WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 4 Optymalizacja warunków techniczno-organizacyjnych systemu łączności elektronicznej sposobu budowy, wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej na szczeblu lokalnym Praca nr Warszawa - Miedzeszyn Grudzień 2008 r.

2

3 Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 4 Optymalizacja warunków techniczno-organizacyjnych systemu łączności elektronicznej sposobu budowy, wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej na szczeblu lokalnym Praca nr Kierownik projektu: mgr inż. Dariusz Gacoń Opracował zespół w składzie: dr inż. Waldemar Szczęsny kierownik zadania mgr inż. Danuta Latoszek mgr inż. Jerzy Paczocha mgr inż. Dariusz Gacoń Warszawa - Miedzeszyn Grudzień 2008 r.

4

5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE MODELOWE WARUNKI TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE BUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRODUKT I WPROWADZENIE MODEL SYSTEMU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĘDU MODEL ORGANIZACYJNY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU INFRASTRUKTURA SIECIOWA INFRASTRUKTURA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INFRASTRUKTURA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH APLIKACJE INFORMATYCZNE INFRASTRUKTURY SYSTEMY ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI W URZĘDZIE SYSTEM ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI MODEL TECHNICZNY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU LOKALNE SIECI KOMPUTEROWE LAN SERWEROWNIA WĘZEŁ TELEINFORMATYCZNY SYSTEM KOMUTACYJNY MODEL SYSTEMU KOMUTACYJNEGO DLA URZĘDU TOPOLOGIA SYSTEMU KOMUTACYJNEGO WYMAGANIA KLIMATYCZNE WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA POJEMNOŚĆ SYSTEMU PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIOWE MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW KOMUTACYJNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH RODZAJE USŁUG DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI WSPÓŁPRACA SYSTEMU KOMUTACYJNEGO Z INNYMI SYSTEMAMI KOMUNIKACYJNYMI

6 WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE (ABONENCKIE URZĄDZENIA KOŃCOWE) STANOWISKO OPERATORSKIE SYSTEM NUMERACJI ŁĄCZA WEWNĘTRZNE WSPÓŁPRACA Z SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI W ZAKRESIE VOIP WYPOSAŻENIE DODATKOWE TARYFIKACJA EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE ELEMENTY PROCESU OPTYMALIZACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH URZĘDU PRODUKT II KRYTERIA OPTYMALIZACJI WYBÓR ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE BUDOWY LUB ROZBUDOWY (MODERNIZACJI) INFRASTRUKTURY URZĘDU ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY URZĘDU O MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH VOIP INTEGRACJA SYSTEMU TELEFONICZNEGO URZĘDU OPARTEGO NA ABONENCKIEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ PABX Z SYSTEM INFORMATYCZNYM CTI ZINTEGROWANA PLATFORMA KOMUNIKACYJNA URZĘDU PORÓWNANIE WARIANTÓW ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU MOŻLIWOŚCI RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO REALIZACJI INWESTYCJI TELEINFORMATYCZNYCH W URZĘDZIE OKREŚLENIE ZASAD WDROŻENIA I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ URZĘDU OSZACOWANIE KOSZTÓW BUDOWY LUB ROZBUDOWY (MODERNIZACJI) INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W URZĘDZIE ZASADY EKSPLOATACJI, UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WYMIAROWANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK MODELOWANIA I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ WNIOSKI WYKAZ SKRÓTÓW WYKAZ DOKUMENTÓW

7 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1. Model systemu komunikacji elektronicznej urzędu... 7 Rysunek 2. Model zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej JST... 8 Rysunek 3. Modelowa struktura techniczno-organizacyjny w obiekcie (siedzibie) JST Rysunek 4. Integracja systemu telefonii opartej na koncepcji SIP trunking Rysunek 5. Rozwiązanie zintegrowane oparte na centrali PABX TDM Rysunek 6. Zintegrowana platforma komunikacji urzędu Rysunek 7. System telefonii urzędu oparty na zintegrowanej platformie komunikacyjnej SPIS TABEL Tabela 1. Analiza SWOT wariantów optymalizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędu Tabela 2. Analiza SWOT wariantów realizacji modeli budowy i utrzymania

8 1. Wprowadzenie Proces elektronizacji dotyczy wszystkich rodzajów urzędów administracji publicznej. O ile w chwili obecnej postęp tego procesu w urzędach administracji rządowej jest znaczący to poziom jego zaawansowania w urzędach administracji samorządowej jest stosunkowo niski. Celem pracy było określenie zasad i kryteriów optymalizacji warunków technicznoorganizacyjnych budowy infrastruktury teleinformatycznej w urzędach JST na podstawie ogólnego modelu komunikacji elektronicznej urzędu. Wyniki pracy mogą być wykorzystane jako narzędzia wspomagania decyzji w procesie inwestycyjnym związanym z budową lub modernizacją infrastruktury teleinformatycznej w urzędach JST. Zgodnie z założeniami, wykonano następujące produkty: Produkt I Modelowe warunki techniczno - organizacyjne budowy infrastruktury teleinformatycznej na szczeblu lokalnym (gminy i powiatu) dla realizacji: Produkt II - publicznych usług telekomunikacyjnych urząd - obywatel, urząd-przedsiębiorstwo, - komunikacji elektronicznej wewnątrz urzędu oraz między urzędami. Zasady i kryteria optymalizacji warunków techniczno - organizacyjnych sposobu wdrożenia oraz budowy infrastruktury teleinformatycznej wg potrzeb określonych przez jednostkę administracji publicznej samorządowej na szczeblu gminy i powiatu. 4

9 2. Modelowe warunki techniczno - organizacyjne budowy infrastruktury teleinformatycznej dla jednostek samorządu terytorialnego Produkt I 2.1. Wprowadzenie Stosownie do postanowień Rady Unii Europejskiej, polskie urzędy są zobligowane do dostosowania standardów współpracy z obywatelami i podmiotami gospodarczymi do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Przyjęta w Polsce ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i wytyczony plan działań ( ) stanowią zasadnicze dokumenty stanowiące podstawę i określające zakresy podejmowanych obecnie i w najbliższych latach działań w dziedzinie elektronizacji organów administracji publicznej i zastosowań systemów komunikacji elektronicznej. W ogólności proces elektronizacji urzędów publicznych wymaga zapewnienia odpowiedniego stanu infrastruktury sieciowej i platform usługowych: - dla celów usprawnienia (poprzez informatyzację) komunikacji wewnętrznej w obrębie urzędu, - dla celu zapewnienia komunikacji obywatel urząd, - dla celu zapewnienia komunikacji urząd- urząd. Ponadto wymagane jest wybranie publicznej sieci telekomunikacyjnej i sposobu dołączenia do niej. Zarówno zapewnienie infrastruktury sieci, platform usługowych jak i różnych form komunikacji wewnątrz urzędu, komunikacji pomiędzy urzędami a przede wszystkim komunikacji obywatel urząd jest możliwe przy wykorzystaniu różnych technologii i wariantów technicznych rozwiązań sieci i dostępu do nich. W zakresie infrastruktury sieci w urzędach mogą być wykorzystane rozwiązania mające charakter uniwersalny (sieci LAN, Intranet, Extranet) natomiast platformy usługowe wymagają dostosowania do specyfiki urzędu. Dla wyboru technologii, rozwiązania technicznego infrastruktury sieci istotne znaczenie ma charakter organizacji danego urzędu, czy jest zwarta czy rozproszona (jeden czy kilka budynków i ich lokalizacja - bliska czy odległa np. w różnych strefach miejscowości). Ponadto dla wyboru i określenia zastosowań technologii i rozwiązań teleinformatycznych w urzędach administracji publicznej w zakresie infrastruktury, a przede wszystkim platform usługowych, konieczne jest określenie (we wstępnej fazie projektu) dla realizacji jakich usług administracji publicznej będą one przeznaczone i jakie formy dostępu do usług mogą być w przypadku danego urzędu zastosowane. Uruchomienie sprawnej komunikacji elektronicznej między urzędami i petentami dla realizacji usług publicznych wymaga zapewnienia obywatelom przez urząd dostępności różnych kanałów komunikacji (dostępu do urzędu). Niezależnie od rodzaju i wielkości urzędu administracji publicznej realizacja procesu jego elektronizacji i udostępnienia usług publicznych wymaga wielu działań o charakterze technicznym i organizacyjnym, m.in. wymaga przygotowania i realizacji projektów technicznych i organizacyjnych związanych, z informatyzacją urzędów i implementacją usług publicznych, wymaga przeprowadzenia przetargów, udostępnienia publicznych punków 5

10 dostępu do Internetu (PIAP), testowania wdrożonych rozwiązań i aplikacji, zmian organizacyjnych, szkolenia personelu, informowania obywateli. Czas budowy, uruchamiania, udostępniania usług i inne ww. procesy zależą od wielu czynników m. in. wielkości projektu, wielkości i liczby lokalizacji urzędu, zastosowanej technologii i rozwiązań technicznych, rozwoju technologii i aplikacji usługowych, zakresu udostępnianych usług oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Należy podkreślić, że wdrożenie usług elektronicznych zwykle przebiega etapami, a docelowa forma realizacji wielu usług (w trybie on-line) jest osiągana po dłuższym czasie korzystania z tych usług w formie uproszczonej (nie interaktywnej). W oparciu o ogólny model systemu komunikacji elektronicznej urzędu w kolejnych punktach opracowania przedstawiono modele: organizacyjny i techniczny infrastruktury teleinformatycznej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.2. Model systemu komunikacji elektronicznej urzędu System komunikacji elektronicznej jednostek samorządu terytorialnego, którego model przedstawiono na rys. 1 powinien służyć trzem kategoriom odbiorców: 1. Obywatelom (użytkownik indywidualny): - dostęp internetowy i telefoniczny, - w każdym miejscu kraju, - ujednolicony sposób obsługi, - obsługa spraw on-line, - serwisy miejskie. 2. Przedsiębiorstwom: - dostęp internetowy i telefoniczny, - w każdym miejscu kraju, - obsługa spraw on-line, - izba gospodarcza, - deklaracje celne, - transakcje handlowe on-line. 3. Pracownikom administracji: - Intranet, - komunikacja obejmująca obszar całego kraju, - integracja administracji, - procesy administracyjne, - optymalizacja wykorzystania kadr administracji. 6

11 Relacje komunikacji Sieci dostępowe Sieci telekomunikacyjne URZĄD Obywatele Przedsiębiorstwa Urzędy WLAN LAN PLMN xdsl PSTN/ ISDN METRO ETHERNET Internet Publiczna sieć telefonicz na PSTN WAN IP VPN MAN Infrastruktura teleinformatyczna urzędu Rysunek 1. Model systemu komunikacji elektronicznej urzędu W modelu możemy wyodrębnić główne podsystemy komunikacji: - telefonicznej, - internetowej. Dla zapewnienia kontaktu z obywatelami i przedsiębiorstwami wykorzystane są publiczne sieci telekomunikacyjne. Dla potrzeb komunikacji urzędu w relacjach z innymi urzędami wykorzystywane są publiczne sieci telekomunikacyjne oraz wydzielone sieci teleinformatyczne realizowane w różnych technologiach (WAN, IP VPN, MAN) Model organizacyjny infrastruktury teleinformatycznej urzędu Biorąc pod uwagę specyfikę administracji samorządowej model infrastruktury teleinformatycznej urzędu podzielono na następujące warstwy: I. Infrastrukturę sieciową. II. III. Infrastrukturę systemów teleinformatycznych. Infrastrukturę systemów informatycznych. IV. Aplikacje informatyczne infrastruktury. 7

12 V. Specjalizowane aplikacje informatyczne. VI. Systemy elektronicznej komunikacji w urzędzie. VII. System łączności telefonicznej. Poszczególne warstwy infrastruktury scharakteryzowano pod kątem: - realizowanych funkcji, - zakresu zastosowania, - zależności między elementami infrastruktury. Wyodrębniono występujący ww. warstwach system zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym. Podział na warstwy ma na celu wyróżnienie poszczególnych elementów infrastruktury w celu ich integracji dla wykorzystania wspólnych zasobów dla zadań realizowanych przez jednostki administracji publicznej. Pracownicy urzędu VIII. System Zarządzania Bezpieczeństwem Inforamacji IV. Aplikacje informatyczne infrastruktury V. Specjalizowane aplikacje informatyczne III. Infrastruktura systemów informatycznych II. Infrastruktura systemów teleinformatycznych I. Infrastruktura sieciowa VI. Systemy elektronicznej komunikacji w urzędzie VII. System łączności telefonicznej Rysunek 2. Model zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej JST Infrastruktura sieciowa Infrastruktura sieciowa jest podstawą budowy wyższych warstw infrastruktury teleinformatycznej i zapewnia połączenia dla obiegu informacji: - wewnętrznego w ramach urzędu realizowanego przez wewnętrzne systemy komunikacji, - zewnętrznego - w relacji obywatel - urząd i urząd - przedsiębiorstwa realizowanego przez publiczne sieci telekomunikacyjne oraz między urzędami Infrastruktura systemów teleinformatycznych 1. Aplikacje intranetowe i internetowe: Aplikacje intranetowe i internetowe obejmują strony internetowe WWW i portale jako serwisy informacyjne, realizacje transakcji lub wysyłanie formularzy. Mogą być organizowane na poziomie centralnym i regionalnym, o ich aktualizację powinny dbać 8

13 ośrodki, w których informacja ta powstaje. Przykładem mogą być strony informacyjne urzędów, biuletyn informacji publicznej BIP, a także platforma e-puap. 2. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna powinna zapewnić przekaz informacji z wymaganym poziomem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, z wykorzystaniem wielopoziomowego systemu filtracji i sytemu antywirusowego. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przesyłania danych osobowych wymagana jest infrastruktura klucza publicznego. W tym przypadku każdy użytkownik powinien posługiwać się podpisem elektronicznym. W przypadku lokalizacji serwera poczty poza siedzibą urzędu np. u dostawcy usługi należy zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa dla transmisji między urzędem, a serwerem. 3. Bezpieczny dostęp do Internetu Bezpieczny scentralizowany dostęp do Internetu powinien zapewnić wielopoziomowy system ochrony firewall, który będzie chronił stacje robocze pracujące w sieci LAN oraz systemy informatyczne udostępniające dane poprzez Internet. 4. Systemy identyfikacji i uwierzytelnia System identyfikacji i uwierzytelnia powinien być wielopoziomowy i obejmować różne elementy infrastruktury, zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa: stacje robocze, elementy sieciowe infrastruktury oraz aplikacje użytkowe. Systemy identyfikacji i uwierzytelnia zagwarantują, że wymiana danych odbywa się odbywa się pomiędzy upoważnionymi stronami (użytkownikami, systemami, urządzeniami). Wymagają wdrożenia infrastruktury klucza publicznego PKI w celu zapewnienia identyfikacji stron biorących udział w wymianie danych. Pożądane jest, aby była wykorzystywana wspólna infrastruktura PKI dla wszystkich systemów komunikacji i informatycznych. Przesyłane zbiory, dokumenty w wersji elektronicznej powinny być podpisane. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa, wskazane byłoby ustanowienie centralnego systemu certyfikacji dla systemów administracji publicznej Infrastruktura systemów informatycznych Infrastruktura systemów informatycznych JST współpracuje z ośrodkami informatycznymi na poziomie centralnym, wojewódzkim i obejmuje następujące zasoby: - personel techniczny, w tym administratorów systemów baz danych, systemów zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, - procesy przetwarzania danych, - systemy komputerowe: serwery, stacje robocze, - oprogramowanie systemowe i narzędziowe np. bazy danych, systemy zarządzania i utrzymania, - pomieszczenia techniczne odpowiednio wyposażone w systemy zasilania, klimatyzacji, kontrolę dostępu, instalacją przeciwpożarową. Wskazane jest, aby każdy system informatyczny posiadał w ramach infrastruktury teleinformatycznej swój serwer wirtualny. 9

14 Aplikacje informatyczne infrastruktury Aplikacje infrastruktury stanowi typowe oprogramowanie relacyjne i obiektowe będące podstawą do budowy systemów lub będące w powszechnym użytkowaniu. Obejmują opisane niżej systemy: System zbierania informacji Systemy zbierania informacji mają na w celu zasilanie baz danych z wykorzystaniem wspólnych środków technicznych w informacje związane np.: - ze sprawozdawczością, - z obsługą wyników wyborów, - w zarządzaniu sytuacjach kryzysowych dla monitorowania i oceny strat, - monitorowaniem innych zdarzeń. Systemy analiz Systemy analiz stanowią typowe narzędzia umożliwiające przygotowanie prostych analiz i wyciągów z baz danych mogą też funkcjonować w oparciu o techniki wspomagania decyzji. W ośrodkach powiatowych systemy analiz mogą być wykorzystane do sporządzania raportów. Hurtownie danych Systemy informowania kierownictwa Systemy pracy grupowej Systemy pracy grupowej pozwolą na zarządzanie procesami np. obiegiem dokumentów, oceną stanu decyzji administracyjnych. Systemy płatności elektronicznej Systemy płatności elektronicznej z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego, kart płatniczych. Oprogramowanie stacji roboczych Oprogramowanie typowe stacji roboczych mogą stanowić np. klienci baz danych, programów komunikacyjnych, pakiety biurowe Systemy elektronicznej komunikacji w urzędzie Wspomaganie elektronicznego obiegu dokumentów np. przez zastosowanie rozwiązań Zunifikowanych Wiadomości (Unified Messaging), w którym wiadomości faksowe kierowane są do adresata pocztą elektroniczną, jako załączniki. W ten sposób wszystkie wiadomości będą znajdować się w jednym miejscu i będą one zawsze dostępne System łączności telefonicznej W ogólności system komunikacji telefonicznej tworzą: - system komutacyjny (np. centrala telefoniczna PABX, centrala telefoniczna IPPBX, serwer komunikacji głosowej IP, uniwersalna platforma dostępowa TDM/IP), 10

15 - abonenckie urządzenia końcowe (w tym głównie: aparaty telefoniczne różnego rodzaju przewodowe i bezprzewodowe, a także faksy, urządzenia przywoławcze i inne), - łącza telefoniczne: łącza zewnętrzne umożliwiające współpracę systemu z publicznymi sieciami telefonicznymi i łącza wewnętrzne zapewniające dołączenie abonenckich urządzeń końcowych, - urządzenia teletransmisyjne zapewniające warunki transmisji i dołączenia do styków z innymi sieciami. Ze względów bezpieczeństwa komunikacji oraz uniezależnienia się od operatorów telekomunikacyjnych powinien być to system funkcjonujący autonomicznie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Wszystkie warstwy modelu infrastruktury obejmuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI, zgodnie z normą PN-ISO/IEC Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagania, obejmujący: - część całościowego systemu zarządzania, opartego na podejściu wynikającym z ryzyka zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej, odnoszący się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji, - struktura organizacyjna, polityka, planowane działania, zakresy odpowiedzialności, zasady, procedury, procesy i zasoby Model techniczny infrastruktury teleinformatycznej urzędu Na rys. 3 przedstawiono modelową struktura techniczną w obiekcie (siedzibie) JST. Serwery Stacje robocze Sieć lokalna LAN elementy aktywne Abonenckie urządzenia końcowe System komutacyjny (Centrala abonencka, Serwer komunikacyjny) Sieciowa infrastruktura teleinformatyczna - pasywna Okablowanie strukturalne Instalacje telekomunikacyjne budynku Przyłącza telekomunikacyjne budynku Pomieszczenie serwerowni Pomieszczenia lub szafy węzłów teleinformatycznych Rysunek 3. Modelowa struktura techniczno-organizacyjny w obiekcie (siedzibie) JST W zależności od warunków lokalnym ww. elementy mogą występować wspólnie, np. węzeł telekomunikacyjny może znajdować się w pomieszczeniu serwerowni. Węzeł telekomunikacyjny może być umieszczony w odrębnym pomieszczeniu lub szafie teleinformatycznej. Sieć lokalna LAN zbudowana jest w oparciu o okablowanie strukturalne i elementy aktywne. Z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykorzystanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi, ograniczone jest do wydzielonego segmentu sieci nie powiązanej z innymi segmentami sieci LAN urzędu z przeznaczeniem np. w salach konferencyjnych itp. 11

16 Postawą funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w siedzibie JST jest infrastruktura pasywna, do której zalicza się : - okablowanie strukturalne, - instalacje telekomunikacyjne wewnętrzne, - przyłącza telekomunikacyjne budynku, - pomieszczenie serwerowi, - pomieszczenia lub szafy węzłów teleinformatycznych Lokalne sieci komputerowe LAN Typowa sieć LAN składa się z okablowania strukturalnego, z urządzeń aktywnych. Siec LAN konfigurowana jest w zależności od potrzeb przez administratora sieci komputerowej. W sieć LAN zapewnia połączenia: - dla użytkowników sieci LAN w obiekcie, - dla serwerów, w tym serwera komunikacyjnego, - dla węzłów teleinformatycznych. Sieć LA N zapewnia także separację ruchu oraz tworzenie segmentów oraz sieci wirtualnych LAN. Szczególn e istotna jest separacja ruchu sieciowego dla wydzielonych systemów informatycznych, co wiąże się z ograniczeniami dla użytkowników: - na stacjach roboczych pracujących w systemach informatycznych dedykowanych nie może być wykorzystywana poczta elektroniczna za pośrednictwem sieci Internet, - przepuszczanie poprzez sieć WAN tylko ruchu zewnętrznego związanego z obsługą danej aplikacji, dopuszczonego przez administratora sieci komputerowej urzędu, - filtrowanie ruchu wg adresów IP, MAC i nr portów dla bezpieczeństwa sieci LAN i WAN. Ważne jest także oddzielenie segmentów sieci od Internetu. Najbardziej skuteczne jest wydzielenie elektryczne segmentów sieci i obsługiwania ich przez odrębne urządzenia aktywne. Możliwa jest również separacja w warstwie drugiej np. sieci wirtualne VLAN. Tworzone są w ten sposób segmenty sieci LAN z przeznaczeniem dla wybranych systemów informatycznych, separowane od ruchu innych użytkowników i ruchu Internetowego. W przypadku, gdy dana jednostka znajduje się w kilku budynkach, wymagane jest połączenie sieci LAN za pośrednictwem łącza dzierżawionego lub sieci MAN Serwerownia Wszystkie urządzenia teleinformatyczne i komputerowe powinny być zainstalowane w serwerowni urzędu w celu zapewnienia warunków pracy zgodnie z wymaganiami producenta oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto personelowi należy zapewnić odpowiednie warunki pracy. 12

17 Postęp technologiczny powoduje, że wprowadzane są różne rodzaje urządzeń o większym zakresie funkcjonalności i parametrach wymagających łagodniejszych warunków środowiskowych oraz powierzchni do instalacji. Względy ekonomiczne i warunki lokalne często decydują o możliwości zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Aktualnie nie ma w kraju określonych standardów, które jednoznacznie określałyby warunki techniczne dla serwerowni, a tym bardziej ujednoliconych standardów dla administracji publicznej. Wymaga to posługiwania się dostępnymi publikacjami z tego zakresu, wymaganiami producentów urządzeń, obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP i przeciw pożarowymi oraz określanie założeń projektowych indywidualnie dla każdej instalacji. Projektowanie serwerowni, a także węzłów teleinformatycznych jest zadaniem złożonym, wymagającym zaangażowania specjalistów z kilku dziedzin. Z uwagi na warunki obiektu każdy projekt jest rozwiązaniem indywidualnym. Wynika z analizy potrzeb, istniejących warunków w obiekcie, możliwości realizacji w konkretnych warunkach, od parametrów zainstalowanego sprzętu oraz możliwości finansowych inwestora. Poniżej przedstawiono zagadnienia, które są pod uwagę przy wyborze optymalnego rozwiązania, lokalizacji, projektowania i wyposażania serwerowni. Wskazane jest, aby na podstawie opracowanych zaleceń jednostki JST dokonały weryfikacji istniejącego stanu, w zależności od jej wyniku wykonały niezbędne modernizacje. Organizacja pomieszczeń przeznaczonych do instalacji serwerów Wybór pomieszczenia na serwerownię nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza w istniejącym budynku. Biorąc pod uwagę istniejące warunki lokalowe trzeba pogodzić wiele wymagań organizacyjno-technicznych. W szczególności istotne są następujące elementy: - możliwość łatwego utrzymania pomieszczenia w czystości, - dostęp dla obsługi, - powierzchnia zapewniająca właściwe rozmieszczenie urządzeń, odpowiedni dostęp do urządzeń dla obsługi i drogę transportu dla urządzeń i wyposażenia, - wytrzymałość stropów, - wydzielenie trwałymi przegrodami budowlanymi, - bezpieczeństwo od: pożaru, wybuchu, wandalizmu, zalania wodą, zanieczyszczenia kurzem, pyłem, dymem, wibracjami, oddziaływaniem chemicznych substancji i silnych pól elektromagnetycznych, - zabezpieczenie okien przed włamaniem i kradzieżą, - wysokość pomieszczenia, - podłoga łatwo zmywalna, antyelektrostatyczna, trudnopalna, uziemiona, - drzwi antywłamaniowe zapewniające transportowanie sprzętu, - możliwie krótkie odległości od istniejących instalacji telekomunikacyjnych, - brak wewnętrznych instalacji wodnych, - oświetlenie, - odpowiednia temperatura i wilgotność względna pomieszczenia, 13

18 - zasilanie z autonomicznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia, - instalacja uziemiająca, - instalacje sygnalizacji alarmowo-pożarowej, antywłamaniowej i kontroli dostępu z rejestracją zdarzeń. Wskaz ane jest, aby w pomieszczeniu serwerowni znajdował się węzeł dystrybucyjny sieci LAN. Przy realizacji instalacji elektrycznej serwerowni należy uwzględnić następujące zagadnienia: - sposób wykonania, zabezpieczenia i doprowadzenia z rozdzielni głównej niskiego napięcia budynku, - sposób doprowadzenia uziemienia do pomieszczenia serwerowni, - zasilanie i uziemienia każdej szafy teleinformatycznej, - zasilanie bezprzerwowe urządzeń teleinformatycznych w energię elektryczną, sposób dołączenia i czas autonomii UPS a oraz sterowania zasilanymi urządzeniami, - oprogramowanie UPS a automatycznie zamykające systemy operacyjne, - instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Instalac je teleinformatyczne w serwerowni wykonane są w sposób zorganizowany w standardowych szafach teleinformatycznych w ilości do potrzeb. W poszczególnych szafach instaluje się urządzenia tego samego typu np. zakończenia sieci LAN, elementy aktywne tej sieci, zakończenia kabli telekomunikacyjnych (symetrycznych i optycznych), urządzenia dostępowe do sieci telekomunikacyjnych, serwery oraz UPS. Instalacje klimatyzacji i wentylacji serwerowni zapewniają utrzymanie warunków środowiskowych. Temperatura i wilgotność pomieszczenia powinny być stale monitorowane. W zależności od warunków pomieszczenia serwerownia powinny być wyposażona w klimatyzację. Instalacje sygnalizacji pożaru serwerowni obejmują zainstalowane czujki dymowe. Wskazane jest, aby cały budynek był wyposażony w instalacje automatycznego wykrywania pożaru podłączoną do centralnej stacji monitoringu. Instalacje sygnalizacji włamania i napadu serwerowni wykrywane są za pomocą czujek ruchu. Wskazane jest, aby cały budynek był wyposażony w instalacje sygnalizacji włamania i napadu podłączoną do centralnej stacji monitoringu. Instalacje kontroli dostępu serwerowni realizowane jest przez wyposażenie w instalację zamka wyzwalanego z czytnika kart magnetycznych lub chipowych. W pomieszczeniu serwerowni nie powinny przebywać osoby postronne Węzeł teleinformatyczny Węzeł teleinformatyczny jest to miejsce, gdzie łączą się sieci teleinformatyczne wewnętrzne oraz także może występować połączenie z zewnętrznym sieciami telekomunikacyjnymi. Stanowi on zespół urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych, zależnie od potrzeb i możliwości w osobnym pomieszczeniu, wnęce ściennej lub w szafie teleinformatycznej. W pomieszczeniu węzła instalowane są przełącznice telekomunikacyjne, na których zakończone są linie telekomunikacyjne sieci zewnętrznych (przyłącza telekomunikacyjne 14

19 budynku - kable o żyłach miedzianych i światłowody) oraz instalacje okablowania strukturalnego obiektu. Struktura węzłów telekomunikacyjnych może być hierarchiczna. W obiekcie mogą się znajdować piętrowe węzły teleinformatyczne połączone kablami telekomunikacyjnymi z węzłem głównym. Ze względu na wymagane bezpieczeństwo teleinformatyczne wszystkie węzły muszą być chronione przed dostępem osób postronnych. Środki zastosowane do ochrony danego węzła muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości JST. Dla dużych rozbudowanych węzłów teleinformatycznych, w których zainstalowano urządzenia aktywne sieci LAN i inne urządzenia telekomunikacyjne np. abonencką centralę telefoniczną (serwer komunikacyjny), pomieszczenie węzła powinno dodatkowo charakteryzować się: - wydzieleniem trwałymi przegrodami budowlanymi, - powierzchnią pomieszczenia wystarczającą do instalacji urządzeń oraz do swobodnego przemieszczania się obsługi, - brakiem wewnętrznych instalacji wodnych, - - podłogą łatwo zmywalną, antyelektrostatyczną, trudnopalną, oświetleniem dla personelu serwisu, - - zasilaniem z autonomicznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia, instalacją uziemiającą, - instalacjami sygnalizacji alarmowo-pożarowej, antywłamaniowej i kontroli dostępu z rejestracją zdarzeń System komutacyjny System komutacyjny wraz abonenckimi urządzeniami końcowymi umożliwia tworzenie systemu komunikacji telefonicznej urzędu. W większości urzędów w Polsce, do łączności telefonicznej wykorzystywane były przez lata tradycyjne systemy komutacyjne (zwykle abonenckie centrale telefoniczne najpierw analogowe później cyfrowe), bazujące na technice TDM, dołączane do publicznej sieci telekomunikacyjnej. W wielu urzędach, zwłaszcza administracji lokalnej, systemy takie w dalszym ciągu są stosowane. W dziedzinie komunikacji telefonicznej następuje dynamiczny rozwój, następuje migracja od tradycyjnych central telefonicznych w kierunku nowoczesnych systemów, stanowiących szerokopasmowe platformy dostępowe, zapewniających oprócz tradycyjnej telefonii, telefonię VoIP oraz szereg innych usług (w tym usług multimedialnych łączących przekaz głosu z przekazem obrazu). Często powstają one dzięki unowocześnieniu abonenckich cyfrowych central telefonicznych np. przez rozbudowę wyposażenia (w tym - wyposażenie w interfejsy umożliwiające komunikację IP), zwiększeniu możliwości funkcjonalnych i oferowanych usług. I choć niejednokrotnie zachowywana jest nazwa abonencka centrala telefoniczna, centrala IP PBX coraz częściej używane jest określenie serwer komunikacyjny (lub serwer komunikacji głosowej). W istocie swojego działania (komunikacji głosowej) jest to nowoczesny abonencki system komutacyjny, a tam gdzie mamy do czynienia z rozproszoną topologią urządzeń i sieci obejmującą lokalizację główną i lokalizacje wyniesione oraz różne 15

20 łącza je łączące (np. łącza ISDN, łącza IP) często stosowane jest określenie system telekomunikacyjny. Z względu na istotną rolę, jaką odgrywa komunikacja telefoniczna dla urzędów i dla obywateli kontaktujących się z urzędami, poniżej przedstawiono kryteria techniczno - funkcjonalne dla modelu systemu komutacyjnego w administracji. Mogą być one przydatne przy tworzeniu szczegółowej specyfikacji technicznej np. dla celów zamówienia publicznego. 16

21 2.5. Model systemu komutacyjnego dla urzędu Topologia systemu komutacyjnego W przypadku lokalizacji urzędu w jednym budynku może być stosowany system komutacyjny o budowie integralnej (tj. w jednolitej obudowie), z możliwością rozbudowy jedynie o moduły wewnętrzne bądź system modułowy, gdzie moduły posiadają własne obudowy zewnętrzne. System modułowy zwykle daje większe możliwości i łatwość rozbudowy. Wersja obudowy (np. szafa wolnostojąca, obudowa naścienna) powinna być dostosowana do wielkości i warunków pomieszczenia, w jakim jest umieszczany system. W specyfikacji technicznej powinno być wyspecyfikowane jaki standard zabudowy jest wymagany (np. szafa o standardzie,,19 ). W przypadku lokalizacji rozproszonej urzędu tj. w kilku budynkach zwykle, ze względu na oddalenie obiektów, zachodzi potrzeba stosowania systemu modułowego, dysponującego tzw. modułami wyniesionymi. Wymagane jest wtedy określenie topologii sieci i rodzaju oraz konfiguracji stosowanych urządzeń (modułów). Konieczne jest wskazanie: - lokalizacji głównej, gdzie zostanie zamieszczony system komutacyjny (np. centrala abonencka, zintegrowana platforma dostępowa oferująca komutacje łączy i pakietów), - pozostałych lokalizacji tzw. wyniesionych, gdzie zamieszczone zostaną moduły wyniesione, - topologii i rodzaju sieci oraz parametrów sieci (w tym rodzaju sygnalizacji) zapewniającej współpracę urządzeń w lokalizacji głównej z urządzeniami w lokalizacjach wyniesionych. Systemy komutacyjne stosowane w urzędach powinny charakteryzować się łatwością rozbudowy, w tym możliwością powiększenia pojemności, elastycznością, co do rozmieszczenia interfejsów. Zalecane jest, aby każdy typ interfejsu (np. karty z wyposażeniem do dołączenia analogowych urządzeń końcowych, systemowych, IP, karty łączy miejskich i łączy do modułów wyniesionych) miał możliwość instalacji w dowolnej części półki w ramach szafy (obudowy). Tam gdzie urząd ma kilka lokalizacji, zalecane jest, aby system umożliwiał rozwiązanie hybrydowe (platformę TDM/IP dla abonentów końcowych oraz wyposażenia łączy cyfrowych ISDN i łączy IP dla implementacji architektury rozproszonej). Obecnie, z uwagi na rozwój komunikacji VoIP zalecane jest, aby modernizowane lub obecnie kupowane systemy miały zaimplementowane możliwości realizacji telefonii IP lub aby istniała możliwość rozbudowy o zintegrowany system telefonii IP bez konieczności wymiany modułu sterującego, oprogramowania i obudowy systemu. Aplikacja IP powinna umożliwiać sieciowanie central oraz możliwość podłączenia aparatów IP i aplikacji emulatora aparatu telefonicznego na komputerze PC Wymagania klimatyczne Dla właściwej pracy sytemu komutacyjnego w urzędzie konieczne jest spełnienie tzw. warunków klimatycznych, tj. wymaganego zakresu: 17

22 - temperatur, - wilgotności. W związku z tym, w kontekście wymagań klimatycznych określanych przez producentów w dokumentacji technicznej systemów komutacyjnych konieczne jest uwzględnienie warunków klimatycznych, jakie mogą być spełnione w danym urzędzie np. czy mogą być zapewnione pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną czy pomieszczenia z systemem klimatyzacji, jakie jest dopuszczalne wydzielanie ciepła?. Wobec tego, w specyfikacji warunków technicznych na zakup systemu komutacyjnego dla urzędu należy określić warunki klimatyczne, jakie mogą być udostępnione w danym w urzędzie Wymagania w zakresie zasilania Abonenckie systemy komutacyjne małej i średniej pojemności mogą być zasilane z sieci prądu przemiennego. W takim przypadku, powinny być one wyposażone we własny zasilacz sieciowy, stanowiący podstawowe źródło wszystkich napięć niezbędnych do zasilania sytemu. Dodatkowo, system komutacyjny przeznaczony do pracy w urzędzie powinien być wyposażony w zespół baterii zasilania awaryjnego lub bezprzerwowe źródło zasilania typu UPS. Abonenckie systemy komutacyjne o dużych pojemnościach powinny być zasilane z gwarantowanego źródła prądu stałego. W przypadku awarii zasilania, po przywróceniu zasilania system komutacyjny powinien startować automatycznie Kompatybilność elektromagnetyczna System komutacyjny powinien spełniać odpowiednie dla tego typu urządzeń wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach PN-EN w zakresie: - kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzenia sieci telekomunikacyjnej, - kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla dołączanych urządzeń informatycznych, - odporności na zakłócenia Bezpieczeństwo i zabezpieczenia W zakresie bezpieczeństwa obsługi system komutacyjny powinien spełniać odpowiednie dla tego typu urządzeń wymagania określone w normach: PN-EN. Abonencki system komutacyjny powinien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające, gwarantujące odporność na działanie narażeń zewnętrznych, dostających się po łączach zewnętrznych od innych systemów (central) lub po abonenckich łączach wewnętrznych prowadzonych na zewnątrz budynku, na skutek przepięć indukowanych w tych łączach od wyładowań atmosferycznych, zwarć powstałych w liniach elektroenergetycznych i innych zjawisk o charakterze zakłóceń. Urządzenia zabezpieczające powinny przy wystąpieniu opisanych wyżej narażeń, zapewniać nieuszkadzalność podzespołów systemu. Urządzenia zabezpieczające mogą stanowić integralną część wyposażenia abonenckiego systemu komutacyjnego lub mogą być umieszczone na przełącznicy jako urządzenia uzupełniające. 18

23 Pojemność systemu Pojemność systemu komutacyjnego określana zwykle dla możliwej maksymalnej konfiguracji wyposażeń (portów łączy wewnętrznych i portów łączy zewnętrznych) powinna być dobrana stosownie do potrzeb i wielkości urzędu. Powinna być przewidziana możliwość dołączenia dodatkowych abonentów (np. wolne sloty na karty wyposażeń abonenckich) bez konieczności wymiany lub zasadniczej modernizacji systemu. Powinna istnieć możliwość elastycznego doboru typu i liczby wyposażeń łączy (portów) w systemie. Zaoferowana konfiguracja centrali musi przewidywać możliwość obsługi natężenia ruchu równego maksymalnej konfiguracji oferowanej centrali Podstawowe możliwości łączeniowe System komutacyjny w zastosowany w urzędzie powinien zapewniać obsługę następujących rodzajów podstawowych połączeń telefonicznych: - połączeń wewnętrznych realizowanych w sposób automatyczny, - połączeń zewnętrznych wychodzących do publicznej sieci telekomunikacyjnej realizowanych w sposób automatyczny i/lub połączeń wychodzących realizowanych w sposób półautomatyczny z wykorzystaniem stanowiska operatorskiego, - połączeń zewnętrznych przychodzących z publicznej sieci telekomunikacyjnej realizowanych sposób automatyczny i/lub połączeń przychodzących realizowanych w sposób półautomatyczny z wykorzystaniem stanowiska operatorskiego, - połączeń zewnętrznych przychodzących z publicznej sieci telekomunikacyjnej kierowanych do wyznaczonego aparatu telefonicznego lub innego abonenckiego urządzenia końcowego (lub kilku) w przypadku uszkodzenia lub wyłączenia systemu oraz uszkodzenia lub wyłączenia zasilania, (w przypadku, gdy system komutacyjny nie spełnia warunku określonego wyżej, powinien mieć możliwość dołączenia zapasowego źródła zasilania zapewniającego, w wymaganym przez użytkownika zakresie, obsługę ruchu zewnętrznego przez czas określony przez tego użytkownika), - połączeń konferencyjnych (wewnętrznych/zewnętrznych), - połączeń w ruchu z oczekiwaniem, - połączeń przychodzących z publicznej sieci telekomunikacyjnej kierowanych do wyznaczonego aparatu telefonicznego lub innego abonenckiego urządzenia końcowego w przypadku braku obsady stanowiska operatorskiego, - połączeń zewnętrznych przychodzących z publicznej sieci telekomunikacyjnej kierowanych do wyznaczonego aparatu telefonicznego, innego abonenckiego urządzenia końcowego, poczty elektronicznej lub do stanowiska operatorskiego w przypadku zajętości albo nie zgłaszania się żądanego abonenta wewnętrznego, - opcjonalnie, w systemie komutacyjnym zastosowanym w urzędzie powinna istnieć możliwość tworzenia połączeń stałych między wyposażeniem (łączem) abonenckim a kanałem na trakcie PCM. 19

24 Możliwości systemów komutacyjnych w zakresie świadczenia usług telefonicznych Obecnie produkowane abonenckie systemy komutacyjne mają bogate możliwości w zakresie różnorodnych usług związanych z realizacją połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, usług dodatkowych, a także szereg dodatkowych funkcjonalności. System komutacyjny w urzędzie powinien oferować abonentom wewnętrznym oprócz podstawowych możliwości łączeniowych określonych w punkcie wyżej, także stosownie do potrzeb urzędu inne usługi, w tym tzw. usługi dodatkowe PSTN i ISDN oraz dodatkowe funkcjonalności. Powinny być określone zasady udostępniania ww. usług abonentom wewnętrznym w urzędzie Rodzaje usług System komutacyjny zastosowany w urzędzie powinien umożliwiać oprócz podstawowych możliwości łączeniowych (wymienionych w p.2.5.7) co najmniej niżej wymienione usługi: - prezentację numeru abonenta wywołującego i abonenta wywoływanego, - blokadę prezentacji numeru, - blokadę połączeń, - identyfikację wywołań złośliwych, - możliwość wysyłania i odbierania SMS, - skrócone wybieranie numeru, - sygnalizację połączenia oczekującego, - bezwarunkowe lub warunkowe przekierowanie połączenia, - funkcję nie przeszkadzać, - zawieszanie połączenia, - funkcję intruz (wejście na trzeciego ), - ponowne wybieranie ostatniego numeru, - połączenia konferencyjne trójstronne, - transfer podczas rozmowy, na inny aparat telefoniczny, System powinien umożliwiać dowolną konfigurację usług i przypisywania uprawnień tzw. klas uprawnień abonentów (zmiana klasy abonenta powinna następować bez zmiany jego numeru katalogowego). W ramach tych możliwości powinno być zapewnione m. in: - tworzenie tablic numerów zabronionych przydzielanych dla każdego abonenta wewnętrznego indywidualnie, - tworzenie tablic numerów alarmowych, dostępnych dla każdego abonenta wewnętrznego. Oprogramowanie systemu komutacyjnego musi umożliwiać administratorom nadawanie uprawnień abonentom do realizacji połączeń i usług, a także definiowania rodzaju ruchu na poszczególnych łączach. 20

25 Dodatkowe funkcjonalności Książka telefoniczna - każdy abonent wewnętrzny cyfrowy powinien posiadać możliwość korzystania z wewnętrznej prywatnej i centralnej. Tworzenie grup abonentów - powinna istnieć możliwość tworzenia grup abonentów tj. programowego wydzielania grup abonentów o dowolnej liczebności np. dla podziału urzędu na wydziały/jednostki z możliwością wydzielenia zasobów, dla realizacji połączeń grupowych, tzw. dzwonienia grupowego, kiedy to sygnał dzwonienia dla połączenia przychodzącego do grupy podawany jest do wielu aparatów telefonicznych (np. naprzemiennie) i połączenie może być przyjęte na dowolnym z nich. Wybieranie klawiszami funkcyjnymi - powinna istnieć możliwość wybierania klawiszami funkcyjnymi (w telefonach systemowych). Ustawianie sygnału dzwonienia - powinna istnieć możliwość ustawienia różnych sygnałów dzwonienia (np. dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych czy połączeń zwrotnych). Przypisywanie uprawnień - powinna być zapewniona możliwość przypisywania różnych uprawnień (kategorii) poszczególnym abonentom. Przekierowania połączeń - powinna być zapewniona możliwość automatycznego przekierowania połączeń w wypadku zajętości lub nieobecności pracownika (np. do poczty głosowej, do stanowiska operatorskiego). Lista dzwoniących - powinna być możliwość wyświetlania listy osób dzwoniących na telefonach systemowych z wyświetlaczami. Funkcja,,Interkom - wskazane jest, aby system zapewniał możliwość przekazywania (rozsyłania) komunikatów głosowych, która jest możliwa do uruchomienia w telefonach systemowych głośnomówiących lub przez głośniki zewnętrzne. Wyświetlacze urządzeń końcowych - wyświetlanie komunikatów w języku polskim. Przejecie linii - powinna być zapewniona możliwość przejecie linii. Muzyka podczas oczekiwania - wskazane jest, aby dostępna była możliwość przekazywania muzyki podczas oczekiwania na połączenie (z wewnętrznego lub opcjonalne z zewnętrznego źródła muzyki). Tryb pracy noc/dzień - powinna być zapewniona możliwość ustawiania trybu pracy noc/dzień. Zawieszanie połączeń - powinna być zapewniona możliwość zawieszania połączeń. Oddzwonienie - powinna być zapewniona możliwość oddzwonienia, jeżeli linia jest zajęta oraz w przypadku połączenia nieodebranego. Zapowiedzi słowne - system komutacyjny powinien posiadać moduł umożliwiający wysyłanie systemowych komunikatów słownych w języku polskim, które są używane do obsługi typowych zdarzeń systemowych oraz komunikatów nagrywanych przez użytkowników, wysyłanych przed zgłoszeniem abonenta lub awiza. Poczta głosowa - system komutacyjny powinien posiadać system poczty głosowej przeznaczony do przechowywania, odtwarzania oraz przekazywania wiadomości głosowych niezależnie od czasu i miejsca przebywania użytkownika. DISA w przypadku dołączenia systemu komutacyjnego urzędu do centrali nadrzędnej za pomocą analogowych łączy miejskich wskazane jest, aby zastosowany został tonowy system wyboru abonenta wewnętrznego DISA. 21

26 Współpraca systemu komutacyjnego z innymi systemami komunikacyjnymi Integracja z aplikacjami komputerowymi CTI Zaleca się, aby podsystem CTI pochodził od tego samego producenta. System musi mieć możliwość integracji z aplikacjami komputerowymi CTI w oparciu o nowoczesne standardy (np. Microsoft TAPI 2.1, Microsoft TAPI 3.0, CSTA phase I, CSTA phase III, CSTA III XML). Współpraca z systemami: - DECT - System komutacyjny powinien posiadać zintegrowany sprzętowo i programowo z system telefonii bezprzewodowej w systemie DECT. Funkcjonalność terminala przenośnego powinna być zgodna z funkcjonalnością terminali systemowych. - Wi-Fi - W związku z popularnością systemów i łączności bezprzewodowej Wi-Fi, system komutacyjny może posiadać możliwość rozbudowy o system telefonii bezprzewodowej VoIP i transmisji danych w standardzie Wi-Fi. Funkcjonalność abonenta przenośnego (Wi-Fi) musi być zgodna z funkcjonalnością abonenta systemowego. System powinien zapewniać abonentom w ruchu płynną obsługę podczas przechodzenie pomiędzy stacjami bazowymi bez przerywania połączeń (funkcje,,hand-over ). - GSM - Wskazane jest, aby system komutacyjny umożliwiał dostęp do sieci GSM poprzez terminale zintegrowane funkcjonalnie z nim Wyposażenie wewnętrzne (abonenckie urządzenia końcowe) System komutacyjny zastosowany w urzędzie powinien umożliwiać obsługę połączeń telefonicznych realizowanych za pomocą następujących urządzeń: - aparatów telefonicznych ogólnego przeznaczenia, - aparatów telefonicznych cyfrowych ISDN, - aparatów telefonicznych systemowych, - aparatów telefonicznych systemowych IP. Powinna być zapewniona możliwość dołączenia do systemu komutacyjnego urządzeń systemu DECT wraz aparatami telefonicznymi bezprzewodowymi, a także opcjonalnie abonenckich urządzeń końcowych innego typu, takich jak np.: przewodowych i bezprzewodowych systemów przywoławczych, aparatów telefonicznych samoinkasujących, urządzeń transmisji danych Stanowisko operatorskie Zaleca się, aby system komutacyjny był wyposażony w stanowisko operatorskie, gdyż jest ono zwykle bardzo przydane w zastosowaniu w urzędzie, nie tylko do obsługi połączeń, ale również w celach informacyjnych (np. dla informowania dzwoniących do urzędu petentów). Możliwości funkcjonalne stanowiska operatorskiego mogą być rozszerzone o inne funkcje i usługi dodatkowe, o ile ich wykorzystanie jest pomocne w obsłudze ruchu telefonicznego w urzędzie. Zaleca się, aby jako stanowiska operatorskie stosowane były: - specjalizowane konsole systemowe lub 22

27 - specjalizowane terminale cyfrowe wyposażone w interfejsy ISDN (komputery PC z kartą ISDN), dołączone do sytemu za pomocą dostępu podstawowego BRA. Specjalizowane terminale (konsole, komputery PC) pełniące role stanowisk operatorskich powinny umożliwiać wyświetlane informacje związanych z obsługą ruchu, takich jak: identyfikacja abonenta wywołującego, rodzaj połączenia (połączenie zewnętrzne międzystrefowe, międzynarodowe, połączenie wewnętrzne, połączenie przekierowane, połączenie powracające na stanowisko), wybrany numer abonenta żądanego. Operator stanowiska powinien mieć możliwość realizacji specyficznych usług stanowisk operatorskich, a także usług dostępnych abonentom systemu (o ile ich wykorzystanie jest zasadne dla pracy operatora stanowiska). Pakiet specyficznych usług stanowiska operatorskiego zależy od możliwości danego abonenckiego sytemu komutacyjnego oraz rodzaju zastosowanego stanowiska operatorskiego (telefon, konsola operatorska, komputer PC) i może obejmować: - oferowanie połączenia, - włączanie się do połączenia, - przekazywanie wywołań przez operatora, - przechwytywanie wywołań, - przełamywanie ograniczeń przez operatora, - parkowanie wywołań przez operatora, - kolejkowanie wywołań do stanowiska operatora, - książka telefoniczna, - wywołania seryjne System numeracji System komutacyjny urzędu powinien mieć zdefiniowany prywatny plan numeracji (PNP), który może być powiązany z planem numeracji krajowej (ostatnie cyfry numeru katalogowego mogą stanowić numery należące do prywatnego planu numeracji) lub też może być tworzony niezależnie od tego planu. Prywatny plan numeracji powinien umożliwiać definiowanie: - numerów prywatnych abonentów, - numerów prywatnych stanowisk operatorskich, - numerów prywatnych stanowisk administracyjnych, - kodów dostępu do grup stanowisk operatorskich, - kodów dostępu do usług dodatkowych, - kodów dostępu do publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz opcjonalnie innych rodzajów numerów prywatnych i kodów dostępu wynikających ze specyfiki zastosowania danego systemu komutacyjnego. Dla ruchu przychodzącego obsługiwanego przez stanowisko operatorskie system komutacyjny powinien być osiągany po wybraniu zbiorowego numeru katalogowego GDN (General Directory Number) w postaci pełnego numeru katalogowego (strefowego lub 23

28 krajowego) stanowiska operatorskiego lub innego pełnego numeru katalogowego uzgodnionego z operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej. Dopuszcza się stosowanie dla danego systemu komutacyjnego więcej niż jednego numeru zbiorowego. Połączenia zewnętrzne przychodzące do abonentów wewnętrznych z usługą DDI powinny być realizowane za pomocą numerów katalogowych zgodnych z aktualnym planem numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (PNK-TF) oraz zapisami Zalecenia E.164. Abonencki system komutacyjny urzędu dołączony do sytemu komutacyjnego sieci publicznej (nadrzędnego sytemu komutacyjnego) powinien zapewniać abonentom wewnętrznym możliwość realizacji połączeń zewnętrznych do publicznej sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem numerów zgodnych z aktualnym planem numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (PNK-TF) oraz zapisami Zalecenia E.164, poprzedzonych prefiksem określającym wyjście do sytemu nadrzędnego (centrali nadrzędnej). Prefiksem, określającym wyjście z systemu komutacyjnego urzędu do systemu nadrzędnego może być dowolna cyfra, o ile pozwala na jej zastosowanie przyjęty w systemie komutacyjnym urzędu system numeracji. W czasie eksploatacji system komutacyjny urzędu powinien umożliwić łatwe dostosowanie się do zmian numeracji wynikających ze zmian w planie numeracji krajowej Łącza wewnętrzne System komutacyjny urzędu powinien posiadać wyposażenie (najlepiej np. w postaci wymiennych kart) zawierające interfejsy (styki) umożliwiające dołączenie abonenckich urządzeń końcowych za pośrednictwem: - analogowych dwuprzewodowych łączy wewnętrznych z sygnalizacją ASS (system powinien umożliwiać dołączanie aparatów telefonicznych analogowych ogólnego przeznaczenia z sygnalizacją wybierczą dekadowa, wieloczęstoliwościową DTMF i protokołem FSK oraz innych urządzeń analogowych ogólnego przeznaczenia np. faksów), - abonenckich łączy do systemowych urządzeń końcowych (parametry techniczne abonenckich łączy do systemowych urządzeń końcowych i stosowanej sygnalizacji są właściwe i charakterystyczne dla danego systemu komutacyjnego), - abonenckich łączy cyfrowych ISDN z sygnalizacją DSS1 (system komutacyjny powinien umożliwiać dołączenie urządzeń końcowych ISDN za pomocą łączy cyfrowych dostępu podstawowego (2B + D) z cyfrową sygnalizacją abonencką DSS1, za pośrednictwem styków S lub T układów zakończeń sieciowych NT1-NT2. Układy zakończeń sieciowych (NT1) powinny stanowić część wyposażenia sytemu komutacyjnego), - abonenckich łączy pakietowych do aparatów IP (system powinien umożliwiać dołączenie za pomocą abonenckich łączy pakietowych z protokołem IP urządzeń końcowych zgodnych ze standardami H.323 i SIP). 24

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna

BusinessPhone 250. Charakterystyka ogólna BusinessPhone 250 Charakterystyka ogólna System łączności BusinessPhone jest dostępny w trzech wersjach: BP50, mieszczący się w zwartej obudowie, dostosowany do systemów telefonicznych wykorzystują- cych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM

Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu telekomunikacyjnego TDM Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX

Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central ISDN PABX Andrzej Białas, Waldemar Fuczkiewicz Aksonet Poznań Wojciech Kabaciński Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska Redukcja kosztów połączeń telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu central

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup centrali

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dot. systemu telekomunikacyjnego

Wymagania techniczne dot. systemu telekomunikacyjnego Wymagania techniczne dot. systemu telekomunikacyjnego Oferowany system telekomunikacyjny winien spełniać następujące wymagania: A. Konfiguracja Łącza abonenckie (wewnętrzne) - porty abonenckie analogowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Interfejs telefoniczny G8-TEL, G3-TEL

System interkomowy. Interfejs telefoniczny G8-TEL, G3-TEL 2 1 3 Interfejs telefoniczny G8-TEL, G3-TEL Wielozadaniowa karta interfejsowa G3-TEL/ G8-TEL tworzy połączenie pomiędzy sieciami interkomowym i telefonicznymi. Każda karta interfejsowa może być konfigurowana

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

System terminal konsol STC dla DMR Hytera. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom

System terminal konsol STC dla DMR Hytera. Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom System terminal konsol STC dla DMR Hytera Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. we współpracy z RTCom O FIRMIE SIM od 1992 do dziś specjalizacja w konstruowaniu, produkowaniu i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu

Slican dla Twojego hotelu Slican dla Twojego hotelu Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko wygodne pokoje i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia. 2. Zakres i przedmiot zamówienia Załącznik do wniosku o udzielenie zamówienia z dnia 8.03.2016 r. 1. Nazwa zamówienia Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5

EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW.242-4/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW/28/10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel: 081-72-44-360, tel/fax:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwaną dalej usługą telekomunikacyjną. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi transmisji danych, świadczenia usługi dostępu do sieci Internet oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Centrum Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (3) Plan 1. Rozwój IB w Polsce 2. Struktura Inteligentnego Budynku podstawowe instalacje techniczne 3. Struktura Inteligentnego Budynku dodatkowe instalacje techniczne 2 1 Rozwój inteligentnego

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie

KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna. Pojemności systemu. Linie wewnętrzne. Linie Miejskie KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna KX-NCP500 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacji zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji dzięki usprawnieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów.

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. Bezprzewodowy system telefoniczny Smart IP Panasonic KX-TGP600 Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. KX-TGP600, system dla wielu branż Wszechstronny system KX-TGP600

Bardziej szczegółowo

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji

Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji Paweł Kaniewski Miłosz Śliwka Propozycja nowej usługi w sieci ISDN kierowanie połączeń do abonenta o zmiennej lokalizacji 1 Wstęp ISDN jest powszechnie wykorzystywanym standardem zarówno w systemach telefonii

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008

Umowa nr FPU/NXZ/.../2008 Umowa nr FPU/NXZ//2008 zawarta w dniu 2008 r pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul Długa 49, NIP 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Bartosza Małysę Dyrektora,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SLICAN DLA CALL CENTER

ROZWIĄZANIA SLICAN DLA CALL CENTER ROZWIĄZANIA SLICAN DLA CALL CENTER Skuteczne dotarcie do klienta oraz jego efektywna obsługa, a także łatwość kontaktu klienta z firmą mają kluczowe znaczenie w strategii działalności nowoczesnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi cyfrowej centrali telefonicznej. Slican IPL-256. Wydanie 1.00

Skrócona instrukcja obsługi cyfrowej centrali telefonicznej. Slican IPL-256. Wydanie 1.00 Skrócona instrukcja obsługi cyfrowej centrali telefonicznej Slican IPL-256 Wydanie 1.00 Instrukcja SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Przegląd systemu Co to jest?? Fakty i funkcje DSS DoIP

Bardziej szczegółowo

innovaphone Case Study Rozwiązanie komunikacyjne innovaphone gwarantuje na lotnisku Münster/Osnabrück większą mobilność i elastyczność

innovaphone Case Study Rozwiązanie komunikacyjne innovaphone gwarantuje na lotnisku Münster/Osnabrück większą mobilność i elastyczność innovaphone Case Study Rozwiązanie komunikacyjne innovaphone gwarantuje na lotnisku Münster/Osnabrück większą mobilność i elastyczność Lotnisko Münster/Osnabrück Lotnisko Münster/Osnabrück (FMO) zostało

Bardziej szczegółowo

OP-IV ELB. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 z 6

OP-IV ELB. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 z 6 zmieniony - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w obiektach użytkowanych przez Urząd

Bardziej szczegółowo

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 Integracji telefonii internetowej VOIP w oparciu o istniejące łącza światłowodowe we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158241-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi telekomunikacyjne 2011/S 97-158241 Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMPLETNE ROZWIĄZANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ KX-TGP600 Gdy

Bardziej szczegółowo

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Telefony specjalne GAI-Tronics Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Przykłady zastosowań HELP POINT Przykłady zastosowań punktów wzywania, informacyjnych tzw. HELP POINT Przykłady zastosowań HELP

Bardziej szczegółowo

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech Niezawodna łączność jest krwioobiegiem każdego systemu zarządzania.od niej może zależeć życie i zdrowie ludzi oraz ich bezpieczeństwo, a także rozwój i zyski firmy,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE OR-AG-I.ZP.U.272.48.2017.LB załącznik nr 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ DLA POTRZEB URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Najwyższy standard usług w Państwa hotelu Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Jeden dostawca i wszystko, czego Państwo potrzebują UPC Biznes w Państwa hotelu to najwyższy standard rozrywki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna 1.1 Cyfrowa abonencka centrala telefoniczna dla Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w konfiguracji: a) 160 wyposaŝeń abonenckich łączy analogowych CLID

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji

Bardziej szczegółowo

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń

IZ Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń IZ.272.6.2017 Dostawa, instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej oraz urządzeń współpracujących dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi wraz ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalność

Elementy i funkcjonalność Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dostęp do najważniejszych informacji o połączeniu i aktualnym statusie abonentów, dzięki czemu ułatwia przekazywanie połączeń. Konsola przewyższa swoimi możliwościami

Bardziej szczegółowo

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE

IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE IV INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE 1 z 7 Spis treści 1. Opis techniczny...3 1.1 Struktura instalacji teleinformatycznej... 3 1.2 Sekwencja połączeń w gniazdach RJ45.... 3 1.3 Oznaczenia gniazd... 4 1.4 Centrala

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid

Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Nowe aplikacje i usługi w środowisku Grid Wstęp Pojęcie GRID Aplikacje/Usługi Laboratorium Wirtualne Krajowy Magazyn Danych Zastosowanie Skala i zasięg Użytkownik końcowy Uwarunkowania ekonomiczne Laboratorium

Bardziej szczegółowo

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WA-910-28-6/06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. wg rozdzielnika Szanowni Państwo, w związku z pytaniami otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo

System KD. (Kontrola Dostępu) Materiały informacyjne. POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu

System KD. (Kontrola Dostępu) Materiały informacyjne. POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu System Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu POLSYSTEM SI Sp. z o.o., S.K.A. tel./fax (071) 783-78-92 54-405 Wrocław, ul. Francuska 92 rcp@polsystem.pl www.polsystem.pl System KD (Kontrola Dostępu)

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Tomasz Ruść 1 1 Łączenie i Sygnalizacja 2 Numeracja Telefoniczna 3 Wznaczanie trasy 4 Lokalny dostęp do sieci 5 Ruch telekomunikacyjny 6 Modulacja PCM 7

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3. E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Część pisemna Przykładowe zadanie 1. str. 1 Którą z wymienionych opcji

Bardziej szczegółowo

Budujemy bezpieczeństwo, dzieki któremu mozesz spać spokojnie.

Budujemy bezpieczeństwo, dzieki któremu mozesz spać spokojnie. Budujemy bezpieczeństwo, dzieki któremu mozesz spać spokojnie. BSC Group to nowo powstała firma złączona z wielu zespołów młodych ludzi zaangażowanych w różne aspekty inżynierii technicznej. Naszą wspólną

Bardziej szczegółowo

Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu

Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu Ateus Helios IP jest komfortowym urządzeniem umożliwiającym przekazywanie obrazu i głosu z wejścia do budynku poprzez sieć LAN i Internet. Jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1.1 Odnośnie serwera telekomunikacyjnego: 1. Lokalizacja posiadanego głównego serwera telekomunikacyjnego HiPath 4000v5:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy nr. Znak sprawy: OR.2634.1.5.2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć

Bardziej szczegółowo

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia:

2) Nazwa nadana zamówieniu: 3) Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. tj. nie przekraczającej 30 000,00 euro. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo