Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1"

Transkrypt

1 Kunda, Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr , AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, Czekanów tel ; fax ;

2 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania Znaki ostrzegawcze Wyjaśnienie znaczenia symboli Bezpieczeństwo Przeznaczenie urządzenia Ograniczenie stosowania Kontrola jakości Uprawnieni do obsługi Modyfikacje produktu Używanie części zamiennych i wyposażenia dodatkowego Odpowiedzialność Opis urządzenia Budowa Opis działania Tryby pracy Dane techniczne Transport oraz przechowywanie Montaż i uruchomienie Montaż sondy Montaż sygnalizatora Połączenia elektryczne Uruchamianie urządzenia Kontrola poprawności działania Eksploatacja Konserwacja Okresowa kontrola i konserwacja Wymiana bezpiecznika Rozwiązywanie problemów Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie Części zamienne, wyposażenie dodatkowe Gwarancja Prawa autorskie Satysfakcja klienta Dopuszczenia i certyfikaty Załączniki

3 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania Instrukcja montażu i użytkowania jest ważnym elementem dostawy. Dlatego zalecamy: Przeczytać instrukcję montażu i użytkowania przed instalacją urządzenia. Przechowywać instrukcję montażu i użytkowania przez cały czas eksploatacji urządzenia. Przekazać instrukcję montażu i użytkowania każdemu następnemu posiadaczowi lub użytkownikowi urządzenia 1.1. Znaki ostrzegawcze ZAGROŻENIE Określa rodzaj i źródło zagrożenia. Opisuje co zrobić, by uniknąć zagrożenia. Zagrożenia mają 3 poziomy: Zagrożenie NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Znaczenie Bezpośrednie niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie grozi śmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała. Możliwe niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała. Niebezpieczna sytuacja! Nieprzestrzeganie może spowodować lekkie lub średnie uszkodzenie ciała albo szkody materialne Wyjaśnienie znaczenia symboli Symbol Znaczenie Wymagana kontrola wykonanych czynności Zalecenie producenta 1. Działanie w kilku krokach Wynik działania Wyliczanie 3

4 2. Bezpieczeństwo 2.1. Przeznaczenie urządzenia Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS 2-1 oraz WMS 3-1 przeznaczone są wyłącznie do zabezpieczania kotłów pracujących w instalacjach grzewczych zgodnych z PN-EN przed przegrzaniem, na skutek nadmiernego obniżenia poziomu wody w instalacji. Zgodnie z normą PN-EN instalacje grzewcze o mocy powyżej 300 kw muszą być obowiązkowo wyposażone w czujniki niskiego poziomu wody. Montaż czujników niskiego poziomu wody zalecany jest we wszystkich instalacjach grzewczych. Norma PN-EN nakłada także obowiązek montażu zabezpieczenia przed niskim poziomem wody w instalacjach w których źródło ciepła jest zlokalizowane wyżej niż większość grzejników Ograniczenie stosowania Elektronicznych czujników niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 nie wolno stosować w instalacjach grzewczych gdzie temperatura wody jest wyższa niż 120 C oraz gdy ciśnienie w instalacji przekracza 10 bar. Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody nie mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem (Ex). Każde inne zastosowanie niż wskazane w rozdziale 2.1. jest zabronione Kontrola jakości Konstrukcja elektronicznych czujników poziomu wody WMS 2-1/3-1 odpowiada obecnemu stanowi techniki i normom technicznym dotyczącym bezpieczeństwa. Każdy czujnik sprawdzany jest przed wysyłką pod względem poprawności działania i bezpieczeństwa. Należy stosować czujniki poziomu WMS 2-1/3-1 jedynie w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń. Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję montażu i użytkowania, jak również stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 4

5 OSTRZEŻENIE Sygnalizator czujnika niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 pracuje pod napięciem sieci (230 V AC). Napięcie to może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć. Nie dopuszczać do kontaktu sygnalizatora z wodą. Przed otwarciem sygnalizatora lub przed czynnościami konserwacyjnymi, należy urządzenie odłączyć od sieci (wyłączyć bezpiecznik). Nie dokonywać żadnych przeróbek w sygnalizatorze. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia należy skontaktować się z dostawcą. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze znajdujące się na urządzeniu oraz jego opakowaniu. UWAGA Możliwe uszkodzenie czujnika wskutek zbyt wysokiego ciśnienia lub zbyt wysokiej temperatury. Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury wody, patrz tabela 2, str. 11. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia wody, patrz tabela 2, str Uprawnieni do obsługi Czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 powinien być instalowany, uruchamiany, obsługiwany, demontowany tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel. Prace przy obwodach elektrycznych należy zlecić uprawnionemu elektromonterowi. Przed rozpoczęciem prac montażowo-instalacyjnych należy przeczytać i zrozumieć instrukcję montażu i użytkowania. Wykonawca po zakończeniu montażu powinien przekazać instrukcję montażu i użytkowania ostatecznemu użytkownikowi Modyfikacje produktu Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa. 5

6 2.6. Używanie części zamiennych i wyposażenia dodatkowego Używanie niewłaściwych dodatkowych części oraz akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia. Należy stosować tylko oryginalne części i akcesoria wyprodukowane przez AFRISO-EURO-INDEX GmbH Odpowiedzialność Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie uszkodzenia lub ich konsekwencje wynikające z niedokładnego przeczytania bądź niezrozumienia instrukcji montażu i użytkowania, wskazówek i zaleceń. Producent oraz firma sprzedająca urządzenie nie odpowiadają za uszkodzenia i koszty poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie korzystające z urządzenia, powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem wskazanym w rozdziale 2.1. instrukcji montażu i użytkowania, niewłaściwego lub wadliwego podłączenia lub konserwacji i obsługi niezgodnej z zaleceniami producenta. AFRISO Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby materiały informacyjne nie zawierały błędów. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w poniższej instrukcji montażu i użytkowania prosimy o kontakt: tel.: Opis urządzenia Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 składają się z niezawodnego, samokontrolującego się modułu sygnalizatora, wykonującego okresowo test poprawności działania samego modułu oraz sondy. Sygnalizator i sonda połączone są dwużyłowym przewodem sygnałowym, którego maksymalna długość może wynosić 50 m. Po wykryciu niskiego poziomu wody urządzenie wzbudza alarm oraz może włączać lub wyłączać napięcie dowolnego urządzenia zewnętrznego Budowa Sonda Sonda składa się z kątowego korpusu, plastikowej obudowy, elektrody zewnętrznej oraz ruchomej elektrody wewnętrznej, która może zostać wyciągnięta na 13 mm w celu kontroli poprawności działania urządzenia. Sonda posiada dwa króćce DN20 do przyspawania (średnica wewnętrzna króćca 20 mm, średnica zewnętrzna 26,5 mm). Sonda wyposażona jest fabrycznie z przewód elektryczny o długości 1,5 m. 6

7 1 Pręt elektrody wewnętrznej 2 Plastikowa obudowa 3 Korpus mosiężny 4 Nakrętki G1 (pod klucz 40 mm) 5 Uszczelka o wymiarach 30 x 21 x 2 mm 6 Króćce przyłączeniowe do spawania Ø26,5mm (DN20) Rys. 1. Budowa sondy Sygnalizator Sygnalizator składa się z odpornej na uderzenia plastikowej obudowy zawierającej lampki sygnalizacyjne, przyciski oraz układy elektroniczne służące do analizowania i przetwarzania sygnału z sondy na cyfrowy sygnał wyjściowy. Sygnał wyjściowy można wyprowadzić na zewnątrz, do urządzenia dodatkowego dzięki przekaźnikowi ze stykiem bezpotencjałowym. Dostępne są dwie wersje sygnalizatora: Sygnalizator WMS 2-1: Z wewnętrzną blokadą przy braku zasilania. Oznacza to, że po każdej awarii zasilania moduł sterujący należy odblokować ręcznie, przy pomocy przycisku. Sygnalizator WMS 3-1: Z zewnętrzną blokadą przy braku zasilania. Oznacza to, że po awarii zasilania moduł sterujący odblokowuje się samoczynnie, a zewnętrzny układ blokady należy wykonać we własnym zakresie. 7

8 a b c d Zielona lampka pracy Przycisk kontrolny Czerwona lampka alarmowa Przycisk potwierdzenia e Brak funkcji = przycisk i lampka nieużywane Wykonania Rys. 2. Sygnalizator Tabela 1. Możliwe wykonania czujnika WMS Art.-Nr Typ Sonda Certyfikat badania typu WMS 2-1 DN20 TÜV HWB WMS 3-1 DN20 TÜV HWB Opis działania WMS 2-1/3-1 kontroluje poziom wody w instalacjach grzewczych. Jeżeli poziom wody opadnie poniżej minimalnej wartości urządzenie uruchamia alarm. Urządzenie działa na zasadzie pomiaru przewodności wody w instalacji grzewczej. Kiedy elektroda sondy zanurzona jest w wodzie, WMS sygnalizuje odpowiedni poziom wody. Jeżeli elektroda wynurzy się z wody, natychmiast uruchamiany jest alarm. Sonda Elektrody zewnętrzna oraz wewnętrzna sondy połączone są z sygnalizatorem przy pomocy 2-żyłowego przewodu. Sygnalizator w sposób ciągły monitoruje przewodność wody (oporność elektryczną pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną elektrodą). W celu kontroli poprawności działania, wewnętrzna elektroda może zostać wyciągnięta z wody na około 13 mm. Powoduje to zwiększenie oporno- 8

9 ści elektrycznej między elektrodami, symulując stan alarmowy. Specjalna sprężyna powoduje powrót elektrody do normalnej pozycji. Sygnalizator Sygnalizator w sposób ciągły monitoruje przewodność wody (oporność elektryczną pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną elektrodą). Jeśli przewodność jest większa niż 20 µs, co odpowiada oporności pomiędzy elektrodami mniejszej niż 50 kω, sygnalizator interpretuje to jako prawidłowy poziom wody. Stanowi to jednocześnie potwierdzenie, że nie ma żadnego uszkodzenia w obwodzie czujnika. Czerwona lampka nie świeci się. Wartości przewodności niższe niż 20 µs, lub rezystancja wyższa niż 50 kω interpretowane są jako niski poziom wody, przerwanie przewodu lub uszkodzenie w obwodzie sondy. Czerwona lampka alarmowa świeci się, sygnalizując alarm. WMS 2-1/3-1 jest niezawodnym, samokontrolującym się urządzeniem. Układ elektroniczny sygnalizatora sprawdza poprawność działania urządzenia kilka razy na sekundę. Alarm jest uruchamiany w momencie wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w obwodzie sondy lub sygnalizatora. Po usunięciu przyczyny alarmu, urządzenie należy odblokować przy pomocy przycisku (w przypadku WMS 2-1). Odblokowanie urządzenia może nastąpić tylko wtedy, gdy nie ma żadnych uszkodzeń w obwodach sondy ani sygnalizatora, zasilanie jest prawidłowe, a poziom wody w instalacji jest powyżej określonego minimum. W takim przypadku, czerwona lampka alarmowa gaśnie, a przekaźnik wyjściowy zostaje zwarty. Zielona lampka pracy świeci się cały czas, gdy zasilanie jest podłączone. Alarm można zasymulować przez naciśnięcie przycisku kontrolnego Tryby pracy Czujnik WMS 2-1 posiada wewnętrzną blokadę uruchamianą w momencie zaniku zasilania. Innymi słowy oznacza to, że po przywróceniu zasilania sygnalizator musi zostać odblokowany poprzez naciśnięcie przycisku odblokowania lub poprzez zewnętrzny (zdalny) styk odblokowujący. Czujnik WMS 3-1 odblokowuje się samoczynnie po przywróceniu zasilania. Dla tego typu urządzenia użytkownik musi zainstalować zewnętrzny układ blokady przy awarii zasilania, zgodnie z PN-EN

10 10 Rys. 3. Sygnalizator z ramką montażową do wmontowania w tablicę sterowniczą; po prawej: wymagane wymiary otworu montażowego w tablicy sterowniczej (wymiary podano w mm).

11 4. Dane techniczne Tabela 2. Dane techniczne sondy Parametr / część Wartość / opis Ogólna specyfikacja Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Waga Korpus Pręt elektrody Medium Przyłącza Ciśnienie robocze Przewód połączeniowy Standardowa długość max długość Napięcie sondy 130 x 270 x 44 mm 0,8 kg Mosiądz V4A Czynnik grzewczy o stężeniu glikolu nie większym niż 50% Króćce do wspawania, średnica wewnętrzna 20 mm, średnica zewnętrzna 26,5 mm max 10 bar H05RN-F, 2 x 1 mm 2 1,5 m 50 m (ekranowany) max 12 V Zakres temperatur stosowania Otoczenie 0 C +55 C Medium max 120 C Przechowywanie -10 C +60 C Bezpieczeństwo elektryczne Klasa ochronności IP54 11

12 Tabela 3. Dane techniczne sygnalizatora Parametr Wartość Ogólna specyfikacja Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Waga Opóźnienie bezpiecznika Przyłącza Zakres temperatur stosowania Otoczenie Przechowywanie 100 x 188 x 65 mm 0,7 kg Standardowo ok. 1 sekundy 1 przekaźnik wyjściowy (przełączający) 1 zewnętrzny styk odblokowujący 0 C +55 C 10 C +60 C Zasilanie Napięcie zasilania Pobór mocy Bezpiecznik sieciowy Obciążalność styku przekaźnika Bezpieczeństwo elektryczne 230 V AC ± 10%, 50/60 Hz 5 VA 32 ma max 250 V, 2 A, oporność rezystancyjna Bezpieczeństwo elektryczne wg PN-EN Klasa ochronności II wg PN-EN Ochronność obudowy IP40 wg PN-EN Zgodność elektromagnetyczna (EMC) Emisja zakłóceń Zgodnie z PN-EN Odporność na zakłócenia Zgodnie z PN-EN

13 Rys. 4. Przyłącza sygnalizatora Środkowy dławik gumowy może zostać zastąpiony śrubunkiem M20, który nie jest elementem dostawy. Części zamienne i akcesoria w rozdziale 11 str. 24. Tabela 4. Średnice przewodów Śrubunek M16 M20 Średnica przewodu 4,0 8,8 mm 8,0 12,5 mm 5. Transport oraz przechowywanie UWAGA Możliwość uszkodzenia urządzenia podczas niewłaściwego transportu. Transportować w opakowaniu chroniącym przed uderzeniami. Nie rzucać urządzeniem. Transportować w dopuszczalnym zakresie temperatur. Chronić przed wilgocią, brudem oraz kurzem. UWAGA Możliwość uszkodzenia urządzenia podczas niewłaściwego przechowywania. Przechowywać w opakowaniu chroniącym przed uderzeniami. Magazynować urządzenie w suchym i czystym pomieszczeniu. Przechowywać w dopuszczalnym zakresie temperatur. Chronić przed wilgocią, brudem oraz kurzem. 13

14 6. Montaż i uruchomienie Zarówno sygnalizator jak i zespół sondy nie mogą być instalowane w strefie zagrożenia wybuchem (Ex) Montaż sondy a b Kocioł z osobnymi króćcami na sondę Kocioł bez króćców na sondę Rys. 5. Montaż sondy Zamontować sondę na rurze łączącej komorę parową z komorą wodną kotła parowego lub na rurze zasilającej instalację, pomiędzy kotłem, a pompą obiegową równolegle do tej rury. Jeżeli kocioł wyposażony jest w przyłącza gwintowe do podłączenia sondy, należy je wykorzystać. Pomiędzy czujnikiem, a kotłem nie mogą znajdować się pompy obiegowe, zawory zwrotne, ani odcinające. Odcinki rur przyłączeniowych sondy nie mogą być wyposażone w zawory odcinające, a ich wewnętrzna średnica musi wynosić przynajmniej 20 mm lub ¾. Zamontować sondę zgodnie z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania. Należy zastosować uszczelki będące elementem dostawy. Sondę należy zamontować w takim miejscu instalacji, w którym nie będzie narażona na powstawanie piany. Sonda musi być zamontowana w takim miejscu instalacji, w którym nie będzie narażona na wzrost ciśnienia roboczego powyżej maksymalnego, patrz, tabela 2, str. 11. Rura do napełniania instalacji wodą nie może być połączona z rurami przyłączeniowymi sondy. Należy upewnić się, czy maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia po zewnętrznej stronie obudowy czujnika nie jest przekroczona, patrz tabela 2, str

15 Aby uniknąć fałszywych alarmów spowodowanych przez pęcherze powietrza, wewnętrzna średnica rur przyłączeniowych nie może być znacznie mniejsza niż średnica rury zasilającej instalację (jest to szczególnie ważne w dużych instalacjach grzewczych). Stosując rury przyłączeniowe większej średnicy, należy zastosować stopniowo redukcje do ¾. W miarę możliwości należy zamontować sondę w pozycji pionowej. W wyjątkowych przypadkach sonda może zostać zamontowana pod kątem do 45. Jednakże należy wtedy szczególnie zapobiegać powstawaniu pęcherzy powietrza w sondzie. Sondę należy zamontować w taki sposób, by jej dolna krawędź znajdowała się przynajmniej 100 mm powyżej najwyższego punktu kotła. UWAGA Możliwość uszkodzenia sondy podczas spawania. Nie wolno wykonywać żadnych prac spawalniczych w pobliżu sondy Montaż sygnalizatora Sygnalizator urządzenia WMS 2-1/3-1 należy zamontować na równej, stabilnej i suchej ścianie na wysokości wzroku. Sygnalizator musi być łatwo dostępny i widoczny o każdej porze. Sygnalizator nie może być narażony na zalanie lub obryzganie wodą. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby nie był przekroczony zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia, patrz tabela 2, str. 11. W przypadku montażu na wolnym powietrzu, moduł kontrolny musi być zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. W kotłowni należy zapewnić ochronność minimum IP44, zgodnie z PN-EN

16 1. Otworzyć sygnalizator zgodnie z rys. 6. Punkty od do określają kolejność wykonywania czynności. Rys. 6. Otwieranie obudowy sygnalizatora 2. Przykręcić tylną część obudowy do ściany (możliwe dwa sposoby: A i B) zgodnie z rys. 7. Punkty od do określają kolejność wykonywania czynności. A Wkręcić śrubę do ściany. Zawiesić tylną część obudowy na śrubie. Następnie zamocować tylną część obudowy przez przełożenie drugiej śruby przez otwór w wystającym skrzydełku obudowy i wkręcenie jej do ściany. B Wywiercić otwory montażowe Ø 5 mm w tylnej części obudowy. Tylną cześć obudowy przykręcić do ściany dwiema śrubami korzystając z otworów montażowych. Rys. 7. Mocowanie obudowy sygnalizatora 16

17 3. Elektryczne połączenia należy wykonać wg opisu w rozdziale 6.3, str Zamknąć obudowę sygnalizatora zgodnie z rys. 8. Punkty od do określają kolejność wykonywania czynności Połączenia elektryczne Rys. 8. Zamykanie obudowy sygnalizatora Upewnić się, czy zasilanie zostało odłączone i zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem. Montaż urządzenia nie może być dokonany w pobliżu aparatów elektrycznych dużej mocy, maszyn elektrycznych lub sprzętu spawalniczego. Wszystkie prace przy obwodach elektrycznych muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka. Wszystkie prace należy wykonać w zgodzie z instrukcjami obsługi czujnika niskiego poziomu wody, kotła oraz palnika. Przewód elektryczny zasilający urządzenia kotłowni musi być wyposażony w wyłącznik główny znajdujący się na zewnątrz kotłowni. W momencie jego użycia musi on rozłączyć wszystkie (nieuziemione) przewody. Minimalna przerwa rozłączających styków wyłącznika musi wynosić 3 mm. OSTRZEŻENIE Sygnalizator pracuje pod napięciem sieci (230 V AC). Napięcie to może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć. Jeżeli przewód zasilania sieciowego jest uszkodzony, bezwzględnie nie wolno używać takiego urządzenia. Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy o takich samych parametrach. 17

18 Zasilanie Podłączenie sygnalizatora czujnika niskiego poziomu wody do sieci 230 V AC należy wykonać przy pomocy starannie ułożonego przewodu elektrycznego, np. NYM-O 2 x 1,5 mm 2. Sonda 1. Przewód sieciowy należy wprowadzić do sygnalizatora przez dławik gumowy umieszczony na dole, z prawej strony obudowy. 2. Żyłę fazową podłączyć do zacisku L1, żyłę zerową do zacisku N. 3. Obwód zasilający sygnalizatora powinien być zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem (max 10 A). 1. Przewód sondy należy wprowadzić do sygnalizatora przez dławik umieszczony z lewej strony obudowy. 2. Przewód sondy podłączyć do dwóch zacisków w sygnalizatorze, oznaczonych jako Sonde. Polaryzacja jest obojętna. Jeżeli długość przewodu 1,5 m jest niewystarczająca, można go przedłużyć do maksymalnie 50 m przy pomocy przewodu ekranowanego 2 x 1,5 mm 2. Przewodów sygnałowych nie wolno układać równolegle do przewodów energetycznych ze względu na możliwość zakłóceń. Zgodnie z PN-EN należy zapewnić stopień ochronności wynoszący minimum IP65. Funkcja zewnętrznego odblokowania 1. Przewód zewnętrznego przycisku odblokowującego o maksymalnej długości 200 m należy podłączyć do dwóch zacisków oznaczonych Entr. Napięcie na zaciskach nie przekracza 12 V. 2. Styki zewnętrznego przycisku odblokowującego muszą być bezpotencjałowe. 3. Stosując odblokowywanie zewnętrzne, należy kierować się wytycznymi normy PN-EN dotyczącej projektowania i instalacji wyposażenia elektrycznego, obwodów sterowania i systemów ochrony dla pieców zasilanych paliwami stałymi, płynnymi lub gazowymi oraz ich urządzeń pomocniczych. 18

19 Przekaźnik wyjściowy Sygnał wyjściowy WMS wyprowadzany jest z urządzenia z wykorzystaniem bezpotencjałowego styku przekaźnika wyjściowego. Służy on do awaryjnego wyłączania palnika. 1. Podłączyć sygnalizator w taki sposób, aby palnik kotła został wyłączony w przypadku alarmu. Przekaźnik wyjściowy jest włączony kiedy nie ma alarmu natomiast rozłączany w przypadku jego pojawienia się. 2. Należy zastosować zewnętrzny bezpiecznik (max M 2 A) zabezpieczający styk przekaźnika wyjściowego czujnika niskiego poziomu wody. Przykładowe podłączenia elektryczne modułu sterującego przedstawiono na stronie 19. Przekaźnik wyjściowy wyłączający palnik, zewnętrzne przyciski odblokowujące i sygnalizatory zewnętrzne nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamontować we własnym zakresie. Przykłady podłączenia 1 Bezpiecznik sieciowy F1 2 Sonda 3 Kocioł 4 Zewnętrzne odblokowanie (wyposażenie zewnętrzne) 5 Zewnętrzny alarm / zewnętrzna sygnalizacja pracy (wyposażenie zewnętrzne) 6 Przekaźnik wyłączający palnik (wyposażenie zewnętrzne) 7 Zasilanie Rys. 9. Przykład podłączenia urządzenia WMS

20 1 Bezpiecznik sieciowy F1 2 Sonda 3 Kocioł 4 Zewnętrzne odblokowanie (wyposażenie zewnętrzne) 5 Zewnętrzny alarm / zewnętrzna sygnalizacja pracy (wyposażenie zewnętrzne) 6 Przycisk zewn. odblokowania po awarii zasilania (wyposażenie zewnętrzne) 7 Zasilanie 8 Przekaźnik wyłączający palnik (wyposażenie zewnętrzne) Rys. 10. Przykład podłączenia urządzenia WMS 3-1 W przypadku urządzenia WMS 3-1, należy wykonać we własnym zakresie zewnętrzny układ blokady z przekaźnikiem. UWAGA Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy się liczyć z występowaniem przepięć mogących uszkodzić styki przekaźnika. Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy stosować układy gasikowe RC dostępne w sprzedaży, np. 0,1 µf/100 Ω Uruchamianie urządzenia 1. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy zostały prawidłowo wykonane następujące czynności: 20 Sygnalizator i sonda zamontowane są zgodnie z rozdziałem 6, str. 13. W układzie grzewczym znajduje się odpowiednia ilość wody. Połączenia elektryczne wykonane są zgodnie z rozdziałem 6.3., str. 17. Sonda podłączona jest do sygnalizatora. Przekaźnik zewnętrzny jest podłączony (jeżeli jest wymagany). Zewnętrzny układ blokady w przypadku zaniku zasilania jest zainstalowany (jeżeli jest wymagany). Podłączenie do sieci jest wykonane. Płaski przewód taśmowy połączony jest z płytką drukowaną.

21 Obudowa sygnalizatora jest przykręcona. Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, czujnik minimalnego poziomu wody WMS jest gotowy do pracy. 2. Należy włączyć zasilanie elektryczne przez załączenie bezpiecznika sieciowego. Zaświeci się zielona lampka pracy, a także czerwona lampka alarmowa. Urządzenie WMS 3-1 odblokowuje się samoczynnie. Czerwona lampka alarmowa gaśnie po około 1 sekundzie, jeżeli nie ma żadnych nieprawidłowości. 3. Urządzenie WMS 2-1 musi zostać odblokowane ręcznie, przy pomocy przycisku odblokowującego lub zewnętrznego przycisku odblokowującego. Jeżeli nie ma nieprawidłowości, czerwona lampka alarmowa gaśnie, a palnik zostaje uruchomiony. 4. Wykonać kontrolę poprawności działania zgodnie z rozdziałem 6.5., str Kontrola poprawności działania Kontrolę poprawności działania urządzenia przeprowadza się ręcznie poprzez obniżenie poziomu wody, lub poprzez uniesienie wewnętrznej, ruchomej elektrody. Czynność ta musi być wykonywana okresowo. Wykonać kontrolę poprawności działania nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdej konserwacji lub naprawie. Przy użyciu sondy 1. Skontrolować poprawność działania oraz oporności izolacji elektrod poprzez uniesienie do oporu elektrody wewnętrznej z płaszcza wodnego kotła na około 1 sekundę za pomocą uchwytu w górnej części urządzenia. Elektroda wyciągnięta jest z płaszcza wodnego, symulując w ten sposób niski poziom wody. Zapala się czerwona lampka alarmowa, a palnik zostaje automatycznie wyłączony. 2. Nacisnąć przycisk odblokowania, aby powrócić do normalnej pracy. Czerwona lampka alarmowa zgaśnie, a palnik uruchamia się. 21

22 Przy użyciu przycisku Kontrola 1. Nacisnąć przycisk Kontrola na około 1 sekundę. Połączenie z sondą zostaję przerwane, a czerwona lampka alarmowa zapala się. Palnik zostaje wyłączony automatycznie. 2. Nacisnąć przycisk odblokowania, aby powrócić do normalnej pracy. Czerwona lampka alarmowa zgaśnie, a palnik uruchamia się. 7. Eksploatacja Użytkowanie urządzenia wymaga regularnego kontrolowania: Czy świeci się zielona lampka pracy. Czy nie świeci się czerwona lampka alarmowa. Czy działa palnik. 8. Konserwacja Do czyszczenia obudowy urządzenia nie wolno stosować benzyn, rozpuszczalników, ani innych środków chemicznych mogących uszkodzić obudowę urządzenia Okresowa kontrola i konserwacja Tabela 5. Częstotliwość wykonywania kontroli urządzenia Częstotliwość wykonywania Raz w roku Regularnie W przypadku uszkodzenia bezpiecznika sieciowego Czynność Wykonać test sprawności, patrz rozdział 6.5., str. 21. Upewnić się, czy WMS oraz jego otoczenie utrzymane jest w czystości, łatwo dostępne i widoczne. Utrzymywać sondę w czystości i dbać o to, aby by nie znajdował się na niej osad. Może być konieczne oczyszczenie sondy. Nie dodawać żadnych substancji do wody grzewczej, które mogą spowodować powstawanie nalotów, oblepiać powierzchnie lub zanieczyszczać wodę. Wymienić bezpiecznik sieciowy F1. Patrz rozdział 8.2., str

23 8.2. Wymiana bezpiecznika Wymiana bezpiecznika sieciowego F1: Należy upewnić się, czy zasilanie detektora zostało odłączone i zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem. Rozkręcić sygnalizator zgodnie z rozdziałem 6.2, str. 15. Zdjąć przezroczystą osłonkę bezpiecznika F1. (Rys. 9, str. 19) Wymienić wkładkę topikową F1 (części zamienne i akcesoria, patrz rozdział 11, str. 24) Nałożyć przeźroczystą osłonkę bezpiecznika. Wielożyłową, płaską taśmę połączyć z listwą wtykową. Założyć i przykręcić górną część obudowy sygnalizatora zgodnie z rozdziałem 6.2., str. 15. Włączyć napięcie zasilające. 23

24 9. Rozwiązywanie problemów Wszelkie naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Tabela 6. Rozwiązywanie problemów Usterka Możliwy powód Środki zaradcze Nie pali się zielona lampka robocza Napięcie sieciowe jest odłączone Podłączyć napięcie sieciowe Bezpiecznik sieciowy jest uszkodzony Wymienić bezpiecznik sieciowy F1 Pali się czerwona lampka alarmowa Czerwona lampka alarmowa świeci się. Nie można odblokować urządzenia Naciskanie przycisku kontrolnego nie daje żadnych efektów Wyciąganie elektrody nie daje żadnych efektów Przewód zasilający jest nieprawidłowo podłączony Niski poziom wody Sonda nie jest podłączona Uszkodzony jest przewód sondy Uszkodzenie modułu kontrolnego Podłączyć prawidłowo główny przewód zasilający Dopełnić instalację wodą Nacisnąć przycisk odblokowania Podłączyć sondę Sprawdzić przewód Wymienić moduł kontrolny - Wymienić sondę Sprawdzić podłączenie sondy Palnik nie uruchamia się - Sprawdzić czy pali się czerwona lampka alarmowa Sprawdzić podłączenia Sprawdzić palnik Inne niesprawności - Prosimy o kontakt z AFRISO Sp. z o.o. 24

25 10. Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie 1. Odłączyć zasilanie urządzenia, 2. Zdemontować urządzenie, 3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania. Czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 zbudowany jest z materiałów, które można poddać recyklingowi. 11. Części zamienne, wyposażenie dodatkowe Artykuł Sygnalizator WMS 2-1 Art.-Nr Sygnalizator WMS Sonda WMS DN

26 Rama montażowa dla modułu kontrolnego Zestaw uszczelniający (IP54) wraz ze śrubunkiem M Złącze KVA do przedłużenia przewodu Układ gasikowy RC (0,1 µf/100 Ω) Bezpiecznik sieciowy F1 (M 32 ma) Gwarancja Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania. 26

27 13. Prawa autorskie Prawa autorskie instrukcji montażu i użytkowania należą do AFRISO Sp. z o.o. Przedruk, tłumaczenie i powielanie, także częściowe jest bez pisemnej zgody zabronione. Zmiana szczegółów technicznych, zarówno pisemnych jak i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej informacji. 14. Satysfakcja klienta Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: tel.: Dopuszczenia i certyfikaty Urządzenie jest zgodne z dyrektywą unijną dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2004/108/WE), dyrektywą unijną dotyczącą sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2006/95/WE) oraz dyrektywą ciśnieniową PED (97/23/WE). Elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody WMS zgodne są również z VdTÜV. 16. Załączniki 27

28

29 Szałsza, Deklaracja zgodności CE Tłumaczenie z języka niemieckiego dokumentu FB Producent: Produkt: AFRISO-EURO-INDEX GMBH Lindenstr Güglingen Czujnik niskiego poziomu wody Oznaczenie typu: WMS 2-1, WMS 3-1 Parametry pracy: AC 230 V, 50 Hz, 5 VA, IP40, klasa II, PN10 Wymieniony produkt jest zgodny z przytoczonymi poniżej normami oraz spełnia wymogi następujących Dyrektyw Europejskich: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (2004/108/EG) - emisja zakłóceń wg DIN EN odporność na zakłócenia wg DIN EN Dyrektywa Niskonapięciowa (2006/95/EG) - bezpieczeństwo elektryczne wg DIN EN 60335, Część 1 Dyrektywa ciśnieniowa (97/23/EG) - Moduł B i Moduł D zgodnie z załącznikiem III - Jednostka badawcza TüV Süd, Dudenstr. 28, Mannheim numer Badanie (Moduł B) Nr BAF-MUC i 002 Badanie typu - VdTüV-Merkblatt Wasserstand 100 Podpisany w dniu : Dr Aldinger, Dyrektor Techniczny Osoba odpowiedzialna za dokonanie tłumaczenia: Nazwisko: Wojciechowski Błażej Data: Podpis: AFRISO Sp. z o.o., Szałsza ul. Kościelna 7, Czekanów, Poland tel , fax ,

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 300, 42 305 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Elekromechaniczny

Bardziej szczegółowo

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Instrukcja obsługi i montażu CE 0036

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Instrukcja obsługi i montażu CE 0036 Kunda, Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Instrukcja obsługi i montażu CE 0036 AN 42 300: WMS WP 6 z blokadą AN 42 305: WMS WP 6 bez blokady AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa KSG magnum

Grupa bezpieczeństwa KSG magnum Grupa bezpieczeństwa KSG magnum Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77627, 77628 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów tel. 32

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Detektor gazu GSP 1. Instrukcja użytkowania

Detektor gazu GSP 1. Instrukcja użytkowania Detektor gazu GSP 1 Instrukcja użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 441 00 00 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów tel. 32 330 33 55; fax 32 330 33

Bardziej szczegółowo

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu

Filtr strumieniowy. Instrukcja obsługi i montażu Kunda, Filtr strumieniowy Instrukcja obsługi i montażu 78 210: Filtr strumieniowy 28 kw 78 211: Filtr strumieniowy 50 kw 78 212: Filtr strumieniowy z separatorem powietrza 28 kw 78 213: Filtr strumieniowy

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 932 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik automatyczny

Odpowietrznik automatyczny 1Kunda, Odpowietrznik automatyczny Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 03.2010 0 Id.-Nr.: 854.011.0508

Bardziej szczegółowo

Sterownik poziomu napełnienia RG 210

Sterownik poziomu napełnienia RG 210 Kunda, Sterownik poziomu napełnienia RG 210 Instrukcja obsługi i montażu CE AN 53 206: Sterownik poziomu napełnienia RG 210 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55;

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy)

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 www.insbud.net InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR WYCIEKU LAG-14 ER AN 43 410

DETEKTOR WYCIEKU LAG-14 ER AN 43 410 01. 2008. Detekcja wycieków metodą mokrą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności Alarm optyczny i akustyczny Niezawodność działania urządzenia Możliwość stosowania różnych cieczy detekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Control-Manager 200 ES1 Zasilanie i zabezpieczenie do kotłowni kaskadowych Vitomoduł 200 Instrukcja montażu i obsługi ZABEZP. KOMIN. INNE ZABEZP. RESET TEST SIEĆ ZB. MELD USTEREK Control-Manager 200 typ

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE RÓŻNICOWYM. MR 02 SOLAR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU aereco wentylacja sp. z o.o. ul. Dobra 13 Łomna Las 05-152 Czosnów tel: 22 380 30 00 fax: 22 380 30 01 e-mail: biuro@aereco.com.pl www.aereco.com.pl www.axpir.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08

Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 Biuletyn E3900 rev07 11.01.07 Biuletyn E5005 ver02 15.02.08 OBUDOWA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO SERIA ESA-TRAFO-BOX DANE OGÓLNE Materiał obudowy Materiał ramy Temp. robocza Klasa ochrony Pozycja montażowa

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ODM INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZESTAW AUTOMATYCZNEGO ODMULANIA Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny sygnalizator do separatorów oleju/benzyny Zalety Zasilanie 0 V AC Możliwość podłączenia do czujników Monitorowanie przepełnienia i przepływu wstecznego Monitorowanie grubości warstwy oleju, beznzyny, itp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 ZALECENIA MONTAŻOWE...3 DANE TECHNICZNE...3 ZASTOSOWANIE I ZASADA

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo