Kontrole wykonane w 2014 r. przez Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrole wykonane w 2014 r. przez Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW)."

Transkrypt

1 Kontrole wykonane w 2014 r. przez Oddział Kontroli Wewnętrznej (KW). L.p. Urząd Skarbowy Temat i zakres kontroli Okres objęty kontrolą Data wydania zaleceń pokontrolnych 1 Aleksandrów Kujawski Temat: Realizacja tytułów wykonawczych 2 Aleksandrów Kujawski Temat: Działania organu podatkowego związane z obsługą zaległości podatkowych objętych ryzykiem przedawnienia oraz przedawnionych 3 Aleksandrów Kujawski Temat: Wyjaśnienie okoliczności sprawy KW /14 dotyczącej anonimowej skargi pracowników Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kujawskim na działanie Naczelnika Urzędu. Okres objęty kontrolą 2013, Aleksandrów Kujawski Temat: Prawidłowość dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r US w Brodnicy Temat: Realizacja tytułów wykonawczych 6 US Brodnica Temat: Postępowanie organu podatkowego w stosunku do podatników nieskładających deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz podatników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. 7 US Brodnica Temat: Prawidłowości postępowania organu podatkowego w stosunku do podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych w zakresie wywiązywania się z obowiązku rejestracji dla celów podatku od towarów i usług oraz ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej za okres od r. do r. 8 US Brodnica Temat: Wykonywanie zadań w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. 9 US Brodnica Temat: Prawidłowość przebiegu procesu egzekucyjnego oraz rejestrowania zdarzeń w Egapoltax na podstawie tytułów wykonawczych czynnych na dzień kontroli. 10 I US Bydgoszcz Temat: Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec spółki Five Star Relaxing Limited z siedzibą w Londynie Sprawa w toku Sprawa w toku Sprawa w toku Sprawa w toku Pisemne potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych (żądanie zawarte w dokumencie pokontrolnym) 11 I US Bydgoszcz Temat: Realizacja tytułów wykonawczych r r. 12 I US Bydgoszcz Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. w przedmiocie monitorowania zaległości podatkowych objętych r. Nie upłynął termin do odpowiedzi

2 ryzykiem przedawnienia w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 13 II US w Bydgoszcz Temat: Realizacja tytułów wykonawczych r. - zalecenia bez 14 II US Bydgoszcz Temat: Organizacja pracy egzekucji administracyjnej. Postępowania dyscyplinarne, skargi dotyczące pracy komórek egzekucyjnych 15 II US Bydgoszcz Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 16 II US Bydgoszcz Temat: Kontrola wykorzystania środków pochodzących z zfśs w latach II US Bydgoszcz Temat: Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 18 II US Bydgoszcz Temat: Weryfikacja przez urząd skarbowy zeznań rocznych pracowników urzędu oraz przestrzeganie procedur zwrotu nadpłat 19 III US Bydgoszcz Temat: Weryfikacja przez urząd skarbowy zeznań rocznych pracowników urzędu oraz przestrzeganie procedur zwrotu nadpłat r r. - zalecenia bez r r Sprawa w toku III US w Bydgoszczy Temat: Realizacja tytułów wykonawczych r. - zalecenia bez 21 III US Bydgoszcz Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organy podatkowe w celu wyjaśnienia i likwidacji nadpłat figurujących na kartach kontowych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 22 III US Bydgoszcz Temat: Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego r Sprawa w toku 23 Chełmno Temat: Realizacja tytułów wykonawczych r r. 24 Chełmno Temat: Organizacja pracy egzekucji administracyjnej. Postępowania dyscyplinarne, skargi dotyczące pracy komórek egzekucyjnych 25 Chełmno Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organy podatkowe w celu wyjaśnienia i likwidacji nadpłat figurujących na kartach kontowych okres od r. do r Golub-Dobrzyń Temat: Realizacja tytułów wykonawczych 27 Grudziądz Temat: Realizacja tytułów wykonawczych 28 Grudziądz Temat: Rozliczenie i ewidencja czasu pracy pracowników kontrolowanego Urzędu za 2013 rok

3 29 Grudziądz Temat: Poprawność gospodarowania mieniem i likwidacja zbędnych składników majątku w roku 2013 i w pierwszym półroczu 2014." Inowrocław Temat: Wyjaśnienie okoliczności sprawy KW-521-5/14 dotyczącej doniesienia Marzeny Łukacz i Pauliny Łuczak na pracowników kontroli podatkowej Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w związku z kontrolą firmy Doradztwa Rolniczego i Finansowego Edyty Gadacz 31 Inowrocław Temat: Wyjaśnienie okoliczności sprawy KW-521-6/14 dotyczącej anonimowego doniesienia na Zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu Renatę Kociorską 32 Inowrocław Temat: Wyjaśnienie okoliczności sprawy KW-521-9/14 dotyczącej anonimowego doniesienia na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu Marzannę Żuchowską 33 Inowrocław Temat: Realizacja tytułów wykonawczych r. - zalecenia bez 34 Inowrocław Temat: Organizacja pracy egzekucji administracyjnej. Postępowania dyscyplinarne, skargi dotyczące pracy komórek egzekucyjnych 35 Inowrocław Temat: Weryfikacja przez urząd skarbowy zeznań rocznych pracowników urzędu oraz przestrzeganie procedur zwrotu nadpłat 36 Inowrocław Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ egzekucyjny/rekwizycyjny w przedmiocie określania wydatków oraz wynagrodzenia za dozór zajętych ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli r. - zalecenia bez 37 Kujawsko-Pomorski Temat: Realizacja tytułów wykonawczych 38 Kujawsko-Pomorski Temat: Rozliczenie i ewidencja czasu pracy pracowników r Nakło nad Notecią Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organy podatkowe w celu wyjaśnienia i likwidacji nadpłat figurujących na kartach kontowych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 40 Nakło nad Notecią Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r r. - zalecenia bez r. - zalecenia bez 41 Nakło nad Notecią Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola 42 US w Mogilnie Temat: Realizacja tytułów wykonawczych r. - zalecenia bez

4 43 Mogilno Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 44 Mogilno Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w przedmiocie monitorowania zaległości podatkowych objętych ryzykiem przedawnienia za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 45 Radziejów Temat: Prawidłowość przebiegu procesu egzekucyjnego oraz rejestrowania zdarzeń w Egapoltax na podstawie tytułów wykonawczych czynnych na dzień kontroli r. - zalecenia bez terminu na udzielenie odpowiedzi r r Nie upłynął termin do odpowiedzi 46 Radziejów Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola 47 Radziejów Temat: Postępowanie organu podatkowego w stosunku do podatników nieskładających deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz podatników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. 48 Radziejów Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w I półroczu 2014 r, w zakresie wydawania zaświadczeń. 49 Rypin Temat: Kontrola wykorzystania środków pochodzących z zfśs w latach r. Nie upłynął termin do odpowiedzi r. Nie upłynął termin do odpowiedzi r r. 50 Rypin Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola 51 Świecie Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w celu wyjaśnienia i likwidacji nadpłat figurujących na kartach kontowych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i nadpłat figurujących na kontach szczegółowych na dzień kontroli 52 Świecie Temat: Wyjaśnienie okoliczności sprawy KW /14 dotyczącej anonimowej skargi pracowników Urzędu Skarbowego w Świeciu na działanie Naczelnika Urzędu Pana Romana Lewandowskiego. 53 Świecie Temat: Poprawność gospodarowania mieniem i likwidacja zbędnych składników majątku w roku 2013 i w pierwszym półroczu 2014." r r Sępólno Krajeńskie Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola

5 55 I US Toruń Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola 56 II US Toruń Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola 57 II US Toruń Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w II półroczu 2013 r. oraz w I półroczu 2014 r. w przedmiocie monitorowania zaległości podatkowych objętych ryzykiem przedawnienia w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r r r. 58 Tuchola Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola 59 Wąbrzeźno Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola 60 Wąbrzeźno Temat: Kontrola wykorzystania środków pochodzących z zfśs w latach Wąbrzeźno Temat: Wyjaśnienia informacji zawartych w piśmie Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2014 r. Nr UKS0491/W2Y/5020/0045/MS/2014/ Włocławek Temat: Prawidłowość stosowania ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych - efektywność czynności sprawdzających w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 63 Włocławek Temat: Obowiązki wynikające z prawidłowej rejestracji i aktualizacji danych podatników za okres od 01 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. 64 Włocławek Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola 65 Żnin Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w 2013 r. w przedmiocie monitorowania zaległości podatkowych objętych ryzykiem przedawnienia w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. 66 Żnin Temat: Realizacja tytułów wykonawczych kontrola 67 Żnin Temat: Weryfikacja działań podejmowanych przez organ za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r r r r Sprawa w toku r r r. - zalecenia bez

6 Bydgoszcz, r. Sporządził: Maciej Jasiek

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r.

Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej. Stan spraw na dzień 31.12.2014r. Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej Lp. Rodzaj spraw, 1. Tytuły wykonawcze 30 630 13 094 Niezwłocznie 2. Czynności egzekucyjne 45 116 Niezwłocznie Dział Obsługi Bezpośredniej Lp. Rodzaj spraw,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE kwiecień, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

I. ETAP 1 - Czynności wstępne

I. ETAP 1 - Czynności wstępne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 22.04.2011r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ. 6 1 6 2 7 3 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ.

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ. 6 1 6 2 7 3 8 DZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY SKARBOWEJ. 2 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej... 7 Rozdział 3 Izba Skarbowa... 8 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor

Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor 2 Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 DZIAŁ II ORGANIZACJA IZBY SKARBOWEJ... 6 Rozdział 1 Jednostka organizacyjna... 6 Rozdział 2 Dyrektor Izby Skarbowej... 8 Rozdział 3 Izba Skarbowa... 8 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-02/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-02/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-02/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-08-03/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/039 Przestrzeganie praw podatników w latach 2012-2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH, CYWILNO PRAWNYCH I POZOSTAŁYCH OPŁAT AW.0941-1/07 A-8/AB/2006-01 nazwa i numer (oznaczenie) zadania audytowego ADAM MASŁOWSKI NR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie

Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie Zadania Departamentu Skarbnika Miasta I. Zadania Referatu Budżetu : 1) przygotowanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem; 2) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji do opracowania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 13 11-400 Kętrzyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 13 11-400 Kętrzyn Olsztyn, dnia 9 czerwca 205 r. IZBA SKARBOWA W OLSZTYNIE KW/070-0007/5/2 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: LIrząd Skarbowy w Kętrzynie ul. Powstańców Warszawy 3-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-21-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo