PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZESTRZEŃ SUKCESU. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Polish state, its economy and entrepreneurship were laid."

Transkrypt

1 PORTFOLIO POLAND

2 2

3 PRZESTRZEŃ SUKCESU A LEGACY OF ECONOMIC LEADERSHIP Budynki Proogis w Poznaniu Poznań, stoica województwa wiekoposkiego, to jedno z najstarszych i największych miast w Posce. Wiekoposka charakteryzuje się znakomitą tradycją gospodarności i przedsiębiorczości. Pod tym wzgędem stanowi wzór da pozostałych regionów Poski. Poznań zaiczany jest do wiodących ośrodków gospodarczych, targowych, akademickich i komunikacyjnych. Według międzynarodowej agencji ratingowej Moody's Investors Service pod wzgędem wiarygodności inwestycyjnej ustępuje jedynie samej stoicy kraju. Jako ider wśród deweoperów nowoczesnych centrów dystrybucyjnych w Posce Proogis obsługuje zarówno okanych, jak i gobanych kientów, udostępniając im prawie dwa miiony metrów kwadratowych powierzchni w całym kraju. Jakość i uniwersany charakter budynków Proogis w województwie wiekoposkim przedstawiono w opisach trzech centrów dystrybucyjnych na tym terenie. Proogis faciities in the Poznań region Poznań, the capita of the Greater Poand Voivodship, is one of the odest and argest cities in the country. The geographic centre of western Poand, the Poznan region is famous for its traditions of good management and entrepreneurship, where it sets an exampe for other Poish regions. The city of Poznań is one of the country's eading economic, fair trade, academic and transportation centres. According to Moody's Investors Service, the internationa rating agency, Poznań is the second ony to Warsaw in terms of high investment credibiity. As a eading provider of modern distribution faciities in Poand, Proogis serves both oca and goba customers with neary two miion square metres of space across the country. The quaity and versatiity of Proogis buidings in the Poznań region is presented beow in detaied descriptions of three distribution centres ocated in this area. A thousand years ago, here, in the Poznań region, the foundations of the Poish state, its economy and entrepreneurship were aid. 3

4 O PROLOGIS ABOUT PROLOGIS Najbardziej renomowana firma w sektorze nieruchomości dystrybucyjnych na świecie Kiedy przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handu detaicznego i firmy transportowe potrzebują wysokiej jakości obiektów dystrybucyjno-ogitstycznych na kuczowych rynkach, ufają Proogis, wiodącemu gobanemu dostawcy nieruchomości przemysłowych. Lider w dziedzinie odpowiedzianości biznesu Ponad miiona metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej Aktywny w 22 krajach na kontynentach Ponad 80 gobanych i regionanych rynków w całej Europie i na świecie Bisko 1,00 profesjonaistów obsługujących ponad,00 kientów Zarządzając aktywami o wartości ponad miiardów doarów, oferujemy najnowocześniejszą sieć powierzchni dystrybucyjnych w branży, wzmocnioną wysokiej jakości obsługą kienta i zaangażowanej w zrównoważony rozwój. Proogis opiera swoje działania na trzech głównych fiarach: zarządzanie środowiskowe, społecznej odpowiedzianości biznesu oraz etyce biznesowej. Nasze zarządzanie środowiskowe koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i zmianie kimatu, a w szczegóności na ograniczaniu zużycia energii, oszczędności wody i redukcji gazów cieparnianych. Typowe parametry naszych nowych budynków nie tyko przewyższają przyjęte standardy obiektów magazynowych w zakresie ochrony środowiska, ae także są korzystne z punktu widzenia działaności naszych kientów: Zaawansowana kontroa zużycia energii Łatwe w utrzymaniu zagospodarowanie terenu Efektywne energetycznie oświetenie Szczena konstrukcja Izoacja termiczna przegród zewnętrznych Instaacje zapewniające oszczędność wody The word's premier industria rea estate company When manufacturers, retaiers and third-party ogistics providers need high-quaity ogistics and distribution faciities in key markets, they rey on Proogis, the eading goba provider of industria rea estate. A distinguished eader in corporate responsibiity Approximatey miion square metres of distribution space Active in 22 countries on four continents More than 80 goba and regiona markets throughout Europe and around the word Neary 1,00 professionas serving,00 customers With over USD $ biion in assets under management, we provide the most modern patform of distribution space in the industry, enhanced by unparaeed customer service and an unwavering commitment to sustainabe deveopment. As a responsibe goba citizen, Proogis approaches corporate responsibiity as a three-dimensiona commitment, encompassing environmenta stewardship, socia responsibiity and ethics & governance. Our environmenta stewardship focuses on sustainabe deveopment and cimate change, with particuar emphasis on saving energy, conserving water and reducing greenhouse gas emissions. Typica features in our new faciities not ony surpass accepted environmenta standards for warehouses but aso benefit our customers' operations: Advanced energy contro Low-maintenance andscaping Energy-efficient ighting Airtight construction Therma insuation in the buiding enveope Water-conserving fixtures

