Aspekty zdrowotne wykorzystywania zasobów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspekty zdrowotne wykorzystywania zasobów"

Transkrypt

1 Beata Cymerman Aspekty zdrowotne wykorzystywania zasobów Woda jest podstawowym składnikiem organizmu i środowiskiem życia wielu roślin i zwierząt. Bez niej nie ma życia. Człowiek może przeżyć bez jedzenia miesiąc, ale bez wody już tylko tydzień lipca 2010 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło z inicjatywy Boliwii rezolucję, w której dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych został uznany za fundamentalne prawo człowieka. 2 W przeciwieństwie do wody, która jest nam niezbędna do życia, człowiek wykorzystuje też inne zasoby, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego świata. Należą do nich paliwa kopalne. Eksploatowanie ich wiąże się często z zanieczyszczaniem powietrza i skażeniem wody. W poniższym tekście postaram się wskazać, jak wykorzystanie zasobów potrzebnych człowiekowi wpływa na nasze zdrowie. Woda nie dla każdego Woda powinna być dobrem dostępnym dla każdego. Dlaczego więc już niebawem w niektórych regionach będziemy płacić za nią o 400% więcej? 3 Wg Gazety Prawnej z , jeśli Polska nie zdąży wypełnić zobowiązań Traktatu akcesyjnego dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i jakości wody do 2015 r., możemy się spodziewać nałożenia na Polskę kar w wysokości 4 mln euro dziennie i podwyżek tej wysokości. 4 Doszliśmy do paradoksu, kiedy woda stała się towarem luksusowym, dostępnym tylko dla wybranych. Należy się spodziewać, że jej jakość powinna być wysoka. Przyjrzymy się temu problemowi bliżej. Polska jest krajem ubogim w wodę. Zasoby wodne naszego kraju na jednego mieszkańca to zaledwie 36% średniej europejskiej 5. Obecnie, w badaniach czystości wód od 2004 roku wg Ramowej Dyrektywy Wodnej wykorzystuje się Polski Indeks Biotyczny, opierający się na klasyfikacji makrozoobentosu (dużych bezkręgowców wodnych, tj. mięczaków, pijawek, skorupiaków, chruścików), bardziej dokładny i przystosowany do warunków unijnych niż poprzedni, oparty na indeksie saprobów. Zwierzętom występującym w wodzie przyznaje się punkty, które po zsumowaniu i uśrednieniu wyników określają klasę czystości. Do oceny jakości wód stosuje się oczywiście wiele innych czynników fizycznych i chemicznych, na które składa się końcowa ocena stanu wód (więcej na ten temat w treści ustawy: Wyróżniamy obecnie 5 klas czystości wód, zarówno dla wód powierzchniowych, jak i podziemnych: Klasa I wody o bardzo dobrej jakości, przeznaczone do spożycia przez człowieka. Klasa II wody o charakterze dobrym, również przeznaczone do spożycia, jeśli zostały

2 uzdatnione metodą fizyczną i chemiczną, wpływ czynników antropogenicznych jest tu niewielki, w przypadku wód podziemnych występuje niewielkie przekroczenie dla wskaźników żelaza i manganu. Klasa III są to wody o zadowalającej jakości, spełniające wymogi po oczyszczeniu metodą fizyczną i chemiczną, przy czym wpływ czynników antropogenicznych jest tu większy niż w klasie II, w przypadku wód podziemnych mniejsza część wartości wskaźników jakości wody jest przekroczona dla wód przeznaczonych do picia. Klasa IV są to wody niezadowalającej jakości, wymagające wysokosprawnego uzdatnienia fizycznego i chemicznego, adsorpcji na węglu aktywnym, ozonowania i dezynfekcji, w przypadku wód podziemnych większa część wartości wskaźników jakości wody jest przekroczona dla wód przeznaczonych do picia, Klasa V wody złej jakości, nie spełniają wymogów wód przeznaczonych do picia. W 2007 r., wg monitoringu GIOŚ zaledwie 12,7% rzek w Polsce osiągnęło stan dobry, a więc spełniło wymagania określone dla II klasy czystości, co jest i tak lepszym wynikiem niż w roku poprzednim, gdzie zaledwie 2,2 % wód spełniało tą normę. W przypadku jezior było o wiele lepiej, o stanie bardzo dobrym i dobrym w latach było 47,1% na wszystkie objęte monitoringiem. Optymistycznie wyglądają wyniki badań wód podziemnych - w ok. 80% badanych punktów stwierdzono dobry stan chemiczny wód podziemnych. 6 Na stan naszych wód wpływa przede wszystkim przemysł, a w tym w zależności od jego rodzaju, masa związków wpuszczana do wód. Związki te nie pozostają bez wpływu na nasz organizm. Wśród najbardziej niebezpiecznych znajdziemy toksyny wytwarzane w przemyśle paliwowym i petrochemicznym: węglowodory, benzynę, smary, oleje, metale ciężkie, a także te związane z rolnictwem, jak pestycydy. Toksyczne kąpieliska W Polsce często kąpieliska nie spełniają wymogów i standardów czystości. Głównym powracającym problemem w Polsce są zakwity sinic. Najnowsza publikacja WWF - Toksyczne zakwity sinic w Morzu Bałtyckim i ich wpływ na zdrowie ludzkie, pokazuje, jak bardzo ten problem jest obecny w naszym środowisku. Co roku miliony ludzi wyjeżdża nad Morze Bałtyckie na urlop w celu wypoczynku i skosztowania kąpieli nie tylko słonecznej, ale i morskiej. A tam czyha na nas wiele niebezpiecznych dla zdrowia niespodzianek. Nadmierny napływ biogenów do wód (azotu i fosforu) z pól uprawnych, hodowli zwierząt, kanalizacji itp. wywołuje eutrofizację, a więc wzrost żyzności wód (obliczono, że 40% związków fosforu i 60% związków azotu trafia do Bałtyku rzekami w wyniku aktywności rolniczej (HELCOM 2009)) 7. Sprzyja to masowemu rozwojowi glonów, w tym sinic, tworząc na powierzchni wody gęsty kożuch. Sinice wytwarzają silne toksyny atakujące układ nerwowy (neurotoksyny) i wątrobę (hepatotoksyny). Człowiek najbardziej narażony jest na toksyny podczas kąpieli lub uprawiania sportów wodnych. Możemy po prostu przypadkowo nałykać się sinic lub wchłonąć je drogą oddechową -

3 przez powietrze, wdychając aerozole. Często bagatelizuje się te zagrożenia i obowiązujący zakaz kąpieli, a później efekty są opłakane. Jednym ze szczególnie toksycznych związków jest nodularyna produkowana przez Nodularia spumigena. Związek ten wykazuje właściwości kancerogenne. Inne toksyny występujące w sinicach to lipopolisacharydy, które u ludzi wywołują: stany gorączkowe, dreszcze, kaszel oraz ból gardła.8 Czy to nie wystarczający powód, żeby stosować się do zaleceń sanepidu? Kranówka wcale nie gorsza A jak jest faktycznie z wodą w naszych kranach? Wielu z nas obawia się odkręcić po prostu wodę z kranu, nalać do szklanki i się napić. Optymistyczne przewidywania brzmią, że do końca 2012 roku we wszystkich miastach w Polsce będzie można pić wodę z kranu bez przegotowania. 9 Nasuwa się tutaj pytanie, dlaczego Polacy masowo kupują wodę mineralną w butelkach. Moda na picie wody butelkowej przybyła z Zachodu, pchnięta szeroko zakrojoną polityką marketingową. Picie wody w butelce stało się modą, podobnie jak picie napojów gazowanych czy piwa. Jak to się ma do właściwości zdrowotnych? Otóż, jak podaje Przekrój 10, wiele wód mineralnych posiada dużo mniej minerałów niż woda z kranu. Normy sanitarne dla butelkowych wód źródlanych są identyczne jak normy wody z kranu. A prawdziwe wody mineralne muszą spełniać pewne warunki, tj. zawierać w jednym litrze co najmniej 50 do 100 miligramów magnezu i powyżej 150 miligramów wapnia, przy czym wapno powinno być co najmniej dwa razy więcej niż magnezu. W niektórych miastach, jak np. w Łodzi, obędziemy się nawet bez filtra - wodę można pić bez obawy prosto z kranu. 11 Okazało się bowiem, że w pobliżu ujęcia wody z Zalewu Sulejowskiego na rzece Pilicy znajdują się duże zasoby wód podziemnych o bardzo dobrej jakości. Dlatego opracowano koncepcję stopniowego zastępowania wody powierzchniowej, z której korzystano wcześniej, wodą podziemną ze studni. 12 Gaz łupkowy nadzieją korporacji Innym zagrożeniem czyhającym na nas w wodzie są związki powstające w wyniku wydobywania gazu łupkowego (więcej o samym procesie: https://www.ceo.org.pl/pl/energia/news/eksploatacja-paliw-kopalnych-kosztem-srodowiska-natur alnego), o którym ostatnio głośno w Polsce i na świecie. W stanie Wyoming w USA Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała raport wykazujący, że w miejscu wydobycia łupków, w okolicznych wodach wykazuje się obecność silnie rakotwórczych związków: węglowodorów, takich jak etery glikolowe, benzen, 2-butoksyetanol (2 BE) używany w procesie kruszenia łupków. 13 Etery glikolowe, jedne z najbardziej szkodliwych substancji, oprócz tego, że mają właściwości rakotwórcze, powodują hemolizę krwi i zaburzenia w rozwoju zarodka. Ponadto przy wydobyciu łupków stosuje się wiele innych groźnych substancji: krzem krystaliczny, którego pył wywołuje raka i krzemicę, metanol powodujący ślepotę,

4 hydrorafinowany lekki destylat ropy uszkadzający nerki i układ krwionośny i wiele innych. 14 Ponadto w rejonie, gdzie wydobywa się gaz łupkowy występuje wysoka koncentracja metanu mogąca powodować wybuchy w okolicznych domach. Nie wspominając już o fakcie, że gaz łupkowy miał być bardziej ekologiczny, a wydzielający się przy wydobyciu metan jest głównym sprawcą efektu cieplarnianego. Duże firmy korporacyjne, związane z wydobyciem łupków oczywiście temu zaprzeczają. 15 Póki co, rząd polski, jak i Ministerstwo Środowiska oficjalnie przyzwalają na odwierty, które obecnie wykonywane są w Lubyczy Królewskiej, Markowoli i Lubocinie, a planowane są jeszcze w 15 miejscach, na które uzyskano koncesję. 16 Warto zainteresować się sprawą wydobycia gazu łupkowego w Polsce, gdyż jesteśmy narażeni na podobne zagrożenia, jak w stanie Wyoming. Smog wawelski Ale przemysł wydobywczy, paliwowy itp. to nie tylko zagrożenia związane z wodą. Podczas spalania paliw kopalnych powstaje masa trujących związków uwalnianych do atmosfery, m.in. jeden ze sprawców globalnego ocieplenia czyli dwutlenek węgla. Na jednego człowieka przypada średnio emisja mniej więcej ponad 5 ton CO2 rocznie. 17 Niestety próba kolejnych ograniczeń emisji tego gazu w Polsce skończyła się fiaskiem, podczas ostatniego posiedzenia ministrów środowiska w Brukseli Polska zawetowała propozycję, aby do 2030 r. Unia Europejska zredukowała emisję dwutlenku węgla o 40%. Wzrastający poziom dwutlenku węgla powodujący efekt cieplarniany to tak naprawdę problem naglący dla ochrony środowiska, ale bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia człowieka jest masa innych trujących związków. Podczas spalania węgla dwutlenkowi węgla towarzyszy wiele związków, które wdychamy tu i teraz: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, ozon troposferyczny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Najbardziej narażony jest w tym wypadku układ oddechowy, ale wiele z tych związków wnika przez skórę. Przemysł paliwowo-energetyczny odpowiada także za najwyższą emisję zanieczyszczeń gazowych, z czego około 75% to emisja dwutlenku siarki.18 Dwutlenek siarki wywołuje duszności i uszkodzenie dróg oddechowych. Tlenek węgla wytwarzany głównie przez przemysł metalurgiczny łatwo wiąże się z hemoglobiną powodując niedotlenienie (tak widoczne np. u palaczy wdychających go codziennie). Objawami zatrucia tlenkami węgla są bóle i zawroty głowy, duszności, nudności i wymioty, przyspieszony oddech, kołatanie serca, aż do utraty przytomności. Tlenki azotu, kolejne przekleństwo, tym razem motoryzacji, działają drażniąco na oczy i drogi oddechowe, mogą nawet wywoływać astmę u dzieci. 19 Szczególnie jest to widoczne w dużych miastach, gdzie koncentracja zanieczyszczeń wywołuje zjawisko smogu, tam o astmę nie trudno. Ośrodkiem reprezentacyjnym w Polsce, gdzie smog dosłownie wisi nad miastem jest Kraków. Zgodnie z obowiązującymi normami dopuszczalne stężenie pyłu w powietrzu nie powinno przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny. Tymczasem w Krakowie te normy bywają przekraczane nawet o 400%, a stężenie pyłu PM 10 (mieszanina pyłów: węgla, siarki, związków

5 azotu, wapnia, chloru oraz węglowodorów aromatycznych i dioksyn) w listopadzie 2011 w godzinach przedpołudniowych wynosiło niewiarygodne, bo aż 600%. 20 Ale chmura pyłu nad Krakowem i wieloma dużymi miastami to nie jest sporadyczny problem. Jak podaje małopolski inspektor ochrony środowiska, w Krakowie na 365 dni w 2011 roku aż przez 223 dni w powietrze przekroczone były kilkakrotnie normy czystości. To samochody odpowiadają za aż 65% zanieczyszczeń w Unii Europejskiej, zdecydowana większość zanieczyszczeń w miastach i związanych z tym szkód zdrowotnych zawdzięczamy właśnie jeżdżeniu samochodami. 21 Biorąc pod uwagę, że samochody wytwarzają spaliny przy samej ziemi, tym łatwiej jesteśmy narażeni na wdychanie zanieczyszczeń. Oczywiście rozwiązaniem nie zawsze jest przeniesienie się z miasta na wieś. Ale mając na sercu zdrowie Polaków powinno się nastawić politykę transportową na promocję rowerów i transportu miejskiego. I wycofywać ruch samochodowy z centrum dużych miast, a przerzucać się np. na rowery. Rower to czyste powietrze, ale i samo zdrowie. 30-minutowa codzienna jazda na rowerze mogłaby ograniczyć ryzyko chorób serca o połowę. WHO wymienia także inne korzyści uzyskane dzięki używaniu transportu rowerowego: 50% ograniczenie ryzyka cukrzycy i otyłości u dorosłych; 30% ograniczenie ryzyka rozwoju nadciśnienia; zmniejszenie ciśnienia krwi podobne do efektu zażywania lekarstw. 22 Innym ciekawym, ale dużo droższym rozwiązaniem jest przerzucenie się na samochody napędzane energią elektryczną. Co ciekawe, mało kto wie, ale na ulicach Warszawy pojawiło się kilka taksówek właśnie na taki napęd. 23 Mamy wiele możliwości, wystarczy tylko zmienić swoje przyzwyczajenia. Słońce na depresję Chmura pyłów to problem wszystkich dużych miast, w których nie ograniczono ruchu samochodowego w centrum. Ale warstwa smogu, pyłów, zanieczyszczeń to jeszcze inny problem. Razem z chmurami ograniczają one dostęp światła słonecznego do powierzchni ziemi o ok % w porównaniu z terenami otaczającymi 24. Tym samym nie dość, że wdychamy chmurę zanieczyszczeń powietrza, to jeszcze na co dzień mamy miej słońca niż np. na wsi. Brak światła słonecznego powoduje zwiększoną produkcję melatoniny, a tym samym wywołuje senność. Obniża się odporność na infekcje i wzrasta potrzeba konsumowania węglowodanów. Nic dziwnego, tabliczka czekolady wydaje się wtedy zbawienna. W Europie północnej co 10 osoba cierpi na depresję sezonową, a w Polsce 3-4 % ludzi.25 I tu znowu jako jedno z rozwiązań pojawiają się Odnawialne Źródła Energii. Zalet OZE jest dużo: brak zanieczyszczeń i odpadów, odnawialność źródeł, nie powodują wzrostu efektu cieplarnianego, mają znaczenie estetyczne i dają nowe miejsca pracy. Problem tylko w tym, że w Polsce gospodarka wciąż oparta jest na przestarzałych technologiach i spalaniu węgla. Spalanie paliw kopalnych w całej Europie w 1998 r. dostarczyło do atmosfery około tys. ton dwutlenku węgla.26 Udział energii odnawialnej w Polsce wynosi zaledwie 6,9% (wg GUS 2007), natomiast do końca 2020 r.

6 wszystkie państwa unijne mają wypełnić zobowiązanie, aby w bilansie energetycznym kraju OZE stanowiły 20%. Oprócz wykorzystania OZE istnieją też inne sposoby na ograniczenie ilości zanieczyszczeń powietrza. Jednym z nich jest sekwestracja dwutlenku węgla, czyli najkrócej mówiąc bezpieczne składowanie emisji CO2, pochodzących ze spalania paliw kopalnych w instalacjach przemysłowych, w głębokich formacjach i strukturach geologicznych.27 Nie mniej jednak badania nad tym rozwiązaniem ciągle trwają i miejmy nadzieję, że kolejne pokolenia będą mogły oddychać swobodnie. 1 Piotr Kowalczyk, Zagrożenia związane z deficytem wody, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań WWF Toksyczne zakwity sinic w Morzu Bałtyckim i ich wpływ na zdrowie ludzkie po red. dr hab. Hanny Mazur-Marzec Regionalne Centrum Sinicowe, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański WWF Toksyczne zakwity sinic w Morzu Bałtyckim i ich wpływ na zdrowie ludzkie po red. dr hab. Hanny Mazur-Marzec Regionalne Centrum Sinicowe, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański Przekrój' nr 17-18/ / 24 kwietnia 2008, str html http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871, ,Smog_nad_Krakowem_zagraza_zdrowiu_najmlodszyc h.html

7 niem-wspolczes Klimat_obszar_w_zurbanizowanych/-_Bilans_promieniowania_138.html Zanieczyszczenia_powietrza/-_Spalanie_paliw_12y.html 27

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A 1 Czy Twoje miasto/gmina: 2 Od redaktora Na jednym z portali społecznościowych moja znajoma opublikowała zdjęcie palącej się w kominku choinki, opatrzone podpisem

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Materiał pomocniczy dla samorządów i szkół Małopolska w zdrowej atmosferze Czym jest edukacja w zakresie ochrony powietrza? Powietrze jest

Bardziej szczegółowo

Na przykładzie elektrowni tramwajowej w Warszawie działającej od 1908 do 1944 roku, można pokazać na czym polegały

Na przykładzie elektrowni tramwajowej w Warszawie działającej od 1908 do 1944 roku, można pokazać na czym polegały 27. Paliwa i energia 27.1. Elektrownie transportu publicznego W XIX wieku powstające na całym świecie, jak grzyby po deszczu, linie tramwajowe potrzebowały nowego czystego źródła energii, na terenach które

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Przewodnik miejskiego ekologa

Przewodnik miejskiego ekologa Polski Klub Ekologiczny Przewodnik miejskiego ekologa dr Dominika Sułkowska Publikacja współfinansowana jest ze środków otrzymanych przez Polski Klub Ekologiczny od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Nr 58, wrzesień 2011 ISSN - 1505-2478 CZASOPISMO MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA W KRAKOWIE

Nr 58, wrzesień 2011 ISSN - 1505-2478 CZASOPISMO MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA W KRAKOWIE Nr 58, wrzesień 2011 ISSN - 1505-2478 CZASOPISMO MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA W KRAKOWIE Nowoczesne technologie - liczniki wody i odczyty str. 3 Rowy - wspomnienie z wakacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem kursu proszę uzupełnić niniejszą ocenę kompetencji

Przed rozpoczęciem kursu proszę uzupełnić niniejszą ocenę kompetencji Przed rozpoczęciem kursu proszę uzupełnić niniejszą ocenę kompetencji Witajcie na kursie + nazwa Podczas tego kursu będziemy rozmawiad o globalnych problemach środowiska naturalnego. Zapoznamy was również

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 Warunki korzystania z wód regionu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych

Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych Dr Izabela Jabłońska-Barna Katedra Ekologii Stosowanej UWM Projekt Zamawiamy i dobrego inżyniera budownictwa mamy nr POKL.04.01.02-00-059/12-01

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Energoelektryki MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Tendencje oraz perspektywy rozwoju technologii biogazowych w Polsce Dyplomant: Opiekun dydaktyczny: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK

Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Energooszczędny sprzęt i urządzenia w domu, w biurze, w firmie. Jak wybrać, kupić i eksploatować PORADNIK Autorzy: Sławomir Pasierb, Arkadiusz Osicki, Szymon Liszka, Mariusz Bogacki, Piotr Kukla, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 DOKUMENT PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW Warszawa, 29 listopada 2006 r. Spis

Bardziej szczegółowo

10 spraw na. lat. czyli zielone pomysły na Polskę w Europie

10 spraw na. lat. czyli zielone pomysły na Polskę w Europie 10 spraw na 10 lat czyli zielone pomysły na Polskę w Europie 1 1 DEMOKRACJA 49 % uprawnionych do glosowania wzięło udział w wyborach do Sejmu w 2011 roku 2 POLACY - ZIELONI 56 % Polaków wskazuje na źródła

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,

Bardziej szczegółowo

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl Instytut Agroenergetyki jest instytucją non-profit, której głównym celem jest pomoc rolnikom, przedsiębiorcom jak też jednostkom samorządu terytorialnego, a także NGO s w pozyskiwaniu wiedzy, know-how

Bardziej szczegółowo

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl CNG/LNG (metan sprężony/metan skroplony schłodzony) zastosowanie i perspektywy rozwoju. Transport drogowy LNG Gaz ziemny.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego Program

Bardziej szczegółowo

GAZ ZIEMNY I JEGO CHARAKTERYSTYKA JAKO PALIWA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH

GAZ ZIEMNY I JEGO CHARAKTERYSTYKA JAKO PALIWA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH 1 GAZ ZIEMNY I JEGO CHARAKTERYSTYKA JAKO PALIWA DO POJAZDÓW KOŁOWYCH Przedruk z artykułu: Warowny W., Tkacz A. Gaz ziemny i jego charakterystyka jako paliwa do pojazdów kołowych", Gaz, Woda i Technika

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Edukacja z klimatem. Przewodnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Wrzesień 2013r.

Edukacja z klimatem. Przewodnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. Wrzesień 2013r. Edukacja z klimatem Przewodnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych Wrzesień 2013r. 1 Autor: Agnieszka Sadowska Nadzór merytoryczny: Joanna Mieszkowicz Wydawca: Fundacja Aeris Futuro Siedziba: Al. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

Ekologia, ekonomia i bezpieczeństwo Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów napędowych i technologii

Ekologia, ekonomia i bezpieczeństwo Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów napędowych i technologii Ekologia, ekonomia i bezpieczeństwo Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie systemów napędowych i technologii 2 3 Wprowadzenie Przyjazne dla środowiska i wydajne układy napędowe oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo