Koncepcja Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji z ekstrakcyjnymi analizatorami gazowymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji z ekstrakcyjnymi analizatorami gazowymi"

Transkrypt

1 PENTOL - ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. Osiedle Piastów 21B, Kraków Tel , fax Numer Certyfikatu Koncepcja Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji z ekstrakcyjnymi analizatorami gazowymi 1. Wprowadzenie Pentol ma z góra dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji kompletnych systemów monitoringu emisji opartych na optycznych analizatorach in situ produkcji brytyjskiej firmy Codel International. Ich użytkownicy doceniają niewątpliwe zalety takiego rozwiązania, przede wszystkim praktyczną bezobsługowość, dzięki czemu system zachowuje swą wiarygodność również wtedy, gdy jego użytkownik nie dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą automatyków. Więcej informacji na ten temat w publikacji DOŚWIADCZENIA FIRM CODEL I PENTOL W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN METODĄ IN SITU Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI I INNYCH OBIEKTÓW, dostępnej na stronie internetowej Pentolu. Dla przypadków, gdy z dowolnych powodów metoda in situ nie może znaleźć zastosowania, Pentol opracował i wdrożył koncepcję systemu ciągłego monitoringu emisji z wykorzystaniem analizatorów ekstrakcyjnych. W praktyce zachodzi konieczność stosowania ekstrakcyjnej metody pomiaru stężeń gazowych za absorberami mokrego odsiarczania (IMOS), za niektórymi instalacjami spalania odpadów oraz za turbinami gazowymi. Ponadto niektórzy inwestorzy preferują metodę ekstrakcyjną niezależnie od tego czy jest to uzasadnione warunkami pomiaru. Niniejszy dokument przedstawia opracowaną przez Pentol koncepcję systemu ciągłego monitoringu emisji spełniającego wszystkie wymagania legislacyjne dla energetycznego spalania paliw, w tym najnowszą dyrektywę UE o emisjach przemysłowych (tzw. Dyrektywę IED). Na życzenie Pentol przygotuje koncepcję systemu dla instalacji spalania lub współspalania odpadów. W zasadzie wszystkie analizatory wielkości podstawowych emisji posiadają certyfikat QAL 1 zgodny z wymaganiami normy PN-EN Jest to koncepcja ramowa i nie odnosi się do żadnego konkretnego obiektu. 2. Koncepcja systemu Poniższa koncepcja pokazana na rysunku 1 odnosi się do lokalizacji przekroju pomiarowego zarówno na kominie jak i kanale spalin. W przekroju pomiarowym zostaną zabudowane: Sonda do poboru próbki dla gazowego pomiaru ekstrakcyjnego z podgrzewanym filtrem i (w razie takiej konieczności) podgrzewaną rurą poboru próbki;

2 Pyłomierz in situ lub w razie potrzeby ekstrakcyjny; Przepływomierz spalin; Termometr i manometr do celów normalizacyjnych. Rys. 1. Koncepcja systemu ciągłego monitoringu emisji z analizatorem ekstrakcyjnym Sonda będzie połączona grzanym wężem z kontenerem ustawionym w pobliżu przekroju pomiarowego. W kontenerze będą zlokalizowane: Układ kondycjonowania próbki produkcji JCT Analizator gazowy ekstrakcyjny Fuji Electric typ ZRE Elementy niezbędne do kalibracji analizatorów Moduły wejść/wyjść analogowo-cyfrowych z komunikacją RS485 do wymiany danych z panelem operatorskim (koncentratorem danych) HMI Panel operatorski HMI pełniący funkcje nadzoru nad elementami wchodzącymi w skład układu pomiarowego, koncentratora danych oraz komunikacji z komputerem emisyjnym Opisy podstawowych komponentów systemu przedstawiono w rozdziale 3. W przypadku pyłomierza i przepływomierza spalin zostaną omówione rozwiązania alternatywne. Strona 2 z 28

3 3. Opis urządzeń pomiarowych 3.1 Analizator SO2/NOx/CO/O2 FUJI model ZRE Uwagi ogólne Analizator model ZRE, wyprodukowany przez firmę Fuji Electric jest urządzeniem wielokanałowym (do 5 ścieżek pomiarowych, jeżeli jednym z mierzonych gazów jest tlen lub do 4 ścieżek pomiarowych bez pomiaru tlenu). Dla typowych zastosowań przewidziano analizator z torami pomiarowymi SO2, NOx, CO i O2. (piątym mierzonym gazem może być np. CO2). Analizator został zaprojektowany, jako podstawowy przyrząd do pomiarów ciągłych dla potrzeb systemów monitoringu emisji dla obiektów energetycznego spalania paliw i posiada certyfikat QAL-1 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN Wychodzący z oficjalnego użycia, chociaż wciąż powszechnie stosowany termin NOx oznacza wszystkie tlenki azotu tzn. NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5. Dyrektywa IED wprowadza w zamian pojęcie NO+NO2. Analizator zdolny do pomiaru wszystkich pięciu gazów byłby bardzo skomplikowany i drogi. Analizy dla spalin kotłowych wykazały, że z całości emisji wszystkich tlenków azotu NO stanowi 95%, a 5% NO2 przy pomijalnie małym udziale pozostałych tlenków, dlatego też w wersji podstawowej przewidziano pomiar NO bez pomiaru NO2. W przypadku gdy niezbędne będzie uwzględnienie rzeczywistego udziału NO2 zostanie zastosowany konwerter NO2 do NO produkcji Fuji zapewniający, że pomiar NO będzie miarodajny dla łącznego stężenia NO+NO2. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami stężenie NOx ma zostać przeliczony na NO Zasada działania i budowa Widok panelu czołowego analizatora, montowanego w obudowie typu Rack o podziałce 19 przedstawia rys. 2. Analizator posiada duży wyświetlacz umożliwiający jednoczesne odczytanie wszystkich mierzonych wartości stężeń oraz klawiaturę pozwalającą na konfigurację wszystkich funkcji miernika. Przyrząd łączy dwie techniki pomiarowe, optymalne dla poszczególnych mierzonych gazów. Rys. 2 Widok panelu czołowego analizatora Absorpcja promieniowania podczerwonego Przyrząd może wykorzystywać jednocześnie do 4 kanałów pomiarowych wykorzystujących absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w podczerwieni (NDIR). Strona 3 z 28

4 Rys. 3 Budowa kanału pomiarowego pracującego w podczerwieni (NDIR) Każdy z kanałów mierzących w podczerwieni (rys. 3 powyżej) składa się ze źródła promieniowania zabudowanego w wirującym cylindrze ze szczeliną, zapewniającym modulację wiązki promieniowania. Zabudowany po przeciwnej stronie w stosunku do źródła podwójny detektor generuje sygnał pomiarowy. Sygnały ten, po wzmocnieniu jest przetwarzany do postaci cyfrowej i wprowadzany do procesora, który na podstawie odpowiednich algorytmów oblicza sygnał stężenia danego gazu. W opisany powyżej sposób mierzone są stężenia wszystkich mierzonych gazów oprócz tlenu. Poniżej w rozdziałach opisano trzy opcjonalne rozwiązania pomiaru O2: elektrochemiczne, cyrkonowe i paramagnetyczne. Wszystkie trzy metody są dopuszczone przez prawo i wybór zależy od parametrów spalin oraz preferencji inwestora. Dane techniczne analizatora Fuji ZRE Zakresy (technika pomiaru) zakres min zakres max SO2 (podczerwień) ppm ppm NO (podczerwień) ppm ppm CO (podczerwień) ppm ppm O % obj % obj. Dla każdego z torów pomiarowych można dobrać 2 zakresy pomiarowe. Powyższy dobór jest przykładowy i jest każdorazowo dostosowywany do rzeczywistego zakresu poszczególnych stężeń. Zakresy mogą być przełączane automatycznie. Charakterystyka czujników Liniowość* 1% Pływanie zera* 2%/tydzień Pływanie zakresu* 2%/tydzień Powtarzalność* 0,5% Czas odpowiedzi t90** 60s (po przełączeniu źródła próbki) Przepływ próbki 0,5 0,2dm 3 /min. Strona 4 z 28

5 Wyjścia Temperatura otoczenia analogowe 4 20mA, 550 max. 0-1V 100KΩ min. dwustanowe do sygnalizacji wysokiego stężenia gazu lub uszkodzenia analizatora cyfrowe w protokole Modbus przez port szeregowy RS o C Wilgotność względna otoczenia 0 90% Obudowa do montażu w szafie lub na stojaku typu rack 19 lub do zabudowy w panelu, rozmiar 133 x 483 x 418mm Masa około 8kg (sam analizator) Zasilanie V 50-60Hz, 100W *) **) W odniesieniu do wybranego zakresu pomiarowego Bez uwzględnienia toru poboru próbki Czujnik elektrochemiczny (moduł analizatora Fuji ZRE) Służy do pomiaru stężenia tlenu. Zastosowany detektor (rys. 4) ma małe wymiary oraz charakteryzuje się krótkim czasem odpowiedzi i szerokim zakresem dynamicznym. Zastosowany czujnik tlenu jest to odmiana ogniwa elektrochemicznego, które generuje prąd proporcjonalny do ciśnienia parcjalnego tlenu znajdującego się w próbce gazu otaczającego membranę. Molekuły tlenu, przenikając do ogniwa przez nieporowatą membranę teflonową, zachodzą w reakcję chemiczną na katodzie wywołując przepływ prądu na pomiędzy elektrodami. Napięcie pomiędzy elektrodami powstałe na skutek przepływu prądu jest proporcjonalne ciśnienia parcjalnego tlenu w próbce a zatem przy stałym ciśnieniu próbki gazu, jest proporcjonalne do stężenia tlenu w próbce. Ta wersja czujnika na bazie elektrolitu kwasowego jest praktycznie nieczuła na interferencje skrośne, szczególnie z CO2, CO, CH4 i H2. Czujnik ma wbudowany termistor do kompensacji temperaturowej sygnału wyjściowego. Rys. 4 Budowa czujnika elektrochemicznego tlenu Tlenomierz cyrkonowy Fuji Electric ZFK7 Cyrkonowy analizator tlenu pracuje w oparciu o metodę ekstrakcyjną. Zasada pomiaru oparta jest na wykorzystaniu ogniwa cyrkonowego umieszczonego bezpośrednio w próbce Strona 5 z 28

6 mierzonego gazu. Ogniwo to jest podgrzewane do stałej temperatury 800 C. Siła elektromotoryczna na jego elektrodach zależy od stężenia tlenu mającego kontakt z nimi i jest opisana wzorem Nernsta: E = - RT nf ln PX PA gdzie: R: stała gazowa T: temperatura absolutna F: stała Faradaya PX: stężenie tlenu w gazie referencyjnym pozostającym w kontakcie z ujemną elektrodą PA: stężenie tlenu w gazie mierzonym pozostającym w kontakcie z dodatnią elektrodą Gazem referencyjnym jest powietrze z otoczenia. Wraz ze zmianą stężenia O2 w mierzonym gazie zmienia się siła elektromotoryczna ogniwa. Budowę analizatora przedstawia rysunek 5. Na obudowie znajduje się wyświetlacz do odczytywania danych z analizatora. Tlenomierz jest zintegrowany z analizatorem wielogazowym Fuji ZRE. Rys. 5 Budowa tlenomierza cyrkonowego Fuji ZFK Czujnik paramagnetyczny tlenu (moduł analizatora Fuji ZRE) Czujnik paramagnetyczny zintegrowany z analizatorem Fuji ZRE mierzy stężenie tlenu w próbce spalin na zasadzie konwersji zawartości O2 na wartość ciśnienia zależną od własności magnetycznych tlenu. Wszystkie gazy charakteryzują się dodatnią lub ujemną podatnością magnetyczną. Spośród nich cząsteczki tlenu (jak również NO i NO2) mają bardzo wysoką podatność magnetyczną i są silnie przyciągane przez pole magnetyczne, podczas gdy pozostałe Strona 6 z 28

7 składniki spalin wykazują własności diamagnetyczne. Wpływ NO i NO2 jest pomijany ze względu na znikome stężenie tych gazów w porównaniu z tlenem. Możliwy jest więc pomiar stężenia tlenu w spalinach wykorzystując jego podatność magnetyczną. Rys. 6 ilustruje budowę kanału pomiarowego tlenu. W niejednorodnym polu magnetycznym cząsteczki tlenu są przyciągane w kierunku obszaru o wyższej gęstości pola magnetycznego co powoduje miejscowy wzrost ciśnienia. Wartość ciśnienia jest przetwarzana na sygnał elektryczny przez detektor mikroprzepływu i następnie wzmacniany. 3.2 Układ przygotowania próbki Rys. 6 Budowa celi paramagnetycznej Na rys. 7 przedstawiono schemat przepływu próbki od sondy do analizatora. Rys. 7 Schemat przepływu próbki do analizatora FUJI ZRE Układ składa się z następujących komponentów: Sonda poboru próbki ER-S10 Wąż poboru próbki JCT JH3F Strona 7 z 28

8 Chłodnica kompresorowa z podwójnym wymiennikiem, typ Compact MIDI Pompa membranowa zasysająca próbkę typ 303 Pompka kondensatu Filtr typ JF-1TE2 Czujnik wilgoci typ KW-1 Filtr aerozolu typ 20.5 Zawory elektromagnetyczne do kalibracji 3.3 Pyłomierze Pentol ma w swojej ofercie 4 modele pyłomierzy: Codel D-CEM2100 in situ optyczny prześwietleniowy; Land 4500MkIII in situ optyczny prześwietleniowy; Durag D-R800 in situ optyczny rozproszeniowy (stosowany na kominach lub kanałach spalin o bardzo małych gabarytach oraz w przypadku bardzo niskich stężeń pyłu); Dr. Foedisch PFM 06 ED ekstrakcyjny optyczny rozproszeniowy (stosowany w przypadku istnienia wolnych kropel wody w spalinach, np. za absorberem mokrego odsiarczania). Pyłomierz Codela jest w trakcie procedury certyfikacyjnej, natomiast pozostałe 3 mierniki posiadają certyfikaty QAL 1. W dalszej części rozdziału opisano poszczególne modele Pyłomierz optyczny Codel D-CEM 2100 Pomiar stężenia pyłu dokonywany metodą optyczną opiera się na określeniu stopnia pochłaniania (ekstynkcji) wiązki promieniowania w poprzek drogi gazu. Mierniki optyczne podają zazwyczaj, oprócz ekstynkcji, wartość względnego stopnia zaczernienia ("opacity"), przy czym: zaczernienie + przejrzystość = 1 Z kolei wzajemną zależność ekstynkcji i zaczernienia określa wzór Beer-Lamberta: zaczernienie = 1 - e -ekstynkcja Warunkiem miarodajności metody optycznej dla określenia emisji cząstek stałych są rozmiary cząsteczek pyłu - zakłada się, że nie powinny być mniejsze od długości fali promieniowania używanego do prześwietlania kanału spalin, tj. ok. 0,6µm. Pochłanianie strumienia światła przez cząsteczki stałe zależy zarówno od rozmiarów cząsteczek jak i od długości fali świetlnej. Zwłaszcza zdolność rozpraszania maleje, gdy rozmiar cząsteczek jest mniejszy od długości fali światła użytego do pomiaru. Z tego powodu promieniowanie podczerwone jest mniej skuteczne od światła widzialnego do wykrywania cząstek o rozmiarach submikronowych. Światło widzialne nie jest absorbowane przez inne składniki spalin, jak dwutlenek węgla bądź para wodna, zapewnia wreszcie porównywalność wyników z metodą Ringelmana. Stężenie pyłu w gazie C jest wprost proporcjonalne do mierzonej przez przyrząd ekstynkcji E i wyraża się wzorem: E k C = l Strona 8 z 28

9 gdzie l jest długością ścieżki pomiarowej (wewnętrzny wymiar kanału lub komina w miejscu zainstalowania przyrządu), natomiast k jest współczynnikiem proporcjonalności, który należy określić empirycznie przez porównanie wskazań ekstynkcji mierzonej przez przyrząd optyczny z wynikiem pomiaru izokinetycznego. W przypadku braku wyników pomiaru porównawczego można przyjąć, jako wartość tymczasową, do chwili przeprowadzenia wzorcowania przybliżoną wartość współczynnika k=2500. Wzorcowanie pyłomierza należy przeprowadzić metodą pomiarów grawimetrycznych. Na ich podstawie do pamięci przyrządu zostanie wstawiony wyliczony współczynnik. Opisany poniżej przyrząd wykorzystuje zjawisko liniowej zależności ekstynkcji tzn. stopnia pochłaniania promieniowania widzialnego od stężenia pyłu. Budowa analizatora Miernik jest zmodyfikowaną wersją sprawdzonego od lat modelu 200. Umożliwia on kontrolę wskazań odpowiadających zerowemu zapyleniu bez przerywania procesu technologicznego - a więc dla procesów ciągłych oraz kominów zbierających spaliny z kilku źródeł emisji. Układ kompensacji zanieczyszczeń powierzchni optycznych zapewnia precyzyjny pomiar również dla niskich poziomów zapylenia. Rys. 8 Sposób montażu pyłomierza typ D-CEM 2100 Miernik (rys. 8) składa się z dwóch identycznych zespołów nadajnik-odbiornik i modułów: procesora, wyświetlacza i zasilacza. Zespoły nadajnik-odbiornik są montowane naprzeciwko siebie na kanale spalin. Nadajnik-odbiornik składa się ze źródła światła (diody LED), detektora, układu optycznego z ruchomym lustrem kalibracyjnym zamontowanym w zaworze kulowym oraz niezbędnego dla sterowania i pomiaru układu elektronicznego. Źródłem światła jest dioda elektroluminescencyjna (LED) modulowana w taki sposób, że w danym momencie tylko jedna z nich świeci. Przełączenie diod odbywa się 37,5 razy na sekundę. System optyczny każdej z głowic jest tak zaprojektowany, że detektor otrzymuje sygnał z własnej diody oraz z przeciwległego nadajnika. Sygnały emitowane z nadajników są elektronicznie modulowane częstotliwością 600 Hz, dzięki czemu można było odstroić odbiorniki od obcych źródeł światła. Strona 9 z 28

10 Rys. 9 Układ optyczny pyłomierza typ D-CEM Podczas normalnej pracy (rysunek 9 po lewej) położenie zaworu kulowego pozwala, aby strumień światła przepływał poprzez kanał spalin do drugiego zespołu. W tym czasie lustro jest zabezpieczone przed spalinami. W wybranych przez użytkownika odstępach czasu zostaje zainicjowana procedura kalibracyjna dla zerowego zaczernienia (rysunek 8 po prawej). W tym celu zawór kulowy obraca się odcinając system od otoczenia a lustro ustawia się prostopadle do strumienia światła. Odbiornik mierzy w tym czasie natężenie światła tłumionego jedynie przez elementy optyczne. Każdy z nadajników-odbiorników jest kalibrowany indywidualnie, dzięki czemu w odróżnieniu od innych systemów, zanieczyszczenie układów optycznych jest automatycznie kompensowane. W najnowszej wersji zastosowano również układ weryfikacji wskazań pyłomierza w punkcie pracy. Funkcja ta jest realizowana po ustawieniu lustra w pozycji kalibracji zera. Częściowe zaczernienie symulowane jest przez kontrolowane zmniejszenie intensywności świecenia diody LED. Z uwagi na bardzo precyzyjną kontrolę intensywności świecenia diody metoda ta jest wiarygodna, a zarazem znacznie prostsza konstrukcyjnie od wprowadzania na ścieżkę optyczną filtra sygnalizującego częściowe zaczernienie unika się zastosowania kolejnego ruchomego elementu. Dla zabezpieczenia powierzchni optycznych zastosowano układ powietrza zaporowego, niedopuszczającego do osadzania się cząstek stałych zawartych w przepływającym gazie. Do tego celu stosuje się niewielkie ilości 3,5 dm 3 /s czystego powietrza o ciśnieniu 0,1-0,5 MPa. W przypadku stabilnego podciśnienia medium rolę tę może pełnić zasysane powietrze atmosferyczne, chociaż nie jest to rozwiązanie zalecane, jako docelowe. Zespół procesora zawiera mikroprocesor do przetwarzania danych z obydwu głowic i formowania sygnału wyjściowego. Przyrząd oferuje możliwość odczytu wartości pomiaru w postaci zaczernienia (w procentach lub jednostkach Ringelmana), ekstynkcji, bądź po wprowadzeniu współczynnika proporcjonalności - stężenia pyłu, mierzonego w miligramach na rzeczywisty lub normalny metr sześcienny. Miernik umożliwia przeliczanie stężeń na warunki normalne. Zastosowany procesor umożliwia swobodny wybór czasu uśredniania w zakresie od 10 sekund do 30 dni. Oprócz wyjścia analogowego 4 20 ma miernik posiada wyjście szeregowe RS485. Przyrząd wyposażony jest w klawiaturę i wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiające programowanie, kalibrację i diagnostykę miernika. Strona 10 z 28

11 Pamięć trwała RAM pozwala na utrzymanie wszystkich danych w przypadku zaniku zasilania. Dane techniczne analizatora: Zakres - zaczernienie - nastawiany indywidualnie w dowolnym podzakresie 0 100% - ekstynkcja - nastawiany indywidualnie - stężenie pyłu - nastawiany indywidualnie w zakresie mg/nm 3 Przetwarzanie danych pomiarowych - bieżące uśrednianie w czterech nastawianych przedziałach czasowych: 10-60s, 1-60 min, 1-24h, 1-30d. Dokładność Powtarzalność Max. pełzanie długookresowe Długość ścieżki pomiarowej Obudowa Wyjście Temperatura otoczenia Zasilanie Zużycie powietrza czyszczącego Pyłomierz optyczny LAND 4500MkIII Uwagi ogólne - ± 0,2% zaczernienia - ± 0,1% zaczernienia - 0,2% zaczernienia - max. 8m - stopień ochrony IP65Wyjście - analogowe 0 20 lub 4 20mA, 500Ω max. (wybrany przedział uśredniania) - szeregowe przez magistralę RS485 - dwustanowe do sygnalizacji wysokiego zanieczyszczenia układu optycznego lub braku współosiowości do +60 o C - 230V prądu zmiennego 30VA - 12Nm 3 /h, ciśnienie min 5 bar Pomiar stężenia pyłu dokonywany metodą optyczną opiera się na określeniu stopni pochłaniania (ekstynkcji) wiązki promieniowania w poprzek drogi gazu, a więc podobnie jak opisano to w rozdziale dla pyłomierza Codel. Budowa analizatora Miernik jest zmodyfikowaną wersją modelu 450MkII. Umożliwia on kontrolę wskazań odpowiadających zerowemu zapyleniu bez przerywania procesu technologicznego - a więc dla procesów ciągłych oraz kominów zbierających spaliny z kilku źródeł emisji. Układ automatycznej korekcji zera zapewnia precyzyjny pomiar również dla niskich poziomów zapylenia. Miernik (rys. 10 i 11) składa się z zespołu nadajnik/odbiornik, zwierciadła oraz skrzynki zaciskowej. Zespoły nadajnik/odbiornik oraz zwierciadło montowane naprzeciwko siebie na kanale spalin. Nadajnik-odbiornik składa się ze źródła światła (zielonej diody LED modulowanej za pomocą opatentowanej przez producenta technologii Flood LED ), detektora, układu optycznego z lustrem półprzepuszczalnym, ruchomym elementem do kalibracji zakresu, Strona 11 z 28

12 ruchomym lustrem do automatycznej kalibracji zera oraz niezbędnego dla sterowania i pomiaru układu elektronicznego z wyświetlaczem i klawiaturą. Rys. 10 Widok głowic pyłomierza LAND 4500MkIII Dla zabezpieczenia powierzchni optycznych zastosowano układ powietrza zaporowego, niedopuszczającego do osadzania się cząstek stałych zawartych w przepływającym gazie. Do tego celu stosuje się dmuchawę lub niewielkie ilości czystego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa. Zespół procesora zawiera układ zasilania zabudowany w skrzynce zaciskowej oraz zintegrowany z głowicą nadawczo-odbiorczą mikroprocesor do przetwarzania danych z obydwu głowic i formowania sygnału wyjściowego. W głowicy zabudowane są również wyświetlacz i klawiatura. Przyrząd oferuje możliwość odczytu wartości pomiaru w postaci zaczernienia, ekstynkcji, bądź po wprowadzeniu współczynnika proporcjonalności - stężenia pyłu, mierzonego w miligramach na metr sześcienny. Pamięć trwała RAM pozwala na utrzymanie wszystkich danych w przypadku zaniku zasilania. Rys. 11. Budowa elementów pyłomierza LAND 4500MkIII Strona 12 z 28

13 Dane techniczne analizatora: Zakres - zaczernienie % do 0-100% Pływanie (długoterminowe) Rozdzielczość Ścieżka pomiarowa Kalibracja Korekcja zera Czas odpowiedzi Uśrednianie Temperatura otoczenia Temperatura spalin - ekstynkcja - 0-0,1 do 0-3,0 - stężenie pyłu to mg/Nm 3 - <0,3% zaczernienia/miesiąc - 0,1% zaczernienia, 0,001 ekstynkcji, 0,1mg/m 3 stężenia - 0,5 do 10m - automatyczna kalibracja zera i zakresu - ustawiany okres 1-24h - automatyczna korekcja zera - 10s - ustawiane od 10s do 24h do +55 C C max Wyjścia - analogowe - izolowane 4-20mA konfigurowane jako zaczernienie, ekstynkcyjne lub stężeń pyłu - szeregowe - RS485 zaczernienia, ekstynkcyjne, stężenia oraz stan przyrządu (protokół Modbus) - dwustanowe - System OK., kalibracja, alarm Pyłomierz Durag D-R800 Pyłomierz D-R800 jest przyrządem in situ służącym do ciągłego pomiaru niskich i średnich wartości stężenia pyłu w spalinach. Miernik działa na zasadzie rozpraszania wiązki światła laserowego przez cząstki pyłu obecne w strudze spalin. Pomiar światła rozproszonego dokonywany jest w kierunku padania promienia świetlnego jest to technika określana angielskim terminem front scatter. Intensywność światła rozproszonego jest proporcjonalna do stężenia pyłu w strudze spalin. Przyrząd (rys 12) składa się z dwóch elementów: Lancy pomiarowej ze zintegrowaną głowicą z wyświetlaczem i klawiaturą. Skrzynki zasilającej przyrząd w energię elektryczną i powietrze (w skrzynce zabudowana jest dmuchawa). Na rys. 13 pokazano główne komponenty układu pomiarowego. Wiązka światła z diody laserowej (1) jest rozdzielana za pomocą półprzepuszczalnych luster (2) na wiązkę pomiarową (6) i referencyjną (7). Sterowana elektromagnesem przysłona (3) służy do przełączania wiązek. Wiązka pomiarowa ulega rozproszeniu przez cząsteczki pyłu obecne w strefie pomiarowej (8). Umieszczony pod katem w stosunku do osi wiązki pomiarowej obiektyw (9) skupia światło rozproszone, transmitowane światłowodem (11) do detektora (13) generującego sygnał pomiarowy, poddawany następnie obróbce w procesorze. Po wprowadzeniu do pamięci charakterystyki zdjętej podczas wzorcowania (za pomocą pomiarów równoległych) umożliwia wyskalowanie wskazań w mg/m 3 lub mg/nm 3. W odstępach co 5 minut dokonywana jest kompensacja zabrudzenia optyki oraz efektów starzenia się elementów optycznych. Strona 13 z 28

14 Rys 12. Sposób zabudowy analizatora na obiekcie Rys 13. Budowa pyłomierza D-R800. Objaśnienia poniżej: Objaśnienia do rysunku Dioda laserowa 1. Strefa pomiarowa 2. Rozdzielacz wiązki 2. Obiektyw 3. Przysłona 3. Pochłaniacz światła 4. Szybka ochronna 4. Światłowód 5. Króciec do czyszczenia 5. Powietrze czyszczące 6. Wiązka pomiarowa 6. Detektor 7. Wiązka referencyjna Dane techniczne analizatora Zakresy pomiarowe Dokładność Wyjścia dwustanowe Wyjścia analogowe Standard transmisji szeregowej Dowolnie ustawiane od 0-10 mg/m 3 do mg/m 3 2% zakresu 4 dowolnie programowalne przekaźniki beznapięciowe o prądzie przełączania 2A 0-20mA - mierzona intensywność światła rozproszonego, maksymalne obciążenie 500 Ω regulowane zero 4mA w czasie grawimetrycznej kalibracji stężenia pyłu podanego w mg/m3 Modbus Strona 14 z 28

15 Wejścia cyfrowe Zakres uśredniania Zakres temperatur otoczenia Dopuszczalna temperatura otoczenia Max. temperatura strumienia spalin 220 o C 2 dowolnie programowalne s dowolnie skalowane -20 o C do +50 o C -20 o C do +50 o C Min. temperatura strumienia spalin Powyżej wodnego punktu rosy Ciśnienie w kanale spalin Max. grubość ściany kanału Zasilanie Pobór mocy Wymiary Masa Wymiary, część pomiarowa Wymiary, moduł zasilania -50 do +10 hpa 400 mm V, Hz 50 W 1000[600] mm x 160 mm x 160 mm 7 [6] kg Klasa obudowy IP [600] mm x 160 mm x 160 mm 380 mm x 300 mm x 210 mm Pyłomierz ekstrakcyjny Dr Foedisch PFM 06 ED Opis przyrządu Z uwagi na specyfikę procesu mokrego odsiarczania, a w szczególności zawartość wolnych kropel wody w strumieniu spalin nie jest możliwe zastosowanie pyłomierza optycznego (krople wody byłyby widziane jako pył powodując niedopuszczalny błąd wskazań). Powszechną praktyką stosowaną w przypadku pomiaru stężeń pyłu za instalacją mokrego odsiarczania spalin (IMOS) jest użycie pyłomierza ekstrakcyjnego. Przewidziano użycie posiadającego Certyfikat QAL1 pyłomierza Dr Foedisch PFM 06 ED przedstawionego na rys. 14 i 15. Rozwiązanie tego producenta zostało pomyślnie zweryfikowane w eksploatacji za IMOS. Rys. 14 sposób zabudowy pyłomierza ekstrakcyjnego Dr Foedisch PFM 06 ED na obiekcie Strona 15 z 28

16 Pyłomierz PFM 06 ED składa się z sondy do poboru próbki, dmuchawy podającej gorące powietrze do rozcieńczania próbki, grzanej komory pomiarowej oraz układu zasysania próbki za pomocą eżektora napędzanego drugą dmuchawą. Cechą charakterystyczną, pozytywnie odróżniającą omawiany pyłomierz od innych podobnych rozwiązań jest kompaktowa budowa (szafa analizatora zabudowana jest bezpośrednio na kominie lub kanale spalin). Droga poboru próbki do komory pomiarowej jest prosta i krótka. Rys. 15 Schemat pyłomierza ekstrakcyjnego Dr Foedisch PFM 06 ED Zastosowanie gorącego powietrza do rozcieńczania próbki oraz grzanej komory pomiarowej gwarantuje, że w komorze pomiarowej będzie jedynie pył i gazowe składniki spalin bez kropel wody, dzięki czemu pomiar będzie miarodajny. Dane techniczne przyrządu Zakres spalin od 0-15mg/m 3 do 0-500mg/m 3 Wyjścia analogowe Wyjścia dwustanowe 4 x 4-20mA Temperatura spalin max 280 C 6 wyjść beznapięciowych Wilgotność spalin bezwzględna do 40% względna do 100% Temperatura otoczenia Przepływ próbki -20 C do +50 C 7-10m 3 /h (razem z powietrzem rozcieńczonym) Wymiary sonda ze zintegrowaną komorą pomiarową 500x750x1000mm szafa sterownicza z dmuchawami 600x1700x500mm Stopień ochrony Zasilanie IP65 400V 3~, 4kVA Strona 16 z 28

17 3.4 Przepływomierze spalin Dla określenia emisji masowej zanieczyszczeń niezbędne jest wyznaczenie przepływu objętościowego spalin. Pentol stosuje jeden z opisanych poniżej przepływomierzy: Codel V-CEM5100 optyczny korelacyjny (ograniczeniem jest bardzo niska temperatura spalin - poniżej ok. 70ºC); Dr. Foedisch FMD 09 spiętrzeniowy (ograniczeniem jest wysokie zapylenie spalin); Durag D-FL200 ultradźwiekowy (ograniczeniem jest wysoka temperatura). Pierwsze dwa przyrządy posiadają certyfikat QAL 1. Ponadto, w przypadkach gdy ze względów metrologicznych poprawny pomiar przepływu spalin jest niemożliwy, Pentol opracował algorytmy obliczania przepływu spalin, dostosowane do specyfiki obiektu. Wymienione przepływomierze opisano w dalszej części rozdziału Przepływomierz Codel V-CEM5100 Zasada działania i budowa Do pomiaru przepływu spalin firma CODEL stosuje niewymagającą kontaktu ze spalinami metodę korelacji poprzecznej. Normalnie metoda ta wymaga wprowadzenia do medium śladowej ilości znacznika chemicznego, barwiącego lub promieniotwórczego. Prędkość przepływu mierzonego gazu jest określona w funkcji czasu przepływu znacznika między punktami pomiarowymi o znanej odległości. W przypadku jednakże gazu zanieczyszczonego pyłem, zamiast sztucznie wprowadzanego znacznika, wykorzystuje się występujące naturalnie szybkozmienne zaburzenia promieniowania podczerwonego emitowanego przez strugę spalin. Miernik typ 5100 składa się z następujących elementów (Rysunek 16): Rys. 16 Podstawowe komponenty i sposób montażu przepływomierza V-CEM 5100 Strona 17 z 28

18 Dwóch odbiorników mierzących natężenie naturalnego promieniowania podczerwonego przepływającego gazu; Procesora przetwarzającego wyjścia odbiorników na sygnał proporcjonalny do prędkości przepływu gazu między punktami pomiarowymi; Wyświetlacza z klawiaturą; Zasilacza 230V. Prędkość przepływu v to oczywiście iloraz odległości l między czujnikami przez czas przepływu zakłócenia t (rys. 16). natomiast wydajność przepływu F: l S F = v S = t gdzie S to pole przekroju poprzecznego kanału (komina) w miejscu pomiaru. Drugi czujnik Drugi czujnik Pierwszy czujnik Pierwszy czujnik Sterownik lokalny (SCU) Proste procedury matematyczne realizowane w mikroprocesorze pozwalają obliczyć czas przepływu odpowiadający maksymalnemu nałozeniu się sygnałów z obu czujników. Przetwornik sygnałowy Rys. 17. Zasada działania przepływomierza typ V-CEM 5100 Sygnał wyjściowy wydajności przepływu może być normalizowany. Dane techniczne przyrządu: Zakres - prędkość - nastawiany od 3 do 50 m/s - przepływ - nastawiany indywidualnie Dokładność - ± 2% Liniowość - ± 1% Wyjścia Obudowa Temperatura otoczenia Zasilanie - analogowe 4 20 ma, 500 Ω max. - szeregowe RS485 do transmisji danych i celów serwisowych - aluminiowa, stopień ochrony IP65, uszczelnienie epoksydowe do +70 C - 230V prądu zmiennego, 50VA Zapotrzebowanie powietrza czyszczącego - 12Nm3/h, 5bar lub z dmuchawy Kierunek przepływu Strona 18 z 28

19 3.4.2 Przepływomierz Dr Foedisch FMD 09 Przyrząd określa prędkość gazu, w tym przypadku spalin poprzez pomiar ciśnienia dynamicznego (jako różnica między wartością ciśnienia statycznego a sumy ciśnienia statycznego i dynamicznego). Zasadę pomiaru ilustruje rys. 18, a widok rys. 19. Rys. 18. Zasada pomiaru przepływomierza spiętrzeniowego Rys. 19 Widok przepływomierza Dr Foedisch FMD-09 Zależność prędkości od ciśnienia dynamicznego określa poniższe równanie: Strona 19 z 28

20 gdzie k współczynnik kalibracyjny v prędkość gazu Δp różnica ciśnień rgas gęstość właściwa gazu Na opisanej powyżej zasadzie pracuje przepływomierz spalin typ FMD-09 produkcji niemieckiej firmy Dr Foedisch. Przyrząd ten został pozytywnie zweryfikowany dla warunków panujących za absorberem instalacji mokrego odsiarczania bez podgrzewu spalin. Warunkiem poprawności pomiaru jest znajomość składu gazu oraz jego parametrów fizycznych, co w przypadku spalin za mokrym odsiarczaniem jest możliwa do spełnienia. Potencjalnym zagrożeniem poprawności pomiaru tą metodą jest zagrożenie zablokowania otworów sondy pyłem. Doświadczenie z eksploatacji tego przyrządu za instalacjami mokrego odsiarczania spalin wskazuje, że w takich warunkach zagrożenie to nie występuje, a dla dodatkowego zabezpieczenia przyrządu stosowane jest okresowe (automatyczne) zwrotne przedmuchiwanie sondy. Po wprowadzeniu do pamięci procesora przyrządu wartości przekroju poprzecznego kanału spalin lub komina zostanie określony przepływ objętościowy. Sygnał wyjściowy analizatora można wyskalować w postaci różnicy ciśnień (mbar), prędkości (m/s), przepływu objętościowego rzeczywistego (m 3 /h) lub przepływu objętościowego znormalizowanego. Opcjonalnie możliwe jest uzyskanie na jednym z wyjść sygnału ciśnienia statycznego do celów normalizacji. Dane techniczne przyrządu Zakres - prędkość nastawiany od 2 do 30m/s Wyjścia - przepływ nastawiany indywidualnie 3 x analogowe 4-20mA Temperatura spalin max 280 C Temperatura otoczenia Zasilanie dwustanowe (alarmy i sygnalizacja przekroczeń) -20 do +50 C 230V, 50-60Hz Przepływomierz Durag D-FL200. Przepływomierz ultradźwiękowy jest przyrządem nieinwazyjnym wykorzystującym zjawisko zmiany prędkości fali ultradźwiękowej w zależności od tego czy rozchodzi się ona w kierunku zgodnym czy przeciwnym do ruchu medium (w tym przypadku strumienia spalin). Przyrząd (rysunek 20) składa się z dwóch głowic rozmieszczonych na wspólnej osi po przeciwnych stronach kanału spalin lub komina pod katem zazwyczaj 45º w stosunku do kierunku przepływu spalin. Głowice naprzemiennie wysyłają i odbierają impulsy fal ultradźwiękowych. Mierzony jest czas przepływu fali ultradźwiękowej w obu kierunkach, a z określonej w ten sposób różnicy czasu przepływu impulsu obliczana jest prędkość spalin. Po przemnożeniu wartości prędkości przez pole przepływu określany jest przepływ objętościowy. W skład analizatora wchodzi również moduł procesora z wyświetlaczem i klawiatura oraz układu doprowadzenia powietrza czyszczącego (typowym rozwiązaniem są dmuchawy). Strona 20 z 28

21 Opcjonalnie przepływomierz może być wyposażony w przetworniki ciśnienia i temperatury spalin, co umożliwia przeliczenie wartości przepływu na warunki normalne. Rys. 20. Podstawowe komponenty i sposób zabudowy przepływomierza Durag D-FL200 Dane techniczne przyrządu: Zakres - prędkość - nastawiany od 0 do 40 m/s - przepływ - nastawiany indywidualnie Dokładność - ± 2% Pływanie zera Pływanie zakresu Wyjścia Obudowa - ± 0,2% zakresu/miesiąc - ± 0,3% zakresu/miesiąc - 2x analogowe 4 20 ma, 500 Ω max. - 3x dwustanowe - szeregowe (protokół Modbus RTU opcjonalnie) - stopień ochrony IP65 Temperatura spalin - max 200 C Temperatura otoczenia Zasilanie do +50 C - 230V prądu zmiennego, 50VA Zapotrzebowanie powietrza czyszczącego - 80Nm3/h, z dmuchawy. 4. System gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych 4.1 Uwagi ogólne Wdrożony przez Pentol system transmisji, gromadzenia i przetwarzania danych systemu ciągłego monitoringu emisji składa się z następujących elementów: Koncentratorów danych w kontenerach pomiarowych realizowanych przez panele operatorskie (HMI); Cyfrowej magistrali danych (RS485 lub Ethernet) służącej do transmisji danych z kontenerów pomiarowych do komputera emisyjnego; Komputera emisyjnego (serwera danych) wyposażonego w oprogramowanie wizualizacyjne i raportujące z zainstalowanym serwerem relacyjnej bazy danych MS SQL; Wymiany danych między komputerem emisyjnym a systemem SCADA; Strona 21 z 28

22 W kolejnych podrozdziałach zostaną opisane poszczególne komponenty sprzętowe oraz oprogramowanie. 4.2 Koncentratory danych W każdym kontenerze będzie zainstalowany panel operatorski HMI (rys. 21 i 22). Rys. 21 Podgląd danych bieżących na ekranie panelu operatorskiego HMI. Rys. 22 Prezentacja drogi gazowej na ekranie panelu operatorskiego HMI. Strona 22 z 28

23 Panel ten wyposażony w specjalne oprogramowanie opracowane przez Pentol pełnił będzie następujące funkcje: Dwustronna komunikacja cyfrowa z komponentami systemu pomiarowego poprzez moduły wejść/wyjść; Konfiguracja parametrów czujników pomiarowych, zmiana zakresów pomiarowych, wprowadzanie funkcji kalibracyjnych, przeliczanie wartości pomiarowych do warunków referencyjnych; Lokalna diagnostyka czujników pomiarowych oraz podgląd w bieżące odczyty; Nadzorowanie pracy układu pomiarowego (w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości układ przejdzie automatycznie w stan awarii zapobiegając ewentualnym groźnym skutkom); Buforowanie danych pomiarowych. W przypadku braku komunikacji z komputerem emisyjnym dane pomiarowe będą dostępne w pamięci urządzenia. Pojemność pamięci zapewni gromadzenie danych za ostatnie kilka miesięcy; Komunikacja z komputerem emisyjnym w sieci RS 485 lub Ethernet przy wykorzystaniu jednego z dostępnych standardowych protokołów transmisji stosowanych w przemyśle takich jak Modicon Modbus RTU, Allen Bradley CompactLogix, Honeywell BACnet/IP, Siemens AG Simatic S7 i wielu innych; Wydawanie sygnałów pomiarowych do systemów zewnętrznych (np. DCS) przy wykorzystaniu komunikacji jak wyżej; 4.3 Szeregowa magistrala danych Służy do zapewnienia dwukierunkowej transmisji danych między kontenerem pomiarowym, a komputerem emisyjnym. Każdy z kontenerów jest przyłączony do magistrali przez port koncentratora danych. Oprogramowanie PCEM wykorzystuje sieć RS 485 z protokołem Modbus RTU. 4.4 Komputer (serwer) emisyjny Dane pomiarowe będą przetwarzane i przechowywane w komputerze emisyjnym o architekturze serwerowej dla zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa i niezawodności. Stosujemy zawsze sprzęt jednego z czołowych producentów: IBM/Lenovo, HP lub Fujitsu Siemens. 4.5 Pakiet oprogramowania PCEM System informatyczny pracujący w ramach Systemu Ciągłego Monitoringu emisji (AMS) zapewnia prawidłową wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, a ponadto umożliwia komunikowanie się systemu z komputerami Użytkownika poprzez zakładową sieć komputerową. Dane gromadzone są w bazie danych MS SQL zainstalowanej na serwerze. Dane te są dostępne dla uprawnionych użytkowników na ich komputerach podpiętych do wspólnej sieci. W skład opracowanego przez Pentol pakietu oprogramowania PCEM wchodzą następujące programy: PCEMComm program komunikacyjny PCEMData program konwertujący dane PCEMView program do wizualizacji danych pomiarowych PCEMReport program do generowania raportów rozliczeniowych Strona 23 z 28

24 Architekturę systemu PCEM przedstawia rysunek 23. System jest uniwersalny może być stosowany zarówno do współpracy z opisywanymi w niniejszym artykule analizatorów ekstrakcyjnych dowolnego producenta (poprzez wspomniany powyżej panel operatorski HMI), jak też z analizatorami in situ produkcji firmy Codel International (oznaczonymi na rysunku 23 symbolami 3000, 4000 i 40. Rys. 23. Architektura systemu PCEM Dane pomiarowe i dane diagnostyczne Wizualizacja danych pomiarowych odbywa się z wykorzystaniem programu PCMView wchodzącego w skład pakietu oprogramowania Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji PCEM, rysunek 23 poniżej przedstawia okno programu dla danych bieżących : Strona 24 z 28

25 Rys. 23 Przykładowe okno wizualizacji danych bieżących W oknie tym przedstawiane są dane pomiarowe, jako dane bieżące oraz wszystkie parametry istotne dla odczytywanych wyników, a więc: parametry normalizacji, jednostki pomiarowe wartości aktualnych wyników dla wybranej średniej 1minuta, 60 minut 24h, 48h oraz aktualnej średniej miesięcznej wartości prognozowane dla średnich 24h, 48h oraz średniej miesięcznej zakresy pomiarowe poszczególnych torów pomiarowych zadane poziomy alarmowe. Wartości alarmowe mogą być ustawione w odniesieniu do wartości dopuszczalnych (ELV). W przypadku różnych wartości dopuszczalnych dla podłączonych kotłów wartości ELV dla wspólnego kolektora są dynamicznie wyliczane na podstawie stanu pracy poszczególnych kotłów. Jeżeli wartości dopuszczalne są zależne od ilości spalanej biomasy to program wylicza je automatycznie i odpowiednio aktualizuje wartości alarmowe status ważności danych (dane ważne, kalibracja) status obiektu Aby program PCEM mógł poprawnie prezentować otrzymywane dane z analizatorów konieczna jest praca w tle programów komunikacyjnego i konwertującego. Wyłączenie programów komunikacyjnych powoduje przerwanie transmisji danych pomiędzy serwerem, a analizatorami. Dane historyczne zapisane w bazie danych MS SQL na twardym dysku komputera systemu monitoringu prezentowane są z wykorzystaniem opcji Wykres (Rysunek 24). Program umożliwia odtworzenie przebiegu każdej zarejestrowanej wielkości pomiarowej, w dowolnym przedziale czasowym w okresie objętym rejestracją. Oprócz odwzorowania graficznego w postaci wykresu można za pomocą kursora wyświetlać kolejne wartości średnie analizowanego przedziału czasowego zaznaczając w Źródle danych Wartość Strona 25 z 28

26 kursora odczytując je, co 1 minutę lub co 10 minut. Dane historyczne mogą być prezentowane w dowolnych dostępnych w systemie jednostkach i średnich czasowych. Możliwe też jest wycięcie z wykresu określonego przedziału czasowego i obliczenie średniej dla tego przedziału. Rys. 24 Przykładowe okno wizualizacji wykres trendu Rys. 25 Przykładowe okno wizualizacji dla operatorów procesu Dla operatorów procesu zaprojektowano osobny program PCEMmonitor służący do wizualizacji bieżących wartości niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia procesu i podejmowania optymalnych decyzji. Przykładowe okno przedstawia rysunek 25. Z punktu widzenia obsługi przyrządów bardzo pomocną funkcją programu jest możliwość edytowania na ekranie komputera danych diagnostycznych dla każdego podłączonego do systemu przyrządu w celu analizy poprawności pracy przyrządów w czasie. Dane te Strona 26 z 28

27 pozwalają na precyzyjne określenie poprawności działania przyrządów, a w przypadku usterki na zlokalizowanie usterki. Dane te są zapisywane w pamięci komputera, co daje możliwość pełnej analizy serwisowej urządzeń monitoringu. Podłączenie do internetu lub modemu pozwoli na zdalne sprawdzanie poprawności działania pracy analizatorów lub lokalizacji usterek. Można będzie z siedziby serwisu Pentol-Enviro Polska lub producenta aparatury mieć wgląd do danych diagnostycznych, co pozwoli na prowadzenie działań profilaktycznych i osiągnięcie prawie stuprocentowej dyspozycyjności systemu. Rys. 26 Przykładowe okno diagnostyki PCEM Report generowanie raportów rozliczeniowych W skład pakietu oprogramowania wchodzi program PCEMReport do generowania raportów emisji i raportów przekroczeń generowanych w wybranych przez użytkownika interwałach czasowych doby, tygodnia, miesiąca, kwartału, pół roku, roku lub zadeklarowanego przez Użytkownika interwału czasowego. Zawartość programu PCEMReport jak również sposób generowania raportów i ich zawartość opierają się na interpretacji obowiązujących aktów prawnych, a w przypadku ich zmiany Pentol niezwłocznie oferuje aktualizację oprogramowania Wymiana danych między system monitoringu emisji a systemem zewnętrznym DCS/SCADA System PCEM ofertuje kilka możliwości transmisji danych do systemów zewnętrznych. Wszystkie dane zarówno bezpośrednio zmierzone jak i sprowadzone do warunków normalnych odpowiadające wymaganym poziomom uśredniania w tym również dane uwzględniające funkcje korekcyjne wyznaczone zgodnie z procedura QAL 2 normy PN-EN będą dostępne w komputerze emisyjnym systemu monitoringu. Uzupełnieniem tych informacji będą dane dotyczące alarmów np. związane z uszkodzeniem analizatora, zanikiem zasilania, uruchomieniem procedury kalibracyjnej Założono następujące sposoby wymiany danych z systemem informatycznym Użytkownika: Dane pomiarowe będą dostępne w systemie SCADA z wykorzystaniem łącza komunikacyjnego Ethernet z protokołem Modbus TCP/IP lub dodatkowego portu Strona 27 z 28

28 RS485 w Komputerze Emisyjnym; jest to alternatywne rozwiązanie analogowej transmisji danych 4-20mA. Na wybranych istniejących stacjach roboczych Użytkownika zostanie zainstalowany pakiet oprogramowania PCEM. Umożliwi to dostęp specjalistów Użytkownika do danych pomiarowych i diagnostycznych oraz umożliwi generację raportów. Rozwiązanie takie jest niezależne od dostępu do danych zgromadzonych w DCS. Informacje niezbędne do identyfikacji stanu pracy poszczególnych kotłów lub innych urządzeń objętyuch monitoringiem będą wydane przez użytkownika w formie sygnału Modbus TCP/IP lub jako wyjścia analogowe. Sygnały analogowe zostaną wprowadzone do dostarczonych przez Pentol modułów wejść analogowych z wyjściem Ethernet i wprowadzone do sieci. Zadaniem oprogramowania PCEM będzie odczytywanie tych sygnałów i wprowadzenie do bazy danych systemu. 4.6 Baza danych Pakiet oprogramowania PCEM jest oparty o współpracę z bazą danych Microsoft SQL Serwer Jest to nowoczesna relacyjna baza danych spełniająca wszystkie aktualne standardy informatyczne. Serwer bazy będzie zainstalowany na komputerze emisyjnym. Dane pomiarowe oraz wszystkie istotne ustawienia będą zapisane w tej bazie. Baza ta ma cały szereg możliwości pobierania danych (sporządzania kwerend w języku SQL), eksportowania wybranych danych oraz rozbudowany system administrowania. Na komputerze emisyjnym będzie zainstalowane oprogramowanie narzędziowe SQL Server Management Studio, które daje Użytkownikowi bogaty zestaw narzędzi służący zarówno do administrowania bazą jak i zapewniający bezpieczny dostęp do danych. 4.7 Bezpieczeństwo danych System transmisji, rejestracji i przetwarzania danych został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa danych, rozumianego, jako: Zapis danych pomiarowych, konfiguracyjnych i diagnostycznych w sposób minimalizujący ryzyko utraty danych; Zabezpieczenie zarejestrowanych danych przed skasowaniem, zniekształceniem lub sfałszowaniem. Powyższe cele zrealizowano w sposób następujący: Zastosowano lokalne koncentratory zapisujące dane pomiarowe za ostatnie kilka miesięcy w swojej pamięci (niezależnie od zapisu w komputerze). Zastosowano macierz dyskową RAID1 (100% redundancji zasobów dyskowych). Zastosowana baza danych MS SQL wyposażona jest w wbudowany mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa według ustalonego harmonogramu. Kopia bezpieczeństwa powinna być objęta zakładowym systemem przechowywania kopii bezpieczeństwa; Dostęp do ważniejszych funkcji komputera chroniony jest wielopoziomowym systemem indywidualnych haseł oraz systemem uwierzytelnienia. Mierniki na obiekcie w przypadku zaniku napięcia i jego ponownego podania automatycznie kontynuują pracę w dotychczasowej konfiguracji. W czasie zapisywania danych na dysku, każdy rekord danych ma przypisaną specjalnie wyliczaną sumę kontrolną. Na wykresach danych historycznych widoczny jest specjalny pasek Ważność danych, który pozwala w łatwy sposób rozpoznać każdą ewentualną ingerencję w dane. Strona 28 z 28

1. Wprowadzenie. 1.1. 20 lat monitoringu emisji Pentolu w Polsce

1. Wprowadzenie. 1.1. 20 lat monitoringu emisji Pentolu w Polsce DOŚWIADCZENIA PENTOLU W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN METODAMI IN SITU ORAZ EKSTRAKCYJNĄ Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI I INNYCH OBIEKTÓW 1. Wprowadzenie 1.1. 20

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 20 lat monitoringu emisji Pentol-Codel w Polsce

1. Wstęp 20 lat monitoringu emisji Pentol-Codel w Polsce DOŚWIADCZENIA FIRM CODEL I PENTOL W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN METODĄ IN SITU Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI I INNYCH OBIEKTÓW 1. Wstęp 20 lat monitoringu emisji

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie lat monitoringu emisji Pentol w Polsce

1. Wprowadzenie lat monitoringu emisji Pentol w Polsce DOŚWIADCZENIA PENTOLU W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN ORAZ POMIARÓW PROCESOWYCH Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI, SPALARNI ODPADÓW I INNYCH OBIEKTÓW 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPTYCZNY SYSTEM POMIARÓW CIĄGŁYCH EMISJI PENTOL-CODEL

OPTYCZNY SYSTEM POMIARÓW CIĄGŁYCH EMISJI PENTOL-CODEL Wrzesień 2008 PENTOL - ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. Osiedle Piastów 21B, 31-624 Kraków Tel. +48 12 686 36 86, fax +48 12 686 11 01 www.pentol.pl, e-mail: pentol@pentol.pl OPTYCZNY SYSTEM POMIARÓW CIĄGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. FLOWSIC150 Carflow URZĄDZENIA DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI

Karta charakterystyki online. FLOWSIC150 Carflow URZĄDZENIA DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI Karta charakterystyki online FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ FLOWSIC150 Carflow Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online MCS100E CD ROZWIĄZANIA CEMS

Karta charakterystyki online MCS100E CD ROZWIĄZANIA CEMS Karta charakterystyki online MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ MCS100E CD Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

MAKING LIGHT WORK. SONDA FOCUS PRZEPŁYWOMIERZA ŚWIECY OPIS:

MAKING LIGHT WORK. SONDA FOCUS PRZEPŁYWOMIERZA ŚWIECY OPIS: OPIS: Sonda FOCUS optycznego przepływomierza (OFM) została specjalnie stworzona dla aplikacji gazowych z dużymi wahaniami przepływu i w szerokim zakresie średnic rurociągu. Na dokładność OFM nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zanieczyszczeń pyłowych za wysokosprawnymi urządzeniami odpylającymi w świetle obowiązujących przepisów

Monitoring zanieczyszczeń pyłowych za wysokosprawnymi urządzeniami odpylającymi w świetle obowiązujących przepisów Krzysztof Filipowski PENTOL - ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. Osiedle Piastów 21B, 31-624 Kraków Tel. +48 12 686 36 86, fax +48 12 686 11 01 www.pentol.pl, e-mail: pentol@pentol.pl Monitoring zanieczyszczeń pyłowych

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Temat: Stacjonarny analizator gazu saturacyjnego MSMR-4 do pomiaru ciągłego

Temat: Stacjonarny analizator gazu saturacyjnego MSMR-4 do pomiaru ciągłego Temat: Stacjonarny analizator gazu saturacyjnego MSMR-4 do pomiaru ciągłego Jak zrobić dobry gaz saturacyjny? Podstawowym procesem chemicznym zachodzącym w piecu wapiennym jest tzw. wypalanie, tj. rozkład

Bardziej szczegółowo

Krzysztof FILIPOWSKI Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o., ul. J. Kubickiego 19/22, 02-954 Warszawa tel. 22 642 92 14, faks 22 858 88 87 pentol@pentol.

Krzysztof FILIPOWSKI Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o., ul. J. Kubickiego 19/22, 02-954 Warszawa tel. 22 642 92 14, faks 22 858 88 87 pentol@pentol. DOŚWIADCZENIA FIRMY CODEL I PENTOL W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI I INNYCH OBIEKTÓW Krzysztof FILIPOWSKI Pentol-Enviro Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

DURAG D-FL 220. Przepływomierz

DURAG D-FL 220. Przepływomierz DURAG D-FL 220 Przepływomierz Ultradźwiękowy przyrząd do pomiaru prędkości oraz strumienia objętości spalin i gazów procesowych w rurociągach i kanałach. Głowice pomiarowe naprzemiennie wysyłają i odbierają

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

testo zestaw Zakres dostawy Analizator spalin testo LL, sensory O2 i CO(H2), akumulator Li-Ion, protokół kalibracyjny.

testo zestaw Zakres dostawy Analizator spalin testo LL, sensory O2 i CO(H2), akumulator Li-Ion, protokół kalibracyjny. testo 330-2 zestaw Opis produktu Analizator spalin testo 330-2 LL daje użytkownikowi pewność, że posiada odpowiednie urządzenie do wszystkich zadań pomiarowych oraz, że będzie go używał przez bardzo długi

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza.

Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza. Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza. dr inż. Stanisław Kamiński, mgr Dorota Kamińska WSTĘP Obecnie nie może istnieć żaden zakład przerabiający sproszkowane materiały masowe bez

Bardziej szczegółowo

System Ciągłego Monitoringu Emisji Pentol-Codel

System Ciągłego Monitoringu Emisji Pentol-Codel Wrzesień 2008 PENTOL - ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. Osiedle Piastów 21B, 31-624 Kraków Tel. +48 12 686 36 86, fax +48 12 686 11 01 www.pentol.pl, e-mail: pentol@pentol.pl System Ciągłego Monitoringu Emisji

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp o początkach monitoringu emisji w Polsce

1. Wstęp o początkach monitoringu emisji w Polsce DOŚWIADCZENIA FIRM CODEL I PENTOL W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI I INNYCH OBIEKTÓW 1. Wstęp o początkach monitoringu emisji w Polsce

Bardziej szczegółowo

przepływomierz akceptuje różne źródła zasilania dzięki czemu może być instalowany także w miejscach oddalonych gdzie nie ma dostępu do sieci:

przepływomierz akceptuje różne źródła zasilania dzięki czemu może być instalowany także w miejscach oddalonych gdzie nie ma dostępu do sieci: AQUAMASTER Bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny dla gospodarki wodno ściekowej Przepływomierz AquaMaster jest przeznaczony do opomiarowania przepływu wody i ścieków, do precyzyjnych pomiarów rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ: TANIE ANALIZATORY GAZOWE SERII G-CEM 40XX DO CELÓW PROCESOWYCH NAJNOWSZA GENERACJA OPTYCZNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

NOWOŚĆ: TANIE ANALIZATORY GAZOWE SERII G-CEM 40XX DO CELÓW PROCESOWYCH NAJNOWSZA GENERACJA OPTYCZNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PENTOL - ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. Osiedle Piastów 21B, 31-624 Kraków Tel. +48 12 686 36 86, fax +48 12 686 11 01 www.pentol.pl, e-mail: pentol@pentol.pl NOWOŚĆ: TANIE ANALIZATORY GAZOWE SERII G-CEM 40XX

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Monitoringu Tuneli Codel TunnelCRAFT III

Opis Systemu Monitoringu Tuneli Codel TunnelCRAFT III Czerwiec 2013 Opis Systemu Monitoringu Tuneli Codel TunnelCRAFT III 1. Koncepcja TunnelCRAFT III TunnelCRAFT III to najnowsza generacja monitoringu stanu atmosfery w tunelach, zaprojektowana przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA Przemysłowy Alarm Gazowy System central PAG 8 lub PAG 8P (wersja z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym), połączonych w sieć z jednostką PC przy pomocy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POMIAROWY Z SONDĄ PRĘDKOŚCI I SONDĄ POZIOMU DO OPOMIAROWANIA ILOŚCI CIECZY PŁYNĄCEJ GRAWITACYJNIE

ZESTAW POMIAROWY Z SONDĄ PRĘDKOŚCI I SONDĄ POZIOMU DO OPOMIAROWANIA ILOŚCI CIECZY PŁYNĄCEJ GRAWITACYJNIE GROM W ZESTAW POMIAROWY Z SONDĄ PRĘDKOŚCI I SONDĄ POZIOMU DO OPOMIAROWANIA ILOŚCI CIECZY PŁYNĄCEJ GRAWITACYJNIE GROM W PRZEZNACZENIE I ZASADA DZIAŁANIA Zestaw pomiarowy GROM W jest przeznaczony do opomiarowania

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów.

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów. PRODUKCJA STACJONARNE systemy detekcji i pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych oraz tlenu. PRZENOŚNE mierniki i detektory gazów. DOMOWE Alarmy Gazowe. SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu

Instrukcja obsługi. UniSonic_S. ultradźwiękowy przetwornik poziomu Instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. Deklaracja zgodności WE...4 2. Wstęp...5 3. Dane techniczne...6 3.1 Sonda ultradźwiękowa...6 3.2 Zasilanie...6 4. Wymiary...7 4.1 Sonda ultradźwiękowa...7 4.2 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online DUSTHUNTER T50 PRZYRZĄDY TRANSMISYJNE DO POMIARÓW STĘŻEŃ PYŁÓW

Karta charakterystyki online DUSTHUNTER T50 PRZYRZĄDY TRANSMISYJNE DO POMIARÓW STĘŻEŃ PYŁÓW Karta charakterystyki online DUSTHUNTER T50 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ DUSTHUNTER T50 Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu

Bardziej szczegółowo

Przetwornik Magnesense 2

Przetwornik Magnesense 2 Przetwornik Magnesense 2 Magnesense II to kolejna serii seria dokładnych przetworników do pomiaru różnicy niskich ciśnień powietrza, prędkości i wydajności po wprogramowaniu przekroju. W nowej odmianie

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 7

Dane techniczne analizatora CAT 7 Dane techniczne analizatora CAT 7 Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 7 jest przeznaczonym do ciągłego pomiaru stężenia tlenu (bezpośrednio w kanale spalin) w gazach spalinowych kotłów energetycznych opalanych

Bardziej szczegółowo

Pirometr stacjonarny Pyro NFC

Pirometr stacjonarny Pyro NFC Pirometr stacjonarny Pyro NFC Wydanie LS 13/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 Specyfikacja...3 Przygotowanie...4 Optyka...4 Odległości i pole pomiarowe...5 Temperatura otoczenia...5 Jakość powietrza...5 Zakłócenia

Bardziej szczegółowo

Pomiar zadymienia spalin

Pomiar zadymienia spalin Pomiar zadymienia spalin Zajęcia laboratoryjne w pracowni badao silników spalinowych Katedra Mechatroniki Wydział Nauk Technicznych UWM Opiekun Naukowy : mgr Maciej Mikulski Pomiar zadymienia spalin Zadymienie

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzeń 3. Gwarancja

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzeń 3. Gwarancja CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzeń 3. Gwarancja 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach

Kombinowana sonda KS 1 Czujnik ZrO2 do bezpośredniego wyznaczania zawartości frakcji palnych (CO/H2 ) w spalinach APAREX Sp. z o.o. 1/5 OFERTA SPRZĘTU DO OPTYMALIZACJI PROCESU SPALANIA W KOTŁACH WĘGLOWYCH, OLEJOWYCH I GAZOWYCH ZGODNIE Z AKTUALNĄ WIEDZĄ, POWSZECHNIE PRZYJĘTO, ŻE POMIAR ZAWARTOŚCI W SPALINACH O2 I CO,

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe, programowalne przetworniki punktu rosy NTH88

Przemysłowe, programowalne przetworniki punktu rosy NTH88 Przemysłowe, programowalne przetworniki punktu rosy Przemysłowe przetworniki punktu rosy, wilgotności itp. Aplikacje pomiaru punktu rosy, wilgotności względnej, wilgotności absolutnej, punktu zamarzania,

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R A T O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A w Katowicach SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 Znak sprawy: AT.272.9.2013 Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania

Bardziej szczegółowo

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp.

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. 92.0 Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. Najnowszy analizator spalin firmy Wöhler z sondą na przewodzie 1,7m, z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna dla dostawy 1 szt. automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym. Tabela 1. Wymagania ogólne Lp. 1. Opis zadania Opis 2. Dokumentacja techniczna

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PolluStat. Ciepłomierz kompaktowy do pomiaru energii cieplnej i chłodu. Zastosowanie

PolluStat. Ciepłomierz kompaktowy do pomiaru energii cieplnej i chłodu. Zastosowanie PolluStat Ciepłomierz kompaktowy do pomiaru energii cieplnej i chłodu Zastosowanie Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy PolluStat służy do pomiaru energii cieplnej lub chłodniczej. Precyzyjny przetwornik

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. SPRZĘT DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH POWIETRZA KOPALNIANEGO

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. SPRZĘT DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH POWIETRZA KOPALNIANEGO SPRZĘT DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH POWIETRZA KOPALNIANEGO 1. SPRZĘT DO OKREŚLANIA SKŁADU CHEMICZNEGO POWIETRZA KOPALNIANEGO WYKRYWACZ GAZÓW WG - 2M WYKRYWACZ GAZÓW WG - 2M Wykrywacze rurkowe

Bardziej szczegółowo

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM 2015-05-14 ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Rębiechowo - Złota 9 80-297 Banino tel/fax: +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl OPIS I DANE

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Model Prąd znamionowy

Model Prąd znamionowy ASTOR SERWONAPĘDY ASTRAADA SRV 6.3 WZMACNIACZE Wzmacniacz musi być dobrany na taką samą moc, jak silnik z nim współpracujący. Dostępne modele wzmacniaczy: Model Wejście Napięcie (V) Wyjście Moc (kw) Prąd

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

(IMDCO2) Instrukcja modułu pomiaru stężenia CO 2. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

(IMDCO2) Instrukcja modułu pomiaru stężenia CO 2. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Instrukcja modułu pomiaru stężenia CO 2 (IMDCO2) Model nr: 2930 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151

Bardziej szczegółowo

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) LISTWOWY POWIELACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH ZSP-41-2 WARSZAWA, Kwiecień 2011 APLISENS

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

Do: Niniejszym mam przyjemność przedstawić nowe produkty w ofercie przyrządów pomiarowych firmy TESTO:

Do: Niniejszym mam przyjemność przedstawić nowe produkty w ofercie przyrządów pomiarowych firmy TESTO: Do: Autoryzowane Serwisy Techniczne Immergas Drodzy Państwo, Niniejszym mam przyjemność przedstawić nowe produkty w ofercie przyrządów pomiarowych firmy TESTO: SmartSondy kompaktowe urządzenia pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czujnika prędkości przepływu powietrza LB 801 wersja 1 2r2 grudzień 2015 od wersji oprogramowania wewnętrznego 3r0

Instrukcja obsługi czujnika prędkości przepływu powietrza LB 801 wersja 1 2r2 grudzień 2015 od wersji oprogramowania wewnętrznego 3r0 LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30, fax. (22) 753 61 35 poczta elektroniczna: info@label.com.pl witryna internetowa: http://www.label.com.pl/ Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011 ĆWICZENIE 1: Pomiary temperatury 1. Wymagane wiadomości 1.1. Podział metod pomiaru temperatury 1.2. Zasada działania czujników termorezystancyjnych 1.3. Zasada działania czujników termoelektrycznych 1.4.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Konwerter KT-16 jest urządzeniem pośredniczącym pomiędzy głowicami pomiarowodetekcyjnymi a jednostką nadrzędną. Przy jego pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux Wykaz urządzeń Lp Nazwa urządzenia 1 Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0 200/2000/20000/ 200000 lux 2 Komora klimatyczna Komora jest przeznaczona do badania oporu

Bardziej szczegółowo

M kanałowy rejestrator elektroniczny

M kanałowy rejestrator elektroniczny M-800 8 kanałowy rejestrator elektroniczny www.metronic.pl 2 ZASTOSOWANIE Wielokanałowe przemysłowe pomiary temperatury i innych wielkości fizycznych wolnozmiennych (ciśnienia, wilgotności, przepływu,

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY

HYDRUS WODOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY HYDRUS ZASTOSOWANIE Wodomierz ultradźwiękowy HYDRUS należy do nowej generacji wodomierzy. Służy do dokładnego pomiaru i zapisu zdarzeń podczas dystrybucji wody, będąc narzędziem monitoringu. Jako wodomierz

Bardziej szczegółowo

Monitor Emisji Cząstek w trybie ciągłym. PCME View 580

Monitor Emisji Cząstek w trybie ciągłym. PCME View 580 Monitor Emisji Cząstek w trybie ciągłym PCME View 58 ECO Monitoring Warzywna 27, 4-545 Katowice, Tel./fax (32) 247 1 52 1 Opis systemu i zakres produktu Niezawodny monitoring stężenia emisji pyłów w kominach

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania

System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych

Bardziej szczegółowo

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) M-300 APLIKACJE MIERNIK PROGRAMOWALNY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW www.metronic.pl 2 Przykładowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BC-3N, BC-3 Dozownik Do trzech (A, B, C) układów dozowania Tryb dozowania jedno- lub dwustopniowy 5 wejść pomiarowych 4 półprzewodnikowe przekaźniki wyjściowe 2 opcjonalne wyjścia analogowe 4-20mA Sterowanie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo