Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie"

Transkrypt

1 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wrocław

2 Przekazujemy Państwu II wydanie Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem uzależnień na terenie województwa stanowi odrębne opracowanie. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ma na celu ułatwienie znalezienia Instytucji, która może udzielić wsparcia, pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. Opracowanie jest podzielone na cztery części: I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim, II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta III. Telefony zaufania, IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego. W związku z tym, że informacje o instytucjach ulegają zmianom, zachęcam Państwa do ich przekazywania na adres: Informator jest aktualizowany. W opracowaniu II wydania Informatora duży wkład pracy włożyły studentki Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu; Panie: Eliza Chojwa, Karolina Filusz, Milena Jeziorna pod kierunkiem Pani Katarzyny Stefańskiej za co składam serdeczne podziękowanie. Jestem przekonany, że zawarte w nim informacje adresy, kontakty będą przydatne w pomocy zarówno osobom z doświadczeniem choroby psychicznej jak również rodzinom i bliskim szukającym tej pomocy. Jarosław Maroszek Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Uwaga! Informator dla bliskich z autyzmem na str.: pdf 2

3 Spis treści I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim 4 II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta... 7 Powiat bolesławiecki... 7 Powiat dzierżoniowski Powiat głogowski 15 Powiat górowski Powiat jaworski Powiat jeleniogórski Powiat kamiennogórski Powiat kłodzki Powiat legnicki Powiat lubański Powiat lubiński Powiat lwówecki Powiat milicki Powiat oleśnicki Powiat oławski Powiat polkowicki Powiat strzeliński Powiat średzki Powiat świdnicki Powiat trzebnicki Powiat wałbrzyski Powiat wołowski Powiat ząbkowicki Powiat zgorzelecki Powiat złotoryjski WROCŁAW WAŁBRZYCH JELENIA GÓRA LEGNICA.110 III. Telefony zaufania* IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego

4 I. Zadania Instytucji związanych pomocą osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i bliskim Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: Kłopoty wychowawcze Diagnoza problemów w szkole Terapia niedostosowania społecznego Badania psychologiczno-pedagogiczne na potrzeby edukacyjne, twórcze, odchyleń i zaburzeń rozwojowych Szkolenia nauczycieli i rodziców Indywidualne porady odnośnie postępowania i pracy z dzieckiem Zespoły Leczenia Środowiskowego: Indywidualna terapia osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Współpraca z rodzina i środowiskiem pacjenta Dążenie do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów Opieka odbywa się w domu pacjenta, dotyczy tylko osób, które nie wymagają leczenia szpitalnego Ośrodki pomocy Społecznej: Pomoc społeczna w zakresie przyznawania i wypłacania przewidywanych ustawą świadczeń Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie świadczeń pomocy społecznej Rozwijanie nowych form pomocy społecznej Świadczenia rodzinne Wypłacanie zaliczek alimentacyjnych i mieszkaniowych Środowiskowe domy samopomocy: Zapewnianie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych udzielanie opieki pielęgniarsko medycznej, zapewnianie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, umożliwianie udziału w rehabilitacji, terapii zajęciowej, logoterapii i psychoterapii, 4

5 rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników, działanie służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem, dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu, prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób oraz wzmacnianie ich integracji ze środowiskiem, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, psychiatrycznego, socjalnego Domy Pomocy Społecznej: Świadczenia bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne Przeznaczone dla osób, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, lecz z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki r0dzinne, mieszkaniowe, materialne oraz sytuację życiową wymagają stałej opieki Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie: Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu Powiatowe Urzędy Pracy: Świadczenie usług poradnictwa zawodowego Zajęcia klubu pracy Inicjowanie, organizacja i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób Inicjowanie i dofinansowywanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy Realizowanie projektów lokalnych Przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia Centrum Integracji Społecznej: Reintegrację zawodową, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy 5

6 Umożliwienie zatrudnienia wspieranego, czyli udzielanie wsparcia o charakterze doradczym i finansowym uczestnikom CIS w utrzymaniu aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie użytecznych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działalności gospodarczej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu opartych na technologii komputerowej, Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia z wykorzystaniem metod psychologicznych zwłaszcza badających zainteresowania i uzdolnienia zawodowe, Organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć umożliwiających udzielanie porad zawodowych dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, Udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, Wspomaganie powiatowych urzędów pracy poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie planowania kariery zawodowe, Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowej o zasięgu regionalnym, Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa i wspieranie klubów pracy. 6

7 II. Dane Instytucji z podziałem na powiaty i miasta Powiat bolesławiecki Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych / ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Adres placówki Ul. Aleja Tysiąclecia Bolesławiec Oddziały stacjonarne, dzienne, poradnie - organiczne zaburzenia psychiczne - zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia Kontakt Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu Adres placówki Ul. Cicha Nowogrodziec Oddział stacjonarny - organiczne zaburzenia psychiczne - zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia Kontakt Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Zakład Opieki Paliatywno - Hospicyjnej Zespół Opieki Zdrowotnej Adres placówki Ul. Jeleniogórska Bolesławiec - organiczne zaburzenia psychiczne - zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia Kontakt Warsztat Terapii Zajęciowej Adres placówki Ul. Grunwaldzka Bolesławiec Zajęcia i terapie: estetoterapia, muzykopterapia Kontakt

8 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Adres placówki Ul. Tyrankiewiczów Bolesławiec Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Lubańska Osiecznica Kontakt Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul Asnyka Nowogrodziec Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Szkolna Gromadka Kontakt , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Warta Bolesławiecka nr Raciborowice Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Kasztanowa 1a, Kruszyn Bolesławiec Kontakt

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Cicha Bolesławiec Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowogroźcy Adres placówki al. Tysiąclecia Bolesławiec Kontakt II Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki ul. Parkowa Bolesławiec Kontakt Domy Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu Adres placówki ul. Asnyka Nowogrodziec Kontakt Dom Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Piastów Bolesławiec Kontakt Adres placówki Kontakt Dom Dziennego Pobytu Senior ul. Staroszkolna 6c Bolesławiec Fundacje i Stowarzyszenia Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 9

10 Adres placówki Ul. Parkowa Bolesławiec - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych - pomoc rodzinom Kontakt Adres placówki Kontakt Centrum Informacji Rehabilitacji Uzależnień My Razem Ul. Widok 1B Bolesławiec - działanie na rzecz zapobiegania uzależnieniom - pomoc osobom uzależnionym Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży specjalnej Troski Adres placówki Ul. Grunwaldzka Bolesławiec - terapia i warsztaty dla dzieci upośledzonych - pomoc rodzinom Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres placówki Ul. Zwycięstwa Bolesławiec Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki Ul. Obrońców Helu Bolesławiec Kontakt Powiat dzierżoniowski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego 10

11 Pomoc dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych / ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia w Pieszycach Adres placówki Plac Zamkowy 10, Pieszyce Oddział Dzienny, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Oferujemy diagnozę i terapię: -zaburzeń hiperkinetycznych i ADHD - zaburzeń zachowania pod postacią trudności szkolnych i wychowawczych -zaburzeń emocjonalnych i lękowych -zaburzeń afektywnych/nastroju/ - zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną - moczenia nocnego i problemów z zanieczyszczaniem - schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych - zaburzeń odżywiania w stadium początkowym problemu Kontakt SPZOZ Przychodnia Miejska Adres placówki ul. Królowej Jadwigi 1, Pieszyce - poradnia psychiatryczna i leczenie uzależnień - świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych Kontakt NZOZ REHA -MED Adres placówki Pl. Zamkowy 10, Pieszyce - poradnia zdrowia psychicznego i leczenie uzależnień - świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży Kontakt EURO- MEDICA Poradnia zdrowia psychicznego Adres placówki ul. Wolności Bielawa - świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych. - leczenie uzależnień. 11

12 - świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. - świadczenia psychologiczne. Kontakt "Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Essere" Adres placówki Piastowska Dzierżoniów Prowadzone działania 1. Leczenie osób uzależnionych od substancji chemicznych oraz osób współuzależnionych. 2. Leczenie osób z zaburzeniami emocjonalnymi. 3. Leczenie osób chorych psychicznie. Kontakt Dzierżoniowskie Centrum Medyczne P.O.Z - Poradnia zdrowia psychicznego Adres placówki Piastowska Dzierżoniów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Kontakt Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego Adres placówki ul. Parkowa Dzierżoniów Kontakt Filia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Adres placówki ul. Wolności Bielawa Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy 12

13 Adres placówki ul. Ogrodowa 1, Niemcza Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach Adres placówki Jedności Narodowej Łagiewniki Kontakt gopslagiewniki.pl Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Kościuszki 2, Pieszyce Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Złota 8, Dzierżoniów Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie Adres placówki ul. 3 Maja Bielawa Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy "Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie" Adres placówki ul. Krasickiego 25, Dzierżoniów Kontakt Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie Adres placówki ul. 3 Maja 20, Bielawa Kontakt , 13

14 Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki ul. Żeromskiego 2, Bielawa Kontakt Dom dysponuje 125 miejscami dla osób dorosłych przewlekle, somatycznie chorych Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Świerczewskiego 14/16, Niemcza Kontakt Adres placówki Kontakt Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nestor, Bielawa, ul. 3 Maja 20, Fundacje i Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Adres placówki ul. Świdnicka Dzierżoniów Kontakt Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia Adres placówki ul. Piastowska Dzierżoniów Kontakt PCPR Dzierżoniów, jednostka zamiejscowa w Bielawie Adres placówki ul. Wolności 22/24, Bielawa Kontakt

15 Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki Rynek Dzierżoniów Kontakt Powiatowy Urząd Pracy Filia Adres placówki ul. Wolności Bielawa Kontakt Powiat głogowski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Zespół Opieki Zdrowotnej Adres placówki ul. Kościuszki 15 15

16 Głogów - Oddział Dzienny Psychiatryczny - Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych - Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia Leczenia Uzależnień Kontakt Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Głogowskie Centrum Medyczne Adres placówki ul. Skłodowskiej-Curie Głogów - Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia Leczenia Uzależnień Kontakt , Adres placówki Kontakt Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miedziowe Centrum Zdrowia ul. Sportowa 1B Głogów - Poradnia Zdrowia Psychicznego Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych Adres placówki ul. Sportowa Głogów Kontakt Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężeniami (od 3 lat do 25 roku życia) oraz Bursa Międzyszkolna przeznaczona dla młodzieży gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Adres placówki ul. Królowej Jadwigi Głogów Kontakt Bezzwłoczna, profesjonalna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu 16

17 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Adres placówki ul. Folwarczna Głogów Kontakt , Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Adres placówki ul. Sikorskiego Głogów Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Głogowska Jerzmanowa Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Pęcław Białołęka Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Krzycka Kotla Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Żukowice Kontakt

18 Adres placówki Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Słodowa 2b Głogów Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki ul. Neptuna Głogów Kontakt Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Adres placówki ul. Norwida Głogów Kontakt Dom Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Neptuna 22/ Głogów Kontakt Fundacje i Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie Adres placówki Ul. Perseusza Głogów Działanie na rzecz wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin Kontakt Klub Abstynenta SKARBNIK Adres placówki Ul. Pl. Mieszka I Głogów 18

19 Propagowanie i promowanie trzeźwego spędzania wolnego czasu, wypoczynku i zabawy bez alkoholu. Udzielanie informacji i pomocy osobom w kwestii leczenia odwykowego Kontakt Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem DOWNA Dajmy Dzieciom Nadzieję Adres placówki Ul. Herkulesa Głogów Jednoczenie oraz współdziałanie rodzin dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i Zespołem Downa Kontakt Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie Adres placówki Ul. Okrężna Głogów Propagowanie idei integracji i usamodzielniania ludzi zdolnych i niezdolnych do samodzielnego życia, a w szczególności upośledzonych umysłowo Kontakt Stowarzyszenie Oswoić Świat ZAWIESZONO DZIAŁALNOŚĆ Adres placówki Ul. Kosmonautów Polskich 53/ Głogów Wszechstronna pomoc osobom z autyzmem oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom. Kontakt Stowarzyszenie UMIEM Adres placówki Ul. Chopina Głogów Kontakt Profilaktyka i interwencja wobec występujących zagrożeń patologią społeczną Adres placówki Stowarzyszenie Gorące Dłonie i Stowarzyszenie Planeta Wsparcie Ul. Skiorskiego Głogów 19

20 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych. Kontakt Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Adres placówki Kontakt POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Głogowie ul. Słowiańska Głogów, Miejskie Centrum Wspierania Rodziny Adres placówki Ul. Legnicka Głogów Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki Ul. Piaskowa Głogów Kontakt Powiat górowski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego 20

21 Pomoc dla dzieci i młodzieży PZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Adres placówki Os. Kazimierza Wielkiego Góra - ośrodek rehabilitacji dziennej - poradnia logopedyczna Kontakt Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Adres placówki Ul. Janusza Korczaka Wąsosz Placówka realizuje programy dydaktyczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym nie niepełnosprawnościami sprzężonymi Kontakt Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. Adres placówki Ul. Hirszfelda Góra - całodobowe zabezpieczenie medyczne w sytuacjach kryzysowych - świadczenia ambulatoryjnych usług w ramach działalności poradni specjalistycznych Kontakt Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharma Medica Adres placówki Ul. Świętosławy Góra - świadczenia ambulatoryjnych usług w ramach działalności poradni specjalistycznych Kontakt Centrum Profilaktyki Alkoholowej Adres placówki Ul. Sportowa Góra 21

22 - prowadzenie przeciwdziałań alkoholizmowi - prowadzenie spraw z zakresu narkomanii i przemocy w rodzinie Kontakt Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Adres placówki Pl. Bolesława Chrobrego Góra Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Poznańska Góra Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Krzywa Wąsosz Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Głogowska Niechlowo Kontakt Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Jemielno Jemielno Kontakt Środowiskowy Dom Samopomocy 22

23 Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki Ul. Hirszfelda Góra Kontakt Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres placówki Wroniniec Wroniniec Kontakt Fundacje i Stowarzyszenia Stowarzyszenie ISKIERKA Adres placówki Ul. Korczaka Wąsosz Udziela pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom i młodzieży. Realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Kontakt Stowarzyszenie niesienia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Adres placówki Ul. Piłsudskiego 58 Ul. Osiedle Kazimierza Wielkiego Góra Ochrona i promocja zdrowia. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Kontakt Powiatowe Stowarzyszenie Abstynentów Rodzina i Trzeźwość Adres placówki Ul. Piastów 27/ Góra Krzewienie idei abstynencji. Edukacja w zakresie kultury życia bez alkoholu Kontakt Stowarzyszenie Aktywni w Jemielnie 23

24 Adres placówki Jemielno Jemielno Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych Kontakt , , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres placówki Ul. Armii Krajowej Góra Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki ul. Poznańska Góra Kontakt

25 Powiat jaworski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KORMED Sp. Z o.o. Adres placówki Ul. Dmowskiego Jawor - poradnia zdrowia psychicznego - poradnia leczenia uzależnień Kontakt Przychodnia Rejonowa Adres placówki Ul. Piłsudskiego Jawor - poradnia zdrowia psychicznego - poradnia leczenia uzależnień Kontakt Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Adres placówki Ul. Starojaworska Jawor - rehabilitacja społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Kontakt Ośrodek przeznaczony dla osób powyżej 18 r. ż. Warsztaty Terapii Zajęciowej Adres placówki Ul. Paderewskiego Jawor Wspieranie osób z niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin Kontakt

26 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego Adres placówki Ul. Piłsudskiego Jawor Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Wądroże Wielkie Wądroże Wielkie Kontakt Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki ul. Legnicka Jawor Kontakt Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Ul. Kolejowa Bolków Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Męcinka Męcinka Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Mściwojów Mściwojów Kontakt

27 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres placówki Paszowice Paszowice Kontakt Środowiskowy Dom Samopomocy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy Adres placówki Ul. Starojaworska Jawor Kontakt Ośrodek przeznaczony dla osób powyżej 18 r. ż. Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres placówki Pl. Seniora Jawor Kontakt Dom Pomocy Społecznej Filia Adres placówki Ul. Kamiennogórska Bolków Kontakt Do Pomocy Społecznej Filia Adres placówki Mierczyce Wądroże Wielkie Kontakt Fundacje i Stowarzyszenia Adres placówki Kontakt Stowarzyszenie Niezapominajka Ul. Bolka 8B Bolków Niesienie pomocy i wsparcia dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom 27

28 Stowarzyszenie AZYL Adres placówki Ul. Zamkowa Jawor Niesienie pomocy osobom uzależnionym i ofiarom przemocy Kontakt Stowarzyszenie PATRONUS Adres placówki Mierczyce Wądroże Wielkie Działalność na rzez osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres placówki Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Szpitalna 12A Jawor Powiatowy Urząd Prac Adres placówki ul. Strzegomska Jawor Kontakt

29 Powiat jeleniogórski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Adres placówki Kontakt NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Mysłakowice Czerwony Dworek 5 -stacjonarny całodobowy oddział leczenia uzależnień - Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin - terapia grupowa, indywidualna - pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych, -model pracy- społeczność terapeutyczna Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Oddział Zaburzeń Nerwicowych, Adres ul. Sanatoryjna Kowary, Leczeni są pacjenci z rozpoznaniami zaburzeń nerwicowych, reakcji adaptacyjnych, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń rozwoju osobowości Kontakt Tel Poradnia Leczenia Uzależnień Adres Ul. Dolna Szklarska Poręba -wsparcie po terapii Kontakt Konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny Centrum Psychoprofilaktyki Terapii PROMAIND Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi Adres Miłków Miłków oraz drugi Hostel dla Osób uzależnionych od alkoholu w Złotoryi dla 6 osób Centrum dla osób powyżej 18 roku życia Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 miejsc) odział dla uzależnionych od środków Psychoaktywnych (12 miejsc) Całodobowy oddział terapii uzależnień od alkoholu (6 miejsc) 29

30 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Chojnowie Poradnia Zdrowia Psychicznego w Złotoryi Kontakt , Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jelenia Góra Adres Al. Jana Pawła II Jelenia Góra Pomoc psychologiczna Pomoc socjalna (praca socjalna) Pomoc prawna, Pomoc medyczna Psychoterapia, Grupy wsparcia opieka nad osobami dorosłymi całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Kontakt , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach Adres Zamkowa Kowary Kontakt Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Adres Ul. Jedności Narodowej Szklarska Poręba Kontakt Zespół Szkół Specjalnych DPS Junior Adres Miłków Miłków - Szkoła Podstawowa Specjalna -wyłącznie dla pensjonariuszy DPS - Gimnazjum Specjalne -wyłącznie dla pensjonariuszy DPS - Szkoła przysposabiająca do pracy zawodowej -wyłącznie dla pensjonariuszy DPS Kontakt Zespół Szkół jest szkołą przyzakładową dla chłopców z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. -Zespół Szkół obejmuje zajęciami rewalidacyjno- 30

31 wychowawczymi dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim (dziewczęta) przebywające w DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Szklarskiej Porębie Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu Adres ul. Krótka Karpacz Kontakt Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach Adres ul. Zamkowa Kowary Kontakt Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach Adres ul. Żymierskiego 49A Piechowice Kontakt , , , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Adres ul. Sikorskiego Szklarska Poręba Kontakt , W godzinach 11:30-14:00 pracownicy socjalni przebywają w terenie Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Adres Ul. Chłopska Janowice Wielkie Kontakt , , Decyzję o umieszczeniu w DPS, z upoważnienia Starosty 31

32 Jeleniogórskiego, wydaje dyrektor PCPR w Jeleniej Górze Dom Pomocy Społecznej "Junior" Adres Miłków Miłków dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (mężczyźni) niepełnosprawnych intelektualnie Kontakt , Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Adres ul. Caritas 4, Szklarska Poręba Kontakt Decyzję o umieszczeniu w DPS, z upoważnienia Starosty Jeleniogórskiego, wydaje dyrektor PCPR w Jeleniej Górze. Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce Adres ul. Liczyrzepy Sosnówka dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn) Kontakt Dom Pomocy Społecznej w Kowarach Adres ul. Waryńskiego Kowary dla przewlekle somatycznie chorych kobiet Kontakt , Decyzję o umieszczeniu w DPS, z upoważnienia Starosty Jeleniogórskiego, wydaje dyrektor PCPR w Jeleniej Górze. Fundacje i Stowarzyszenia Nazwa Fundacja Czarodziejska Góra Adres Mniszków Janowice Wielkie działania kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy mają trudności z włączaniem się w pełnoprawne funkcjonowanie w życiu społecznym. niepełnosprawność umysłową, problemowe środowisko rodzinne lub uzależnienia organizujemy obozy rehabilitacyjno-wspinaczkowe, inne aktywności w naturalnym środowisku górskim oraz edukacyjne programy międzynarodowe. Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 32

33 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nazwa Adres ul. Podchorążych Jelenia Góra Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki ul. Podchorążych Jelenia Góra Kontakt

34 Powiat kamiennogórski Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Adres ul. Parkowa Czarny Bór - ośrodek dla kobiet i mężczyzn - główne centrum leczenia i opieki dla ludzi z problemami alkoholowymi oraz narkomanią Kontakt , Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i Poradnia Zdrowia Psychicznego Adres ul. Kościuszki Kamienna Góra - pomoc osobom uzależnionym zarówno od alkoholu oraz osobom współuzależnionym - programy profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi Kontakt tel Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Adres Ul. Papieża Jana Pawła II Kamienna Góra Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie Adres Szarocin Kamienna Góra Kontakt ,

35 Aktywizacja zawodowa Adres placówki Powiatowy Urząd Pracy ul. Sienkiewicza 6a Kamienna Góra Kontakt

36 Powiat kłodzki Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres ul. Morawka Stronie Śląskie -całodobowa opieka i leczenie osób psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i rodzinnym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji Kontakt , , Przy WCPD działa Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Zdrowia Psychicznego Adres ul. Morawka 1, Stronie Śląskie - leczenie zaburzeń natury psychicznej, w tym również depresji, stanów lękowych - pomoc w walce z uzależnieniami - opieka psychologa Kontakt , , Izba przyjęć - wew. 213 Poradnia - wew. 279 Poradnia Zdrowia Psychicznego Adres ul. Zawiszy Czarnego Kłodzko - leczenie uzależnień - profilaktyka uzależnień Kontakt Salus Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Adres ul. Łąkowa Kłodzko 36

37 - Psychiatria - Psychiatria dzieci i młodzieży - Poradnia psychologiczna Kontakt Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwo Społeczne Razem Adres Ul. Grottgera Kłodzko - natychmiastowa, kompleksowa pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych Kontakt oraz Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Adres Wojska Polskiego Duszniki-Zdrój Kontakt Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Adres Niepodległości Nowa Ruda Kontakt Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Adres SZKOLNA Kłodzko Kontakt Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Adres Sienkiewicza Bystrzyca Kłodzka Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierają osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Domy Pomocy Społecznej 37

38 Dom Pomocy Społecznej Adres ul. Zamkowa Szczytna Kontakt Dom Pomocy Społecznej Adres ul. Górna Bystrzyca Kłodzka Kontakt Dom Pomocy Społecznej Adres Podzamek Kłodzko Kontakt Dom Pomocy Społecznej Adres Ścinawka Dolna Ścinawka Dolna Kontakt Adres Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Ścinawka Dolna 21b Ścinawka Średnia Kontakt DPS: Szkoła: Dom Pomocy Społecznej Adres ul. Parkowa Nowa Ruda Kontakt , Dom Pomocy Społecznej w Jugowie Adres ul. Główna 118, Jugów Ludwikowice Kłodzkie Kontakt , Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie i Fizycznie Adres ul. Wiejska Ludwikowice Kłodzkie - Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim i z sprzężonymi niepełno sprawnościami 38

39 Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kłodzku Adres ul. Kościuszki Kłodzko Kontakt , , Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki ul. Okrzei Kłodzko Kontakt Powiatowy Urząd Pracy Filia Adres placówki ul. Sienkiewicza Bystrzyca Kłodzka Kontakt Powiatowy Urząd Pracy Filia Adres placówki ul. Marsz. H. Piłsudskiego Nowa Ruda Kontakt Adres placówki Kontakt Centrum Integracji Społecznej ul. 1-go Maja 1a Bystrzyca Kłodzka 39

40 Powiat legnicki Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Dolnośląski Ośrodek Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "Niebieski Parasol" Adres placówki ul. Szpitalna 20, Chojnów Do Ośrodka mogą być przyjmowane osoby: - w podeszłym wieku - niepełnosprawne na skutek choroby lub wieku - pogorszonej świadomości spowodowanej miażdżycą lub wiekiem - w schorzeniach centralnego układu nerwowego - po złamaniach kości szczególnie kończyn dolnych - ze stwardnieniem rozsianym - z choroba Parkinsona - otępieniami typu alzhajmerowskiego - z odleżynami - wymagające stałego nadzoru i pomocy osób drugich lub innymi schorzeniam Kontakt Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Adres placówki ul. Benedyktynów 4, Legnickie Pole Kontakt Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku Adres placówki Brennik 24, RUJA Kontakt Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych w Legnicy Adres placówki Władysława Grabskiego Legnica 40

41 Kontakt wew.27 Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Filia Adres placówki Rynek Chojnów Kontakt Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Adres placówki Pl. Słowiański Legnica Kontakt Powiat lubański Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna Adres ul. Zawidowska Lubań 41

42 Kontakt Poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień sekretariat, centrala rejestracja Poradnia zdrowia psychicznego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna " s. c. Filia Lubań Adres ul. Zawidowska Lubań Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe Zaburzenia nastroju (afektywne) Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Nieokreślone zaburzenia psychiczne Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania Kontakt Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Adres Ul. Łokietka Lubań Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z doświadczeniami choroby psychicznej 42

43 Ośrodki Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Adres ul. Dąbrowskiego Lubań Kontakt , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Adres Plac Lompy Lubań Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu Adres ul. Przemysłowa 4, Lubań Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki ul. Lwówecka Lubań Kontakt Powiat lubiński Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Centrum Psychiatrii i Psychologii "MariaMed" 43

44 Adres Ul. Wyszyńskiego Lubin Kontakt Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny - dla kobiet i mężczyzn powyżej 18 r. ż. Zajęcia odbywają się w różnych godzinach (6 godz. dziennie) - ok. 20 osób -Oddział dzienny psychiatryczny -powyżej 30 osób - zajęcia 6 godzin dziennie -Poradnia Zdrowia Psychicznego: - pomoc psychiatryczna, psychologiczna, terapia zajęciowa, terapia - Poradnia psychologiczna - Terapia Uzależnień -Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu -Zespół leczenia środowiskowego (domowego) Zespół Opieki Zdrowotnej Poradnia odwykowa Adres Łokietka Lubin Kontakt NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. Adres ul. Słoneczna Lubin Poradnia Zdrowia Psychicznego Kontakt , , Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie Adres ul. M. Skłodowskiej-Curie 60, budynek D Lubin - poradnia zdrowia psychicznego - Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. - Organicznych zaburzeń psychicznych (otępienia) - Zaburzeń psychicznych i zachowań spowodowanych nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych - Schizofrenii - Zaburzeń urojeniowych - Zaburzeń osobowości - Zaburzeń nerwicowych, snu - Upośledzeń umysłowych Kontakt

45 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Adres Kontakt Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a Lubin Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kilińskiego 25a Lubin Kontakt Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Adres ul. 1 Maja Lubin Kontakt Aktywizacja zawodowa Adres placówki Powiatowy Urząd Pracy ul. J. Kilińskiego 12B Lubin Kontakt Powiat lwówecki Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej 45

46 Powiatowe Centrum Zdrowia Adres Morcinka Lwówek Śląski Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Zdrowia Psychicznego Kontakt tel.: 75/ , Wew Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Adres Jana Pawła II Lwówek Śląski Kontakt Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Adres Kolejowa Gryfów Śląski Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Mirsku Adres ul. Zielona Mirsk, - 85 miejsc - ośrodek dla przewlekle somatycznie chorych Godziny otwarcia Całodobowo Kontakt , Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie Adres Nielestno Wleń - 78 miejsc - ośrodek dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 46

47 Godziny otwarcia Całodobowo Kontakt tel Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki ul. Budowlanych Lwówek Kontakt Powiat milicki Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu Adres ul. Grzybowa 1 Kontakt Milicz Oddział prowadzi leczenie farmakologiczne, psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzinną w następujących zaburzeniach: depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, anoreksja i bulimia nervosa, a także w psychozach. Pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Oddział psychiatryczny oddział dla mężczyzn, kobiet oraz koedukacyjny w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu Adres ul. Grzybowa Milicz Na oddziałach prowadzi się diagnostykę psychiatryczną oraz psychologiczną. Kontakt

48 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu Adres ul. Grzybowa Milicz - pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną. - świadczenia te są realizowane poprzez wizyty lekarskie, (na które pacjenci przychodzą bez skierowania) oraz porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową, (na które kierują lekarze rodzinni i specjaliści). Kontakt Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej Salus s. c. ZOZ Adres Ul. Wojska Polskiego Milicz - poradnia zdrowia psychicznego - poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia psychologiczna - poradnia psychogeriatryczna Kontakt Poradnia Zdrowia Psychicznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Cordialis Adres Ul. Sikorskiego Cieszków Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne Kontakt , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy Adres Ul. Kopernika Milicz Kontakt Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, Poradnią Rehabilitacyjną dla osób dorosłych i Poradnią Logopedyczną, Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej 48

49 Adres Kontakt Środowiskowe Domy Samopomocy Adres Kontakt Domy Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu Ul. Trzebnicka 2 A Milicz Środowiskowy Dom Samopomocy w Miliczu ul. Osadnicza 1C Milicz Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Krośnicach Adres Ul. Kwiatowa Krośnice Kontakt Fundacje i Stowarzyszenia Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Adres Ul. Kopernika Milicz Zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem osób niepełnosprawnych. W ramach Stowarzyszenia działa: - Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy - Warsztaty Terapii Zajęciowej - Powiatowy Ośrodek Wsparcia Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ul. Trzebnicka 4b Milicz Kontakt Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy Adres placówki ul. Wojska Polskiego Milicz Kontakt

50 Powiat oleśnicki Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego Pomoc dla dzieci i młodzieży i pomoc dla osób dorosłych/ ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej Poradnia Zdrowia Psychicznego w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej Nr 1 SZPZOZ Adres ul. Ludwikowska 10 Kontakt Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Oleśnica Leczenie; Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe, Zaburzenia behawioralne, Zaburzenia nastroju afektywne, Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem, Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Adres Ul. Wojska Polskiego Oleśnica Kontakt Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna Adres Ul. Młyńska Syców Kontakt Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz wspierając osoby z doświadczeniami choroby psychicznej Ośrodki Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy Adres Ul. Wojska Polskiego Oleśnica Kontakt

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE DZIERŻONIÓW

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie 2009 r.

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie 2009 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących w kryzysie w Gminie Czudec Nie jesteś sam!

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 04 października 2011

Wtorek, 04 października 2011 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU

WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU WYKAZ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, WSPIERAJĄCYCH OFIARY PRZESTĘPSTW NA DOLNYM ŚLĄSKU L.p. Nazwa instytucji Dane teleadresowe Charakterystyka 1. Inna (jaka?) ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek

Starosta Wieruszowski. Andrzej Szymanek Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Wieruszowskim. Wieruszów 2014 r. Przekazuję Państwu informator

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok

PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Aktualizacja 2011 rok m. Wrocław PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Aktualizacja 2011 rok Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki Korzeniowskiego WOTUW - Wojewódzka 50-226 Wrocław Przychodnia

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s.

I. Wprowadzenie.. s. 3. II. Diagnoza obszaru objętego Programem oraz zasoby.. s. 6. III. Priorytety promocji zdrowia psychicznego... s. Program Ochrony Zdrowiia Psychiicznego na llata 2012 2015 dlla Gmiiny Miiasto Włłocłławek Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 2015 dla Gminy Miasto Włocławek I. Wprowadzenie.. s. 3 II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo