KADENCJA. Samorządu Gminy Alwernia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KADENCJA. Samorządu Gminy Alwernia"

Transkrypt

1 KADENCJA Samorządu Gminy Alwernia 2010/2014

2 Szanowni Państwo Koniec kadencji jest zawsze okazją do refleksji i podsumowania, co udało nam się wspólnie w ciągu czterech lat dokonać. Mijająca kadencja przypadła na koniec okresu budżetowego UE Niniejsza publikacja pozwoli Państwu zobaczyć jak rozwijała się Nasza Mała Ojczyzna zwana Gminą Alwernia na przestrzeni ostatnich lat. Dostarczy też wielu informacji na temat naszej gminy, które często są wykorzystywane w różnych opracowaniach, często w pracach szkolnych i studenckich. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, Województwem Małopolskim, i wieloma instytucjami, dzięki którym udało się pozyskać wiele środków, pozwoliła zrealizować wiele programów i inwestycji. O te przedsięwzięcia mieszkańcy wnioskowali na zebraniach, podczas naszych bezpośrednich kontaktów lub przez swoich przedstawicieli. Wiele tych inicjatyw nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby nie dobra współpraca między burmistrzem reprezentującym urząd i gminę a radnymi, sołtysami, stowarzyszeniami, mieszkańcami i wieloma instytucjami. To często Wasze cenne pomysły, uwagi, zostały przełożone w projekty i realizowane. Jestem przekonany, że to co zostało zrealizowane, będzie Wam dobrze służyć. Taka jest bowiem misja i rola samorządu którym mam zaszczyt kierować. Z wyrazami szacunku Jan Rychlik Burmistrz Gminy Alwernia Pracownicy Urzędu Miejskiego w Alwerni

3 Komunikacja i położenie Gmina miejsko-wiejska Liczba ludności osób Bezpośrednio graniczy z aglomeracjami: Chrzanów, Trzebinia Położenie: zachodnia część Małopolski, powiat chrzanowski Odległość i czas dojazdu Kraków (centrum)- 30 km (50 min) Katowice (centrum) 50 km ( 60 min) Lotnisko Kraków-Balice 20 km (25 min) Autostrada A4 przebiega przez północną część gminy Miasto i Gmina Alwernia Alwernia miejscem dla mieszkańca, inwestora i turysty taki cel postawił przed sobą Samorząd Gminy Alwernia i swoimi działaniami dąży do jego zrealizowania. Stworzenie dobrych warunków dla rozwoju gospodarczego to inwestowanie w rozbudowę infrastruktury oraz uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. Dogodne położenie i dobra komunikacja oraz pro gospodarcze działania Samorządu sprzyjają inwestorom. W gminie działa ponad 1000 podmiotów gospodarczych. Tylko w latach rozpoczęło działalność ponad 300 małych firm, oferujących usługi dla miejscowej ludności jak również działających w kraju i zagranicą. Działają tu m.in.: Alwernia S.A. zakłady chemiczne powstały jeszcze w latach 20 ubiegłego wieku czy Alvernia Studios - najnowocześniejsza wytwórnia filmowa w Polsce, mieszcząca się w charakterystycznych kopułach przy autostradzie A4. Bardzo duże znaczenie dla gminy, mają przedsięwzięcia ukierunkowane na działalność turystyczną, gdyż rejon Alwerni jest terenem atrakcyjnym turystycznie. Podstawowe atuty to bogactwo zabytków, ludowej kultury, turystycznych tras, a także cisza i piękna przyroda tak obecnie ceniona przez turystów. Zabytki i atrakcje turystyczne to m.in. Klasztor OO. Bernardynów i rynek w Alwerni z unikatowymi domami podcieniowymi z XIX i XX wieku, Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, Ekomuzeum Alwernia oraz liczne szlaki rowerowe i piesze, duża ilość terenów zielonych, kąpielisko na Zalewie Skowronek z zapleczem rekreacyjno-sportowym, łowiska dla wędkarzy, platformy widokowe oraz wapienne skałki jurajskie to doskonałe miejsce do zamieszkania lub spędzania wolnego czasu i rekreacji. Mile widziani goście znajdą tu wspaniałe miejsca do rekreacji i odpoczynku. Tytuły i osiągnięcia Działania Samorządu Gminy Alwernia są zauważane i doceniane, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia: Lider Gospodarki 2010/2011 Mądra Gmina 2011 Gmina Przyjazna Innowacjom w Oświacie 2011/2012 EURO GMINA - certyfikat na lata Przyjazny Urząd 2012 Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2013 Certyfikat EURO RENOMA 2013/2014 Certyfikat ISO/IEC 27001: r. III miejsce za realizację Programu Rewitalizacji r. Przyjazna Gmina 2014 Zapraszamy do Gminy Alwernia Inwestorów i Turystów Burmistrz Jan Rychlik

4 Demografia Ludność Gminy Alwernia wg stanu na dzień 16 czerwca 2014r Liczba mieszkańców Gminy Alwernia w latach Wiek Osoby Kobiety MęŜczyźni O-6 lat Miejscowość I pólrocze 7-15 lat lat lat lat 4322 PowyŜej 60 lat PowyŜej 65 lat 761 Ogółem: Demografia sumarycznie w okresie Urodzenia 427 Zgony 490 MałŜeństwa 390 Alwernia Brodła Grojec Kwaczała Mirów Nieporaz Okleśna PodłęŜe Poręba śegoty Regulice Źródła Razem Wymeldowania z pobytu stałego 184 Zameldowania na pobyt stały 800 Przemeldowania w obrębie gminy 422 Demografia Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie I półrocze Urodzenia Zgony MałŜeństwa Migracja ludności w 2014 r. spowodowała ubytek ludności. Istnieje możliwość zameldowania się w nowym miejscu pobytu z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu. Odnotowuje się wzrost zgonów do urodzeń przez ostatnie 4 lata. Następują przemeldowania na terenie gminy i wymeldowania z terenu gminy związane z zawieraniem małżeństw, zakupem mieszkań, miejscem pracy poza terenem gminy oraz przemeldowania do nowych budynków osób z terenu gminy jak również z poza gminy. Od roku 2010 wprowadzono nazewnictwo ulic w miejscowościach Okleśna, Podłęże, Mirów, Poręba Żegoty i w 2014 r. w miejscowości Nieporaz. Od czerwca 2010 r. do r. wydano 6111 dowodów osobistych, wydanych po raz pierwszy, wydanych ze względu na zmianę danych przemeldowania, zmiany stanu cywilnego- zmiany nazwisk, dowodów utraconych, upływu terminu ważności oraz ze względu na wprowadzenie nazw ulic w miejscowościach Okleśna, Podłęże, Mirów, Poręba Żegoty i Nieporaz.

5 Urząd Stanu Cywilnego Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego przyjmowanie zapewnień od nowożeńców do ślubów wyznaniowych i cywilnych, dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego (wyroki rozwodowe, uzupełnienia i prostowania) prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk przyjmowanie oświadczeń: - o powrocie rozwiedzionej/rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, - o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, - o uznaniu ojcostwa Ilość wydanych dokumentów w latach Wyszczególnienie I półrocze Sporządzanie aktów stanu cywilnego Wydawanie decyzji administracyjnych Wydawanie zaświadczeń do ślubów wyznaniowych Wysyłanie zawiadomień do innych organów Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego Ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego w latach Wyszczególnienie I półrocze Urodzenia MałŜeństwa Zgony Akty urodzenia to wyłącznie akty sporządzone za granicą i wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, które zostały wpisane do ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego w Alwerni, to akty stanu cywilnego pochodzące z następujących państw: Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Ukraina, Słowacja, Francja, Norwegia, Holandia, Austria, Kanada, Grecja, Cypr, Tajlandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Indie, Kamerun, Chiny, Meksyk. Urząd Stanu Cywilnego corocznie organizuje jubileusz Złotych Godów wraz z wręczeniem Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par małżeńskich z terenu naszej gminy. Jubileusz Złotych Godów w latach Wyszczególnienie Liczba par obchodzących Jubileusz 50 lat małŝeństwa

6 Planowanie Przestrzenne Uchwała Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Alwerni na lata Uchwała Nr XXVIII/200/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Alwernia na lata Uchwała Nr XLI/305/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata Uchwała Nr LIII/383/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Alwernia. Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 09 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Uchwała Nr III/29/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Uchwała Nr VI/58/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice. Uchwała Nr VI/59/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Źródła Uchwała Nr VII/69/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Uchwała Nr VIII/75/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna. Na stronie internetowej Gminy Alwernia, znajdują się do wglądu obowiązujące dokumenty planistyczne. Do końca kadencji przewiduje się uchwalenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy. Ilość dokumentów wydanych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach Wyszczególnienie I półrocze Wypisy Podziały Zaświadczenia Decyzje środowiskowe z zakresu ochrony środowiska Decyzje o opłacie planistycznej

7 Działalność Gospodarcza Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dane przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji Urzędu Miejskiego w Alwerni zostały przeniesione do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca ponosi konsekwencje braku aktualnego wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie Działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Obecnie rejestracja firmy i wszystkie zmiany dotyczące działalności gospodarczej odbywają się online. Przedsiębiorca może sam dokonać wpisu, ale musi potwierdzić to podpisem zaufanym, dlatego większość przedsiębiorców wykonuje te czynności za pośrednictwem urzędu gminy. Pracownik urzędu wprowadza zmiany do systemu ogólnopolskiej bazy danych przedsiębiorców i potwierdza to podpisem elektronicznym certyfikowanym. Zmiany wprowadzone do systemu są dostępne dla Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego., co jest kontynuacją zasady jednego okienka. Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne. Liczba przedsiębiorców z terenu Gminy Alwernia: 571 wpisów w CEIDG - wg stanu na dzień roku Ilość wpisów do CEIDG oraz wykreśleń z CEIDG w latach Wyszczególnienie I półrocze Dokonane nowe wpisy Dokonane wykreślenia wpisów W Urzędzie Miejskim w Alwerni działał Punkt konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie, w którym pełnił dyżur ekspert z zakresu prowadzenia i rozwoju firmy. Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające założyć własną firmę mogły w każdy I wtorek miesiąca w godzinach 09:00-15:00 korzystać z porad wykwalifikowanego konsultanta. BudŜet BudŜet - Wydatki Gminy Alwernia w latach * Dział Nazwa tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % Rolnictwo i łowiectwo 101,9 0,31 94,9 0,32 38,8 0,13 33,4 0,10 wydatki bieŝące 32,9 0,10 39,9 0,13 38,8 0,13 33,4 0, wydatki majątkowe 69,0 0,21 55,0 0, Leśnictwo 0, ,1-0,5-020 wydatki bieŝące 0, ,1-0,5 -

8 wydatki majątkowe Transport i łączność 2 126,2 6, ,7 5,79 875,2 2, ,3 3,35 wydatki bieŝące 709,1 2,16 644,7 2,19 461,0 1,54 284,5 0, wydatki majątkowe 1 417,1 4, ,0 3,60 414,2 1,39 809,8 2,48 Gospodarka mieszkaniowa 769,1 2,34 332,4 1, ,2 7,92 506,0 1,55 wydatki bieŝące 161,5 0,49 224,2 0,76 142,2 0,48 403,6 1, wydatki majątkowe 607,6 1,85 108,2 0, ,0 7,44 102,4 0,31 Działalność usługowa 175,3 0,54 114,6 0,39 56,9 0,19 104,5 0,32 wydatki bieŝące 132,6 0,40 114,6 0,39 56,9 0,19 104,5 0, wydatki majątkowe 42,7 0, Administracja publiczna 3 357,7 10, ,5 11, ,4 11, ,2 11,07 wydatki bieŝące 3 351,4 10, ,5 11, ,8 11, ,2 11, wydatki majątkowe 6,3 0, ,6 0,04 7,0 0,02 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25,9 0,08 5,4 0,02 3,0 0,01 23,1 0,07 wydatki bieŝące 25,9 0,08 5,4 0,02 3,0 0,01 23,1 0, wydatki majątkowe Obrona narodowa 0, ,7-0,8 - wydatki bieŝące 0, ,7-0,8-752 wydatki majątkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 278,8 0,85 297,3 1,01 214,5 0,72 270,3 0,83 wydatki bieŝące 251,6 0,77 203,2 0,69 196,4 0,66 240,3 0, wydatki majątkowe 27,2 0,08 94,1 0,32 18,1 0,06 30,0 0,09 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45,0 0, wydatki bieŝące 45,0 0, Obsługa długu publicznego 354,1 1,08 547,2 1,86 458,5 1,53 412,0 1,26

9 wydatki bieŝące 354,1 1,08 547,2 1,86 458,5 1,53 412,0 1,26 RóŜne rozliczenia ,0 0,52 wydatki bieŝące ,0 0, wydatki majątkowe Oświata i wychowanie ,6 45, ,8 56, ,7 52, ,2 50,20 wydatki bieŝące ,8 41, ,7 50, ,7 48, ,8 46, wydatki majątkowe 1 356,8 4, ,1 6, ,0 4, ,4 3,27 Ochrona zdrowia 277,3 0,85 299,7 1,02 280,5 0,94 270,2 0,83 wydatki bieŝące 231,5 0,71 288,3 0,98 280,5 0,94 245,5 0, wydatki majątkowe 45,8 0,14 11,4 0, ,7 0,08 Pomoc społeczna 3 092,3 9, ,9 10, ,2 11, ,6 10,23 wydatki bieŝące 3 092,3 9, ,9 10, ,2 11, ,6 10, wydatki majątkowe Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 153,7 0,47 161,6 0, wydatki bieŝące 153,7 0,47 161,6 0, wydatki majątkowe Edukacyjna opieka wychowawcza 324,3 0,99 354,3 1,21 415,1 1,39 472,0 1,44 wydatki bieŝące 324,3 0,99 354,3 1,21 415,1 1,39 472,0 1, wydatki majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 401,5 16, ,4 3, ,6 4, ,0 13,42 wydatki bieŝące 1 157,3 3,53 992,4 3, ,9 3, ,0 5, wydatki majątkowe 4 244,2 12,94 82,0 0,28 17,7 0, ,0 7,52 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 078,1 3, ,9 3, ,6 4, ,0 4,03 wydatki bieŝące 942,8 2,88 918,9 3,13 843,8 2, ,0 3, wydatki majątkowe 135,3 0,41 163,0 0,55 564,8 1,89 235,0 0,72 Kultura fizyczna 288,6 0,88 262,6 0,89 229,7 0,77 255,4 0,78 wydatki bieŝące 260,5 0,79 257,6 0,87 229,7 0,77 255,4 0, wydatki majątkowe 28,1 0,09 5,0 0, R A Z E M : ,3 100, ,2 100, ,7 100, ,5 100,00

10 wydatki bieŝące ,2 75, ,4 88, ,3 85, ,2 85,51 wydatki majątkowe 7 980,1 24, ,8 11, ,4 14, ,3 14,49 Źródło: Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu za 2011, 2012, 2013 i I-V 2014 r. * stan na r. wg planu wydatków na 2014r. BudŜet - Dochody Gminy Alwernia w latach Nazwa w tys. zł % w tys. zł % w tys. zł % w tys. zł % I. Podatki 5 613,8 21, ,6 18, ,5 20, ,6 20,8 1 podatek rolny 363,6 392,9 397,1 428,0 2 podatek od nieruchomości 4327, , ,0 5068,0 3 podatek leśny 44,7 53,9 57,5 49,6 4 podatek od środ. transport. 520,3 491,1 545,0 484,0 5 podatek od spadku i darowizn 90,2 38,3 43,5 60,0 6 podatek w formie karty podatkowej. 7 podatek od umów cywilno- -prawnych 17,0 15,8 19,5 20,0 250,4 172,7 230,0 250,0 II. Udziały: 7 357,6 28, ,7 23, ,3 26, ,2 27,4 1 2 w podatku dochodowym od osób fizycznych 7004, ,7 7627,6 8117,2 w podatku dochodowym od osób prawnych 352,7 98,0 369,6 250,0 III. Dochody z majątku gminy 171,7 0,7 215,4 0,7 391,3 1,3 902,6 3,0 sprzedaŝ mienia 1 komunalnego 13,8 16,6 217,0 690,0 2 dzierŝawa i najem 114,5 135,2 123,8 162,6 3 wieczyste uŝytkowanie 43,4 63,7 50,6 50,0 IV. Pozostałe dochody 1 142,5 4, ,7 4, ,5 5, ,4 6,8 1 opłata skarbowa 33,4 32,4 34,3 40,0 2 opłaty 98,8 98,4 70,6 48,1 3 opłata targowa 12,0 11,3 10,8 11,0

11 4 opłata za odbiór odpadów komunalnych ,4 893,1 5 odsetki 67,5 143,2 52,5 81,9 6 za pozwolenie na sprzedaŝ napojów alkoholowych 233,5 247,4 235,7 240,0 7 czesne, Ŝywienie 332,0 263,5 271,1 267,5 8 świetlice - wyŝywienie 196,8 243,1 246,0 305,7 9 pozostałe dochody 168,5 256,3 175,2 173,1 Dochody własne V (I+II+III+IV) ,5 54, ,4 47, ,6 54, ,9 58,0 VI. Subwencja 8 630,3 32, ,2 30, ,0 29, ,1 28,7 1 część oświatowa 8335, , , ,1 2 część wyrównawcza 8,4 259, rezerwa subwencji ogólnej 286,8 28,0 - - VII. Dotacje 3 360,0 12, ,3 22, ,5 16, ,1 13,3 1 na zadania zlecone gminie 2455, , , ,3 2 na zadania własne (w tym środki na dofinansowanie własnych inwestucji gminy) 904, , , ,8 Razem: ,8 100, ,9 100, ,1 100, ,1 100,0 Dane: Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Gminy Alwernia za 2011r., 2012r., 2013r., 2014r. * stan na wg planu dochodów na 2014 Podatki W ewidencji podatkowej znajduje się ogółem 9905 Podatników, w tym: 9786 osób fizycznych oraz 119 osób prawnych. W okresie roku, nie uległy zmianie zasadniczo akty prawne w oparciu, o które dokonuje się wymiaru podatków. Także zasady naliczania i poboru podatków lokalnych nie uległy radykalnym zmianom, poza zmianą wysokości samej stawki podatkowej, która co roku ulegała zmianie o stopień inflacji. Stawki podatku od nieruchomości w latach , na obszarze Gminy Alwernia Wyszczególnienie Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków mieszkalnych lub ich części Stawka w zł % % % Stawka Stawka Stawka stawki stawki stawki w zł w zł w zł max. max. max. A 0,67 0,70 0,73 0,74 % stawki max. B 0, , , ,56 76

12 Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. gosp. oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. w zakresie świadczenia usług dla rolnictwa i związanych wyłącznie z prowadzeniem tej działalności Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych Od 1m 2 pow. uŝytkowej pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego Od budowli związanych z prowadzeniem dział. gosp. Od 1m 2 gruntów zw. z prowadzeniem dział. gosp. bez względu na zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków Od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne Od 1m 2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dział. poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego A 21,05 21,94 22,82 23,03 B 17, , , ,94 87 A 21,05 21,94 22,82 23,03 B 9, , , ,07 44 A 9,82 10,24 10,65 10,75 B 6, , , ,45 69 A 4,27 4,45 4,63 4,68 B 4, , , , A 7,06 7,36 7,66 7,73 B 3, , , ,90 50 A 2% 2% 2% 2% B 2% 100 2% 100 2% 100 2% 100 A 0,80 0,84 0,88 0,89 B 0, , , ,74 83 A 4,15 4,33 4,51 4,56 B 3, , , ,13 91 A 0,41 0,43 0,45 0,46 B 0, , , ,14 30 Stawki podatku rolnego w latach , na obszarze Gminy Alwernia Wyszczególnienie Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego Podatek rolny z 1 ha fizycznego Stawka w zł % stawki max. Stawka w zł % stawki max. Stawka w zł % stawki max. Stawka w zł A 94,10 185,45 189,65 173,20 % stawki max. B 94, , , ,50 62 A 188,20 370,90 379,30 346,40 B 188, , , ,00 62 Legenda: A - stawki procentowe według obwieszczenia Ministra Finansów ( maksymalne) B stawki podatkowe przyjęte dla obszaru Gminy Alwernia przez Radę Miejską relacja procentowa do stawki maksymalnej. Zgodnie z ustawą, dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.) od roku 2006 producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

13 Zwrot w podatku akcyzowego naa terenie Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie Liczba producentów rolnych korzystających ze zwrotu podatku akcyzowego 2014 I półrocze Łączna kwota dokonanej wypłaty dotacji ,69 zł ,86 zł ,36 zł ,42 zł Oświata Gmina Alwernia jest organem prowadzącym dla: 3 przedszkoli publicznych: Przedszkole Samorządowe Tęczowa Kraina w Alwerni z filią w Grojcu, Przedszkole Samorządowe Fantazja w Kwaczale, Przedszkole Samorządowe w Regulicach. 7 szkół podstawowych (w tym trzech z oddziałami przedszkolnymi): Szkoła Podstawowa w Alwerni, Szkoła Podstawowa w Brodłach (w tym oddział przedszkolny), Szkoła Podstawowa w Grojcu, Szkoła Podstawowa w Kwaczale, Szkoła Podstawowa w Okleśnej (w tym oddział przedszkolny), Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty (w tym oddział przedszkolny), Szkoła Podstawowa w Regulicach. 3 Gimnazjów: Gimnazjum w Alwerni, Gimnazjum w Brodłach, Gimnazjum w Kwaczale. Poniżej przedstawiono wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz liczebność uczniów. Wydatki na przedszkola Gminy Alwernia w latach [zł] Poszczególne lata wg planu Wydatki ogółem , , , ,00 Subwencja oświatowa , , ,14 w tym: Dotacja przedszkolna: , ,00 Dochody , , , ,00 Dopłata z budŝetu gminy , , , ,86 Liczba dzieci Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu 7 739, , , ,44

14 Wydatki na oddziały przedszkolne Gminy Alwernia w latach [zł] Poszczególne lata wg planu Wydatki ogółem , , , ,00 w tym: Dotacja przedszkolna , ,00 Dopłata z budŝetu gminy , , , ,00 Liczba dzieci Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym 4 357, , , ,85 Wydatki na szkoły Gminy Alwernia w latach [zł] Poszczególne lata wg planu Wydatki ogółem , , , ,00 Subwencja oświatowa , , , ,00 w tym: Dochody , , , ,00 Dopłata z budŝetu gminy , , , ,00 Liczba uczniów Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole , , , ,62 Aktualny stan zatrudnionych nauczycieli w oświacie to 176 osób, w tym 20 nauczycieli kontraktowych, 40 nauczycieli mianowanych oraz 116 nauczycieli dyplomowanych. W latach we wszystkich szkołach funkcjonowały biblioteki, świetlice oraz stołówki szkolne. Realizując obowiązki wynikające z ustawy o systemie oświaty, Gmina Alwernia w latach organizowała dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych na terenie miasta Krakowa oraz Chrzanowa oraz refundowała rodzicom koszty związane z dowożeniem do szkół i przedszkoli uczniów niepełnosprawnych, a dla uczniów gimnazjów Gmina zapewniała zorganizowany dowóz. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Alwernia osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. W latach 2011, 2013 oraz 2014 Gmina Alwernia w sprawdzianie szóstoklasistów zajęła I miejsce, a w roku 2012 II miejsce w powiecie chrzanowskim. W egzaminie gimnazjalnym Gmina Alwernia w roku 2011 zajęła II miejsce, a w latach 2012, 2013, 2014 zajęła I miejsce w powiecie chrzanowskim. Od 2011 roku Burmistrz Gminy Alwernia przyznaje stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, są finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych albo legitymują się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi. 27 listopada 2013 r. Gmina Alwernia otrzymała certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2013" w kategorii gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Certyfikaty przyznawane są samorządom, które w szczególny sposób dbają o rozwój edukacji na swoim terenie, inwestują w oświatę i jej infrastrukturę, wspierają innowacyjność w oświacie, są organami prowadzącymi szkół, wykazujących znaczące osiągnięcia dydaktyczne, kulturalne lub sportowe.

15 W latach szkoły i przedszkola z terenu Gminy Alwernia uczestniczyły w projektach realizowanych przy wsparciu środków pomocowych UE oraz środków Województwa Małopolskiego a były to projekty: W roku szkolnym 2011/2012 r. oraz 2012/2013 r. Gmina realizowała projekt pn. "Lepszy Start" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III dla szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w całości refundowany był ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość wyniosła zł. Celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych poprzez organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. W czasie realizacji projektu została doposażona baza dydaktyczna szkół w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Projekt Lepszy start w ZS Nr 3 w Kwaczale W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 (do grudnia 2014 r.) Gmina realizuje projekt o nazwie Młodzi, wykształceni", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w całości refundowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość wynosi zł. Projekt realizowany jest w klasach IV-VI w 6 szkołach podstawowych oraz w 2 Gimnazjach. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez realizację odpowiednich zajęć dodatkowych. W czasie trwania projektu doposażono bazę dydaktyczną szkół w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt dobrany właściwie do zaplanowanych zajęć dodatkowych. W roku 2014 Gmina realizuje projekt "Już pływam. Ogólna wartość projektu wynosi: zł, w tym środki Gminy Alwernia zł, a dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie zł. W projekcie udział biorą uczniowie klas III-VI szkół podstawowych. Głównym założeniem projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. Koszt, jaki ponoszą rodzice dzieci, to 10 zł od dziecka za cały udział w programie. Łącznie w projekcie uczestniczy 225 uczniów wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Alwernia. W roku 2012 Gmina wzięła udział w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła. W ramach programu zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Regulicach sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, oprogramowanie i inny sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych o wartości ,61 zł, z czego ,00 zł zostało pokryte ze środków Wojewody Małopolskiego, a ,61 zł pokryto ze środków Gminy Alwernia. W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach z terenu Gminy Alwernia realizowany był projekt mający na celu podniesienie umiejętności językowych dzieci, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w całości refundowany był ze środków Unii Europejskiej, a realizowany był w: Przedszkolu Samorządowym "Tęczowa Kraina" w Alwerni pn. Angielski z PROTI - fajna zabawa". Ogólna wartość projektu w przedszkolu wyniosła ,00 zł., Przedszkolu Samorządowym "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu pn. "Angielski dla przedszkolaka. Ogólna wartość projektu w przedszkolu wyniosła ,07 zł., Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale pn. "Z angielskim od przedszkola". Ogólna wartość projektu w przedszkolu wyniosła ,80 zł., Przedszkolu Samorządowym w Regulicach pn. "Angielski od przedszkola". Ogólna wartość projektu w przedszkolu wyniosła ,51 zł.

16 Projekt Młodzi wykształceni w SP w Okleśnej Projekt Już pływam zajęcia na basenie Ochrona Środowiska Działania w zakresie ochrony środowiska Wywóz eternitu z prywatnych posesji gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość ton 170, ,16 63,12 Kwota , , , ,42 Liczba posesji, z których wywieziono eternit * zadanie w trakcie realizacji Ochrona przyrody Usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość decyzji administracyjnych *zadanie w trakcie realizacji

17 Gospodarka Nieruchomościami Nabywanie nieruchomości przez Gminę Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość działek [szt.] Powierzchnia [ha] 0,1874 0,2288 0,05 0,0728 Wartość gruntów [zł] * stan na 1 lipca 2014r. Komunalizacja gruntów na rzecz Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość działek [szt.] Powierzchnia [ha] 23,4622 1,5778 2,3708 0,6212 Wartość gruntów [zł] * stan na 1 lipca 2014r. SprzedaŜ nieruchomości Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość działek [szt.] Powierzchnia [ha] 0, ,7321 0,0144 Wartość gruntów [zł] , * stan na 1 lipca 2014r. Gospodarka Komunalna Tereny zielone w obrębie zurbanizowanej części poszczególnych miejscowości Gminy Alwernia, objęte są stałą pielęgnacją (koszenie, grabienie, sprzątanie, przycinanie żywopłotów, sadzenie kwiatów). Należą do nich: Rynek w Alwerni i park przy ul. EVRON w Alwerni oraz zieleńce w Alwerni, Brodłach, Grojcu, Kwaczale, Nieporazie, Okleśnej, Porębie Żegoty i Regulicach. Systematycznie wykaszane są pobocza dróg gminnych.

18 Również mieszkańcy upiększają tereny w centrach swoich miejscowości. Dzięki ich staraniom powstały skwerki i kwietniki w Brodłach, Grojcu, Nieporazie, Okleśnej, Porębie Żegoty i Regulicach. Są na nich sadzone kwiaty i rośliny ozdobne. Regulice otoczenie przystanku autobusowego zagospodarowanego przez mieszkańców Poręba Żegoty róże i irga płożąca posadzona przez mieszkańców wkład do projektu Zagospodarowanie Trójkąta W Gminie Alwernia dostarczaniem wody dla mieszkańców (z wyjątkiem Okleśnej i Źródeł), oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz remontami i bieżącym utrzymaniem sieci wodno kanalizacyjnej zajmuje się właściciel tych sieci Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. Natomiast eksploatacje małych oczyszczalni ścieków przy obiektach: Szkoła Podstawowa w Kwaczale i Brodłach; Przedszkole, Ośrodek Zdrowia i Dom Ludowy w Kwaczale; Przedszkole, Ośrodek Zdrowia i Szkoła Podstawowa w Regulicach; Szkoła i Dom Ludowy w Grojcu oraz Urząd Miejski w Alwerni, finansowane są z budżetu Gminy Alwernia i prowadzone przez firmę wyłanianą każdego roku w drodze przetargu. Oczyszczalnie te funkcjonują od początku lat dziewięćdziesiątych, wymagają więc prowadzenia remontów. W ostatnich latach wymieniono część kompresorów, przebudowano studzienkę rewizyjną wraz z odpływem przy szkole w Kwaczale, wymieniono pokrywę na oczyszczalni w Alwerni. W zamian za zrzut ścieków z oczyszczalni przy Urzędzie do rowu melioracyjnego, Gmina przekazuje corocznie środki na jego czyszczenie. W latach zrealizowano budowę pierwszego etapu kanalizacji w Regulicach, na które Gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wybudowano 12 km sieci w obrębie ulic: Jana Pawła II, Kościuszki, Chrzanowskiej, Długiej (część), Podgórska, Wąska, Kolejowa, Jasna, Rzeczna, Konarskiego, Myśliwska, Czarnogórskiej (część), Kwarcowa, Żwirowa, Szewska, Dolomitowa, Melafirowa, Bazaltowa, Piastowska, Stolarska, Marmurowa, Ks. Łąckiego (część), Stawowa, Bławatkowa, Stokrotkowa i Kościelna. Obecnie trwa przygotowanie do planowanego w 2015 roku drugiego etapu budowy kanalizacji w tej miejscowości. Koszt budowy to zł, z czego zł dofinansowanie ze środków UE. Prowadzi się również remonty sieci kanalizacji burzowej oraz ich udrażnianie poprzez czyszczenie studzienek i wymianę uszkodzonych rur. Na bieżąco uzupełniane są kratki na studzienkach. Do obowiązków gminy należy przekazywanie bezdomnych zwierząt do schroniska. Są to przede wszystkim psy, których ilość z roku na rok jest coraz większa. Gmina pokrywa również koszty ich utrzymania w schronisku oraz szczepień. Od 2012 roku Gmina realizuje również program zapobiegania bezdomności zwierząt, w ramach którego finansowana jest sterylizacja bezdomnych kotów przeznaczonych do adopcji. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowany jest program Prace społecznie użyteczne przyczyniający się do zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Przynosi on wymierne korzyści Gminie w postaci udrożnionych przepustów, wyczyszczonych poboczy, wyciętych samosiewów, zebranych śmieci, poprawy estetyki miejscowości itp. W roku 2014 w ramach programu jest zatrudnionych 20 osób. Gmina ponosi koszty w wysokości zł płace i 1458 zł zakup narzędzi) Powstały kolejne place zabaw: przy szkołach w Grojcu, Brodłach, Kwaczale i Regulicach. oraz doposażono istniejące place w Alwerni i Źródłach. Przeprowadzono kompleksowy remont placu zabaw w Okleśnej oraz doraźne naprawy na pozostałych placach. Corocznie wymieniany jest piasek w piaskownicach. Dbałością o czystość tych placów zajmują się zarówno wynajęte firmy /koszenie/ jak i zatrudniani bezrobotni. W 2013 r. wykonano rewitalizację Rynku w Alwerni. W ramach projektu przebudowano płytę rynku, wykonano nowe chodniki i place, położono nową nawierzchnię na drogach wokół rynku, wykonano pielęgnację drzew oraz posadzono kilkadziesiąt drzew

19 i kilkaset krzewów, założono nowe trawniki. Wymieniono na nowe sieci: wodociągową, gazową, elektryczną i teletechniczną, wybudowano kanalizację burzową, oświetlenie parkowe i oświetlenie uliczne. Zagospodarowano teren w Grojcu tzw. Polec. Wykonano niwelację i uporządkowano teren, wykonano odwodnienie terenu. W Grojcu, Kwaczale, Okleśnej i Regulicach zagospodarowywano gminne działki na tereny rekreacji plenerowej. Wykorzystywane są przez lokalne społeczności na organizację spotkań i imprez plenerowych, Stanowią również punkty przystankowe dla turystów uprawiających turystykę pieszą i rowerową. Plac zabaw w Brodłach Jar w Grojcu zagospodarowany teren rekreacyjny Plac zabaw w Regulicach Rynek w Alwerni po rewitalizacji Oświetlenie Uliczne Budowa i eksploatacja oświetlenia ulicznego należy do zadań własnych gminy. Jego rozbudowa realizowana jest ze środków poszczególnych sołectw, natomiast energia elektryczna oraz bieżąca eksploatacja, finansowane są z budżetu ogólnego. Obecnie we wszystkich miejscowościach na słupach gminnych i dzierżawionych od firmy TAURON S.A., zamontowanych jest 1317 lamp w tym: - przy drogach gminnych ulicznych i 23 parkowe - przy drogach powiatowych 195 ulicznych - przy drogach wojewódzkich -132 uliczne W latach kontynuowano rozbudowę oświetlenia przy kolejnych ulicach. Wykonano oświetlenie ulicy Kasztanowej bocznej w Alwerni, ulicy Szkolnej w Grojcu, przystanków autobusowych na Łozku w Kwaczale, ul. Podwale w Regulicach, opracowano projekty dla budowy oświetlenia ulicy pomiędzy Evron a Wiosenną w Alwerni oraz dla drogi do cmentarza w Kwaczale. Zamontowano dodatkowe punkty świetlne w Alwerni, Grojcu, Mirowie, Podłężu, Porębie Żegoty, Okleśnej i Kwaczale. W ramach bieżącej konserwacji TAURON S.A. wymienia najstarsze oprawy oświetleniowe na nowoczesne.

20 Wydatki na oświetlenie uliczne w Gminie Alwernia w latach [w zł] Wyszczególnienie * BieŜąca eksploatacja , , , ,00 Rozbudowa Alwernia 4 590, , Rozbudowa Grojec 4 276, , ,58 0 Rozbudowa Kwaczała , , ,00 Rozbudowa Regulice , *wydatki wg planu Gospodarka Odpadami Od dnia 1 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która całkowicie zmieniła zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Dotychczasowe umowy, zawierane indywidualnie pomiędzy mieszkańcami a firmami wywozowymi wygasły, a obowiązek odbierania śmieci od mieszkańców przejęły gminy. Dlatego też Rada Miejska w Alwerni przyjęła pakiet uchwał regulujący nowy system. Uchwalono, że odpady gromadzone będą w pojemnikach o pojemności: 120, 240 i 1100 litrów. Określono zasady segregacji odpadów oraz kolorystykę pojemników na segregację. Zgodnie z uchwałą Rady opłata za odbiór śmieci ponoszona jest za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości i wynosi: 6 złotych w przypadku segregowania odpadów i 15 złotych w przypadku oddawania odpadów zmieszanych. Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą nowych zasad oddawania śmieci. Rozwieszano ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, przygotowano ulotkę, która została dostarczona do wszystkich nieruchomości, wszystkie informacje dotyczące tego zagadnienia umieszczane są również na stronie internetowej Gminy Alwernia, w zakładce Gospodarka odpadami. Przeprowadzony został przetarg, który wyłonił firmę odbierającą odpady Zakład Usług Komunalnych Bolesław. Dodatkowo organizowane były nieodpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, opon oraz gruzu i odpadów budowlanych. Gmina wywiązała się z ustawowych obowiązków określonych w Art.3b oraz Art.3c (Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papieru, metali, tworzyw sztucznych, odpadów budowlanych) oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w 2013 roku zostały osiągnięte. W terminie wiosennym odbywa się sprzątanie dróg na terenie gminy oraz zbieranie śmieci z rowów przydrożnych. Wzdłuż dróg, przy głównych ciągach pieszych ustawione zostały kosze na śmieci, których opróżnianiem zajmuje się firma wyłaniana corocznie w drodze przetargu. Zlikwidowano dzikie wysypiska w: Alwerni, Grojcu, i Kwaczale. Gmina uczestniczy w Dniu Ziemi i Akcji Sprzątania Świata, finansując utylizację odpadów zebranych przez młodzież i organizacje społeczne. Utrzymywana jest czystość na placach zabaw i placu handlowym w Alwerni. Wydatki na gospodarkę komunalną w latach [zł] Wyszczególnienie * Eksploatacja obiektów ochrony środowiska , , , ,00 Dopłata do ścieków Okleśna , ,00 0 0

21 Opłata za zajęcie pasa drogi pod kanalizację , , ,00 Wywóz śmieci z cmentarzy i terenów gminnych , , , ,00 Utrzymanie terenów zielonych , , , ,00 Koszenie poboczy dróg , , , ,00 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 9 789, , , ,00 Utrzymanie czystości na terenach gminnych , , , ,00 Segregacja odpadów , Operaty wodnoprawne dla małych oczyszczalni ,00 Zakup koszy ulicznych i worków 1 000, , , ,00 Odbiór odpadów wielkogabarytowych , Zbieranie śmieci przy drogach 1 000, , ,00 0 Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami , , , ,00 Zapobieganie bezdomności zwierząt ,00 955, ,00 Zbieranie zwłok zwierząt , , ,00 Sprzątanie placu targowego 9 000, , , ,00 Sprzątanie i naprawy placów zabaw 9 879, , , ,00 Odbiór odpadów od mieszkańców , ,00 Plac zabaw Alwernia 8 372, , Plac zabaw szkoła Grojec , Plac zabaw szkoła Brodła , Plac zabaw Nieporaz , ,82 Plac zabaw Źródła ,05 Plac zabaw szkoła Kwaczała ,62 Plac zabaw szkoła Regulice ,95 Teren centrum wsi Poręba śegoty 246, , ,25 Remonty kanalizacji burzowej 4 296,69 790, ,00 Odwodnienie terenu w Grojcu , , Budowa kanalizacji sanitarnej Regulice , ,00 Prace społecznie uŝyteczne , , , ,00 Rewitalizacja Rynek Alwernia , , ,74 0 * wydatki wg planu

22 Inwestycje i Remonty Remonty oświatowe W latach przeprowadzono szereg prac remontowych w placówkach oświatowych, realizując w pierwszej kolejności zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ich celem było poprawienie bezpieczeństwa i warunków nauki uczniów naszej gminy. Szkoła Alwernia wykonano ocieplenie i tynku przy wejściu głównym, rozebrano daszki przy wejściu bocznym w związku z budową przewiązki do hali, zamontowano system aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej w kotłowni, wyremontowano korytarz przy świetlicy, wyremontowano parkiet na sali gimnastycznej, zamontowano drzwi pożarowe do kotłowni, wyremontowano kominy wentylacyjne nad dachem Szkoła Brodła założono pokrywy na studzienki odwadniające, usunięto awarię instalacji wodociągowej, naprawiono awarię centralnego ogrzewania, wymieniono sufit podwieszany w łazience, wykonano remont kominów wentylacyjnych i spalinowych. Szkoła Grojec wykonano wymianę pokrycia dachu, remont przyłącza wody, schody na plac zabaw oraz remont ogrodzenia, wyremontowano szatnię i klatkę schodową w bieżącym roku zostanie wykonany remont i malowanie elewacji Szkoła Kwaczała wykonano wymianę dachu, remont płyty boiska, położono posadzkę w szatni, pomalowano pomieszczenie dydaktyczne w starej części budynku, odnowiono ściany i sufit w szatni przy sali gimnastycznej Szkoła Okleśna wykonano wymianę drzwi zewnętrznych, zaprojektowano i wykonano modernizację sali gimnastycznej, obejmującą przebudowę sieci wodociągowej wraz z dodatkowym przyłączem i montażem hydrantów, zamontowanie drzwi dostosowanych do wymagań p-poż, wykonano wentylację, zamontowano skrzynki zabezpieczające sterowniki., w bieżącym roku pomalowany zostanie korytarz prowadzący do Sali gimnastycznej, klatka schodowa i balkon. Szkoła Poręba Żegoty wykonano modernizację przyłącza wodociągowego dla potrzeb p-poż. Szkoła Regulice wykonano wymianę pompy centralnego ogrzewania, wyremontowano odcinek kanalizacji, wyremontowano dmuchawy nagrzewające na sali gimnastycznej. Przedszkole samorządowe Alwernia, filia Grojec wyremontowano pomieszczenie po bibliotece na potrzeby sali dydaktycznej, przeprowadzono remont kuchni, wymieniono drzwi wejściowe oraz 4 drzwi wewnętrzne Przedszkole samorządowe Regulice wykonano remont instalacji elektrycznej w całym budynku, malowanie ścian i sufitów, remont sanitariatów, remont pieca c.o., kontynuowano wymianę stolarki okiennej. W bieżącym roku opracowany został projekt i wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na potrzeby przedszkola. Nakłady na roboty remontowe w szkołach i przedszkolach Gminy Alwernie w latach [zł] Wyszczególnienie * Szkoła Alwernia , , , Szkoła Brodła 2 780, , , ,00 Szkoła Grojec , ,00 Szkoła Kwaczała 9 000, , , ,33 Szkoła Okleśna , , , ,34 Szkoła Poręba śegoty , Szkoła Regulice 800, , Przedszkole Grojec 4 315, , Przedszkole Regulice , , , * wydatki wg planu

23 Inwestycje oświatowe Oprócz prac remontowych prowadzono również inwestycje w bazę oświatową. Zespół Szkół nr 1 w Alwerni na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej realizowana jest budowa hali sportowej. Dotychczas wykonano ściany, dach stolarkę okienną i drzwiową, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, ułożono płytki na ścianach i podłogach. Oddanie obiektu przewidziane jest na 2014 rok. Zespół Szkół nr 2 w Brodłach kontynuowano prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku, opracowany został i zrealizowany projekt boisk przyszkolnych, w ramach którego wykonano boisko do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki ręcznej i kort tenisowy o nawierzchni asfaltowej. Zbudowano ścieżkę zdrowia o nawierzchni trawiastej, wyposażoną w urządzenia sprawnościowe. Teren został ogrodzony siatką na słupkach. Boisko wyposażono w piłkochwyty z tworzyw sztucznych. Urządzono plac zabaw. Zespół Szkół nr 3 w Kwaczale zaprojektowany został plac zabaw, który zrealizowany zostanie w bieżącym roku Szkoła Podstawowa w Regulicach opracowany został i zrealizowany projekt zespołu boisk przyszkolnych, w ramach którego wykonano boisko do siatkówki i koszykówki i kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej. Zbudowano bieżnię ze skocznią w dal o nawierzchni z mączki ceglanej. Teren został ogrodzony siatką stalową na słupkach. Boiska wyposażono w piłkochwyty z tworzyw sztucznych. W bieżącym roku wykonany zostanie plac zabaw. Hala sportowa w Alwerni Plac zabaw w Kwaczale Kompleks sportowy przy SP w Regulicach Kompleks sportowy przy ZS nr 2 w Brodłach Nakłady inwestycyjne w szkołach i przedszkolach Gminy Alwernia w latach [zł] Wyszczególnienie * Hala w Alwerni , , , ,88 Zespół szkół nr 2 Brodła , , ,02 0 Zespół Szkół nr 3 w Kwaczale ,62 Szkoła Podstawowa w Regulicach , , ,95 *wydatki wg planu

24 Inwestycje i remonty sportowe Na terenie Gminy Alwernia istnieje jeden stadion sportowy w Alwerni oraz cztery boiska z zapleczami : w Brodłach, Kwaczale, Okleśnej i Regulicach. W latach prowadzone były w tych obiektach zarówno bieżące prace remontowe jak i modernizacje. Stadion Alwernia wymieniono drzwi balkonowe, wymieniono stolarkę okienną i przeprowadzono remont rynien, malowanie pomieszczeń Boisko Brodła wykonano nowe przyłącze wody. Boisko Kwaczała wykonano remont instalacji elektrycznej, wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku, wymieniono drzwi wejściowe do budynku Boisko Okleśna wymieniono podgrzewacze wody wraz z częścią instalacji gazowej. W bieżącym roku zostało naprawione i wymalowanie ogrodzenie wokół obiektu Boisko Regulice wykonano niwelację terenu oraz ogrodzenie części boiska od strony wschodniej i północnej. Nakłady inwestycyjne i remontowe na obiekty sportowe Gminy Alwernia w latach [zł] Wyszczególnienie * Stadion Alwernia , Boisko Brodła 8 148, Boisko Kwaczała Boisko Okleśna 5 999, Boisko Regulice , , *wydatki wg planu Ośrodki zdrowia W gminie istnieją trzy budynki, będące własnością Gminy, zajmowane na ośrodki zdrowia. Ośrodek zdrowia Okleśna wykonano wymianę drzwi wejściowych, położono płytki na schodach wejściowych do budynku oraz na korytarzu, pomalowano pomieszczenia. W bieżącym roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku polegająca na dociepleniu wraz z otynkowaniem. Ośrodek zdrowia Regulice rozdzielenie instalacji gazowej biblioteki od Ośrodka Zdrowia Nakłady remontowe na ośrodki zdrowia Gminy Alwernia w latach [zł] Wyszczególnienie * Ośrodek Zdrowia Okleśna , ,00 Ośrodek Zdrowia Regulice , *wydatki wg planu Domy Ludowe Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy Domy Ludowe oraz sześć świetlic. Pełnią one funkcję ośrodków kultury oraz spotkań lokalnych środowisk. W obiektach tych w ostatnim okresie wykonano szereg prac remontowych i modernizacyjnych. Poniesione tez zostały znaczne nakłady finansowe. Obok istniejących od lat 60-tych budynków, powstały dwie nowe świetlice w Porębie Żegoty i w Podłężu. Dom Ludowy Grojec wykonano remont dachu, malowanie pomieszczenia, wymianę podgrzewacza wody, w bieżącym roku wykonany zostanie remont elewacji wraz z jego ociepleniem Dom Ludowy Kwaczała w ramach programu odnowa centrum wsi wykonano kompleksową modernizację terenu obejmującą przebudowę chodników, dróg wewnętrznych, parkingu i placów, odwodniono i zniwelowano teren, ocieplono ściany i fundamenty, wykonano wiatrołapy, w pomieszczeniach kuchni wyremontowano kanalizację, instalację gazową, wymieniono kuchnię gazową, taboret gastronomiczny i patelnię.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 31 123 409,00 WYDATKI 30 279 269,00 WYNIK BUDŻETOWY + 844 140,00

DOCHODY 31 123 409,00 WYDATKI 30 279 269,00 WYNIK BUDŻETOWY + 844 140,00 2015 rok DOCHODY 31 123 409,00 WYDATKI 30 279 269,00 WYNIK BUDŻETOWY + 844 140,00 WYSZCZEGÓLNIENIE PROJEKT 2015 Udziały w PIT 4 012 147,00 Udziały w CIT 120 000,00 Podatek od nieruchomości 5 127 620,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r 30.760.000 plan na 2015r 36.951.957 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 861.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 5.000 dotacja na częściowy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 Dochody Wydatki Deficyt/ Nadwyżka 20 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20 000 000 3 000,00 2 990,09 2 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo 3 000 - wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r D O C H O D Y p.w.2013r plan na 2014r 35.250.000 31.486.469 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.556.777 1.908.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.500 5.000

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. 010 Rolnictwo 400,00. w tym: - dochody z dzierżaw terenów łowieckich 400,00. 600 Transport i łączność 3 000,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/2005 Rady Gminy Psary z dnia 31.01.2005 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2005 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2005 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 400,00 dochody z dzierżaw terenów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo