Supply Chain Management albo marzenie o kontroli nad wszystkim. jeden07 NA PÓŁNOC!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Supply Chain Management albo marzenie o kontroli nad wszystkim. jeden07 NA PÓŁNOC!"

Transkrypt

1 Supply Chain Management albo marzenie o kontroli nad wszystkim. jeden07 inside MAGAZYN INFORMACYJNY FIRMY FERDINAND GROSS. CZY NIEMIECKIM ZAKŁADOM PRZEMYSŁOW- YM KOŃCZĄ SIĘ SUROWCE? BRAKI I WZROST CEN. Jak długo przemysł wysokich technologii, taki jak niemiecki, może jeszcze wytrzymać obecną sytuację na rynkach surowcowych? Strona 4 NA PÓŁNOC! NOWYM CENTRUM LOGISTYCZNYM W HANNOVERZE FERDI- NAND GROSS OTWIE- RA SOBIE RYNEK PÓŁNOCNYCH NIE- MIEC. Więcej... Strona 8 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Modna fraza teoretyków gospodarki czy skuteczne narzędzie dla praktyków? SCM jest na ustach wszystkich. Ale czy jest także we wszystkich przedsiębiorstwach? Co najmniej w planach - tak brzmi wniosek z naszych ustaleń. Rzeczywiście funkcjonujące zarządzanie łańcuchem (SCM) dostaw może przynosić ogromne korzyści dla wszystkich uczestników w łańcuchu tworzenia wartości. Jednak przy praktycznej realizacji ambitni innowatorzy muszą walczyć z niekompatybilnymi platformami IT współpracujących przedsiębiorstw, brakiem danych i naturalnie z osobistymi zastrzeżeniami decydentów. Razem zamiast pojedynczo - utopia? Więcej... Strony 2 i 3

2 Trzy filary Supply Chain Management 1. Wprowadzenie wydanej, operatywnej logistyki, szczególnie przez intensywne zestrojenie dotychczas systemów. TEMAT NUMERU Supply Chain Management (SCM) razem zamiast pojedynczo. Na początku lat 80-tych pojęcie logistyczne just in time sprawiło, że służby zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłowych przestały wyłącznie martwić się o to, aby magazyny były pełne, i z większą niż dotychczas intensywnością musiały zastanawiać się nad procesami logistycznymi u swoich dostawców. Wydawca: Ferdinand Gross GmbH & Co. KG Leinfelden-Echterdingen Daimlerstraße 8 Phone: , Fax:-253 Redakcja: Thomas Erb (red. odpowiedzialny) Regina Kutzborski Koncepcja, text, layout: KKM Kauer Kommunikation und Marketing, Fellbach _2 2. Wydajne zarządzenie, tzn. optymalne kształtowanie przepływu informacji i pieniędzy. 3. Efektywna gospodarka magazynowa, np. dzięki automatyzacji sterowania produkcją i zaopatrzeniem. Pomimo starannego opracowania nie odpowiadamy za treść. Wszystkie prawa zastrzeżone. IMPRESSUM Ta międzyzakładowa współpraca na rzecz optymalizacji przepływu towarów oznaczała narodziny Supply Chain Management (zarządzania łańcuchem dostaw). Wymóg ciągłych dostaw np. półwyrobów i składników złożonego produktu we właściwej ilości, na właściwe miejsce i o właściwej porze i najczęściej bezpośrednio na linię produkcyjną, po raz pierwszy zmuszał dostawców i odbiorców do bardzo ścisłej i bardzo dokładnej koordynacji ich procesów logistycznych. Pełniący rolę bufora magazyn, który dotychczas mógł wiele wyrównać, nagle znikł. Jednym z najważniejszych efektów systemu just in time było to, że taka płynna współpraca była możliwa tylko dzięki ciągłemu przepływowi informacji zarówno od dostawcy do odbiorcy, jaki i w odwrotnym kierunku. Obie strony uczyły się w ten sposób tych reguł gry, którymi dziś posługuje się wzgl. powinno posługiwać się dużo obszerniej zdefiniowane zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM): logistycznego sprzężenia procesów dostaw i produkcji, ustalania zużycia, rozwoju znormalizowanych nośników ładunków i procesów (np. system Kanban, realizujący klasyczną zasadę pull w układzie sterowanie produkcją/produkcja, bazuje na faktycznym zleceniu klienta). SCM okazuje się jednak być skrajnie trudnym zadaniem w naszej zglobalizowanej gospodarce. Globalny obrót towarów musi sprowadzić pod jeden dach nie tylko różne przedsiębiorstwa z ich systemami organizacyjnymi, lecz najczęściej także różne kraje i kultury z całej kuli ziemskiej. Tu zastosowanie odpowiedniej technologii informatycznej jest niezbędne, chociaż to właśnie powiązanie strumieni danych z wielu różnych występujących na rynku platform (systemy gospodarki materiałowej, controlling itd.) sprawia tyle trudności. Wydaje się jednak, że branża IT podjęła wyzwanie. Faktycznie każdy większy oferent zachwala odpowiednie rozwiązania. Teraz chodzi o to, aby zmotywować poszczególne przedsiębiorstwa w łańcuchu tworzenia wartości do włączenia się do tych systemów. Potrzebna jest budowa zaufania, aby dostawcy i klienci nawzajem trochę odsłonili swoje karty. Informacja to widać także na przykładzie SCM jest jokerem, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą znaleźć się w sytuacji win-win (wszyscy wygrywają), ale także mogą okazać się tylko uczestnikami drogiego eksperymentu. SCM oznacza planowanie i sterowanie całością łańcucha tworzenia wartości od pozyskiwania surowców przez produkcję aż do końcowego konsumenta ew. nawet aż po recycling (w czasach trudności z zaopatrzeniem w surowce nie jest to już utopią). Przy czym nie chodzi tu o zarządzanie tylko materiałami, lecz także środkami finansowymi, informacjami i czasem. Cele funkcjonującego SCM: Orientacja na klienta końcowego Zwiększenie zadowolenia klientów dzięki dostawom zorientowanym na zapotrzebowanie Szybkie reagowanie na zmiany na rynku Ograniczenie efektu byczego bicza (bullwhip effect)* Unikanie niedostępności towarów (out of stock) Redukcja stanów magazynowych wzdłuż łańcucha dostaw Uproszczenie obrotu towarów Skrócenie czasów dostaw Optymalizacja jakości Wyobrażenie idealne: Menadżerowie SCM są ciągle i na bieżąco informowani o sytuacji w całym łańcuchu dostaw dzięki odpowiedniemu powiązaniu informatycznemu ze wszystkimi uczestniczącymi w systemie zakładami. To jest wprawdzie

3 przede wszystkim w zglobalizowanym obrocie towarowym jeszcze jedną utopią, ale elementy tego wielkiego marzenia już funkcjonują i dostarczają odpowiednich danych. Kiedy kurier UPS przekazał już pilną przesyłkę adresatowi, a ten elektronicznie pokwitował jej odbiór na podręcznym komputerze kuriera, wtedy pracownik centrum obsługi telefonicznej (call center) może w rzeczowej i przyjaznej tonacji poinformować rozgorączkowanego nadawcę, że paczka została doręczona dokładnie 4 minuty temu. Rejestracja towarów przy pomocy systemów BDE (kody kreskowe, tagi RFID) w określonych punktach przekazywania wzdłuż łańcucha dostaw sprawia, że jest to możliwe. W niedalekiej przyszłości dzięki obejmującemu cały świat systemowi GPS prawdopodobnie nawet rejestracja w punktach przekazywania nie będzie już potrzebna. Powiązanie danych czasu rzeczywistego z zapisanymi w systemie danymi czasów żądanych umożliwia polegające na celowych ingerencjach w system logistyczny zarządzanie zdarzeniami w łańcuchu dostaw (SCEM). * Na coraz bardziej dynamicznych rynkach, wobec Przyczyny niepowodzeń w realizacji SCM. Dopiero 7% niemieckich przedsiębiorstw według studium J. Esters a z Fachhochschule Münster wykorzystuje w jakiś sposób SCM. Świadomość konieczności wydaje się jednak być obecna, ponieważ 57% ankietowanych przedsiębiorstw podało, że chce w najbliższym czasie włączyć tę funkcję do ich systemów zarządzania. Nawet jeżeli producent i dostawca wymieniają między sobą dane o stanach magazynowych, aby uniknąć kosztownych podwójnych zapasów i zamrażania kapitału, to zdaniem badacza praktycznych zastosowań SCM Michael a Karrer a często nie jest jeszcze zautomatyzowane i rzadko tworzy scenariusz czasu rzeczywistego. Dlatego odpowiednie wielkości liczbowe, których dostarczają takie systemy, są tylko wartościami opisującymi zdarzenia po fakcie i w rzeczywistości nie nadają się do szybkiego, kompetentnego sterowania łańcuchem dostaw. wzrostu agresywności globalnej konkurencji i nieprzejrzystej ofercie informatycznej działające łańcuchy dostaw stają się także znakomitymi systemami sprzężenia zwrotnego - i to w obu kierunkach. Zazębiające się sieci informatyczne klienta i dostawcy mogą przyczynić się do jeszcze szybszego reagowania na zmiany na rynkach z jednej strony i np. ograniczenia dostępu do surowców z drugiej strony. Do tego jeszcze jednak nam daleko. Nawet we wzorowych branżach, jak np. w przemyśle dóbr konsumpcyjnych, niemieccy producenci ciągle jeszcze utrzymują stany magazynowe na 79 dni, dokładność prognozowania waha się między 50 i 70%, a tylko przy 86% zleceń wysyłka następuje zgodnie z oczekiwaniami (punktualnie i kompletnie). Procent niedostępności (out of stock rate) wynosi od 5 do 9%, a przy akcjach promocyjnych nawet 18%. W praktyce o niepowodzeniu ambitnych projektów SCM decydują np. następujące czynniki: Źródła do naszego artykułu o SCM: Computerwoche.de tcw.de / controllingportal.de A.T. Kearney, Düsseldorf, wikipedia.de, logistics.de, business-wissen.de, contentmanager.de PO SCM PRZYJDZIE SCPM. Funkcjonujące zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) wymaga także sterowania środkami finansowymi. Mechanizmy controllingu działają dziś jednak jeszcze prawie wyłącznie tylko w ramach przedsiębiorstw. Natomiast sparametryzowane metody sterowania łańcuchami dostaw ciągle jeszcze są rzadkością. Trudność polega dziś na tym, że parametry wydajności z obszaru logistyki nie są analizowane łącznie z parametrami z obszaru controllingu i nie są rozpatrywane pod kątem ich wzajemnego oddziaływania. Systemy zarządzania są określone przez parametry finansowe, natomiast systemy wydajności Cele SCM na początku projektu nie są dobrze dopasowane do celów handlowych, wymagania i procesy nie są jasno zdefiniowane Projekty są błędnie zwymiarowane Parametry nie są ustalone, wyniki nie są mierzone Procesy handlowe nie są zmieniane Pracownicy są niedostatecznie zaangażowani Brakuje danych podstawowych lub dynamicznych do modelowania łańcucha dostaw Zarząd angażuje się w małym stopniu Dostawcy i klienci nie są włączani w projekt we właściwym czasie i właściwym zakresie Integracja oprogramowania z istniejącymi systemami okazuje się być trudna, a jakość danych jest niedostateczna. * Efekt byczego bicza, nazywany efektem Forrester a, jest wynikiem dynamicznych procesów w łańcuchach tworzenia wartości. Opisuje on, jak różne zmiany zapotrzebowania wzgl. drobne zmiany popytu ze strony klientów końcowych mogą powodować wahania wielkości zamówień, których amplituda zwiększa się w przebiegu łańcucha logistycznego jak w przypadku długiego bicza. przez wartości wyników, jak ilość, czas, jakość i procent wad. Przezwyciężenie tego deficytu jest zadaniem Supply Chain Performance Management (zarządzanie wynikami łańcucha dostaw) jeszcze jedno pojęcie, którego logistycy w przedsiębiorstwach będą musieli się wkrótce nauczyć. 3_

4 _4 KARUZELA CEN ŚRUB, NAKRĘTEK ITP. NIE ZWAL- NIA. 30 stycznia 2006 r. tona niklu kosztowała USD. Dziś jej cena przekracza USD. Wzrost cen miedzi z USD/mt do prawie USD/mt w tym samym okresie można byłoby zatem uznać za umiarkowany. Chociaż dotychczas nie wystąpiły żadne problemy z zakupami produktów ze stali szlachetnych i mosiądzu, które usprawiedliwiałyby takie zmiany cen, spirala cen rozkręca się dalej. Dzięki zwiększeniu się wartości euro w stosunku do dolara wydaje się, że. podwyżki cen stalowych śrub i nakrętek z rynku azjatyckiego o 3 5% są raczej łagodne. Natomiast europejscy dostawcy zapowiadają podwyżki rzędu 5 8%. Rynek podkładek i zabezpieczeń (płaskownik) trochę uspokoił się i ceny ustabilizowały się na stosunkowo wysokim poziomie (o 10 15% wyższym niż w połowie roku 2006). Jednak pewne prognozowanie rozwoju cen w perspektywie średnio- lub długookresowej jest obecnie niemożliwe. Zdjęcie: Piece stalownicze Zależność od 8 krajów. Ubogie w zasoby Niemcy są w wysokim stopniu zależne do importu surowców i prawie bezbronne wobec dyktatu cen na światowych rynkach. Przeważająca część najważniejszych dla kluczowych przemysłów rud pochodzi z tylko ośmiu krajów świata. Czy te państwa będą w przyszłości decydować o sytuacji gospodarki światowej? Niemcy, będące jedną z wiodących potęg gospodarczych świata, pomimo przemysłu wysokich technologii i mistrzowskich osiągnięć inżynierskich cierpią z powodu ogromnego deficytu: braku surowców we własnym kraju. Sytuacja jest szczególnie krytyczna z tego powodu, że naturalne zasoby najważniejszych surowców są skoncentrowane w tylko kilku krajach świata. Ten dylemat i wrażliwość rynków światowych uwidoczniły się bardzo wyraźnie w zeszłym roku, kiedy strajk w jednej tylko czilijskiej kopalni miedzi podbił i tak już wysoką cenę miedzi na nieprawdopodobny poziom. Według opracowania EEFA (Energy Environment Forecast Analysis) aktualny rozwój wydarzeń na rynku surowców kosztuje niemiecki przemysł rocznie ok. 35 mld euro i ok miejsc pracy. Rozwiązaniem mogłoby być sprowadzanie surowców do kraju w możliwie pierwotnym stanie i ich uszlachetnianie, uzdatnianie i przetwarzanie na miejscu tzn. sprowadzenie do Niemiec jeszcze większej części łańcucha tworzenia wartości. Ale kraje wydobywające surowce już od dawna wiedzą, gdzie stoją konfitury. Afryka Południowa planuje zakazanie wywozu rudy chromu jeszcze w tym roku i przejęcie lukratywnego uszlachetniania rudy do postaci ferrochromu. Protekcjonizm surowcowy znajduje zwolenników także w Indiach. Jeden z największych indyjskich producentów stali JSW Steel oferuje rządowi zainwestowanie 6,7 mld USD w swoje stalownie pod warunkiem, że rząd ograniczy i tak już drogi z powodu wysokich ceł eksportowych eksport żelaza do maks. 100 mln ton rocznie. Także Chiny obok USA i Czile najważniejszy producent molibdenu chcą nowymi przepisami redukować eksport tej ważnej rudy o 10% rocznie. W sprawach zabezpieczania surowców Chiny zrobiły kolejny krok. Grupa Jinchuan, największy chiński producent niklu, nabyła niedawno 13-%-owy udział w projekcie eksploatacji nowego złoża niklu i kobaltu w Australii. I naturalnie zabezpieczyła sobie w zamian cenne prawa do zakupu wyprodukowanego tlenku niklu. Ta koncentracja uwidacznia fakt, że świat pod względem jego zapotrzebowania na surowce w ogromnej części zależy od tylko 8 krajów Australii, Brazylii, Czile, Chin, Kanady, Rosji, Afryki Południowej i USA. To jeden z wielu powodów, dla których Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI) w sprawozdaniu grupy roboczej Bezpieczeństwo surowcowe Wymagania dla przemysłu i polityki żąda od niemieckiego rządu m.in. większego zaangażowania w politykę zagraniczną i wywierania wpływu na decyzje Unii Europejskiej. I to już teraz, zanim dynamicznie rosnące gospodarki narodowe Chin i Indii kompletnie wyssą wszystkie surowce z rynku.

5 Wiele nowego na wschodzie. Interesujący rynek zaopatrzeniowy tuż za progiem. Wschód Europy kwitnie. Logistyczna bliskość, kulturowa wspólnota i wysokie kwalifikacje przy korzystnym poziomie płac wyróżniają naszych europejskich sąsiadów. Krótka wizyta w RO, SK, CZ i PL. Słowacki Teatr Narodowy w Bratysławie Pomimo przystąpienia do UE Rumunia ma najwięcej do nadrobienia ze wszystkich nowych członków Unii z dawnego bloku wschodniego. I tak się dzieje. Konsekwentna prywatyzacja i 16- %-owy podatek liniowy od 2005 r. zapewniają dynamikę zmian. O atrakcyjności Rumunii decyduje także bogactwo surowców rudy żelaza, cynku, miedzi i manganu oraz boksyt występują w tym kraju w wielkiej obfitości. Głównymi dobrami eksportowymi są maszyny, sprzęt transportowy, części samochodowe, paliwa, minerały i metale, wyroby chemiczne, artykuły konsumpcyjne, drewno i produkty rolne. Przedsiębiorstwa rumuńskie zdążyły już wypracować 5,5 % wzrostu. Jakość dostarczanych przez nie towarów jest klasyfikowana w zakresie od dobrej do znakomitej. Negocjacje i nawiązywanie stosunków handlowych wymagają dużo cierpliwości i wielu kontaktów osobistych. Wykwalifikowany robotnik w zakładzie na Słowacji zarabia wprawdzie często niecałe 500 euro, ale dzięki ogromnej dynamice płac rzędu +23% od roku 2003 może mieć nadzieję na coraz większe wypłaty. Niemcy są najsilniejszym partnerem Słowacji w handlu zagranicznym (ok. 7,1 mld euro w 2005 r.). Główne pozycje w słowackim krajobrazie przemysłowym zajmują metalurgia, obróbka metali, budowa maszyn, elektronika/optyka i motoryzacja. Prawie połowę słowackiego eksportu stanowią maszyny i pojazdy. Chociaż specjaliści w Czechach zarabiają tylko piątą część tego co ich niemieccy koledzy, to ciągle jest to więcej niż w Polsce lub na Węgrzech. Zachodnioeuropejscy klienci cenią sobie produkty wysokiej jakości z Czech. Poziom technologiczny i infrastrukturalny jest bardzo dobry, podobnie jak niezawodność dostawców i bezpieczeństwo prawne. 50 % eksportu to części samochodowe, pojazdy i maszyny (Skoda, Toyota i wkrótce także Hyundai). Innymi silnymi branżami są przemysł elektrotechniczny, obróbka metali oraz produkty z tworzyw sztucznych i gumy. Pomimo słabo rozwiniętej sieci dróg (tylko 360 km szybkich tras) Polska jest w przypadku określonych grup towarów rynkiem zaopatrzeniowym pierwszego wyboru. Polacy pracują przeciętnie 40,1 godz. tygodniowo (Niemcy: 34,4). Za swoją pracę wykwalifikowany robotnik otrzymuje od 500 do 600 euro. Dodatkowe koszty pracy dla pracodawcy wynoszą wprawdzie 20,4 %, ale Warszawa: symbol III Rzeczpospolitej; tańczące domy w Pradze; gmach parlamentu w Bukareszcie bardziej elastyczne prawo pracy (w zakresie zatrudniania wzgl. zwalniania), młodość i dobre wykształcenie pracowników sprawiają, że Polska jest interesującym partnerem. Korzystają z tego przede wszystkim takie branże jak motoryzacja, metalurgia, odlewnictwo, tworzywa sztuczne, budowa maszyn, chemia, przetwórstwo drewna i produkcja mebli, które każdego roku dostarczają do pozostałych krajów Unii Europejskiej towary za 62 mld euro. Produkcja przemysłu stalowego uległa wprawdzie zmniejszeniu w roku 2005 do 9 mln ton ze względu na sytuację w energetyce i na rynkach surowcowych, ale za to rozwinęła się w kierunku szerszego asortymentu i produktów specjalnych (m.in. dla przemysłu samochodowego). FIRMA FERDI- NAND GROSS DZIAŁA TAKŻE W EUROPIE WSCHODNIEJ. Europa Zachodnia nie będzie w przyszłości w stanie sama konkurować z gospodarkami Stanów Zjednoczonych i Azji. Strategiczne alianse są koniecznością. Europa Wschodnia oferuje nie tylko ogromny potencjał, z którego firma Ferdinand Gross aktywnie korzysta od czasu otwarcia własnych przedstawicielstw w Polsce i na Węgrzech w roku Od końca roku 2006 trwały przygotowania do partnerskiej współpracy z dwoma dostawcami ze Wschodniej Europy. Przy ich wyborze wielkie znaczenie miała m.in. szerokość programu produkcyjnego od zwykłych części znormalizowanych do złożonych części specjalnych i wykonywanych według rysunków. Do tego potrzeba oczywiście nowoczesnych linii produkcyjnych i dobrze zmotywowanych i wykształconych pracowników. Wielką wagę przywiązywano także do posiadania systemów zarządzania jakością certyfikowanych wg ISO 9001:2000. Decydowały jednak także takie kryteria jak bliskość zakładów zapewniających dalszą obróbkę, jak galwanizernie i hartownie, oraz dobre połączenia komunikacyjne. W styczniu 2007 r. doszło już do zawarcia porozumienia w sprawie zapewnienia jakości i umowy o dostawach z pierwszym z nowych partnerów. 5_

6 SPOTKAJMY SIĘ W ROKU 2007: Top Job gdzie chętnie się pracuje. Firma Ferdinand Gross zalicza się do 100 najlepszych pracodawców pośród niemieckich przedsiębiorstw średniej wielkości. Potwierdzili to jej pracownicy oraz Uniwersytet w St. Gallen. STUTTGART Fastener Fair września 2007 r. Messe Stuttgart Wspólnik zarządzający firmą Ferdinand Gross Gerald Hering, były federalny minister gospodarki Wolfgang Clement i członek zarządu firmy Ferdinand Gross Thomas Erb przy przekazaniu wyróżnienia. BERLIN Zaopatrzenie i logistyka XXXXII Sympozjum BME e.v listopada 2007 r. Hotel InterContinental Berlin Celem rozpisywanego co roku konkursu Top Job jest poszukiwanie najlepszych pracodawców w sektorze przedsiębiorstw średniej wielkości w Niemczech. Także firma Ferdinand Gross poddała się surowej, dwustopniowej procedurze oceny przez Instytut Kierownictwa i Zrządzania Zasobami Kadrowymi Uniwersytetu w St. Gallen. Po analizie parametrów przedsiębiorstw przez ekspertów przeprowadzono anonimową ankietę online wśród pracowników. Każdy członek zespołu Ferdinand Gross miał możliwość wystawienia szczerej oceny swojemu pracodawcy. Wynik jest godny uwagi. Uzyskaliśmy dobre miejsce w otoczeniu silnej konkurencji, ocenia Gerald Hering, zarządzający wspólnik firmy Ferdinand Gross, dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej atrakcyjni dla wykwalifikowanych pracowników. A dobrze zmotywowanych nowych członków bardzo potrzebujemy dla naszej excellent crew ze względu na tempo naszego rozwoju dodaje Thomas Erb. Przy przekazaniu wyróżnienia przez byłego federalnego ministra gospodarki Wolfganga Clementa z uznaniem mówiono m.in. o wielu programach motywujących pracowników od imprez rekreacyjnych typu Team Challenge po coroczną publikację firmowego kalendarza dla klientów, przy realizacji którego pracownicy współuczestniczyli w rolach modeli. Nie ma zatem wątpliwości, czy pracownicy identyfikują się z przedsiębiorstwem. To się czuje. Niech mówią o nas media elektroniczne. E-paper nowe medium opracowane przez firmę Ferdinand Gross wspólnie z wydawnictwem Konradin Verlag jest przykładem poszukiwania nowych dróg w komunikacji z klientami. _6 Opatentowany przez wydawcę fachowego czasopisma i zrealizowany przez firmę Ferdinand Gross nowy, celnie docierający do klientów nośnik komunikacji: Najnowsze wydanie elektronicznej gazety Beschaffung aktuell (Aktualności w zaopatrzeniu) jest poświęcone najważniejszym wydarzeniom w branży z ostatniego roku i tym, dzięki którym mówiło się o firmie Ferdinand Gross. Ta poczta rozsyłana elektronicznie do wszystkich klientów firmy Ferdinand Gross powinna nadać nową jakość dialogowi z klientami. Jest ona także dostępna w witrynie internetowej firmy Ferdinand Gross:

7 Śruby kombi naprawdę alternatywne Zamiast kombinacji pojedynczych śrub i podkładek rozwiązanie alternatywne dla produkcji seryjnej: tzw. śruby kombi. Szczególnie przy montażu seryjnym, przy którym bardzo często wykorzystuje się śruby w kombinacji z podkładkami, ważne jest, aby te podkładki rzeczywiście znalazły się pod śrubami. Zapomniane lub niewłaściwe podkładki mogą dotkliwie zwiększyć procent braków i przez to koszty montażu. Kiedy takie zestawy montażowe składające się ze śruby i jednego lub kilku dalszych składników kompletuje się własnymi siłami w przedsiębiorstwie, to błędy są już z góry zaprogramowane. Ponieważ poszczególne części montażu niższe nakłady na zarządzanie częściami i magazynem (np. ze względu na przechowywanie w jednym miejscu). Śruby kombi są powszechnie stosowane w przemyśle elektrotechnicznym w kombinacjach z końcówkami przyłączowymi do przyłączania przewodów. Zalety tych śrub są jednak widoczne także przy GRUBSZY, I BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWY. NOWY KATALOG NARZĘDZI FIRMY FER- DINAND GROSS NA ROK są przechowywane w różnych miejscach, bardzo trudno jest także zagwarantować stuprocentową obecność wszystkich stosowanych części w magazynie nie mówiąc już o związanym z tym nakładzie pracy. Istotną poprawę w tym zakresie może przynieść zastosowanie tzw. śrub kombi. Są to śruby, na których w nierozłączny sposób założona jest jedna obracająca się podkładka lub w przypadkach szczególnych większa liczba takich podkładek. Zalety takich śrub są widoczne, dosłownie jak na dłoni: każde skręcone połączenie jest na 100% zaopatrzone w podkładkę jakość produktu jest wyższa łatwiejszy i szybszy montaż to niższe koszty zwykłym montażu urządzeń. Przykładem może być śruba kombi wg DIN w połączeniu z podkładkami mocującymi wg DIN Odpowiednio do różnych przypadków zastosowań najpowszechniej występują śruby kombi z gwintem metrycznym w zakresie od M 3 do M 6 i przylegającymi łbami z gniazdem (krzyżowym lub torx) oraz łbami sześciokątnymi. Dostarczane są także śruby kombi jako blachowkręty. Połączenia z różnymi podkładkami, różne długości, klasy wytrzymałości i powłoki dają ogromną liczbę wariantów. Dlatego śruby kombi są produkowane tylko od odpowiedniej wielkości zamówienia i zawsze na konkretne zlecenie. W nowym katalogu profesjonalista znajdzie dla siebie każde potrzebne narzędzie. Katalog został opracowany w trzech językach: niemieckim, węgierskim i polskim. Zaktualizowany, na nowo opracowany i rozszerzony asortyment obejmuje następujące grupy narzędzi: narzędzia kute matrycowo, wkrętaki, obcęgi/kleszcze, narzędzia do wiercenia i gwintowania, narzędzia podręczne, narzędzia do cięcia/szlifowania/piłowania, narzędzia kontrolno-pomiarowe, wyposażenie warsztatowe, wyposażenie ogólne. Katalog można zamawiać przez doradców i sprzedawców firmy Ferdinand Gross oraz pocztą elektroniczną 7_

8 NOWOCZES- NOŚĆ SPOTYKA HISTORIĘ Widoki z miasta nad rzeką Leine Hallo Hannover. Siemens Business Services, Bahlsen, Tui, Geha i Pelikan. Tu rozwija się mocna gospodarka - ponad przedsiębiorstw wypracowało w roku 2004 obrót rzędu 420 mld euro. Wykwalifikowaną kadrę dostarcza m.in. 26 szkół wyższych. Ważną rolę w ekonomii tego landu odgrywają także porty morskie. Pod względem komunikacji położenie naszego nowego centrum logistycznego w odległości tylko 500 m od skrzyżowania autostrad A7/A37 jest znakomite. Duże zdjęcie: Nowy Ratusz w Hannoverze (Fotolia, Uwe Tröger); niżej: centrum logistyczne FG w Isernhagen _8 od góry: Pałac Książąt Herrenhausen 1 Biurowiec Nord LB 2 Ruiny kościoła św. Aegidiusa (pomnik ofiar bombardowań) 1 Jedna z trzech Nanas francuskiej artystki i honorowej obywatelki Hannoveru Niki de Saint Phalle 1 Szachulcowy szczyt najstarszego domu Starego Miasta 1 Wieżowiec wydawnictwa Anzeiger 1 1: Hannover Tourismus Service 2: Wikipedia image, user Chris 73, licencja creative commons cc-by-sa 2.5. W Isernhagen koło Hannoveru znajduje się nowe centrum logistyczne Nord (Północ) firmy Ferdinand Gross. To kolejny konsekwentny krok na drodze do doskonałego, szybkiego systemu zaopatrzenia dla klientów. Z Hannoveru obsługiwany jest nie tylko rejon dolnosaksońskiej stolicy, lecz także klienci w Kassel, Neumünster i Kolonii. Dwa samochody Kanban-Express w ciągłej służbie zapewniają błyskawiczne uzupełnianie stanów magazynów Kanban u naszych klientów. Wybór lokalizacji w pobliżu Hannoveru z jego mieszkańców nie był przypadkowy: położenie w środku Niemiec przy skrzyżowaniu dwóch europejskich osi autostradowych sprawia, że Hannover jest idealną bazą. Na całym świecie to miejsce międzynarodowych targów przemysłowych, targów Cebit i EXPO 2000 cieszy się znakomitą renomą. O obliczu Dolnej Saksonii decyduje oczywiście dominująca rola przemysłu motoryzacyjnego i jego dostawców (VW, Komatsu Hanomag, Wabco, Varta...). Swoje siedziby mają tu jednak także Żródła: Ministerstwo Gospodarki Dolnej Saksonii 400 m2 powierzchni magazynowej z regałami paletowymi, stanowiskami pakowania i elektrycznymi wózkami podnośnikowymi to baza, z której trzech pracowników (1 pakowacz, 2 kierowców Kanban-Expres) zawsze punktualnie (just in time) zaopatruje obecnie 25 klientów systemu Kanban w promieniu 250 km. Każdego miesiąca dwoma samochodami Kanban-Express opuszcza magazyn 60 ton towarów. A wkrótce ma być go jeszcze więcej.

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Części wykonywane wg rysunków i asortymenty techniczne

Części wykonywane wg rysunków i asortymenty techniczne Części wykonywane wg rysunków i asortymenty techniczne NASZE USŁUGI Doświadczony partner po Państwa stronie Ponad 140 lat doświadczenia w dziedzinach elementów złącznych i techniki zamocowań to solidna

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Przemysł maszynowy w Badenii-Wirtembergii

Przemysł maszynowy w Badenii-Wirtembergii Przemysł maszynowy w Badenii-Wirtembergii Najwyższej jakości maszyny, pierwszorzędne technologie, inteligentne rozwiązania dla przemysłu 4.0 Badenia-Wirtembergia to centrum niemieckiego przemysłu maszynowego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY OBSŁUGI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH Otwarcie technoinkubatora w Nowej Rudzie Nowa Ruda - Słupiec 17.10.2014 SPIS TREŚCI 01 Założenia i

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W DREWNIE. ZGODNIE Z NATURĄ. PERFEKCYJNIE VECHTA LANGENHAGEN EVERSWINKEL TAUCHA

RÓŻNORODNOŚĆ W DREWNIE. ZGODNIE Z NATURĄ. PERFEKCYJNIE VECHTA LANGENHAGEN EVERSWINKEL TAUCHA RÓŻNORODNOŚĆ W DREWNIE. ZGODNIE Z NATURĄ. PERFEKCYJNIE. 2014-10-14 VECHTA LANGENHAGEN EVERSWINKEL TAUCHA POKOLENIE OPARTE NA WIEDZY Pokolenie oparte na wiedzy Hurtownia drewna Ahmerkamp została założona

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

TranSpOrT usługi magazyn

TranSpOrT usługi magazyn TranSpOrT usługi magazyn NAJLEPSZĄ DROGĄ JEST CEL... Matthias Gödecke (prezes Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK DEwIza FIrmy GÖDECKE LOGISTIK zapewnia jakość i bezpieczeństwo. Od ponad 60 lat

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny. Elastyczny. Wyjątkowy.

Inteligentny. Elastyczny. Wyjątkowy. Inteligentny. Elastyczny. Wyjątkowy. Nowy system Kanban firmy Ferdinand Gross. Ferdinand Gross Kanban: inteligentne zarządzanie częściami typu C Z naszymi rozwiązaniami będziecie Państwo zawsze na bieżąco.

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Company 4 Marketing Services

Przypadek praktyczny: Company 4 Marketing Services Przypadek praktyczny: Company 4 Marketing Services Skuteczne rozwiązanie usprawniające kompletację zamówień w magazynie firmy Company 4 Marketing Services Lokalizacja: Niemcy Mecalux wyposażył magazyn

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce

Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce Rynek płyt drewnopochodnych w Polsce Tomasz Wiktorski B + R S t u d i o A n a l i z y R y n k u M e b l a r s k i e g o O g ó l n o p o l s k a I z b a G o s p o d a r c z a P r o d u c e n t ó w M e b

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Folie termoplastyczne do termoformowania

Folie termoplastyczne do termoformowania Folie termoplastyczne do termoformowania Katalog 2011 Spis treści O firmie strona 2 Folie termoplastyczne do termoformowania strona 3 Folia poliestrowa (PET) strona 4 Folia polistyrenowa (HIPS) strona

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentacja europejskich doświadczeń Grupy Miebach Logistik Sukcesywne wdrażanie kompleksowych rozwiązań Pod pojęciem zintegrowanego projektowania kryją

Bardziej szczegółowo

Jedno Źródło Dostaw W Motoryzacji

Jedno Źródło Dostaw W Motoryzacji Jedno Źródło Dostaw W Motoryzacji SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski Wymagania Firm Sektora Automotive w Działalności Kooperacyjnej SIEROSŁAWSKI GROUP o swoich doświadczeniach Jedno Źródło Dostaw w Motoryzacji

Bardziej szczegółowo

Nadajemy stali formę. Meusburger gwarantuje Państwu. Odprężone cieplnie płyty, umożliwiające dalszę obróbkę przy minimalnym ryzyku wypaczenia

Nadajemy stali formę. Meusburger gwarantuje Państwu. Odprężone cieplnie płyty, umożliwiające dalszę obróbkę przy minimalnym ryzyku wypaczenia Nadajemy stali formę Nasza firma jest wiodącym producentem normalii do budowy form i narzędzi. Już ponad 10.000 uznanych na rynku klientów czerpie korzyści z naszego nienagannego serwisu oraz bogatego,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

dustrial Packaging Materiały opakowaniowe Systemy pakujące Rozwiązania opakowaniowe Usługi doradcze

dustrial Packaging Materiały opakowaniowe Systemy pakujące Rozwiązania opakowaniowe Usługi doradcze In dustrial Packaging Materiały opakowaniowe Systemy pakujące Rozwiązania opakowaniowe Usługi doradcze In ternational Europa u Twoich stóp Jesteśmy tam, gdzie Ty. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla mediów 2013

Prezentacja dla mediów 2013 Prezentacja dla mediów 2013 O Projekcie Stacja z Paczką to obsługa zamówień składanych przez klientów w sklepach internetowych wraz z odbiorem ich przesyłki na wybranej stacji paliw sieci ORLEN w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Krzysztof Łapiński Warszawa, 2 września 216 r. Świat Globalna sprzedaż robotów przemysłowych w latach 21 215 (w tys. sztuk) 3 25 2 15 1 5 78

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Zwiększenie zdolności produkcyjnych Mercedes-Benz Cars Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Informacja prasowa 4 maja 2016 r. W miejscowości Jawor ma powstać pierwsza w Polsce fabryka silników

Bardziej szczegółowo

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013

Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Logistyka a innowacyjne przedsiębiorstwo prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2013 Uwarunkowania: cel udzielenie odpowiedzi na pytania: jakich narzędzi używają w praktyce menadżerowie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Historia firmy. www.marcopol.pl 2. Początek działalności zakładu produkcyjnego. 1985.02.15. Dzisiaj

Historia firmy. www.marcopol.pl 2. Początek działalności zakładu produkcyjnego. 1985.02.15. Dzisiaj Historia firmy 1985.02.15 1986 2004 1992 2000 Początek działalności zakładu produkcyjnego. Dynamiczny rozwój firmy: budowa hali produkcyjnej, magazynu wysokiego składowania, otwarcie Biur Handlowych w

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Toruń, 25 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Sytuacja w branży UE / świat 2. Branża

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA TRANSPORTU OPON

AUTOMATYZACJA TRANSPORTU OPON BEZPIECZNA JAZDA ZACZYNA SIĘ NA TAŚMIE PRODUKCYJNEJ AUTOMATYZACJA TRANSPORTU OPON BEZPIECZEŃSTWO ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI NIEZAWODNOŚĆ PROCESÓW SKUTECZNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KNOW-HOW W BRANŻY OPONIARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Różnorodność opakowań

Różnorodność opakowań Różnorodność opakowań Spis treści Nasze początki... 3 Polityka cenowa... 4 Nasz park maszynowy... 6 Recycling i własny warsztat... 7 Jakości według ISO... 8 Patenty i certyfikaty... 9 Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Kongres Logistyczny PTL 2001

Kongres Logistyczny PTL 2001 Kongres Logistyczny PTL 2001 Obsługa Logistyczna Dostaw Produktów sprzedawanych poprzez e-commerce na przykładzie współpracy Easynet S.A. z firmą Messenger Service Stolica S.A.(cz.1) Obsługa komercyjnej

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

W 2011 r. po raz pierwszy w Kolonii

W 2011 r. po raz pierwszy w Kolonii W 2011 r. po raz pierwszy w Kolonii Supported by Międzynarodowe Targi Techniki Używanej 6 8 kwietnia 2011 r. Kolonia, Niemcy Nowe perspektywy! USETEC 2011 odbędzie się po raz pierwszy w Kolonii. Hess GmbH,

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji

Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji Rozwiązania logistyczne _SYSTEM WYDAWANIA NARZĘDZI Systemy wydawania narzędzi Walter Multipy Walter Networkline ekonomiczny sposób wydawania narzędzi do produkcji _NETWORKLINE Oto nowoczesny sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm KUKE S.A. Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa 63,31% 36,69% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy? Logistyka Podlasie UPS Polska UPS Supply Chain Solutions DELL AVON Cosmetics

Kim jesteśmy? Logistyka Podlasie UPS Polska UPS Supply Chain Solutions DELL AVON Cosmetics inny i wymiarr logil isttyki i Kim jesteśmy? Firma Logistyka Podlasie powstała w 2004 roku. Od samego początku głównym kierunkiem działalności jest zarządzanie białostockim oddziałem firmy UPS Polska.

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wiodący na świecie producent lakierów Założona w 1883 Centrala w Pittsburgu, Pennsylvania, USA

Wiodący na świecie producent lakierów Założona w 1883 Centrala w Pittsburgu, Pennsylvania, USA Wiodący na świecie producent lakierów Założona w 1883 Centrala w Pittsburgu, Pennsylvania, USA Współpraca między Daimler AG i PPG Współpraca, która opłaca się ze względu na Przekazanie fachowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT

POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT POLSKI PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I ODZIEśOWY ANALIZA SWOT Anna Raulin, Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Warsztaty pt. Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i skórzanego wobec importu towarów z Chin i innych

Bardziej szczegółowo