Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1"

Transkrypt

1 Kunda, Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr , AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, Czekanów tel ; fax ;

2 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania Znaki ostrzegawcze Wyjaśnienie znaczenia symboli Bezpieczeństwo Przeznaczenie urządzenia Ograniczenie stosowania Kontrola jakości Uprawnieni do obsługi Modyfikacje produktu Używanie części zamiennych i wyposażenia dodatkowego Odpowiedzialność Opis urządzenia Budowa Opis działania Tryby pracy Dane techniczne Transport oraz przechowywanie Montaż i uruchomienie Montaż sondy Montaż sygnalizatora Połączenia elektryczne Uruchamianie urządzenia Kontrola poprawności działania Eksploatacja Konserwacja Okresowa kontrola i konserwacja Wymiana bezpiecznika Rozwiązywanie problemów Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie Części zamienne, wyposażenie dodatkowe Gwarancja Prawa autorskie Satysfakcja klienta Dopuszczenia i certyfikaty Załączniki

3 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania Instrukcja montażu i użytkowania jest ważnym elementem dostawy. Dlatego zalecamy: Przeczytać instrukcję montażu i użytkowania przed instalacją urządzenia. Przechowywać instrukcję montażu i użytkowania przez cały czas eksploatacji urządzenia. Przekazać instrukcję montażu i użytkowania każdemu następnemu posiadaczowi lub użytkownikowi urządzenia 1.1. Znaki ostrzegawcze ZAGROŻENIE Określa rodzaj i źródło zagrożenia. Opisuje co zrobić, by uniknąć zagrożenia. Zagrożenia mają 3 poziomy: Zagrożenie NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Znaczenie Bezpośrednie niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie grozi śmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała. Możliwe niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała. Niebezpieczna sytuacja! Nieprzestrzeganie może spowodować lekkie lub średnie uszkodzenie ciała albo szkody materialne Wyjaśnienie znaczenia symboli Symbol Znaczenie Wymagana kontrola wykonanych czynności Zalecenie producenta 1. Działanie w kilku krokach Wynik działania Wyliczanie 3

4 2. Bezpieczeństwo 2.1. Przeznaczenie urządzenia Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS 2-1 oraz WMS 3-1 przeznaczone są wyłącznie do zabezpieczania kotłów pracujących w instalacjach grzewczych zgodnych z PN-EN przed przegrzaniem, na skutek nadmiernego obniżenia poziomu wody w instalacji. Zgodnie z normą PN-EN instalacje grzewcze o mocy powyżej 300 kw muszą być obowiązkowo wyposażone w czujniki niskiego poziomu wody. Montaż czujników niskiego poziomu wody zalecany jest we wszystkich instalacjach grzewczych. Norma PN-EN nakłada także obowiązek montażu zabezpieczenia przed niskim poziomem wody w instalacjach w których źródło ciepła jest zlokalizowane wyżej niż większość grzejników Ograniczenie stosowania Elektronicznych czujników niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 nie wolno stosować w instalacjach grzewczych gdzie temperatura wody jest wyższa niż 120 C oraz gdy ciśnienie w instalacji przekracza 10 bar. Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody nie mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem (Ex). Każde inne zastosowanie niż wskazane w rozdziale 2.1. jest zabronione Kontrola jakości Konstrukcja elektronicznych czujników poziomu wody WMS 2-1/3-1 odpowiada obecnemu stanowi techniki i normom technicznym dotyczącym bezpieczeństwa. Każdy czujnik sprawdzany jest przed wysyłką pod względem poprawności działania i bezpieczeństwa. Należy stosować czujniki poziomu WMS 2-1/3-1 jedynie w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń. Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję montażu i użytkowania, jak również stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 4

5 OSTRZEŻENIE Sygnalizator czujnika niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 pracuje pod napięciem sieci (230 V AC). Napięcie to może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć. Nie dopuszczać do kontaktu sygnalizatora z wodą. Przed otwarciem sygnalizatora lub przed czynnościami konserwacyjnymi, należy urządzenie odłączyć od sieci (wyłączyć bezpiecznik). Nie dokonywać żadnych przeróbek w sygnalizatorze. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia należy skontaktować się z dostawcą. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze znajdujące się na urządzeniu oraz jego opakowaniu. UWAGA Możliwe uszkodzenie czujnika wskutek zbyt wysokiego ciśnienia lub zbyt wysokiej temperatury. Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury wody, patrz tabela 2, str. 11. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia wody, patrz tabela 2, str Uprawnieni do obsługi Czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 powinien być instalowany, uruchamiany, obsługiwany, demontowany tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel. Prace przy obwodach elektrycznych należy zlecić uprawnionemu elektromonterowi. Przed rozpoczęciem prac montażowo-instalacyjnych należy przeczytać i zrozumieć instrukcję montażu i użytkowania. Wykonawca po zakończeniu montażu powinien przekazać instrukcję montażu i użytkowania ostatecznemu użytkownikowi Modyfikacje produktu Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa. 5

6 2.6. Używanie części zamiennych i wyposażenia dodatkowego Używanie niewłaściwych dodatkowych części oraz akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia. Należy stosować tylko oryginalne części i akcesoria wyprodukowane przez AFRISO-EURO-INDEX GmbH Odpowiedzialność Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie uszkodzenia lub ich konsekwencje wynikające z niedokładnego przeczytania bądź niezrozumienia instrukcji montażu i użytkowania, wskazówek i zaleceń. Producent oraz firma sprzedająca urządzenie nie odpowiadają za uszkodzenia i koszty poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie korzystające z urządzenia, powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem wskazanym w rozdziale 2.1. instrukcji montażu i użytkowania, niewłaściwego lub wadliwego podłączenia lub konserwacji i obsługi niezgodnej z zaleceniami producenta. AFRISO Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby materiały informacyjne nie zawierały błędów. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w poniższej instrukcji montażu i użytkowania prosimy o kontakt: tel.: Opis urządzenia Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 składają się z niezawodnego, samokontrolującego się modułu sygnalizatora, wykonującego okresowo test poprawności działania samego modułu oraz sondy. Sygnalizator i sonda połączone są dwużyłowym przewodem sygnałowym, którego maksymalna długość może wynosić 50 m. Po wykryciu niskiego poziomu wody urządzenie wzbudza alarm oraz może włączać lub wyłączać napięcie dowolnego urządzenia zewnętrznego Budowa Sonda Sonda składa się z kątowego korpusu, plastikowej obudowy, elektrody zewnętrznej oraz ruchomej elektrody wewnętrznej, która może zostać wyciągnięta na 13 mm w celu kontroli poprawności działania urządzenia. Sonda posiada dwa króćce DN20 do przyspawania (średnica wewnętrzna króćca 20 mm, średnica zewnętrzna 26,5 mm). Sonda wyposażona jest fabrycznie z przewód elektryczny o długości 1,5 m. 6

7 1 Pręt elektrody wewnętrznej 2 Plastikowa obudowa 3 Korpus mosiężny 4 Nakrętki G1 (pod klucz 40 mm) 5 Uszczelka o wymiarach 30 x 21 x 2 mm 6 Króćce przyłączeniowe do spawania Ø26,5mm (DN20) Rys. 1. Budowa sondy Sygnalizator Sygnalizator składa się z odpornej na uderzenia plastikowej obudowy zawierającej lampki sygnalizacyjne, przyciski oraz układy elektroniczne służące do analizowania i przetwarzania sygnału z sondy na cyfrowy sygnał wyjściowy. Sygnał wyjściowy można wyprowadzić na zewnątrz, do urządzenia dodatkowego dzięki przekaźnikowi ze stykiem bezpotencjałowym. Dostępne są dwie wersje sygnalizatora: Sygnalizator WMS 2-1: Z wewnętrzną blokadą przy braku zasilania. Oznacza to, że po każdej awarii zasilania moduł sterujący należy odblokować ręcznie, przy pomocy przycisku. Sygnalizator WMS 3-1: Z zewnętrzną blokadą przy braku zasilania. Oznacza to, że po awarii zasilania moduł sterujący odblokowuje się samoczynnie, a zewnętrzny układ blokady należy wykonać we własnym zakresie. 7

8 a b c d Zielona lampka pracy Przycisk kontrolny Czerwona lampka alarmowa Przycisk potwierdzenia e Brak funkcji = przycisk i lampka nieużywane Wykonania Rys. 2. Sygnalizator Tabela 1. Możliwe wykonania czujnika WMS Art.-Nr Typ Sonda Certyfikat badania typu WMS 2-1 DN20 TÜV HWB WMS 3-1 DN20 TÜV HWB Opis działania WMS 2-1/3-1 kontroluje poziom wody w instalacjach grzewczych. Jeżeli poziom wody opadnie poniżej minimalnej wartości urządzenie uruchamia alarm. Urządzenie działa na zasadzie pomiaru przewodności wody w instalacji grzewczej. Kiedy elektroda sondy zanurzona jest w wodzie, WMS sygnalizuje odpowiedni poziom wody. Jeżeli elektroda wynurzy się z wody, natychmiast uruchamiany jest alarm. Sonda Elektrody zewnętrzna oraz wewnętrzna sondy połączone są z sygnalizatorem przy pomocy 2-żyłowego przewodu. Sygnalizator w sposób ciągły monitoruje przewodność wody (oporność elektryczną pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną elektrodą). W celu kontroli poprawności działania, wewnętrzna elektroda może zostać wyciągnięta z wody na około 13 mm. Powoduje to zwiększenie oporno- 8

9 ści elektrycznej między elektrodami, symulując stan alarmowy. Specjalna sprężyna powoduje powrót elektrody do normalnej pozycji. Sygnalizator Sygnalizator w sposób ciągły monitoruje przewodność wody (oporność elektryczną pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną elektrodą). Jeśli przewodność jest większa niż 20 µs, co odpowiada oporności pomiędzy elektrodami mniejszej niż 50 kω, sygnalizator interpretuje to jako prawidłowy poziom wody. Stanowi to jednocześnie potwierdzenie, że nie ma żadnego uszkodzenia w obwodzie czujnika. Czerwona lampka nie świeci się. Wartości przewodności niższe niż 20 µs, lub rezystancja wyższa niż 50 kω interpretowane są jako niski poziom wody, przerwanie przewodu lub uszkodzenie w obwodzie sondy. Czerwona lampka alarmowa świeci się, sygnalizując alarm. WMS 2-1/3-1 jest niezawodnym, samokontrolującym się urządzeniem. Układ elektroniczny sygnalizatora sprawdza poprawność działania urządzenia kilka razy na sekundę. Alarm jest uruchamiany w momencie wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w obwodzie sondy lub sygnalizatora. Po usunięciu przyczyny alarmu, urządzenie należy odblokować przy pomocy przycisku (w przypadku WMS 2-1). Odblokowanie urządzenia może nastąpić tylko wtedy, gdy nie ma żadnych uszkodzeń w obwodach sondy ani sygnalizatora, zasilanie jest prawidłowe, a poziom wody w instalacji jest powyżej określonego minimum. W takim przypadku, czerwona lampka alarmowa gaśnie, a przekaźnik wyjściowy zostaje zwarty. Zielona lampka pracy świeci się cały czas, gdy zasilanie jest podłączone. Alarm można zasymulować przez naciśnięcie przycisku kontrolnego Tryby pracy Czujnik WMS 2-1 posiada wewnętrzną blokadę uruchamianą w momencie zaniku zasilania. Innymi słowy oznacza to, że po przywróceniu zasilania sygnalizator musi zostać odblokowany poprzez naciśnięcie przycisku odblokowania lub poprzez zewnętrzny (zdalny) styk odblokowujący. Czujnik WMS 3-1 odblokowuje się samoczynnie po przywróceniu zasilania. Dla tego typu urządzenia użytkownik musi zainstalować zewnętrzny układ blokady przy awarii zasilania, zgodnie z PN-EN

10 10 Rys. 3. Sygnalizator z ramką montażową do wmontowania w tablicę sterowniczą; po prawej: wymagane wymiary otworu montażowego w tablicy sterowniczej (wymiary podano w mm).

11 4. Dane techniczne Tabela 2. Dane techniczne sondy Parametr / część Wartość / opis Ogólna specyfikacja Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Waga Korpus Pręt elektrody Medium Przyłącza Ciśnienie robocze Przewód połączeniowy Standardowa długość max długość Napięcie sondy 130 x 270 x 44 mm 0,8 kg Mosiądz V4A Czynnik grzewczy o stężeniu glikolu nie większym niż 50% Króćce do wspawania, średnica wewnętrzna 20 mm, średnica zewnętrzna 26,5 mm max 10 bar H05RN-F, 2 x 1 mm 2 1,5 m 50 m (ekranowany) max 12 V Zakres temperatur stosowania Otoczenie 0 C +55 C Medium max 120 C Przechowywanie -10 C +60 C Bezpieczeństwo elektryczne Klasa ochronności IP54 11

12 Tabela 3. Dane techniczne sygnalizatora Parametr Wartość Ogólna specyfikacja Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Waga Opóźnienie bezpiecznika Przyłącza Zakres temperatur stosowania Otoczenie Przechowywanie 100 x 188 x 65 mm 0,7 kg Standardowo ok. 1 sekundy 1 przekaźnik wyjściowy (przełączający) 1 zewnętrzny styk odblokowujący 0 C +55 C 10 C +60 C Zasilanie Napięcie zasilania Pobór mocy Bezpiecznik sieciowy Obciążalność styku przekaźnika Bezpieczeństwo elektryczne 230 V AC ± 10%, 50/60 Hz 5 VA 32 ma max 250 V, 2 A, oporność rezystancyjna Bezpieczeństwo elektryczne wg PN-EN Klasa ochronności II wg PN-EN Ochronność obudowy IP40 wg PN-EN Zgodność elektromagnetyczna (EMC) Emisja zakłóceń Zgodnie z PN-EN Odporność na zakłócenia Zgodnie z PN-EN

13 Rys. 4. Przyłącza sygnalizatora Środkowy dławik gumowy może zostać zastąpiony śrubunkiem M20, który nie jest elementem dostawy. Części zamienne i akcesoria w rozdziale 11 str. 24. Tabela 4. Średnice przewodów Śrubunek M16 M20 Średnica przewodu 4,0 8,8 mm 8,0 12,5 mm 5. Transport oraz przechowywanie UWAGA Możliwość uszkodzenia urządzenia podczas niewłaściwego transportu. Transportować w opakowaniu chroniącym przed uderzeniami. Nie rzucać urządzeniem. Transportować w dopuszczalnym zakresie temperatur. Chronić przed wilgocią, brudem oraz kurzem. UWAGA Możliwość uszkodzenia urządzenia podczas niewłaściwego przechowywania. Przechowywać w opakowaniu chroniącym przed uderzeniami. Magazynować urządzenie w suchym i czystym pomieszczeniu. Przechowywać w dopuszczalnym zakresie temperatur. Chronić przed wilgocią, brudem oraz kurzem. 13

14 6. Montaż i uruchomienie Zarówno sygnalizator jak i zespół sondy nie mogą być instalowane w strefie zagrożenia wybuchem (Ex) Montaż sondy a b Kocioł z osobnymi króćcami na sondę Kocioł bez króćców na sondę Rys. 5. Montaż sondy Zamontować sondę na rurze łączącej komorę parową z komorą wodną kotła parowego lub na rurze zasilającej instalację, pomiędzy kotłem, a pompą obiegową równolegle do tej rury. Jeżeli kocioł wyposażony jest w przyłącza gwintowe do podłączenia sondy, należy je wykorzystać. Pomiędzy czujnikiem, a kotłem nie mogą znajdować się pompy obiegowe, zawory zwrotne, ani odcinające. Odcinki rur przyłączeniowych sondy nie mogą być wyposażone w zawory odcinające, a ich wewnętrzna średnica musi wynosić przynajmniej 20 mm lub ¾. Zamontować sondę zgodnie z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania. Należy zastosować uszczelki będące elementem dostawy. Sondę należy zamontować w takim miejscu instalacji, w którym nie będzie narażona na powstawanie piany. Sonda musi być zamontowana w takim miejscu instalacji, w którym nie będzie narażona na wzrost ciśnienia roboczego powyżej maksymalnego, patrz, tabela 2, str. 11. Rura do napełniania instalacji wodą nie może być połączona z rurami przyłączeniowymi sondy. Należy upewnić się, czy maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia po zewnętrznej stronie obudowy czujnika nie jest przekroczona, patrz tabela 2, str

15 Aby uniknąć fałszywych alarmów spowodowanych przez pęcherze powietrza, wewnętrzna średnica rur przyłączeniowych nie może być znacznie mniejsza niż średnica rury zasilającej instalację (jest to szczególnie ważne w dużych instalacjach grzewczych). Stosując rury przyłączeniowe większej średnicy, należy zastosować stopniowo redukcje do ¾. W miarę możliwości należy zamontować sondę w pozycji pionowej. W wyjątkowych przypadkach sonda może zostać zamontowana pod kątem do 45. Jednakże należy wtedy szczególnie zapobiegać powstawaniu pęcherzy powietrza w sondzie. Sondę należy zamontować w taki sposób, by jej dolna krawędź znajdowała się przynajmniej 100 mm powyżej najwyższego punktu kotła. UWAGA Możliwość uszkodzenia sondy podczas spawania. Nie wolno wykonywać żadnych prac spawalniczych w pobliżu sondy Montaż sygnalizatora Sygnalizator urządzenia WMS 2-1/3-1 należy zamontować na równej, stabilnej i suchej ścianie na wysokości wzroku. Sygnalizator musi być łatwo dostępny i widoczny o każdej porze. Sygnalizator nie może być narażony na zalanie lub obryzganie wodą. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby nie był przekroczony zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia, patrz tabela 2, str. 11. W przypadku montażu na wolnym powietrzu, moduł kontrolny musi być zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. W kotłowni należy zapewnić ochronność minimum IP44, zgodnie z PN-EN

16 1. Otworzyć sygnalizator zgodnie z rys. 6. Punkty od do określają kolejność wykonywania czynności. Rys. 6. Otwieranie obudowy sygnalizatora 2. Przykręcić tylną część obudowy do ściany (możliwe dwa sposoby: A i B) zgodnie z rys. 7. Punkty od do określają kolejność wykonywania czynności. A Wkręcić śrubę do ściany. Zawiesić tylną część obudowy na śrubie. Następnie zamocować tylną część obudowy przez przełożenie drugiej śruby przez otwór w wystającym skrzydełku obudowy i wkręcenie jej do ściany. B Wywiercić otwory montażowe Ø 5 mm w tylnej części obudowy. Tylną cześć obudowy przykręcić do ściany dwiema śrubami korzystając z otworów montażowych. Rys. 7. Mocowanie obudowy sygnalizatora 16

17 3. Elektryczne połączenia należy wykonać wg opisu w rozdziale 6.3, str Zamknąć obudowę sygnalizatora zgodnie z rys. 8. Punkty od do określają kolejność wykonywania czynności Połączenia elektryczne Rys. 8. Zamykanie obudowy sygnalizatora Upewnić się, czy zasilanie zostało odłączone i zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem. Montaż urządzenia nie może być dokonany w pobliżu aparatów elektrycznych dużej mocy, maszyn elektrycznych lub sprzętu spawalniczego. Wszystkie prace przy obwodach elektrycznych muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka. Wszystkie prace należy wykonać w zgodzie z instrukcjami obsługi czujnika niskiego poziomu wody, kotła oraz palnika. Przewód elektryczny zasilający urządzenia kotłowni musi być wyposażony w wyłącznik główny znajdujący się na zewnątrz kotłowni. W momencie jego użycia musi on rozłączyć wszystkie (nieuziemione) przewody. Minimalna przerwa rozłączających styków wyłącznika musi wynosić 3 mm. OSTRZEŻENIE Sygnalizator pracuje pod napięciem sieci (230 V AC). Napięcie to może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć. Jeżeli przewód zasilania sieciowego jest uszkodzony, bezwzględnie nie wolno używać takiego urządzenia. Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy o takich samych parametrach. 17

18 Zasilanie Podłączenie sygnalizatora czujnika niskiego poziomu wody do sieci 230 V AC należy wykonać przy pomocy starannie ułożonego przewodu elektrycznego, np. NYM-O 2 x 1,5 mm 2. Sonda 1. Przewód sieciowy należy wprowadzić do sygnalizatora przez dławik gumowy umieszczony na dole, z prawej strony obudowy. 2. Żyłę fazową podłączyć do zacisku L1, żyłę zerową do zacisku N. 3. Obwód zasilający sygnalizatora powinien być zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem (max 10 A). 1. Przewód sondy należy wprowadzić do sygnalizatora przez dławik umieszczony z lewej strony obudowy. 2. Przewód sondy podłączyć do dwóch zacisków w sygnalizatorze, oznaczonych jako Sonde. Polaryzacja jest obojętna. Jeżeli długość przewodu 1,5 m jest niewystarczająca, można go przedłużyć do maksymalnie 50 m przy pomocy przewodu ekranowanego 2 x 1,5 mm 2. Przewodów sygnałowych nie wolno układać równolegle do przewodów energetycznych ze względu na możliwość zakłóceń. Zgodnie z PN-EN należy zapewnić stopień ochronności wynoszący minimum IP65. Funkcja zewnętrznego odblokowania 1. Przewód zewnętrznego przycisku odblokowującego o maksymalnej długości 200 m należy podłączyć do dwóch zacisków oznaczonych Entr. Napięcie na zaciskach nie przekracza 12 V. 2. Styki zewnętrznego przycisku odblokowującego muszą być bezpotencjałowe. 3. Stosując odblokowywanie zewnętrzne, należy kierować się wytycznymi normy PN-EN dotyczącej projektowania i instalacji wyposażenia elektrycznego, obwodów sterowania i systemów ochrony dla pieców zasilanych paliwami stałymi, płynnymi lub gazowymi oraz ich urządzeń pomocniczych. 18

19 Przekaźnik wyjściowy Sygnał wyjściowy WMS wyprowadzany jest z urządzenia z wykorzystaniem bezpotencjałowego styku przekaźnika wyjściowego. Służy on do awaryjnego wyłączania palnika. 1. Podłączyć sygnalizator w taki sposób, aby palnik kotła został wyłączony w przypadku alarmu. Przekaźnik wyjściowy jest włączony kiedy nie ma alarmu natomiast rozłączany w przypadku jego pojawienia się. 2. Należy zastosować zewnętrzny bezpiecznik (max M 2 A) zabezpieczający styk przekaźnika wyjściowego czujnika niskiego poziomu wody. Przykładowe podłączenia elektryczne modułu sterującego przedstawiono na stronie 19. Przekaźnik wyjściowy wyłączający palnik, zewnętrzne przyciski odblokowujące i sygnalizatory zewnętrzne nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamontować we własnym zakresie. Przykłady podłączenia 1 Bezpiecznik sieciowy F1 2 Sonda 3 Kocioł 4 Zewnętrzne odblokowanie (wyposażenie zewnętrzne) 5 Zewnętrzny alarm / zewnętrzna sygnalizacja pracy (wyposażenie zewnętrzne) 6 Przekaźnik wyłączający palnik (wyposażenie zewnętrzne) 7 Zasilanie Rys. 9. Przykład podłączenia urządzenia WMS

20 1 Bezpiecznik sieciowy F1 2 Sonda 3 Kocioł 4 Zewnętrzne odblokowanie (wyposażenie zewnętrzne) 5 Zewnętrzny alarm / zewnętrzna sygnalizacja pracy (wyposażenie zewnętrzne) 6 Przycisk zewn. odblokowania po awarii zasilania (wyposażenie zewnętrzne) 7 Zasilanie 8 Przekaźnik wyłączający palnik (wyposażenie zewnętrzne) Rys. 10. Przykład podłączenia urządzenia WMS 3-1 W przypadku urządzenia WMS 3-1, należy wykonać we własnym zakresie zewnętrzny układ blokady z przekaźnikiem. UWAGA Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy się liczyć z występowaniem przepięć mogących uszkodzić styki przekaźnika. Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy stosować układy gasikowe RC dostępne w sprzedaży, np. 0,1 µf/100 Ω Uruchamianie urządzenia 1. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy zostały prawidłowo wykonane następujące czynności: 20 Sygnalizator i sonda zamontowane są zgodnie z rozdziałem 6, str. 13. W układzie grzewczym znajduje się odpowiednia ilość wody. Połączenia elektryczne wykonane są zgodnie z rozdziałem 6.3., str. 17. Sonda podłączona jest do sygnalizatora. Przekaźnik zewnętrzny jest podłączony (jeżeli jest wymagany). Zewnętrzny układ blokady w przypadku zaniku zasilania jest zainstalowany (jeżeli jest wymagany). Podłączenie do sieci jest wykonane. Płaski przewód taśmowy połączony jest z płytką drukowaną.

21 Obudowa sygnalizatora jest przykręcona. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, czujnik minimalnego poziomu wody WMS jest gotowy do pracy. 2. Należy włączyć zasilanie elektryczne przez załączenie bezpiecznika sieciowego. Zaświeci się zielona lampka pracy, a także czerwona lampka alarmowa. Urządzenie WMS 3-1 odblokowuje się samoczynnie. Czerwona lampka alarmowa gaśnie po około 1 sekundzie, jeżeli nie ma żadnych nieprawidłowości. 3. Urządzenie WMS 2-1 musi zostać odblokowane ręcznie, przy pomocy przycisku odblokowującego lub zewnętrznego przycisku odblokowującego. Jeżeli nie ma nieprawidłowości, czerwona lampka alarmowa gaśnie, a palnik zostaje uruchomiony. 4. Wykonać kontrolę poprawności działania zgodnie z rozdziałem 6.5., str Kontrola poprawności działania Kontrolę poprawności działania urządzenia przeprowadza się ręcznie poprzez obniżenie poziomu wody, lub poprzez uniesienie wewnętrznej, ruchomej elektrody. Czynność ta musi być wykonywana okresowo. Wykonać kontrolę poprawności działania nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdej konserwacji lub naprawie. Przy użyciu sondy 1. Skontrolować poprawność działania oraz oporności izolacji elektrod poprzez uniesienie do oporu elektrody wewnętrznej z płaszcza wodnego kotła na około 1 sekundę za pomocą uchwytu w górnej części urządzenia. Elektroda wyciągnięta jest z płaszcza wodnego, symulując w ten sposób niski poziom wody. Zapala się czerwona lampka alarmowa, a palnik zostaje automatycznie wyłączony. 2. Nacisnąć przycisk odblokowania, aby powrócić do normalnej pracy. Czerwona lampka alarmowa zgaśnie, a palnik uruchamia się. 21

22 Przy użyciu przycisku Kontrola 1. Nacisnąć przycisk Kontrola na około 1 sekundę. Połączenie z sondą zostaję przerwane, a czerwona lampka alarmowa zapala się. Palnik zostaje wyłączony automatycznie. 2. Nacisnąć przycisk odblokowania, aby powrócić do normalnej pracy. Czerwona lampka alarmowa zgaśnie, a palnik uruchamia się. 7. Eksploatacja Użytkowanie urządzenia wymaga regularnego kontrolowania: Czy świeci się zielona lampka pracy. Czy nie świeci się czerwona lampka alarmowa. Czy działa palnik. 8. Konserwacja Do czyszczenia obudowy urządzenia nie wolno stosować benzyn, rozpuszczalników, ani innych środków chemicznych mogących uszkodzić obudowę urządzenia Okresowa kontrola i konserwacja Tabela 5. Częstotliwość wykonywania kontroli urządzenia Częstotliwość wykonywania Raz w roku Regularnie W przypadku uszkodzenia bezpiecznika sieciowego Czynność Wykonać test sprawności, patrz rozdział 6.5., str. 21. Upewnić się, czy WMS oraz jego otoczenie utrzymane jest w czystości, łatwo dostępne i widoczne. Utrzymywać sondę w czystości i dbać o to, aby by nie znajdował się na niej osad. Może być konieczne oczyszczenie sondy. Nie dodawać żadnych substancji do wody grzewczej, które mogą spowodować powstawanie nalotów, oblepiać powierzchnie lub zanieczyszczać wodę. Wymienić bezpiecznik sieciowy F1. Patrz rozdział 8.2., str

23 8.2. Wymiana bezpiecznika Wymiana bezpiecznika sieciowego F1: Należy upewnić się, czy zasilanie detektora zostało odłączone i zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem. Rozkręcić sygnalizator zgodnie z rozdziałem 6.2, str. 15. Zdjąć przezroczystą osłonkę bezpiecznika F1. (Rys. 9, str. 19) Wymienić wkładkę topikową F1 (części zamienne i akcesoria, patrz rozdział 11, str. 24) Nałożyć przeźroczystą osłonkę bezpiecznika. Wielożyłową, płaską taśmę połączyć z listwą wtykową. Założyć i przykręcić górną część obudowy sygnalizatora zgodnie z rozdziałem 6.2., str. 15. Włączyć napięcie zasilające. 23

24 9. Rozwiązywanie problemów Wszelkie naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Tabela 6. Rozwiązywanie problemów Usterka Możliwy powód Środki zaradcze Nie pali się zielona lampka robocza Napięcie sieciowe jest odłączone Podłączyć napięcie sieciowe Bezpiecznik sieciowy jest uszkodzony Wymienić bezpiecznik sieciowy F1 Pali się czerwona lampka alarmowa Czerwona lampka alarmowa świeci się. Nie można odblokować urządzenia Naciskanie przycisku kontrolnego nie daje żadnych efektów Wyciąganie elektrody nie daje żadnych efektów Przewód zasilający jest nieprawidłowo podłączony Niski poziom wody Sonda nie jest podłączona Uszkodzony jest przewód sondy Uszkodzenie modułu kontrolnego Podłączyć prawidłowo główny przewód zasilający Dopełnić instalację wodą Nacisnąć przycisk odblokowania Podłączyć sondę Sprawdzić przewód Wymienić moduł kontrolny - Wymienić sondę Sprawdzić podłączenie sondy Palnik nie uruchamia się - Sprawdzić czy pali się czerwona lampka alarmowa Sprawdzić podłączenia Sprawdzić palnik Inne niesprawności - Prosimy o kontakt z AFRISO Sp. z o.o. 24

25 10. Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie 1. Odłączyć zasilanie urządzenia, 2. Zdemontować urządzenie, 3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania. Czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 zbudowany jest z materiałów, które można poddać recyklingowi. 11. Części zamienne, wyposażenie dodatkowe Artykuł Sygnalizator WMS 2-1 Art.-Nr Sygnalizator WMS Sonda WMS DN

26 Rama montażowa dla modułu kontrolnego Zestaw uszczelniający (IP54) wraz ze śrubunkiem M Złącze KVA do przedłużenia przewodu Układ gasikowy RC (0,1 µf/100 Ω) Bezpiecznik sieciowy F1 (M 32 ma) Gwarancja Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania. 26

27 13. Prawa autorskie Prawa autorskie instrukcji montażu i użytkowania należą do AFRISO Sp. z o.o. Przedruk, tłumaczenie i powielanie, także częściowe jest bez pisemnej zgody zabronione. Zmiana szczegółów technicznych, zarówno pisemnych jak i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji. 14. Satysfakcja klienta Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: tel.: Dopuszczenia i certyfikaty Urządzenie jest zgodne z dyrektywą unijną dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2004/108/WE), dyrektywą unijną dotyczącą sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2006/95/WE) oraz dyrektywą ciśnieniową PED (97/23/WE). Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS zgodne są również z VdTÜV. 16. Załączniki 27

28

29 Szałsza, Deklaracja zgodności CE Tłumaczenie z języka niemieckiego dokumentu FB Producent: Produkt: AFRISO-EURO-INDEX GMBH Lindenstr Güglingen Czujnik niskiego poziomu wody Oznaczenie typu: WMS 2-1, WMS 3-1 Parametry pracy: AC 230 V, 50 Hz, 5 VA, IP40, klasa II, PN10 Wymieniony produkt jest zgodny z przytoczonymi poniżej normami oraz spełnia wymogi następujących Dyrektyw Europejskich: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (2004/108/EG) - emisja zakłóceń wg DIN EN odporność na zakłócenia wg DIN EN Dyrektywa Niskonapięciowa (2006/95/EG) - bezpieczeństwo elektryczne wg DIN EN 60335, Część 1 Dyrektywa ciśnieniowa (97/23/EG) - Moduł B i Moduł D zgodnie z załącznikiem III - Jednostka badawcza TüV Süd, Dudenstr. 28, Mannheim numer Badanie (Moduł B) Nr BAF-MUC i 002 Badanie typu - VdTüV-Merkblatt Wasserstand 100 Podpisany w dniu : Dr Aldinger, Dyrektor Techniczny Osoba odpowiedzialna za dokonanie tłumaczenia: Nazwisko: Wojciechowski Błażej Data: Podpis: AFRISO Sp. z o.o., Szałsza ul. Kościelna 7, Czekanów, Poland tel , fax ,

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Elekromechaniczny

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 932 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000

Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Inwertery fotowoltaiczne QX³4000 QX³5000 QX³6000 QX³7000 QX³8000 QX³10000 QX³13000 QX³15000 QX³18000 Spis treści 1 Informacje ogólne...6 1.1 Konwencje użyte w instrukcji... 7 1.2 Zakres ważności... 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

DOMIcondens F 24 D - F 28 D

DOMIcondens F 24 D - F 28 D DOMIcondens F 24 D - F 28 D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I OBSŁUGI DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DOMIcondens D Dyrektywa 2009/142/EC Urządzenia gazowe Direttiva 2009/142/EC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP 3D 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo