PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid."

Transkrypt

1 PORTFOLIO POLAND

2 2

3 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w Posce. Wiekoposka charakteryzuje się znakomitą tradycją gospodarności i przedsiębiorczości. Pod tym wzgędem stanowi wzór da pozostałych regionów Poski. Poznań zaiczany jest do wiodących ośrodków gospodarczych, targowych, akademickich i komunikacyjnych. Według międzynarodowej agencji ratingowej Moody's Investors Service pod wzgędem wiarygodności inwestycyjnej ustępuje jedynie samej stoicy kraju. Jako ider wśród deweoperów nowoczesnych centrów dystrybucyjnych w Posce Proogis obsługuje zarówno okanych, jak i gobanych kientów, udostępniając im prawie dwa miiony metrów kwadratowych powierzchni w całym kraju. Jakość i uniwersany charakter budynków Proogis w województwie wiekoposkim przedstawiono w opisach trzech centrów dystrybucyjnych na tym terenie. Proogis faciities in the Poznań region Poznań, the capita of the Greater Poand Voivodship, is one of the odest and argest cities in the country. The geographic centre of western Poand, the Poznan region is famous for its traditions of good management and entrepreneurship, where it sets an exampe for other Poish regions. The city of Poznań is one of the country's eading economic, fair trade, academic and transportation centres. According to Moody's Investors Service, the internationa rating agency, Poznań is the second ony to Warsaw in terms of high investment credibiity. As a eading provider of modern distribution faciities in Poand, Proogis serves both oca and goba customers with neary two miion square metres of space across the country. The quaity and versatiity of Proogis buidings in the Poznań region is presented beow in detaied descriptions of three distribution centres ocated in this area. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Poish state, its economy and entrepreneurship were aid. 3

4 O PROLOGIS ABOUT PROLOGIS Najbardziej renomowana firma w sektorze nieruchomości dystrybucyjnych na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handu detaicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-ogitstycznych na kuczowych rynkach, ufają Proogis, wiodącemu gobanemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. Lider w dziedzinie odpowiedzianości biznesu Ponad miiona metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 22 krajach na kontynentach Ponad 80 gobanych i regionanych rynków w całej Europie i na świecie Bisko 1,00 profesjonaistów obsługujących ponad,00 kientów Zarządzając aktywami o wartości ponad miiardów doarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą kienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Proogis opiera swoje działania na trzech głównych fiarach: zarządzanie środowiskowe, społecznej odpowiedzianości biznesu oraz etyce biznesowej. Nasze zarządzanie środowiskowe koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i zmianie kimatu, a w szczegóności na ograniczaniu zużycia energii, oszczędności wody i redukcji gazów cieparnianych. Typowe parametry naszych nowych budynków nie tyko przewyższają przyjęte standardy obiektów magazynowych w zakresie ochrony środowiska, ae także są korzystne z punktu widzenia działaności naszych kientów: Zaawansowana kontroa zużycia energii Łatwe w utrzymaniu zagospodarowanie terenu Efektywne energetycznie oświetenie Szczena konstrukcja Izoacja termiczna przegród zewnętrznych Instaacje zapewniające oszczędność wody The word's premier industria rea estate company When manufacturers, retaiers and third-party ogistics providers need high-quaity ogistics and distribution faciities in key markets, they rey on Proogis, the eading goba provider of industria rea estate. A distinguished eader in corporate responsibiity Approximatey miion square metres of distribution space Active in 22 countries on four continents More than 80 goba and regiona markets throughout Europe and around the word Neary 1,00 professionas serving,00 customers With over USD $ biion in assets under management, we provide the most modern patform of distribution space in the industry, enhanced by unparaeed customer service and an unwavering commitment to sustainabe deveopment. As a responsibe goba citizen, Proogis approaches corporate responsibiity as a three-dimensiona commitment, encompassing environmenta stewardship, socia responsibiity and ethics & governance. Our environmenta stewardship focuses on sustainabe deveopment and cimate change, with particuar emphasis on saving energy, conserving water and reducing greenhouse gas emissions. Typica features in our new faciities not ony surpass accepted environmenta standards for warehouses but aso benefit our customers' operations: Advanced energy contro Low-maintenance andscaping Energy-efficient ighting Airtight construction Therma insuation in the buiding enveope Water-conserving fixtures

5 Reaizując zaangażowanie na rzecz ekoogicznego budownictwa, Proogis poddaje certyfikacji wszystkie nowe budynki (od 2008 roku) zgodnie z systemem oceniania obowiązującym w jednym z trzech głównych obszarów, na których działa firma: Demonstrating our commitment to green buiding, Proogis submits a new construction (since 2008) for certification by the prevaiing geographic rating system: Ameryka Północna i Ameryka Południowa: LEED (Leadership in Energy and Environmenta Design) Europa i Wieka Brytania: BREEAM (Buiding Research Estabishment s Environmenta Assessment Method) Azja/Japonia: CASBEE (Comprehensive Assessment System for Buiding Environmenta Efficiency) The Americas: LEED (Leadership in Energy and Environmenta Design) Europe and the United Kingdom: BREEAM (Buiding Research Estabishment s Environmenta Assessment Method) Asia/Japan: CASBEE (Comprehensive Assessment System for Buit Environment Efficiency) Proogis uwzgędniany jest w kiku rankingach zrównoważonego rozwoju oraz jest członkiem Green Buiding Counci w Stanach Zjednoczonych i Wiekiej Brytanii, a także udziea się w pracach Green Buiding Counci w Rumunii oraz Forum Odpowiedzianego Biznesu i Foundation for Corporate Socia Responsibiity (Fundacja na rzecz Społecznej Odpowiedzianości Biznesu), dzięki czemu na bieżąco wprowadza najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej. Proogis Park Prague-Úžice w Czechach jest doskonałym przykładem potwierdzającym pozycję firmy, jako regionanego idera w budownictwie ekoogicznym. In addition to severa memberships in U.S.- and U.K.-based sustainabiity indices and green buiding councis, Proogis is aso active in the Romanian Green Buiding Counci, the Foundation for Corporate Socia Responsibiity and the Responsibe Business Forum, to keep abreast of the atest advances in sustainabe deveopment for Centra and Eastern Europe. Proogis Park Prague-Úžice in the Czech Repubic is an award-winning exampe of our regiona eadership in green buiding. ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL

6 21 S6 E A1 E28 E77 E67 1 Proogis Park Warsaw II 12 2 Proogis Park Janki 13 3 Proogis Park Nadarzyn 1 Proogis Park Będzin II Proogis Park Chorzów Proogis Park Sosnowiec A6 Proogis Park Błonie 1 Proogis Park Wrocław E7 Proogis Park Błonie II 16 Proogis Park Wrocław III E6 A E E67 A E261 E67 E0 A A1 A1 E7 E7 A E0 E62 E77 E67 E77 Warsaw 1 2 E77 E373 E371 A E371 E0 E373 E Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew Proogis Park Rawa Proogis Park Piotrków Proogis Park Piotrków II Proogis Park Dąbrowa Proogis Park Urzut Proogis Park Stryków Proogis Park Ruda Proogis Park Ujazd Proogis Park Poznań III Proogis Park Gdańsk II Proogis Park Wrocław IV Proogis Park Wrocław V Proogis Park Poznań Proogis Park Poznań II Proogis Park Szczecin Proogis Park Gdańsk Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for deveopment 6

7 PROLOGIS W REGIONIE PROLOGIS IN THE REGION Europa Środkowa i Wschodnia Proogis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Posce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 3, miiona metrów kwadratowych zokaizowanych w 38 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Centra and Eastern Europe Proogis owns and manages more than 3. miion square metres of distribution and ogistics space in 38 prime ocations across Centra & Eastern Europe in Poand, the Czech Repubic, Sovakia, Hungary and Romania. Poska Przy rozbudowie poskiego portfoio Proogis kieruje się oczekiwaniami kientów zarówno pod wzgędem okaizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunaskim, Rawie Mazowieckiej, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Poand In deveoping our Poand portfoio, Proogis is guided by customers' expectations regarding both the ocation and the quaity of our faciities. Proogis' distribution centres are ocated in strategic parts of the country with good access to the network of internationa transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunaski, Rawa Mazowiecka, Poznań, Wrocław and Katowice. 7

8 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WIELKOPOLSCE? Lokaizacja Wiekoposka to region położony w centranej i zachodniej Posce, w samym sercu Europy. Sieć dróg i połączeń koejowych, otniczych i wodnych zapewnia stąd dostęp do wszystkich ważniejszych europejskich ośrodków, a doskonała infrastruktura transportowa umożiwia szybkie i sprawne poruszanie się po regionie. Location Situated in western Poand, the Poznań Region is the geographic centre of Europe. A network of roads, as we as rai, air and inand water routes connect it with a major European cities. Theis exceent transportation infrastructure enabes fast and efficient mobiity across the region. Ośrodek gospodarczy Poznań wraz z sąsiednimi gminami powiatu poznańskiego tworzy nowoczesną agomerację poznańską ze spójnie rozwiniętą infrastrukturą. Poznański Okręg Przemysłowy zajmuje 3. miejsce w kraju pod wzgędem wartości sprzedaży wytwarzanych dóbr. Międzynarodowe Targi Poznańskie, działające od 11 roku, są jednym z najstarszych ośrodków tego typu na świecie. Rokrocznie odbywa się tu kikadziesiąt poważnych wydarzeń handowych, czyniąc Poznań wyróżniającym się punktem na europejskiej mapie biznesowej. Economic centre Poznań, together with adjacent municipaities of the Poznań Poviat, forms a modern urban aggomeration with a consistenty deveoped infrastructure. The Poznań Industria District is ranked third in Poand in terms of saes of manufactured goods. The Poznań Internationa Fair, estabished in 11, is one of the odest in the word. The many important internationa trade fair events that take pace there differentiate Poznań on the European business map. Ośrodek akademicki W Poznaniu działa uniwersytetów, 3 szkoły wyższe i 17 uczeni prywatnych, co czyni stoicę Wiekoposki iderem po wzgędem iczby studentów na mieszkańców. Co piąty mieszkaniec Poznania jest studentem. Dzięki temu nietrudno znaeźć wykwaifikowanych pracowników i specjaistów z różnych gałęzi gospodarki. Academic centre There are five universities, three university coeges and 17 private coeges in Poznań. As the capita of the region, Poznań is the eading Poish city in terms of the number of university and coege students per capita. One in every five residents is a university or coege student. This is why it is so easy to find quaified empoyees and professionas in Poznań. 8

9 WHY INVEST IN THE POZNAŃ REGION? Miasto Dane Poznań Wiekoposka Liczba mieszkańców 632,1 Powierzchnia (km²) Gęstość zaudnienia (osób/km²) Rating Fitch* Bezrobocie Źródło: Urząd statystyczny, *Moody's Investors Service, **Rating Fitch, Transport 261, A3 * 3,% A- ** 8,6% Drogowy: Całkowicie ukończona autostrada zwiększy znaczenie Poznania na kontynentanym szaku Berin-Moskwa. Północno-południowy szak łączący Gdańsk z Pragą biegnie przez Poznań i Leszno. Koejowy: Długość regionanej sieci koejowej to 2071 km, co stanowi 10% długości całej krajowej sieci. Najważniejsze węzły znajdują się w Poznaniu, Pie i Ostrowie Wiekoposkim. Panowane są również inie szybkiej koei spinające Poznań z Kaiszem, Łodzią, Wrocławiem i Warszawą. Lotniczy: Lotnisko Poznań-Ławica jest drugim pod wzgędem dynamiki przewozów pasażerskich w Posce. Panowane jest utworzenie otniska towarowego w Pie na bazie istniejącego otniska wojskowego. Niewiekie samooty mogą korzystać z otnisk w Michałkowie, Lesznie, Swarzędzu i Kazimierzu Biskupim. The city Statistics Poznań Greater Poand Inhabitants Area (square km) Density (persons / m²) Fitch ratings* Unempoyment ,106 A3 * 3.% Source: Statistica Office, September 2011 *Moody's Investors Service, 21 June 2011 **Fitch Ratings 28 June 2011 Transportation 3,19,26 29, A- ** 8.6% By road: The motorway wi heighten Poznań s importance on the route from Berin to Moscow. North-south route connecting Gdansk to Prague runs through Poznań and Leszno. By rai: Rai in the region is 2,071 kiometres-10 percent of the tota domestic system. Major hubs incude Poznań, Piła and Ostrów Wiekoposki. High-speed rai connecting Poznań with Kaisz, Łódź, Wrocław and Warsaw are panned. By air: Poznań-Ławica Airport is the second fastest-growing airport in Poand. Miitary airfied in nearby Piła wi be converted into a cargo airport. Sma aircraft may use airfieds in Michałków, Leszono, Swarzędz and Kazimierz Biskupi. 9

10 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Proogis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkoony w zakresie zapewnienia kientom maksymanie eastycznej i efektywnej obsługi. Portfoio Proogis w regionie Poznania składa się z dwóch parków dystrybucyjnych (11 budynków) o łącznej powierzchni magazynowej ponad metrów kwadratowych oraz panowanego parku o całkowitej powierzchni metrów kwadratowych. Proogis takes pride in managing its properties with its own in-house personne, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. Trzy centra dystrybucyjne w regionie Poznania: The three parks featured in the Poznań region are as foows: 1 Proogis Park Poznań 2 Proogis Park Poznań II 3 Proogis Park Poznań III Proogis' portfoio in the Poznań region comprises two competed distribution parks (11 buidings) totaing more than 163,000 square metres of warehouse and office space and one panned park with potentia deveopment of 13,000 square metres. 10

11 11 Poznań Łódź Warsaw Wrocław Koszain Łęczyca Żerniki Swarzędz Suchy Las Tarnowo Podgórne E Stęszew Przeźmierowo Gdańsk Żerniki Swarzędz 32 Katowice E261 Berin Luboń Konin Kostrzyn Pobiedziska S S S S 10 km 11 Proogis Park Poznań II 2 Proogis Park Poznań 1 Proogis Park Poznań III 3

12 12

13 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Proogis w regionie Poznania charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Magazyn Biuro Pace manewrowe o minimum 3 m głębokości Szerokie miejsca parkingowe da samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Główna brama wjazdowa z teewizją przemysłową Przystanki autobusowe w odegłości 00 m od parków Betonowo-staowa konstrukcja Wysokość w świete Instaacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hai, system ESFR Świetiki i kapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 16ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Wytrzymałość posadzki 000 kg/m² Poziom natężenia oświetenia 200 ux (bez oregałowania) Eektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x,2 m) Eastyczny projekt biura oraz powierzchni socjanych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Poziom natężenia oświetenia 00 ux Nowoczesny system teekomunikacyjny Faciity features Proogis distribution centres in Poznań region typicay possess the foowing standard features: Externa Warehouse Office Minimum 3 m deep truck court for manoeuvering Ampe parking paces for trucks and persona cars Fuy-fenced park with 2-hour security service Centra gatehouse equipped with recording CCTV system Bus-stops within 00 m of parks Concrete/stee buiding structure Interna cear height ESFR sprinker system Skyights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventiator heating system to 16º C with outside temperature of -20º C Foor oading capacity,000 kg/m² Average ighting eve of 200 ux Eectrica oading docks (3 m x 3.2 m) with eveers Drive-in doors (3 m x.2 m) Fexibe ayout with sufficient socia area Heating system to 20º C with outside temperature of -20º C Average ighting eve of 00 ux Modern teecommunication system 13

14 PROLOGIS PARK POZNAŃ Proogis Park Poznań to nowoczesny park ogistyczny, który składa się z czterech budynków o łącznej powierzchni metrów kwadratowych pomieszczeń magazynowych i biurowych. Park oferuje swoim kientom strategiczną okaizację, przestronne miejsca parkingowe, szerokie pace manewrowe, całodobową ochronę i wiee innych udogodnień ułatwiających magazynowanie i eastyczną dystrybucję towarów. Lokaizacja Location Proogis Park Poznań is situated 1 kiometres west of the Poznań city centre, adjacent to road. The ocation of this modern ogistics park aows for the shipment of goods in any direction: to Szczecin in the north, Germany in the west or the Czech Repubic in the south. The concentration of road, rai and water routes in Poznań faciities the distribution, of goods to both Poish and internationa customers. Proogis Park Poznań mieści się 1 kiometrów na zachód od centrum Poznania. Bezpośrednio przy tym nowoczesnym centrum ogistycznym przebiega droga nr. Taka okaizacja ułatwia transport we wszystkich głównych kierunkach. Na północy ku Szczecinowi, na zachodzie do Niemiec i na południe do Czech. W Poznaniu spotykają się szaki samochodowe, koejowe i wodne, dzięki którym łatwo dystrybuować towary w granicach i za granicę Poski. Proogis Park Poznań is a modern ogistics park with the tota warehouse and office space of 3,000 square metres in four buidings. The park offers a strategic ocation, ampe parking space, wide truck courts, 2-hour security service and many more conveniences that faciitate the storage and distribution of goods. Proogis Park Poznań u. Poznańska 16 a-d Sady, Tarnowo Podgórne 1

15 Koszain Gdańsk 18 Tarnowo Podgórne 307 Berin Proogis Park Poznań Przeźmierowo 11 S Suchy Las Poznań 196 TARNOWO PODGÓRNE Chebowa E261 Rona Ogrodowa Jezioro Lusowskie Wierzbowa Rokietnicka Działkowa Proogis 1 km Park Wrocław Swarzędz 307 Marianowska Poznańska Drukarska Bukowska Poznańska Nowa Kobyniki Poprzeczna Proogis Park Poznań Kobynicka Sady Rona Pona Swadzimska Batorowo Stefana Batorego Swadzim Pobiedziska Szamotuska Poznańska Kostrzyn Przeźmierowo S Wysogotowo Jezioro Kierskie 18 Rynkowa 18 Skórzewska Słupska Bukowska 3 Jana Henryka Dąbrowskiego Poznań - Ławica 307 S 3 Konin Luboń 3 Żerniki S 306 Stęszew E261 Łęczyca 11 Łódź Warsaw 30 Wrocław 10 km Katowice 32 1

16 DC DC3 DC2 DC1 t/m² Poznań-Ławica 12 km Poznań 1 km 16

17 PROLOGIS PARK POZNAŃ Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek Buiding N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid,700 m² 76 m fuy et BTS faciity t/m² 12 x 2 m,791 m² 76 m 2,300 m² t/m² 12 x 2 m 19,676 m² 99 m 2,00 m² 3.0 t/m² 12 x 2 m 12,081 m² 63.7 m 2,700 m² t/m² 12 x 2 m 17

18 PROLOGIS PARK POZNAŃ II Proogis Park Poznań II to nowoczesne centrum dystrybucyjne położone w miejscu o potwierdzonych waorach okaizacyjnych. W skład parku wchodzi siedem budynków o łącznej powierzchni metrów kwadratowych. Jest to doskonae zapanowane, zorganizowane miasteczko zapewniające naszym kientom pełną obsługę magazynową, ogistyczną i biurową, odpowiadającą światowym standardom w XXI wieku. Lokaizacja Proogis Park Poznań II mieści się w sąsiedztwie naszego pierwszego parku w Poznaniu, tye że po drugiej, południowej stronie drogi nr. Lokaizacja w pobiżu stoicy Wiekoposki jest tak doskonała, że postanowiiśmy umieścić tu dwa centra ogistyczne, aby da dobra naszych kientów w pełni wykorzystać strategiczne położenie tego miejsca. Bogata infrastruktura drogowa Wiekoposki pozwaa płynnie włączać się w krajowy i europejski krwiobieg transportowy. Zaetą tej okaizacji jest również płaskie ukształtowanie terenu, łagodny kimat oraz brak zagrożeń powodziowych. Location Proogis Park Poznań II is ocated opposite our first park in Poznań, at the southern side of road. Proximity to the capita of the region is so advantageous that Proogis has buit two ogistics centres to make the most of this strategic ocation for our customers. With the extensive road infrastructure of Greater Poand, it is possibe to seamessy enter the nationa and pan-european transportation system. The strengths of the ocation aso incude fat terrain, mid cimate and ack of food threats. Proogis Park Poznań II is a modern distribution park in a strategic ocation. It comprises seven state-of-the-art buidings, offering 120,000 square metres of distribution space. It is a perfecty designed distribution community, providing our customers with word-cass comprehensive warehousing, ogistics and office services meeting twenty-first century standards. Proogis Park Poznań II u. Za Moteem 2 a-g Sady, Tarnowo Podgórne 18

19 Koszain Gdańsk 18 Tarnowo Podgórne Proogis Park Poznań II 307 Berin Przeźmierowo 11 S Suchy Las Poznań 196 TARNOWO PODGÓRNE Chebowa E261 Rona Ogrodowa Jezioro Lusowskie 1 km Wierzbowa Rokietnicka Działkowa Swarzędz 307 Marianowska Poznańska Drukarska Proogis Park Poznań II Bukowska Poznańska Nowa Kobyniki Poprzeczna Kobynicka Sady Rona Pona Swadzimska Batorowo Stefana Batorego Swadzim Pobiedziska Szamotuska Poznańska Kostrzyn Przeźmierowo S Wysogotowo Jezioro Kierskie 18 Rynkowa 18 Skórzewska Słupska Bukowska 3 Jana Henryka Dąbrowskiego Poznań - Ławica 307 S 3 Konin Luboń 3 Żerniki S 306 Stęszew E261 Łęczyca 11 Łódź Warsaw 30 Wrocław 10 km Katowice 32 19

20 DC DC DC6 DC7 DC3 DC1 DC2 t/m² Poznań-Ławica 12 km Poznań 1 km 20

21 PROLOGIS PARK POZNAŃ II Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek Buiding Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 1,62 m² 7 m 2,07 m² t/m² 12 x 2 m 17,199 m² 7 m 1,837 m² 26.0 t/m² 12 x 2 m 1,² 81 m 2,700 m² 23.0 t/m² 12 x 2 m 18,333 m² 81 m 2,039 m² 28.0 t/m² 12 x 2 m Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek Buiding Budynek 6 Buiding 6 Budynek 7 Buiding 7 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 17,963 m² 82 m 2,700 m² 28.0 t/m² 12 x 2 m 17,6 m² 81 m 2,700 m² 28.0 t/m² 12 x 2 m 18,962 m² 81 m 2,700 m² 30.0 t/m² 12 x 2 m N 21

22 PROLOGIS PARK POZNAŃ III Proogis Park Poznań III eży w stoicy województwa wiekoposkiego, które cechuje się jednym z najwyższych poziomów konsumpcji w Posce oraz korzystnym wskaźnikiem kosztów pracy i gotowości do jej podjęcia, a także dynamicznym rozwojem branży ogistycznej. Proogis Park Poznań III to 31,2 ha terenu o świetnej infrastrukturze i okaizacji. Mogą tu powstać nowoczesne magazyny, hae produkcyjne oraz biura o łącznej powierzchni 13,70 metrów kwadratowych. Location Proogis Park Poznań III is ocated in Junikowo - a western district of Poznań - just 300 metres north of the motorway (Berin-Poznań-Warsaw), 6 kiometres from the city centre and 12 kiometres from the company's existing distribution centres Proogis Park Poznań I and II. Its strengths incude newy-opened pubic transportation ines and good highway visibiity. Lokaizacja Proogis Park Poznań III zokaizowany jest w Junikowie - zachodniej dzienicy Poznania - jedyne 300 metrów na północ od autostrady (Berin-Poznań- Warszawa), 6 kiometrów od centrum miasta i 12 kiometrów od istniejących centrów dystrybucyjnych Proogis Park Poznań I i II. Jego atrakcyjność dodatkowo podnoszą nowo wybudowane inie komunikacji pubicznej oraz dobra widoczność. Proogis Park Poznań III is ocated at the heart of a region characterized by one of the highest consumption indices in Poand, an advantageous cost of abour and an environment that encourages empoyment as we as dynamic growth of the ogistics industry. The site comprises 31.2 hectares of and, with exceent infrastructure and ocation. Its 13,70 square metres of buidabe space is permitted to accommodate distribution centres, production faciities and offices. Proogis Park Poznań III róg uicy Sycowskiej i Opłotki Poznań 22

23 23 Poznań Łódź Warsaw Wrocław Koszain Łęczyca Żerniki Swarzędz Suchy Las Tarnowo Podgórne E Stęszew Przeźmierowo Gdańsk Żerniki Swarzędz 32 Katowice E261 Berin Luboń Konin Kostrzyn Pobiedziska S S S S 10 km 11 Proogis Park Poznań III Staw Rozany Staw Baczkowski S S POZNAŃ Szkona Poznańska Ostatnia Żabikowska Oposka Leszczyńska Kościuszki Kotowo Głogowska Opłotki Wołczyńska Kowaewicka Fabianowo Sycowska Fabia Pona Księdza M. Mainowskiego Grunwadzka Auchan Luboń Fabianowo E261 Leroy Merin Towarowa Patynowa Wiśniowa Koejowa Przy Autostradzie Traugutta Sąsiedzka Proogis Park Poznań III 1 km nowska

24 S t/m² Poznań-Ławica 10 km Poznań 10 km 2

25 PROLOGIS PARK POZNAŃ III Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek Buiding Budynek Buiding Budynek 6 Buiding 6 - panned N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 2,681 m² 1 m TBD 30.0 t/m² 12 x 2 m 21,236 m² 1 m TBD 2.0 t/m² 12 x 2 m 21,236 m² 1 m TBD 2.0 t/m² 12 x 2 m 2,681m² 1 m TBD 30.0 t/m² 12 x 2 m 1,80 m² 11 m TBD t/m² 12 x 2 m 2,612 m² 138 m TBD 30.0 t/m² 12 x 2 m 2

26 Centra & Eastern Europe Headquarters Proogis Złote Tarasy Lumen Buiding u. Złota Warszawa POLAND Poznań Office Proogis Park Poznań II u. Za Moteem 2d Tarnowo Podgórne Sady POLAND Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogóne wytyczne, które nie stanowią w całości ub części, oferty ani umowy. Opisy i wymiary mogą uec zmianie bez uprzedzenia. The detais contained in this brochure are intended as a genera guideine ony and do not constitute, nor constitute part of, any offer or contract. 100% 2012 Proogis. A rights reserved.

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO

PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO PROLOGIS POZNAŃ POLAND PORTFOLIO 2 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland s & II Sady, Tarnowo Podgórne Poland s & II W skład poznańskiego portfolio Prologis wchodzą dwa parki dystrybucyjne: - składający się z 3 budynków o łącznej powierzchni 43 000 metrów kwadratowych II -

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO 2 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE PORTFOLIO POLAND SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION

OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION PORTFOLIO POLAND OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia się z popiołów i przezwyciężenia

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland Kopytów DK Poland DC 1 DC 2 DC 3 DC 7 DC 6 DC 5 DC 4 Warsaw Poznań to profesjonalnie zarządzane centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni 152 000 metrów kwadratowych

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland Prologis Park Wrocław A8 Poland Prologis Park To jeden z najnowocześniejszych parków dystrybucyjnych Wrocławia. Zarówno lokalizacja (jedyny obiekt tego rodzaju położony w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska),

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland Prologis Park Warsaw Poland Prologis Park Prologis Park to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych. Park oferuje swoim klientom strategiczną

Bardziej szczegółowo

POLAND SMALL BUSINESS UNITS

POLAND SMALL BUSINESS UNITS POLAND SMALL BUSINESS UNITS 2 MAŁE MODUŁY BIZNESOWE SMALL BUSINESS UNITS Opis projektu Proogis Park Wrocław III to bardzo atrakcyjna inwestycja zokaizowana na obrzeżach Wrocławia w biskim sąsiedztwie otniska

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland

Prologis Park. Chorzów. Chorzów A4. Poland Poland Kraków Wrocław DC 2 DC 3 DC ul. Niedźwiedziniec DC 5 DC 4 ul. Kollmanna to nowoczesne centrum dystrybucyjne z dziewięcioma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni 25 500 metrów kwadratowych.

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS UPPER SILESIA

PROLOGIS UPPER SILESIA PROLOGIS UPPER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Proogis w regionie Górnego Śąska Katowice, stoica województwa śąskiego, były wcześniej kojarzone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA METAMORFOZA

NOWOCZESNA METAMORFOZA PORTFOLIO POLAND 2 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie znany był z produkcji

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland Prologis Park Będzin Poland Prologis Park Prologis Park to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą dwa budynki o łącznej powierzchni magazynowej 46 000 metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompleks

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS LOWER SILESIA

PROLOGIS LOWER SILESIA PROLOGIS LOWER SILESIA POLAND PORTFOLIO 2 NOWOCZESNA METAMORFOZA MODERN METAMORPHOSIS Budynki Proogis w regionie Donego Śąska Wrocław, stoica Donego Śąśka i czwarte największe miasto w Posce, tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland Prologis Park Kąty Wrocławskie Poland Prologis Park Park jest tak zaprojektowany, aby jego poszczególne budynki mogły być w całości wynajmowane przez duże firmy. Obiekty doskonale spełniają wymagania logistyki,

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland

Prologis Park. Teresin. Teresin DK92. Poland DK Poland DC 2 DC 1 DC 3 składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni blisko 160 000 metrów kwadratowych. Ten nowoczesny kompleks ma własną bocznicę kolejową i połączenie z drogą krajową DK oraz

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland Prologis Park Nowa Wieś Wrocławska A4 Poland Prologis Park Największe i najnowocześniejsze centrum przemysłowo-dystrybucyjne w okolicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland

Prologis Park. Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza S1. Poland Górnicza Poland to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące dziesięć budynków magazynowych i biurowych o łącznej powierzchni 000 metrów kwadratowych. Park powstał na terenach poprzemysłowych, które

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Prologis w regionie Górnego Śląska Katowice, stolica województwa śląskiego, były wcześniej

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland

Prologis Park. Szczecin. Goleniów Industrial Park S3. Poland Goleniów Industrial Park Poland Specjalna Strefa Ekonomiczna Przywileje Specjalnej Strefy Ekonomicznej czynią teren Goleniowskiego Parku Przemysłowego bardzo trakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Special

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica

LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE. 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż. 2. Location / Lokalizacja. Town / Street Miasto / Ulica LOKAL - OFERTA LOKAL - DANE 1. Name / Nazwa Salon motoryzacyjny na sprzedaż 2. Location / Lokalizacja Town / Street Miasto / Ulica Piła / Al. Poznańska 191 Province (Voivodship) / Województwo Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM Kontakt: Monika Sułdecka - Karaś Knight Frank Sp. z o.o. Rynek Główny 46 31-017 Kraków Polska T +48 12 623 70 79 M +48 605 355 620 F +48 12 423 10 07 monika.suldecka@pl.knightfrank.com Orange Office Park

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN

Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN Regionalne Property Forum Trójmiasto 19 lutego 2014 r. CENTRUM BIUROWE NEPTUN CENTRUM BIUROWE NEPTUN BUDYNEK INFORMACJE O BUDYNKU Pierwszy nowoczesny wysokościowy budynek biurowy w Gdańsku (86 metrów)

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE

GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE Powiat Sochaczew Województwo Mazowieckie POLSKA Sochaczew district Mazowieckie voivodship POLAND ul. Zielona 20 96 515 Teresin tel. (0 46) 861

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

H0058, Ostaszewo 57H / H0058, Ostaszewo 57H

H0058, Ostaszewo 57H / H0058, Ostaszewo 57H Data sporządzenia oferty: 30.07.2014 Data aktualizacji oferty: 21.07.2016 H0058, Ostaszewo 57H / H0058, Ostaszewo 57H azwa / ame Skrócona nazwa H0058, Ostaszewo 57H Short name H0058, Ostaszewo 57H Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Czarnków Kompleks 3 / Czarnków Complex 3

Czarnków Kompleks 3 / Czarnków Complex 3 Położenie / Location Skrócona nazwa Czarnków Kompleks 3 Short name Czarnków Complex 3 Miasto/gmina Romanowo Dolne Town/commune Romanowo Dolne Powiat czarnkowsko-trzcianecki District czarnkowsko-trzcianecki

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie

KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie KATOWICE ul. Woźniaka 5 województwo śląskie LOKALIZACJA Województwo Śląskie: Województwo Śląskie to największy i najważniejszy region przemysłowy Polski, położony

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio

Prologis Parks. Central Poland. Portfolio Prologis Parks Central Poland Portfolio Serce przemysłu w Polsce The heart of industry in Poland Budynki Prologis w Centralnej Polsce Polska Centralna od zawsze była magnesem dla rozwoju przemysłowego,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA KOMPLEKS TYROWO OSTRODA SUBZOE TYROWO COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo