Informacja. Nr 413. Amerykańska polityka zagraniczna w programach wyborczych demokratów i republikanów KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 413. Amerykańska polityka zagraniczna w programach wyborczych demokratów i republikanów KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Amerykańska polityka zagraniczna w programach wyborczych demokratów i republikanów Październik 1996 Zbigniew Kudaś Informacja Nr 413 Sierpniowe konwencje partii demokratycznej i republikańskiej przyjęły programy wyborcze, formułujące stanowiska tych ugrupowań w najważniejszych kwestiach polityki wewnętrznej i zagranicznej USA. W praktyce politycznej Stanów Zjednoczonych programy te nie są wiążące dla kandydatów demokratów i republikanów do Białego Domu. Odzwierciedlają jednak sposób myślenia elit partyjnych i wpływy grup społecznych, organizacji etnicznych i religijnych, a także różnych grup nacisku. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych została w odmienny sposób przedstawiona w platformie demokratycznej i w programie republikanów. Dla partii demokratycznej była to okazja do wyeksponowania sukcesów Administracji Clintona w umacnianiu przywództwa amerykańskiego w świecie i w podejmowaniu wyzwań "nowej ery". Dokument republikański akcentuje niepowodzenia obecnej Administracji i wskazuje na zagrożenia dla przywódczej roli USA w świecie i bezpieczeństwa amerykańskiego. Obecna, stosunkowo stabilna sytuacja międzynarodowa, kształtowanie się europejskiej polityki obecnej Administracji ("Nowa Wspólnota Atlantycka") i jej bardziej pragmatyczne podejście do stosunków z Rosją będą utrudniały kandydatowi partii republikańskiej Robertowi Dole wykazanie wyborcom, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wymaga głębokiej reorientacji.

2 BSE 1 I. Prezydenckie kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych organizowane są od lat według dobrze utrwalonych i sprawdzonych reguł postępowania. Kandydat partii demokratycznej czy republikańskiej, poważnie zabiegający o sukces wyborczy, stara się lokować w centrum sceny politycznej i zyskać uznanie przede wszystkim w oczach szeroko rozumianej warstwy średniej ("middle class"). Kandydaci odwołują się więc do tradycyjnych wartości, uznawanych przez tę część elektoratu za priorytetowe (rodzina, praca, podatki, bezpieczeństwo socjalne, walka z przestępczością i plagą narkomanii, silna pozycja USA w świecie). Operując generalnymi hasłami i sloganami unikają oni jednocześnie zbyt daleko idących konkretyzacji swoich programów, wywołujących z reguły kontrowersje i podziały wśród wyborców. Takie podejście oznacza, że w walce o prezydenturę znacznie bardziej liczą się cechy osobowościowe i charaktery kandydatów, ich zdolność do identyfikowania się z odczuciami i nastrojami wyborców oraz telegeniczność niż formułowanie szczegółowych założeń programowych. Trzeba przy tym podkreślić, że dla większości wyborców kluczowe znaczenie ma ich stabilizacja ekonomiczna i tego właśnie potwierdzenia szukają w kandydatach obydwu partii do Białego Domu. Tak więc zapowiedź pewnej obniżki podatków czy wprowadzenia nowych ulg podatkowych będzie przyjęta przychylnie, natomiast daleko sięgająca reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych, burząc istniejące status quo, naraża kandydata na utratę wielu głosów. Stąd też naczelnym zadaniem sztabów wyborczych nie jest wcale sprawna transformacja poglądów ich kandydatów w program wyborczy, ale możliwie trafna analiza oczekiwań elektoratu i odpowiednia do tego prezentacja kandydata. Jakie zatem znaczenie ma program wyborczy (tzw. platforma), opracowywany co cztery lata przez Komisje Programowe Partii Demokratycznej i Republikańskiej bezpośrednio przed konwencjami krajowymi tych partii, zatwierdzany następnie wraz oficjalnymi nominacjami kandydatów do prezydentury? W powszechnej opinii znawców spraw amerykańskich platforma wyborcza partii nie jest w praktyce wiążąca dla kandydata tej partii do Białego Domu. Nie może on, ze względów politycznych, wystąpić publicznie przeciwko programowi swojej partii, uchwalonemu na jej krajowej konwencji. Niejednokrotnie jednak program ten nie odzwierciedla w pełni stanowiska ani sposobu myślenia kandydata, który po uzyskaniu oficjalnej nominacji kieruje się już wyłącznie własnymi tezami programowymi w walce o prezydenturę. Platforma wyborcza ma natomiast kapitalne znaczenie dla właściwego odczytania i analizy poglądów dominujących w szeregach danej partii na najważniejsze sprawy kraju. Platforma odzwierciedla regionalny układ sił w partii, wpływy różnych grup społecznych, organizacji etnicznych i religijnych, a także stosunek do świata zewnętrznego. Obrazuje więc, do jakich grup elektoratu dana

3 2 BSE partia się zwraca, a także - z jakim zestawem wartości i poglądów partia chce być długofalowo identyfikowana. Co więcej - w razie wygrania wyborów prezydenckich skład personalny nowej Administracji będzie w znacznym stopniu odzwierciedlał trendy wiodące w łonie danej partii. Platformy wyborcze obu partii są uważnie analizowane przez ekspertów i instytuty politologiczne, a także służby zagraniczne innych krajów. Sprawy zagraniczne tradycyjnie odgrywają w prezydenckiej kampanii wyborczej rolę drugorzędną. Zainteresowanie społeczeństwa amerykańskiego polityką zagraniczną było zawsze niewielkie, a zmniejszyło się jeszcze bardziej po zakończeniu okresu zimnej wojny. Pojawiające się, zwłaszcza w partii republikańskiej, tendencje neoizolacjonistyczne, powszechna niechęć do programów pomocy dla zagranicy czy angażowania się militarnego USA w jakiekolwiek operacje zagraniczne są, ze względów wewnątrzpolitycznych, równoważone naciskiem na utrzymanie mocarstwowej pozycji Ameryki i potęgi sił zbrojnych, a także na promowanie pokoju i demokracji w świecie. W kontekście kampanii wyborczej eksponowane są także wiedza i doświadczenie kandydatów w polityce zagranicznej, mające zapewnić, że bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych oddane będzie w pewne ręce. II. Program wyborczy partii demokratycznej, zatwierdzony na krajowej konwencji w Chicago w dniach sierpnia br., zawiera stosunkowo rozbudowaną część poświęconą polityce zagranicznej. Stratedzy demokratów doszli najprawdopodobniej do wniosku, że po początkowych oskarżeniach Administracji Clintona o brak profesjonalizmu w polityce zagranicznej ostatnie lata przyniosły Stanom Zjednoczonym wystarczająco dużo sukcesów na arenie międzynarodowej, by można to było wykorzystać w kontekście wyborczym. Polityka zagraniczna USA została przedstawiona w platformie wyborczej w dwóch płaszczyznach: 1. Osiągnięcia Administracji Clintona Administracja Clintona docenia osiągnięcia poprzedników, prowadzące do zwycięstwa w zimnej wojnie przeciwko komunizmowi. Jednakże nowa era wymagała przywództwa rozumiejącego zmieniające się wyzwania i będącego w stanie zapewnić Stanom Zjednoczonym bezpieczeństwo oraz wolność i pokój na świecie. Wymagało to nie tylko siły i elastyczności, ale także wyzbycia się mentalności zimnej wojny, w której dotąd tkwią republikanie. W ciągu ostatnich czterech lat Administracja Clintona doprowadziła do zasadniczej zmiany stosunków z Rosją. Rosyjska broń nuklearna nie jest już więcej wymierzona w amerykańskie miasta, a arsenał nuklearny obu państw uległ znaczącej redukcji. Amerykańskie wysiłki doprowadziły do umocnienia demokracji w Rosji i rozpoczęcia reform wolnorynkowych. Rosyjskie wojska wycofały się

4 BSE 3 całkowicie z krajów bałtyckich. Cztery lata temu NATO - będące podstawą bezpieczeństwa Zachodu - traciło poparcie i sens istnienia. Dzisiaj, dzięki wysiłkom i przywództwu obecnej Administracji, dobitnie wykazało swoją skuteczność w Bośni, nawiązało owocną współpracę z innymi krajami w ramach Partnerstwa dla Pokoju i przygotowuje się do przyjęcia nowych członków z Europy Środkowej. Administracja Clintona odniosła znaczące sukcesy na Bliskim Wschodzie, gdzie w ciągu ostatnich lat osiągnięto realny postęp w ustanowieniu pokoju między krajami arabskimi i Palestyńczykami a Izraelem. USA przyczyniły się także do rozpoczęcia historycznych negocjacji między stronami konfliktu w Północnej Irlandii. Platforma odnotowuje także inne konkretne sukcesy tej Administracji - doprowadzenie do zamrożenia programu nuklearnego, realizowanego przez Koreę Północną, przywrócenie demokracji na Haiti czy współdziałanie w likwidacji systemu apartheidu w RPA. Program podkreśla zasługi Administracji Clintona w tworzeniu warunków do swobodnej wymiany handlowej i otwieraniu zagranicznych rynków zbytu na amerykańskie towary - szczególnie w handlu między krajami Ameryki Północnej i Południowej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Przywództwo Administracji Clintona zyskało, według programu demokratów, szacunek i uznanie sojuszników i partnerów Ameryki na całym świecie. Partia Republikańska prezentuje tymczasem inne podejście do bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Zbyt często opowiada się ona za działaniem w pojedynkę (w imię niezależności) lub nie podejmowaniem żadnych kroków. Takie "krótkowzroczne podejście" podważa skuteczność działań dyplomatycznych i odzwierciedla niewystarczające zrozumienie zagrożeń i wyzwań nowej ery. 2. Priorytetowe kierunki działania Platforma wyborcza partii demokratycznej wymienia dwa podstawowe cele amerykańskiej polityki zagranicznej. Pierwszym jest wzmocnienie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, drugim natomiast - umacnianie pokoju i demokracji w świecie. a/ Administracja Clintona uczyniła wiele dla wzmocnienia i restrukturyzacji amerykańskich sił zbrojnych. Mimo zmniejszenia liczebności armii jej gotowość bojowa, jakość używanego sprzętu oraz warunki materialne i socjalne personelu uległy znacznej poprawie. Dzięki wysiłkom obecnej Administracji "Stany Zjednoczone są gotowe do walki wspólnie z sojusznikami tam gdzie jest to możliwe lub samotnie jeżeli nie ma innego wyjścia." Zwraca tu uwagę pojawiający się także w innych częściach programu demokratów wątek współdziałania z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych. Ten akcent na multilateralizm w działaniu wyraźnie odróżnia

5 4 BSE platformę demokratyczną od republikańskiej. Partia demokratyczna wyraźnie opowiada się w swoim programie za znaczącą redukcją zapasów broni nuklearnej oraz całkowitym wyeliminowaniem broni biologicznej i chemicznej. Program podkreśla zasługi Administracji Clintona w kwestiach kontroli zbrojeń i nieproliferacji. Dzięki układom START I i START II rosyjskie i amerykańskie arsenały broni nuklearnej będą zredukowane o dwie trzecie. Administracja nie dopuściła do powstania kolejnych państw nuklearnych przy rozpadzie ZSRR, skłaniając Ukrainę, Białoruś i Kazachstan do rezygnacji z broni nuklearnych, pozostawionych na ich terytoriach. W wyniku intensywnych zabiegów dyplomacji amerykańskiej układ o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej NPT został przedłużony na czas nieokreślony. Demokraci opowiedzieli się za jak najszybszym zakończeniem negocjacji nad układem o całkowitym zakazie prób nuklearnych CTBT (układ ten został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu br., a prezydent Clinton podpisał go już na samym początku obecnej 51-ej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ) oraz za niezwłoczną ratyfikacją konwencji o zakazie broni chemicznej (w wyniku ogromnego upolitycznienia sprawy ratyfikacji w Senacie kontrolowanym przez republikanów Administracja Clintona zdecydowała się na czasowe wycofanie konwencji spod obrad Senatu). Demokraci popierają także przyznanie wystarczających funduszy na pomoc dla Rosji w eliminowaniu zapasów broni nuklearnej i chemicznej. Platforma demokratyczna, zapowiadając podjęcie prac nad narodowym programem przeciwrakietowym (NMD) chroniącym terytorium USA przed atakiem rakiet dalekiego zasięgu (taki system ma być uruchomiony do 2003 roku), ostro krytykuje republikański plan przeznaczenia 60 miliardów doi. na realizację systemu obrony przeciwrakietowej w kosmosie ("Star Wars"). Według demokratów taki program oznaczałby marnotrawstwo środków finansowych i pogwałcenie istniejących porozumień międzynarodowych o kontroli zbrojeń. Ten fragment programu demokratów zawiera ponowną krytykę republikanów jako partii niezdolnej do "zrozumienia wyzwań nowej ery" dla bezpieczeństwa USA, takich jak międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość czy handel narkotykami. Tymczasem obecna Administracja podjęła "najbardziej agresywną kampanię w historii USA" przeciwko tym wyzwaniom, włączając w to ostre sankcje wobec krajów popierających ugrupowania terrorystyczne (Iran, Irak, Libia, Sudan, Syria). Wzmocnieniu uległy służby wywiadowcze i struktury FBI do walki ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Dla większej skuteczności działania Stany Zjednoczone będą dążyć do szerokiej współpracy międzynarodowej na tym polu. b/ Umacnianie pokoju i demokracji w świecie jest w dużej mierze zależne od siły państwa i skuteczności jego dyplomacji. W ocenie demokratów partia republikańska zbyt często niedoceniała znaczenia dyplomacji, dokonując niepo-

6 BSE 5 trzebnych cięć w wydatkach na te cele i lekceważąc znaczenie demokracji i praw człowieka na świecie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Nie mogąc się wyzwolić ze sposobu myślenia typowego dla okresu zimnej wojny republikanie nie posiadają żadnej sensownej strategii umacniania globalnego pokoju i demokracji. Program demokratów wyraża przekonanie, że kluczem do umocnienia pokoju światowego są przyjazne stosunki między wielkimi mocarstwami. Tą przesłanką kierowała się Administracja Clintona podejmując pokojową inicjatywę w Bośni, zawierając nowe porozumienia o bezpieczeństwie z Japonią czy zachęcając do dalszych wysiłków pokojowych na Bliskim Wschodzie i Północnej Irlandii/Program ponownie akcentuje tu przywiązanie demokratów do multilateralizmu w polityce zagranicznej stwierdzając, że działania na rzecz pokoju i demokracji podejmowane będą, gdzie tylko jest to możliwe, "wspólnie z sojusznikami i partnerami USA, z ONZ i innymi organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo - tak by dzielić ryzyko i koszty amerykańskiego przywództwa". Platforma demokratyczna przedstawia priorytety polityki USA w poszczególnych regionach, zaczynając od Europy i Rosji. Bezpieczeństwo Europy leży w żywotnym interesie USA. Stany Zjednoczone muszą pozostać obecne w Europie, gdzie uczestniczyły w dwóch wojnach światowych. W amerykańskim interesie jest dążenie do powstania "wspólnoty wolnych, demokratycznych i pokojowych narodów, złączonych więzami politycznymi, bezpieczeństwa, ekonomicznymi i kulturalnymi, obejmującejpółnocną Amerykę i Europę". Ta doniosła deklaracja znalazła wkrótce swoje uszczegółowienie w głośnym przemówieniu amerykańskiego sekretarza stanu Warrena Christophera, wygłoszonym w Stuttgarcie w dniu 6 września br. Wezwał on do utworzenia do 2000 roku Nowej Wspólnoty Atlantyckiej, odzwierciedlającej głębsze partnerstwo USA z bardziej zintegrowaną Europą. Nowe i poszerzone NATO pozostawałoby filarem bezpieczeństwa europejskiego, a demokratyczna Rosja byłaby pełnym partnerem Wspólnoty. Współdziałanie NATO z Rosją przybrałoby formę zinstytucjonalizowaną, poprzez zawarcie oficjalnej Karty Współpracy. Wreszcie, Warren Christopher wezwał do intensyfikacji działań zmierzających do integracji gospodarki europejskiej i amerykańskiej, tak by w konsekwencji powstał wolny i otwarty Rynek Transatlantycki. Zarówno program wyborczy jak i przemówienie Christophera zawierają zapowiedź rychłego rozszerzenia NATO o kilka krajów z Europy Środkowej, przy czym sekretarz stanu wskazał konkretnie na przyszłoroczny szczyt NATO jako czas i miejsce wystosowania zaproszenia dla niektórych państw do rozpoczęcia negocjacji. Także, platforma i wystąpienie Christophera podkreślają zdecydowane zainteresowanie Stanów Zjednoczonych udzieleniem pomocy ekonomicznej Ukrainie i utrzymaniem jej niepodległości, a w perspektywie - jej integracją z

7 6 BSE Europą. Zwraca tu uwagę brak jakiejkolwiek wzmianki o Białorusi. Platforma demokratów wylicza wysiłki Administracji Clintona w celu rozwiązania konfliktów między Grecją a Turcją, w Bośni, w Północnej Irlandii i na Cyprze. Zauważalna jest też zmiana tonu wobec Rosji. Demokraci popierają zmiany prowadzące do powstania pokojowej i prosperującej Rosji. Ale jednocześnie podkreślają, że kształtując stosunki z Rosją Ameryka będzie szukać płaszczyzn współpracy tam gdzie jest to możliwe i otwarcie wskazywać na różnice tam gdzie one występują. Nie ma więc już mowy o "strategicznym partnerstwie" między Rosją a Stanami Zjednoczonymi z wczesnego okresu Administracji Clintona. Platforma z pewnością odzwierciedla znaczącą reorientację polityki amerykańskiej wobec Rosji, w świetle narastającej niepewności co do dalszych wydarzeń w tym kraju, a także w kontekście krystalizowania się europejskiej polityki Administracji. Podkreślenie w przemówieniu Christophera wagi stosunków z Rosją odbierane jest przez obserwatorów przede wszystkim jako próba łagodzenia sprzeciwu Rosji wobec rozszerzenia NATO, którym ani teraz ani w przyszłości nie będzie ona objęta. Program wyborczy partii demokratycznej wyraża uznanie dla Administracji Clintona za bliską współpracę z Japonią w zakresie bezpieczeństwa (nowe porozumienie dwustronne), z Koreą w odniesieniu do przyszłego zjednoczenia obydwu państw koreańskich jak również za stanowczość w obronie Tajwanu (wysłanie jednostek marynarki wojennej do cieśniny tajwańskiej w czasie ćwiczeń chińskiej armii ludowej w tym regionie). Demokraci są jednak przeciwni izolowaniu ChRL - uważają, że rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy z Chinami przynosi więcej korzyści w tak ważnych kwestiach, jak nieproliferacja broni i technologii nuklearnych, prawa człowieka czy wolny handel. Platforma odrębnie eksponuje sukcesy prezydenta Clintona w tworzeniu warunków do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Podkreśla jednocześnie tradycyjne poparcie partii demokratycznej dla specjalnych stosunków USA z Izraelem, "opartych o te same wartości, wzajemne przywiązanie do demokracji oraz strategiczny sojusz niosący korzyści obydwu krajom". Działając na rzecz umacniania demokracji i praw człowieka partia demokratyczna popiera dalsze finansowanie Narodowej Fundacji na rzecz Demokracji (the National Endowment for Democracy), Radia Wolna Europa i innych regionalnych rozgłośni radiowych promujących demokrację. Część programu wyborczego demokratów poświęca polityce zagranicznej kończy się ostrym atakiem na republikanów za szkody poczynione amerykańskiemu przywództwu w wyniku cięć budżetowych w wydatkach na służbę zagraniczną, niewywiązywania się z międzynarodowych zobowiązań (zaległości w płaceniu składek ONZ-owskich), redukcji pomocy amerykańskiej dla najbiedniejszych populacji na świecie. W wyniku działań republikanów (poprzednia Administracja) Stany Zjednoczone zajmują ostatnie miejsce wśród krajów rozwiniętych w ogólnoświatowej walce ze śmiertelnością niemowląt, katastrofami naturalnymi

8 BSE 7 i degradacją środowiska naturalnego. Tezy programów wyborczych partii demokratycznej i republikańskiej pojawiają się także w wystąpieniach czołowych polityków. W ocenie wielu obserwatorów stuttgarckie przemówienie Christophera miało, poza przesłankami merytorycznymi, oczywisty kontekst wyborczy. W innym wystąpieniu, przed senacką komisją stosunków międzynarodowych w dniu 1 sierpnia br., sekretarz stanu stwierdził m.in., że amerykańskie przywództwo jest tak samo dzisiaj potrzebne dla zachowania pokoju światowego, jak było w okresie zimnej wojny. I dodał, że prezydent Clinton "wygrywa spór o zaangażowanie międzynarodowe Stanów Zjednoczonych ze zwolennikami tendencji neoizolacjonistycznych". Aluzje do stanowiska prezentowanego przez pewien odłam partii republikańskiej są tu przejrzyste. III. Program wyborczy partii republikańskiej, zatwierdzony na krajowej konwencji tej partii w San Diego w dniach sierpnia br., miał zupełnie inny charakter. Zawiera on bardzo ostrą krytykę polityki zagranicznej Administracji Clintona. Nie zapewnia ona przywództwa amerykańskiego w świecie, jest chaotyczna i nie zmierza do realizacji żadnych celów strategicznych USA. Już na samym początku program republikanów stwierdza, że są oni partią popierającą "utrzymanie pokoju poprzez siłę", a interesy Stanów Zjednoczonych przedkładają ponad interesy innych krajów i ONZ. Bezpieczeństwo i pomyślność społeczeństwa amerykańskiego oraz sukcesy w szerzeniu wartości demokratycznych, odniesione przez dwóch poprzednich prezydentów republikańskich, są teraz zagrożone w wyniku polityki zagranicznej obecnej Administracji. W ciągu ostatnich lat bezpieczeństwo Ameryki uległo znacznemu pogorszeniu. Przyszłość demokracji w Rosji jest dzisiaj bardziej niepewna niż kiedykolwiek od czasu upadku ZSRR. Kuba bezkarnie zestrzeliwuje samoloty z obywatelami amerykańskimi nad wodami międzynarodowymi, a Korea Północna uzyskała od Administracji Clintona bezprecedensowe ustępstwa w sprawie swojego programu nuklearnego. W wielu krajach Afryki dochodzi do rozpadu państwowości i ogromnych tragedii ludzkich (Somalia, Ruanda, Burundi, Liberia). Obecna Administracja była przeciwna zniesieniu embarga na dostawy broni do Bośni, co ułatwiło Iranowi uzyskanie wpływów w tym kraju (dostawy uzbrojenia, ochotnicy). Twarde deklaracje Clintona z poprzedniej kampanii wyborczej w sprawie Chin nie znalazły odzwierciedlenia w później realizowanej polityce. "Słabość tego prezydenta, jego brak zdecydowania i częste zmienianie stanowiska" podważyły amerykańskie przywództwo w świecie. Dla uniknięcia katastrofy trzeba zapewnić, by Biały Dom został objęty przez człowieka zdolnego utrzymać potęgę i suwerenność Ameryki. Po tych ostrych uwagach wstępnych platforma republikańska omawia stanowisko partii w kluczowych sprawach polityki zagranicznej. Znaczenie prioryteto-

9 8 BSE we mają stosunki z Europą. Według kandydata republikańskiego do prezydentury Boba Dole'a - "bezpieczeństwo Europy jest nieodłącznie związane z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, a przywództwo amerykańskie jest niezbędne dla bezpieczeństwa europejskiego". Według platformy stosunki USA z Europą muszą być nadal oparte na Sojuszu Północnoatlantyckim, a Stany Zjednoczone powinny wykorzystać zwycięstwo w zimnej wojnie dla konsolidacji swojej pozycji na kontynencie europejskim. Partia republikańska wzywa do rychłego (do 1998 roku) przyjęcia Polski, Czech i Węgier, wykazujących największe przywiązanie do demokratycznych ideałów NATO, do tej organizacji. Program republikański odrzuca dotychczasową politykę USA w Bośni. Mimo wysiłków republikanów w Kongresie, zmierzających do zniesienia embarga na dostawy broni do Bośni, Bill Clinton skorzystał z prawa weta by zablokować tę legislację. Podporządkował w ten sposób narodowe interesy amerykańskie ONZowi, dopuszczając jednocześnie do udzielenia Bośni pomocy wojskowej przez Iran. Platforma republikańska bardzo krytycznie odnosi się do polityki USA wobec Rosji, szczególnie w takich kwestiach jak wojna w Czeczenii, rosyjski szantaż ekonomiczny wobec byłych republik Związku Radzieckiego czy sprzedaż technologii nuklearnej Iranowi i Kubie. Republikanie jednoznacznie stwierdzają, że w stosunkach z Rosją interesy amerykańskie są najważniejsze. Platforma wzywa Rosję do respektowania suwerenności i niepodległości jej sąsiadów; uznaje potrzebę specjalnych stosunków Rosji z NATO, ale odrzuca prawo rosyjskiego weta w sprawie przyjęcia nowych członków do Sojuszu; jest za przyjęciem Rosji do grupy G-7, ale dopiero po przeprowadzeniu reform wolnorynkowych w tym kraju. Program republikanów odrębne miejsce poświęca sprawie obrony przeciwrakietowej. Określa "skandalicznym" fakt, iż Stany Zjednoczone nie posiadają systemu przeciwrakietowego oraz że Administracja Clintona nie uświadamia tego społeczeństwu amerykańskiemu. Program SDI został przez obecną ekipę w Białym Domu przerwany a Administracja upiera się przy przestrzeganiu przestarzałego układu ABM z czasów zimnej wojny. Program republikański określa stanowisko Administracji jako "niemoralne". Możliwość ataku rakietowego z bronią nuklearną, chemiczną czy biologiczną jest bowiem według republikanów największym dzisiaj zagrożeniem bezpieczeństwa USA. Wzywają oni do zainstalowania ogólnokrajowego systemu obrony przeciwrakietowej do 2003 roku. Republikanie uważają także, iż dla zapewnienia bezpieczeństwa USA konieczny jest dalszy rozwój i próby z bronią nuklearną. W związku z tym uznają, że układ o całkowitym zakazie prób z bronią nuklearną (CTBT), popierany przez Administrację Clintona, jest sprzeczny z interesami bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Platforma republikańska zawiera bardzo mocną krytykę obecnej współpracy USA z ONZ. Republikanie nie zgodzą się na "podporządkowanie suwerenności

10 BSE 9 Stanów Zjednoczonych jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej". Są przeciwni udziałowi wojsk USA w operacjach pokojowych ONZ, jeżeli nie byłyby one dowodzone przez amerykańskich oficerów. Doprowadzą też do zreformowania ONZ-u, by skończyć z marnotrawstwem środków, bałaganem w zarządzaniu i korupcją w tej organizacji. Republikanie nie zgodzą się na jakiekolwiek próby wprowadzania przez ONZ "międzynarodowego opodatkowania" ani na sądzenie czy karanie przez międzynarodowe sądy obywateli amerykańskich. Republikański prezydent wycofa spod procedury ratyfikacyjnej w Senacie wszelkie konwencje międzynarodowe czy traktaty, "osłabiające konstytucyjne podstawy" Stanów Zjednoczonych i w przyszłości nie będzie takich porozumień przedkładał. Program wyborczy partii republikańskiej odrzuca więc jakikolwiek wymiar multilateralny amerykańskiej polityki zagranicznej, ograniczający prawa suwerennego państwa (w rzeczywistości każda umowa wielostronna, nakładając na państwa-strony określone zobowiązania, prowadzi do dobrowolnego ograniczenia pewnych aspektów jej suwerenności). Wreszcie, republikanie atakują Administrację Clintona za zbyt łagodne traktowanie państw wspierających międzynarodowy terroryzm i za niewprowadzenie w życie szeregu kluczowych postanowień legislacji dotyczącej walki z terroryzmem, uchwalonej w 1996 r. przez kontrolowany przez republikanów Kongres. Platforma zawiera ostrzeżenie pod adresem Korei Północnej, Iranu, Syrii, Iraku, Libii, Sudanu i Kuby, że walka USA z terroryzmem po objęciu prezydentury przez republikanina przeniesie się do tych krajów, a Stany Zjednoczone podejmą szeroko zakrojone działania prewencyjne. IV. Programy wyborcze partii demokratycznej i republikańskiej odzwierciedlają różnice w nakreślaniu przez nie celów amerykańskiej polityki zagranicznej i sposobów ich osiągania. Demokraci kładą zdecydowanie większy nacisk na współdziałanie z innymi państwami i organizacjami w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych. Dla republikanów priorytetem wydaje się być utrzymanie mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych, nawet jeżeli oznacza to działanie w osamotnieniu. W konsekwencji, jak sugeruje to platforma republikańska, USA powinny częściej występować na arenie międzynarodowej z pozycji siły, jako nieodłącznego instrumentu realizacji polityki. Stąd pojawiająca się w programie republikanów retoryka, m.in. o potrzebie "konsolidacji zwycięstwa w zimnej wojnie". Z drugiej strony demokraci akcentują wejście świata w nową erę, w której pojawiają się wyzwania (terroryzm, międzynarodowa przestępczość, zagrożenie środowiska naturalnego) wymagające globalnego współdziałania. W kluczowej dla Polski sprawie przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego stanowiska obydwu partii uległy w ostatnim okresie znacznemu zbliżeniu. Początkowe oczekiwania republikanów, że sprawa rozszerzenia NATO (a po-

11 10 BSE średnio stosunku do sprzeciwów Rosji) może stworzyć dogodną płaszczyznę do ataków na niezdecydowanie i miękkość Administracji Clintona raczej się nie sprawdziły. Stuttgarckie przemówienie Christophera nt. Nowej Wspólnoty Atlantyckiej, zapowiadające zaproszenie w połowie przyszłego roku niektórych państw Europy Środkowej do uczestnictwa w NATO, wskazuje na podjęcie przez Administrację Clintona zasadniczych decyzji w tej sprawie. Mało skuteczna wydaje się też republikańska krytyka amerykańskiej polityki wobec konfliktu w Bośni, w świetle skuteczności interwencji IFOR w tym kraju i przerwania walk. W sumie, mimo ostrego języka platformy republikańskiej, jest raczej mało prawdopodobne, by polityka zagraniczna Administracji Clintona stała się dogodną płaszczyzną krytyki demokratów w dalszej części prezydenckiej kampanii wyborczej. Względnie spokojna sytuacja międzynarodowa, wykrystalizowanie się amerykańskiej polityki wobec Europy i pewna reorientacja w stosunkach z Rosją bardzo utrudnią obronę tezy, że prezydent Clinton nie rozumie strategicznych celów USA na arenie międzynarodowej a bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych jest zagrożone.

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY

UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Anna Antczak UNIA EUROPEJSKA BEZPIECZEŃSTWO STRATEGIA INTERESY Józefów 2011 Recenzja: Prof. dr hab. Sławomir Mazur dr hab. Janusz Kręcikij Komitet wydawniczy: Magdalena Sitek Sylwia Ćmiel Korekta: mgr

Bardziej szczegółowo

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie konieczność, warunki, akceptacja. pod redakcją Stephana Raabe

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie konieczność, warunki, akceptacja. pod redakcją Stephana Raabe Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie konieczność, warunki, akceptacja pod redakcją Stephana Raabe Spis treści strony Wstęp Amerykańska tarcza antyrakietowa: konieczność, warunki, akceptacja Stephan

Bardziej szczegółowo

z Chinami Katarzyna Hołdak Anna Konarzewska

z Chinami Katarzyna Hołdak Anna Konarzewska Stosunki Unii Europejskiej z Chinami Katarzyna Hołdak Anna Konarzewska Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) rozwija się od połowy lat 90., choć oficjalnie zostało

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20) C 161 E/136 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2011 włączenia organizacji reprezentujących MŚP do grupy ds. współpracy przemysłowej, odpowiedzialnej za wdrożenie europejsko-śródziemnomorskiej karty

Bardziej szczegółowo

Trzy lata Prezydentury

Trzy lata Prezydentury Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Trzy lata Prezydentury 6 sierpnia 2010 5 sierpnia 2013 Trzy lata Prezydentury 6 sierpnia 2010 5 sierpnia 2013 Będę wspierał modernizację kraju dokonywaną

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent

Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent 37 Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent stoi na straży niepodległości i bezpieczeństwa Państwa. Jest to zadanie szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającym się świecie. Najistotniejsze interesy naszego

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZNA EUROPA W LEPSZYM ŚWIECIE EUROPEJSKA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wstęp Europa nigdy dotąd nie cieszyła się w takim stopniu jak obecnie dobrobytem, bezpieczeństwem i wolnością. Przemoc z pierwszej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

BIURO SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH I UNII EUROPEJSKIEJ INFORMACJA NA TEMAT GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

BIURO SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH I UNII EUROPEJSKIEJ INFORMACJA NA TEMAT GRUPY WYSZEHRADZKIEJ BIURO SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH I UNII EUROPEJSKIEJ INFORMACJA NA TEMAT GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Kancelaria Senatu Czerwiec 2012 Czym jest Grupa Wyszehradzka Grupa Wyszehradzka (znana również jako Wyszehradzka

Bardziej szczegółowo

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS

IZ Policy Papers. Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska NR 10(I) INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS NR 10(I) IZ Policy Papers INSTYTUT ZACHODNI WEST-INSTITUT INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012) Jadwiga Kiwerska Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęło przed

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku

Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku Redakcja naukowa Katarzyna Czornik Miron Lakomy

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ

UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ ROZDZIAŁ I UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ Uwarunkowania polityki zagranicznej państw można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne (międzynarodowe), a w ramach tych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński Będę wykorzystywał wszystkie uprawnienia, jakie daje mi Konstytucja i ustawy, w tym także te, z których dotąd korzystano rzadko, by nakłaniać rządzących

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i porażki anatolijskiego tygrysa wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji

Sukcesy i porażki anatolijskiego tygrysa wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji Sukcesy i porażki anatolijskiego tygrysa wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz Rok 2011 był okresem pełnym wyzwań dla polityki zagranicznej Turcji.

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

jest to jednak powrót do koncepcji europejskiego koncertu mocarstw, zapewniającego stabilność na kontynencie (poprzez wyraźny podział stref

jest to jednak powrót do koncepcji europejskiego koncertu mocarstw, zapewniającego stabilność na kontynencie (poprzez wyraźny podział stref Strategia Rosji wobec Zachodu Grzegorz Kuczyński Odbudowa potencjału polityczno-ekonomicznego Rosji i jej dążenie do uzyskania satysfakcjonującej pozycji w porządku międzynarodowym determinują od blisko

Bardziej szczegółowo

w stosunkach Unia Europejska Rosja Mark Leonard Nicu Popescu Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl Europejska Rada Spraw Zagranicznych

w stosunkach Unia Europejska Rosja Mark Leonard Nicu Popescu Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl Europejska Rada Spraw Zagranicznych www.batory.org.pl Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska Rosja Mark Leonard Nicu Popescu Europejska Rada Spraw Zagranicznych Fundacja im. Stefana Batorego Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska Rosja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ 4.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 299/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego aspekty przemysłowe, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Stanisław Koziej Prezydentura Bronisława Komorowskiego stała się zwieńczeniem jego doświadczenia i dorobku

Bardziej szczegółowo

Polska Niemcy: Partnerstwo dla Europy?

Polska Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Piotr Buras Współpraca: Bartłomiej Nowak oraz Anna Dzieszkowska i Jędrzej Trojanowski Polska Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy Warszawa 2013 Publikacja powstała w ramach

Bardziej szczegółowo

Światowy gracz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej

Światowy gracz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej Europa w ruchu Światowy gracz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej Unia Europejska Unia Europejska Niniejsza broszura jest dostępna na stronie internetowej UE europa.eu.int/comm/publications/ wraz z innymi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE W MULTIPOLARNYM ŚWIECIE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE W MULTIPOLARNYM ŚWIECIE Józef M. Fiszer BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE W MULTIPOLARNYM ŚWIECIE WSTĘP Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych, które

Bardziej szczegółowo

POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI POTRZEBA DOSTOSOWANIA DO NOWYCH WYZWAŃ (MEMORANDUM I ZALECENIA)

POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI POTRZEBA DOSTOSOWANIA DO NOWYCH WYZWAŃ (MEMORANDUM I ZALECENIA) POLSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI POTRZEBA DOSTOSOWANIA DO NOWYCH WYZWAŃ (MEMORANDUM I ZALECENIA) Rekomendacje SEA zostały sformułowane na podstawie wniosków z debaty publicznej pt. Czy możemy

Bardziej szczegółowo