Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1"

Transkrypt

1 Kunda, Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr , AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, Czekanów tel ; fax ;

2 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania Znaki ostrzegawcze Wyjaśnienie znaczenia symboli Bezpieczeństwo Przeznaczenie urządzenia Ograniczenie stosowania Kontrola jakości Uprawnieni do obsługi Modyfikacje produktu Używanie części zamiennych i wyposażenia dodatkowego Odpowiedzialność Opis urządzenia Budowa Opis działania Tryby pracy Dane techniczne Transport oraz przechowywanie Montaż i uruchomienie Montaż sondy Montaż sygnalizatora Połączenia elektryczne Uruchamianie urządzenia Kontrola poprawności działania Eksploatacja Konserwacja Okresowa kontrola i konserwacja Wymiana bezpiecznika Rozwiązywanie problemów Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie Części zamienne, wyposażenie dodatkowe Gwarancja Prawa autorskie Satysfakcja klienta Dopuszczenia i certyfikaty Załączniki

3 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania Instrukcja montażu i użytkowania jest ważnym elementem dostawy. Dlatego zalecamy: Przeczytać instrukcję montażu i użytkowania przed instalacją urządzenia. Przechowywać instrukcję montażu i użytkowania przez cały czas eksploatacji urządzenia. Przekazać instrukcję montażu i użytkowania każdemu następnemu posiadaczowi lub użytkownikowi urządzenia 1.1. Znaki ostrzegawcze ZAGROŻENIE Określa rodzaj i źródło zagrożenia. Opisuje co zrobić, by uniknąć zagrożenia. Zagrożenia mają 3 poziomy: Zagrożenie NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Znaczenie Bezpośrednie niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie grozi śmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała. Możliwe niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała. Niebezpieczna sytuacja! Nieprzestrzeganie może spowodować lekkie lub średnie uszkodzenie ciała albo szkody materialne Wyjaśnienie znaczenia symboli Symbol Znaczenie Wymagana kontrola wykonanych czynności Zalecenie producenta 1. Działanie w kilku krokach Wynik działania Wyliczanie 3

4 2. Bezpieczeństwo 2.1. Przeznaczenie urządzenia Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS 2-1 oraz WMS 3-1 przeznaczone są wyłącznie do zabezpieczania kotłów pracujących w instalacjach grzewczych zgodnych z PN-EN przed przegrzaniem, na skutek nadmiernego obniżenia poziomu wody w instalacji. Zgodnie z normą PN-EN instalacje grzewcze o mocy powyżej 300 kw muszą być obowiązkowo wyposażone w czujniki niskiego poziomu wody. Montaż czujników niskiego poziomu wody zalecany jest we wszystkich instalacjach grzewczych. Norma PN-EN nakłada także obowiązek montażu zabezpieczenia przed niskim poziomem wody w instalacjach w których źródło ciepła jest zlokalizowane wyżej niż większość grzejników Ograniczenie stosowania Elektronicznych czujników niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 nie wolno stosować w instalacjach grzewczych gdzie temperatura wody jest wyższa niż 120 C oraz gdy ciśnienie w instalacji przekracza 10 bar. Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody nie mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem (Ex). Każde inne zastosowanie niż wskazane w rozdziale 2.1. jest zabronione Kontrola jakości Konstrukcja elektronicznych czujników poziomu wody WMS 2-1/3-1 odpowiada obecnemu stanowi techniki i normom technicznym dotyczącym bezpieczeństwa. Każdy czujnik sprawdzany jest przed wysyłką pod względem poprawności działania i bezpieczeństwa. Należy stosować czujniki poziomu WMS 2-1/3-1 jedynie w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń. Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję montażu i użytkowania, jak również stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 4

5 OSTRZEŻENIE Sygnalizator czujnika niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 pracuje pod napięciem sieci (230 V AC). Napięcie to może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć. Nie dopuszczać do kontaktu sygnalizatora z wodą. Przed otwarciem sygnalizatora lub przed czynnościami konserwacyjnymi, należy urządzenie odłączyć od sieci (wyłączyć bezpiecznik). Nie dokonywać żadnych przeróbek w sygnalizatorze. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia należy skontaktować się z dostawcą. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze znajdujące się na urządzeniu oraz jego opakowaniu. UWAGA Możliwe uszkodzenie czujnika wskutek zbyt wysokiego ciśnienia lub zbyt wysokiej temperatury. Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury wody, patrz tabela 2, str. 11. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia wody, patrz tabela 2, str Uprawnieni do obsługi Czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 powinien być instalowany, uruchamiany, obsługiwany, demontowany tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel. Prace przy obwodach elektrycznych należy zlecić uprawnionemu elektromonterowi. Przed rozpoczęciem prac montażowo-instalacyjnych należy przeczytać i zrozumieć instrukcję montażu i użytkowania. Wykonawca po zakończeniu montażu powinien przekazać instrukcję montażu i użytkowania ostatecznemu użytkownikowi Modyfikacje produktu Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa. 5

6 2.6. Używanie części zamiennych i wyposażenia dodatkowego Używanie niewłaściwych dodatkowych części oraz akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia. Należy stosować tylko oryginalne części i akcesoria wyprodukowane przez AFRISO-EURO-INDEX GmbH Odpowiedzialność Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie uszkodzenia lub ich konsekwencje wynikające z niedokładnego przeczytania bądź niezrozumienia instrukcji montażu i użytkowania, wskazówek i zaleceń. Producent oraz firma sprzedająca urządzenie nie odpowiadają za uszkodzenia i koszty poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie korzystające z urządzenia, powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem wskazanym w rozdziale 2.1. instrukcji montażu i użytkowania, niewłaściwego lub wadliwego podłączenia lub konserwacji i obsługi niezgodnej z zaleceniami producenta. AFRISO Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby materiały informacyjne nie zawierały błędów. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w poniższej instrukcji montażu i użytkowania prosimy o kontakt: tel.: Opis urządzenia Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 składają się z niezawodnego, samokontrolującego się modułu sygnalizatora, wykonującego okresowo test poprawności działania samego modułu oraz sondy. Sygnalizator i sonda połączone są dwużyłowym przewodem sygnałowym, którego maksymalna długość może wynosić 50 m. Po wykryciu niskiego poziomu wody urządzenie wzbudza alarm oraz może włączać lub wyłączać napięcie dowolnego urządzenia zewnętrznego Budowa Sonda Sonda składa się z kątowego korpusu, plastikowej obudowy, elektrody zewnętrznej oraz ruchomej elektrody wewnętrznej, która może zostać wyciągnięta na 13 mm w celu kontroli poprawności działania urządzenia. Sonda posiada dwa króćce DN20 do przyspawania (średnica wewnętrzna króćca 20 mm, średnica zewnętrzna 26,5 mm). Sonda wyposażona jest fabrycznie z przewód elektryczny o długości 1,5 m. 6

7 1 Pręt elektrody wewnętrznej 2 Plastikowa obudowa 3 Korpus mosiężny 4 Nakrętki G1 (pod klucz 40 mm) 5 Uszczelka o wymiarach 30 x 21 x 2 mm 6 Króćce przyłączeniowe do spawania Ø26,5mm (DN20) Rys. 1. Budowa sondy Sygnalizator Sygnalizator składa się z odpornej na uderzenia plastikowej obudowy zawierającej lampki sygnalizacyjne, przyciski oraz układy elektroniczne służące do analizowania i przetwarzania sygnału z sondy na cyfrowy sygnał wyjściowy. Sygnał wyjściowy można wyprowadzić na zewnątrz, do urządzenia dodatkowego dzięki przekaźnikowi ze stykiem bezpotencjałowym. Dostępne są dwie wersje sygnalizatora: Sygnalizator WMS 2-1: Z wewnętrzną blokadą przy braku zasilania. Oznacza to, że po każdej awarii zasilania moduł sterujący należy odblokować ręcznie, przy pomocy przycisku. Sygnalizator WMS 3-1: Z zewnętrzną blokadą przy braku zasilania. Oznacza to, że po awarii zasilania moduł sterujący odblokowuje się samoczynnie, a zewnętrzny układ blokady należy wykonać we własnym zakresie. 7

8 a b c d Zielona lampka pracy Przycisk kontrolny Czerwona lampka alarmowa Przycisk potwierdzenia e Brak funkcji = przycisk i lampka nieużywane Wykonania Rys. 2. Sygnalizator Tabela 1. Możliwe wykonania czujnika WMS Art.-Nr Typ Sonda Certyfikat badania typu WMS 2-1 DN20 TÜV HWB WMS 3-1 DN20 TÜV HWB Opis działania WMS 2-1/3-1 kontroluje poziom wody w instalacjach grzewczych. Jeżeli poziom wody opadnie poniżej minimalnej wartości urządzenie uruchamia alarm. Urządzenie działa na zasadzie pomiaru przewodności wody w instalacji grzewczej. Kiedy elektroda sondy zanurzona jest w wodzie, WMS sygnalizuje odpowiedni poziom wody. Jeżeli elektroda wynurzy się z wody, natychmiast uruchamiany jest alarm. Sonda Elektrody zewnętrzna oraz wewnętrzna sondy połączone są z sygnalizatorem przy pomocy 2-żyłowego przewodu. Sygnalizator w sposób ciągły monitoruje przewodność wody (oporność elektryczną pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną elektrodą). W celu kontroli poprawności działania, wewnętrzna elektroda może zostać wyciągnięta z wody na około 13 mm. Powoduje to zwiększenie oporno- 8

9 ści elektrycznej między elektrodami, symulując stan alarmowy. Specjalna sprężyna powoduje powrót elektrody do normalnej pozycji. Sygnalizator Sygnalizator w sposób ciągły monitoruje przewodność wody (oporność elektryczną pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną elektrodą). Jeśli przewodność jest większa niż 20 µs, co odpowiada oporności pomiędzy elektrodami mniejszej niż 50 kω, sygnalizator interpretuje to jako prawidłowy poziom wody. Stanowi to jednocześnie potwierdzenie, że nie ma żadnego uszkodzenia w obwodzie czujnika. Czerwona lampka nie świeci się. Wartości przewodności niższe niż 20 µs, lub rezystancja wyższa niż 50 kω interpretowane są jako niski poziom wody, przerwanie przewodu lub uszkodzenie w obwodzie sondy. Czerwona lampka alarmowa świeci się, sygnalizując alarm. WMS 2-1/3-1 jest niezawodnym, samokontrolującym się urządzeniem. Układ elektroniczny sygnalizatora sprawdza poprawność działania urządzenia kilka razy na sekundę. Alarm jest uruchamiany w momencie wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w obwodzie sondy lub sygnalizatora. Po usunięciu przyczyny alarmu, urządzenie należy odblokować przy pomocy przycisku (w przypadku WMS 2-1). Odblokowanie urządzenia może nastąpić tylko wtedy, gdy nie ma żadnych uszkodzeń w obwodach sondy ani sygnalizatora, zasilanie jest prawidłowe, a poziom wody w instalacji jest powyżej określonego minimum. W takim przypadku, czerwona lampka alarmowa gaśnie, a przekaźnik wyjściowy zostaje zwarty. Zielona lampka pracy świeci się cały czas, gdy zasilanie jest podłączone. Alarm można zasymulować przez naciśnięcie przycisku kontrolnego Tryby pracy Czujnik WMS 2-1 posiada wewnętrzną blokadę uruchamianą w momencie zaniku zasilania. Innymi słowy oznacza to, że po przywróceniu zasilania sygnalizator musi zostać odblokowany poprzez naciśnięcie przycisku odblokowania lub poprzez zewnętrzny (zdalny) styk odblokowujący. Czujnik WMS 3-1 odblokowuje się samoczynnie po przywróceniu zasilania. Dla tego typu urządzenia użytkownik musi zainstalować zewnętrzny układ blokady przy awarii zasilania, zgodnie z PN-EN

10 10 Rys. 3. Sygnalizator z ramką montażową do wmontowania w tablicę sterowniczą; po prawej: wymagane wymiary otworu montażowego w tablicy sterowniczej (wymiary podano w mm).

11 4. Dane techniczne Tabela 2. Dane techniczne sondy Parametr / część Wartość / opis Ogólna specyfikacja Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Waga Korpus Pręt elektrody Medium Przyłącza Ciśnienie robocze Przewód połączeniowy Standardowa długość max długość Napięcie sondy 130 x 270 x 44 mm 0,8 kg Mosiądz V4A Czynnik grzewczy o stężeniu glikolu nie większym niż 50% Króćce do wspawania, średnica wewnętrzna 20 mm, średnica zewnętrzna 26,5 mm max 10 bar H05RN-F, 2 x 1 mm 2 1,5 m 50 m (ekranowany) max 12 V Zakres temperatur stosowania Otoczenie 0 C +55 C Medium max 120 C Przechowywanie -10 C +60 C Bezpieczeństwo elektryczne Klasa ochronności IP54 11

12 Tabela 3. Dane techniczne sygnalizatora Parametr Wartość Ogólna specyfikacja Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Waga Opóźnienie bezpiecznika Przyłącza Zakres temperatur stosowania Otoczenie Przechowywanie 100 x 188 x 65 mm 0,7 kg Standardowo ok. 1 sekundy 1 przekaźnik wyjściowy (przełączający) 1 zewnętrzny styk odblokowujący 0 C +55 C 10 C +60 C Zasilanie Napięcie zasilania Pobór mocy Bezpiecznik sieciowy Obciążalność styku przekaźnika Bezpieczeństwo elektryczne 230 V AC ± 10%, 50/60 Hz 5 VA 32 ma max 250 V, 2 A, oporność rezystancyjna Bezpieczeństwo elektryczne wg PN-EN Klasa ochronności II wg PN-EN Ochronność obudowy IP40 wg PN-EN Zgodność elektromagnetyczna (EMC) Emisja zakłóceń Zgodnie z PN-EN Odporność na zakłócenia Zgodnie z PN-EN

13 Rys. 4. Przyłącza sygnalizatora Środkowy dławik gumowy może zostać zastąpiony śrubunkiem M20, który nie jest elementem dostawy. Części zamienne i akcesoria w rozdziale 11 str. 24. Tabela 4. Średnice przewodów Śrubunek M16 M20 Średnica przewodu 4,0 8,8 mm 8,0 12,5 mm 5. Transport oraz przechowywanie UWAGA Możliwość uszkodzenia urządzenia podczas niewłaściwego transportu. Transportować w opakowaniu chroniącym przed uderzeniami. Nie rzucać urządzeniem. Transportować w dopuszczalnym zakresie temperatur. Chronić przed wilgocią, brudem oraz kurzem. UWAGA Możliwość uszkodzenia urządzenia podczas niewłaściwego przechowywania. Przechowywać w opakowaniu chroniącym przed uderzeniami. Magazynować urządzenie w suchym i czystym pomieszczeniu. Przechowywać w dopuszczalnym zakresie temperatur. Chronić przed wilgocią, brudem oraz kurzem. 13

14 6. Montaż i uruchomienie Zarówno sygnalizator jak i zespół sondy nie mogą być instalowane w strefie zagrożenia wybuchem (Ex) Montaż sondy a b Kocioł z osobnymi króćcami na sondę Kocioł bez króćców na sondę Rys. 5. Montaż sondy Zamontować sondę na rurze łączącej komorę parową z komorą wodną kotła parowego lub na rurze zasilającej instalację, pomiędzy kotłem, a pompą obiegową równolegle do tej rury. Jeżeli kocioł wyposażony jest w przyłącza gwintowe do podłączenia sondy, należy je wykorzystać. Pomiędzy czujnikiem, a kotłem nie mogą znajdować się pompy obiegowe, zawory zwrotne, ani odcinające. Odcinki rur przyłączeniowych sondy nie mogą być wyposażone w zawory odcinające, a ich wewnętrzna średnica musi wynosić przynajmniej 20 mm lub ¾. Zamontować sondę zgodnie z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania. Należy zastosować uszczelki będące elementem dostawy. Sondę należy zamontować w takim miejscu instalacji, w którym nie będzie narażona na powstawanie piany. Sonda musi być zamontowana w takim miejscu instalacji, w którym nie będzie narażona na wzrost ciśnienia roboczego powyżej maksymalnego, patrz, tabela 2, str. 11. Rura do napełniania instalacji wodą nie może być połączona z rurami przyłączeniowymi sondy. Należy upewnić się, czy maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia po zewnętrznej stronie obudowy czujnika nie jest przekroczona, patrz tabela 2, str

15 Aby uniknąć fałszywych alarmów spowodowanych przez pęcherze powietrza, wewnętrzna średnica rur przyłączeniowych nie może być znacznie mniejsza niż średnica rury zasilającej instalację (jest to szczególnie ważne w dużych instalacjach grzewczych). Stosując rury przyłączeniowe większej średnicy, należy zastosować stopniowo redukcje do ¾. W miarę możliwości należy zamontować sondę w pozycji pionowej. W wyjątkowych przypadkach sonda może zostać zamontowana pod kątem do 45. Jednakże należy wtedy szczególnie zapobiegać powstawaniu pęcherzy powietrza w sondzie. Sondę należy zamontować w taki sposób, by jej dolna krawędź znajdowała się przynajmniej 100 mm powyżej najwyższego punktu kotła. UWAGA Możliwość uszkodzenia sondy podczas spawania. Nie wolno wykonywać żadnych prac spawalniczych w pobliżu sondy Montaż sygnalizatora Sygnalizator urządzenia WMS 2-1/3-1 należy zamontować na równej, stabilnej i suchej ścianie na wysokości wzroku. Sygnalizator musi być łatwo dostępny i widoczny o każdej porze. Sygnalizator nie może być narażony na zalanie lub obryzganie wodą. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby nie był przekroczony zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia, patrz tabela 2, str. 11. W przypadku montażu na wolnym powietrzu, moduł kontrolny musi być zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. W kotłowni należy zapewnić ochronność minimum IP44, zgodnie z PN-EN

16 1. Otworzyć sygnalizator zgodnie z rys. 6. Punkty od do określają kolejność wykonywania czynności. Rys. 6. Otwieranie obudowy sygnalizatora 2. Przykręcić tylną część obudowy do ściany (możliwe dwa sposoby: A i B) zgodnie z rys. 7. Punkty od do określają kolejność wykonywania czynności. A Wkręcić śrubę do ściany. Zawiesić tylną część obudowy na śrubie. Następnie zamocować tylną część obudowy przez przełożenie drugiej śruby przez otwór w wystającym skrzydełku obudowy i wkręcenie jej do ściany. B Wywiercić otwory montażowe Ø 5 mm w tylnej części obudowy. Tylną cześć obudowy przykręcić do ściany dwiema śrubami korzystając z otworów montażowych. Rys. 7. Mocowanie obudowy sygnalizatora 16

17 3. Elektryczne połączenia należy wykonać wg opisu w rozdziale 6.3, str Zamknąć obudowę sygnalizatora zgodnie z rys. 8. Punkty od do określają kolejność wykonywania czynności Połączenia elektryczne Rys. 8. Zamykanie obudowy sygnalizatora Upewnić się, czy zasilanie zostało odłączone i zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem. Montaż urządzenia nie może być dokonany w pobliżu aparatów elektrycznych dużej mocy, maszyn elektrycznych lub sprzętu spawalniczego. Wszystkie prace przy obwodach elektrycznych muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka. Wszystkie prace należy wykonać w zgodzie z instrukcjami obsługi czujnika niskiego poziomu wody, kotła oraz palnika. Przewód elektryczny zasilający urządzenia kotłowni musi być wyposażony w wyłącznik główny znajdujący się na zewnątrz kotłowni. W momencie jego użycia musi on rozłączyć wszystkie (nieuziemione) przewody. Minimalna przerwa rozłączających styków wyłącznika musi wynosić 3 mm. OSTRZEŻENIE Sygnalizator pracuje pod napięciem sieci (230 V AC). Napięcie to może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć. Jeżeli przewód zasilania sieciowego jest uszkodzony, bezwzględnie nie wolno używać takiego urządzenia. Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy o takich samych parametrach. 17

18 Zasilanie Podłączenie sygnalizatora czujnika niskiego poziomu wody do sieci 230 V AC należy wykonać przy pomocy starannie ułożonego przewodu elektrycznego, np. NYM-O 2 x 1,5 mm 2. Sonda 1. Przewód sieciowy należy wprowadzić do sygnalizatora przez dławik gumowy umieszczony na dole, z prawej strony obudowy. 2. Żyłę fazową podłączyć do zacisku L1, żyłę zerową do zacisku N. 3. Obwód zasilający sygnalizatora powinien być zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem (max 10 A). 1. Przewód sondy należy wprowadzić do sygnalizatora przez dławik umieszczony z lewej strony obudowy. 2. Przewód sondy podłączyć do dwóch zacisków w sygnalizatorze, oznaczonych jako Sonde. Polaryzacja jest obojętna. Jeżeli długość przewodu 1,5 m jest niewystarczająca, można go przedłużyć do maksymalnie 50 m przy pomocy przewodu ekranowanego 2 x 1,5 mm 2. Przewodów sygnałowych nie wolno układać równolegle do przewodów energetycznych ze względu na możliwość zakłóceń. Zgodnie z PN-EN należy zapewnić stopień ochronności wynoszący minimum IP65. Funkcja zewnętrznego odblokowania 1. Przewód zewnętrznego przycisku odblokowującego o maksymalnej długości 200 m należy podłączyć do dwóch zacisków oznaczonych Entr. Napięcie na zaciskach nie przekracza 12 V. 2. Styki zewnętrznego przycisku odblokowującego muszą być bezpotencjałowe. 3. Stosując odblokowywanie zewnętrzne, należy kierować się wytycznymi normy PN-EN dotyczącej projektowania i instalacji wyposażenia elektrycznego, obwodów sterowania i systemów ochrony dla pieców zasilanych paliwami stałymi, płynnymi lub gazowymi oraz ich urządzeń pomocniczych. 18

19 Przekaźnik wyjściowy Sygnał wyjściowy WMS wyprowadzany jest z urządzenia z wykorzystaniem bezpotencjałowego styku przekaźnika wyjściowego. Służy on do awaryjnego wyłączania palnika. 1. Podłączyć sygnalizator w taki sposób, aby palnik kotła został wyłączony w przypadku alarmu. Przekaźnik wyjściowy jest włączony kiedy nie ma alarmu natomiast rozłączany w przypadku jego pojawienia się. 2. Należy zastosować zewnętrzny bezpiecznik (max M 2 A) zabezpieczający styk przekaźnika wyjściowego czujnika niskiego poziomu wody. Przykładowe podłączenia elektryczne modułu sterującego przedstawiono na stronie 19. Przekaźnik wyjściowy wyłączający palnik, zewnętrzne przyciski odblokowujące i sygnalizatory zewnętrzne nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamontować we własnym zakresie. Przykłady podłączenia 1 Bezpiecznik sieciowy F1 2 Sonda 3 Kocioł 4 Zewnętrzne odblokowanie (wyposażenie zewnętrzne) 5 Zewnętrzny alarm / zewnętrzna sygnalizacja pracy (wyposażenie zewnętrzne) 6 Przekaźnik wyłączający palnik (wyposażenie zewnętrzne) 7 Zasilanie Rys. 9. Przykład podłączenia urządzenia WMS

20 1 Bezpiecznik sieciowy F1 2 Sonda 3 Kocioł 4 Zewnętrzne odblokowanie (wyposażenie zewnętrzne) 5 Zewnętrzny alarm / zewnętrzna sygnalizacja pracy (wyposażenie zewnętrzne) 6 Przycisk zewn. odblokowania po awarii zasilania (wyposażenie zewnętrzne) 7 Zasilanie 8 Przekaźnik wyłączający palnik (wyposażenie zewnętrzne) Rys. 10. Przykład podłączenia urządzenia WMS 3-1 W przypadku urządzenia WMS 3-1, należy wykonać we własnym zakresie zewnętrzny układ blokady z przekaźnikiem. UWAGA Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy się liczyć z występowaniem przepięć mogących uszkodzić styki przekaźnika. Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy stosować układy gasikowe RC dostępne w sprzedaży, np. 0,1 µf/100 Ω Uruchamianie urządzenia 1. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy zostały prawidłowo wykonane następujące czynności: 20 Sygnalizator i sonda zamontowane są zgodnie z rozdziałem 6, str. 13. W układzie grzewczym znajduje się odpowiednia ilość wody. Połączenia elektryczne wykonane są zgodnie z rozdziałem 6.3., str. 17. Sonda podłączona jest do sygnalizatora. Przekaźnik zewnętrzny jest podłączony (jeżeli jest wymagany). Zewnętrzny układ blokady w przypadku zaniku zasilania jest zainstalowany (jeżeli jest wymagany). Podłączenie do sieci jest wykonane. Płaski przewód taśmowy połączony jest z płytką drukowaną.

21 Obudowa sygnalizatora jest przykręcona. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, czujnik minimalnego poziomu wody WMS jest gotowy do pracy. 2. Należy włączyć zasilanie elektryczne przez załączenie bezpiecznika sieciowego. Zaświeci się zielona lampka pracy, a także czerwona lampka alarmowa. Urządzenie WMS 3-1 odblokowuje się samoczynnie. Czerwona lampka alarmowa gaśnie po około 1 sekundzie, jeżeli nie ma żadnych nieprawidłowości. 3. Urządzenie WMS 2-1 musi zostać odblokowane ręcznie, przy pomocy przycisku odblokowującego lub zewnętrznego przycisku odblokowującego. Jeżeli nie ma nieprawidłowości, czerwona lampka alarmowa gaśnie, a palnik zostaje uruchomiony. 4. Wykonać kontrolę poprawności działania zgodnie z rozdziałem 6.5., str Kontrola poprawności działania Kontrolę poprawności działania urządzenia przeprowadza się ręcznie poprzez obniżenie poziomu wody, lub poprzez uniesienie wewnętrznej, ruchomej elektrody. Czynność ta musi być wykonywana okresowo. Wykonać kontrolę poprawności działania nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdej konserwacji lub naprawie. Przy użyciu sondy 1. Skontrolować poprawność działania oraz oporności izolacji elektrod poprzez uniesienie do oporu elektrody wewnętrznej z płaszcza wodnego kotła na około 1 sekundę za pomocą uchwytu w górnej części urządzenia. Elektroda wyciągnięta jest z płaszcza wodnego, symulując w ten sposób niski poziom wody. Zapala się czerwona lampka alarmowa, a palnik zostaje automatycznie wyłączony. 2. Nacisnąć przycisk odblokowania, aby powrócić do normalnej pracy. Czerwona lampka alarmowa zgaśnie, a palnik uruchamia się. 21

22 Przy użyciu przycisku Kontrola 1. Nacisnąć przycisk Kontrola na około 1 sekundę. Połączenie z sondą zostaję przerwane, a czerwona lampka alarmowa zapala się. Palnik zostaje wyłączony automatycznie. 2. Nacisnąć przycisk odblokowania, aby powrócić do normalnej pracy. Czerwona lampka alarmowa zgaśnie, a palnik uruchamia się. 7. Eksploatacja Użytkowanie urządzenia wymaga regularnego kontrolowania: Czy świeci się zielona lampka pracy. Czy nie świeci się czerwona lampka alarmowa. Czy działa palnik. 8. Konserwacja Do czyszczenia obudowy urządzenia nie wolno stosować benzyn, rozpuszczalników, ani innych środków chemicznych mogących uszkodzić obudowę urządzenia Okresowa kontrola i konserwacja Tabela 5. Częstotliwość wykonywania kontroli urządzenia Częstotliwość wykonywania Raz w roku Regularnie W przypadku uszkodzenia bezpiecznika sieciowego Czynność Wykonać test sprawności, patrz rozdział 6.5., str. 21. Upewnić się, czy WMS oraz jego otoczenie utrzymane jest w czystości, łatwo dostępne i widoczne. Utrzymywać sondę w czystości i dbać o to, aby by nie znajdował się na niej osad. Może być konieczne oczyszczenie sondy. Nie dodawać żadnych substancji do wody grzewczej, które mogą spowodować powstawanie nalotów, oblepiać powierzchnie lub zanieczyszczać wodę. Wymienić bezpiecznik sieciowy F1. Patrz rozdział 8.2., str

23 8.2. Wymiana bezpiecznika Wymiana bezpiecznika sieciowego F1: Należy upewnić się, czy zasilanie detektora zostało odłączone i zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem. Rozkręcić sygnalizator zgodnie z rozdziałem 6.2, str. 15. Zdjąć przezroczystą osłonkę bezpiecznika F1. (Rys. 9, str. 19) Wymienić wkładkę topikową F1 (części zamienne i akcesoria, patrz rozdział 11, str. 24) Nałożyć przeźroczystą osłonkę bezpiecznika. Wielożyłową, płaską taśmę połączyć z listwą wtykową. Założyć i przykręcić górną część obudowy sygnalizatora zgodnie z rozdziałem 6.2., str. 15. Włączyć napięcie zasilające. 23

24 9. Rozwiązywanie problemów Wszelkie naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Tabela 6. Rozwiązywanie problemów Usterka Możliwy powód Środki zaradcze Nie pali się zielona lampka robocza Napięcie sieciowe jest odłączone Podłączyć napięcie sieciowe Bezpiecznik sieciowy jest uszkodzony Wymienić bezpiecznik sieciowy F1 Pali się czerwona lampka alarmowa Czerwona lampka alarmowa świeci się. Nie można odblokować urządzenia Naciskanie przycisku kontrolnego nie daje żadnych efektów Wyciąganie elektrody nie daje żadnych efektów Przewód zasilający jest nieprawidłowo podłączony Niski poziom wody Sonda nie jest podłączona Uszkodzony jest przewód sondy Uszkodzenie modułu kontrolnego Podłączyć prawidłowo główny przewód zasilający Dopełnić instalację wodą Nacisnąć przycisk odblokowania Podłączyć sondę Sprawdzić przewód Wymienić moduł kontrolny - Wymienić sondę Sprawdzić podłączenie sondy Palnik nie uruchamia się - Sprawdzić czy pali się czerwona lampka alarmowa Sprawdzić podłączenia Sprawdzić palnik Inne niesprawności - Prosimy o kontakt z AFRISO Sp. z o.o. 24

25 10. Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie 1. Odłączyć zasilanie urządzenia, 2. Zdemontować urządzenie, 3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania. Czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 zbudowany jest z materiałów, które można poddać recyklingowi. 11. Części zamienne, wyposażenie dodatkowe Artykuł Sygnalizator WMS 2-1 Art.-Nr Sygnalizator WMS Sonda WMS DN

26 Rama montażowa dla modułu kontrolnego Zestaw uszczelniający (IP54) wraz ze śrubunkiem M Złącze KVA do przedłużenia przewodu Układ gasikowy RC (0,1 µf/100 Ω) Bezpiecznik sieciowy F1 (M 32 ma) Gwarancja Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania. 26

27 13. Prawa autorskie Prawa autorskie instrukcji montażu i użytkowania należą do AFRISO Sp. z o.o. Przedruk, tłumaczenie i powielanie, także częściowe jest bez pisemnej zgody zabronione. Zmiana szczegółów technicznych, zarówno pisemnych jak i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji. 14. Satysfakcja klienta Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: tel.: Dopuszczenia i certyfikaty Urządzenie jest zgodne z dyrektywą unijną dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2004/108/WE), dyrektywą unijną dotyczącą sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2006/95/WE) oraz dyrektywą ciśnieniową PED (97/23/WE). Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS zgodne są również z VdTÜV. 16. Załączniki 27

28

29 Szałsza, Deklaracja zgodności CE Tłumaczenie z języka niemieckiego dokumentu FB Producent: Produkt: AFRISO-EURO-INDEX GMBH Lindenstr Güglingen Czujnik niskiego poziomu wody Oznaczenie typu: WMS 2-1, WMS 3-1 Parametry pracy: AC 230 V, 50 Hz, 5 VA, IP40, klasa II, PN10 Wymieniony produkt jest zgodny z przytoczonymi poniżej normami oraz spełnia wymogi następujących Dyrektyw Europejskich: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (2004/108/EG) - emisja zakłóceń wg DIN EN odporność na zakłócenia wg DIN EN Dyrektywa Niskonapięciowa (2006/95/EG) - bezpieczeństwo elektryczne wg DIN EN 60335, Część 1 Dyrektywa ciśnieniowa (97/23/EG) - Moduł B i Moduł D zgodnie z załącznikiem III - Jednostka badawcza TüV Süd, Dudenstr. 28, Mannheim numer Badanie (Moduł B) Nr BAF-MUC i 002 Badanie typu - VdTüV-Merkblatt Wasserstand 100 Podpisany w dniu : Dr Aldinger, Dyrektor Techniczny Osoba odpowiedzialna za dokonanie tłumaczenia: Nazwisko: Wojciechowski Błażej Data: Podpis: AFRISO Sp. z o.o., Szałsza ul. Kościelna 7, Czekanów, Poland tel , fax ,

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 300, 42 305 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

instrukcja montażu i użytkowania

instrukcja montażu i użytkowania instrukcja montażu i użytkowania Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK obowiązuje dla poniższych modeli: Art.-Nr nazwa 10 095 Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK 2 Temperaturowy zawór ochronny kotła

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS. Instrukcja obsługi i montażu CE 0036

Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS. Instrukcja obsługi i montażu CE 0036 Kunda, Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS Instrukcja obsługi i montażu CE 0036 AN 42 351 / AN 42 364: WMS 2-1 / WMS 2-1-2 z blokadą AN 42 352 / AN 42 365: WMS 3-1 / WMS 3-1-2 bez blokady AFRISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Elekromechaniczny

Bardziej szczegółowo

instrukcja montażu i użytkowania

instrukcja montażu i użytkowania instrukcja montażu i użytkowania Miarkownik ciągu FR 1 obowiązuje dla poniższych modeli: Art.-Nr nazwa 42 294 Miarkownik ciągu FR 1 2 Miarkownik ciągu FR 1 Spis treści 1 Objaśnienia do instrukcji montażu

Bardziej szczegółowo

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Instrukcja obsługi i montażu CE 0036

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Instrukcja obsługi i montażu CE 0036 Kunda, Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Instrukcja obsługi i montażu CE 0036 AN 42 300: WMS WP 6 z blokadą AN 42 305: WMS WP 6 bez blokady AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Urządzenie alarmujące do szamb bezodpływowych Strażnik szamba

Urządzenie alarmujące do szamb bezodpływowych Strażnik szamba Urządzenie alarmujące do szamb bezodpływowych Strażnik szamba Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych artykułów: Art.-Nr 1359, 1369, 1389, 1379 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza,

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa KSG magnum

Grupa bezpieczeństwa KSG magnum Grupa bezpieczeństwa KSG magnum Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77627, 77628 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów tel. 32

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny miernik ciśnienia S2600

Elektroniczny miernik ciśnienia S2600 Kunda, Elektroniczny miernik ciśnienia S2600 Instrukcja obsługi CE AN 52 132: Elektroniczny miernik ciśnienia S2600 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax.

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory mieszające ATM

Termostatyczne zawory mieszające ATM Termostatyczne zawory mieszające ATM Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.- Nr 12 341 00, 12 343 00, 12 361 00, 12 363 00, 12 331 00, 12 333 00, 12 563 00,

Bardziej szczegółowo

Mierniki temperatury i wilgotności FT30 / FT40 / FT50

Mierniki temperatury i wilgotności FT30 / FT40 / FT50 Mierniki temperatury i wilgotności FT30 / FT40 / FT50 Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: FT30 Art.-Nr 473 00 00 FT40 Art.-Nr 474 00 00 FT50 Art.-Nr 475 00 00 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy TA3

Termostat pokojowy TA3 Kunda, Termostat pokojowy TA3 Instrukcja obsługi i montażu CE Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji obsługi... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 2. Bezpieczeństwo... 3 2.1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Detektor gazu GSP 1. Instrukcja użytkowania

Detektor gazu GSP 1. Instrukcja użytkowania Detektor gazu GSP 1 Instrukcja użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 441 00 00 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów tel. 32 330 33 55; fax 32 330 33

Bardziej szczegółowo

Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK

Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK Kunda, Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK Instrukcja obsługi i montażu DU 10 095: Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator poziomu napełnienia Minimelder/Maximelder

Sygnalizator poziomu napełnienia Minimelder/Maximelder wiatukunda, Sygnalizator poziomu napełnienia Minimelder/Maximelder Instrukcja obsługi i montażu CE AN 16 723: Sygnalizator minimalnego poziomu napełnienia Minimelder-R z sondą, z przekaźnikiem AN 16 724:

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. ASB

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. ASB Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. ASB Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 999 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny miernik temperatury T1 TM6

Elektroniczny miernik temperatury T1 TM6 0Kunda, Elektroniczny miernik temperatury T1 TM6 Instrukcja obsługi VK-TM6 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Serwis 032 330

Bardziej szczegółowo

4-drogowe zawory mieszające ARV

4-drogowe zawory mieszające ARV 4-drogowe zawory mieszające ARV Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.- Nr 13 483 00, 13 484 00, 13 485 00, 13 486 00, 13 487 00. AFRISO Sp. z o.o. Szałsza,

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 932 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu Kunda, Filtr strumieniowy Instrukcja obsługi i montażu 78 210: Filtr strumieniowy 28 kw 78 211: Filtr strumieniowy 50 kw 78 212: Filtr strumieniowy z separatorem powietrza 28 kw 78 213: Filtr strumieniowy

Bardziej szczegółowo

Membranowe zawory bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej MSW. Instrukcja obsługi i montażu CE 0036

Membranowe zawory bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej MSW. Instrukcja obsługi i montażu CE 0036 Kunda, Membranowe zawory bezpieczeństwa do zasobników ciepłej wody użytkowej MSW Instrukcja obsługi i montażu CE 0036 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax.

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku oleju OM 5

Detektor wycieku oleju OM 5 Detektor wycieku oleju OM 5 Instrukcja montażu i użytkowania 44 502: Detektor wycieku oleju OM 5 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o. o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Grupy pompowe

Bardziej szczegółowo

Urządzenie alarmujące do szamb bezodpływowych Strażnik szamba. Instrukcja obsługi i montażu

Urządzenie alarmujące do szamb bezodpływowych Strażnik szamba. Instrukcja obsługi i montażu Urządzenie alarmujące do szamb bezodpływowych Strażnik szamba Instrukcja obsługi i montażu CE EM 1351: Strażnik szamba ABD (zasilanie bateryjne) EM 1354: Strażnik szamba AND (zasilanie sieciowe) 06.2007.

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik automatyczny

Odpowietrznik automatyczny 1Kunda, Odpowietrznik automatyczny Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 03.2010 0 Id.-Nr.: 854.011.0508

Bardziej szczegółowo

3-drogowe zawory mieszające ARV

3-drogowe zawory mieszające ARV 3-drogowe zawory mieszające ARV Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.- Nr 13 388 00, 13 382 00, 13 383 00, 13 384 00, 13 385 00, 13 386 00, 13 387 00. AFRISO

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator poziomu napełnienia Minimelder/Maximelder

Sygnalizator poziomu napełnienia Minimelder/Maximelder wiatukunda, Sygnalizator poziomu napełnienia Minimelder/Maximelder Instrukcja obsługi i montażu CE AN 16 700: Sygnalizator minimalnego poziomu napełnienia Minimelder z sondą, bez przekaźnika AN 16 701:

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku oleju OM 5

Detektor wycieku oleju OM 5 Kunda, Detektor wycieku oleju OM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE AN 44 502: Detektor wycieku oleju OM 5 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo

Sterownik poziomu napełnienia RG 210

Sterownik poziomu napełnienia RG 210 Kunda, Sterownik poziomu napełnienia RG 210 Instrukcja obsługi i montażu CE AN 53 206: Sterownik poziomu napełnienia RG 210 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55;

Bardziej szczegółowo

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU 1. Informacje odnośnie bezpieczeństwa. Montaż, instalacja, podłączenie elektryczne oraz odbiór powinien być

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji Mess-, Regel- und Überwachungsgeräte für Haustechnik, Industrie und Umweltschutz Lindenstraße 20 74363 Güglingen Telefon +49 7135-102-0 Service +49 7135-102-211 Telefax +49 7135-102-147 info@afriso.de

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem. UWAGA

I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem.  UWAGA Instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zespół poboru oleju opałowego z możliwością rozszerzenia szeregowego

Uniwersalny zespół poboru oleju opałowego z możliwością rozszerzenia szeregowego Uniwersalny zespół poboru oleju opałowego z możliwością rozszerzenia szeregowego Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 20 625, 20 626, 20 627, 20 628

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy)

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 www.insbud.net InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne ARM

Siłowniki elektryczne ARM -Kunda Siłowniki elektryczne ARM Instrukcja montażu i użytkowania AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 04.2013 0 Id.-Nr.: 0 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Instruction Manual Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Dziękujemy za zakup produktu marki Altech. Prosimy aby instrukcja była przechowywana przez właściciela domu w którym produkt

Bardziej szczegółowo

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu Sterownik ECON Instrukcja obsługi i montażu Opis regulatora i systemu Przy odbiorze, stanowiącym integralną część dostawy, należy uważnie sprawdzić poprawność wszystkich elementów. Części oznaczone na

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 11, 11C INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 11, 11C. Instrukcja obsługi i montażu. PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, Poznań

EUROSTER 11, 11C INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 11, 11C. Instrukcja obsługi i montażu. PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, Poznań EUROSTER 11, 11C INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 11, 11C Instrukcja obsługi i montażu 1. WSTĘP PRODUCENT: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań Aby zapewnić prawidłowa pracę sterownika i instalacji

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

PROFF SYSTEM Grupa pompowo-mieszająca do rozdzielaczy

PROFF SYSTEM Grupa pompowo-mieszająca do rozdzielaczy PROFF SYSTEM Grupa pompowo-mieszająca do rozdzielaczy BASE SYSTEM Grupa pompowo-mieszająca do rozdzielaczy 09./IO . UWAGI OGÓLNE I BEZPIECZEŃSTWO Zestawy pompowe do rozdzielaczy Valvex BASE INOX i Valvex

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15

Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 Sonda do pomiaru prądu zmiennego IAC-15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Spis treści 1. Opis ogólny i rozmieszczenie wyprowadzeń...3 2. Sposób przyłączenia sondy...3 3. Parametry techniczne...4 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu detekcji wycieku i kondensacji z sygnalizatorem NVP

Instrukcja obsługi systemu detekcji wycieku i kondensacji z sygnalizatorem NVP Sygnalizator wycieku i kondensacji NVP Instrukcja obsługi systemu detekcji wycieku i kondensacji z sygnalizatorem NVP Spis treści 1. Zastosowanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa.....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego

Instrukcja obsługi FM-02. modułu bezpiecznikowego Instrukcja obsługi modułu bezpiecznikowego FM-02 Akcesoria CNC 16-300 Augustów ul. Chreptowicza 4 tel/fax: (87) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl www.cnc.info.pl - forum maszyn

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo