Z BADAŃ NAD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI NA ŚRODOWISKO. Tom 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z BADAŃ NAD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI NA ŚRODOWISKO. Tom 7"

Transkrypt

1 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GEOGRAFÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z BADAŃ NAD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI NA ŚRODOWISKO Tom 7 Pod redakcją Roberta MACHOWSKIEGO i Marka RUMANA SOSNOWIEC 2006

2 Redaktor prac Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Andrzej T. JANKOWSKI Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 41 RECENZENCI: Stanisław W. CZAJA, Andrzej CZYLOK, Jarosław DAWIDEK, Bogdan GĄDEK, Michał GRUSZCZYŃSKI, Andrzej JAGUŚ, Andrzej T. JANKOWSKI, Marzena LAMPARSKA-WIELAND, Tadeusz MOLENDA, Andrzej TYC, Oimahmad RAHMONOV, Mariusz RZĘTAŁA, Tadeusz SZCZYPEK, Maria TKOCZ, Jan M. WAGA Przygotowanie do druku: Robert MACHOWSKI, Mariusz RZĘTAŁA Fotografie na okładce (fot. M. Rzętała): 1. Antropogeniczny zbiornik wodny w zabrzańskiej dzielnicy Makoszowy. 2. Nielegalna eksploatacja wapieni jurajskich w rejonie Rzędkowic k. Zawiercia. 3. Wyrobisko iłów ceramiki budowlanej w Blanowicach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Copyright 2006 by Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ ul. Będzińska Sosnowiec Wydział Nauk o Ziemi UŚ ul. Będzińska Sosnowiec Przygotowanie i druk tomu sfinansowano ze środków Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu i Studenckiego Koła Naukowego Geografów US w Sosnowcu. ISSN ISSN Druk: Regina Poloniae, Częstochowa, n. 210 egz.

3 Spis treści WPROWADZENIE... 5 str. ARTYKUŁY I KOMUNIKATY BEATA FERENCZ: Charakterystyka jezior rzecznych doliny Bugu w okolicach wsi Zbereże... 9 JOANNA GAWOR, ŁUKASZ GAWOR: Zwałowiska pogórnicze jako interesujący element krajobrazu kulturowego Zagłębia Ruhry DARIUSZ IGNATIUK, MICHAŁ MUCIK: Struktura termiczna oraz stratyfikacja pokrywy śnieżnej w rejonie Hali Gąsienicowej (Tatry) KATARZYNA KASPROWSKA, MAGDALENA SUDOŁ: Zapis działalności człowieka w Kamenným Žlíbku (południowa część Morawskiego Krasu) sprawozdanie z badań KRYSTYNA KOZIOŁ: Walory przyrodnicze oraz charakterystyka środowiska geograficznego Góry Tuł i Zadniego Gaju ELENA A. KOZYREVA, OKSANA A. MAZAYEVA, ARTIOM A. RYBCHENKO: The modern exo-geodynamical processes in the territory of Olkhon-Island (Lake Baikal) MICHAŁ KUC, MARTA KUKIEŁKA, IWONA WÓJCIK: Wiek wydmy w Górnikach w świetle datowań TL AGNIESZKA SALASA-ORPYCH: Analiza uwarunkowań termicznych i wilgotnościowych przypowierzchniowej warstwy powietrza atmosferycznego w grudniu 2005 roku na terenie lasu klimaksowego zlokalizowanego pomiędzy Sławkowem a Dębową Górą MARCIN SOCZEK, ŁUKASZ TAWKIN: Kanał Gliwicki jako przykład wodnej drogi śródlądowej ANDRZEJ SOCZÓWKA: Kolejowe połączenia dalekobieżne Wybrzeża w latach BOGUSŁAW STRUGAŁA: Zróżnicowanie pokrywy lodowej wybranych zbiorników wodnych w Świętochłowicach w 2006 roku... 98

4 PRELEKCJE PAWEŁ BERESZKA, AGNIESZKA KAŹMIERCZAK: Walory krajobrazowe Wyżyny Częstochowskiej w aspekcie ich wykorzystania turystycznego i degradacji AGATA KOPTYŃSKA: Co z Jurajskim Parkiem Narodowym? AGATA KOPTYŃSKA, ALICJA ZAJĄCZKOWSKA: Powiat tarnogórski widziany naszymi oczami MAREK RUMAN, AGNIESZKA WIZNER: Nasz Egipt SESJE TERENOWE EWA CZAPLA, ROBERT KULPA: Charakterystyka warunków środowiskowych Gminy Krzeszowice (na potrzeby zajęć terenowych) MAREK RUMAN, MAŁGORZATA MIZERA, MAŁGORZATA STOLARSKA: Charakterystyka środowiska przyrodniczego Gliwic MONIKA TROCHIM: Przekształcenia rzeźby terenu i stosunków wodnych na obszarze zlewni Kłodnicy SPRAWOZDANIA ŁUKASZ TAWKIN, MONIKA TROCHIM: Sprawozdanie z XVII Rocznego Kongresu EGEA w Milopotamos (Grecja) ŁUKASZ TAWKIN, MONIKA TROCHIM: Sprawozdanie z Wschodnioeuropejskiego Kongresu EGEA w Moskwie ŁUKASZ TAWKIN, MONIKA TROCHIM: Sprawozdanie merytoryczne z działalności SKNG UŚ w roku akademickim 2005/ Uwagi dla Autorów przygotowujących pracę do publikacji w opracowaniu pt. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko

5 Wprowadzenie Seryjne opracowanie pt. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko jest publikacją redagowaną przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego. Są w nim zamieszczane teksty autorstwa członków tej organizacji oraz osób z nią współpracujących w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Zakres tematyczny opracowania umożliwia publikację tekstów klasyfikowanych na cztery odrębne grupy tematyczne: artykuły i komunikaty (jako oryginalne opracowania naukowe), prelekcje (stanowiące skrót wystąpień o charakterze naukowym i popularnonaukowym), sesje terenowe (służące upowszechnianiu szeroko rozumianej problematyki regionalnej) oraz sprawozdania podejmujące zagadnienia z zakresu działalności i funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego. Siódmy tom opracowania pt. Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko jest następnym z serii prac świadczących o dużym zainteresowaniu działaniami podejmowanymi przez SKNG UŚ, a jednocześnie doskonałą okazją do przekazania kilku uwag na temat historii koła. W październiku 2004 roku minęło 30 lat od ukonstytuowania się w ówczesnym Instytucie Geografii, Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego. Od tego momentu SKNG UŚ przeżywało różne okresy swojej działalności, zaznaczając się przy tym na trwale w europejskim oraz ogólnopolskim ruchu naukowym geografów jak i środowisku akademickim Uniwersytetu Śląskiego. Tradycyjnie uznawana za najważniejszy nurt działalności SKNG UŚ jest aktywność naukowa. Z jednej strony, nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż to właśnie aktywność na polu nauki jest czynnikiem w głównej mierze przyczyniającym się do generowania środków finansowych niezbędnych w dalszej działalności. Z drugiej natomiast strony, daje się zauważyć coraz szersze zainteresowanie studentów naukową działalnością Koła, bowiem ta daje możliwość pierwszych doświadczeń konferencyjnych oraz stwarza potencjalne warunki do publikacji własnych dokonań. Uczestnictwo w pracach naukowych realizowanych pod egidą SKNG UŚ znajduje odzwierciedlenie w rozmowach kwalifikacyjnych na studia magisterskie uzupełniające, studia doktoranckie, a nawet w rozmowach z przyszłym pracodawcą. Z tych chociażby względów działalność naukowa i popularyzatorsko-turystyczna jest szczególnie promowana w organizacji stawiającej sobie w tym względzie statutowe cele. Świadectwem tego zaangażowania są przedsięwzięcia o charakterze naukowym bądź naukowo-badawczym, które dotyczą szerokiego spektrum zainteresowań z zakresu geografii fizycznej oraz geografii społeczno-ekonomicznej. Przykładem tego jest wiele spotkań naukowych o ogólnopolskim

6 charakterze (np. Zjazdy Studenckich Kół Naukowych Geografów) zorganizowanych przez Koło. Członkowie SKNG UŚ są czynnymi uczestnikami licznych konferencji krajowych jak i zagranicznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia za aktywność i merytoryczne zaangażowanie. Podkreślenia wymaga udział przedstawicieli SKNG UŚ w prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez zagraniczne ośrodki akademickie tj. International Students Research Conference Ukraina; konferencje Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Geografów EGEA Praga, Amsterdam, Barcelona, Tallin, Kijów, Sankt Petersburg, Dijon (Francja), Essu Mois (Estonia), Berlin, Baarlo (Holandia) i ostatnio Milopotamos w Grecji oraz Moskwa. Na uwagę zasługuje również organizacja wielotygodniowych obozów naukowo-badawczych poza granicami naszego kraju np. w: Bułgarii, Danii, Chorwacji, Rosji, Mongolii, Chinach. Efektami tych przedsięwzięć są liczne prace naukowe i sprawozdania publikowane w czasopismach. W ramach działań popularyzatorskich Koło jest zaangażowane w organizację licznych wyjazdów naukowo-poznawczych zarówno krajowych (np. Sudety, Karpaty, Pojezierze Mazurskie, Niecka Nidziańska), jak i zagranicznych (np. Skandynawia, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Ukraina). Inne przykłady dotyczą prelekcji i wykładów wygłaszanych w siedzibie WNoZ UŚ i licznych szkołach, organizacji tradycyjnych Balów Geografa, spotkań andrzejkowych dla studentów, spotkań wigilijnych członków Koła z pracownikami WNoZ UŚ. W tego typu działalności szczególnie ważne wydają się prelekcje i wykłady, podczas których młodzi geografowie walczą o zmianę stereotypowego postrzegania geografii jako nauki ograniczającej się do znajomości atlasu. Wydaje się, że zmiana tego wizerunku w odbiorze społecznym jest kluczem do właściwego pojmowania geografii jako nauki o systemie środowiska, jego poszczególnych komponentach oraz sferze życia i działalności człowieka. W czasie tego typu spotkań w dyskusjach wyłania się klarowna sylwetka geografa jako niezastąpionego nauczyciela tego przedmiotu, kompetentnego urzędnika różnego szczebla instytucji administracji państwowej i samorządowej oraz wysoko kwalifikowanego pracownika placówek o charakterze usługowym np. firm turystycznych. Przekazując na Państwa ręce niniejsze opracowanie życzymy, aby stało się ono nie tylko miłą lekturą, dostarczającą pozytywnych doznań naukowych, lecz również stanowiło źródło wiedzy przydatne w czasie studiów i przyszłej pracy zawodowej. Zachęcamy tym samym do włączenia się w poszukiwanie nowych rozwiązań wydawniczych poprzez realizację własnych planów badawczych w ramach statutowych działań podejmowanych przez SKNG UŚ, co będzie kolejnym dowodem na aktywność studenckiego ruchu naukowego geografów i konsolidację środowiska akademickiego. Prezes SKNG UŚ Bernadeta Myśliwiec Opiekun naukowy SKNG UŚ Mariusz Rzętała

7 ARTYKUŁY I KOMUNIKATY

8

9 Tom 7 Z BADAŃ NAD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI NA ŚRODOWISKO Machowski R., Ruman M., (red.). Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec Beata FERENCZ Zakład Hydrografii UMCS Lublin CHARAKTERYSTYKA JEZIOR RZECZNYCH DOLINY BUGU W OKOLICACH WSI ZBEREŻE WSTĘP Jeziora rzeczne są specyficzną grupą jezior, którą wyróżnia zarówno geneza, jak i parametry morfometryczne. Płytkie, wąskie i wydłużone, o niewielkich powierzchniach, są pozostałością dawnego koryta rzeki. Istnienie tych jezior uwarunkowane jest dostawą wód rzecznych w okresach przepływów ponadkorytowych. W czasie wezbrania wód rzecznych dochodzi do modelowania mis jeziornych. Wody rzeczne przepływające z dużą prędkością poszerzają i pogłębiają jeziora, natomiast przy małych prędkościach wody dominuje w misach akumulacja niesionego materiału. Rytm wahań zwierciadła wody, parametry fizykochemiczne oraz powierzchnia zlewni własnej także wykazują wyjątkowo dużą zmienność. Celem opracowania jest charakterystyka limnologiczna jezior rzecznych położonych w dolinie Bugu w okolicy wsi Zbereże. Badany obszar, o powierzchni 500 ha, położony jest w środkowo-wschodniej Polsce. W podziale fizjograficznym Lubelszczyzny (Chałubińska, Wilgat, 1954) stanowi on wschodnią granicę Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (rys. 1). Wykonano kartowanie hydrologiczne i sondowanie hydrogeologiczne, które dostarczyły informacji o wodach powierzchniowych i podziemnych. Parametry fizykochemiczne wód jeziornych oznaczono w laboratorium Zakładu Hydrografii UMCS. Do obliczeń batymetrycznych wykorzystano oprogramowanie Didger 3.0 i Surfer 8.0 oraz GPS firmy Garmin Summit. JEZIORA RZECZNE OKOLIC ZBEREŻA W dolinie Bugu w okolicach wsi Zbereże znajduje się 26 jezior rzecznych (Mapa Topograficzna Polski, 1985). Na ogół są to obiekty o bardzo małych powierzchniach (rzędu kilku bądź kilkunastu arów), a tylko dwa z nich wyróżniają się pod względem zajmowanej powierzchni. Największe na tym terenie jeziora rzeczne to położone w północnej części obszaru jezioro o lokalnej nazwie Jama Roma, oraz leżące na południe od niego jezioro zwane Bawolimi Rogami (rys. 2). Ich wydłużone i wąskie misy naśladują przebieg dawnego koryta Bugu, a ramiona skierowane są w stronę rzeki. Jezioro Jama Roma największy obiekt na tym terenie, ma powierzchnię 2,68 ha. Maksymalna długość Jamy Roma wynosi 730,5 m, szerokość 57 m, a długość linii brzegowej 1481 m. Drugie pod względem wielkości jezioro Bawole Rogi, o powierzchni 2,36 ha, ma: długość 516,1 m, szerokość 70,7 m, a długość linii brzegowej 1270 m (tab. 1).

10 Rys. 1. Położenie obszaru badań na tle Podziału fizjograficznego Lubelszczyzny (wg: Chałubińska, Wilgat, 1954): 1 granica regionu I rzędu, 2 granica regionu II rzędu, 3 granica regionu III rzędu. Fig. 1. Location of area investigated against the background of Physiographic division of Lublin region (after: Chałubińska, Wilgat, 1954): 1 boundary of region of the I order, 2 boundary of region of the II order, 3 boundary of region of the III order.

11 Tabela 1. Wybrane parametry morfometryczne jezior. Table 1. Selected morphometric parameters of lakes. Długość linii Długość Szerokość Szerokość Numer jeziora Powierzchnia brzegowej maksymalna maksymalna średnia jak na rys. 1. [ha] [m] [m] [m] [m] 1. Jama Roma 2, ,0 730,5 57,0 3,4 2. 0, ,5 36,7 10,8 9,7 3. 0, ,8 31,5 18,0 13,0 4. 0, ,9 25,5 10,1 7,8 5. 0, ,6 13,1 8,0 5,1 6. 0, ,0 60,0 14,7 10,5 7. 0, ,0 193,0 33,4 22,9 8. 0, ,9 11,6 7,7 6,2 9. 0, ,0 17,0 6,7 5, , ,0 99,6 23,8 14,5 11. Bawole Rogi 2, ,7 417,5 52,5 28, , ,4 12,3 64,0 5, , ,2 8,4 6,0 4, , ,0 72,3 15,3 12, , ,0 60,5 20,0 12, , ,3 35,0 10,0 6, , ,0 40,0 11,0 7, , ,7 79,6 24,4 17, , ,3 36,0 20,0 15, , ,0 65,0 10,7 7, , ,2 16,0 11,0 6, , ,6 46,0 11,5 7, , ,0 18,2 7,8 5, , ,0 50,0 15,4 11, , ,0 18,5 11,7 9, , ,0 20,5 13,7 10,7 Pozostałe akweny są znacznie mniejsze i nie mają opracowanych planów batymetrycznych. Ich szerokości wahają się od 6,0 do 24,4 m, zaś długości od 8,4 m do 153,8 m. Pomiary batymetryczne wykonano dla największych jezior, w półroczu letnim 2004 roku, przy niskich stanach wody. Maksymalne głębokości występowały w pobliżu brzegów wklęsłych co wynika z procesów korytowych zachodzących w obrębie dawnego zakola rzeki. Jezioro Jama Roma ze średnią głębokością 0,3 m i maksymalną 3,69 m, gromadziło w swej misie m 3 wody, natomiast jezioro Bawole Rogi o maksymalnej głębokości 3,1 m i średniej 0,5 m miało większe zdolności retencyjne, gromadząc m 3 wody. Parametry morfometryczne jezior określają możliwości mieszania wód w misie. Małe głębokości jezior rzecznych okolic Zbereża uniemożliwiają wykształcenie się stratyfikacji termicznej i mieszania konwekcyjnego. Wydłużony kształt jezior oraz brak bariery roślinnej sprzyjają oddziaływaniu wiatru na taflę wody. W konsekwencji następuje miksja wiatrowa w całej misie jeziornej. Wszystkie jeziora rzeczne okolic Zbereża powstały na skutek procesów fluwialnych, jednak ich geneza była różna. Według klasyfikacji genetycznej jezior doliny środkowego Bugu (Chmiel i in., 2003) w dolinie tej rzeki w okolicach Zbereża występują cztery spośród sześciu wyróżnionych typów. Najliczniejszą grupę stanowią jeziora zakolowe, wystę

12 pujące w strefach rozszerzeń doliny. Charakteryzują się one małymi głębokościami, sprzyjającymi rozwojowi roślinności i w konsekwencji zanikowi jezior na skutek zarastania. Określane są nazwami miejscowymi, w dolinie Bugu zwane są bużyskami lub częściej jamami. Do tego typu jezior zaliczają się akweny oznaczone numerami 1, 4, 7-13 i (rys. 2). Jeziora oznaczone numerami 2, 3 i to jeziora podkrawędziowe, położone w sąsiedztwie krawędzi terasy nadzalewowej. Charakteryzują się owalnym kształtem i niewielkimi głębokościami. Obiekty numer 5 i 6 to jeziora meandrów wielopromiennych. Położone w najniższych częściach meandrów, są w fazie zaniku na skutek wypełniania mis materiałem organicznym lub mineralno-organicznym. Jeziora miedzyodsypowe (nr 14 i 15) oddziela piaszczyste wzniesienie o wysokości ok. 1,5 m. Cechują się dużymi wahaniami stanów wody, a w okresach bezopadowych zanikają całkowicie. Rys. 2. Jeziora rzeczne okolic Zbereża: 1 rzeka, 2 jeziora, 3 krawędzie, 4 miejscowości. Fig. 2. River lakes of the Zbereże neighbourhood: 1 river, 2 lake, 3 edges, 4 localities. Zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania każdego jeziora ma jego zlewnia, której granice wyznaczają działy wodne (Choiński, 1995). Zlewnie bezpośrednie jezior rzecznych stanowią niewielki fragment powierzchni doliny. Działy wodne z reguły występują w bliskim sąsiedztwie jezior i nawiązują do przebiegu linii brzegowej. Powierzchnie zlewni zmieniają się zasadniczo w okresach dopływu do jezior wód rzecznych. Zlewnią jezior staje się wówczas zlewnia Bugu po dany profil wodowskazowy, wynosząca około km 2. W

13 okresach ekstremalnych stanów wody na Bugu, gdy rzeka płynie szeroką strefą terasy zalewowej zarówno funkcjonowanie jezior, jak i ich zlewni ma charakter czysto teoretyczny. ZASILANIE JEZIOR Powierzchnie jezior oraz objętość wody zgromadzonej w ich misach podlegają w cyklu hydrologicznym dynamicznym zmianom. W znacznym stopniu zależą od dopływu wód rzecznych. Bug jest rzeką o reżimie śnieżno-deszczowym. Najwyższe stany występują w miesiącach wiosennych, dzięki jednoczesnej dostawie wód opadowych i roztopowych. W zależności od stanów wody na Bugu dochodzi do zasilania jezior wodami rzecznymi. Po przekroczeniu stanów pełnokorytowych wody bużańskie płyną siecią koryt wód powodziowych, która w okolicach Zbereża jest bardzo gęsta. Różnice w wysokości położenia jezior w dolinie powodują, że wlew wód rzecznych do każdego z nich zachodzi przy innym stanie wody na Bugu. Jeziora zakolowe, położone najniżej i najbliżej koryta, zasilane są jako pierwsze. Najpóźniej wody rzeczne dostają się do najwyżej położonych jezior podkrawędziowych. Jeziora Jama Roma i Bawole Rogi, mimo że położone są w bliskim sąsiedztwie koryta Bugu, mają różny kontakt z wodami rzecznymi. Na podstawie badań terenowych określono, że wlewanie wód rzecznych do jeziora Bawole Rogi następuje po przekroczeniu na Bugu (we Włodawie) stanu 220 cm. W miarę wzrostu stanów wód rzecznych, ponad stan graniczny, następuje systematyczny wlew wód bużańskich. Jezioro w okresie wezbrań nie jest przepływowe, alimentacja wód odbywa się tylko jednym północnym ramieniem. W fazie opadania wody, gdy na rzece są niższe stany niż w jeziorze, zmienia się kierunek płynącej wody jezioro oddaje wodę tym samym kanałem, którym wcześniej było zasilane. Inaczej przedstawia się rozrząd wody w jeziorze Jama Roma. Zasilanie zachodzi po przekroczeniu na Bugu (we Włodawie) stanu 290 cm. Okres wymiany wód własnych i rzecznych jest więc znacznie krótszy. W zależności od różnicy stanów wód rzeki i jeziora, podobnie jak w przypadku Bawolich Rogów początkowo zachodzi proces zasilania, następnie oddawania wody. Woda wpływa, a następnie wypływa z jeziora dwoma kanałami, zarówno w części północnej, jak i południowej. Znajomość rozrządu wód bużańskich w zlewniach jezior pozwala określić częstość i czas trwania zasilania rzecznego. Analiza stanów wody w dekadzie wykazała przewagę wiosennego zasilania jezior, najczęściej w marcu, kwietniu i maju. Szczegółowe obserwacje w roku hydrologicznym 2004 wykazały pewną odrębność w stosunku do sytuacji wieloletniej. Niskie opady w tym okresie spowodowały, że stany wody na Bugu nie osiągnęły wysokości umożliwiającej zasilanie jeziora Jama Roma, a kontakt wód bużańskich z jeziorem Bawole Rogi trwał tylko 28 dni, od 27 marca do 23 kwietnia. AUTONOMICZNE FUNKCJONOWANIE JEZIOR W czasie, gdy stany wody na Bugu nie przekraczają granicy warunkującej wymianę wód, jeziora funkcjonują samodzielnie. Taka sytuacja występuje przez większą cześć roku. Na podstawie analizy hydrogramów Bugu we Włodawie w latach ustalono,

14 że jeziora Bawole Rogi i Jama Roma funkcjonowały dzięki zasilaniu przez opady i wody podziemne, średnio odpowiednio 300 i 342 dni w roku. Przedłużające się okresy samodzielnego funkcjonowania akwenów, na ogół prowadziły do ubytku wody w misach. Tempo i zakres spadku stanów wód jeziornych w znacznym stopniu zależały od ich parametrów batymetrycznych. Najwolniej traciły wodę jeziora największe, zdecydowanie szybciej małe obiekty. Przy dłuższych okresach bezopadowych, zaobserwowano systematyczny ubytek wód w misach jeziornych i zanik mniejszych akwenów. W 2004 roku tylko 16 mis stale wypełnionych było wodą, pozostałe jeziora zanikły. Mimo płytkiego położenia zwierciadła wód podziemnych w obrębie doliny, wynikającego z występowania na niewielkiej głębokości słabo przepuszczalnych utworów pylastych, ten rodzaj zasilania miał niewielkie znaczenie. Alimentacja jezior płytkimi wodami podziemnymi nie była w stanie zapobiec zanikowi jezior, spowalniała jedynie tempo tego procesu. Zwierciadło wody podziemnej pochylone w kierunku rzeki (z zachodu na wschód), najpłycej występowało w obrębie współczesnego pasa meandrowego. Położone w tej strefie jeziora Jama Roma i Bawole Rogi miały zatem najłatwiejszy kontakt z wodami podziemnymi. CECHY FIZYKOCHEMICZNE WÓD W okresach pozbawionych zasilania rzecznego parametry jakościowe wód jeziornych wynikają z geochemii zlewni własnej jezior oraz stopnia antropopresji. Wody bużańskie powodują dynamiczne zmiany parametrów fizykochemicznych wód jezior. Właściwości chemiczne wód Bugu związane są z budową jego wyżynnej części zlewni. Mineralizacja wód przekracza 0,5 g/l i dominują geochemiczne jony pochodzące z ługowania skał węglanowych, HCO 3 - i Ca 2+, oraz Na +, K +, Cl - i SO W okresach alimentacji jezior wodami rzecznymi, cechy fizykochemiczne ich wód nawiązują do składu jonowego wód Bugu. Tylko nieliczne jeziora, położone w strefie podkrawędziowej, zachowują przez większość część roku, (przy niskich stanach Bugu także przez cały rok) swój quasi-naturalny charakter. W okresach pozbawionych zasilania rzecznego na skutek parowania dochodzi do zatężenia roztworu w wodach jeziornych, co powoduje wzrost stężenia rozpuszczonych w wodzie składników mineralnych. Mineralizacja ogólna wód jeziornych w tym okresie przewyższa niekiedy mineralizację ogólną wód Bugu. Jakość wód wynika wówczas z tempa ich krążenia w skałach zlewni jeziora. W zlewniach bezpośrednich, na niewielkiej głębokości występuje zwietrzelina osadów węglanowych. Poza tym jeziora zasilane są wyżynnymi wodami podziemnymi z południowego-zachodu (z Łuku Uhruskiego). Są to więc akratopegi o prostym składzie chemicznym z przewagą jonów Ca 2+ i HCO 3 -. Zróżnicowanie zawartości składowych antropogenicznych, (głównie siarczanów i chlorków) wynika ze sposobu użytkowania zlewni jeziornych. Najniższe stężenia Cl - i SO 4 - rejestrowano w jeziorze Jama Roma, którego leśna zlewnia ma charakter naturalny. Najwyższe stężenia notowano w jeziorach położonych w pobliżu krawędzi, w sąsiedztwie zabudowań gospodarskich o nieuregulowanej gospodarce ściekowej. Zmienność składu chemicznego wód jeziornych w czasie i w przestrzeni wynika zatem ze sposobu zasilania jezior i charakteru ich zlewni.

15 PODSUMOWANIE Jeziora rzeczne, utworzone na skutek naturalnych procesów korytowych, są nieodłącznym elementem krajobrazu doliny Bugu. Wynika to także z ograniczonej ingerencji człowieka w obrębie doliny. Powstanie jezior oraz ich funkcjonowanie uzależnione jest ściśle od macierzystej rzeki, której zawdzięczają swoje parametry batymetryczne. Powierzchnie jezior oraz ich zlewnie podlegają wyraźnym zmianom w ciągu roku i wynoszą od setnych części km 2 w okresach samodzielnego funkcjonowania jezior do kilkunastu tysięcy km 2 w okresach kontaktu z rzeką. Wymiana wód zachodzi najczęściej wiosną a przez pozostałą część roku brak jest kontaktu wód jeziornych z wodami Bugu. Powierzchnie zlewni bezpośrednich jezior są wówczas nieznacznie większe od powierzchni jezior. Gdy następuje dopływ wód rzecznych, pojęcie zlewni bezpośrednich jezior staje się czysto teoretyczne, bowiem ich zlewnią staje się zlewnia Bugu po dany profil rzeki. W okresach, gdy jeziora zasilają wody Bugu, stany wód jeziornych zależą od stanu wody w rzece. W pozostałych okresach wodostany jezior kształtowane są przez wielkość opadów i zasilanie podziemne. Udział tych składowych obiegu wody ma jednak relatywnie małe znaczenie, o czym świadczy znaczny ubytek wód w jeziorach w tych okresach. Wahania stanów wynikają także z wielkości zbiornika i ilości zgromadzonej w nim wody. Największą amplitudę zmian stanów wody mają małe jeziora położone pod krawędzią. W okresach samodzielnego funkcjonowania akweny te często wysychają. Najmniejsze wahania stanów wody zaobserwowano w największych jeziorach, położonych w pobliżu rzeki. W przypadku takich jezior kontakt z wodami rzecznymi jest częstszy i dłuższy. Prędkość przepływających wód rzecznych decyduje o procesach zachodzących w obrębie mis jeziornych. Duże prędkości sprzyjają pogłębieniu mis i zwiększeniu ich powierzchni, natomiast małe powodują akumulację niesionego materiału. Sprzyja to tworzeniu się specyficznych form ukształtowania dna misy. Cechy fizykochemiczne wód jeziornych są zróżnicowane i w głównej mierze kształtują je dopływające wody bużańskie. W okresach braku kontaktu jezior z rzeką o jakości wód jeziornych decyduje charakter hydrogeochemiczny zlewni oraz drogi i tempo krążenia wód. Jeziora zasilane są wówczas wodami opadowymi oraz dopływem wód podziemnych. LITERATURA CHAŁUBIŃSKA A., WILGAT T., 1954: Podział fizjograficzny województwa lubelskiego. Przewodnik V Zjazdu PTG. PTG Oddział Lubelski, Lublin. s CHMIEL S., DAWIDEK J., SZWAJGIER W., TURCZYŃSKI M., 2003: Genetic types and transformations of lakes in the Middle Bug valley-floor. [w:] Limnological Reviev, vol. 3/2003. Kielce. s CHOIŃSKI A., 1995: Zarys limnologii fizycznej Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. Mapa Topograficzna Polski. 1:10 000, arkusz Zbereże nr L, opracowanie topograficzne 1984 PPGK, wydano OPGK Poznań, 1985.

16 Beata Ferencz CHARACTERISTICS OF RIVER LAKES IN THE BUG VALLEY IN THE NEIGHBOURHOOD OF ZBEREŻE VILLAGE Summary The river lakes are the basins with the specific genetic, morphological, bathygraphic as well as trophic features. The Bug valley between Wola Uhruska (south) and Włodawa (north) is an area where many lakes of this type function. That is why, it has been attempted to make an inventory and also to characterize the lakes in the vicinity of Zbereże village. There are twenty six reservoirs in that district that represent four out six genetic types. Bathymetrical plans of the lake s basin have been made, the place where lakes merge has been determined as well. Moreover, the dominant methods of lakes feeding have been specified along with the establishment of the waters physical and chemical parameters. Since there is no limnological study about the Bug valley, the analysis done can help provide with the inquiries on a larger scale.

17 Tom 7 Z BADAŃ NAD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI NA ŚRODOWISKO Machowski R., Ruman M., (red.). Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec Joanna GAWOR 1) Łukasz GAWOR 2) 1) Wydział Nauk o Ziemi UŚ Sosnowiec 2) Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska Gliwice ZWAŁOWISKA POGÓRNICZE JAKO INTERESUJĄCY ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ZAGŁĘBIA RUHRY WSTĘP Jedną z niewątpliwych atrakcji Zagłębia Ruhry jako regionu silnie uprzemysłowionego jest Trasa kultury przemysłowej (Route der Industriekultur), obejmująca zabytki techniki, takie jak zabudowania dawnych zakładów przemysłowych (kopalń, hut, koksowni), zabytki architektury (dawne osiedla górnicze), infrastrukturę przemysłową (m. in. wielkie piece, zbiorniki gazowe), a także zwałowiska pogórnicze (Dürr, Gramke, 1993; Radomski, Zerressen, 1993). Zwałowiska pogórnicze, popularne hałdy, stanowią istotny element krajobrazu kulturowego, a ponadto zaliczają się do obiektów o dużym potencjale możliwości wykorzystania ich jako obiektów turystycznych. Celem artykułu jest przedstawienie krótkiej charakterystyki zwałowisk pogórniczych Zagłębia Ruhry jako antropogenicznych form terenu, a także zaprezentowanie możliwości wykorzystania tych obiektów w turystyce kwalifikowanej i geoturystyce. Obecny stan zagospodarowania niemieckich zwałowisk stwarza dobre warunki rozwoju turystyki i rekreacji oraz stanowi cenny przykład zmian charakteru obszaru z typowo przemysłowego do usługowego. W podsumowaniu przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania pozytywnych doświadczeń niemieckich na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZWAŁOWISK POGÓRNICZYCH ZAGŁĘBIA RUHRY Zwałowiska pogórnicze Zagłębia Ruhry stanowią antropogeniczne formy terenu, zróżnicowane pod względem wieku, genezy, morfologii, morfometrii, a także stopnia rekultywacji oraz stosunków własnościowych. Według danych Deutsche Steinkohle (Niemieckie Górnictwo Węglowe) na obszarze Zagłębia Ruhry zlokalizowano ponad 100 zwałowisk pogórniczych. Formy te można podzielić na trzy typy morfologiczno-genetyczne: zwałowiska stożkowe (I generacji, najstarsze), zwałowiska stołowe (II generacji, młodsze) i zwałowiska krajobrazowe (III generacji, najmłodsze) (Wiggering, Kerth, 1991; Gawor, 2004). Typy morfologiczno-genetyczne przedstawiono na rysunku nr 1.

18 Rys. 1. Typy morfologiczno-genetyczne zwałowisk pogórniczych Zagłębia Ruhry (wg: H. Wiggering, M. Kerth, 1991, zmienione). Fig. 1. Morphological-genetic types of mning waste dumps in Ruhr Basin (accroding to: H. Wiggering, M. Kerth, 1991, changed). Zwałowiska pogórnicze charakteryzują się zróżnicowaną powierzchnią (od 6 ha do 200 ha), najwyższe z nich osiągają ponad 100 m wysokości względnej. Zdecydowana większość tych form została zrekultywowana, na nielicznych występują zagrożenia pożarowe (m. in. zwałowisko Graf Moltke w Gladbeck, gdzie prowadzony jest stały monitoring zagrożeń) (Atlas Karte, 2000; Otto, Gawor, 2004). W chwili obecnej na obszarze Zagłębia Ruhry znajduje się 14 aktywnych zwałowisk (stan na rok 2003). Zrekultywowane formy należą do Kommunalverband Ruhrgebiet (Związek Gmin Zagłębia Ruhry), natomiast aktywne są administrowane przez Ruhrkohle AG (Nadreński Węgiel Kamienny, spółka akcyjna). Po zakończeniu prac rekultywacyjnych oraz wykluczeniu zagrożeń na zwałowiskach, są one przekazywane pod administrację Związku Gmin Zagłębia Ruhry, który jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie. ZAGOSPODAROWANIE WYBRANYCH ZWAŁOWISK Zagospodarowanie zwałowisk Zagłębia Ruhry sprawia, że są one atrakcyjnymi obiektami dla celów rekreacyjnych i turystycznych. Podstawą do zagospodarowania zwałowisk jest ich rekultywacja. Większość zwałowisk pogórniczych Zagłębia Ruhry jest w pełni zrekultywowana, duża ich część została udostępniona mieszkańcom regionu oraz turystom.

19 Do przykładów zagospodarowania zwałowisk można zaliczyć: rozwój infrastruktury udostępniającej i rekreacyjnej (schody, ławki, umocnienia skarp, sieć dróg dojazdowych i ścieżek pieszych), rozwój infrastruktury turystycznej (sztuczne tory narciarskie, tory saneczkowe, trasy dla rowerów górskich, punkty startowe dla sportów powietrznych np. paragliding), umiejscowienie punktów widokowych wraz z konstrukcjami widokowymi (m. in. Tetraeder w Bottrop), lokalizacja obiektów artystycznych i kulturalnych (rzeźby, pomniki, instalacje, artystyczne, amfiteatry), tworzenie obiektów edukacyjnych (obserwatorium astronomiczne) Duże znaczenie dla rozwoju zagospodarowania zwałowisk pogórniczych w Zagłębiu Ruhry miała zapoczątkowana w roku 1989 Międzynarodowa Wystawa Budowlana IBA Emscherpark, w ramach której powstało wiele spektakularnych obiektów na zwałowiskach (Radomski, Zerressen 1993). Utworzone zostały między innymi charakterystyczne symbole regionu (Landmark), do których należy wspomniany powyżej Tetraeder stalowa konstrukcja widokowa w kształcie czworościanu (fot. 1), stanowiąca jedną z niekwestionowanych atrakcji turystycznych miasta Bottrop. Zwałowiska pogórnicze zostały włączone do trasy dziedzictwa przemysłowego Zagłębia Ruhry (Route Industriekultur), tworząc osobne tematyczne trasy. Fot. 1. Tetraeder stalowa konstrukcja widokowa na zwałowisku Prosper w Bottrop (fot. Ł. Gawor). Photo 1. Tetraeder steel construction on waste dump Prosper in Bottrop (photo Ł. Gawor). ZWAŁOWISKA POGÓRNICZE JAKO ISTOTNY ELEMENT TRASY KULTURY PRZEMYSŁOWEJ Trasa kultury przemysłowej Zagłębia Ruhry (Route Industriekultur) skupia najważniejsze zabytki techniki i architektury oraz obiekty przemysłowe regionu. Całkowita długość trasy wynosi 400 km, w jej obrębie wyodrębniono 25 wycieczek tematycznych. Pomniki historii górnictwa są zarządzane przez fundację d/s ochrony dziedzictwa przemysłowego i historii kultury, którą finansuje Ruhrkohle AG (Nadreński Węgiel S.A.) oraz

20 władze Landu Północna Nadrenia-Westfalia (Route Industriekultur, 2003). Jedną z tematycznych wycieczek w obrębie Trasy dziedzictwa przemysłowego jest Trasa panoram (Panorama Route), skupiająca 5 zwałowisk. Do zwałowisk, wchodzących w skład Trasy dziedzictwa przemysłowego i tworzących Trasę panoram należą: zwałowisko Schwerin w Castrop-Rauxell, zwałowisko Grosses Holz w Bergkamen, zwałowisko Pattberg w Moers, zwałowisko Hoppenbruch w Herten oraz zwałowisko Prosper w Bottrop (Route Industriekultur, 2003). Zwałowiska te służą nie tylko jako punkty widokowe, spełniają również funkcję rekreacyjną oraz są potencjalnymi obiektami turystycznymi. Każde z wymienionych zwałowisk zostało zagospodarowane sposób wzmagający jego atrakcyjność. Przykładami infrastruktury turystycznej są m. in.: metalowa konstrukcja zegaru słonecznego na szczycie zwałowiska Schwerin, o średnicy ok. 10 m, elektrownia wiatrowa i instalacje artystyczne dotyczące energetyki alternatywnej na szczycie zwałowiska Hoppenbruch w Herten, winnica założona przez pracownika Ruhrkohle AG oraz ścieżki rowerowe i konne na zwałowisku Pattberg w Moers, a także najdłuższy na świecie sztuczny tor narciarski Alpincenter (fot. 2) na zwałowisku Prosper w Bottrop (prywatna inwestycja byłego świetnego alpejczyka Marca Girardelli). Fot. 2. Sztuczny tor narciarski Alpincenter na zwałowisku Prosperstrasse w Bottrop (fot. Ł. Gawor). Photo 2. Artificial ski track Alpincenter on the waste dump Propsperstrasse in Bottrop (photo Ł. Gawor). ZWAŁOWISKA POGÓRNICZE A ROZWÓJ TURYSTYKI Przedstawione powyżej przykłady zagospodarowania zwałowisk świadczą o atrakcyjności turystycznej tych antropogenicznych form terenu. Faktycznie turystyka i rekreacja na zwałowiskach w Zagłębiu Ruhry rozwija się dynamicznie w ostatniej dekadzie, przyjmując różne kierunki. Z jednej strony można zaobserwować przykłady typowej turystyki weekendowej, rekreacyjnej (wypoczynkowej), o zasięgu lokalnym, z drugiej strony rozwinięta infrastruktura sportowa (wspomniany sztuczny tor narciarski) przyciąga nawet turystów zagranicznych, głównie z sąsiedniej Holandii. Dobrym działaniem marketingowym jest powiązanie turystyki z życiem kulturalnym i artystycznym przykładem mogą być regularnie

21 odbywające się przedstawienia teatralne na szczycie zwałowiska Prosper w Bottrop lub odbywający się co roku festiwal latawców na zwałowisku Pattberg w Moers. Kolejnym przykładem wykorzystania zwałowisk jako obiektów odpowiednich dla rozwoju turystyki jest organizacja imprez sportowych, m. in. zawodów sportów powietrznych na zwałowisku Norddeutschland w Neukirchen-Vluyn czy planowanych mistrzostw świata w kolarstwie górskim na zwałowisku Hoheward w Herten. Kolejną szansą rozwoju regionu Zagłębia Ruhry jest rozwój geoturystyki. Stanowi ona nowy, bardzo atrakcyjny dział usług turystycznych, wykazujący dynamiczny rozwój w wielu regionach świata. Ukierunkowanie turystyki w stronę nauk o Ziemi stanowi kontynuację wielu dotychczasowych trendów, przejawiających się zarówno w turystyce wycieczkowej, jak i kwalifikowanej. Nowym elementem jest podkreślenie sfery edukacyjnej, rozszerzonej nie tylko o popularne, ale coraz bardziej naukowe podejście do zagadnień geologicznych i przyrodniczych, które stanowią istotny element nowej dziedziny turystyki. Geoturystyka obejmuje nie tylko walory przyrodnicze (zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej), ale i bogactwo dziedzictwa kulturowego od krajobrazu kulturowego przez zabytki techniki i dziedzictwo przemysłowe aż do antropogenicznych elementów środowiska geograficznego. W ten sposób również zwałowiska pogórnicze mogą być obiektem geoturystycznym z jednej strony jako obiekt geomorfologiczny i geologiczny, z drugiej strony jako miejsce gdzie może rozwijać się turystyka kwalifikowana (głównie o charakterze aktywnym, sportowo-rekreacyjnym). Przykładami już istniejących form zagospodarowania zwałowisk Zagłębia Ruhry pod kątem geoturystycznym są elementy edukacyjne tablice informacyjne dotyczące zwałowisk, instalacje artystyczne związane tematycznie z naukami o Ziemi oraz edukacją ekologiczną (m. in. wspomniana energetyka alternatywna i zegar słoneczny, a także bardzo ciekawy projekt utworzenia obserwatorium astronomicznego na zwałowisku Hoheward w Herten). MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NIEMIECKICH POZYTYWNYCH DOŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ZWAŁOWISK POGÓRNICZYCH NA OBSZARZE GZW Stopień zagospodarowania zwałowisk w Zagłębiu Ruhry oraz stan rozwoju turystyki przemysłowej w tym regionie można określić jako bardzo dobry. Spośród wielu interesujących atrakcji turystycznych, związanych z działalnością górniczą i hutniczą dawnych kopalń, hut, koksowni, osiedli górniczych, zabytkowych budynków, wyodrębniono osobny element, pozornie mało atrakcyjny: zwałowiska pogórnicze. Mamy do czynienia z przykładem przekształcenia negatywnego charakteru obiektu krajobrazowego w pozytywny, jak najbardziej zbliżony do naturalnego (zwałowisko III generacji tzw. zwałowisko krajobrazowe). Na obszarze GZW występuje 380 zwałowisk pogórniczych (Gawor, 2004), są one w niewielkim stopniu zagospodarowane. Pojedyncze przykłady zagospodarowania zwałowisk to zagospodarowanie parkowo-rekreacyjne zwałowisk w Bieruniu (Patrzałek, 1993), czy utworzenie ośrodka narciarskiego Dolomity Sportowa Dolina na zwałowisku odpadów rud cynku i ołowiu w Bytomiu Suchej Górze. Zwałowiska są miejscem potencjalnego rozwoju turystyki (cieszą się często zainteresowaniem mieszkańców regionu, nie zawsze legalnie wkraczających na ich teren), podstawowym mankamentem jest jednak brak udo

22 stępnienia i zagospodarowania. Główną przeszkodą jest często brak zakończonych działań rekultywacyjnych, zagrożenia pożarowe, brak uregulowania stosunków własności. Dużym problemem są również kwestie finansowe. Dlatego dobrym kierunkiem jest wzięcie pod uwagę aspektów geoturystycznych stworzenia informacji o charakterze edukacyjnym, następnie rozwój infrastruktury udostępniającej (ścieżki piesze i rowerowe, schody, ławki), a w miarę upływu czasu rozwój infrastruktury sportowej. Istotne jest zaplanowanie długotrwałych inwestycji, które będą realizowane etapami. Wartościowe jest również wykorzystywanie pozytywnych doświadczeń niemieckich w dziedzinie sozologii górniczej. Problemy sozologiczne i ich rozwiązanie stanowią priorytet działań poprzedzający zagospodarowanie i udostępnianie zwałowisk. LITERATURA Atlas Karte + Luftbild Mittleres Ruhrgebiet. Massstab 1: Kommunalverband Ruhrgebiet. DÜRR H., GRAMKE J., 1993: Das Ruhrgebiet im Wandel Regionales Erbe und Gestaltung für die Zukunft. Festschritt zum 49. Deutschen Geographentag. Bochumer Geografische Arbeiten, Bochum. GAWOR Ł., 2004: Wybrane zagadnienia sozologii górniczej w Zagłębiu Ruhry i Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) na przykładzie zwałowisk pogórniczych studium porównawcze. [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, z. 260, Gliwice. OTTO F., GAWOR Ł., 2004: Wybrane zagadnienia dotyczące zwałowisk pogórniczych w niemieckim górnictwie węgla kamiennego. Prace Komisji Naukowych PAN, Katowice. PATRZAŁEK A., 1993: Rekultywacja i zagospodarowanie parkowo-rekreacyjne zwałowiska po kopalnictwie węgla kamiennego w Bieruniu. Działalność naukowa PAN, Wybrane zagadnienia. RADOMSKI S., ZERRESSEN M., 1993: Katalog zum Stand der Projekte Frühjahr IBA Emscherpark. Gelsenkirchen. Route Industriekultur. Reisen im Revier Kommunalverband Ruhrgebiet, Essen. SCHULZ D., 1993: Anfall, Verwendung und Aufhaldung von Bergematerial. Ruhrkohle AG, Essen. WIGGERING H., KERTH M., 1991: Bergehalden des Steinkohlenbergbaus. Vieweg. Joanna Gawor, Łukasz Gawor POST-MINING DUMPING GROUNDS AS AN INTERESTING ELEMENT OF CULTURAL LANDSCAPE IN RUHR BASIN Summary In the paper there are presented chosen problems of mining sozology in Ruhr Basin with regard to mining waste dumps. Ruhr Basin belongs to the largest European industrial areas, where the mining waste dumps create one of the most interesting elements of the culture landscape The purpose of this article is charcterization of waste dumps, objects which are generally not attractive, but may potentially build touristic sites. There is described the present state of the waste dumps and their features, classification of waste dumps according to their genesis, the problems of waste dumps protection and possibilities of touristic (geotouristic) development of these objects. In the paper there is also proposed an evaluation of using positive German experiences in the field of mining sozology in Upper Silesian Coal Basin.

23 Tom 7 Z BADAŃ NAD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI NA ŚRODOWISKO Machowski R., Ruman M., (red.). Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec Dariusz IGNATIUK Michał MUCIK Studenckie Koło Naukowe Geofizyków UŚ Sosnowiec STRUKTURA TERMICZNA ORAZ STRATYFIKACJA POKRYWY ŚNIEŻNEJ W REJONIE HALI GĄSIENICOWEJ (TATRY) WSTĘP Badania na Hali Gąsienicowej zostały wykonane w ramach obozu naukowoszkolenio-wego Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Rozwój pokrywy śnieżnej oraz przebieg rozkładu temperatury w pokrywie na Hali Gąsienicowej był tematem badań m. in.: K. Chomicza (1962) oraz M. Kłapowej (1974, 1980). Obecnie prowadzone są studia nad zmianami dobowymi przestrzennego zróżnicowania temperatury powietrza (Baranowski, 2003), wiecznej zmarzliny (Dobiński, 2004), wieloletniej zmienności pokrywy śnieżnej (Falarz, 2002; Juraszek-Wiewióra, 2005), struktury bilansu cieplnego (Gądek, Caputa, 2003). Stratyfikacja oraz rozkład temperatury w pokrywie śnieżnej jest dzisiaj tematem nielicznych prac. Tematyką niwalną w celach prognozowania lawinowego zajmuje się Stacja Badań Specjalnych IMiGW na Hali Gąsienicowej. Hala Gąsienicowa znajduje się w Tatrach Wysokich, których klimat wykazuje cechy wysokogórskie, właściwe strefie umiarkowanej o charakterze przejściowym oceanicznokontynentalnym (Hess, 1965). Według klasyfikacji M. Hessa (1965), Hala Gąsienicowa znajduje się na granicy pięter klimatyczno-roślinnych: chłodnego (1550 m n.p.m., górna granica lasu) i bardzo chłodnego (1850 [1670] m n.p.m.). W Tatrach, M. Kłapowa (1980) wyróżnia trzy okresy formowania się pokrywy śnieżnej: I okres narastania z najniższymi temperaturami pokrywy (grudzień styczeń); II okres silnego narastania pokrywy oraz jej kulminacji (luty marzec); III okres tajania i zanikania pokrywy (kwiecień). Każdy z tych okresów charakteryzuje się typowym dla niego gradientem temperatury, stopniem metamorfozy oraz właściwościami fizycznymi śniegu. Stan pokrywy śnieżnej zależy głównie od temperatury powietrza, a także od typu pogody, insolacji i orografii. Znaczący wpływ na rozkład temperatury w pokrywie poza wymienionymi wcześniej czynnikami, ma temperatura gruntu na początku formowania się pokrywy, jak i w czasie jej trwania (Kłapowa, 1980). Gęstość śniegu jest wskaźnikiem faz rozwoju pokrywy śnieżnej. W krajach polarnych przy stałej temperaturze wzrost gęstości z głębokością jest prostoliniowy (Trepińska, 2002). W Tatrach, gdzie pokrywa jest sezonowa, gęstość zmienia się nierównomiernie. Najniższą gęstością odznaczają się zwykle warstwy górne (choć możliwa jest sytuacja gdzie dzia

24 łalność wiatru będzie miała właściwości kompaktujące śnieg, a zatem zwiększające jego gęstość). Zróżnicowanie gęstości w środkowej i dolnej części pokrywy zależy w dużej mierze od warunków pogodowych podczas formowania się pokrywy. Często środkowe warstwy śniegu mają większą gęstość niż dolne. Wiąże się to z występowaniem warstwy lodowych, które zatrzymują przesiąkanie wody; przy ich braku najwyższa gęstość notowana jest w dolnej warstwie pokrywy śnieżnej. Klasyfikacja gatunków śniegu wykonywana jest zazwyczaj zgodnie z międzynarodową klasyfikacją śniegu, ustaloną na początku lat pięćdziesiątych przez Międzynarodową Komisję Śniegu i Lodu (Jania, 1993). W Polsce często stosowana jest klasyfikacja K. Chomicza (1962), opierająca się na klasyfikacji wg Nakaya. W niniejszej publikacji użyto uproszczonej klasyfikacja stosowanej przez IMiGW do określania zagrożenia lawinowego. Badania odbyły się w rejonie Hali Gąsienicowej w dniach marca 2005 roku. Celem badań było określenie wpływu drzew na stratyfikację i na strukturę termiczną pokrywy śnieżnej, jej zróżnicowaniem ze względu ma miejsce formowania oraz próba wyznaczenia i scharakteryzowania warstwy, w której występowały dobowe wahania temperatury (warstwa czynna ). METODY BADAŃ Pomiary gęstości śniegu wykonywane byłe śniegomierzem wagowym firmy Winter Engineering (USA), który ze względu na swoje małe rozmiary (pojemność cylindra pomiarowego wynosi 100 ml) pozwala określać gęstość warstw kilkucentymetrowych. Temperatura mierzona była czujnikami umieszczonymi na stałe w pokrywie śnieżnej, ich umiejscowienie (tab. 1) zostało wybrane po rozpoznaniu stratyfikacji pokrywy śnieżnej. Co godzinę (w dzień) lub dwie (w nocy) wykonywane były pomiary za pomocą rejestratora temperatury firmy Huger. Położenie oraz wysokość wyznaczono za pomocą odbiornika GPS e-trex firmy Garmin i mapy Tatry Polskie (1:10 000). Tabela 1. Rozmieszczenie czujników. Średnie i minimalne temperatury notowane w okresie badań. Table 1. Placed of temperature sensors. Average and minimal temperatures measured while research. Czujnik Położenie Średnia temperatura Minimalne temperatury z dnia 20 marca [ o C] Temperatura [ o C] Godzina Data T1 100 cm -20, h 20. marca -14,2 nad powierzchnią śniegu -17, h 21. marca T2 160 cm (3 cm pod -5, h 20 marca -4,8 powierzchnią śniegu) -9, h 21 marca T3 147 cm (16 cm) -1,7 zanotowano stały spadek temperatury T4 133 cm (50 cm) -0,5 zanotowano spadek temperatury pod koniec okresu pomiarowego do -1,1 o C T5 80 cm (83 cm) -0,5 T6 0 cm (163 cm), podłoże -0,5 Największym problemem, związanym z pomiarem temperatury w pokrywie, było umieszczenie czujników w pokrywie. Zazwyczaj umieszcza się je na tyczce w początkowym okresie narastania pokrywy. Problem pojawia się, gdy pokrywa śnieżna jest wyższa niż

25 tyczka pomiarowa, co zubaża dane pomiarowe. W ekstremalnych warunkach pomiarowych (np. na Kasprowym Wierchu) tyczki i czujniki przed znalezieniem się w narastającej w czasie pokrywie śnieżnej ulegają dużemu oszronieniu i zalodzeniu, co przy delikatności sprzętu pomiarowego wyklucza ich odlodzenie. Nie bez znaczenia jest także przewodzenie ciepła przez tyczkę, przy dużej insolacji możliwe jest stopnienie się śniegu w bezpośrednim otoczeniu termometrów. Wszystkie te czynniki wpływają na błąd pomiarów i rzadkie stosowanie tych metod. Na stacjach badawczych IMiGW w Tatrach nie ma termometrów mierzących ciągłe zmiany temperatury w pokrywie, dokonuje się tylko chwilowych pomiarów raz na tydzień w czasie wykonywania profilu śnieżnego. W trakcie prowadzonych badań, w wykonanym profilu śnieżnym w kolejnych warstwach założono czujniki temperatury (starając się umieścić je poziomo na głębokości 5-10 cm), a następnie ostrożnie, możliwie szczelnie, zasypano cały profil do poziomu powierzchni pokrywy śnieżnej. LOKALIZACJA STANOWISK POMIAROWYCH Pomiary wykonywane były na Hali Gąsienicowej, w niewielkiej odległości od schroniska Murowaniec. Położenie punktów badań różniło się pod względem wysokości n.p.m. a także otoczenia szatą roślinną (tab. 2). Pomiary temperatury wykonywane były w profilu I. Tabela 2. Charakterystyka stanowisk pomiarowych. Table 2. Characteristic of points for the measurement. Lp. Nazwa punktu Położenie 1 Profil I 2 Profil II Φ 49 o 14,638` λ 20 o 00,480` Φ 49 o 14,671` λ 20 o 00,396` Wysokość m n.p.m Opis stanowiska Profil usytuowany był w lesie, ok. 200 m na wschód od schroniska Murowaniec Profil znajdował się powyżej górnej granicy lasu, ok. 100 m na wschód od Stacji Badań Specjalnych IMGW PROFILE ŚNIEŻNE Profil I wykonany został w dniu 19 marca 2005 roku. Warunki pogodowe były niesprzyjające. Nie było wiatru, ale przez cały czas padał śnieg w postaci krupy śnieżnej a następnie płatków. Miejsce wykonania profilu wystawione było na bezpośrednie promieniowanie słoneczne przez ok. 1 godzinę na dobę. Głębokość śniegu wynosiła 163 cm w tym 11 cm świeżego opadu. Podłoże trawiaste było nie zmrożone, miejscami występowało oblodzenie. W całym profilu wyszczególniono siedem wyraźnych warstw lodowych o gęstości 0,9 g/cm 3 (wartość tablicowa). Dokładny rozkład gęstości w poszczególnych warstwach przedstawiony jest na rysunku nr 1 i w tabeli nr 3. Średnia gęstość śniegu w profilu z uwzględnieniem świeżego śniegu wynosiła 0,39 g/cm 3, a bez niego 0,41 g/cm 3. Należy odnotować, że w nocy z 18 na 19 marca miał miejsce opad deszczu, czego skutki można było obserwować w profilu. W czasie wykonywania profilu I, warstwa 2 była silnie nasiąknięta wodą. W dniu 21 marca, gdy demontowano termometry, warstwa ta była

26 bardzo twarda silnie zmrożona. Zaobserwowane w czasie wykonywania profilu ziarna śniegu (λ) o niewielkiej wielkości (0,5 1 mm), po okresie ocieplenia i ponownego zmrożenia (regelacja), zmieniły swoją strukturę, tworząc konglomeraty. Regelacja spowodowała wygładzenie pierwotnych ziaren, a następnie ich wzajemne złączenie w konglomeraty o wielkości ok. 5 6 mm. Warstwa 3, także o dużej wilgotności, różni się wartościami gęstości od kolejnej, która oddzielona jest dwoma warstwami lodowymi utrudniającymi przesiąkanie wody wgłąb, a co za tym idzie zwiększania ich gęstości. Zwiększona gęstość warstwy 7 wynika prawdopodobnie z okresów ocieplenia w czasie jej formowania. Wskazuje na to występowanie warstw lodowych, mogących powstać w wyniku topnienia, a następnie zmrożenia pokrywy śnieżnej. Można przypuszczać, że geneza tej warstwy jest podobna do formującej się warstwy 3. Tabela 3. Gęstość i rodzaj śniegu w profilu I. Table 3. Density and type of snow in profile I. Rys. 1. Gęstość śniegu w profilu I: 1-9 warstwy śniegu, a-g warstwy lodowe. Fig. 1. Snow density in profile I: 1-9 snow layer, a-g ice layer. Numer warstwy Gęstość [g/cm 3 ] Gatunek śniegu Symbol gatunku śniegu 1 0,18 śnieg świeżo spadły; krupa śnieżna i płatki + 2 0,38 śnieg w pierwszym stadium metamorfozy, bardzo mokry λ 3 0,43 śnieg w pierwszym stadium metamorfozy, mokry λ 4 0,35 śnieg drobnoziarnisty o zaokrąglonych kryształach (1) 5 0,37 śnieg drobnoziarnisty o zaokrąglonych kryształach (1) 6 0,40 śnieg drobnoziarnisty o zaokrąglonych kryształach (1) 7 0,40 śnieg drobnoziarnisty o zaokrąglonych kryształach (1) 8 0,37 śnieg gruboziarnisty, z ciemnymi warstewkami 9 0,38 śnieg gruboziarnisty

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA WARSZAWA Nazwa opracowania: Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej Zaktualizowana Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz.1.) Warszawa, styczeń luty 2004 r. Supraśl, styczeń 2010 Celem najnowszej aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okl JAK ZAPEWNI ROZ ZR W TEREN W OTWARTYCH.qxd 2009-05-31 23:15 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Referaty konferencyjne Warszawa 2013 r. Organizacja konferencji oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie przestrzenią Zarządzanie instytucją Zarządzanie służbą zdrowia Edukacja prozdrowotna Edukacja społeczna NUMER 94 MAJ/CZERWIEC 2014 ISSN 1428-474X DWUMIESIĘCZNIK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Zleceniodawca: Urząd Gminy Dobroszyce Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA. BHP ORAZ OCHRONA I REKULTYWACJA POWIERZCHNI

GÓRNICTWO PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA. BHP ORAZ OCHRONA I REKULTYWACJA POWIERZCHNI GÓRNICTWO PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA. BHP ORAZ OCHRONA I REKULTYWACJA POWIERZCHNI Redakcja Jan BIAŁEK Ryszard MIELIMĄKA Agnieszka CZERWIŃSKA-LUBSZCZYK GÓRNICTWO PERSPEKTYWY, ZAGROŻENIA. BHP ORAZ OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI

TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA ROZWOJU NARZĘDZIA PROMOCJI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TURYSTYKA NA OBSZARACH MIEJSKICH UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania 1. INFORMACJE PORZĄDKOWE 1.1 Podstawa opracowania Niniejsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki

III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki Uniwersytet Jagielloński Instytut Geogra i i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej III Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół

Bardziej szczegółowo

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5

WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5. 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROKIETNICA NA LATA 2007 2015 WSTĘP...3 I RAPORT O STANIE GMINY...5 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY...5 1.1. Położenie, powierzchnia, dane demograficzne...5 1.2. Geologia i rzeźba

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O

P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O DLA POTRZEB ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gmina Sochocin Wschód Ciechanów, październik 2013 rok 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 1 BURMISTRZ MONIEK PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 2012 r. 2 1. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1. Cel zakres pracy, powiązanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Opracował Zespół Badawczy Prof. Jan Stachowicz - kierownik Dr Lilla Knop Dr Joanna Machnik-Słomka Dr Sławomir Olko Prof. Agata

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE; UL. H. POBOŻNEGO 12 tel/fax (071) 352 51 30 www.ppugama.z.pl e-mail: ppugama@op.pl PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO WSPIERAJĄCE ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH. 10 WALORY TURYSTYCZNE ZIEMI SANOCKIEJ

INICJATYWY WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO WSPIERAJĄCE ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH. 10 WALORY TURYSTYCZNE ZIEMI SANOCKIEJ S p i s t e r ś c i 1 Spis treści INICJATYWY WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO WSPIERAJĄCE ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH... 4 PRZYRODNICZE I KULTUROWE CZYNNIKI ROZWOJU AGROTURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Chełm Śląski Załącznik do uchwały nr XXX/154/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lipca 2009r. Kierownik Projektu: mgr inż. Ksenia Czachor Zespół realizujący:

Bardziej szczegółowo

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE:

22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: 22 WRZEŚNIA 2014 STRATEGIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ W TYM MARKI GOSPODARCZEJ GMINY SIEDLISZCZE OPRACOWANIE: Spis treści Strategia promocji gospodarczej w tym marki gospodarczej gminy Siedliszcze... 2 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 PROJEKT Opracowanie: Spis treści 1. WPROWADZENIE... 5 1.1 PROCES BUDOWANIA STRATEGII GMINY ZAGNAŃSK... 5 1.2 DIAGNOZA STRATEGICZNA... 6 1.3 ŹRÓDŁA DANYCH...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Opracowanie:

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Opracowanie: Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Opracowanie: Zagnańsk, marzec 2014 rok Spis treści 1. WPROWADZENIE... 5 1.1 PROCES BUDOWANIA STRATEGII GMINY ZAGNAŃSK... 5 1.2 DIAGNOZA STRATEGICZNA...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. dla Programu Rozwoju pn.: Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2015-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. dla Programu Rozwoju pn.: Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2015-2020 Załącznik nr.. do Uchwały Rady Powiatu nr z dnia PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla Programu Rozwoju pn.: AUTORZY OPRACOWANIA Emilia Miniak, Marcin Stankiewicz Łódź, czerwiec 2015 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo