Seminarium pt: Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN str 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium pt: Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN 1090. str 9."

Transkrypt

1 Seminarium pt: Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN str 9. Numer 05/2012 (8)

2 Od Autora Spis treści Kontrola jakości..3 Konkurs. 6 W ósmym numerze kontynuacja działów oprogramowanie oraz próby technologiczne. W związku z prośbami użytkowników strony e-spawalnik.pl konkurs zostaje przedłużony do 30 czerwca 2012r.. Wszelkie propozycje materiałów jakie powinny się znajdować w e- wydaniu proszę zgłaszać na maila znajdującego się na stronie R.G. Szkolenia...9 Oprogramowanie..10 Zawód spawacz..11 Próby technologiczne...12 Urządzenia...13 Informacje prasowe..21 Technologia

3 Kontrola jakości Charakterystyka i zadania próby rozciągania. Statyczna próba rozciągania jest podstawową próbą badań własności mechanicznych metali. Sposób wyznaczania wszystkich własności wytrzymałościowych i plastycznych za pomocą rozciągania ujęty jest normą PN-80/H Próba taka realizuje najprostszy stan naprężeń, jaki powstaje przy prostym rozciąganiu. Badanie wytrzymałościowe w trakcie tej próby polega na osiowym rozciąganiu próbki odpowiednio ukształtowanej na maszynie wytrzymałościowej zwanej zrywarką. Podłączony siłomierz wskazuje siłę panującą w każdej chwili w próbce, inne zaś urządzenie (np. czujnik, tensometr) umożliwia odczytanie całkowitego wydłużenia próbki. W czasie trwania próby rejestrujemy siły panujące w próbce i odpowiadające im wydłużenia całkowite próbki. Wartości te, przeniesione na układ współrzędnych, w których na osi pionowej odkładamy siłę F, a na osi poziomej wydłużenie l, dają tzw. wykres rozciągania. W większości maszyn wykres ten jest rysowany samoczynnie przez odpowiednie urządzenie samopiszące. 1.2 Próbki do badań Próbki wykonywane są metodą prasowania lub odlewania i są one wyrobami bądź półwyrobami. Przekroje próbek mogą być okrągłe, kwadratowe, prostokątne bądź pierścieniowe. Próbką proporcjonalną nazywamy taką próbkę, której początkowa długość pomiarowa jest związana z początkową powierzchnią jej przekroju zależnością: L o k S. Jeżeli przekrój poprzeczny próbki nie jest stały na całej jej długości, lecz zmienia się to przejścia powinny mieć łagodny charakter, aby nie występowało zjawisko karbu czyli spiętrzenia naprężeń. Główki próbek czyli elementy mocujące próbkę w zrywarce mogą mieć dowolny kształt zależny od uchwytu maszyny. Początkowa długość próbki powinna być na niej oznakowana znakami liniowymi lub delikatnymi rysami. Próbkę mocuję się w ten sposób aby siła rozciągająca zrywarki była równoległa do osi próbki.

4 1.3 Wykres rozciągania. Kontrola jakości Pierwsza część wykresu od 0 do punktu H jest odcinkiem linii prostej. W tym zakresie obciążeń wydłużenie jest proporcjonalne do obciążenia. Proporcjonalność ta kończy się w punkcie H, który odpowiada sile F h. Punkt ten jest granicą proporcjonalności. Następny odcinek wykresu H-E ma przebieg krzywoliniowy. W tym zakresie wydłużenie wzrasta szybciej niż obciążenie. Przy sile F e (punkt E) próbka płynie. Jej wydłużenie powiększa się bez widocznego wzrostu siły rozciągającej. Punkt E na wykresie obrazuje granicę plastyczności. Na odcinku EM materiał staje się odporniejszy na odkształcenie, dalsze wydłużenie próbki następuje już więc przy wzrastającym obciążeniu. Punktowi M odpowiada największa siła przenoszona przez próbkę w czasie całej próby rozciągania. Jednocześnie punkt ten obrazuje wytrzymałość na rozciąganie badanej próbki. Po przekroczeniu punktu M zmienia się charakter odkształcenia, gdyż dotychczas odkształcała się cała próbka, natomiast teraz tworzy się przewężenie czyli szyjka. Wydłużenie zachodzi teraz przy coraz mniejszej sile (bo mniejsze jest pole przekroju próbki), aż wreszcie w punkcie U przy sile Fu następuje zerwanie. 1.4 Charakterystyczne parametry badanego materiału uwidocznione na wykresie rozciągania. - granica proporcjonalności R h jest to naprężenie, po przekroczeniu którego materiał nie wykazuje proporcjonalności między przyrostem obciążenia i przyrostem wydłużenia. F R H h Pa S O 4

5 - granica plastyczności R e - to naprężenie, po osiągnięciu którego występuje wyraźny wzrost wydłużenia rozciąganej próbki bez wzrostu lub nawet przy spadku obciążenia. - wytrzymałość na rozciąganie R m jest to stosunek największej siły F m przenoszonej przez próbkę do początkowego pola S o przekroju próbki. Dla stali zwykłej jakości wynosi ok. 400 Mpa. - naprężenie rozrywające Ru jest to stosunek siły F u, przy której następuje zerwanie próbki, do pola S u przekroju próbki w miejscu zerwania. F R u u Pa S - umowna granica sprężystości R 0,05 jest to naprężenie wywołujące w próbce wydłużenie trwałe równe 0,05% początkowej długości pomiarowej l. - umowna granica plastyczności R 0,2 to naprężenie wywołujące w próbce wydłużenie trwałe równe 0,2% początkowej długości pomiarowej l. - wydłużenie jednostkowe zależy od kształtu próbki, a szczególnie od stosunku jej długości do przekroju poprzecznego. Dla stali niskowęglowych wydłużenie wynosi ok. 25%. lu l A 100% l - przewężenie względne im większa jego wartość tym bardziej odkształcony jest materiał. Dla stali o małej zawartości węgla przewężenie wynosi ok. 65%. S o S u Z 100% S o u Kontrola jakości 5

6 Konkurs KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. Niezgodność spawalnicza Przyślij najciekawsze zdjęcie przedstawiające niezgodność spawalniczą na adres Wygraj kombinezon spawalniczy firmy KEMPPI Najciekawsze zdjęcie zostanie nagrodzone Szczegóły i regulamin na stronie Sponsorzy: Organizator: 6

7 Konkurs 1. Konkurs jest organizowany przez stronę oraz firmę Centromet Warszawa 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników strony e-spawalnik.pl. 3. Każdy z autorów może nadesłać max. 2 zdjęcia. 4. Technika wykonania prac jest dowolna (zdjęcie może przedstawiać niezgodność spawalniczą przed wykonaniem badań nieniszczących, lub niezgodność spawalniczą po przeprowadzeniu badań nieniszczących oraz niszczących.) 5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet. 6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 800x600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 4MB należy nadsyłać na adres w formie załączników do listu elektronicznego. 7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł zdjęcia, imię, adres zamieszkania (tylko miasto), ewentualny komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu (tekst z załącznika może być skopiowany oraz przesłany em wraz ze zdjęciem, organizator nie wymaga oświadczenia w formie dokumentu zeskanowanego) 9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Zwycięskie zdjęcie zostanie zamieszczone na stronie oraz w e-wydaniu strony. 10. Zdjęcia należy nadsyłać od do r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do r. 11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 12. Tylko zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej. 15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną kombinezon spawalniczy firmy KEMPPI Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 16. Nagroda przesłana zostaną zwycięzcy na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. 7

8 Konkurs Oświadczenie imię i nazwisko uczestnika, wiek adres zamieszkania, kontakt: telefon, 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny Niezgodność spawalnicza i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac. 2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na Organizatora. 3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs, w formie publikacji na stronie e-spawalnik.pl oraz w e-wydaniu strony e-spawalnik.pl 4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez stronę e-spawalnik.pl według zasad określonych w ustawie z dnia O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133/97 poz. 883). 5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, warunki którego akceptuję. data, podpis uczestnika Konkursu 8

9 Szkolenia Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN Data seminarium: 30. Maja 2012 Miejsce: Zabrze Zakres tematyczny seminarium: 10:00-10:15 Otwarcie seminarium 10:15-11:30 Aktualny stan norm, przepisów i aktów prawnych w zakresie stalowych konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego. 11:30-12:00 Przerwa na kawę 12:00-13:30 Wytyczne wykonania oraz objaśnienia dotyczące kwalifikowania technologii procesów specjalnych w świetle EN Przegląd przepisów europejskich dotyczących projektowania w zakresie budownictwa stalowego i metalowego. 13:30-14:15 Przerwa obiadowa 14:15-15:15 Nowe wydanie normy EN Dyskusja. Konsultacje indywidualne. Zakończenie seminarium. Pliki do pobrania: Zaproszenie, program i karta informacyjna 9

10 EVOK oprogramowanie dla ośrodków szkoleniowych. (Czechy) Oprogramowanie Oprogramowanie służy przede wszystkim dla ośrodków szkolenia spawaczy, do ewidencjonowania oraz rejestracji spawaczy w Czechach (Czech Welding Society ANB) Może też być wykorzystany do tworzenia WPS-ów, testów egzaminacyjnych dla spawaczy. Oferuje także podłączenie do centralnego serwera Czech Welding Society ANB przez co proces obiegu dokumentów staje się krótszy i sprawniejszy. Najważniejszą funkcją programu EVOK * Podstawowe kursy spawalnicze - drukowanie raportów, arkuszy badań, około 30 zdefiniowanych typów kursów, * Szkolenie pracowników - rejestracja, drukowanie raportów, świadectw * Egzaminy zgodnie z EN 287-1, EN ISO serii 9606, standard EN 1418, EN norm i standardów EN , * Tworzenie testów, * Katalog firm - katalog firm i osób, kontakty, informacje o płatnościach, drukowanie kopert, etykiet i kopert, wysyłanie i, * Pobieranie danych z serwera CWS ANB - pobieranie danych z serwera CWS ANB spawaczy, wykaz ważnych badań. Program EVOK występuje w dwóch wersjach. Wersję testową można pobrać Jest to trzymiesięczna wersja próbna. Wersja testowa jest w pełni funkcjonalna, z wyjątkiem łączenia się z serwerem bazy danych CWS ANB. Oficjalny język oprogramowania to język czeski. 10

11 Zawód - spawacz STANOWISKO PRACY SPAWACZA - Rodzaje zagrożeń zawodowych źródło: opracowania: "Charakterystyka zagrożeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy spawacza", dr inż. Krzysztof Benczek, CIOP-PIB "Charakterystyka zagrożeń promieniowaniem optycznym w środowisku pracy spawacza", dr inż. Agnieszka Wolska, mgr inż. Andrzej Pawlak Podstawowym zagrożeniem występującym w procesach spawalniczych jest zagrożenie pożarem. Odpryski i krople stopionego metalu mają bardzo wysoką energię i stanowią groźne źródło zapłonu. Pomimo znacznego nacisku, jaki jest kładziony na odpowiednie zabezpieczenie miejsca spawania, procesy spawalnicze wciąż stanowią przyczynę pożarów. Temperatura łuku elektrycznego zawiera się w granicach 5 000K K, a w przypadku spawania plazmowego może osiągać K. Tak wysokie temperatury stanowią źródło promieniowania cieplnego i ultrafioletowego stanowiącego również poważne zagrożenie dla pracowników. Wysokie temperatury, promieniowanie UV, zróżnicowany skład spawanych stopów i stosowanie bardzo różnych substancji dodatkowych, takich jak gazy osłonowe, otuliny i topniki powodują emisję gazów i dymów spawalniczych o bardzo zróżnicowanym składzie i różnym oddziaływaniu na organizm pracownika. Jako zanieczyszczenia gazowe, emitowane są tlenki azotu powstające w wyniku utlenienia azotu tlenem z powietrza w wysokich temperaturach, w obecności promienia UV i przy katalitycznym działaniu powierzchni metali. Tlenek węgla powstaje w wyniku termicznego rozkładu ditlenku węgla stosowanego jako gaz osłonowy, oraz jako produkt niepełnego spalania. Ditlenek węgla jest stosowany jako gaz osłonowy i powstaje przy spalaniu w nadmiarze tlenu. Ozon powstaje pod wpływem promieniowania UV. Fosgen powstaje z chlorowanych węglowodorów wchodzących w skład substancji stosowanych do przygotowania powierzchni metali przed spawaniem. Dioksyny i dibenzofurany mogą powstawać w wyniku spawania powierzchni pokrytych środkami antykorozyjnymi zawierającymi chlor. Spawanie metali zawierających pozostałości powłok malarskich powoduje emisję różnorodnych substancji organicznych zależnych od rodzaju stosowanej powłoki. W zależności od techniki spawania, spawanych materiałów i stosowanych materiałów pomocniczych, emitowane są dymy (pyły o bardzo drobnych ziarnach) i pyły o bardzo zróżnicowanym składzie. W skład tych dymów wchodzą metale takie jak żelazo, mangan, molibden, tytan, metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych, chrom(vi), beryl, glin, nikiel, kadm, miedź, kobalt, krzem, ołów, cynk i cyna, występują one głównie w postaci tlenków, również w postaci węglanów, fluorków, chromianów i dichromianów. 11

12 Próby technologiczne Próba zginania kształtowników. Próbę tą (PN-76/H-04425) przeprowadza się na kowadle za pomocą młotów mechanicznych lub przez uderzenie młotkiem ręcznym. Po osiągnięciu kąta 180 między ramionami w przypadku kątowników lub między średnikiem a stopką w przypadku ceowników i zetowników, próbkę zgina się prostopadle do podłużnej osi kształtownika (rys. 1). Wynik próby jest dodatni, jeżeli na powierzchni próbki nie występują pęknięcia i naderwania widoczne nieuzbrojonym okiem. a) b) c) Rys.1. Schemat próby zginania kątownika: a) - c) - kolejne etapy próby. 12

13 Urządzenia Nowe zmechanizowane urządzenie do napawania i cięcia typu RS projektu i produkcji firmy ZBUS Sp. z o.o. Gliwice Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych ZBUS Sp. z o.o. w Gliwicach jest producentem, z ponad 55- letnim doświadczeniem, urządzeń do cięcia tlenowego i plazmowego, specjalistycznych urządzeń do spawania i napawania, producentem materiałów spawalniczych oraz płyt napawanych odpornych na ścieranie. Firma ZBUS posiada doświadczoną kadrę konstruktorów i technologów oraz ściśle współpracuje w zakresie technologii z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a swoje produkty wyposaża w komponenty najwyższej jakości, renomowanych firm polskich i światowych. Swoją ofertę wzbogacił o urządzenie do napawania i cięcia typu RS Odporność na zużycie ścierne jest szczególnie pożądane w wielu gałęziach przemysłu. Wymienić tu można przemysł wydobywczy, budownictwo a ostatnio również energetyka. Stosowanie materiałów o dużej odporności na ścieranie, np. stale manganowe (stal Hadfielda), Raex, Hardox wiąże się z dużymi kosztami materiałów. Rozwiązaniem atrakcyjnym ze względów ekonomicznych i praktycznych jest zastosowanie blach napawanych utwardzająco. Wybór napoiny utwardzającej zależy od wymaganych właściwości w docelowym miejscu przeznaczenia. Obecnie na rynku jest dostępny szeroki asortyment drutów spawalniczych do napawania elementów pracujących w różnorodnych warunkach zużycia. Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych w swoim asortymencie oferuje obok drutów spawalniczych elektrody do napawania utwardzającego małych powierzchni. 13

14 Wyposażenie stanowiska Urządzenie RS jest kompleksowo przygotowanym stanowiskiem zarówno do cięcia tlenowego, jak i do napawania. Stanowisko RS to: - dwie głowice do napawania obsługiwane przez źródła prądu ESAB LAF631 ze sterownikami PEK, - układ chłodzenia głowic, - układ filtrowentylacyjny z łapaczem iskier TEKA, - palnik do cięcia tlenowego (6-120 mm), - stoły do cięcia (2500 x 1500 mm) oraz specjalnie przygotowany stół do napawania (2500 x 1500 mm) z możliwością podłączenia chłodzenia cieczą w trakcie napawania. Urządzenia Rys. 1. Widok ogólny stanowiska do napawania i cięcia RS Układ sterowania W urządzeniu RS zintegrowano dwa rodzaje sterowania. Do programowania maszyn, przyjęto powszechnie stosowany w przecinarkach sterowanych numerycznie, system programowania ESSI. Programy technologiczne są przechowywane na twardym dysku. Do bezpośredniego sterowania przecinarkami wykorzystano sterownik PLC. W pamięci komputera znajduje się biblioteka programów MAKRO obejmująca kilkadziesiąt opisanych w sposób parametryczny, podstawowych kształtów figur płaskich i ich złożeń. 14

15 Urządzenia Dodatkowymi atutami systemu sterowania są następujące możliwości: obrót programu o dowolny kąt, podany przez operatora lub obliczony przez maszynę, pomijanie konturów i poszczególnych bloków programu, niezależne ustawianie kompensacji lewej i prawej w zakresie do 9,9 mm, możliwość skalowania wykonywanego programu, automatyczny powrót do przerwanego programu (np. po wymianie dyszy w palniku), kontynuacja przerwanego programu po awaryjnym wyłączeniu zasilania. Za kontrolę nad procesem spawania odpowiadają sterowniki procesu PEK. Szeroka gama ustawień pozwala na precyzyjną kontrolę w trakcie prac. Na dużym ekranie wyświetlane są główne parametry spawania napięcie łuku, natężenie prądu spawania. Sterowniki pozwalają na zapis do 255 programów oraz zapewniają łatwość ich odnajdywania. Szeroką funkcjonalność i wszechstronność zapewnia interfejs do komunikacji pomiędzy urządzeniem i operatorem w sterowniku PEK. Rys. 2. Panel operatora MUS 51 ze sterownikami PEK 15

16 Technologia napawania 05/2012 Napawane płyty trudno ścieralne są materiałem zabezpieczającym części urządzeń technologicznych przed intensywnym zużyciem ściernym. Stanowią doskonały produkt dla użytkowników poszukujących ekonomicznej i uniwersalnej metody ochrony przed ścieraniem. Swoje własności, zawdzięczają występowaniu w strukturze warstwy napawanej twardych węglików chromu typu M 7 C 3. Urządzenie do napawania umożliwia oprócz napawania i cięcia płyt wielkogabarytowych także napawanie elementów mniejszych np. bijaków. Urządzenia Rys. 3. Proces napawania Dla odbiorcy, wraz z urządzeniem przygotowano technologię napawania bijaków do młynów węglowych. Napawano dwa rodzaje bijaków: na materiale podłoża o grubości 55 mm napawano 5 mm warstwę utwardzającą, a na blasze o grubości 80 mm napawano 10 mm na powierzchni i 15 mm na powierzchni czołowej. Technologia napawania drutem DPIS 14 (żeliwo chromowe) zapewniła wykonanie warstwy napawanej, której kryterium odbioru było uzyskanie twardości na poziomie min. 57 HRC, gładkości powierzchni ± 1 mm i uzyskanie wymaganej grubości napoiny w tolerancji ± 1 mm 16

17 oraz brak rozwarstwień pomiędzy napoiną a materiałem rodzimym, zgodnie z wymaganiami klasy S2 wg normy PN-EN Urządzenia Rys. 4. Napawane bijaki do młynów węglowych. Tomasz Chabko Kierownik Działu Produkcyjnego w firmie ZBUS Sp. z o.o. Zakład Budowy Urzadzeń Spawalniczych ZBUS Sp. z o.o., Gliwice, ul. Przewozowa

18 Urządzenia Nowa funkcja przyspieszająca proces spawania!!! Naturalny produktywności! wzrost Firma Weco jest producentem wytwarzającym wysokiej jakości źródła spawalnicze oparte na technologii inwertorowej z użyciem szybkopracujących modułów tranzystorów bipolarnych IGBT. Celem firmy jest ciągłe dążenie do udoskonalania swych produktów z uwzględnieniem coraz większych wymogów rynku spawalniczego z zachowaniem szczególnej dbałości o środowisko naturalne. W wyniku tych działań zostało wprowadzone wiele innowacyjnych rozwiązań, które udoskonaliły i ułatwiły prace spawalnicze w najcięższych warunkach pracy. Dzięki temu, jakość wykonywanych połączeń jest na bardzo wysokim poziomie a ryzyko powstania błędów zostało zminimalizowane. Obecnie w urządzeniach MIG/MAG z serii PowerPulse, które umożliwiają spawanie wszystkimi metodami (również żłobić elektropowietrznie) dodano nową funkcję HiSpeed Pulse, powodującej ogólny wzrost produktywności. Pulse HS jest specjalną odmianą metody spawania MIG/MAG Pulse, charakteryzującą się bardzo krótkim i skoncentrowanym łukiem, łatwym do prowadzenia przez spawacza. Pulse HS jest porównywany do innych wysokowydajnych procesów powodujących mniej naprężeń w wykonywanym złączu. Pulse HS w porównaniu do metody Standard /łuk natryskowy/ i klasycznej metody MIG/MAG Pulse pozwala na: wzrost prędkości spawania (średnio 35%) w porównaniu do metody Pulse. wzrost uzysku (kg/h) o ponad 20%. Głębsza penetracja łuku, mniejsze ryzyko przyklejeń i odkształceń. zmniejszenie ilości energii liniowej (35% mniej), lepsza jakość poprzez polepszenie własności mechanicznych Zmniejszenie kosztów produkcji i amortyzacji 18

19 Porównanie funkcji HiSpeed do metody Pulse: Urządzenia Puls Standard HiSpeed Pulse Penetracja łuku /grubość blachy: 10m, drut 1,0mm/ Prędkość spawania /wykonanie spoiny w czasie 24s, próbka 200mm/: UMÓW SIĘ JUŻ DZIŚ NA PREZENTACJĘ: PASJA SPAWANIA MATERIAŁY, URZĄDZENIA SPAWALNICZE oddział Śląsk: Gdańsk, ul. Powst. Warszawskich 57 tel: , fax: Wyry, ul. Pszczyńska 1 tel: , fax:

20 Urządzenia Ilość wprowadzonego ciepła: PARAMETRY TECHNICZNE PowerPulse 500 HSL: Zasilanie Bezpiecznik 3 x 400V~ ± 15% / Hz 32A ZWŁOCZNY Metody spawania MMA MIG-MAG TIG Cykl pracy (40 C) 50% 60% 100% 50% 60% 100% 50% 60% 100% Prąd spawania 500A 450A 400A 500A 450A 400A 500A 460A 400A Napięcie pracy 40,0V 38,0V 36,4V 39,0V 36,5V 34,0V 30,3V 28,4V 26,0V Maksymalna moc na wejściu Maksymalny prąd na wejściu Maksymalny efektywny prąd na wejściu 26,0KVA 22,5KVA 19,5KVA 25,4KVA 21,8KVA 18,6KVA 23,0KVA 20,0KVA 16,0KVA 37,8A 32,7A 28,0A 37,1A 31,7A 26,7A 33,0A 28,0A 22,5A 26,7A 25,3A 28,0A 26,2A 24,5A 26,7A 19,0A 21,6A 22,5A Napięcie biegu jałowego 83V 12V 12V Klasa izolacji Stopień ochrony H IP23 Norma EN /-10 Wymiary (L x D x H) Masa zest. z wózkiem 500 x 1100 x 1440mm 123,0Kg 20

21 Informacje prasowe Współpraca Kemppi z zespołem Williams F1 Kemppi podpisało umowę sponsorską z jednym z wiodących zespołów Formuły 1. Zaraz po ogłoszeniu przez Kemppi i Williamsa współpracy, zespół Williamsa odniósł wspaniałe zwycięstwo w Grand Prix Hiszpanii. Logo Kemppi jest widoczne na pasie oficjalnego, rezerwowego kierowcy Valtteriego Bottasa, oraz na tylnym spojlerze samochodu Williamsa Renault FW34. Kemppi i Williams F1 będą współpracować również w zakresie urządzeń spawalniczych. Kemppi wspiera Valtteriego Bottasa od 2008 i ta umowa jest naturalną konsekwencją zaangażowania firmy we wspieranie utalentowanych fińskich kierowców rajdowych. W rozmowie na temat partnerstwa Dyrektor Generalny Kemppi, Anssi Rantasalo mówi: Valtteriego Botasa wspieramy od kilku lat a ta umowa jest naturalną kontynuacją współpracy. Być związanym z zespołem Williams F1, jednym z najlepszych w historii Formuły 1 to dla nas zaszczyt. Z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie naszej współpracy w kierunku partnerstwa technologicznego, jako że Formuła 1 stawia wysokie wymagania technologiczne a spawanie odgrywa w niej znaczącą rolę. Szef zespołu Williams F1, Sir Frank Williams dodaje: Jest nam niezwykle miło powitać jednego z najbardziej znanych fińskich producentów w portfolio naszych partnerów. Poprzez wspieranie kariery Valtteriego przez ostatnich kilka lat wykazali silne zaangażowanie w sporty motorowe i cały zespół bardzo cieszy się na współpracę z nimi w przyszłości. Fakty i liczby dotyczące Grupy Kemppi. Firma Kemppi jest wiodącym producentem sprzętu do spawania łukowego oraz dostawcą rozwiązań zwiększających wydajność spawania, Globalne dochody firmy wynoszą 110 milionów Euro rocznie, Dwie fabryki w Finlandii w Lahti (siedziba główna), Asikkala, oraz jedna w Chennai (Indie). biura w 15 krajach oraz regularny eksport do 70 krajów około 620 pracowników, z czego 150 zatrudnionych poza Finlandią Kemppi Oy jest spółką zależną firmy Kemppi Group Oy. Więcej informacji John Frost Global Product Marketing Manager Tel. +44 (0)

22 Informacje prasowe Tory wyścigowy Circuit de Catalunya, Barcelona, Hiszpania 12 maja Zaraz po ogłoszeniu prze Kemppi i Williamsa współpracy, zespół Williamsa odniósł wspaniałe zwycięstwo w Grand Prix Hiszpanii. Zdjęcie: Zespół Williams F1. Tor wyścigowy Circuit de Catalunya, Barcelona, Hiszpania.11 maja 2012.Valtteri Bottas, Kierowca Testowy, Zespół Williams F1. Zdjęcie: Zespół Williams F1. 22

23 MagTrac F 61 Wózek spawalniczy zwiększający wydajność i jakość spawania 05/2012 Informacje prasowe Nowy wózek spawalniczy Kemppi MagTrac F 61 usprawnia i ułatwia pracę spawacza. Jest to oszczędny i efektywny sposób na zwiększani produktywności małych i dużych zakładów zajmujących się obróbką metalu. Nowy wózek spawalniczy Kemppi MagTrac F 61 łączy w sobie łatwość użytkowania, jakość i wydajność w całkowicie nowy sposób. Został zaprojektowany jako podstawowe narzędzie zakładów produkcyjnych głównie do wykonywania pachwinowych spoin poziomych. Głównym aspektem w fazie projektowania wózka spawalniczego MagTrac F 61 była jego łatwa obsługa. Parametry spawalnicze pomiędzy wózkiem a urządzeniem spawalniczym są przesyłane za pomocą kabla pośredniego zintegrowanego z kablem spawalniczym. Wózek spawalniczy jest zasilany przy pomocy tego samego kabla. Dzięki czemu między podajnikiem a wózkiem potrzebny jest tylko jeden kabel. Ponieważ, nie wymaga użycia dodatkowych transformatorów i kabli praca jest bezpieczna i wydajna. Mocowanie i regulacja uchwytu jest tak łatwa jak to tylko możliwe: długość wolnego wylotu drutu oraz kąt uchwytu jest regulowany za pomocą jednego mocowania. Ustawianie prędkości podawania drutu, napięcia spawania i innych parametrów spawalniczych następuje z panelu sterowania wózka spawalniczego. Ułatwia to zmianę parametrów podczas spawania oraz usprawnia pracę, ponieważ spawacz nie musi się przemieszczać do źródła spawalniczego aby dokonać niewielkich zmian. Interfejs graficzny dodatkowo ułatwia obsługę. Wszystkie funkcje dostępne są z czytelnego menu i mogą być wybrane za pomocą wielofunkcyjnego pokrętła. Funkcje średnicy drutu i testu gazu są dostępne dla fazy przygotowawczej, aby sprawdzić czy wózek działa poprawnie możliwe jest jego uruchomienie testowe bez zajarzenia łuku. 23

24 Wyniki badania potwierdzają, że wiedza o gazach spawalniczych i ich zastosowaniu wśród inżynierów pozostawia wiele do życzenia Zasadniczy wpływ gazów na jakość i wydajność procesów spawania 05/2012 Warszawa, 25 kwietnia 2012 r. Badanie ankietowe przeprowadzone przez firmę Air Products (NYSE:APD), największego dostawcę gazów technicznych w Polsce, dotyczące wiedzy na temat gazów spawalniczych oraz ich zastosowania wykazało, że 53% spawaczy jest zdania, że podczas kursów dla spawaczy za mało wagi przykłada się do sposobów wykorzystywania gazów spawalniczych. Spawacze zauważają, że najbardziej interesują ich właściwości gazów, konkretne mieszanki gazowe, ich zastosowania oraz nowe technologie. Badanie przeprowadzono na grupie 70 spawaczy podczas targów Techni-Show, które odbyły się w dniach marca br. w Utrechcie w Holandii. Celem przeprowadzonego przez Air Products badania było zorientowanie się w ogólnym poziomie wiedzy o gazach stosowanych w procesach spawania wśród przedstawicieli przemysłu maszynowego. Air Products, będąc wiodącym producentem gazów spawalniczych, stawia sobie za zadanie m.in. szerzenie wiedzy na temat gazów oraz procesów stosowanych podczas spawania. Informacje prasowe Badanie wykazało, że argon, tlen i acetylen, to najczęściej stosowane gazy techniczne odpowiednio w 97%, 64% i 59% zastosowań. Gazy takie jak azot, dwutlenek węgla, hel i wodór używane są przez odpowiednio 25%, 22%, 13% i 9% spawaczy, jednak wiedza na temat ich przydatności jest wciąż mało powszechna. Co więcej, połowa spawaczy stwierdziła, że nie jest na bieżąco z informacjami na temat wpływu gazów osłonowych na jakość spawanych konstrukcji. Pytani o to, w jakiej postaci dostarczane są gazy spawalnicze, 71% respondentów powiedziało, że używa butli 200-barowych dostarczanych im pojedynczo lub w wiązkach. Przewiduje się, że butle 200-barowe powoli będą zastępowane przez butle 300-barowe, które są obecnie wykorzystywane w 18% zakładów. Butle 300-barowe zawierają tyle samo gazu co butle 200-barowe, lecz są mniejsze, a więc łatwiejsze w użytkowaniu. Usługa CryoEase, czyli dostarczanie gazów w niewielkich zbiornikach kriogenicznych, jest szczególnie przydatna w firmach, które zużywają większe ilości gazów. Zbiorniki CryoEase instalowane są na terenie zakładu klienta i uzupełniane przez nieduże cysterny, co przynosi wydatne korzyści logistyczne. Natomiast gaz w postaci ciekłej dostarczany jest przez duże cysterny do 18% zakładów, w których pracują ankietowani. Badanie przeprowadzone przez Air Products pokazuje, że systemy kontroli sprzętu spawalniczego i instalacji przewodów doprowadzających gaz w zakładach produkcyjnych działają w miarę dobrze. Natomiast regulatory, zawory, węże i rurociągi sprawdzane są średnio dwa razy do roku w 73% przedsiębiorstw, gdzie wykonywane są prace 24

25 spawalnicze. Air Products wskazuje jednak na zagrożenia, które dotyczą 27% pozostałych zakładów, takie jak niedostateczny pobór gazu, wycieki oraz wiążący się z tym brak bezpieczeństwa i marnotrawstwo gazu. Informacje prasowe Firma Air Products od wielu lat obserwuje, że poziom wiedzy na temat gazów spawalniczych i ich zastosowania rośnie, lecz nadal pozostawia wiele do życzenia. Podczas kursów i szkoleń dla spawaczy zbyt mało uwagi przywiązuje się do praktycznego zastosowania gazów spawalniczych. Z kolei w zakładach, w których przeprowadza się procesy spawania spawacze rzadko mogą zdobywać nowe umiejętności. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że robocizna i koszty kapitałowe stanowią niekiedy nawet ponad 90% kosztów spawania ręcznego i mechanicznego, natomiast cena samych gazów spawalniczych stanowi zaledwie parę procent całkowitej sumy. Mimo to, wybór gazu spawalniczego ma znaczący wpływ na jakość i wydajność procesu spawania. Zastosowanie niewłaściwej mieszanki może skutkować porowatą spoiną, pęknięciami lub niewłaściwym licem spoiny. Niezbędne w takiej sytuacji prace naprawcze kosztują pięć razy drożej, niż gdyby spoina została wykonana poprawnie. Gazy mają także wpływ na cechy łuku spawalniczego, sposób transferu metalu, głębokość wtopienia spoiny i właściwości mechaniczne spawanego metalu. Dbając o odpowiednie kształcenie spawaczy w Polsce, firma Air Products prowadzi Ośrodek Rozwojowo-Szkoleniowy Szkoła Spawania, który mieści się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. W Szkole Spawania od dwunastu lat prowadzone są szkolenia spawaczy przedstawicieli firm, osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w zakresie wszystkich metod spawania i na różnych poziomach zaawansowania 25

26 Najlepsi wybierają najlepsze rozwiązania Technologie Waterjet Combo firmy Eckert - wielokrotnie wybierany przez klientów, teraz również doceniony przez wiodącego producenta urządzeń do cięcia i spawania firmę Thermadyne. Firma będzie wykorzystywała przecinarkę do testów i cięcia pokazowego. Waterjet Combo zasili park maszynowy jednego z najnowocześniejszych centrów szkoleniowo-testowych w Europie należącego do firmy Thermal Dynamics, gdzie klienci mogą przetestować urządzenie i jakość wycinanych detali, a także uzyskać porady dotyczące opłacalności poszczególnych technologii cięcia. Przy wyborze odpowiedniego urządzenia do swojego nowoczesnego centrum w Holandii firma Thermal Dynamics kierowała się przede wszystkim faktem, że jej systemy do cięcia plazmą Ultra-Cut uzyskują doskonałe osiągi właśnie na maszynie WaterJet Combo. Konstruktorzy firmy Eckert dołożyli wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać możliwości tej zaawansowanej technologii wytwarzania plazmy. Firma Thermal Dynamics doceniła też pomysł połączenia w jednym urządzeniu dwóch technologii cięcia wodą oraz plazmą. Szczególnie cieszy to, że nasza maszyna została wybrana przez wiodącego producenta z branży. Wskazuje to na fakt, iż jesteśmy partnerem godnym zaufania powiedział Tadeusz Eckert. 26

27 Precyzja wody czy szybkość plazmy? Przecinarki do cięcia strumieniem wody są bardzo popularnym narzędziem tnącym na rynku europejskim. Technologia wodna zapewnia wysoką dokładność i precyzję cięcia bez wpływu temperatury. Natomiast wysoka prędkość cięcia plazmowego daje nam w połączeniu z cięciem strumieniem wody dużą wydajność i wysoką jakość. Firma Eckert wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy potrzebują zarówno dokładności i doskonałej jakości wycinanych elementów oraz szybkości procesu cięcia opracowała i wdrożyła rozwiązanie zwiększające możliwości przecinarek typu Waterjet. Przecinarka Waterjet COMBO to urządzenie z powodzeniem wykorzystujące dwie nowoczesne technologie cięcia plazmową i wodną. Wycinając detal przy użyciu dwóch różnych technologii wykorzystujemy wszystkie zalety każdej z nich. Możemy zatem ciąć precyzyjnie i szybko praktycznie każdy materiał. Dzięki technologii kombinowanej możemy także znacząco skrócić czas obróbki i zredukować koszty wytworzenia detalu. Co więcej dzięki zaimplementowanemu oprogramowaniu przecinarka Waterjet COMBO może w pełni automatycznie przełączać się pomiędzy narzędziami tnącymi w trakcie wykonywania zadanego programu. Dzięki zastosowaniu stołu wodnego możliwe jest cięcie elementów pod wodą. W przypadku cięcia plazmą eliminuje to powstające pyły i zanieczyszczenia oraz znacząco ogranicza hałas. Sprawia to, że przycinarka posiada również walor ekologiczny. W końcu nie trzeba wybierać między precyzją wody i szybkością plazmy, gdyż te dwie technologie udało się doskonale połączyć. Technologie 27

28 Rozwiązanie problemu odkształcania się cienkich blach Często przy cięciu cienkich blach pojawia się problem ich odkształcania na skutek oddziaływania wysokiej temperatury towarzyszącej procesowi cięcia plazmą. Firma Thermal Dynamics wykorzystała system WMS (ang. Water Mist Secondary) umożliwiający cięcie plazmą z zastosowaniem osłony mgły wodnej zamiast gazu osłonowego. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania cięta plazmą blacha jest optymalnie chłodzona, co rozwiązuje problem odkształcania cienkich blach. Jest to bardzo dobre i coraz popularniejsze w Polsce rozwiązanie. Tak jak w przypadku innych rozwiązań z zastosowaniem palnika plazmowego uzyskamy gładkie powierzchnie bez nacieków i nadmiernego ukosu krawędzi. Przewagą systemu WMS jest zmniejszone utlenianie krawędzi. Ponadto system ten zapewnia dobrą spawalność wyciętych elementów. Za wyborem tego rozwiązania przemawia także niższy koszt eksploatacji - drogi gaz zastępujemy bez porównania tańszą wodą. Do cięcia stali nierdzewnych zwykle używamy azotu lub ewentualnie mieszanki argonu i wodoru. Daje to również wysoką jakość, jednak jest bardzo kosztowne. Natomiast użycie wody znaczenie redukuje koszty produkcji i daje dobre rezultaty nawet przy cięciu materiałów różnego rodzaju grubości. Wykorzystanie technologii WMS daje również wyższe prędkości cięcia. Jedno urządzenie wiele korzyści Waterjet Combo jest przemyślanym rozwiązaniem, które zostało zaprojektowane w odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania klientów. Jeżeli kontrola kosztów, różnorodność ciętych materiałów, odpowiednie zaplanowanie produkcji, a przede wszystkim doskonała jakość cięcia jest dla Państwa ważnym aspektem Waterjet Combo będzie idealnym rozwiązaniem. Technologie 28

29

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy MagTrac F 61 WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I ERGONOMIA SPAWANIA Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(10) MAGNETYCZNY WÓZEK DO LEKKIEJ MECHANIZACJI SPAWANIA MIG/MAG Lekka mechanizacja to najbardziej opłacalny

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

www.puds.pl Praktyka obróbki stali nierdzewnych 12 czerwca 2007 INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Metody spawania stali nierdzewnych i ich wpływ na jakość spoin i powierzchni złączy spawanych dr inż..

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy MinarcMig Evo 200, Doskonała wydajność energetyczna połączona z mobilnością MinarcMig Evo 200 DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA POŁĄCZONA Z MOBILNOŚCIĄ Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) MinarcMig Evo 200,

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA RUR System

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy Minarc Evo 180 BARDZO MAŁE ROZMIARY Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) MAŁY GIGANT SPAWANIA ELEKTRODAMI OTULONYMI (MMA) ZAWSZE I WSZĘDZIE Minarc Evo 180 to najnowsze urządzenie MMA z popularnej serii Minarc

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Utworzono : 05 luty 2017

Centrum Zaopatrzenia Technicznego Utworzono : 05 luty 2017 Elektronarzędzia > Spawarki > Model : - Producent : EUROCRAFT Spawarka inwertorowa TIG/MMA 200A Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle czystej i wysokiej jakości. W procesie nie powstaje żużel,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

CITOTIG DC. Profesjonalna seria. Przenośne urządzenia do spawania metodą TIG prądem stałym DC.

CITOTIG DC. Profesjonalna seria. Przenośne urządzenia do spawania metodą TIG prądem stałym DC. CITOTIG DC Profesjonalna seria Przenośne urządzenia do spawania metodą TIG prądem stałym DC www.airliquidewelding.pl CITOTIG DC profesjonalna seria, wysoki standard CITOTIG DC to profesjonalne, proste

Bardziej szczegółowo

MasterTig MLS 2300ACDC

MasterTig MLS 2300ACDC NAWET TRUDNE ZADANIA NIE STANOWIĄ PROBLEMU Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) URZĄDZENIA SERII MLS ZAPEWNIAJĄ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ SPAWANIA TIG Urządzenie zapewnia precyzyjną kontrolę nad łukiem, wymaganą przez

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/281/10

ORZECZENIE Nr ZT/281/10 INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-101, ul. Bł. Czesława 16/18 tel. 032 2310011, fax 032 2314652, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/281/10 Badanie i rejestracja procesu spawania/napawania

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING AIR LIQUIDE WELDING POLSKA Sp. z o.o. 40 246 Katowice ul. Porcelanowa 10 NIP:945 17 19 850 REGON :351321488 Tel : ( + 48 32) 609 04 56 Fax: ( + 48 32) 609 04 60 e-mail : jerzy.szwengruben@airliquide.com

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur

Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur Obróbka i precyzyjne cięcie blach, profili i rur www.b-s.szczecin.pl B&S jest dynamicznie działającą firmą w branży obróbki metali, która specjalizuje się w cięciu i obróbce elementów metalowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu dr inż. Jerzy Niagaj Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE

PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE OPIS TECHNICZNY Przecinarki typu YUN wyposażone w palnik tlenowy przeznaczone są do krzywoliniowego cięcia stali węglowych i niskostopowych. Po wyposażeniu w

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(6) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA RUR System

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Chrom występuje w pyle powstającym

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa

Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa Większa perfekcja i precyzja podczas produkcji samochodu FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa 2 Komponenty

Bardziej szczegółowo

Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych

Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych FastMig M Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych FastMig M Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych Sprawdzona niezawodność i najbardziej zaawansowana technika spawalnicza Najwyższa wydajność dla przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy Master MLS 3500 DOSKONAŁA JAKOŚĆ SPAWANIA ELEKTRODAMI OTULONYMI (MMA) Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(7) URZĄDZENIA SPAWALNICZE MMA O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH ŁUKU I WYTRZYMAŁEJ KONSTRUKCJI, UMOŻLIWIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 18.06.2016 1(8) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach

Bardziej szczegółowo

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Minarc Evo 150 Mali mocarze spawalnictwa Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC

Bardziej szczegółowo

Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E

Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R,5, umownej granicy plastyczności R,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E 3.1. Wstęp Nie wszystkie materiały posiadają wyraźną granicę plastyczności

Bardziej szczegółowo

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych 2000/3000/4000 Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych MasterTig MLS opcje MTL MTX MTM MTZ stanowi dla wielu użytkowników standard dzięki precyzji i wysokiej wydajności oraz lekkiej, przenośnej

Bardziej szczegółowo

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH

WiseThin+, Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych. WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 1(6) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach oraz materiałów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT UTOMTYCZNE SYSTEMY CIĘCI PLZMOWEGO Thermal Dynamics przedstawia SYSTEMY UTOMTYCZNEGO CIĘCI UTO-CUT XT Nowy system uto-cut XT stanowi kolejny krok zapewniający elastyczność i niezawodność podczas procesu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-WIGMA 225PM Nr katalogowy 2037 Stan artykułu Znamionowe napięcie wejściowe Częstotliwość sieciowa Znamionowy prąd wejściowy Maksymalny prąd wejściowy Moc wejściowa

Bardziej szczegółowo

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych.

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Właściwa jakość i wydajność CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. 2 CORGON gazy osłonowe do spawania

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A5 TIG 75

System spawania orbitalnego A5 TIG 75 System spawania orbitalnego A5 TIG 75 ŁATWIEJ SIĘ NIE DA Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(12) MODUŁOWE, EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE DO ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG RUR. System spawania

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym

Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Innowacyjny, wieloprocesowy zasilacz łuku do spawania metodą MIG/MAG łukiem impulsowym Obecne wydanie zawiera informacje dotyczące nowego urządzenia o nazwie AristoMig 4004i Pulse, jest to uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7)

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7) ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA 07.07.2016 1(7) ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania INTERNETOWE NARZĘDZIE DO ANALIZY PARAMETRÓW SPAWANIA Szukałeś kiedyś podstawowego, przyjaznego w obsłudze narzędzia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość cięcia plazmą

Jak poprawić jakość cięcia plazmą Jak poprawić jakość cięcia plazmą Poniższe porady wskazują kilka rozwiązań pomagających poprawić jakość cięcia. Jest ważne, aby wykonywać próby pracy zgodnie z zaleceniami ponieważ często występuje wiele

Bardziej szczegółowo

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska Rodzina maszyn do cięcia o nazwie SUPRAREX SXE-P jest niezwykle zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO

SPAWANIE ELEKTRONOWE I SPAWANIE TIG BLACH Z TYTANU TECHNICZNEGO DOI: 10.2478/v10077-008-0022-5 K. Szymlek Centrum Techniki Okrętowej S.A., Zakład Badawczo Rozwojowy, Ośrodek Materiałoznawstwa, Korozji i Ochrony Środowiska, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk SPAWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY. Case Study:

ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY. Case Study: ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY Case Study: Firmy produkcyjne i usługowe mogą budować przewagę konkurencyjną na wiele sposobów. Jednym z kluczowych jest sprawna komunikacja,

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy KempArc Pulse TCS PODWÓJNA WYDAJNOŚĆ SPAWANIA Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(9) SYSTEM SPAWANIA TANDEMOWEGO Z DWOMA DRUTAMI ELEKTRODOWYMI DO ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA MIG/MAG Zamiana spawania pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE

Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE Plazma m 3 nowa formuła precyzji i wydajności Obecnie cięcie i znakowanie metali jest łatwiejsze niż kiedykolwiek,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW LUBELSZCZYZNY NA NA CHORWACJĘ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW LUBELSZCZYZNY NA NA CHORWACJĘ ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW LUBELSZCZYZNY NA ZOOM NA CHORWACJĘ KONKURS FOTOGRAFICZNY lipiec 2013 TWOJE ZDJĘCIA OBIEKTÓW LUB WIDOKÓW Z CHORWACJI W konkursie fotograficznym może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Ach, świętokrzyskie czaruje

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Ach, świętokrzyskie czaruje Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Ach, świętokrzyskie czaruje Organizator: Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Partner konkursu: Regionalna Organizacja Turystyczna województwa świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania wg PN-EN

Wymagania wg PN-EN dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw. Pełnomocnik ds. Energetyki Jądrowej Osłona strefy spawania podczas łączenia stali nierdzewnych: wymagania, procedury oraz wpływ na jakość Poznań, 8 czerwca 2016 Wymagania

Bardziej szczegółowo

COMBIREX DX Wysoka wydajność Niski koszt WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.

COMBIREX DX Wysoka wydajność Niski koszt WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ. T M Wysoka wydajność Niski koszt WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ. Od początku tworzona dla uzyskania wydajności i dokładności. warsztatów i wytwórców różnej Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

ARC 160E. Wyposażenie standardowe:

ARC 160E. Wyposażenie standardowe: ARC 160E ARC 160E Jednofazowe 230 ± 15% V (50/60 Hz) Napiecie pracy [V] 20,8-26,4 Zakres regulacji prądu [A] 20 160 Napięcie biegu jałowego [V] 69 Moc źródkła zasilania [kw] 4,7 Waga [kg] 4,1 Wymiary [mm]

Bardziej szczegółowo

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego KART-MAP Spółka Jawna 10-376 Olsztyn, Nikielkowo ul. Parkowa 3 tel.+ 48 89 535 71 50, fax.+ 48 89 535 71 43 handlowy@kart-map.com.pl produkcja@kart-map.com.pl www.kart-map.pl KART-MAP Spółka Jawna jest

Bardziej szczegółowo

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ 5000 Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE Rodzina spawarek inwerterowych 100 khz do spawania metodami MIG/MAG, TIG

Bardziej szczegółowo

Produkty z serii Minarc Evo Wysoka jakość spawania, w każdej sytuacji

Produkty z serii Minarc Evo Wysoka jakość spawania, w każdej sytuacji Produkty z serii Minarc Evo Wysoka jakość spawania, w każdej sytuacji Minarc Evo 180 Korzyści Wyższa moc i niższe koszty Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Bezproblemowa praca

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi. dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik

Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi. dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Dym spawalniczy Dym spawalniczy (aerozol dwufazowy kondensacyjny) jest mieszaniną

Bardziej szczegółowo

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent INTELIGENTNE SPAWANIE SPEŁNIAJĄCE RÓŻNE WYMAGANIA WARSZTATÓW PRACUJĄCYCH Z WIELOMA MATERIAŁAMI. Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(9) WYSOKIEJ KLASY ROZWIĄZANIA SPAWANIA WIELOPROCESOWEGO

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-DIGITAC 200P Nr katalogowy 2065 Stan Napięcie wejściowe Nowy 230V, 1-Fazowe Częstotliwość sieciowa [Hz]: 50/60 Znamionowy prąd wejściowy(a) 17,4 Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy ArcFeed 300 PODAJNIK DRUTU WYKRYWAJĄCY NAPIĘCIE Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy 1(6) ArcFeed 300, Podajnik drutu wykrywający napięcie WYDAJNE SPAWANIE MIG/MAG Z DOWOLNYM ŹRÓDŁEM PRĄDU O CHARAKTERYSTYCE CC

Bardziej szczegółowo

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco producent inwertorowych źródeł prądu od ponad 30 lat Selco to firma, która już od ponad

Bardziej szczegółowo

Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji

Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji www.ruukki.pl Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji Ruukki Laser. Standard dla cięcia laserowego. Wyznaczamy standardy w zakresie dokładności i bezstresowej produkcji Dowiedz

Bardziej szczegółowo

Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym

Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Zawarte w niniejszym katalogu skrócone wersje tabel mają na celu dostarczenie orientacyjnych informacji

Bardziej szczegółowo

The project "TEMPUS - MMATENG"

The project TEMPUS - MMATENG The project "TEMPUS - MMATENG" MAT SPAW PROGRAM WSPOMAGAJĄCY ANALIZĘ SPAWALNOŚCI STALI I OPRACOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA Janusz Mikuła, Dr.-eng. Hab., Professor, Director of Institute Material Engineering

Bardziej szczegółowo

Pojedyncza instrukcja WPS

Pojedyncza instrukcja WPS Pojedyncza instrukcja WPS ROZWIĄZANIA WPS DLA POTRZEB INDYWIDUALNYCH 07.07.2016 1(6) UZUPEŁNIENIE STANDARDOWEGO PAKIETU WPS Możliwość zakupu pojedynczych rozwiązań WPS zgodnych z Twoim pakietem standardowym

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Weco produkuje i sprzedaje urządzenia spawalnicze od 1998r. Produkcja ma miejsce wyłącznie w Europie (na Północy Włoch).

Informacje o firmie. Weco produkuje i sprzedaje urządzenia spawalnicze od 1998r. Produkcja ma miejsce wyłącznie w Europie (na Północy Włoch). WELD THE WORLD KATALOG 2014 Informacje o firmie Weco produkuje i sprzedaje urządzenia spawalnicze od 1998r. Produkcja ma miejsce wyłącznie w Europie (na Północy Włoch). Zakres oferty obejmuje inwertorowe

Bardziej szczegółowo

- Konkurs fotograficzny " Wakacyjna Przyroda "

- Konkurs fotograficzny  Wakacyjna Przyroda - Konkurs fotograficzny " Wakacyjna Przyroda " Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Wakacyjna

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa XVI POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVIII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa Prezentacja alternatywnych możliwości uzyskania wysokiej efektywności procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny pakiet instrukcji WPS do spawania metodą MMA (elektrodami otulonymi)

Uniwersalny pakiet instrukcji WPS do spawania metodą MMA (elektrodami otulonymi) Uniwersalny pakiet instrukcji WPS do spawania metodą MMA (elektrodami otulonymi) SPAWANIE W MIEJSCU PRACY 1(6) KOMPLEKSOWY PAKIET ZAWIERAJĄCY 28 INSTRUKCJI WPS DO SPAWANIA METODĄ MMA, KTÓRE SĄ PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

MinarcTig Evo 200MLP

MinarcTig Evo 200MLP MinarcTig Evo 200MLP PRZENOŚNE ŹRÓDŁO PRĄDU DO ZASTOSOWAŃ WYMAGAJĄCYCH WYSOKIEJ JAKOŚCI Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) WSZECHSTRONNA, DWUPROCESOWA SPAWARKA PRZEZNACZONA DO SPAWANIA METODĄ TIG I ELEKTRODĄ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA O ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW TECH OLOGICZ A PRÓBA ZGI A IA Zasada wykonania próby. Próba polega

Bardziej szczegółowo

A3 MIG Rail System 2500

A3 MIG Rail System 2500 A3 MIG Rail System 2500 WYSOKA SPRAWNOŚĆ MIMO PROSTOTY Kemppi K3 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(10) A3 MIG Rail System 2500, Wysoka sprawność mimo prostoty KOMPAKTOWE AKUMULATOROWE URZĄDZENIE DO ZMECHANIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany Profile ryflowane 50% sztywniejsze ściany TECHNOLOGIA jest technologią ryflowania, która modyfikuje charakterystykę powierzchniową taśmy stalowej, efektywnie umacniając zgniotowo stal. jest procesem obróbki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WASZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTYCZNY INSTYTUT ELEKTOTECHNIKI TEOETYCZNEJ I SYSTEMÓW INOMACYJNO-POMIAOWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTOMAGNETYCZNEJ PACOWNIA MATEIAŁOZNAWSTWA ELEKTOTECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Robur Polska Spółka. z o.o. ul. Szafirowa 14 16-400 Suwałki Suwałki, 29.10.2013r. Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Beneficjent ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent INTELIGENTNE SPAWANIE SPEŁNIAJĄCE RÓŻNE WYMAGANIA WARSZTATÓW PRACUJĄCYCH Z WIELOMA MATERIAŁAMI. Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(10) FastMig X Intelligent, Inteligentne spawanie spełniające

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedra Wytrzymałości Materiałów Instytut Mechaniki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Praca zbiorowa pod redakcją S. Piechnika Skrypt dla studentów

Bardziej szczegółowo