5 Reaizując zaangażowanie na rzecz ekoogicznego budownictwa, Proogis poddaje certyfikacji wszystkie nowe budynki (od 2008 roku) zgodnie z systemem oceniania obowiązującym w jednym z trzech głównych obszarów, na których działa firma: Demonstrating our commitment to green buiding, Proogis submits a new construction (since 2008) for certification by the prevaiing geographic rating system: Ameryka Północna i Ameryka Południowa: LEED (Leadership in Energy and Environmenta Design) Europa i Wieka Brytania: BREEAM (Buiding Research Estabishment s Environmenta Assessment Method) Azja/Japonia: CASBEE (Comprehensive Assessment System for Buiding Environmenta Efficiency) The Americas: LEED (Leadership in Energy and Environmenta Design) Europe and the United Kingdom: BREEAM (Buiding Research Estabishment s Environmenta Assessment Method) Asia/Japan: CASBEE (Comprehensive Assessment System for Buit Environment Efficiency) Proogis uwzgędniany jest w kiku rankingach zrównoważonego rozwoju oraz jest członkiem Green Buiding Counci w Stanach Zjednoczonych i Wiekiej Brytanii, a także udziea się w pracach Green Buiding Counci w Rumunii oraz Forum Odpowiedzianego Biznesu i Foundation for Corporate Socia Responsibiity (Fundacja na rzecz Społecznej Odpowiedzianości Biznesu), dzięki czemu na bieżąco wprowadza najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej. Proogis Park Prague-Úžice w Czechach jest doskonałym przykładem potwierdzającym pozycję firmy, jako regionanego idera w budownictwie ekoogicznym. In addition to severa memberships in U.S.- and U.K.-based sustainabiity indices and green buiding councis, Proogis is aso active in the Romanian Green Buiding Counci, the Foundation for Corporate Socia Responsibiity and the Responsibe Business Forum, to keep abreast of the atest advances in sustainabe deveopment for Centra and Eastern Europe. Proogis Park Prague-Úžice in the Czech Repubic is an award-winning exampe of our regiona eadership in green buiding. ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL

6 21 S6 E A1 E28 E77 E67 1 Proogis Park Warsaw II 12 2 Proogis Park Janki 13 3 Proogis Park Nadarzyn 1 Proogis Park Będzin II Proogis Park Chorzów Proogis Park Sosnowiec A6 Proogis Park Błonie 1 Proogis Park Wrocław E7 Proogis Park Błonie II 16 Proogis Park Wrocław III E6 A E E67 A E261 E67 E0 A A1 A1 E7 E7 A E0 E62 E77 E67 E77 Warsaw 1 2 E77 E373 E371 A E371 E0 E373 E Proogis Park Teresin Proogis Park Sochaczew Proogis Park Rawa Proogis Park Piotrków Proogis Park Piotrków II Proogis Park Dąbrowa Proogis Park Urzut Proogis Park Stryków Proogis Park Ruda Proogis Park Ujazd Proogis Park Poznań III Proogis Park Gdańsk II Proogis Park Wrocław IV Proogis Park Wrocław V Proogis Park Poznań Proogis Park Poznań II Proogis Park Szczecin Proogis Park Gdańsk Istniejący park Existing park Grunt pod zabudowę Land for deveopment 6

7 PROLOGIS W REGIONIE PROLOGIS IN THE REGION Europa Środkowa i Wschodnia Proogis jest wiodącym dostawcą i zarządcą powierzchni magazynowych w Posce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii oferującym ponad 3, miiona metrów kwadratowych zokaizowanych w 38 parkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Centra and Eastern Europe Proogis owns and manages more than 3. miion square metres of distribution and ogistics space in 38 prime ocations across Centra & Eastern Europe in Poand, the Czech Repubic, Sovakia, Hungary and Romania. Poska Przy rozbudowie poskiego portfoio Proogis kieruje się oczekiwaniami kientów zarówno pod wzgędem okaizacji, jak i jakości budynków. Centra dystrybucyjne Proogis znajdują się w następujących strategicznych regionach kraju, gdzie krzyżują się międzynarodowe szaki transportowe: w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Piotrkowie Trybunaskim, Rawie Mazowieckiej, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Poand In deveoping our Poand portfoio, Proogis is guided by customers' expectations regarding both the ocation and the quaity of our faciities. Proogis' distribution centres are ocated in strategic parts of the country with good access to the network of internationa transportation routes: Gdańsk, Szczecin, Warsaw, Piotrków Trybunaski, Rawa Mazowiecka, Poznań, Wrocław and Katowice. 7

8 DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WIELKOPOLSCE? Lokaizacja Wiekoposka to region położony w centranej i zachodniej Posce, w samym sercu Europy. Sieć dróg i połączeń koejowych, otniczych i wodnych zapewnia stąd dostęp do wszystkich ważniejszych europejskich ośrodków, a doskonała infrastruktura transportowa umożiwia szybkie i sprawne poruszanie się po regionie. Location Situated in western Poand, the Poznań Region is the geographic centre of Europe. A network of roads, as we as rai, air and inand water routes connect it with a major European cities. Theis exceent transportation infrastructure enabes fast and efficient mobiity across the region. Ośrodek gospodarczy Poznań wraz z sąsiednimi gminami powiatu poznańskiego tworzy nowoczesną agomerację poznańską ze spójnie rozwiniętą infrastrukturą. Poznański Okręg Przemysłowy zajmuje 3. miejsce w kraju pod wzgędem wartości sprzedaży wytwarzanych dóbr. Międzynarodowe Targi Poznańskie, działające od 11 roku, są jednym z najstarszych ośrodków tego typu na świecie. Rokrocznie odbywa się tu kikadziesiąt poważnych wydarzeń handowych, czyniąc Poznań wyróżniającym się punktem na europejskiej mapie biznesowej. Economic centre Poznań, together with adjacent municipaities of the Poznań Poviat, forms a modern urban aggomeration with a consistenty deveoped infrastructure. The Poznań Industria District is ranked third in Poand in terms of saes of manufactured goods. The Poznań Internationa Fair, estabished in 11, is one of the odest in the word. The many important internationa trade fair events that take pace there differentiate Poznań on the European business map. Ośrodek akademicki W Poznaniu działa uniwersytetów, 3 szkoły wyższe i 17 uczeni prywatnych, co czyni stoicę Wiekoposki iderem po wzgędem iczby studentów na mieszkańców. Co piąty mieszkaniec Poznania jest studentem. Dzięki temu nietrudno znaeźć wykwaifikowanych pracowników i specjaistów z różnych gałęzi gospodarki. Academic centre There are five universities, three university coeges and 17 private coeges in Poznań. As the capita of the region, Poznań is the eading Poish city in terms of the number of university and coege students per capita. One in every five residents is a university or coege student. This is why it is so easy to find quaified empoyees and professionas in Poznań. 8

9 WHY INVEST IN THE POZNAŃ REGION? Miasto Dane Poznań Wiekoposka Liczba mieszkańców 632,1 Powierzchnia (km²) Gęstość zaudnienia (osób/km²) Rating Fitch* Bezrobocie Źródło: Urząd statystyczny, *Moody's Investors Service, **Rating Fitch, Transport 261, A3 * 3,% A- ** 8,6% Drogowy: Całkowicie ukończona autostrada zwiększy znaczenie Poznania na kontynentanym szaku Berin-Moskwa. Północno-południowy szak łączący Gdańsk z Pragą biegnie przez Poznań i Leszno. Koejowy: Długość regionanej sieci koejowej to 2071 km, co stanowi 10% długości całej krajowej sieci. Najważniejsze węzły znajdują się w Poznaniu, Pie i Ostrowie Wiekoposkim. Panowane są również inie szybkiej koei spinające Poznań z Kaiszem, Łodzią, Wrocławiem i Warszawą. Lotniczy: Lotnisko Poznań-Ławica jest drugim pod wzgędem dynamiki przewozów pasażerskich w Posce. Panowane jest utworzenie otniska towarowego w Pie na bazie istniejącego otniska wojskowego. Niewiekie samooty mogą korzystać z otnisk w Michałkowie, Lesznie, Swarzędzu i Kazimierzu Biskupim. The city Statistics Poznań Greater Poand Inhabitants Area (square km) Density (persons / m²) Fitch ratings* Unempoyment ,106 A3 * 3.% Source: Statistica Office, September 2011 *Moody's Investors Service, 21 June 2011 **Fitch Ratings 28 June 2011 Transportation 3,19,26 29, A- ** 8.6% By road: The motorway wi heighten Poznań s importance on the route from Berin to Moscow. North-south route connecting Gdansk to Prague runs through Poznań and Leszno. By rai: Rai in the region is 2,071 kiometres-10 percent of the tota domestic system. Major hubs incude Poznań, Piła and Ostrów Wiekoposki. High-speed rai connecting Poznań with Kaisz, Łódź, Wrocław and Warsaw are panned. By air: Poznań-Ławica Airport is the second fastest-growing airport in Poand. Miitary airfied in nearby Piła wi be converted into a cargo airport. Sma aircraft may use airfieds in Michałków, Leszono, Swarzędz and Kazimierz Biskupi. 9

10 PARKI PROLOGIS PROLOGIS PARKS Proogis zarządza swoimi nieruchomościami poprzez własny zespół, przeszkoony w zakresie zapewnienia kientom maksymanie eastycznej i efektywnej obsługi. Portfoio Proogis w regionie Poznania składa się z dwóch parków dystrybucyjnych (11 budynków) o łącznej powierzchni magazynowej ponad metrów kwadratowych oraz panowanego parku o całkowitej powierzchni metrów kwadratowych. Proogis takes pride in managing its properties with its own in-house personne, trained to give customers the highest degree of responsiveness and attention. Trzy centra dystrybucyjne w regionie Poznania: The three parks featured in the Poznań region are as foows: 1 Proogis Park Poznań 2 Proogis Park Poznań II 3 Proogis Park Poznań III Proogis' portfoio in the Poznań region comprises two competed distribution parks (11 buidings) totaing more than 163,000 square metres of warehouse and office space and one panned park with potentia deveopment of 13,000 square metres. 10

11 11 Poznań Łódź Warsaw Wrocław Koszain Łęczyca Żerniki Swarzędz Suchy Las Tarnowo Podgórne E Stęszew Przeźmierowo Gdańsk Żerniki Swarzędz 32 Katowice E261 Berin Luboń Konin Kostrzyn Pobiedziska S S S S 10 km 11 Proogis Park Poznań II 2 Proogis Park Poznań 1 Proogis Park Poznań III 3

12 12

13 Specyfikacja techniczna budynków Centra dystrybucyjne Proogis w regionie Poznania charakteryzują się następującym standardowym wyposażeniem i parametrami: Otoczenie Magazyn Biuro Pace manewrowe o minimum 3 m głębokości Szerokie miejsca parkingowe da samochodów ciężarowych i osobowych Teren ogrodzony z całodobową ochroną Główna brama wjazdowa z teewizją przemysłową Przystanki autobusowe w odegłości 00 m od parków Betonowo-staowa konstrukcja Wysokość w świete Instaacja tryskaczowa nad całą powierzchnią hai, system ESFR Świetiki i kapy dymowe Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne Ogrzewanie gazowe do 16ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Wytrzymałość posadzki 000 kg/m² Poziom natężenia oświetenia 200 ux (bez oregałowania) Eektrycznie sterowane doki rozładunkowe (3 m x 3,2 m) Bramy wjazdowe z poziomu 0 (3 m x,2 m) Eastyczny projekt biura oraz powierzchni socjanych Ogrzewanie utrzymujące temperaturę do 20ºC przy temperaturze zewnętrznej -20ºC Poziom natężenia oświetenia 00 ux Nowoczesny system teekomunikacyjny Faciity features Proogis distribution centres in Poznań region typicay possess the foowing standard features: Externa Warehouse Office Minimum 3 m deep truck court for manoeuvering Ampe parking paces for trucks and persona cars Fuy-fenced park with 2-hour security service Centra gatehouse equipped with recording CCTV system Bus-stops within 00 m of parks Concrete/stee buiding structure Interna cear height ESFR sprinker system Skyights and smoke vents Interior fire hydrants / hoses Gas-fired dark radiators / thermo-ventiator heating system to 16º C with outside temperature of -20º C Foor oading capacity,000 kg/m² Average ighting eve of 200 ux Eectrica oading docks (3 m x 3.2 m) with eveers Drive-in doors (3 m x.2 m) Fexibe ayout with sufficient socia area Heating system to 20º C with outside temperature of -20º C Average ighting eve of 00 ux Modern teecommunication system 13

14 PROLOGIS PARK POZNAŃ Proogis Park Poznań to nowoczesny park ogistyczny, który składa się z czterech budynków o łącznej powierzchni metrów kwadratowych pomieszczeń magazynowych i biurowych. Park oferuje swoim kientom strategiczną okaizację, przestronne miejsca parkingowe, szerokie pace manewrowe, całodobową ochronę i wiee innych udogodnień ułatwiających magazynowanie i eastyczną dystrybucję towarów. Lokaizacja Location Proogis Park Poznań is situated 1 kiometres west of the Poznań city centre, adjacent to road. The ocation of this modern ogistics park aows for the shipment of goods in any direction: to Szczecin in the north, Germany in the west or the Czech Repubic in the south. The concentration of road, rai and water routes in Poznań faciities the distribution, of goods to both Poish and internationa customers. Proogis Park Poznań mieści się 1 kiometrów na zachód od centrum Poznania. Bezpośrednio przy tym nowoczesnym centrum ogistycznym przebiega droga nr. Taka okaizacja ułatwia transport we wszystkich głównych kierunkach. Na północy ku Szczecinowi, na zachodzie do Niemiec i na południe do Czech. W Poznaniu spotykają się szaki samochodowe, koejowe i wodne, dzięki którym łatwo dystrybuować towary w granicach i za granicę Poski. Proogis Park Poznań is a modern ogistics park with the tota warehouse and office space of 3,000 square metres in four buidings. The park offers a strategic ocation, ampe parking space, wide truck courts, 2-hour security service and many more conveniences that faciitate the storage and distribution of goods. Proogis Park Poznań u. Poznańska 16 a-d Sady, Tarnowo Podgórne 1

15 Koszain Gdańsk 18 Tarnowo Podgórne 307 Berin Proogis Park Poznań Przeźmierowo 11 S Suchy Las Poznań 196 TARNOWO PODGÓRNE Chebowa E261 Rona Ogrodowa Jezioro Lusowskie Wierzbowa Rokietnicka Działkowa Proogis 1 km Park Wrocław Swarzędz 307 Marianowska Poznańska Drukarska Bukowska Poznańska Nowa Kobyniki Poprzeczna Proogis Park Poznań Kobynicka Sady Rona Pona Swadzimska Batorowo Stefana Batorego Swadzim Pobiedziska Szamotuska Poznańska Kostrzyn Przeźmierowo S Wysogotowo Jezioro Kierskie 18 Rynkowa 18 Skórzewska Słupska Bukowska 3 Jana Henryka Dąbrowskiego Poznań - Ławica 307 S 3 Konin Luboń 3 Żerniki S 306 Stęszew E261 Łęczyca 11 Łódź Warsaw 30 Wrocław 10 km Katowice 32 1

16 DC DC3 DC2 DC1 t/m² Poznań-Ławica 12 km Poznań 1 km 16

17 PROLOGIS PARK POZNAŃ Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek Buiding N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid,700 m² 76 m fuy et BTS faciity t/m² 12 x 2 m,791 m² 76 m 2,300 m² t/m² 12 x 2 m 19,676 m² 99 m 2,00 m² 3.0 t/m² 12 x 2 m 12,081 m² 63.7 m 2,700 m² t/m² 12 x 2 m 17

18 PROLOGIS PARK POZNAŃ II Proogis Park Poznań II to nowoczesne centrum dystrybucyjne położone w miejscu o potwierdzonych waorach okaizacyjnych. W skład parku wchodzi siedem budynków o łącznej powierzchni metrów kwadratowych. Jest to doskonae zapanowane, zorganizowane miasteczko zapewniające naszym kientom pełną obsługę magazynową, ogistyczną i biurową, odpowiadającą światowym standardom w XXI wieku. Lokaizacja Proogis Park Poznań II mieści się w sąsiedztwie naszego pierwszego parku w Poznaniu, tye że po drugiej, południowej stronie drogi nr. Lokaizacja w pobiżu stoicy Wiekoposki jest tak doskonała, że postanowiiśmy umieścić tu dwa centra ogistyczne, aby da dobra naszych kientów w pełni wykorzystać strategiczne położenie tego miejsca. Bogata infrastruktura drogowa Wiekoposki pozwaa płynnie włączać się w krajowy i europejski krwiobieg transportowy. Zaetą tej okaizacji jest również płaskie ukształtowanie terenu, łagodny kimat oraz brak zagrożeń powodziowych. Location Proogis Park Poznań II is ocated opposite our first park in Poznań, at the southern side of road. Proximity to the capita of the region is so advantageous that Proogis has buit two ogistics centres to make the most of this strategic ocation for our customers. With the extensive road infrastructure of Greater Poand, it is possibe to seamessy enter the nationa and pan-european transportation system. The strengths of the ocation aso incude fat terrain, mid cimate and ack of food threats. Proogis Park Poznań II is a modern distribution park in a strategic ocation. It comprises seven state-of-the-art buidings, offering 120,000 square metres of distribution space. It is a perfecty designed distribution community, providing our customers with word-cass comprehensive warehousing, ogistics and office services meeting twenty-first century standards. Proogis Park Poznań II u. Za Moteem 2 a-g Sady, Tarnowo Podgórne 18

19 Koszain Gdańsk 18 Tarnowo Podgórne Proogis Park Poznań II 307 Berin Przeźmierowo 11 S Suchy Las Poznań 196 TARNOWO PODGÓRNE Chebowa E261 Rona Ogrodowa Jezioro Lusowskie 1 km Wierzbowa Rokietnicka Działkowa Swarzędz 307 Marianowska Poznańska Drukarska Proogis Park Poznań II Bukowska Poznańska Nowa Kobyniki Poprzeczna Kobynicka Sady Rona Pona Swadzimska Batorowo Stefana Batorego Swadzim Pobiedziska Szamotuska Poznańska Kostrzyn Przeźmierowo S Wysogotowo Jezioro Kierskie 18 Rynkowa 18 Skórzewska Słupska Bukowska 3 Jana Henryka Dąbrowskiego Poznań - Ławica 307 S 3 Konin Luboń 3 Żerniki S 306 Stęszew E261 Łęczyca 11 Łódź Warsaw 30 Wrocław 10 km Katowice 32 19

20 DC DC DC6 DC7 DC3 DC1 DC2 t/m² Poznań-Ławica 12 km Poznań 1 km 20

21 PROLOGIS PARK POZNAŃ II Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek Buiding Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 1,62 m² 7 m 2,07 m² t/m² 12 x 2 m 17,199 m² 7 m 1,837 m² 26.0 t/m² 12 x 2 m 1,² 81 m 2,700 m² 23.0 t/m² 12 x 2 m 18,333 m² 81 m 2,039 m² 28.0 t/m² 12 x 2 m Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek Buiding Budynek 6 Buiding 6 Budynek 7 Buiding 7 Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 17,963 m² 82 m 2,700 m² 28.0 t/m² 12 x 2 m 17,6 m² 81 m 2,700 m² 28.0 t/m² 12 x 2 m 18,962 m² 81 m 2,700 m² 30.0 t/m² 12 x 2 m N 21

22 PROLOGIS PARK POZNAŃ III Proogis Park Poznań III eży w stoicy województwa wiekoposkiego, które cechuje się jednym z najwyższych poziomów konsumpcji w Posce oraz korzystnym wskaźnikiem kosztów pracy i gotowości do jej podjęcia, a także dynamicznym rozwojem branży ogistycznej. Proogis Park Poznań III to 31,2 ha terenu o świetnej infrastrukturze i okaizacji. Mogą tu powstać nowoczesne magazyny, hae produkcyjne oraz biura o łącznej powierzchni 13,70 metrów kwadratowych. Location Proogis Park Poznań III is ocated in Junikowo - a western district of Poznań - just 300 metres north of the motorway (Berin-Poznań-Warsaw), 6 kiometres from the city centre and 12 kiometres from the company's existing distribution centres Proogis Park Poznań I and II. Its strengths incude newy-opened pubic transportation ines and good highway visibiity. Lokaizacja Proogis Park Poznań III zokaizowany jest w Junikowie - zachodniej dzienicy Poznania - jedyne 300 metrów na północ od autostrady (Berin-Poznań- Warszawa), 6 kiometrów od centrum miasta i 12 kiometrów od istniejących centrów dystrybucyjnych Proogis Park Poznań I i II. Jego atrakcyjność dodatkowo podnoszą nowo wybudowane inie komunikacji pubicznej oraz dobra widoczność. Proogis Park Poznań III is ocated at the heart of a region characterized by one of the highest consumption indices in Poand, an advantageous cost of abour and an environment that encourages empoyment as we as dynamic growth of the ogistics industry. The site comprises 31.2 hectares of and, with exceent infrastructure and ocation. Its 13,70 square metres of buidabe space is permitted to accommodate distribution centres, production faciities and offices. Proogis Park Poznań III róg uicy Sycowskiej i Opłotki Poznań 22

23 23 Poznań Łódź Warsaw Wrocław Koszain Łęczyca Żerniki Swarzędz Suchy Las Tarnowo Podgórne E Stęszew Przeźmierowo Gdańsk Żerniki Swarzędz 32 Katowice E261 Berin Luboń Konin Kostrzyn Pobiedziska S S S S 10 km 11 Proogis Park Poznań III Staw Rozany Staw Baczkowski S S POZNAŃ Szkona Poznańska Ostatnia Żabikowska Oposka Leszczyńska Kościuszki Kotowo Głogowska Opłotki Wołczyńska Kowaewicka Fabianowo Sycowska Fabia Pona Księdza M. Mainowskiego Grunwadzka Auchan Luboń Fabianowo E261 Leroy Merin Towarowa Patynowa Wiśniowa Koejowa Przy Autostradzie Traugutta Sąsiedzka Proogis Park Poznań III 1 km nowska

24 S t/m² Poznań-Ławica 10 km Poznań 10 km 2

25 PROLOGIS PARK POZNAŃ III Zestawienie powierzchni Schedue of areas Budynek 1 Buiding 1 Budynek 2 Buiding 2 Budynek 3 Buiding 3 Budynek Buiding Budynek Buiding Budynek 6 Buiding 6 - panned N Powierzchnia całkowita Tota area Głębokość budynku Buiding depth Min.moduł do wynajęcia Min. unit size Liczba doków rozładunkowych Dock doors Liczba bram wjazdowych z poziomu "0" Drive-in doors Wysokość w świete Cear height Wytrzymałość posadzki Foor oading Siatka słupów Grid 2,681 m² 1 m TBD 30.0 t/m² 12 x 2 m 21,236 m² 1 m TBD 2.0 t/m² 12 x 2 m 21,236 m² 1 m TBD 2.0 t/m² 12 x 2 m 2,681m² 1 m TBD 30.0 t/m² 12 x 2 m 1,80 m² 11 m TBD t/m² 12 x 2 m 2,612 m² 138 m TBD 30.0 t/m² 12 x 2 m 2

26 Centra & Eastern Europe Headquarters Proogis Złote Tarasy Lumen Buiding u. Złota Warszawa POLAND Poznań Office Proogis Park Poznań II u. Za Moteem 2d Tarnowo Podgórne Sady POLAND Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogóne wytyczne, które nie stanowią w całości ub części, oferty ani umowy. Opisy i wymiary mogą uec zmianie bez uprzedzenia. The detais contained in this brochure are intended as a genera guideine ony and do not constitute, nor constitute part of, any offer or contract. 100% 2012 Proogis. A rights reserved.

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE

SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE POLAND PORTFOLIO 2 SERCE PRZEMYSŁU W POLSCE THE HEART OF INDUSTRY IN POLAND Budynki Proogis w Centranej Posce Opierająca się na swojej stoicy Łodzi, trzeciego największego miasta w kraju, Poska Centrana

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS GREATER WARSAW

PROLOGIS GREATER WARSAW PROLOGIS GREATER WARSAW POLAND PORTFOLIO 2 OPTYMALNA FUNKCJA OPTIMUM FORM AND FUNCTION Budynki w regionie miasta feniksa W Europie nie ma miasta, które byłoby epszym niż Warszawa przykładem odrodzenia

Bardziej szczegółowo

POLAND SMALL BUSINESS UNITS

POLAND SMALL BUSINESS UNITS POLAND SMALL BUSINESS UNITS 2 MAŁE MODUŁY BIZNESOWE SMALL BUSINESS UNITS Opis projektu Proogis Park Wrocław III to bardzo atrakcyjna inwestycja zokaizowana na obrzeżach Wrocławia w biskim sąsiedztwie otniska

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW Zanim wybierzesz miejsce dla Twojej fi rmy, zastanów się, jakie korzyści są dla ciebie najważniejsze. Może wskażesz atrakcyjną lokalizację,

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

01. Wprowadzenie / Introduction

01. Wprowadzenie / Introduction 01. Wprowadzenie / Introduction Skanska jest innowacyjnym deweloperem przestrzeni biurowych, które dzięki swojej elastyczności i wszechstronności odpowiadają na potrzeby firm o różnych profilach działania

Bardziej szczegółowo

Maraton. Lubię myśleć długodystansowo. I know that business is like long-distance running

Maraton. Lubię myśleć długodystansowo. I know that business is like long-distance running Maraton Maraton Lubię myśleć długodystansowo Tylko odpowiednie przygotowanie fizyczne, umiejętne rozłożenie sił i wsparcie na całym dystansie pozwalają krok po kroku osiągnąć wyznaczony cel. W biznesie

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

Zakłady Doskonalenia Zawodowego

Zakłady Doskonalenia Zawodowego Zakłady Doskonaenia Zawodowego Ogónoposka Sieć Pacówek Oświatowych Informator o usługach oświatowych uczenie szkoły kursy praktyczna nauka zawodu Związek Zakładów Doskonaenia Zawodowego Związek Zakładów

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią 2 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30

Bardziej szczegółowo

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ Gliwice City Report Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 DTŚ A1 A4 A4 A1 2 Gliwice City Report, December 2014 Economy All major economic indicators paint a fairly positive picture of the Polish

Bardziej szczegółowo