CZĘŚĆ III ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) , fax. (0-61) CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009 L. Dz. ZPDK/02/15/24 Oborniki, dnia r Wg rozdzielnika Znak sprawy: ZPD/02/15 Dot. przetargu nieograniczonego powyżej Euro na ratalny zakup fabrycznie nowego 16-rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem RIS/PACS/WEB oraz remont pracowni KT, ogłoszonego w dniu r na naszej stronie internetowej tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ. CZĘŚĆ III ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul.szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania: 77. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia jest również migracja danych obrazowych z obecnie eksploatowanego systemu? Jeśli tak to prosimy o zapewnienie dostępu do migrowanych danych w standardowy formacie, zgodnie z 80 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014r. Poz. 177). Zgodnie z brzmieniem cytowanego wyżej artykułu system teleinformatyczny, w którym prowadzona jest dokumentacja medyczna musi zapewniać eksport całości danych w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym. Odpowiedź: Tak, migracja danych jest częścią zamówienia. 78. Czy w trosce o najwyższe bezpieczeństwo wykonywania kopii zapasowych zamawiający będzie wymagał niezależnego urządzenia do wykonywania kopii zapasowej danych? Rekomendujemy zastosowanie urządzenia typu napęd RDX z pakietem 6 kaset 1 TB Odpowiedź: Tak, proponowane urządzenie jest wystarczające. 79.Prosimy o dopuszczenie możliwości dodania w zał. nr 2 do siwz Formularz cenowy wiersza nr 1a) o nazwie Koszt ubezpieczenia tak aby wyodrębnić wszystkie składowe ceny. Odpowiedź: Zamawiający dodaje w Formularzu cenowym wiersz 1a. O treści Koszt ubezpieczenia. 80. Obudowa- Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami. Możliwość instalacji łącznie 4 dysków twardych Hot-Plug. 4 dyski NearLine SAS Hot Plug o pojemności 4TB każdy. Posiadająca zdejmowany przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera o wysokości 2U? Ograniczenie wysokości do 1U nie ma żadnych podstaw funkcjonalnych a z serwer o wysokości 2U jest bardziej perspektywiczny i umożliwia łatwiejszą rozbudowę w przyszłości

2 Odpowiedź: Zamawiający ze względu na ograniczoną ilość miejsca w szafie serwerowej pozostawia wymóg bez zmian. 81.Dotyczy: Interfejsy sieciowe- Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ lub 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet Base-T Czy ograniczenie dotyczące portów Pcie dotyczy również modułów instalowanych wymiennie? Odpowiedź: Ograniczenie to nie dotyczy modułów instalowanych wymiennie. 82.Dotyczy: Zasilacze- Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 350W każdy Prosimy o rezygnację z wymagania dotyczącego maksymalnej mocy zasilaczy. Ograniczenie to uniemożliwia wykonawcy złożenie oferty z serwerem wydajniejszym niż wymagania minimalne. W przypadku chęci zaoferowania np. mocniejszego procesora czy większej ilości pamięci RAM Wykonawca jest ograniczony mocą maksymalną zasilaczy która została ustalona na bardzo niskim poziomie Odpowiedź: Zamawiającemu zależy na zakupie energooszczędnego rozwiązania, wymóg maksymalnej mocy zasilacza pozostaje bez zmian. 83.Dotyczy: SMB - Service Message Block Czy Zamawiający ma na myśli Server Message Block? Jeśli nie to prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez powyższą funkcjonalność. Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli Server Massage Block. 84.Dotyczy: System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji) Czy Zamawiający będzie wymagał również nieograniczonej ilości podłączonych urządzeń generujących obrazy diagnostyczne? Wymóg w aktualnym brzmieniu faworyzuje wyłącznie jednego producenta tj. firmę Alteris Odpowiedź: Nie, Zamawiający określił w SIWZ wymagania co do ilości podłączanych do systemu urządzeń. 85.Dotyczy:Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 w zakresie: produkcji, wdrażania, serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego na konkretną firmę tj. Alteris? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania posiadania przez dostawcę systemu RIS/PACS Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 z uwagi na to, iż dane przetwarzane w systemach RIS/PACS są danymi wrażliwymi w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych i Zamawiającemu zależy aby system który je przetwarza spełniał najwyższe kryteria bezpieczeństwa. 86.Dotyczy:System umożliwia skalowanie formularza badania. Tak Ustawienia skalowania dostępne z poziomu Profilu użytkownika. Ustawienie skalowania formularza badania zapisywane na serwerze. Jeśli użytkownik zaloguje się na innej stacji roboczej, ustawienie skalowania będzie takie samo. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego na konkretną firmę tj. Alteris? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez tej funkcji. 87.Dotyczy: Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje: -Czy pacjent choruje na: - cukrzycę (od kiedy, jakie leczenie, ostatnie pomiary cukru), - choroby układu pokarmowego (jakie) - choroby nerek (jakie) Czy występują: - podwyższony poziom cukru - problemy z oddawaniem moczu - zaparcia

3 Czy w ciągu ostatnich miesięcy wykonywane były: - Zabiegi operacyjne (jakie) - Chemioterapia (kiedy zakończona) - Radioterapia (kiedy zakończona) Czy występowały infekcje lub urazy (jakie) Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni wykonywane były: - Biopsja (jakiej okolicy) - Gastroskopia - Kolonoskopia Usunięcie zęba lub leczenie kanałowe -Czy pacjentka jest w ciąży, data ostatniej miesiączki, rok zakończenia miesiączkowania czy występują alergie (na co) -Czy występują bóle stawów lub obrzęki stawów (jakich) -Czy w ostatnich 4 tygodniach brała Pani/Pan antybiotyk (kiedy zakończono) -Przyjmowane leki -Czy pacjent choruje na klaustrofobię -Czy w przeszłości było wykonywane badanie tomografii komputerowej (Czy występowały jakieś problemy, jakie) -Czy występują ciała obce (jakie) Czy Zamawiający dopuści terminal z portami: Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako nie stosowanego w systemach RIS a typowego dla systemów HIS. Jednocześnie jedynym producentem posiadającym taką funkcjonalność jest Alteris. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez tej funkcji. 88.Dotyczy:"Zaawansowany edytor opisu", umożliwiający co najmniej: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny, - zmianę koloru czcionki i tła, - wstawianie linii poziomej, - operacje na tabelach: - wstawianie tabeli, - formatowanie komórek i wierszy z uwzglęnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki, - wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli, - usuwanie wiersza lub kolumny, - podział i scalanie komórek. Czy Zamawiający dopuści edytor opisów bez funkcjonalności operacji na tabelach? Tak opisany warunek wskazuje wyłącznie na oprogramowanie jednej firmy. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez tej funkcji. 89.Dotyczy: 224 Użytkownik może skonfigurować interwał autozapisu (czas podawany w sekundach) Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego zapisu jako ograniczającego konkurencję i wskazującego na jednego producenta tj. firmę Alteris? Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymogu możliwości skonfigurowania interwału czasowego autozapisu. Wymóg został wykreślony z załącznika nr 4 do SIWZ. 90.Dotyczy: Czy Zamawiający biorąc pod uwagę fakt że dostarczany jest tomograf komputerowy a nie mammograf zrezygnuje z wymagań dotyczących mammografi?

4 Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza, że w przyszłości system RIS będzie służył do obsługi pracowni mammografii. Wymóg pozostaje bez zmian. 91.Dotyczy: Możliwość wykorzystania skali BI-RADS Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymagania? Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza, że w przyszłości system RIS będzie służył do obsługi pracowni mammografii. Wymóg pozostaje bez zmian. 92.Dotyczy: System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny dokument potwierdzający załączony do oferty Czy Zamawiający poprawi powyższy wymóg aby zgodny był z polskim ustawodawstwem oraz dyrektywami europejskim w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, zgodnie z którymi system RIS nie jest wyrobem medycznym. Proponowana zmiana jest zgodna z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, rozporządzaniem ministra zdrowia w sprawie klasyfikacji urządzeń medycznych, Dyrektywą 93/42/EEC oraz wytycznymi MEDDEV 2.1/6 MEDICAL DEVICES: Guidance document - Qualification and Classification of stand alone software (Wyroby medyczne - Przewodnik w sprawie kwalifikacji oraz klasyfikacji samodzielnego oprogramowania) Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby wyłącznie system PACS był wyrobem medycznym. 93.Dotyczy: 402 Możliwość ręcznego uploadu plików potwierdzeń ewuś do systemu RIS. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższej funkcjonalności w przypadku gdy system automatycznie uploaduje pliki potwierdzeń ewuś? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 94. Czy zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, przy czym: 1. licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołania, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia, 2. licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia 3. licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia 4. prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowanie, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia. 5. jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę jednocześnie z przekazaniem Zamawiającemu urządzenia. Odpowiedzi na powyższe pytania są kluczowe z punktu widzenia oceny ofert w prowadzonym postępowaniu. Producenci tomografów komputerowych w różny sposób kształtują kwestię dostawy oprogramowania umożliwiającego zarówno użytkowanie aparatu, jak również wykonywanie późniejszego, pogwarancyjnego jego serwisu, tj. dostarczają aparat wraz z oprogramowaniem, bądź nie przenoszą praw własności co do zainstalowanego na tomografie oprogramowania i uzależniają korzystanie z niego od zakupu dodatkowej licencji, po upływie okresu gwarancji. Powyższe działanie może mieć wpływ na kształtowanie ceny oferowanego tomografu. Po skalkulowaniu przyszłych korzyści majątkowych, uzyskanych ze sprzedaży licencji, którą Zamawiający będzie zmuszony zakupić od producenta by móc z urządzenia korzystać, uniemożliwiając tym samym Zamawiającemu korzystanie z serwisu aparatury na zasadach konkurencyjnych,producent aparatu może obniżyć cenę tomografu, a tym samym w sposób nieuczciwy uzyskać zamówienie. By Zamawiający miał świadomość co dokładnie jest przedmiotem dostawy i z jakimi w przyszłości nakładami finansowymi na użytkowanie tomografu będzie miał ewentualnie do czynienia, konieczne jest sprecyzowanie zapisów dotyczących oprogramowania. Brak jednoznacznych zapisów w SIWZ w tym względzie uniemożliwi Zamawiającemu porównanie niekonkurencyjnych ze sobą ofert w postępowaniu, a tym samym spowoduje, iż postępowanie będzie obarczone błędem co zgodnie z ustawą Pzp skutkuje koniecznością jego unieważnienia. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia.

5 95. Dotyczy: Zał. Nr 5 do SIWZ, 4. Prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji i rękojmi, poprzez uzupełnienia treści umowy o wskazany zapis oraz potwierdzenie, że w sposób pełny i wyczerpujący określa podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady: Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. Odpowiedź: Zamawiający będzie dochodził z tytułu gwarancji i nie uwzględnia zapisu rozszerzającego o rękojmię. Zamawiający wykreśla zapis z zał. nr 3 do SIWZ poz Dotyczy SIWZ, rozdz. IV Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji do 8 tygodniu od podpisania umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji do 6 tygodni. Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w 2 na następujący: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 6 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy 97.Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego punktu o następujące zdanie: "Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji."?z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie pkt 109 o powyższy zapis. 98.Załącznik nr 5 do SIWZ, par Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następujących podpunktów: b) na skutek użytkowania systemu niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi lub przez osoby nieprzeszkolone c na skutek działania siły wyższej (np. zalanie, pożar) Odpowiedź: Tak, zgodnie z odpowiedzią nr 59 z dnia r. 99.Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 35 - Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga, aby tak opisana prędkość rekonstrukcji była podana dla algorytmu rekonstrukcyjnego opisanego w pkt.7? Odpowiedź: Tak. 100.Czy Zamawiający potwierdza, że strop jest w stanie przenieść obciążenie 2 t.? Odpowiedź: Zamawiający podaje, że maksymalne obciążenie to 5 kn/m2 czyli 500kg/m2 i wykonawca na podstawie parametrów tomografu oblicza czy strop jest w stanie przenieść obciążenie. Tak jak Zamawiający podał strop był wzmacniany w roku 2001 przy tworzeniu Pracowni TK dla pierwszego tomografu typu PREMIER I.Q. XTRA. W kolejnych były instalowane tomografy Aquilion 4 TSX/101A,Toshiba. 101.Czy Zamawiający wymaga wymiany mebli w pomieszczeniu badań oraz zastosowania żaluzji/rolet naokiennych? Prosimy o podanie szczegółowego zakresu adaptacji pomieszczeń Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga: 1. Żaluzji przeciwsłonecznych, podgumowanych, kolor ciemny: a) w sterowni o szerokości 23 cm,wysokości 82cm - 2 szt b) w Pracowni TK o szer. 36cm, wysokości 83cm, - 6 szt 2. Meble w Pracowni TK szafki stojące: a) 1szt o szer. 80 cm pod zlewozmywak na nóżkach, b) 1 szt. typu konin szerokość 80cm, c) kabiny pacjenta zabudowa lekka, montowana, wysokość 210cm,szer. 1,20cm z drzwiami. 3. Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne okien: a) Pracownia TK - okna drewniane, sześcioramienne, wymiary jak do żaluzji 2 szt,

6 b) sterownia okno drewniane sześcioramienne, wymiary jak do żaluzji 1 szt. Wymagania dopisano do załącznika nr 4.1 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o podanie rzeczywistej odległości między rozdzielniami elektrycznymi a pomieszczeniem badań oraz podania przekroju kabli zasilających (obecnie istniejących) dedykowanych do pomieszczenia badań Odpowiedź: Rozdzielnia główna: odległość 62m, przekrój kabli 70mm2 miedź; Rozdzielnia nr 2 (administracja): odległość 37m, przekrój kali 35mm2 miedź Czy w pomieszczeniu badań Zamawiający dysponuje łączem internetowym w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki? Jeśli tak, to o jakiej przepustowości? Odpowiedź: Tak, Zamawiający obecnie dysponuje łączem 10/1 Mb/s, docelowo Szpital w trakcie podpisywania umowy na łącze 40/40Mb/s Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji gazów medycznych? Odpowiedź: Nie Czy Zamawiający dopuszcza wzmocnienie stropu pod aparatem (np. stemple)? Odpowiedź: Zamawiający na podstawie doświadczenia wymaga, aby przy dostawie i montażu aparatu zastosować stemple, wzmocnienia w piwnicy korytarza i wejściowych schodów zewnętrznych, jest to kierunek/trasa wprowadzenia aparatu do pracowni. 106.Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzemienia tego punktu na następującą: 112 Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni Roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do pią tku z wyłą czeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego TAK- podać Bez oceny Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia tego pkt na następujący: Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 3 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. 107.Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt 112 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ par. 4.4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie ww. zapisów SIWZ w zakresie czasu reakcji serwisu, poprzez zwiększenie czasu reakcji serwisu w umowie do okresu 48 godzin, aby zapis był tożsamy z zapisami tabeli parametrów? Odpowiedź: Tak, Zamawiający ujednolica zapisy. Zmiany w załącznikach. II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść: 1. SIWZ część IV na brzmienie - Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 2. Zgodnie z odpowiedzią nr 60 z dnia r modyfikuje się zapis umowy w 4 ust. 7 o następującej treści: Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne dla sprzętu w zakresie serwisu pogwarancyjnego, dostaw części zamiennych oraz rozbudowy i modernizacji co najmniej przez 10 lat po wygaśnięciu gwarancji, nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5-letnią dostępność części zamiennych.

7 III. SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI 1. nr 22 z dnia r: Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt Z uwagi na to, że pełen dostęp do aparatu może być rozumiany jako dostęp do algorytmów, które są objęte obowiązkiem rejestracji urządzenia medycznego (np. FDA, CE) i jako taki nie może być przekazywany osobom nieupoważnionym przez wytwórcę aparatu do dokonywania zmian (bezpieczeństwo pacjenta) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez przekazanie kluczy serwisowych rozumie kody i hasła umożliwiające serwisowanie aparatu i stacji roboczych. Prosimy o potwierdzenie, że decyzja o ewentualnym uzyskaniu certyfikacji leży w gestii Zamawiającego Odpowiedź:Tak, Zamawiający potwierdza, że przez przekazanie kluczy serwisowych rozumie kody i hasła umożliwiające serwisowanie aparatu i stacji roboczych. Uzyskanie certyfikacji leży w gestii Zamawiającego w przypadku wprowadzania modyfikacji i zmian w urządzeniu. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis w zał. nr 3 do SIWZ poz. 115 na następujący Przekazanie pełnego dostępu do tomografu i stacji lekarskiej po okresie gwarancji (przekazanie kluczy serwisowych jeśli istnieją) tylko po uzyskaniu certyfikacji w przypadku wprowadzania modyfikacji i zmian w urządzeniu. IV. Do odpowiedzi nr 9 z dnia r oraz odpowiedzi nr 50 i 64 z dnia r dołącza się dane finansowe za rok 2014, stanowią one załącznik do niniejszych odpowiedzi. WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. Dyrektor mgr Małgorzata Ludzkowska

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/26-2/2015 Chełm dnia: 2015-06-19

Znak Sprawy: ZP: 3311/26-2/2015 Chełm dnia: 2015-06-19 Znak Sprawy: ZP: 3311/26-2/2015 Chełm dnia: 2015-06-19 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na leasing finansowy wyposażenia sali do badań i zabiegów elektrofizjologicznych

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 18.08.2015 r.

Pytania z dnia 18.08.2015 r. Toszek, 07.09.2015 r. dotyczy: postępowania nr 13/PN/DEG/AS/2015 na zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni RTG wraz z serwisem technicznym dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

A.ZP/22/10 Zakopane 2010-12-20

A.ZP/22/10 Zakopane 2010-12-20 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (018) 20 150 45, fax. (018) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 24 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie elektronicznych systemów

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania / strona internetowa /

Uczestnicy postępowania / strona internetowa / Z VII 11/04/2011 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4 21-040 Świdnik REGON 431010878 NIP 712-24-83-842 Tel. (0-81) 751 42 15 fax. (081 ) 751 27 49 Bank Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (034) 367-36-7456 e-mail: szp@data.pl Znak sprawy: DAZ.26.100.2014 L.dz.

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Szczecin, dnia 9 października 2013r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Znak sprawy: Dotyczy: SPZOZSzW/PN/3/2013 przetargu nieograniczonego pt. DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO PŁUCNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Lublin, 2015.05.29. Wykonawcy. Strona internetowa zamawiającego www.1wszk.pl

Lublin, 2015.05.29. Wykonawcy. Strona internetowa zamawiającego www.1wszk.pl Lublin, 2015.05.29. Wykonawcy Strona internetowa zamawiającego www.1wszk.pl Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Znak sprawy: ZP/PN/15/2015

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ q. Warszawa, dnia O6.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 2014-06- 03 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PNIDOS/SS/20 14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku ze złożonymi pytaniami

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 27 czerwca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 720 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ 90-557 Łódź, ul. A. Struga 86 Centrala tel.: (0-42) 637-20-47 Sekretariat tel.: (0-42) 637-64-50 Fax: (0-42) 637-13-73 http://www.zozlodzpolesie.eu e-mail: sekretariat@zozpolesie.nazwa.pl Łódź, dnia 19.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 16.10.2013 r. znak sprawy: ZP/220/89/13

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 16.10.2013 r. znak sprawy: ZP/220/89/13 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/89/13 Szczecin, dn. 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo