Holokaust- o tym nie wolno zapomnieć!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Holokaust- o tym nie wolno zapomnieć!"

Transkrypt

1 Nr 6 W tym numerze poruszamy wiele istotnych kwestii - nie zawsze śmiesznych, ale na pewno ciekawych. Rozpoczynamy trudnym tematem odnoszącym się do niechlubnych kart historii, co wcale nie oznacza, że nie warto o tym mówić. 19 kwietnia b.r. przypada 70 rocznica powstania w getcie warszawskim. Czy pamiętacie? Holokaust- o tym nie wolno zapomnieć! Holokaust pierwotnie termin religijny oznaczający ofiarę całopalną, obecnie najpowszechniejszym znaczeniem tego słowa są prześladowania i zagłada Żydów przez władze niemieckiej III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej. W szerszym znaczeniu termin ten bywa używany w odniesieniu do ludobójstwa innych prześladowanych grup etnicznych, narodowych i społecznych oraz więźniów politycznych w obozach koncentracyjnych przez nazistów. Polityka masowej zagłady, rozpętana przez Niemców już w połowie 1941, trwała ok. 40 miesięcy. Liczba żydowskich ofiar Holokaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów wśród ofiar Zagłady szacowana jest według różnych źródeł od 2,6 mln do 3,3 mln osób. Holokaust oznacza nie tylko unicestwienie, lecz również niewyobrażalną mękę i upodlenie człowieka. Niemieccy naziści nazywali to nieludzkie b a r b a r z y ń s t w o m i a n e m ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Hitlerowcy, w imię zachowania czystości rasowej dokonywali zbrodniczych aktów nawet na członkach własnego narodu: osobach chorych psyc h i c z n i e, członkach zdelegalizowanej w Niemczech partii komunistycznej czy też na wyznawcach Kościoła Świadków Jehowy. Podczas II wojny światowej rząd niemiecki przeprowadził na obszarach kontrolowanych przez siebie wymordowanie Żydów. Żadni współcześni władcy w jakimkolwiek narodzie, nigdy nie posunęli się do tak daleko sięgającej, nikczemnej zbrodni. Zdaniem Niemców, Żydzi stanowili rasę, a raczej mieszankę rasową, którą stanowi szkodliwy element przyczyn genetycznych. Takie postrzeganie Żydów i wszystkich zasymilowanych osób pochodze- Kwiecień 2013 Ważne tematy: Holokaust Czy warto pomagać? Au pair Sekrety hipnozy W tym numerze: Holokaust 1-2 Poznaj swoje miasto 2-3 Szkolny Klub Europejski 4 Savoir vivre cd. 5 Wolontariat 6 Zostań au pair 7 Przesądy maturalne 8-9 Sekrety hipnozy 10 Wywiad z P. Dorobkiem 11 Polecamy 12 Przekręt 13 Star Wars Lektura w pigułce 15 Wyniki konkursu/ kalendarium 16

2 nia Żydowskiego skłoniło do ich izolowania i eliminowania. Rejestracja osób, zmuszenie do nakładania ubrań ze znakiem identyfikacyjnym (najczęściej była to gwiazda Dawida), wprowadzenie różnych zakazów i dyskryminacji-to tylko kilka przykładów przedstawiających tamtą sytuację. W krajach, w których ludność żydowska była dość liczna (między innymi Polska) wprowadzono izolację w dzielnicach zamkniętych, często otoczonych murem-getta. Żydzi, którzy łamali dyskryminujące przepisy byli skazywani na karę śmierci. Surowe kary wprowadzono również dla ludzi pomagającym Żydom. Pierwszym systematycznym programem eksterminacji Żydów była Einsatz Reinhard, która objęła 2 miliony Żydów zamieszkujących Generalne Gubernatorstwo. W ramach tej operacji utworzono obozy zagłady: Belzec koło Bełżca, Sobibor koło wsi Sobibór i Treblinka koło wsi Poniatowo. Poza tymi trzema utworzono także obozy zagłady: Auschwitz II (Birkenau) na terenie wsi Brzezinka koło Oświęcimia, Kulmhof nieopodal Chełmna nad Nerem i Majdanek na obrzeżach Lubli- Poznaj swoje miasto Późnogotycki budynek na wrocławskim Rynku to oczywiście Wrocławski Ratusz. Jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce, zarazem jeden z głównych zabytków architektonicznych pięknego Wrocławia. Ratusz znajduje się w południowo-wschodnim narożu bloku śródrynkowego. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony, trójtraktowy budynek na planie wydłużonego prostokąta z wieżą i kilkoma przybudówkami powstał w kilku etapach budowlanych na przestrzeni około 250 lat (od schyłku XIII w. aż po wiek XVI). Obecny kształt Ratusz zawdzięcza restauracjom przeprowadzonym od XIX do XXI wieku. na. Wszystkie sześć obozów zagłady umieszczono na ziemiach polskich z powodu utrudniającego pomoc terroru, centralnego położenia Polski, dużej populacji żydowskiej oraz wystarczającej infrastruktury kolejowej. Wszystkie obozy zagłady były niemieckimi instytucjami państwowymi, powstałymi z budżetu państwa niemieckiego, mającymi dostęp do wykwalifikowanej kadry urzędniczej oraz infrastruktury transportowej. Odpowiedzialnych za prowadzenie eksterminacji oskarżono po wojnie w ramach procesów norymberskich, zaś zbrodnie te uznano za zbrodnie przeciwko ludzkości, niepodlegające przedawnieniu. Kategoria zbrodni przeciwko ludzkości była odtąd stosowana wobec innych ludobójstw. Rozpoznano rozmaite stopnie odpowiedzialności za Holocaust. Uznano odpowiedzialność sprawców, ale także osób, instytucji i państw, które wspomagały całą machinę zagłady, lecz także odpowiedzialność osób szerzących od wieków niechęć bądź nienawiść względem Żydów Wśród ocalałych wiele osób cierpiało na liczne posttraumatyczne przypadłości psychologiczne. Ich umiejętność opowiadania o przeszłości dojrzewała bardzo powoli. DR Historia powstania Ratusza, zwłaszcza w odniesieniu do najstarszych faz budowy, opiera się na porównaniu źródeł pisanych i oględzin wątku murów, przemurowań itd. i jest różnie interpretowana przez różnych autorów. Ratusz nie był pierwszym budynkiem na Rynku (miano to przysługuje Domowi Kupców). Początkowo w lokowanym kilkakrotnie w XIII w. Wrocławiu zapewne nie był potrzebny specjalny budynek dla pięcioosobowej rady miejskiej oraz jedenastoosobowej ławy, które w przeciwieństwie do dziedzicznego wójta posiadała tylko ograniczone kompetencje. Radę wybrano prawdopodobnie po raz pierwszy w Nie jest pewne, gdzie zbierała się rada miejska, jednak pewnej wskazówki udziela tra- Str. 2 Gazetka Logos

3 dycyjna nazwa kamienicy Rynek 29, Altes Rathaus (Stary Ratusz), po raz pierwszy wzmiankowana w roku Kamienica ta znajdowała się we wschodniej pierzei Rynku, naprzeciw stanowiącego niegdyś plac sądowy południowowschodniego jego narożnika. Zapewne był to jeden z pierwszych murowanych domów w Rynku, w którym rada wynajmowała izbę na posiedzenia. Najstarsza część Ratusza powstała w roku 1299, kiedy to wypłacono wynagrodzenie budowniczym Martinusowi i Albericusowi (Marcinowi i Alberykowi) oraz zanotowano wpłatę za jednorazowe wynajęcie budynku sukiennikom. Dwa lata później kolejny rachunek poświadcza zapłatę za drobne prace wykończeniowe w piwnicy. Ta najstarsza część budynku, określana wówczas jako consistorium, jest obecnie niemal całkowicie wchłonięta przez dalsze etapy budowlane i jako taka niewidoczna z zewnątrz. Składała się z dwutraktowej parterowej podpiwniczonej hali, nakrytej stropem oraz przylegającej od zachodu wieży. Budynek był wolno stojący, od północy znajdowało się przejście między nim a Domem Kupców, wejście zaś było po stronie południowej. Poza zgromadzeniami mieszczan posiadał funkcję handlową. Od lat 70 tych XV w. do 1504 to lata rozbudowy Ratusza od południa. Zwiększono jego powierzchnię o połowę i nadając całości bardziej reprezentacyjny charakter. Korzystano zasadniczo z form schyłkowego gotyku, jednak przyjmując już pewne elementy renesansowe. Mistrz kamieniarski Hans Berthold z Peterem Franczke wznieśli do ok trakt południowy, a Peter Preusse z Bricciusem Gauske trzy ryzality przyległe od tej strony, z bogato zdobionymi partiami piętra, nadwieszonymi w formie wykuszy. Elewacje Ratusza otynkowano i pokryto w 1510r. dekoracją malarską, której resztki widoczne były do lat 80. XIX w., a w 1528 pojawiły się renesansowe portale Sali Sądowej i Izby Rady. 18 października 1536r. umieszczono na wieży ratuszowej nowy pięciopolowy herb miasta. W 1548r. od strony dziedzińca powiększono aneks północno-wschodni. W jego nowej części umieszczono na parterze kancelarię rady, a na piętrze kancelarię ławy z renesansowym wykuszem skierowanym na dziedziniec. 9 października 1550 umieszczono w wieży zegar z pozytywką, brzmiący w pełne godziny i co pół godziny. 24 lipca 1580 wprawiono w ruch zegar w elewacji wschodniej. Po przejęciu W r o c ł a w i a przez Prusy wojsko przejęło niemal cały parter Ratusza na swoje potrzeby. W 1778 batalion gwardyjski koszarował ponadto przez jakiś czas w Sali Wielkiej na piętrze. W końcu XIX wieku, Ratusz doczekał się znacznej renowacji. Elewacja zachodnia została ozdobiona fantazyjnymi pseudogotyckimi ażurowymi szczytami. Współcześnie Ratusz mieści oddział wrocławskiego Muzeum Miejskiego Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, stanowiąc niejako jego główny eksponat. Ponadto w Ratuszu odbywają się różnego rodzaju uroczystości, przyjmowani są tam odwiedzający Wrocław dostojnicy. W piwnicach Ratusza znajduje się Piwnica Świdnicka, jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie. JP Kwiecień 2013 Str. 3

4 Szkolny Klub Europejski Ciąg dalszy cyklu na temat głównych instytucji rządzących w UE. Kolejnym organem będzie właśnie Komisja Europejska. Cz. II KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Jej główną siedzibą jest Bruksela. Krótka historia Poprzedniczkami Komisji Europejskiej były: powstała w 1952 r. Wysoka Władza, będąca organem zarządzającym EWWiS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali) złożonym z funkcjonariuszy międzynarodowych, oraz istniejące od 1958 r. Komisja EWG i Komisja Euratomu. Wszystkie trzy organy zostały połączone w jednolitą Komisję Wspólnot Europejskich w 1967 r. na mocy Traktatu Fuzyjnego. Nazwa Komisja Europejska przyjęła się po wejściu w życie Traktatu z Maastricht i powstaniu Wspólnot Europejskich. Funkcjonowanie Funkcjonowanie komisji jest wzorowane na rządzie gabinetowym, a 27 komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu mają oni reprezentować interesy całej Unii, a nie państw, z których pochodzą. Jeden z grona komisarzy jest wybierany przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji (obecnym przewodniczącym jest José Manuel Barroso, w 2009 roku został wybrany na drugą kadencję). W potocznym rozumieniu termin Komisja Europejska może także oznaczać całą administrację podległą 27 komisarzom. Obecnie pracuje w niej około 25 tys. urzędników. Gdybyście chcieli zasięgnąć większej ilości informacji, zapraszam na oficjalną stronę internetową Komisji Europejskiej: Komisja Europejska z siedzibą w Brukseli *** CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA Czy wiesz, że PRZEPISÓW UE SAMOGASNĄCE PAPIEROSY K. Bochenek Pod koniec 2011 roku, zgodnie z unijnymi przepisami, w sklepach zaczęto sprzedawać papierosy, które same gasną, jeśli paląca je osoba pomiędzy jednym a drugim zaciągnięciem zrobi przerwę dłuższą niż kilkanaście sekund. Przepis ten został "zgapiony" od Stanów Zjednoczonych. Jego głównym założeniem jest... dbałość o życie ludzkie i ochrona przed samospaleniem. Jednakże u większości palaczy powoduje on tylko frustrację. Str. 4 Gazetka Logos

5 Savoir-vivre dla wszystkich Osoby niewidome lub niedowidzące OSOBY NIEWIDOME umieją orientować się w terenie i poruszać się po ulicach. Osoby te są w stanie same podróżować, choć czasem korzystają z laski lub z pomocy psa przewodnika. Niektóre osoby mogą mieć problemy ze wzrokiem, które nie są widoczne. Bądź przygotowany, aby udzielić takiej osobie pomocy na przykład przeczytać jej coś kiedy cię o to poprosi. Zanim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzedź o tym osobę niewidomą. Wymień swoje imię, a jeżeli jest to stosowne również funkcję, jaką pełnisz, np. ochroniarz, bileter, opiekun społeczny, recepcjonistka czy kolega z wydziału. Powinieneś też przedstawić osobę niewidomą wszystkim osobom z grupy, aby nie poczuła się ona wykluczona. Jeżeli nowy klient lub pracownik jest osobą niewidomą lub niedowidzącą, oprowadź ją po wszystkich pomieszczeniach. Osoby niewidome korzystają ze swoich rąk do utrzymywania równowagi, więc jeżeli chcesz taką osobę poprowadzić, zaproponuj jej swoje ramię, zamiast chwytać ją za rękę (można jednak poprowadzić rękę osoby niewidomej do poręczy lub oparcia krzesła, jeżeli chce ona wejść na schody lub usiąść). Jeżeli osoba niewidoma korzysta z pomocy psa przewodnika, idź po przeciwnej stronie niż pies. Idąc opisuj otoczenie i wskazuj przeszkody, np. schody ( w górę lub w dół ) albo dziurę w chodniku. Inne zagrożenia to: drzwi obrotowe, otwarte drzwiczki szafy i przedmioty wystające ze ścian na poziomie głowy, takie jak rośliny czy lampy. Jeżeli chcesz ostrzec osobę niewidomą, zrób to w sposób konkretny. Sam okrzyk uważaj! nie pozwoli jej zorientować się, czy ma się zatrzymać, uciekać, pochylić czy coś przeskoczyć. Kwiecień 2013 Str. 5

6 Wolontariat Czy warto pomagać? W wielu porach roku, najczęściej przed świętami lub rozpoczęciem roku szkolnego, robiąc zakupy często jesteśmy proszeni o wsparcie ludzi ubogich, wielodzietnych, nie radzących sobie w życiu. Mamy wtedy do wyboruwrzucić przysłowiową złotówkę do puszki, oddać jakiś zakup z naszego koszyka do tego, który stoi w pobliżu z logo organizacji organizującej pomoc. Można też wspierać osoby z obcych krajów, gdy nap pojawia się jakiś konflikt zbrojny, kataklizm itp. Często kierując się odruchem serca, choć nie przelewa się w naszym domu, pomagamy innym, bo tak trzeba. Pomagać warto jednak i w innych sytuacjach. Np., kiedy rozliczamy się z podatku lub robią to nasi rodzice, warto poświęcić chwilę, wyszukać osobę lub stowarzyszenie, które liczy na uzyskaniu 1% naszych dochodów. Nie przejmujmy się, że kwota płynąca od nas jest niewielka. Pamiętajcie, że ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Każde kilkanaście złotych spływające na konto od wielu osób, potrafi pomóc potrzebującym. Młodzi ludzie również się angażują jako wolontariusze. To oni właśnie proszą o wrzucenie pieniędzy do puszki, oddanie kilograma mąki, cukru czy zeszytu w szczytnym celu. To oni udają się do hospicjów czy domów pomocy społecznej, by pomóc w różnych pracach fizycznie czy wesprzeć dobrym słowem osobę samotną, potrzebującą towarzystwa, rozmowy, dotyku dłoni w ostatniej chwili życia. Wymaga to wielkiej siły i zaangażowania. Pomagają też zwierzętom w schroniskach, np. czyszcząc klatki czy wyprowadzając zwierzęta na spacery. Zbierają też karmę i inne potrzebne artykuły- koce do ocieplania bud itp. Czym jest wolontariat i wolontariusz? Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńskoprzyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest. Czy warto? Z pewnością. I nie chodzi tu o zyskanie dodatkowych punktów do rekrutacji po gimnazjum do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej czy plusów przy wystawianiu oceny z zachowania na koniec roku. Wolontariusz zyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. AZ Str. 6 Gazetka Logos

7 Nie wiesz co dalej? Zostań au pair! Matura zbliża się wielkimi krokami, tuż za nią zakończenie roku i egzamin zawodowy, a ty dalej nie wiesz, co chcesz robić po ukończeniu technikum? Męczą cię dylematy czy iść do pracy czy może na studia, a jeśli tak, to które wybrać? Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego, lubisz podróżować, jesteś otwarty na inne kultury i nowe wyzwania oraz chcesz sobie zrobić rok przerwy od życia w naszym kraju, pomyśl o zostaniu au pair. Au pair (z fr. równy, w normie ) jest to program zarobkowej wymiany kulturalnej. Uczestnicy programu stają się członkiem wybranej przez siebie zagranicznej rodziny, podejmując się opieki nad ich dziećmi oraz pomocy w pracach domowych. W zamian otrzymują darmowe zakwaterowanie, wyżywienie oraz niewielkie kieszonkowe. Mają również możliwość uczęszczania do miejscowych szkół czy uniwersytetów. Celem programu jest nauka języka oraz poznanie kultury innego kraju. W ramach programu wyjeżdżają najczęściej dziewczyny, jednak można zauważyć, że również chłopcy wykazują coraz większe zainteresowanie wyjazdem jako au pair. Aby zostać au pair powinieneś: - mieć od 18 do 26 lat, - lubić dzieci i posiadać doświadczenie w kontaktach z nimi, - znać język angielski w stopniu komunikatywnym, - do momentu wyjazdu mieć ukończoną szkołę średnią, - posiadać prawo jazdy (czasami nie jest wymagane) obowiązku korzystania z usług pośrednika, można bezpośrednio kontaktować się z rodzinami poszukującymi opieki dla swoich pociech. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone, ponieważ tylko wybrane agencje au pair mogą wystąpić o wizę J-1, która umożliwia pobyt w kraju w ramach programu. W Internecie można znaleźć masę blogów, na których ich właścicielki opisują swoje przeżycia z wyjazdów. Kolorowe zdjęcia, sprawozdania z licznych podróży, czasami momenty tęsknoty, ale przede wszystkim radość spowodowana spełnieniem marzeń. Bo tak zwane au pairki nie są pomocom domową. Są członkami swoich nowych rodzin, mają dużo wolnego czasu, który mogą poświęcić na podróżowanie po kraju jak i poznawaniu ludzi z całego świata. Nowe doświadczenia, chwila na zastanowienie się, co dalej zrobić ze swoim życiem. Adresy WWW agencji au pair: - nie być osobą karaną, - posiadać dobry stan zdrowia, - być gotowym na spędzenie roku za granicą ( w krajach europejskich może być to również okres kilku miesięcy) Dzięki programowi możesz wyjechać nie tylko do krajów europejskich takich jak Wielka Brytania, Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, Belgia czy Szwajcaria. Możesz sięgnąć o wiele dalej, wprost przez Atlantyk, aby postawić swoje stopy na terenach USA. W większości krajów nie ma Wielka przygoda tym właśnie jest program au pair. AZ Kwiecień 2013 Str. 7

8 Kopniak, coś czerwonego i pożyczonego czyli Przesądy maturalne Teoretycznie maturzysta powinien myśleć racjonalnie. Kiedy jednak chodzi o maturę, myślenie zdroworozsądkowe bywa czasami wyłączane i ulegamy znanym od lat przesądom. Czy przesądy maturalne działają? Chyba nikt nie wie tego na pewno. Mało kto natomiast zaryzykuje, by sprawdzać to na własnej skórze. Maturalne przesądy przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a klasy do klasy. Oto, czego nie wolno robić, by nie kusić losu na egzaminie. Zapominamy o fryzjerze Ten przesąd znają bez wyjątku wszyscy maturzyści. Od dnia studniówki aż do samej matury nie ścinamy włosów. W ten sposób moglibyśmy "przyciąć" i pomniejszyć swą wiedzę, zdobywaną z trudem i mozołem. Są i tacy, którzy unikają strzyżenia przez całą klasę maturalną. Moda nie ma tutaj znaczenia. Liczy się tylko cel, czyli pomyślnie zdana matura. Coś pożyczonego Jak jest idea pożyczania maturalnego? Chodzi o to, że pożyczając coś od innej osoby, czerpiemy z jej wiedzy, mądrości, życzliwości i siły. Wybór przedmiotów do pożyczenia nie jest zbyt duży, jako że niewiele można ze sobą wnieść na salę egzaminacyjną. Najczęściej pożyczany jest długopis lub pióro. Uwaga: tusz musi być czarny, bo taki jest wymóg CKE. Panie mogą pożyczyć kolczyki, łańcuszek, wisiorek, broszkę. Panowie z kolei najczęściej pożyczają krawat, spinki do mankietów lub pasek do spodni. Osobami, do których się zwracamy z prośbą o pożyczenie, są najczęściej brat, siostra, rodzice, kuzynowie, bliski kolega bądź koleżanka. Ważne, by maturę albo i studia mieli już za sobą. Coś czerwonego To coś czerwonego, to precyzyjnie mówiąc po prostu bielizna. Nie może to być jakakolwiek czerwona bielizna, ale ta sama, którą maturzysta miał na sobie podczas studniówki. Najlepiej, jeśli w czasie balu była noszona na lewej stronie, natomiast na maturze zakładamy ja zwyczajnie na prawą stronę. Ostatnia noc przed maturą O zaletach dobrego snu nikomu pisać nie trzeba. Jednak ta wyjątkowa noc przed maturą rządzi się swoimi prawami. Nie zaszkodzi więc schować pod poduszkę podręcznik z przedmiotu, z którego nazajutrz zdajemy egzamin dojrzałości. Budząc się warto zapamiętać, aby wstać z łóżka koniecznie prawą nogą. Ta sama zasada dotyczy przekraczania progu szkoły. Tutaj też pierwszeństwo ma noga prawa. Kopniak na szczęście Tego nie może zabraknąć żadnemu maturzyście. Przed wejściem egzamin maturalny, musisz dostać obowiązkowego solidnego kopniaka. Oczywiście, na szczęście... Drabina, kot, zakonnica No i pozostała nam jeszcze baba z wiadrem. Zobaczysz taką na ulicybiegnij i zajrzyj jej do wiadra. Jeśli jest pełne- powodzenie gwarantowane, jeśli zaś puste...cóż, mawia się że z pustego i Salomon nie naleje, ale zawsze możesz przecież babie coś do wiadra wrzucić. (np. guzik od kominiarza ). Tak czy owak baby z wiadrami nie biegają po ulicach stadami, więc szansa, że na taką trafisz jest naprawdę znikoma. W drodze do szkoły nie przechodź pod drabiną, bo to przynosi nieszczęście. Str. 8 Gazetka Logos

9 Talizman Wchodząc na salę egzaminacyjną nie możemy zapomnieć o talizmanie przynoszącym nam szczęście (najczęściej słoń z podniesioną trąbą, maskotka, czterolistna koniczyna), także musimy dostać kopniaka tam, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Ma on nas rozluźnić i zmobilizować, w przypadku licznego grona gorliwców wskazane jest, aby kopniak był "aplikowany" w nieparzystej liczbie. Dawniej był to kopniak w kostkę z dołączonymi życzeniami "Połamania nóg". Konieczne są także przewrotne życzenia, aby odwrócić złe licho. Niedopuszczalne jest winszowanie pomyślności, powodzenia i sukcesu. Maturzyście życzymy najczęściej "Połamania pióra", "Skręcenia karku" oraz "Połamania nóg". Nawet najlepiej wychowany abiturient powinien nie dziękować za życzenia, gdy się zapomni musi koniecznie trzykrotnie splunąć przez lewe ramię, a po egzaminie przeprosić osoby mu życzliwe. Wspinaczka na szczyt tzw. Giewont Wdrapanie się na Giewont ze względu na lokalizację jest przesądem mniej znanym. Wejście na szczyt symbolizuje osiągnięcie szczytu własnych możliwości, tak potrzebne przy egzaminie dojrzałości. Zapewne dałoby się zastąpić lokalnym wzniesieniem lub wejściem na ostatnie piętro najwyższego wieżowca. Nitka na nadgarstku Czerwona nitka przed studniówką zawiązana przez bliską osobę na lewym nadgarstku gwarantuje ochronę dobrych mocy. Jeśli nie zerwie się do egzaminów, to matura zdana. Czerwona nitka ma zapewnić powodzenie i zdrowie, a jako narzędzie ochrony używana jest od wieków. Była symbolem sekty kabalistów, w ostatnich latach nabrała innego znaczenia, stając się znakiem rozpoznawczym ruchu "pro-ana". Prawa ręka i lewa noga Przed maturą koniecznie trzeba wstać prawą nogą, by potem tą samą - wkroczyć na egzamin. Pytania należy losować lewą ręką, jeśli upadną znów przyda się prawa noga, którą należy przydeptać arkusz. Zapomniałeś o czymś? Nie wracaj! Jeden ze zwyczajów głosi, że po wyjściu z domu na egzamin nie wolno się wracać. Jeśli w drodze na egzamin zorientowałeś się, że zapomniałeś zabrać coś ważnego, lepiej nie przekraczaj ponownie progu mieszkania. Zgodnie z tradycją, powrót do domu może sprowadzić pecha, a maturzyście grozi to nawet nie zdaną maturą. PODSUMUWUJĄC : W dniu matury należy pamiętać o tym, żeby wstać prawą nogą. Ubrać czerwone majtki. Pod żadnym pozorem nie można dziękować za życzenie powodzenia i szczęścia. Składający takie życzenia, aby przechytrzyć los, powinni robić, to w specyficzny, pokrętny sposób połamania pióra, połamania nóg itp. Jeśli już przez przypadek podziękujemy za życzenia, to trzeba jak najszybciej, nie zważając na zasady dobrego wychowania, splunąć trzy razy przez lewe ramie. I na koniec kopniak na szczęście w miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę w liczbie nieparzystej i można iść na maturę. Ale Hola, hola nie tak szybko! W czasie drogi powinno zachować się wszelkie środki ostrożności, mając na uwadze fakt, że licho nie śpi. Zatem trzeba wystrzegać się czarnego kota, zakonnicy i pod żadnym pozorem nie można przechodzić pod rozłożoną drabiną, czy pod słupem przypominającym drabinę wyglądem. Za to należy wypatrywać kominiarza, faceta w okularach, śmieciary i baby z pełnym wiadrem wody. Gdy cali i zdrowi dotrzemy do szkoły, trzeba pamiętać jeszcze, żeby wejść na salę egzaminacyjną prawą nogą, a miejsce wylosować lewą ręką. Dodatkowo można wspomóc swoją wiedzę, pożyczając od mądrej osoby długopis (albo chociaż skarpetkę). Nie zaszkodzi też słonik z podniesioną trąbą na szczęście w kieszeni oczywiście. JSz Kwiecień 2013 Str. 9

10 Twoje powieki stają się ciężkie Hipnoza. Zastanawialiście się kiedyś, czym tak dokładnie jest to zjawisko? Motyw hipnozy jako nadprzyrodzonej mocy pozwalającej rządzić każdą bezbronną duszyczką wykorzystywany był w wielu fenomenalnych filmach i książkach, stąd niemal każdy obywatel świata ma jakieś wyobrażenie na jej temat. Czy jest to pstrykanie palcami i bezskuteczne machanie wisiorkiem przed czyjąś twarzą? Czy to tak samo naturalna i poważna sprawa jak zaklęcia w Harrym Potterze? A może spojrzenie, jakie na hipnozę rzucił nam świat science fiction, przysłoniło nam opcję przyjrzenia się jej na świeżo i badawczym wzrokiem? A co, jeśli prawdziwa hipnoza to coś zupełnie innego? Zapraszam zatem do lektury. Za pomocą swojej terapii hipnotyzer potrafi dojść do podświadomości Pacjenta, omijając wszelkie blokady narzucone przez naszą świadomość. Może wtedy "mówić" prosto do niej i w ten sposób zmieniać nasze najgłębiej i najmocniej utrwalone przekonania lub nawyki. Spróbuję teraz zobrazować blokadę, o której napisałem wyżej. Przykładowy Kowalski był uczony przez całe dzieciństwo, aby nie palić papierosów, lecz nastał czas gimnazjum i wpływ, jaki wywierali na niego koledzy, spowodował zapalenie jedynego, jak wówczas sobie obiecał, papierosa. Spróbował, zakrztusił się i to by go pewnie odrzuciło, gdyby nie radość i poklepywanie po plecach przez rówieśników. W jego podświadomości zostało zapisane, że papieros = akceptacja. 20 lat później Kowalski pod naporem żony postanowił rzucić palenie. Wysłał wtedy do podświadomości komunikat "nie palę", lecz blokada, jaką jego podświadomość sama nałożyła, stwierdziła, że to za duży wysiłek i nie zrobi tego. Komunikat złapał ostatnią deskę ratunku i poleciał do siły woli. To pomogło Kowalskiemu na dłuższy czas, jednak siła woli nie jest wieczna. Wystarczyła jedna imprezka i nasz chłopak po kilku piwach stwierdził, że przecież jeden nie zaszkodzi. Tym samym powrócił do nałogu. Jak więc ominąć blokadę i stać się tą przykładowo prawdziwie niepalącą osobą? Do tego właśnie można użyć hipnozy. Dla lepszego wyobrażenia sobie takiego zjawiska, jakim jest hipnoza, porównam ją do programu komputerowego, za pomocą którego możemy zmieniać jego pierwotne ustawienia. Gdy człowiek jest w stanie hipnozy, staje się o wiele bardziej podatny na sugestie, ale nie martwcie się. Jeśli ktoś rozkaże wam skoczyć z okna, nie zrobicie tego, ponieważ zostaje ostatnia bariera was chroniąca, wy sami. Żadna sugestia nie zrobi na was wrażenia, jeśli się na nią nie zgodzicie. Tak więc nie jest to nic niebezpiecznego, a jedynie forma pomocy lub rozrywki, bo i do tego można jej użyć, ale o tym napiszę w następnym wydaniu. KB Str. 10 Gazetka Logos

11 Dział sportowy W tym miesiącu na wywiad z nami zgodził się Pan Grzegorz Dorobek, nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole i piłkarz Ślęzy Wrocław. Pewne wzmianki o Panu Dorobku pojawiły się już w poprzednim numerze, o ile czytaliście uważnie. Zachęcamy do lektury! 1. Czemu wybrał Pan pracę nauczyciela? Jako absolwent AWF-u wybrałem jedną z możliwości, którą dała mi ta uczelnia, czyli pracę jako nauczyciel wf-u. Sportowi podporządkowałem całe swoje życie i nie chciałbym robić nic innego. Obecnie pracę w naszej szkole łączę z treningami w IIIligowej Ślęzie Wrocław, której zawodnikiem jestem od roku. Po zakończeniu kariery piłkarskiej swoją przyszłość wiążę z pracą trenera piłki nożnej. Praca w szkole, której jestem absolwentem, daje mi możliwość realizacji tych planów, choć ma ona inny charakter. W klubie jeszcze jestem tworzywem, ale w szkole już powoli staję się twórcą. 2. Wiemy, że jest Pan zawodnikiem Ślęzy Wrocław. Czy bycie profesjonalnym piłkarzem jest łatwe? Wyczynowy sport wymaga systematyczności i sumienności. To codzienne treningi dzień w dzień od najmłodszych lat, aby osiągnąć określony poziom i być coraz lepszym. To ciągłe dbanie o formę fizyczną, co wymaga wielu wyrzeczeń i oczywiście wyklucza jakiekolwiek używki i "słabostki". Ale uważam, że jest znacznie więcej plusów. Poprzez sport można najszybciej ukształtować swój charakter, który można przenieść na inne aspekty życia. 3. Grał Pan w tym roku już dwa razy przeciwko obecnym Mistrzom Polski, jakie to uczucie? Gra przeciwko takiemu rywalowi, to bardzo fajna sprawa. Oba mecze były meczami sparingowymi przed właściwymi rozgrywkami ligowymi. Nie były one nastawione na wynik, a na wypróbowanie różnych ustawień i sytuacji na boisku. Z bliska można było przekonać się czy Sobota rzeczywiści jest taki szybki, czy Diaz jest takim wspaniałym technikiem i czy dośrodkowania Mili są takie precyzyjne. 4. Jak odnosi się Pan do informacji podanych na portalu który to wycenia pana na 150 tys.? Może kilka lat wcześniej takie liczby miałyby jakieś pokrycie. Teraz, kiedy piłkę łączę z pracą zawodową, traktuję je z przymrużeniem oka. 5. Czym interesuje się Pan poza sportem? Najwięcej uwagi poświęcam rodzinie, jako że jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Interesuję się historią, literaturą faktu i polityką. 6. Dlaczego, według Pana, jest tak małe zainteresowanie lekcjami wf-u wśród uczniów? To pytanie jest bardzo trafne i przez te kilka miesięcy wyrobiłem sobie pewien pogląd na to zjawisko. Jest to temat na szerszą dyskusję. Osobiście postaram się zrobić wszystko, aby ta tendencja zmieniła się na lekcjach, które prowadzę. MK Kwiecień 2013 Str. 11

12 Polecamy Redakcja czyta, ogląda, testuje Dlatego możemy Wam śmiało polecić niektóre książki, filmy czy gry Coś z tej strony Cię zainteresowało? Chciałbyś podzielić się z nami swoja opinią? Pisz na Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu" Johna Flanagana To pierwsza księga opowieści o chłopcu imieniem Will, który wychował się w domu dziecka możnego barona. Jego wcześniejsze losy są nieznane, natomiast jego jedynym marzeniem od zawsze, było stać się jednym z obrońców królestwa - rycerzem. Bohater nie wygląda na typowego rycerza, jest niski i dość słaby, lecz odznacza się zwinnością i sprytem, te cechy niestety wojownikom w ciężkich zbrojach specjalnie się nie przydają. Natomiast niski wzrost jest powodem do żartów i prześladowania, przez większego kolegę z domu dziecka. Zamkiem, w którym się znajduje, rządzi sprawiedliwy baron, który troszczy się o dzieci swoich poddanych z zamku, natomiast Will jest jedynym dzieckiem, które zostało podrzucone do sierocińca, ktoś zostawił go pod drzwiami. W domu dziecka panuje zasada, że w wieku 15 lat dzieci z sierocińca dostają przydział do swoich przyszłych prac. Dzięki temu można stać się czeladnikiem każdej z osób zatrudnionych na zamku. Książka zaczyna się właśnie mniej więcej w tym momencie, kiedy czwórka przyjaciół z sierocińca dostają swoje przydziały, jednym z tych dzieci jest Will... Każde z dzieci dostało przydział, o jakim marzyło, związane to było z ich talentami, natomiast nasz bohater nie mógł zostać przyszłym rycerzem z powodu jego warunków fizycznych. Will jednak dostaje ofertę od tajemniczego człowieka w kapturze, który proponuje chłopcu przystanie do zwiadowców, ludzi o których nie wiadomo wiele, a wszyscy się ich boją, podobno potrafią stawać się niewidzialni i władają czarną magią. Tak właśnie rozpoczyna się wielka przygoda. Historia, która podbiła serca czytelników i doczekała się, aż 11 ksiąg, strasznie wciągająca i bardzo przyjemna w czytaniu. U każdego, kto czyta książki fantasy, to obowiązkowa pozycja, serdecznie polecam. JM Str. 12 Gazetka Logos

13 Przekręt Już od dwudziestu lat w XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu uczniowie różnych szkół rywalizują o statuetki tego konkursu, tańcząc, śpiewając, a nawet robiąc zdjęcia. PRZEKRĘT to przegląd kultury młodych. W tym roku wystartował po raz XXII. PRZEKRĘT jest organizowany przez uczniów, co nadaje mu żywy i plastyczny charakter. Rywalizacja dotyczy wielu dziedzin szeroko pojętej sztuki - od tańca, piosenki a nawet fotografii, po prezentacje przedstawień teatralnych, z których Przegląd Kultury Młodych jest najbardziej znany. Każdy widz może tu znaleźć coś dla siebie. Jest to okazja do zaprezentowania swojej sztuki profesjonalnemu jury, szerokiej publiczności a także możliwość uzyskania oceny i stanięcia na podium. Oprócz konkursów przewidywane są dodatkowe wydarzenia których skład wejdą między innymi koncerty, performensy, wystawy fotograficzne czy warsztaty. W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły zdobyli kolejno: - w konkursie tanecznym - 1 miejsce - w konkursie piosenki angielskiej wyróżnienie W tym roku w konkursie tanecznym uczeń naszej szkoły otrzymał wyróżnienie. Opiekunem zmagań naszych zwycięzców była Pani Małgorzata Szydłowska. Serdecznie dziękujemy i życzymy kolejnych, wspaniałych sukcesów! MD Niech moc będzie z wami! Impreza obfitowała w wiele atrakcji m. in. walki na miecze świetlne, konkursy i zagadki z nagrodami, możliwość poszerzenia wiedzy o Star Wars podczas panelu dyskusyjnego, spotkanie z wieloma postaciami z filmu w przepięknych strojach, obejrzenie różnych gadżetów związanych z filmem- kubków, kufli do piwa, figurek, gier, komiksów, książek. Gościem specjalnym podczas trzeciej edycji był pan Jacek Drewnowski, który prezentował historię komiksów SF w Polsce Kto kocha Star Wars, ten na pewno 13 kwietnia br. odwiedził Centrum Kultury Zamek w Leśnicy, które wraz z Wrocławskim Fanklubem Star Wars zorganizowały TATOOIN 3! Imprezę odwiedziły prawdziwe tłumy wielbicieli w najróżniejszym wieku. Oto wybrane przeze mnie zdjęcia, które pozwolą wczuć się w klimat wydarzenia. Kwiecień 2013 Str. 13

14 Garść informacji o Tatooin Wszyscy wielbiciele Star Wars doskonale wiedzą, że Tatooine znajduje się w tzw. Zewnętrznych Rubieżach Galaktyki. Krąży wokół układu dwóch gwiazd. Jej klimat jest w przeważającej części pustynny. Tatooine nie posiada zbyt wielkiej ilości bogactw mineralnych - występująca na niej ruda metalu okazuje się być naturalnie namagnetyzowana, co sprawia, że jej wydobycie i przetwarzanie staje się na dłuższą metę nieopłacalne. Spośród najbardziej znanych na Tatooine lokacji wymienić należy miasto Mos Eisley ze znanym w całych Rubieżach lokalem "Kantyna Mos Eisley", a także pałac Hutta Jabby. Kiedy ta potężna organizacja zaczęła upadać, planeta została zbombardowana, co zadecydowało o zniszczeniu wszystkich jezior i początku surowego, pustynnego klimatu. Opowieści o tamtych prastarych czasach w okresie Republiki znali i przekazywali następcom jedynie Gawędziarze niektórych plemion Ludzi Pustyni. ka, która rozpoczęła działalność wydobywczą, zakładając bazę w Anchorhead. Lokalny oddział Czerki szybko przerwał jednak działalność z powodu nieopłacalności wydobycia rudy. Po czterech tysiącleciach władzę przejęło tu Imperium, które do wydarzeń z Nowej nadziei nie posiadało tu jednak znaczących sił wojskowych, a także i potem - niewielkie. Tatooine jest rodzinnym światem rodu Skywalkerów. To tutaj wychowywał się Anakin Skywalker, który po spotkaniu z Qui-Gon Jinnem został Padawanem rycerza Jedi Obi-Wana Kenobiego, a potem rządził wspólnie z Palpatinem Imperium. Tutaj także wychowywał się Luke Skywalker, przyszły Mistrz Jedi, który był chroniony przed ojcem. Warto też przypomnieć, że Luke to starszy bliźniaczy brat Lei. Ciekawostki W środkowej Tunezji istnieje o b s z a r g e o g r a f i c z n y i miasteczko o nazwie Tataouine. W tych właśnie okolicach kręcone były sceny pustynne z Nowej nadziei i stąd pochodzi nazwa pustynnej planety Tatooine. JS Wiele lat przed powstaniem Republiki, Tatooine była częścią Bezkresnego Imperium Rakatan. To jego władcy przejęli kontrolę nad prymitywnymi Tuskenami i innymi inteligentnymi rasami. W okresie Republiki planeta była praktycznie rządzona przez gangsterów Huttów, potem zwróciła uwagę Korporacji Czer- Nazwą Tatooine przezwano też planetę pozasłoneczną HD A b. W przeciwieństwie do filmowej Tatooine, układ HD składa się jednak z trzech gwiazd. W 2011 roku odkryto planetę Kepler-16b, która tak jak Tatooine krąży wokół dwóch słońc. Str. 14 Gazetka Logos

15 LEKTURA W PIGUŁCE Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Pomysł napisania Zdążyć przed Panem Bogiem zrodził się zupełnie przypadkowo. Hanna Krall, pracująca w latach siedemdziesiątych w redakcji Polityki, wyjechała do Łodzi, aby przygotować reportaż o operacjach serca. O sprawdzenie artykułu poprosiła Marka Edelmana, kardiochirurga i ordynatora oddziału intensywnej opieki medycznej w jednym z łódzkich szpitali. Edelman był ostatnim żyjącym członkiem sztabu powstańczego Żydowskiej Organizacji Bojowej w getcie warszawskim. Podczas spotkania Krall zapytała go o pobyt w getcie. Zapis rozmów z naocznym świadkiem wydarzeń w getcie ukazał się w Odrze w marcu 1975 roku pod tytułem Sposób umierania. W wywiadzie tym Marek Edelman po raz pierwszy od ogłoszonej w 1946 roku wspomnieniowej relacji Getto walczy publicznie zabrał głos w sprawie likwidacji warszawskiego getta. Rozmowa, przetłumaczona na języki obce, wywołała ostry sprzeciw niektórych środowisk żydowskich. Edelmanowi zarzucono, że odarł wszystko z wielkości, podeptał pamięć bohaterów, a sam przybrał irytującą pozę na antybohatera, z nonszalancją rozprawiającego o sprawach ostatecznych. Hanna Krall podjęła wówczas decyzję kontynuowania spotkań z Edelmanem. Z ich dalszych, wielokrotnych rozmów powstała książka Zdążyć przed Panem Bogiem. Reporterka zasiadła do pracy nad nią w listopadzie 1975 roku i przez miesiąc nie opuszczała domu, porządkując notatki. Pierwodruk utworu ukazał się w Odrze w 1976 roku w numerach 4-7. W utworze wyróżniamy dwa plany czasowe: - pierwszy związany z wybuchem powstania, jego przebiegiem i tragedią jego tłumienia - drugi obejmuje lata powojenne, kiedy Edelman pracował jako znany kardiochirurg ratujący życie umierającym pacjentom, wykonując przeszczepy. Oba plany łączy postać Edelmana, który nieustannie walczył o ludzi skazanych na śmierć bądź przez hitlerowców, bądź przez chorobę. Od niego zależało, komu da szansę na przeżycie, starając się prześcignąć w tym wyścigu Boga. Stąd wziął się tytuł książki. Bohater tak o ty mówi: Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej niż On by sobie życzył. Edelman stara się odmitologizować powstanie i ponoszoną podczas walki śmierć. Nie akceptuje popełnianych tam samobójstw i nie potwierdza, by były one aktem zbiorowego buntu przeciw śmierci. Uważa, że życia nie poświęca się dla symboli, choć tego oczekuje literatura, ukazująca od wieków heroiczne sceny pięknego umierania. Pomija ona śmierć brzydką, z jaką bohater miał do czynienia na co dzień w getcie, obozie. Ta ostatnia wymagała wg niego większej odwagi niż walka w powstaniu w getcie. Z językami za pan brat KP W tym numerze wyjątkowo dla naszych czwartoklasistów prezentujemy tłumaczenie słowa POWODZENIA : j. francuski bonne chance j. angielski good luck j. niemiecki viel Gluck j. rosyjski ни пуха, ни пера Drodzy Maturzyści cała Redakcja trzyma za Was kciuki. Połamania długopisów na maturze! Kwiecień 2013 Str. 15

16 KONKURSY Jakiś czas temu redakcja gazetki ogłosiła konkurs pt. Zima w obiektywie. Mieliście wiele okazji, aby zrobić dobre zdjęcie. Wśród nadesłanych prac wybraliśmy jedno najlepsze pt. Kolej zimą autorstwa Rafała Niedźwieckiego. Na zwycięzcę czeka tajemnicza nagroda, która niebawem trafi w jego ręce, a tymczasem prezentujemy zwycięską fotografię. Gratulujemy!!! Kalendarium wydarzeń 20 marca w naszej szkole odbył się Dzień Sportu, w którym brali udział nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. W programie było wiele różnych konkurencji, takich jak przeciąganie liny, rzut piłką lekarską, a wśród nich mecz piłki siatkowej uczniów z nauczycielami. To był dzień pełen emocji i wrażeń marca Drzwi Otwarte w naszym Technikum. Jak co roku przez 3 dni prezentowaliśmy atu- Str. 16 ty naszej szkoły. Odwiedziło nas wielu gimnazjalistów, którzy prawdopodobnie w przyszłym roku zawitają do nas ponownie już jako pełnoprawni uczniowie. 12 kwietnia rozdanie dyplomów i nagród we wszystkich kategoriach konkursu Magnum Praemium Wratislaviae. Gratulujemy zwycięzcom. relację z wyprawy w następnym numerze. 26 kwietnia zakończenie roku szkolnego dla klas 4. Ze smutkiem żegnamy naszych starszych kolegów, jednocześnie życzymy im powodzenia na egzaminie dojrzałości. 16 kwietnia w planach wycieczka do Poznania, być może znajdzie się ktoś, kto zda nam Gazetka Logos

17 Konkurs redaktora: Przed Wami kolejny kwietniowy etap konkursu redaktora, który brzmi następująco: podaj nazwisko człowieka, który dokonał przebudowy elewacji zachodniej wrocławskiego Ratusza? Odpowiedzi przesyłajcie do 10 maja na nasz gazetkowy , wpisując w tytule konkurs_kwiecien. Zachęcamy do udziału! Na poprawę humoru ;) Redakcja Dworzec kolejowy, do informacji podchodzi podróżny i pyta: - O której odjeżdża pociąg do Warszawy? - Nie wiem - Ale jak to, pani jest informacja, pani powinna mnie poinformować. - Więc pana informuję, że nie wiem. Na lekcji biologii pani pyta uczniów: - Proszę wymienić pięć drapieżników. - Jeden lew i cztery tygrysy. Lekcja przysposobienia obronnego: - Które krwotoki są groźniejsze: zewnętrzne czy wewnętrzne? - Wewnętrzne. - A dlaczego? - Bo trudniej pacjenta obandażować. W następnym numerze: 5 minut po wyjściu z egzaminu Doniesienia SKE 2-3 maja garść informacji o świętach narodowych 26 maja pamiętamy o naszych mamach Recenzje Zespół redakcyjny Savoir-vivre cd. Dominika Radecka Jakub Pasierbski Anna Żółkiewicz Kamil Borecki Agata Zasada Jacek Miśkiewicz Monika Durlej Mariusz Kaszubowski Jagoda Szymańska Kamila Bochenek... Adres

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib

Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib www.zs.korczak.prudnik.pl 12 1 Komisja Europejska ogłosiła 2011 rok Europejskim Rokiem Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Temat: Skutki zażywania alkoholu-wywiad z ekspertem

Temat: Skutki zażywania alkoholu-wywiad z ekspertem Scenariusz 13 Te zajęcia poświęcone są spotkaniu uczniów z osobą, którą bezpośrednio dotknęła choroba alkoholizmu. Może to być członek klubu AA, ewentualnie ktoś, kto pracuje z ludźmi uzależnionymi np.:

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

NIKCZEMNA ZBRODNIA NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

NIKCZEMNA ZBRODNIA NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO NIKCZEMNA ZBRODNIA NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO Ciekawe, czy Juliusz Słowacki choć przez chwilę pomyślał, że jego Balladyna porywać będzie serca młodych ludzi jeszcze długo po swoim powstaniu? Ciekawe, czy

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Marcin Budnicki. Do jakiej szkoły uczęszczasz? Na jakim profilu jesteś?

Marcin Budnicki. Do jakiej szkoły uczęszczasz? Na jakim profilu jesteś? Marcin Budnicki Do jakiej szkoły uczęszczasz? Na jakim profilu jesteś? Uczę się w zespole szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Jestem w liceum o profilu sportowym. Jakie masz plany na przyszłość?

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZOWIE Gazetka Szkolna WANDA I BANDA Redaktorzy wydania Wiosna lato 2013: Paulina Zapiór Marta Kalińska Jonatan Domański Str. 2 KONKURSOWO. Drodzy Uczniowie! 20 lutego 2013 uczniowie

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

JESIENNA ÓSEMKA. Gazetka klas I-III Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015

JESIENNA ÓSEMKA. Gazetka klas I-III Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015 JESIENNA ÓSEMKA Gazetka klas I-III Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015 SP nr 8 w Tczewie Cena: 1 zł Pierwsza gazetka uczniów klas I-III, która jest podsumowanie barwnej pory roku, czyli jesieni. W TYM NUMERZE

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Przekonaj kolegę do wspólnego wyjścia do kina w czwartek wieczorem. Kolega lubi filmy akcji, a namawiasz go na wspólne obejrzenie kolejnej części jego ulubionego

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Hanna Krall. Zdążyć przed Panem Bogiem

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Hanna Krall. Zdążyć przed Panem Bogiem Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY "Krokus" w GM16

PROJEKT EDUKACYJNY Krokus w GM16 Projekt gimnazjalny Krokus ocalić od zapomnienia jest elementem międzynarodowego przedsięwzięcia Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście i Muzeum śydowskiego Galicja w Krakowie, które przekazują

Bardziej szczegółowo

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA ŻONKILE 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM 19 IV 1943 ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM GETTO WARSZAWSKIE I POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM Utworzenie getta: W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw kata. Na podstawie wybranych utworów literackich

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw kata. Na podstawie wybranych utworów literackich Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motyw kata Na podstawie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij: Vorname:..

Uzupełnij: Vorname:.. Uzupełnij: Vorname:.. Name: Geburtsdatum:.. Land:. Adresse:. Telefonnummer: E-Mail:.. Schule:... Klasse:... Geschwister:.. Lieblingsfach: Lieblingslehrer:. Freunde: Haustiere:.. Hobbys:. Freizeit:. Tam,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC

PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC PRZEWODNIK PO PRAKTYKACH Z AIESEC Praktyki z AIESEC dają niepowtarzalną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego nie tylko studentom, ale także absolwentom uczelni wyższych. Praktyki AIESEC łączą przyjemne

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Codziennie jestem bezpieczny

Codziennie jestem bezpieczny Codziennie jestem bezpieczny Europejski numer alarmowy i zasady bezpieczeństwa dla dzieci Drodzy uczniowie, wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły, w szkole, na placu zabaw czy w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PYTANIE. Kończę gimnazjum publiczne prowadzone przez Miasto Wrocław. Wypełniłem elektroniczny wniosek o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor lub pan doktor (ur. 22 lipca 1878 w Warszawie, zm. około 6 sierpnia 1942 w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince) polski pedagog, publicysta,

Bardziej szczegółowo

"Dwójeczka 14" Numer 15 04/17 PROJEKTU

Dwójeczka 14  Numer 15 04/17 PROJEKTU Zespół Szkół nr2 Publiczne Gimnazjum im Marszałka Józefa Piłsudskiego Leśna15 07-320, Małkinia Górna Numer 15 04/17 WWWJUNIORMEDIAPL ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER " 14" Polska The Times Numer 15 04/2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PIĄTKA. SZKOLNA WŁADZA, CZYLI CO TO JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI Nr 1 (102) 2014 / 2015

BIULETYN PIĄTKA. SZKOLNA WŁADZA, CZYLI CO TO JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI Nr 1 (102) 2014 / 2015 BIULETYN PIĄTKA SZKOLNA WŁADZA, CZYLI CO TO JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI Nr 1 (102) 2014 / 2015 Każdego roku w naszej szkole jest wybierany Samorząd Uczniowski. Ci spośród nas, którzy odkryli w sobie cechy

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 Najważniejsze informacje

Matura 2012 Najważniejsze informacje Matura 2012 Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego Terminarz pisemnych egzaminów maturalnych w 2012 roku znajdziesz na stronie

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego nasz Klub nazywa się Jeż

Dlaczego nasz Klub nazywa się Jeż Dlaczego nasz Klub nazywa się Jeż Zdecydowaliśmy się że Jeżyk został logo naszego klubu. Czy wiecie dlaczego? Dlatego że jeż symbolizuje walkę ze złem. Jest tez symbolem Olimpiad Specjalnych organizowanych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nr. 1 luty - marzec 2011

Nr. 1 luty - marzec 2011 JEDEN WIELKI BŁĄD Cześd! Witają Was wiosną nowe redaktorki szkolnej gazetki! Odkąd władzę objął nowy samorząd, w naszej szkole nadszedł czas na zmiany! Ożyła nasza szkolna prasa! Z uśmiechem zapraszamy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolny konkurs rysunkowy

Szkolny konkurs rysunkowy Szkolny konkurs rysunkowy Dzieci romskie i nieromskie wszyscy razem Przybij piątkę! Pięć rzeczy, w których jesteśmy tacy sami Termin składania prac konkursowych upływa 16 lutego 2016 r. Zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

DZIECI OPIEKUNAMI ZWIERZĄT Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PYTANIE. Kończę gimnazjum publiczne prowadzone przez Miasto Wrocław. Wypełniłem elektroniczny wniosek o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim?

Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim? Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim? Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Solec Kujawski, 19 listopada 2014 roku I. Wolontariat Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz - bohater naszych czasów

Wolontariusz - bohater naszych czasów Joanna Żepielska Wolontariusz - bohater naszych czasów Scenariusz zajęć z edukacji humanitarnej dla gimnazjum Informacja o scenariuszu: Lekcja dotyczy takich pojęć, jak: wolontariusz, praca społeczna,

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej.

Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzianu nie można nie zdać. Uczeń, który się spóźni na

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie,

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, natchnienie i niezłomną wiarę w sukces. Dziewczyny, bez

Bardziej szczegółowo

GRAŻYNA KOWALCZYK. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata

GRAŻYNA KOWALCZYK. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata GRAŻYNA KOWALCZYK SĄ TYLKO DWA SPOSOBY NA ŻYCIE. JEDEN TO ŻYCIE TAK, JAKBY NIC NIE BYŁO CUDEM. DRUGI TO ŻYCIE TAK, JAKBY WSZYSTKO BYŁO CUDEM (Albert Einstein) Wykaz rzeczy niszczących i zagrażających życiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2014/2015

rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2014/2015 Opiekun SKO: p. Hanna Zdanowska Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie zaczęliśmy przygodę z SKO i współpracę z 43 Oddziałem Banku Polskiego PKO w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PYTANIE. Kończę gimnazjum publiczne prowadzone przez gminę Wrocław. Gdzie dostanę login i hasło? ODPOWIEDŹ. Szkoła,

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Witam Nazywam się Jolanta Otlik i jestem opiekunem Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

JESTEM UCZENNICĄ CHODZĘ DO KLASY SP NR W DZISIAJ JEST TRENUJĘ

JESTEM UCZENNICĄ CHODZĘ DO KLASY SP NR W DZISIAJ JEST TRENUJĘ Wzór ankiety, której kwestionariusz opracowany przez Jolantę Grubecką zawiera pytania badawcze. Na podstawie odpowiedzi będzie można określić główne czynniki motywujące dziewczęta w wieku młodszym szkolnym

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Zanie. zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy.

Zakochaj się w Zanie.  zakochaj się w Zanie Zan is fun oferta 2016/2017 sportowe zabawy w Zanie. albumy. Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 2 Zakochaj się w Zanie zdjęcia albumy 3 Zan is fun zdjęcia albumy 4 Zan is fun zdjęcia albumy 5 Zan is fun zdjęcia albumy 6 Zan is fun zdjęcia albumy 7 oferta 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Słów parę o SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM

Słów parę o SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM Słów parę o SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? Ty, twoje koleżanki i koledzy wszyscy jesteście członkami SU i możecie wpływać na szkolne życie niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani

Bardziej szczegółowo

1. WOLONTARIAT PRACOWNICZY. Czym jest i co nam daje?

1. WOLONTARIAT PRACOWNICZY. Czym jest i co nam daje? 1. WOLONTARIAT PRACOWNICZY Czym jest i co nam daje? ĆWICZENIE: KIM JEST WOLONTARIUSZ? Kto? Gdzie? Kiedy? ĆWICZENIE: KIM NIE JEST WOLONTARIUSZ? Kto? Gdzie? Kiedy? WOLONTARIAT (ŁAC. VOLUNTARIUS - DOBROWOLNY)

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 Poniedziałek był naszym pierwszym dniem w szkole partnerskiej (przylecieliśmy w niedzielę wieczorem). Uczniowie z pozostałych krajów jeszcze nie dojechali, więc był to bardzo

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin I. Postanowienia ogólne Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz osoba pracująca na

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o Wielkiej Brytanii?

Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Konkurs międzyszkolny 3 marca, godzina 10:00. Podbiegam do drzwi biblioteki, chwytam za klamkę, wchodzę. Mimo że wszyscy zajęli już swoje miejsca, nadal panuje dookoła chaos.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do ważnego sprawdzianu w krótkim czasie?

Jak przygotować się do ważnego sprawdzianu w krótkim czasie? Jak przygotować się do ważnego sprawdzianu w krótkim czasie? Wcale nie jest za późno! Do końca roku szkolnego pozostały dwa miesiące. Wielu z Was pewnie myśli, że skoro nie nauczyliście się czegoś do tej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

SZANSA TO DOBRE SŁOWO

SZANSA TO DOBRE SŁOWO ANETA ANTOSIAK SZANSA TO DOBRE SŁOWO SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA PROFILAKTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Copyright by CeTVbja\T8Wh^TVl]ab 4eglfglVmaTF^XaX Żory 2012 ISBN 978-83-63171-00-1 www.skene.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Imię i nazwisko ucznia, klasa

Uwaga! Imię i nazwisko ucznia, klasa Uwaga! Jeżeli lubisz czytać książki i chcesz się wykazać znajomością lektur, weź udział w konkursie czytelniczym Parada postaci literackich. Konkurs będzie trwał od 30-31 października 2017 r. Mogą w nim

Bardziej szczegółowo

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Prezentacja do zajęć dla rodziców w wersji aktywizującej 30 minut

Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Prezentacja do zajęć dla rodziców w wersji aktywizującej 30 minut Konkurs edukacyjny Bezpiecznie Tu i Tam Prezentacja do zajęć dla rodziców w wersji aktywizującej 30 minut wrzesień 2016r. Agenda spotkania 1. Internet w naszej codzienności. Dobre i złe strony. 2. Dzieci

Bardziej szczegółowo

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU.

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Gdynia, 09 kwietnia 2014 PROŚBA Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Młodzież przygotowywała się do

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim

Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim Piotr Elsner, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej, zajął trzecie miejsce w konkursie Mój Szkolny Kolega z Misji. Wczoraj, wspólnie

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Witamy. na stronie Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla Was dostępnej. Każdy numer będziemy

Bardziej szczegółowo

Życzliwość na co dzień

Życzliwość na co dzień Życzliwość na co dzień Codziennie na swojej drodze mijamy setki ludzi - w pracy, szkole, na ulicach, w sklepach i w komunikacji miejskiej. Czy nie byłoby nam wszystkim milej i łatwiej, gdybyśmy byli dla

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w KLASA 1A Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w zagranicznym klubie lub pracować w dziedzinie motoryzacji.

Bardziej szczegółowo

I takiego szczęśliwego zakończenia życzymy każdemu schroniskowemu zwierzakowi bez wyjątku!

I takiego szczęśliwego zakończenia życzymy każdemu schroniskowemu zwierzakowi bez wyjątku! Czym jest adopcja? Ktoś kiedyś powiedział, że adopcja schroniskowego psa lub kota ratuje tym zwierzętom życie. I chyba nie ma w tych słowach przesady, bowiem nawet najlepiej funkcjonujące schronisko nigdy

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów Data publikacji 03.06.2014 Wywiad z trenerem Krzysztofem Wójcikem na portalu STREFA SIATKÓWKI Na portalu Strefa Siatkówki redaktor Tomasz Tadrała rozmawia z naszym trenerem Krzysztofem Wójcikem o drugoligowym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!! Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. Dzieci z natury są spontaniczne i mało krytyczne. Trudno im również ocenić jak powinny zachować się w danej sytuacji, aby były bezpieczne. Nasze

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2017 1. część humanistyczna 19 kwietnia 2017r. (środa) 2. część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) 3. język obcy nowożytny 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Einstein na półmetku Przy pisaniu kolejnego artykułu o projekcie postanowiliśmy wykorzystać opinie uczestników, czyli uczniów szkół Powiatu Lubańskiego. Oto co sądzą o Einsteinie: Na zajęciach byliśmy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA

Podsumowanie projektu. Dobry zawód otwiera drzwi do Europy PL01-KA Podsumowanie projektu Dobry zawód otwiera drzwi do Europy 2014-1-PL01-KA102-000428 Udział w projekcie zapewnił nam połączenie szkolnej teorii z praktyką, podczas pracy w firmach londyńskich poznanie zawodów

Bardziej szczegółowo

W konkursie na najciekawszą gazetkę zwyciężyły klasy Va oraz IIIaG.

W konkursie na najciekawszą gazetkę zwyciężyły klasy Va oraz IIIaG. W Zespole Szkół w Ostrorogu dnia 11.12.2014r. odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu. Celem projektu było: - uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych, - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo