Holokaust- o tym nie wolno zapomnieć!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Holokaust- o tym nie wolno zapomnieć!"

Transkrypt

1 Nr 6 W tym numerze poruszamy wiele istotnych kwestii - nie zawsze śmiesznych, ale na pewno ciekawych. Rozpoczynamy trudnym tematem odnoszącym się do niechlubnych kart historii, co wcale nie oznacza, że nie warto o tym mówić. 19 kwietnia b.r. przypada 70 rocznica powstania w getcie warszawskim. Czy pamiętacie? Holokaust- o tym nie wolno zapomnieć! Holokaust pierwotnie termin religijny oznaczający ofiarę całopalną, obecnie najpowszechniejszym znaczeniem tego słowa są prześladowania i zagłada Żydów przez władze niemieckiej III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej. W szerszym znaczeniu termin ten bywa używany w odniesieniu do ludobójstwa innych prześladowanych grup etnicznych, narodowych i społecznych oraz więźniów politycznych w obozach koncentracyjnych przez nazistów. Polityka masowej zagłady, rozpętana przez Niemców już w połowie 1941, trwała ok. 40 miesięcy. Liczba żydowskich ofiar Holokaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów wśród ofiar Zagłady szacowana jest według różnych źródeł od 2,6 mln do 3,3 mln osób. Holokaust oznacza nie tylko unicestwienie, lecz również niewyobrażalną mękę i upodlenie człowieka. Niemieccy naziści nazywali to nieludzkie b a r b a r z y ń s t w o m i a n e m ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Hitlerowcy, w imię zachowania czystości rasowej dokonywali zbrodniczych aktów nawet na członkach własnego narodu: osobach chorych psyc h i c z n i e, członkach zdelegalizowanej w Niemczech partii komunistycznej czy też na wyznawcach Kościoła Świadków Jehowy. Podczas II wojny światowej rząd niemiecki przeprowadził na obszarach kontrolowanych przez siebie wymordowanie Żydów. Żadni współcześni władcy w jakimkolwiek narodzie, nigdy nie posunęli się do tak daleko sięgającej, nikczemnej zbrodni. Zdaniem Niemców, Żydzi stanowili rasę, a raczej mieszankę rasową, którą stanowi szkodliwy element przyczyn genetycznych. Takie postrzeganie Żydów i wszystkich zasymilowanych osób pochodze- Kwiecień 2013 Ważne tematy: Holokaust Czy warto pomagać? Au pair Sekrety hipnozy W tym numerze: Holokaust 1-2 Poznaj swoje miasto 2-3 Szkolny Klub Europejski 4 Savoir vivre cd. 5 Wolontariat 6 Zostań au pair 7 Przesądy maturalne 8-9 Sekrety hipnozy 10 Wywiad z P. Dorobkiem 11 Polecamy 12 Przekręt 13 Star Wars Lektura w pigułce 15 Wyniki konkursu/ kalendarium 16

2 nia Żydowskiego skłoniło do ich izolowania i eliminowania. Rejestracja osób, zmuszenie do nakładania ubrań ze znakiem identyfikacyjnym (najczęściej była to gwiazda Dawida), wprowadzenie różnych zakazów i dyskryminacji-to tylko kilka przykładów przedstawiających tamtą sytuację. W krajach, w których ludność żydowska była dość liczna (między innymi Polska) wprowadzono izolację w dzielnicach zamkniętych, często otoczonych murem-getta. Żydzi, którzy łamali dyskryminujące przepisy byli skazywani na karę śmierci. Surowe kary wprowadzono również dla ludzi pomagającym Żydom. Pierwszym systematycznym programem eksterminacji Żydów była Einsatz Reinhard, która objęła 2 miliony Żydów zamieszkujących Generalne Gubernatorstwo. W ramach tej operacji utworzono obozy zagłady: Belzec koło Bełżca, Sobibor koło wsi Sobibór i Treblinka koło wsi Poniatowo. Poza tymi trzema utworzono także obozy zagłady: Auschwitz II (Birkenau) na terenie wsi Brzezinka koło Oświęcimia, Kulmhof nieopodal Chełmna nad Nerem i Majdanek na obrzeżach Lubli- Poznaj swoje miasto Późnogotycki budynek na wrocławskim Rynku to oczywiście Wrocławski Ratusz. Jeden z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce, zarazem jeden z głównych zabytków architektonicznych pięknego Wrocławia. Ratusz znajduje się w południowo-wschodnim narożu bloku śródrynkowego. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony, trójtraktowy budynek na planie wydłużonego prostokąta z wieżą i kilkoma przybudówkami powstał w kilku etapach budowlanych na przestrzeni około 250 lat (od schyłku XIII w. aż po wiek XVI). Obecny kształt Ratusz zawdzięcza restauracjom przeprowadzonym od XIX do XXI wieku. na. Wszystkie sześć obozów zagłady umieszczono na ziemiach polskich z powodu utrudniającego pomoc terroru, centralnego położenia Polski, dużej populacji żydowskiej oraz wystarczającej infrastruktury kolejowej. Wszystkie obozy zagłady były niemieckimi instytucjami państwowymi, powstałymi z budżetu państwa niemieckiego, mającymi dostęp do wykwalifikowanej kadry urzędniczej oraz infrastruktury transportowej. Odpowiedzialnych za prowadzenie eksterminacji oskarżono po wojnie w ramach procesów norymberskich, zaś zbrodnie te uznano za zbrodnie przeciwko ludzkości, niepodlegające przedawnieniu. Kategoria zbrodni przeciwko ludzkości była odtąd stosowana wobec innych ludobójstw. Rozpoznano rozmaite stopnie odpowiedzialności za Holocaust. Uznano odpowiedzialność sprawców, ale także osób, instytucji i państw, które wspomagały całą machinę zagłady, lecz także odpowiedzialność osób szerzących od wieków niechęć bądź nienawiść względem Żydów Wśród ocalałych wiele osób cierpiało na liczne posttraumatyczne przypadłości psychologiczne. Ich umiejętność opowiadania o przeszłości dojrzewała bardzo powoli. DR Historia powstania Ratusza, zwłaszcza w odniesieniu do najstarszych faz budowy, opiera się na porównaniu źródeł pisanych i oględzin wątku murów, przemurowań itd. i jest różnie interpretowana przez różnych autorów. Ratusz nie był pierwszym budynkiem na Rynku (miano to przysługuje Domowi Kupców). Początkowo w lokowanym kilkakrotnie w XIII w. Wrocławiu zapewne nie był potrzebny specjalny budynek dla pięcioosobowej rady miejskiej oraz jedenastoosobowej ławy, które w przeciwieństwie do dziedzicznego wójta posiadała tylko ograniczone kompetencje. Radę wybrano prawdopodobnie po raz pierwszy w Nie jest pewne, gdzie zbierała się rada miejska, jednak pewnej wskazówki udziela tra- Str. 2 Gazetka Logos

3 dycyjna nazwa kamienicy Rynek 29, Altes Rathaus (Stary Ratusz), po raz pierwszy wzmiankowana w roku Kamienica ta znajdowała się we wschodniej pierzei Rynku, naprzeciw stanowiącego niegdyś plac sądowy południowowschodniego jego narożnika. Zapewne był to jeden z pierwszych murowanych domów w Rynku, w którym rada wynajmowała izbę na posiedzenia. Najstarsza część Ratusza powstała w roku 1299, kiedy to wypłacono wynagrodzenie budowniczym Martinusowi i Albericusowi (Marcinowi i Alberykowi) oraz zanotowano wpłatę za jednorazowe wynajęcie budynku sukiennikom. Dwa lata później kolejny rachunek poświadcza zapłatę za drobne prace wykończeniowe w piwnicy. Ta najstarsza część budynku, określana wówczas jako consistorium, jest obecnie niemal całkowicie wchłonięta przez dalsze etapy budowlane i jako taka niewidoczna z zewnątrz. Składała się z dwutraktowej parterowej podpiwniczonej hali, nakrytej stropem oraz przylegającej od zachodu wieży. Budynek był wolno stojący, od północy znajdowało się przejście między nim a Domem Kupców, wejście zaś było po stronie południowej. Poza zgromadzeniami mieszczan posiadał funkcję handlową. Od lat 70 tych XV w. do 1504 to lata rozbudowy Ratusza od południa. Zwiększono jego powierzchnię o połowę i nadając całości bardziej reprezentacyjny charakter. Korzystano zasadniczo z form schyłkowego gotyku, jednak przyjmując już pewne elementy renesansowe. Mistrz kamieniarski Hans Berthold z Peterem Franczke wznieśli do ok trakt południowy, a Peter Preusse z Bricciusem Gauske trzy ryzality przyległe od tej strony, z bogato zdobionymi partiami piętra, nadwieszonymi w formie wykuszy. Elewacje Ratusza otynkowano i pokryto w 1510r. dekoracją malarską, której resztki widoczne były do lat 80. XIX w., a w 1528 pojawiły się renesansowe portale Sali Sądowej i Izby Rady. 18 października 1536r. umieszczono na wieży ratuszowej nowy pięciopolowy herb miasta. W 1548r. od strony dziedzińca powiększono aneks północno-wschodni. W jego nowej części umieszczono na parterze kancelarię rady, a na piętrze kancelarię ławy z renesansowym wykuszem skierowanym na dziedziniec. 9 października 1550 umieszczono w wieży zegar z pozytywką, brzmiący w pełne godziny i co pół godziny. 24 lipca 1580 wprawiono w ruch zegar w elewacji wschodniej. Po przejęciu W r o c ł a w i a przez Prusy wojsko przejęło niemal cały parter Ratusza na swoje potrzeby. W 1778 batalion gwardyjski koszarował ponadto przez jakiś czas w Sali Wielkiej na piętrze. W końcu XIX wieku, Ratusz doczekał się znacznej renowacji. Elewacja zachodnia została ozdobiona fantazyjnymi pseudogotyckimi ażurowymi szczytami. Współcześnie Ratusz mieści oddział wrocławskiego Muzeum Miejskiego Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, stanowiąc niejako jego główny eksponat. Ponadto w Ratuszu odbywają się różnego rodzaju uroczystości, przyjmowani są tam odwiedzający Wrocław dostojnicy. W piwnicach Ratusza znajduje się Piwnica Świdnicka, jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie. JP Kwiecień 2013 Str. 3

4 Szkolny Klub Europejski Ciąg dalszy cyklu na temat głównych instytucji rządzących w UE. Kolejnym organem będzie właśnie Komisja Europejska. Cz. II KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Jej główną siedzibą jest Bruksela. Krótka historia Poprzedniczkami Komisji Europejskiej były: powstała w 1952 r. Wysoka Władza, będąca organem zarządzającym EWWiS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali) złożonym z funkcjonariuszy międzynarodowych, oraz istniejące od 1958 r. Komisja EWG i Komisja Euratomu. Wszystkie trzy organy zostały połączone w jednolitą Komisję Wspólnot Europejskich w 1967 r. na mocy Traktatu Fuzyjnego. Nazwa Komisja Europejska przyjęła się po wejściu w życie Traktatu z Maastricht i powstaniu Wspólnot Europejskich. Funkcjonowanie Funkcjonowanie komisji jest wzorowane na rządzie gabinetowym, a 27 komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu mają oni reprezentować interesy całej Unii, a nie państw, z których pochodzą. Jeden z grona komisarzy jest wybierany przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji (obecnym przewodniczącym jest José Manuel Barroso, w 2009 roku został wybrany na drugą kadencję). W potocznym rozumieniu termin Komisja Europejska może także oznaczać całą administrację podległą 27 komisarzom. Obecnie pracuje w niej około 25 tys. urzędników. Gdybyście chcieli zasięgnąć większej ilości informacji, zapraszam na oficjalną stronę internetową Komisji Europejskiej: Komisja Europejska z siedzibą w Brukseli *** CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA Czy wiesz, że PRZEPISÓW UE SAMOGASNĄCE PAPIEROSY K. Bochenek Pod koniec 2011 roku, zgodnie z unijnymi przepisami, w sklepach zaczęto sprzedawać papierosy, które same gasną, jeśli paląca je osoba pomiędzy jednym a drugim zaciągnięciem zrobi przerwę dłuższą niż kilkanaście sekund. Przepis ten został "zgapiony" od Stanów Zjednoczonych. Jego głównym założeniem jest... dbałość o życie ludzkie i ochrona przed samospaleniem. Jednakże u większości palaczy powoduje on tylko frustrację. Str. 4 Gazetka Logos

5 Savoir-vivre dla wszystkich Osoby niewidome lub niedowidzące OSOBY NIEWIDOME umieją orientować się w terenie i poruszać się po ulicach. Osoby te są w stanie same podróżować, choć czasem korzystają z laski lub z pomocy psa przewodnika. Niektóre osoby mogą mieć problemy ze wzrokiem, które nie są widoczne. Bądź przygotowany, aby udzielić takiej osobie pomocy na przykład przeczytać jej coś kiedy cię o to poprosi. Zanim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzedź o tym osobę niewidomą. Wymień swoje imię, a jeżeli jest to stosowne również funkcję, jaką pełnisz, np. ochroniarz, bileter, opiekun społeczny, recepcjonistka czy kolega z wydziału. Powinieneś też przedstawić osobę niewidomą wszystkim osobom z grupy, aby nie poczuła się ona wykluczona. Jeżeli nowy klient lub pracownik jest osobą niewidomą lub niedowidzącą, oprowadź ją po wszystkich pomieszczeniach. Osoby niewidome korzystają ze swoich rąk do utrzymywania równowagi, więc jeżeli chcesz taką osobę poprowadzić, zaproponuj jej swoje ramię, zamiast chwytać ją za rękę (można jednak poprowadzić rękę osoby niewidomej do poręczy lub oparcia krzesła, jeżeli chce ona wejść na schody lub usiąść). Jeżeli osoba niewidoma korzysta z pomocy psa przewodnika, idź po przeciwnej stronie niż pies. Idąc opisuj otoczenie i wskazuj przeszkody, np. schody ( w górę lub w dół ) albo dziurę w chodniku. Inne zagrożenia to: drzwi obrotowe, otwarte drzwiczki szafy i przedmioty wystające ze ścian na poziomie głowy, takie jak rośliny czy lampy. Jeżeli chcesz ostrzec osobę niewidomą, zrób to w sposób konkretny. Sam okrzyk uważaj! nie pozwoli jej zorientować się, czy ma się zatrzymać, uciekać, pochylić czy coś przeskoczyć. Kwiecień 2013 Str. 5

6 Wolontariat Czy warto pomagać? W wielu porach roku, najczęściej przed świętami lub rozpoczęciem roku szkolnego, robiąc zakupy często jesteśmy proszeni o wsparcie ludzi ubogich, wielodzietnych, nie radzących sobie w życiu. Mamy wtedy do wyboruwrzucić przysłowiową złotówkę do puszki, oddać jakiś zakup z naszego koszyka do tego, który stoi w pobliżu z logo organizacji organizującej pomoc. Można też wspierać osoby z obcych krajów, gdy nap pojawia się jakiś konflikt zbrojny, kataklizm itp. Często kierując się odruchem serca, choć nie przelewa się w naszym domu, pomagamy innym, bo tak trzeba. Pomagać warto jednak i w innych sytuacjach. Np., kiedy rozliczamy się z podatku lub robią to nasi rodzice, warto poświęcić chwilę, wyszukać osobę lub stowarzyszenie, które liczy na uzyskaniu 1% naszych dochodów. Nie przejmujmy się, że kwota płynąca od nas jest niewielka. Pamiętajcie, że ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Każde kilkanaście złotych spływające na konto od wielu osób, potrafi pomóc potrzebującym. Młodzi ludzie również się angażują jako wolontariusze. To oni właśnie proszą o wrzucenie pieniędzy do puszki, oddanie kilograma mąki, cukru czy zeszytu w szczytnym celu. To oni udają się do hospicjów czy domów pomocy społecznej, by pomóc w różnych pracach fizycznie czy wesprzeć dobrym słowem osobę samotną, potrzebującą towarzystwa, rozmowy, dotyku dłoni w ostatniej chwili życia. Wymaga to wielkiej siły i zaangażowania. Pomagają też zwierzętom w schroniskach, np. czyszcząc klatki czy wyprowadzając zwierzęta na spacery. Zbierają też karmę i inne potrzebne artykuły- koce do ocieplania bud itp. Czym jest wolontariat i wolontariusz? Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńskoprzyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest. Czy warto? Z pewnością. I nie chodzi tu o zyskanie dodatkowych punktów do rekrutacji po gimnazjum do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej czy plusów przy wystawianiu oceny z zachowania na koniec roku. Wolontariusz zyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. AZ Str. 6 Gazetka Logos

7 Nie wiesz co dalej? Zostań au pair! Matura zbliża się wielkimi krokami, tuż za nią zakończenie roku i egzamin zawodowy, a ty dalej nie wiesz, co chcesz robić po ukończeniu technikum? Męczą cię dylematy czy iść do pracy czy może na studia, a jeśli tak, to które wybrać? Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego, lubisz podróżować, jesteś otwarty na inne kultury i nowe wyzwania oraz chcesz sobie zrobić rok przerwy od życia w naszym kraju, pomyśl o zostaniu au pair. Au pair (z fr. równy, w normie ) jest to program zarobkowej wymiany kulturalnej. Uczestnicy programu stają się członkiem wybranej przez siebie zagranicznej rodziny, podejmując się opieki nad ich dziećmi oraz pomocy w pracach domowych. W zamian otrzymują darmowe zakwaterowanie, wyżywienie oraz niewielkie kieszonkowe. Mają również możliwość uczęszczania do miejscowych szkół czy uniwersytetów. Celem programu jest nauka języka oraz poznanie kultury innego kraju. W ramach programu wyjeżdżają najczęściej dziewczyny, jednak można zauważyć, że również chłopcy wykazują coraz większe zainteresowanie wyjazdem jako au pair. Aby zostać au pair powinieneś: - mieć od 18 do 26 lat, - lubić dzieci i posiadać doświadczenie w kontaktach z nimi, - znać język angielski w stopniu komunikatywnym, - do momentu wyjazdu mieć ukończoną szkołę średnią, - posiadać prawo jazdy (czasami nie jest wymagane) obowiązku korzystania z usług pośrednika, można bezpośrednio kontaktować się z rodzinami poszukującymi opieki dla swoich pociech. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone, ponieważ tylko wybrane agencje au pair mogą wystąpić o wizę J-1, która umożliwia pobyt w kraju w ramach programu. W Internecie można znaleźć masę blogów, na których ich właścicielki opisują swoje przeżycia z wyjazdów. Kolorowe zdjęcia, sprawozdania z licznych podróży, czasami momenty tęsknoty, ale przede wszystkim radość spowodowana spełnieniem marzeń. Bo tak zwane au pairki nie są pomocom domową. Są członkami swoich nowych rodzin, mają dużo wolnego czasu, który mogą poświęcić na podróżowanie po kraju jak i poznawaniu ludzi z całego świata. Nowe doświadczenia, chwila na zastanowienie się, co dalej zrobić ze swoim życiem. Adresy WWW agencji au pair: - nie być osobą karaną, - posiadać dobry stan zdrowia, - być gotowym na spędzenie roku za granicą ( w krajach europejskich może być to również okres kilku miesięcy) Dzięki programowi możesz wyjechać nie tylko do krajów europejskich takich jak Wielka Brytania, Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, Belgia czy Szwajcaria. Możesz sięgnąć o wiele dalej, wprost przez Atlantyk, aby postawić swoje stopy na terenach USA. W większości krajów nie ma Wielka przygoda tym właśnie jest program au pair. AZ Kwiecień 2013 Str. 7

8 Kopniak, coś czerwonego i pożyczonego czyli Przesądy maturalne Teoretycznie maturzysta powinien myśleć racjonalnie. Kiedy jednak chodzi o maturę, myślenie zdroworozsądkowe bywa czasami wyłączane i ulegamy znanym od lat przesądom. Czy przesądy maturalne działają? Chyba nikt nie wie tego na pewno. Mało kto natomiast zaryzykuje, by sprawdzać to na własnej skórze. Maturalne przesądy przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a klasy do klasy. Oto, czego nie wolno robić, by nie kusić losu na egzaminie. Zapominamy o fryzjerze Ten przesąd znają bez wyjątku wszyscy maturzyści. Od dnia studniówki aż do samej matury nie ścinamy włosów. W ten sposób moglibyśmy "przyciąć" i pomniejszyć swą wiedzę, zdobywaną z trudem i mozołem. Są i tacy, którzy unikają strzyżenia przez całą klasę maturalną. Moda nie ma tutaj znaczenia. Liczy się tylko cel, czyli pomyślnie zdana matura. Coś pożyczonego Jak jest idea pożyczania maturalnego? Chodzi o to, że pożyczając coś od innej osoby, czerpiemy z jej wiedzy, mądrości, życzliwości i siły. Wybór przedmiotów do pożyczenia nie jest zbyt duży, jako że niewiele można ze sobą wnieść na salę egzaminacyjną. Najczęściej pożyczany jest długopis lub pióro. Uwaga: tusz musi być czarny, bo taki jest wymóg CKE. Panie mogą pożyczyć kolczyki, łańcuszek, wisiorek, broszkę. Panowie z kolei najczęściej pożyczają krawat, spinki do mankietów lub pasek do spodni. Osobami, do których się zwracamy z prośbą o pożyczenie, są najczęściej brat, siostra, rodzice, kuzynowie, bliski kolega bądź koleżanka. Ważne, by maturę albo i studia mieli już za sobą. Coś czerwonego To coś czerwonego, to precyzyjnie mówiąc po prostu bielizna. Nie może to być jakakolwiek czerwona bielizna, ale ta sama, którą maturzysta miał na sobie podczas studniówki. Najlepiej, jeśli w czasie balu była noszona na lewej stronie, natomiast na maturze zakładamy ja zwyczajnie na prawą stronę. Ostatnia noc przed maturą O zaletach dobrego snu nikomu pisać nie trzeba. Jednak ta wyjątkowa noc przed maturą rządzi się swoimi prawami. Nie zaszkodzi więc schować pod poduszkę podręcznik z przedmiotu, z którego nazajutrz zdajemy egzamin dojrzałości. Budząc się warto zapamiętać, aby wstać z łóżka koniecznie prawą nogą. Ta sama zasada dotyczy przekraczania progu szkoły. Tutaj też pierwszeństwo ma noga prawa. Kopniak na szczęście Tego nie może zabraknąć żadnemu maturzyście. Przed wejściem egzamin maturalny, musisz dostać obowiązkowego solidnego kopniaka. Oczywiście, na szczęście... Drabina, kot, zakonnica No i pozostała nam jeszcze baba z wiadrem. Zobaczysz taką na ulicybiegnij i zajrzyj jej do wiadra. Jeśli jest pełne- powodzenie gwarantowane, jeśli zaś puste...cóż, mawia się że z pustego i Salomon nie naleje, ale zawsze możesz przecież babie coś do wiadra wrzucić. (np. guzik od kominiarza ). Tak czy owak baby z wiadrami nie biegają po ulicach stadami, więc szansa, że na taką trafisz jest naprawdę znikoma. W drodze do szkoły nie przechodź pod drabiną, bo to przynosi nieszczęście. Str. 8 Gazetka Logos

9 Talizman Wchodząc na salę egzaminacyjną nie możemy zapomnieć o talizmanie przynoszącym nam szczęście (najczęściej słoń z podniesioną trąbą, maskotka, czterolistna koniczyna), także musimy dostać kopniaka tam, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Ma on nas rozluźnić i zmobilizować, w przypadku licznego grona gorliwców wskazane jest, aby kopniak był "aplikowany" w nieparzystej liczbie. Dawniej był to kopniak w kostkę z dołączonymi życzeniami "Połamania nóg". Konieczne są także przewrotne życzenia, aby odwrócić złe licho. Niedopuszczalne jest winszowanie pomyślności, powodzenia i sukcesu. Maturzyście życzymy najczęściej "Połamania pióra", "Skręcenia karku" oraz "Połamania nóg". Nawet najlepiej wychowany abiturient powinien nie dziękować za życzenia, gdy się zapomni musi koniecznie trzykrotnie splunąć przez lewe ramię, a po egzaminie przeprosić osoby mu życzliwe. Wspinaczka na szczyt tzw. Giewont Wdrapanie się na Giewont ze względu na lokalizację jest przesądem mniej znanym. Wejście na szczyt symbolizuje osiągnięcie szczytu własnych możliwości, tak potrzebne przy egzaminie dojrzałości. Zapewne dałoby się zastąpić lokalnym wzniesieniem lub wejściem na ostatnie piętro najwyższego wieżowca. Nitka na nadgarstku Czerwona nitka przed studniówką zawiązana przez bliską osobę na lewym nadgarstku gwarantuje ochronę dobrych mocy. Jeśli nie zerwie się do egzaminów, to matura zdana. Czerwona nitka ma zapewnić powodzenie i zdrowie, a jako narzędzie ochrony używana jest od wieków. Była symbolem sekty kabalistów, w ostatnich latach nabrała innego znaczenia, stając się znakiem rozpoznawczym ruchu "pro-ana". Prawa ręka i lewa noga Przed maturą koniecznie trzeba wstać prawą nogą, by potem tą samą - wkroczyć na egzamin. Pytania należy losować lewą ręką, jeśli upadną znów przyda się prawa noga, którą należy przydeptać arkusz. Zapomniałeś o czymś? Nie wracaj! Jeden ze zwyczajów głosi, że po wyjściu z domu na egzamin nie wolno się wracać. Jeśli w drodze na egzamin zorientowałeś się, że zapomniałeś zabrać coś ważnego, lepiej nie przekraczaj ponownie progu mieszkania. Zgodnie z tradycją, powrót do domu może sprowadzić pecha, a maturzyście grozi to nawet nie zdaną maturą. PODSUMUWUJĄC : W dniu matury należy pamiętać o tym, żeby wstać prawą nogą. Ubrać czerwone majtki. Pod żadnym pozorem nie można dziękować za życzenie powodzenia i szczęścia. Składający takie życzenia, aby przechytrzyć los, powinni robić, to w specyficzny, pokrętny sposób połamania pióra, połamania nóg itp. Jeśli już przez przypadek podziękujemy za życzenia, to trzeba jak najszybciej, nie zważając na zasady dobrego wychowania, splunąć trzy razy przez lewe ramie. I na koniec kopniak na szczęście w miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę w liczbie nieparzystej i można iść na maturę. Ale Hola, hola nie tak szybko! W czasie drogi powinno zachować się wszelkie środki ostrożności, mając na uwadze fakt, że licho nie śpi. Zatem trzeba wystrzegać się czarnego kota, zakonnicy i pod żadnym pozorem nie można przechodzić pod rozłożoną drabiną, czy pod słupem przypominającym drabinę wyglądem. Za to należy wypatrywać kominiarza, faceta w okularach, śmieciary i baby z pełnym wiadrem wody. Gdy cali i zdrowi dotrzemy do szkoły, trzeba pamiętać jeszcze, żeby wejść na salę egzaminacyjną prawą nogą, a miejsce wylosować lewą ręką. Dodatkowo można wspomóc swoją wiedzę, pożyczając od mądrej osoby długopis (albo chociaż skarpetkę). Nie zaszkodzi też słonik z podniesioną trąbą na szczęście w kieszeni oczywiście. JSz Kwiecień 2013 Str. 9

10 Twoje powieki stają się ciężkie Hipnoza. Zastanawialiście się kiedyś, czym tak dokładnie jest to zjawisko? Motyw hipnozy jako nadprzyrodzonej mocy pozwalającej rządzić każdą bezbronną duszyczką wykorzystywany był w wielu fenomenalnych filmach i książkach, stąd niemal każdy obywatel świata ma jakieś wyobrażenie na jej temat. Czy jest to pstrykanie palcami i bezskuteczne machanie wisiorkiem przed czyjąś twarzą? Czy to tak samo naturalna i poważna sprawa jak zaklęcia w Harrym Potterze? A może spojrzenie, jakie na hipnozę rzucił nam świat science fiction, przysłoniło nam opcję przyjrzenia się jej na świeżo i badawczym wzrokiem? A co, jeśli prawdziwa hipnoza to coś zupełnie innego? Zapraszam zatem do lektury. Za pomocą swojej terapii hipnotyzer potrafi dojść do podświadomości Pacjenta, omijając wszelkie blokady narzucone przez naszą świadomość. Może wtedy "mówić" prosto do niej i w ten sposób zmieniać nasze najgłębiej i najmocniej utrwalone przekonania lub nawyki. Spróbuję teraz zobrazować blokadę, o której napisałem wyżej. Przykładowy Kowalski był uczony przez całe dzieciństwo, aby nie palić papierosów, lecz nastał czas gimnazjum i wpływ, jaki wywierali na niego koledzy, spowodował zapalenie jedynego, jak wówczas sobie obiecał, papierosa. Spróbował, zakrztusił się i to by go pewnie odrzuciło, gdyby nie radość i poklepywanie po plecach przez rówieśników. W jego podświadomości zostało zapisane, że papieros = akceptacja. 20 lat później Kowalski pod naporem żony postanowił rzucić palenie. Wysłał wtedy do podświadomości komunikat "nie palę", lecz blokada, jaką jego podświadomość sama nałożyła, stwierdziła, że to za duży wysiłek i nie zrobi tego. Komunikat złapał ostatnią deskę ratunku i poleciał do siły woli. To pomogło Kowalskiemu na dłuższy czas, jednak siła woli nie jest wieczna. Wystarczyła jedna imprezka i nasz chłopak po kilku piwach stwierdził, że przecież jeden nie zaszkodzi. Tym samym powrócił do nałogu. Jak więc ominąć blokadę i stać się tą przykładowo prawdziwie niepalącą osobą? Do tego właśnie można użyć hipnozy. Dla lepszego wyobrażenia sobie takiego zjawiska, jakim jest hipnoza, porównam ją do programu komputerowego, za pomocą którego możemy zmieniać jego pierwotne ustawienia. Gdy człowiek jest w stanie hipnozy, staje się o wiele bardziej podatny na sugestie, ale nie martwcie się. Jeśli ktoś rozkaże wam skoczyć z okna, nie zrobicie tego, ponieważ zostaje ostatnia bariera was chroniąca, wy sami. Żadna sugestia nie zrobi na was wrażenia, jeśli się na nią nie zgodzicie. Tak więc nie jest to nic niebezpiecznego, a jedynie forma pomocy lub rozrywki, bo i do tego można jej użyć, ale o tym napiszę w następnym wydaniu. KB Str. 10 Gazetka Logos

11 Dział sportowy W tym miesiącu na wywiad z nami zgodził się Pan Grzegorz Dorobek, nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole i piłkarz Ślęzy Wrocław. Pewne wzmianki o Panu Dorobku pojawiły się już w poprzednim numerze, o ile czytaliście uważnie. Zachęcamy do lektury! 1. Czemu wybrał Pan pracę nauczyciela? Jako absolwent AWF-u wybrałem jedną z możliwości, którą dała mi ta uczelnia, czyli pracę jako nauczyciel wf-u. Sportowi podporządkowałem całe swoje życie i nie chciałbym robić nic innego. Obecnie pracę w naszej szkole łączę z treningami w IIIligowej Ślęzie Wrocław, której zawodnikiem jestem od roku. Po zakończeniu kariery piłkarskiej swoją przyszłość wiążę z pracą trenera piłki nożnej. Praca w szkole, której jestem absolwentem, daje mi możliwość realizacji tych planów, choć ma ona inny charakter. W klubie jeszcze jestem tworzywem, ale w szkole już powoli staję się twórcą. 2. Wiemy, że jest Pan zawodnikiem Ślęzy Wrocław. Czy bycie profesjonalnym piłkarzem jest łatwe? Wyczynowy sport wymaga systematyczności i sumienności. To codzienne treningi dzień w dzień od najmłodszych lat, aby osiągnąć określony poziom i być coraz lepszym. To ciągłe dbanie o formę fizyczną, co wymaga wielu wyrzeczeń i oczywiście wyklucza jakiekolwiek używki i "słabostki". Ale uważam, że jest znacznie więcej plusów. Poprzez sport można najszybciej ukształtować swój charakter, który można przenieść na inne aspekty życia. 3. Grał Pan w tym roku już dwa razy przeciwko obecnym Mistrzom Polski, jakie to uczucie? Gra przeciwko takiemu rywalowi, to bardzo fajna sprawa. Oba mecze były meczami sparingowymi przed właściwymi rozgrywkami ligowymi. Nie były one nastawione na wynik, a na wypróbowanie różnych ustawień i sytuacji na boisku. Z bliska można było przekonać się czy Sobota rzeczywiści jest taki szybki, czy Diaz jest takim wspaniałym technikiem i czy dośrodkowania Mili są takie precyzyjne. 4. Jak odnosi się Pan do informacji podanych na portalu który to wycenia pana na 150 tys.? Może kilka lat wcześniej takie liczby miałyby jakieś pokrycie. Teraz, kiedy piłkę łączę z pracą zawodową, traktuję je z przymrużeniem oka. 5. Czym interesuje się Pan poza sportem? Najwięcej uwagi poświęcam rodzinie, jako że jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Interesuję się historią, literaturą faktu i polityką. 6. Dlaczego, według Pana, jest tak małe zainteresowanie lekcjami wf-u wśród uczniów? To pytanie jest bardzo trafne i przez te kilka miesięcy wyrobiłem sobie pewien pogląd na to zjawisko. Jest to temat na szerszą dyskusję. Osobiście postaram się zrobić wszystko, aby ta tendencja zmieniła się na lekcjach, które prowadzę. MK Kwiecień 2013 Str. 11

12 Polecamy Redakcja czyta, ogląda, testuje Dlatego możemy Wam śmiało polecić niektóre książki, filmy czy gry Coś z tej strony Cię zainteresowało? Chciałbyś podzielić się z nami swoja opinią? Pisz na Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu" Johna Flanagana To pierwsza księga opowieści o chłopcu imieniem Will, który wychował się w domu dziecka możnego barona. Jego wcześniejsze losy są nieznane, natomiast jego jedynym marzeniem od zawsze, było stać się jednym z obrońców królestwa - rycerzem. Bohater nie wygląda na typowego rycerza, jest niski i dość słaby, lecz odznacza się zwinnością i sprytem, te cechy niestety wojownikom w ciężkich zbrojach specjalnie się nie przydają. Natomiast niski wzrost jest powodem do żartów i prześladowania, przez większego kolegę z domu dziecka. Zamkiem, w którym się znajduje, rządzi sprawiedliwy baron, który troszczy się o dzieci swoich poddanych z zamku, natomiast Will jest jedynym dzieckiem, które zostało podrzucone do sierocińca, ktoś zostawił go pod drzwiami. W domu dziecka panuje zasada, że w wieku 15 lat dzieci z sierocińca dostają przydział do swoich przyszłych prac. Dzięki temu można stać się czeladnikiem każdej z osób zatrudnionych na zamku. Książka zaczyna się właśnie mniej więcej w tym momencie, kiedy czwórka przyjaciół z sierocińca dostają swoje przydziały, jednym z tych dzieci jest Will... Każde z dzieci dostało przydział, o jakim marzyło, związane to było z ich talentami, natomiast nasz bohater nie mógł zostać przyszłym rycerzem z powodu jego warunków fizycznych. Will jednak dostaje ofertę od tajemniczego człowieka w kapturze, który proponuje chłopcu przystanie do zwiadowców, ludzi o których nie wiadomo wiele, a wszyscy się ich boją, podobno potrafią stawać się niewidzialni i władają czarną magią. Tak właśnie rozpoczyna się wielka przygoda. Historia, która podbiła serca czytelników i doczekała się, aż 11 ksiąg, strasznie wciągająca i bardzo przyjemna w czytaniu. U każdego, kto czyta książki fantasy, to obowiązkowa pozycja, serdecznie polecam. JM Str. 12 Gazetka Logos

13 Przekręt Już od dwudziestu lat w XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu uczniowie różnych szkół rywalizują o statuetki tego konkursu, tańcząc, śpiewając, a nawet robiąc zdjęcia. PRZEKRĘT to przegląd kultury młodych. W tym roku wystartował po raz XXII. PRZEKRĘT jest organizowany przez uczniów, co nadaje mu żywy i plastyczny charakter. Rywalizacja dotyczy wielu dziedzin szeroko pojętej sztuki - od tańca, piosenki a nawet fotografii, po prezentacje przedstawień teatralnych, z których Przegląd Kultury Młodych jest najbardziej znany. Każdy widz może tu znaleźć coś dla siebie. Jest to okazja do zaprezentowania swojej sztuki profesjonalnemu jury, szerokiej publiczności a także możliwość uzyskania oceny i stanięcia na podium. Oprócz konkursów przewidywane są dodatkowe wydarzenia których skład wejdą między innymi koncerty, performensy, wystawy fotograficzne czy warsztaty. W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły zdobyli kolejno: - w konkursie tanecznym - 1 miejsce - w konkursie piosenki angielskiej wyróżnienie W tym roku w konkursie tanecznym uczeń naszej szkoły otrzymał wyróżnienie. Opiekunem zmagań naszych zwycięzców była Pani Małgorzata Szydłowska. Serdecznie dziękujemy i życzymy kolejnych, wspaniałych sukcesów! MD Niech moc będzie z wami! Impreza obfitowała w wiele atrakcji m. in. walki na miecze świetlne, konkursy i zagadki z nagrodami, możliwość poszerzenia wiedzy o Star Wars podczas panelu dyskusyjnego, spotkanie z wieloma postaciami z filmu w przepięknych strojach, obejrzenie różnych gadżetów związanych z filmem- kubków, kufli do piwa, figurek, gier, komiksów, książek. Gościem specjalnym podczas trzeciej edycji był pan Jacek Drewnowski, który prezentował historię komiksów SF w Polsce Kto kocha Star Wars, ten na pewno 13 kwietnia br. odwiedził Centrum Kultury Zamek w Leśnicy, które wraz z Wrocławskim Fanklubem Star Wars zorganizowały TATOOIN 3! Imprezę odwiedziły prawdziwe tłumy wielbicieli w najróżniejszym wieku. Oto wybrane przeze mnie zdjęcia, które pozwolą wczuć się w klimat wydarzenia. Kwiecień 2013 Str. 13

14 Garść informacji o Tatooin Wszyscy wielbiciele Star Wars doskonale wiedzą, że Tatooine znajduje się w tzw. Zewnętrznych Rubieżach Galaktyki. Krąży wokół układu dwóch gwiazd. Jej klimat jest w przeważającej części pustynny. Tatooine nie posiada zbyt wielkiej ilości bogactw mineralnych - występująca na niej ruda metalu okazuje się być naturalnie namagnetyzowana, co sprawia, że jej wydobycie i przetwarzanie staje się na dłuższą metę nieopłacalne. Spośród najbardziej znanych na Tatooine lokacji wymienić należy miasto Mos Eisley ze znanym w całych Rubieżach lokalem "Kantyna Mos Eisley", a także pałac Hutta Jabby. Kiedy ta potężna organizacja zaczęła upadać, planeta została zbombardowana, co zadecydowało o zniszczeniu wszystkich jezior i początku surowego, pustynnego klimatu. Opowieści o tamtych prastarych czasach w okresie Republiki znali i przekazywali następcom jedynie Gawędziarze niektórych plemion Ludzi Pustyni. ka, która rozpoczęła działalność wydobywczą, zakładając bazę w Anchorhead. Lokalny oddział Czerki szybko przerwał jednak działalność z powodu nieopłacalności wydobycia rudy. Po czterech tysiącleciach władzę przejęło tu Imperium, które do wydarzeń z Nowej nadziei nie posiadało tu jednak znaczących sił wojskowych, a także i potem - niewielkie. Tatooine jest rodzinnym światem rodu Skywalkerów. To tutaj wychowywał się Anakin Skywalker, który po spotkaniu z Qui-Gon Jinnem został Padawanem rycerza Jedi Obi-Wana Kenobiego, a potem rządził wspólnie z Palpatinem Imperium. Tutaj także wychowywał się Luke Skywalker, przyszły Mistrz Jedi, który był chroniony przed ojcem. Warto też przypomnieć, że Luke to starszy bliźniaczy brat Lei. Ciekawostki W środkowej Tunezji istnieje o b s z a r g e o g r a f i c z n y i miasteczko o nazwie Tataouine. W tych właśnie okolicach kręcone były sceny pustynne z Nowej nadziei i stąd pochodzi nazwa pustynnej planety Tatooine. JS Wiele lat przed powstaniem Republiki, Tatooine była częścią Bezkresnego Imperium Rakatan. To jego władcy przejęli kontrolę nad prymitywnymi Tuskenami i innymi inteligentnymi rasami. W okresie Republiki planeta była praktycznie rządzona przez gangsterów Huttów, potem zwróciła uwagę Korporacji Czer- Nazwą Tatooine przezwano też planetę pozasłoneczną HD A b. W przeciwieństwie do filmowej Tatooine, układ HD składa się jednak z trzech gwiazd. W 2011 roku odkryto planetę Kepler-16b, która tak jak Tatooine krąży wokół dwóch słońc. Str. 14 Gazetka Logos

15 LEKTURA W PIGUŁCE Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Pomysł napisania Zdążyć przed Panem Bogiem zrodził się zupełnie przypadkowo. Hanna Krall, pracująca w latach siedemdziesiątych w redakcji Polityki, wyjechała do Łodzi, aby przygotować reportaż o operacjach serca. O sprawdzenie artykułu poprosiła Marka Edelmana, kardiochirurga i ordynatora oddziału intensywnej opieki medycznej w jednym z łódzkich szpitali. Edelman był ostatnim żyjącym członkiem sztabu powstańczego Żydowskiej Organizacji Bojowej w getcie warszawskim. Podczas spotkania Krall zapytała go o pobyt w getcie. Zapis rozmów z naocznym świadkiem wydarzeń w getcie ukazał się w Odrze w marcu 1975 roku pod tytułem Sposób umierania. W wywiadzie tym Marek Edelman po raz pierwszy od ogłoszonej w 1946 roku wspomnieniowej relacji Getto walczy publicznie zabrał głos w sprawie likwidacji warszawskiego getta. Rozmowa, przetłumaczona na języki obce, wywołała ostry sprzeciw niektórych środowisk żydowskich. Edelmanowi zarzucono, że odarł wszystko z wielkości, podeptał pamięć bohaterów, a sam przybrał irytującą pozę na antybohatera, z nonszalancją rozprawiającego o sprawach ostatecznych. Hanna Krall podjęła wówczas decyzję kontynuowania spotkań z Edelmanem. Z ich dalszych, wielokrotnych rozmów powstała książka Zdążyć przed Panem Bogiem. Reporterka zasiadła do pracy nad nią w listopadzie 1975 roku i przez miesiąc nie opuszczała domu, porządkując notatki. Pierwodruk utworu ukazał się w Odrze w 1976 roku w numerach 4-7. W utworze wyróżniamy dwa plany czasowe: - pierwszy związany z wybuchem powstania, jego przebiegiem i tragedią jego tłumienia - drugi obejmuje lata powojenne, kiedy Edelman pracował jako znany kardiochirurg ratujący życie umierającym pacjentom, wykonując przeszczepy. Oba plany łączy postać Edelmana, który nieustannie walczył o ludzi skazanych na śmierć bądź przez hitlerowców, bądź przez chorobę. Od niego zależało, komu da szansę na przeżycie, starając się prześcignąć w tym wyścigu Boga. Stąd wziął się tytuł książki. Bohater tak o ty mówi: Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej niż On by sobie życzył. Edelman stara się odmitologizować powstanie i ponoszoną podczas walki śmierć. Nie akceptuje popełnianych tam samobójstw i nie potwierdza, by były one aktem zbiorowego buntu przeciw śmierci. Uważa, że życia nie poświęca się dla symboli, choć tego oczekuje literatura, ukazująca od wieków heroiczne sceny pięknego umierania. Pomija ona śmierć brzydką, z jaką bohater miał do czynienia na co dzień w getcie, obozie. Ta ostatnia wymagała wg niego większej odwagi niż walka w powstaniu w getcie. Z językami za pan brat KP W tym numerze wyjątkowo dla naszych czwartoklasistów prezentujemy tłumaczenie słowa POWODZENIA : j. francuski bonne chance j. angielski good luck j. niemiecki viel Gluck j. rosyjski ни пуха, ни пера Drodzy Maturzyści cała Redakcja trzyma za Was kciuki. Połamania długopisów na maturze! Kwiecień 2013 Str. 15

16 KONKURSY Jakiś czas temu redakcja gazetki ogłosiła konkurs pt. Zima w obiektywie. Mieliście wiele okazji, aby zrobić dobre zdjęcie. Wśród nadesłanych prac wybraliśmy jedno najlepsze pt. Kolej zimą autorstwa Rafała Niedźwieckiego. Na zwycięzcę czeka tajemnicza nagroda, która niebawem trafi w jego ręce, a tymczasem prezentujemy zwycięską fotografię. Gratulujemy!!! Kalendarium wydarzeń 20 marca w naszej szkole odbył się Dzień Sportu, w którym brali udział nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. W programie było wiele różnych konkurencji, takich jak przeciąganie liny, rzut piłką lekarską, a wśród nich mecz piłki siatkowej uczniów z nauczycielami. To był dzień pełen emocji i wrażeń marca Drzwi Otwarte w naszym Technikum. Jak co roku przez 3 dni prezentowaliśmy atu- Str. 16 ty naszej szkoły. Odwiedziło nas wielu gimnazjalistów, którzy prawdopodobnie w przyszłym roku zawitają do nas ponownie już jako pełnoprawni uczniowie. 12 kwietnia rozdanie dyplomów i nagród we wszystkich kategoriach konkursu Magnum Praemium Wratislaviae. Gratulujemy zwycięzcom. relację z wyprawy w następnym numerze. 26 kwietnia zakończenie roku szkolnego dla klas 4. Ze smutkiem żegnamy naszych starszych kolegów, jednocześnie życzymy im powodzenia na egzaminie dojrzałości. 16 kwietnia w planach wycieczka do Poznania, być może znajdzie się ktoś, kto zda nam Gazetka Logos

17 Konkurs redaktora: Przed Wami kolejny kwietniowy etap konkursu redaktora, który brzmi następująco: podaj nazwisko człowieka, który dokonał przebudowy elewacji zachodniej wrocławskiego Ratusza? Odpowiedzi przesyłajcie do 10 maja na nasz gazetkowy , wpisując w tytule konkurs_kwiecien. Zachęcamy do udziału! Na poprawę humoru ;) Redakcja Dworzec kolejowy, do informacji podchodzi podróżny i pyta: - O której odjeżdża pociąg do Warszawy? - Nie wiem - Ale jak to, pani jest informacja, pani powinna mnie poinformować. - Więc pana informuję, że nie wiem. Na lekcji biologii pani pyta uczniów: - Proszę wymienić pięć drapieżników. - Jeden lew i cztery tygrysy. Lekcja przysposobienia obronnego: - Które krwotoki są groźniejsze: zewnętrzne czy wewnętrzne? - Wewnętrzne. - A dlaczego? - Bo trudniej pacjenta obandażować. W następnym numerze: 5 minut po wyjściu z egzaminu Doniesienia SKE 2-3 maja garść informacji o świętach narodowych 26 maja pamiętamy o naszych mamach Recenzje Zespół redakcyjny Savoir-vivre cd. Dominika Radecka Jakub Pasierbski Anna Żółkiewicz Kamil Borecki Agata Zasada Jacek Miśkiewicz Monika Durlej Mariusz Kaszubowski Jagoda Szymańska Kamila Bochenek... Adres

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Moda na wolontariat. Wolontariusze podbijają Europę. Kariera za darmo. Poszukaj skarbu, czyli jak znaleźć pomocnika

Moda na wolontariat. Wolontariusze podbijają Europę. Kariera za darmo. Poszukaj skarbu, czyli jak znaleźć pomocnika Wolontariusze podbijają Europę Kariera za darmo Moda na wolontariat Poszukaj skarbu, czyli jak znaleźć pomocnika BEZPŁATNY DODATEK SPECJALNY ILUSTRACJA: Mateusz Kołek Dodatek powstał we współpracy z Przedstawicielstwem

Bardziej szczegółowo

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2)

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2) 1/2007 (2) KWIECIEŃ 2007 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. M. Kosowska Fot. A. Czarnecka Praca i życie za granicą Praca w Anglii str. 8-9 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

W numerze Drodzy studenci! otrzymaliśmy numer ISSN! Redaktor naczelna:

W numerze Drodzy studenci! otrzymaliśmy numer ISSN! Redaktor naczelna: W numerze Drodzy studenci! Wracamy do Was po sesji mam nadzieję, że widzimy się w gronie nie mniejszym niż w zeszłym semestrze Na sam początek wspaniała wiadomość: otrzymaliśmy numer ISSN! ISSN to Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Włącz się w kampanię Świat bez głodu! Róg nieobfitości. Kryzys żywnościowy w Somalii, Etiopii, Kenii i Dżibuti

Włącz się w kampanię Świat bez głodu! Róg nieobfitości. Kryzys żywnościowy w Somalii, Etiopii, Kenii i Dżibuti ISSN 1507-4706 NR 34 grudzień 2011 Kurs na Kenię Czas na działania! Akcja lokalna zmiana globalna! Noblistki z krajów globalnego Południa Włącz się w kampanię Świat bez głodu! Róg nieobfitości. Kryzys

Bardziej szczegółowo

Pan Dyrektor o sobie i o szkole, s. 7-9

Pan Dyrektor o sobie i o szkole, s. 7-9 Pan Dyrektor o sobie i o szkole, s. 7-9 P I S M O U C Z N I Ó W I N A U C Z Y C I E L I I I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E G O I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J W Ł O M Ż Y Numer 70 26

Bardziej szczegółowo

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach Pismo ZawiercianinSpołecznej Lokalnej Aktywności Nakład: 2000 egz. Nr 02 zima 2009 Bezpłatny www.zawiercianin.pl Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str.

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl O zdrowiu i zarobkach str. 2 Poradnia w nowym entourag u str. 3 Rodzina po wypadkach Na

Bardziej szczegółowo

Być szczęśliwym. XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu SPIS TREŚCI

Być szczęśliwym. XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu SPIS TREŚCI XIII Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych w Licheniu Być szczęśliwym... Rozmowa z Janem Budziaszkiem, perkusistą zespołu Skaldowie Co znaczy dla Ciebie być człowiekiem szczęśliwym? Nie powiem

Bardziej szczegółowo

Kwiaty dla nauczycieli. Nasi żołnierze w Afganistanie. Piotr Jagiełło po obu stronach kamery. Uczniowie do Ameryki. Mój zawód, moja pasja

Kwiaty dla nauczycieli. Nasi żołnierze w Afganistanie. Piotr Jagiełło po obu stronach kamery. Uczniowie do Ameryki. Mój zawód, moja pasja BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY NR 7 / 13 października 2011 r. ISSN NR 2083-5787 Nasi żołnierze w Afganistanie Piotr Jagiełło po obu stronach kamery Uczniowie do Ameryki Mój zawód, moja pasja Kwiaty

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012

Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 Nr 7 (188) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LIPIEC 2012 II miejsce w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej Spotkanie z Mistrzem Świata str. 3 Rozwój e-usług str. 7 KRUS informuje str. 15 W numerze Okładka

Bardziej szczegółowo

zmienił nazwę i siedzibę

zmienił nazwę i siedzibę 72007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Z Centrum... Pałac Kultury i Nauki URIC zmienił nazwę i siedzibę 174 192 A Dworzec Centralny W numerze: Uchodźcy z Białorusi opowiadają o sobie s. 2 3 Polska wchodzi

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

Dzieci uporządkowały mój świat

Dzieci uporządkowały mój świat Zdrowie dziecka: Czasem nie garb się to za mało Przepis na weekend: Andy Warhol dla dzieci Mądry prezent: Planszówki znów modne TEMAT MIESIĄCA: Które szkoły do likwidacji? Konkurs MIASTA pociech. Do wygrania

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł 800-lecie Złotoryi: 1211-2011 Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Cena 3,00 zł ISSN 1897-4023 Złotoryjski kaganek Jak przypadło na rok jubileuszowy, uroczystości mamy wiele.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Byle do wiosny! O Małyszu słów kilka. Słowo od redakcji. Felieton rotacyjny

Byle do wiosny! O Małyszu słów kilka. Słowo od redakcji. Felieton rotacyjny 1 Słowo od redakcji Byle do wiosny! Styczniowe upały dały w kość nie tylko kierowcom, ale przede wszystkim ciepłolubnym studentom, którzy przytuleni do kaloryferów zakuwali do zbliżających się zaliczeń

Bardziej szczegółowo

Nr 2/79 Zima 2014 Cena 1,00 zł. Magazyn I LO w Limanowej

Nr 2/79 Zima 2014 Cena 1,00 zł. Magazyn I LO w Limanowej Nr 2/79 Zima 2014 Cena 1,00 zł Magazyn I LO w Limanowej Weźcie stos repetytoriów maturalnych, dołóżcie kurs tańca z mopem rozpocznijcie go minimum tydzień przed Wigilią i całość posypcie porządną dawką

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Jakoś tak się rozczuliłem...

Jakoś tak się rozczuliłem... Jakoś tak się rozczuliłem... Drodzy koledzy i koleżanki! ZSEH OLSZTYN W dzisiejszym artykule napisanym do naszej szkolnej gazetki Gafy chciałbym poruszyć temat przemijania. Pamiętam jak dziś, jak razem

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Skokowicz 1/2010. polecamy. 0 zł % SKOK Piast. Pożyczka. W tym numerze

Skokowicz 1/2010. polecamy. 0 zł % SKOK Piast. Pożyczka. W tym numerze Skokowicz Magazyn Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Piast 1/2010 BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK SKOK Piast Kasa pełna możliwości O idei SKOK-ów W tym numerze polecamy Idea Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Życie. LNA - Drażliwy Zielony Temat. Temat Tabu

Życie. LNA - Drażliwy Zielony Temat. Temat Tabu Rok 2012/13, nr 2 Cena 1 zł Życie Życie jest jak bezcenny skarb, bo kiedy go stracimy już do poprzedniego wcielenia nie wrócimy. Dorastając stopnie pokonujemy sami, gdzieś los prowadzi nas na drugi brzeg

Bardziej szczegółowo

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność OLSZTYN BARCZEWO BISKUPIEC DOBRE MIASTO DYWITY GIETRZWAŁD JEZIORANY JONKOWO KOLNO OLSZTYNEK PURDA STAWIGUDA ŚWIĄTKI NR 51 ROK III 30 KWIETNIA 2015 NAKŁAD 8 000 EGZEMPLARZY ISSN 2353-9046 e-mail: redakcja@gwarminska.pl

Bardziej szczegółowo

Słowo numeru str 1. What s happening in Wroclaw? English version inside ALTERNATYWNY

Słowo numeru str 1. What s happening in Wroclaw? English version inside ALTERNATYWNY Słowo numeru str 1 What s happening in Wroclaw? English version inside Trzy dodatki deweloperskie NR 9/2011 Dział prawny w gazecie Pieniądze w zasięgu ręki INDEKS 275611 ISSN 2082-6761 - s. 18 9772082

Bardziej szczegółowo