WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 4 Optymalizacja warunków techniczno-organizacyjnych systemu łączności elektronicznej sposobu budowy, wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej na szczeblu lokalnym Praca nr Warszawa - Miedzeszyn Grudzień 2008 r.

2

3 Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 4 Optymalizacja warunków techniczno-organizacyjnych systemu łączności elektronicznej sposobu budowy, wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej na szczeblu lokalnym Praca nr Kierownik projektu: mgr inż. Dariusz Gacoń Opracował zespół w składzie: dr inż. Waldemar Szczęsny kierownik zadania mgr inż. Danuta Latoszek mgr inż. Jerzy Paczocha mgr inż. Dariusz Gacoń Warszawa - Miedzeszyn Grudzień 2008 r.

4

5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE MODELOWE WARUNKI TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE BUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRODUKT I WPROWADZENIE MODEL SYSTEMU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĘDU MODEL ORGANIZACYJNY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU INFRASTRUKTURA SIECIOWA INFRASTRUKTURA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INFRASTRUKTURA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH APLIKACJE INFORMATYCZNE INFRASTRUKTURY SYSTEMY ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI W URZĘDZIE SYSTEM ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI MODEL TECHNICZNY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU LOKALNE SIECI KOMPUTEROWE LAN SERWEROWNIA WĘZEŁ TELEINFORMATYCZNY SYSTEM KOMUTACYJNY MODEL SYSTEMU KOMUTACYJNEGO DLA URZĘDU TOPOLOGIA SYSTEMU KOMUTACYJNEGO WYMAGANIA KLIMATYCZNE WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA POJEMNOŚĆ SYSTEMU PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIOWE MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW KOMUTACYJNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH RODZAJE USŁUG DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI WSPÓŁPRACA SYSTEMU KOMUTACYJNEGO Z INNYMI SYSTEMAMI KOMUNIKACYJNYMI

6 WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE (ABONENCKIE URZĄDZENIA KOŃCOWE) STANOWISKO OPERATORSKIE SYSTEM NUMERACJI ŁĄCZA WEWNĘTRZNE WSPÓŁPRACA Z SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI W ZAKRESIE VOIP WYPOSAŻENIE DODATKOWE TARYFIKACJA EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE ELEMENTY PROCESU OPTYMALIZACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH URZĘDU PRODUKT II KRYTERIA OPTYMALIZACJI WYBÓR ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE BUDOWY LUB ROZBUDOWY (MODERNIZACJI) INFRASTRUKTURY URZĘDU ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY URZĘDU O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH VOIP INTEGRACJA SYSTEMU TELEFONICZNEGO URZĘDU OPARTEGO NA ABONENCKIEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ PABX Z SYSTEM INFORMATYCZNYM CTI ZINTEGROWANA PLATFORMA KOMUNIKACYJNA URZĘDU PORÓWNANIE WARIANTÓW ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU MOŻLIWOŚCI RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO REALIZACJI INWESTYCJI TELEINFORMATYCZNYCH W URZĘDZIE OKREŚLENIE ZASAD WDROŻENIA I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU OSZACOWANIE KOSZTÓW BUDOWY LUB ROZBUDOWY (MODERNIZACJI) INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W URZĘDZIE ZASADY EKSPLOATACJI, UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WYMIAROWANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK MODELOWANIA I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ WNIOSKI WYKAZ SKRÓTÓW WYKAZ DOKUMENTÓW

7 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1. Model systemu komunikacji elektronicznej urzędu... 7 Rysunek 2. Model zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej JST... 8 Rysunek 3. Modelowa struktura techniczno-organizacyjny w obiekcie (siedzibie) JST Rysunek 4. Integracja systemu telefonii opartej na koncepcji SIP trunking Rysunek 5. Rozwiązanie zintegrowane oparte na centrali PABX TDM Rysunek 6. Zintegrowana platforma komunikacji urzędu Rysunek 7. System telefonii urzędu oparty na zintegrowanej platformie komunikacyjnej SPIS TABEL Tabela 1. Analiza SWOT wariantów optymalizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędu Tabela 2. Analiza SWOT wariantów realizacji modeli budowy i utrzymania

8 1. Wprowadzenie Proces elektronizacji dotyczy wszystkich rodzajów urzędów administracji publicznej. O ile w chwili obecnej postęp tego procesu w urzędach administracji rządowej jest znaczący to poziom jego zaawansowania w urzędach administracji samorządowej jest stosunkowo niski. Celem pracy było określenie zasad i kryteriów optymalizacji warunków technicznoorganizacyjnych budowy infrastruktury teleinformatycznej w urzędach JST na podstawie ogólnego modelu komunikacji elektronicznej urzędu. Wyniki pracy mogą być wykorzystane jako narzędzia wspomagania decyzji w procesie inwestycyjnym związanym z budową lub modernizacją infrastruktury teleinformatycznej w urzędach JST. Zgodnie z założeniami, wykonano następujące produkty: Produkt I Modelowe warunki techniczno - organizacyjne budowy infrastruktury teleinformatycznej na szczeblu lokalnym (gminy i powiatu) dla realizacji: Produkt II - publicznych usług telekomunikacyjnych urząd - obywatel, urząd-przedsiębiorstwo, - komunikacji elektronicznej wewnątrz urzędu oraz między urzędami. Zasady i kryteria optymalizacji warunków techniczno - organizacyjnych sposobu wdrożenia oraz budowy infrastruktury teleinformatycznej wg potrzeb określonych przez jednostkę administracji publicznej samorządowej na szczeblu gminy i powiatu. 4

9 2. Modelowe warunki techniczno - organizacyjne budowy infrastruktury teleinformatycznej dla jednostek samorządu terytorialnego Produkt I 2.1. Wprowadzenie Stosownie do postanowień Rady Unii Europejskiej, polskie urzędy są zobligowane do dostosowania standardów współpracy z obywatelami i podmiotami gospodarczymi do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Przyjęta w Polsce ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i wytyczony plan działań ( ) stanowią zasadnicze dokumenty stanowiące podstawę i określające zakresy podejmowanych obecnie i w najbliższych latach działań w dziedzinie elektronizacji organów administracji publicznej i zastosowań systemów komunikacji elektronicznej. W ogólności proces elektronizacji urzędów publicznych wymaga zapewnienia odpowiedniego stanu infrastruktury sieciowej i platform usługowych: - dla celów usprawnienia (poprzez informatyzację) komunikacji wewnętrznej w obrębie urzędu, - dla celu zapewnienia komunikacji obywatel urząd, - dla celu zapewnienia komunikacji urząd- urząd. Ponadto wymagane jest wybranie publicznej sieci telekomunikacyjnej i sposobu dołączenia do niej. Zarówno zapewnienie infrastruktury sieci, platform usługowych jak i różnych form komunikacji wewnątrz urzędu, komunikacji pomiędzy urzędami a przede wszystkim komunikacji obywatel urząd jest możliwe przy wykorzystaniu różnych technologii i wariantów technicznych rozwiązań sieci i dostępu do nich. W zakresie infrastruktury sieci w urzędach mogą być wykorzystane rozwiązania mające charakter uniwersalny (sieci LAN, Intranet, Extranet) natomiast platformy usługowe wymagają dostosowania do specyfiki urzędu. Dla wyboru technologii, rozwiązania technicznego infrastruktury sieci istotne znaczenie ma charakter organizacji danego urzędu, czy jest zwarta czy rozproszona (jeden czy kilka budynków i ich lokalizacja - bliska czy odległa np. w różnych strefach miejscowości). Ponadto dla wyboru i określenia zastosowań technologii i rozwiązań teleinformatycznych w urzędach administracji publicznej w zakresie infrastruktury, a przede wszystkim platform usługowych, konieczne jest określenie (we wstępnej fazie projektu) dla realizacji jakich usług administracji publicznej będą one przeznaczone i jakie formy dostępu do usług mogą być w przypadku danego urzędu zastosowane. Uruchomienie sprawnej komunikacji elektronicznej między urzędami i petentami dla realizacji usług publicznych wymaga zapewnienia obywatelom przez urząd dostępności różnych kanałów komunikacji (dostępu do urzędu). Niezależnie od rodzaju i wielkości urzędu administracji publicznej realizacja procesu jego elektronizacji i udostępnienia usług publicznych wymaga wielu działań o charakterze technicznym i organizacyjnym, m.in. wymaga przygotowania i realizacji projektów technicznych i organizacyjnych związanych, z informatyzacją urzędów i implementacją usług publicznych, wymaga przeprowadzenia przetargów, udostępnienia publicznych punków 5

10 dostępu do Internetu (PIAP), testowania wdrożonych rozwiązań i aplikacji, zmian organizacyjnych, szkolenia personelu, informowania obywateli. Czas budowy, uruchamiania, udostępniania usług i inne ww. procesy zależą od wielu czynników m. in. wielkości projektu, wielkości i liczby lokalizacji urzędu, zastosowanej technologii i rozwiązań technicznych, rozwoju technologii i aplikacji usługowych, zakresu udostępnianych usług oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Należy podkreślić, że wdrożenie usług elektronicznych zwykle przebiega etapami, a docelowa forma realizacji wielu usług (w trybie on-line) jest osiągana po dłuższym czasie korzystania z tych usług w formie uproszczonej (nie interaktywnej). W oparciu o ogólny model systemu komunikacji elektronicznej urzędu w kolejnych punktach opracowania przedstawiono modele: organizacyjny i techniczny infrastruktury teleinformatycznej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.2. Model systemu komunikacji elektronicznej urzędu System komunikacji elektronicznej jednostek samorządu terytorialnego, którego model przedstawiono na rys. 1 powinien służyć trzem kategoriom odbiorców: 1. Obywatelom (użytkownik indywidualny): - dostęp internetowy i telefoniczny, - w każdym miejscu kraju, - ujednolicony sposób obsługi, - obsługa spraw on-line, - serwisy miejskie. 2. Przedsiębiorstwom: - dostęp internetowy i telefoniczny, - w każdym miejscu kraju, - obsługa spraw on-line, - izba gospodarcza, - deklaracje celne, - transakcje handlowe on-line. 3. Pracownikom administracji: - Intranet, - komunikacja obejmująca obszar całego kraju, - integracja administracji, - procesy administracyjne, - optymalizacja wykorzystania kadr administracji. 6

11 Relacje komunikacji Sieci dostępowe Sieci telekomunikacyjne URZĄD Obywatele Przedsiębiorstwa Urzędy WLAN LAN PLMN xdsl PSTN/ ISDN METRO ETHERNET Internet Publiczna sieć telefonicz na PSTN WAN IP VPN MAN Infrastruktura teleinformatyczna urzędu Rysunek 1. Model systemu komunikacji elektronicznej urzędu W modelu możemy wyodrębnić główne podsystemy komunikacji: - telefonicznej, - internetowej. Dla zapewnienia kontaktu z obywatelami i przedsiębiorstwami wykorzystane są publiczne sieci telekomunikacyjne. Dla potrzeb komunikacji urzędu w relacjach z innymi urzędami wykorzystywane są publiczne sieci telekomunikacyjne oraz wydzielone sieci teleinformatyczne realizowane w różnych technologiach (WAN, IP VPN, MAN) Model organizacyjny infrastruktury teleinformatycznej urzędu Biorąc pod uwagę specyfikę administracji samorządowej model infrastruktury teleinformatycznej urzędu podzielono na następujące warstwy: I. Infrastrukturę sieciową. II. III. Infrastrukturę systemów teleinformatycznych. Infrastrukturę systemów informatycznych. IV. Aplikacje informatyczne infrastruktury. 7

12 V. Specjalizowane aplikacje informatyczne. VI. Systemy elektronicznej komunikacji w urzędzie. VII. System łączności telefonicznej. Poszczególne warstwy infrastruktury scharakteryzowano pod kątem: - realizowanych funkcji, - zakresu zastosowania, - zależności między elementami infrastruktury. Wyodrębniono występujący ww. warstwach system zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym. Podział na warstwy ma na celu wyróżnienie poszczególnych elementów infrastruktury w celu ich integracji dla wykorzystania wspólnych zasobów dla zadań realizowanych przez jednostki administracji publicznej. Pracownicy urzędu VIII. System Zarządzania Bezpieczeństwem Inforamacji IV. Aplikacje informatyczne infrastruktury V. Specjalizowane aplikacje informatyczne III. Infrastruktura systemów informatycznych II. Infrastruktura systemów teleinformatycznych I. Infrastruktura sieciowa VI. Systemy elektronicznej komunikacji w urzędzie VII. System łączności telefonicznej Rysunek 2. Model zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej JST Infrastruktura sieciowa Infrastruktura sieciowa jest podstawą budowy wyższych warstw infrastruktury teleinformatycznej i zapewnia połączenia dla obiegu informacji: - wewnętrznego w ramach urzędu realizowanego przez wewnętrzne systemy komunikacji, - zewnętrznego - w relacji obywatel - urząd i urząd - przedsiębiorstwa realizowanego przez publiczne sieci telekomunikacyjne oraz między urzędami Infrastruktura systemów teleinformatycznych 1. Aplikacje intranetowe i internetowe: Aplikacje intranetowe i internetowe obejmują strony internetowe WWW i portale jako serwisy informacyjne, realizacje transakcji lub wysyłanie formularzy. Mogą być organizowane na poziomie centralnym i regionalnym, o ich aktualizację powinny dbać 8

13 ośrodki, w których informacja ta powstaje. Przykładem mogą być strony informacyjne urzędów, biuletyn informacji publicznej BIP, a także platforma e-puap. 2. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna powinna zapewnić przekaz informacji z wymaganym poziomem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, z wykorzystaniem wielopoziomowego systemu filtracji i sytemu antywirusowego. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przesyłania danych osobowych wymagana jest infrastruktura klucza publicznego. W tym przypadku każdy użytkownik powinien posługiwać się podpisem elektronicznym. W przypadku lokalizacji serwera poczty poza siedzibą urzędu np. u dostawcy usługi należy zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa dla transmisji między urzędem, a serwerem. 3. Bezpieczny dostęp do Internetu Bezpieczny scentralizowany dostęp do Internetu powinien zapewnić wielopoziomowy system ochrony firewall, który będzie chronił stacje robocze pracujące w sieci LAN oraz systemy informatyczne udostępniające dane poprzez Internet. 4. Systemy identyfikacji i uwierzytelnia System identyfikacji i uwierzytelnia powinien być wielopoziomowy i obejmować różne elementy infrastruktury, zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa: stacje robocze, elementy sieciowe infrastruktury oraz aplikacje użytkowe. Systemy identyfikacji i uwierzytelnia zagwarantują, że wymiana danych odbywa się odbywa się pomiędzy upoważnionymi stronami (użytkownikami, systemami, urządzeniami). Wymagają wdrożenia infrastruktury klucza publicznego PKI w celu zapewnienia identyfikacji stron biorących udział w wymianie danych. Pożądane jest, aby była wykorzystywana wspólna infrastruktura PKI dla wszystkich systemów komunikacji i informatycznych. Przesyłane zbiory, dokumenty w wersji elektronicznej powinny być podpisane. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa, wskazane byłoby ustanowienie centralnego systemu certyfikacji dla systemów administracji publicznej Infrastruktura systemów informatycznych Infrastruktura systemów informatycznych JST współpracuje z ośrodkami informatycznymi na poziomie centralnym, wojewódzkim i obejmuje następujące zasoby: - personel techniczny, w tym administratorów systemów baz danych, systemów zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, - procesy przetwarzania danych, - systemy komputerowe: serwery, stacje robocze, - oprogramowanie systemowe i narzędziowe np. bazy danych, systemy zarządzania i utrzymania, - pomieszczenia techniczne odpowiednio wyposażone w systemy zasilania, klimatyzacji, kontrolę dostępu, instalacją przeciwpożarową. Wskazane jest, aby każdy system informatyczny posiadał w ramach infrastruktury teleinformatycznej swój serwer wirtualny. 9

14 Aplikacje informatyczne infrastruktury Aplikacje infrastruktury stanowi typowe oprogramowanie relacyjne i obiektowe będące podstawą do budowy systemów lub będące w powszechnym użytkowaniu. Obejmują opisane niżej systemy: System zbierania informacji Systemy zbierania informacji mają na w celu zasilanie baz danych z wykorzystaniem wspólnych środków technicznych w informacje związane np.: - ze sprawozdawczością, - z obsługą wyników wyborów, - w zarządzaniu sytuacjach kryzysowych dla monitorowania i oceny strat, - monitorowaniem innych zdarzeń. Systemy analiz Systemy analiz stanowią typowe narzędzia umożliwiające przygotowanie prostych analiz i wyciągów z baz danych mogą też funkcjonować w oparciu o techniki wspomagania decyzji. W ośrodkach powiatowych systemy analiz mogą być wykorzystane do sporządzania raportów. Hurtownie danych Systemy informowania kierownictwa Systemy pracy grupowej Systemy pracy grupowej pozwolą na zarządzanie procesami np. obiegiem dokumentów, oceną stanu decyzji administracyjnych. Systemy płatności elektronicznej Systemy płatności elektronicznej z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego, kart płatniczych. Oprogramowanie stacji roboczych Oprogramowanie typowe stacji roboczych mogą stanowić np. klienci baz danych, programów komunikacyjnych, pakiety biurowe Systemy elektronicznej komunikacji w urzędzie Wspomaganie elektronicznego obiegu dokumentów np. przez zastosowanie rozwiązań Zunifikowanych Wiadomości (Unified Messaging), w którym wiadomości faksowe kierowane są do adresata pocztą elektroniczną, jako załączniki. W ten sposób wszystkie wiadomości będą znajdować się w jednym miejscu i będą one zawsze dostępne System łączności telefonicznej W ogólności system komunikacji telefonicznej tworzą: - system komutacyjny (np. centrala telefoniczna PABX, centrala telefoniczna IPPBX, serwer komunikacji głosowej IP, uniwersalna platforma dostępowa TDM/IP), 10

15 - abonenckie urządzenia końcowe (w tym głównie: aparaty telefoniczne różnego rodzaju przewodowe i bezprzewodowe, a także faksy, urządzenia przywoławcze i inne), - łącza telefoniczne: łącza zewnętrzne umożliwiające współpracę systemu z publicznymi sieciami telefonicznymi i łącza wewnętrzne zapewniające dołączenie abonenckich urządzeń końcowych, - urządzenia teletransmisyjne zapewniające warunki transmisji i dołączenia do styków z innymi sieciami. Ze względów bezpieczeństwa komunikacji oraz uniezależnienia się od operatorów telekomunikacyjnych powinien być to system funkcjonujący autonomicznie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Wszystkie warstwy modelu infrastruktury obejmuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI, zgodnie z normą PN-ISO/IEC Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania, obejmujący: - część całościowego systemu zarządzania, opartego na podejściu wynikającym z ryzyka zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej, odnoszący się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji, - struktura organizacyjna, polityka, planowane działania, zakresy odpowiedzialności, zasady, procedury, procesy i zasoby Model techniczny infrastruktury teleinformatycznej urzędu Na rys. 3 przedstawiono modelową struktura techniczną w obiekcie (siedzibie) JST. Serwery Stacje robocze Sieć lokalna LAN elementy aktywne Abonenckie urządzenia końcowe System komutacyjny (Centrala abonencka, Serwer komunikacyjny) Sieciowa infrastruktura teleinformatyczna - pasywna Okablowanie strukturalne Instalacje telekomunikacyjne budynku Przyłącza telekomunikacyjne budynku Pomieszczenie serwerowni Pomieszczenia lub szafy węzłów teleinformatycznych Rysunek 3. Modelowa struktura techniczno-organizacyjny w obiekcie (siedzibie) JST W zależności od warunków lokalnym ww. elementy mogą występować wspólnie, np. węzeł telekomunikacyjny może znajdować się w pomieszczeniu serwerowni. Węzeł telekomunikacyjny może być umieszczony w odrębnym pomieszczeniu lub szafie teleinformatycznej. Sieć lokalna LAN zbudowana jest w oparciu o okablowanie strukturalne i elementy aktywne. Z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykorzystanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi, ograniczone jest do wydzielonego segmentu sieci nie powiązanej z innymi segmentami sieci LAN urzędu z przeznaczeniem np. w salach konferencyjnych itp. 11

16 Postawą funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w siedzibie JST jest infrastruktura pasywna, do której zalicza się : - okablowanie strukturalne, - instalacje telekomunikacyjne wewnętrzne, - przyłącza telekomunikacyjne budynku, - pomieszczenie serwerowi, - pomieszczenia lub szafy węzłów teleinformatycznych Lokalne sieci komputerowe LAN Typowa sieć LAN składa się z okablowania strukturalnego, z urządzeń aktywnych. Siec LAN konfigurowana jest w zależności od potrzeb przez administratora sieci komputerowej. W sieć LAN zapewnia połączenia: - dla użytkowników sieci LAN w obiekcie, - dla serwerów, w tym serwera komunikacyjnego, - dla węzłów teleinformatycznych. Sieć LA N zapewnia także separację ruchu oraz tworzenie segmentów oraz sieci wirtualnych LAN. Szczególn e istotna jest separacja ruchu sieciowego dla wydzielonych systemów informatycznych, co wiąże się z ograniczeniami dla użytkowników: - na stacjach roboczych pracujących w systemach informatycznych dedykowanych nie może być wykorzystywana poczta elektroniczna za pośrednictwem sieci Internet, - przepuszczanie poprzez sieć WAN tylko ruchu zewnętrznego związanego z obsługą danej aplikacji, dopuszczonego przez administratora sieci komputerowej urzędu, - filtrowanie ruchu wg adresów IP, MAC i nr portów dla bezpieczeństwa sieci LAN i WAN. Ważne jest także oddzielenie segmentów sieci od Internetu. Najbardziej skuteczne jest wydzielenie elektryczne segmentów sieci i obsługiwania ich przez odrębne urządzenia aktywne. Możliwa jest również separacja w warstwie drugiej np. sieci wirtualne VLAN. Tworzone są w ten sposób segmenty sieci LAN z przeznaczeniem dla wybranych systemów informatycznych, separowane od ruchu innych użytkowników i ruchu Internetowego. W przypadku, gdy dana jednostka znajduje się w kilku budynkach, wymagane jest połączenie sieci LAN za pośrednictwem łącza dzierżawionego lub sieci MAN Serwerownia Wszystkie urządzenia teleinformatyczne i komputerowe powinny być zainstalowane w serwerowni urzędu w celu zapewnienia warunków pracy zgodnie z wymaganiami producenta oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto personelowi należy zapewnić odpowiednie warunki pracy. 12

17 Postęp technologiczny powoduje, że wprowadzane są różne rodzaje urządzeń o większym zakresie funkcjonalności i parametrach wymagających łagodniejszych warunków środowiskowych oraz powierzchni do instalacji. Względy ekonomiczne i warunki lokalne często decydują o możliwości zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Aktualnie nie ma w kraju określonych standardów, które jednoznacznie określałyby warunki techniczne dla serwerowni, a tym bardziej ujednoliconych standardów dla administracji publicznej. Wymaga to posługiwania się dostępnymi publikacjami z tego zakresu, wymaganiami producentów urządzeń, obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP i przeciw pożarowymi oraz określanie założeń projektowych indywidualnie dla każdej instalacji. Projektowanie serwerowni, a także węzłów teleinformatycznych jest zadaniem złożonym, wymagającym zaangażowania specjalistów z kilku dziedzin. Z uwagi na warunki obiektu każdy projekt jest rozwiązaniem indywidualnym. Wynika z analizy potrzeb, istniejących warunków w obiekcie, możliwości realizacji w konkretnych warunkach, od parametrów zainstalowanego sprzętu oraz możliwości finansowych inwestora. Poniżej przedstawiono zagadnienia, które są pod uwagę przy wyborze optymalnego rozwiązania, lokalizacji, projektowania i wyposażania serwerowni. Wskazane jest, aby na podstawie opracowanych zaleceń jednostki JST dokonały weryfikacji istniejącego stanu, w zależności od jej wyniku wykonały niezbędne modernizacje. Organizacja pomieszczeń przeznaczonych do instalacji serwerów Wybór pomieszczenia na serwerownię nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza w istniejącym budynku. Biorąc pod uwagę istniejące warunki lokalowe trzeba pogodzić wiele wymagań organizacyjno-technicznych. W szczególności istotne są następujące elementy: - możliwość łatwego utrzymania pomieszczenia w czystości, - dostęp dla obsługi, - powierzchnia zapewniająca właściwe rozmieszczenie urządzeń, odpowiedni dostęp do urządzeń dla obsługi i drogę transportu dla urządzeń i wyposażenia, - wytrzymałość stropów, - wydzielenie trwałymi przegrodami budowlanymi, - bezpieczeństwo od: pożaru, wybuchu, wandalizmu, zalania wodą, zanieczyszczenia kurzem, pyłem, dymem, wibracjami, oddziaływaniem chemicznych substancji i silnych pól elektromagnetycznych, - zabezpieczenie okien przed włamaniem i kradzieżą, - wysokość pomieszczenia, - podłoga łatwo zmywalna, antyelektrostatyczna, trudnopalna, uziemiona, - drzwi antywłamaniowe zapewniające transportowanie sprzętu, - możliwie krótkie odległości od istniejących instalacji telekomunikacyjnych, - brak wewnętrznych instalacji wodnych, - oświetlenie, - odpowiednia temperatura i wilgotność względna pomieszczenia, 13

18 - zasilanie z autonomicznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia, - instalacja uziemiająca, - instalacje sygnalizacji alarmowo-pożarowej, antywłamaniowej i kontroli dostępu z rejestracją zdarzeń. Wskaz ane jest, aby w pomieszczeniu serwerowni znajdował się węzeł dystrybucyjny sieci LAN. Przy realizacji instalacji elektrycznej serwerowni należy uwzględnić następujące zagadnienia: - sposób wykonania, zabezpieczenia i doprowadzenia z rozdzielni głównej niskiego napięcia budynku, - sposób doprowadzenia uziemienia do pomieszczenia serwerowni, - zasilanie i uziemienia każdej szafy teleinformatycznej, - zasilanie bezprzerwowe urządzeń teleinformatycznych w energię elektryczną, sposób dołączenia i czas autonomii UPS a oraz sterowania zasilanymi urządzeniami, - oprogramowanie UPS a automatycznie zamykające systemy operacyjne, - instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Instalac je teleinformatyczne w serwerowni wykonane są w sposób zorganizowany w standardowych szafach teleinformatycznych w ilości do potrzeb. W poszczególnych szafach instaluje się urządzenia tego samego typu np. zakończenia sieci LAN, elementy aktywne tej sieci, zakończenia kabli telekomunikacyjnych (symetrycznych i optycznych), urządzenia dostępowe do sieci telekomunikacyjnych, serwery oraz UPS. Instalacje klimatyzacji i wentylacji serwerowni zapewniają utrzymanie warunków środowiskowych. Temperatura i wilgotność pomieszczenia powinny być stale monitorowane. W zależności od warunków pomieszczenia serwerownia powinny być wyposażona w klimatyzację. Instalacje sygnalizacji pożaru serwerowni obejmują zainstalowane czujki dymowe. Wskazane jest, aby cały budynek był wyposażony w instalacje automatycznego wykrywania pożaru podłączoną do centralnej stacji monitoringu. Instalacje sygnalizacji włamania i napadu serwerowni wykrywane są za pomocą czujek ruchu. Wskazane jest, aby cały budynek był wyposażony w instalacje sygnalizacji włamania i napadu podłączoną do centralnej stacji monitoringu. Instalacje kontroli dostępu serwerowni realizowane jest przez wyposażenie w instalację zamka wyzwalanego z czytnika kart magnetycznych lub chipowych. W pomieszczeniu serwerowni nie powinny przebywać osoby postronne Węzeł teleinformatyczny Węzeł teleinformatyczny jest to miejsce, gdzie łączą się sieci teleinformatyczne wewnętrzne oraz także może występować połączenie z zewnętrznym sieciami telekomunikacyjnymi. Stanowi on zespół urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych, zależnie od potrzeb i możliwości w osobnym pomieszczeniu, wnęce ściennej lub w szafie teleinformatycznej. W pomieszczeniu węzła instalowane są przełącznice telekomunikacyjne, na których zakończone są linie telekomunikacyjne sieci zewnętrznych (przyłącza telekomunikacyjne 14

19 budynku - kable o żyłach miedzianych i światłowody) oraz instalacje okablowania strukturalnego obiektu. Struktura węzłów telekomunikacyjnych może być hierarchiczna. W obiekcie mogą się znajdować piętrowe węzły teleinformatyczne połączone kablami telekomunikacyjnymi z węzłem głównym. Ze względu na wymagane bezpieczeństwo teleinformatyczne wszystkie węzły muszą być chronione przed dostępem osób postronnych. Środki zastosowane do ochrony danego węzła muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości JST. Dla dużych rozbudowanych węzłów teleinformatycznych, w których zainstalowano urządzenia aktywne sieci LAN i inne urządzenia telekomunikacyjne np. abonencką centralę telefoniczną (serwer komunikacyjny), pomieszczenie węzła powinno dodatkowo charakteryzować się: - wydzieleniem trwałymi przegrodami budowlanymi, - powierzchnią pomieszczenia wystarczającą do instalacji urządzeń oraz do swobodnego przemieszczania się obsługi, - brakiem wewnętrznych instalacji wodnych, - - podłogą łatwo zmywalną, antyelektrostatyczną, trudnopalną, oświetleniem dla personelu serwisu, - - zasilaniem z autonomicznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia, instalacją uziemiającą, - instalacjami sygnalizacji alarmowo-pożarowej, antywłamaniowej i kontroli dostępu z rejestracją zdarzeń System komutacyjny System komutacyjny wraz abonenckimi urządzeniami końcowymi umożliwia tworzenie systemu komunikacji telefonicznej urzędu. W większości urzędów w Polsce, do łączności telefonicznej wykorzystywane były przez lata tradycyjne systemy komutacyjne (zwykle abonenckie centrale telefoniczne najpierw analogowe później cyfrowe), bazujące na technice TDM, dołączane do publicznej sieci telekomunikacyjnej. W wielu urzędach, zwłaszcza administracji lokalnej, systemy takie w dalszym ciągu są stosowane. W dziedzinie komunikacji telefonicznej następuje dynamiczny rozwój, następuje migracja od tradycyjnych central telefonicznych w kierunku nowoczesnych systemów, stanowiących szerokopasmowe platformy dostępowe, zapewniających oprócz tradycyjnej telefonii, telefonię VoIP oraz szereg innych usług (w tym usług multimedialnych łączących przekaz głosu z przekazem obrazu). Często powstają one dzięki unowocześnieniu abonenckich cyfrowych central telefonicznych np. przez rozbudowę wyposażenia (w tym - wyposażenie w interfejsy umożliwiające komunikację IP), zwiększeniu możliwości funkcjonalnych i oferowanych usług. I choć niejednokrotnie zachowywana jest nazwa abonencka centrala telefoniczna, centrala IP PBX coraz częściej używane jest określenie serwer komunikacyjny (lub serwer komunikacji głosowej). W istocie swojego działania (komunikacji głosowej) jest to nowoczesny abonencki system komutacyjny, a tam gdzie mamy do czynienia z rozproszoną topologią urządzeń i sieci obejmującą lokalizację główną i lokalizacje wyniesione oraz różne 15

20 łącza je łączące (np. łącza ISDN, łącza IP) często stosowane jest określenie system telekomunikacyjny. Z względu na istotną rolę, jaką odgrywa komunikacja telefoniczna dla urzędów i dla obywateli kontaktujących się z urzędami, poniżej przedstawiono kryteria techniczno - funkcjonalne dla modelu systemu komutacyjnego w administracji. Mogą być one przydatne przy tworzeniu szczegółowej specyfikacji technicznej np. dla celów zamówienia publicznego. 16

21 2.5. Model systemu komutacyjnego dla urzędu Topologia systemu komutacyjnego W przypadku lokalizacji urzędu w jednym budynku może być stosowany system komutacyjny o budowie integralnej (tj. w jednolitej obudowie), z możliwością rozbudowy jedynie o moduły wewnętrzne bądź system modułowy, gdzie moduły posiadają własne obudowy zewnętrzne. System modułowy zwykle daje większe możliwości i łatwość rozbudowy. Wersja obudowy (np. szafa wolnostojąca, obudowa naścienna) powinna być dostosowana do wielkości i warunków pomieszczenia, w jakim jest umieszczany system. W specyfikacji technicznej powinno być wyspecyfikowane jaki standard zabudowy jest wymagany (np. szafa o standardzie,,19 ). W przypadku lokalizacji rozproszonej urzędu tj. w kilku budynkach zwykle, ze względu na oddalenie obiektów, zachodzi potrzeba stosowania systemu modułowego, dysponującego tzw. modułami wyniesionymi. Wymagane jest wtedy określenie topologii sieci i rodzaju oraz konfiguracji stosowanych urządzeń (modułów). Konieczne jest wskazanie: - lokalizacji głównej, gdzie zostanie zamieszczony system komutacyjny (np. centrala abonencka, zintegrowana platforma dostępowa oferująca komutacje łączy i pakietów), - pozostałych lokalizacji tzw. wyniesionych, gdzie zamieszczone zostaną moduły wyniesione, - topologii i rodzaju sieci oraz parametrów sieci (w tym rodzaju sygnalizacji) zapewniającej współpracę urządzeń w lokalizacji głównej z urządzeniami w lokalizacjach wyniesionych. Systemy komutacyjne stosowane w urzędach powinny charakteryzować się łatwością rozbudowy, w tym możliwością powiększenia pojemności, elastycznością, co do rozmieszczenia interfejsów. Zalecane jest, aby każdy typ interfejsu (np. karty z wyposażeniem do dołączenia analogowych urządzeń końcowych, systemowych, IP, karty łączy miejskich i łączy do modułów wyniesionych) miał możliwość instalacji w dowolnej części półki w ramach szafy (obudowy). Tam gdzie urząd ma kilka lokalizacji, zalecane jest, aby system umożliwiał rozwiązanie hybrydowe (platformę TDM/IP dla abonentów końcowych oraz wyposażenia łączy cyfrowych ISDN i łączy IP dla implementacji architektury rozproszonej). Obecnie, z uwagi na rozwój komunikacji VoIP zalecane jest, aby modernizowane lub obecnie kupowane systemy miały zaimplementowane możliwości realizacji telefonii IP lub aby istniała możliwość rozbudowy o zintegrowany system telefonii IP bez konieczności wymiany modułu sterującego, oprogramowania i obudowy systemu. Aplikacja IP powinna umożliwiać sieciowanie central oraz możliwość podłączenia aparatów IP i aplikacji emulatora aparatu telefonicznego na komputerze PC Wymagania klimatyczne Dla właściwej pracy sytemu komutacyjnego w urzędzie konieczne jest spełnienie tzw. warunków klimatycznych, tj. wymaganego zakresu: 17

22 - temperatur, - wilgotności. W związku z tym, w kontekście wymagań klimatycznych określanych przez producentów w dokumentacji technicznej systemów komutacyjnych konieczne jest uwzględnienie warunków klimatycznych, jakie mogą być spełnione w danym urzędzie np. czy mogą być zapewnione pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną czy pomieszczenia z systemem klimatyzacji, jakie jest dopuszczalne wydzielanie ciepła?. Wobec tego, w specyfikacji warunków technicznych na zakup systemu komutacyjnego dla urzędu należy określić warunki klimatyczne, jakie mogą być udostępnione w danym w urzędzie Wymagania w zakresie zasilania Abonenckie systemy komutacyjne małej i średniej pojemności mogą być zasilane z sieci prądu przemiennego. W takim przypadku, powinny być one wyposażone we własny zasilacz sieciowy, stanowiący podstawowe źródło wszystkich napięć niezbędnych do zasilania sytemu. Dodatkowo, system komutacyjny przeznaczony do pracy w urzędzie powinien być wyposażony w zespół baterii zasilania awaryjnego lub bezprzerwowe źródło zasilania typu UPS. Abonenckie systemy komutacyjne o dużych pojemnościach powinny być zasilane z gwarantowanego źródła prądu stałego. W przypadku awarii zasilania, po przywróceniu zasilania system komutacyjny powinien startować automatycznie Kompatybilność elektromagnetyczna System komutacyjny powinien spełniać odpowiednie dla tego typu urządzeń wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach PN-EN w zakresie: - kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzenia sieci telekomunikacyjnej, - kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla dołączanych urządzeń informatycznych, - odporności na zakłócenia Bezpieczeństwo i zabezpieczenia W zakresie bezpieczeństwa obsługi system komutacyjny powinien spełniać odpowiednie dla tego typu urządzeń wymagania określone w normach: PN-EN. Abonencki system komutacyjny powinien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające, gwarantujące odporność na działanie narażeń zewnętrznych, dostających się po łączach zewnętrznych od innych systemów (central) lub po abonenckich łączach wewnętrznych prowadzonych na zewnątrz budynku, na skutek przepięć indukowanych w tych łączach od wyładowań atmosferycznych, zwarć powstałych w liniach elektroenergetycznych i innych zjawisk o charakterze zakłóceń. Urządzenia zabezpieczające powinny przy wystąpieniu opisanych wyżej narażeń, zapewniać nieuszkadzalność podzespołów systemu. Urządzenia zabezpieczające mogą stanowić integralną część wyposażenia abonenckiego systemu komutacyjnego lub mogą być umieszczone na przełącznicy jako urządzenia uzupełniające. 18

23 Pojemność systemu Pojemność systemu komutacyjnego określana zwykle dla możliwej maksymalnej konfiguracji wyposażeń (portów łączy wewnętrznych i portów łączy zewnętrznych) powinna być dobrana stosownie do potrzeb i wielkości urzędu. Powinna być przewidziana możliwość dołączenia dodatkowych abonentów (np. wolne sloty na karty wyposażeń abonenckich) bez konieczności wymiany lub zasadniczej modernizacji systemu. Powinna istnieć możliwość elastycznego doboru typu i liczby wyposażeń łączy (portów) w systemie. Zaoferowana konfiguracja centrali musi przewidywać możliwość obsługi natężenia ruchu równego maksymalnej konfiguracji oferowanej centrali Podstawowe możliwości łączeniowe System komutacyjny w zastosowany w urzędzie powinien zapewniać obsługę następujących rodzajów podstawowych połączeń telefonicznych: - połączeń wewnętrznych realizowanych w sposób automatyczny, - połączeń zewnętrznych wychodzących do publicznej sieci telekomunikacyjnej realizowanych w sposób automatyczny i/lub połączeń wychodzących realizowanych w sposób półautomatyczny z wykorzystaniem stanowiska operatorskiego, - połączeń zewnętrznych przychodzących z publicznej sieci telekomunikacyjnej realizowanych sposób automatyczny i/lub połączeń przychodzących realizowanych w sposób półautomatyczny z wykorzystaniem stanowiska operatorskiego, - połączeń zewnętrznych przychodzących z publicznej sieci telekomunikacyjnej kierowanych do wyznaczonego aparatu telefonicznego lub innego abonenckiego urządzenia końcowego (lub kilku) w przypadku uszkodzenia lub wyłączenia systemu oraz uszkodzenia lub wyłączenia zasilania, (w przypadku, gdy system komutacyjny nie spełnia warunku określonego wyżej, powinien mieć możliwość dołączenia zapasowego źródła zasilania zapewniającego, w wymaganym przez użytkownika zakresie, obsługę ruchu zewnętrznego przez czas określony przez tego użytkownika), - połączeń konferencyjnych (wewnętrznych/zewnętrznych), - połączeń w ruchu z oczekiwaniem, - połączeń przychodzących z publicznej sieci telekomunikacyjnej kierowanych do wyznaczonego aparatu telefonicznego lub innego abonenckiego urządzenia końcowego w przypadku braku obsady stanowiska operatorskiego, - połączeń zewnętrznych przychodzących z publicznej sieci telekomunikacyjnej kierowanych do wyznaczonego aparatu telefonicznego, innego abonenckiego urządzenia końcowego, poczty elektronicznej lub do stanowiska operatorskiego w przypadku zajętości albo nie zgłaszania się żądanego abonenta wewnętrznego, - opcjonalnie, w systemie komutacyjnym zastosowanym w urzędzie powinna istnieć możliwość tworzenia połączeń stałych między wyposażeniem (łączem) abonenckim a kanałem na trakcie PCM. 19

24 Możliwości systemów komutacyjnych w zakresie świadczenia usług telefonicznych Obecnie produkowane abonenckie systemy komutacyjne mają bogate możliwości w zakresie różnorodnych usług związanych z realizacją połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, usług dodatkowych, a także szereg dodatkowych funkcjonalności. System komutacyjny w urzędzie powinien oferować abonentom wewnętrznym oprócz podstawowych możliwości łączeniowych określonych w punkcie wyżej, także stosownie do potrzeb urzędu inne usługi, w tym tzw. usługi dodatkowe PSTN i ISDN oraz dodatkowe funkcjonalności. Powinny być określone zasady udostępniania ww. usług abonentom wewnętrznym w urzędzie Rodzaje usług System komutacyjny zastosowany w urzędzie powinien umożliwiać oprócz podstawowych możliwości łączeniowych (wymienionych w p.2.5.7) co najmniej niżej wymienione usługi: - prezentację numeru abonenta wywołującego i abonenta wywoływanego, - blokadę prezentacji numeru, - blokadę połączeń, - identyfikację wywołań złośliwych, - możliwość wysyłania i odbierania SMS, - skrócone wybieranie numeru, - sygnalizację połączenia oczekującego, - bezwarunkowe lub warunkowe przekierowanie połączenia, - funkcję nie przeszkadzać, - zawieszanie połączenia, - funkcję intruz (wejście na trzeciego ), - ponowne wybieranie ostatniego numeru, - połączenia konferencyjne trójstronne, - transfer podczas rozmowy, na inny aparat telefoniczny, System powinien umożliwiać dowolną konfigurację usług i przypisywania uprawnień tzw. klas uprawnień abonentów (zmiana klasy abonenta powinna następować bez zmiany jego numeru katalogowego). W ramach tych możliwości powinno być zapewnione m. in: - tworzenie tablic numerów zabronionych przydzielanych dla każdego abonenta wewnętrznego indywidualnie, - tworzenie tablic numerów alarmowych, dostępnych dla każdego abonenta wewnętrznego. Oprogramowanie systemu komutacyjnego musi umożliwiać administratorom nadawanie uprawnień abonentom do realizacji połączeń i usług, a także definiowania rodzaju ruchu na poszczególnych łączach. 20

25 Dodatkowe funkcjonalności Książka telefoniczna - każdy abonent wewnętrzny cyfrowy powinien posiadać możliwość korzystania z wewnętrznej prywatnej i centralnej. Tworzenie grup abonentów - powinna istnieć możliwość tworzenia grup abonentów tj. programowego wydzielania grup abonentów o dowolnej liczebności np. dla podziału urzędu na wydziały/jednostki z możliwością wydzielenia zasobów, dla realizacji połączeń grupowych, tzw. dzwonienia grupowego, kiedy to sygnał dzwonienia dla połączenia przychodzącego do grupy podawany jest do wielu aparatów telefonicznych (np. naprzemiennie) i połączenie może być przyjęte na dowolnym z nich. Wybieranie klawiszami funkcyjnymi - powinna istnieć możliwość wybierania klawiszami funkcyjnymi (w telefonach systemowych). Ustawianie sygnału dzwonienia - powinna istnieć możliwość ustawienia różnych sygnałów dzwonienia (np. dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych czy połączeń zwrotnych). Przypisywanie uprawnień - powinna być zapewniona możliwość przypisywania różnych uprawnień (kategorii) poszczególnym abonentom. Przekierowania połączeń - powinna być zapewniona możliwość automatycznego przekierowania połączeń w wypadku zajętości lub nieobecności pracownika (np. do poczty głosowej, do stanowiska operatorskiego). Lista dzwoniących - powinna być możliwość wyświetlania listy osób dzwoniących na telefonach systemowych z wyświetlaczami. Funkcja,,Interkom - wskazane jest, aby system zapewniał możliwość przekazywania (rozsyłania) komunikatów głosowych, która jest możliwa do uruchomienia w telefonach systemowych głośnomówiących lub przez głośniki zewnętrzne. Wyświetlacze urządzeń końcowych - wyświetlanie komunikatów w języku polskim. Przejecie linii - powinna być zapewniona możliwość przejecie linii. Muzyka podczas oczekiwania - wskazane jest, aby dostępna była możliwość przekazywania muzyki podczas oczekiwania na połączenie (z wewnętrznego lub opcjonalne z zewnętrznego źródła muzyki). Tryb pracy noc/dzień - powinna być zapewniona możliwość ustawiania trybu pracy noc/dzień. Zawieszanie połączeń - powinna być zapewniona możliwość zawieszania połączeń. Oddzwonienie - powinna być zapewniona możliwość oddzwonienia, jeżeli linia jest zajęta oraz w przypadku połączenia nieodebranego. Zapowiedzi słowne - system komutacyjny powinien posiadać moduł umożliwiający wysyłanie systemowych komunikatów słownych w języku polskim, które są używane do obsługi typowych zdarzeń systemowych oraz komunikatów nagrywanych przez użytkowników, wysyłanych przed zgłoszeniem abonenta lub awiza. Poczta głosowa - system komutacyjny powinien posiadać system poczty głosowej przeznaczony do przechowywania, odtwarzania oraz przekazywania wiadomości głosowych niezależnie od czasu i miejsca przebywania użytkownika. DISA w przypadku dołączenia systemu komutacyjnego urzędu do centrali nadrzędnej za pomocą analogowych łączy miejskich wskazane jest, aby zastosowany został tonowy system wyboru abonenta wewnętrznego DISA. 21

26 Współpraca systemu komutacyjnego z innymi systemami komunikacyjnymi Integracja z aplikacjami komputerowymi CTI Zaleca się, aby podsystem CTI pochodził od tego samego producenta. System musi mieć możliwość integracji z aplikacjami komputerowymi CTI w oparciu o nowoczesne standardy (np. Microsoft TAPI 2.1, Microsoft TAPI 3.0, CSTA phase I, CSTA phase III, CSTA III XML). Współpraca z systemami: - DECT - System komutacyjny powinien posiadać zintegrowany sprzętowo i programowo z system telefonii bezprzewodowej w systemie DECT. Funkcjonalność terminala przenośnego powinna być zgodna z funkcjonalnością terminali systemowych. - Wi-Fi - W związku z popularnością systemów i łączności bezprzewodowej Wi-Fi, system komutacyjny może posiadać możliwość rozbudowy o system telefonii bezprzewodowej VoIP i transmisji danych w standardzie Wi-Fi. Funkcjonalność abonenta przenośnego (Wi-Fi) musi być zgodna z funkcjonalnością abonenta systemowego. System powinien zapewniać abonentom w ruchu płynną obsługę podczas przechodzenie pomiędzy stacjami bazowymi bez przerywania połączeń (funkcje,,hand-over ). - GSM - Wskazane jest, aby system komutacyjny umożliwiał dostęp do sieci GSM poprzez terminale zintegrowane funkcjonalnie z nim Wyposażenie wewnętrzne (abonenckie urządzenia końcowe) System komutacyjny zastosowany w urzędzie powinien umożliwiać obsługę połączeń telefonicznych realizowanych za pomocą następujących urządzeń: - aparatów telefonicznych ogólnego przeznaczenia, - aparatów telefonicznych cyfrowych ISDN, - aparatów telefonicznych systemowych, - aparatów telefonicznych systemowych IP. Powinna być zapewniona możliwość dołączenia do systemu komutacyjnego urządzeń systemu DECT wraz aparatami telefonicznymi bezprzewodowymi, a także opcjonalnie abonenckich urządzeń końcowych innego typu, takich jak np.: przewodowych i bezprzewodowych systemów przywoławczych, aparatów telefonicznych samoinkasujących, urządzeń transmisji danych Stanowisko operatorskie Zaleca się, aby system komutacyjny był wyposażony w stanowisko operatorskie, gdyż jest ono zwykle bardzo przydane w zastosowaniu w urzędzie, nie tylko do obsługi połączeń, ale również w celach informacyjnych (np. dla informowania dzwoniących do urzędu petentów). Możliwości funkcjonalne stanowiska operatorskiego mogą być rozszerzone o inne funkcje i usługi dodatkowe, o ile ich wykorzystanie jest pomocne w obsłudze ruchu telefonicznego w urzędzie. Zaleca się, aby jako stanowiska operatorskie stosowane były: - specjalizowane konsole systemowe lub 22

27 - specjalizowane terminale cyfrowe wyposażone w interfejsy ISDN (komputery PC z kartą ISDN), dołączone do sytemu za pomocą dostępu podstawowego BRA. Specjalizowane terminale (konsole, komputery PC) pełniące role stanowisk operatorskich powinny umożliwiać wyświetlane informacje związanych z obsługą ruchu, takich jak: identyfikacja abonenta wywołującego, rodzaj połączenia (połączenie zewnętrzne międzystrefowe, międzynarodowe, połączenie wewnętrzne, połączenie przekierowane, połączenie powracające na stanowisko), wybrany numer abonenta żądanego. Operator stanowiska powinien mieć możliwość realizacji specyficznych usług stanowisk operatorskich, a także usług dostępnych abonentom systemu (o ile ich wykorzystanie jest zasadne dla pracy operatora stanowiska). Pakiet specyficznych usług stanowiska operatorskiego zależy od możliwości danego abonenckiego sytemu komutacyjnego oraz rodzaju zastosowanego stanowiska operatorskiego (telefon, konsola operatorska, komputer PC) i może obejmować: - oferowanie połączenia, - włączanie się do połączenia, - przekazywanie wywołań przez operatora, - przechwytywanie wywołań, - przełamywanie ograniczeń przez operatora, - parkowanie wywołań przez operatora, - kolejkowanie wywołań do stanowiska operatora, - książka telefoniczna, - wywołania seryjne System numeracji System komutacyjny urzędu powinien mieć zdefiniowany prywatny plan numeracji (PNP), który może być powiązany z planem numeracji krajowej (ostatnie cyfry numeru katalogowego mogą stanowić numery należące do prywatnego planu numeracji) lub też może być tworzony niezależnie od tego planu. Prywatny plan numeracji powinien umożliwiać definiowanie: - numerów prywatnych abonentów, - numerów prywatnych stanowisk operatorskich, - numerów prywatnych stanowisk administracyjnych, - kodów dostępu do grup stanowisk operatorskich, - kodów dostępu do usług dodatkowych, - kodów dostępu do publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz opcjonalnie innych rodzajów numerów prywatnych i kodów dostępu wynikających ze specyfiki zastosowania danego systemu komutacyjnego. Dla ruchu przychodzącego obsługiwanego przez stanowisko operatorskie system komutacyjny powinien być osiągany po wybraniu zbiorowego numeru katalogowego GDN (General Directory Number) w postaci pełnego numeru katalogowego (strefowego lub 23

28 krajowego) stanowiska operatorskiego lub innego pełnego numeru katalogowego uzgodnionego z operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej. Dopuszcza się stosowanie dla danego systemu komutacyjnego więcej niż jednego numeru zbiorowego. Połączenia zewnętrzne przychodzące do abonentów wewnętrznych z usługą DDI powinny być realizowane za pomocą numerów katalogowych zgodnych z aktualnym planem numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (PNK-TF) oraz zapisami Zalecenia E.164. Abonencki system komutacyjny urzędu dołączony do sytemu komutacyjnego sieci publicznej (nadrzędnego sytemu komutacyjnego) powinien zapewniać abonentom wewnętrznym możliwość realizacji połączeń zewnętrznych do publicznej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem numerów zgodnych z aktualnym planem numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (PNK-TF) oraz zapisami Zalecenia E.164, poprzedzonych prefiksem określającym wyjście do sytemu nadrzędnego (centrali nadrzędnej). Prefiksem, określającym wyjście z systemu komutacyjnego urzędu do systemu nadrzędnego może być dowolna cyfra, o ile pozwala na jej zastosowanie przyjęty w systemie komutacyjnym urzędu system numeracji. W czasie eksploatacji system komutacyjny urzędu powinien umożliwić łatwe dostosowanie się do zmian numeracji wynikających ze zmian w planie numeracji krajowej Łącza wewnętrzne System komutacyjny urzędu powinien posiadać wyposażenie (najlepiej np. w postaci wymiennych kart) zawierające interfejsy (styki) umożliwiające dołączenie abonenckich urządzeń końcowych za pośrednictwem: - analogowych dwuprzewodowych łączy wewnętrznych z sygnalizacją ASS (system powinien umożliwiać dołączanie aparatów telefonicznych analogowych ogólnego przeznaczenia z sygnalizacją wybierczą dekadowa, wieloczęstoliwościową DTMF i protokołem FSK oraz innych urządzeń analogowych ogólnego przeznaczenia np. faksów), - abonenckich łączy do systemowych urządzeń końcowych (parametry techniczne abonenckich łączy do systemowych urządzeń końcowych i stosowanej sygnalizacji są właściwe i charakterystyczne dla danego systemu komutacyjnego), - abonenckich łączy cyfrowych ISDN z sygnalizacją DSS1 (system komutacyjny powinien umożliwiać dołączenie urządzeń końcowych ISDN za pomocą łączy cyfrowych dostępu podstawowego (2B + D) z cyfrową sygnalizacją abonencką DSS1, za pośrednictwem styków S lub T układów zakończeń sieciowych NT1-NT2. Układy zakończeń sieciowych (NT1) powinny stanowić część wyposażenia sytemu komutacyjnego), - abonenckich łączy pakietowych do aparatów IP (system powinien umożliwiać dołączenie za pomocą abonenckich łączy pakietowych z protokołem IP urządzeń końcowych zgodnych ze standardami H.323 i SIP). 24

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 listopada 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 9E Poz. 372 ZARZĄDZENIE NR 39 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN. 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. ZAŁĄCZNIK 1B Nr p. 44/0512/UN 1. Wymagania na obsługę Zamawiającego. 1. Oferent musi posiadać certyfikowany przez producenta sprzętu serwis i niezbędną liczbę przeszkolonych inżynierów, by zapewnić podane

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

MAC-6400 Wydanie 1.02

MAC-6400 Wydanie 1.02 Instrukcja obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej MAC-6400 Wydanie 1.02 Usługi w centrali SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

TOM VII TELEKOMUNIKACJA. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych

TOM VII TELEKOMUNIKACJA. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych TO VII szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) TO VII TELEKOUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

DIR Konstytucji 3 Maja 2, 86-300 Grudziądz tel. +48 (56) 6440100 fax +48 (56) 6440111

DIR Konstytucji 3 Maja 2, 86-300 Grudziądz tel. +48 (56) 6440100 fax +48 (56) 6440111 2004-02-03 strona 1 z 64 Opis Systemu Consono MD110 Projekt: Bartosz Supcziński DIR Konstytucji 3 Maja 2, 86-300 Grudziądz tel. +48 (56) 6440100 fax +48 (56) 6440111 2004-02-03 strona 2 z 64 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Praca nr 02.30.006.6. mgr inż. Jerzy Paczocha. dr inż. Waldemar Szczęsny. Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń

Praca nr 02.30.006.6. mgr inż. Jerzy Paczocha. dr inż. Waldemar Szczęsny. Kierownik Zakładu: mgr inż. Dariusz Gacoń Zakład Sieci Z-2 Model zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb administracji publicznej, ratownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo