CZĘŚĆ III ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) , fax. (0-61) CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009 L. Dz. ZPDK/02/15/24 Oborniki, dnia r Wg rozdzielnika Znak sprawy: ZPD/02/15 Dot. przetargu nieograniczonego powyżej Euro na ratalny zakup fabrycznie nowego 16-rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem RIS/PACS/WEB oraz remont pracowni KT, ogłoszonego w dniu r na naszej stronie internetowej tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ. CZĘŚĆ III ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul.szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania: 77. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest również migracja danych obrazowych z obecnie eksploatowanego systemu? Jeśli tak to prosimy o zapewnienie dostępu do migrowanych danych w standardowy formacie, zgodnie z 80 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014r. Poz. 177). Zgodnie z brzmieniem cytowanego wyżej artykułu system teleinformatyczny, w którym prowadzona jest dokumentacja medyczna musi zapewniać eksport całości danych w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym. Odpowiedź: Tak, migracja danych jest częścią zamówienia. 78. Czy w trosce o najwyższe bezpieczeństwo wykonywania kopii zapasowych zamawiający będzie wymagał niezależnego urządzenia do wykonywania kopii zapasowej danych? Rekomendujemy zastosowanie urządzenia typu napęd RDX z pakietem 6 kaset 1 TB Odpowiedź: Tak, proponowane urządzenie jest wystarczające. 79.Prosimy o dopuszczenie możliwości dodania w zał. nr 2 do siwz Formularz cenowy wiersza nr 1a) o nazwie Koszt ubezpieczenia tak aby wyodrębnić wszystkie składowe ceny. Odpowiedź: Zamawiający dodaje w Formularzu cenowym wiersz 1a. O treści Koszt ubezpieczenia. 80. Obudowa- Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami. Możliwość instalacji łącznie 4 dysków twardych Hot-Plug. 4 dyski NearLine SAS Hot Plug o pojemności 4TB każdy. Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera o wysokości 2U? Ograniczenie wysokości do 1U nie ma żadnych podstaw funkcjonalnych a z serwer o wysokości 2U jest bardziej perspektywiczny i umożliwia łatwiejszą rozbudowę w przyszłości

2 Odpowiedź: Zamawiający ze względu na ograniczoną ilość miejsca w szafie serwerowej pozostawia wymóg bez zmian. 81.Dotyczy: Interfejsy sieciowe- Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ lub 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet Base-T Czy ograniczenie dotyczące portów Pcie dotyczy również modułów instalowanych wymiennie? Odpowiedź: Ograniczenie to nie dotyczy modułów instalowanych wymiennie. 82.Dotyczy: Zasilacze- Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 350W każdy Prosimy o rezygnację z wymagania dotyczącego maksymalnej mocy zasilaczy. Ograniczenie to uniemożliwia wykonawcy złożenie oferty z serwerem wydajniejszym niż wymagania minimalne. W przypadku chęci zaoferowania np. mocniejszego procesora czy większej ilości pamięci RAM Wykonawca jest ograniczony mocą maksymalną zasilaczy która została ustalona na bardzo niskim poziomie Odpowiedź: Zamawiającemu zależy na zakupie energooszczędnego rozwiązania, wymóg maksymalnej mocy zasilacza pozostaje bez zmian. 83.Dotyczy: SMB - Service Message Block Czy Zamawiający ma na myśli Server Message Block? Jeśli nie to prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez powyższą funkcjonalność. Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli Server Massage Block. 84.Dotyczy: System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji) Czy Zamawiający będzie wymagał również nieograniczonej ilości podłączonych urządzeń generujących obrazy diagnostyczne? Wymóg w aktualnym brzmieniu faworyzuje wyłącznie jednego producenta tj. firmę Alteris Odpowiedź: Nie, Zamawiający określił w SIWZ wymagania co do ilości podłączanych do systemu urządzeń. 85.Dotyczy:Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 w zakresie: produkcji, wdrażania, serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego na konkretną firmę tj. Alteris? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania posiadania przez dostawcę systemu RIS/PACS Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 z uwagi na to, iż dane przetwarzane w systemach RIS/PACS są danymi wrażliwymi w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych i Zamawiającemu zależy aby system który je przetwarza spełniał najwyższe kryteria bezpieczeństwa. 86.Dotyczy:System umożliwia skalowanie formularza badania. Tak Ustawienia skalowania dostępne z poziomu Profilu użytkownika. Ustawienie skalowania formularza badania zapisywane na serwerze. Jeśli użytkownik zaloguje się na innej stacji roboczej, ustawienie skalowania będzie takie samo. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego na konkretną firmę tj. Alteris? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez tej funkcji. 87.Dotyczy: Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje: -Czy pacjent choruje na: - cukrzycę (od kiedy, jakie leczenie, ostatnie pomiary cukru), - choroby układu pokarmowego (jakie) - choroby nerek (jakie) Czy występują: - podwyższony poziom cukru - problemy z oddawaniem moczu - zaparcia

3 Czy w ciągu ostatnich miesięcy wykonywane były: - Zabiegi operacyjne (jakie) - Chemioterapia (kiedy zakończona) - Radioterapia (kiedy zakończona) Czy występowały infekcje lub urazy (jakie) Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni wykonywane były: - Biopsja (jakiej okolicy) - Gastroskopia - Kolonoskopia Usunięcie zęba lub leczenie kanałowe -Czy pacjentka jest w ciąży, data ostatniej miesiączki, rok zakończenia miesiączkowania czy występują alergie (na co) -Czy występują bóle stawów lub obrzęki stawów (jakich) -Czy w ostatnich 4 tygodniach brała Pani/Pan antybiotyk (kiedy zakończono) -Przyjmowane leki -Czy pacjent choruje na klaustrofobię -Czy w przeszłości było wykonywane badanie tomografii komputerowej (Czy występowały jakieś problemy, jakie) -Czy występują ciała obce (jakie) Czy Zamawiający dopuści terminal z portami: Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako nie stosowanego w systemach RIS a typowego dla systemów HIS. Jednocześnie jedynym producentem posiadającym taką funkcjonalność jest Alteris. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez tej funkcji. 88.Dotyczy:"Zaawansowany edytor opisu", umożliwiający co najmniej: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny, - zmianę koloru czcionki i tła, - wstawianie linii poziomej, - operacje na tabelach: - wstawianie tabeli, - formatowanie komórek i wierszy z uwzglęnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki, - wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli, - usuwanie wiersza lub kolumny, - podział i scalanie komórek. Czy Zamawiający dopuści edytor opisów bez funkcjonalności operacji na tabelach? Tak opisany warunek wskazuje wyłącznie na oprogramowanie jednej firmy. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez tej funkcji. 89.Dotyczy: 224 Użytkownik może skonfigurować interwał autozapisu (czas podawany w sekundach) Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego zapisu jako ograniczającego konkurencję i wskazującego na jednego producenta tj. firmę Alteris? Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymogu możliwości skonfigurowania interwału czasowego autozapisu. Wymóg został wykreślony z załącznika nr 4 do SIWZ. 90.Dotyczy: Czy Zamawiający biorąc pod uwagę fakt że dostarczany jest tomograf komputerowy a nie mammograf zrezygnuje z wymagań dotyczących mammografi?

4 Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza, że w przyszłości system RIS będzie służył do obsługi pracowni mammografii. Wymóg pozostaje bez zmian. 91.Dotyczy: Możliwość wykorzystania skali BI-RADS Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania? Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza, że w przyszłości system RIS będzie służył do obsługi pracowni mammografii. Wymóg pozostaje bez zmian. 92.Dotyczy: System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny dokument potwierdzający załączony do oferty Czy Zamawiający poprawi powyższy wymóg aby zgodny był z polskim ustawodawstwem oraz dyrektywami europejskim w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, zgodnie z którymi system RIS nie jest wyrobem medycznym. Proponowana zmiana jest zgodna z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, rozporządzaniem ministra zdrowia w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, Dyrektywą 93/42/EEC oraz wytycznymi MEDDEV 2.1/6 MEDICAL DEVICES: Guidance document - Qualification and Classification of stand alone software (Wyroby medyczne - Przewodnik w sprawie kwalifikacji oraz klasyfikacji samodzielnego oprogramowania) Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby wyłącznie system PACS był wyrobem medycznym. 93.Dotyczy: 402 Możliwość ręcznego uploadu plików potwierdzeń ewuś do systemu RIS. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższej funkcjonalności w przypadku gdy system automatycznie uploaduje pliki potwierdzeń ewuś? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 94. Czy zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, przy czym: 1. licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołania, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia, 2. licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia 3. licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia 4. prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowanie, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia. 5. jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę jednocześnie z przekazaniem Zamawiającemu urządzenia. Odpowiedzi na powyższe pytania są kluczowe z punktu widzenia oceny ofert w prowadzonym postępowaniu. Producenci tomografów komputerowych w różny sposób kształtują kwestię dostawy oprogramowania umożliwiającego zarówno użytkowanie aparatu, jak również wykonywanie późniejszego, pogwarancyjnego jego serwisu, tj. dostarczają aparat wraz z oprogramowaniem, bądź nie przenoszą praw własności co do zainstalowanego na tomografie oprogramowania i uzależniają korzystanie z niego od zakupu dodatkowej licencji, po upływie okresu gwarancji. Powyższe działanie może mieć wpływ na kształtowanie ceny oferowanego tomografu. Po skalkulowaniu przyszłych korzyści majątkowych, uzyskanych ze sprzedaży licencji, którą Zamawiający będzie zmuszony zakupić od producenta by móc z urządzenia korzystać, uniemożliwiając tym samym Zamawiającemu korzystanie z serwisu aparatury na zasadach konkurencyjnych,producent aparatu może obniżyć cenę tomografu, a tym samym w sposób nieuczciwy uzyskać zamówienie. By Zamawiający miał świadomość co dokładnie jest przedmiotem dostawy i z jakimi w przyszłości nakładami finansowymi na użytkowanie tomografu będzie miał ewentualnie do czynienia, konieczne jest sprecyzowanie zapisów dotyczących oprogramowania. Brak jednoznacznych zapisów w SIWZ w tym względzie uniemożliwi Zamawiającemu porównanie niekonkurencyjnych ze sobą ofert w postępowaniu, a tym samym spowoduje, iż postępowanie będzie obarczone błędem co zgodnie z ustawą Pzp skutkuje koniecznością jego unieważnienia. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia.

5 95. Dotyczy: Zał. Nr 5 do SIWZ, 4. Prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji i rękojmi, poprzez uzupełnienia treści umowy o wskazany zapis oraz potwierdzenie, że w sposób pełny i wyczerpujący określa podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady: Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. Odpowiedź: Zamawiający będzie dochodził z tytułu gwarancji i nie uwzględnia zapisu rozszerzającego o rękojmię. Zamawiający wykreśla zapis z zał. nr 3 do SIWZ poz Dotyczy SIWZ, rozdz. IV Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji do 8 tygodniu od podpisania umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji do 6 tygodni. Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w 2 na następujący: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 6 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy 97.Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego punktu o następujące zdanie: "Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji."?z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie pkt 109 o powyższy zapis. 98.Załącznik nr 5 do SIWZ, par Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następujących podpunktów: b) na skutek użytkowania systemu niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi lub przez osoby nieprzeszkolone c na skutek działania siły wyższej (np. zalanie, pożar) Odpowiedź: Tak, zgodnie z odpowiedzią nr 59 z dnia r. 99.Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 35 - Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga, aby tak opisana prędkość rekonstrukcji była podana dla algorytmu rekonstrukcyjnego opisanego w pkt.7? Odpowiedź: Tak. 100.Czy Zamawiający potwierdza, że strop jest w stanie przenieść obciążenie 2 t.? Odpowiedź: Zamawiający podaje, że maksymalne obciążenie to 5 kn/m2 czyli 500kg/m2 i wykonawca na podstawie parametrów tomografu oblicza czy strop jest w stanie przenieść obciążenie. Tak jak Zamawiający podał strop był wzmacniany w roku 2001 przy tworzeniu Pracowni TK dla pierwszego tomografu typu PREMIER I.Q. XTRA. W kolejnych były instalowane tomografy Aquilion 4 TSX/101A,Toshiba. 101.Czy Zamawiający wymaga wymiany mebli w pomieszczeniu badań oraz zastosowania żaluzji/rolet naokiennych? Prosimy o podanie szczegółowego zakresu adaptacji pomieszczeń Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga: 1. Żaluzji przeciwsłonecznych, podgumowanych, kolor ciemny: a) w sterowni o szerokości 23 cm,wysokości 82cm - 2 szt b) w Pracowni TK o szer. 36cm, wysokości 83cm, - 6 szt 2. Meble w Pracowni TK szafki stojące: a) 1szt o szer. 80 cm pod zlewozmywak na nóżkach, b) 1 szt. typu konin szerokość 80cm, c) kabiny pacjenta zabudowa lekka, montowana, wysokość 210cm,szer. 1,20cm z drzwiami. 3. Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne okien: a) Pracownia TK - okna drewniane, sześcioramienne, wymiary jak do żaluzji 2 szt,

6 b) sterownia okno drewniane sześcioramienne, wymiary jak do żaluzji 1 szt. Wymagania dopisano do załącznika nr 4.1 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o podanie rzeczywistej odległości między rozdzielniami elektrycznymi a pomieszczeniem badań oraz podania przekroju kabli zasilających (obecnie istniejących) dedykowanych do pomieszczenia badań Odpowiedź: Rozdzielnia główna: odległość 62m, przekrój kabli 70mm2 miedź; Rozdzielnia nr 2 (administracja): odległość 37m, przekrój kali 35mm2 miedź Czy w pomieszczeniu badań Zamawiający dysponuje łączem internetowym w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki? Jeśli tak, to o jakiej przepustowości? Odpowiedź: Tak, Zamawiający obecnie dysponuje łączem 10/1 Mb/s, docelowo Szpital w trakcie podpisywania umowy na łącze 40/40Mb/s Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazów medycznych? Odpowiedź: Nie Czy Zamawiający dopuszcza wzmocnienie stropu pod aparatem (np. stemple)? Odpowiedź: Zamawiający na podstawie doświadczenia wymaga, aby przy dostawie i montażu aparatu zastosować stemple, wzmocnienia w piwnicy korytarza i wejściowych schodów zewnętrznych, jest to kierunek/trasa wprowadzenia aparatu do pracowni. 106.Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzemienia tego punktu na następującą: 112 Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni Roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do pią tku z wyłą czeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego TAK- podać Bez oceny Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia tego pkt na następujący: Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 3 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. 107.Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 112 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ par. 4.4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie ww. zapisów SIWZ w zakresie czasu reakcji serwisu, poprzez zwiększenie czasu reakcji serwisu w umowie do okresu 48 godzin, aby zapis był tożsamy z zapisami tabeli parametrów? Odpowiedź: Tak, Zamawiający ujednolica zapisy. Zmiany w załącznikach. II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść: 1. SIWZ część IV na brzmienie - Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 2. Zgodnie z odpowiedzią nr 60 z dnia r modyfikuje się zapis umowy w 4 ust. 7 o następującej treści: Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne dla sprzętu w zakresie serwisu pogwarancyjnego, dostaw części zamiennych oraz rozbudowy i modernizacji co najmniej przez 10 lat po wygaśnięciu gwarancji, nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5-letnią dostępność części zamiennych.

7 III. SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI 1. nr 22 z dnia r: Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt Z uwagi na to, że pełen dostęp do aparatu może być rozumiany jako dostęp do algorytmów, które są objęte obowiązkiem rejestracji urządzenia medycznego (np. FDA, CE) i jako taki nie może być przekazywany osobom nieupoważnionym przez wytwórcę aparatu do dokonywania zmian (bezpieczeństwo pacjenta) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez przekazanie kluczy serwisowych rozumie kody i hasła umożliwiające serwisowanie aparatu i stacji roboczych. Prosimy o potwierdzenie, że decyzja o ewentualnym uzyskaniu certyfikacji leży w gestii Zamawiającego Odpowiedź:Tak, Zamawiający potwierdza, że przez przekazanie kluczy serwisowych rozumie kody i hasła umożliwiające serwisowanie aparatu i stacji roboczych. Uzyskanie certyfikacji leży w gestii Zamawiającego w przypadku wprowadzania modyfikacji i zmian w urządzeniu. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis w zał. nr 3 do SIWZ poz. 115 na następujący Przekazanie pełnego dostępu do tomografu i stacji lekarskiej po okresie gwarancji (przekazanie kluczy serwisowych jeśli istnieją) tylko po uzyskaniu certyfikacji w przypadku wprowadzania modyfikacji i zmian w urządzeniu. IV. Do odpowiedzi nr 9 z dnia r oraz odpowiedzi nr 50 i 64 z dnia r dołącza się dane finansowe za rok 2014, stanowią one załącznik do niniejszych odpowiedzi. WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. Dyrektor mgr Małgorzata Ludzkowska

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.7.2017 Katowice, dn. 12.05.2017r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy videobronchoskopu

Dotyczy videobronchoskopu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/13/2015

Znak sprawy: ZP/13/2015 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-12-47-303,

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa

Ostrów Wielkopolski dn r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Ostrów Wielkopolski dn. 20.07.2017 r. Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę aparatu Rtg z ramieniem C dla Oddziału Ortopedii w Zespole Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN- 698 /2012 993200/370/1/2012/RŁ/ UNP: 2012-31947 Warszawa, dnia 20 sierpnia 2012 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul.

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul. Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 6 listopada 2014 r. Wszyscy Wykonawcy, którym została przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) NR 02/III.2/GL/2013 1. Zamawiający GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź NIP: 725-16-36-609 Regon: 471628860 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Szczecin, dnia 9 października 2013r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Znak sprawy: Dotyczy: SPZOZSzW/PN/3/2013 przetargu nieograniczonego pt. DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO PŁUCNYCH

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ocena ofert w kryterium termin realizacji zamówienia podstawowego zostanie dokonana w następujący sposób:

Ocena ofert w kryterium termin realizacji zamówienia podstawowego zostanie dokonana w następujący sposób: Gdańsk, dnia 14.06.2017 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/86/055/D/17 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r.

Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia r. Postępowanie 1/2017 Warszawa, dnia 6.02.2017 r. Dotyczy: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ. Pytania i odpowiedzi na pytania z dnia 3.02.2017

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r.

Płock, dnia r. Płock, dnia 12.12.2016r. Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, jednej marki o długości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP Znak sprawy: SZP/380/27/2013 Łańcut dnia 09.07.2013r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dnia 5 listopada 2010 r. Numer sprawy: DZ/100/2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 01.07.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Inowrocław, dnia r. Inowrocław, dnia 28.10.2015 r. "TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Jacewska 89 88-100 Inowrocław ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO. MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego OR.272.10.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 3b do SIWZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego Bogatynia tel. (075) fax. (075) wew.42

GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego Bogatynia tel. (075) fax. (075) wew.42 GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia tel. (075) 7733961 fax. (075) 7733961 wew.42 IZP.341-13-6/ /10 Bogatynia, dnia 24.05.2010r. dot. pisma (fax.) z dnia: 17.05.2010r dot. pisma (fax.) z

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg. Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 oraz ZMIANA SIWZ TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 oraz ZMIANA SIWZ TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT Sekcja Zamówień Publicznych faks: 18 3372 710 e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl Pismo: NZ/43/D/N/P/2013/244/2013 Limanowa dnia: 2013-09-10 Wszyscy zainteresowani O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 Wrocław, 11.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2014 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Poznań, dnia 28 października 2015 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ Nasz znak: AD-O.272.17.2015 Dot.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 02.06.2015 r. TA/ZP-10/2015

Warszawa, dnia 02.06.2015 r. TA/ZP-10/2015 TA/ZP-10/2015 Warszawa, dnia 02.06.2015 r. Wykonawcy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami

Bardziej szczegółowo