Treści nauczania Klasa I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Treści nauczania Klasa I"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z j. polskiego Treści nauczania Klasa I Temat Zagadnienia Treści Dom Epoka literacka: starożytność Starożytność jako fundament kultury europejskiej. Mitologia grecka i bogowie ich rola w starożytności i obecnie. Rola domu i rodziny w starożytności i współcześnie. Eposy Homera na przykładzie Odysei: cechy eposu, losy Odysa symbolem wędrówki człowieka przez życie (jako podróży i powrotu do domu). Motyw przewodni w Biblii. Omówienie dzieła sztuki związanego z epoką literacką Forma wypowiedzi: notatka Współczesne nawiązania Nauka o języku: język a inne sposoby komunikacji czasownik Podstawowe cechy sztuki i architektury antyku (Partenon). Funkcja użytkowa i estetyczna różnych elementów antycznej świątyni. Sporządzanie różnego typu notatek. Różne wariacje motywu przewodniego w literaturze współczesnej, w tym w utworach bliskich uczniom. Znaczenie i rola domu we współczesnym świecie oraz życiu ucznia. Interpretacja utworów literackich, w których pojawia się motyw przewodni. Konteksty potrzebne do zrozumienia i interpretacji utworu. Różne sposoby komunikacji: język, mowa ciała, znaki graficzne. Elementy komunikacji językowej: nadawca, odbiorca, komunikat, kontekst, kod. Formy osobowe i nieosobowe czasownika. Odmiana czasownika: osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby. Aspekt czasownika (czasowniki dokonane

2 Wzorce Radość życia Korzenie kultury: Ewangelia według św. Łukasza Miłosierny Samarytanin Epoka literacka: średniowiecze Omówienie dzieła sztuki związanego z epoką literacką Forma wypowiedzi: opis Współczesne nawiązania Nauka o języku: różne cele wypowiedzi strona czynna i bierna czasownika Korzenie kultury: mitologia Hermes i niedokonane). Reguły poprawnego używania czasowników. Motyw przewodni w Biblii. Średniowieczne wzorce osobowe: władca, rycerz, święty. Hierarchia świata w średniowieczu. Wiara w Boga jako najwyższa wartość w kulturze tego okresu. Ideał władcy na przykładzie kroniki Jana z Czarnkowa. Wzór rycerza w Pieśni o Rolandzie. Cechy świętego na przykładzie Kwiatków św. Franciszka z Asyżu. Podstawowe cechy sztuki średniowiecza. Wizerunek świętego i światopogląd ludzi średniowiecza w malarstwie (Paolo Uccello Święty Jerzy i smok). Sporządzanie opisu: przedmiotu, postaci, krajobrazu. Różne wariacje motywu przewodniego w literaturze współczesnej, w tym w utworach bliskich uczniom. Znaczenie i rola wzorców osobowych we współczesnym świecie oraz życiu ucznia. Interpretacja utworów literackich, w których pojawia się motyw przewodni. Konteksty potrzebne do zrozumienia i interpretacji utworu. Główne funkcje wypowiedzi: informatywna, perswazyjna, ekspresywna, fatyczna. Stosowanie strony czynnej i biernej. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Motyw przewodni w mitologii. Epoka literacka: renesans Renesansowy humanizm i jego przejawy. Wzorce osobowe w kulturze epoki: szlachcic ziemianin, humanista. Różne aspekty ludzkiego życia na przykładzie wybranych fraszek Jana

3 Niepokój i strach Omówienie dzieła sztuki związanego z epoką literacką Forma wypowiedzi: opis dzieła sztuki Współczesne nawiązania Nauka o języku: rozpoznawanie intencji wypowiedzi imiesłowy Korzenie kultury: Stary Testament Księga Mądrości Kochanowskiego. Podstawowe cechy sztuki renesansu. Funkcjonowanie motywu przewodniego w malarstwie renesansowym na przykładzie Zabaw dziecięcych Pietera Bruegla. Sporządzanie opisu dzieła sztuki. Różne wariacje motywu przewodniego w literaturze współczesnej, w tym w utworach bliskich uczniom. Doświadczanie radości życia we współczesnym świecie oraz w środowisku ucznia. Interpretacja utworów literackich, w których pojawia się motyw przewodni. Konteksty potrzebne do zrozumienia i interpretacji utworu. Główne intencje wypowiedzi: aprobata, prośba, przeprosiny, odmowa. Imiesłowy jako nietypowe formy czasownika. Rodzaje imiesłowów: przymiotnikowe (czynne, bierne), przysłówkowe (współczesne, uprzednie). Równoważnik zdania budowa i reguły stosowania. Motyw przewodni w Biblii. Epoka literacka: barok Motyw strachu w kulturze baroku. Obraz światopoglądu ludzi baroku na przykładzie wiersza Marność Daniela Naborowskiego i Sonetu X Johna Donne a. Omówienie dzieła sztuki związanego z epoką literacką Forma wypowiedzi: opis przeżyć wewnętrznych Współczesne nawiązania Podstawowe cechy sztuki baroku. Funkcjonowanie motywu przewodniego w malarstwie barokowym (Juan de Valdés Leal In ictu oculi). Sporządzanie opisu przeżyć wewnętrznych (stanów, uczuć) własnych lub innej osoby. Różne wariacje motywu przewodniego w literaturze współczesnej, w tym w utworach bliskich uczniom. Doświadczanie niepokoju i strachu we współczesnym świecie oraz w życiu

4 Charaktery Nauka o języku: język mówiony a język pisany rzeczownik Korzenie kultury: mitologia mit o Atenie i Arachne Epoka literacka: oświecenie Omówienie dzieła sztuki związanego z epoką literacką Forma wypowiedzi: charakterystyka Współczesne nawiązania Nauka o języku: szukanie informacji i środowisku ucznia. Interpretacja utworów literackich, w których pojawia się motyw przewodni. Konteksty potrzebne do zrozumienia i interpretacji utworu. Cechy języka mówionego. Cechy języka pisanego. Podział rzeczowników: własne, pospolite, żywotne, nieżywotne, osobowe i nieosobowe. Rodzaj rzeczownika: męski, żeński, nijaki. Odmiana rzeczownika: przypadek, liczba (deklinacja). Temat fleksyjny końcówka. Rzeczowniki nieodmienne i kłopotliwe (wyjątki). Motyw przewodni w mitologii. Obraz człowieka w oświeceniu. Ideały oświeceniowe: nauka, rozum, tolerancja, wolność, wychowanie, poprawa świata. Funkcje sztuki w oświeceniu: dydaktyzm. Motywy i tematy oświeceniowe w wybranych bajkach Ignacego Krasickiego. Podstawowe cechy sztuki oświecenia. Funkcjonowanie motywu przewodniego w malarstwie barokowym (Marcello Bacciarelli Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym). Rodzaje charakterystyki: charakterystyka postaci, autocharakterystyka, charakterystyka porównawcza, statyczna, dynamiczna. Sporządzanie charakterystyki. Różne wariacje motywu przewodniego w literaturze współczesnej, w tym w utworach bliskich uczniom. Interpretacja utworów literackich, w których pojawia się motyw przewodni. Konteksty potrzebne do zrozumienia i interpretacji utworu. Źródła wiedzy o języku: encyklopedie, słowniki, leksykony, czasopisma,

5 Miłość w różnych źródłach przymiotnik Korzenie kultury: Pierwszy List do Koryntian Hymn o miłości Epoka literacka: romantyzm Omówienie dzieła sztuki związanego z epoką literacką Forma wypowiedzi: opis sytuacji Współczesne nawiązania Nauka o języku: liczebnik publikacje naukowe, internet. Reguły powoływania się na źródła. Funkcja przypisów, indeksów, bibliografii oraz zasady ich sporządzania. Odmiana przymiotnika: przypadek, liczba i rodzaj. Stopniowanie przymiotników. Formy przymiotnika: krótkie, długie. Motyw przewodni w Biblii. Ideały romantyczne: nobilitacja uczuć, intuicji, duszy, świata nadprzyrodzonego, sił natury. Typ bohatera: bohater romantyczny. Motyw przewodni w wybranych utworach Adama Mickiewicza (Niepewność, Świtezianka) i w komedii Zemsta Aleksandra Fredry. Cechy ballady romantycznej na przykładzie Świtezianki Adama Mickiewicza. Podstawowe cechy sztuki romantyzmu. Funkcjonowanie motywu przewodniego w malarstwie romantycznym (Caspar David Friedrich Mężczyzna i kobieta patrzący na księżyc). Sporządzanie opisu sytuacji. Różne wariacje motywu przewodniego w literaturze współczesnej, w tym w utworach bliskich uczniom. Interpretacja utworów literackich, w których pojawia się motyw przewodni. Konteksty potrzebne do zrozumienia i interpretacji utworu. Podział liczebników: główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe, nieokreślone. Odmiana liczebników w zależności od ich typu. Rodzaje liczebników: męskoosobowy i niemęskoosobowy. Reguły stosowania liczebników zbiorowych. Odmiana liczebników wielowyrazowych. Stosowanie cyfr w zapisie liczebników

6 Praca Natura Korzenie kultury: mitologia Hefajstos Epoka literacka: pozytywizm Omówienie dzieła sztuki związanego z epoką literacką Forma wypowiedzi: opowiadanie mowa niezależna i zależna Współczesne nawiązania Nauka o języku: korzystanie ze słowników zaimek Korzenie kultury: Stary Testament Księga Rodzaju Epoka literacka: Młoda Polska porządkowych. Prawidłowe zapisywanie dat i godzin. Motyw przewodni w mitologii. Rola pracy w pozytywizmie. Ideały pozytywistów: praca, postęp, nauka, rozwój techniki, kształcenie społeczeństwa. Wzorzec osobowy w epoce: człowiek pracujący, zamożny. Motywy i tematy pozytywistyczne w wybranych utworach z epoki (Eliza Orzeszkowa A b c, Charles Dickens Dawid Copperfield). Podstawowe cechy sztuki pozytywizmu. Funkcjonowanie motywu przewodniego w malarstwie pozytywistycznym (Aleksander Gierymski Piaskarze). Sporządzanie opowiadania. Reguły stosowania mowy niezależnej i zależnej. Różne wariacje motywu przewodniego w literaturze współczesnej, w tym w utworach bliskich uczniom. Znaczenie i rola pracy we współczesnym świecie oraz środowisku ucznia. Interpretacja utworów literackich, w których pojawia się motyw przewodni. Konteksty potrzebne do zrozumienia i interpretacji utworu. Typy słowników: słowniki ogólne, słowniki szczegółowe. Budowa słowników. Podział zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne. Odmiana zaimków w zależności od typu. Formy zaimków: krótkie, długie. Reguły zapisywania zaimków wielką literą ze względów grzecznościowych. Motyw przewodni w Biblii. Rola natury w Młodej Polsce. Ideały twórców Młodej Polski: natura jako źródło inspiracji, odwoływanie się

7 Nadzieja Omówienie dzieła sztuki związanego z epoką literacką Forma wypowiedzi: opowiadanie z elementami opisu przeżyć wewnętrznych Współczesne nawiązania Nauka o języku: grzeczność w języku przysłówek różnice między przyimkiem a spójnikiem Korzenie kultury: mitologia Prometeusz Epoka literacka: współcześnie do intuicji i sfery uczuć, nawiązania do tradycji romantyków, utrwalanie ulotnych doznań i refleksji. Cechy poezji młodopolskiej: wyrażanie indywidualnych przeżyć, symbolizm, bogactwo środków stylistycznych, muzyczność wiersza. Motywy i tematy młodopolskie w wybranych wierszach z epoki (Leopold Staff Upojenie, Kazimierz Przerwa-Tetmajer Schnąca limba). Podstawowe cechy sztuki Młodej Polski. Impresjonizm i symbolizm. Funkcjonowanie motywu przewodniego w malarstwie młodopolskim (Józef Mehoffer Dziwny ogród). Sporządzanie opowiadania z elementami opisu przeżyć wewnętrznych. Różne wariacje motywu przewodniego w literaturze współczesnej, w tym w utworach bliskich uczniom. Znaczenie i rola natury we współczesnym świecie oraz życiu ucznia. Interpretacja utworów literackich, w których pojawia się motyw przewodni. Konteksty potrzebne do zrozumienia i interpretacji utworu. Znaczenie grzecznego sposobu porozumiewania się. Formy grzecznościowe. Stopniowanie przysłówków: proste regularne, proste nieregularne, opisowe. Przyimki proste, złożone. Wyrażenia przyimkowe. Pisownia z lub s na początku przyimków złożonych. Spójnik. Motyw przewodni w mitologii. Cechy współczesności, przemiany i zjawiska społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe. Podstawowe cechy współczesnej sztuki i literatury.

8 Pojęcia występujące w klasie I Omówienie dzieła sztuki związanego z epoką literacką Nauka o języku: partykuła i wykrzyknik pisanie partykuły nie z różnymi wyrazami Kultura masowa i jej produkty. Motywy i tematy w wybranych utworach współczesnych (poezja, dramat, manifest, proza). Zmiany światopoglądowe w niepodległej Polsce. Nowe grupy poetyckie: Skamandryci, futuryści. Różne wariacje motywu przewodniego w literaturze współczesnej, w tym w utworach bliskich uczniom. Znaczenie i rola nadziei w życiu ucznia. Interpretacja utworów literackich, w których pojawia się motyw przewodni. Konteksty potrzebne do zrozumienia i interpretacji utworu. Podstawowe cechy sztuki współczesnej. Funkcjonowanie motywu przewodniego w malarstwie współczesnym (Tamara Łempicka Autoportret w zielonym bugatti). Funkcje partykuły. Funkcje wykrzyknika. Reguły pisowni partykuły nie z różnymi wyrazami. Historia i kultura: humanizm, optymizm, dydaktyzm, tolerancja, impresjonizm, symbolizm, rewolucja informatyczna, kultura masowa. Literatura: podmiot mówiący (osoba mówiąca w wierszu), narrator, narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, świat przedstawiony, wiersz sylabiczny, symbol, koncept, puenta, morał, alter ego, monolog, dialog, didaskalia, epika, liryka, tragedia, komedia, komizm, sentencja, realizm, liryka bezpośrednia, liryka pośrednia, fabuła, mit, mitologia, przypowieść (parabola), epos, dziennik, reportaż, powieść fantasy, wywiad, kronika, epos rycerski, fraszka, bajka, satyra polityczna, science fiction, sonet, komiks, hymn, ballada, dramat, nowela, opowiadanie, powieść realistyczna, słuchowisko. Środki stylistyczne: metafora, pytanie retoryczne, apostrofa, archaizm, przerzutnia, neologizm, alegoria. Sztuka: gotyk, harmonia, perspektywa, światłocień. Lektury

9 Biblia: opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości wybrane mity greckie, np. mit o Hermesie, mit o Arachne Homer Odyseja Pieśń o Rolandzie J. Kochanowski wybrane fraszki, np. Na lipę, Na dom w Czarnolesie, Na zachowanie, O doktorze Hiszpanie, Do Hanny I. Krasicki wybrane bajki, np. Szczur i kot, Lew i zwierzęta, Malarze, Syn i ojciec A. Mickiewicz wybrana ballada, np. Świtezianka A. Fredro Zemsta wybrana nowela, np. E. Orzeszkowa A...b...c, B. Prus Kamizelka wybrane wiersze z literatury współczesnej, np. K. Wierzyńskiego, J. Tuwima, Cz. Miłosza, ks. J. Twardowskiego, W. Szymborskiej wybrany utwór podejmujący tematykę Holokaustu, np. opowiadanie I. Fink Próg A. de Saint-Exupéry Mały Książę wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa, np. M. Musierowicz Opium w rosole wybrany utwór fantasy, np. J.R.R. Tolkien Drużyna Pierścienia wybrana powieść współczesna z literatury światowej, np. E.E. Schmidt Oskar i pani Róża wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu wybrany komiks, np. Star Wars. Mroczne czasy Ryszard Kapuściński wybrany utwór, np. Imperium, Heban Umiejętności odbiorcze i nadawcze Słuchanie i czytanie Uczeń powinien: odbierać komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych 1, rozróżniać informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie, odróżniać informacje o faktach od opinii, rozpoznawać intencje wypowiedzi (aprobata, dezaprobata, negacja, prowokacja), reagować na wypowiedź odpowiednio do treści i nadawcy, rozpoznawać wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym, dostrzegać w wypowiedzi ewentualne przejawy agresji i manipulacji, porządkować informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, poprawnie czytać na głos, wyszukiwać w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytować odpowiednie fragmenty tekstu, rozumieć znaczenia dosłowne, przenośne i symboliczne obecne w tekstach pisanych, 1 Grubszym drukiem zaznaczono treści pochodzące z podstawy programowej.

10 rozpoznawać różnice między fikcją a kłamstwem, określać funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu, odnajdywać w tekście treści poznawcze, rozpoznawać wypowiedź argumentacyjną, wskazywać tezę, argumenty i wnioski, oceniać wartość i wiarygodność tekstu, rozróżniać gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i telewizyjne, sprawnie korzystać ze słowników i wydawnictw encyklopedycznych. Tworzenie wypowiedzi (mówienie i pisanie) Uczeń powinien: rozróżniać sytuacje mówienia oficjalne i nieoficjalne, znać główne zasady nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, dążyć do precyzyjnego wysławiania się; świadomie dobierać synonimy i antonimy dla wyrażenia zamierzonych treści, wyrażać intencje przez stosowanie językowych i pozajęzykowych środków wyrazu, kształtować wypowiedź odpowiednio do sytuacji i słuchacza (słuchaczy), odróżniać wypowiedź udaną od nieudanej, poprawnie recytować, uczestniczyć w dyskusji, przyjmując poglądy innych lub polemizując z nimi, uzasadniać własne zdanie, stosować zasady etykiety językowej, przestrzegać zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, tworzyć następujące wypowiedzi pisemne: urozmaicone kompozycyjnie i fabularnie opowiadanie, opis sytuacji i przeżyć, opis zwykłych przedmiotów, opis dzieła sztuki, charakterystykę postaci literackiej, filmowej, rzeczywistej, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu, ze zdarzenia z życia, rozprawkę, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, dedykację, dokonywać redakcji swojego tekstu. Edukacja literacko-kulturowa Analiza tekstu literackiego Uczeń powinien: opisywać odczucia, które budzi w nim dzieło, rozpoznawać problematykę utworu, przedstawiać najistotniejsze treści dzieła, charakteryzować postać mówiącą w utworze, dostrzegać związek między formą a treścią utworu, rozpoznawać podstawowe formy podawcze: opis, opowiadanie, dialog, monolog, omawiać funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, wskazywać funkcje użytych w utworze środków stylistycznych, rozpoznawać odmiany gatunkowe literatury popularnej, odróżniać realizm od fantastyki,

11 rozróżniać podstawowe sposoby kreacji świata przedstawionego, rozróżniać rodzaje i podstawowe gatunki literackie. Analiza innych tekstów kultury Uczeń powinien: uwzględniać specyfikę tekstów kultury przynależnych do innych rodzajów sztuki niż literatura, analizować na poziomie podstawowym: proste i złożone znaki ikoniczne, widowiska teatralne, filmy fabularne i dokumentalne, utwory muzyczne i słowno-muzyczne, dostrzegać związki między utworem literackim a innymi tekstami kultury. Interpretacja tekstów literackich i innych tekstów kultury Uczeń powinien: rozpoznawać i rekonstruować podstawowe sensy utworu, przedstawiać propozycję odczytania tekstu i ją uzasadnić, uwzględniać w interpretacji potrzebne konteksty, stawiać i weryfikować hipotezy dotyczące treści utworu, rekonstruować system wartości wpisany w dzieło, oceniać wartość utworu, wskazywać w tekstach współczesnej kultury popularnej nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych. Rozumienie procesu historycznoliterackiego Uczeń powinien: rozróżniać pojęcia dziedzictwa kulturowego i tradycji, dostrzegać rolę tradycji antycznej i biblijnej, rozumieć pojęcie epoki w dziejach kultury, rozpoznawać podstawowe cechy charakterystyczne dla różnych epok, sytuować epoki na osi czasu. Wartości i wartościowanie Uczeń powinien: rozpoznawać wartości etyczne, estetyczne i poznawcze w tekstach kultury, określać podobieństwa i różnice wartości własnych i wartości wyznawanych w bliższym i dalszym środowisku społecznym, rozpoznawać wartości i symbole kluczowe dla tożsamości europejskiej i narodowej, oceniać wartość obserwowanych zjawisk kultury. Edukacja językowa

12 Uczeń powinien: znać i rozumieć podstawowe pojęcia dotyczące znaczeń wyrazów, znać mechanizm upodobnień fonetycznych i rozumieć jego znaczenie dla wymowy i pisowni, rozpoznawać w zdaniach części mowy i zdania, rozumieć ich funkcje w tekście, stosować w zdaniach i w związkach składniowych poprawne formy odmiennych części mowy, rozróżniać rodzaje zdań i ich funkcje w wypowiedzi, wykorzystywać wiedzę o składni w stosowaniu reguł interpunkcyjnych, rozróżniać słowotwórczą i fleksyjną budowę wyrazów, rozumieć pojęcie stylu, rozpoznawać podstawowe style funkcjonalne, dostrzegać zróżnicowanie słownictwa rozpoznawać słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu, rozumieć ich funkcję w tekście, rozpoznawać cechy języka swojego regionu, rozróżniać normę językową wzorcową oraz użytkową i stosować się do nich, sprawnie posługiwać się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny; znać granice stosowania slangu młodzieżowego. Edukacja medialna Uczeń powinien: dostrzegać i rozpoznawać podstawowe funkcje przekazu medialnego, rozumieć specyfikę stylistyczną i kompozycyjną tekstów należących do różnych mediów, rozpoznawać podstawowe rodzaje tekstów medialnych, sprawnie korzystać z podstawowych form przekazu medialnego (w tym audiowizualnych i interaktywnych), oceniać wartość i wiarygodność tekstu medialnego. Samokształcenie Uczeń powinien: odpowiednio planować działania, aby osiągać wyznaczone cele, samodzielnie docierać do informacji w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych, stosować zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukiwać w bibliotece źródła potrzebnych mu informacji, korzystać ze słowników: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, frazeologicznego, wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika terminów literackich, w formie książkowej i elektronicznej.

13 Powyższe umiejętności oceniane są zgodnie z ogólnymi wymaganiami na poszczególne stopnie zawartymi w V lit. h Statutu Szkoły oraz według procentowego przeliczania wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie zapisanego w V lit. b p. 13 Statutu Szkoły: - dopuszczający: 31% - 50% - dostateczny: 51% - 75% - dobry: 76% - 90% - bardzo dobry: % - celujący: 100% plus zadanie wykraczające poza zakres wymagań edukacyjnych lub sukces w konkursie polonistycznym. Zakładane osiągnięcia uczniów wg poziomów umiejętności odbiorcze słuchanie, umiejętności odbiorcze czytanie, tworzenie wypowiedzi mówienie, tworzenie wypowiedzi pisanie, odbiór utworów literackich, odbiór innych tekstów kultury, umiejętności językowe, odbiór różnych mediów, samokształcenie. Umiejętności odbiorcze słuchanie Poziom podstawowy rozumie słuchaną wypowiedź, dostrzega różne cele i intencje wypowiedzi, ocenia wypowiedź pod względem etycznym (prawda, kłamstwo, manipulacja, agresja językowa), poprawnie odczytuje przekazy niewerbalne, rozpoznaje wypowiedzi emocjonalne i perswazyjne, odróżnia wypowiedź udaną od nieudanej. Poziom wyższy dostrzega w wypowiedziach różne konteksty, odwołania i aluzje, krytycznie ocenia wypowiedzi perswazyjne, reklamowe, manipulację, rozumie ironię w wypowiedziach, dostrzega funkcję estetyczną komunikatów mówionych i czytanych.

14 Umiejętności odbiorcze czytanie Poziom podstawowy płynnie głośno czyta z odpowiednią artykulacją, akcentem i intonacją, dość szybko czyta cicho różne teksty, rozumie dosłowne znaczenie tekstu, wyszukuje w tekście potrzebne informacje, w tekstach argumentacyjnych wyróżnia tezę i argumenty. Poziom wyższy czyta cicho w szybkim tempie, rozumie bardziej skomplikowane teksty informacyjne, np. artykuły popularnonaukowe, ocenia wartość poznawczą tekstu, w tekstach argumentacyjnych dostrzega argumenty nieprawdziwe. Tworzenie wypowiedzi mówienie Poziom podstawowy mówi na temat, precyzyjnie się wysławia, świadomie dobiera synonimy i antonimy, nawiązuje i prowadzi rozmowę na różne tematy, nazywa własne uczucia i wrażenia, formułuje wypowiedzi o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, przestrzega zasad kultury i etykiety językowej, poprawnie recytuje wiersze i fragmenty prozy, uczestniczy w dyskusji, używa odpowiednich argumentów. Poziom wyższy wygłasza dłuższe wypowiedzi na zadany temat, wyraża swoje opinie i sądy ze świadomością odpowiedzialności za słowo, wypowiada się w sytuacjach oficjalnych, inicjuje i podsumowuje dyskusję, używa kontrargumentów. Tworzenie wypowiedzi pisanie Poziom podstawowy pisze na temat i zgodnie z celem wypowiedzi, pisze poprawnie pod względem kompozycyjnym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym,

15 tworzy przewidziane w treściach nauczania formy wypowiedzi, przygotowuje się na piśmie do dłuższej wypowiedzi ustnej. Poziom wyższy przekształca różne teksty, w swoich wypowiedziach świadomie stosuje swój indywidualny styl, redaguje własny tekst, dostrzega w nim błędy i je poprawia. Odbiór utworów literackich Poziom podstawowy rozróżnia rodzaje i podstawowe gatunki literackie, analizuje i interpretuje utwory literackie, rozumie znaczenia dosłowne, przy pomocy nauczyciela dociera do znaczeń przenośnych i symbolicznych, wyróżnia w utworze środki stylistyczne, dostrzega i analizuje różne konteksty, np. biograficzny, historyczny, rozumie pojęcie dziedzictwa kulturowego i tradycji, dostrzega rolę tradycji antycznej i biblijnej, rozpoznaje podstawowe idee charakterystyczne dla różnych epok. Poziom wyższy stawia i weryfikuje hipotezy dotyczące treści utworu, dostrzega związek między użytymi w tekście literackim środkami stylistycznymi a jego znaczeniem, samodzielnie odczytuje znaczenia przenośne i symboliczne, nazywa cechy literatury danej epoki, sprawnie posługuje się terminologią z zakresu literatury podczas interpretacji utworu, dostrzega związki między utworem literackim a innymi tekstami kultury, ocenia samodzielnie wartość utworu. Odbiór innych tekstów kultury Poziom podstawowy dostrzega cechy charakterystyczne różnych rodzajów sztuki, zna główne pojęcia związane z określonym rodzajem sztuki, odczytuje podstawowe znaczenia tekstów kultury, opisuje wrażenia, które budzi w nim dzieło sztuki.

16 Poziom wyższy formułuje własne oceny dzieła sztuki i uzasadnia swoje stanowisko, wykorzystuje przy odczytywaniu tekstów kultury wiedzę z różnych dziedzin, np. z historii. Umiejętności językowe Poziom podstawowy opanował treści z zakresu fleksji, składni, słowotwórstwa i słownictwa, wykorzystuje wiedzę z nauki o języku podczas budowania własnych wypowiedzi, posługuje się związkami frazeologicznymi, powiedzeniami i przysłowiami, tworzy teksty zgodne z normą wzorcową i użytkową, posługuje się polszczyzną oficjalną i nieoficjalną, dostrzega różne rodzaje języka polskiego. Poziom wyższy wykorzystuje wiedzę z zakresu nauki o języku podczas redagowania swoich tekstów, samodzielnie modyfikuje i przekształca różne wypowiedzi, zamieniając szyk wyrazów, stosując różne rodzaje zdań. Odbiór różnych mediów Poziom podstawowy rozpoznaje podstawowe funkcje przekazu medialnego, sprawnie korzysta z podstawowych form przekazu medialnego (prasa, radio, telewizja, internet), odróżnia fakty od opinii. Poziom wyższy ocenia wartość i wiarygodność tekstu medialnego. Samokształcenie Poziom podstawowy planuje swoją pracę tak, aby dotrzymać wyznaczonych terminów, samodzielnie dociera do informacji,

17 korzysta z encyklopedii, słownika ortograficznego i słownika języka polskiego. Poziom wyższy sam wyznacza sobie cele i potrafi je zaplanować i zrealizować, potrafi funkcjonalnie wykorzystać zdobytą wiedzę podczas realizacji wyznaczonego zadania, korzysta z różnych słowników języka polskiego, np. słownika poprawnej polszczyzny. Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie drugiej Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego w klasie II: Czytanie różnych tekstów kultury (rozumianych jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytaniu i interpretacji, zwłaszcza teksty kultury należące do polskiego dziedzictwa kulturowego; w tym źródła historyczne) Tworzenie własnego tekstu czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury (w szczególności w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach) dostrzega środki wyrazu typowe dla tekstów literackich, tekstów publicystycznych i określa ich funkcje odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, muzyką, literaturą) dostrzega wartości wpisane w teksty kultury

18 (redagowanie określonych form wypowiedzi) Mówienie Przestrzeganie zasad ortograficznych buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach: charakterystyka opis przeżyć wewnętrznych sprawozdanie rozprawka recenzja (książki, filmu, spektaklu teatralnego) wywiad posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie wypowiada się na temat związków między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązania, wyciąga wnioski, wypowiada się na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury formułuje następujące rodzaje wypowiedzi ustnych: opowiadanie twórcze i odtwórcze przemówienie dba o spójność, poprawność językową i płynność wypowiedzi stara się zainteresować sposobem mówienia pisze poprawnie pod względem

19 Znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających Znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku i frazeologii ortograficznym (w tym dyktanda), stosując w praktyce poznane zasady ortograficzne korzysta ze słownika ortograficznego czyta lektury obowiązkowe i uzupełniające wykazuje się znajomością treści i zagadnień zawartych w lekturach bierze czynny udział w omawianiu utworów wykorzystuje w praktyce wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu nauki o języku wyjaśnia znaczenia wybranych związków frazeologicznych stosuje w wypowiedziach wybrane związki frazeologiczne Recytacja wygłasza tekst (wiersz, fragment prozy) z pamięci recytuje wyraźnie i wyraziście z zachowaniem zasad kultury żywego słowa Rysunkowe (plastyczne) konkretyzacje utworów literackich tworzy ilustracje do utworów, odzwierciedlając informacje podane w tekstach dba o estetykę i oryginalność wykonanych prac plastycznych stosuje różne techniki plastyczne Wykonanie określonych projektów realizuje samodzielnie lub w zespole projekt związany z określonym zagadnieniem dba o estetykę i oryginalność realizowanego projektu stosuje różnorodne techniki i technologie prezentuje wykonany projekt Realizacja zadań w grupie realizuje w grupie określone zadanie prezentuje efekt, rezultat pracy grupy Przygotowanie inscenizacji bierze udział w przygotowaniu scenicznych prezentacji (fragmentów) poznanych utworów projektuje i wykonuje dekoracje, stroje, rekwizyty wciela się w rolę, biorąc udział w

20 przedstawieniu Powyższe umiejętności oceniane są zgodnie z ogólnymi wymaganiami na poszczególne stopnie zawartymi w V lit. h Statutu Szkoły oraz według procentowego przeliczania wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie zapisanego w V lit. b p. 13 Statutu Szkoły: - dopuszczający: 31% - 50% - dostateczny: 51% - 75% - dobry: 76% - 90% - bardzo dobry: % - celujący: 100% plus zadanie wykraczające poza zakres wymagań edukacyjnych lub sukces w konkursie polonistycznym - KSZTAŁCENIE LITERACKO-KULTUROWE spis lektur obowiązkowych i uzupełniających Biblia fragmenty Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia (Wygnanie z Raju, Wędrówka do Ziemi Obiecanej), kontekst filmowy: jedna z części Dekalogu w reżyserii K. Kieślowskiego, np. I lub X, przypowieść ewangeliczna (Syn marnotrawny), Homer - fragmenty Iliady i Odysei, O Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu (fragm.), Jan Kochanowski Treny: V, VII,VIII, Sławomir Mrożek - wybrane opowiadanie, np. Baba, dramat Na pełnym morzu (fragm.), Ernest Hemingway wybrane opowiadanie, np. Stary człowiek i morze, poeci XX w.: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragm.), kontekst teatralny: adaptacja Teatru Telewizji w reżyserii M. Zmarz-Koczanowicz,(2004), utwór podejmujący problematykę Holokaustu, np. wybrane opowiadanie Idy Fink, kontekst filmowy : Korczak (fragm.) lub Lista Schindlera (fragm.) lub Pianista Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec, kontekst filmowy: Akcja pod Arsenałem, Kamienie na szaniec, Henryk Sienkiewicz wybrana powieść historyczna, np. Krzyżacy, Quo vadis, Potop, kontekst filmowy: adaptacja wybranej powieści historycznej Sienkiewicza, Molier Skąpiec, film, telewizja Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie trzeciej Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego w klasie III: Czytanie różnych tekstów kultury (rozumianych jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytaniu i interpretacji, zwłaszcza teksty kultury należące do polskiego dziedzictwa kulturowego; w tym źródła czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji

21 historyczne) Tworzenie własnego tekstu (redagowanie określonych form wypowiedzi) dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury (w szczególności w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, tabelach, diagramach, na ilustracjach, mapach, wykresach, schematach) dostrzega środki wyrazu typowe dla tekstów literackich, tekstów publicystycznych i określa ich funkcje odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką, muzyką, literaturą) dostrzega wartości wpisane w teksty kultury buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach: podanie list prywatny list oficjalny wywiad opis przedmiotu reportaż charakterystyka porównawcza rozprawka list otwarty posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym formułuje, porządkuje i wartościuje

22 argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie wypowiada się na temat związków między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązania, wyciąga wnioski, wypowiada się na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury Mówienie formułuje następujące rodzaje wypowiedzi ustnych: opowiadanie twórcze i odtwórcze przemówienie dba o spójność, poprawność językową i płynność wypowiedzi stara się zainteresować sposobem mówienia Przestrzeganie zasad ortograficznych pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym dyktanda), stosując w praktyce poznane zasady ortograficzne korzysta ze słownika ortograficznego Znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających czyta lektury obowiązkowe i uzupełniające wykazuje się znajomością treści i zagadnień zawartych w lekturach bierze czynny udział w omawianiu utworów Znajomość zagadnień z zakresu nauki o języku i frazeologii wykorzystuje w praktyce wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu nauki o języku wyjaśnia znaczenia wybranych związków frazeologicznych stosuje w wypowiedziach wybrane związki frazeologiczne Recytacja wygłasza tekst (wiersz, fragment prozy) z pamięci recytuje wyraźnie i wyraziście z

23 zachowaniem zasad kultury żywego słowa Rysunkowe (plastyczne) konkretyzacje utworów literackich tworzy ilustracje do utworów, odzwierciedlając informacje podane w tekstach dba o estetykę i oryginalność wykonanych prac plastycznych stosuje różne techniki plastyczne Wykonanie określonych projektów realizuje samodzielnie lub w zespole projekt związany z określonym zagadnieniem dba o estetykę i oryginalność realizowanego projektu stosuje różnorodne techniki i technologie prezentuje wykonany projekt Realizacja zadań w grupie realizuje w grupie określone zadanie prezentuje efekt, rezultat pracy grupy Przygotowanie inscenizacji bierze udział w przygotowaniu scenicznych prezentacji (fragmentów) poznanych utworów projektuje i wykonuje dekoracje, stroje, rekwizyty wciela się w rolę, biorąc udział w przedstawieniu Powyższe umiejętności oceniane są zgodnie z ogólnymi wymaganiami na poszczególne stopnie zawartymi w V lit. h Statutu Szkoły oraz według procentowego przeliczania wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie zapisanego w V lit. b p. 13 Statutu Szkoły: - dopuszczający: 31% - 50% - dostateczny: 51% - 75% - dobry: 76% - 90% - bardzo dobry: % - celujący: 100% plus zadanie wykraczające poza zakres wymagań edukacyjnych lub sukces w konkursie polonistycznym. - KSZTAŁCENIE LITERACKO-KULTUROWE spis lektur obowiązkowych i uzupełniających - Biblia fragmenty Księgi Rodzaju (Dzieje Noego), Przypowieść o talentach, Hymn o miłości św. Pawła, Adam Mickiewicz Reduta Ordona, Gustaw Herling-Grudziński Pierścień, Stanisław Lem wybrane opowiadanie, np. z Dzienników gwiazdowych, kontekst filmowy: Solaris, reż. S. Soderbergh (fragm.) Aldous Huxley Nowy, wspaniały świat (fragm.), John R. R. Tolkien Władca Pierścieni (fragm.), Ryszard Kapuściński fragmenty wybranej książki, np. Imperium, Heban poeci XX w.: Bolesław Leśmian, Krzysztof Kamil Baczyński, Konstanty Ildefons Gałczyński, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Stanisław Barańczak, Juliusz Słowacki Balladyna,

24 wybrana powieść współczesna z literatury polskiej, np. Paweł Huelle Weiser Dawidek lub Antoni Libera Madame lub Barbara Rosiek Pamiętnik narkomanki, wybrana powieść współczesna z literatury światowej, np. Eric Emanuel Schmitt Oskar i pani Róża lub Jostein Gaarder Świat Zofii - wybrany utwór detektywistyczny, np. Agata Christie Dwanaście prac Herkulesa lub Dziesięciu małych Murzynków (1 nie było już nikogo), - teatr, - film, media

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy II gimnazjum Klasa II Treści nauczania i umiejętności 1.Lektury i interpretacja tekstów. Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Zna następujące teksty literackie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. III niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (w wymaganiach rocznych mieszczą się wymagania śródroczne) OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla gimnazjum Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego w klasach I-III gimnazjum Czytanie tekstów kultury [ teksty literackie, dzieła sztuki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Na daną ocenę obowiązują ucznia również wymagania na wszystkie oceny niższe oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ

KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III. (ocena: dostateczny) UCZEŃ 1 KRYTERIA OGÓLNE język polski klasa III SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGL DLA KLASY I OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGL DLA KLASY I OCENA DOPUSZCZAJĄCA KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGL DLA KLASY I OCENA DOPUSZCZAJĄCA I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 1) odbiera komunikaty pisane, mówione,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas I gimnazjum Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności. - diagnoza wstępna, - sprawdziany, - odpowiedzi ustne, - wypracowania, - kartkówki, - recytacje,

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tek- Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWNOŚCI WYMAGANIA SŁUCHANIE MÓWIENIE ocena: dopuszczający ocena: dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 1 Zespół nauczycieli języka polskiego w oparciu o wytyczne podstawy programowej oraz założenia programu nauczania Świat w słowach i obrazach II Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z języka polskiego dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Pilźnie rok szkolny 2012/2013

KALENDARZ PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z języka polskiego dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Pilźnie rok szkolny 2012/2013 KALENDARZ PRZYGOTOWAŃ DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z języka polskiego dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Pilźnie rok szkolny 2012/2013 Miesiąc Październik 2012 Nr Temat kolejnych tematów 1 O zasobach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 14.02.2017r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do

Bardziej szczegółowo

dostateczną spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto:

dostateczną spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie 2016/2017 opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V WYMAGANIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ Jak na ocenę bardzo dobrą oraz: -uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, -posiada rozszerzone

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA. Kształcenie literackie i kulturowe.

OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA. Kształcenie literackie i kulturowe. KLASA VII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i VI. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA

KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO GIMNAZJUM. opracował zespół nauczycieli polonistów OCENA DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO opracował zespół nauczycieli polonistów Adriana Haładuda, Justyna Kmiecik, Magdalena Spychała-Reiss, Piotr Reiss KLASA I GIMNAZJUM OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM. SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM. SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego KRYTERIA OCENIANIA KLASA II GIMNAZJUM NIEDOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą ( nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klasy II gimnazjum z języka polskiego zgodne z nową podstawą programową

Kryteria oceniania dla klasy II gimnazjum z języka polskiego zgodne z nową podstawą programową Kryteria oceniania dla klasy II gimnazjum z języka polskiego zgodne z nową podstawą programową Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy I gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum

Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum Ocena Kształcenie literackie i językowe Nauka o języku dopuszczający dostateczny dobry technika czytania i zrozumienia tekstu literackiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

werbalne o wysokim odbiera większość dźwięku i obrazie, zawarte w dźwięku i porządkuje i systematyzuje obrazie,

werbalne o wysokim odbiera większość dźwięku i obrazie, zawarte w dźwięku i porządkuje i systematyzuje obrazie, Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie III w roku szkolnym 2017/2018 SPRAWNOŚCI SŁUCHANIE MÓWIENIE KONIECZNE (ocena: dopuszczający)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO. Uczeń klasy I po każdym rozdziale posiada następującą wiedzę i umiejętności:

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO. Uczeń klasy I po każdym rozdziale posiada następującą wiedzę i umiejętności: UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW GIMNAZJUM Z JĘZYKA POLSKIEGO Uczeń klasy I po każdym rozdziale posiada następującą wiedzę i umiejętności: I Odkryć siebie - analizuje i interpretuje teksty, - nazywa osobę mówiącą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy V Ocena dopuszczająca - uczeń czyta wyraziście -uczeń słucha z uwagą i - odróżnia narratora od zrozumieniem autora - rozpoznaje uczucia - korzysta ze słownika

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1102) STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY KLASA I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁUCHANIE: uważnie słucha wypowiedzi kolegów i

Bardziej szczegółowo

KONIECZNE (ocena: dopuszczający) ROZSZERZONE (ocena: dobry)

KONIECZNE (ocena: dopuszczający) ROZSZERZONE (ocena: dobry) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w klasie IIIa w roku szkolnym 2015/2016 SPRAWNOŚCI SŁUCHANIE MÓWIENIE KONIECZNE (ocena:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI CELUJĄCY Uczeń opanował wszystkie wymagania programowe na ocenę bardzo dobrą, ponadto powinien samodzielnie rozwijać zainteresowania, wykazywać

Bardziej szczegółowo

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Świat staje się w ostatnich latach coraz mniejszy, ale też coraz bardziej skomplikowany. Cały czas stawia przed ludźmi, także młodymi, nowe wyzwania. Lekcje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM Kryteria oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Sportowym w Mysłowicach SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił żadnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS III A i III D W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS III A i III D W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS III A i III D W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 CELE OCENIANIA: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III. (ocena: dopuszczający)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III. (ocena: dopuszczający) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry UCZEŃ SŁUCHANIE rozumie większość komunikatów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. PP Zadanie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: - ustne w czasie lekcji, - prezentacje przygotowane w domu, - notatki tworzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela Język polski Tekst nformacje dla nauczyciela umiejętności ( z numerem lość 1. 1. czyta tekst kultury na poziomie dosłownym 2. 2. interpretuje tekst kultury, uwzględniając intencje nadawcy 3. 6. dostrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA III Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Język regionalny język kaszubski. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język regionalny język kaszubski. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 212 215 i 257)

Bardziej szczegółowo

2. Kryteria oceniania

2. Kryteria oceniania 2. Kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy II gimnazjum w stopniu wykraczającym, a ponadto w zakresie kształcenia literacko-kulturowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla klasy III gimnazjum. Program nauczania do podręcznika Bliżej słowa Numer dopuszczenia 27/3/2010

Kryteria wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla klasy III gimnazjum. Program nauczania do podręcznika Bliżej słowa Numer dopuszczenia 27/3/2010 1 Kryteria wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Program nauczania do podręcznika Bliżej słowa Numer dopuszczenia 27/3/2010 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ (podr. BLIŻEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II LICEUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II LICEUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II LICEUM Uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę

Bardziej szczegółowo

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Język polski. KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język polski KL. VI Szkoła Podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Elementy składowe oceny z języka polskiego: 1. Odpowiedź ustna. 2. Prace pisemne: testy; dyktanda; prace klasowe; kartkówki; zadania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen semestralnych. ( I semestr)

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen semestralnych. ( I semestr) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen semestralnych ( I semestr) Na ocenę dopuszczającą uczeń: słucha z uwagą i zrozumieniem rozpoznaje uczucia mówiącego, np. radość, smutek opowiada

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą najważniejsze podstawowe fragment starając się podejmuje próbę Ocenę dostateczną podejmuje

Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą najważniejsze podstawowe fragment starając się podejmuje próbę Ocenę dostateczną podejmuje SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego

Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Edukacja globalna na zajęciach z języka polskiego Inga Opas Świat staje się w ostatnich latach coraz mniejszy, ale też coraz bardziej skomplikowany. Cały czas stawia przed ludźmi, także młodymi, nowe wyzwania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. Nauka o języku

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. Nauka o języku NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę Komunikacja językowa: Nauka o języku znam pojęcia z zakresu komunikacji językowej: schemat komunikacyjny; nadawca; odbiorca; komunikat; kod; kontekst ; znaki niewerbalne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 21.04.2015r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI. klasa VII. Treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

JĘZYK POLSKI. klasa VII. Treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2017-09-01 JĘZYK POLSKI klasa VII Treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Język polski klasa VII treści kształcenia literackiego, kulturowego i językowego rozpoznaje rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania z języka polskiego w klasie I gimnazjum na podstawie programu nauczania Słowa na czasie i podstawy programowej

Wymagania z języka polskiego w klasie I gimnazjum na podstawie programu nauczania Słowa na czasie i podstawy programowej Magdalena Smyrak-Bogdan Maria Bylica Obszar Uczeń: Odbiór tekstów kultury, w tym szczególnie tekstów Słuchanie Czytanie Odbiór Wymagania z języka polskiego w klasie I gimnazjum na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Język polski OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA d l a u c z n i a o b j ę t e g o p o m o c ą p s y c h o l o g i c z n o - p e d a g o g i c z n ą w z w i ą z k u z o p i n i ą n r 1 9 6 / 1 6-1 7 r o k s z k

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 Zofia Dembska-Pierzchała nauczyciel języka polskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM w roku szkolnym 2013/2014 Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie

JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY. a także: manipulację słowną -ocenia usłyszane Internecie JĘZYK POLSKI KLASA VI I PÓŁROCZE CZYTANIE, SŁUCHANIE, RECYTOWANIE, KORZYSTANIE Z INFORMACJI, SAMOKSZTAŁCENIE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY ocenę Uczeń spełnia wymagania dopuszczającą z klasy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego KLASA VI OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą.

Kryteria ocen z języka polskiego KLASA VI OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. Kryteria ocen z języka polskiego KLASA VI OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. OCENA DOPUSZCZAJĄCA - stara się wypowiadać na temat; -

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Słuchanie i mówienie rozumie słuchaną wypowiedź i odpowiednio do jej treści oraz sytuacji komunikacyjnej reaguje na nią, stosując językowe i pozajęzykowe środki wyrazu,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Ocena dopuszczająca: 1. Zna treść omawianych utworów ujętych w podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH. Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ŁAMBINOWICACH Przedmiotowy System Oceniania zgodny ze Statutem Szkoły. Nauczania języka polskiego w naszym gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny KLASA I

Kryteria wymagań na poszczególne oceny KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI mgr BEATA KONIECZNA Narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności. - diagnoza wstępna, - sprawdziany, - testy, - wypowiedzi ustne, - prace klasowe, - kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Szczegółowe wymagania na oceny śródroczne i roczne. Ocena niedostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przedmiotów. język mniejszości narodowej język niemiecki. oraz historia i kultura własna

Wymagania programowe z przedmiotów. język mniejszości narodowej język niemiecki. oraz historia i kultura własna Wymagania programowe z przedmiotów język mniejszości narodowej język niemiecki oraz historia i kultura własna Uczeń powinien: zrozumieć wypowiedzi w nauczanym języku mniejszości narodowej - - poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo