Serwis odzieży roboczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwis odzieży roboczej"

Transkrypt

1 Serwis odzieży roboczej

2 Pozwólcie Państwo, aby eksperci dbali o odzież roboczą w Państwa fi rmie Firma Lindström jest jedną z wiodących w Europie fi rm świadczących usługi tekstylne. Jesteśmy globalnym partnerem dla fi rm i prowadzimy działalność zarówno w Europie, jak i w Azji. Naszym zadaniem jest wzmacnianie image u fi rm naszych klientów za pomocą form przekazu, związanych z tekstyliami, czystością i schludnością. W tej dziedzinie możemy pochwalić się 160-letnim doświadczeniem. Nauczyliśmy się słuchać naszych klientów i rozumieć, na czym polega ich działalność, a także dostrzegać szybko zmieniające się ich potrzeby. To wyjaśnia, dlaczego nie sprzedajemy odzieży roboczej, a tylko oferujemy usługi związane z jej serwisem, uwzględniając specyfi czne potrzeby wynikające z różnorodności branż, w których działają nasi klienci. ISO 9001 ISO CERTIFIED ORGANISATION Jakość naszego serwisu jest certyfi kowana zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008 i systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. Serwis odzieży roboczej oferowany przez fi rmę Lindström obejmuje takie usługi, jak: zakup i wynajem ubrań roboczych, ich konserwację, transport oraz wymianę. Usługi wynajmu ubrań roboczych stanowią dla fi rm ofertę dbania o odzież roboczą w sposób elastyczny, wygodny i oszczędny, bez asygnowania na ten cel zasobów fi nansowych i kadrowych. Dzięki naszym niezawodnym i elastycznym usługom nasi klienci będą mogli przeznaczyć więcej czasu na koncentrowanie się na własnym biznesie. Właściwie dobrana i dobrze utrzymana odzież robocza poprawia image fi rmy Odzież robocza jest wizytówką sposobu, w jaki fi rma działa i świadczy usługi dla swoich klientów. Wzmacnia ona image fi rmy, zarówno w oczach jej klientów, jak i jej personelu. Właściwie dobrana i dobrze utrzymana odzież robocza poprawia także morale personelu i rozwija w nim ducha zespołowego. Firma Lindström jest ekspertem w zakresie odzieży roboczej; z nami zakup odzieży roboczej i jej utrzymanie jest łatwe i bezproblemowe. Trwałość materiałów, z jakich wykonana jest odzież robocza, jej wykonanie oraz funkcjonalność bez zapominania o równowadze pomiędzy ceną i jakością są to kwestie, które są dla nas oczywiste. Nasze wieloletnie doświadczenie jako dostawcy odzieży roboczej dla sektorów przemysłowych i usługowych gwarantuje, że odzież robocza naszych klientów także spełnia wymagania narzucone przez standardy i ustawodawstwo w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pracy. 2

3 Jak są realizowane oferowane przez fi rmę Lindström usługi w zakresie serwisu odzieży roboczej? Oferowany przez fi rmę Lindström serwis odzieży roboczej jest najłatwiejszym sposobem zarządzania szeroko rozumianą obsługą odzieży roboczej w fi rmie. Jest to sposób szybki i elastyczny, oferujący wiele korzyści. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rezultaty w zakresie utrzymania odzieży roboczej można osiągnąć poprzez współpracę. Wymienione niżej zasady zapewniają łatwy i funkcjonalny serwis odzieży roboczej. Numer klienta Każdy klient ma przypisany własny numer, który znajduje się na każdej sztuce odzieży roboczej i na każdej fakturze. Ponadto numer klienta podaje się podczas wszystkich kontaktów z klientem, który go posiada. Lista osób noszących odzież roboczą oraz numery osobiste Lista osób używających odzież roboczą tworzona jest podczas pierwszej przymiarki tej odzieży. Jest ona uzupełniana przez dział obsługi klienta fi rmy Lindström na podstawie dodatkowych zamówień na odzież roboczą. Osobiste części garderoby roboczej są oznakowane kodami, które mogą składać się z maksymalnie 12 znaków i zawierać litery oraz cyfry. Jeśli w Państwa fi rmie pracownicy posiadają indywidualne szafki na odzież roboczą, elementy tej odzieży mogą być oznakowane numerami szafek. Przymiarki i poprawki krawieckie Po wybraniu kolekcji odzieży roboczej, bardzo ważne jest, aby każdy pracownik przymierzył elementy ubioru, które będzie nosił. Na podstawie tej przymiarki określa się poprawki krawieckie, które muszą być wykonane, np. skrócenie. W pierwszej kolejności defi niuje się zgrubne poprawki konieczne do wykonania np. wielkość najmniejszego skrócenia wynosi 5 cm, następnie defi niuje się dokładniejsze poprawki, np co 1 cm. używanej odzieży, dodatkowe worki można otrzymać od naszego przedstawiciela. Można też pozostawić zamówienie na takie worki w miejscu, z którego zabierana jest używana odzież. Jeśli używacie Państwo pojemników na brudną odzież roboczą, będzie ona zabierana bezpośrednio z takich pojemników. Dodatkowe zamówienia na odzież roboczą Wygodnym sposobem składania dodatkowych zamówień na odzież roboczą jest ich przefaksowanie, przesłanie pocztą elektroniczną lub przekazanie w rozmowie telefonicznej do naszego centrum obsługi klienta. W dodatkowym zamówieniu należy podać: numer klienta, numer produktu, rozmiar, numer osoby lub szafki, nazwisko użytkownika zamawianej odzieży oraz liczbę zamawianych sztuk. Czas realizacji dodatkowych zamówień nie będzie przekraczał jednego tygodnia. Zwrot zbędnych części odzieży roboczej Gdy pracownicy odchodzą z fi rmy, zbędne części odzieży roboczej powinny być zwrócone. W tym celu należy wykorzystać plastikowe torby oznaczone napisem Zwrot zbędnej odzieży roboczej. Prosimy o dopisanie na torbie przypisanego Państwa fi rmie numeru klienta i dołączenie pokwitowania zwrotu. Tak przygotowane do zwrotu części odzieży należy pozostawić w miejscu odbioru odzieży wieczorem w przeddzień odbioru. Wystawianie faktur Faktury za wykonane usługi są wystawiane z dołu w cyklu raz na cztery tygodnie. Dostarczanie czystej odzieży Czyste części odzieży roboczej są dostarczane w uzgodnione miejsce raz na tydzień. Elementy odzieży są także sprawdzane i wymieniane, gdy ich jakość odbiega od uzgodnionego poziomu. Pakowanie używanej odzieży Do pakowania używanej odzieży wykorzystujemy tekstylne worki, w których odzież jest przewożona do prania. Każdy worek musi być starannie zamknięty. Ponadto każdy worek musi mieć przytwierdzoną etykietkę adresową z numerem klienta. Dostawy są realizowane bardzo sprawnie gdy części używanej odzieży roboczej zostaną zapakowane poprzedniego dnia. Gdy w Państwa fi rmie wyczerpie się zapas worków do pakowania 3

4 Dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb klientów PROJEKTOWANIE I ZAKUP KOLEKCJI ODZIEŻY ROBOCZEJ WŁASNA OSOBA KONTAKTOWA PRZERÓBKI I ZMIANA ROZMIARU DOSTAWA CZYSTEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ, USŁUGA DO SZAFKI I ODBIÓR ZABRUDZONEJ ODZIEŻY ODZIEŻ OSOBISTA MAGAZYNOWANIE I OSTATECZNA UTYLIZACJA PRANIE, PIELĘGNACJA I KONTROLA JAKOŚCI NAPRAWA I WYMIANA Zaopatrzenie w odzież roboczą uczyniliśmy dla naszych klientów tak łatwym i elastycznym, jak tylko było to możliwe. Współpraca z naszymi klientami zaczyna się od dogłębnej analizy ich potrzeb, podczas której podejmowana jest decyzja, jaki rodzaj odzieży roboczej najlepiej zaspokaja potrzeby fi rmy. Jednocześnie uzgadniamy potrzebną ilość odzieży roboczej oraz częstotliwość jej wymiany. Na podstawie tych uzgodnień określa się wymagania odnośnie prania, naprawy, transportu, przechowywania i wymiany odzieży roboczej. Ponieważ odzież robocza zawsze stanowi dla jej użytkownika element osobistego wyposażenia, pierwszą rzeczą, którą wykonujemy w ramach dostawy takiej odzieży, jest przeprowadzenie przymiarek i wykonanie niezbędnych poprawek krawieckich. To dlatego, oprócz znakowania odzieży roboczej logiem fi rmy, umieszczamy także na niej nazwisko jej użytkownika. Jako dodatkową usługę oferujemy indywidualne szafki na odzież roboczą mówiąc innymi słowy dostarczamy czystą i dobrze utrzymaną odzież roboczą, którą wkładamy do indywidualnych, zamykanych szafek, w których jest ona przechowywana czysta i w dobrym stanie. 4

5 Szafki jako wartość dodana Zastosowanie szafek gwarantuje, że czysta odzież robocza dla każdego pracownika w odpowiednim rozmiarze jest przechowywana w jego osobistej szafce. Nasze 5 lub 10-skrytkowe szafki z kluczami dla każdego użytkownika umożliwiają łatwy dostęp do odzieży osobistej i uniemożliwiają jej pomylenie lub zagubienie. Po zmianie odzieży użytkownicy wkładają brudną odzież do szafki na brudną odzież, z której nasz przedstawiciel odbiera ją i przekazuje do pralni. Oferowane przez nas usługi są łatwym sposobem na utrzymanie czystości i porządku. Wymiary szafek: wysokość 186 cm szerokość 38 cm głębokość 46 cm Szafki dla 5 lub 10 użytkowników i szafka na brudną odzież. Każda szafka jest zamykana na klucz. Czysta odzież jest umieszczana w odpowiedniej szafce. Części potrzebnej odzieży Na podstawie ilościowych zmian tygodniowych oraz wykonywanych przez pracowników zadań, przydzielamy pracownikom Państwa fi rmy wystarczającą ilość indywidualnie oznakowanych części odzieży roboczej. Zmiany tygodniowe W użyciu Zapas Pralnia Części potrzebnej odzieży 1 = 3 2 = 5 3 = 7 5 = 11 5

6 Nasze kolekcje odzieży roboczej ubierają różne branże Planując nasze kolekcje uwzględniliśmy potrzeby różnych branż począwszy od wyglądu, który ma istotne znaczenie w sektorze usług, poprzez bezpieczeństwo, wymagane w przemyśle ciężkim, aż po wymagania wynikające z pracy pod gołym niebem i w pomieszczeniach. Oferowany przez nas wachlarz produktów obejmuje także odzież roboczą, która zabezpiecza zarówno pracowników, jak i proces produkcji i produkt końcowy. Dlatego macie Państwo gwarancję, że wśród naszych kolekcji uniwersalnej odzieży roboczej na pewno znajdzie się rozwiązanie, które będzie w stanie zaspokoić potrzeby Państwa fi rmy w zakresie odzieży roboczej. 6

7 11

8 Firma tekstylna Lindström wzmacnia wizerunek swoich klientów. Nasze usługi ułatwiają codzienne życie naszym klientom i zapewniają najlepszą wartość na rynku. Jesteśmy odpowiedzialnym społecznie i szanowanym pracodawcą. Lindström Sp z.o.o., Ul. Marywilska 34, Warszawa, Polska, t , f , 2/2014

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

Artykuły BHP. Szwalnia Hafty Nadruki Pralnia Serwis odzieży

Artykuły BHP. Szwalnia Hafty Nadruki Pralnia Serwis odzieży Artykuły BHP Szwalnia Hafty Nadruki Pralnia Serwis odzieży PROFIL FIRMY Kim jesteśmy? Firma PAKT to kompleksowe centrum zaopatrzenia BHP to prawda, jednak to zdecydowanie za mało, by wyrazić kim jesteśmy...

Bardziej szczegółowo

BIZNES E-COMMERCE I ZUNIFIKOWANA KOMUNIKACJA. Sklepy internetowe. Zabezpieczenie danych. Komunikacja w firmie

BIZNES E-COMMERCE I ZUNIFIKOWANA KOMUNIKACJA. Sklepy internetowe. Zabezpieczenie danych. Komunikacja w firmie BIZNES benchmark magazyn #9 / 09 / 2014 Rozmowa z Marcinem Babiakiem Prezesem Zarządu fi rmy Komputronik Biznes s. 6 Sklepy internetowe - obsługa logistyczna s. 11 Zabezpieczenie danych - kwalifi kowany

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33)

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33) luty 2/2013 (33) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Nakład: 11

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI IFS Applications ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego

Bardziej szczegółowo

Nie tylko obudowa, czyli analiza rynku obudów i szaf do zastosowań przemysłowych. raport

Nie tylko obudowa, czyli analiza rynku obudów i szaf do zastosowań przemysłowych. raport Nie tylko obudowa, czyli analiza rynku obudów i szaf do zastosowań przemysłowych Maks Domagalski Rozwój systemów automatyki i coraz większa popularność automatyzacji pociągnęły za sobą również rozwój poszczególnych

Bardziej szczegółowo

TRAVELEX GLOBAL BUSINESS PAYMENTS - płatności międzynarodowe

TRAVELEX GLOBAL BUSINESS PAYMENTS - płatności międzynarodowe TRAVELEX GLOBAL BUSINESS PAYMENTS - płatności międzynarodowe Wykonuj płatności międzynarodowe z największą niebankową instytucją finansową na świecie. www.travelexbusiness.com/pl UPRASZCZAMY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada.

Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada. Stasiu pyta, 3 semestr odpowiada. 1. Jakie procesy wspomagają wejście procesu produkcji? transport wewnętrzny, składowanie półproduktów między stanowiskami, naprawa urządzeń i utrzymanie ich w gotowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) W USPRAWNIENIU ZARZĄDZANIA WYBRANYM MAGAZYNEM PRZEMYSŁOWYM

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) W USPRAWNIENIU ZARZĄDZANIA WYBRANYM MAGAZYNEM PRZEMYSŁOWYM ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) W USPRAWNIENIU ZARZĄDZANIA WYBRANYM MAGAZYNEM PRZEMYSŁOWYM Jan SZYMSZAL, Joanna FURMAN, Grzegorz KACZMARCZYK Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Postaw na kompleksowe rozwiązania

Postaw na kompleksowe rozwiązania Usługi Obszar planowania, produkcja i logistyka, naprawa, szkolenia _NOWOŚĆ: PROGRAM USŁUG MULTILEVEL Postaw na kompleksowe rozwiązania Usługi dotyczące narzędzi Usługi w zakresie produkcji & logistyki

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie powierzchni magazynowych

Wykorzystanie powierzchni magazynowych Wykorzystanie powierzchni magazynowych Znamy najlepsze rozwiązania do składowania każdego rodzaju produktu Informatyczny System Zarządzania Od blisko 50 lat Grupa Mecalux oferuje wszelkiego rodzaju systemy

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy obsłudze infrastruktury NCPI dla centrów danych nowej generacji

Wymagania przy obsłudze infrastruktury NCPI dla centrów danych nowej generacji Wymagania przy obsłudze infrastruktury NCPI dla centrów danych nowej generacji Richard Sawyer White Paper 12 Streszczenie Centra danych stanowią znaczną inwestycję dla korporacji i działów IT. To, czy

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo