Kraków, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 25.10.2013 r."

Transkrypt

1 Kraków, r. Do konsultacji społecznych Projektu Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów dopuszczonych paliw i programu wymiany palenisk TRUJĄ ZŁE PALENISKA a NIE DREWNO czy nawet węgiel Branża zduńska od wieków zajmująca się budową pieców i kominków dzisiaj już w przeważającej większości produkuje i buduje je w technologii czystego spalania drewna - biomasy. Dlatego wie z absolutną oczywistością, że przyczyną smogu są źle funkcjonujące paleniska, które dopuszczają do emisji zbyt duże ilości zanieczyszczeń, a nie samo paliwo! Paliwa można spalać ekologicznie i nie ekologicznie, wszystko zależy od urządzenia które je spala. I w te stronę- wymiany starych palenisk na nowe, poszedł dziś cywilizowany świat i na tej drodze osiągnął swój sukces czystego powietrza. Dysponujemy wystarczającymi dowodami by uzasadnić wytwarzanie przez te urządzenia grzewcze jedynie czystego i nie powodującego zanieczyszczeń powietrza i to nie tylko pyłami PM ale także CO, NOx, OGC i wysoką sprawnością. Dlatego też w sposób rzeczowy możemy udowodnić tendencyjnie sfałszowany przekaz wyprowadzony z raportu firmy Atmoterm jakoby spalanie drewna zanieczyszczało powietrze na równi ze spalaniem węgla. Zapewne chcąc uzyskać taki wynik można było znaleźć jakieś złe i stare palenisko czy kominek który tak źle palił i emitował tyle zanieczyszczeń co jakiś śmieciuch najgorszy piec do spalania węgla. Uważamy iż kształtowanie takiego obrazu rzeczywistości jest nieuczciwe i kłamliwe. Dlatego jako branża zorientowana w technologiach spalania paliw stałych i specjalizująca się i w budowie palenisk piecowych i kominkowych opalanych drewnem biomasą czyli odnawialnym źródłem energii, stanowczo przeciwko szerzeniu takiej dezinformacji protestujemy! Natomiast podbudowywanie takimi fałszywymi i tendencyjnymi wnioskami tak ważnej Ustawy która może bardzo uprzykrzyć życie mieszkańcom, było by nie tylko błędem ale wykazywałoby cechy ignorantia grava jej autorów! Uważamy także iż twórcy ustawy nie mogą jej podejmować na podstawie takiego ekskluzywnego dowodu. Uważamy, że twórcy ustawy aby uczynić to w sposób cywilizowany powinni poświęcić czas by poznać też możliwości urządzeń spalających które wykorzystują inne źródła energii, a także dowody i dokumenty potwierdzające czystość emisji wydawane przez wiarygodne instytucje uprawnione do wykonywania takich badań. Jaką wiarygodność posiada raport Atmotermu jeżeli rzeczywiście zawiera takie wnioski jak to podała prasa? Dla nas, którzy możemy nasze spalające drewno - biomasę paleniska piecowe (do ogrzewania domów) i kominkowe (dla dekoracyjno rekreacyjnego dogrzewania pomieszczeń ) wprowadzić na rynek tylko po uprzednim uzyskaniu dla nich stosownych atestów w notyfikowanych instytucjach badawczych, jest rzeczą oczywistą że one wtedy

2 rzeczywiście zapewniają właściwą na określonym tam poziomie jakość spalania w nich drewna. To prawda że niektóre używane jeszcze dzisiaj paleniska, zwłaszcza te które były montowane 20-dzieścia czy kilkanaście lat temu, być może emitują jeszcze nieco więcej pyłów niż te dzisiejsze które spełniają JUŻ niezwykle wysokie parametry czystości spalin, a nawet nadążają już za wymaganiami które będą dopiero obowiązywały w chyba wystarczająco troszczących się o czystość powietrza takich krajach jak Niemcy, Austria, Szwajcaria (zob. zał. BimSchV St. 2). Przecież do 2020 roku i tak będziemy musieli w całej Polsce wprowadzić ten sam poziom czystej emisji spalin spełniający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE z 2009r. ustalającej wymogi tzw. ecodesigne wg projektu LOT 15. I tak będziemy musieli dokonać wymiany lub poprawić funkcjonowanie starszych urządzeń stosując np. dodatkowe filtry. Ale nawet już dzisiaj i tak te starsze paleniska drzewne potrafią emitować o wielokroć mniej zanieczyszczeń niż śmieciuchy węglowe, jeżeli tylko są palone zgodnie z instrukcją producenta. Zwolennicy rozwiązań drastycznych i niecywilizowanych bo nie liczących się z ich oddziaływaniem na wszystkie aspekty życia ludzi, głosząc opcję całkowitego zakazu palenia zarówno węglem jak i drewnem podnoszą także zarzut jakoby niemożliwości kontroli palenia ich zgodnie z instrukcją a więc nie możność poprawnego, zapewniającego czyste spalanie sposobu ich użytkowania. Jeżeli nie wierzą oni w sensowność istnienia i skuteczność działań służb kontrolnych - takich jakie wymienia projekt ustawy, to bardzo prosimy - niech przyjmą naszą następującą propozycję która skutecznie zabezpieczy respektowanie palenia zgodnego z instrukcją : - wprowadzić zakaz palenia mokrym (powyżej 18% wilgotności) drewnem i być może wydanie zakazu handlu mokrym drewnem! Takie rozwiązania stosują Niemcy i inne kraje dlaczego nie korzystać z dobrych wzorów! I nie mówmy iż nie można drastycznie zakazać palenia mokrym drewnem skoro można jeszcze bardziej drastycznie zakazywać w ogóle palenia węglem czy drewnem! Jeżeli faktycznie chcemy zlikwidować problem smogu szybko i totalnie, to wprowadźmy taki zapis który uniemożliwi taki handel a przez to i palenie mokrym drewnem! Ponadto czy zwolennicy tej drastycznej wersji ustawy totalnego zakazu palenia tak węglem jak i drewnem - zdają sobie sprawę z tego jaką krzywdę mogą wyrządzić ogromnej liczbie mieszkańców Krakowa, a w dodatku i tak nie zlikwidują problemu smogu - jak to uzasadnimy poniżej? A czy pozbawienie przyjmijmy - bogatszych mieszkańców Krakowa użytkujących piękne kominki -przyjemności odpoczynku przy palącym się drewnie nie będzie krzywdzeniem ich i odbieraniem im tego co w życiu przyjemne i to zupełnie bezsensownie na podstawie jakiejś fałszywej i nieprawdziwej tezy o smogu spowodowanym spalanym drewnem? Dlaczego pozbawiać ludzi biedniejszych lub bardziej oszczędnych którzy paląc w swoich paleniskach piecowych drewnem chcą osiągnąć możliwość 2-krotnego obniżenia kosztów ogrzewania swego domu w stosunku do wcześniej spalonego węgla, a 4-krotnego w stosunku do ewentualnego ogrzewania gazem? Dlaczego zwolennicy tej niecywilizowanej opcji ustawy wprowadzają media i społeczeństwo w błąd twierdzeniem że nie mają innego wyboru niż : albo czyste powietrze albo totalny zakaz palenia węglem i drewnem! To nadużycie i demagogia, to okłamywanie społeczeństwa, to jakaś forma lobbingu na rzecz tylko droższych systemów i technologii ogrzewania domów! (gaz, urządzenia gazowe, sieć ciepłownicza i inne). Bardzo dobrze że one są i oby były jak najtańsze, ale nie zabierajmy ludziom którzy dzisiaj muszą lub chcą ogrzewać swoje mieszkania lub domy tanio i robią to zwykle węglem, możliwości tańszego ogrzewania drewnem - biomasą i nie pozostawiajmy im tylko znacznie droższych rozwiązań!! Czy taki przymus będzie skuteczny? Czy proponowane w ustawie propozycje osłonowe zrekompensują cały faktyczny wzrost kosztów ogrzewania? Czy system wsparcia i osłonowy będzie skuteczny? Czy nie powstaną nowe trudności związane z konieczną rozbudową systemu nacisku a co za tym pójdzie nowymi kosztami i obciążeniami dla kasy miasta czy województwa?

3 Mając powyższe na uwadze, nasze środowisko zdunów - rzemieślników budujących kominki, producentów i dystrybutorów urządzeń branżowych, składa pod rozwagę tak Zarządowi Województwa, Radnym Sejmiku jak i wszystkim pracującym wokół tej ustawy w komisjach i administracji SWOJĄ PROPOZYCJĘ rozwiązania problemu smogu i poprawiania jakości powietrza! Pomóżmy zamienić im ich stare paleniska węglowe na paleniska spalanie wyłącznie drewno biomasę. Uważamy iż nasza propozycja bazuje na prawdziwych i łatwo weryfikowalnych raportach z badań i to ogromnej liczby sprawdzonych, funkcjonujących już w całej Europie czystych ekologicznie palonych palenisk piecowych i kominkowych. Badania ich wykonywane są tylko przez wiarygodne i uprawnione instytucje badawcze. Nasza Propozycja jest też realna do wykonania i zabezpiecza możliwość weryfikacji sprawdzenia (monitorowania). Wychodzi też na przeciw oczekiwaniom ludzi którzy muszą lub chcą obniżyć koszty ogrzewania swojego domu, i nie będzie prowokowała buntu ludzi przymuszanych tylko do droższych opcji ogrzewania, czy żalu tych którym odbierze się przyjemność palenia w kominku - ognisku domowym dla przyjemności. Stowarzyszenie zduńskie OSKP proponuje zatem: 1. Absolutnie pozostawić dopuszczalność palenia drewnem, czyli nie zabraniać paliwa lecz zabronić po dostatecznie długim okresie dostosowawczym (BimSchV dawał na to 10 lat), palenia w urządzeniach grzewczych nie spełniających określonego poziomu emisji zanieczyszczeń ze spalin i nie mogących zabezpieczyć palenia zgodnego z instrukcją. 2. Określić w wyznaczonych etapach czasowych dopuszczalny poziom emisji PM - proponujemy okres zgodny z rozwiązaniami ekologicznymi - LOT15 do 2020 roku. 3. Proponujemy i tu idziemy dalej niż krzykliwi ekolodzy nie znający się chyba na technologiach czystego spalania drewna i innych paliw stałych - by określić także wzorem projektu LOT15 dopuszczalny poziom emisji CO, NOx, OGC, oraz minimalny poziom sprawności spalania w urządzeniach grzewczych. Gdyby w dopuszczonych urządzeniach zostały spełnione wszystkie te parametry łącznie, wtedy rzeczywiście mielibyśmy pewność nie zanieczyszczania przez nie powietrza nad Krakowem (i w całym kraju). Uważamy że ograniczenie wymagań tylko do pyłów PM to za mało by zapewnić faktycznie niski poziom emisji który pozwoli nam oddychać czystym powietrzem. Dlatego nie prostacki, demagogiczny zakaz palenia węglem i drewnem ( oleje ciężkie - oczywiście trzeba zakazać) lecz zakaz palenia w urządzeniach grzewczych - paleniskach piecowych, kominkowych nie spełniających określonego poziomu emisji i to we wszystkich 5-ciu parametrach na raz. 4. Jeżeli urządzenie grzewcze będzie posiadało atest potwierdzający iż spełnia wszystkie te 5 parametrów, wtedy osiągniemy też pewność konieczności respektowania instrukcji palenia w takim urządzeniu. Nowej generacji urządzenia grzewcze aby zapewniały tak restrykcyjny sposób funkcjonowania będą musiały być już tak konstruowane przez producenta, aby faktycznie swoją konstrukcją uniemożliwiały ich niewłaściwe użytkowanie. Dotąd jeszcze stosowane stare paleniska piecowe i kominkowe, nie osiągają jeszcze tak restrykcyjnie niskich poziomów emisji spalin jak wprowadza to BimSchV i LOT15, dlatego dzisiaj można jeszcze w nich palić wbrew instrukcji i emitować więcej zanieczyszczeń ( ale i tak o wielokroć mniej niż ze starych palenisk węglowych). Natomiast w sytuacji gdy urządzenia grzewcze spełniają już nowy restrykcyjnie niski poziom emisji spalin, (koniecznie we wszystkich 5 ciu parametrach na raz) - wtedy już sama ich konstrukcja na to nie pozwoli. Bardziej szczegółowy opis takich konstrukcji możemy przedstawić zainteresowanym osobom np. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska. 5. Jeżeli twórców uchwały nadal nie będzie przekonywało proponowane w pkt. 4 zabezpieczenie przez konstrukcję samego urządzenia - paleniska, wtedy

4 proponujemy także dodatkowo, by w zapisie ustawy wprowadzić konieczność zastosowania jeszcze jednego zabezpieczenia, które będzie mogło być instalowane we wszystkich urządzeniach w celu całkowitego wykluczenia możliwości palenia niezgodnego z instrukcją. Należy jednak rozważyć czy trzeba iść aż tak dlatego z zabezpieczeniami, gdyż znacznie wzrosną wtedy ceny urządzenia. Zabezpieczeniem tym będzie najnowszej generacji elektroniczny sterownik poprawnego spalania, wyposażony w dodatkową funkcję monitoringu umożliwiającą bieżącą i do roku wstecz kontrolę poprawności ich wszystkich cyklów spalania - nawet na odległość, który zarazem nie dopuści do złego funkcjonowania. Oprócz istniejących już podobnych rozwiązań zagranicznych aktualnie są już prowadzone w naszych ośrodkach naukowych daleko zaawansowane prace badawcze prowadzone nad skonstruowaniem takiego polskiego urządzenia które mogłoby być już dostępne w ciągu najbliższych 2-3 lat. 6. Proponujemy również by w naszej uchwale idąc za z BimSchV i LOT15 nie zakazywać palenia węglem (oczywiście dobrego gatunku). Jeżeli nowej generacji piec na węgiel będzie posiadał atest na czyste spalanie o tak niskich parametrach jak w paleniskach opalanych drewnem biomasa drzewną, to jako specjaliści jesteśmy pewni iż będzie posiadał konstrukcję która także uniemożliwi inny niż określony w instrukcji sposób spalania. Jego konstrukcja i zastosowane w nim wrażliwe rozwiązania w tym oczywiście regulator elektroniczny (patrz pkt.5) uniemożliwią jego niepoprawne funkcjonowanie. Dlatego uważamy że niepotrzebne jest zakazywanie palenia dobrym węglem. Wystarczy zabronić palenia w piecach bez właściwego atestu! To zaś, by sprawdzić czy ktoś posiada właściwy atestowany piec który uniemożliwia złe jego użytkowanie jest już oczywiście proste i rozwiązania kontrolne z proponowanej uchwały są tu wystarczające. 7. Jako branża zduńska, także wzorem sprawdzonych rozwiązań z krajów zachodnich, proponujemy również by w stosowne uprawnienia kontrolne wyposażyć jeszcze Mistrzów kominiarskich. Po odpowiednich szkoleniach i po wyposażeniu ich w odpowiednie elektroniczne urządzenia do badania parametrów emisji spalin, mogliby współpracować z pozostałymi służbami kontrolnymi i służyć im ekspercką wiedzą, zwłaszcza w sytuacjach dyskusyjnych. Mają poza tym uprawnienia do chodzenia po dachach a dostęp do komina może być konieczny w niejednej sytuacji wymagającej dodatkowego sprawdzenia i kontroli - wiemy to z doświadczenia i obserwowaliśmy jak to funkcjonuje np. Niemczech. 8. Proponujemy również by dla zabezpieczenia przed niewłaściwym funkcjonowaniem urządzeń grzewczych także wzorem rozwiązań stosowanych w krajach zachodnich i w myśl rozwiązań określonych w zapisach Dyrektywy UE o OZE, wprowadzić zapis do uchwały o konieczności posiadania, przez instalatorów takich urządzeń grzewczych, stosownych uprawnień. Posiadanie przez nich takich uprawnień gwarantowałoby poprawne instalowanie tylko dopuszczonych urządzeń, a więc i spełnienie oczekiwań produkcji przez nie tylko czystej energii. Aby tacy uprawnieni instalatorzy mogli legitymować się właściwą wiedzą i tytułem zawodowym uprawniającym do wykonywania takich zadań, w naszej branży zduńskiej już podjęto działania w tym kierunku. Rozpoczęły funkcjonowanie pierwsze ośrodki szkoleniowe dla zdunówczeladników i mistrzów zduńskich jako instalatorów takich nowoczesnych urządzeń grzewczych. Są więc już stworzone brzegowe warunki, by w ramach zasad wynikających z wprowadzanej ustawy OZE które określają warunki nabywania takich uprawnień przez instalatorów, wprowadzić także zapis do konsultowanej uchwały, by tylko tego rodzaju uprawnieni instalatorzy mogli montować takie urządzenia grzewcze, które spełniają warunki dopuszczające do ich stosowania (lub też weryfikować innych instalatorów). 9. Proponujemy aby systemem wsparcia objęto ( w możliwie wysokim stopniu!) instalowane urządzenia grzewcze. Szacunkowe koszty różnych typów takich urządzeń

5 możemy przedstawić w osobnym opracowaniu. Nie widzimy potrzeby stałych dopłat do kosztów ogrzewania, gdyż proponowane przez nas rozwiązanie generują i tak najniższe koszty nawet na poziomie 0,05 zł za 1 kwh. 10. W podsumowaniu : Jako branża od lat pracująca nad wytwarzaniem i budowaniem coraz lepszych i bardziej przyjaznych człowiekowi i środowisku urządzeń grzewczych głównie spalających drewno biomasę gwarantujemy, że przyjęcie naszych propozycji nowych rozwiązań da realny i jak uważamy jedyny skuteczny sposób na likwidację zanieczyszczeń powietrza w sezonie grzewczym. Uważamy iż prostacki zapis aby w ogóle nie palić węglem ani drewnem, poza protestami społecznymi oraz utrudnieniem i pogorszeniem jakości życia wielu mieszkańcom, faktycznie okazując się nierealną propozycją do wprowadzenia i tak w końcu nie spowoduje ograniczenia emisji spalin. Spowoduje za to zbyt wysokie koszty społeczne zwłaszcza wśród najbiedniejszych i zmuszonych swoją sytuacją ekonomiczną do obniżania kosztów ogrzewania. Koszty zaś tłumienia sprzeciwów i dotowania niezadowolonych będą na tyle wysokie, że w rezultacie okaże się ten zapis zapisem nieskutecznym i martwym, a więc nie będzie przestrzegany i w rezultacie dalej będziemy oddychać smogiem! Nasza branża proponując wprowadzenie do uchwały swoich rozwiązań chce dać też mieszkańcom alternatywną możliwość posiadania najtańszego systemu czystego ogrzewania domów. Uważamy, iż jeżeli użytkownikom dzisiejszych trujących urządzeń stworzymy realną możliwość stosowania także urządzeń grzewczych opartych na spalaniu drewna- biomasy które gwarantują nie tylko czystą ale i tanią energię do ogrzewania domów, jeżeli wciągniemy organizacje ekologiczne i media w promocję nie tylko tych już znanych systemowych źródeł ogrzewania - zawsze droższych, ale i w promowanie tych najtańszych na drewno (2x tańsze od węgla i 4x tańsze od gazu), to faktycznie możemy liczyć na osiągnięcie pożądanego skutku - likwidacji smogu! Wiemy że droga ta jest trudniejsza i dłuższa. Jest to jednak droga skutecznie prowadząca do celu. Tą droga poszły także już przed nami kraje o podobnych do nas uwarunkowaniach geograficznych oraz klimatycznych jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria. Tą drogą idą też nasi południowi sąsiedzi i większość Europy. Skorzystajmy więc z tych sprawdzonych w tak wielu krajach rozwiązań i nie wyważajmy otwartych już drzwi! Mistrz Zduński V-prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie Mgr Jacek Ręka W załączeniu: - tekst z września b.r. opracowany w ramach konsultacji społecznych nad projektem uchwały - tekst - Szersze uzasadnienie komentarz do Propozycji OSKP w ramach konsultacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE A JAKOŚĆ POWIETRZA MARIA DREGER O POTENCJALE TERMOMODERNI- ZACJI W SEKTORZE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE A JAKOŚĆ POWIETRZA MARIA DREGER O POTENCJALE TERMOMODERNI- ZACJI W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE PRZEGLĄD 2013 DOMY JEDNORODZINNE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A JAKOŚĆ POWIETRZA CEM O TYM W JAK OCIEPLO- NYCH DOMACH MIESZKAJĄ POLACY I CZYM W NICH GRZEJĄ ANDRZEJ GUŁA O

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R ZGIERZ 11 MAJA 2005 R Funkcjonowanie i budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórczych, budowlano-montażowych i usługowych w UE Dyskusja ekspertów toczyła się wokół następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012 LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce

Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce Paweł Krawczyk Internet Society Poland Wersja 5 Wstęp... 2 Stan obecny... 3 Podstawy prawne podpisu elektronicznego... 3 Advanced Electronic

Bardziej szczegółowo

Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.)

Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Perspektywa zgłaszającego uwagi Poniższe uwagi do projektu ustawy o odnawialnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty. Debata była zrealizowana w ramach projektu cykl konferencji i debat Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci

Raport z debaty. Debata była zrealizowana w ramach projektu cykl konferencji i debat Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci Raport z debaty STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW ENERGII gaz, energia elektryczna i cieplna 27 września 2013 (piątek), godz. 11.00 Miejsce: ul. Słupecka 6, Warszawa (Redakcja Polityki) Debata była zrealizowana

Bardziej szczegółowo

9/2013. 15,50 zł (w tym VAT 5%) BEZPIECZEŃSTWO W KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH ZASILANIE AWARYJNE INSTALACJI

9/2013. 15,50 zł (w tym VAT 5%) BEZPIECZEŃSTWO W KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH ZASILANIE AWARYJNE INSTALACJI 9/2013 Nr ind. 356425 BEZPIECZEŃSTWO W KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH ZASILANIE AWARYJNE INSTALACJI 15,50 zł (w tym VAT 5%) www.polskiinstalator.com.pl Patronat Polskiej Korporacji Techniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

Konferencja 20-lecie ACE

Konferencja 20-lecie ACE Rada Architektów Europy Konferencja 20-lecie ACE Parlament Europejski 3 grudnia 2010 Zdjęcia: Fabrice Debatty Rada Architektów Europy 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE 1 II. OTWARCIE POSIEDZENIA 2 III. MOBILNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE

IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna OSOBY POSZKODOWANE P R O D U K T P R O G R A M R Y N E K IV kwartał 2010 nr 008 Bezpieczna jesień i zima Ciepło to miła atmosfera w domu, szczególnie wtedy, gdy za oknem pada deszcz lub panują minusowe temperatury. Gdy jest

Bardziej szczegółowo

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE

Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Poradnik dla gmin Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Drezno, Wrocław 2014 Wykonawca: DREBERIS GmbH Heinrich-Zille-Str. 2 01219 Dresden Tel.: +49-351-862643-0 Fax: +49-351-862643-10 E-Mail:

Bardziej szczegółowo

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport W dniu 9 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

środowisko, rozwój. Cele, które nie muszą być w opozycji.

środowisko, rozwój. Cele, które nie muszą być w opozycji. Energetyka, środowisko, rozwój. Cele, które nie muszą być w opozycji. Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami PKN ORLEN. Przygotowanie: Dr Adam B. Czyżewski,

Bardziej szczegółowo

Poradnik o rekuperacji dla chcących zdrowo i nowocześnie mieszkać. 1 S t r o n a

Poradnik o rekuperacji dla chcących zdrowo i nowocześnie mieszkać. 1 S t r o n a Poradnik o rekuperacji dla chcących zdrowo i nowocześnie mieszkać 1 S t r o n a Czy wiesz, że w ostatnich 10 latach o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła mówi się więcej niż o jakiejkolwiek innej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka co nam się opłaca?

Polska energetyka co nam się opłaca? Polska energetyka co nam się opłaca? Debata ekspercka II Ministerstwo Gospodarki, 26.09.2012r. Prof. dr inż. Andrzej Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Dziękuje panie profesorze, postaram

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało RAPORT 1 Spis treści Spis treści... 2 WSTĘP... 5 Nowa Rada ds.

Bardziej szczegółowo

Nie bójmy się awarii

Nie bójmy się awarii MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO N U M E R 1 ( 2 6 ) / 2 0 1 5 P R O D U K T I U S Ł U G I I P R O J E K T Y I R Y N E K Fot. Veolia TEMAT NUMERU Nie bójmy się awarii Awarie sieci ciepłowniczych usuwane są w

Bardziej szczegółowo