Lista projektów wybranych do dofinansowania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista projektów wybranych do dofinansowania:"

Transkrypt

1 Lista projektów wybranych do dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość" Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP" Poddziałanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa" lp Wnioskodawca Tytuł Numer wniosku 1 AUTO-FORM Jerzy Kuc Projektowanie i Optymalizacja Nowoczesnych Alternatywnych Rozwiązań Technicznych PIONART Sztobryn Grzegorz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MERINO" s.c. Kazimiera, Bogdan i Tomasz Rycerz Technika Okienna P.H.U. Aleksander Rduch i Zbigniew Borek Sp. J. 5 Bomar S. A "ARMAX" Spółka z ograniczoną Spółka komandytowa Marmur Zakład Betoniarsko- Kamieniarski Edmund Dulemba RUBYCO Spółka z ograniczoną 9 JUSTA WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA 10 BRODD PRODUCTS POLONIA Przedsiębiorstwo szwedzko-polskie Sp. z o.o. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy AUTO-FORM Jerzy Kuc w Mysłowicach na rynku krajowym i rynkach zagranicznych poprzez podjęte działania modernizacyjne i inwestycyjne. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowoczesnej linii technologicznej do cięcia i gratowania rur. Strona 1 z / / /09-02 A23/ / /09-01 Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie MERINO. WdroŜenie nowej technologii produkcji okien energooszczędnych (pasywnych) w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym oraz zwiększenia eksportu firmy Technika Okienna Rduch & Borek. Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost innowacyjności w przedsiębiorstwie Bomar S.A. poprzez zakup specjalistycznych maszyn oraz oprogramowania informatyczno - projektowego Wzrost konkurencyjności spółki Armax na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Modernizacja bazy sprzętowej Zakładu Betoniarsko- Kamieniarskiego MARMUR w Kobielicach. Rozpoczęcie produkcji innowacyjnej folii proekologicznej w oparciu o zautomatyzowaną linię technologiczną do produkcji folii. Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem i wykorzystaniem innowacyjnej technologii ICT w firmie JUSTA. Wzrost konkurencyjności Brodd Products Polonia Przedsiębiorstwo polsko-szwedzkie sp. z o.o. poprzez wdroŝenie do produkcji innowacyjnej zamiatarki ulicznej YESS. E88/ / / /09-02 Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Siedziba wnioskodawcy Mysłowice Zabrze śory , ,8 Gogołowa , Mysłowice Bielsko-Biała , Kobielice Katowice Częstochowa , Chorzów

2 11 Talmex Sp. z o.o. 12 Industrie Lisa Poland Sp. z o.o. 13 Firma "AXEL Stanisław Kosela" Skupu i sprzedaŝ surowców wtórnych "WISTAL" Wiesław Janoszek IREX-GAZ Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ADW" Spółka z ograniczoną 17 "MICHAEL" P.P.H.U. Teresa Michalik 18 D.E.F.T POLSKA MARIAN BUROŃ 19 Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o. o. 20 "WADROX" Spółka Akcyjna 21 SUNEX Sp. z o. o. 22 "KESMET" Andrzej Kęsik Wytwórnia Makaronu "GOLDMAK- LUX" BoŜena Nowak Spółka Jawna Primaspot Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 25 Betonit ZPUH Grygierczyk Edward 26 ZOT Sp. z.o.o. WdroŜenie innowacji procesowej i technologicznej związanej z przebudową i wyposaŝeniem hali warsztatowej. Nowa jakość, nowi kontrahenci, nowe rynki zbytu - dzięki innowacyjnej maszynie pomiarowej w Industrie Lisa Poland Sp. z o.o. w Fugasówce. Wprowadzenie na rynek ulepszonych i nowych wyrobów obuwniczych poprzez wdroŝenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego i działania modernizacyjne w firmie AXEL Stanisław Kosela w Częstochowie Wzrost konkurencyjności firmy WISTAL poprzez wdroŝenie nowoczesnej technologii produkcji lekkich pokryć dachowych. Rozszerzenie działalności firmy IREX - GAZ Sp. z o.o. o nowe produkty. Budowa instalacji do wytwarzania wyrobów i środków izolacyjnych, z uŝyciem ziemi porafinacyjnej i granulatu gumy z recyklingu. Uruchomienie produkcji nowoczesnych, lekkich końcówek tłumika przez firmę MICHAEL P.P.H.U. w nowej hali produkcyjnej w Strefie Rozwoju MŚP w Rydułtowach Zakup specjalistycznego pogotowia serwisowego wraz z nowoczesnymi urządzeniami sposobem na konkurencyjny rozwój firmy D.E.F.T Polska. Zwiększenie konkurencyjności PMG Sp. z o. o. na rynku krajowym i zagranicznym, poprzez zaimplementowanie zintegrowanych technologii pomiarowych. Inwestycja w nowoczesny sprzęt budowlany w celu ulepszenia jakości usług budowlanych oraz parametrów kruszywa z ŜuŜla pocynkowego Opracowanie nowego typu układu elektronicznego regulatora kolektora słonecznego jako element wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy SUNEX Sp. z o. o. Zwiększenie konkurencyjności firmy KESMET poprzez zakup specjalistycznego lasera do cięcia metalu oraz wprowadzenie innowacyjnych usług. Rozbudowa budynku magazynu wyrobów gotowych mająca na celu wprowadzenie na rynek nowych produktów. Osiągniecie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Primaspot Polska Sp. z o.o. poprzez zwiększenie zakresu i obszaru wykonywanych usług, dzięki zakupowi specjalistycznej pilarki formatowej Wzrost konukurencyjności firmy BETONIT i rozpoczęcie działaności na rynku międzynarodowym, poprzez inwestycję w środki trwałe i oprogramowania komputerowe. Modernizacja infrastruktury produkcyjnej w firmie ZOT Sp. z o.o. w Chorzowie celem wprowadzenia ulepszonych produktów oraz zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym 140/ / / / / / /09-02 B02/ /09-02 C97/09-02 C27/ / / /09-02 D50/ / Jaworzno Fugasówka , Częstochowa Przystajń Chorzów Wyry , Radlin , Bytom Katowice , ,5 Częstochowa Racibórz , ,76 Krzepice , ,79 Rudniki Siemianowice Śląskie Czechowice-Dziedzice Chorzów Strona 2 z 32

3 27 ARISTAR Spółka z ograniczoną 28 DAKON Sp. z o.o. 29 NISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 30 PREVAC sp. z o.o. 31 P.W. "RASZKA" Leopold Raszka 32 Ekopol Górnośląski Holding S.A GIPSY KINGS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janusz Borowiec Firma produkcji, usług i handlu "FOL-DREW" Piątek Mariusz, Brączek Jerzy Spółka Jawna Zakład Zieleni i Rekultywacji Dorota Łempińska, Zdzisław Łempiński Konstrukcje śywiec s.c. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki Adam Ośrodek Leczniczo- Opiekuńczy i Wypoczynkowy Chabrzyk i Wspólnicy Spółka Jawna 38 AGRO FOOD SPÓŁKA AKCYJNA Przedsiębiorstwo budowlane Budirem Lucjan Macek, Ewa śurek Spółka Jawna i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjno Usługowo Handlowe TOMHAL Bernard Tomula "Resto" Spółka z ograniczoną Wzrost międzynarodowej konkurencyjności ARISTAR Sp. z o.o. poprzez wdroŝenie zasadniczych zmian do procesu produkcyjnego samochodowych wkładów bagaŝnikowych Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa DAKON Sp. z o.o. poprzez zakup najnowocześniejszej giętarki. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa NISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ poprzez budowę zakładu produkcji granulatów i kruszyw w technologii Geodur. Wzrost konkurencyjności PREVAC poprzez wdroŝenie zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Wprowadzenie nowych usług w PW Raszka Leopold Raszka poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnego gniazda projektowo-obróbkowego. Rozbudowa i modernizacja zakładu przetwórstwa blach cienkich w zakresie technologii cięcia poprzecznego i wzdłuŝnego blach stalowych oraz aluminiowych. Podniesienie konkurencyjności PHU GIPSY KINGS poprzez uruchomienie linii do zdobienia i pakowania drzwi całoszklanych Wzrost konkurencyjności Firmy produkcji, usług i handlu FOL-DREW poprzez realizację działań zmierzających do powstania kompleksowego zakładu tartacznego. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Zakład Zieleni i Rekultywacji Dorota Łempińska, Zdzisław Łempiński Działania modernizacyjne i eksportowe w S.C. Konstrukcje śywiec - elementem budowy wzrostu przewagi konkurencyjnej i wzrostu zatrudnienia. Wzrost poziomu usług rehabilitacyjnych w Ośrodku Leczniczo-Opiekuńczym i Wypoczynkowym Adam ze Szczyrku. Wzrost konkurencyjności Firmy Agro Food S.A. poprzez zakup nowoczesnych maszyn celem wdroŝenia w zakładzie innowacyjnych, efektywniejszych rozwiązań w procesie produkcyjnym Wzrost konkurencyjności firmy Budirem Lucjan Macek, Ewa śurek poprzez podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług, dzięki umoŝliwiającej modernizację procesu produkcyjnego dobudowie hali Specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania analiz - dynamiczny rozwój i2 Analytical w branŝy usług związanych ze środowiskiem naturalnym. WdroŜenie innowacji procesowej w zakresie automatycznej i kompletnej obróbki konstrukcji stalowych elementem strategii rozwojowej firmy Tomhal WdroŜenie nowych usług w firmie Resto Sp. z o.o. z Chorzowa 688/ / / / / / / / / / / / /09-02 E90/ / / Częstochowa Zabrze , Bytom Rogów Gliwice Piekary Śląskie , Gliwice Rycerka Dolna , ,53 Świętochłowice śywiec , Szczyrk Pilica , Sosnowiec , ,56 Ruda Śląska Zabrze , ,2 Chorzów Strona 3 z 32

4 "MLU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Drukarnia "SIL-VEG-DRUK" s.c. Pawelak Janusz, Pełka Dariusz, Śmich Dariusz Urządzenia i Konstrukcje Spółka Akcyjna Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Chrzan. Działalność Prod.- Usł.-Handlowa. "DiBiTi" ZAMOCOWANIA Marcin Floreński ZRD I TZ "ROMUS" Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka jawna SERWIS PRZYCZEP "WIOLA" SŁAWOMIR GRABOWSKI KANCELARIA PORAD FINANSOWO- KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK Spółka z ograniczoną Lakma SAT Spółka z ograniczoną Rozwój Zakładu Remontowo-Budowlanego Paweł Chrzan poprzez zakup środków trwałych. Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost innowacyjności produkcji w Przedsiębiorstwie DiBiTi ZAMOCOWANIA Marcin Floreński poprzez zakup nowoczesnych maszyn Wprowadzenie trzech innowacyjnych technologii budowy nawierzchni drogowych w oparciu o urządzenia nowej generacji sterowane cyfrowo. Rozszerzenie działalności produkcyjnej firmy Serwis Przyczep WIOLA Sławomir Grabowski w Knurowie poprzez zakup nowej linii do produkcji ekologicznych przyczep celem podniesienia konkurencyjności Firmy Zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdraŝania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2005. Rozwój i zarządzenie spółką w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym - usługa doradcza dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Spółki Lakma SAT na lata ICE GROUP Sp. z o.o. Automatyzacja oraz integracja procesu produkcyjnego 53 Firma Handlowo - Usługowo - Transportowa Bieniek Arkadiusz 54 Z.P.H.U. WA-BiS Waldemar Wata 55 DREVO HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 56 P.P.U.H. "Ger-Bud" - Marek Gerlich Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług oraz zakup oprogramowania do zarządzania firmą w zakresie tych usług. Rozwój firmy WA-BIS poprzez inwestycje w linie produkcyjne do przerobu, konfekcji oraz aplikacji mas butylowych oraz wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DREVO HAUS sp. z o. o. poprzez zakup linii produkcyjnej w celu unowocześnienia produkcji domów opartych na konstrukcji szkieletu drewnianego Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z pełnym wyposaŝeniem do produkcji i sprzedaŝy płyt meblowych przez firmę GER-BUD w Rybniku B28/09-02 Budowa akredytowanego laboratorium wzorcującego analizatory zanieczyszczeń powietrza przez firmę MLU Sp. z o.o. z Katowic Wzrost konkurencyjności firmy Drukarnia Sil-Veg-Druk S.C. na rynku regionalnym poprzez zakup naświetlarki do płyt offsetowych, urządzenia do druku cyfrowego i składarkosklejarki WdroŜenie nowych produktów w firmie Urządzenia i Konstrukcje z śor 130/ / / / / /09-02 C69/09-02 D38/ /09-02 D64/ / /09-02 E91/ Katowice , ,39 Lubliniec śory , ,5 Zimnowoda , Rybnik Katowice Gliwice Katowice Cieszyn , ,25 Rybnik , ,2 Buków Szczekociny Jaworze , Dzimierz Strona 4 z 32

5 57 euro-consulting.pl Sp. z o.o Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Handlowe "ARO" Karoń Spółka Jawna Przedsiębiorstwo WielobranŜowe DEMAR-BIS Tomasz Dewódzki HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Zakład Wyrobów Metalowych HARTMET - Lis Krzysztof 62 EURO-PEGAZ LOGISTYKA Sp. z o.o. 63 Krysta Witold - Ślusarstwo Usługowe 64 Giko Sp. z o.o. 65 P.H.U. DEDAL Zygmunt Bryłka BOLD Reklama Poligrafia ROMAN KACPERSKI DEK-PLESS Spółka Jawna J. Czernecki, K. Czernecki, B. Wieczorek P.H.U. Darma S.J. Maciej Bulandra, Bogumił Zając 69 Piekarnia Liliana Kramarz 70 Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek 71 POLTING FOAM Sp. z o.o. 72 P.P.U.H. "SOR-DREW" Rajmund Sorowski 73 KLIMA-POL Sp. z o.o. 74 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe NIRO-TECH Krzysztof Szatkowski Wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług konsultingowych, dzięki zastosowaniu i wykorzystaniu gospodarki elektronicznej oraz technologii komunikacyjnych. Unowocześnienie produkcji wózków dziecięcych w PPH ARO poprzez uruchomienie laboratorium oraz informatyzację i modernizację parku maszynowego. Zakup nowoczesnych środków trwałych w celu dywersyfikacji oferty przedsiębiorstwa Demar-Bis. Optymalizacja procesu produkcyjnego poprzez nabycie kompatybilnych urządzeń, skutkująca pozytywnym wpływem na ochronę środowiska. Zakup maszyn do precyzyjnej obróbki metalu celem poszerzenia i modernizacji oferty Zakładu Wyrobów Metalowych HARTMET w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjność produktową. Rozwój Śląskiego Centrum Co-packingu firmy EURO-PEGAZ LOGISTYKA poprzez wdroŝenie zasady Keiretsu Rozwój firmy Krysta poprzez rozbudowę oraz zakup środków trwałych i oprogramowania Uruchomienie produkcji nowego rodzaju pieca piekarniczego przez firmę GIKO Sp. z o.o. Rozszerzenie działalności produkcyjnej P.H.U. DEDAL w Lublińcu poprzez zakup maszyny do obróbki laserowej Rozszerzenie zakresu działalności firmy Bold Reklama Poligrafia Roman Kacperski, poprzez stworzenie linii produkcyjnej lic znaków drogowych. Budowa budynku biurowo - handlowego i zakup urządzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych usług budowlanych oraz rozszerzenia dotychczasowej oferty handlowej. Wzrost konkurencyjności firmy Darma poprzez instalację nowoczesnego wyposaŝenia w uruchamianym centrum logistycznym. Rozszerzenie działalności Piekarni Liliana Kramarz o nowe produkty Uruchomienie produkcji nowych wyrobów kompozytowych do motoszybowców. Wzrost i umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy POLTING FOAM Sp. z o.o. przez unowocześnienie i rozbudowę parku maszynowego oraz zakup oprogramowania do tworzenia ścieŝek narzędzi. Rozwój firmy SORDREW poprzez zakup nowoczesnej linii technologii tartacznej do produkcji tarcicy. Wzrost konkurencyjności Firmy Klima-Pol Sp. z o.o. w Rybniku poprzez uruchomienie w Mikołowie produkcji stalowych kanałów i kształtek wentylacyjnych Zakup nowoczesnych maszyn do obróbki elementów ze stali nierdzewnej w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Strona 5 z / /09-02 C98/09-02 D66/09-02 C51/09-02 B50/09-02 D52/ / / / /09-02 D58/ / / / /09-02 A57/09-02 C89/ , Chorzów , Częstochowa , Nowy Targ , Częstochowa Sosnowiec Warszawa Wilkowice Tarnowskie Góry Lubliniec , ,08 Gliwice , ,72 Pszczyna Ogrodzona Chorzów Jasienica Gliwice Świętochłowice Rybnik , ,86 Jaworzno

6 75 ULTER-SPORT SP. Z O.O STALBET Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe POL-PROFIL Krzysztof Narloch Biomasa-Orsk Spółka z ograniczoną Rozwój przedsiębiorstwa ULTER-SPORT sp. z o.o. z Węgierskiej Górki poprzez rozbudowę bazy logistycznej oraz zakupy środków trwałych prowadzące do wprowadzenia nowych oraz ulepszonych produktów. WdroŜenia nowoczesnych, skalowalnych i innowacyjnych rozwiązań opartych o zaawansowane technologie IT w firmie STALBET Sp. z o.o. Rozbudowa Pol-Profil prowadząca do rozpoczęcia produkcji profili wykrawanych z materiałów metalowych o parametrach dotychczas nieosiągalnych. Rozszerzenie zakresu działalności Biomasa-Orsk Sp. z o.o. poprzez świadczenie usług cateringowych związanych z uruchomieniem kuchni produkcyjnej w Wodzisławiu Śląskim. 79 Greenbet Polska Spółka Akcyjna Zakup instalacji mieszania spoiw na bazie ups. 80 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe "Elektron" Spółka z ograniczoną 81 PHU Wapienik Urszula Zakład Armatury Przemysłowej OBRO-METAL Export-Import Janusz Śpiewak Centrum Diagnostyki Samochodwej Auto Zientek Janusz Zientek Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Andrzej Palka 85 "Hydroinstalmet" Sp. z o.o Thomas Spółka Jawna Tomasz Sztejnwald System Spółka z ograniczoną Poligrafia D&N Zakład Usługowo- Handlowy Daniel Nowaczyk Zakład Tapicerski Maxi Wawrzkiewicz i Wawrzkiewicz Spółka jawna 90 Polmar Profil Sp. z o.o. 91 Inter-Car II Sp. z o.o. Rozszerzenie działalności firmy Elektron Sp. z o.o. o usługi kontrolno-pomiarowe. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty nowych wysoce innowacyjnych produktów i usług oraz wejście na nowe rynki. Wzrost konkurencyjności firmy OBRO-METAL poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdroŝenie nowych produktów WdroŜenie technologii produkcji mat aŝurowych, antypoślizgowych z polietylenu w postaci wstęgi metodą ciągłego dotryskiwania tworzywa Wzrost konkurencyjności firmy Inter-Car II poprzez wprowadzenie nowych usług serwisowych. 243/ / / / / / /09-02 A30/09-02 B91/ / /09-02 C35/09-02 C86/09-02 Rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w innowacyjną technologicznie linię diagnostyczną Znaczące ulepszenie usług szkoleniowych świadczonych przez firmę Centrum Edukacji Zawodowej CARGO poprzez wykorzystanie Mobilnego symulatora jazdy samochodem cięŝarowym i autobusem. Rozwój firmy Hydroinstalmet poprzez zakup nowych urządzeń. Uruchomienie nowej linii produkcyjnej rurociągów w firmie Thomas Spółka Jawna w Gliwicach Zakup nowych maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwo System Sp. z o. o. w celu podniesienia jego konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym Wzrost konkurencyjności drukarni w oparciu o zakup nowoczesnych urządzeń do realizacji prac z zakresu postpress A87/ / / / , WĘGIERSKA GÓRKA , Tychy Świętochłowice Legnica Rybnik , ,45 Chorzów Cieszyn śarki Gorzyczki Jaworzno Zabrze , Gliwice , ,04 Sosnowiec Zabrze Bytom Lubliniec , ,4 Zabrze Strona 6 z 32

7 92 93 Firma Handlowo Usługowa "BANASIK" Spółka Jawna Silma Tools Spółka z organiczoną 94 EUROGLASS Marian Pokusa Korporacja Budowlano-Handlowa AKORD Hernas, Komorowski Spółka jawna POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Drabpol Spółka Jawna Paweł Drabczyński i Wspólnik 98 JPPilch Sp. z o.o. 99 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "MAXTOP" A. Malasiewicz, J. Maleta, R. Maleta Spółka Jawna 100 Artech Piotr Chwołka Wzrost konkurencyjnosci przedsiębiorstwa - Firma Handlowo Usługowa BANASIK Spółka Jawna - poprzez wdroŝenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz ze stosownym wyposaŝeniem Poszerzenie i modernizacja oferty usługowo-produkcyjnej firmy Silma Tools Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn CNC z zakresu precyzyjnej obróbki metalu oraz wyposaŝenia pracowni projektowej. Zasadnicza zmiana procesu odzysku tworzyw sztucznych z odpadów pouŝytkowych w firmie Euroglass Marian Pokusa wpływająca pozytywnie na środowisko naturalne. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdroŝenie cyfrowej technologii obróbki profili z metali nieŝelaznych. Zwiększenie konkurencyjności Polmotors poprzez wprowadzenie do produkcji nowego typoszeregu detali oraz istotne ulepszenie oferty produktowej Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Drabpol sp. j. poprzez rozwój działalności w branŝy awioniki Implementacja sterowanego numerycznie 5-osiowego centrum obróbczego w procesie produkcji wyrobów z kamieni naturalnych w celu poprawy konkurencyjności spółki. Zwięszenie konkurencyjności firmy MAXTOP poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów i podwojenie wydajności produkcji. Uruchomienie produkcji i usługi remontu wielkogabarytowych konstrukcji spawanych przez ARTECH 101 STACH Sp. z o.o. WdroŜenie nowych produktów w piekarni STACH Sp. z o.o Śląski Zakład Pogrzebowy "Firma Walicki", Ryszard Walicki NOVAR Spółka z ograniczona PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INśYNIERYJNYCH "KAMPOL" JAN śurawski Zakład Pomiarowo - Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR- ELEKTRYKA" Sp. z o.o. Piekarnia - Cukiernia Łukasik, Tadeusz Łukasik 107 F.H.U. "Kasia" Rataj Katarzyna Wzrost konkurencyjności usługowej i technologicznej Śląskiego Zakładu Pogrzebowego Firma Walicki poprzez zakup innowacyjnej linii kremacyjnej Uruchomienie usługi plazmowego cięcia blach podstawą dywersyfikacji oferty oraz optymalizacji procesów produkcyjnych realizowanych przez firmę Novar Sp. z o.o. Rozwój i wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót InŜynieryjnych KAMPOL poprzez zakup niezbędnych maszyn budowlanych do prowadzenia działalności w zakresie budowy dróg i mostów Wzrost konkurencyjności firmy Energopomiar - Elektryka na rynku krajowym przez wprowadzenie nowoczesnych technologii diagnostycznych urządzeń elektrycznych za pomocą przewoźnego zespołu napięciowego. Rozwój przedsiębiorstwa Piekarnia - Cukiernia Łukasik poprzez rozszerzenie i ulepszenie produkcji dzięki zakupowi nowoczesnego pieca piekarniczego oraz maszyny pakującej. Rozszerzenie działalności F.H.U Kasia drogą do wzrostu konkurencyjności firmy 088/09-02 A15/ / /09-02 F11/ / /09-02 C12/09-02 E76/ / /09-02 F34/ / / / / , SOSNOWIEC Sosnowiec Czechowice-Dziedzice Kraków MAZAŃCOWICE , ,6 Mykanów Ustroń , Sławków , Rybnik Piekary Śląskie Bytom , Gliwice Kamyk GLIWICE , ,3 Poręba Siemianowice Śląskie Strona 7 z 32

8 108 Piekarania Cukiernia Jerszy Barbara Amtra Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "REZ-DROGPOL" s.c. Wojciech Reterski, Cezary Baldowski FRANIELCZYK-MANOWSKI SPÓŁKA JAWNA 112 Siltruck Sp. z o.o. 113 NOBILEKITEBOARDING Sp. z o.o Węglo-Stal PPHU Waldemar Biskupek Firma Handlowo-Usługowa MEDEX Wojciech Woźniak "Gros" Spółka z ograniczoną Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa Zakład Budowlany KLIMEX 118 "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 119 "CYNKMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 120 Johann Spallek GRACJA Adam Studniarek P.W. "PENDRAGON" Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Z.P.H.U. "Rider" Tomasz Fontański PRODCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Wzrost konkurencyjności Piekarni Cukierni Jerszy Barbara poprzez rozbudowę oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów Wzrost konkurencyjności Amtra Sp. z o.o. poprzez organizację magazynu wysokiego składowania Wzrost konkurencyjności Spółki REZ-DROGPOL S.C. poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do napraw uszkodzeń w nawierzchni jezdni poszerzającego zakres usług. Wzrost konkurencyjności FRANIELCZYK-MANOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Piekarach Śląskich poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z opracowaniem strategii rozwoju i planu marketingowego Utworzenie serwisu samochodów cięŝarowych, magazynu podzespołów i części, salonu sprzedaŝy z portiernią i infrastrukturą techniczną dla firmy Siltruck sp. z o.o. Wzrost konkurencyjności firmy NOBILEKITEOBARDING poprzez wprowadzenie na rynek nowej linii desek snowboardowych Inwestycje firmy Węglo-Stal w zakresie stworzenia profesjonalnego laboratorium i zakupu nowoczesnego wyposaŝenia magazynu. Uruchomienie profesjonalnego składu węglowego i wprowadzenie nowego produktu kolejnym etapem rozwoju F. H. U. Medex Wojciech Woźniak Podniesienie konkurencyjności, poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie eksportu Gros Sp. z o.o. poprzez uruchomienie malarni proszkowej i natryskowej oraz modernizację parku maszyn Zakup maszyn budowlanych prowadzący do wzrostu konkurencyjności firmy Klimex na rynku. Poprawa konkurencyjności poprzez uruchomienie produkcji kształtek segmentowych do systemów kanalizacji oraz usprawnienie procesu magazynowanie w spółce Plastimex WdroŜenie innowacyjnej technologii cięcia wzdłuŝnego i poprzecznego blach w kręgach Zakup i instalacja zautomatyzowanej linii technologicznej do produkcji ubrań wierzchnich Rozbudowa na terenie miasta Ruda Śląska, istniejącego przedsiębiorstwa P.W. Pendragon wraz z wyposaŝeniem, prowadząca do powstania hali, gdzie podjęta zostanie produkcja bram segmentowych. Poprawa konkurencyjności firmy Rider poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług Rozbudowa przedsiębiorstwa oraz rozwój działaności eksportowej poprzez zakup nowej linii do rozlewów płynów chemii gospodarczej. Strona 8 z 32 D65/ / / /09-02 D70/09-02 E44/ / / /09-02 A95/09-02 A33/09-02 E83/ / /09-02 C88/ / , Bytom , ,45 Sosnowiec Częstochowa Piekary Śląskie Skoczów , ,5 Bielsko-Biała Gliwice Bobrowniki Rybnik Łaziska , ,42 Psary Chorzów Lubliniec , Ruda Śląska Częstochowa Wielowieś

9 ADA-MUSIC Kręcichwost Spółka Jawna "Drukarnia Dimograf" spółka z ograniczoną Międzybrodzkie Makarony Dybał Spółka Jawna Euro-Service s.c. Zbigniew Śmierzchalski, RóŜa Walczak Przedsiębiorstwo Handlowe KOSMOS Lesław Kindrat GEO POLSKA Spółka z ograniczoną 130 "T-line" Adam Zemła ELMAX-HURT śywicki SPÓŁKA JAWNA Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe "NARDOS" Danuta Milewska Zakłady Tapicersko-Meblowe "ASPOL" Arkadiusz Magdziarz, Anna Magdziarz Spółka Jawna "MOKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ NET-O-LOGY Spółka z ograniczoną JAM-STAL Spółka z ograniczoną "Apperta" s. c. Aleksandra i Grzegorz Moroszczuk P.H.U. "Auto - Alex" Ormaniec Aleksander Podniesienie konkurencyjności firmy ADA-MUSIC Kręcichwost Sp.J. na rynku instrumentów muzycznych poprzez poszerzenie działalności o e-biznes oraz wdroŝenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Podniesienie konkurencyjności firmy Dimograf sp.z o.o na rynku międzynarodowym poprzez zakup nowej linii technologicznej i oprogramowania Rozbudowa przedsiębiorstwa Międzybrodzkie Makarony Dybał Sp. j. poprzez zakup nowoczesnej linii produkcynej i maszyny pakującej do produkcji makaronów w Kobiernicach Rozbudowa infrastruktury przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia nowych usług i wzrostu konkurencyjności firmy Euro-Service Budowa zaplecza P.H. KOSMOS w celu wzmocnienia pozycji na rynku regionalnym oraz rozszerzenie sprzedaŝy na wszystkie regiony Polski dzięki wdroŝeniu platformy e- biznesowej. Poszerzenie oferty przedsiębiorstwa i usprawnienie procesu świadczenia usług poprzez inwestycję w nową siedzibę i zakup nowoczesnych maszyn. Rozwój potencjału rynkowego firmy T-line Adam Zemła poprzez zakup urządzeń montaŝowych i pomiarowo diagnostycznych dedykowanych do sieci światłowodowych. Rozbudowa Elmax-Hurt śywicki Sp. j. poprzez dobudowę pomieszczeń oraz zakup środków trwałych Wprowadzenie nowej oferty wyrobów i wzrost innowacyjności produkcji, w Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo-Usługowym NARDOS Danuta Milewska, poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbczego. Modernizacja produkcji Zakładów Tapicersko-Meblowych ASPOL poprzez rozbudowę pawilonu i zakup nowych maszyn szansą na wzrost konkurencyjności na rynkach krajowym i europejskich Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy MOKER poprzez zakup maszyn do uruchomienia produkcji nowoczesnych artykułów tekstylnych. Rozbudowa infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych celem poprawy wydajności pracy i informatyzacji procesów biznesowych w organizacji oraz rozwoju produktów, zakresu i jakości usług. Wzrost konkurencyjności firmy JAM-STAL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poprzez uruchomienie produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Zmiana stosowanej technologii w celu podniesienia konkurencyjności Apperta s.c. Budowa stacji obsługi i kontroli pojazdów wraz z zapleczem serwisowym dostosowanym do obsługi pojazdów z napędem alternatywnym (hybrydowym) 296/ /09-02 A65/ / / / /09-02 B18/09-03 E20/ / / /09-02 A60/09-03 C87/09-02 C83/ , ,09 Dankowice Bielsko-Biała , Międzybrodzie Bialskie Racibórz , Katowice Imielin , ,8 Piasek , ,98 Tychy Olbrachcice , Częstochowa , ,52 Czaniec , ,35 Katowice Ruda Śląska Puńców Kozy Strona 9 z 32

10 Zakład Robót Drogowych "DIORYT" Musiał, Wach, Rotyński Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe DEMARKO Dariusz Komarec OPINION Strefa Druku Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik 143 Nomanet Sp. z o. o Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o. HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych Lucyna Foryta-Ruranska 146 PUMAR Hydraulika Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. "EKO - PLUS" S.C. Zakład Usługowo-Handlowy Sylwia Wala, Edward Grygierczyk 149 Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o Piekarnia - Cukiernia Tadeusz Kwapisz Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski spółka z ograniczoną 152 LORKEN-TECH Henryk Bugdol 153 Radio Bielsko Spółka z ograniczoną 154 "HYDROTECH" SPÓŁKA AKCYJNA "Cosmo" Spółka z ograniczoną FUTURE I P.H.U.R. CZESŁAW DOPIERALSKI Wzrost konkurencyjności, wdroŝenie nowych produktów, ulepszenie jakości produkcji bieŝącej poprzez inwestycję w środki trwałe. Wzrost jakości produktów i usług oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowego urządzenia - wycinarki laserowej. Wprowadzenie innowacyjnej technologii druku na tekstyliach w firmie OPINION STREFA DRUKU Informatyzacja oddziału produkcyjnego firmy w Częstochowie Kompleksowy rozwój firmy Nomanet poprzez działania inwestycyjne w obszarze produkcji i logistyki Rozbudowa firmy Technomex poprzez zakup profesjonalnego sprzętu medycznego do rehabilitacji ortopedyczno-sportowej i neurologicznej Unowocześnienie procesu produkcji poprzez zakup i instalacje zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego. Wzrost konkurencyjności PUMAR Hydraulika Sp. z o.o. poprzez zakup zestawu nowoczesnych urządzeń do honowania oraz wprowadzenie na rynek nowej gamy elementów hydrauliki o duŝych średnicach Wzrost konkurencyjności PPKMiL Sp. z o.o. poprzez budowę nowego zakładu produkcji kruszyw KrzyŜanowice-Tworków w powiecie raciborskim. Wzrost konkurencyjności firmy EKO-PLUS poprzez inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Uruchomienie specjalistycznego oddziału laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej wraz z blokiem operacyjnym w Katowicach Wzrost konkurencyjności Piekarni - Cukierni Tadeusz Kwapisz z Bytomia poprzez wprowadzenie do oferty nowych gatunków pieczywa. Rozbudowa przedsiębiorstwa w celu rozpoczęcia seryjnej produkcji samolotów Orka Rozbudowa warsztatu mechanicznego poprzez wdroŝenie do eksploatacji maszyn umoŝliwiających produkcję nowego typu narzędzi Zwiększenie zasięgu działania Radia BIELSKO Sp. z o.o. poprzez budowę dwóch stacji nadawczo-odbiorczych. Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zastosowanie zrobotyzowanego stanowiska do fazowania brzegów blach w firmie HYDROTECH S.A. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń do produkcji okazjonalnych figurek z czekolady i budowę hali produkcyjno-magazynowej ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH MASZYN Z ADAPTACJĄ I MODERNIZACJĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Strona 10 z / / /09-02 C33/09-02 A21/ /09-03 A17/ /09-02 C14/09-02 D54/09-02 E54/ /09-02 A64/ / / / / / Katowice Świętochłowice Gliwice , Kłobuck , Piekary Śląskie Gliwice Lubliniec Siemianowice Śląskie Gliwice Czechowice-Dziedzice ,68 Warszawa Bytom Bielsko-Biała , Gaszowice Bielsko-Biała Rybnik Międzybrodzie śywieckie JANKOWICE

11 Art-Met s.c. Anna Malina Wojciech Malina Fabryka Automatyki "FACH" Spółka Akcyjna SARA Ilona i Zbigniew Sygut Spółka Jawna Akademia Szkoleniowa B&K Spółka jawna S.Kublin, M. Laskowski MIROTRANS Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" - Import-Export Ryszard Flak 163 GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. 164 EMERALD Arkadiusz Wieczorek 165 ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA 166 Incobex Sp.z o.o. 167 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PABEX" Adam Pietrzak, Zbigniew Parys, Adam Filipczyk, Antoni Czechowski Spółka Jawna 168 Przedsiębiorstwo Savpol sp. z o.o SAVEPOL POLIURETANY Spółka z ograniczoną Merawex Spółka z ograniczoną BEST SPORT PRO Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe MAP Sp. z o.o. KOST-BET Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka Jawna Podniesienie konkurencyjności firmy Art-Met poprzez zakup nowoczesnych maszyn w celu rozszerzenia produkcji elementów kutych Zastosowanie bezkolumnowej wtryskarki sterowanej numerycznie do produkcji detali uŝywanych w automatyce, ciepłownictwie i chłodnictwie w celu podniesienia konkurencyjności spółki. Zakup kompletnego wyposaŝenia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i Serwisu Ogumienia. Rozwój technologiczny Akademii Szkoleniowej B&K poprzez uruchomienie interaktywnych szkoleń fryzjerskich. Rozwój MIROTRANS Sp. z o.o. poprzez zakup automatycznych posypywarek i pługów odśnieŝających. Poprawa konkurencyjności PPHU Ryszard poprzez modernizację działalności produkcyjnej umoŝliwiającą wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów. WdroŜenie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wraz z zintegrowanym systemem zarządzania jakością, środowkiem i BHP w firmie GASCONTROL POLSKA w Cieszynie Wzrost potencjału usługowego oraz poprawa efektywności procesów zarządzania firmy EMERALD Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ACARTUS Spółka Akcyjna poprzez wdroŝenie systemu zarządzania jakością. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa INCOBEX sp. z o.o. poprzez modernizację parku maszynowego oraz zakupy środków trwałych. Zwiększenie palety produktowej firmy poprzez uruchomienie wielozadaniowej linii do produkcji przestrzennych worków barierowych doposaŝonej w skomputeryzowane zespoły sterowania i cięcia laserowego WdroŜenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP w Przedsiębiorstwie SAVPOL sp. z o.o. - wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe Wprowadzenie technologii czyszczenia i regeneracji konstrukcji stalowych z wykorzystaniem indukcji elektromagnetycznej, w przedsiębiorstwie SAVEPOL POLIURETANY sp. z o.o. WyposaŜenie centrum badawczo rozwojowego firmy Merawex Sp. z o.o. w innowacyjne urządzenia laboratoryjne. Wzrost konkurencyjności BEST SPORT PRO Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej linii produkcyjnej. Wprowadzenie do oferty firmy MAP nowych produktów stalowych dzięki nabyciu nowoczesnej tokarki sterowanej numerycznie do toczenia osi, pierścieni i wałów. Nowe produkty = nowe rynki - rozwój konkurencyjności KOST-BET 390/09-02 D34/09-03 F47/09-02 F37/ /09-02 C64/09-02 E78/ / / / / /09-02 D73/09-02 E13/ /09-02 B37/ / Gliwice , Cieszyn Kolonia Poczesna , ,14 Bielsko Biała Jaworzynka Siemonia Cieszyn Gliwice Jastrzębie-Zdrój , Bielsko-Biała ,4 Tychy , Gliwice , ,75 Bytom , ,6 Gliwice , śywiec Dąbrowa Górnicza Miedźno Strona 11 z 32

12 WEBA s.c. Barbara Barzycka, Henryk Barzycki, Michalina Barzycka, Rafał Barzycki Centrum Kulturalno - Oświatowe Anna Urbańczyk Zakup specjalistycznej maszyny w celu podniesienia poziomu konkurencyjności firmy WEBA s.c. B.H.M.R. Barzyccy. Wzrost konkurencyjności Centrum Kulturalno - Oświatowego w Rydułtowach poprzez rozbudowę i modernizację ośrodka 536/ / Mikołów , ,04 Rydułtowy Razem , ,7 Lista rezerwowa projektów: lp Wnioskodawca Tytuł Numer wniosku 1 PPHU Dalpol Palion Tomasz 2 Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka jawna, A. Będkowski, R. Liczberski i inni 3 TELEKO Sp. z o. o. 4 5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe A-P śory spółka z ograniczoną Piekarnia - Cukiernia "Łubowski" Michał Łubowski 6 Przedsiębiorstwo Savpol sp. z o.o. 7 8 JARBUD-RES Henryk Jarnot, Maria Jarnot Spółka Jawna PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART" SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW RUDZKI, WOJCIECH RUDZKI, ALICJA RUDZKA, JANUSZ GAJEWSKI, ALICJA GAJEWSKA 9 GlueTec Sp. z o.o. 10 Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe "SCARLETT" Zbigniew Machnicki - Spółka komandytowa Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Dalpol poprzez wprowadzenie do oferty nowego typy jachtu - Phobos 25 Rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek ulepszonych usług Zwiększenie przewagi konkurencyjnej Teleko sp. z o.o. poprzez inwestycję w system informatyczny zapewniający obsługę procesu napraw dowolnych urządzeń elektronicznych i poszerzenie zakresu usług Wzrost konkurencyjności spółki P.P.U A-P śory poprzez zakup linii do produkcji okien z PVC. Nabycie nowoczesnych środków trwałych drogą do dywersyfikacji działalności, wzrostu konkurencyjności oraz ochrony środowiska. Uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego Piekarni Łubowski z Lublińca. Zakup usług doradczych w zakresie projektowania strategii dystrybucji na rynku polskim Zakup nieruchomości oraz urządzeń produkcyjnych szansą na wzrost konkurencyjności firmy Jarbud-Res Sp.j. Wzrost konkurencyjności Spółki INSTAL-ART poprzez zakup nowoczesnych automatów tokarskich umoŝliwiających rozwój działalności dzięki nowym technologiom Rozwój konkurencyjności na rynku środkowoeuropejskim w dziedzinie klejów i uszczelnień. Rozwój Spółki SCARLETT poprzez uruchomienie autoryzowanego serwisu stacjonarnego i mobilnego. 498/ / / / / / /09-02 A66/ / /09-02 Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Siedziba wnioskodawcy Siemianowice Śląskie Czeladź Bytom śory , Lubliniec Gliwice Bieruń Czaniec , ,2 Częstochowa , Bielsko-Biała Strona 12 z 32

13 11 Map System Sp. z o.o. 12 SANIT-TRANS spółka z ograniczoną 13 HOTBLOK Spółka Akcyjna 14 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna 15 GTX HANEX Plastic Sp. z o.o. 16 Zakład Powłok Galwanicznych "GALWAH" Kulej i Wspólnicy Spółka Jawna 17 "HYDROTECH" SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA PATUCHA I JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA Firma Usługowo - Budowlana "FIL- BUD" Zbigniew Ziarkowski 20 Flagowa Kraina Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "Navi"Spółka Cywilna Marek Brańka,Lucyna Brańka Zakład Odlewniczy Metali NieŜelaznych "PRESS", Musialik Jerzy P.P.H. "ADAMEX" J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK SPÓŁKA JAWNA Przedsiębiorstwo Budowlane FRANK-BUD Franciszek Krzysztofiak 25 SELLSYS VISION Sp. z o.o. Modernizacja lokalu w celu wprowadzenia nowych usług szansą na wzrost konkurencyjności spółki MAP System Rozwój i dokonanie zmiany procesu produkcyjnego w Sanit- Trans spółka z o.o. poprzez wdroŝenie wysokowydajnej technologii przetwarzania odpadów. Wzrost konkurencyjności firmy HOTBLOK S.A. poprzez utworzenie własnej styropianowni w Dąbrowie Górniczej. Rozwój PPHU Ryszard Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna poprzez wprowadzenie do oferty produkcyjnej szczelnych studni betonowych i kręgów o duŝych średnicach. Wprowadzenie innowacyjnego systemu monitoringu jakości produkcji preform w firmie GTX Hanex Plastics Sp. z o.o. Zakup nowoczesnej aparatury pomiarowej do badania powłok galwanicznych oraz sprzętu komputerowego. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesach zarządzania poprzez pozyskanie nowego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w firmie HYDROTECH S.A. Usprawnienie procesu produkcji oraz podwyŝszenie jakości dóbr oferowanych przez Firmę Handlowo Usługowo Produkcyjną Patucha i Jagiełło Spółka Jawna poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych Dywersyfikacja działalności oraz polepszenie warunków pracy kluczem do podniesienia konkurencyjności Firmy Usługowo-Budowlanej FIL-BUD Wzrost konkurencyjności Flagowej Krainy Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez uruchomienie nowoczesnego centrum druku cyfrowego oraz kompleksową informatyzację przedsiębiorstwa. Rozwój działalności i poprawa warunków pracy poprzez modernizację zaplecza produkcyjnego oraz zakupu nowego urządzenia w celu wprowadzenia ulepszonych produktów w firmie NAVI s.c. z Bielska-Białej. Rozwój przedsiębiorstwa ZOMN PRESS poprzez wdroŝenie do produkcji nowego filtra LPG fazy lotnej. Rozbudowa spółki ADAMEX prowadząca do wprowadzenia na rynek nowego modelu wózka dziecięcego B01/ / / /09-02 D25/ / /09-02 D09/09-02 D75/09-03 A24/ /09-02 A44/09-01 B38/09-02 Wprowadzenie nowych produktów szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego FRANK- BUD Franciszek Krzysztofiak Rozbudowa przedsiębiorstwa SELLSYS VISION Sp. z o.o. prowadząca do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów 930/09-02 A76/ Katowice Międzyrzecze Górne Dąbrowa Górnicza Siemonia Dąbrowa Górnicza Pietrzaki 70560, ,12 Rybnik Jaworzno Katowice , ,5 Wodzisław Śląski , ,98 Bielsko-Biała Koziegłowy Lgota Nadwarcie Częstochowa ,8 Bielsko-Biała , Gliwice Strona 13 z 32

14 ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ SAVEPOL POLIURETANY Spółka z ograniczoną "Soma" Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna Zakład Ogólnobudowlany Kozbud s.c. Jerzy Koza, Bogdan Koza, Włodzimierz Koza Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o. Economicus Usługowo-Handlowa- Produkcyjna Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Instalacyjno- InŜynieryjne HYDRO-MONTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "Zachód" Spółka z ograniczoną Zakład Robót InŜynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych GraŜyna Stajer Salus International Spółka z ograniczoną Zakład Usługowo-Handlowy MATER- BUD s.c. Edward Trela, Henryk Kuzon, Ryszard Janas Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Budimpeks Wiesław Bryś Przedsiębiorstwo Obsługi Maszyn Budowlanych BUMAPOL Spółka Jawna T.Jawor i inni. 40 "Dreier" W. Połacik Spółka Jawna Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę siedziby, zakup nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego oraz specjalistycznych pojazdów Wprowadzenie technologii czyszczenia i regeneracji powierzchni stalowych oraz betonowych strumieniem wody o ciśnieniu 2500 bar, w przedsiębiorstwie SAVEPOL POLIURETANY sp. z o.o. Podniesienie konkurencyjności firmy Soma Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie zasadniczych zmian technologicznych w przedsiębiorstwie i wprowadzenie nowych usług. Rozwój PPHU Ryszard Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna poprzez wprowadzenie do oferty produkcyjnej monolitycznych elementów dennych o duzych średnicach do fi 1500 mm. Wzrost konkurencyjności Zakładu Ogólnobudowlanego KOZBUD s.c. Jerzy Koza, Bogdan Koza, Włodzimierz Koza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i maszyn do prac ziemnych i ogólnobudowlanych Inwestycje w proces odlewu elementów pomp i ochronę środowiska narzędziem wzrostu konkurencyjności w Zakładzie Mechaniki Przemysłowej ZAMEP Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorstwa Economicus U-H-P Sp. z o.o. poprzez uruchomienie wyspecjalizowanych usług medycznych. Zakup nowoczesnych urządzeń budowlanych pomocą w ekspansji HYDRO-MONTEX Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Odmetanowania Kopalń Zachód Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń pozwalajacych na wprowadzenie do oferty nowego oraz ulepszonego produktu. Wzrost konkurencyjności Zakładu Robót InŜynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych GraŜyna Stajer w Katowicach poprzez zakup półmobilnej wytwórni betonu Kompleksowa restrukturyzacja procesów zarzadzania firmą Salus International Sp. z o. o. poprzez wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zwiększenie konkurencyjności spółki MATER-BUD poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych Rozszerzenie zakresu działalności firmy Budimpeks Wiesław Bryś poprzez zakup wiertnicy horyzontalnej Wprowadzenie na rynek nowej usługi poprzez rozwinięcie działalności serwisowo-usługowej w zakresie napraw i sprzedaŝy części zamiennych do maszyn budowlanych przez BUMAPOL Sp. J. T.Jawor i inni. Wzrost konkurencyjnej przewagi firmy DREIER poprzez zakup mini-linii do kolorowania farb i tynków Strona 14 z 32 D32/09-02 D74/ /09-02 C65/ /09-02 A36/09-02 B13/09-02 B40/ / / / / / /09-02 E24/ , ,94 Zabrze , ,58 Bytom , Tychy Siemonia , ,2 Niegowonice Gliwice Katowice , Częstochowa Ruda Śląska , ,06 Katowice , ,5 Katowice , ,8 Knurów Wilkowice Dąbrowa Górnicza , ,64 Częstochowa

15 SARA Ilona i Zbigniew Sygut Spółka Jawna "Gros" Spółka z ograniczoną Goliard Spółka z ograniczoną OFF DRUK POLIGRAFIA Tomasz Chmielniak, Tomasz Cwajna Spółka Cywilna 45 Aures Sp. z o.o NOVAR Spółka z ograniczona Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "REZ-DROGPOL" s.c. Wojciech Reterski, Cezary Baldowski Przedsiębiorstwo GRESAN Krzysztof Grendowicz Spółka Jawna "EKO - GLOB" PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Janusz Kuczaty Przedsiębiorstwo WielobranŜowe M. Pasek Spółka Jawna FAX-2 CHMURSKI&CHRZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA W KATOWICAH P.H.U.P. "STAL-BUD" Sp. J. Ryszard Syta, ElŜbieta Kajmowicz NBL KOMPOZYTY Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika Zakład Wyrobów Drzewnych "Pro- Drewex" - spółka z ograniczoną Admit Joanna i Adam Mitręga spółka jawna 57 Budo-Zbyt Sp. z o.o. Budowa i wyposaŝenie innowacyjnej i proekologicznej myjni samochodowej w Czestochowie Optymalizacja zarządzania przedsiębiorstwem oraz podniesienie efektywności działań produkcyjnych i handlowych poprzez kompleksową informatyzację Gros Sp.z o.o. ObniŜenie kosztów wytwarzania i polepszenie jakości produktów Firmy Goliard dzięki budowie nowej hali produkcyjnej w zakładzie w Łojkach Rozwój przedsiębiorstwa OFF DRUK Poligrafia S.C. poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie nowych produktów w postaci opakowań dla przemysłu farmaceutycznego oraz spoŝywczego Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę parku maszynowego i wprowadzenie nowych produktów Przygotowanie hal B i D do produkcji konstrukcji stalowych do 10T poprzez modernizacje 4 suwnic w firmie Novar Sp. z o.o. Wzrost konkurencyjności Spółki REZ-DROGPOL S.C. poprzez zakup nowoczesnej maszyny drogowej do wykonywania cienkich warstw drogowych na zimno oraz wprowadzenie nowych usług. Budowa obiektu ekspozycyjno-handlowego z elementami domu pasywnego celem rozszerzenia zakresu działalności Przedsiębiorstwa GRESAN Krzysztof Grendowicz Sp. J. Rozbudowa Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-GLOB mająca na celu wprowadzenie ulepszonych usług oraz wzrost konkurencyjności. Wzrost konkurencyjności firmy PW M.Pasek poprzez utworzenie nowej usługi dotyczącej projektowania. Zakup licencji oprogramowania wspierającego proces zarządzania informacją, elementem strategii rozwojowej firmy Fax-2. Powiększenie powierzchni produkcyjnej poprzez budowę nowoczesnej hali produkcyjnej wyposaŝonej w nowoczesne maszyny drogą do rozwoju i poprawy konkurencyjności spółki STAL-BUD. Automatyzacja procesów produkcyjnych związanych z wytwarzaniem specjalistycznych produktów kompozytowych Inwestycja w innowacyjne urządzenia drogą do wprowadzenia nowej usługi w P.U.H. DOMAX Podniesienie konkurencyjności firmy Pro-Drewex poprzez wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcji. Zakup linii technologicznej do produkcji podgrzewaczy Podniesienie konkurencyjności firmy Budo-Zbyt Sp. z o.o. w Rybniku poprzez wdroŝenie innowacyjnych technik sprzedaŝy towaru oraz obsługi klienta Strona 15 z 32 F48/09-02 B79/ / /09-02 C17/09-02 F35/ / / / /09-02 B65/09-02 D35/09-02 E45/09-02 B58/ /09-01 C85/09-02 D89/ Kolonia Poczesna Rybnik , Rudniki Bielsko-Biała Sosnowiec , Gliwice Częstochowa Ustroń Bełsznica Będzin Katowice Skoczów Bielsko-Biała Boronów , śabnica Górki Wielkie , ,06 Rybnik

16 ASKLA Automatyka Serwis Józef Klabis Zakład Kamieniarsko-Betoniarski Nicpoń Mieczysław DBN Spółka z ograniczoną DTL Spółka z ograniczoną 62 "WIL-MET" Jan Wilczek 63 Przychodnia Stomatologiczna "Dentaria" Iwona śuławińska 64 Oman Sp. z o.o Przedsiębiorstwo ElektromontaŜowe "Kazimierz Zawada" Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Prywatne JUMARPOL P.Traczewski M.Kasperek Spółka Jawna Primadent Gabinety Stomatologiczne Iwona Cieplińska 68 REFLEX 2 K. Nowak Spółka Jawna Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "EDAR" Mucha Artur Dakama S.C. Daniela Wiśniewska, Michał Jończyk DELTIM MACHURA MACHURA SPÓŁKA JAWNA Firma handlowo-usługowa "MAX" S.C. Adam Pełszyński Krzysztof Pełszyński 73 Spoiwex Sp. z o.o. Rozwój działalności firmy ASKLA - Automatyka Serwis poprzez modernizację i rozbudowę istniejącego parku maszynowego. Wprowadzenie udoskonalonych produktów dzięki inwestycji w nowoczesne centrum obróbcze Automatyzacja i przyśpieszenie procesu obróbki poprzez zakup nowoczesnych maszyn i wózka widłowego Podniesienie jakości produktów Spółki DTL poprzez zakup specjalistycznej maszyny poligraficznej. Poprawa konkurencyjności firmy WIL-MET Jan Wilczek dzięki wprowadzeniu nowej usługi. Modernizacja procesu leczenia oraz rozbudowa Przychodni Stomatologicznej Dentaria w oparciu o innowacyjne urządzenia medyczne (w tym zabiegowy laser stomatologiczny). Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego oraz budowa zasilania energetycznego i hali magazynowej Umocnienie pozycji konkurencyjnej Przedsiębiorstwa ElektromontaŜowego Kazimierz Zawada Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowoczesnej siedziby firmy i zakup specjalistycznego oprogramowania. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Międzynarodowego Centrum Technik Bezwykopowych Podniesienie konkurencyjności firmy Primadent poprzez rozszerzenie powierzchni kliniki stomatologicznej oraz zakup wysokospecjalistycznego wyposaŝenia medycznego. Wzrost konkurencyjności firmy Reflex poprzez wprowadzenie nowych produktów i ulepszenie juz istniejących. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa WielobranŜowego EDAR Mucha Artur, poprzez zakup specjalistycznych maszyn budowlanych do kompleksowej stabilizacji gruntu Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Dakama S.C. Daniela Wiśniewska, Michał Jończyk poprzez rozbudowę i modernizację istniejącej firmy oraz zakup środków trwałych Innowacyjna technologia nadruku aplikacji MD na tkaninach w wózkach dziecięcych. Rozwój i wzrost konkurencyjności Firmy Handlowo- Usługowej MAX S.C. poprzez zakup maszyn do wykonywania haftów i nadruków na odzieŝy. Rozbudowa zakładu produkcyjnego Spoiwex Sp. z o.o. wraz z jego wyposaŝeniem, prowadząca do budowy węzła mieszania spoiw Silment CQP-15 i Terramix. 565/09-02 C38/ / / /09-02 C50/09-02 D03/ / / / / / / / / / , ,58 Dobrodzień Krzepice Mikołów Porąbka Gamów , Częstochowa Racibórz , ,1 Pszczyna Gliwice Bielsko-Biała , ,75 Świętochłowice , ,75 Leśna , ,98 śory CZĘSTOCHOWA , ,53 Czeladź śory Strona 16 z 32

17 74 POLMED Spółka Akcyjna 75 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "PEGAS" Janusz Paulukiewicz, Jacek Gąsior 76 P.P.H.U. MIXPOL Stanisław Mikos Śląski Zakład Pogrzebowy "Firma Walicki", Ryszard Walicki Fabryka Czapek i Kapeluszy "KASZKIET" Grajcar i Szmidla Sp. J. "SZEWOS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE P.P.H.U "JUSTYŚ" KRYCZAŁO PAWEŁ AIB Ślączka, Szpura, Dytko Spółka Jawna 82 Med Centrum Krzysztof Mróz 83 LEMIR I.JUSZCZYK, H.JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA 84 GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o CENTRUM FILTROWENTYLACJI I KLIMATYZACJI "KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ MAT-BUD Materiały Budowlane Kazimierz Kula 87 Johann Spallek GRACJA 88 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe OLMET Andrzej Oleś Wzrost konkurencyjności firmy POLMED S.A poprzez stworzenie nowej placówki w Katowicach świadczącej kompleksowe usługi medyczne i rehabilitacyjne Wzrost konkurencyjności firmy PPHU PEGAS poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego i wprowadzeniu nowej usługi dzięki zakupowi nowoczesnej maszyny pomiarowej oraz oprogramowania projektowego. Modernizacja PPHU MIXPOL poprzez zakup formatyzerki do rozkroju płyt meblowych, wózka widłowego oraz rozbudowę centrum logistycznego wyrobów własnych. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Śląski Zakład Pogrzebowy Firma Walicki z Bytomia poprzez ulepszenie dotychczasowych i wprowadzenie nowych usług w zakresie prosektury oraz histopatologii Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup maszyny pikującej w Fabryce Czapek i Kapeluszy KASZKIET Grajcar i Szmidla Sp. J. Działania modernizacyjne spółki SZEWOS w produkcji gumy prowadzące do poprawy procesu produkcyjnego poprzez zakup specjalistycznych maszyn. Rozwój firmy JUSYŚ poprzez ulepszenie dotychczasowych, wdroŝenie nowych produktów i usługi Rozbudowa zdolności produkcyjnych poprzez zakup dwóch linii do produkcji uszczelek butylowych Wzrost konkurencyjności Firmy Med Centrum Krzysztof Mróz poprzez poszerzenie i podniesienie jakości oferowanych usług. Wzrost konkurencyjności firmy Lemir Spółka Jawna z Dąbrowy Górniczej w wyniku poprawy jakości obsługi klienta będącej efektem modernizacji salonu samochodowego Peugeot. Analiza pozycji rynkowej, strategia rozwoju, biznes plan oraz raport o dostępnych źródłach zewnętrznego finansowania dla GASCONTROL POLSKA w Cieszynie Budowa Centrum Serwisowego opartego o komputerowe technologie telemetryczne. Modernizacja i rozbudowa Salonu Sprzedazy MATBUD w celu poprawy jakości usług handlowych i konkurencyjności rynkowej. Automatyzacja procesu rozkroju poprzez zakup wielowarstwowego katera z taśmociągiem krojczym i odbiorczym Zakup strzępiarki do rozdrabniania i segregacji odpadów celem zdobycia przewagi konkurencyjnej P.H.U. OLMET Andrzej Oleś z Tarnowskich Gór poprzez poszerzenie zakresu usług związanych z recyklingiem B47/ / /09-02 B06/09-02 B63/ /09-02 B22/ /09-02 D78/ /09-02 E79/ / / /09-02 E01/ , Starogard Gdański , Dąbrowa Górnicza CzyŜowice Bytom Częstochowa Częstochowa Częstochowa Knurów ,62 Katowice , ,7 Dąbrowa Górnicza Cieszyn Będzin Gliwice , Lubliniec Tarnowskie Góry Strona 17 z 32

18 89 Budosprzęt Sp. z o.o. 90 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "REM-MASZ" mgr inŝ. Anna Kliś 91 JPPilch Sp. z o.o. 92 FLEK-SYSTEM Waldemar Mastalerz 93 Bank Spółdzielczy w Praszce 94 TAMIR Spółka Jawna T. i M. Kuśnierz 95 NBL SPORT Spółka z o.o. 96 FRANK-CARS Spółka z o.o P.H.U. "AUTO-IMPORTER" Ireneusz Furczyk Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych ESPRI Sp. z o.o. 99 Autostrada II Sp. z o.o. 100 Moto- Wektor Sp. z o.o SZKOLAK 3 S.C. B. POLOK & P. POLOK Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Witold Gwinner Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Witold Gwinner Stacja Paliw Płynnych BZ Bednarz Zbigniew Wzrost konkurencyjności Firmy Budosprzęt Sp. z o.o. w Bytomiu poprzez zakup Systemu szalunkowego do formowania zbiorników okrągłych, elementów łukowych, stropów silosów. Rozbudowa przedsiębiorstwa REM-MASZ prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów wraz z dokonaniem zasadniczych zmian procesu produkcyjnego Zakup i montaŝ systemu odpylającego pył FP 120 w czasie obróbki kamieni naturalnych na sucho, warunkiem koniecznym do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w spółce produkującej wyroby z kamieni. Rozbudowa przedsiębiorstwa FLEK-SYSTEM prowadząca do wprowadzenia na rynek nowego produktu Wprowadzenie innowacyjnych usług i technologii oraz otwarcie nowej placówki bankowej celem wzrostu konkurencyjności Banku Spółdzielczego w Praszce. Wzrost konkurencyjności firmy TAMIR Spółka Jawna T. i M. Kuśnierz poprzez zakup automatycznej linii do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych. Udoskonalenie procesów produkcyjnych oraz wprowadzenie nowych produktów dzięki inwestycjom produkcyjnym. Wzrost konkurencyjności FRANK- CARS Spółki z o.o. w Częstochowie poprzez nowatorskie uruchomienie usług blacharsko-lakierniczych Wzrost konkurencyjności P.H.U. AUTO-IMPORTER poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług przyjaznych dla środowiska. Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót InŜynieryjnych Espri w Czeladzi poprzez rozszerzenie oferty i jakości wytwarzanych produktów dzięki budowie nowej wytwórni masy bitumicznej. Zakup sprzętu, wyposaŝenia i oprogramowania na potrzeby utworzenia nowoczesnej pracowni geodezyjnej w strukturze biura świadczącego usługi projektowe Rozwój przedsiębiorstwa MOTO-WEKTOR sp. z o.o. poprzez zakupy środków trwałych prowadzące do wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów oraz poszerzenie zakresu działalności. Zakup wyposaŝenia studia telewizyjnego do produkcji i emisji programów o historii, kulturze i Ŝyciu codziennym na Śląsku Zakup usług doradczych związanych z planowanym wprowadzeniem produktów firmy Gwinner na rynki Czech, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zakup usług doradczych związanych z planowanym wprowadzeniem produktów Gwinner na rynki Włoch, Rosji i Szwajcarii. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez budowę myjni samochodowych rozszerzających zakres usług 325/09-02 A67/ /09-02 B61/ /09-04 D13/09-02 E42/ / / /09-02 D33/ / /09-02 D95/09-02 D96/ / Bytom Bielsko-Biała Ustroń Częstochowa , ,12 Praszka , Zabrze , ,69 Bielsko-Biała , Częstochowa , ,5 Jasienica Czeladź , ,6 Katowice , ,26 Bielsko-Biała RYBNIK Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice Siewierz Strona 18 z 32

19 105 OFF DRUK POLIGRAFIA Tomasz Chmielniak, Tomasz Cwajna Spółka Cywilna 106 POLMED Spółka Akcyjna 107 Economicus Usługowo-Handlowa- Produkcyjna Sp. z o.o. 108 Kadrew Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe DEMARKO Dariusz Komarec APELT POLSKA Spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik 115 RAFS Sp. z o.o. 116 Ekogeneracja OZE Sp. z o.o. 117 ATEKO Hanna Łyczkowska Drewnex Recycling Plastics Przemysław Miśkiewicz i S-ka Przemysław Miśkiewicz, Jarosław Miśkiewicz, Lidia Miśkiewicz, Michalina Miśkiewicz-Brzęczek ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWY MAREK GRZOMBA Ergis spółka z ograniczoną Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń poligraficznych oraz dwóch stacji komputerowych z oprogramowaniem graficznym w celu wzmocnienia konkurencyjności firmy OFF DRUK POLIGRAFIA S.C. Wzrost konkurencyjności firmy POLMED S.A. poprzez utworzenie nowego oddziału firmy w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 32b Rozwój przedsiębiorstwa Economicus U-H-P Sp. z o.o. poprzez uruchomienie studia producenckiego regionalnej telewizji informacyjno-edukacyjnej TVT. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz uruchomienie sprzedaŝy internetowej Wzrost jakości produktów i usług oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowego urządzenia do gięcia drutu. Wzrost konkurencyjności, rozszerzenie zakresu produkcji poprzez inwestycje w komputerowo sterowane innowacyjne urządzenie. Wzrost konkurencyjności firmy Geocarbon Sp. z o.o poprzez zakup nowoczesnych specjalistycznych urządzeń. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PPKMiL Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowego zakładu robót ziemnorekultywacyjnych w powiecie wodzisławskim. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZISCO poprzez zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do zgrzewania doczołowego rurociągów Modernizacja linii do cięcia poprzecznego blach gorącowalcowanych z kręgów Wzrost konkurencyjności Spółki Rafs na rynku regionalnym oraz krajowym poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji opakowań. Wzrost konkurencyjności firmy Ekogeneracja OZE Sp. z o.o. poprzez zakup suszarni surowców Zakup maszyn do drukarni wraz z adaptacją lokalu celem wzrostu konkurencyjności Firmy Ateko. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu działalności i zmianę procesu wytwarzania Zwiększenie konkurencyjności firmy ZPUH Marek Grzomba poprzez zmodernizowanie dotychczasowej i stworzenie nowej linii produkcyjnej. Usprawnienie procesu produkcji dzięki zakupowi nowoczesnych urzadzeń Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji cienkościennych profili zamkniętych przeznaczonych na rynek AGD Strona 19 z /09-02 B48/09-02 B12/09-02 D04/ / / / / /09-01 C72/09-02 E71/09-02 D27/ / / /09-02 D12/09-02 C71/ Bielsko-Biała , ,85 Starogard Gdański , ,2 Katowice Pawłów Świętochłowice Piekary Śląskie Katowice Gliwice Pawłowice Kłobuck Chorzów Mikołów Katowice , Dąbrowa Górnicza , Rybnik Bielsko-Biała Kłobuck

20 122 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "OPTIMAX" FENIG ZBIGNIEW 123 Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "REZ-DROGPOL" s.c. Wojciech Reterski, Cezary Baldowski Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "REZ-DROGPOL" s.c. Wojciech Reterski, Cezary Baldowski Zakład Usługowo-Handlowy EUROMOT Spółka z ograniczoną "REMUR-RUDNIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 128 KLIMCZAK Sp. z o.o. 129 Zakład Kuźniczy Karol Grelowski 130 Future Processing Sp. z o.o Biuro Rachunkowe Jacek Jędrzejowski Sp. z ograniczoną Dierre Śląsk Spółka z ograniczoną 133 P.W. HYDROKOB B. KOBIELA 134 JANCAR Jan Kołodziej Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa GREEN PACK Tadeusz Szymanek Zakład Piekarniczy "Kłos" Marian Kurzyca 137 ERG Spółka Akcyjna Zakup nowoczesnego wyposaŝenia do poradni okulistycznej. Uruchomienie nowoczesnej poradni laryngologicznej, audiologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej w Katowicach. Wzrost konkurencyjności Spółki REZ-DROGPOL S.C. poprzez zakup nowoczesnej wielozadaniowej maszyny drogowej oraz wprowadzenie nowych usług. Wzrost konkurencyjności Spółki REZ-DROGPOL S.C. poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do wysokowydajnej ścinki poboczy jezdni poszerzajacego zakres usług. Wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesie zarządzania firmą połączone z wprowadzeniem nowych usług drogą do wzrostu konkurencyjności na rynku regionalnym Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację linii technologicznej do wyrobu konstrukcji stalowych Wzrost konkurencyjności firmy KLIMCZAK Sp. z o.o. poprzez zakup wyposaŝenia i rozbudowę powierzchni hadlowej oraz wprowadzenie do oferty dwóch nowych usług Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Kuźniczy Karol Grelowski poprzez uruchomienie produkcji nowego typoszeregu odkuwek o cięŝarze do 6kg. Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie grupy oferującej usługi projektowania i produkcji urządzeń elektronicznych. Mobilne Biuro Rachunkowe Uruchomienie produkcji stolarki aluminiowej w firmie Dierre Śląsk Sp. z o.o. z Gliwic Działania modernizacyjne w firmie PW HYDROKOB Bogumił Kobiela prowadzace do świadczenia ulepszonych produktów i usług. Rozbudowa ASD TOYOTA w Tychach zgodnie z standardami określonymi w polityce Toyota Motor Poland Co.LTD. Rozwój FPHU GREEN PACK Tadeusz Szymanek w Wierzchowisku poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i uruchomienie produkcji toreb papierowych Zwiększenie konkurencyjności Zakładu Piekarniczego Kłos w Katowicach poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń piekarskich Wprowadzenie nowej oferty wyrobów oraz wzrost efektywności, wydajności i jakości produkcji w Spółce Akcyjnej ERG S.A. poprzez zakup nowoczesnych maszyn. A26/09-02 E56/ / / / / / /09-02 A12/09-02 C81/ / / / / /09-02 E34/ , Częstochowa ,46 Warszawa Częstochowa Częstochowa , śory , ,4 Rudniki Wrzosowa , ,5 Ustroń , Bytom , Bytom , Gliwice Katowice , ,43 Tychy Wierzchowisko Katowice Dąbrowa Górnicza Strona 20 z 32

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. / / /2013 Zarządu Województwa Śląskiego Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Ma e i rednie przedsi biorstwa.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Ma e i rednie przedsi biorstwa. Za cznik nr 2 do uchwa y nr.. / / /2013 Zarz du Województwa skiego Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania Ma e i rednie przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Lista rezerwowa dla średnich przedsiębiorstw projektów wybranych do dofinansowania z wniosków złożonych w terminie od dnia

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie

Mój region w Europie Lista projektów wyłonionych w konkursie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA

Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/12/2013/MA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1018/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikołajczak Mariusz Lecznica dla zwierząt poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty usługowej

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Mikołajczak Mariusz Lecznica dla zwierząt poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty usługowej Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania KOREKTA NR 1 DO LISTY RANKINGOWEJ PROJEKTÓW NR: 4.3/62/2013 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny W ramach naboru: 22-23 października 2012 r. Lista

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Lista podstawowa dla małych przedsiębiorstw projektów wybranych do dofinansowania z wniosków złożonych w terminie od dnia

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Tytuł projektu. Zwiększenie konkurencyjności Kancelarii Rzeczoznawcy

Całkowita wartość projektu PLN. Tytuł projektu. Zwiększenie konkurencyjności Kancelarii Rzeczoznawcy Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZYZNANEGO WSPARCIA. PHARE 2003 Inicjatywa III Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji sektora hutnictwa w Polsce 2003/005-710/01.

LISTA PRZYZNANEGO WSPARCIA. PHARE 2003 Inicjatywa III Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji sektora hutnictwa w Polsce 2003/005-710/01. LISTA PRZYZNANEGO WSPARCIA PHARE 00 Inicjatywa III Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji sektora hutnictwa w Polsce 00/005-710/01.0 termin składania wniosków: 19 grudzie 005 r. L.p. 1 5 6 Numer

Bardziej szczegółowo

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Moniuszki 7/9, 90 101 Łódź, tel. (42) 230 15 50, fax. (42) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Opracowano na podstawie Załącznika do Uchwały nr 1246/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 lipca 2012 r. Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestów w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych załącznik do uchwały nr 331 / 21 / V / 201 z dn. 12 marca 201 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne Działanie: 2.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów Lista projektów ocenionych przez Komisję Przyznającą Dotacje i niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania Lista projektów wybranych do dofinansowania Załącznik nr 1 do uchwały nr 1847 / 287 / III / 2009r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 lipca 2009 roku Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie:

Bardziej szczegółowo

Nabór nr: II. Termin naboru: 2 kwietnia 29 maj 2013

Nabór nr: II. Termin naboru: 2 kwietnia 29 maj 2013 LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OCENY MERYTORYCZNEJ w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu realizowanego w ramach projektu pn. Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZ- PIECZNE 1 Centrum Szkolenia i Dokształcania Osób oraz Kierowców 47 400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY & KOŹMIŃSKI SPOŁKA JAWNA WND-RPWM.01.01.09-28- 207/10. 2 058 000,00 zł 25.09.2013

ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY & KOŹMIŃSKI SPOŁKA JAWNA WND-RPWM.01.01.09-28- 207/10. 2 058 000,00 zł 25.09.2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 09.09.2013r. Cząstkowej listy projektów do dofinansowania w ramach konkursu 01/10/1.1.9 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA. Borek Stary. Budziwój

PRODUKCJA. Borek Stary. Budziwój PRODUKCJA Borek Stary Zakład Stolarski Płodzień Jerzy 36-022 Borek Stary 414a 2298-021 8,00-17,00 Stolarka meblowa i budowlana. Handel, Produkcja, Usługi-"FO BO" Fornal Bogumił 36-022 Borek Stary 181 2298-664

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.)

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.) owiatowe Centra Pomocy Rodzinie Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych (aktualne na 5.10.2012 r.) L.p. Powiat Adres 1. Będziński 2. Bielski 3. Będzinie ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

do 30 marca 2007r. w ramach I, II, III i IV rundy składania wniosków Siedziba beneficjenta Kwota dofinansowania w Nazwa beneficjenta L.p.

do 30 marca 2007r. w ramach I, II, III i IV rundy składania wniosków Siedziba beneficjenta Kwota dofinansowania w Nazwa beneficjenta L.p. Lista umów o dofinansowanie projektu zgłoszonego w ramach Działania 2.3 SPO WKP podpisanych do 30 marca 2007r. w ramach I, II, III i IV rundy składania wniosków Siedziba beneficjenta Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL S.A. za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. I. Informacje ogólne Rada Nadzorcza ENERGOINSTAL S.A. działała od 01.01.2007r. do 27.03.2007r.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW NR: 4.3/54/2012 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW NR: 4.3/54/2012 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW NR: 4.3/54/2012 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny W ramach naboru: 6 7 grudnia 2011 r. Lista projektów rekomendowanych

Bardziej szczegółowo

II LO Dąbrowa Górnicza 14 16 5 35 VII LO Sosnowiec 21 13 34 ZS nr 10 Zabrze 14 20 34 PZS Lędziny 20 13 33 IV LO Sosnowiec 32 32 IX LO Chorzów 32 32 I

II LO Dąbrowa Górnicza 14 16 5 35 VII LO Sosnowiec 21 13 34 ZS nr 10 Zabrze 14 20 34 PZS Lędziny 20 13 33 IV LO Sosnowiec 32 32 IX LO Chorzów 32 32 I KOMUNIKAT KONCOWY FINAŁÓW LICEALIADY CHŁOPCÓW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stołowy Narty ZSO MS Racibórz

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zakup linii technologicznych do produkcji sprężyn falistych szansą na dywersyfikację oferty i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Zakup linii technologicznych do produkcji sprężyn falistych szansą na dywersyfikację oferty i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Lista projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA

ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA ZAKTUALIZOWANA LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM PROTESTÓW) NA DZIEŃ 22.12.2009 R. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sosnowiec. (dot. sprawozdań kwartalnych)

właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sosnowiec. (dot. sprawozdań kwartalnych) EWIDENCJA WYDANYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (stan w dniu 30.07.2015r.) l.p. Podmiot - Siedziba

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI CZĘŚCI LOTNICZYCH W WOLI MIELECKIEJ

WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI CZĘŚCI LOTNICZYCH W WOLI MIELECKIEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Wdrożenie innowacyjnej technologii wymiany danych pomiędzy bazami w strukturach rozproszonych

Tytuł projektu. Wdrożenie innowacyjnej technologii wymiany danych pomiędzy bazami w strukturach rozproszonych Lista rezerwowa projektów do dofinansowania, w wyniku rozpatrzenia protestów, w ramach konkursu nr RPLD.03.02.00-18/12 w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych projektów - projekty spełniające kryteria i wymaganą liczbę punktów

Lista ocenionych projektów - projekty spełniające kryteria i wymaganą liczbę punktów 1 POIR.02.03.01-14-0031/16 2 POIR.02.03.01-14-0030/16 Lista ocenionych projektów - projekty spełniające kryteria i wymaganą liczbę punktów Lp. Numer Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu I. Projekty

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Obszar 24.2 objęty

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Wielkości planowane na 2009 roku Wynik finansowy na 1 wozokm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Numer linii. Koszty przewozu i zarządzania

Załącznik 3. Wielkości planowane na 2009 roku Wynik finansowy na 1 wozokm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Numer linii. Koszty przewozu i zarządzania Załącznik 3 Ranking komunikacyjnych ujętych w planie m KZK GOP na 2009 rok - sporządzony w oparciu o wyniki pomiarów napełnień z lat 2007-2008 (linie posortowane rosnąco wg wyniku finansowego w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dotyczące warunków aplikowania do Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Konsultacje dotyczące warunków aplikowania do Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Konsultacje dotyczące warunków aplikowania do Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Doświadczenia z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel EWIDENCJA WYDANYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (stan w dniu 20.07.2015r.) l.p. Podmiot - Siedziba

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA II LO Cieszyn 22 32 28 18 23 123 1 ZSS LS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

(dot. Sprawozdań kwartalnych).

(dot. Sprawozdań kwartalnych). EWIDENCJA WYDANYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (stan w dniu 17.06.2015r.) l.p. Podmiot - Siedziba

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozwój działalności gospodarczej związanej z rybactwem. Marcin Seroka TERAPIA PRZYRODĄ I 102 000,00 17,92

Modernizacja i rozwój działalności gospodarczej związanej z rybactwem. Marcin Seroka TERAPIA PRZYRODĄ I 102 000,00 17,92 Miejsce Nr wniosku Wnioskodawca Tytuł operacji Wnioskowana kwota dofinansowania (zł) Uśredniona liczba punktów przyznanych podczas oceny operacji według kryteriów wyboru Uwagi 1 LGRZZ/31/I PPHU EKO MATE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Siewierz oraz ilości odebranych odpadów i miejsca ich zagospodarowania.

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Siewierz oraz ilości odebranych odpadów i miejsca ich zagospodarowania. Wykaz podmiotów odbierających na terenie Gminy Siewierz oraz ilości odebranych i miejsca ich zagospodarowania. odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Siewierz Siewierskie Gospodarki Komunalnej ul.

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. 587265,00 zł 3327835,00 zł Grudziądz Piotrowska. 2.02-04- stworzenie innowacyjnego działu 7,35% 41,65%

Całkowita wartość projektu PLN. 587265,00 zł 3327835,00 zł Grudziądz Piotrowska. 2.02-04- stworzenie innowacyjnego działu 7,35% 41,65% Rozwój przedsiębiorstwa 587265,00 zł 3327835,00 zł Champion Dorota Champion z Grudziądza poprzez 1 1 Grudziądz 9747800,00 zł 7990000,00 zł 3915100,00 zł Piotrowska stworzenie innowacyjnego działu 429/10

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina śląskie 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana Będzin Będzin śląskie 3 Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza Będzin

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Powiat Będziński/ Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie. m. śory / Powiatowy Urząd Pracy w śorach. Powiat Miasta Tychy/Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

Powiat Będziński/ Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie. m. śory / Powiatowy Urząd Pracy w śorach. Powiat Miasta Tychy/Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3460/106/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego Lista wniosków spełniających minimum punktowe w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.2/2011 dla Poddziałania 6.1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/8/2011/MA

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/8/2011/MA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1065/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/8/2011/MA dla Działania 2.1

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres: 40-635 Katowice ul. Ziołowa 43 B nurkowie@interia.pl tel.: 032 608 31 39 fax: 032 729 70 47 kom.: +48 606 111 808

Adres: 40-635 Katowice ul. Ziołowa 43 B nurkowie@interia.pl tel.: 032 608 31 39 fax: 032 729 70 47 kom.: +48 606 111 808 1 Wykaz wybranych projektów wykonanych w ostatnich pięciu latach w Pracowni owej NURKOWIE Architektura i Budownictwo Nazwa obiektu Zakres: Adres inwestycji Data Inwestor Budynki użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu PLN. Koszty kwalifikowalne PLN. 206 369,40 zł. 832 095,00 zł

Całkowita wartość projektu PLN. Koszty kwalifikowalne PLN. 206 369,40 zł. 832 095,00 zł Załącznik do uchwały Nr 5/146/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2014 r. Lista projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wyniki Wojewódzkiej Licealiady chłopców o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Szkoła ZST Rybnik 26 18 30 21 21 18 19 117 1 ZSO MS Racibórz 32

Bardziej szczegółowo

Śląski Klaster Ekologiczny

Śląski Klaster Ekologiczny Śląski Klaster Ekologiczny II Śląskie Forum Klastrów Działanie w ramach Projektu Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Poddziałanie 8.2.2. PO KL Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. wytwarzania systemu filtracyjnego do wody

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. wytwarzania systemu filtracyjnego do wody LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW NR: 4.3/50/2012 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny W ramach naboru: 6-7 grudnia 2011 r. Lista projektów rekomendowanych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

Wykaz Automobilklubów, klubów, oraz stowarzyszeń zrzeszonych w Zarządzie Okręgowym PZM w Katowicach

Wykaz Automobilklubów, klubów, oraz stowarzyszeń zrzeszonych w Zarządzie Okręgowym PZM w Katowicach Wykaz Automobilklubów, klubów, oraz stowarzyszeń zrzeszonych w Zarządzie Okręgowym PZM w Katowicach Lp. Nazwa Klubu / Sekcji - adres Ilość członków Prezes Telefon adres e-mail strona www Działalność 1.

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. Uruchomienie produkcji kostki brukowej dwuwarstwowej z nanomiedzią. innowacyjnej technologii

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. Uruchomienie produkcji kostki brukowej dwuwarstwowej z nanomiedzią. innowacyjnej technologii LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW NR: 4.3/49/2012 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 4.3 Kredyt technologiczny W ramach naboru: 6 grudnia 7 grudnia 2011 r. Lista projektów rekomendowanych

Bardziej szczegółowo

Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice Wnioski ocenione formalnie, rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012: lp. Tytuł Projektu Beneficjent Miejscowość 1 Dobra szkoła - lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%]

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%] List wniosków znjdujących się n liście projektów wrunkowo wybrnych do dofinnsowni dl których istnieje moŝliwość podpisni umowy o dofinnsownie: Lp. Wnioskodwc Tytuł projektu Numer wniosku Koszt cłkowity

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 29 LUTEGO 2012 R.

LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 29 LUTEGO 2012 R. STOWARZYSZENIE KOŁOBRZESKA LOKALNA GRUPA RYBACKA UL. SZYPRÓW 1, 78-100 KOŁOBRZEG TEL./FAKS: (0-94) 352 46 38, E-MAIL: KLGR@INTERIA.PL, WWW.KLGR.PL LISTA RANKINGOWA KOŁOBRZEG, 29 LUTEGO 2012 R. OPERACJI

Bardziej szczegółowo

ARDEN PREPRESS STUDIO Sp. z o.o. al. Tadeusza Kościuszki 132 90-451 Łódź. Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych WND-RPLD.03.06.

ARDEN PREPRESS STUDIO Sp. z o.o. al. Tadeusza Kościuszki 132 90-451 Łódź. Zakup plotera do wydruków wielkoformatowych WND-RPLD.03.06. Opracowano na podstawie Załącznika do Uchwały nr 197/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2013 r. Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestów w ramach

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 77

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 77 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK 1. Nazwa Siedziba Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 41-500 Chorzów ul. Katowicka 77 2. Informacje o jednostkach organizacyjnych - PZN Koło Będzin

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 Źródła wsparcia dla firm na lata 2014 2020 Zagadnienia krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji Opracował:

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2014 r.

Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2014 r. 1 Małgorzata Obuchowska - Gembala, Katowice 2014 r. Grupa kapitałowa Centrum Projektów Regionalnych "Inwestor" S.A. 48% 96% Ślaski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKATY ZAWIESZONE I COFNIĘTE (stan na 18 kwietnia 2012r. )

CERTYFIKATY ZAWIESZONE I COFNIĘTE (stan na 18 kwietnia 2012r. ) Nr certyfikatu: Q&R_148 Biotechnology Consulting Poland Sp. z o. o. Miejscowość: Łódź Zakres certyfikacji: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, nauk przyrodniczych i technicznych.

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów Lista projektów ocenionych przez Komisję Przyznającą Dotacje i niekwalifikujących się do otrzymania dotacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE

WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE WYKAZ OŚRODKÓW WPISANYCH DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE 1.Centrum Szkolenia i Dokształcania Osób oraz Kierowców 47 400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Schematy pozyskania dotacji UE

Schematy pozyskania dotacji UE Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi Projekt Fox Schematy pozyskania dotacji UE Case study projektu B+R: branża spożywcza, chemiczna, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja prefabrykatów Biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Śląski Klaster Lotniczy

Śląski Klaster Lotniczy Śląski Klaster Lotniczy II Śląskie Forum Klastrów Zabrze, 23 listopada 2012 Krótka historia FFLB założenie Federacji Firm Lotniczych BIELSKO w Bielsku-Białej przystąpienie do Polskiej Konfederacji Pracodawców

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

L.p. Nr wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku. Łódź. i przedsiębiorstw województwa łodzkiego

L.p. Nr wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku. Łódź. i przedsiębiorstw województwa łodzkiego Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/I/8.2.1/IN/11 L.p. Nr wniosku Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych z zakresu balonowego urządzenia do czyszczenia rurek intubacyjnych

Tytuł projektu. Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych z zakresu balonowego urządzenia do czyszczenia rurek intubacyjnych Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.03.03.00-5/13 w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo