INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME MIĘDZYNARODOWE SONDAŻ SPOŁECZNY POLSKI GENERALNY SONDAŻ SPOŁECZNY 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME MIĘDZYNARODOWE SONDAŻ SPOŁECZNY POLSKI GENERALNY SONDAŻ SPOŁECZNY 2010"

Transkrypt

1 I n s t y t u t S t u d i ó w S p o ł e c z n y c h i m. P r o f e s o r a R o b e r t a B. Z a j o n c a U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i S t a w k i 5 / 7, W a r s z a w a, t e l ; w w w. i s s. u w. e d u. p l INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME MIĘDZYNARODOWY SONDAŻ SPOŁECZNY R ELIGIJNOŚĆ PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE POLSKI GENERALNY SONDAŻ SPOŁECZNY 2010 Warszawa, 2012

2 Wstęp W 1992 roku Polska przystąpiła do Międzynarodowego Programu Badań Porównawczych ISSP (International Social Survey Programme), którego celem jest realizacja w krajach członkowskich sondaży poświęconych rozmaitym zagadnieniom z obszaru badań społecznych. Corocznie w każdym kraju członkowskim realizowane jest jedno badanie poświęcone problemowi wybranemu przez międzynarodowy zespół badaczy. Badania te realizowane są na próbach reprezentatywnych a wykorzystywane w nich wystandaryzowane narzędzia oraz kontrolowana na poziomie krajowym i międzynarodowym ujednolicona metodologia całego procesu badawczego umożliwiają prowadzenie analiz porównawczych oraz wykorzystywanie danych we wtórnej ich analizie. Szerokie spektrum krajów członkowskich, których obecnie jest 48, oraz publiczny dostęp do wyników czyni program atrakcyjnym źródłem danych, czego wyrazem może być choćby liczba ponad 5000 publikacji z całego świata, jakie się dotychczas ukazały a w których wykorzystano dane pochodzące z badań ISSP czy też niezliczone przykłady ich wykorzystywania w procesie dydaktycznym. Dodatkowym atutem programu badań ISSP jest fakt powtarzania co kilka lat sondaży tematycznych o nieznacznie zmienionej zawartości co umożliwia śledzenie temporalnego wymiaru przemian zachodzących w poszczególnych krajach. Na terenie Polski realizacją badania zajmuje się Zespół Ośrodka Badań Socjologicznych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi je w postaci modułów tematycznych dołączanych do krajowych badań Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego (PGSS). Dotychczas w Polsce zrealizowano ogółem 18 edycji badania ISSP. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badania ISSP poświęconego religijności Polaków z 2010 roku, które zestawiono z wynikami pozyskanymi w pozostałych uczestniczących w badaniu krajach. Zbiory danych wraz z pełną dokumentacją techniczno-metodologiczną z tego badania oraz połączone dane z polskiej jego edycji z danymi międzynarodowymi są udostępniane publicznie przez Polskie Archiwum Danych Społecznych (ADS) pod adresem: Zespół Ośrodka Badań Socjologicznych w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin Zieliński

3 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE1 Czy jest Pan(i) bardzo szczęśliwy(-a), raczej szczęśliwy( a), niezbyt szczęśliwy(-a), czy też nieszczęśliwy(-a)? Bardzo szczęśliwy(-a) Raczej szczęśliwy(-a) Niezbyt szczęśliwy(-a) Nieszczęśliwy(-a) Australia 32,9% 56,9% 9,1% 1,1% Austria 23,9% 65,0% 10,6% 0,5% Belgia I Flamandia 38,7% 55,3% 5,2% 0,8% Chile 27,6% 43,3% 25,5% 3,6% Chorwacja 20,5% 61,8% 14,2% 3,4% Cypr 24,1% 49,5% 21,4% 5,1% Czechy 11,6% 60,8% 24,2% 3,4% Dania 24,1% 65,4% 9,3% 1,2% Dominikana 47,3% 41,2% 9,1% 2,4% Filipiny 32,3% 48,5% 15,9% 3,2% Finlandia 18,6% 64,3% 14,5% 2,6% Francja 11,9% 70,0% 15,6% 2,5% Hiszpania 21,0% 65,0% 12,2% 1,8% Holandia 31,8% 59,4% 7,8% 1,0% Irlandia 48,3% 47,1% 4,2% 0,4% Izrael 26,0% 54,4% 16,8% 2,8% Japonia 16,6% 71,3% 10,7% 1,4% Korea Południowa 16,2% 57,3% 22,5% 4,0% Litwa 9,3% 46,2% 39,8% 4,7% Meksyk 55,2% 34,3% 9,2% 1,3% Niemcy 19,4% 65,7% 13,1% 1,8% Norwegia 26,5% 64,0% 8,3% 1,2% Nowa Zelandia 34,2% 59,5% 5,7% 0,6% POLSKA 26,8% 60,8% 11,0% 1,4% Portugalia 18,2% 60,8% 17,7% 3,3% Rosja 7,9% 66,8% 21,1% 4,1% RPA 24,9% 45,4% 18,6% 11,1% Słowacja 9,8% 66,1% 21,0% 3,0% Słowenia 16,4% 62,8% 18,2% 2,5% Szwajcaria 38,5% 55,7% 5,2% 0,7% Szwecja 28,2% 59,8% 10,6% 1,4% Taiwan 21,8% 64,7% 11,4% 2,1% Turcja 12,8% 42,6% 32,3% 12,3% Ukraina 4,9% 52,3% 36,7% 6,1% Urugwaj 31,7% 52,4% 13,6% 2,3% USA 45,2% 48,2% 5,3% 1,2% Wenezuela 46,6% 40,5% 11,9% 1,0% Węgry 7,4% 55,9% 29,9% 6,8% Wielka Brytania 31,8% 59,7% 7,3% 1,2% Włochy 10,3% 67,5% 19,1% 3,0%

4 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE2 Jeśli kobieta i mężczyzna mają stosunki seksualne przed ślubem, to czy uważa Pan(i), że jest to... Zawsze niewłaściwie Prawie zawsze niewłaściwie Tylko czasem niewłaściwie Nie ma w tym nic złego Australia 9,8% 5,0% 14,1% 71,2% Austria 3,3% 5,5% 15,7% 75,5% Belgia I Flamandia 2,7% 2,8% 18,6% 75,9% Chile 26,4% 10,4% 14,8% 48,4% Chorwacja 8,5% 4,9% 12,6% 74,1% Cypr 14,0% 19,0% 22,9% 44,2% Czechy 2,3% 5,0% 23,0% 69,7% Dania 4,1% 1,8% 7,5% 86,5% Dominikana 59,1% 11,7% 11,3% 17,9% Filipiny 54,6% 19,9% 10,9% 14,6% Finlandia 6,3% 4,0% 9,9% 79,8% Francja 3,7% 3,0% 14,8% 78,5% Hiszpania 10,5% 6,1% 13,6% 69,8% Holandia 6,6% 3,2% 15,0% 75,2% Irlandia 13,8% 8,1% 17,1% 61,0% Izrael 39,2% 8,1% 9,8% 42,9% Japonia 8,0% 22,6% 55,1% 14,4% Korea Południowa 27,6% 21,2% 35,5% 15,7% Litwa 10,2% 10,3% 24,3% 55,3% Meksyk 38,5% 15,5% 21,8% 24,2% Niemcy 4,8% 4,5% 14,4% 76,3% Norwegia 5,3% 2,9% 11,8% 80,0% Nowa Zelandia 11,8% 6,2% 14,0% 68,0% POLSKA 9,2% 10,7% 12,3% 67,8% Portugalia 11,4% 7,7% 19,9% 61,0% Rosja 14,9% 13,4% 19,5% 52,2% RPA 64,0% 8,4% 8,7% 18,8% Słowacja 12,7% 10,0% 17,9% 59,4% Słowenia 5,3% 4,7% 15,8% 74,2% Szwajcaria 5,1% 3,6% 18,1% 73,2% Szwecja 2,6% 2,3% 5,1% 90,0% Taiwan 32,5% 19,0% 26,6% 21,9% Turcja 83,3% 5,8% 6,9% 4,1% Ukraina 27,4% 14,1% 14,5% 44,1% Urugwaj 11,0% 4,9% 17,2% 67,0% USA 24,0% 8,8% 16,7% 50,5% Wenezuela 33,1% 12,8% 13,8% 40,2% Węgry 7,8% 9,3% 17,1% 65,8% Wielka Brytania 13,4% 5,7% 12,6% 68,4% Włochy 9,5% 11,8% 25,4% 53,4%

5 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE3 Jakie jest Pana(-i) zdanie na temat stosunków seksualnych osoby w stanie małżeńskim z kimś innym niż jego żona lub jej mąż. Czy jest to... Zawsze niewłaściwie Prawie zawsze niewłaściwie Tylko czasem niewłaściwie Nie ma w tym nic złego Australia 67,9% 25,4% 5,9% 0,8% Austria 40,3% 26,9% 20,7% 12,1% Belgia I Flamandia 50,5% 34,3% 12,5% 2,6% Chile 72,8% 11,9% 7,5% 7,8% Chorwacja 68,2% 18,1% 8,5% 5,3% Cypr 71,4% 19,7% 7,1% 1,8% Czechy 35,6% 31,3% 25,8% 7,3% Dania 59,0% 29,4% 8,8% 2,7% Dominikana 76,4% 12,4% 5,5% 5,6% Filipiny 84,1% 12,7% 2,1% 1,1% Finlandia 59,5% 35,1% 3,9% 1,5% Francja 44,7% 26,6% 24,3% 4,4% Hiszpania 65,6% 15,5% 12,4% 6,5% Holandia 54,2% 28,4% 14,3% 3,1% Irlandia 63,4% 19,4% 12,9% 4,2% Izrael 77,4% 12,4% 5,0% 5,2% Japonia 47,6% 43,5% 8,0% 0,9% Korea Południowa 73,3% 17,1% 6,8% 2,7% Litwa 48,1% 31,7% 14,3% 5,9% Meksyk 64,8% 15,6% 12,3% 7,3% Niemcy 49,7% 25,4% 14,3% 10,6% Norwegia 57,1% 36,2% 5,7% 0,9% Nowa Zelandia 66,0% 27,8% 5,4% 0,8% POLSKA 68,7% 19,6% 6,3% 5,4% Portugalia 62,7% 14,5% 13,1% 9,7% Rosja 39,9% 28,3% 19,4% 12,4% RPA 87,4% 5,3% 3,4% 4,0% Słowacja 58,4% 22,4% 12,5% 6,8% Słowenia 51,5% 27,1% 13,0% 8,4% Szwajcaria 47,1% 28,2% 19,0% 5,7% Szwecja 61,2% 30,9% 5,8% 2,1% Taiwan 84,6% 11,5% 3,0% 0,9% Turcja 92,2% 4,0% 2,4% 1,4% Ukraina 62,9% 19,4% 8,5% 9,2% Urugwaj 64,9% 12,7% 16,4% 6,0% USA 81,3% 11,9% 4,6% 2,2% Wenezuela 60,4% 12,1% 8,3% 19,3% Węgry 46,9% 26,0% 13,9% 13,2% Wielka Brytania 64,4% 24,7% 9,1% 1,8% Włochy 46,9% 26,6% 18,3% 8,2%

6 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE4 A czy sądzi Pan(i), że stosunki seksualne między dwiema dorosłymi osobami tej samej płci są... Zawsze niewłaściwie Prawie zawsze niewłaściwie Tylko czasem niewłaściwie Nie ma w tym nic złego Australia 37,2% 6,2% 10,0% 46,6% Austria 24,5% 10,6% 15,3% 49,6% Belgia I Flamandia 13,1% 5,9% 18,4% 62,6% Chile 64,3% 8,1% 10,4% 17,2% Chorwacja 65,8% 9,4% 5,5% 19,3% Cypr 71,5% 13,6% 5,7% 9,2% Czechy 33,7% 20,3% 21,9% 24,1% Dania 19,7% 5,9% 11,9% 62,5% Dominikana 73,6% 11,4% 8,1% 6,9% Filipiny 79,8% 12,3% 3,5% 4,5% Finlandia 26,2% 8,2% 9,6% 56,0% Francja 31,5% 7,8% 17,2% 43,5% Hiszpania 26,7% 6,9% 10,8% 55,6% Holandia 12,6% 2,5% 10,9% 73,9% Irlandia 30,4% 11,2% 15,9% 42,4% Izrael 55,8% 6,1% 7,4% 30,6% Japonia 33,7% 30,5% 29,1% 6,7% Korea Południowa 71,9% 13,3% 8,0% 6,8% Litwa 71,9% 12,6% 6,4% 9,1% Meksyk 60,3% 12,2% 11,0% 16,5% Niemcy 29,1% 9,2% 15,1% 46,5% Norwegia 24,1% 4,3% 10,1% 61,5% Nowa Zelandia 34,6% 8,6% 12,4% 44,4% POLSKA 63,1% 9,1% 5,6% 22,2% Portugalia 44,4% 9,7% 15,4% 30,6% Rosja 72,9% 13,6% 4,1% 9,4% RPA 85,0% 3,9% 3,3% 7,9% Słowacja 53,6% 14,2% 8,7% 23,4% Słowenia 50,3% 10,7% 15,3% 23,7% Szwajcaria 17,8% 5,6% 15,7% 60,8% Szwecja 28,5% 6,9% 6,9% 57,7% Taiwan 59,2% 10,0% 11,3% 19,5% Turcja 93,1% 3,0% 1,8% 2,1% Ukraina 86,3% 4,4% 2,4% 6,9% Urugwaj 48,3% 7,1% 10,2% 34,3% USA 55,6% 4,9% 6,0% 33,4% Wenezuela 67,9% 9,2% 3,9% 19,0% Węgry 51,3% 19,7% 12,1% 16,9% Wielka Brytania 38,6% 8,4% 10,9% 42,0% Włochy 35,4% 18,0% 22,7% 23,8%

7 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE5a Jeśli istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się z poważnymi wadami? Zawsze niewłaściwe Prawie zawsze niewłaściwe Tylko czasem niewłaściwe Nie ma w tym nic złego Australia 8,3% 8,1% 17,1% 66,5% Austria 19,7% 15,5% 28,4% 36,4% Belgia I Flamandia 4,2% 5,1% 19,3% 71,5% Chile 54,8% 9,2% 15,9% 20,1% Chorwacja 15,9% 6,8% 14,4% 62,9% Cypr 17,4% 19,9% 23,5% 39,3% Czechy 7,1% 8,7% 22,1% 62,1% Dania 4,2% 4,1% 19,1% 72,5% Dominikana 57,0% 13,7% 14,3% 15,1% Filipiny 80,3% 9,0% 6,2% 4,5% Finlandia 6,3% 6,7% 19,0% 68,0% Francja 4,5% 3,3% 10,3% 81,9% Hiszpania 14,3% 6,4% 17,6% 61,7% Holandia 8,8% 7,9% 22,9% 60,4% Irlandia 31,4% 17,5% 23,3% 27,7% Izrael 20,8% 13,5% 11,8% 53,9% Japonia 13,5% 19,2% 46,8% 20,5% Korea Południowa 10,8% 9,7% 31,1% 48,4% Litwa 13,9% 13,8% 18,2% 54,1% Meksyk 40,8% 14,2% 17,3% 27,7% Niemcy 14,4% 11,7% 20,4% 53,5% Norwegia 5,8% 7,4% 22,4% 64,5% Nowa Zelandia 25,9% 14,5% 21,0% 38,7% POLSKA 18,8% 10,4% 18,4% 52,4% Portugalia 12,6% 5,1% 15,4% 66,9% Rosja 9,0% 7,4% 16,5% 67,1% RPA 58,2% 8,1% 8,9% 24,8% Słowacja 12,8% 10,0% 18,4% 58,7% Słowenia 9,4% 7,1% 17,4% 66,1% Szwajcaria 8,3% 7,4% 23,3% 61,1% Szwecja 4,0% 4,0% 10,4% 81,6% Taiwan 8,6% 5,6% 20,7% 65,1% Turcja 42,3% 6,7% 23,9% 27,1% Ukraina 12,8% 10,2% 29,1% 47,9% Urugwaj 23,3% 6,9% 16,9% 52,9% USA 23,1% 8,7% 15,4% 52,7% Wenezuela 43,9% 12,5% 13,9% 29,6% Węgry 4,4% 6,6% 14,5% 74,5% Wielka Brytania 14,5% 10,3% 24,9% 50,3% Włochy 8,8% 10,9% 31,6% 48,6%

8 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE5b Jeśli rodzina ma bardzo niskie dochody i nie może sobie pozwolić na więcej dzieci Zawsze niewłaściwe Prawie zawsze niewłaściwe Tylko czasem niewłaściwe Nie ma w tym nic złego Australia 22,8% 13,3% 18,4% 45,4% Austria 34,9% 20,5% 19,8% 24,8% Belgia I Flamandia 25,8% 19,5% 29,3% 25,5% Chile 74,1% 8,7% 6,7% 10,5% Chorwacja 34,0% 13,3% 18,9% 33,8% Cypr 55,7% 25,9% 13,0% 5,4% Czechy 14,7% 18,8% 35,9% 30,7% Dania 18,0% 13,7% 23,1% 45,2% Dominikana 74,0% 12,4% 7,1% 6,5% Filipiny 81,0% 8,1% 6,2% 4,7% Finlandia 22,7% 21,8% 21,6% 33,9% Francja 13,1% 9,9% 25,9% 51,1% Hiszpania 35,7% 15,7% 19,8% 28,7% Holandia 33,0% 19,8% 21,9% 25,3% Irlandia 57,7% 19,9% 12,3% 10,1% Izrael 42,8% 18,9% 14,1% 24,2% Japonia 19,5% 31,8% 36,5% 12,2% Korea Południowa 28,2% 18,9% 31,3% 21,6% Litwa 21,2% 26,2% 26,1% 26,4% Meksyk 59,3% 14,5% 13,1% 13,1% Niemcy 39,1% 23,4% 20,2% 17,3% Norwegia 22,7% 17,6% 24,1% 35,6% Nowa Zelandia 25,9% 14,5% 21,0% 38,7% POLSKA 44,4% 21,1% 12,4% 22,1% Portugalia 33,3% 14,6% 26,4% 25,7% Rosja 13,3% 12,0% 22,4% 52,3% RPA 76,7% 7,9% 4,9% 10,6% Słowacja 27,1% 18,1% 24,4% 30,4% Słowenia 21,0% 16,3% 28,9% 33,8% Szwajcaria 26,5% 17,6% 28,2% 27,7% Szwecja 16,3% 13,0% 12,8% 57,8% Taiwan 35,8% 19,2% 21,5% 23,5% Ukraina 24,8% 18,3% 29,5% 27,4% Urugwaj 46,7% 9,8% 15,8% 27,7% USA 51,1% 9,8% 10,4% 28,8% Wenezuela 68,0% 9,1% 5,5% 17,3% Węgry 11,3% 20,4% 24,2% 44,1% Wielka Brytania 34,4% 16,5% 21,3% 27,8% Włochy 35,8% 22,4% 25,5% 16,2%

9 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE6 Czy się Pan(i) zgadza, czy też nie zgadza z następującym stwierdzeniem. Zadaniem męża jest zarabianie pieniędzy, zadaniem żony jest dbanie o dom i rodzinę zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się nie zgadzam Australia 5,8% 11,4% 25,7% 26,6% 30,5% Austria 8,7% 20,1% 24,7% 21,8% 24,6% Belgia I Flamandia 3,5% 12,1% 18,5% 31,6% 34,2% Chile 9,7% 16,5% 15,0% 31,8% 27,0% Chorwacja 8,0% 12,0% 15,7% 27,5% 36,7% Cypr 3,4% 8,8% 17,1% 38,4% 32,3% Czechy 13,3% 22,9% 28,4% 25,7% 9,7% Dania 2,6% 5,0% 8,7% 8,1% 75,7% Dominikana 22,9% 30,3% 12,3% 24,8% 9,7% Filipiny 53,1% 20,9% 7,8% 14,2% 4,0% Finlandia 2,7% 6,4% 19,9% 34,4% 36,6% Francja 4,5% 6,1% 20,5% 25,4% 43,6% Hiszpania 6,0% 9,6% 10,0% 22,6% 51,8% Holandia 3,0% 6,9% 16,2% 29,5% 44,4% Irlandia 6,7% 12,8% 20,5% 34,6% 25,3% Izrael 5,7% 20,5% 19,9% 24,9% 29,0% Japonia 7,5% 24,3% 25,9% 12,9% 29,4% Korea Południowa 13,4% 24,7% 23,3% 23,3% 15,3% Litwa 10,7% 26,9% 24,1% 27,6% 10,8% Meksyk 20,9% 18,9% 16,9% 27,0% 16,2% Niemcy 7,4% 14,0% 18,7% 24,5% 35,4% Norwegia 2,7% 3,2% 14,4% 28,7% 50,9% Nowa Zelandia 5,3% 14,1% 28,0% 30,4% 22,2% POLSKA 14,0% 28,1% 20,6% 29,5% 7,9% Portugalia 5,4% 13,8% 14,0% 29,8% 37,0% Rosja 29,7% 28,9% 18,1% 16,1% 7,3% RPA 17,7% 19,3% 11,0% 30,6% 21,3% Słowacja 15,4% 23,0% 29,6% 16,5% 15,5% Słowenia 5,0% 14,5% 14,1% 32,1% 34,3% Szwajcaria 6,5% 15,1% 26,4% 29,3% 22,7% Szwecja 1,4% 3,3% 19,3% 27,8% 48,2% Taiwan 11,5% 27,2% 9,9% 39,3% 12,1% Turcja 37,8% 15,1% 12,3% 18,7% 16,1% Ukraina 24,2% 21,3% 25,3% 19,0% 10,2% Urugwaj 10,4% 16,4% 15,9% 38,2% 19,1% USA 11,3% 14,9% 20,6% 31,9% 21,2% Wenezuela 16,2% 16,3% 14,6% 31,0% 21,9% Węgry 17,1% 24,9% 31,1% 16,9% 10,0% Wielka Brytania 5,6% 12,0% 22,0% 33,0% 27,4% Włochy 9,7% 19,7% 24,4% 26,9% 19,3%

10 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE7 Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan(i), że ludziom można ufać, czy też w postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele? Ludziom prawie zawsze można ufać Na ogół ludziom można ufać Na ogół w postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele Prawie zawsze w postępowaniu z ludźmi ostrożności nigdy za wiele Australia 2,8% 47,6% 41,6% 8,0% Austria 6,1% 55,7% 29,8% 8,4% Belgia I Flamandia 2,2% 40,3% 43,5% 14,0% Chile 3,3% 13,5% 42,9% 40,4% Chorwacja 1,5% 13,2% 50,3% 34,9% Cypr 1,3% 16,3% 44,0% 38,4% Czechy 3,9% 41,6% 38,2% 16,3% Dania 17,4% 62,3% 14,0% 6,3% Dominikana 9,7% 10,4% 52,2% 27,8% Filipiny 10,5% 14,4% 44,2% 30,9% Finlandia 3,7% 56,7% 30,4% 9,2% Francja 2,4% 29,2% 50,6% 17,7% Hiszpania 9,2% 31,5% 36,6% 22,7% Holandia 3,4% 58,2% 32,9% 5,5% Irlandia 7,9% 48,4% 33,6% 10,1% Izrael 3,0% 29,5% 38,0% 29,5% Japonia 0,6% 37,6% 49,7% 12,0% Korea Południowa 3,4% 36,9% 48,9% 10,8% Litwa 3,0% 21,7% 53,6% 21,7% Meksyk 10,5% 12,0% 46,1% 31,4% Niemcy 4,1% 39,1% 46,3% 10,6% Norwegia 7,5% 71,3% 15,9% 5,2% Nowa Zelandia 2,9% 61,0% 31,6% 4,6% POLSKA 1,7% 25,4% 55,7% 17,3% Portugalia 3,4% 18,1% 48,6% 29,9% Rosja 3,6% 24,9% 53,5% 18,0% RPA 6,4% 23,2% 45,2% 25,2% Słowacja 1,8% 27,6% 45,7% 24,9% Słowenia 2,0% 19,7% 51,3% 27,1% Szwajcaria 7,4% 50,9% 33,2% 8,6% Szwecja 7,6% 61,8% 22,7% 7,9% Taiwan 15,9% 23,2% 42,7% 18,3% Turcja 1,5% 4,9% 40,0% 53,6% Ukraina 8,3% 57,5% 26,3% 7,9% Urugwaj 6,1% 17,7% 40,0% 36,3% USA 9,5% 33,3% 44,2% 12,9% Wenezuela 8,1% 20,3% 37,5% 34,1% Węgry 4,4% 37,0% 43,5% 15,0% Wielka Brytania 3,2% 46,1% 40,8% 9,9% Włochy 3,6% 18,2% 50,1% 28,0%

11 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE8a Zaufanie do Sejmu Całkowite zaufanie Duże zaufanie Umiarkowane zaufanie Bardzo małe zaufanie W ogóle nie mam zaufania Australia 2,5% 12,1% 43,7% 29,9% 11,9% Austria 4,1% 12,4% 42,5% 31,4% 9,6% Belgia I Flamandia 0,0% 7,8% 43,3% 35,7% 13,2% Chile 2,6% 6,0% 33,7% 30,1% 27,6% Chorwacja 1,0% 1,8% 22,7% 31,3% 43,1% Cypr 6,2% 35,4% 32,8% 15,7% 9,9% Czechy 0,6% 3,4% 20,6% 42,3% 33,1% Dania 4,7% 35,4% 41,4% 14,9% 3,6% Dominikana 7,9% 19,6% 31,5% 24,3% 16,7% Filipiny 10,3% 37,7% 26,6% 15,1% 10,2% Finlandia 2,4% 26,3% 43,1% 21,8% 6,5% Francja 0,8% 4,5% 43,3% 35,6% 15,8% Hiszpania 4,2% 16,8% 36,6% 26,9% 15,5% Holandia 0,4% 12,7% 49,0% 29,1% 8,8% Irlandia 2,1% 10,5% 37,0% 27,5% 22,9% Izrael 1,9% 9,2% 35,4% 29,7% 23,8% Japonia 0,6% 3,5% 22,6% 53,0% 20,3% Korea Południowa 2,0% 2,8% 25,3% 47,6% 22,3% Litwa 0,4% 1,5% 10,6% 28,8% 58,8% Meksyk 5,7% 9,8% 24,7% 30,0% 29,7% Niemcy 2,3% 14,2% 48,2% 26,2% 9,2% Norwegia 3,8% 36,7% 32,8% 20,4% 6,3% Nowa Zelandia 0,4% 7,1% 44,1% 38,1% 10,3% POLSKA 0,5% 5,1% 44,9% 32,9% 16,6% Portugalia 2,1% 7,4% 36,9% 32,7% 20,9% Rosja 4,3% 10,1% 32,5% 30,2% 22,9% RPA 11,0% 23,8% 28,1% 19,8% 17,3% Słowacja 3,6% 22,7% 35,9% 23,9% 13,9% Słowenia 1,2% 10,8% 41,8% 25,0% 21,2% Szwajcaria 3,8% 28,9% 51,5% 13,3% 2,5% Szwecja 2,5% 22,6% 38,8% 25,8% 10,3% Taiwan 0,9% 4,3% 40,0% 38,9% 15,9% Turcja 25,9% 15,8% 21,5% 13,3% 23,5% Ukraina 0,5% 2,7% 6,5% 27,0% 63,3% Urugwaj 3,7% 14,3% 32,1% 28,3% 21,6% USA 2,5% 7,7% 51,1% 26,3% 12,5% Wenezuela 8,5% 23,8% 0,0% 26,4% 41,2% Węgry 1,1% 6,8% 28,6% 32,6% 30,9% Wielka Brytania 1,2% 4,6% 39,6% 36,5% 18,1% Włochy 1,1% 10,3% 33,6% 36,0% 19,0%

12 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE8b Zaufanie do organizacji przemysłowych i handlowych Całkowite zaufanie Duże zaufanie Umiarkowane zaufanie Bardzo małe zaufanie W ogóle nie mam zaufania Australia 1,9% 17,8% 60,3% 15,4% 4,7% Austria 4,7% 19,4% 47,8% 22,7% 5,3% Belgia I Flamandia 0,9% 24,2% 57,5% 14,2% 3,3% Chile 3,8% 12,7% 38,9% 26,2% 18,4% Chorwacja 0,9% 3,9% 34,7% 34,3% 26,2% Cypr 6,2% 31,9% 32,8% 20,1% 9,0% Czechy 0,9% 8,1% 34,8% 37,9% 18,2% Dania 2,9% 29,0% 49,2% 15,2% 3,8% Dominikana 8,0% 26,4% 37,3% 21,0% 7,2% Filipiny 8,9% 35,7% 31,3% 15,5% 8,6% Finlandia 1,6% 23,1% 48,3% 21,8% 5,3% Francja 0,2% 1,7% 33,8% 39,8% 24,6% Hiszpania 3,8% 21,6% 45,6% 22,4% 6,6% Holandia 0,3% 23,0% 57,0% 16,9% 2,8% Irlandia 2,0% 16,3% 48,3% 22,7% 10,8% Izrael 3,9% 19,9% 49,1% 19,2% 7,8% Japonia 0,5% 4,8% 50,4% 38,5% 5,8% Korea Południowa 3,1% 9,1% 58,7% 24,0% 5,1% Litwa 4,7% 21,0% 47,7% 14,6% 11,9% Meksyk 6,0% 12,9% 34,4% 28,1% 18,6% Niemcy 1,1% 19,7% 50,8% 22,6% 5,8% Norwegia 0,9% 29,1% 49,5% 17,4% 3,1% Nowa Zelandia 0,6% 19,9% 63,8% 14,5% 1,3% POLSKA 0,4% 9,0% 64,2% 19,9% 6,5% Portugalia 0,9% 8,3% 40,6% 36,3% 13,9% Rosja 2,2% 7,2% 29,2% 34,0% 27,4% RPA 17,0% 30,4% 30,2% 12,8% 9,6% Słowacja 2,7% 20,3% 40,0% 23,7% 13,2% Słowenia 1,3% 16,5% 50,4% 21,4% 10,4% Szwajcaria 1,9% 28,9% 48,1% 18,7% 2,4% Szwecja 1,3% 27,4% 46,2% 20,0% 5,1% Taiwan 0,5% 8,2% 55,5% 30,6% 5,2% Turcja 11,6% 9,5% 23,9% 20,4% 34,5% Ukraina 1,9% 8,3% 20,0% 31,6% 38,1% Urugwaj 3,2% 19,8% 39,6% 26,0% 11,4% USA 2,6% 15,1% 60,6% 16,5% 5,2% Wenezuela 13,1% 34,4% 0,0% 23,7% 28,8% Węgry 1,0% 9,0% 27,3% 34,4% 28,3% Wielka Brytania 1,1% 11,0% 59,8% 22,1% 6,0% Włochy 1,0% 9,2% 45,2% 33,3% 11,3%

13 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE8c Zaufanie do kościołów i organizacji wyznaniowych Całkowite zaufanie Duże zaufanie Umiarkowane zaufanie Bardzo małe zaufanie W ogóle nie mam zaufania Australia 3,4% 18,8% 31,1% 26,7% 20,1% Austria 4,1% 19,2% 36,2% 26,2% 14,3% Belgia I Flamandia 1,1% 11,7% 34,1% 30,9% 22,3% Chile 15,5% 20,7% 30,9% 17,2% 15,7% Chorwacja 7,9% 14,3% 36,2% 20,2% 21,4% Cypr 10,5% 34,8% 27,8% 15,6% 11,3% Czechy 4,6% 9,6% 25,2% 28,9% 31,7% Dania 4,5% 25,3% 38,8% 19,8% 11,6% Dominikana 8,9% 30,3% 36,8% 18,2% 5,8% Filipiny 36,8% 40,2% 13,2% 7,1% 2,7% Finlandia 3,9% 32,1% 35,6% 18,5% 9,9% Francja 1,9% 8,2% 38,9% 24,3% 26,7% Hiszpania 8,9% 19,2% 26,6% 22,1% 23,2% Holandia 1,7% 19,9% 38,5% 25,1% 14,8% Irlandia 6,6% 19,9% 43,0% 18,4% 12,1% Izrael 5,4% 18,8% 30,1% 21,5% 24,1% Japonia 0,9% 4,6% 32,6% 40,6% 21,3% Korea Południowa 6,3% 14,3% 47,2% 23,5% 8,8% Litwa 11,4% 22,6% 34,5% 17,4% 14,1% Meksyk 16,1% 22,6% 26,4% 20,3% 14,6% Niemcy 3,8% 21,2% 35,3% 21,8% 17,8% Norwegia 1,7% 27,2% 36,4% 23,2% 11,5% Nowa Zelandia 3,0% 17,9% 42,7% 24,1% 12,4% POLSKA 6,6% 28,6% 44,5% 12,5% 7,7% Portugalia 10,2% 20,1% 42,7% 17,8% 9,1% Rosja 16,9% 21,7% 36,4% 15,1% 9,9% RPA 41,9% 33,0% 16,3% 5,3% 3,5% Słowacja 9,8% 23,6% 29,8% 19,2% 17,6% Słowenia 4,3% 16,6% 34,1% 19,7% 25,2% Szwajcaria 2,9% 19,5% 42,2% 23,6% 11,8% Szwecja 1,8% 18,3% 36,2% 26,2% 17,6% Taiwan 2,7% 19,3% 60,7% 15,2% 2,1% Turcja 38,9% 17,4% 18,0% 10,6% 15,0% Ukraina 20,5% 23,8% 29,8% 13,8% 12,1% Urugwaj 8,7% 19,2% 24,4% 22,5% 25,1% USA 7,1% 21,5% 50,3% 13,1% 8,0% Wenezuela 33,3% 34,2% 0,0% 14,1% 18,4% Węgry 5,8% 17,1% 35,6% 19,9% 21,6% Wielka Brytania 4,7% 15,0% 43,3% 23,5% 13,5% Włochy 6,3% 23,4% 39,4% 19,9% 11,1%

14 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE8d Zaufanie do sądów i systemu prawnego Całkowite zaufanie Duże zaufanie Umiarkowane zaufanie Bardzo małe zaufanie W ogóle nie mam zaufania Australia 2,6% 21,7% 42,4% 23,5% 9,8% Austria 8,2% 38,6% 34,9% 14,1% 4,3% Belgia I Flamandia 1,1% 17,2% 42,2% 26,8% 12,6% Chile 2,9% 6,9% 23,8% 28,8% 37,6% Chorwacja 1,0% 4,1% 28,1% 31,9% 34,9% Cypr 13,1% 45,9% 25,4% 10,5% 5,1% Czechy 1,5% 9,0% 34,1% 35,6% 19,8% Dania 17,1% 51,3% 22,0% 7,5% 2,2% Dominikana 7,0% 22,4% 33,8% 22,9% 13,8% Filipiny 11,9% 33,1% 29,0% 16,6% 9,4% Finlandia 8,5% 50,6% 29,1% 7,7% 4,1% Francja 1,5% 12,0% 55,9% 21,8% 8,8% Hiszpania 4,4% 15,8% 33,9% 29,4% 16,5% Holandia 1,8% 33,8% 41,6% 16,6% 6,2% Irlandia 3,1% 18,0% 44,3% 21,2% 13,5% Izrael 5,7% 24,9% 38,2% 20,2% 11,0% Japonia 2,5% 16,4% 54,1% 22,9% 4,1% Korea Południowa 5,7% 19,0% 53,2% 17,6% 4,5% Litwa 2,8% 12,6% 40,9% 25,4% 18,3% Meksyk 6,9% 9,5% 24,5% 27,2% 31,9% Niemcy 5,9% 36,7% 36,9% 14,8% 5,7% Norwegia 10,5% 55,6% 22,5% 9,1% 2,3% Nowa Zelandia 1,8% 18,9% 44,1% 24,6% 10,7% POLSKA 3,0% 28,8% 44,6% 15,5% 8,1% Portugalia 1,1% 9,0% 42,4% 31,7% 15,8% Rosja 3,6% 10,2% 33,3% 27,9% 25,0% RPA 13,0% 27,3% 26,6% 18,0% 15,2% Słowacja 2,4% 18,6% 37,1% 28,2% 13,7% Słowenia 1,9% 23,4% 39,9% 20,1% 14,6% Szwajcaria 5,6% 40,0% 38,6% 11,9% 3,9% Szwecja 4,4% 41,0% 33,6% 15,4% 5,7% Taiwan 1,1% 12,3% 46,5% 30,5% 9,5% Turcja 37,1% 17,8% 18,6% 11,2% 15,3% Ukraina 1,4% 5,3% 9,2% 34,1% 50,1% Urugwaj 7,4% 25,0% 28,7% 23,2% 15,8% USA 4,5% 18,7% 55,5% 15,2% 6,0% Wenezuela 9,9% 25,7% 0,0% 27,7% 36,7% Węgry 4,4% 23,0% 36,9% 20,5% 15,1% Wielka Brytania 2,5% 15,7% 46,5% 24,4% 11,0% Włochy 1,8% 14,5% 40,5% 30,1% 13,0%

15 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE8e Zaufanie do szkół i systemu edukacji Całkowite zaufanie Duże zaufanie Umiarkowane zaufanie Bardzo małe zaufanie W ogóle nie mam zaufania Australia 2,7% 34,2% 47,9% 12,4% 2,8% Austria 8,5% 43,0% 35,5% 10,2% 2,8% Belgia I Flamandia 10,7% 58,9% 26,4% 2,9% 1,1% Chile 5,2% 14,1% 39,0% 23,9% 17,7% Chorwacja 6,2% 21,4% 45,7% 18,7% 8,0% Cypr 17,9% 46,3% 22,6% 8,8% 4,3% Czechy 9,3% 36,6% 41,3% 8,9% 3,9% Dania 8,0% 50,4% 33,7% 6,6% 1,2% Dominikana 12,4% 40,8% 29,4% 12,8% 4,5% Filipiny 27,6% 44,3% 15,9% 8,0% 4,2% Finlandia 7,0% 64,3% 24,9% 3,6% 0,2% Francja 2,7% 22,3% 56,9% 12,9% 5,3% Hiszpania 11,0% 37,9% 33,5% 12,7% 4,8% Holandia 1,6% 38,1% 48,8% 9,8% 1,7% Irlandia 9,4% 40,6% 38,5% 6,8% 4,6% Izrael 3,4% 24,6% 41,7% 22,0% 8,3% Japonia 0,9% 8,7% 53,8% 31,3% 5,3% Korea Południowa 5,5% 14,9% 56,0% 20,1% 3,5% Litwa 10,1% 37,0% 41,7% 6,4% 4,9% Meksyk 12,3% 23,0% 35,9% 18,7% 10,2% Niemcy 5,2% 37,3% 41,5% 12,5% 3,6% Norwegia 3,4% 49,4% 36,0% 9,5% 1,8% Nowa Zelandia 2,6% 29,2% 53,0% 12,6% 2,6% POLSKA 4,5% 46,6% 41,5% 6,1% 1,4% Portugalia 5,1% 30,3% 47,5% 13,6% 3,5% Rosja 14,0% 33,2% 38,6% 10,3% 4,0% RPA 33,6% 40,4% 15,8% 5,9% 4,5% Słowacja 8,7% 42,6% 33,2% 10,8% 4,7% Słowenia 12,3% 53,8% 25,8% 5,8% 2,4% Szwajcaria 6,8% 53,9% 32,6% 6,4% 0,3% Szwecja 2,0% 35,9% 38,6% 19,0% 4,4% Taiwan 4,4% 32,4% 50,6% 11,0% 1,7% Turcja 41,5% 17,6% 19,2% 9,7% 12,0% Ukraina 10,6% 21,7% 38,6% 16,9% 12,2% Urugwaj 18,5% 48,9% 19,2% 9,7% 3,7% USA 6,7% 25,7% 49,4% 14,4% 3,8% Wenezuela 42,7% 32,3% 0,0% 11,9% 13,1% Węgry 10,1% 32,2% 38,6% 12,0% 7,1% Wielka Brytania 3,8% 29,5% 53,4% 10,5% 2,8% Włochy 4,5% 21,0% 53,2% 17,9% 3,4%

16 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE9 Interesuje nas czy w swoim życiu zmieniał(a) Pan(i) miejsce zamieszkania. Które z następujących określeń najlepiej opisuje Pana(i) doświadczenie w tym zakresie? Mieszkałem(-am) w różnych krajach Mieszkałem(-am) w różnych miejscow. w tym samym kraju Mieszkałem(-am) w różnych miejscach ale w tej samej miejsc Zawsze mieszkałem(-am) w tym samym miejscu Australia 19,6% 40,6% 25,6% 14,2% Austria 13,2% 32,4% 21,8% 32,5% Belgia I Flamandia 3,5% 25,6% 20,6% 50,3% Chile 4,0% 21,3% 36,1% 38,6% Chorwacja 14,0% 33,9% 18,5% 33,5% Cypr 15,7% 20,8% 24,4% 39,1% Czechy 3,8% 23,3% 30,6% 42,3% Dania 14,1% 47,7% 20,6% 17,5% Dominikana 1,6% 12,7% 34,0% 51,7% Filipiny 2,3% 21,4% 16,8% 59,5% Finlandia 12,2% 52,5% 22,4% 12,9% Francja 12,2% 55,2% 19,2% 13,4% Hiszpania 15,7% 34,0% 24,2% 26,1% Holandia 11,0% 50,7% 22,7% 15,6% Irlandia 25,7% 24,3% 20,2% 29,7% Izrael 24,5% 32,2% 16,6% 26,6% Japonia 1,1% 30,7% 24,4% 43,8% Korea Południowa 2,9% 50,0% 31,3% 15,8% Litwa 12,9% 30,6% 29,2% 27,3% Meksyk 3,0% 21,5% 31,4% 44,1% Niemcy 16,3% 34,2% 15,9% 33,5% Norwegia 15,5% 52,7% 19,2% 12,6% Nowa Zelandia 33,7% 38,9% 19,6% 7,8% POLSKA 5,6% 37,8% 11,3% 45,3% Portugalia 19,1% 33,9% 17,9% 29,1% Rosja 4,6% 33,4% 27,6% 34,4% RPA 4,9% 31,0% 20,5% 43,7% Słowacja 6,2% 16,4% 24,1% 53,3% Słowenia 10,0% 31,7% 18,9% 39,4% Szwajcaria 35,6% 45,4% 10,7% 8,3% Szwecja 15,5% 45,3% 26,3% 12,9% Taiwan 4,5% 42,9% 17,5% 35,1% Turcja 3,3% 25,3% 38,1% 33,3% Ukraina 6,2% 15,4% 24,6% 53,8% Urugwaj 6,8% 24,9% 40,4% 27,9% USA 16,3% 42,8% 28,6% 12,3% Wenezuela 3,4% 25,5% 20,4% 50,6% Węgry 3,2% 37,2% 22,8% 36,7% Wielka Brytania 18,7% 31,2% 25,6% 24,5% Włochy 11,5% 22,9% 27,4% 38,3%

17 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE10a Duchowni nie powinni starać się wpływać na to, jak ludzie głosują w wyborach zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się nie zgadzam Australia 58,8% 22,0% 8,5% 5,3% 5,4% Austria 47,3% 34,2% 13,1% 3,1% 2,3% Belgia I Flamandia 43,0% 35,2% 9,9% 5,7% 6,2% Chile 32,6% 40,9% 12,3% 10,7% 3,4% Chorwacja 55,0% 29,6% 7,7% 4,9% 2,8% Cypr 44,8% 35,1% 13,1% 4,6% 2,3% Czechy 43,3% 31,3% 11,6% 7,8% 6,0% Dania 79,2% 7,9% 5,8% 3,6% 3,5% Dominikana 18,0% 43,1% 12,1% 18,8% 8,0% Filipiny 42,1% 26,6% 11,1% 12,6% 7,6% Finlandia 59,0% 24,1% 8,7% 6,3% 1,9% Francja 67,7% 18,8% 8,4% 3,7% 1,3% Hiszpania 58,1% 26,3% 6,3% 6,2% 3,1% Holandia 50,0% 32,9% 8,9% 5,5% 2,7% Irlandia 35,9% 41,7% 13,4% 6,6% 2,4% Izrael 30,1% 31,2% 14,2% 14,9% 9,7% Japonia 64,5% 20,8% 10,7% 2,1% 1,9% Korea Południowa 52,3% 23,1% 11,9% 7,6% 5,2% Litwa 29,6% 45,6% 15,2% 8,2% 1,4% Meksyk 35,2% 33,9% 13,4% 13,2% 4,2% Niemcy 62,8% 23,2% 7,0% 4,1% 3,0% Norwegia 55,3% 27,6% 8,7% 5,4% 3,0% Nowa Zelandia 52,8% 24,5% 10,1% 8,6% 4,0% POLSKA 60,9% 26,3% 5,9% 3,9% 3,0% Portugalia 43,4% 32,3% 11,2% 8,3% 4,9% Rosja 56,1% 28,3% 7,8% 3,7% 4,1% RPA 29,2% 42,8% 7,2% 15,7% 5,1% Słowacja 55,1% 20,1% 13,8% 6,4% 4,6% Słowenia 46,0% 36,7% 7,7% 6,2% 3,4% Szwajcaria 42,7% 37,6% 10,6% 6,5% 2,6% Szwecja 47,7% 26,5% 13,9% 6,6% 5,4% Taiwan 54,4% 37,3% 4,5% 3,2% 0,6% Turcja 69,0% 10,9% 7,4% 6,8% 5,9% Ukraina 57,7% 25,5% 8,8% 4,8% 3,2% Urugwaj 29,4% 38,6% 11,8% 16,0% 4,3% USA 43,5% 29,1% 14,6% 10,5% 2,4% Wenezuela 30,2% 20,5% 6,0% 19,6% 23,8% Węgry 49,6% 24,6% 14,6% 7,3% 3,9% Wielka Brytania 42,7% 32,9% 11,1% 8,1% 5,2% Włochy 43,5% 37,6% 13,7% 4,0% 1,1%

18 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE10b Duchowni nie powinni starać się wpływać na decyzje rządu zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się nie zgadzam Australia 53,7% 19,4% 12,5% 9,2% 5,1% Austria 44,6% 29,5% 19,3% 4,2% 2,3% Belgia I Flamandia 40,2% 34,9% 12,3% 7,0% 5,6% Chile 29,7% 41,3% 15,7% 9,9% 3,4% Chorwacja 49,0% 31,5% 10,0% 6,9% 2,6% Cypr 44,0% 33,2% 15,2% 5,4% 2,1% Czechy 40,4% 29,7% 16,2% 8,3% 5,4% Dania 69,9% 13,1% 7,3% 5,4% 4,4% Dominikana 15,7% 44,0% 13,8% 19,1% 7,4% Filipiny 39,4% 27,1% 13,7% 12,8% 7,0% Finlandia 47,2% 25,5% 13,1% 11,9% 2,3% Francja 59,1% 20,2% 12,8% 6,1% 1,9% Hiszpania 55,7% 26,5% 8,7% 6,0% 3,1% Holandia 47,0% 31,9% 10,5% 7,4% 3,2% Irlandia 33,8% 40,3% 15,7% 8,0% 2,2% Izrael 27,3% 27,6% 19,3% 15,8% 10,0% Japonia 63,8% 21,3% 11,0% 2,1% 1,7% Korea Południowa 45,6% 26,5% 14,3% 8,6% 5,0% Litwa 25,0% 37,8% 22,7% 13,2% 1,4% Meksyk 35,1% 33,4% 14,3% 13,0% 4,2% Niemcy 54,3% 24,8% 10,2% 7,5% 3,3% Norwegia 40,9% 28,1% 14,2% 12,9% 3,9% Nowa Zelandia 42,5% 24,2% 14,5% 13,0% 5,9% POLSKA 58,4% 27,8% 5,8% 5,2% 2,7% Portugalia 38,5% 34,5% 13,6% 9,5% 3,9% Rosja 44,7% 33,3% 12,4% 6,1% 3,5% RPA 23,6% 42,3% 12,8% 15,2% 6,1% Słowacja 49,6% 21,6% 16,1% 8,1% 4,6% Słowenia 43,5% 39,0% 8,6% 6,4% 2,5% Szwajcaria 43,8% 37,6% 10,4% 6,6% 1,6% Szwecja 40,4% 26,3% 18,6% 8,8% 5,8% Taiwan 50,5% 39,4% 5,0% 4,3% 0,7% Turcja 67,1% 12,8% 8,2% 7,0% 5,0% Ukraina 51,8% 25,6% 11,9% 4,5% 6,3% Urugwaj 27,0% 40,8% 12,7% 14,2% 5,2% USA 37,6% 29,4% 15,4% 14,1% 3,5% Wenezuela 27,1% 20,2% 10,1% 20,4% 22,1% Węgry 47,3% 23,9% 17,8% 7,0% 4,1% Wielka Brytania 36,5% 32,4% 14,9% 11,6% 4,6% Włochy 39,4% 39,1% 14,9% 5,1% 1,5%

19 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE11a Ogólnie rzecz biorąc, współczesna nauka przynosi więcej złego niż dobrego zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się nie zgadzam Australia 4,1% 9,4% 23,3% 36,9% 26,3% Austria 2,1% 10,4% 30,6% 28,9% 28,0% Belgia I Flamandia 2,0% 8,0% 27,9% 43,2% 18,9% Chile 7,8% 27,5% 24,3% 31,8% 8,6% Chorwacja 5,8% 17,9% 32,9% 31,3% 12,2% Cypr 2,9% 11,0% 25,5% 45,0% 15,6% Czechy 4,0% 9,0% 20,5% 39,6% 26,9% Dania 2,7% 9,1% 12,8% 20,4% 55,1% Dominikana 10,7% 31,7% 16,9% 29,8% 10,9% Filipiny 17,4% 30,8% 31,1% 14,9% 5,8% Finlandia 5,2% 8,1% 9,7% 34,8% 42,3% Francja 2,8% 8,4% 31,5% 38,7% 18,5% Hiszpania 4,0% 14,8% 16,1% 43,3% 21,8% Holandia 1,8% 7,5% 20,4% 45,4% 24,8% Irlandia 3,9% 13,3% 20,5% 44,0% 18,3% Izrael 3,6% 13,7% 26,5% 34,4% 21,7% Japonia 3,1% 7,3% 37,7% 20,7% 31,1% Korea Południowa 4,7% 19,8% 22,8% 38,6% 14,1% Litwa 2,2% 11,7% 30,7% 47,8% 7,6% Meksyk 12,6% 26,6% 18,8% 28,9% 13,1% Niemcy 3,9% 9,3% 20,5% 39,9% 26,4% Norwegia 1,0% 5,3% 15,0% 37,9% 40,8% Nowa Zelandia 4,5% 9,4% 22,9% 40,8% 22,4% POLSKA 3,3% 8,0% 17,6% 51,4% 19,7% Portugalia 3,8% 20,1% 23,2% 34,8% 18,0% Rosja 5,1% 8,2% 21,2% 36,7% 28,8% RPA 13,3% 30,7% 15,3% 29,9% 10,9% Słowacja 4,5% 11,9% 29,6% 30,8% 23,2% Słowenia 4,1% 21,5% 28,7% 32,6% 13,0% Szwajcaria 3,1% 15,1% 29,3% 40,0% 12,5% Szwecja 1,6% 6,6% 25,7% 32,4% 33,7% Taiwan 6,9% 32,3% 20,2% 38,2% 2,4% Turcja 13,8% 10,6% 20,1% 27,2% 28,2% Ukraina 6,0% 11,4% 22,9% 33,0% 26,7% Urugwaj 8,4% 23,3% 24,3% 38,5% 5,4% USA 2,5% 10,6% 22,1% 46,8% 18,0% Wenezuela 12,7% 19,4% 16,6% 30,4% 21,0% Węgry 4,3% 13,8% 29,2% 28,7% 24,1% Wielka Brytania 4,6% 13,6% 29,0% 38,0% 14,9% Włochy 5,3% 17,0% 31,5% 35,8% 10,4%

20 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE11b Za bardzo ufamy nauce a za mało religii zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się nie zgadzam Australia 3,4% 12,3% 21,5% 30,9% 31,9% Austria 3,7% 13,0% 32,8% 28,1% 22,4% Belgia I Flamandia 3,0% 8,9% 24,2% 39,2% 24,7% Chile 10,5% 42,6% 27,1% 16,3% 3,6% Chorwacja 5,6% 22,9% 35,0% 26,7% 9,9% Cypr 5,2% 25,1% 31,0% 33,7% 4,9% Czechy 5,0% 17,0% 26,1% 31,4% 20,6% Dania 5,5% 11,6% 15,4% 15,0% 52,4% Dominikana 9,7% 34,2% 24,3% 23,5% 8,3% Filipiny 11,4% 31,6% 30,3% 15,7% 11,1% Finlandia 2,6% 9,9% 19,6% 32,1% 35,8% Francja 3,1% 10,5% 23,1% 30,0% 33,3% Hiszpania 8,2% 30,9% 20,1% 26,1% 14,7% Holandia 3,0% 12,7% 21,9% 35,7% 26,8% Irlandia 3,9% 18,9% 27,0% 35,2% 15,0% Izrael 6,7% 25,2% 30,9% 26,6% 10,6% Japonia 2,8% 9,2% 28,4% 20,1% 39,6% Korea Południowa 12,1% 33,2% 29,1% 20,8% 4,7% Litwa 2,3% 18,5% 30,6% 41,3% 7,3% Meksyk 14,3% 33,7% 22,0% 22,5% 7,5% Niemcy 4,9% 12,5% 23,1% 30,1% 29,3% Norwegia 2,7% 20,2% 25,8% 31,6% 19,9% Nowa Zelandia 3,6% 14,4% 23,5% 33,3% 25,2% POLSKA 2,8% 13,8% 24,4% 42,7% 16,4% Portugalia 4,5% 29,5% 30,6% 27,0% 8,4% Rosja 8,0% 20,9% 28,6% 27,5% 15,0% RPA 14,2% 37,6% 19,6% 23,0% 5,6% Słowacja 7,6% 19,2% 35,3% 22,8% 15,0% Słowenia 2,8% 19,7% 25,9% 36,6% 15,0% Szwajcaria 3,9% 18,3% 28,0% 34,2% 15,6% Szwecja 1,5% 8,7% 19,8% 28,9% 41,2% Taiwan 3,5% 34,8% 22,2% 38,6% 0,9% Turcja 12,9% 10,2% 21,3% 26,0% 29,5% Ukraina 7,6% 18,5% 33,4% 24,3% 16,2% Urugwaj 7,4% 36,3% 26,9% 24,6% 4,7% USA 6,8% 24,8% 25,0% 31,3% 12,2% Wenezuela 21,7% 27,1% 15,2% 24,2% 11,7% Węgry 6,7% 20,6% 34,4% 23,7% 14,6% Wielka Brytania 4,4% 16,0% 27,6% 34,7% 17,3% Włochy 6,9% 30,8% 32,7% 21,9% 7,6%

21 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE11c Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, religie przynoszą więcej konfliktów niż pokoju zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się nie zgadzam Australia 35,9% 39,5% 12,3% 8,6% 3,8% Austria 21,1% 33,2% 31,2% 11,1% 3,5% Belgia I Flamandia 28,2% 43,5% 17,1% 8,1% 3,1% Chile 9,8% 38,6% 24,4% 23,0% 4,3% Chorwacja 16,0% 40,1% 22,2% 17,4% 4,3% Cypr 14,5% 41,5% 30,6% 11,8% 1,5% Czechy 25,8% 35,2% 23,8% 11,7% 3,5% Dania 53,5% 29,9% 8,3% 5,0% 3,2% Dominikana 4,5% 21,2% 18,5% 39,7% 16,1% Filipiny 13,0% 23,5% 27,4% 20,7% 15,4% Finlandia 26,1% 43,2% 16,8% 11,5% 2,4% Francja 36,8% 34,3% 15,5% 9,8% 3,7% Hiszpania 21,9% 37,5% 17,5% 18,4% 4,8% Holandia 33,9% 44,1% 12,5% 7,0% 2,5% Irlandia 12,2% 43,5% 21,6% 19,0% 3,7% Izrael 27,8% 35,6% 22,1% 10,6% 3,9% Japonia 18,7% 32,8% 28,6% 9,1% 10,8% Korea Południowa 12,5% 31,2% 21,9% 24,0% 10,4% Litwa 11,3% 30,8% 27,4% 25,7% 4,7% Meksyk 13,9% 30,7% 20,0% 25,1% 10,4% Niemcy 32,8% 38,5% 16,7% 9,3% 2,7% Norwegia 38,8% 42,8% 11,2% 5,5% 1,7% Nowa Zelandia 32,3% 38,9% 14,7% 11,3% 2,8% POLSKA 11,7% 35,8% 25,6% 23,4% 3,5% Portugalia 15,3% 40,9% 22,5% 17,0% 4,2% Rosja 11,4% 21,6% 25,9% 27,1% 14,1% RPA 12,5% 24,9% 17,2% 31,6% 13,8% Słowacja 15,0% 28,3% 31,8% 17,4% 7,6% Słowenia 22,6% 45,7% 18,5% 11,7% 1,5% Szwajcaria 33,7% 49,5% 10,2% 6,0% 0,6% Szwecja 37,1% 42,6% 12,8% 5,4% 2,1% Taiwan 5,4% 37,9% 18,1% 37,0% 1,5% Turcja 31,8% 16,7% 18,7% 17,8% 14,9% Ukraina 8,4% 24,9% 28,5% 26,9% 11,4% Urugwaj 12,2% 40,0% 16,1% 27,8% 3,8% USA 19,1% 41,8% 15,8% 19,9% 3,4% Wenezuela 14,9% 16,3% 15,4% 31,5% 21,9% Węgry 19,8% 25,5% 33,0% 16,1% 5,6% Wielka Brytania 29,2% 44,3% 15,3% 9,0% 2,2% Włochy 22,9% 43,1% 20,1% 12,8% 1,1%

22 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE11d Ludzie bardzo religijni są często zbyt nietolerancyjni wobec innych zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się nie zgadzam Australia 35,9% 41,1% 14,0% 6,6% 2,4% Austria 30,7% 33,5% 25,4% 7,4% 3,0% Belgia I Flamandia 25,8% 45,2% 19,4% 7,1% 2,5% Chile 17,4% 46,2% 23,7% 11,1% 1,6% Chorwacja 18,9% 43,4% 21,2% 12,7% 3,8% Cypr 13,0% 40,1% 33,0% 11,4% 2,5% Czechy 23,2% 35,0% 24,1% 13,0% 4,7% Dania 46,7% 31,9% 10,7% 6,3% 4,4% Dominikana 5,3% 26,8% 17,6% 29,7% 20,6% Filipiny 13,9% 25,3% 32,0% 18,2% 10,5% Finlandia 40,1% 43,7% 10,1% 4,1% 2,0% Francja 34,9% 34,4% 17,4% 9,9% 3,3% Hiszpania 23,0% 40,7% 14,4% 18,0% 3,9% Holandia 35,7% 46,9% 10,1% 5,2% 2,1% Irlandia 21,0% 47,1% 21,4% 8,9% 1,6% Izrael 11,9% 20,5% 27,7% 23,3% 16,5% Japonia 15,4% 31,5% 32,7% 8,1% 12,3% Korea Południowa 21,4% 35,7% 20,8% 14,9% 7,1% Litwa 8,9% 31,9% 30,1% 23,8% 5,2% Meksyk 22,1% 36,4% 19,9% 14,7% 6,8% Niemcy 38,9% 39,8% 11,5% 7,5% 2,3% Norwegia 31,5% 47,4% 12,3% 7,0% 1,8% Nowa Zelandia 32,7% 46,9% 9,4% 8,6% 2,4% POLSKA 18,9% 45,0% 17,8% 15,2% 3,0% Portugalia 22,2% 44,9% 16,8% 13,1% 3,0% Rosja 14,9% 25,6% 23,8% 22,0% 13,7% RPA 16,7% 34,3% 19,0% 22,7% 7,3% Słowacja 17,7% 26,4% 31,0% 17,4% 7,5% Słowenia 22,5% 48,6% 16,6% 11,0% 1,3% Szwajcaria 29,8% 50,2% 12,4% 6,8% 0,8% Szwecja 26,2% 41,0% 24,0% 6,1% 2,8% Taiwan 6,8% 32,3% 17,7% 39,8% 3,3% Turcja 26,0% 13,7% 17,8% 20,8% 21,7% Ukraina 17,7% 31,6% 27,5% 15,1% 8,0% Urugwaj 14,4% 39,4% 17,8% 24,5% 4,0% USA 21,6% 45,6% 15,9% 14,8% 2,2% Wenezuela 25,5% 23,2% 13,6% 23,7% 14,0% Węgry 12,5% 23,0% 32,7% 20,7% 11,2% Wielka Brytania 29,4% 46,9% 14,4% 7,6% 1,7% Włochy 28,5% 44,4% 16,9% 9,2% 1,0%

23 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE12 Czy się Pan(i) zdaniem, kościół i organizacje wyznaniowe w naszym kraju mają zbyt dużo władzy, czy też za mało władzy? O wiele za dużo władzy Za dużo władzy Mniej więcej tyle władzy, ile powinny mieć Za mało władzy O wiele za mało władzy Australia 13,7% 29,7% 49,4% 6,7% 0,5% Austria 8,8% 28,9% 57,3% 4,1% 0,8% Belgia I Flamandia 9,5% 30,6% 54,2% 4,4% 1,4% Chile 23,7% 24,1% 28,3% 18,0% 5,8% Chorwacja 14,9% 42,4% 35,2% 6,0% 1,5% Cypr 23,9% 51,2% 20,4% 3,8% 0,6% Czechy 6,5% 16,1% 43,5% 25,2% 8,7% Dania 6,3% 20,0% 68,0% 4,2% 1,4% Dominikana 35,0% 40,8% 16,6% 5,9% 1,7% Filipiny 11,9% 13,6% 52,4% 17,6% 4,5% Finlandia 9,9% 21,2% 63,2% 4,6% 1,1% Francja 8,2% 19,4% 63,5% 7,1% 1,9% Hiszpania 10,3% 44,3% 33,8% 8,3% 3,2% Holandia 7,8% 25,5% 60,2% 5,7% 0,8% Irlandia 15,9% 26,6% 50,0% 6,0% 1,4% Izrael 19,2% 34,4% 32,2% 11,4% 2,9% Japonia 9,5% 37,1% 41,7% 10,5% 1,2% Korea Południowa 23,0% 38,0% 28,7% 8,0% 2,3% Litwa 1,5% 9,4% 62,8% 20,8% 5,5% Meksyk 14,3% 31,1% 25,3% 22,4% 7,0% Niemcy 8,7% 29,2% 54,9% 6,0% 1,2% Norwegia 10,4% 25,7% 58,4% 3,9% 1,5% Nowa Zelandia 6,1% 17,9% 62,7% 10,5% 2,8% POLSKA 22,9% 37,8% 36,5% 2,3% 0,4% Portugalia 8,6% 23,6% 52,8% 13,7% 1,3% Rosja 4,9% 16,4% 59,3% 12,0% 7,4% RPA 3,4% 16,3% 41,2% 30,8% 8,3% Słowacja 9,9% 26,6% 53,8% 8,2% 1,4% Słowenia 11,3% 36,7% 45,9% 5,7% 0,4% Szwajcaria 2,4% 19,1% 71,9% 6,3% 0,3% Szwecja 7,7% 17,4% 66,3% 6,6% 2,0% Taiwan 10,3% 44,6% 35,1% 7,3% 2,7% Turcja 25,0% 24,1% 31,3% 14,0% 5,6% Ukraina 8,7% 24,6% 47,4% 15,4% 4,0% Urugwaj 6,6% 23,3% 30,5% 32,3% 7,2% USA 7,0% 24,8% 51,1% 15,1% 2,0% Wenezuela 11,8% 23,7% 38,3% 20,0% 6,2% Węgry 10,4% 19,7% 51,1% 17,0% 1,7% Wielka Brytania 9,3% 28,4% 52,8% 8,2% 1,3% Włochy 18,1% 41,7% 34,7% 5,2% 0,4%

24 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE13a Wszystkie grupy wyznaniowe w Polsce powinny mieć równe prawa zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się nie zgadzam Australia 17,3% 41,1% 18,3% 17,5% 5,7% Austria 14,7% 27,1% 31,9% 18,7% 7,6% Belgia I Flamandia 5,2% 32,8% 26,4% 25,1% 10,5% Chile 33,0% 49,4% 11,7% 5,2% 0,7% Chorwacja 37,8% 45,8% 8,0% 6,9% 1,5% Cypr 20,3% 51,3% 15,6% 11,5% 1,2% Czechy 18,0% 38,2% 23,5% 13,4% 7,0% Dania 28,3% 24,9% 10,2% 16,5% 20,2% Dominikana 27,9% 55,9% 8,3% 6,5% 1,4% Filipiny 62,2% 26,4% 5,7% 3,7% 2,0% Finlandia 20,4% 33,9% 18,5% 21,8% 5,3% Francja 22,1% 35,9% 16,4% 16,6% 9,0% Hiszpania 33,3% 43,0% 8,8% 11,7% 3,2% Holandia 13,3% 50,4% 14,4% 16,8% 5,2% Irlandia 25,5% 51,4% 14,4% 7,4% 1,3% Izrael 25,1% 38,3% 15,8% 12,4% 8,5% Japonia 10,3% 12,7% 28,1% 13,3% 35,6% Korea Południowa 35,4% 35,0% 18,4% 7,6% 3,6% Litwa 8,8% 41,3% 26,4% 19,1% 4,4% Meksyk 40,2% 44,7% 9,2% 5,2% 0,8% Niemcy 23,4% 32,6% 16,0% 19,9% 8,2% Norwegia 12,5% 34,9% 16,2% 24,8% 11,7% Nowa Zelandia 19,1% 46,9% 17,0% 12,7% 4,3% POLSKA 34,9% 51,4% 8,0% 5,0% 0,6% Portugalia 27,9% 53,2% 10,1% 7,2% 1,5% Rosja 45,7% 38,5% 9,7% 3,8% 2,3% RPA 44,7% 45,6% 3,4% 5,4% 0,9% Słowacja 22,8% 31,5% 24,7% 15,2% 5,8% Słowenia 22,1% 50,6% 11,5% 12,9% 2,9% Szwajcaria 17,2% 45,2% 13,8% 17,3% 6,6% Szwecja 13,9% 36,2% 24,2% 15,5% 10,1% Taiwan 22,0% 59,9% 9,4% 8,3% 0,3% Turcja 64,6% 19,2% 8,9% 5,3% 2,1% Ukraina 34,4% 34,7% 13,6% 10,6% 6,7% Urugwaj 19,4% 58,2% 11,5% 9,9% 1,0% USA 27,8% 51,9% 11,6% 7,3% 1,4% Wenezuela 54,9% 31,0% 7,0% 5,1% 1,9% Węgry 27,1% 31,8% 23,5% 11,1% 6,5% Wielka Brytania 15,7% 47,1% 18,9% 14,1% 4,2% Włochy 15,0% 45,8% 22,3% 13,2% 3,7%

25 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE13b Musimy szanować wszystkie religie zgadzam Zgadzam się Ani się zgadzam, ani nie zgadzam Nie zgadzam się nie zgadzam Australia 22,4% 44,5% 11,7% 15,8% 5,7% Austria 25,1% 39,4% 24,8% 8,3% 2,4% Belgia I Flamandia 13,6% 57,9% 16,6% 6,7% 5,3% Chile 37,4% 50,1% 10,4% 1,7% 0,3% Chorwacja 45,9% 45,5% 5,5% 2,6% 0,4% Cypr 36,3% 48,3% 11,4% 3,7% 0,3% Czechy 13,2% 32,1% 25,6% 18,2% 10,9% Dania 48,3% 29,6% 6,6% 8,1% 7,5% Dominikana 31,2% 57,2% 7,6% 3,2% 0,9% Filipiny 70,8% 18,9% 5,7% 2,8% 1,8% Finlandia 28,5% 44,4% 13,1% 10,5% 3,5% Francja 38,4% 44,5% 9,3% 4,4% 3,3% Hiszpania 44,4% 46,9% 5,0% 2,7% 1,1% Holandia 20,5% 60,0% 9,1% 6,7% 3,8% Irlandia 28,7% 55,6% 12,3% 2,7% 0,7% Izrael 33,4% 38,5% 17,3% 7,1% 3,8% Japonia 3,1% 6,1% 19,8% 14,0% 57,0% Korea Południowa 35,1% 32,4% 16,7% 10,2% 5,5% Litwa 11,8% 44,6% 25,7% 14,6% 3,3% Meksyk 46,5% 41,3% 8,1% 3,7% 0,5% Niemcy 38,1% 45,2% 8,0% 5,9% 2,8% Norwegia 21,6% 55,4% 11,1% 7,4% 4,5% Nowa Zelandia 25,0% 48,8% 11,0% 10,7% 4,4% POLSKA 37,1% 54,5% 5,6% 2,6% 0,2% Portugalia 44,0% 46,4% 7,6% 1,6% 0,4% Rosja 51,0% 35,5% 9,8% 2,4% 1,3% RPA 47,4% 46,4% 4,0% 1,6% 0,6% Słowacja 20,0% 31,5% 25,4% 14,8% 8,3% Słowenia 30,5% 56,3% 7,1% 4,7% 1,4% Szwajcaria 30,3% 56,3% 6,2% 5,2% 2,0% Szwecja 18,6% 47,3% 15,7% 11,8% 6,5% Taiwan 32,5% 61,1% 3,5% 2,8% 0,1% Turcja 76,6% 14,4% 4,5% 2,9% 1,7% Ukraina 39,7% 40,5% 12,4% 3,6% 3,8% Urugwaj 29,4% 64,6% 3,1% 2,6% 0,3% USA 32,2% 49,4% 8,7% 7,3% 2,4% Wenezuela 64,1% 29,0% 4,6% 1,8% 0,5% Węgry 44,9% 31,2% 16,9% 5,2% 1,7% Wielka Brytania 22,4% 54,2% 13,0% 7,2% 3,2% Włochy 22,5% 58,4% 15,9% 2,5% 0,7%

26 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE14a Poślubiającą Pana(-i) krewnego lub krewną Zdecydowanie bym zaakceptował(a) Prawdopodobnie bym zaakceptował(a) Prawdopodobnie bym nie zaakceptował(a) Zdecydowanie bym nie zaakceptował(a) Australia 27,2% 56,0% 9,7% 7,1% Austria 39,0% 41,1% 15,0% 4,9% Belgia I Flamandia 20,8% 53,9% 18,3% 7,0% Chile 56,8% 30,7% 6,8% 5,6% Chorwacja 44,1% 38,5% 9,3% 8,1% Cypr 16,4% 35,4% 25,5% 22,7% Czechy 17,8% 43,3% 23,9% 14,9% Dania 33,7% 48,3% 10,9% 7,1% Dominikana 29,2% 38,7% 18,0% 14,1% Filipiny 40,9% 23,9% 11,8% 23,4% Finlandia 37,2% 51,6% 6,6% 4,6% Francja 33,7% 48,4% 12,9% 4,9% Hiszpania 51,6% 35,2% 7,7% 5,6% Holandia 36,9% 52,6% 7,1% 3,4% Irlandia 46,5% 41,0% 7,8% 4,7% Izrael 11,9% 28,0% 21,3% 38,8% Japonia 10,4% 49,1% 30,4% 10,1% Korea Południowa 36,9% 39,8% 14,6% 8,8% Litwa 7,7% 49,5% 24,9% 17,9% Meksyk 43,2% 32,0% 14,5% 10,3% Niemcy 44,1% 40,3% 11,4% 4,2% Norwegia 36,3% 51,6% 7,8% 4,3% Nowa Zelandia 35,0% 53,8% 5,6% 5,6% POLSKA 37,6% 46,9% 9,5% 6,0% Portugalia 58,1% 29,5% 8,8% 3,6% Rosja 36,8% 43,0% 13,4% 6,7% RPA 34,0% 29,9% 10,2% 25,9% Słowacja 28,3% 38,8% 24,6% 8,3% Słowenia 46,0% 41,2% 7,6% 5,2% Szwajcaria 54,6% 36,8% 5,4% 3,1% Szwecja 26,9% 50,0% 15,4% 7,7% Taiwan 60,7% 29,9% 5,5% 3,8% Turcja 25,3% 24,3% 12,9% 37,6% Ukraina 35,2% 46,0% 11,9% 6,8% Urugwaj 60,6% 30,9% 3,8% 4,7% USA 41,0% 47,9% 8,0% 3,2% Wenezuela 59,2% 24,9% 7,4% 8,5% Węgry 50,1% 38,6% 9,8% 1,5% Wielka Brytania 28,2% 53,7% 10,5% 7,6% Włochy 25,6% 43,5% 20,5% 10,5%

27 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE14b Kandydującą z ramienia partii politycznej, której jest Pan(i) zwolennikiem Zdecydowanie bym zaakceptował(a) Prawdopodobnie bym zaakceptował(a) Prawdopodobnie bym nie zaakceptował(a) Zdecydowanie bym nie zaakceptował(a) Australia 25,1% 54,3% 14,7% 5,8% Austria 33,9% 41,9% 19,1% 5,1% Belgia I Flamandia 26,2% 54,9% 12,5% 6,4% Chile 55,3% 31,9% 7,4% 5,4% Chorwacja 45,2% 41,3% 8,0% 5,5% Cypr 27,7% 32,7% 22,7% 16,9% Czechy 20,1% 46,3% 18,2% 15,4% Dania 35,0% 42,6% 12,9% 9,6% Dominikana 35,4% 44,8% 14,6% 5,2% Filipiny 37,3% 33,7% 13,5% 15,5% Finlandia 43,9% 45,7% 7,2% 3,1% Francja 33,3% 45,6% 13,6% 7,5% Hiszpania 50,6% 36,7% 7,9% 4,8% Holandia 37,3% 47,8% 8,9% 6,0% Irlandia 52,9% 39,3% 5,8% 2,1% Izrael 18,5% 36,4% 26,2% 18,9% Japonia 8,4% 41,2% 36,5% 13,9% Korea Południowa 39,3% 45,4% 10,2% 5,2% Litwa 9,1% 62,4% 20,5% 8,1% Meksyk 43,6% 32,1% 14,9% 9,3% Niemcy 38,8% 40,3% 15,6% 5,3% Norwegia 41,4% 46,0% 8,1% 4,5% Nowa Zelandia 31,3% 55,3% 9,3% 4,0% POLSKA 38,3% 49,6% 6,9% 5,3% Portugalia 54,9% 33,0% 9,0% 3,1% Rosja 36,6% 45,1% 10,9% 7,4% RPA 35,8% 42,7% 10,2% 11,4% Słowacja 36,0% 44,9% 14,3% 4,8% Słowenia 44,2% 42,6% 8,5% 4,7% Szwajcaria 43,9% 45,1% 6,2% 4,8% Szwecja 27,7% 45,7% 17,5% 9,0% Taiwan 56,6% 33,7% 6,4% 3,4% Turcja 24,1% 24,7% 12,5% 38,7% Ukraina 34,6% 48,0% 9,0% 8,4% Urugwaj 55,3% 33,1% 6,2% 5,3% USA 36,3% 48,9% 12,0% 2,8% Wenezuela 56,9% 26,0% 7,2% 9,9% Węgry 45,5% 42,5% 10,2% 1,7% Wielka Brytania 26,7% 57,0% 10,8% 5,4% Włochy 28,6% 46,7% 17,1% 7,7%

28 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE15a Organizowanie publicznych spotkań w celu wyrażania swoich poglądów? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Australia 10,5% 22,0% 24,4% 43,1% Austria 6,0% 25,5% 31,7% 36,8% Belgia I Flamandia 4,3% 16,5% 28,2% 51,0% Chile 28,4% 34,0% 17,3% 20,3% Chorwacja 9,3% 18,7% 20,0% 52,1% Cypr 6,4% 27,3% 27,8% 38,6% Czechy 4,0% 19,8% 31,5% 44,8% Dania 20,8% 26,3% 17,0% 35,9% Dominikana 13,6% 49,4% 27,7% 9,4% Filipiny 23,8% 31,9% 19,3% 25,0% Finlandia 7,8% 25,5% 32,0% 34,8% Francja 6,1% 18,9% 25,9% 49,1% Hiszpania 9,0% 18,4% 24,1% 48,5% Holandia 6,9% 18,4% 17,0% 57,8% Irlandia 10,5% 44,5% 24,6% 20,4% Izrael 20,4% 39,9% 23,3% 16,4% Japonia 17,6% 49,8% 24,1% 8,5% Korea Południowa 8,6% 30,3% 33,0% 28,2% Litwa 2,3% 17,1% 38,5% 42,2% Meksyk 27,7% 34,7% 22,1% 15,6% Niemcy 6,3% 16,7% 35,7% 41,2% Norwegia 15,2% 31,8% 21,9% 31,1% Nowa Zelandia 13,2% 37,6% 25,6% 23,7% POLSKA 13,6% 41,6% 30,7% 14,1% Portugalia 37,6% 31,6% 17,6% 13,2% Rosja 3,6% 16,8% 34,8% 44,8% RPA 20,0% 35,0% 16,5% 28,5% Słowacja 3,8% 19,1% 40,8% 36,4% Słowenia 8,8% 29,0% 24,1% 38,0% Szwajcaria 7,1% 22,3% 32,9% 37,7% Szwecja 15,4% 28,8% 23,2% 32,6% Taiwan 16,2% 28,0% 24,8% 31,1% Turcja 11,8% 25,6% 24,2% 38,5% Ukraina 4,2% 11,9% 27,5% 56,4% Urugwaj 22,8% 32,1% 19,1% 25,9% USA 26,2% 33,3% 20,3% 20,2% Wenezuela 40,2% 23,4% 16,2% 20,1% Węgry 12,1% 33,8% 34,5% 19,7% Wielka Brytania 7,2% 22,3% 26,6% 43,9% Włochy 19,7% 42,5% 23,0% 14,9%

29 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE15b Publikowanie książek wyrażających ich poglądy Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Australia 11,5% 28,8% 25,8% 34,0% Austria 9,3% 36,4% 29,6% 24,7% Belgia I Flamandia 6,0% 29,5% 28,2% 36,3% Chile 31,7% 37,7% 14,6% 16,0% Chorwacja 14,0% 33,4% 19,4% 33,2% Cypr 9,7% 31,6% 23,6% 35,0% Czechy 6,2% 27,4% 30,7% 35,7% Dania 28,5% 33,5% 16,7% 21,4% Dominikana 18,4% 45,8% 24,9% 10,9% Filipiny 21,8% 29,9% 22,4% 25,8% Finlandia 13,3% 41,8% 24,8% 20,2% Francja 9,1% 33,4% 25,4% 32,1% Hiszpania 14,4% 33,0% 21,3% 31,4% Holandia 8,5% 30,3% 19,9% 41,2% Irlandia 13,5% 50,1% 20,6% 15,8% Izrael 21,3% 40,7% 23,8% 14,2% Japonia 20,9% 55,3% 17,6% 6,1% Korea Południowa 12,8% 44,3% 26,7% 16,2% Litwa 3,0% 28,9% 36,0% 32,1% Meksyk 30,3% 38,6% 19,2% 11,8% Niemcy 8,4% 25,9% 32,1% 33,6% Norwegia 21,7% 45,3% 18,6% 14,4% Nowa Zelandia 16,2% 48,4% 20,9% 14,4% POLSKA 15,3% 51,3% 23,7% 9,7% Portugalia 38,2% 35,7% 17,0% 9,1% Rosja 4,6% 25,2% 33,6% 36,6% RPA 22,0% 33,6% 17,5% 26,9% Słowacja 4,7% 20,0% 39,2% 36,0% Słowenia 17,7% 42,7% 18,4% 21,2% Szwajcaria 12,8% 39,0% 24,9% 23,4% Szwecja 19,9% 44,7% 19,1% 16,3% Taiwan 20,8% 42,3% 18,2% 18,6% Turcja 12,2% 29,1% 22,9% 35,8% Ukraina 4,2% 17,3% 27,7% 50,8% Urugwaj 30,9% 41,8% 11,7% 15,6% USA 38,9% 41,4% 10,6% 9,2% Wenezuela 51,5% 26,7% 9,3% 12,6% Węgry 19,3% 38,4% 28,0% 14,2% Wielka Brytania 9,2% 31,9% 25,7% 33,3% Włochy 25,8% 50,6% 14,0% 9,7%

30 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE16 Prosimy powiedzieć, które z następujących stwierdzeń najlepiej wyraża Pana(-i) wiarę w Boga? Nie wierzę w Boga Nie wiem, czy Bóg istnieje i nie wierzę, że jest sposób Nie wierzę w uosobionego Boga, ale wierzę w Siłę Wyższą Zdarza mi się czasem wierzyć w Boga, a czasem nie Kiedy mam wątpliwości czuję, że wierzę w Boga Wiem, że Bóg naprawdę istnieje i nie mam wątpliwości Australia 16,3% 15,0% 20,4% 5,7% 17,2% 25,5% Austria 9,2% 10,2% 27,2% 12,9% 19,0% 21,4% Belgia I Flamandia 17,9% 16,2% 17,7% 14,4% 18,7% 15,0% Chile 1,9% 1,4% 4,6% 3,0% 9,1% 80,1% Chorwacja 5,3% 4,2% 8,7% 7,3% 15,5% 59,1% Cypr 1,9% 3,4% 6,5% 8,0% 21,2% 59,0% Czechy 40,3% 14,8% 16,3% 6,9% 10,5% 11,2% Dania 18,4% 13,7% 25,3% 8,9% 20,2% 13,4% Dominikana 1,2% 1,9% 2,5% 2,5% 4,5% 87,4% Filipiny 0,7% 1,6% 2,3% 2,7% 9,2% 83,6% Finlandia 12,7% 15,3% 16,7% 12,1% 24,9% 18,3% Francja 23,6% 16,5% 13,3% 12,4% 18,6% 15,7% Hiszpania 9,8% 10,5% 12,1% 8,5% 20,4% 38,8% Holandia 20,0% 13,6% 22,1% 7,7% 15,2% 21,5% Irlandia 5,0% 5,3% 9,7% 13,5% 23,1% 43,5% Izrael 6,1% 4,9% 7,9% 5,2% 9,7% 66,2% Japonia 8,7% 19,3% 23,3% 32,2% 12,0% 4,4% Korea Południowa 17,9% 9,6% 16,8% 16,3% 20,3% 19,1% Litwa 18,3% 9,4% 24,4% 11,0% 15,2% 21,7% Meksyk 3,5% 1,7% 7,1% 9,2% 12,3% 66,2% Niemcy 23,6% 12,4% 15,1% 10,5% 17,1% 21,3% Norwegia 17,7% 14,3% 24,4% 6,7% 22,0% 15,0% Nowa Zelandia 13,0% 14,8% 19,2% 7,9% 17,8% 27,3% POLSKA 3,3% 5,7% 5,9% 9,3% 13,7% 62,1% Portugalia 5,1% 4,3% 13,1% 9,0% 17,2% 51,3% Rosja 6,8% 9,7% 11,7% 17,3% 23,9% 30,7% RPA 4,5% 2,0% 2,0% 4,6% 13,0% 73,9% Słowacja 12,0% 6,3% 10,5% 13,4% 17,5% 40,4% Słowenia 13,6% 5,7% 30,0% 10,1% 16,5% 24,2% Szwajcaria 9,5% 10,2% 29,7% 8,1% 17,1% 25,4% Szwecja 19,5% 19,3% 29,2% 7,1% 14,6% 10,3% Taiwan 6,5% 8,3% 13,5% 15,1% 27,5% 29,1% Turcja 1,9% 0,8% 1,4% 1,0% 1,8% 93,1% Ukraina 6,1% 4,8% 11,7% 12,1% 17,0% 48,3% Urugwaj 8,7% 4,5% 9,9% 7,1% 15,9% 53,9% USA 3,0% 5,0% 10,5% 3,1% 17,3% 61,1% Wenezuela 0,8% 0,7% 1,9% 2,3% 5,2% 89,2% Węgry 15,5% 12,4% 10,6% 18,8% 18,9% 23,9% Wielka Brytania 14,1% 16,0% 11,6% 10,9% 20,1% 27,3% Włochy 5,9% 7,5% 6,8% 13,6% 25,3% 41,0%

31 ISSP 2008; Religijność Porównanie międzynarodowe RE17 Które z następujących stwierdzeń najlepiej wyraża Pana(i) wiarę w Boga? Nie wierzę w Boga i nigdy nie wierzyłem(-am) Nie wierzę w Boga, ale kiedyś wierzyłem(-am) Wierzę w Boga, ale kiedyś nie wierzyłem(-am) Wierzę w Boga i zawsze wierzyłem(- am) Australia 25,9% 20,1% 5,0% 49,0% Belgia I Flamandia 22,9% 27,1% 1,7% 48,2% Chile 2,0% 4,1% 4,3% 89,5% Chorwacja 7,6% 3,4% 3,4% 85,6% Cypr 2,8% 4,1% 4,3% 88,9% Czechy 60,4% 11,4% 4,9% 23,3% Dania 31,4% 14,7% 6,8% 47,1% Dominikana 3,7% 1,9% 0,0% 94,4% Filipiny 2,1% 1,3% 2,1% 94,5% Finlandia 23,3% 17,3% 5,6% 53,8% Francja 29,9% 24,2% 10,3% 35,6% Hiszpania 9,1% 15,5% 2,0% 73,4% Holandia 29,2% 20,2% 3,6% 47,0% Irlandia 3,7% 8,4% 7,3% 80,6% Izrael 9,3% 4,8% 7,5% 78,4% Japonia 42,4% 10,4% 8,2% 39,0% Korea Południowa 35,8% 14,5% 21,9% 27,8% Litwa 33,8% 5,6% 19,3% 41,4% Meksyk 4,1% 5,6% 9,9% 80,4% Niemcy 28,3% 15,2% 8,5% 47,9% Norwegia 33,1% 17,5% 3,2% 46,3% Nowa Zelandia 27,0% 14,8% 9,7% 48,6% POLSKA 2,1% 6,5% 4,6% 86,9% Portugalia 5,7% 5,7% 6,3% 82,3% Rosja 15,9% 3,1% 26,5% 54,4% RPA 3,5% 2,4% 9,5% 84,6% Słowacja 16,1% 9,8% 16,1% 58,0% Słowenia 23,5% 13,9% 3,5% 59,1% Szwajcaria 14,3% 20,2% 10,8% 54,8% Szwecja 44,7% 13,7% 6,0% 35,6% Taiwan 17,2% 3,7% 11,7% 67,4% Turcja 1,7% 0,9% 0,8% 96,6% Ukraina 11,1% 1,6% 24,4% 62,9% Urugwaj 10,3% 8,3% 8,7% 72,7% USA 4,6% 5,3% 6,7% 83,4% Wenezuela 1,0% 1,1% 2,7% 95,2% Węgry 27,0% 13,2% 14,3% 45,5% Wielka Brytania 17,8% 15,1% 6,7% 60,4% Włochy 7,8% 9,6% 6,7% 75,8%

P O L S K I G E N E R A L N Y S O N D A Ż

P O L S K I G E N E R A L N Y S O N D A Ż I n s t y t u t S t u d i ó w S p o ł e c z n y c h im. P r o f e s o r a R o b e r t a B. Z a j o n c a U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i S t a w k i 5 / 7, 0 0-1 8 3 W a r s z a w a, t e l. 8

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy Opole 12.05.2011 Serdecznie witamy Sonda rozpoczęła się 02.11.2010 a zakończyła się 30.04.2011 Wyniki badania mają pozwolić na zobrazowanie przyszłych zmian na rynku pracy związanych z otwarciem kolejnych

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Jeśli ma Pan poniżej 18 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom.

UWAGA: Jeśli ma Pan poniżej 18 lat, bardzo prosimy o pokazanie tego listu rodzicom. Warszawa, 20 września 2002 Szanowny Panie, Został Pan wylosowany do wzięcia udziału w międzynarodowym badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii społeczeństwa na temat różnych spraw, ważnych

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie problem Krajowy Międzynarodowy Problem krajowy dywidendy Problem

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Kontrowersje wokół harmonizacji ex ante w badaniu PISA

Kontrowersje wokół harmonizacji ex ante w badaniu PISA Kontrowersje wokół harmonizacji ex ante w badaniu PISA Zbigniew Sawiński Instytut Badań Edukacyjnych Instytut Filozofii i Socjologii PAN Metodologiczne Inspiracje 2014: Badania ilościowe w naukach społecznych,

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Inclusion Europe. Raport

Inclusion Europe. Raport Dyrektywa Europejska w sprawie Równego Traktowania przy Zatrudnianiu i Wykonywaniu Zawodu Inclusion Europe Raport Inclusion Europe i jego 49 członków z 36 państw walczą ze społecznym wykluczaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu.

Z góry dziękujemy za życzliwość i liczymy, że będzie Pan zainteresowany uczestnictwem w badaniu. POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII UL. NOWY ŚWIAT 72 00-330 WARSZAWA Warszawa, pażdziernik 2008 Szanowny Panie, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk realizuje badanie

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych

O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych O czym świadczą wyniki polskich uczniów w PISA? Michał Federowicz, Michał Sitek Instytut Badań Edukacyjnych PISA mierzy umiejętność wykorzystania wiedzy przez 15-latków do zrozumienia oraz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Janusz Darocha. Łączne zestawienie zdobytych medali indywidualnych: 17 złotych 14srebrnych 3 brązowe. 4 złote 4 srebrne 3 brązowe

Janusz Darocha. Łączne zestawienie zdobytych medali indywidualnych: 17 złotych 14srebrnych 3 brązowe. 4 złote 4 srebrne 3 brązowe AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI Urodził się 27.06.1960r. w Łodzi Swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął w 1977 roku. Typ licencji: CPL(A) Nalot: 3300h Samolot zawodniczy: Cessna 152 Pierwsza trasa zawodnicza: marzec

Bardziej szczegółowo

Polaków dbałość o dobry wygląd. styczeń 2016 GfK 2016 Reasons for trying to look good and time spent on personal grooming

Polaków dbałość o dobry wygląd. styczeń 2016 GfK 2016 Reasons for trying to look good and time spent on personal grooming Polaków dbałość o dobry styczeń 2016 1 1 Metodologia 2 Wyniki świat 3 Wyniki Polska 2 Metodologia 3 Kraje objęte badaniem, metodologia i liczebność próby Latem 2015 roku, GfK przeprowadziło badanie CAWI

Bardziej szczegółowo

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017)

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ).2017) DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (2-8.0.09.2017).2017) p 2004307273 Pieśń ludowa afgańska 386 Muzyka afgańska 0a1006655x p 2004307277 Pieśń ludowa Dagestanu 386 Muzyka Dagestanu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA SPOSOBEM NA PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ mgr Justyna Matusiak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 2 lipca2014 Białystok Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 Bartosz Majewski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ROKU Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą w roku

Bardziej szczegółowo

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ) )

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ) ) DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (28.10.10-3.11 3.11.2017).2017) p 2004421390 Muzeum Narodowe (Warszawa). Gabinet Grafiki i Rysunków Współczesnych dublet do a28975893 (Gabinet

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja obszaru nauki

Internacjonalizacja obszaru nauki Internacjonalizacja obszaru nauki Prof. dr hab. Jacek Witkoś 3 styczeń 05 Web of Science w latach 009-03 Okres analizy: 009 03 Kryterium wyszukiwania: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social

Bardziej szczegółowo

www.gizycko.turystyka.pl

www.gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w GiŜycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą

Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą Dla kogo przeznaczona jest ta ulotka? Ulotka określa zasady składania wniosków o przyznanie emerytury,

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe

Solidarity Payments. Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Solidarity Payments Gratyfikacje Solidarnościowe SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 61-875 Poznań

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum

Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum Poszukiwanie partnerów czyli jak stworzyć dobre konsorcjum Konsorcjum w projektach europejskich Konsorcjum zespół partnerów, którzy wspólnie składają wniosek i odpowiadają za realizację projektu. W konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście systemowe. D. Hallin, P. Mancini

Nowe podejście systemowe. D. Hallin, P. Mancini Nowe podejście systemowe D. Hallin, P. Mancini Kryteria analizy Halliniego i Manciniego: Rozwój rynków medialnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia rozwoju prasy Paralelizm polityczny, czyli stopień

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Globalne badanie GfK Luty 2016 1 Globalne badanie GfK: Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami 1 Metodologia 2 Wyniki globalne 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne

Podatki podstawowe. Podstawowe akty prawne Podatki System podatkowy Podatki podstawowe Głównymi podatkami w Polsce są: Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilno-prawnych Podatek VAT Opłata

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Biznes na polu minowym?

Biznes na polu minowym? Biznes na polu minowym? Nadużycia w czasach zwiększonego ryzyka Badanie Nadużyć Gospodarczych Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka (EMEIA) Maj 2013 Sposób badania i profil uczestników Między listopadem

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość

Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość Wyniki badania PISA 2000-2009 w Polsce Zmiany i wyzwania na przyszłość Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Studenci zagraniczni w Polsce 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Studenci zagraniczni w Polsce 2013 Rola inicjatyw regionalnych w promocji uczelni akademickich Marek Krawczyk Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Wzrost liczby studentów zagranicznych na świecie 1975-2010 Studenci

Bardziej szczegółowo

POSTAWY PROZDROWOTNE

POSTAWY PROZDROWOTNE POSTAWY PROZDROWOTNE ne badanie GfK Styczeń 2015 1 Metodologia 2 Kraje, metodologia, wielkość próby Łącznie przebadano ponad 28,000 respondentów w wieku 15+ w 23 krajach Zastosowano wywiady online lub

Bardziej szczegółowo