KADENCJA. Samorządu Gminy Alwernia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KADENCJA. Samorządu Gminy Alwernia"

Transkrypt

1 KADENCJA Samorządu Gminy Alwernia 2010/2014

2 Szanowni Państwo Koniec kadencji jest zawsze okazją do refleksji i podsumowania, co udało nam się wspólnie w ciągu czterech lat dokonać. Mijająca kadencja przypadła na koniec okresu budżetowego UE Niniejsza publikacja pozwoli Państwu zobaczyć jak rozwijała się Nasza Mała Ojczyzna zwana Gminą Alwernia na przestrzeni ostatnich lat. Dostarczy też wielu informacji na temat naszej gminy, które często są wykorzystywane w różnych opracowaniach, często w pracach szkolnych i studenckich. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, Województwem Małopolskim, i wieloma instytucjami, dzięki którym udało się pozyskać wiele środków, pozwoliła zrealizować wiele programów i inwestycji. O te przedsięwzięcia mieszkańcy wnioskowali na zebraniach, podczas naszych bezpośrednich kontaktów lub przez swoich przedstawicieli. Wiele tych inicjatyw nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby nie dobra współpraca między burmistrzem reprezentującym urząd i gminę a radnymi, sołtysami, stowarzyszeniami, mieszkańcami i wieloma instytucjami. To często Wasze cenne pomysły, uwagi, zostały przełożone w projekty i realizowane. Jestem przekonany, że to co zostało zrealizowane, będzie Wam dobrze służyć. Taka jest bowiem misja i rola samorządu którym mam zaszczyt kierować. Z wyrazami szacunku Jan Rychlik Burmistrz Gminy Alwernia Pracownicy Urzędu Miejskiego w Alwerni

3 Komunikacja i położenie Gmina miejsko-wiejska Liczba ludności osób Bezpośrednio graniczy z aglomeracjami: Chrzanów, Trzebinia Położenie: zachodnia część Małopolski, powiat chrzanowski Odległość i czas dojazdu Kraków (centrum)- 30 km (50 min) Katowice (centrum) 50 km ( 60 min) Lotnisko Kraków-Balice 20 km (25 min) Autostrada A4 przebiega przez północną część gminy Miasto i Gmina Alwernia Alwernia miejscem dla mieszkańca, inwestora i turysty taki cel postawił przed sobą Samorząd Gminy Alwernia i swoimi działaniami dąży do jego zrealizowania. Stworzenie dobrych warunków dla rozwoju gospodarczego to inwestowanie w rozbudowę infrastruktury oraz uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. Dogodne położenie i dobra komunikacja oraz pro gospodarcze działania Samorządu sprzyjają inwestorom. W gminie działa ponad 1000 podmiotów gospodarczych. Tylko w latach rozpoczęło działalność ponad 300 małych firm, oferujących usługi dla miejscowej ludności jak również działających w kraju i zagranicą. Działają tu m.in.: Alwernia S.A. zakłady chemiczne powstały jeszcze w latach 20 ubiegłego wieku czy Alvernia Studios - najnowocześniejsza wytwórnia filmowa w Polsce, mieszcząca się w charakterystycznych kopułach przy autostradzie A4. Bardzo duże znaczenie dla gminy, mają przedsięwzięcia ukierunkowane na działalność turystyczną, gdyż rejon Alwerni jest terenem atrakcyjnym turystycznie. Podstawowe atuty to bogactwo zabytków, ludowej kultury, turystycznych tras, a także cisza i piękna przyroda tak obecnie ceniona przez turystów. Zabytki i atrakcje turystyczne to m.in. Klasztor OO. Bernardynów i rynek w Alwerni z unikatowymi domami podcieniowymi z XIX i XX wieku, Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, Ekomuzeum Alwernia oraz liczne szlaki rowerowe i piesze, duża ilość terenów zielonych, kąpielisko na Zalewie Skowronek z zapleczem rekreacyjno-sportowym, łowiska dla wędkarzy, platformy widokowe oraz wapienne skałki jurajskie to doskonałe miejsce do zamieszkania lub spędzania wolnego czasu i rekreacji. Mile widziani goście znajdą tu wspaniałe miejsca do rekreacji i odpoczynku. Tytuły i osiągnięcia Działania Samorządu Gminy Alwernia są zauważane i doceniane, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia: Lider Gospodarki 2010/2011 Mądra Gmina 2011 Gmina Przyjazna Innowacjom w Oświacie 2011/2012 EURO GMINA - certyfikat na lata Przyjazny Urząd 2012 Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2013 Certyfikat EURO RENOMA 2013/2014 Certyfikat ISO/IEC 27001: r. III miejsce za realizację Programu Rewitalizacji r. Przyjazna Gmina 2014 Zapraszamy do Gminy Alwernia Inwestorów i Turystów Burmistrz Jan Rychlik

4 Demografia Ludność Gminy Alwernia wg stanu na dzień 16 czerwca 2014r Liczba mieszkańców Gminy Alwernia w latach Wiek Osoby Kobiety MęŜczyźni O-6 lat Miejscowość I pólrocze 7-15 lat lat lat lat 4322 PowyŜej 60 lat PowyŜej 65 lat 761 Ogółem: Demografia sumarycznie w okresie Urodzenia 427 Zgony 490 MałŜeństwa 390 Alwernia Brodła Grojec Kwaczała Mirów Nieporaz Okleśna PodłęŜe Poręba śegoty Regulice Źródła Razem Wymeldowania z pobytu stałego 184 Zameldowania na pobyt stały 800 Przemeldowania w obrębie gminy 422 Demografia Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie I półrocze Urodzenia Zgony MałŜeństwa Migracja ludności w 2014 r. spowodowała ubytek ludności. Istnieje możliwość zameldowania się w nowym miejscu pobytu z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu. Odnotowuje się wzrost zgonów do urodzeń przez ostatnie 4 lata. Następują przemeldowania na terenie gminy i wymeldowania z terenu gminy związane z zawieraniem małżeństw, zakupem mieszkań, miejscem pracy poza terenem gminy oraz przemeldowania do nowych budynków osób z terenu gminy jak również z poza gminy. Od roku 2010 wprowadzono nazewnictwo ulic w miejscowościach Okleśna, Podłęże, Mirów, Poręba Żegoty i w 2014 r. w miejscowości Nieporaz. Od czerwca 2010 r. do r. wydano 6111 dowodów osobistych, wydanych po raz pierwszy, wydanych ze względu na zmianę danych przemeldowania, zmiany stanu cywilnego- zmiany nazwisk, dowodów utraconych, upływu terminu ważności oraz ze względu na wprowadzenie nazw ulic w miejscowościach Okleśna, Podłęże, Mirów, Poręba Żegoty i Nieporaz.

5 Urząd Stanu Cywilnego Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego przyjmowanie zapewnień od nowożeńców do ślubów wyznaniowych i cywilnych, dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego (wyroki rozwodowe, uzupełnienia i prostowania) prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk przyjmowanie oświadczeń: - o powrocie rozwiedzionej/rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, - o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, - o uznaniu ojcostwa Ilość wydanych dokumentów w latach Wyszczególnienie I półrocze Sporządzanie aktów stanu cywilnego Wydawanie decyzji administracyjnych Wydawanie zaświadczeń do ślubów wyznaniowych Wysyłanie zawiadomień do innych organów Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego Ilość sporządzonych aktów stanu cywilnego w latach Wyszczególnienie I półrocze Urodzenia MałŜeństwa Zgony Akty urodzenia to wyłącznie akty sporządzone za granicą i wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego. Zagraniczne akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, które zostały wpisane do ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego w Alwerni, to akty stanu cywilnego pochodzące z następujących państw: Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Ukraina, Słowacja, Francja, Norwegia, Holandia, Austria, Kanada, Grecja, Cypr, Tajlandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Indie, Kamerun, Chiny, Meksyk. Urząd Stanu Cywilnego corocznie organizuje jubileusz Złotych Godów wraz z wręczeniem Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par małżeńskich z terenu naszej gminy. Jubileusz Złotych Godów w latach Wyszczególnienie Liczba par obchodzących Jubileusz 50 lat małŝeństwa

6 Planowanie Przestrzenne Uchwała Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Alwerni na lata Uchwała Nr XXVIII/200/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Alwernia na lata Uchwała Nr XLI/305/2009 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata Uchwała Nr LIII/383/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru miasta Alwernia. Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 09 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Uchwała Nr III/29/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Uchwała Nr VI/58/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Alwernia oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, Poręba Żegoty i Regulice. Uchwała Nr VI/59/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brodła, Mirów, Okleśna, Źródła Uchwała Nr VII/69/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. Uchwała Nr VIII/75/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości Okleśna. Na stronie internetowej Gminy Alwernia, znajdują się do wglądu obowiązujące dokumenty planistyczne. Do końca kadencji przewiduje się uchwalenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy. Ilość dokumentów wydanych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach Wyszczególnienie I półrocze Wypisy Podziały Zaświadczenia Decyzje środowiskowe z zakresu ochrony środowiska Decyzje o opłacie planistycznej

7 Działalność Gospodarcza Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dane przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji Urzędu Miejskiego w Alwerni zostały przeniesione do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca ponosi konsekwencje braku aktualnego wpisu. Jak stanowi art. 33 ustawy o swobodzie Działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.), domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Obecnie rejestracja firmy i wszystkie zmiany dotyczące działalności gospodarczej odbywają się online. Przedsiębiorca może sam dokonać wpisu, ale musi potwierdzić to podpisem zaufanym, dlatego większość przedsiębiorców wykonuje te czynności za pośrednictwem urzędu gminy. Pracownik urzędu wprowadza zmiany do systemu ogólnopolskiej bazy danych przedsiębiorców i potwierdza to podpisem elektronicznym certyfikowanym. Zmiany wprowadzone do systemu są dostępne dla Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego., co jest kontynuacją zasady jednego okienka. Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne. Liczba przedsiębiorców z terenu Gminy Alwernia: 571 wpisów w CEIDG - wg stanu na dzień roku Ilość wpisów do CEIDG oraz wykreśleń z CEIDG w latach Wyszczególnienie I półrocze Dokonane nowe wpisy Dokonane wykreślenia wpisów W Urzędzie Miejskim w Alwerni działał Punkt konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej w Chrzanowie, w którym pełnił dyżur ekspert z zakresu prowadzenia i rozwoju firmy. Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające założyć własną firmę mogły w każdy I wtorek miesiąca w godzinach 09:00-15:00 korzystać z porad wykwalifikowanego konsultanta. BudŜet BudŜet - Wydatki Gminy Alwernia w latach * Dział Nazwa tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % Rolnictwo i łowiectwo 101,9 0,31 94,9 0,32 38,8 0,13 33,4 0,10 wydatki bieŝące 32,9 0,10 39,9 0,13 38,8 0,13 33,4 0, wydatki majątkowe 69,0 0,21 55,0 0, Leśnictwo 0, ,1-0,5-020 wydatki bieŝące 0, ,1-0,5 -

8 wydatki majątkowe Transport i łączność 2 126,2 6, ,7 5,79 875,2 2, ,3 3,35 wydatki bieŝące 709,1 2,16 644,7 2,19 461,0 1,54 284,5 0, wydatki majątkowe 1 417,1 4, ,0 3,60 414,2 1,39 809,8 2,48 Gospodarka mieszkaniowa 769,1 2,34 332,4 1, ,2 7,92 506,0 1,55 wydatki bieŝące 161,5 0,49 224,2 0,76 142,2 0,48 403,6 1, wydatki majątkowe 607,6 1,85 108,2 0, ,0 7,44 102,4 0,31 Działalność usługowa 175,3 0,54 114,6 0,39 56,9 0,19 104,5 0,32 wydatki bieŝące 132,6 0,40 114,6 0,39 56,9 0,19 104,5 0, wydatki majątkowe 42,7 0, Administracja publiczna 3 357,7 10, ,5 11, ,4 11, ,2 11,07 wydatki bieŝące 3 351,4 10, ,5 11, ,8 11, ,2 11, wydatki majątkowe 6,3 0, ,6 0,04 7,0 0,02 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25,9 0,08 5,4 0,02 3,0 0,01 23,1 0,07 wydatki bieŝące 25,9 0,08 5,4 0,02 3,0 0,01 23,1 0, wydatki majątkowe Obrona narodowa 0, ,7-0,8 - wydatki bieŝące 0, ,7-0,8-752 wydatki majątkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 278,8 0,85 297,3 1,01 214,5 0,72 270,3 0,83 wydatki bieŝące 251,6 0,77 203,2 0,69 196,4 0,66 240,3 0, wydatki majątkowe 27,2 0,08 94,1 0,32 18,1 0,06 30,0 0,09 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45,0 0, wydatki bieŝące 45,0 0, Obsługa długu publicznego 354,1 1,08 547,2 1,86 458,5 1,53 412,0 1,26

9 wydatki bieŝące 354,1 1,08 547,2 1,86 458,5 1,53 412,0 1,26 RóŜne rozliczenia ,0 0,52 wydatki bieŝące ,0 0, wydatki majątkowe Oświata i wychowanie ,6 45, ,8 56, ,7 52, ,2 50,20 wydatki bieŝące ,8 41, ,7 50, ,7 48, ,8 46, wydatki majątkowe 1 356,8 4, ,1 6, ,0 4, ,4 3,27 Ochrona zdrowia 277,3 0,85 299,7 1,02 280,5 0,94 270,2 0,83 wydatki bieŝące 231,5 0,71 288,3 0,98 280,5 0,94 245,5 0, wydatki majątkowe 45,8 0,14 11,4 0, ,7 0,08 Pomoc społeczna 3 092,3 9, ,9 10, ,2 11, ,6 10,23 wydatki bieŝące 3 092,3 9, ,9 10, ,2 11, ,6 10, wydatki majątkowe Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 153,7 0,47 161,6 0, wydatki bieŝące 153,7 0,47 161,6 0, wydatki majątkowe Edukacyjna opieka wychowawcza 324,3 0,99 354,3 1,21 415,1 1,39 472,0 1,44 wydatki bieŝące 324,3 0,99 354,3 1,21 415,1 1,39 472,0 1, wydatki majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 401,5 16, ,4 3, ,6 4, ,0 13,42 wydatki bieŝące 1 157,3 3,53 992,4 3, ,9 3, ,0 5, wydatki majątkowe 4 244,2 12,94 82,0 0,28 17,7 0, ,0 7,52 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 078,1 3, ,9 3, ,6 4, ,0 4,03 wydatki bieŝące 942,8 2,88 918,9 3,13 843,8 2, ,0 3, wydatki majątkowe 135,3 0,41 163,0 0,55 564,8 1,89 235,0 0,72 Kultura fizyczna 288,6 0,88 262,6 0,89 229,7 0,77 255,4 0,78 wydatki bieŝące 260,5 0,79 257,6 0,87 229,7 0,77 255,4 0, wydatki majątkowe 28,1 0,09 5,0 0, R A Z E M : ,3 100, ,2 100, ,7 100, ,5 100,00

10 wydatki bieŝące ,2 75, ,4 88, ,3 85, ,2 85,51 wydatki majątkowe 7 980,1 24, ,8 11, ,4 14, ,3 14,49 Źródło: Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu za 2011, 2012, 2013 i I-V 2014 r. * stan na r. wg planu wydatków na 2014r. BudŜet - Dochody Gminy Alwernia w latach Nazwa w tys. zł % w tys. zł % w tys. zł % w tys. zł % I. Podatki 5 613,8 21, ,6 18, ,5 20, ,6 20,8 1 podatek rolny 363,6 392,9 397,1 428,0 2 podatek od nieruchomości 4327, , ,0 5068,0 3 podatek leśny 44,7 53,9 57,5 49,6 4 podatek od środ. transport. 520,3 491,1 545,0 484,0 5 podatek od spadku i darowizn 90,2 38,3 43,5 60,0 6 podatek w formie karty podatkowej. 7 podatek od umów cywilno- -prawnych 17,0 15,8 19,5 20,0 250,4 172,7 230,0 250,0 II. Udziały: 7 357,6 28, ,7 23, ,3 26, ,2 27,4 1 2 w podatku dochodowym od osób fizycznych 7004, ,7 7627,6 8117,2 w podatku dochodowym od osób prawnych 352,7 98,0 369,6 250,0 III. Dochody z majątku gminy 171,7 0,7 215,4 0,7 391,3 1,3 902,6 3,0 sprzedaŝ mienia 1 komunalnego 13,8 16,6 217,0 690,0 2 dzierŝawa i najem 114,5 135,2 123,8 162,6 3 wieczyste uŝytkowanie 43,4 63,7 50,6 50,0 IV. Pozostałe dochody 1 142,5 4, ,7 4, ,5 5, ,4 6,8 1 opłata skarbowa 33,4 32,4 34,3 40,0 2 opłaty 98,8 98,4 70,6 48,1 3 opłata targowa 12,0 11,3 10,8 11,0

11 4 opłata za odbiór odpadów komunalnych ,4 893,1 5 odsetki 67,5 143,2 52,5 81,9 6 za pozwolenie na sprzedaŝ napojów alkoholowych 233,5 247,4 235,7 240,0 7 czesne, Ŝywienie 332,0 263,5 271,1 267,5 8 świetlice - wyŝywienie 196,8 243,1 246,0 305,7 9 pozostałe dochody 168,5 256,3 175,2 173,1 Dochody własne V (I+II+III+IV) ,5 54, ,4 47, ,6 54, ,9 58,0 VI. Subwencja 8 630,3 32, ,2 30, ,0 29, ,1 28,7 1 część oświatowa 8335, , , ,1 2 część wyrównawcza 8,4 259, rezerwa subwencji ogólnej 286,8 28,0 - - VII. Dotacje 3 360,0 12, ,3 22, ,5 16, ,1 13,3 1 na zadania zlecone gminie 2455, , , ,3 2 na zadania własne (w tym środki na dofinansowanie własnych inwestucji gminy) 904, , , ,8 Razem: ,8 100, ,9 100, ,1 100, ,1 100,0 Dane: Sprawozdanie z wykonania BudŜetu Gminy Alwernia za 2011r., 2012r., 2013r., 2014r. * stan na wg planu dochodów na 2014 Podatki W ewidencji podatkowej znajduje się ogółem 9905 Podatników, w tym: 9786 osób fizycznych oraz 119 osób prawnych. W okresie roku, nie uległy zmianie zasadniczo akty prawne w oparciu, o które dokonuje się wymiaru podatków. Także zasady naliczania i poboru podatków lokalnych nie uległy radykalnym zmianom, poza zmianą wysokości samej stawki podatkowej, która co roku ulegała zmianie o stopień inflacji. Stawki podatku od nieruchomości w latach , na obszarze Gminy Alwernia Wyszczególnienie Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków mieszkalnych lub ich części Stawka w zł % % % Stawka Stawka Stawka stawki stawki stawki w zł w zł w zł max. max. max. A 0,67 0,70 0,73 0,74 % stawki max. B 0, , , ,56 76

12 Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dział. gosp. oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. w zakresie świadczenia usług dla rolnictwa i związanych wyłącznie z prowadzeniem tej działalności Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Od 1m 2 pow. uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych Od 1m 2 pow. uŝytkowej pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego Od budowli związanych z prowadzeniem dział. gosp. Od 1m 2 gruntów zw. z prowadzeniem dział. gosp. bez względu na zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków Od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne Od 1m 2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dział. poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego A 21,05 21,94 22,82 23,03 B 17, , , ,94 87 A 21,05 21,94 22,82 23,03 B 9, , , ,07 44 A 9,82 10,24 10,65 10,75 B 6, , , ,45 69 A 4,27 4,45 4,63 4,68 B 4, , , , A 7,06 7,36 7,66 7,73 B 3, , , ,90 50 A 2% 2% 2% 2% B 2% 100 2% 100 2% 100 2% 100 A 0,80 0,84 0,88 0,89 B 0, , , ,74 83 A 4,15 4,33 4,51 4,56 B 3, , , ,13 91 A 0,41 0,43 0,45 0,46 B 0, , , ,14 30 Stawki podatku rolnego w latach , na obszarze Gminy Alwernia Wyszczególnienie Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego Podatek rolny z 1 ha fizycznego Stawka w zł % stawki max. Stawka w zł % stawki max. Stawka w zł % stawki max. Stawka w zł A 94,10 185,45 189,65 173,20 % stawki max. B 94, , , ,50 62 A 188,20 370,90 379,30 346,40 B 188, , , ,00 62 Legenda: A - stawki procentowe według obwieszczenia Ministra Finansów ( maksymalne) B stawki podatkowe przyjęte dla obszaru Gminy Alwernia przez Radę Miejską relacja procentowa do stawki maksymalnej. Zgodnie z ustawą, dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.) od roku 2006 producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

13 Zwrot w podatku akcyzowego naa terenie Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie Liczba producentów rolnych korzystających ze zwrotu podatku akcyzowego 2014 I półrocze Łączna kwota dokonanej wypłaty dotacji ,69 zł ,86 zł ,36 zł ,42 zł Oświata Gmina Alwernia jest organem prowadzącym dla: 3 przedszkoli publicznych: Przedszkole Samorządowe Tęczowa Kraina w Alwerni z filią w Grojcu, Przedszkole Samorządowe Fantazja w Kwaczale, Przedszkole Samorządowe w Regulicach. 7 szkół podstawowych (w tym trzech z oddziałami przedszkolnymi): Szkoła Podstawowa w Alwerni, Szkoła Podstawowa w Brodłach (w tym oddział przedszkolny), Szkoła Podstawowa w Grojcu, Szkoła Podstawowa w Kwaczale, Szkoła Podstawowa w Okleśnej (w tym oddział przedszkolny), Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty (w tym oddział przedszkolny), Szkoła Podstawowa w Regulicach. 3 Gimnazjów: Gimnazjum w Alwerni, Gimnazjum w Brodłach, Gimnazjum w Kwaczale. Poniżej przedstawiono wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz liczebność uczniów. Wydatki na przedszkola Gminy Alwernia w latach [zł] Poszczególne lata wg planu Wydatki ogółem , , , ,00 Subwencja oświatowa , , ,14 w tym: Dotacja przedszkolna: , ,00 Dochody , , , ,00 Dopłata z budŝetu gminy , , , ,86 Liczba dzieci Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu 7 739, , , ,44

14 Wydatki na oddziały przedszkolne Gminy Alwernia w latach [zł] Poszczególne lata wg planu Wydatki ogółem , , , ,00 w tym: Dotacja przedszkolna , ,00 Dopłata z budŝetu gminy , , , ,00 Liczba dzieci Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale przedszkolnym 4 357, , , ,85 Wydatki na szkoły Gminy Alwernia w latach [zł] Poszczególne lata wg planu Wydatki ogółem , , , ,00 Subwencja oświatowa , , , ,00 w tym: Dochody , , , ,00 Dopłata z budŝetu gminy , , , ,00 Liczba uczniów Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole , , , ,62 Aktualny stan zatrudnionych nauczycieli w oświacie to 176 osób, w tym 20 nauczycieli kontraktowych, 40 nauczycieli mianowanych oraz 116 nauczycieli dyplomowanych. W latach we wszystkich szkołach funkcjonowały biblioteki, świetlice oraz stołówki szkolne. Realizując obowiązki wynikające z ustawy o systemie oświaty, Gmina Alwernia w latach organizowała dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych na terenie miasta Krakowa oraz Chrzanowa oraz refundowała rodzicom koszty związane z dowożeniem do szkół i przedszkoli uczniów niepełnosprawnych, a dla uczniów gimnazjów Gmina zapewniała zorganizowany dowóz. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu Gminy Alwernia osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. W latach 2011, 2013 oraz 2014 Gmina Alwernia w sprawdzianie szóstoklasistów zajęła I miejsce, a w roku 2012 II miejsce w powiecie chrzanowskim. W egzaminie gimnazjalnym Gmina Alwernia w roku 2011 zajęła II miejsce, a w latach 2012, 2013, 2014 zajęła I miejsce w powiecie chrzanowskim. Od 2011 roku Burmistrz Gminy Alwernia przyznaje stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, są finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych albo legitymują się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi. 27 listopada 2013 r. Gmina Alwernia otrzymała certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2013" w kategorii gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Certyfikaty przyznawane są samorządom, które w szczególny sposób dbają o rozwój edukacji na swoim terenie, inwestują w oświatę i jej infrastrukturę, wspierają innowacyjność w oświacie, są organami prowadzącymi szkół, wykazujących znaczące osiągnięcia dydaktyczne, kulturalne lub sportowe.

15 W latach szkoły i przedszkola z terenu Gminy Alwernia uczestniczyły w projektach realizowanych przy wsparciu środków pomocowych UE oraz środków Województwa Małopolskiego a były to projekty: W roku szkolnym 2011/2012 r. oraz 2012/2013 r. Gmina realizowała projekt pn. "Lepszy Start" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III dla szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w całości refundowany był ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość wyniosła zł. Celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych poprzez organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. W czasie realizacji projektu została doposażona baza dydaktyczna szkół w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Projekt Lepszy start w ZS Nr 3 w Kwaczale W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 (do grudnia 2014 r.) Gmina realizuje projekt o nazwie Młodzi, wykształceni", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w całości refundowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość wynosi zł. Projekt realizowany jest w klasach IV-VI w 6 szkołach podstawowych oraz w 2 Gimnazjach. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez realizację odpowiednich zajęć dodatkowych. W czasie trwania projektu doposażono bazę dydaktyczną szkół w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt dobrany właściwie do zaplanowanych zajęć dodatkowych. W roku 2014 Gmina realizuje projekt "Już pływam. Ogólna wartość projektu wynosi: zł, w tym środki Gminy Alwernia zł, a dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie zł. W projekcie udział biorą uczniowie klas III-VI szkół podstawowych. Głównym założeniem projektu jest nabycie przez uczniów umiejętności pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. Koszt, jaki ponoszą rodzice dzieci, to 10 zł od dziecka za cały udział w programie. Łącznie w projekcie uczestniczy 225 uczniów wszystkich Szkół Podstawowych Gminy Alwernia. W roku 2012 Gmina wzięła udział w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła. W ramach programu zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Regulicach sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, oprogramowanie i inny sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych o wartości ,61 zł, z czego ,00 zł zostało pokryte ze środków Wojewody Małopolskiego, a ,61 zł pokryto ze środków Gminy Alwernia. W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach z terenu Gminy Alwernia realizowany był projekt mający na celu podniesienie umiejętności językowych dzieci, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt w całości refundowany był ze środków Unii Europejskiej, a realizowany był w: Przedszkolu Samorządowym "Tęczowa Kraina" w Alwerni pn. Angielski z PROTI - fajna zabawa". Ogólna wartość projektu w przedszkolu wyniosła ,00 zł., Przedszkolu Samorządowym "Tęczowa Kraina" w Alwerni z filią w Grojcu pn. "Angielski dla przedszkolaka. Ogólna wartość projektu w przedszkolu wyniosła ,07 zł., Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale pn. "Z angielskim od przedszkola". Ogólna wartość projektu w przedszkolu wyniosła ,80 zł., Przedszkolu Samorządowym w Regulicach pn. "Angielski od przedszkola". Ogólna wartość projektu w przedszkolu wyniosła ,51 zł.

16 Projekt Młodzi wykształceni w SP w Okleśnej Projekt Już pływam zajęcia na basenie Ochrona Środowiska Działania w zakresie ochrony środowiska Wywóz eternitu z prywatnych posesji gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość ton 170, ,16 63,12 Kwota , , , ,42 Liczba posesji, z których wywieziono eternit * zadanie w trakcie realizacji Ochrona przyrody Usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość decyzji administracyjnych *zadanie w trakcie realizacji

17 Gospodarka Nieruchomościami Nabywanie nieruchomości przez Gminę Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość działek [szt.] Powierzchnia [ha] 0,1874 0,2288 0,05 0,0728 Wartość gruntów [zł] * stan na 1 lipca 2014r. Komunalizacja gruntów na rzecz Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość działek [szt.] Powierzchnia [ha] 23,4622 1,5778 2,3708 0,6212 Wartość gruntów [zł] * stan na 1 lipca 2014r. SprzedaŜ nieruchomości Gminy Alwernia w latach Wyszczególnienie * Ilość działek [szt.] Powierzchnia [ha] 0, ,7321 0,0144 Wartość gruntów [zł] , * stan na 1 lipca 2014r. Gospodarka Komunalna Tereny zielone w obrębie zurbanizowanej części poszczególnych miejscowości Gminy Alwernia, objęte są stałą pielęgnacją (koszenie, grabienie, sprzątanie, przycinanie żywopłotów, sadzenie kwiatów). Należą do nich: Rynek w Alwerni i park przy ul. EVRON w Alwerni oraz zieleńce w Alwerni, Brodłach, Grojcu, Kwaczale, Nieporazie, Okleśnej, Porębie Żegoty i Regulicach. Systematycznie wykaszane są pobocza dróg gminnych.

18 Również mieszkańcy upiększają tereny w centrach swoich miejscowości. Dzięki ich staraniom powstały skwerki i kwietniki w Brodłach, Grojcu, Nieporazie, Okleśnej, Porębie Żegoty i Regulicach. Są na nich sadzone kwiaty i rośliny ozdobne. Regulice otoczenie przystanku autobusowego zagospodarowanego przez mieszkańców Poręba Żegoty róże i irga płożąca posadzona przez mieszkańców wkład do projektu Zagospodarowanie Trójkąta W Gminie Alwernia dostarczaniem wody dla mieszkańców (z wyjątkiem Okleśnej i Źródeł), oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz remontami i bieżącym utrzymaniem sieci wodno kanalizacyjnej zajmuje się właściciel tych sieci Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o. Natomiast eksploatacje małych oczyszczalni ścieków przy obiektach: Szkoła Podstawowa w Kwaczale i Brodłach; Przedszkole, Ośrodek Zdrowia i Dom Ludowy w Kwaczale; Przedszkole, Ośrodek Zdrowia i Szkoła Podstawowa w Regulicach; Szkoła i Dom Ludowy w Grojcu oraz Urząd Miejski w Alwerni, finansowane są z budżetu Gminy Alwernia i prowadzone przez firmę wyłanianą każdego roku w drodze przetargu. Oczyszczalnie te funkcjonują od początku lat dziewięćdziesiątych, wymagają więc prowadzenia remontów. W ostatnich latach wymieniono część kompresorów, przebudowano studzienkę rewizyjną wraz z odpływem przy szkole w Kwaczale, wymieniono pokrywę na oczyszczalni w Alwerni. W zamian za zrzut ścieków z oczyszczalni przy Urzędzie do rowu melioracyjnego, Gmina przekazuje corocznie środki na jego czyszczenie. W latach zrealizowano budowę pierwszego etapu kanalizacji w Regulicach, na które Gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wybudowano 12 km sieci w obrębie ulic: Jana Pawła II, Kościuszki, Chrzanowskiej, Długiej (część), Podgórska, Wąska, Kolejowa, Jasna, Rzeczna, Konarskiego, Myśliwska, Czarnogórskiej (część), Kwarcowa, Żwirowa, Szewska, Dolomitowa, Melafirowa, Bazaltowa, Piastowska, Stolarska, Marmurowa, Ks. Łąckiego (część), Stawowa, Bławatkowa, Stokrotkowa i Kościelna. Obecnie trwa przygotowanie do planowanego w 2015 roku drugiego etapu budowy kanalizacji w tej miejscowości. Koszt budowy to zł, z czego zł dofinansowanie ze środków UE. Prowadzi się również remonty sieci kanalizacji burzowej oraz ich udrażnianie poprzez czyszczenie studzienek i wymianę uszkodzonych rur. Na bieżąco uzupełniane są kratki na studzienkach. Do obowiązków gminy należy przekazywanie bezdomnych zwierząt do schroniska. Są to przede wszystkim psy, których ilość z roku na rok jest coraz większa. Gmina pokrywa również koszty ich utrzymania w schronisku oraz szczepień. Od 2012 roku Gmina realizuje również program zapobiegania bezdomności zwierząt, w ramach którego finansowana jest sterylizacja bezdomnych kotów przeznaczonych do adopcji. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowany jest program Prace społecznie użyteczne przyczyniający się do zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Przynosi on wymierne korzyści Gminie w postaci udrożnionych przepustów, wyczyszczonych poboczy, wyciętych samosiewów, zebranych śmieci, poprawy estetyki miejscowości itp. W roku 2014 w ramach programu jest zatrudnionych 20 osób. Gmina ponosi koszty w wysokości zł płace i 1458 zł zakup narzędzi) Powstały kolejne place zabaw: przy szkołach w Grojcu, Brodłach, Kwaczale i Regulicach. oraz doposażono istniejące place w Alwerni i Źródłach. Przeprowadzono kompleksowy remont placu zabaw w Okleśnej oraz doraźne naprawy na pozostałych placach. Corocznie wymieniany jest piasek w piaskownicach. Dbałością o czystość tych placów zajmują się zarówno wynajęte firmy /koszenie/ jak i zatrudniani bezrobotni. W 2013 r. wykonano rewitalizację Rynku w Alwerni. W ramach projektu przebudowano płytę rynku, wykonano nowe chodniki i place, położono nową nawierzchnię na drogach wokół rynku, wykonano pielęgnację drzew oraz posadzono kilkadziesiąt drzew

19 i kilkaset krzewów, założono nowe trawniki. Wymieniono na nowe sieci: wodociągową, gazową, elektryczną i teletechniczną, wybudowano kanalizację burzową, oświetlenie parkowe i oświetlenie uliczne. Zagospodarowano teren w Grojcu tzw. Polec. Wykonano niwelację i uporządkowano teren, wykonano odwodnienie terenu. W Grojcu, Kwaczale, Okleśnej i Regulicach zagospodarowywano gminne działki na tereny rekreacji plenerowej. Wykorzystywane są przez lokalne społeczności na organizację spotkań i imprez plenerowych, Stanowią również punkty przystankowe dla turystów uprawiających turystykę pieszą i rowerową. Plac zabaw w Brodłach Jar w Grojcu zagospodarowany teren rekreacyjny Plac zabaw w Regulicach Rynek w Alwerni po rewitalizacji Oświetlenie Uliczne Budowa i eksploatacja oświetlenia ulicznego należy do zadań własnych gminy. Jego rozbudowa realizowana jest ze środków poszczególnych sołectw, natomiast energia elektryczna oraz bieżąca eksploatacja, finansowane są z budżetu ogólnego. Obecnie we wszystkich miejscowościach na słupach gminnych i dzierżawionych od firmy TAURON S.A., zamontowanych jest 1317 lamp w tym: - przy drogach gminnych ulicznych i 23 parkowe - przy drogach powiatowych 195 ulicznych - przy drogach wojewódzkich -132 uliczne W latach kontynuowano rozbudowę oświetlenia przy kolejnych ulicach. Wykonano oświetlenie ulicy Kasztanowej bocznej w Alwerni, ulicy Szkolnej w Grojcu, przystanków autobusowych na Łozku w Kwaczale, ul. Podwale w Regulicach, opracowano projekty dla budowy oświetlenia ulicy pomiędzy Evron a Wiosenną w Alwerni oraz dla drogi do cmentarza w Kwaczale. Zamontowano dodatkowe punkty świetlne w Alwerni, Grojcu, Mirowie, Podłężu, Porębie Żegoty, Okleśnej i Kwaczale. W ramach bieżącej konserwacji TAURON S.A. wymienia najstarsze oprawy oświetleniowe na nowoczesne.

20 Wydatki na oświetlenie uliczne w Gminie Alwernia w latach [w zł] Wyszczególnienie * BieŜąca eksploatacja , , , ,00 Rozbudowa Alwernia 4 590, , Rozbudowa Grojec 4 276, , ,58 0 Rozbudowa Kwaczała , , ,00 Rozbudowa Regulice , *wydatki wg planu Gospodarka Odpadami Od dnia 1 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która całkowicie zmieniła zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Dotychczasowe umowy, zawierane indywidualnie pomiędzy mieszkańcami a firmami wywozowymi wygasły, a obowiązek odbierania śmieci od mieszkańców przejęły gminy. Dlatego też Rada Miejska w Alwerni przyjęła pakiet uchwał regulujący nowy system. Uchwalono, że odpady gromadzone będą w pojemnikach o pojemności: 120, 240 i 1100 litrów. Określono zasady segregacji odpadów oraz kolorystykę pojemników na segregację. Zgodnie z uchwałą Rady opłata za odbiór śmieci ponoszona jest za każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości i wynosi: 6 złotych w przypadku segregowania odpadów i 15 złotych w przypadku oddawania odpadów zmieszanych. Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą nowych zasad oddawania śmieci. Rozwieszano ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, przygotowano ulotkę, która została dostarczona do wszystkich nieruchomości, wszystkie informacje dotyczące tego zagadnienia umieszczane są również na stronie internetowej Gminy Alwernia, w zakładce Gospodarka odpadami. Przeprowadzony został przetarg, który wyłonił firmę odbierającą odpady Zakład Usług Komunalnych Bolesław. Dodatkowo organizowane były nieodpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, opon oraz gruzu i odpadów budowlanych. Gmina wywiązała się z ustawowych obowiązków określonych w Art.3b oraz Art.3c (Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papieru, metali, tworzyw sztucznych, odpadów budowlanych) oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w 2013 roku zostały osiągnięte. W terminie wiosennym odbywa się sprzątanie dróg na terenie gminy oraz zbieranie śmieci z rowów przydrożnych. Wzdłuż dróg, przy głównych ciągach pieszych ustawione zostały kosze na śmieci, których opróżnianiem zajmuje się firma wyłaniana corocznie w drodze przetargu. Zlikwidowano dzikie wysypiska w: Alwerni, Grojcu, i Kwaczale. Gmina uczestniczy w Dniu Ziemi i Akcji Sprzątania Świata, finansując utylizację odpadów zebranych przez młodzież i organizacje społeczne. Utrzymywana jest czystość na placach zabaw i placu handlowym w Alwerni. Wydatki na gospodarkę komunalną w latach [zł] Wyszczególnienie * Eksploatacja obiektów ochrony środowiska , , , ,00 Dopłata do ścieków Okleśna , ,00 0 0

21 Opłata za zajęcie pasa drogi pod kanalizację , , ,00 Wywóz śmieci z cmentarzy i terenów gminnych , , , ,00 Utrzymanie terenów zielonych , , , ,00 Koszenie poboczy dróg , , , ,00 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 9 789, , , ,00 Utrzymanie czystości na terenach gminnych , , , ,00 Segregacja odpadów , Operaty wodnoprawne dla małych oczyszczalni ,00 Zakup koszy ulicznych i worków 1 000, , , ,00 Odbiór odpadów wielkogabarytowych , Zbieranie śmieci przy drogach 1 000, , ,00 0 Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami , , , ,00 Zapobieganie bezdomności zwierząt ,00 955, ,00 Zbieranie zwłok zwierząt , , ,00 Sprzątanie placu targowego 9 000, , , ,00 Sprzątanie i naprawy placów zabaw 9 879, , , ,00 Odbiór odpadów od mieszkańców , ,00 Plac zabaw Alwernia 8 372, , Plac zabaw szkoła Grojec , Plac zabaw szkoła Brodła , Plac zabaw Nieporaz , ,82 Plac zabaw Źródła ,05 Plac zabaw szkoła Kwaczała ,62 Plac zabaw szkoła Regulice ,95 Teren centrum wsi Poręba śegoty 246, , ,25 Remonty kanalizacji burzowej 4 296,69 790, ,00 Odwodnienie terenu w Grojcu , , Budowa kanalizacji sanitarnej Regulice , ,00 Prace społecznie uŝyteczne , , , ,00 Rewitalizacja Rynek Alwernia , , ,74 0 * wydatki wg planu

22 Inwestycje i Remonty Remonty oświatowe W latach przeprowadzono szereg prac remontowych w placówkach oświatowych, realizując w pierwszej kolejności zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ich celem było poprawienie bezpieczeństwa i warunków nauki uczniów naszej gminy. Szkoła Alwernia wykonano ocieplenie i tynku przy wejściu głównym, rozebrano daszki przy wejściu bocznym w związku z budową przewiązki do hali, zamontowano system aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej w kotłowni, wyremontowano korytarz przy świetlicy, wyremontowano parkiet na sali gimnastycznej, zamontowano drzwi pożarowe do kotłowni, wyremontowano kominy wentylacyjne nad dachem Szkoła Brodła założono pokrywy na studzienki odwadniające, usunięto awarię instalacji wodociągowej, naprawiono awarię centralnego ogrzewania, wymieniono sufit podwieszany w łazience, wykonano remont kominów wentylacyjnych i spalinowych. Szkoła Grojec wykonano wymianę pokrycia dachu, remont przyłącza wody, schody na plac zabaw oraz remont ogrodzenia, wyremontowano szatnię i klatkę schodową w bieżącym roku zostanie wykonany remont i malowanie elewacji Szkoła Kwaczała wykonano wymianę dachu, remont płyty boiska, położono posadzkę w szatni, pomalowano pomieszczenie dydaktyczne w starej części budynku, odnowiono ściany i sufit w szatni przy sali gimnastycznej Szkoła Okleśna wykonano wymianę drzwi zewnętrznych, zaprojektowano i wykonano modernizację sali gimnastycznej, obejmującą przebudowę sieci wodociągowej wraz z dodatkowym przyłączem i montażem hydrantów, zamontowanie drzwi dostosowanych do wymagań p-poż, wykonano wentylację, zamontowano skrzynki zabezpieczające sterowniki., w bieżącym roku pomalowany zostanie korytarz prowadzący do Sali gimnastycznej, klatka schodowa i balkon. Szkoła Poręba Żegoty wykonano modernizację przyłącza wodociągowego dla potrzeb p-poż. Szkoła Regulice wykonano wymianę pompy centralnego ogrzewania, wyremontowano odcinek kanalizacji, wyremontowano dmuchawy nagrzewające na sali gimnastycznej. Przedszkole samorządowe Alwernia, filia Grojec wyremontowano pomieszczenie po bibliotece na potrzeby sali dydaktycznej, przeprowadzono remont kuchni, wymieniono drzwi wejściowe oraz 4 drzwi wewnętrzne Przedszkole samorządowe Regulice wykonano remont instalacji elektrycznej w całym budynku, malowanie ścian i sufitów, remont sanitariatów, remont pieca c.o., kontynuowano wymianę stolarki okiennej. W bieżącym roku opracowany został projekt i wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na potrzeby przedszkola. Nakłady na roboty remontowe w szkołach i przedszkolach Gminy Alwernie w latach [zł] Wyszczególnienie * Szkoła Alwernia , , , Szkoła Brodła 2 780, , , ,00 Szkoła Grojec , ,00 Szkoła Kwaczała 9 000, , , ,33 Szkoła Okleśna , , , ,34 Szkoła Poręba śegoty , Szkoła Regulice 800, , Przedszkole Grojec 4 315, , Przedszkole Regulice , , , * wydatki wg planu

23 Inwestycje oświatowe Oprócz prac remontowych prowadzono również inwestycje w bazę oświatową. Zespół Szkół nr 1 w Alwerni na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej realizowana jest budowa hali sportowej. Dotychczas wykonano ściany, dach stolarkę okienną i drzwiową, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, ułożono płytki na ścianach i podłogach. Oddanie obiektu przewidziane jest na 2014 rok. Zespół Szkół nr 2 w Brodłach kontynuowano prace przy zagospodarowaniu terenu wokół budynku, opracowany został i zrealizowany projekt boisk przyszkolnych, w ramach którego wykonano boisko do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki ręcznej i kort tenisowy o nawierzchni asfaltowej. Zbudowano ścieżkę zdrowia o nawierzchni trawiastej, wyposażoną w urządzenia sprawnościowe. Teren został ogrodzony siatką na słupkach. Boisko wyposażono w piłkochwyty z tworzyw sztucznych. Urządzono plac zabaw. Zespół Szkół nr 3 w Kwaczale zaprojektowany został plac zabaw, który zrealizowany zostanie w bieżącym roku Szkoła Podstawowa w Regulicach opracowany został i zrealizowany projekt zespołu boisk przyszkolnych, w ramach którego wykonano boisko do siatkówki i koszykówki i kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej. Zbudowano bieżnię ze skocznią w dal o nawierzchni z mączki ceglanej. Teren został ogrodzony siatką stalową na słupkach. Boiska wyposażono w piłkochwyty z tworzyw sztucznych. W bieżącym roku wykonany zostanie plac zabaw. Hala sportowa w Alwerni Plac zabaw w Kwaczale Kompleks sportowy przy SP w Regulicach Kompleks sportowy przy ZS nr 2 w Brodłach Nakłady inwestycyjne w szkołach i przedszkolach Gminy Alwernia w latach [zł] Wyszczególnienie * Hala w Alwerni , , , ,88 Zespół szkół nr 2 Brodła , , ,02 0 Zespół Szkół nr 3 w Kwaczale ,62 Szkoła Podstawowa w Regulicach , , ,95 *wydatki wg planu

24 Inwestycje i remonty sportowe Na terenie Gminy Alwernia istnieje jeden stadion sportowy w Alwerni oraz cztery boiska z zapleczami : w Brodłach, Kwaczale, Okleśnej i Regulicach. W latach prowadzone były w tych obiektach zarówno bieżące prace remontowe jak i modernizacje. Stadion Alwernia wymieniono drzwi balkonowe, wymieniono stolarkę okienną i przeprowadzono remont rynien, malowanie pomieszczeń Boisko Brodła wykonano nowe przyłącze wody. Boisko Kwaczała wykonano remont instalacji elektrycznej, wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku, wymieniono drzwi wejściowe do budynku Boisko Okleśna wymieniono podgrzewacze wody wraz z częścią instalacji gazowej. W bieżącym roku zostało naprawione i wymalowanie ogrodzenie wokół obiektu Boisko Regulice wykonano niwelację terenu oraz ogrodzenie części boiska od strony wschodniej i północnej. Nakłady inwestycyjne i remontowe na obiekty sportowe Gminy Alwernia w latach [zł] Wyszczególnienie * Stadion Alwernia , Boisko Brodła 8 148, Boisko Kwaczała Boisko Okleśna 5 999, Boisko Regulice , , *wydatki wg planu Ośrodki zdrowia W gminie istnieją trzy budynki, będące własnością Gminy, zajmowane na ośrodki zdrowia. Ośrodek zdrowia Okleśna wykonano wymianę drzwi wejściowych, położono płytki na schodach wejściowych do budynku oraz na korytarzu, pomalowano pomieszczenia. W bieżącym roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku polegająca na dociepleniu wraz z otynkowaniem. Ośrodek zdrowia Regulice rozdzielenie instalacji gazowej biblioteki od Ośrodka Zdrowia Nakłady remontowe na ośrodki zdrowia Gminy Alwernia w latach [zł] Wyszczególnienie * Ośrodek Zdrowia Okleśna , ,00 Ośrodek Zdrowia Regulice , *wydatki wg planu Domy Ludowe Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy Domy Ludowe oraz sześć świetlic. Pełnią one funkcję ośrodków kultury oraz spotkań lokalnych środowisk. W obiektach tych w ostatnim okresie wykonano szereg prac remontowych i modernizacyjnych. Poniesione tez zostały znaczne nakłady finansowe. Obok istniejących od lat 60-tych budynków, powstały dwie nowe świetlice w Porębie Żegoty i w Podłężu. Dom Ludowy Grojec wykonano remont dachu, malowanie pomieszczenia, wymianę podgrzewacza wody, w bieżącym roku wykonany zostanie remont elewacji wraz z jego ociepleniem Dom Ludowy Kwaczała w ramach programu odnowa centrum wsi wykonano kompleksową modernizację terenu obejmującą przebudowę chodników, dróg wewnętrznych, parkingu i placów, odwodniono i zniwelowano teren, ocieplono ściany i fundamenty, wykonano wiatrołapy, w pomieszczeniach kuchni wyremontowano kanalizację, instalację gazową, wymieniono kuchnię gazową, taboret gastronomiczny i patelnię.

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-26/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 29 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-26/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 29 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-26/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. 2013 Biuletyn informacyjny gminy gdów Budowa obwodnicy Gdowa z lotu ptaka Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl 2013 2013 słowo wójta słowo wójta Szanowni Państwo, Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

BIM PAŹDZIERNIK 2006

BIM PAŹDZIERNIK 2006 1 2 Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Mykanów Zawracam się do Państwa po raz kolejny na łamach gminnego miesięcznika BIM. Tym razem na zakończenie kadencji Samorządu Gminy Mykanów w latach 2002 2006. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo