WSTĘP / INTRODUCTION. Zapraszamy serdecznie! Ana Nowicka i Monika Kufel dyrektorzy festiwalu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP / INTRODUCTION. Zapraszamy serdecznie! Ana Nowicka i Monika Kufel dyrektorzy festiwalu"

Transkrypt

1

2 WSTĘP / INTRODUCTION Reminisci oznacza po łacinie wspominać. Reminiscencja to nieświadome wspomnienie refleksja, to jak podaje słownik paradoksalny efekt poprawy pamięci po upływie pewnego czasu od ostatniej próby zapamiętania. Wraz z kolejnymi edycjami festiwalu zmysły się wyostrzają, pamięć poprawia się, to, co znane od zawsze, wydaje się być wyraźniejsze, a percepcja coraz bardziej się doskonali. Przechodzimy na inny poziom osiągając lepsze, dojrzalsze spojrzenie. Na tegoroczny jubileusz Krakowskich Reminiscencji Teatralnych przez czterdzieści lat pracowały kolejne edycje. OFF KRT jest świętem teatru, tańca, performance u, sztuk wizualnych. Nie ograniczamy się do zjawisk znanych i powszechnie rozpoznawalnych, lecz poszukujemy nowych jakości, by wraz z Wami, gośćmi tegorocznej edycji przejść na INNY LEVEL. Idziemy naprzód i wciąż poszukujemy odpowiedzi na pytania o przyszłość międzynarodowego teatru. Czasem też patrzymy za siebie. Nasze 40. spotkanie będzie więc także sentymentalną i zarazem niezwykłą podróżą do źródeł naszej pasji. Zapraszamy serdecznie! Ana Nowicka i Monika Kufel dyrektorzy festiwalu Reminisci is the Latin word for remembering. A reminiscence is an unconscious recollection or, according to the dictionary, a paradoxical improvement in memory after a certain lapse of time since the last attempt to retain given information. With every edition of the festival our senses sharpen, and memory improves, and what we have known since always now seems clearer and more meaningful than ever before. Our perception evolves. We reach an other level, which blesses with a more mature point of view. The 40th Cracow Theatric Reminiscences are the fruit of the many years of our festival traditions. OFF CTR is a celebration of theatre, dance, performance art and visual arts. We tend to go beyond the well-known and universally recognisable; we seek new aspects of quality that will allow both you, dear guests of this year s edition, and ourselves to reach an other level. We move forward and keep trying to reimagine the future of international theatre. But sometimes, we also look into our past. Our 40th meeting will therefore act as well as a sentimental and amazing journey to the sources of our passion. Welcome! Ana Nowicka and Monika Kufel directors of the festival 1

3 PONIEDZIAŁEK / MONDAY 12 X :00 Planetary Dance Taniec w imię pokoju / A Dance for Peace polska prapremiera wydarzenia / Polish premiere of the event [USA/Poland] bilety / tickets: wstęp wolny / free entry czas trwania / duration: 60 min. miejsce / place: Błonia Krakowskie plener / open air Projekt Planetary Dance to coroczne, zapoczątkowane 36 lat temu przez Annę Halprin, wydarzenie noszące znamiona prawdziwego tanecznego rytuału. W takt bębnów muzyków z USA i Meksyku dołączyć do niego będzie mógł każdy, kto tylko ma na to ochotę. Taniec w imię pokoju pozwala w sposób symboliczny znieść granice budowane międzyludzkimi różnicami takimi jak rasa, orientacja seksualna, niepełnosprawność... Rytuał Planetary Dance odbywał się już w czterdziestu krajach na całym świecie. W zeszłym roku tancerze z Izraela, Palestyny, USA i Europy spotkali się na izraelskiej pustyni, by zatańczyć w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie. W tym roku podczas jubileuszowych 40. Krakowskich Reminiscencji Teatralnych do grona tańczących dołączą ludzie z Polski. Happening będzie również okazją do świętowania innego ważnego jubileuszu: 95-tych urodzin Anny Halprin. Od zawsze interesowały ją dynamika i struktura ruchu. W swojej pracy odwołuje się do źródeł tańca oraz jego pierwotnej aktywności witalnej. Jest żyjącą legendą postmodernistycznych form tanecznych, za pomocą których łączy ludzi z całego świata, niezależnie od ich wieku i umiejętności. Wierzy, że taniec nie jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów. Dla niej jest on celem samym w sobie. from Israel, Palestine, the US and Europe met in the Israeli desert in order to dance for peace in that region. This year, during the special 40th Cracow Theatrical Reminiscences Festival, Polish spectators will have a unique opportunity to join the dancers. The happening will also be an occasion to celebrate another important anniversary: this year, Anna Halprin celebrates her 95th birthday. The artist has always taken interest in the dynamics and structure of movement. In her work, she refers to the origins of dance and its primal vital activity. Halprin is a living legend of post-modern dance forms through which she connects people from all over the world, regardless of their age and abilities. She believes that dance is not exclusively for professionals. For her, it is a goal in itself. wydarzenie poprowadzą / hosted by: Iwona Olszowska, Marta Pietruszka, Katarzyna Skawińska, Natalia Iwaniec, Paulina Wysocka muzyka / music: Bryan Green (USA) & Tomas Celis Sanchez (Meksyk/Polska) Znak Planetary Dance Planetary Dance is an annual event initiated 36 tears ago by Anna Halprin, taking the form of a genuine dance ritual. Everyone can join and dance to the rhythm of drums played by musicians from USA and Mexico. On a symbolic level, it allows the participants to overcome racial boundaries, as well as those related to sexual preferences or disabilities. The Planetary Dance ritual has already been held in 40 countries around the globe. In 2014, dancers 3

4 PONIEDZIAŁEK / MONDAY 12 X 2015 PONIEDZIAŁEK / MONDAY 12 X :00 Otwarcie 40. Krakowskich Reminiscencji Teatralnych / Opening of the 40th Cracow Theatrical Reminiscences KRT retrospektywa. Metonimie zdarzeń / special anniversary vernissage of the exhibition CTR retrospective. Metonyms of Events bilety / tickets: wstęp wolny / free entry Rotunda, ul. Oleandry 1 Wystawa KRT retrospektywa. Metonimie zdarzeń ma uczcić okrągły jubileusz przywołując poprzednie edycje festiwalu. Odnalezione w archiwach fragmenty i wycinki, obrazy i filmy, teksty i zarejestrowane zdarzenia niczym tytułowe metonimie, pozostając w uchwytnej zależności z historią Reminiscencji, łączą z ich ideą pozwalając na poczucie wielowymiarowego trwania. W ramach wernisażu zostanie zaprezentowany także krótki film dokumentalny przygotowany specjalnie na tę okazję. The exhibition CTR retrospective. Metonyms of Events was prepared as a celebration of the festival s special anniversary through the recollection of its past editions. The various fragments and snippets, images and films, texts and recordings rediscovered in our festival archives, acting as metonyms remaining in a graspable interdependency with the history of the festival, relate to its concept allowing the spectators to experience its multidimensional duration. The vernissage commemorating the special anniversary edition of the Cracow Theatrical Reminiscences will also feature a short documentary film created specially for this occasion. Kurator wystawy / curator of the exhibition: Katarzyna Maniak Przygotowanie filmu / creator of the film: Paweł Penarski 18:00 Szyc / Shitz spektakl Teatru BARAKAH / stage play by the BARAKAH Theatre czas trwania / duration: 90 min Szyc jest współczesną groteską przeplataną songami z muzyką Renaty Przemyk. Sztuka śmieszy, bawi, ale przede wszystkim wprowadza między widzów zastanawiający niepokój To spektakl wielokrotnie nagradzany na festiwalach teatralnych za reżyserię, aktorstwo, muzykę. Szyc jest jedną z dwóch (obok Królowej wanny) sztuk Hanocha Levina wystawianych w Teatrze BARAKAH. Levin z powodzeniem bawi się stereotypami. Dla żydowskiej rodziny Szyca człowiek to towar, za którym stoi banknot o określonym nominale, a wydanie córki za mąż jest jak ciągle powtarzający się motyw handel mięsem. I nawet w klasycznym konflikcie starzy-młodzi nie chodzi tu o ideały czy wartości, ale o majątek i władzę. W obecnych czasach uzależnienia od konsumpcjonizmu sztuka zyskuje kolejny wymiar i kolejne znaczenia. Shitz is a modern grotesque play combined with music by Polish rock singer Renata Przemyk. Praised for its direction, original music and actors performance, this award-winning piece offers entertainment and laughs, but more often the audience will experience a puzzling fot. Bartosz Tryboń, Szyc unease... Shitz is one of two Hanoch Levin s plays presented at BARAKAH Theatre (the other being Queen of a Bathtub ). Levin successfully plays with stereotypes. For Szyc s Jewish family, people are merchandise defined by their value, and giving their daughter in marriage reminds of a recurring motive: trading meat. Even the classic conflict between the young and the old does not revolve here around ideals or virtues, but wealth and power. In our time of addiction to consumerism, art acquires a new dimension and further meanings. reżyseria / direction: Ana Nowicka, autor / playwright: Hanoch Levin, tłumaczenie / translation: Michał Sobelman, muzyka / music: Renata Przemyk, choreografia / choreography: Iwona Olszowska, realizacja i produkcja muzyczna / sound design and production: Piotr Lala Lewicki, obsada / cast: Lidia Bogaczówna, Monika Kufel, Paweł Sanakiewicz, Karol Śmiałek. 21:00 Noce Waniliowych Myszy, odc. 5 Nights of the Vanilla Mice, vol. 5 Lokalna Kretynka / The Village Idiot prapremiera Teatru BARAKAH / premiere of the BARAKAH Theatre czas trwania / duration: 90 min. Lokalna Kretynka to kabaretowo-musicalowe widowisko wieńczące pierwszy dzień tegorocznego festiwalu. Kolejna odsłona cyklu Nocy Waniliowych Myszy zrealizowana jest w duchu teatralnej satyry na bieżącą kondycję sztuki i społeczeństwa. Twórcy projektu w odważny sposób komentują wydarzenia z rzeczywistości zarówno lokalnej, jak i tej dalszej krajowej i międzynarodowej. Słowem, gestem i piosenką drwią ze świata kultury, polityki, religii a nawet relacji damsko-męskich. Sam tytuł projektu Noce Waniliowych Myszy zaczerpnięty został z wiersza amerykańskiego pisarza Charlesa Bukowskiego. Najnowszy odcinek utrzymany jest w formie humorystycznego musicalu z muzyką na żywo. Lokalna Kretynka została przygotowana specjalnie na 40. Krakowskie Reminiscencje Teatralne. Plejada barwnych postaci wykreowanych przez krakow- fot. Piotr Kubic, Noce Waniliowych Myszy skich aktorów głowić będzie się nad naturą tego, co płynie do nas ze świata kultury, pieniądza, show businessu, sztuki podziemia, offu. The Village Idiot is a comedic-musical play concluding the first day of this year s edition of the festival. The new episode of the series Nights of the Vanilla Mice was written in the spirit of theatrical satire on the current state of art and society. The authors of the project offer fresh social commentary on everything what s happening in Poland and abroad. Through word, gesture and sound, they mock the world of culture, politics, religion and intimate relations. The title itself, Nights of Vanilla Mice, was taken from a poem by American writer Charles Bukowski. The newest episode, The Village Idiot, was written in the spirit of a comedic-musical play with live music. The play was written specially for the 40th Cracow Theatrical Reminiscences. This time, the wide range of personalities brought to life by actors from local companies will be reflecting on the nature of what we are fed by the world of culture, money, show business, underground and alternative art. reżyseria / direction: Ana Nowicka, tekst / playwrights: Dawid Barański, Amadou Guindo, Grzegorz Like, kompozytor / composer: Daniel Malchar, choreografia / choreography: Jan Lorys, scenografia / scenic design: Monika Kufel, multimedia: Paweł Penarski, obsada / cast: Krzysztof Bochenek, Lidia Bogaczówna, Szymon Grzybek, Agnieszka Judycka, Karolina Kazoń, Karol Kossakowski, Monika Kufel, Martyna Krzysztofik, Daniel Malchar, Ana Nowicka, Ewelina Przybyła, Rafał Szumera, Katarzyna Zawiślak-Dolny, muzycy / band: Magda Brudzińska, Sławomir Franasowicz, Karol Kossakowski, Daniel Malchar, Kamil Malchar KLUB FESTIWALOWY FESTIVAL CLUB Teatr BARAKAH / BARAKAH Theatre ul. Paulińska 28, start: 21:30 / from 9:30 p.m. 4 Wanilia Party! / Vanilla Party! 5

5 WTOREK / TUESDAY 13 X 2015 WTOREK / TUESDAY 13 X :00 Piosenka aktorska według Sambora Stage songs according to Sambor warsztaty muzyczno teatralne z Samborem Dudzińskim / theatrical musical workshops with Sambor Dudziński czas trwania / duration: 120 min Spotkanie z Samborem Dudzińskim to przede wszystkim spotkanie z charyzmatycznym i wszechstronnym artystą. Ci, którzy znają twórczość Dudzińskiego, wiedzą, że artysta ten posiada niebywałą łatwość w bawieniu się piosenką, jako gatunkiem. Odważa się na charakterystyczne interpretacje, poszukuje nowych barw i rozwiązań muzycznych, łamiąc przy tym stereotyp piosenki. Nie pozostaje jednak innowacyjny jedynie w materii muzycznej sam tworzy instrumenty i wydobywa dźwięki z przedmiotów, których pierwotne przeznaczenie nie miewa wiele wspólnego z muzyką. Warsztat Piosenka aktorska według Sambora to interaktywny spektakl teatralny, podczas którego goście festiwalu będą mogli stworzyć własne utwory i wykonywać je wspólnie z artystą. Ci, którzy zechcą towarzyszyć Dudzińskiemu w jego warsztacie, dowiedzą się, czym jest współczesna piosenka aktorska i sprawdzą siebie samych w roli twórców. A meeting with Sambor Dudziński is, above all, an encounter with a charismatic and versatile artist. Those who are acquainted with the work of Dudziński are aware of his incredible ease in toying with songs as a genre. He dares distinctive interpretations, seeks new tones and musical solutions, all while breaking the stereotype of the song. But his innovativeness does not stop at music as material: he builds his own instruments and produces sounds with different objects, the primary purpose of which has little to do with music. The workshop Stage songs according to Sambor is an interactive stage performance, during which the audience will be invited to create their own songs and perform them with the artist. The attendees of Dudziński s workshop will learn what the contemporary stage song is about and prove themselves as artists. 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Ewolucja Gwiazd / Evolution of the Stars spektakl Instytutu B61 / a performance of the Institute B61 czas trwania / duration: 80 min Rotunda, ul. Oleandry 1 (start przy wejściu od strony kawiarni / begins at the entrance near the café) Spektakl Instytutu B61 Ewolucja gwiazd według oryginalnego pomysłu Jana Świerkowskiego to hybryda konglomerat składający się z kilkunastu oddzielnych autonomicznych sytuacji artystycznych z pogranicza teatru, performance u, instalacji, mini koncertu i ekspozycji sztuk wizualnych. Naczelnym zadaniem spajającym wszystkie prace jest forma zagadnienia naukowego: ewolucji gwiazd, gdzie poszczególne etapy rozwoju gwiazdy, od jej narodzin aż do śmierci, są prezentowane za pomocą metafor (wizji artystycznych) przez twórców rożnych dziedzin sztuki we współpracy z naukowcami. Istotną rolę w spektaklach Instytutu każdorazowo odgrywa nieoczywista przestrzeń (fort, zamknięty szpital, opuszczona szkoła, opactwo, piwnice uniwersytetu itp.), której charakter tworzy autentyczną scenografię wydarzenia. Grupa około czterdziestu widzów pod opieką profesorów wyrusza w naukową podróż do tajnej jednostki badawczej Instytutu B61. Podróż wyjątkową, odbywającą się po kilkunastu odrębnych salach laboratoriach rozmieszczonych w obiekcie na zasadzie labiryntu. Kameralne sytuacje, nieduże pomieszczenia i bliski, wręcz namacalny interaktywny kontakt z wykonawcami stwarza możliwość indywidualnego przeżywania i odbierania wszystkimi zmysłami wielopłaszczyznowego widowiska. Instytut B61 to synonim unikatowej teatralnej przygody rozpoczynającej się już w laboratoryjnym autobusie zaparkowanym fot. Ernest Wińczyk, Ewolucja Gwiazd przed Rotundą. Istotną rolę w przygotowaniu wydarzenia odegrała Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, za co organizatorzy serdecznie dziękują. UWAGA: W spektaklu zostaną wykorzystane lampy stroboskopowe. The performance of the Institute B61 called Evolution of the Stars, based on an original idea by Jan Świerkowski, is a hybrid/conglomerate comprising a dozen autonomous artistic acts combining theatre, performance art, installation art, mini concerts or visual arts. The primary idea connecting all the works together is a scientific subject: the evolution of stars, where the various stages of the development of a star, from its birth to its death, are presented with metaphors artistic visions by creators representing various fields of art, in cooperation with scientists. One vital role in each of the Institute s performances is played by an unobvious space: a fort, a closed hospital, an abandoned school, an abbey, the basement of a university, etc., the nature of which largely improves the authentic scenic design of the play. A group of around forty spectators, supervised by professors, embarks on a scientific journey to a secret scientific research unit, the Institute B61; an exceptional journey through more than a dozen separate halls or laboratories creating a maze. The intimate situations, the tiny rooms and the close, almost palpable interaction with the performers offer the possibility of experiencing the multi-faceted performance individually, using all available senses. The Institute B61 is synonymous with a unique theatrical adventure that begins already in the lab bus parked outside of Rotunda. The preparation of the event was dependent on the support of the Kraków Academy of Fine Arts, for which the organisers are very grateful. NOTE: Strobe lights are used during the performance. obsada / cast: Alina Konrad, Bartek Bartos, Bogna Morawska, Dagmara Pochyła, Dominik Smużny, Domowe Melodie, Hubert Wińczyk, Jan Świerkowski, Joachim Sługocki, Justyna Kącka, Krystian Wieczyński, Krzysztof Wachowiak, Ignasiński, Łukasz L.U.C. Rostkowski, Łukasz Milewski, Maja Kleszcz, Marcin Czarnota, Marek Pielenko, Mariusz Lubomski, Mateusz Kaczmarek, Organek, Paweł Tchórzelski, Piotr Bartos, Radosław Smużny, Stefan Kornacki, Wiktor Konopacki, Wojciech Krawczuk, Wojciech Krzak 6 z archiwum Sambora Dudzińskiego 7

6 WTOREK / TUESDAY 13 X 2015 ŚRODA / WEDNESDAY 14 X :00 Niewidzialne miasto / Invisible city performance Miho Iwaty / performance by Miho Iwata [Poland/Japan] bilety / tickets: wstęp wolny / free entry czas trwania / duration: 30 min Muzeum Archeologiczne w Krakowie wejście od ul. Poselskiej Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje działania performatywne (taniec oraz performance) w przestrzeni miejskiej. Idea tego projektu odwołuje się do problematyki redefiniowania tożsamości miejsca (miasta). Artystka ma z założenia odnaleźć ważne z jej punktu widzenia miejsca i (od)tworzyć ich pamięć oraz historię, teraźniejszość i potencjał, a także symboliczny wektor zmian. Miho Iwata w swych improwizacjach wykorzystuje ekspresję taneczną japońskiego teatru butō, którym od lat się inspiruje. Z pochodzenia Japonka, mieszka i tworzy w Krakowie. Przyjechała tu w 1986 roku, kiedy to też podjęła studia na Wydziale Filologii Polskiej UJ. Zajmuje się choreografią, scenografią, a przede wszystkim sztuką performance. The project is of an interdisciplinary nature, combining performative activities (dance and performance art) in urban space. The idea of this project refers to the issue of redefining the identity of a place (city). The artist intends to find the places that are important from her point of view and (re)create their memory and history, present and potential, as well as a symbolic vector of changes. In her art, Iwata draws inspiration from the Japanese theatre butō and recreates the expressiveness of its dance during her improvisations. Miho Iwata, although of Japanese origin, has been living and working for many years now in Kraków. She moved here as early as 1986, immediately after graduating in architecture at Kyoto University, and began studying Polish linguistics and language at the Jagiellonian University. She works in choreography, scenography, and, above all, performance art. 20:00 Manufaktura piosenki / Song Factory Sambor Dudziński jako QUARTETMAN Sambor Dudziński play as QUARTETMAN koncert / concert czas trwania / duration: 60 min z archiwum Sambora Dudzińskiego Quartetman to jednoosobowy kwartet muzyczny. Podczas widowiska Sambor Dudziński wykonuje utwory aranżowane na cztery osoby, posługując się instrumentami klawiszowymi, perkusyjnymi, dętymi oraz wokalem. W repertuarze Quartetman znajdują się autorskie utwory Sambora, a także piosenki zespołu The Doors, ballady Steviego Wondera i Milesa Davisa. Artysta z niebywałą łatwością bawi się piosenką jako gatunkiem. Odważa się na niebywałe interpretacje, poszukuje nowych barw i rozwiązań muzycznych, łamiąc przy tym stereotyp piosenki. Koncert Manufaktura piosenki to także spektakl teatralny. Sambor opowiada o ważnych dla niego rzeczach, komentuje otaczający nas świat, śpiewa o miłości i przemocy. Dopełnieniem tego niezwykłego spotkania jest interakcja z publicznością. Sambor zachęca widzów do napisania tekstów piosenek, które zostają następnie wyświetlone na ekranie projekcyjnym i wykonane przez jednoosobowy Quartetman. Quartetman is a one-man quartet. During his show, Sambor performs songs arranged for four people, using keyboards, drums, brass instruments and vocals. Quartetman s repertoire includes original songs by Sambor, as well as songs of the Doors, Miles Davis and ballads by Stevie Wonder. The artist finds extreme ease in toying with with songs as a genre. He dares amazing interpretations, seeks new tones and musical solutions, all while breaking the stereotype of the song. Song Factory is also a theatrical performance. Sambor reflects on subjects that are important to him, comments on the world around us, sings about love and about violence. But this meeting wouldn t be what it is without one more element: interaction with the audience. Sambor encourages his audience to write their own lyrics, which are then displayed on a projection screen and performed by the one-man Quartetman. KLUB FESTIWALOWY FESTIVAL CLUB Teatr BARAKAH / BARAKAH Theatre ul. Paulińska 28, start: 21:30 / from 9:30 p.m. Stars Party! Yuko Kaseki 12:00 Kawa po japońsku z Miho Iwata & Yuko Kaseki / Coffee Japanese Style with Miho Iwata & Yuko Kaseki prowadzenie / hosted by: Tomasz Foltyn [Poland/Japan/Germany] czas trwania / duration: 60 min Bunkier Sztuki, ul. Plac Szczepański 3a Kawa po japońsku to okazja do uczestnictwa w konwersacji i konfrontacji dwóch wszechstronnych artystek pochodzenia Japońskiego, znawczyń tańca butō. W ramach festiwalu Miho Iwata zaprezentuje Niewidzialne miasto a Yuko Kaseki Shoot Jeez My Gosh. Spotkanie pozwoli uczestnikom na zrewidowanie poglądów na naturę tańca rytualnego, z którego przecież wywodzi się teatr. Rozmowa dotyczyć będzie również pracy artysty poza granicami swojego kraju i wpływów obcych kultur na kreowanie osobowości artystycznej. Coffee Japanese Style is an opportunity to witness the conversation and confrontation of two versatile artists of Japanese origin, both experts in butō. The festival will feature two performances: Invisible City by Miho Iwata and Shoot Jeez My Gosh by Yuko Kaseki. This unique circumstance will allow us to revise our views on the nature of ritual dance, from which theatre originates. The conversation will also touch on an artist s work outside of their home country and the influence of foreign cultures on the creation of one s own artistic personality. 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Ewolucja Gwiazd / Evolution of the Stars spektakl Instytutu B61 / a performance of the Institute B61 czas trwania / duration: 80 min Rotunda, ul. Oleandry 1 (start przy wejściu od strony kawiarni / begins at the entrance near the café) Opis wydarzenia umieszczony na stronach 6-7 / The summary of the event can be found on pages 6-7 fot. Ernest Wińczyk, Ewolucja gwiazd 9

7 ŚRODA / WEDNESDAY 14 X 2015 ŚRODA / WEDNESDAY 14 X :00 Książę pokaz filmu i spotkanie z reżyserem Karolem Radziszewskim / The Prince film screening and meeting with director Karol Radziszewski prowadzenie / hosted by: Wojciech Szymański czas trwania / duration: 120 min Rotunda, ul. Oleandry 1 Film Karola Radziszewskiego to opowieść o Jerzym Grotowskim i zarazem kolejna próba przepisania polskiej historii sztuki przez artystę. W filmie autor kwestionuje prawdy przez lata uznawane za kanoniczne, co sprawia, że wielu może on się wydać obrazem kontrowersyjnym. Demitologizacja postaci legendarnego polskiego reżysera teatralnego łączy się u Radziszewskiego ze spojrzeniem na niego nie tylko jako artystę, ale również osobę prywatną. Dzieło to nie jest dokumentem, lecz swoistym spektaklem dokamerowym jak mówią o nim sami twórcy. Film jest spojrzeniem przez pryzmat aktorów zespołu Laboratorium, a w szczególności Ryszarda Cieślaka. Rola Cieślaka w spektaklu Książę Niezłomny uważana jest za przełom w sztuce aktorskiej. Wielu twierdzi, że bez niej Grotowski nie stałby się tak radykalny wobec ciała, które było żywiołem i materią jego sztuki. Radziszewski rekonstruuje biografię Cieślaka na podstawie fragmentów zachowanych przedstawień, zapisów treningów, listów, wywiadów. Zatrudnia grupę młodych mężczyzn i każe się zmierzyć ze słynną sceną finałową Księcia Niezłomnego. Mit genialnego duetu twórczego Grotowski Cieślak rozbija wprowadzenie do narracji Teresy Nawrot. Aktorka, wieloletnia asystentka Grotowskiego, prywatnie kochanka Cieślaka odsłania intymne kulisy Teatru Laboratorium. Karol Radziszewski s film tells the story of Jerzy Grotowski. It is yet another attempt of this director to rewrite the history of Polish art. For many, this picture may seem extremely controversial, as its author questions several truths that have, for many years, been regarded by the public as canonical. The demythologisation of the legendary Polish theatre director is associated with perceiving him as a private person, or a person in general. What is interesting, the creators assert that the film is not a documentary per se, but rather a camera-friendly performance. The script was not written specially for this purpose, as it is an old text from the times of the Laboratorium team, Ryszard Cieślak in particular. Cieślak and his colleagues are the starting point of Radziszewski s narration. Cieślak s performance in the The Constant Prince was a breakthrough. It is believed that without him, Grotowski would not have become so radical towards the body as the element and the matter kadr z filmu Książę of his art. Radziszewski reconstructs Cieślak s biography based on surviving fragments of performances, notes from rehearsals, letters and interviews. He employs a group of young men to confront the famous final scene of The Constant Prince. But the myth of the brilliant creative duo Grotowski/Cieślak is shattered with the introduction of Teresa Nawrot to the narration. The actress, long-standing assistant of Grotowski, and privately Cieślak s lover, reveals the intimate backstage realities of the Laboratory Theatre. Książę/ The Prince reżyseria / director: Karol Radziszewski, scenariusz / screenwriter: Dorota Sajewska, występują / cast: Klara Bielawka, Maria Maj, Agnieszka Podsiadlik, Paweł Tomaszewski, Teresa Nawrot, rok produkcji / release date: 2014, czas trwania filmu / duration: 71 min 20:30 Królestwa / Podwójne zaprzeczenia Queendoms / Double negatives wernisaż prac Marty Sali / vernissage of Marta Sala s works bilety / tickets: wstęp wolny / free entry Rotunda, ul. Oleandry 1 Marta Sala to artystka spełniająca się na wielu polach zajmuje się malarstwem i projektowaniem kostiumów. Poszukując nowego języka figuracji w malarstwie, wpadła na pomysł trójwymiarowej aranżacji postaci w przestrzeni działań. Uczestnicy wystawy będą mogli podziwiać żywe obrazy postacie będące rzeźbami ubranymi w stroje uszyte przez Martę Salę. Ten formalny eksperyment to kolejny krok w poszukiwaniach artystki zastanawiającej się nad ciągłym dylematem wolności jednostki. To propozycja zrozumienia wystawy jako relacji pomiędzy dziełami sztuki, odbiorcami i przestrzenią. Głównym tematem wystawy, obok podwójnego zaprzeczenia. jest nawiązanie do tradycji teatru plastycznego i rytuału. Wychodząc od wspólnej cechy większości form klasycznego teatru (teatr japoński, starogrecki czy elżbietański), jaką jest zakaz występowania kobiet na scenie i, co za tym idzie, istotnej roli kostiumu i maski, która nierzadko neguje płeć występującego aktora, Marta Sala rozpoczyna zabawę z zaprzeczeniami na gruncie transdyscyplinarnym. Jako istota społeczna człowiek też jest istotą 10 11

8 ŚRODA / WEDNESDAY 14 X 2015 CZWARTEK / THURSDAY 15 X 2015 rytualną pisze brytyjska antropolog Mary Douglas. Jak twierdzi sama artystka, słowa te są niezwykle bliskie jej koncepcji współczesnego społeczeństwa. Marta Sala is a multidisciplinary artist, including painting and costume design. In her search for a new figurative language in painting, she came up with the idea of the three-dimensional arrangement of performers in creative space. The viewers of the exhibition will thus admire living pictures : characters acting statues dressed in costumes sewn by Marta Sala. This formal experiment is yet another step in the artist s creative journey, in which she reflects on the constant dilemma of individual freedom. This event proposes understanding the exhibition as a relationship between art, the audience and space. The main theme of the exhibition, besides double negatives, is the rediscovery of the tradition of plastic theatre and the ritual. Assuming as starting point the common feature of most forms of classical theatre (Japanese, Ancient Greek, Elizabethan...), that is, the ban on the presence of women on stage and, consequently, the important role of costume and masks, often negating the actor s gender, Marta Sala starts playing with contradictions on a transdisciplinary ground. As a social animal, man is a ritual animal, emphasised British anthropologist Mary Douglas. According to the artist herself, these words are extremely close to her concept of modern society. 14:00 Americano z Jadwigą Majewską / Americano with Jadwiga Majewska wykład o Annie Halprin oraz projekcja filmu Returning home / lecture on Anne Halprin and screening of the film Returning home [Poland/US] czas trwania / duration: 90 min Returning Home w reżyserii Andy ego Abraham a Wilson a. Jadwiga Majewska, theorist, curator, lecturer, specialising primarily in Polish and American contemporary dance, which constitute the basis of her interests. Sally Banes s Terpsichore in Sneakers, of which she was the Polish editor, won Radio Kraków s distinction, awarded to the most interesting events and cultural initiatives. In her lecture, Majewska will acquaint us with the works of Anna Halprin. Through her analysis of Halprin s artistic achievements, the listeners will not only learn more about the creator of Planetary Dance, but also about the history of dance in the US. In her work, Anna Halprin examines the origins of movement, its structure and dynamics, by reaching for rituals and myths. In the years , she conducted a series of workshops for dancers in San Francisco, the participation in which turned out to be a turning point for such dancers and choreographers as Simone Forti, Trisha Brown and Yvonne Rainer. For all fans of Anna Halprin, we have prepared a screening of the documentary Returning Home by Andy Wilson Abraham, concluding this exceptional meeting. Powracając do domu / Returning home reżyseria, zdjęcia, montaż / director, photography, editing: Andy Abraham Wilson, release date: 2003, czas trwania filmu / duration: 45 min. Film w polskiej wersji językowej dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki w Łodzi. / Polish language version by courtesy of the Museum of Art in Łódź. fot. Margo Moritz, Anna Halprin 12 Marta Sala, Królestwa, olej na płótnie, 2015 żywe obrazy rzeźby, artyści wystawy / live paintings statues, exhibition artists: Marta Sala, Valentyna Tanz/Tomasz Foltyn, Aneta Żukowska, Justyna Stasiowska, Weronika Partyka, Magdalena Wajda, Rajel Matsili, Ewa Hubar, Katarzyna Sitarz KLUB FESTIWALOWY FESTIVAL CLUB, start: 21:30 Sake po polsku czyli party z literaturą japońską! / Sake Polish Style, or: party with Japanese literature! kadr z filmu Returning home Jadwiga Majewska, teoretyk, kurator, wykładowca, specjalizuje się przede wszystkim w polskim oraz amerykańskim tańcu współczesnym. Książka Sally Banes, Terpsychora w tenisówkach pod jej redakcją zdobyła wyróżnienie przyznawane przez Radio Kraków Marka Radia Kraków za najciekawsze wydarzenia i inicjatywy kulturalne. Wykład, który poprowadzi Jadwiga Majewska, przybliży sylwetkę Anny Halprin. Przez analizę jej dorobku artystycznego uczestnicy dowiedzą się nie tylko więcej o autorce performance u Planetary Dance, ale także o historii tańca w USA. W swojej twórczości Anna Halprin bada źródła ruchu oraz jego strukturę i dynamikę, sięgając po rytuały i mity. W latach prowadziła cykl warsztatów dla tancerzy w San Francisco. Uczestnictwo w nich okazało się przełomowym doświadczeniem dla takich tancerzy i choreografów jak Simone Forti, Trisha Brown czy Yvonne Rainer. W ramach wydarzenia odbędzie się również projekcja filmu dokumentalnego 13

9 CZWARTEK / THURSDAY 15 X 2015 CZWARTEK / THURSDAY 15 X :00 Niech Żyje Wojna!!! / Long Live the War!!! spektakl dyplomowy wydziału aktorskiego krakowskiej PWST / graduation performance of the Faculty of Acting at the Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts (PWST) czas trwania / duration: 150 min (1 przerwa / intermission) PWST, Scena im. St. Wyspiańskiego / Stanisław Wyspiański stage, ul. Straszewskiego 22 Do napisania tej sztuki zainspirował Pawła Demirskiego popularny serial Czterej pancerni i pies oparty na motywach książki Janusza Przymanowskiego, wyprodukowany przez Telewizję Polską w latach 60. XX wieku. Niech żyje wojna!!! nie jest próbą odtworzenia sukcesu czarno-białego serialu na deskach teatru, ale zupełnie nowym obrazem stającym w wyraźnej opozycji do oryginału. Demirski napisał sztukę przeciwko, przeciwko propagandzie samego serialu, przeciwko mitologizacji bohaterstwa Polaków i przeciwko zawłaszczaniu historii. Sztuka staje także przeciwko współczesnym filmom wojennym, które według Remigiusza Brzyka, reżysera spektaklu idealizują wojnę ukazując ją jako zabawę lub grę komputerową. W jego spektaklu najważniejsze wydaje się być zobrazowanie tego, czego w oficjalnej historii znaleźć nie można, co zostało lekkomyślnie zapomniane lub wręcz świadomie odrzucone. Widz ma spojrzeć na pamięć narodową jako sprawę subiektywną, zależną od jego własnego obywatelskiego sumienia. The playwright, Paweł Demirski, drew inspiration from the popular Polish series Four Tank-men and a Dog, based on excerpts from Janusz Przymanowski s novel, produced by the Polish Television in the 1960s. Long Live the War!!! however is not an attempt to recreate the success of the black-and-white show on stage, but a completely new picture, which stands in clear opposition to the original. Demirski wrote his play against : against the propaganda-filled series, against the mythologisation of the Poles heroism, and against the appropriation of history. Art even stands in opposition to modern war films, which according to the director Remigiusz Brzyka, romanticise war or depict it as fun, or as a computer game. fot. Ewelina Konior-Słowińska, Niech Żyje Wojna!!! In his performance, the most important objective seems to be revealing what can not be found in official history, or what has been recklessly forgotten or even consciously rejected. The show aims to stimulate the viewer in a way that would enable them to see the national memory as something subjective and dependent on their own and civic conscience. tekst / playwright: Paweł Demirski, reżyseria i scenografia / director, scenic design: Remigiusz Brzyk, kostiumy, asystent scenografa / costumes, scenic design assistant: Kinga Stanowska (ASP), opracowanie muzyczne / music: zespół, aranżacja / adaptation: Bartosz Buława, asystent reżysera / assistant director: Ján Tomandl (WRD Program Erasmus+) Magdalena Jaworska, występują / cast: Monika Frajczyk, Anna Jarosik-Trawińska, Magdalena Jaworska, Roksana Lewak, Monika Roszko, Bartosz Buława, Karol Kossakowski, Bartłomiej Kwiatkowski, Maciej Sajur, Bartłomiej Cabaj, Mariusz Galilejczyk, Mateusz Korsak, Jan Marczewski, Łukasz Szczepanowski. 21:00 Interdyscyplinarny Pokaz Mody / Interdisciplinary Fashion Show czas trwania / duration: 40 min Interdyscyplinarny Pokaz Mody to nowość pośród wydarzeń Krakowskich Reminiscencji Teatralnych. W pokazie wezmą udział polscy młodzi projektanci, ciągle szukający nowych rozwiązań w tematach materiałów i form. Zobaczyć będzie można między innymi: kolekcję mody inspirowaną estetyką Azji oraz najnowszymi technologiami (np. wydrukiem 3D); elegancką i daleką od standardowej modę kobiecą czerpiącą inspirację z architektury; projekty nawiązujące do szwedzkiego konceptu iamamiwhoami; stroje punkowe rodem z Londynu przełomu lat 70. i 80. potraktowane nowoczesnymi krojami i formami. Pokazowi towarzyszyć będą wizualizacje oraz muzyka na żywo. The Interdisciplinary Fashion Show is a novelty among the events of the Cracow Theatrical Reminiscences. The show will feature young Polish fashion designers who are constantly searching for new solutions in both materials and forms. The spectators will discover, among others: fashion collections inspired by the aesthetics of Asia or the latest technologies, such as 3D printing; elegant, yet strongly non-standard clothing for women drawing inspiration from architecture; projects relating to the Swedish concept iamamiwhoami; punk outfits originating from 1970s and 80s London, but combined with modern cuts and styles. The entire show will be accompanied by visuals and music performed live. kurator pokazu / curator of the show: Kajetan von Kazanowski, projektanci / designers: Elenia Ciuprina, Klaudia Filipiak, Agnieszka Unzeitig, Karolina Kosidło, Katarzyna Serafin, Lidia Sajdak (a.k.a. liil), Marta Mosler-Kalisz, Paulina Stefania Bździkot, Marta Lenkiewicz (Mart LenOn), Paula Fiuk, Joanna Organiściak-Płachta, wizualizacje / visuals: Alan Kępski, muzyka / music: Tomasz Wyszomirski, charakteryzacja i fryzury / make-up and hairstyles: studentki Szkoły Wizażu i Stylizacji Artystycznej Alternatywy w Krakowie KLUB FESTIWALOWY FESTIVAL CLUB Teatr BARAKAH / BARAKAH Theatre ul. Paulińska 28, start: 21:30 / from 9:30 p.m. Fish Party! 14 15

10 PIĄTEK / FRIDAY 16 X 2015 PIĄTEK / FRIDAY 16 X :00 Kawa w samo południe: Glitch art / Coffee at noon: Glitch art Warsztaty Glitch Art Collective, instalacja Glitch / Workshops of the Glitch Art Collective, Glitch installation [Poland/UK] czas trwania / duration: 120 min Warsztaty towarzyszące wystawie Glitch art is dead będą okazją do zapoznania się z tym kulturowo-artystycznym nurtem sztuki postinternetowej. Swą formę opiera on na zaburzeniu i błędzie, wykorzystywanych, by osiągnąć nową jakość. Ta swoista zabawa usterką pozwala na stworzenie unikalnych dzieł sztuki, które po chwili kontemplacji zmieniają się w barwne kompozycje, gdzie każdy glitch stają się intencjonalnym zabiegiem artystycznym. Artyści na całym świecie dość szybko zorientowali się, że glitche mają niezwykły potencjał estetyczny i zaczęli eksperymentować z ich umyślnym wywoływaniem. Warsztaty pozwolą uczestnikom stać się prawdziwymi glitchowymi twórcami. Czy gościom festiwalu uda się coś zepsuć, aby coś stworzyć? The workshops accompanying the exhibition Glitch art is dead will constitute an opportunity to get acquainted with this cultural trend in post-web art. Glitch founds its aesthetics on distortion and error used to achieve new quality. This peculiar play with defects allows the creation of unique works of art, which, after a moment of contemplation, turn into colourful compositions, where each glitch becomes an intentional artistic act. Artists all over the world quickly figured out that the glitch aesthetic conveys an enormous potential, and thus began to experiment with its deliberate use. The workshops will allow festival guests to become true glitch artists. Will our guests destroy enough to create something new? prowadzenie warsztatów / workshops hosted by: Tomasz Sulej z archiwum Glitch Art Collective zespół kuratorski Glitch Artists Collective / Glitch Artists Collective curating team: Aleksandra Pieńkosz, Zoe Stawska, Jakub Zataj, Troy Ford 14:00, 17:00 Streetwalker galeria sztuki na polu / The Streetwalker open air gallery performance Teatru Kud Ljud [Slovenia/Poland] bilety / tickets: obowiązują bezpłatne wejściówki, przy odbiorze zostanie podane miejsce spotkania / free entry; prior booking required, the location will be disclosed upon collection of the tickets: czas trwania / duration: 80 min Stare Podgórze plener W Krakowie powstaje nowa galeria sztuki! W duchu Marcela Duchampa codzienne elementy miasta przekształcają się w dzieła sztuki. Znaki drogowe, rozbite szyby, porzucone przedmioty i zakamarki dzielnicy Podgórze zmieniają się w dzieła Picassa, Sasnala i wielu innych utalentowanych artystów. Autorzy projektu Streetwalker w zręczny i niekonwencjonalny sposób łączą sztuki wizualne i teatr, zapraszając na interaktywne oprowadzania kuratorskie. Ten interdyscplinarny projekt słoweńskiego kolektywu artystycznego Kud Ljud rozszerza pojęcie ready made przy wykorzystaniu istniejących elementów codziennego życia miasta. Dołącz do interaktywnej wycieczki z przewodnikiem, weź udział w zaimprowizowanym happeningu i przekonaj się, że wszystko może być dziełem sztuki, potrzebna jest tylko odpowiednia perspektywa. Ponadto widzowie (a zarazem uczestnicy) happeningu będą mogli sami zmienić się w prawdziwych koneserów sztuki Uliczników. W przyjaznej atmosferze, przy lampce wina będzie można podjąć dyskusję na temat sztuki współczesnej. Spotkanie z grupą Kud Ljud to świetna okazja, by rozprostować nogi i zaczęrpnąć odrobinę świeżego smogu. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. A new art gallery appears in Kraków! In the spirit of Marcel Duchamp, everyday city elements now become works of art. Road signs, broken windows, abandoned objects, all the nooks and crannies of the area turn into works by Picasso, Sasnal and many other talented artists. The creators of Streetwalker project would like to invite you on their interactive curated tours to witness an ingenious and unconventional combination of visual arts and theatre. This interdisciplinary project of the Slovenian art collective Kud Ljud expands the idea of ready-made by using existing everyday elements of the city. Join an interactive guided tour, take part in an impromptu happening and discover that everything can become work of art as soon as you adopt the right perspective. After this experience, our guests (and participants at the same time) will have all the rights to dub themselves true connoisseurs of art: Streetwalkers. In a friendly atmosphere and with a glass of wine in hand, you will have the opportunity to engage in discussions on contemporary art. Encounters with the Kud Ljud group are a great opportunity to stretch your legs and get some fresh smog. fot. Katarina Zalar Due to a limited number of participants, prior booking is required. twórcy / creators: Teatr Kud Ljud, Katarzyna Sitarz, Ewa Hubar, Tomasz Foltyn, 18:00 Sen Ginko / El Sueño Del Ginko premiera filmu oraz wykład Rajel Matsili / film premiere and lecture by Rajel Matsili [Poland/Argentina] bilety / tickets: wstęp wolny, free entry czas trwania / duration: 50 min El Sueño Del Ginko to film autorstwa młodego argentyńskiego artysty, Jady Sirkina. Ta abstrakcyjna podróż do wnętrza umysłu, posiadająca formę efemerycznego video-art u, powstała w ciągu jednego popołudnia. Jak twierdzi sam artysta, inspiracją do jej stworzenia był szept wiatru. Widzowie obecni na premierowej projekcji będą mieli okazję doświadczyć archetypicznej symboliki snu, którą autor zawarł w swoim obrazie. Aby osiągnąć zamierzony efekt, Sirkin skupił się na oddaniu natury dualizmu duszy i ciała w sposób, który przyrównać można do formy wizualnego haiku. Ten video-dance stworzony we współpracy z argentyńską tancerką butō, Rheą Volij stawia pytania o to, co było pierwsze i co staje się czym. Czy to kobieta zmienia się w drzewo? Czy może drzewo staje się kobietą? Kto wyśnił kogo? Spotkanie poprowadzi Rajel Matsili, niezależna artystka z pogranicza sztuk audiowizualnych i literatury. Zajmuje się tworzeniem eksperymentalnych form filmowych, a także muzyki dysocjacyjnej i afektywnej przy użyciu nowych, kosmicznych instrumentów, preparowanego pianina, wiolonczeli oraz głosu. El Sueño Del Ginko is a film by young Argentinian artist, Jada Sirkin. This abstract journey into one s mind, under the form of ephemeral video art, was conceived in one afternoon. According to the artist himself, the inspiration came from the whisper of the wind. The guests present at the premiere screening of this work will experience the archetypal symbolism of dreams as depicted by the author. In order to achieve the desired effect, Sirkin focused on 16 17

11 PIĄTEK / FRIDAY 16 X 2015 reflecting the nature of the duality of body and soul in a unique way that could be compared to a form of visual haiku. This video-dance produced in cooperation with the Argentine butō dancer Rhea Volij brings up one question: what came first and what becomes what? Is the woman turning into a tree? Or is perhaps the tree becoming a woman? And who dreamed of whom? The meeting will be hosted by Rajel Matsili, who will then conclude it with her own lecture on Sirkin s art. An independent artist combining visual arts and literature. She herself creates experimental film forms, as well as dissociative and affective music, using new cosmic instruments, prepared piano, cello and voice. Sen Ginko / El Sueño Del Ginko reżyseria / director: Jada Sirkin. rok produkcji / release date: 2012 czas trwania filmu / duration: 20 min 20:00 SHOOT JEEZ MY GOSH Solo Butō Dance Performance Yuko Kaseki [Germany/Japan] czas trwania / duration: 40 min Rotunda, ul. Oleandry 1 SHOOT JEEZ MY GOSH to spektakl taneczny butō inspirowany powieścią amerykańskiego pisarza, Henry ego Dargera. Tu niewinność jest skontrastowana z przemocą. Tę drugą reprezentują dźwięki prawdziwych bitew znalezionych w Internecie. Tę pierwszą ruchy ciała. Spektakl podejmuje problem ambiwalentnego stosunku bezsilności wobec systemu przemocy i brutalnego terroru współczesnego świata. Darger nie doczekał się, póki co, tłumaczenia na język polski, więc interpretacja Yuko Kaseki to jedyna translacja, z jaką może obcować polski widz. Spotkanie z Kaseki to zarazem spotkanie ze sztuką choreografii, tańca i dźwiękowego kolażu. Artystka ukończyła Butō/Performing Art w HBK Braunschweig, mieszka w Berlinie. W swej sztuce łączy dwie skrajnie odmienne wizje zderza okrucieństwa wojny z ciałem wątłego, bezbronnego dziecka. fot. Dada Ware, Shoot Jeez My Gosh SHOOT JEEZ MY GOSH is a butō performance inspired by a novel by American writer Henry Darger, where innocence is juxtaposed with violence. The latter is represented here with sounds of real battles downloaded from the web, while the former - by the movements of the body. The performance brings up the question of the ambivalent attitude of helplessness towards the system of violence and brutal terror of the modern world. The novel has not yet been translated into Polish; therefore Yuko Kaseki s interpretation is the only interdisciplinary translation that the Polish spectator may experience. The encounter with Kaseki is also an encounter with the art of choreography, dance and sound collage. The artist graduated in Butō/Performing Art at HBK Braunschweig. Her art combines two radically different visions, confronting the horrors of war with the body of a frail, defenceless child. KLUB FESTIWALOWY FESTIVAL CLUB Teatr BARAKAH / BARAKAH Theatre ul. Paulińska 28, start: 21:30 / from 9:30 p.m. JamSession Party! Cherry Cat in Italy SOBOTA / SATURDAY 17 X :00, 15:00* w języku angielskim / in English Streetwalker galeria sztuki na polu / Streetwalker open air gallery performance Teatru Kud Ljud / performance of the Kud Ljud Theatre [Slovenia/Poland] bilety / tickets: obowiązują bezpłatne wejściówki, przy odbiorze zostanie podane miejsce spotkania / free entry; prior booking required, the location will be disclosed upon collection of the tickets: czas trwania / duration: 60 min Stare Podgórze plener Opis wydarzenia umieszczony na stronach / The summary of the event can be found on the pages :00 Źródła teatru / The Roots of Theatre multimedialny wykład prof. Mirosława Kocura/ multimedia lecture by prof. Mirosław Kocur entry, prior booking required: czas trwania / duration: 60 min Mirosław Kocur jest reżyserem i antropologiem teatru, dyrektorem Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcia na Wydziale Lalkarskim wrocławskiej filii PWST. Projektował i budował mosty na Podgórzu Karpackim, uczestniczył w przedsięwzięciach Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, był kierownikiem artystycznym teatru Drugie Studio Wrocławskie i dyrektorem festiwalu sztuki Broken Walls w Kalifornii. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i PWST. Reżyserował i wykładał w Polsce, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji i Stanach Zjednoczonych. Jest również stypendystą Fundacji Fulbrighta oraz członkiem European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Publikuje m.in. w Teatrze i Dialogu, redaguje portal www. zrodlateatru.pl. Publikacje: Teatr antycznej Grecji (Wrocław 2001), We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie (2005), Drugie narodziny teatru. Performanse mnichów anglosaskich (2010), Teatr bez teatru: Performanse w Anglii Wschodniej u schyłku średniowiecza (2011), Źródła teatru (2013). Theatre director and anthropologist, director of the Institute of Cultural Studies at the University of Wrocław; he give classes at the Faculty of Puppetry of the Wrocław branch of the Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts (PWST). He used to design and build bridges, participated in the activities of Jerzy Grotowski s Laboratorium Theatre, he was artistic director of the Drugie Studio Wrocławskie theatre ( ) and director of the Broken Walls art festival in California (1991). Professor at the University of Wrocław and Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts in Kraków, graduate of the Wrocław University of Technology (1979) and the Faculty of Theatre Directing of PWST (1986). He has directed and given classes in Poland, Switzerland, Italy, Great Britain, Greece and the United States. He participated in the activities of Jerzy Grotowski s Laboratorium Theatre, he designed and built bridges in the Carpathians, he was artistic director of the Drugie Studio Wrocławskie theatre ( ) and director of the Broken Walls international art festival in California (1991). In 2005, he was awarded a Fulbright scholarship. He published the monographs: Ancient Greek Theatre (2001), In the Grip of Theatre: Actors and spectators in Ancient Rome (2005), The Second Birth of Theatre. Performances of Anglo-Saxon Monks (2010), Theatre without Theatre: Performances in East England in the Late Middle Ages (2011), The Roots of Theatre (2013). He is also a member of the European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. He is published in such magazines as Teatr and Dialog. He is editor of the web portal z archiwum Kud Ljud z archiwum prof.mirosława Kocura

Broszura zawiera wybrane wydarzenia z programu Malta Festival Poznań 2013.

Broszura zawiera wybrane wydarzenia z programu Malta Festival Poznań 2013. Broszura zawiera wybrane wydarzenia z programu Malta Festival Poznań 2013. Całość programu zostanie opublikowana w kwietniu 2013 roku na stronie internetowej www.malta-festival.pl. Bilety do nabycia na

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU Pierwotnie DSW były prezentacją teatru alternatywnego i kontestującego z nurtu teatrów studenckich lat osiemdziesiątych XX wieku. Ewolucja myśli społecznej i rozwój demokracji przyczyniły się do tego,

Bardziej szczegółowo

01. RAPORT ROCZNY 2007 ANNUAL REPORT

01. RAPORT ROCZNY 2007 ANNUAL REPORT 01. RAORT ROCZNY 2007 ANNUAL RORT RAORT ROCZNY 2007 ANNUAL ORT 01. List Fundatora / Founder s word 5 Misja Fundacji / The Mission 6 O Fundacji / About the Foundation 7 rogram Wystawienniczy / xhibitions

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

WSTĘP FOREWORD MALTA FESTIVAL POZNAŃ NOSTALGIA FESTIVAL POZNAŃ III PODZIĘKOWANIA ACKNOWLEDGEMENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT 2012

WSTĘP FOREWORD MALTA FESTIVAL POZNAŃ NOSTALGIA FESTIVAL POZNAŃ III PODZIĘKOWANIA ACKNOWLEDGEMENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT 2012 1 2 3 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT 2012 4 5 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT 2012 6 7 I 1 WSTĘP FOREWORD II 3 MALTA FESTIVAL POZNAŃ 5 PROGRAM PROGRAMME 7 IDIOM IDIOM 13 TEATR_PERFORMANCE THEATRE_PERFORMANCE

Bardziej szczegółowo

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People th W a r s z a w a Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of

Bardziej szczegółowo

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci Tozsamosc projektowania / Design of identity Identity of design / Rozdział / Chapter 00 List dyrektora naczelnego teatru wielkiego

Bardziej szczegółowo

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Tytuł Title Warszawa Warsaw Varšuva Վարշավա Варшава Varsovie Varsovia Varşova Vácsava Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2012 Continent Warsaw Warsaw of

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. General information

Informacja ogólna. General information SOCIAL ART Informacja ogólna Social Art jest trzydniowym wydarzeniem społeczno-kulturalnym (7-9 czerwca 2013), w czasie którego zostaną zaprezentowane w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty filmy, reklamy oraz

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

scena ulica carnavakmistrzów Spektakle buskerzy 10-15 16-23 24-33 37-41 42-49

scena ulica carnavakmistrzów Spektakle buskerzy 10-15 16-23 24-33 37-41 42-49 Pobierz program i bądź na bieżaco Download the program and stay up to date l carnavakmistrzów sztu scena ulica m u z y ka a t ra k c j e 10-15 s p e k t a k le buskerzy 20 15 płatne amiotach, w salach/n

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: The festival international guests include: pisarze angielscy i amerykańscy: American and British writers:

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: The festival international guests include: pisarze angielscy i amerykańscy: American and British writers: Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: _pisarze angielscy i amerykańscy: legendarny Michael Joyce, zwany ojcem hipertekstu, i jego żona, artystka wizualna Carolyn Guyer; Peter Waugh, poeta wizualny

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

sala / room 1 Michał Jachuła

sala / room 1 Michał Jachuła design: Jakub Stępień Tkanina artystyczna z pełną mocą zaznaczyła swoją obecność w sztuce współczesnej w latach 60. XX wieku, a już ćwierć wieku później zniknęła z głównego obiegu artystycznego. W ostatnich

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone KATALOG / WERSJA ONLINE CATALOG / ONLINE EDITION 09 w w w. w r o c e n t e r. p l Wszelkie prawa zastrzeżone ALL RIGHTS RESERVED 13. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WR0 09 13th MEDIA ART BIENNALE WRO 09 09 wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Archiwum Jerzego Ludwińs kiego. > s. / p. 3 JEDNODNIÓWKA MWW 26.7.2013

Archiwum Jerzego Ludwińs kiego. > s. / p. 3 JEDNODNIÓWKA MWW 26.7.2013 > s. / p. 3 JERZY LUDWIŃSKI, 1970, fot. / photo by Natalia LL, dzięki uprzejmości artystki / courtesy of the artist Archiwum Jerzego Ludwińs kiego 2 Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym

Bardziej szczegółowo

design Katowice 2014

design Katowice 2014 esign Katowice 2014 Wstęp Rok temu wstęp do katalogu czwartej edycji Najlepszych Dyplomów Projektowych Akademii Sztuk Pięknych kończyłem zaproszeniem na kolejną, piąta już edycję tego wydarzenia. Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

1(11)/2014. Performatywność. www.tematyzszewskiej.pl. Performativity

1(11)/2014. Performatywność. www.tematyzszewskiej.pl. Performativity 1(11)/2014 Performatywność Performativity www.tematyzszewskiej.pl Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014 Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014 Young Painters in Gdańsk MFAs in Painting 2014 Young Painters in Gdańsk MFAs in Painting 2014 Karolina Bracławiec Malwina Chróścińska Aleksandra Fronc Michalina Gniazdowska

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy.

Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts. najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy. Akademii Sztuk Pięknych Academies of Fine Arts najlepsze dyplomy projektowe z każdej uczelni best design diplomas from each Academy esign Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2014 25 lipca

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15 Komentatorki / Women Commentators Katalog / Catalogue Projekt graficzny i realizacja / Graphic design and realisation: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok Tłumaczenie / Translated by: Klementyna Dec Redakcja

Bardziej szczegółowo