WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W KRAKOWIE NA ZDROWIE BIEGACZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W KRAKOWIE NA ZDROWIE BIEGACZY"

Transkrypt

1 Piotr Fortuna Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W KRAKOWIE NA ZDROWIE BIEGACZY 1. Wstęp Ostatnie lata wskazują na zwiększone zainteresowanie społeczeństwa stanem środowiska naturalnego. Zjawisko to dotyczy zarówno przestrzeni globalnej, jak i lokalnej. Wzrost świadomości człowieka o swoim zdrowiu wiąże się szczególnie z jego zainteresowaniem stanem powietrza, które jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zwiększa się liczba stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pojawiają się coraz to nowsze portale internetowe, które przedstawiają zainteresowanym aktualne poziomy zawartych w powietrzu substancji szkodliwych. Substancje te mają wpływ na zdrowie w sposób bezpośredni, dostając się do układu oddechowego. Do osób szczególnie narażonych na niekorzystne nasycenie powietrza szkodliwymi substancjami można z pewnością zaliczyć osoby aktywne fizycznie, w szczególności biegaczy. 2. Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na organizm człowieka Istnieje wiele rozmaitych substancji, z których składa się atmosfera ziemi. Poza tymi, które występują naturalnie, człowiek poprzez swoją działalność wprowadza do niej zanieczyszczenia, powstałe w wyniku codziennej egzystencji. Można wymienić bardzo wiele źródeł niekorzystnych związków. 1 Zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł stacjonarnych, takich jak działalność na obszarach wiejskich, produkcja i działalność przemysłowa, a także źródeł społecznych, związanych z życiem codziennym przeciętnego człowieka. Do źródeł mobilnych będą należały środki transportu wykorzystujące napęd spalinowy. 2 1 Zakrzewski S., Podstawy toksykologii środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s Nicolopoulou-Stamati et al., Environmental Health Impacts of Transport and Mobility, Springer, Berlin 2005, s

2 Tabela 1 przedstawia podział źródeł zanieczyszczeń ze względu na ich pochodzenie oraz najważniejsze przykłady pochodzenia zanieczyszczeń. Tabela 1. Podział i przykłady zanieczyszczenia powietrza Rodzaj źródła zanieczyszczenia Stacjonarne Mobilne Z obszarów wiejskich: Przykłady pochodzenia zanieczyszczeń produkcja rolna górnictwo kamieniołomy Produkcja przemysłowa: metalurgia wytwarzanie chemikaliów wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej itp. Działalność społeczna: ogrzewanie domów i budynków odpady komunalne ścieki transport samochodowy transport lotniczy Źródło: opracowanie własne na podstawie Nicolopoulou-Stamati et al., Environmental Health Impacts of Transport and Mobility, Springer, Berlin 2005, s Substancji, które zanieczyszczają powietrze jest wiele. Można do nich zaliczyć przede wszystkim gazy nieorganiczne, takie jak alotropowa odmiana tlenu, czyli ozon, tlenki azotu oraz węgla, dwutlenek siarki, a także inne. 3 Bardzo niekorzystne dla zdrowia człowieka są również pyły zawieszone PM2.5 oraz PM10. 4 Ozon to składnik wyższych warstw atmosfery. W sposób naturalny powstaje w czasie wyładowań atmosferycznych oraz pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, które jest wynikiem działania promieni słonecznych. 5 Zbyt duże ilości tego związku powstają w wyniku pojawienia się w powietrzu atmosferycznym tlenków azotu, a także nienasyconych węglowodorów znajdujących się przede wszystkim w spalinach samochodowych. Słaba 3 Wiąckowski S., Toksykologia środowiska człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2010, s Nicolopoulou-Stamati et al., op. cit., s Frydrych B., Wybrane związki nieorganiczne, w: Podstawy toksykologii, pod red. J. Piotrowskiego, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2008, s. 197.

3 rozpuszczalność ozonu w wodzie powoduje łatwość jego dotarcia do dalekich części drzewa oskrzelowego, w wyniku czego błona śluzowa zostaje mocno podrażniona. Wyższe stężenia tego związku powodują również kaszel, osłabienie, podrażnienie spojówek, bóle głowy, senność i zwolnienie akcji serca. Ozon może powodować także szybsze starzenie się, na co wskazują badania wykonane na zwierzętach. 6 Tlenek azotu oraz dwutlenek azotu mają największe toksyczne właściwości z gamy wielu tlenowych połączeń azotu. 7 Ten pierwszy jest bezwonnym, bezbarwnym i niepalnym gazem, który nie występuje naturalnie w przyrodzie, a powstaje w wyniku ogrzewania azotanu (V) amonu, natomiast drugi powstaje w wyniku utleniania się tlenku azotu. 8 Źródłami tlenków azotu w atmosferze są zakłady przemysłowe spalające paliwa w wysokich temperaturach, a także inne zakłady, które nie wykorzystują procesów spalania. Istotnym źródłem tych szkodliwych związków są także pojazdy spalinowe. 9 Tlenki azotu powodują podrażnienie dolnych dróg oddechowych, często powodując zatrucia. Ich duże stężenie prowadzi do utlenienia żelaza zawartego w hemoglobinie powodując zaburzenia działania układu biologicznego. 10 Wysokie stężenie dwutlenku azotu w powietrzu może powodować zapalenie oskrzeli, a także napady kaszlu. 11 Dwutlenek węgla powstaje w wyniku całkowitego spalania węgla, natomiast tlenek węgla podczas niezupełnego spalania. 12 Dlatego ich głównymi źródłami są spaliny samochodowe oraz paleniska domowe i zakłady przemysłowe, w których stosowane są takie substancje organiczne, jak: drewno, ropa naftowa oraz węgiel. Tlenek węgla zastępuje tlen połączony z hemoglobiną, czego skutkiem jest niedotlenienie takich narządów jak mózg czy serce. Jego szkodliwe działanie, w zależności od stężenia we krwi obejmuje bóle głowy, nudności, wymioty, osłabienie, aż do zaburzenia czynności serca i kłopotów z oddychaniem. Jego zbyt duże stężenie powoduje śmierć. Dwutlenek węgla z kolei zwiększa ciśnienie krwi, prowadzi do duszności, zaburzenia oddechu czy zawrotów głowy. Powietrze nasycone tym gazem w 10% powoduje między innymi utratę przytomności i porażenie narządów oddechu, a już 12% stężenie prowadzi do zgonu Wiąckowski S., op. cit., s Ibid., s Frydrych B., op. cit., s Wiąckowski S., op. cit., s Frydrych B., op. cit., s Wiąckowski S., op. cit., s Nicolopoulou-Stamati et al., op. cit., s Wiąckowski S., op. cit., s

4 Dwutlenek siarki powstaje w wyniku spalania węgla zasobnego w siarkę oraz podczas wytapiania siarczkowych rud nieżelaznych. W przyrodzie jego źródłami są wulkany, powstaje też na drodze rozkładu materii organicznej. 14 Dwutlenek siarki oddziałuje już na górne drogi oddechowe ingerując w strukturę błony śluzowej, a w dużych stężeniach doprowadza do obrzęku płuc. Związek ten powoduje zapalenie spojówek, kaszel, kichanie, nieżyt nosa, czy też wymioty. Jego zbyt duże stężenie wywołuje skurcz krtani, którego skutkiem może być nawet śmierć. 15 Pyły zawieszone w powietrzu dzielone są ze względu na wielkość cząstek. Najczęściej badane pyły określone są nazwami PM2.5 oraz PM10. W przypadku tych pierwszych wielkość cząsteczek nie przekracza 2,5 mikrometra, natomiast PM10 to cząstki o maksymalnej wielkości do 10 mikrometrów. 16 Zanieczyszczenia pyłowe to między innymi popiół i żużel zawierające krzemiany, węglany oraz siarczany. Powietrze zostaje również zatruwane przez pyły metali, organiczne i radioaktywne. Źródłem wymienionych rodzajów pyłów jest przede wszystkim przemysł: paliwowo-energetyczny, materiałów budowlanych, a także hutniczy. Rysunek 1. Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tu J. et al., Computational Fluid and Particle Dynamics in the Human Respiratory System, Springer, Berlin 2012, s Zakrzewski S., op. cit., s Wiąckowski S., op. cit., s Kociołek-Balawajder E., Stanisławska E., Chemia środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 130.

5 Oddychanie zapylonym powietrzem prowadzi do gromadzenia się pyłu w płucach, oskrzelach oraz tkance łącznej, a także w górnych drogach oddechowych. Pył powoduje zapalenie oskrzeli, nieżyt nosa, wywołuje alergię, a nawet prowadzi do występowania chorób nowotworowych. 17 Rysunek 1 pokazuje szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. 3. Jakość krakowskiego powietrza w 2013 roku W krakowskich stacjach monitoringu jakości powietrza prowadzone są pomiary zanieczyszczenia powietrza takimi związkami chemicznymi jak tlenek azotu, dwutlenek azotu, ogólna zawartość tlenków azotu, tlenek węgla, ozon oraz pył zawieszony PM2.5 oraz PM10. W tabelach 2 oraz 3 przedstawiono raporty roczne dla poszczególnych stacji pomiarowych w Krakowie. 18 Na podstawie danych z krakowskich stacji pomiarowych można zauważyć, że w Krakowie przekraczane są znacznie roczne zawartości tlenków azotu ogółem oraz pyłu zawieszonego PM10. Również zawartość dwutlenku azotu jest zbliżona do wartości progowej lub, w przypadku stacji Kraków-Aleja Krasińskiego, znacznie ją przekracza. Pozostałe szkodliwe związki nie są objęte ograniczeniami normatywnymi, ale warto zauważyć, iż ich stężenia w krakowskim powietrzu są bardzo wysokie i niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Tabela 2. Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza stacji Kraków- aleja Krasińskiego w 2013 roku Źródło: dostęp: r. 17 Wiąckowski S., op. cit., s dostęp: r.

6 Tabela 3. Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza stacji Kraków- Nowa Huta w 2013 roku Źródło: dostęp: r. Analizy zanieczyszczenia krakowskiego powietrza wykazały także, że aż 60% mieszkańców tego miasta mieszka na obszarach, w których przekraczane zostają średnioroczne stężenia pyłu PM10, a 8% mieszkańców zamieszkuje obszary gdzie przekraczany jest średnioroczny poziom dwutlenku azotu. 19 Szacuje się, że od 300 do 600 zgonów rocznie w Krakowie spowodowane jest zawartością pyłu zawieszonego w powietrzu tego miasta. 20 Najnowsze badania Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska wskazują również, że Kraków jest trzecim miastem o najgorszej jakości powietrza w Europie Szkodliwe bieganie w Krakowie Liczne badania epidemiologiczne wskazują, że biegacze, szczególnie ci, którzy trenują biegi długodystansowe są narażeni na zakażenia dróg oddechowych. 22 Istnieją trzy czynniki, z powodu których sportowcy są szczególnie narażeni na wdychanie zanieczyszczeń. Po pierwsze podczas wysiłku, z uwagi na zmęczenie wzrasta wentylacja organizmu. Drugim czynnikiem jest wdychanie powietrza przez usta, a nie przez nos, w wyniku czego omijane są naturalne mechanizmy filtracji. Trzecim aspektem jest zwiększony przepływ powietrza, który przenosi zanieczyszczenia w głąb dróg oddechowych. Wykazano również, że dyfuzja gazów przez płuca podczas biegania wzrasta nawet 19 dostęp: r. 20 dostęp: r. 21 dostęp: r. 22 Nieman D., Risk of Upper Respiratory Tract Infection in Athletes: An Epidemiologic and Immunologic Perspective, Journal of Athletic Traning, 1997, volume 32, number 4, s. 344.

7 sześciokrotnie. Na podstawie tych informacji można podejrzewać, że zanieczyszczenia, które normalnie są usuwane z układu oddechowego, w przypadku biegaczy mogą być wchłaniane. 23 Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zagrożenie zdrowia jest także ograniczenie oczyszczających właściwości nosa podczas wysiłku, w przypadku kiedy wysiłek nie jest na tyle intensywny by istniała konieczność oddychania ustami. 24 Trzydziestominutowy bieg może zwiększyć wchłanianie dwutlenku węgla nawet dziesięciokrotnie, co odpowiada wypaleniu dziesięciu papierosów. Zwiększa się również podaż pozostałych zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego do organizmu. 25 Konfrontując wyniki analiz, które zostały zamieszczone w rozdziale trzecim oraz informacje dotyczące oddychania oraz zachowania się organizmu podczas biegania można stwierdzić, że osoby aktywne sportowo, a w szczególności biegacze, są narażeni na znaczne straty zdrowotne, związane z uprawianiem sportu w Krakowie. Ich organizm w trakcie wysiłku jest podatny na wchłanianie zanieczyszczeń, a co za tym idzie występowanie wielu schorzeń, które zostały przedstawione w rozdziale drugim niniejszego artykułu. Zwiększone pochłanianie szkodliwych związków z powietrza, a w szczególności tlenków azotu oraz pyłów, których wymagania normatywne są znacząco przekraczane w Krakowie, może prowadzić do chorób zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych. Portal internetowy ocenia, że statystyczny mieszkaniec Krakowa przyjmuje do swojego organizmu z powietrza taką ilość szkodliwych substancji, która odpowiada wypaleniu 2500 papierosów rocznie. Aż strach pomyśleć ile w takim razie zanieczyszczeń dostaje się do organizmu człowieka aktywnego fizycznie i jaki jest poziom spustoszeń, które są przez nie wywoływane. Osoby, które chcą uprawiać sport w Krakowie, powinny na bieżąco monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza i spędzać czas aktywnie jedynie wtedy, gdy szkodliwe związki nie przekraczają dopuszczalnych stężeń. Jest to szczególnie istotne w miesiącach zimowych, kiedy limity są bardzo często przekraczane, w przypadku tlenków azotu nawet kilkukrotnie. Warto również wybierać takie miejsca Krakowa, które nie znajdują się w bezpośrednim położeniu najbardziej uczęszczanych dróg oraz stref bardzo uprzemysłowionych. Należy także, jeżeli jest to tylko możliwe, unikać godzin szczytu, kiedy stężenie szkodliwych związków jest największe. Kiedy jakość powietrza nie spełnia 23 Carlisle A., Shar N., Exercise and outdoor ambient air pollution, British Journal of Sports Medicine, 2001 vol. 35, s Aydin S. et.al., The effects of air pollutants on nasal functions of outdoor runners, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2014, vol 271, issue 4, s Carlisle A., Shar N., Exercise, s. 215.

8 określonych wymagań warto zastanowić się nad alternatywnymi sposobami aktywnie spędzanego czasu, do których, w przypadku biegaczy można zaliczyć trening na stacjonarnych bieżniach mechanicznych oferowanych przez zlokalizowane w Krakowie liczne kluby fitness oraz siłownie. Tego typu forma treningu w niektórych przypadkach może okazać się znacznie korzystniejsza dla zdrowia naszego organizmu. Literatura: [1] Aydin S. et.al., The effects of air pollutants on nasal functions of outdoor runners, European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2014, vol. 271, issue 4, s [2] Carlisle A., Shar N., Exercise and outdoor ambient air pollution, British Journal of Sports Medicine, 2001, vol. 35, s [3] Frydrych B., Wybrane związki nieorganiczne, w: Podstawy toksykologii, pod red. J. Piotrowskiego, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2008, s. 197, 206. [4] Kociołek-Balawajder E., Stanisławska E., Chemia środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s [5] Nicolopoulou-Stamati et al., Environmental Health Impacts of Transport and Mobility, Springer, Berlin 2005, s [6] Nieman D., Risk of Upper Respiratory Tract Infection in Athletes: An Epidemiologic and Immunologic Perspective, Journal of Athletic Trening, 1997, volume 32, number 4, s [7] Tu J. et al., Computational Fluid and Particle Dynamics in the Human Respiratory System, Springer, Berlin 2012, s. 20. [8] Wiąckowski S., Toksykologia środowiska człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2010, s. 34, 73-78, [9] Zakrzewski S., Podstawy toksykologii środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s , 110. Strony internetowe: [10] dostęp: r. [11] dostęp: r.

9 [12] dostęp: r. [13] dostęp: r.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A 1 Czy Twoje miasto/gmina: 2 Od redaktora Na jednym z portali społecznościowych moja znajoma opublikowała zdjęcie palącej się w kominku choinki, opatrzone podpisem

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w pomieszczeniach pracy

Jakość powietrza w pomieszczeniach pracy Jakość powietrza w pomieszczeniach pracy W krajach rozwiniętych człowiek spędza ok. 90% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych (rys.1.), w których powietrze tworzy swoisty mikroklimat, o składzie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH Marzena KUCZYŃSKA-CHAŁADA Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę logistyki powtórnego

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami

Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami -1- Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami ZAŁĄCZNIK 3 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO INESTYCJI PN. BUDOWA MOSTU WSCHODNIEGO WE WROCŁAWIU -2- SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów

Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 4, 71-78 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Skutki zdrowotne zamieszkiwania w sąsiedztwie składowisk odpadów

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA

CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA Czynniki szkodliwe wywołują określone efekty biologiczne lub zdrowotne, które występują podczas naraŝenia lub w okresie późniejszym, a takŝe w następnych pokoleniach Opracował:

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Materiał pomocniczy dla samorządów i szkół Małopolska w zdrowej atmosferze Czym jest edukacja w zakresie ochrony powietrza? Powietrze jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Kędzierzyn - Koźle 2015 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych

Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych Małgorzata Pośniak, Elżbieta Jankowska, Joanna Kowalska, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Tomasz Jankowski Kształtowanie jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych Warszawa, 2010 szkoly ania.indd 1 2011-11-15

Bardziej szczegółowo

Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli. środowiska pracy. UWAGI WSTĘPNE

Kryteria zdrowotne pobierania próbek aerozoli. środowiska pracy. UWAGI WSTĘPNE Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 2(68), s. 5 21 dr hab. EDWARD WIĘCEK Przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Pyłów Przemysłowych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń

Bardziej szczegółowo

Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa. Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż.

Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa. Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Zespół autorski: 1 Opracowanie w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa mgr inż. Agnieszka Bartocha mgr Marek Kuczer mgr inż. Maciej Kosielski mgr Wojciech Wahlig

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Projekt z dnia 18.08.2014 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Adam Skrzypkowski FIZJOLOGIA I TRENING LOTNICZY

Adam Skrzypkowski FIZJOLOGIA I TRENING LOTNICZY Adam Skrzypkowski FIZJOLOGIA I TRENING LOTNICZY Warszawa 2012 2 3 SPIS TREŚCI Wstęp.... 5 Rozdział I. Atmosfera ziemska 9 1. Troposfera....11 2. Stratosfera Mezosfera, Termosfera, Egzosfera.... 14 3. Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Przewodnik miejskiego ekologa

Przewodnik miejskiego ekologa Polski Klub Ekologiczny Przewodnik miejskiego ekologa dr Dominika Sułkowska Publikacja współfinansowana jest ze środków otrzymanych przez Polski Klub Ekologiczny od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza Województwo Opolskie Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 Warunki korzystania z wód regionu

Bardziej szczegółowo

VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1.KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII

VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1.KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII VI GIMNAZJADA EKOLOGICZNA NIE MOśNA śyć BEZ POWIETRZA 1. KWAŚNE DESZCZE 2. EFEKT CIEPLARNIANY 3. DZIURA OZONOWA 4. SPOSOBY WYTWARZANIA ENERGII 5. SPALANIE ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH 1.KWAŚNE DESZCZE

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Analiza przestrzennego rozkładu typów zanieczyszczeń powietrza w układzie dzielnic m.st. Warszawy

Analiza przestrzennego rozkładu typów zanieczyszczeń powietrza w układzie dzielnic m.st. Warszawy MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych

ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych ZagroŜenia i uciąŝliwości występujące w środowisku wewnętrznym pomieszczeń i budynków mieszkalnych Znaczącym problemem ludności w Polsce staje się problem szeregu zagroŝeń i uciąŝliwości występujących

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5.1. Model emisji - Sposób wyznaczania emisji pyłu PM 10 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo