Kraków, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 25.10.2013 r."

Transkrypt

1 Kraków, r. Do konsultacji społecznych Projektu Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów dopuszczonych paliw i programu wymiany palenisk TRUJĄ ZŁE PALENISKA a NIE DREWNO czy nawet węgiel Branża zduńska od wieków zajmująca się budową pieców i kominków dzisiaj już w przeważającej większości produkuje i buduje je w technologii czystego spalania drewna - biomasy. Dlatego wie z absolutną oczywistością, że przyczyną smogu są źle funkcjonujące paleniska, które dopuszczają do emisji zbyt duże ilości zanieczyszczeń, a nie samo paliwo! Paliwa można spalać ekologicznie i nie ekologicznie, wszystko zależy od urządzenia które je spala. I w te stronę- wymiany starych palenisk na nowe, poszedł dziś cywilizowany świat i na tej drodze osiągnął swój sukces czystego powietrza. Dysponujemy wystarczającymi dowodami by uzasadnić wytwarzanie przez te urządzenia grzewcze jedynie czystego i nie powodującego zanieczyszczeń powietrza i to nie tylko pyłami PM ale także CO, NOx, OGC i wysoką sprawnością. Dlatego też w sposób rzeczowy możemy udowodnić tendencyjnie sfałszowany przekaz wyprowadzony z raportu firmy Atmoterm jakoby spalanie drewna zanieczyszczało powietrze na równi ze spalaniem węgla. Zapewne chcąc uzyskać taki wynik można było znaleźć jakieś złe i stare palenisko czy kominek który tak źle palił i emitował tyle zanieczyszczeń co jakiś śmieciuch najgorszy piec do spalania węgla. Uważamy iż kształtowanie takiego obrazu rzeczywistości jest nieuczciwe i kłamliwe. Dlatego jako branża zorientowana w technologiach spalania paliw stałych i specjalizująca się i w budowie palenisk piecowych i kominkowych opalanych drewnem biomasą czyli odnawialnym źródłem energii, stanowczo przeciwko szerzeniu takiej dezinformacji protestujemy! Natomiast podbudowywanie takimi fałszywymi i tendencyjnymi wnioskami tak ważnej Ustawy która może bardzo uprzykrzyć życie mieszkańcom, było by nie tylko błędem ale wykazywałoby cechy ignorantia grava jej autorów! Uważamy także iż twórcy ustawy nie mogą jej podejmować na podstawie takiego ekskluzywnego dowodu. Uważamy, że twórcy ustawy aby uczynić to w sposób cywilizowany powinni poświęcić czas by poznać też możliwości urządzeń spalających które wykorzystują inne źródła energii, a także dowody i dokumenty potwierdzające czystość emisji wydawane przez wiarygodne instytucje uprawnione do wykonywania takich badań. Jaką wiarygodność posiada raport Atmotermu jeżeli rzeczywiście zawiera takie wnioski jak to podała prasa? Dla nas, którzy możemy nasze spalające drewno - biomasę paleniska piecowe (do ogrzewania domów) i kominkowe (dla dekoracyjno rekreacyjnego dogrzewania pomieszczeń ) wprowadzić na rynek tylko po uprzednim uzyskaniu dla nich stosownych atestów w notyfikowanych instytucjach badawczych, jest rzeczą oczywistą że one wtedy

2 rzeczywiście zapewniają właściwą na określonym tam poziomie jakość spalania w nich drewna. To prawda że niektóre używane jeszcze dzisiaj paleniska, zwłaszcza te które były montowane 20-dzieścia czy kilkanaście lat temu, być może emitują jeszcze nieco więcej pyłów niż te dzisiejsze które spełniają JUŻ niezwykle wysokie parametry czystości spalin, a nawet nadążają już za wymaganiami które będą dopiero obowiązywały w chyba wystarczająco troszczących się o czystość powietrza takich krajach jak Niemcy, Austria, Szwajcaria (zob. zał. BimSchV St. 2). Przecież do 2020 roku i tak będziemy musieli w całej Polsce wprowadzić ten sam poziom czystej emisji spalin spełniający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125WE z 2009r. ustalającej wymogi tzw. ecodesigne wg projektu LOT 15. I tak będziemy musieli dokonać wymiany lub poprawić funkcjonowanie starszych urządzeń stosując np. dodatkowe filtry. Ale nawet już dzisiaj i tak te starsze paleniska drzewne potrafią emitować o wielokroć mniej zanieczyszczeń niż śmieciuchy węglowe, jeżeli tylko są palone zgodnie z instrukcją producenta. Zwolennicy rozwiązań drastycznych i niecywilizowanych bo nie liczących się z ich oddziaływaniem na wszystkie aspekty życia ludzi, głosząc opcję całkowitego zakazu palenia zarówno węglem jak i drewnem podnoszą także zarzut jakoby niemożliwości kontroli palenia ich zgodnie z instrukcją a więc nie możność poprawnego, zapewniającego czyste spalanie sposobu ich użytkowania. Jeżeli nie wierzą oni w sensowność istnienia i skuteczność działań służb kontrolnych - takich jakie wymienia projekt ustawy, to bardzo prosimy - niech przyjmą naszą następującą propozycję która skutecznie zabezpieczy respektowanie palenia zgodnego z instrukcją : - wprowadzić zakaz palenia mokrym (powyżej 18% wilgotności) drewnem i być może wydanie zakazu handlu mokrym drewnem! Takie rozwiązania stosują Niemcy i inne kraje dlaczego nie korzystać z dobrych wzorów! I nie mówmy iż nie można drastycznie zakazać palenia mokrym drewnem skoro można jeszcze bardziej drastycznie zakazywać w ogóle palenia węglem czy drewnem! Jeżeli faktycznie chcemy zlikwidować problem smogu szybko i totalnie, to wprowadźmy taki zapis który uniemożliwi taki handel a przez to i palenie mokrym drewnem! Ponadto czy zwolennicy tej drastycznej wersji ustawy totalnego zakazu palenia tak węglem jak i drewnem - zdają sobie sprawę z tego jaką krzywdę mogą wyrządzić ogromnej liczbie mieszkańców Krakowa, a w dodatku i tak nie zlikwidują problemu smogu - jak to uzasadnimy poniżej? A czy pozbawienie przyjmijmy - bogatszych mieszkańców Krakowa użytkujących piękne kominki -przyjemności odpoczynku przy palącym się drewnie nie będzie krzywdzeniem ich i odbieraniem im tego co w życiu przyjemne i to zupełnie bezsensownie na podstawie jakiejś fałszywej i nieprawdziwej tezy o smogu spowodowanym spalanym drewnem? Dlaczego pozbawiać ludzi biedniejszych lub bardziej oszczędnych którzy paląc w swoich paleniskach piecowych drewnem chcą osiągnąć możliwość 2-krotnego obniżenia kosztów ogrzewania swego domu w stosunku do wcześniej spalonego węgla, a 4-krotnego w stosunku do ewentualnego ogrzewania gazem? Dlaczego zwolennicy tej niecywilizowanej opcji ustawy wprowadzają media i społeczeństwo w błąd twierdzeniem że nie mają innego wyboru niż : albo czyste powietrze albo totalny zakaz palenia węglem i drewnem! To nadużycie i demagogia, to okłamywanie społeczeństwa, to jakaś forma lobbingu na rzecz tylko droższych systemów i technologii ogrzewania domów! (gaz, urządzenia gazowe, sieć ciepłownicza i inne). Bardzo dobrze że one są i oby były jak najtańsze, ale nie zabierajmy ludziom którzy dzisiaj muszą lub chcą ogrzewać swoje mieszkania lub domy tanio i robią to zwykle węglem, możliwości tańszego ogrzewania drewnem - biomasą i nie pozostawiajmy im tylko znacznie droższych rozwiązań!! Czy taki przymus będzie skuteczny? Czy proponowane w ustawie propozycje osłonowe zrekompensują cały faktyczny wzrost kosztów ogrzewania? Czy system wsparcia i osłonowy będzie skuteczny? Czy nie powstaną nowe trudności związane z konieczną rozbudową systemu nacisku a co za tym pójdzie nowymi kosztami i obciążeniami dla kasy miasta czy województwa?

3 Mając powyższe na uwadze, nasze środowisko zdunów - rzemieślników budujących kominki, producentów i dystrybutorów urządzeń branżowych, składa pod rozwagę tak Zarządowi Województwa, Radnym Sejmiku jak i wszystkim pracującym wokół tej ustawy w komisjach i administracji SWOJĄ PROPOZYCJĘ rozwiązania problemu smogu i poprawiania jakości powietrza! Pomóżmy zamienić im ich stare paleniska węglowe na paleniska spalanie wyłącznie drewno biomasę. Uważamy iż nasza propozycja bazuje na prawdziwych i łatwo weryfikowalnych raportach z badań i to ogromnej liczby sprawdzonych, funkcjonujących już w całej Europie czystych ekologicznie palonych palenisk piecowych i kominkowych. Badania ich wykonywane są tylko przez wiarygodne i uprawnione instytucje badawcze. Nasza Propozycja jest też realna do wykonania i zabezpiecza możliwość weryfikacji sprawdzenia (monitorowania). Wychodzi też na przeciw oczekiwaniom ludzi którzy muszą lub chcą obniżyć koszty ogrzewania swojego domu, i nie będzie prowokowała buntu ludzi przymuszanych tylko do droższych opcji ogrzewania, czy żalu tych którym odbierze się przyjemność palenia w kominku - ognisku domowym dla przyjemności. Stowarzyszenie zduńskie OSKP proponuje zatem: 1. Absolutnie pozostawić dopuszczalność palenia drewnem, czyli nie zabraniać paliwa lecz zabronić po dostatecznie długim okresie dostosowawczym (BimSchV dawał na to 10 lat), palenia w urządzeniach grzewczych nie spełniających określonego poziomu emisji zanieczyszczeń ze spalin i nie mogących zabezpieczyć palenia zgodnego z instrukcją. 2. Określić w wyznaczonych etapach czasowych dopuszczalny poziom emisji PM - proponujemy okres zgodny z rozwiązaniami ekologicznymi - LOT15 do 2020 roku. 3. Proponujemy i tu idziemy dalej niż krzykliwi ekolodzy nie znający się chyba na technologiach czystego spalania drewna i innych paliw stałych - by określić także wzorem projektu LOT15 dopuszczalny poziom emisji CO, NOx, OGC, oraz minimalny poziom sprawności spalania w urządzeniach grzewczych. Gdyby w dopuszczonych urządzeniach zostały spełnione wszystkie te parametry łącznie, wtedy rzeczywiście mielibyśmy pewność nie zanieczyszczania przez nie powietrza nad Krakowem (i w całym kraju). Uważamy że ograniczenie wymagań tylko do pyłów PM to za mało by zapewnić faktycznie niski poziom emisji który pozwoli nam oddychać czystym powietrzem. Dlatego nie prostacki, demagogiczny zakaz palenia węglem i drewnem ( oleje ciężkie - oczywiście trzeba zakazać) lecz zakaz palenia w urządzeniach grzewczych - paleniskach piecowych, kominkowych nie spełniających określonego poziomu emisji i to we wszystkich 5-ciu parametrach na raz. 4. Jeżeli urządzenie grzewcze będzie posiadało atest potwierdzający iż spełnia wszystkie te 5 parametrów, wtedy osiągniemy też pewność konieczności respektowania instrukcji palenia w takim urządzeniu. Nowej generacji urządzenia grzewcze aby zapewniały tak restrykcyjny sposób funkcjonowania będą musiały być już tak konstruowane przez producenta, aby faktycznie swoją konstrukcją uniemożliwiały ich niewłaściwe użytkowanie. Dotąd jeszcze stosowane stare paleniska piecowe i kominkowe, nie osiągają jeszcze tak restrykcyjnie niskich poziomów emisji spalin jak wprowadza to BimSchV i LOT15, dlatego dzisiaj można jeszcze w nich palić wbrew instrukcji i emitować więcej zanieczyszczeń ( ale i tak o wielokroć mniej niż ze starych palenisk węglowych). Natomiast w sytuacji gdy urządzenia grzewcze spełniają już nowy restrykcyjnie niski poziom emisji spalin, (koniecznie we wszystkich 5 ciu parametrach na raz) - wtedy już sama ich konstrukcja na to nie pozwoli. Bardziej szczegółowy opis takich konstrukcji możemy przedstawić zainteresowanym osobom np. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska. 5. Jeżeli twórców uchwały nadal nie będzie przekonywało proponowane w pkt. 4 zabezpieczenie przez konstrukcję samego urządzenia - paleniska, wtedy

4 proponujemy także dodatkowo, by w zapisie ustawy wprowadzić konieczność zastosowania jeszcze jednego zabezpieczenia, które będzie mogło być instalowane we wszystkich urządzeniach w celu całkowitego wykluczenia możliwości palenia niezgodnego z instrukcją. Należy jednak rozważyć czy trzeba iść aż tak dlatego z zabezpieczeniami, gdyż znacznie wzrosną wtedy ceny urządzenia. Zabezpieczeniem tym będzie najnowszej generacji elektroniczny sterownik poprawnego spalania, wyposażony w dodatkową funkcję monitoringu umożliwiającą bieżącą i do roku wstecz kontrolę poprawności ich wszystkich cyklów spalania - nawet na odległość, który zarazem nie dopuści do złego funkcjonowania. Oprócz istniejących już podobnych rozwiązań zagranicznych aktualnie są już prowadzone w naszych ośrodkach naukowych daleko zaawansowane prace badawcze prowadzone nad skonstruowaniem takiego polskiego urządzenia które mogłoby być już dostępne w ciągu najbliższych 2-3 lat. 6. Proponujemy również by w naszej uchwale idąc za z BimSchV i LOT15 nie zakazywać palenia węglem (oczywiście dobrego gatunku). Jeżeli nowej generacji piec na węgiel będzie posiadał atest na czyste spalanie o tak niskich parametrach jak w paleniskach opalanych drewnem biomasa drzewną, to jako specjaliści jesteśmy pewni iż będzie posiadał konstrukcję która także uniemożliwi inny niż określony w instrukcji sposób spalania. Jego konstrukcja i zastosowane w nim wrażliwe rozwiązania w tym oczywiście regulator elektroniczny (patrz pkt.5) uniemożliwią jego niepoprawne funkcjonowanie. Dlatego uważamy że niepotrzebne jest zakazywanie palenia dobrym węglem. Wystarczy zabronić palenia w piecach bez właściwego atestu! To zaś, by sprawdzić czy ktoś posiada właściwy atestowany piec który uniemożliwia złe jego użytkowanie jest już oczywiście proste i rozwiązania kontrolne z proponowanej uchwały są tu wystarczające. 7. Jako branża zduńska, także wzorem sprawdzonych rozwiązań z krajów zachodnich, proponujemy również by w stosowne uprawnienia kontrolne wyposażyć jeszcze Mistrzów kominiarskich. Po odpowiednich szkoleniach i po wyposażeniu ich w odpowiednie elektroniczne urządzenia do badania parametrów emisji spalin, mogliby współpracować z pozostałymi służbami kontrolnymi i służyć im ekspercką wiedzą, zwłaszcza w sytuacjach dyskusyjnych. Mają poza tym uprawnienia do chodzenia po dachach a dostęp do komina może być konieczny w niejednej sytuacji wymagającej dodatkowego sprawdzenia i kontroli - wiemy to z doświadczenia i obserwowaliśmy jak to funkcjonuje np. Niemczech. 8. Proponujemy również by dla zabezpieczenia przed niewłaściwym funkcjonowaniem urządzeń grzewczych także wzorem rozwiązań stosowanych w krajach zachodnich i w myśl rozwiązań określonych w zapisach Dyrektywy UE o OZE, wprowadzić zapis do uchwały o konieczności posiadania, przez instalatorów takich urządzeń grzewczych, stosownych uprawnień. Posiadanie przez nich takich uprawnień gwarantowałoby poprawne instalowanie tylko dopuszczonych urządzeń, a więc i spełnienie oczekiwań produkcji przez nie tylko czystej energii. Aby tacy uprawnieni instalatorzy mogli legitymować się właściwą wiedzą i tytułem zawodowym uprawniającym do wykonywania takich zadań, w naszej branży zduńskiej już podjęto działania w tym kierunku. Rozpoczęły funkcjonowanie pierwsze ośrodki szkoleniowe dla zdunówczeladników i mistrzów zduńskich jako instalatorów takich nowoczesnych urządzeń grzewczych. Są więc już stworzone brzegowe warunki, by w ramach zasad wynikających z wprowadzanej ustawy OZE które określają warunki nabywania takich uprawnień przez instalatorów, wprowadzić także zapis do konsultowanej uchwały, by tylko tego rodzaju uprawnieni instalatorzy mogli montować takie urządzenia grzewcze, które spełniają warunki dopuszczające do ich stosowania (lub też weryfikować innych instalatorów). 9. Proponujemy aby systemem wsparcia objęto ( w możliwie wysokim stopniu!) instalowane urządzenia grzewcze. Szacunkowe koszty różnych typów takich urządzeń

5 możemy przedstawić w osobnym opracowaniu. Nie widzimy potrzeby stałych dopłat do kosztów ogrzewania, gdyż proponowane przez nas rozwiązanie generują i tak najniższe koszty nawet na poziomie 0,05 zł za 1 kwh. 10. W podsumowaniu : Jako branża od lat pracująca nad wytwarzaniem i budowaniem coraz lepszych i bardziej przyjaznych człowiekowi i środowisku urządzeń grzewczych głównie spalających drewno biomasę gwarantujemy, że przyjęcie naszych propozycji nowych rozwiązań da realny i jak uważamy jedyny skuteczny sposób na likwidację zanieczyszczeń powietrza w sezonie grzewczym. Uważamy iż prostacki zapis aby w ogóle nie palić węglem ani drewnem, poza protestami społecznymi oraz utrudnieniem i pogorszeniem jakości życia wielu mieszkańcom, faktycznie okazując się nierealną propozycją do wprowadzenia i tak w końcu nie spowoduje ograniczenia emisji spalin. Spowoduje za to zbyt wysokie koszty społeczne zwłaszcza wśród najbiedniejszych i zmuszonych swoją sytuacją ekonomiczną do obniżania kosztów ogrzewania. Koszty zaś tłumienia sprzeciwów i dotowania niezadowolonych będą na tyle wysokie, że w rezultacie okaże się ten zapis zapisem nieskutecznym i martwym, a więc nie będzie przestrzegany i w rezultacie dalej będziemy oddychać smogiem! Nasza branża proponując wprowadzenie do uchwały swoich rozwiązań chce dać też mieszkańcom alternatywną możliwość posiadania najtańszego systemu czystego ogrzewania domów. Uważamy, iż jeżeli użytkownikom dzisiejszych trujących urządzeń stworzymy realną możliwość stosowania także urządzeń grzewczych opartych na spalaniu drewna- biomasy które gwarantują nie tylko czystą ale i tanią energię do ogrzewania domów, jeżeli wciągniemy organizacje ekologiczne i media w promocję nie tylko tych już znanych systemowych źródeł ogrzewania - zawsze droższych, ale i w promowanie tych najtańszych na drewno (2x tańsze od węgla i 4x tańsze od gazu), to faktycznie możemy liczyć na osiągnięcie pożądanego skutku - likwidacji smogu! Wiemy że droga ta jest trudniejsza i dłuższa. Jest to jednak droga skutecznie prowadząca do celu. Tą droga poszły także już przed nami kraje o podobnych do nas uwarunkowaniach geograficznych oraz klimatycznych jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria. Tą drogą idą też nasi południowi sąsiedzi i większość Europy. Skorzystajmy więc z tych sprawdzonych w tak wielu krajach rozwiązań i nie wyważajmy otwartych już drzwi! Mistrz Zduński V-prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie Mgr Jacek Ręka W załączeniu: - tekst z września b.r. opracowany w ramach konsultacji społecznych nad projektem uchwały - tekst - Szersze uzasadnienie komentarz do Propozycji OSKP w ramach konsultacji

Szersze uzasadnienie Propozycji OSKP do konsultacji społecznych dotyczącej Projektu Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego

Szersze uzasadnienie Propozycji OSKP do konsultacji społecznych dotyczącej Projektu Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Szersze uzasadnienie Propozycji OSKP do konsultacji społecznych dotyczącej Projektu Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Wraz z Opracowaniem dostarczonym już we wrześniu br. do Departamentu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG RAPORTU EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRODOWISKA. POLSKA NA ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA WEDŁUG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO, 2015)

WEDŁUG RAPORTU EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRODOWISKA. POLSKA NA ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA WEDŁUG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO, 2015) NARODOWY PROGRAM ANTYSMOGOWY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 01/2017 48 000 POLAKÓW UMIERA ROCZNIE Z POWODU SMOGU WEDŁUG RAPORTU EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRODOWISKA. 102 TRACI MILIARDY DOLARÓW POLSKA NA ZANIECZYSZCZENIU

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DREWNO POLSKIE OZE

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DREWNO POLSKIE OZE I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DREWNO POLSKIE OZE 8 maja 2015r., Kraków, Procedury badawcze urządzeń grzewczych na paliwa stałe Zdzisław Gebhardt Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Programy PONE oraz programy gospodarki niskoemisyjnej dobre praktyki rozwiązań, w świetle aktualnych uregulowań prawnych i źródeł finansowania.

Programy PONE oraz programy gospodarki niskoemisyjnej dobre praktyki rozwiązań, w świetle aktualnych uregulowań prawnych i źródeł finansowania. Programy PONE oraz programy gospodarki niskoemisyjnej dobre praktyki rozwiązań, w świetle aktualnych uregulowań prawnych i źródeł finansowania. Ustawa antysmogowa -POŚ Najistotniejsze zmiany dla samorządów:

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA PRODUCENTÓW NISKOEMISYJNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KWALIFIKOWANYCH PALIW STAŁYCH PRZY POLSKIEJ IZBIE EKOLOGII

PLATFORMA PRODUCENTÓW NISKOEMISYJNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I KWALIFIKOWANYCH PALIW STAŁYCH PRZY POLSKIEJ IZBIE EKOLOGII PIE/ 31.10 /2013 Katowice, 31 października 2013r Uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 17 kwietnia 2012 r.

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 17 kwietnia 2012 r. STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji i urządzeń do spalania paliw o małej mocy poprzez wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Krakowa na rok 2014. Złóż wniosek i wymień piec za darmo już dziś! Ciepło jest naszym żywiołem

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Krakowa na rok 2014. Złóż wniosek i wymień piec za darmo już dziś! Ciepło jest naszym żywiołem Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Krakowa na rok 2014 Złóż wniosek i wymień piec za darmo już dziś! Ciepło jest naszym żywiołem Kraków podjął walkę ze smogiem! W 2018 roku zacznie obowiązywać

Bardziej szczegółowo

OGRZEWANIE A JAKOŚĆ POWIETRZA PODSUMOWANIE BADANIA ILOŚCIOWEGO. Wrzesień 2016

OGRZEWANIE A JAKOŚĆ POWIETRZA PODSUMOWANIE BADANIA ILOŚCIOWEGO. Wrzesień 2016 OGRZEWANIE A JAKOŚĆ POWIETRZA PODSUMOWANIE BADANIA ILOŚCIOWEGO Wrzesień 2016 INFORMACJE O BADANIU Cele badania: Na potrzeby kampanii Nie Rób Dymu we wrześniu 2016 r. instytut badawczy ARC Rynek i Opinia

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne palenie drewnem a ogrzewanie współczesnych domów piecem kaflowym lub nowoczesnym pieco-kominkem

Ekologiczne palenie drewnem a ogrzewanie współczesnych domów piecem kaflowym lub nowoczesnym pieco-kominkem Ekologiczne palenie drewnem a ogrzewanie współczesnych domów piecem kaflowym lub nowoczesnym pieco-kominkem czyli co branża zduńska ma do powiedzenia w dyskusji o czystym powietrzu w Krakowie. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kozak. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Wojciech Kozak

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

dr inż. Katarzyna Matuszek

dr inż. Katarzyna Matuszek DREWNO POLSKIE OZE 08. 05. 2015, Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza dr inż. Katarzyna Matuszek Rozwój konstrukcji urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasą drzewną pod kątem ograniczenia Niskiej

Bardziej szczegółowo

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest?

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Zanieczyszczenie powietrza to termin ogólny, warto więc sprecyzować z jakimi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

NIE BÓJ SIĘ SEZONU GRZEWCZEGO!

NIE BÓJ SIĘ SEZONU GRZEWCZEGO! BEZPIECZNE I NOWOCZESNE KOTŁY GRZEWCZE NIE BÓJ SIĘ SEZONU GRZEWCZEGO! Węgiel kamienny, pelet czy ekogroszek niezależnie od tego, jaki rodzaj paliwa wybierzesz, nowoczesny i bezpieczny kocioł grzewczy znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru zadania

Kryteria wyboru zadania Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające

Bardziej szczegółowo

Produkcja kotłów małej mocy opalanych paliwami stałymi stan aktualny i perspektywy rozwoju

Produkcja kotłów małej mocy opalanych paliwami stałymi stan aktualny i perspektywy rozwoju Produkcja kotłów małej mocy opalanych paliwami stałymi stan aktualny i perspektywy rozwoju Nowy Sącz 31.03.2014 PLAN PREZENTACJI 1. O Platformie 2. Rynek kotłów w Europie 3. Koszty ogrzewania 4. Możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Projekt Załącznik nr 1 do nr z dnia.. 2016 r. REGULAMIN udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

Ustawa antysmogowa. W listopadzie 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96).

Ustawa antysmogowa. W listopadzie 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96). Ustawa antysmogowa W listopadzie 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96). Dzięki ustawie samorząd wojewódzki może m.in: określać rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Aspekty ekologiczne Ryszard Sobański PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków Tel. (012) 294 20 70, fax. (012)

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Kraków, 09.09.2016r. 15 września 2016 Tarnów ATMOTERM S.A. Plan spotkania Dlaczego aktualizowany jest Program ochrony powietrza Działania

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego określającej rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego określającej rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego określającej rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Urząd

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania istotne dla przyjęcia tzw. uchwały antysmogowej w województwie śląskim

Uwarunkowania istotne dla przyjęcia tzw. uchwały antysmogowej w województwie śląskim Uwarunkowania istotne dla przyjęcia tzw. uchwały antysmogowej w województwie śląskim Referat na posiedzenie Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 27.06.2016

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Sposoby ogrzewania. Ciepło sieciowe Ogrzewa budynki oraz podgrzewa wodę w kranach. Jest ekologiczne, bo wytwarzane

Sposoby ogrzewania. Ciepło sieciowe Ogrzewa budynki oraz podgrzewa wodę w kranach. Jest ekologiczne, bo wytwarzane Sposoby ogrzewania Istnieje wiele różnych sposobów ogrzewania naszych domów i mieszkań. Warto wiedzieć, czym się każdy z nich charakteryzuje. Poznać jego wady i zalety, a następnie, w zależności od możliwości

Bardziej szczegółowo

WYDAJNY KOCIOŁ GRZEWCZY

WYDAJNY KOCIOŁ GRZEWCZY KOTŁY NA MIAŁ I EKOGROSZEK WYDAJNY KOCIOŁ GRZEWCZY Ogrzewanie zimą jest jak powietrze, bo dopiero gdy zaczyna go brakować, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest niezbędne. Aby nie dać się nieprzyjemnie

Bardziej szczegółowo

Niemieckie rozporządzenie dotyczące małych i średnich urządzeń paleniskowych (1.BlmSchV) pierwowzór dla śląskiej uchwały antysmogowej?

Niemieckie rozporządzenie dotyczące małych i średnich urządzeń paleniskowych (1.BlmSchV) pierwowzór dla śląskiej uchwały antysmogowej? Niemieckie rozporządzenie dotyczące małych i średnich urządzeń paleniskowych (1.BlmSchV) pierwowzór dla śląskiej uchwały antysmogowej? Posiedzenie Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji - grupy

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE

WYBIERAMY KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE KOTŁY NA PALIWO STAŁE WYBIERAMY KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE Wykorzystanie kotłów na paliwa stałe to obecnie, uwzględniając również całą instalację, najtańszy sposób ogrzewania budynków. I choć coraz więcej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

Bardziej szczegółowo

2.1.ogr zewanie elektryczne 2.2.ogr zewanie olejowe: 2.3.ogr zewanie węglowe- ekologiczne: 2.4.ogr zewanie gazowe- zbiornikowe /gaz płynny/:

2.1.ogr zewanie elektryczne 2.2.ogr zewanie olejowe: 2.3.ogr zewanie węglowe- ekologiczne: 2.4.ogr zewanie gazowe- zbiornikowe /gaz płynny/: Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Blachowni na modernizacje systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach Działania w zakresie ograniczania. niskiej emisji w gminach Słupsk, 11 luty 2016 mgr inż. Piotr Antonowicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Paleniska pieca bazowego

Paleniska pieca bazowego Paleniska pieca bazowego WGO WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5 Wolfshöher Tonwerke Telefon: +49 9153-9262-0 GmbH & Co. KG Telefax: +49 9153-4342 Wolfshöhe 2 Email: info@wolfshoehe.de Stand: 07.07.2016 D-91233 Neunkirchen

Bardziej szczegółowo

W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem?

W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem? W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem? Debata w Proszowicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Najbardziej

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM strefa ograniczania niskiej emisji października 2015 r., Poznań JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE

TARGI POL-ECO-SYSTEM strefa ograniczania niskiej emisji października 2015 r., Poznań JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE USTAWA ANTYSMOGOWA Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE Europejska Agencja Środowiska (EEA) w raporcie Jakość powietrza w Europie 2013 wymienia Polskę jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA ANTYSMOGOWA. Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP

USTAWA ANTYSMOGOWA. Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP USTAWA ANTYSMOGOWA Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE Europejska Agencja Środowiska (EEA) w raporcie Jakość powietrza w Europie 2013 wymienia Polskę jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej. w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej. w Opolu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie

Uchwała. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie DRUK NR Projekt Grupy Radnych Uchwała w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Kraków, 09.09.2016r. 21 września 2016 Chrzanów ATMOTERM S.A. Plan spotkania Dlaczego aktualizowany jest Program ochrony powietrza Działania

Bardziej szczegółowo

KOTŁY NA BIOMASĘ NAJWYŻSZEJ GENERACJI

KOTŁY NA BIOMASĘ NAJWYŻSZEJ GENERACJI DOFINANSOWANIE NA OGRZEWANIE ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH KOTŁY NA BIOMASĘ NAJWYŻSZEJ GENERACJI Urzędy Marszałkowskie na terenie całego kraju ogłosiły konkursy na dofinansowanie ze środków Regionalnych

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

PALNIKI DO NOWEGO I STAREGO KOTŁA

PALNIKI DO NOWEGO I STAREGO KOTŁA NOWA GENERACJA W OGRZEWANIU PELLETEM PALNIKI DO NOWEGO I STAREGO KOTŁA Ogrzewanie mieszkań i domów to z pewnością palący problem, ponieważ od jego ceny w znacznej mierze zależą koszty utrzymania całego

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w kominkach: kominek akumulacyjny III generacji

Rewolucja w kominkach: kominek akumulacyjny III generacji Rewolucja w kominkach: kominek akumulacyjny III generacji Aby sprostać oczekiwaniom, jakie najczęściej dzisiaj stawia się kominkom, czyli by mogły one rzeczywiście zastąpić dotychczasowy, drogi system

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO DOMOWEGO OGNISKA

CIEPŁO DOMOWEGO OGNISKA KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA - JAK DOBRAĆ KOCIOŁ C.O.? CIEPŁO DOMOWEGO OGNISKA Paliwa stałe są obecnie najbardziej racjonalnym wyborem w kwestii ogrzewania. Rynek powtórnie sięga po urządzenia spalające

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR LVIII/1486/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR LVIII/1486/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR LVIII/1486/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w gminie Wadowice

Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w gminie Wadowice Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w gminie Wadowice Gmina Wadowice Gmina Wadowice - gmina miejsko-wiejska, położona nad rzeką Skawą, na terenie Pogórza Śląskiego (południowa

Bardziej szczegółowo

Nie igraj z ogniem! KONSEKWENCJE PALENIA MOKRYM DREWNEM W KOMINKU.

Nie igraj z ogniem! KONSEKWENCJE PALENIA MOKRYM DREWNEM W KOMINKU. Nie igraj z ogniem! KONSEKWENCJE PALENIA MOKRYM DREWNEM W KOMINKU. Zastanawiasz się dlaczego szyba Twojego kominka jest zawsze brudna? Masz problemy z rozpaleniem w kominku? Nadmiar dymu kłębi się w palenisku?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza realizowane

Bardziej szczegółowo

oszczędność... duża wydajność energetyczna...

oszczędność... duża wydajność energetyczna... oszczędność... Ogrzewanie peletami niesie za sobą oszczędności finansowe 50% w porównaniu do oleju opałowego lub gazu propon-butan. Tylko rozdrobniony węgiel, zwany ekogroszkiem jest z nim porównywalny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Kraków, 09.09.2016r. 20 września 2016 Nowy Sącz ATMOTERM S.A. Plan spotkania Dlaczego aktualizowany jest Program ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

RYBNIK I Ustawa antysmogowa

RYBNIK I Ustawa antysmogowa RYBNIK I Ustawa antysmogowa W listopadzie 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa, czyli nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96). Dzięki ustawie samorząd wojewódzki może m. in: określać

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

1 Podstawy prawne udzielenia dofinansowania Zasady i warunki dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu zadań w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW w dniu 22.07.2015r. programu priorytetowego NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-08-12 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek Warszawa, dnia 14-07-2016 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek DOP-I.070.51.2016.AR 160446.419070.331894 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście

Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście Energia odnawialna jako panaceum na problem niskiej emisji w mieście Dr Małgorzata Pietras - Szewczyk Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydział Nauk Technicznych Wrocław 21. 01. 2016r. Tezy Za złą jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1 POMPY CIEPŁA Analiza rynku W Polsce dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywa węgiel ( jego udział w globalnej wielkości mocy zainstalowanej w naszym kraju w 2005 roku wynosił 95%). Struktura

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II

FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II Oczyszczanie gazów w odlotowych przy spalaniu węgla w kamiennego Technologia PIOS ( Przemysłowa Instalacja Oczyszczania Spalin ) Mateusz Kania,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA I NISKOEMISYJNE CIEPŁO DLA POLSKICH MIAST dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych kg na osobę OGRZEWANIE BUDYNKÓW A EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ Emisje zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE ŚRODKI, MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(Α)PIRENU W POWIETRZU

NIEZBĘDNE ŚRODKI, MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(Α)PIRENU W POWIETRZU Załącznik nr 3 do programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(α)pirenu w powietrzu NIEZBĘDNE ŚRODKI, MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

ATMOTERM S.A. Krosno, 9 listopada 2016 r. Marta Janowska. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko.

ATMOTERM S.A. Krosno, 9 listopada 2016 r. Marta Janowska. Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko. ATMOTERM S.A. Wprowadzenie do zagadnień związanych z pojęciem niskiej emisji oraz prezentacja wyników i wniosków z przeprowadzonej inwentaryzacji Krosno, 9 listopada 2016 r. Marta Janowska Co to jest niska

Bardziej szczegółowo

"W Krakowie oddychając - umieramy"

W Krakowie oddychając - umieramy Podczas ostatniej sesji obrad Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego, w poniedziałek, 30.09, radni przyjęli niemal jednogłośnie Program Ochrony Powietrza dla województwa. Prawie wszyscy zgodzili się co do

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Drewno? Naturalnie! budowa i remont

Drewno? Naturalnie! budowa i remont Dom z Ogrodem Tekst: Waldemar Zieliński, prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. Drewno? Naturalnie! Drewno było do niedawna dosyć często zastępowane w budownictwie żelbetonem, cegłą lub stalą. Coraz

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pomp ciepła

Analiza rynku pomp ciepła Analiza rynku pomp ciepła Autor: Paweł Lachman - prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła ("Czysta Energia" - 11/2014) W ostatnim czasie zauważalny jest rozwój rynku pomp ciepła,

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku

Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce. Podsumowanie 2012 roku Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce Podsumowanie 2012 roku Lipiec 2013 Spis treści Wprowadzenie 7 Metodyka badania 8 Rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę w Polsce ocena na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby

Bardziej szczegółowo

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016

Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka. Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Piotr Banaszuk, Inno-Eko-Tech Politechnika Białostocka Podlaskie, energia, OZE 13 stycznia 2016 Bardziej zrozumiały powód Podlaskie importuje energię Węgiel, gaz, OO 970 mln Energia elektryczna 900 mln

Bardziej szczegółowo

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo