego z zapisanymi w systemie danymi czasów żądanych umożliwia polegające na celowych ingerencjach w system logistyczny zarządzanie zdarzeniami w łańcuchu dostaw (SCEM). * Na coraz bardziej dynamicznych rynkach, wobec Przyczyny niepowodzeń w realizacji SCM. Dopiero 7% niemieckich przedsiębiorstw według studium J. Esters a z Fachhochschule Münster wykorzystuje w jakiś sposób SCM. Świadomość konieczności wydaje się jednak być obecna, ponieważ 57% ankietowanych przedsiębiorstw podało, że chce w najbliższym czasie włączyć tę funkcję do ich systemów zarządzania. Nawet jeżeli producent i dostawca wymieniają między sobą dane o stanach magazynowych, aby uniknąć kosztownych podwójnych zapasów i zamrażania kapitału, to zdaniem badacza praktycznych zastosowań SCM Michael a Karrer a często nie jest jeszcze zautomatyzowane i rzadko tworzy scenariusz czasu rzeczywistego. Dlatego odpowiednie wielkości liczbowe, których dostarczają takie systemy, są tylko wartościami opisującymi zdarzenia po fakcie i w rzeczywistości nie nadają się do szybkiego, kompetentnego sterowania łańcuchem dostaw. wzrostu agresywności globalnej konkurencji i nieprzejrzystej ofercie informatycznej działające łańcuchy dostaw stają się także znakomitymi systemami sprzężenia zwrotnego - i to w obu kierunkach. Zazębiające się sieci informatyczne klienta i dostawcy mogą przyczynić się do jeszcze szybszego reagowania na zmiany na rynkach z jednej strony i np. ograniczenia dostępu do surowców z drugiej strony. Do tego jeszcze jednak nam daleko. Nawet we wzorowych branżach, jak np. w przemyśle dóbr konsumpcyjnych, niemieccy producenci ciągle jeszcze utrzymują stany magazynowe na 79 dni, dokładność prognozowania waha się między 50 i 70%, a tylko przy 86% zleceń wysyłka następuje zgodnie z oczekiwaniami (punktualnie i kompletnie). Procent niedostępności (out of stock rate) wynosi od 5 do 9%, a przy akcjach promocyjnych nawet 18%. W praktyce o niepowodzeniu ambitnych projektów SCM decydują np. następujące czynniki: Źródła do naszego artykułu o SCM: Computerwoche.de tcw.de / controllingportal.de A.T. Kearney, Düsseldorf, wikipedia.de, logistics.de, business-wissen.de, contentmanager.de PO SCM PRZYJDZIE SCPM. Funkcjonujące zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) wymaga także sterowania środkami finansowymi. Mechanizmy controllingu działają dziś jednak jeszcze prawie wyłącznie tylko w ramach przedsiębiorstw. Natomiast sparametryzowane metody sterowania łańcuchami dostaw ciągle jeszcze są rzadkością. Trudność polega dziś na tym, że parametry wydajności z obszaru logistyki nie są analizowane łącznie z parametrami z obszaru controllingu i nie są rozpatrywane pod kątem ich wzajemnego oddziaływania. Systemy zarządzania są określone przez parametry finansowe, natomiast systemy wydajności Cele SCM na początku projektu nie są dobrze dopasowane do celów handlowych, wymagania i procesy nie są jasno zdefiniowane Projekty są błędnie zwymiarowane Parametry nie są ustalone, wyniki nie są mierzone Procesy handlowe nie są zmieniane Pracownicy są niedostatecznie zaangażowani Brakuje danych podstawowych lub dynamicznych do modelowania łańcucha dostaw Zarząd angażuje się w małym stopniu Dostawcy i klienci nie są włączani w projekt we właściwym czasie i właściwym zakresie Integracja oprogramowania z istniejącymi systemami okazuje się być trudna, a jakość danych jest niedostateczna. * Efekt byczego bicza, nazywany efektem Forrester a, jest wynikiem dynamicznych procesów w łańcuchach tworzenia wartości. Opisuje on, jak różne zmiany zapotrzebowania wzgl. drobne zmiany popytu ze strony klientów końcowych mogą powodować wahania wielkości zamówień, których amplituda zwiększa się w przebiegu łańcucha logistycznego jak w przypadku długiego bicza. przez wartości wyników, jak ilość, czas, jakość i procent wad. Przezwyciężenie tego deficytu jest zadaniem Supply Chain Performance Management (zarządzanie wynikami łańcucha dostaw) jeszcze jedno pojęcie, którego logistycy w przedsiębiorstwach będą musieli się wkrótce nauczyć. 3_

4 _4 KARUZELA CEN ŚRUB, NAKRĘTEK ITP. NIE ZWAL- NIA. 30 stycznia 2006 r. tona niklu kosztowała USD. Dziś jej cena przekracza USD. Wzrost cen miedzi z USD/mt do prawie USD/mt w tym samym okresie można byłoby zatem uznać za umiarkowany. Chociaż dotychczas nie wystąpiły żadne problemy z zakupami produktów ze stali szlachetnych i mosiądzu, które usprawiedliwiałyby takie zmiany cen, spirala cen rozkręca się dalej. Dzięki zwiększeniu się wartości euro w stosunku do dolara wydaje się, że. podwyżki cen stalowych śrub i nakrętek z rynku azjatyckiego o 3 5% są raczej łagodne. Natomiast europejscy dostawcy zapowiadają podwyżki rzędu 5 8%. Rynek podkładek i zabezpieczeń (płaskownik) trochę uspokoił się i ceny ustabilizowały się na stosunkowo wysokim poziomie (o 10 15% wyższym niż w połowie roku 2006). Jednak pewne prognozowanie rozwoju cen w perspektywie średnio- lub długookresowej jest obecnie niemożliwe. Zdjęcie: Piece stalownicze Zależność od 8 krajów. Ubogie w zasoby Niemcy są w wysokim stopniu zależne do importu surowców i prawie bezbronne wobec dyktatu cen na światowych rynkach. Przeważająca część najważniejszych dla kluczowych przemysłów rud pochodzi z tylko ośmiu krajów świata. Czy te państwa będą w przyszłości decydować o sytuacji gospodarki światowej? Niemcy, będące jedną z wiodących potęg gospodarczych świata, pomimo przemysłu wysokich technologii i mistrzowskich osiągnięć inżynierskich cierpią z powodu ogromnego deficytu: braku surowców we własnym kraju. Sytuacja jest szczególnie krytyczna z tego powodu, że naturalne zasoby najważniejszych surowców są skoncentrowane w tylko kilku krajach świata. Ten dylemat i wrażliwość rynków światowych uwidoczniły się bardzo wyraźnie w zeszłym roku, kiedy strajk w jednej tylko czilijskiej kopalni miedzi podbił i tak już wysoką cenę miedzi na nieprawdopodobny poziom. Według opracowania EEFA (Energy Environment Forecast Analysis) aktualny rozwój wydarzeń na rynku surowców kosztuje niemiecki przemysł rocznie ok. 35 mld euro i ok miejsc pracy. Rozwiązaniem mogłoby być sprowadzanie surowców do kraju w możliwie pierwotnym stanie i ich uszlachetnianie, uzdatnianie i przetwarzanie na miejscu tzn. sprowadzenie do Niemiec jeszcze większej części łańcucha tworzenia wartości. Ale kraje wydobywające surowce już od dawna wiedzą, gdzie stoją konfitury. Afryka Południowa planuje zakazanie wywozu rudy chromu jeszcze w tym roku i przejęcie lukratywnego uszlachetniania rudy do postaci ferrochromu. Protekcjonizm surowcowy znajduje zwolenników także w Indiach. Jeden z największych indyjskich producentów stali JSW Steel oferuje rządowi zainwestowanie 6,7 mld USD w swoje stalownie pod warunkiem, że rząd ograniczy i tak już drogi z powodu wysokich ceł eksportowych eksport żelaza do maks. 100 mln ton rocznie. Także Chiny obok USA i Czile najważniejszy producent molibdenu chcą nowymi przepisami redukować eksport tej ważnej rudy o 10% rocznie. W sprawach zabezpieczania surowców Chiny zrobiły kolejny krok. Grupa Jinchuan, największy chiński producent niklu, nabyła niedawno 13-%-owy udział w projekcie eksploatacji nowego złoża niklu i kobaltu w Australii. I naturalnie zabezpieczyła sobie w zamian cenne prawa do zakupu wyprodukowanego tlenku niklu. Ta koncentracja uwidacznia fakt, że świat pod względem jego zapotrzebowania na surowce w ogromnej części zależy od tylko 8 krajów Australii, Brazylii, Czile, Chin, Kanady, Rosji, Afryki Południowej i USA. To jeden z wielu powodów, dla których Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI) w sprawozdaniu grupy roboczej Bezpieczeństwo surowcowe Wymagania dla przemysłu i polityki żąda od niemieckiego rządu m.in. większego zaangażowania w politykę zagraniczną i wywierania wpływu na decyzje Unii Europejskiej. I to już teraz, zanim dynamicznie rosnące gospodarki narodowe Chin i Indii kompletnie wyssą wszystkie surowce z rynku.

5 Wiele nowego na wschodzie. Interesujący rynek zaopatrzeniowy tuż za progiem. Wschód Europy kwitnie. Logistyczna bliskość, kulturowa wspólnota i wysokie kwalifikacje przy korzystnym poziomie płac wyróżniają naszych europejskich sąsiadów. Krótka wizyta w RO, SK, CZ i PL. Słowacki Teatr Narodowy w Bratysławie Pomimo przystąpienia do UE Rumunia ma najwięcej do nadrobienia ze wszystkich nowych członków Unii z dawnego bloku wschodniego. I tak się dzieje. Konsekwentna prywatyzacja i 16- %-owy podatek liniowy od 2005 r. zapewniają dynamikę zmian. O atrakcyjności Rumunii decyduje także bogactwo surowców rudy żelaza, cynku, miedzi i manganu oraz boksyt występują w tym kraju w wielkiej obfitości. Głównymi dobrami eksportowymi są maszyny, sprzęt transportowy, części samochodowe, paliwa, minerały i metale, wyroby chemiczne, artykuły konsumpcyjne, drewno i produkty rolne. Przedsiębiorstwa rumuńskie zdążyły już wypracować 5,5 % wzrostu. Jakość dostarczanych przez nie towarów jest klasyfikowana w zakresie od dobrej do znakomitej. Negocjacje i nawiązywanie stosunków handlowych wymagają dużo cierpliwości i wielu kontaktów osobistych. Wykwalifikowany robotnik w zakładzie na Słowacji zarabia wprawdzie często niecałe 500 euro, ale dzięki ogromnej dynamice płac rzędu +23% od roku 2003 może mieć nadzieję na coraz większe wypłaty. Niemcy są najsilniejszym partnerem Słowacji w handlu zagranicznym (ok. 7,1 mld euro w 2005 r.). Główne pozycje w słowackim krajobrazie przemysłowym zajmują metalurgia, obróbka metali, budowa maszyn, elektronika/optyka i motoryzacja. Prawie połowę słowackiego eksportu stanowią maszyny i pojazdy. Chociaż specjaliści w Czechach zarabiają tylko piątą część tego co ich niemieccy koledzy, to ciągle jest to więcej niż w Polsce lub na Węgrzech. Zachodnioeuropejscy klienci cenią sobie produkty wysokiej jakości z Czech. Poziom technologiczny i infrastrukturalny jest bardzo dobry, podobnie jak niezawodność dostawców i bezpieczeństwo prawne. 50 % eksportu to części samochodowe, pojazdy i maszyny (Skoda, Toyota i wkrótce także Hyundai). Innymi silnymi branżami są przemysł elektrotechniczny, obróbka metali oraz produkty z tworzyw sztucznych i gumy. Pomimo słabo rozwiniętej sieci dróg (tylko 360 km szybkich tras) Polska jest w przypadku określonych grup towarów rynkiem zaopatrzeniowym pierwszego wyboru. Polacy pracują przeciętnie 40,1 godz. tygodniowo (Niemcy: 34,4). Za swoją pracę wykwalifikowany robotnik otrzymuje od 500 do 600 euro. Dodatkowe koszty pracy dla pracodawcy wynoszą wprawdzie 20,4 %, ale Warszawa: symbol III Rzeczpospolitej; tańczące domy w Pradze; gmach parlamentu w Bukareszcie bardziej elastyczne prawo pracy (w zakresie zatrudniania wzgl. zwalniania), młodość i dobre wykształcenie pracowników sprawiają, że Polska jest interesującym partnerem. Korzystają z tego przede wszystkim takie branże jak motoryzacja, metalurgia, odlewnictwo, tworzywa sztuczne, budowa maszyn, chemia, przetwórstwo drewna i produkcja mebli, które każdego roku dostarczają do pozostałych krajów Unii Europejskiej towary za 62 mld euro. Produkcja przemysłu stalowego uległa wprawdzie zmniejszeniu w roku 2005 do 9 mln ton ze względu na sytuację w energetyce i na rynkach surowcowych, ale za to rozwinęła się w kierunku szerszego asortymentu i produktów specjalnych (m.in. dla przemysłu samochodowego). FIRMA FERDI- NAND GROSS DZIAŁA TAKŻE W EUROPIE WSCHODNIEJ. Europa Zachodnia nie będzie w przyszłości w stanie sama konkurować z gospodarkami Stanów Zjednoczonych i Azji. Strategiczne alianse są koniecznością. Europa Wschodnia oferuje nie tylko ogromny potencjał, z którego firma Ferdinand Gross aktywnie korzysta od czasu otwarcia własnych przedstawicielstw w Polsce i na Węgrzech w roku Od końca roku 2006 trwały przygotowania do partnerskiej współpracy z dwoma dostawcami ze Wschodniej Europy. Przy ich wyborze wielkie znaczenie miała m.in. szerokość programu produkcyjnego od zwykłych części znormalizowanych do złożonych części specjalnych i wykonywanych według rysunków. Do tego potrzeba oczywiście nowoczesnych linii produkcyjnych i dobrze zmotywowanych i wykształconych pracowników. Wielką wagę przywiązywano także do posiadania systemów zarządzania jakością certyfikowanych wg ISO 9001:2000. Decydowały jednak także takie kryteria jak bliskość zakładów zapewniających dalszą obróbkę, jak galwanizernie i hartownie, oraz dobre połączenia komunikacyjne. W styczniu 2007 r. doszło już do zawarcia porozumienia w sprawie zapewnienia jakości i umowy o dostawach z pierwszym z nowych partnerów. 5_

6 SPOTKAJMY SIĘ W ROKU 2007: Top Job gdzie chętnie się pracuje. Firma Ferdinand Gross zalicza się do 100 najlepszych pracodawców pośród niemieckich przedsiębiorstw średniej wielkości. Potwierdzili to jej pracownicy oraz Uniwersytet w St. Gallen. STUTTGART Fastener Fair września 2007 r. Messe Stuttgart Wspólnik zarządzający firmą Ferdinand Gross Gerald Hering, były federalny minister gospodarki Wolfgang Clement i członek zarządu firmy Ferdinand Gross Thomas Erb przy przekazaniu wyróżnienia. BERLIN Zaopatrzenie i logistyka XXXXII Sympozjum BME e.v listopada 2007 r. Hotel InterContinental Berlin Celem rozpisywanego co roku konkursu Top Job jest poszukiwanie najlepszych pracodawców w sektorze przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech. Także firma Ferdinand Gross poddała się surowej, dwustopniowej procedurze oceny przez Instytut Kierownictwa i Zrządzania Zasobami Kadrowymi Uniwersytetu w St. Gallen. Po analizie parametrów przedsiębiorstw przez ekspertów przeprowadzono anonimową ankietę online wśród pracowników. Każdy członek zespołu Ferdinand Gross miał możliwość wystawienia szczerej oceny swojemu pracodawcy. Wynik jest godny uwagi. Uzyskaliśmy dobre miejsce w otoczeniu silnej konkurencji, ocenia Gerald Hering, zarządzający wspólnik firmy Ferdinand Gross, dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej atrakcyjni dla wykwalifikowanych pracowników. A dobrze zmotywowanych nowych członków bardzo potrzebujemy dla naszej excellent crew ze względu na tempo naszego rozwoju dodaje Thomas Erb. Przy przekazaniu wyróżnienia przez byłego federalnego ministra gospodarki Wolfganga Clementa z uznaniem mówiono m.in. o wielu programach motywujących pracowników od imprez rekreacyjnych typu Team Challenge po coroczną publikację firmowego kalendarza dla klientów, przy realizacji którego pracownicy współuczestniczyli w rolach modeli. Nie ma zatem wątpliwości, czy pracownicy identyfikują się z przedsiębiorstwem. To się czuje. Niech mówią o nas media elektroniczne. E-paper nowe medium opracowane przez firmę Ferdinand Gross wspólnie z wydawnictwem Konradin Verlag jest przykładem poszukiwania nowych dróg w komunikacji z klientami. _6 Opatentowany przez wydawcę fachowego czasopisma i zrealizowany przez firmę Ferdinand Gross nowy, celnie docierający do klientów nośnik komunikacji: Najnowsze wydanie elektronicznej gazety Beschaffung aktuell (Aktualności w zaopatrzeniu) jest poświęcone najważniejszym wydarzeniom w branży z ostatniego roku i tym, dzięki którym mówiło się o firmie Ferdinand Gross. Ta poczta rozsyłana elektronicznie do wszystkich klientów firmy Ferdinand Gross powinna nadać nową jakość dialogowi z klientami. Jest ona także dostępna w witrynie internetowej firmy Ferdinand Gross:

7 Śruby kombi naprawdę alternatywne Zamiast kombinacji pojedynczych śrub i podkładek rozwiązanie alternatywne dla produkcji seryjnej: tzw. śruby kombi. Szczególnie przy montażu seryjnym, przy którym bardzo często wykorzystuje się śruby w kombinacji z podkładkami, ważne jest, aby te podkładki rzeczywiście znalazły się pod śrubami. Zapomniane lub niewłaściwe podkładki mogą dotkliwie zwiększyć procent braków i przez to koszty montażu. Kiedy takie zestawy montażowe składające się ze śruby i jednego lub kilku dalszych składników kompletuje się własnymi siłami w przedsiębiorstwie, to błędy są już z góry zaprogramowane. Ponieważ poszczególne części montażu niższe nakłady na zarządzanie częściami i magazynem (np. ze względu na przechowywanie w jednym miejscu). Śruby kombi są powszechnie stosowane w przemyśle elektrotechnicznym w kombinacjach z końcówkami przyłączowymi do przyłączania przewodów. Zalety tych śrub są jednak widoczne także przy GRUBSZY, I BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWY. NOWY KATALOG NARZĘDZI FIRMY FER- DINAND GROSS NA ROK są przechowywane w różnych miejscach, bardzo trudno jest także zagwarantować stuprocentową obecność wszystkich stosowanych części w magazynie nie mówiąc już o związanym z tym nakładzie pracy. Istotną poprawę w tym zakresie może przynieść zastosowanie tzw. śrub kombi. Są to śruby, na których w nierozłączny sposób założona jest jedna obracająca się podkładka lub w przypadkach szczególnych większa liczba takich podkładek. Zalety takich śrub są widoczne, dosłownie jak na dłoni: każde skręcone połączenie jest na 100% zaopatrzone w podkładkę jakość produktu jest wyższa łatwiejszy i szybszy montaż to niższe koszty zwykłym montażu urządzeń. Przykładem może być śruba kombi wg DIN w połączeniu z podkładkami mocującymi wg DIN Odpowiednio do różnych przypadków zastosowań najpowszechniej występują śruby kombi z gwintem metrycznym w zakresie od M 3 do M 6 i przylegającymi łbami z gniazdem (krzyżowym lub torx) oraz łbami sześciokątnymi. Dostarczane są także śruby kombi jako blachowkręty. Połączenia z różnymi podkładkami, różne długości, klasy wytrzymałości i powłoki dają ogromną liczbę wariantów. Dlatego śruby kombi są produkowane tylko od odpowiedniej wielkości zamówienia i zawsze na konkretne zlecenie. W nowym katalogu profesjonalista znajdzie dla siebie każde potrzebne narzędzie. Katalog został opracowany w trzech językach: niemieckim, węgierskim i polskim. Zaktualizowany, na nowo opracowany i rozszerzony asortyment obejmuje następujące grupy narzędzi: narzędzia kute matrycowo, wkrętaki, obcęgi/kleszcze, narzędzia do wiercenia i gwintowania, narzędzia podręczne, narzędzia do cięcia/szlifowania/piłowania, narzędzia kontrolno-pomiarowe, wyposażenie warsztatowe, wyposażenie ogólne. Katalog można zamawiać przez doradców i sprzedawców firmy Ferdinand Gross oraz pocztą elektroniczną 7_

8 NOWOCZES- NOŚĆ SPOTYKA HISTORIĘ Widoki z miasta nad rzeką Leine Hallo Hannover. Siemens Business Services, Bahlsen, Tui, Geha i Pelikan. Tu rozwija się mocna gospodarka - ponad przedsiębiorstw wypracowało w roku 2004 obrót rzędu 420 mld euro. Wykwalifikowaną kadrę dostarcza m.in. 26 szkół wyższych. Ważną rolę w ekonomii tego landu odgrywają także porty morskie. Pod względem komunikacji położenie naszego nowego centrum logistycznego w odległości tylko 500 m od skrzyżowania autostrad A7/A37 jest znakomite. Duże zdjęcie: Nowy Ratusz w Hannoverze (Fotolia, Uwe Tröger); niżej: centrum logistyczne FG w Isernhagen _8 od góry: Pałac Książąt Herrenhausen 1 Biurowiec Nord LB 2 Ruiny kościoła św. Aegidiusa (pomnik ofiar bombardowań) 1 Jedna z trzech Nanas francuskiej artystki i honorowej obywatelki Hannoveru Niki de Saint Phalle 1 Szachulcowy szczyt najstarszego domu Starego Miasta 1 Wieżowiec wydawnictwa Anzeiger 1 1: Hannover Tourismus Service 2: Wikipedia image, user Chris 73, licencja creative commons cc-by-sa 2.5. W Isernhagen koło Hannoveru znajduje się nowe centrum logistyczne Nord (Północ) firmy Ferdinand Gross. To kolejny konsekwentny krok na drodze do doskonałego, szybkiego systemu zaopatrzenia dla klientów. Z Hannoveru obsługiwany jest nie tylko rejon dolnosaksońskiej stolicy, lecz także klienci w Kassel, Neumünster i Kolonii. Dwa samochody Kanban-Express w ciągłej służbie zapewniają błyskawiczne uzupełnianie stanów magazynów Kanban u naszych klientów. Wybór lokalizacji w pobliżu Hannoveru z jego mieszkańców nie był przypadkowy: położenie w środku Niemiec przy skrzyżowaniu dwóch europejskich osi autostradowych sprawia, że Hannover jest idealną bazą. Na całym świecie to miejsce międzynarodowych targów przemysłowych, targów Cebit i EXPO 2000 cieszy się znakomitą renomą. O obliczu Dolnej Saksonii decyduje oczywiście dominująca rola przemysłu motoryzacyjnego i jego dostawców (VW, Komatsu Hanomag, Wabco, Varta...). Swoje siedziby mają tu jednak także Żródła: Ministerstwo Gospodarki Dolnej Saksonii 400 m2 powierzchni magazynowej z regałami paletowymi, stanowiskami pakowania i elektrycznymi wózkami podnośnikowymi to baza, z której trzech pracowników (1 pakowacz, 2 kierowców Kanban-Expres) zawsze punktualnie (just in time) zaopatruje obecnie 25 klientów systemu Kanban w promieniu 250 km. Każdego miesiąca dwoma samochodami Kanban-Express opuszcza magazyn 60 ton towarów. A wkrótce ma być go jeszcze więcej.

nside 02/09 Klient jest naszym panem i jeszcze dużo więcej ZABEZPIECZONE NIEZAWODNIE Pigułka wiedzy CHYBA ODBIJAMY SIĘ OD DNA Już po recesji?

nside 02/09 Klient jest naszym panem i jeszcze dużo więcej ZABEZPIECZONE NIEZAWODNIE Pigułka wiedzy CHYBA ODBIJAMY SIĘ OD DNA Już po recesji? nside 02/09 MAGAZYN DAS NEWS-MAGAZIN INFORMACYJNY VON FIRMY FERDINAND GROSS ZABEZPIECZONE NIEZAWODNIE Pigułka wiedzy Połączenia skręcane powinny łączyć niezawodnie ale nie zawsze tak jest. Powiemy Państwu,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33)

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33) luty 2/2013 (33) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Nakład: 11

Bardziej szczegółowo

inside Z praktyki W naszym nowym dziale zajmujemy się specjalnymi rozwiązaniami technicznymi

inside Z praktyki W naszym nowym dziale zajmujemy się specjalnymi rozwiązaniami technicznymi 01/10 inside DMAGAZYN A S N E W S -INFORMACYJNY M A G A Z I N V O N FIRMY F E R DFERDINAND I N A N D G R OGROSS S S 10-te wydanie! TEMAT NUMERU: E-Business dlaczego nie zawsze wszystko idzie gładko Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group grudzień / 2014 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Innowacje Różne oblicza rozwiązań zmieniających świat Sztuczna inteligencja na dłoni 8 13

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

inside Historia handlującego śrubami Ferdinanda Grossa dobitnie 150 lat firmy Ferdinand Gross Żywa historia przemysłu Druga wojna światowa sprowadziła

inside Historia handlującego śrubami Ferdinanda Grossa dobitnie 150 lat firmy Ferdinand Gross Żywa historia przemysłu Druga wojna światowa sprowadziła inside SPECJALNE WYDANIE JUBILEUSZOWE 150 lat firmy Ferdinand Gross Kontynuator i kreator Emil Gross przejmuje firmę handlową w trudnych czasach. W latach dwudziestych XX w. skutki pierwszej wojny światowej

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE

LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE LOGISTYKA E-HANDLU W POLSCE Opracowanie dr Arkadiusz Kawa* Poznań 2014 * Pracownik Katedry Logistyki i Transportu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. e-handel w

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców kwiecień 4/2013 (35) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży FMCG Transport drogowy narodowa specjalność

Bardziej szczegółowo

DO NOT COPY. Informacja: klucz do poprawy łańcucha dostaw RAPORT

DO NOT COPY. Informacja: klucz do poprawy łańcucha dostaw RAPORT RAPORT Informacja: klucz do poprawy łańcucha dostaw Menedżerowie doskonale zdają sobie sprawę, jak dużą przewagę na rynku daje dziś informacja. W rezultacie w żadnym z obszarów biznesu zapewnienie wymiany

Bardziej szczegółowo

biznes Nowe zasady wypłacania diet Logistyka branży automotive za podróż służbową Jak finansować zakupy pojazdów spadku cen transportu To nie koniec

biznes Nowe zasady wypłacania diet Logistyka branży automotive za podróż służbową Jak finansować zakupy pojazdów spadku cen transportu To nie koniec marzec 3/2013 (34) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Partner wydania Temat numeru: Logistyka branży automotive Jak finansować

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Magazynowy Górny Śląsk Druga młodość dzięki autostradom

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Magazynowy Górny Śląsk Druga młodość dzięki autostradom LIPIEC - SIERPIEŃ 7-8/2012 (27) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży produkcyjnej i przemysłowej Magazynowy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Ukrainie / 3

Jubileusz na Ukrainie / 3 www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl www.raben-sea-air.com Czasopismo dla Klientów Raben Group Maj 2013 Nasz rozwój w Europie Zachodniej Jubileusz na Ukrainie / 3 edytorial Być gotowym na zmiany

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Temat przewodni Handel Przemysł samochodowy

Temat przewodni Handel Przemysł samochodowy Wydanie 1/2012 Magazyn firmowy Temat przewodni Handel Przemysł samochodowy Walgreens: Inicjatywa 4 Solar Danmark A/S: 8 VW Automobile Leipzig: 12 Wydajniejsze komisjonowanie Wszystko w najlepszym porządku

Bardziej szczegółowo

FERDINAND GROSS SPECJALISTA W ZAKRESIE TECHNIKI ZAMOCOWAŃ

FERDINAND GROSS SPECJALISTA W ZAKRESIE TECHNIKI ZAMOCOWAŃ FERDINAND GROSS SPECJALISTA W ZAKRESIE TECHNIKI ZAMOCOWAŃ 1 A Ferdinand Gross stuttgarti cégközpontja További telephelyek: Drezda Tatabánya (Magyarország) Wroclaw (Lengyelország) Prága (Csehország) Arad

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo