TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ"

Transkrypt

1 TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

2 JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawały osoby) 1 najniższa 0% 24% 2 bardzo niska 25% 33% 3 niska 34% 41% 4 poniżej średniej 42% 50% 5 średnia 51% 57% 6 powyżej średniej 58% 66% 7 wysoka 67% 73% 8 bardzo wysoka 74% 81% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 82% 100% 96% w niższych JĘZYK POLSKI na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 30% 2 bardzo niska 31% 40% 3 niska 41% 48% 4 poniżej średniej 49% 55% 5 średnia 56% 65% 6 powyżej średniej 66% 73% 7 wysoka 74% 80% 8 bardzo wysoka 81% 88% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 89% 100% 96% w niższych

3 JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI PISEMNY na poz. podstawowym (zdawało osób) 1 najniższa 0% 24% 2 bardzo niska 25% 32% 3 niska 33% 44% 4 poniżej średniej 45% 61% 5 średnia 62% 80% 6 powyżej średniej 81% 91% 7 wysoka 92% 96% 8 bardzo wysoka 97% 99% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 100% 96% w niższych JĘZYK ANGIELSKI PISEMNY na poz. rozszerzonym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 34% 2 bardzo niska 35% 43% 3 niska 44% 52% 4 poniżej średniej 53% 62% 5 średnia 63% 73% 6 powyżej średniej 74% 82% 7 wysoka 83% 89% 8 bardzo wysoka 90% 94% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 95% 100% 96% w niższych

4 JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK FRANCUSKI PISEMNY na poz. podstawowym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 31% 2 bardzo niska 32% 44% 3 niska 45% 59% 4 poniżej średniej 60% 74% 5 średnia 75% 86% 6 powyżej średniej 87% 93% 7 wysoka 94% 97% 8 bardzo wysoka 98% 99% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 100% 96% w niższych JĘZYK FRANCUSKI PISEMNY na poz. rozszerzonym (egzamin zdawało 869 osób) 1 najniższa 0% 40% 2 bardzo niska 41% 49% 3 niska 50% 58% 4 poniżej średniej 59% 68% 5 średnia 69% 77% 6 powyżej średniej 78% 84% 7 wysoka 85% 90% 8 bardzo wysoka 91% 95% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 96% 100% 96% w niższych

5 JĘZYK HISZPAŃSKI JĘZYK HISZPAŃSKI PISEMNY na poz. podstawowym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 34% 2 bardzo niska 35% 51% 3 niska 52% 66% 4 poniżej średniej 67% 77% 5 średnia 78% 87% 6 powyżej średniej 88% 93% 7 wysoka 94% 96% 8 bardzo wysoka 97% 98% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 99% 100% 96% w niższych JĘZYK HISZPAŃSKI PISEMNY na poz. rozszerzonym (egzamin zdawało 458 osób) 1 najniższa 0% 38% 2 bardzo niska 39% 45% 3 niska 46% 54% 4 poniżej średniej 55% 64% 5 średnia 65% 73% 6 powyżej średniej 74% 82% 7 wysoka 83% 88% 8 bardzo wysoka 89% 92% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 93% 100% 96% w niższych

6 JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK NIEMIECKI PISEMNY na poz. podstawowym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 21% 2 bardzo niska 22% 29% 3 niska 30% 39% 4 poniżej średniej 40% 49% 5 średnia 50% 61% 6 powyżej średniej 62% 75% 7 wysoka 76% 89% 8 bardzo wysoka 90% 97% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 98% 100% 96% w niższych JĘZYK NIEMIECKI PISEMNY na poz. rozszerzonym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 36% 2 bardzo niska 37% 45% 3 niska 46% 54% 4 poniżej średniej 55% 64% 5 średnia 65% 75% 6 powyżej średniej 76% 84% 7 wysoka 85% 91% 8 bardzo wysoka 92% 96% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 97% 100% 96% w niższych

7 JĘZYK ROSYJSKI JĘZYK ROSYJSKI PISEMNY na poz. podstawowym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 19% 2 bardzo niska 20% 28% 3 niska 29% 39% 4 poniżej średniej 40% 53% 5 średnia 54% 69% 6 powyżej średniej 70% 81% 7 wysoka 82% 91% 8 bardzo wysoka 92% 97% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 98% 100% 96% w niższych JĘZYK ROSYJSKI PISEMNY na poz. rozszerzonym (egzamin zdawało 960 osób) 1 najniższa 0% 46% 2 bardzo niska 47% 57% 3 niska 58% 67% 4 poniżej średniej 68% 75% 5 średnia 76% 84% 6 powyżej średniej 85% 90% 7 wysoka 91% 96% 8 bardzo wysoka 97% 99% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 100% 96% w niższych

8 JĘZYK WŁOSKI JĘZYK WŁOSKI PISEMNY na poz. podstawowym (egzamin zdawały 593 osoby) 1 najniższa 0% 37% 2 bardzo niska 38% 49% 3 niska 50% 61% 4 poniżej średniej 62% 76% 5 średnia 77% 86% 6 powyżej średniej 87% 93% 7 wysoka 94% 97% 8 bardzo wysoka 98% 99% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 100% 96% w niższych JĘZYK WŁOSKI PISEMNY na poz. rozszerzonym (egzamin zdawały 224 osoby) 1 najniższa 0% 41% 2 bardzo niska 42% 55% 3 niska 56% 67% 4 poniżej średniej 68% 78% 5 średnia 79% 85% 6 powyżej średniej 86% 92% 7 wysoka 93% 94% 8 bardzo wysoka 95% 97% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 98% 100% 96% w niższych

9 FILOZOFIA FILOZOFIA na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 238 osób) 1 najniższa 0% 16% 2 bardzo niska 17% 22% 3 niska 23% 28% 4 poniżej średniej 29% 36% 5 średnia 37% 42% 6 powyżej średniej 43% 52% 7 wysoka 53% 60% 8 bardzo wysoka 61% 72% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 73% 100% 96% w niższych FILOZOFIA na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawało 341 osób) 1 najniższa 0% 22% 2 bardzo niska 23% 30% 3 niska 31% 40% 4 poniżej średniej 41% 52% 5 średnia 53% 64% 6 powyżej średniej 65% 82% 7 wysoka 8 bardzo wysoka 83% 100% 23% zdających ma wynik w tej klasie, 77% w niższych 9 najwyższa

10 HISTORIA HISTORIA na poziomie podstawowym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 25% 2 bardzo niska 26% 31% 3 niska 32% 39% 4 poniżej średniej 40% 47% 5 średnia 48% 56% 6 powyżej średniej 57% 65% 7 wysoka 66% 73% 8 bardzo wysoka 74% 80% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 81% 100% 96% w niższych HISTORIA na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawały osoby) 1 najniższa 0% 20% 2 bardzo niska 21% 26% 3 niska 27% 36% 4 poniżej średniej 37% 46% 5 średnia 47% 58% 6 powyżej średniej 59% 70% 7 wysoka 71% 80% 8 bardzo wysoka 81% 88% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 89% 100% 96% w niższych

11 HISTORIA MUZYKI HISTORIA MUZYKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 225 osób) 1 najniższa 0% 13% 2 bardzo niska 14% 18% 3 niska 19% 33% 4 poniżej średniej 34% 51% 5 średnia 52% 66% 6 powyżej średniej 67% 75% 7 wysoka 76% 84% 8 bardzo wysoka 85% 90% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 91% 100% 96% w niższych HISTORIA MUZYKI na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawało 139 osób) 1 najniższa 0% 8% 2 bardzo niska 9% 24% 3 niska 25% 44% 4 poniżej średniej 45% 56% 5 średnia 57% 72% 6 powyżej średniej 73% 90% 7 wysoka 8 bardzo wysoka 91% 100% 23% zdających ma wynik w tej klasie, 77% w niższych 9 najwyższa

12 HISTORIA SZTUKI HISTORIA SZTUKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 846 osób) 1 najniższa 0% 17% 2 bardzo niska 18% 24% 3 niska 25% 31% 4 poniżej średniej 32% 40% 5 średnia 41% 51% 6 powyżej średniej 52% 61% 7 wysoka 62% 71% 8 bardzo wysoka 72% 80% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 81% 100% 96% w niższych HISTORIA SZTUKI na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawały osoby) 1 najniższa 0% 12% 2 bardzo niska 13% 22% 3 niska 23% 34% 4 poniżej średniej 35% 46% 5 średnia 47% 60% 6 powyżej średniej 61% 72% 7 wysoka 73% 82% 8 bardzo wysoka 83% 92% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 93% 100% 96% w niższych

13 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE na poz. podstawowym (zdawały osoby) 1 najniższa 0% 21% 2 bardzo niska 22% 26% 3 niska 27% 32% 4 poniżej średniej 33% 37% 5 średnia 38% 44% 6 powyżej średniej 45% 51% 7 wysoka 52% 59% 8 bardzo wysoka 60% 67% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 68% 100% 96% w niższych WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE na poz. rozszerzonym (zdawały osoby) 1 najniższa 0% 12% 2 bardzo niska 13% 18% 3 niska 19% 26% 4 poniżej średniej 27% 34% 5 średnia 35% 44% 6 powyżej średniej 45% 54% 7 wysoka 55% 64% 8 bardzo wysoka 65% 74% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 75% 100% 96% w niższych

14 BIOLOGIA BIOLOGIA na poziomie podstawowym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 16% 2 bardzo niska 17% 22% 3 niska 23% 30% 4 poniżej średniej 31% 36% 5 średnia 37% 44% 6 powyżej średniej 45% 54% 7 wysoka 55% 62% 8 bardzo wysoka 63% 70% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 71% 100% 96% w niższych BIOLOGIA na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 13% 2 bardzo niska 14% 22% 3 niska 23% 32% 4 poniżej średniej 33% 42% 5 średnia 43% 53% 6 powyżej średniej 54% 65% 7 wysoka 66% 73% 8 bardzo wysoka 74% 82% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 83% 100% 96% w niższych

15 CHEMIA CHEMIA na poziomie podstawowym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 10% 2 bardzo niska 11% 14% 3 niska 15% 22% 4 poniżej średniej 23% 30% 5 średnia 31% 42% 6 powyżej średniej 43% 54% 7 wysoka 55% 66% 8 bardzo wysoka 67% 78% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 79% 100% 96% w niższych CHEMIA na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 15% 2 bardzo niska 16% 23% 3 niska 24% 35% 4 poniżej średniej 36% 48% 5 średnia 49% 63% 6 powyżej średniej 64% 75% 7 wysoka 76% 83% 8 bardzo wysoka 84% 90% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 91% 100% 96% w niższych

16 FIZYKA FIZYKA na poziomie podstawowym (egzamin zdawały osoby) 1 najniższa 0% 8% 2 bardzo niska 9% 12% 3 niska 13% 18% 4 poniżej średniej 19% 28% 5 średnia 29% 38% 6 powyżej średniej 39% 50% 7 wysoka 51% 64% 8 bardzo wysoka 65% 78% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 79% 100% 96% w niższych FIZYKA na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 12% 2 bardzo niska 13% 20% 3 niska 21% 30% 4 poniżej średniej 31% 40% 5 średnia 41% 52% 6 powyżej średniej 53% 62% 7 wysoka 63% 72% 8 bardzo wysoka 73% 80% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 81% 100% 96% w niższych

17 GEOGRAFIA GEOGRAFIA na poziomie podstawowym (egzamin zdawały osoby) 1 najniższa 0% 12% 2 bardzo niska 13% 18% 3 niska 19% 24% 4 poniżej średniej 25% 30% 5 średnia 31% 38% 6 powyżej średniej 39% 46% 7 wysoka 47% 54% 8 bardzo wysoka 55% 64% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 65% 100% 96% w niższych GEOGRAFIA na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawało osób) 1 najniższa 0% 17% 2 bardzo niska 18% 23% 3 niska 24% 30% 4 poniżej średniej 31% 38% 5 średnia 39% 48% 6 powyżej średniej 49% 60% 7 wysoka 61% 70% 8 bardzo wysoka 71% 78% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 79% 100% 96% w niższych

18 INFORMATYKA INFORMATYKA na poziomie podstawowym (egzamin zdawały osoby) 1 najniższa 0% 10% 2 bardzo niska 11% 18% 3 niska 19% 26% 4 poniżej średniej 27% 38% 5 średnia 39% 50% 6 powyżej średniej 51% 60% 7 wysoka 61% 70% 8 bardzo wysoka 71% 86% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 87% 100% 96% w niższych INFORMATYKA na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawały osoby) 1 najniższa 0% 20% 2 bardzo niska 21% 28% 3 niska 29% 38% 4 poniżej średniej 39% 46% 5 średnia 47% 58% 6 powyżej średniej 59% 70% 7 wysoka 71% 82% 8 bardzo wysoka 83% 96% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 97% 100% 96% w niższych

19 MATEMATYKA MATEMATYKA na poziomie podstawowym (egzamin zdawały osoby) 1 najniższa 0% 12% 2 bardzo niska 13% 18% 3 niska 19% 28% 4 poniżej średniej 29% 44% 5 średnia 45% 60% 6 powyżej średniej 61% 78% 7 wysoka 79% 90% 8 bardzo wysoka 91% 96% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 97% 100% 96% w niższych MATEMATYKA na poziomie rozszerzonym (egzamin zdawały osoby) 1 najniższa 0% 4% 2 bardzo niska 5% 14% 3 niska 15% 30% 4 poniżej średniej 31% 48% 5 średnia 49% 62% 6 powyżej średniej 63% 74% 7 wysoka 75% 86% 8 bardzo wysoka 87% 92% ma wynik w wyższych ch, 77% w niższych 9 najwyższa 93% 100% 96% w niższych

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MARII KONOPNICKIEJ w ZAMOŚCIU DLA KLAS I w ROKU SZKOLNYM 2013/2014.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MARII KONOPNICKIEJ w ZAMOŚCIU DLA KLAS I w ROKU SZKOLNYM 2013/2014. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MARII KONOPNICKIEJ w ZAMOŚCIU DLA KLAS I w ROKU SZKOLNYM 2013/2014 lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Obowiązuje w następujących klasach Religia

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ. Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej przyroda.

PRZYRODA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ. Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej przyroda. Podstawa programowa w szkole ponadgimnazjalnej przyroda. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Klasa I Klasa II Klasa III Planowana liczba godzin 30 32 29

Klasa I Klasa II Klasa III Planowana liczba godzin 30 32 29 obowiązkowe zajęcia edukacjne obowiązkowe zajęcia edukacjne LO, klasa biologiczno-chemiczna Planowana liczba godzin 30 3 9 tgodniowo podst rozsz podst rozsz podst rozsz jęzk polski 4 4 5 jęzk angielski

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki

DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki DZIECI W POLSCE Dane, liczby, statystyki Dzieci w Polsce Dane, liczby, statystyki Redakcja Ewa Falkowska Agnieszka Telusiewicz-Pacak Fotografie na okładce: UNICEF Źródła danych statystycznych Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym.

Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej. Dębe 5-23.10. 2010 r. Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo