Skuteczne narzędzia. służące rozwojowi kadry menedżerskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczne narzędzia. służące rozwojowi kadry menedżerskiej"

Transkrypt

1 Skuteczne narzędzia służące rozwojowi kadry menedżerskiej Firmy muszą dziś jednocześnie trenować umiejętności menedżerów, rozwijać w nich pożądane w organizacji cechy, a także nieustająco edukować kadrę zarządzającą. Wyzwaniem jest zatem dobór takich narzędzi, które zapewnią efektywny i harmonijny rozwój kadry zarządzającej ich umiejętności, cech i wiedzy. Firmy polskie i międzynarodowe, produkcyjne, usługowe i handlowe, małe i duże nie mogą się rozwijać, jeśli brakuje im menedżerów zdolnych realizować wyznaczone cele biznesowe. Narzędzia rozwoju pracowników wspierają realizację strategii i tym samym przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Od tego, jakie umiejętności i cechy są potrzebne w organizacji oraz jaką wiedzą powinna dysponować kadra zarządzająca teraz i w przyszłości zależy dobór narzędzi rozwoju i ich efektywność. Choć każda firma powinna opracować własny, unikatowy zestaw działań rozwojowych, odpowiadający na jej konkretne potrzeby strategiczne, bieżące i indywidualne, warto korzystać z różnych narzędzi rozwoju pracowników, nie zapominając przy tym o konieczności ich spójnego powiązania. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest jednocześnie edukowanie, trenowanie umiejętności i rozwijanie pożądanych w organizacji cech. Na takie właśnie trzy grupy: wiedzę, umiejętności i cechy, podzielili oczekiwania firm wobec przyszłych liderów Nigel Andrew i Laura D Andrea Tyson z London Business School. Wiedza to zrozumienie wynikające z doświadczenia lub studiów, umiejętności to zdolności praktycznego działania oparte na wiedzy i wytrenowane w procesie wielokrotnych powtórzeń, zaś cechy to indywidualne zdolności, elementy osobowości i charakteru, sposoby zachowań. Wszystkie trzy elementy można rozwijać, korzystając z odpowiednio dobranych, różnorodnych narzędzi, takich jak: działania rozwojowe w miejscu pracy, coaching i mentoring, szkolenia i studia. Niektóre z nich, jak na przykład szkolenia, są dodatkowo wspierane nowoczesnymi technologiami, które uczą też kreatywności i funkcjonowania w wirtualnych zespołach, w jakich coraz częściej będą musieli pracować menedżerowie. W następnych artykułach piszemy o działaniach rozwojowych w miejscu pracy, coachingu i mentoringu, zastosowaniu najnowszych technologii Web 2.0 w szkoleniach oraz nowych trendach w edukacji menedżerskiej. 12 brief

2

3 1 Rozwój w miejscu pracy: Nauka w warunkach rzeczywistego stresu Szymon Milonas, Michał Skup Zdobywanie wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczeń w miejscu pracy, a więc w rzeczywistych warunkach prowadzonej działalności biznesowej, może być dla menedżerów najlepszą drogą rozwoju. Ale pod jednym warunkiem: jeśli stanie się elementem spójnego procesu edukacyjnego przyszłych liderów systemowej koncepcji dostosowanej do specyfiki firmy. Słucham i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem ten cytat zaczerpnięty z Konfucjusza, uznawanego za największego chińskiego filozofa, w pełni ilustruje wartość, jaką dla menedżera stanowi rozwój w miejscu pracy. Ani szkolenia, ani studia nie dają mu bowiem okazji do zdobywania rzeczywistych doświadczeń. Taką możliwość stwarza jedynie działanie i to właśnie w miejscu pracy. Tylko tu możliwe jest bowiem wzbogacanie obowiązków o rolę menedżerską, uzyskanie większej swobody w rozwiązywaniu problemów, poszerzanie palety zadań, zapoznawanie się z pracą na różnych stanowiskach dzięki rotacji ról czy podejmowanie okazjonalnych inicjatyw rozwojowych (na przykład udział w pracach zespołu projektowego, zespołu zadaniowego do rozwiązania konkretnego problemu czy zastępstwo). Utrwalenie nawyków i stosowanie nabytych kompetencji w rzeczywistych warunkach stresu daje pewność, że przekazana menedżerowi wiedza została właściwie przyswojona. Dlatego właśnie firmy, które kompleksowo podchodzą do doskonalenia menedżerów, traktują rozwój w miejscu pracy jako przemyślany element procesu edukacyjnego przyszłych liderów. Takie systemowe podejście wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze rozwój menedżerski (w tym rozwój w miejscu pracy) musi być zrównoważony, po drugie musi owocować zdobyciem kompetencji niezbędnych firmie do realizacji jej strategii. Wysyłasz na prawo jazdy? Kup samochód! Zrównoważony rozwój menedżerów oznacza stawianie ludziom wyzwań spójnych z ich umiejętnościami i kompetencjami lub lekko je wyprzedzających, a także zapewnienie im warunków (płacowych i decyzyjnych) odpowiadających energii, którą wydatkują na rozwój. Jeżeli zatem nie jesteśmy w stanie postawić ludziom odpowiednich wyzwań, nie ma sensu inwestować w ich rozwój, gdyż w ten sposób wywołamy jedynie frustrację załogi. Z takim właśnie problemem musiał zmierzyć się jeden z dużych banków funkcjonujących w Polsce, w którym wdrożono rozbudowany program rozwoju. Jego uczestnicy 80 menedżerów wybranych przez przełożonych wzięli udział w serii warsztatów doskonalących umiejętności miękkie i w wykładach z zarządzania. Program został oceniony bardzo dobrze, a dział personalny był dumny z wykonanej pracy. Dlaczego więc część uczestników zmieniła pracę jeszcze w czasie trwania programu lub niedługo po jego zakończeniu, jako powód 14 brief

4 podając frustrację w roli menedżerskiej i chęć szukania nowych wyzwań? I dlaczego, poszukując szefa pionu nowych produktów kredytowych, bank nie zatrudnił żadnego z przeszkolonych menedżerów, tylko zatrudnił osobę z zewnątrz? Menedżerowie rozwijający myślenie strategiczne, umiejętności podejmowania decyzji i zarządzania projektami chcieli w codziennej działalności firmy sprawdzić świeżo nabyte kompetencje. Okazało się jednak, że organizacja nie była do tego przygotowana. Menedżerowie nie mieli więc możliwości podjęcia w miejscu pracy nowych wyzwań, co okazało się dla nich tak frustrujące, że postanowili poszukać ich u konkurencji. Właśnie dlatego bardzo ważne jest, by myśląc o uczestnikach programów rozwojowych jako o przyszłych sukcesorach najważniejszych stanowisk w firmie, delikatnie uświadomić im plany Uczestnikom programów rozwojowych warto uświadomić plany organizacji, zapewnić opiekę mentorów i stworzyć okazję do testowania się w przyszłej roli. organizacji, zapewnić opiekę mentorów i stworzyć okazję do testowania się w przyszłej roli. Ponadto warto zadbać o stworzenie odpowiedniego poziomu świadomości i poparcia wśród pozostałych pracowników firmy. Rozkodowanie strategii Drugim niezbędnym elementem systemowego podejścia do rozwoju menedżerów jest jasne określenie kompetencji potrzebnych organizacji w przyszłości. Program rozwojowy w opisywanym przez nas banku zakończył się niepowodzeniem również dlatego, że dział personalny organizował szkolenia, nie zastanawiając się, do jakich ról i odpowiedzialności powinien przygotować menedżerów oraz w jakim kontekście biznesowym będą oni wykorzystywać nabyte umiejętności. Tymczasem kompleksowe podejście do rozwoju zakłada, że menedżer funkcjonuje w organizacji jako element systemu. To oznacza, że zmiany, które dokonują

5 Jak usystematyzować rozwój menedżerów Poniżej prezentujemy jedno z podejść HayGroup Matrycę Profili Ról które może być pomocne przy systematyzowaniu rozwoju menedżerów. Na prezentowanej matrycy opisane są z jednej strony wymiary stanowiska (w tym przypadku Chief Information Officer) wiążące się z poziomem rozwiązywanych problemów, z drugiej specyfika funkcji, do jakiej przypisane jest stanowisko: operacyjna, zespalająca lub ekspercka. Dzięki wynikom pogłębionej analizy możliwe jest szybkie oszacowanie, jakie ryzyko dla organizacji i dla menedżera niesie planowana rotacja. Na przykład, jeśli menedżer przechodzi z roli operacyjnej do zespalającej, podczas gdy docelowo chcemy, żeby funkcjonował w roli doradczej, nasz krok może być działaniem chybionym, trzeba więc zastanowić się, czy warto go wykonać. Prezentowane podejście pomaga określić, jakie kompetencje należy rozwijać oraz jakie awanse są w danej organizacji naturalne i bezpieczne, a jakie ryzykowne. Tym samym pozwala usystematyzować rozwiązania w obszarze edukacji i planowania ścieżek karier. rola ekspercka rola zespalająca rola operacyjna przywództwo globalne przywództwo organizacyjne tworzenie strategii bank detaliczny Strategiczne dostosowanie strategii wdrażanie strategii powiązania taktyczne laboratorium naukowe przedsiębiorstwo produkcyjne poziomy zarządzania Operacyjne wymagania kompetencyjne: orientacja na klienta wewnętrznego praca zespołowa myślenie koncepcyjne wymagane kompetencje: partnerstwo wywieranie wpływu networking wymagane kompetencje: orientacja na wyniki myślenie strategiczne partnerstwo w zmianie Źródło: HayGroup 16 brief

6 się w nim, wymuszają zmiany w systemie, a zmiany w systemie powinny oddziaływać na niego. Dlatego przed rozpoczęciem doskonalenia konkretnych osób proponujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jakie kompetencje będą potrzebne do realizacji strategii firmy i czego będą od nas oczekiwali ludzie, którzy je posiądą? Układanie programu rozwojowego trzeba wówczas rozpocząć od rozkodowania strategii organizacji i przełożenia jej na kompetencje, jakie będą potrzebne pracownikom do jej realizacji. Taki zabieg pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kogo i o jakim zestawie aspiracji, cech i umiejętności organizacja będzie potrzebować. W jednej z firm, która na podstawie strategii określiła niezbędny zestaw kompetencji, okazało się, że pracownicy powinni przejawiać zachowania zorientowane na walkę o rynek. Jasno ukierunkowało to rozwój menedżerów i preferowany profil pozyskiwanych ludzi. Podobnie, planując rozwój jakiejkolwiek grupy menedżerów (czy to tych o wysokim potencjale, czy tych, którzy muszą wyrównać określone niedobory), powinniśmy wiedzieć, do czego chcemy ich przygotować i jaką biznesową strategię mają oni realizować. Od teorii do praktyki Po określeniu niezbędnych dla firmy kompetencji trzeba je przełożyć na codzienne działania zawodowe. Spójrzmy, jak z tym wyzwaniem poradziła sobie jedna z międzynarodowych firm, działających w branży produkcyjno-handlowej, w której wprawdzie wdrożono system Szymon Milonas, konsultant HayGroup specjalizujący się w diagnozie i rozwoju menedżerów i w programach Zarządzania Talentami. Michał Skup, konsultant HayGroup i lider zespołu Diagnostyki Organizacyjnej, specjalizujący się w integracji rozwiązań z zakresu m.in. motywowania pracowników i zarządzania talentami. kompetencji, lecz po roku okazało się, że jest on nieprzydatny w codziennej działalności. Dział personalny zorganizował wówczas serię warsztatów, w trakcie których analizowali, jak wykorzystać kompetencje w najważniejszych procesach zarządzania ludźmi: w ich selekcji, ocenie i rozwoju. I dopiero wtedy, kiedy menedżerowie zrozumieli, jak można wykorzystywać myślenie w kategoriach kompetencji do organizowania rozwoju, nauczyli się rozdzielać między swoich ludzi projekty i zadania. Dla każdego działu stworzono zestaw działań rutynowych, a także okazjonalnych, które służą rozwijaniu kompetencji w miejscu pracy. I tak na przykład poszerzenie obowiązków o nowe zadania, nastawione na zdobywanie określonych kompetencji potrzebnych w przyszłości menedżerowi (i organizacji), pozwoliło pracownikom operacyjnym przyjmować role i zadania koordynacyjne oraz kierownicze. Dla obu stron zarówno dla menedżerów, jak i ich podwładnych stało się jasne, jakich nowych zachowań wymaga zadanie i jakie kompetencje pozwala rozwinąć. Menedżerowie zgodnie twierdzili, że zastosowane podejście bardzo ułatwiło planowanie rozwoju ludzi w miejscu pracy. Dla pracowników opisane kompetencyjnie zadania kierownicze przestały być magiczne i nieosiągalne, zrozumieli też, jakie zachowania muszą mieć na stałe w swoim repertuarze, żeby myśleć o następnych krokach w karierze. Warto podkreślić, że problemem przestało być także mocno kontrowersyjne poszerzanie palety zadań, traktowane czasami jako sposób na dołożenie obowiązków. Przydzielając pracownikowi nowe zadanie, menedżer mógł wskazać konkretną kompetencję, którą to zadanie pozwoli rozwinąć. Największe pułapki rozwoju menedżerów Zrównoważony rozwój menedżerów i określenie kompetencji, jakie powinni Rozwój i edukacja menedżerów

7 Skuteczne narzędzia kształtować, by skutecznie realizować strategię firmy, to wprawdzie niezbędne, ale nie jedyne warunki odniesienia sukcesu. Na przedsiębiorstwa, które wdrażają kompleksowy rozwój menedżerów poprzez zdobywanie rzeczywistych doświadczeń w środowisku pracy, czyha wiele pułapek. Niesprzyjające środowisko. Systemowe podejście do rozwoju menedżerskiego wymaga spojrzenia na całość praktyki zarządzania ludźmi w firmie i stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi dojrzałych i skutecznych menedżerów. Elementami tego środowiska powinny być m.in.: stabilna struktura wynikająca ze strategii organizacji (a nie taka, która jest efektem chwilowej obecności menedżerów o określonych kompetencjach i aspiracjach lub aktualnych układów politycznych), odpowiedni poziom decyzyjności menedżerów oraz otwarta polityka informacyjna (w tym przejrzysta polityka wynagrodzeń), sprzyjająca budowie zaufania, poczuciu przewidywalności i zaangażowaniu pracowników. W wielu organizacjach obserwujemy pogoń za rozwojem kompetencji menedżerów i jednocześnie kompletny brak zrozumienia, że ci menedżerowie potrzebują odpowiedniego środowiska do testowania i utrwalania nowych wzorców zachowań. Warto pamiętać, że w niesprzyjającym środowisku menedżer W niesprzyjającym środowisku menedżer powróci do wyuczonych schematów postępowania. powróci do wyuczonych schematów postępowania. Tak zwany błąd laissez faire, polegający na pozostawieniu dokształconych menedżerów samym sobie. Wiele organizacji niesłusznie zakłada, że rozwój jest procesem, który nie wymaga ukierunkowania, podsumowania i refleksji. W efekcie bardzo często widzimy menedżerów, którym najpierw oferuje się różnorakie programy rozwojowe, a następnie pozostawia się ich bez wsparcia. Jest to niekorzystne w przypadku szkoleń czy studiów, ale gdy program rozwoju polega na praktykowaniu w miejscu pracy, kiedy menedżerowie uczą się przez doświadczenie (często na błędach), takie podejście może być po prostu niebezpieczne i powodować ogromne straty. I to nie tylko dla menedżera, ale także dla jego otoczenia i dla całej firmy. Dlatego tak istotne jest udzielenie wsparcia osobie, która rozwija się, uczestnicząc w programie doszkalania w miejscu pracy. Nad właściwym przebiegiem procesu rozwoju może czuwać mentor lub coach (coachingowi i mentoringowi jest poświęcony następny artykuł). Zbyt szybka zmiana ról. Badania Davida Kolbe a, amerykańskiego psychologa zajmującego się badaniami nauczania i rozwiązywania problemów, dowodzą, że wydarzenie edukacyjne powinno się składać z czterech etapów: 1. doświadczenia, 2. analizy doświadczenia, 3. konceptualizacji i 4. eksperymentowania. Przejście przez wszystkie cztery wymienione etapy pozwala nie tylko na przeżycie doświadczenia, ale także na przeanalizowanie plusów i minusów tego, co zrobiliśmy, odniesienie przeżytego doświadczenie do teorii, zastanowienia się, co jeszcze można było zrobić w tej konkretnej sytuacji i wreszcie na wypróbowanie nowego sposobu działania. Dlatego też, aby zmiana ról rzeczywiście przyczyniała się do rozwoju menedżerów, powinna odbywać w odpowiednim momencie. Innymi słowy menedżer musi mieć wystarczająco dużo czasu, 18 brief

8 Skuteczne narzędzia by mógł skonsumować doświadczenie, czyli ponownie zaistnieć w analogicznej sytuacji i sprawdzić się w niej, odnosząc sukces. Tylko wtedy mamy pewność, że nauczył się nowej roli. Niewłaściwa rotacja na stanowisku pracy. Danie menedżerowi czasu, by sprawdził się w nowej roli, nie gwarantuje jego satysfakcjonującego rozwoju. Istnieje bowiem ryzyko, że menedżer zostanie osadzony w roli, która nie jest dla niego odpowiednia. W tym kontekście można mówić o trzech zagrożeniach: za małego kroku, za dużego kroku i kroku w złą stronę. Za mały krok oznacza tak nieznaczną zmianę zakresu zadań, że do pełnienia nowej roli menedżerowi w zupełności wystarczą dotychczasowe kompetencje i w związku z tym nie nauczy się nowych zachowań. Ponadto w przypadku zbyt małego kroku nowe zadania są na tyle podobne do dotychczasowych, że menedżer nie ma szans poznać specyfiki działania w innym obszarze firmy. Taka rotacja nie powoduje wprawdzie niebezpieczeństwa wymiernych strat, nie spełnia jednak swojej podstawowej roli. Z kolei w przypadku zbyt dużego kroku (lub kroku w złym kierunku) ryzyko jest odwrotne menedżer ma zbyt duże trudności w sprawowaniu swojej nowej roli. Organizacja może na przykład wymagać od niego podejmowania decyzji na dużo bardziej strategicznym poziomie lub w obszarze, którego specyfiki nie miał szansy poznać. Za duże kroki rotacyjne są często wynikiem bieżących potrzeb firmy bądź też braku zrozumienia poziomu złożoności i wymogów poszczególnych ról. Tymczasem rotacja ma służyć celom edukacyjnym, a nie gaszeniu pożarów kadrowych. Ryzyku, które wynika z niezrozumienia złożoności stanowisk i specyfiki struktur organizacyjnych, można zaradzić, posługując się odpowiednimi podejściami analitycznymi zarówno klasycznymi technikami wartościowania stanowisk, jak i nowoczesnymi narzędziami, w tym Matrycą Profili Ról opracowaną przez HayGroup. Opisujemy ją w ramce Jak usystematyzować rozwój menedżerów. * * * Rozwój w miejscu pracy to cenna idea, ale jej powodzenie zależy od zapewnienia ludziom właściwego środowiska pracy, od określenia kompetencji pożądanych w realizacji nie tylko obecnej, ale i przyszłej strategii rozwoju firmy, od starannego doboru środków i wreszcie od wspierania osób, na których rozwój liczy organizacja.

9 2Coaching i mentoring: Indywidualne dopasowanie Joanna Heidtman Coaching i mentoring to cenne metody doskonalenia menedżerów. Obie zakładają budowę osobistych relacji i obie są indywidualnie dopasowane do potrzeb podopiecznych. Dzięki temu przynoszą widoczne efekty, nieosiągalne innymi sposobami, takimi jak kształcenie akademickie, szkolenia czy treningi. Kiedy zatem warto zdecydować się na coaching bądź mentoring oraz jakie warunki trzeba spełnić, by te metody były efektywne? Coach jest jak taksówkarz. Gdy tylko klient wsiądzie, taksówkarz pyta: Gdzie chcesz dojechać? To porównanie, stworzone przez Roberta Diltsa, znanego na całym świecie trenera i coacha, dobrze oddaje istotę coachingu 1 jako sposobu doskonalenia menedżerów. Podobnie jak klient w taksówce wskazuje kierowcy cel podróży, tak podopieczny coacha mówi, co chce osiągnąć. A coach tylko pomaga mu w zrealizowaniu tego celu. Definicja coachingu mówi, że jest to proces ukierunkowany na podniesienie efektywności pracy dzięki stworzeniu wzajemnych relacji, które wpływają na rozwijanie kompetencji oraz umiejętności uczenia się. Z zacytowanej definicji wynikają dwie istotne cechy coachingu. Po pierwsze jest to proces, a nie jednorazowe wydarzenie sprowadzające się do udzielenia informacji zwrotnej czy przekazania wskazówek do działania. Po drugie proces ten jest oparty na relacji jeden do jednego : coacha i jego podopiecznego. Wymaga więc wzajemnego zaufania. Gdzie trener nie może Wymienione cechy coachingu jego rozłożenie w czasie oraz oparcie idei doskonalenia menedżera na osobistej relacji między nim a coachem odróżniają go od innych koncepcji doskonalenia kadr, choćby takich jak szkolenia. Szkolenie kadry menedżerskiej ma ustalony program nauczania oraz opracowaną z góry dydaktykę, gwarantującą opanowanie tego programu. Trener zna ogólnie potrzeby uczestników i dopasowuje do nich program, ale nie jest w stanie rozwiązywać problemów każdego 20 brief

10 Coaching uwzględnia konkretne cele podopiecznego i jego specyficzne trudności, pojawiające się w określonych momentach. z menedżerów. Program coachingu jest elastyczniejszy: uwzględnia konkretne cele podopiecznego i jego specyficzne trudności, pojawiające się w określonych momentach. Jako system rozwoju menedżerskiego szczególnie dobre efekty może więc przynieść w następujących sytuacjach: w czasie zmian organizacyjnych w firmie, które wymagają od pracowników nowych postaw i zachowań; gdy chodzi o przedłużenie wcześniejszej edukacji, w formie pomocy we wdrażaniu zdobytej wiedzy do codziennej praktyki menedżera; podczas zmiany roli zawodowej wymagającej podjęcia nowych wyzwań; gdy z powodu niedoboru talentów firma ponosi straty i chce rozwinąć umiejętności obecnych pracowników; gdy firmie zależy na tym, by pomóc ekspertom technicznym w rozwijaniu ich umiejętności interpersonalnych i menedżerskich. Coaching może przyjąć różne formy, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju swoich kompetencji znajduje się podopieczny. Coaching instruktażowy polega na intensywnym uczeniu się nowych umiejętności. Coach przyjmuje postawę: pokażę ci, jak należy to robić. W firmach tę formę Joanna Heidtman businessdoctors.pl) psycholog i socjolog. Pracuje jako konsultant, coach i trener zarządzania. coachingu stosuje się najczęściej przy wdrażaniu nowych pracowników, a funkcję coacha pełnią wówczas doświadczeni koledzy podopiecznego lub jego przełożony. Coaching zaawansowany jest stosowany, kiedy menedżer osiągnął już znaczny poziom umiejętności i sprawnie wykonuje swoją pracę, wciąż jednak istnieją pewne rezerwy, które można uruchomić, by jeszcze zwiększyć jego efektywność. Coach przyjmuje postawę: zobaczymy, jak to robisz, może można to robić inaczej (lepiej), zastanówmy się razem, pomogę ci w tym. Executive coaching to proces ułatwiający podopiecznemu wyznaczanie wartościowych celów i zwiększanie możliwości ich osiągnięcia. Podstawowe założenie brzmi: dotychczasowe ścieżki działania, schematy myślowe, zasoby wiedzy doprowadziły cię do tego miejsca, określ, dokąd chcesz dojść w przyszłości, zobaczymy, jak możesz to osiągnąć. Wsparcie mentora Jeśli menedżerowi ma zostać przekazana wiedza dotycząca określonego stanowiska i konkretnej firmy, lepiej od coachingu sprawdzi się mentoring. Mentoring polega na udzielaniu rad, informacji i wskazówek przez osobę, która ma doświadczenie, przygotowanie teoretyczne lub umiejętności praktyczne, przydatne z punktu widzenia osobistego i zawodowego rozwoju innego człowieka. Mentor stanowi wzór dla podopiecznego, Rozwój i edukacja menedżerów

11 Skuteczne narzędzia wprowadza go na ważne stanowisko, udziela mu wsparcia, przekazuje ukrytą wiedzę organizacji, nakłania do podejmowania wyzwań i wspiera w stawianiu im czoła (podstawowe różnice między omawianymi w tym rozdziale koncepcjami rozwoju menedżerów można znaleźć w ramce Coaching a mentoring). Mentoring najbardziej przydatny jest dla tych menedżerów, którzy otrzymali awans, przeszli do nowej jednostki organizacyjnej lub niedawno dołączyli do firmy. Ich problemem nie jest brak kompetencji. Potrzebują raczej zorientowania się w nowym dla siebie środowisku, zdobycia wiedzy o niepisanych regułach działania, wejścia w sieć istotnych powiązań miedzy ludźmi w przedsiębiorstwie. System mentoringu bywa kosztowny (chodzi głównie o czas mentora poświęcony podopiecznemu), lecz jego wartość dla firmy jest często trudna do przecenienia. Po pierwsze przybliża moment w pełni skutecznego funkcjonowania menedżera na nowym stanowisku lub w nowym miejscu. Po drugie umożliwia przekazanie menedżerowi tzw. ukrytej wiedzy, której nie da się spisać i przechowywać w bazie danych, a która jest często warunkiem sukcesu w zarządzaniu. I wreszcie po trzecie mentoring może stać się skutecznym czynnikiem retencyjnym. Jest bowiem dla menedżera wyrazem docenienia jego pracy. Badani przeze mnie polscy dyrektorzy z kilkunastoletnim doświadczeniem menedżerskim zgodnie przyznawali, że praca z mentorem stała się dla nich przełomowym momentem w karierze. Mentor z jednej strony ułatwiał im wykonywanie obowiązków (poprzez wskazywanie zagrożeń, dawanie wskazówek), z drugiej zaś przyspieszał proces dojrzewania poprzez inspirowanie i stawianie wyzwań. Warunki powodzenia Coaching i mentoring to efektywne metody rozwoju, ich koszt jest jednak znaczny. Warto więc zadbać o to, aby metody te Coaching a mentoring Coaching jest skoncentrowany na pracy i kompetencjach zawodowych, mentoring zaś odnosi się do całokształtu rozwoju zawodowego. Jest więc działaniem szerszym niż coaching. Poniższa tabelka pokazuje zasadnicze różnice między coachingiem a mentoringiem. Coaching Jest skoncentrowany na określonych umiejętnościach lub na uruchomieniu istniejących rezerw. Rolą coacha jest ułatwianie nauki podopiecznemu. Coach daje informację zwrotną, zadaje pytania. Jest procesem wykorzystywanym w organizacjach okresowo, w zależności od potrzeb. były skuteczne. Zacząć trzeba od uświadomienia sobie, że zarówno coaching, jak i mentoring przyniosą efekty tylko wówczas, kiedy podopieczny będzie gotowy do dalszego rozwoju. Z jednej strony wymaga to, by menedżer miał świadomość swoich słabych stron, z drugiej niezbędne jest przyzwolenie organizacji na przyznanie się do ich istnienia. W firmach, których kultura organizacyjna wymaga bycia doskonałym, żaden z menedżerów nie przyzna się do błędu czy ułomności i rozwój zostanie zablokowany. Z kolei osoby, które są przekonane, że same świetnie sobie radzą, nie skorzystają na pracy z coachem, nie będą też miały potrzeby posiadania mentora. A zatem i do coachingu, i do mentoringu stosuje się stara buddyjska maksyma: Zawsze wtedy, gdy uczeń jest gotowy. Mentoring Jest skoncentrowany na całościowym rozwoju osobistym i zawodowym, na całości kariery. Mentor stanowi wzór dla podopiecznego. Mentor nie tylko daje informację zwrotną i zadaje pytania, ale także doradza i daje wskazówki. Jest związany z długoterminowym rozwojem zawodowym jednostki. Źródło: Joanna Heidtman * * * Tworzenie kultury organizacyjnej, która zapewnia menedżerom stałe doskonalenie swoich umiejętności, a zarazem wymaga otwarcia się na informację zwrotną i ciągłego rozwoju, nawet od tych, którzy zajmują stanowiska najwyższe, to być może najsilniejsza obecnie przyczyna wzrostu zainteresowania coachingiem i mentoringiem. Mentoring wprowadza się coraz częściej jako standardowy sposób rozwoju liderów w firmie. Staje się on z reguły częścią programu rozwoju talentów. 1. Coaching to termin pochodzący z języka angielskiego, ale funkcjonujący w języku polskim (jako rzeczownik odmienny, choć z zachowaniem angielskiej pisowni). Mimo że dla niektórych jest to rażące, nie można zastosować tu tłumaczenia trening. Trening jest bowiem inną niż coaching formą kształtowania pracownika. Także pojęcia trener i coach oznaczają osoby posiadające różne kwalifikacje i umiejętności. 22 brief

12 3Technologia Web 2.0 w szkoleniach Olga Kłosińska Na naszych oczach zmienia się sposób przekazywania wiedzy przez ośrodki edukacyjne i szkoleniowe. Zarówno tradycyjne, jak i e-learningowe programy nauczania coraz chętniej wykorzystują technologię Web 2.0. Na emeryturę powoli zaczynają odchodzić doświadczeni liderzy, menedżerowie i specjaliści z tzw. pokolenia baby-boomer, czyli osoby urodzone w latach Do objęcia ich ról w najbliższych latach będą przygotowywać się menedżerowie z pokolenia nazywanego milenijnym, urodzeni w latach 80. Ich postawa wobec pracy i firmy, a także sposób uczenia się istotnie różnią się od postawy poprzednich pokoleń. Młodzi menedżerowie na co dzień korzystają z komunikatorów, Skype a, gier wideo i RPG 1. W sieci dobrowolnie dzielą się wiedzą i dobrowolnie się uczą. Nic więc dziwnego, że innowacyjne ośrodki akademickie i szkoleniowe coraz częściej sięgają po nowoczesne sposoby komunikacji w procesie przekazywania wiedzy. Można się spodziewać, że wkrótce ich śladem pójdą też pozostali organizatorzy szkoleń i warsztatów, zwłaszcza że możliwości zastosowania nowoczesnych mechanizmów w edukacji są naprawdę duże. Web 2.0 w edukacji Zarówno tradycyjne, jak i e-learningowe programy nauczania coraz chętniej wykorzystują technologię Web 2.0, zapewniającą aktywne uczestnictwo odbiorców procesu kształcenia w jego tworzeniu oraz umożliwiającą internautom dzielenie się zasobami wiedzy. Mechanizmy Wiki, czyli oprogramowanie umożliwiające współpracę wielu użytkowników przy tworzeniu treści internetowych. Dobrym przykładem wykorzystania mechanizmów Wiki w edukacji jest Wikiversity (en.wikiversity.org), w którym uczestnicy uczą się poprzez tworzenie treści edukacyjnych. Dla osób, które wcześniej nie zetknęły się z mechanizmami Wiki, przygotowano specjalny 2-minutowy film, pokazujący, jak redagować treści na stronach. Innym przykładem zastosowania mechanizmów Wiki w edukacji jest M-files Wiki Encyklopedia Zarządzania utworzona przez studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych uczelni. Encyklopedię można przeglądać na dwa sposoby: samodzielnie, poszukując konkretnych treści, lub też traktując ją jak podręcznik. Pierwszy sposób twórcy nazwali doradztwo, drugi zaś edukacja. Podczas szkoleń mechanizmy Wiki mogą z powodzeniem sprawdzić się jako narzędzie służące, na przykład, grupowej pracy uczestników. Blogi. Choć możliwość współtworzenia treści jest w przypadku blogów znacznie mniejsza niż w przypadku mechanizmów Wiki, także blogi są coraz chętniej wykorzystywane w edukacji. Na przykład Rozwój i edukacja menedżerów 23

13 Skuteczne narzędzia Harvard Law School udostępnia serwis blogów (blogs.law.harvard.edu) całej społeczności Uniwersytetu Harvarda i wykładowcom, i studentom. Podczas szkoleń mechanizm blogowania może być wykorzystywany między innymi do zwiększenia aktywności i interakcji jego uczestników poprzez komentowanie wpisów czy prowadzenie dyskusji na tematy poruszane w blogu. Serwisy współdzielenia i wymiany plików (media sharing services) umożliwiające publikację i wyszukiwanie określonego rodzaju zasobów oraz dzielenie się nimi. Najbardziej popularne są serwisy podcastingu, vidcastingu, współdzielenia filmów wideo (jak YouTube), fotografii (na przykład Flickr czy PhotoShelter), prezentacji multimedialnych (jak SlideShare) czy dokumentów (Scribd). Zastosowanie tych narzędzi w szkoleniach może być bardzo szerokie. Podcasty mogą być, na przykład, wykorzystywane jako forma dostarczania materiałów. Są też doskonałą pomocą dla osób, które nie mogły uczestniczyć w jakiejś fazie szkolenia, bardzo dobrze sprawdzają się w czasie nauki języków obcych. Vidcasty znakomicie wspierają zajęcia, na których potrzebna jest audiowizualna prezentacja. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley wykorzystuje z powodzeniem współdzielenie nagrań wideo, rozwijając własną stronę w serwisie You- Tube i udostępniając na niej nie tylko nagrania wideo z wykładów, ale także całe kursy (www.youtube.com/ucberkeley). Warto dodać, że idea dzielenia się zasobami, a w szczególności filmami wideo, może być impulsem do nagrywania wykładów cieszących się największym autorytetem profesorów czy mistrzów zarządzania. Serwisy społeczności internetowych gromadzą osoby o podobnych zainteresowaniach zawodowych lub prywatnych i pozwalają im na dzielenie się swo- MBA przez Internet Coraz popularniejsze staje się wykorzystanie nowoczesnych technologii i metod e-learningowych na studiach MBA. Każdego roku kolejne polskie uczelnie wprowadzają do swoich programów pojedyncze moduły tego typu. Na rynku istnieją także programy MBA oparte praktycznie w całości na nowoczesnych technikach internetowych. Jednym z nich jest EURO*MBA, organizowany przez konsorcjum sześciu uczelni europejskich: warszawską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Universiteit Maastricht Business School The Netherlands, IAE Aix-en-Provence France, AUDENCIA Nantes Ecole de Management France, EADA Barcelona Spain i HHL-Leipzig Graduate School of Management. Uczestnicy programu EURO*MBA pracują w przestrzeni wirtualnej. Zadane przez wykładowców ćwiczenia rozwiązują, korzystając z oprogramowania Lotus Note. W taki sam sposób prowadzą wspólne projekty. Program pracuje zarówno w trybie online, jak i offline, dzięki czemu uczestnik kursu może, na przykład, ściągnąć na swój komputer dane, pracować nad nimi w samolocie, a następnie na lotnisku za pomocą sieci bezprzewodowej przesłać wyniki swojej pracy na serwer, aby reszta grupy mogła się z nimi zapoznać. Podczas pracy grupowej online studenci korzystają z wymiany informacji przypominającej czat. Również spotkania z wykładowcą możliwe są tylko przez Internet. Lotus Note integruje zasoby związane z przesyłaniem wiadomości oraz zarządzaniem współpracą i informacjami osobistymi, w tym z pocztą elektroniczną, kalendarzem i listą zadań. Narzędzie to umożliwia spotkania i wspólną pracę studentów, jak również konsultacje z wykładowcami. W efekcie w czasie dwóch lat trwania studiów EURO*MBA ich uczestnicy spotykają się tylko sześciokrotnie, za każdym razem w innym partnerskim ośrodku akademickim. Podczas tzw. residential week mogą zaliczać kolejne przedmioty, a także zapoznać się z sytuacją społeczno- -ekonomiczną poszczególnych krajów, z których uczelnie biorą udział w projekcie. Jest to także czas osobistych spotkań z wykładowcami odpowiedzialnymi za rozpoczynające się właśnie kursy. Ze względu na charakter nauki i powtarzalny cykl zajęć zainteresowani mogą dołączyć do grupy praktycznie w dowolnym momencie trwania studiów, co niejednokrotnie stanowi o przewadze studiów e-learningowych nad tradycyjnymi. Dzięki e-learningowemu charakterowi nauki menedżerowie mogą też zdobyć (lub doskonalić) kompetencje często potrzebne w dzisiejszej działalności biznesowej, jak: praca w środowisku wielokulturowym, praca w zespołach wirtualnych czy utrzymywanie dobrych relacji z partnerami z zagranicy. Program zajął w 2007 roku 5. miejsce w swojej kategorii w rankingu The Economist. Olga Kłosińska, redaktor w Harvard Business Review Polska Źródło: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 24 brief

14 imi doświadczeniami i wiedzą. Dzięki temu są z powodzeniem wykorzystywane w edukacji niesformalizowanej. W LinkedIn (www.linkedin.com), jednym z najpopularniejszych serwisów tego typu, w ciągu paru chwil, nie wychodząc z domu, można znaleźć specjalistę w dowolnej dziedzinie czy osobę o określonych zainteresowaniach. Wirtualne światy, a przede wszystkim fenomen, jakim okazał się program Second Life wirtualny świat w grafice trójwymiarowej, tworzony przez jego użytkowników. Internautów w tym świecie reprezentują awatary, które mogą być dowolnie kształtowane przez użytkowników. W Second Life można zaobserwować także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Oferowane są w nim, na przykład, usługi będące odwzorowaniem rzeczywistej oferty dydaktycznej danej uczelni czy ośrodka szkoleniowego. Wirtualne światy to W Second Life oferowane są usługi będące odwzorowaniem rzeczywistej oferty dydaktycznej danej uczelni. także okazja do kontaktu z innymi użytkownikami z całego globu i do wymiany dobrych praktyk czy dzielenia się informacjami. Francuski instytut Insead, chcąc zbadać, jak najlepiej przyciągnąć studentów w Second Life oraz jak przekazywać im wiedzę, otworzył tam wirtualny kampus. Oferuje w nim między innymi kursy MBA. Miklos Sarvary, profesor marketingu w Insead, podkreśla, że chociaż przekazywanie wiedzy w wirtualnym świecie nie zastąpi bezpośredniej relacji, jest doskonałym i kosztowo efektywnym uzupełnieniem standardowej oferty uczelni 2. * * * Nowe narzędzia internetowe znakomicie trafiają w potrzeby najmłodszego pokolenia menedżerów i mogą być efektywnym wsparciem dla tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Można się zatem spodziewać, że coraz częściej będziemy stykali się z zastępowaniem tradycyjnych form nauczania szkoleniami i warsztatami z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi Web Gry RPG (Role Playing Games) to gry fabularne, nazywane często grami wyobraźni, w których uczestnicy wcielają się w role fikcyjnych postaci. 2. Wywiad z profesorem Sarvary:

15 4Nowe trendy w edukacji menedżerskiej Olga Kłosińska Najlepsze szkoły biznesowe na świecie zmieniają ofertę edukacyjną, by przystosować ją do nowych potrzeb studentów i organizacji. Jak firmy wykorzystują nowe trendy, by zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę menedżerską? Jednym z największych wyzwań na najbliższe lata jest sztuka zarządzania talentami. Firmy nie szczędzą zatem pieniędzy, by zasilić swoje szeregi menedżerami posiadającymi nie tylko określone umiejętności i cechy, ale także gruntowną wiedzę biznesową 1. Studia na prestiżowych uczelniach, a zwłaszcza programy MBA (Master of Business Administration), wciąż zajmują szczególne miejsce w kształceniu menedżerskim dają kompleksową wiedzę, fundament, na którym można ukształtować lidera organizacji. Znajomość takich zagadnień, jak strategia, finanse, ekonomia, marketing czy IT, w połączeniu z odpowiednimi umiejętnościami i cechami (które można rozwijać, korzystając z opisanych wcześniej narzędzi) jest niezbędna do efektywnego pełnienia roli menedżerskiej. Ze swojej strony uczelnie starają się dostosować programy nauczania i sposób przekazywania wiedzy do zmieniających się warunków biznesowych. Wprowadzają więc do programu nauczania nowe przedmioty i korzystają z najnowszych narzędzi teleinformatycznych w procesie przekazywania wiedzy. Wiele firm wybiera dla swoich pracowników studia MBA. Niektóre jednak preferują akademie korporacyjne czy długoterminowe programy edukacyjne dla menedżerów. Jak wygląda dziś sytuacja na rynku edukacyjnym i jakie strategie edukacyjne przyjmują organizacje kompleksowo podchodzące do kwestii kształcenia kadry menedżerskiej? MBA znów na topie Cztery lata po opublikowaniu głośnej książki najbardziej radykalnego krytyka MBA, Henry ego Mintzberga Managers not MBAs, MBA wraca do łask pracodawców, zwłaszcza tych, którzy sukces swojej firmy upatrują w gruntownej wiedzy menedżerów. Organizatorzy programów MBA w Stanach Zjednoczonych zanotowali dwucyfrowy wzrost procentowy liczby podań o przyjęcie na studia MBA w stosunku do ubiegłego roku, a rywalizacja między kandydatami od lat nie była tak zażarta. Dla przykładu: w Johnson School na Cornell University liczba podań wzrosła o 23% w porównaniu z 2007 rokiem, a w Berkeley s Haas School of Business o ponad 15%. Wzrastające dynamicznie zainteresowanie studiami MBA dowodzi, że pomimo rozlegających się wciąż głosów krytycznych pod adresem tych programów pracodawcy nadal wysoko cenią studia MBA, ukończone na prestiżowej uczelni. Mają bowiem pewność, że wyposażą one menedżera w kompleksową wiedzę funkcjonalną i strategiczną, a tym samym zaspokoją podstawowe oczekiwania, kierowane pod adresem edukacji menedżerskiej. Takie oczekiwania wobec studiów MBA ma między innymi firma DeLaval, dostarczająca rozwiązania dla przemysłu 26 brief

16 mleczarskiego. Pracodawca opłaca studia menedżerom zakwalifikowanym do grupy talentów, czyli tym, którzy osiągają dobre wyniki i mają jednocześnie duży potencjał. Kierownictwo firmy zdecydowało się na program Master of Business Administration, wychodząc z założenia, że doraźne uzupełnianie wiedzy, nawet na renomowanych kursach zagranicznych, nie uczyni z pracowników pełnowartościowych menedżerów nowoczesnej międzynarodowej korporacji. W firmie DeLaval uznano, że tylko program studiów MBA obejmuje te wszystkie obszary, których poznanie potrzebne jest do rozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa w jego otoczeniu mikro- i makroekonomicznym. Jak dotąd z oferty studiów skorzystali menedżerowie z najwyższej i średniej kadry zarządzającej DeLaval. Jean-Jacques Dreiser, Customer Solution Tied Up Director, tłumaczy, że jest to dla nich forma nagrody za dotychczasowe osiągnięcia w firmie, a także sposób na ich zatrzymanie i promowanie w organizacji. Firma DeLaval korzysta z Programu MBA Poznań-Atlanta, prowadzonego od 1995 roku wspólnie przez Georgia State University w Atlancie oraz Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Powodów wyboru tego właśnie programu było kilka. Przede wszystkim ważna była reputacja uczelni. Założona w 1926 roku poznańska Akademia Ekonomiczna należy do czołówki uczelni ekonomicznych w kraju i w Europie. W ciągu ostatnich 12 lat odnotowała niezwykle dynamiczny rozwój, przeobrażając się w prężny ośrodek naukowo-dydaktyczny o dużym znaczeniu międzynarodowym i o silnej pozycji zarówno w kraju, jak i w regionie. Wybrany przez firmę DeLaval program jest bardzo wysoko oceniany w ogólnopolskich rankingach MBA. Wyśrubowane kryteria przyjęć na studia stwarzają dobre podstawy do osiągania przez uczestników wysokiego poziomu wiedzy. Specyfiką programu jest to, że istotna część zajęć prowadzona jest w języku angielskim. Jean-Jacques Dreiser dodaje, że DeLaval zdecydowała się na MBA Poznań-Atlanta także z uwagi na doskonałe opinie o kadrze wykładowców. Kierownictwo programu i międzynarodowy zespół naukowców z praktycznym doświadczeniem biznesowym przykładają wielką wagę do jakości procesu dydaktycznego. W ciągu dwóch lat nauki studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach oraz zajęciach w laboratoriach komputerowych, zgłębiając treści z czterech grup tematycznych (finanse korporacyjne, marketing i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym przywództwo w organizacjach oraz ogólna edukacja menedżerska). Na drugim roku studiów zajęcia rozszerzone są o grupę dodatkowych przedmiotów, wybieranych przez studentów. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem według indywidualnie określonych przez wykładowcę zasad. Ponadto na zakończenie zajęć dydaktycznych na pierwszym roku studiów organizowane są tygodniowe letnie warsztaty, obejmujące komputerową grę strategiczną Capstone. Polega ona na bieżącym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wymaga integracji wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas pierwszego roku studiów MBA w zakresie finansów przedsiębiorstwa, marketingu, rachunkowości, polityki gospodarczej i zachowania w organizacji. Okazją do podsumowania i usystematyzowania wiedzy zdobywanej przez dwa lata studiów są warsztaty organizowane na zakończenie programu, podczas których studenci dokonują kompleksowej analizy funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym (international case studies). Jak zmienia się edukacja menedżerska Choć zainteresowanie studiami MBA ciągle rośnie, najlepsze szkoły biznesowe nie spoczywają na laurach wciąż modyfikują swoją ofertę edukacyjną, by lepiej odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorstw, Rozwój i edukacja menedżerów

17 Skuteczne narzędzia wynikające z dynamicznych zmian otoczenia biznesowego. Ich celem jest przystosowanie edukacji do potrzeb studentów i firm, a także do nowych wyzwań biznesowych. Uzupełniają także programy nauczania o kwestie związane z miejscem biznesu w społeczeństwie. Przystosowanie edukacji do potrzeb studentów i firm. Duża popularność szytych na miarę programów edukacyjnych dla menedżerów zachęca uczelnie do takich zmian programu nauczania, które odpowiedzą na zmieniające się potrzeby zarówno studentów, jak i organizacji. Na przykład Haas School of Business przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, podążając za sugestiami studentów, włączyła do programu MBA kurs przywództwa, rozpoczynający się od indywidualnej, poufnej oceny 360 stopni, skoncentrowanej na umiejętnościach przywódczych każdego ze studentów. Pod koniec kursu uczestnicy programu muszą przedstawić plan poprawy swoich umiejętności w tym zakresie, korzystając ze zdobytej wiedzy i otrzymanych informacji zwrotnych. Firmy doceniają wartość szytych na miarę programów edukacyjnych, przystosowanych do ich unikatowych potrzeb. Raiffeisen Leasing Polska od dwóch Najlepsze szkoły biznesowe uzupełniają programy nauczania o kwestie związane z miejscem biznesu w społeczeństwie. lat korzysta z Akademii Korporacyjnej, którą przygotowuje Canadian International Management Institute (CIMI) na podstawie materiałów Harvard Business School Publishing. Wojciech Zakrzewski, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Raiffeisen Leasing Polska, wyjaśnia, że firma nie zdecydowała się na wysłanie kadry zarządzającej na studia MBA ani na standardowe szkolenia z dwóch powodów. Pierwszy to zapotrzebowanie na program edukacyjny dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku, co jest nieosiągalne w przypadku standardowych studiów czy szkoleń. Możliwość taką daje tylko Akademia Korporacyjna. Firma mogła dokładnie określić swoje potrzeby i zdefiniować cel, któremu następnie podporządkowany został cały cykl nauczania. Drugi powód, dla którego Raiffeisen Leasing postanowił skorzystać z Akademii Korporacyjnej, to fakt, że całe szkolenie koncentruje się na tej właśnie organizacji. Na przykład podczas zajęć, na których są omawiane studia przypadków, pracownicy wspólnie z prowadzącym zajęcia zastanawiają się, jak konkretne rozwiązanie sprawdzi się w Raiffeisen Leasing. W roku 2007 w Akademii Korporacyjnej Raiffeisen Leasing wzięło udział 25 osób zarząd i podlegający mu bezpośrednio dyrektorzy. Dziś w Akademii swoją wiedzę poszerza kolejnych 60 menedżerów. Uczestnicy zeszłorocznych kursów biorą udział w otwartym programie na wyższym poziomie Akademii Strategicznego Przywództwa. Jest on wzorowany na programach Advanced Executive Education, realizowanych przez czołowe szkoły biznesu na świecie dla doświadczonych menedżerów, członków zarządów firm oraz dyrektorów działów, mających wpływ na formułowanie i wdrażanie strategii. Dzięki temu, że Akademia korzysta z materiałów dydaktycznych Harvard Business School Publishing, takich jak Faculty Seminar Series (wykłady online) oraz elektronicznych studiów przypadków, 28 brief

18 Skuteczne narzędzia uczestnicy otrzymują wiedzę z pierwszej ręki, na poziomie najlepszych szkół biznesu na świecie. Wojciech Zakrzewski ocenia, że Akademia Korporacyjna jest nie tylko ważną zachętą wykorzystywaną w motywowaniu pracowników. Dzięki niej Raiffeisen Leasing zapewnia sobie w przyszłości sukcesorów na najwyższe stanowiska. Dostosowanie edukacji do nowych wyzwań biznesowych. W tradycyjnym modelu edukacji biznesowej, opracowanym pod koniec XIX wieku w Wharton School of Business przy University of Pensylvania, podstawowe dyscypliny funkcjonalne, takie jak finanse, rachunkowość czy marketing, stanowią osobne bloki. Tymczasem dziś poszukiwani są przede wszystkim menedżerowie dysponujący interdyscyplinarną perspektywą i potrafiący wdrażać rozwiązania, które poprawią funkcjonowanie firmy w skali globalnej. Najlepsze szkoły biznesu starają się sprostać temu wyzwaniu, tworząc bardziej praktyczne programy, w których poszczególne przedmioty nie są niezależnymi od siebie bytami, a nauczanie uwzględnia powiązania między poszczególnymi funkcjami biznesowymi. Praktyczny aspekt edukacji menedżerskiej był także ważny dla firmy Torsystem Butzbach, zajmującej się produkcją m.in. bram przemysłowych, garażowych oraz systemów przeładunkowych. Poszukiwała ona dla swoich menedżerów programu edukacyjnego będącego ekwiwalentem Executive MBA, lecz kładącego większy nacisk na kwestie praktyczne i na przydatne w firmie metody wdrażania. Takie możliwości daje organizowany przez CIMI program Management, z którego najpierw skorzystał prezes Torsystem Butzbach, Roman Sierzputowski. Program oparty na wykładach, studiach przypadku, grach biznesowych, warsztatach tematycznych i projektach szybko przyniósł wymierne efekty. W rezultacie zapadła decyzja o przeszkoleniu innych członków kadry menedżerskiej zarządu i bezpośrednio podlegających mu dyrektorów. Ewelina Prochera, dyrektor ds. rynku dilerskiego i indywidualnego, wyjaśnia, że na szkolenie kierowani są doświadczeni menedżerowie, którzy pracują w firmie dłuższy czas, mają udokumentowane sukcesy i wzorowo wywiązują się ze swoich zadań. Udział w programie, w całości opłacany przez pracodawcę, jest wyrazem uznania, motywacją do lepszej pracy i zachętą do osiągania jeszcze lepszych wyników. Ewelina Prochera podkreśla, że szczególnym atutem programu są osoby prowadzące zajęcia, ponieważ łączą dużą dawkę wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zarządzaniu organizacjami. Eliminuje to podstawowy mankament studiów MBA, na których zajęcia prowadzą z reguły nauczyciele akademiccy, pozbawieni możliwości skonfrontowania teoretycznych modeli z wyzwaniami codziennej działalności biznesowej. Program Management kładzie duży nacisk na praktyczne aspekty zarządzania, a więc wyjaśnienie uczestnikom kursu, jak wdrożyć omawiane rozwiązanie. Pozwala to menedżerom na bieżąco, jeszcze w trakcie trwania kursu, stosować nabytą wiedzę w zarządzaniu organizacją. Torsystem Butzbach nie monitoruje w szczególny sposób efektów szkolenia. Ewelina Prochera wyjaśnia jednak, że dzięki uporządkowaniu i usystematyzowaniu procesu zarządzania strategicznego i zarządzania ludźmi oraz poprawie wybranych strategii funkcjonalnych (np. strategii marketingowej) program przyczynił się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności firmy. Uzupełnienie programu nauczania o kwestie związane z miejscem biznesu w społeczeństwie. Gdy w centrum zainteresowania firm znalazły się kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility CSR), musiało to znaleźć swoje odbicie w programach studiów menedżerskich. Pojawiły się w nich zatem nowe bloki. Wśród 50 amerykańskich szkół biznesowych 80% uwzględnia w swojej ofercie jeden z trzech przedmiotów: etykę, społeczną odpowiedzialność biznesu lub zrównoważony rozwój. Niektóre uczelnie włączają tematykę społecznej odpowiedzialnością biznesu do już istniejących bloków. I tak na przykład w Columbia Business School takie tematy jak energia odnawialna czy odpowiedzialne społecznie inwestowanie zostały wplecione w główne zajęcia z finansów i księgowości. Z kolei Sloan School zorganizowała niedawno laboratorium zrównoważonego rozwoju, w którym studenci rozwijają nowe, ekologiczne modele biznesu. Także polskie uczelnie doceniają wagę zagadnień związanych z rolą biznesu w życiu społecznym. Etyka biznesu jest przedmiotem do wyboru w trzecim semestrze studiów MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na uczelni prężnie działa także Centrum Etyki Biznesu. * * * Najlepsze szkoły biznesowe nie pozostają głuche na dynamiczne zmiany i pojawiające się w efekcie nowe potrzeby firm w obszarze edukacji menedżerskiej. Warto jednak pamiętać, że raz ukończony program MBA nie czyni lidera. Bez ciągłego aktualizowania wiedzy, rozwijania umiejętności i pożądanych w organizacji cech nie ma co marzyć o kadrze menedżerskiej, która zrealizuje ambitne cele biznesowe na miarę XXI wieku. Mało tego, firma, która dziś nie zadba należycie o rozwój i edukację swoich pracowników, jutro musi liczyć się z tym, że zabraknie jej ludzi, którzy przejmą obowiązki dzisiejszych liderów. 1. Z ogólnoeuropejskiego badania trendów i wyzwań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadzonego w 2007 roku przez The Boston Consulting Group i European Association for Personnel Management, jasno wynika, że zarządzanie talentami jest najbardziej palącą kwestią, z jaką borykają się dziś organizacje. Badaniem objęto 1355 menedżerów najwyższego szczebla w 27 krajach Europy. Wnioski z badania zostały zawarte w raporcie The Future of HR In Europe. Key Challenges Through 2015, The Boston Consulting Group, European Association for Personnel Management, June Rozwój i edukacja menedżerów 29

19 HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! J E DE N AS EDYCJ TA W P OL A S Ponad CE! absolw 1600 entów Management Uznany program rozwoju menedżerów-praktyków, który gwarantuje znaczne podniesienie efektywności zarządzanych przez nich firm UNIKALNE CECHY I KORZYŚCI: ü Indywidualna diagnoza potrzeb i dopasowany do każdego uczestnika program rozwojowy ü Rozwój umiejętności przez rozwiązywanie konkretnych problemów firm uczestników ü Bezpłatny konsulting i wsparcie ü Rozszerzony dostęp do interaktywnych programów decyzyjnych Harvard Business Publishing ü Dostęp do interaktywnego portalu wiedzy Harvard Business Publishing: Harvard ManageMentor w języku polskim ü Format zajęć wygodny dla zapracowanego przedsiębiorcy Więcej informacji na stronie: ICANinstitute.pl/bc Infolinia: Wyjątkowy prezent tylko dla Czytelników Business Coachingu Bezpłatny artykuł Skuteczne narzędzia służące rozwojowi kadry menedżerskiej. Dowiesz się m. in. jakie narzędzia efektywnie budują kompetencje kadry zarządzającej oraz jak być skutecznym coachem i mentorem. Kliknij tutaj Multimedia and e-learning content provided by

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Raport Szkoła dla coacha

Raport Szkoła dla coacha Raport Szkoła dla coacha Magdalena Kołodkiewicz Zestawienie oferty edukacyjnej Szkół Coachingu w Polsce PATRONAT MEDIALNY: PATRONAT MERYTORYCZNY: KOMISJA COACHINGU POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH Patronat

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture Éducation et culture Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych 14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych Chcesz się szkolić? Zwróć na to uwagę W dzisiejszych czasach, gdzie obserwujemy ciągły rozwój usług szkoleniowych, pojawia się coraz więcej firm oferujących

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

GDZIE SIĘ PODZIAŁA CYFROWA SZKOŁA? EDUKACJA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU. Maciej Bitner Magdalena Kamińska

GDZIE SIĘ PODZIAŁA CYFROWA SZKOŁA? EDUKACJA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU. Maciej Bitner Magdalena Kamińska GDZIE SIĘ PODZIAŁA CYFROWA SZKOŁA? EDUKACJA NA MIARĘ WYZWAŃ XXI WIEKU Maciej Bitner Magdalena Kamińska Autorzy: Maciej Bitner Magdalena Kamińska Redakcja serii: Sonia Buchholtz Maciej Bukowski Warszawski

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich I część raportu z badań fokusowych Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

APMA Advanced Project Management Academy

APMA Advanced Project Management Academy Harvard Business Review Polska rekomenduje Zaawansowany program rozwojowy zarządzania projektami oraz portfelami projektów połączony z najlepszymi praktykami w zakresie rozumienia roli przywództwa, strategii

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 175 miejsc edycja 2015 Wiedza najlepiej wspiera doświadczenie Advanced General General Management Program Basic Uznany program rozwoju menedżerów praktyków,

Bardziej szczegółowo

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej

Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej Wrzesień (47) 2013 ISSN 2083-5302 Temat numeru Rekrutacja w branży telekomunikacyjnej O tym się mówi Oko na Poznań Świat HR Jak grać o HR-owy sukces? The CEE Rekruter The CEE Rekruter focus on Latvia A

Bardziej szczegółowo