Monika Zatorska Autorska koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach gmina Mogilany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monika Zatorska Autorska koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach gmina Mogilany"

Transkrypt

1 Monika Zatorska Autorska koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach gmina Mogilany Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Koncepcja pracy szkoły zakłada: Spojrzenie na dziecko zgodnie z założeniami teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, Diagnozę potencjału każdego ucznia i wprowadzanie oceniania kształtującego, Indywidualizację pracy na wszystkich zajęciach dydaktycznych i wychowawczych, w oparciu o wyniki diagnozy, Dialog ze środowiskiem lokalnym i między podmiotami edukacyjnymi, Organizację bazy wspierającej rozwijanie wszystkich typów inteligencji.

3 Dlaczego teoria Howarda Gardnera? Spojrzenie na każde dziecko, jak na człowieka zdolnego zadajemy pytanie w jaki sposób jesteś zdolny/zdolna? I szukamy możliwości wsparcia każdego typu inteligencji. Ocenianie kształtujące, czyli wspierające rozwój. Inna, niż tradycyjna wizja edukacji (wykorzystanie zdobyczy neurodydaktyki).

4 Dlaczego diagnoza? Każde dziecko jest zdolne, ale każde na swój własny sposób

5 Dlaczego indywidualizacja? Próbujemy wydobyć to, conajlepszewdziecku, costanowi ojegoodrębności i indywidualności: wspieramy zdolności specjalne, ale także wykorzystujemy mocne strony do rozwijania słabszych. Nie ma jednego rodzaju aktywności, która byłaby odpowiednia dla wszystkich dzieci

6 Dlaczego dialog? Tylko dialog prowadzi do sukcesu Dzieci mają skrzydła pomóżmy im je rozwinąć!

7 Dlaczego inspirujące środowisko edukacyjne (materialne i zadaniowoproblemowe)? Przemyślane wykorzystanie propozycji wspierających działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły, Planowanie długofalowe: cel to stałe doskonalenie jakości pracy, Korzystanie z finansowania zewnętrznego, w tym ze środków EFS w oparciu o plan rozwoju szkoły.

8 Rozwijanie inteligencji językowej poza budżetowe formy finansowania i działania bezkosztowe Prowadzenie zajęć dziennikarskich i dodatkowych zajęć z języka angielskiego, w tym zakupienie pomocy dydaktycznych (projekt ze środków WUP Kraków), Gry terenowe (organizowane przez nauczycieli w środowisku lokalnym), np. Śladami Niepodległości i zewnętrznych (w ub.roku I miejsce w województwie) Projekty własne, np. Noce czytelnika (współpraca z Gminną Biblioteką), Projekty proponowane i finansowane np. przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, i inne, Konkursy: Krakusek, Solilandia i inne, Stworzenie przestrzennych gier edukacyjnych (np. Logowioska) w szkole, Studenci obcojęzyczni z programu Erasmus porozumienie z UJ, Projekt : Nauczyciel Poliglota kurs językowo metodyczny w Polsce i na Malcie, wyjazd wszystkich pracowników w ramach projektu Erasmus+, Zajęcia dodatkowe z Art. 42 KN, zajęcia świetlicowe (język migowy, Klub Poligloty itp.).

9 Rozwijanie inteligencji matematyczno logicznej poza budżetowe formy finansowania i działania bezkosztowe Konkursy zespołowe m.in. ogólnopolski Tik Tak (w tym roku 7 miejsce na ponad 800 startujących szkół) i indywidualne, Warsztaty z robotyki finansowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Nauka programowania od klasy 1. podczas zajęć z informatyki, Gry logiczne, gry stolikowe, dostępne na każdej przerwie, Projekty internetowe, np. Muuvit (przeliczanie aktywności ruchowej na mile), Zajęcia dodatkowe :Klub Szalonych Liczb, Klub Pytalskich (rozwijanie myślenia naukowego) i inne, Edukacja ekonomiczna od klasy I (współpraca z UD).

10 Rozwijanie inteligencji wizualno przestrzennej poza budżetowe formy finansowania i działania bezkosztowe Zajęcia tkackie i plastyczne finansowane przez GOK, Zajęcia Dekoratorni, malowanie w plenerze, prace na kiermasze szkolne, wystawy i aukcje prac uczniów (Rada Rodziców) itp., Gry terenowe, podchody, Gry podwórkowe i korytarzowe, tworzone przez uczniów, Wystawy, galerie, nietypowe techniki i pokazy, udział w konkursach, przygotowywanie scenografii dla teatru szkolnego.

11 Rozwijanie inteligencji przyrodniczej poza budżetowe formy finansowania i działania bezkosztowe Szkoła w Konarach Szkołą Uniwersytetu Dzieci realizacja zajęć proponowanych przez Uniwersytet Dzieci innowacyjną Metodą Pytań i Doświadczeń w klasach I III, w przedszkolu oraz na wybranych zajęciach edukacyjnych (w odniesieniu do podstawy programowej) w klasach IV VI; Projekt Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim stole (finansowanie fundacja Carrefour, Założenie ogródka warzywno ziołowego, Zajęcia kulinarne (pozalekcyjne), Kampania społeczna na rzecz zdrowego jedzenia, Programy rządowe: owoce i mleko w szkole, Projekty: Zdrów jak ryba, Smog wawelski to nie bajka (kampania społeczna, wydanie książeczki, wycieczka, konkurs dla rodzin, podchody, Grupa Zakręconych Ekologicznie itp. finansowane przez WFOŚiGW), i inne.

12 Rozwijanie inteligencji muzycznej i działania bezkosztowe poza budżetowe formy finansowania Wizyty muzyków Filharmonii Krakowskiej (finansowane przez gminę), Zajęcia taneczne finansowane przez GOK, Pokazy umiejętności wokalnych, tanecznych, Kolędowanie w okresie Bożego Narodzenia odwiedzanie mieszkańców w domach, prezentacja widowiska kolędniczego, Wspólne śpiewanie np. pieśni patriotycznych, kolęd, itp. Tworzenie muzyki do przedstawień teatru szkolnego, Muzyczne podróże przez dekady i inne.

13 Rozwijanie inteligencji ruchowej poza budżetowe formy finansowania i działania bezkosztowe Ciekawe lekcje w. f. nie mamy zwolnień zw.f.mimobrakuinfrastruktury, Tenis stołowy na każdej przerwie, Sportoweprzerwy na boisku, Codzienne ćwiczenia przerywniki, Znaczące sukcesy w zawodach sportowych, Gimnastyka korekcyjna z Art. 42 KN, Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów, finansowane przez GOPS w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, i inne.

14 Rozwijanie inteligencji interpersonalnej i intrapersonalnej poza budżetowe formy finansowania i działania bezkosztowe Wprowadzenie przez wszystkich nauczycieli od przedszkola aż do kl. VI oceniania kształtującego, Organizacja przestrzeni w klasach i na korytarzach sprzyjająca wspólnej zabawie, integracji, Zajęcia pozalekcyjne w dwóch grupach wiekowych, nawet niektóre bez podziałuna wiek uczniów, Wspólne jedzenie śniadań w klasach I VI i oddziale przedszkolnym wraz z nauczycielami, na wyznaczonej przerwie, Działalność Samorządu Uczniowskiego udział w akcjach charytatywnych (m. in. Szlachetna paczka, zbiórka zakrętek plastikowych zbiórka żywności dla zwierząt przekazanej do schroniska), Działalność KlubuPoduszkowca (świetlica środowiskowa) finansowanie GOPS.

15 Rozwijanie inteligencji interpersonalnej i intrapersonalnej cd. Zajęcia pozalekcyjne Eksperymenty Kuchenne wspólne przygotowywanie posiłków, nauka zasad savoir vivre zajęcia z Art. 42 KN, Działalność Teatru szkolnego Małe Dionizje, przygotowywanie przedstawień we współpracy z dorosłymi (rodzice, babcie, nauczycielki), Spotkania z ciekawymi ludźmi (z księdzem Sybirakiem, z pilotem rajdowym, konstruktorem), Diagnoza własnego profilu inteligencji (uczniowie starsi), Diagnoza profilu inteligencji młodszych dzieci na bazie obserwacji nauczycieli i rodziców (przedszkolaki oraz uczniowie klas I III), Prezentacje efektów własnej pracy przez uczniów np. na stronie internetowej szkoły, prowadzenie portfolio przez uczniów, Losowanie miejsc, praca w parach i większych grupach i inne.

16 Inne działania Modernizacja oddziałów przedszkolnych projekty z WUP, Współpraca międzynarodowa, Współdziałanie z Radą Rodziców, 1 % podatku, Doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów.

17 Inne działania Doskonalenie nauczycieli: Na bazie diagnozy zasobów ludzkich (dodatkowe kwalifikacje nauczycieli, ich zainteresowania i umiejętności) oraz na bazie diagnozy potrzeb uczniów opracowujemy plan: kto, kiedy i w jakich szkoleniach uczestniczy. Wybieramy z rozwagą, szczególnie szkolenia warsztatowe, prowadzone tylko przez poleconych profesjonalistów. Szukamy tego, co jest nam potrzebne, nie przesadzamy z ilością szkoleń, patrzymy na jakość. Nasze priorytety: Ocenianie kształtujące, Neurodydaktyka

18 Każde dziecko jest zdolne naszą rolą jest wspierać irozwijać indywidualny potencjał zwykorzystaniem wszelkich dostępnych środków! Dziękuję za uwagę

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 I. WSTĘP Koncepcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce na lata 2012-2017 została napisana przy aktywnym udziale nauczycieli pracujących w naszej placówce, a także uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach Musicie od siebie wymagać 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 Wiesława Limont Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 W ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo