Jak ewidencjonować godziny pracy PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 6 (772) lutego 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak ewidencjonować godziny pracy PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 6 (772) 12 18 lutego 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)"

Transkrypt

1 Jak ewidencjonować godziny pracy PRAWO PRACY UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN INDEKS NR 6 (772) lutego 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Wszystko o czasie pracy w 2013 r. Jak wprowadzić skrócony tydzień czasu pracy str. 13 W jaki sposób planować pracę str. 21 Kiedy można zlecić pracę w nadgodzinach str. 25 ISSN Temat na zamówienie Jak dokonać aktualizacji wartości towarów na dzień bilansowy str. 44

2 Jedyny w Polsce kompletny Przewodnik po zmianach prawa 2012/2013, w którym przedstawiamy pełny obraz ostatnio wprowadzonych nowości podatkowych i rozliczeniowych. Tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed nowelizacją z jego treścią po nowelizacji. Każda zmiana ze zwięzłym wyjaśnieniem eksperta. Zmiany ustaw, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2013 r. Zamów Przewodnik po zmianach prawa 2012/2013! Tylko teraz 59 zł zamiast 79 zł. Informacje i zamówienia: , ,

3 Spis treści Wszystko o czasie pracy w 2013 r. OD KIEDY LICZYĆ CZAS PRACY 6 Moment rozpoczęcia pracy 6 Czas potrzebny na dojazd 7 Dyżur domowy 7 Podróż służbowa 7 OBOWIĄZEK EWIDENCJI CZASU PRACY 8 Kiedy ewidencja godzin nie jest wymagana 9 ROZLICZANIE CZASU PRACY PO WYROKU TK DOTYCZĄCYM ODDAWANIA DNIA WOLNEGO ZA ŚWIĘTO 10 Sporna regulacja 10 Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego 11 Skutki wyroku 11 Święta przypadające w niedzielę bez zmian 12 JAK WPROWADZIĆ SKRÓCONY TYDZIEŃ CZASU PRACY 13 Skrócony tydzień pracy tylko na wniosek pracownika 13 Skrócony tydzień pracy nie dla wszystkich 13 Harmonogram pracy 14 JAKIE SĄ SKUTKI WPROWADZENIA DŁUGIEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO 14 Ustalenie okresu rozliczeniowego 15 Zalety wydłużonego okresu rozliczeniowego 16 Wady długiego okresu rozliczeniowego 18 Krótki okres rozliczeniowy bezpieczny w systemie podstawowym 18 Wnioski 19 PLANOWANIE PRACY NIEPEŁNOETATOWCÓW 21 Planowanie czasu pracy 21 Brak sztywnego planowania dni i godzin pracy 22 PRACA W CZASIE WOLNYM NIEPEŁNOETATOWCA 23 Dodatkowe postanowienia umowne 23 Zapłata za godziny ponadwymiarowe 24 Praca w dni wolne oraz niedziele i święta 24 KIEDY PRACODAWCA MOŻE ZLECIĆ PRACĘ W NADGODZINACH 25 Praca w godzinach nadliczbowych 25 Kto nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych 26 JAK USTALIĆ WYSTĄPIENIE NADGODZIN ŚREDNIOTYGODNIOWYCH 28 Dwie metody ustalania przekroczenia średniotygodniowego 29 Przekroczenie normy dobowej i średniotygodniowej 30 WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W NADGODZINACH WYPRACOWANYCH W NOCY 31 Dodatek za pracę w porze nocnej 31 Nadliczbowa praca w porze nocnej 31 WYNAGRODZENIE ZA NADGODZINY W WEEKENDOWYM SYSTEMIE CZASU PRACY 34 Weekendowy system czasu pracy 34 Obliczanie wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe 34 ROZLICZANIE CZASU PRACY NAUCZYCIELI 36 Dodatkowe wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 36 Zajęcia dydaktyczne można rozliczyć w dłuższym okresie 36 Rozliczanie czasu pracy nauczycieli 37 NASZE RADY 39 TEMAT NA ZAMÓWIENIE JAK DOKONAĆ AKTUALIZACJI WARTOŚCI TOWARÓW NA DZIEŃ BILANSOWY 44 KALENDARIUM 48 WSKAŹNIKI 49 INDEKS aneks do umowy 13 czas szkolenia 6 czas wolny 31 dni świąteczne 11 dyżur 8 dzień wolny 37 etat 21 ewidencja czasu pracy 9 godziny ponadwymiarowe 36 harmonogram czasu pracy 21 inspektor pracy 23 kierowca 10 lista obecności 9 minimalne wynagrodzenie 18 niepełnosprawny 14 norma czasu pracy 34 odpoczynek 18 okres rozliczeniowy 32 placówka handlowa 24 planowanie czasu pracy 22 podróż służbowa 7 pora nocna 32 praca w święta 24 pracownik młodociany 14 prawa pracownika 35 przerwa w pracy 6 regulamin pracy 31 rekompensata 19 rozkład czasu pracy 15 rozliczanie czasu pracy 12 stawka godzinowa 34 system czasu pracy 19 święto państwowe 12 tachograf 10 układ zbiorowy 14 umowa o pracę 18 wniosek pracownika 13 wymiar czasu pracy 29 zajęcia dydaktyczne 36 zakład pracy 22 zaszeregowanie pracownika 35 związkowcy 11 zwolnienie od pracy lutego 2013 Poradnik Gazety Prawnej nr 6 (772) 3

4 Zapowiedzi Już 19 lutego 2013 r. przeczytasz o prawie pracy Polityka zatrudnienia w zakładzie Pracownicy reprezentowani przez związek zawodowy najbardziej zainteresowani są umieszczeniem w układach zbiorowych pracy zapisów dotyczących gwarancji zatrudniania. Należy jednakże wskazać, że niedopuszczalny jest zapis, który ograniczałby w ogóle prawo pracodawcy do rozwiązywania umów o pracę. Można wskazać na dodatkowe świadczenia, które będą przysługiwać pracownikowi w razie zwolnienia. Całkowity zakaz powodowałby ograniczenie woli pracodawcy oraz wkroczenie w jego uprawnienia kierownicze w zakładzie pracy. Podobnie należy odnieść się do zakazu korzystania z umów na czas określony, czy też zakazu zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Zapisy takie mogą się znaleźć w układach zbiorowych, jednak nie będą miały one charakteru normatywnego, czyli nie będą wiązały pracodawcy. Będą one stanowić wyłącznie wyznaczniki kierunki polityki zatrudniania pracodawcy, które powinien uwzględniać pracodawca. W tym przypadku mogą one wiązać pracodawcę tylko moralnie i mogą być przez niego przestrzegane wyłącznie wskutek dobrej woli i przestrzegania zobowiązań. Zawarcie układu Uwieńczeniem rokowań nad układem jest consensus stron w zakresie wszystkich jego postanowień. Układ zawiera się w formie pisemnej na czas określony lub nieokreślony. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe, uczestniczące w rokowaniach. Oznacza to, że pod wynegocjowanym dokumentem podpisują się podmioty uczestniczące w rokowaniach pracodawca i związki zawodowe. Jednak przepisy dopuszczają skuteczne zawarcie układu, w sytuacji gdy jedna z zakładowych organizacji odmówi jego podpisania. W takim przypadku wystarczy, że układ podpisany zostanie przez organizacje reprezentatywne. Rozwiązanie to powoduje, że dzięki niemu małe, najbardziej radykalne organizacje związkowe nie mogą zablokować z trudem wynegocjowanego porozumienia. Wszczęcie sporu zbiorowego Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami dotyczącymi warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup pod warunkiem, że pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni. W praktyce już Więcej w Poradniku Gazety Prawnej nr 7 na tym etapie może pojawić się problem związany z zawiązaniem sporu. Problematyczne jest, w jakiej formie związek zawodowy może wystąpić do pracodawcy. A zatem, czy można wszcząć spór zbiorowy w formie ustnej (np. na zebraniu z pracodawcą), czy też konieczne jest zachowanie formy pisemnej. Ustawa nie wskazuje obligatoryjnej formy, posługuje się jedynie określeniem wystąpienie. Oznaczałoby to, że wystąpienie może mieć także formę ustną. Wydaje się jednak, że najodpowiedniejszą formą także pod względem dowodowym jest forma pisemna. Należy zaznaczyć, że nie ma w tym przypadku żadnego obowiązującego wzoru takiego pisma. Już wkrótce Najważniejsze zmiany w VAT w wyjaśnieniach MF NR 8 26 lutego 4 marca 2013 r. Wszystko o leasingu NR marca 2013 r. Obowiązki urzędowe małej firmy NR marca 2013 r. W poprzednich numerach Jak przetrwać kryzys NR stycznia 2013 r. Rachunkowość w małej firmie NR 4 29 stycznia 4 lutego 2013 r. Faktury VAT 2013 NR lutego 2013 r. 4

5 Wszystko o czasie pracy w 2013 r. Stan prawny na 15 stycznia 2013 r. WYŚLIJ PYTANIE WOJCIECH BRZEZIŃSKI, MICHAŁ CULEPA, KAROLINA JAGIELSKA, RAFAŁ KRAWCZYK, ALEKSANDER P. KUŹNIAR, PATRYCJA MIKUŁA, JOANNA PYSIEWICZ-JĘŻAK, KATARZYNA TOMASZEWSKA Opracował TOMASZ KOWALSKI Przepisy regulujące czas pracy często wydają się skomplikowane i trudne do praktycznego stosowania. Aby nie popełnić błędu i nie narazić się na kary, niezbędna dla pracodawcy jest znajomość orzecznictwa oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, która kontroluje przestrzeganie czasu pracy w firmie. Nie ma jednoznacznych regulacji dotyczących tego, od jakiego momentu należy liczyć czas pracy pracownika. Aby dany czas uznać za czas pracy, pracownik musi być gotowy do jej świadczenia oraz powinien znajdować się w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i być do jego dyspozycji. Jak ta kwestia powinna wyglądać w praktyce, omawiamy w naszej publikacji. Po niedawnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego pracodawcy ponownie muszą zapewnić pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto, które przypada w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Omawiamy zatem rozliczanie czasu pracy po wyroku Trybunału dotyczącym oddawania dnia wolnego za święto. Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić pracownika na część etatu, muszą liczyć się z dodatkowymi obowiązkami w zakresie czasu pracy. Są one związane m.in. z zasadami ustalania wymiaru czasu pracy. Także i to zagadnienie wyjaśniamy w Poradniku Gazety Prawnej. Niniejsza publikacja ułatwi bieżącą pracę związaną z rozliczaniem czasu pracy w różnych przypadkach, jakie można spotkać w codziennym funkcjonowaniu firmy. Zawiera ona wiele przykładów, urzędowych interpretacji i orzeczeń z zakresu omawianej tematyki. W ten sposób otrzymują Państwo kompendium wiedzy o czasie pracy w firmie, do którego można zawsze sięgnąć lutego 2013 Poradnik Gazety Prawnej nr 6 (772) 5

6 Od kiedy liczyć czas pracy Nie ma jednoznacznych regulacji dotyczących tego, od jakiego momentu należy liczyć czas pracy pracownika. Dlatego kwestie te powinny znaleźć się w przepisach wewnętrznych. rodzajem pracy i we właściwym miejscu, ale także w stosownym wymiarze i rozkładzie czasu pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 1995 r., I PR 1/95, niepublikowany przestój Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. W związku z tym za czas pracy uznamy nie tylko samo faktyczne wykonywanie zadań, ale także te okresy, w których pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Do czasu pracy wlicza się: okres przestoju, czyli niezawinionego niewykonywania pracy z przyczyn niezależnych od pracownika, 15-minutową przerwę w pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, przerwy z tytułu pracy wynikające z obowiązku skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia albo pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie, przerwy na karmienie dziecka piersią, czas nauki pracownika młodocianego, przerwę w pracy w wymiarze 30 minut dla pracownika młodocianego, jeżeli dobowy wymiar jego czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny, czas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czas niewykonywania pracy w związku z obowiązkiem przeprowadzenia badań profilaktycznych, 5-minutowe przerwy po każdej godzinie pracy przy komputerze, przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek przysługujące pracownikowi niepełnosprawnemu. Do czasu pracy nie wliczamy natomiast: przerw w pracy wynikających ze stosowania systemu przerywanego czasu pracy, ewentualnych 60-minutowych przerw wprowadzanych przez pracodawców, okresów usprawiedliwionej nieobecności oraz zwolnień od pracy okresy te odejmuje się jednak od wymiaru czasu pracy na dany okres rozliczeniowy. CO NA TO SĄD? Pracodawca jest zobowiązany nie tylko zatrudniać pracownika zgodnie z ustalonym Moment rozpoczęcia pracy Aby dany czas uznać za czas pracy, pracownik musi być gotowy do jej świadczenia oraz powinien znajdować się w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i być do jego dyspozycji. Można powiedzieć, że pracownik jest w dyspozycji pracodawcy w momencie stawienia się w zakładzie lub w innym wyznaczonym miejscu pracy. Natomiast dyspozycja ta się kończy po zakończeniu dniówki roboczej (ewentualnie po zakończeniu pracy w nadgodzinach). W przepisach prawa pracy brak jest regulacji precyzyjnie określających, od jakiego momentu należy liczyć czas pracy pracownika. Regulacje takie powinny zatem zostać zawarte w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy). Pracodawca może zatem dookreślić, od jakiego dokładnie momentu lub w jakim miejscu (np. z uwagi na wielkość zakładu pracy i konieczność przemieszczania się pracowników po jego terenie) będzie się liczyć czas ich pracy. PRZYKŁAD Pracodawca zatrudnia pracowników na halach produkcyjnych, które rozłożone są na powierzchni 5 km 2. Pracownicy wchodząc na teren zakładu odbijają kartę. Niemniej jednak są tacy pracownicy, którym dojście od bramy zakładu do odpowiedniej hali zajmuje nawet 15 min. W związku z tym w przepisach wewnętrznych pracodawca powinien określić, od którego momentu liczony jest czas pracy (np. od momentu stawienia się na stanowisku pracy, a nie od momentu odbicia karty na wejściu do zakładu). regulamin pracy 6

7 rozpoczęcie pracy ZAPAMIĘTAJ Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy czas potrzebny pracownikowi na przebranie się w odzież roboczą, a po zakończeniu pracy na wzięcie kąpieli i ubranie własnej odzieży, jest zaliczany do czasu pracy. Czas potrzebny na dojazd W niektórych przypadkach ustalenie momentu rozpoczęcie pracy może być trudne ze względu na to, że pracownicy zaczynają pracę od wyjazdu do klienta. Powstaje pytanie, czy czas dojazdu jest czasem pracy? W takiej sytuacji moment ten zależy od tego, czy pracownik musi wcześniej stawić się w pracy, np. żeby odebrać odpowiedni sprzęt czy też nie. Jeżeli pracownik przed wyjazdem do klienta musi stawić się w pracy wtedy czas dojazdu do miejsca rzeczywistego wykonywania zadań jest czasem pracy. Jeżeli zaś pracownik może w miejsce wykonywania pracy pojechać bezpośrednio z domu wtedy czas dojazdu nie będzie czasem pracy. PRZYKŁAD Pracownik pracuje jako monter anten satelitarnych. W celu prawidłowego wykonywania swojej pracy musi codziennie stawić się do pracy, odebrać niezbędny sprzęt i samochód, a następnie pojechać w miejsce montażu. W takim przypadku należy uznać, że czas pracy pracownika liczy się od momentu stawienia się w miejscu pracy w celu pobrania odpowiednich narzędzi. W związku z tym w tej sytuacji czas dojazdu do pracy będzie czasem pracy. Natomiast gdyby pracownik otrzymywał codziennie listę miejsc do montażu i miał służbowy samochód i sprzęt ze sobą, wtedy mógłby pojechać do klienta bezpośrednio z domu. Czas takiego dojazdu nie byłby czasem pracy. Dyżur domowy Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. W związku z tym dyżur poza miejscem wykonywania pracy będzie wyjątkiem od zasady, że każdy okres pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy będzie czasem pracy. Dlatego też czas dyżuru będzie czasem pracy dopiero wtedy, gdy pracownik w jego trakcie rzeczywiście wykona jakąś pracę. Podróż służbowa Pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie zadań poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, lub poza stałym miejscem pracy. Takie polecenie to nic innego jak podróż służbowa. Przy okazji dojazdu na miejsce świadczenia pracy w podróży służbowej często pojawia się wątpliwość, jak zakwalifikować ten okres. Zasadą jest, że czas dojazdu do miejsca świadczenia pracy w podróży służbowej nie jest czasem pracy, chyba że przypada w harmonogramowych godzinach czasu pracy pracownika. W związku z tym, jeżeli np. pracownik rozpoczyna pracę o 9.00, a na delegację wyjeżdża o 7.30, to czas podróży od 7.30 do 9.00 nie jest czasem pracy. Natomiast czas dojazdu od 9.00 jest już czasem pracy. CO NA TO SĄD? Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art k.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04, niepublikowany Od tej reguły jest jednak jeszcze jeden wyjątek. Cały czas dojazdu będzie czasem pracy, jeżeli celem podróży podwładnego jest m.in. przewiezienie innych pracowników w miejsce świadczenia pracy w delegacji (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 1979 r., I PRN 30/79, OSNC 1979/10/202). delegacja lutego 2013 Poradnik Gazety Prawnej nr 6 (772) 7

8 lista obecności ZGODNIE Z PRAWEM Art. 128 kodeksu pracy 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 2. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) pracy zmianowej należy przez to rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni, Obowiązek ewidencji czasu pracy Prowadzenie ewidencji czasu pracy ma zapewnić prawidłowość ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących pracownikowi. Niewywiązanie się z obowiązku prowadzenia ewidencji jest traktowane jak wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Ustawodawca nie przewidział wzoru ewidencji czasu pracy, wskazał tylko niezbędne informacje, które powinna ona zawierać. Z tego względu pracodawca może ustalić sposób prowadzenia ewidencji w zależności od potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Najczęściej pracodawca posługuje się listą obecności uzupełnioną o wymagane informacje, czyli dane o: pracy w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dyżurach, urlopach, zwolnieniach od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, czasie pracy pracowników młodocianych przy pracach im wzbronionych, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przygotowania zawodowego ( 8 pkt 1 2) pracownikach zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy przez to rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych. 3. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika: 1) przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 2) przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 z późn. zm.). Konieczne jest jednak, by ewidencja czasu pracy prowadzona była dla każdego pracownika indywidualnie, na bieżąco, przez cały okres jego zatrudnienia. A po okresie zatrudnienia? Przepisy nie wskazują, jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy. Okres przechowywania należy w tym przypadku rozpatrywać w kontekście przedawnienia roszczeń pracownika wynikających ze stosunku pracy. Ponieważ ewidencja ma służyć przede wszystkim prawidłowemu naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzenia, stanowi ona dowód w sprawach dotyczących roszczeń pracowników w tym zakresie (np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe). Pracownik może żądać wypłaty należności ze stosunku pracy w okresie trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zatem pracodawca powinien przechowywać ewidencję czasu pracy przez trzy lata od dnia, w którym kończy się okres rozliczeniowy objęty ewidencją. okres przechowywania 8

9 dzień wolny od pracy Ewidencja nie musi mieć formy papierowej. Możliwe jest jej prowadzenie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem programów lub urządzeń, niemniej jednak musi zawierać wszystkie niezbędne, wskazane wyżej informacje. W zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji czasu pracy Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie internetowej wskazuje: Ewidencję czasu pracy należy tak wypełnić, aby prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę. W tym celu liczba rubryk w ewidencji czasu pracy powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na ustalenie liczby godzin pracy, w tym szczególnie wyróżnione powinny być te godziny, których przepracowanie daje pracownikowi prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego od pracy oraz których rekompensata polega na konieczności oddania dnia wolnego od pracy w innym terminie (praca w niedziele, święta czy dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). Prawidłowe gospodarowanie czasem pracy pracownika polega bowiem zarówno na właściwym ustalaniu wynagrodzenia za pracę, jak również udzieleniu prawidłowej liczby dni wolnych od pracy. Ewidencja czasu pracy stanowi istotny dowód w walce z ewentualnymi roszczeniami pracowników. Jednak pracodawca powinien zadbać o jej prowadzenie także ze względu na zabezpieczenie swoich interesów. W wyroku Sądu Najwyższego z 14 maja 1999 r. (I PKN 62/99, OSNP 2000/15/579) czytamy bowiem, że pracodawca, który wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 94 pkt 9a kodeksu pracy nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji ewidencjonującej czas pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, musi liczyć się z tym, że będzie na nim spoczywał ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru oraz wypłaconego wynagrodzenia. ZAPAMIĘTAJ Obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie ewidencji czasu pracy na życzenie organu kontrolującego lub pracownika, nawet gdy ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej. Pracodawca, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Podlega ono karze grzywny od 1000 zł do zł. Takie same sankcje kodeks pracy przewiduje dla pracodawców (lub osób działających w ich imieniu), którzy naruszają przepisy o czasie pracy (art. 281 pkt 5 i 6 k.p.). Kiedy ewidencja godzin nie jest wymagana Nie ewidencjonuje się godzin pracy w odniesieniu do: pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej (art k.p.). Nie oznacza to jednak, że dla wymienionych grup pracowników w ogóle nie prowadzi się ewidencji czasu pracy. Ewidencja musi być prowadzona także w tych przypadkach, z tym że nie musi ona zawierać informacji o przepracowanych godzinach. ZAPAMIĘTAJ Do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy zaliczani są pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępcy lub pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, a także główni księgowi. Należy także wskazać na ryzyko, jakie niesie ze sobą wprowadzenie systemu zadaniowego czasu pracy w kontekście braku konieczności ewidencjonowania godzin pracy. Pracodawca powinien zlecać pracownikowi zatrudnionemu w takim systemie czasu pracy zadania, których wykonanie jest możliwe w normalnym czasie pracy, tj. nieprzekraczającym ośmiu godzin na dobę i średnio 40 godzin w tygodniu. Jeśli np. ze względów oszczędnościowych pracodawca zwolni część pracowników, zleci ich zadania pozostałym zatrudnionym i w konsekwencji będą oni pracowali ponad normalny czas pracy, to będą mieć prawo dochodzenia na drodze sądowej wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (por. wyrok Sądu Najwyższego z 4 sierpnia 1999 r., I PKN 181/99, oraz wyrok z 12 czerwca 1997 r., I PKN 204/97). CO NA TO SĄD? Nawet w razie stosowania zadaniowego czasu pracy pracodawca powinien wykazać, że powierzał pracownikowi zadania możliwe do wykonania w czasie pracy wynikającym z norm określonych w art. 129 k.p. Wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2010 r., I PK 79/10, niepublikowany godziny nadliczbowe lutego 2013 Poradnik Gazety Prawnej nr 6 (772) 9

10 wymiar czasu pracy W stosunku do wykonywania pracy przez wybrane grupy zawodowe przewidziano szczególne uregulowania w zakresie ewidencjonowania czasu pracy. Dotyczą one m.in. kierowców. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) w art. 25 ust. 1 dopuszcza prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców w postaci: zapisów na wykresówkach, wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej. ZGODNIE Z PRAWEM 8 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Rozliczanie czasu pracy po wyroku TK Pracodawcy ponownie muszą zapewnić pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto, które przypada w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Przepisy, które zniosły ten obowiązek, Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z 2 października 2012 r. (K 27/11) za sprzeczne z Konstytucją RP. Artykuł k.p. stanowił, że jeżeli święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy (czyli np. w wolną sobotę), to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Przepis ten został wprowadzony od 1 stycznia 2011 r. Jeżeli zatem pracodawca ustalił jako dzień wolny od pracy np. sobotę, to nie musiał oddawać dnia wolnego za święto, które przypadało w tym dniu. Taką regulację 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika: 1) kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy; w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego, 2) imienną kartę (listę) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, 3) kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Sporna regulacja Trybunał wydał omawiane orzeczenie na skutek zaskarżenia art k.p. (przepis ten określał, że święto przypadające w dniu rozkładowo wolnym od pracy nie obniża wymiaru czasu pracy), jako niezgodne z konstytucją, przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność. We wniosku związek zawodowy żądał uznania przepisu za sprzeczny z dwiema regulacjami konstytucyjnymi: zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji oraz z prawem do określonych ustawowo dni wolnych od pracy, zawartym w art. 66 Konstytucji. Solidarność wskazywała, że obowiązujące dotychczas przepisy mogły spowodować nierówne traktowanie pracowników. Dla jednych święto oznaczało dzień wolny, dla innych, dla których dane święto wypadało w dzień rozkładowo wolny od pracy, wiązało się to z koniecznością odpracowania dnia dzień wolny 10

11 rozkład czasu pracy świątecznego. Związkowcy przypominali, że ani kodeks pracy, ani żaden inny przepis ustawowy nie określa, który dzień powinien być wyznaczony jako wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (wprawdzie zwyczajowo jest nim sobota, ale w wielu zakładach pracy wolne przypada w innym dniu tygodnia, np. w poniedziałek). Dodatkowo konieczność odpracowania dnia wolnego mogła zdaniem związkowców naruszać konstytucyjne prawo do wolnego od pracy dnia świątecznego. Jak bowiem wynikało z pojawiających się sygnałów z jednostek inspekcji pracy, wprowadzenie spornej regulacji spowodowało wyznaczanie rozkładowych dni wolnych od pracy przez pracodawców na dni świąteczne. W efekcie dawało to możliwość nakazania odpracowywania niektórych świąt w inne dni tygodnia. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego Trybunał w uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 14 k.p. wszyscy pracownicy mają prawo do dni wolnych od pracy. Ograniczenie powinno w równej mierze dotyczyć wszystkich pracowników, a ewentualne różnice muszą być oparte na racjonalnych i zobiektywizowanych kryteriach. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, jedyną możliwością dla ustalenia różnej liczby dni wolnych byłoby wyodrębnienie grupy pracowników ze względu na ich cechy osobowe i charakter pracy. Tylko w takim przypadku można przyznać im inną liczbę dni wolnych od pracy. Tymczasem przyjęty rozkład czasu pracy dotyczy tylko obowiązującego u pracodawcy systemu czasu pracy i uprawnień pracownika do określonej liczby dni wolnych od pracy. Nie odnosi się natomiast ani do cech osobowych, ani do charakteru pracy pracowników. Tym samym wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy tylko na podstawie przyjętego u pracodawcy rozkładu czasu pracy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. ZAPAMIĘTAJ Różnicowanie pracowników w zakresie liczby dni wolnych tylko na podstawie rozkładu czasu pracy jest niezgodne z Konstytucją. Oznacza to, że ustawodawca, różnicując liczbę dni wolnych według niedopuszczalnego kryterium rozkładu czasu pracy, naruszył konstytucyjną zasadę równości. Skutki wyroku Wyrok Trybunału Konstytucyjnego przywrócił stan prawny sprzed 1 stycznia 2011 r. w zakresie rozliczania czasu pracy. Tym samym pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy (np. w wolne soboty) także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie np. odpracowania tych świąt. Tabela 1. Dni świąteczne w 2013 r. Święto Data święta Dzień tygodnia Nowy Rok 1 stycznia wtorek Święto Trzech Króli 6 stycznia niedziela pierwszy dzień Wielkiej Nocy 31 marca niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 1 kwietnia poniedziałek Święto Pracy 1 maja środa Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja piątek pierwszy dzień Zielonych Świątek 19 maja niedziela Boże Ciało 30 maja czwartek Wniebowzięcie Najświętszej 15 sierpnia czwartek Maryi Panny Wszystkich Świętych 1 listopada piątek Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada poniedziałek pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia środa drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia czwartek W 2013 r. nie będziemy mieli do czynienia ze zbiegiem świąt i wolnych sobót. Zatem zdecydowana większość pracodawców będzie musiała udzielać tylko dnia wolnego w dniu, w którym przypada święto. Z sytuacją, kiedy święto przypadnie w sobotę, będziemy mieli do czynienia dopiero w 2014 r., kiedy w sobotę wypadną święta Konstytucji 3 Maja i Wszystkich Świętych. Pracodawca będzie musiał wówczas za te święta oddać pracownikom dodatkowe dni wolne. Nieco inna sytuacja zaistnieje, gdy u pracodawcy zostały wyznaczone inne niż sobota rozkładowo dni wolne od pracy, zgodne z 5-dniowym tygodniem roboczym. PRZYKŁAD U pracodawcy w dziale produkcji obowiązuje równoważny system czasu pracy, który powoduje przydzielanie dni tydzień roboczy lutego 2013 Poradnik Gazety Prawnej nr 6 (772) 11

12 rozliczanie czasu pracy wolnych wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy w różnych dniach w poszczególnych miesiącach. W listopadzie 2012 r. dla jednej z brygad ustalono w harmonogramie jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy 1 listopada. Pracownicy biurowi zakładu pracują natomiast w systemie 5-dniowym od poniedziałku do piątku (z ustalonymi wolnymi sobotami jako dniami wolnymi wynikającymi z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy). Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego pracodawca musiał zmodyfikować rozkład czasu pracy pracowników produkcyjnych, gdyż w dzień wolny 1 listopada, przypadający dla pracowników produkcyjnych zgodnie z rozkładem czasu pracy (jako dzień wolny wynikający z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy), wypadało święto Wszystkich Świętych. W tej sytuacji pracodawca musiał tym pracownikom udzielić jeszcze jednego dnia wolnego w listopadzie. Nie dotyczyło to pracowników biurowych, ponieważ mieli oni wyznaczony 1 listopada jako dzień wolny z tytułu święta, a nie jako dzień wolny wynikający z rozkładu czasu pracy. Święta przypadające w niedzielę bez zmian Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy jedynie świąt przypadających w dni wolne od pracy, ustalone w innych dniach niż niedziela. W efekcie wyrok Trybunału nie będzie miał praktycznego znaczenia do ustalania standardowego rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne niedziele. Każda niedziela jest bowiem zawsze ustawowo dniem wolnym od pracy i przy rozliczaniu czasu pracy w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę ten dzień jako niedziela nie zaś jako święto. Z taką sytuacją będziemy mieliśmy do czynienia już w listopadzie zeszłego roku, kiedy święto państwowe przypadło w niedzielę 11 listopada. W takiej sytuacji nie było konieczności oddawania dodatkowego dnia wolnego, gdyż to święto i tak musiało być uwzględnione we wszystkich rozkładach czasu pracy jako niedziela. Zmiany w rozliczaniu czasu pracy obowiązują od 8 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny nie przewidział odroczenia wejścia w życie wyroku. Zaczął on obowiązywać od dnia publikacji orzeczenia w Dzienniku Ustaw, tj. od 8 października 2012 r. Z tym dniem uchylony został niekonstytucyjny art Kodeksu pracy. ZAPAMIĘTAJ Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie zajmował się kwestią nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy. To zaś oznacza, że wprowadzone od 1 stycznia 2011 r. święto Trzech Króli nadal pozostaje dniem ustawowo wolnym od pracy. ZGODNIE Z PRAWEM Art. 130 kodeksu pracy 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art , oblicza się: 1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie 2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (utracił moc). 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art , ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. W czasach kryzysu praca osób niepełnosprawnych może być dla firmy źródłem oszczędności z uwagi na dofinansowania do stworzonych stanowisk pracy. Już niebawem omówimy w PGP zasady refundowania kosztów pracy osób niepełnosprawnych. 12

13 Jak wprowadzić skrócony tydzień czasu pracy wniosek pracownika Istotą skróconego tygodnia czasu pracy jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż pięć dni w tygodniu w takim dobowym wymiarze, aby faktycznie świadczył on pracę przez 40 godzin tygodniowo. Pracodawca nie może narzucić pracownikowi takiego rozwiązania. W jaki zatem sposób należy wprowadzić skrócony tydzień czasu pracy? Skrócony tydzień pracy tylko na wniosek pracownika System skróconego tygodnia pracy polega na wykonywaniu przez pracownika pracy przez mniej niż pięć dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca (art. 143 k.p.). System skróconego tygodnia pracy może zostać wprowadzony niezależnie od rodzaju pracy oraz jej organizacji. Wprowadzenie skróconego systemu czasu pracy następuje wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Systemu tego nie można wprowadzić układem zbiorowym pracy, regulaminem pracy ani obwieszczeniem. Ma on zastosowanie jedynie do poszczególnych umów o pracę. Złożenie wniosku nie jest wiążące dla pracodawcy, w konsekwencji nie musi on wyrazić zgody na zmianę godzin i dni pracy pracownika. Jeżeli jednak pracodawca przychyli się do prośby pracownika, konieczne jest, by zapis o zastosowaniu skróconego tygodnia czasu pracy znalazł się w umowie o pracę (art k.p.). Może to nastąpić przez podpisanie aneksu do umowy o pracę, ale musi być poprzedzone złożeniem wniosku przez pracownika. Pracodawca może negocjować z pracownikiem zmianę systemu czasu pracy. ZAPAMIĘTAJ Pracodawca powinien umieścić wniosek pracownika o wprowadzenie skróconego tygodnia pracy w części B jego akt osobowych. Przepisy nie formalizują wzoru wniosku pracownika o wprowadzenie systemu skróconego tygodnia pracy. Zasadne jest, aby zawierał on przynajmniej datę zmiany systemu czasu pracy, liczbę dni w tygodniu, w których praca miałaby być wykonywana, oraz godziny pracy. Przykładowa treść wniosku może być następująca: Proszę o zastosowanie w stosunku do mnie systemu skróconego tygodnia pracy od 1 lutego 2013 r., z jednoczesnym wydłużeniem wymiaru dobowego, gdzie dodatkowym dniem wolnym będzie piątek. Powyższe umożliwi mi lepsze zorganizowanie opieki nad dziećmi. lub Niniejszym wnoszę o wyrażenie zgody na pracę w systemie skróconego tygodnia począwszy od 1 marca 2013 r. Praca będzie wykonywana przeze mnie od poniedziałku do czwartku, to jest przez cztery dni w tygodniu po 10 godzin dziennie. ZAPAMIĘTAJ Pracownik może we wniosku podać przyczyny chęci zmiany czasu pracy, ale uzasadnienie nie jest konieczne. Złożenie wniosku o stosowanie skróconego tygodnia pracy jest właściwie jednoznaczne z rezygnacją pracownika z uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 189 k.p. Chodzi tu o uprawnienia pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Bez zgody pracownika czas pracy nie może przekraczać ośmiu godzin. Jego zgody wymaga także wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Pracownicy opiekujący się małymi dziećmi powinni dodatkowo złożyć oświadczenie o braku zamiaru korzystania z tych uprawnień. Skrócony tydzień pracy nie dla wszystkich Zmiany w czasie pracy, tj. wydłużenie ponad ośmiogodzinną normę dobową, nie są dopuszczalne w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych na postawie umowy o pracę. Niedopuszczalne jest wprowadzenie pora nocna lutego 2013 Poradnik Gazety Prawnej nr 6 (772) 13

14 badania profilaktyczne skróconego tygodnia czasu pracy w przypadku: pracowników młodocianych, pracowników wykonujących pracę na stanowiskach pracy, na których występuje przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, pracownic w ciąży, pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia, jeżeli nie wyrazili zgody na zastosowanie przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy, pracowników legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (z wyłączeniem niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu oraz sytuacji, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub, w jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym, na wniosek niepełnosprawnego, wyrazi zgodę na zatrudnienie powyżej norm czasu pracy wyznaczonych dla tej grupy zatrudnionych). Wykluczone jest łączenie tego systemu czasu pracy z przerywanym czasem pracy. Harmonogram pracy Wyrażając zgodę na pracę w skróconym tygodniu, pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, zwanego też harmonogramem pracy (grafikiem). Harmonogram powinien określać konkretne dni i godziny, w jakich ma być świadczona praca w danym okresie rozliczeniowym, ponieważ rozkład ten nie musi być jednakowy w każdym tygodniu. Pracownik może pracować maksymalnie 12 godzin na dobę, ale możliwe jest, by w jednym tygodniu pracował 3 dni po 12 godzin, a w kolejnym 4 dni po 10 godzin. Co istotne, nie ma przeszkód, by pracownik wykonywał pracę w sobotę i niedzielę, z tym że pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (art Kodeksu pracy). ZGODNIE Z PRAWEM Art. 143 kodeksu pracy Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Jakie są skutki wprowadzenia długiego okresu rozliczeniowego Okres rozliczeniowy to czas, w którym pracodawca (poza pewnymi wyjątkami, gdy np. na wniosek pracownika można mu udzielić czasu wolnego za godziny nadliczbowe w kolejnym okresie rozliczeniowym) powinien rozliczyć się z pracownikiem w zakresie jego czasu pracy oraz z wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Długość okresu rozliczeniowego często wpływa na możliwość uniknięcia pracy w godzinach nadliczbowych, dlatego dopasowanie czasu jego trwania do potrzeb pracodawcy jest bardzo ważne. Każdy z pracowników powinien zostać poinformowany o obowiązującym w zakładzie w stosunku do niego okresie rozliczeniowym. Taką informację pracodawca zawiera w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, a w sytuacji, gdy takich dokumentów nie posiada, w obwieszczeniu podanym do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 150 k.p.). układ zbiorowy pracy 14

15 Tabela 2. Jednomiesięczny okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy (miesiąc) Liczba dni pracy Liczba godzin pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy Styczeń (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (1 x 8h) Luty (4 tygodnie x 40h) Marzec (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) Kwiecień (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) Maj (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (3 x 8h) Czerwiec (4 tygodnie x 40h) Lipiec (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) Sierpień (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) Wrzesień (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) Październik (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) Listopad (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (2 x 8h) Grudzień (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (2 x 8h) Łącznie regulamin pracy Tabela 3. Trzymiesięczny okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy (miesiąc) Liczba dni pracy Liczba godzin pracy Styczeń marzec Kwiecień czerwiec Lipiec wrzesień Październik grudzień Ustalenie okresu rozliczeniowego Informacja dotycząca długości okresu rozliczeniowego powinna być precyzyjna. Nie można np. w regulaminie pracy używać zwrotu kodeksowego i wskazywać, że np.: pracownicy zakładu są zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Z takiej informacji bowiem pracownik nie dowie się, czy obowiązujący go okres rozliczeniowy to tydzień, miesiąc czy może 4 miesiące. Dlatego informacja dotycząca okresu rozliczeniowego, bez względu na to, w jakim dokumencie się znajduje, musi wskazywać na jego konkretną długość. Ponadto należy wskazać początkowe i końcowe ramy okresu rozliczeniowego. Pracownik musi wiedzieć, czy 4-miesięczne okresy rozliczeniowe, które go obowiązują, rozpoczynają się od stycznia, maja lub września czy np. ze względu na większą ilość pracy pod koniec roku, a mniejszą z jego początkiem, zostały ustalone w sposób następujący: grudzień marzec, kwiecień lipiec, sierpień listopad itd. Błędne jest również przyjmowanie, że obowiązujący w zakładzie pracy np. 3-miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczyna się odrębnie dla każdego pracownika w dniu jego zatrudnienia przez pracodawcę. ZAPAMIĘTAJ Okres rozliczeniowy powinien być ustalony tak, aby precyzyjnie zostały wskazane miesiące, które on obejmuje. Długość okresu rozliczeniowego została przez ustawodawcę ograniczona. W zależności od systemu czasu pracy, w jakim jest zatrudniony pracownik, maksymalna długość tego okresu jest określona obowiązującymi przepisami. W pewnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony ze względu na okoliczności wskazane w kodeksie pracy. system czasu pracy Tabela 4. Okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy System czasu pracy Podstawowy okres Przedłużony okres rozliczeniowy po spełnieniu określonych warunków rozliczeniowy Podstawowy (art. 129 k.p.) Przerywany (art. 139 k.p.) Zadaniowy (art. 140 k.p.) do 4 miesięcy do 6 miesięcy (w rolnictwie, hodowli, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób) do 12 miesięcy (w rolnictwie, hodowli, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy) lutego 2013 Poradnik Gazety Prawnej nr 6 (772) 15

16 1 2 3 do 1 miesiąca Równoważny z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin (art. 135 k.p.) Równoważny z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 16 godzin (art. 136 k.p.) Skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.) Weekendowy (art. 144 k.p.) Równoważny z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin (art. 137 k.p.) Praca w ruchu ciągłym (art. 138 k.p.) do 1 miesiąca do 1 miesiąca do 4 tygodni do 3 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) do 4 miesięcy (przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych) brak możliwości do 3 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) do 4 miesięcy (przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych) brak możliwości zakładowa organizacja związkowa Wydłużenie podstawowego okresu rozliczeniowego przewidzianego dla danego systemu czasu pracy wymaga zgody zakładowej organizacji związkowej. W przypadku gdy u pracodawcy nie działa taka organizacja bądź nie wyraża ona zgody na takie przedłużenie, pracodawca może dokonać przedłużenia tych okresów po zawiadomieniu właściwego inspektora pracy (art k.p.). Taka informacja powinna zatem zostać przesłana do właściwego terytorialnie, ze względu na położenie zakładu pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy lub jego oddziału. CO NA TO SĄD? Pracodawca jest zobowiązany nie tylko zatrudniać pracownika zgodnie z ustalonym rodzajem pracy i we właściwym miejscu ale także w stosownym wymiarze i rozkładzie czasu pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 1995 r., I PR 1/95, niepublikowany Zalety wydłużonego okresu rozliczeniowego Wydłużenie obowiązującego pracowników okresu rozliczeniowego jest z reguły korzystne dla pracodawcy. Pozwala uelastycznić rozkład czasu pracy, co umożliwia pracodawcy w okresach wzmożonych potrzeb zakładu planowanie dłuższej pracy, a następnie rekompensowanie jej pracownikom w innych dniach i tygodniach okresu rozliczeniowego. Im dłuższy okres rozliczeniowy czasu pracy, tym więcej czasu ma pracodawca na taką rekompensatę i w konsekwencji oddanie czasu wolnego zamiast regularnego wypłacania należności za godziny nadliczbowe. PRZYKŁAD Specyfika rolniczej działalności produkcyjnej prowadzonej przez pracodawcę X charakteryzuje się niskim natężeniem pracy w pierwszych i ostatnich miesiącach każdego roku kalendarzowego. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym. Pracodawca stosuje przedłużony do 6 miesięcy okres rozliczeniowy, liczony od stycznia do czerwca danego roku. W pierwszym półroczu pracownika zatrudnionego na pełny etat obowiązują następujące miesięczne wymiary czasu pracy: Styczeń 168 godzin Luty 168 godzin Marzec 176 godzin Kwiecień 160 godzin Maj 168 godzin Czerwiec 160 godzin SUMA 1000 godzin Pracodawca stosując przywileje wynikające z przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy zaplanował czas pracy pracowników w następujący sposób: Styczeń 24 godziny Luty 168 godzin Marzec 216 godzin Kwiecień 192 godzin Maj 200 godzin Czerwiec 200 godzin SUMA 1000 godzin Takie zaplanowanie czasu pracy w 6-miesięcznym okresie rozliczeniowym jest zgodne z obowiązującymi przepisami 16

17 prawa pracy. Pracodawca, planując bowiem niemal cały styczeń wolny od pracy, zrównoważył pracownikom okresy dłuższej pracy zaplanowanej w miesiącach późniejszych. Nie doszło zatem do wykonywania przez pracowników pracy w godzinach nadliczbowych, a także do naruszenia zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Gdyby pracodawca nie mógł stosować wydłużonego okresu rozliczeniowego, tylko np. 1-miesięczny, to w miesiącach, w których występuje zwiększona ilość pracy, musiałby polecić pracownikom pracę nadliczbową i zapewnić świadczenia za godziny nadliczbowe. Dłuższy okres rozliczeniowy jest zatem w takim przypadku korzystny dla pracodawcy nie tylko z punktu widzenia organizacyjnego, ale również finansowego. ZAPAMIĘTAJ Wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego nie może naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. Mimo krótszego okresu rozliczeniowego, jaki jest możliwy do zastosowania w systemie równoważnym dopuszczającym przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę, warto również takiego wydłużenia dokonać. W praktyce może to uczynić do 3 miesięcy każdy pracodawca, gdyż niejasne sformułowanie kryteriów wydłużenia przez ustawodawcę musi być interpretowane na korzyść pracodawcy. W takim systemie czasu pracy możliwość elastycznego planowania pracy jest również szeroka przy założeniu, że pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego. planowanie pracy PRZYKŁAD Pracodawca prowadzący sklep z zabawkami w jednej z galerii handlowych, w grudniu każdego roku przeżywa oblężenie klientów. Początek kolejnego roku to natomiast zawsze okres niewielkiej liczby klientów odwiedzających sklep. W związku z taką specyfiką sprzedaży pracodawca wprowadził 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, obejmujący kolejne miesiące od grudnia do lutego, od marca do maja itd. Pracodawca zaplanował czas pracy pracowników sklepu w następujący sposób w okresie rozliczeniowym: Grudzień W W W W W Styczeń W W 12 W W W5 W W W W W W W5 W W W Luty W5W5W5W5 W W5W5W5W5W5W5 W W W W W W W5 W W W W W W W5 W W W W W5 dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, W niedziele i święta. Takie rozplanowanie pracy jest dopuszczalne w równoważnym systemie czasu pracy i nie narusza obowiązujących przepisów prawa pracy. Pracownicy mają zapewnione w każdym przypadku odpoczynki dobowe, tygodniowe oraz przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy w okresie rozliczeniowym. Pracownicy nie wykonywali również pracy w godzinach nadliczbowych. Gdyby pracodawca nie zdecydował się na wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 3 miesięcy, tylko stosował podstawowy 1-miesięczny okres rozliczeniowy dla systemu równoważnego, to w grudniu i w styczniu pracownikom przysługiwałby oprócz normalnego wynagrodzenia czas wolny lub dodatki za pracę nadliczbową lutego 2013 Poradnik Gazety Prawnej nr 6 (772) 17

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. www.pip.gov.pl

Czas pracy. www.pip.gov.pl Czas pracy Stan prawny październik ik2012 2 r. www.pip.gov.pl Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Małgorzata Sołtysiak Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą do systemu prawa pracy jest możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Kierowanie pracowników na dokształcanie instrukcje dla pracodawców TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 2 września 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH. Joanna Nowicka

INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH. Joanna Nowicka INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH Joanna Nowicka Redaktor naczelna Ewa Ziętek-Maciejczyk Redaktor merytoryczna Ewa Martyna Redaktor techniczno-graficzny Małgorzata Klimkiewicz Korekta Nina Anusik

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY

BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY Druk informatora umożliwiło finansowe wsparcie Miasta Zielona Góra w ramach projektu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze. Lubuskie

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik

MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik stan prawny na dzień 24 czerwca 2015 r. Wypróbuj za darmo s Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na www.platformaszkolen.infor.pl dwutygodnik 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) MONITOR prawa pracy i

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownicze. kobiet w ciąży. i rodziców małych dzieci

Uprawnienia pracownicze. kobiet w ciąży. i rodziców małych dzieci e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Uprawnienia pracownicze kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci Warunki pracy kobiet w ciąży Ograniczenia w zakresie czasu pracy Choroba w czasie

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y P R A W O P R A C Y ===================== Z a d a n i o w y c z a s p r a c y MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr1 styczeń 2006 r. /Wydawca LIBRATA sp. z o.o./. Zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie

Bardziej szczegółowo